Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma 2012-20162016 Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu"

Transkriptio

1 Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma Uudet tilat uudet kustannukset jäsenmaksun nousu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan talousvaliokunta on hallituksen johtosäännön 21 :n ja edustajiston päätösten mukaisesti valmistellut keskipitkän aikavälin taloussuunnitelman (KTS) kesä-syyskuussa KTS:n laatimisen perustana on ollut neljä hyvin perustavaa laatua olevaa ajatusta, joiden tulee leimata ylioppilaskunnan taloutta - selkeys, suunnitelmallisuus, ennakoitavuus ja tarkoituksenmukaisuus Ylioppilaskunnan muutto Linnanmaalle vuokratiloihin muuttaa kustannusrakennetta ja aiheuttaa jäsenmaksun noston syksyllä KTS tuo talouteen suunnitelmallisuutta tukemaan ylioppilaskunnan varsinaista toimintaa. Tässä dokumentissa onkin keskitytty luomaan suunnitelmallisuutta tämänhetkisillä tiedossa olevilla kustannusrakenteilla. KTS:n tehtävä ei ole linjata ylioppilaskunnan toimintaa tällä hetkellä eikä tulevaisuudessa, vaan sen tehtävä on tukea sitä Varsinaisen toiminnan tulot Varsinaisen toiminnan tulot 2011 Sijoitustuotot 5 % Osinko-ja vuokratuotot Jäsenpalvelutuotot 3 % Ylioppilaslehtituotot 4 % 12 % Jäsenmaksutulot 76 % OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

2 Ylioppilaskunnan jäsenmäärä ja jäsenmaksu Ylioppilaskunta on riippuvainen jäsenmaksuista. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu ovat hyvin oleellisia lukuja kun mietitään ylioppilaskunnan taloutta ja sen tulevaisuutta. Tällä hetkellä ylioppilaskunta kattaa noin 75 prosenttia varsinaisen toiminnan kuluistaan jäsentensä maksamilla jäsenmaksuilla. Toimistotilojen vuokrakustannukset nostavat merkittävästi ylioppilaskunnan menoja (10-15%). Tämä luo paineita suunniteltaessa ylioppilaskunnan tulevia rahavirtoja. Tulevaisuudessa yli 80% varsinaisen toiminnan kuluista on katettava jäsenmaksuista saatavilla tuloilla, mikäli muita merkittäviä tuloja (Mannenkadun vuokraamisen lisäksi) synny Ylioppilaskunnan jäsenmäärän kehitys Ylioppilaskunnan jäsenmäärä on hyvin vaihteleva ja sen tulevaisuuden kehitystä on vaikea arvioida tarkasti. Vuosina jäsenmäärä on vaihdellut välillä keskiarvon ollessa Vuoden 2010 talousarviossa oli varauduttu suureen jäsenmäärän putoamiseen. Ennakoinnin pohjalla on ollut siirtymäajan päättyminen Teknillisessä tiedekunnassa elokuussa Odotuksista huolimatta ei jäsenmäärässä ole huomattavissa selvää trendiä alaspäin. Tutkintoaikojen rajauksen vaikutuksen jäsenmäärään voidaan olettaa olevan korkeintaan muutaman sadan jäsenen luokkaa. Taloussuunnitetta laatiessa syksyn 2012 tutkintoaikojen rajauksen vaikutuksia ei vielä tiedetty tarkkaan. Vuoden 2012 jälkeen asiasta saataneen tarkempia tilastoja. Jäsenmäärän laskua on myös tilastollisesti vaikea arvioida, koska päällekkäisistä tutkintooikeuksista on luovuttu tutkintoaikojen rajauksen yhteydessä. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

3 Vuosina on jäsenmäärän arvioitu olevan ja vuonna , vuonna jäsentä ja vuonna jäsentä. Jäsenmäärän lasku johtuu Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta, jossa on huomioitu myös osittainen sisäänottomäärän siirtäminen Oulun yksikköön, sekä odotuksesta, että opintoajat lyhenevät. Lisäksi tutkintoaikojen rajausta varten valmistaudutaan. Odottamattomiin tapahtumiin on vaikea varautua suunnittelussa. Ylioppilaskunnan talous on kuitenkin hyvässä kunnossa ja suuriin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeallakin aikataululla. Jäsenmäärän selkeä aliarviointi johtaa toiminnan supistumiseen ja suuriin ylijäämiin, joista kumpikaan ei ole ylioppilaskunnan toiminnassa toivottava piirre. Pieni aliarviointi on suunnitelmallista, ennakoivaa ja tarkoituksenmukaista. Pitkään odotettu muutos ylioppilaskunnan toimitilojen siirtämisestä Linnanmaalle toteutuu lokakuussa Uudet vuokrakustannukset aiheuttavat tulevina vuosina suuren tasapainotettavan kuluerän. Alustavien keskustelujen perusteella vuokrakustannukset katetaan jäsenmaksun nostolla joka on KTS laskennassa arvioitu olevan 7. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu muuttuu lukuvuonna Ylioppilaskunnan jäsenmaksu ei vastaa tällä hetkellä muuton myötä tulevien tilakustannusten kuluja. Lukuvuoden alusta on jäsenmaksua nostettava noin 7 euroa. Tämän korotuksen jälkeen ylioppilaskunnan jäsenmaksutulot ovat kestävällä tasolla vuonna Vuosina on nykyisellä kulurakenteella ja 7 euron jäsenmaksukorotuksella syksystä 2013 alkaen odotettavissa kuitenkin suurta alijäämää. Huomioitavaa on, että jäsenmaksun suuruus on vaikuttava työkalu talouden hallinnassa, koska esimerkiksi yhden euron nosto/lasku jäsenmaksuun tuo noin (+/-) euron vaikutuksen ylioppilaskunnan vuosittaiseen talouteen. Jäsenmaksun pysyminen samalla tasolla korotuksen jälkeen luo jatkuvuutta ylioppilaskunnan toimintaan. Mahdolliset pienet ylijäämät ylioppilaskunta voi käyttää parhaaksi näkemällään tavalla. Hyviä kohteita voisi olla esimerkiksi rahastosiirto suojaamaan tulevaisuutta tai budjetiksi tuleviin isompiin vuosijuhliin ja lisäbudjetin antaminen seuraavalle vuodelle sitä tarvitsevaan toimintoon. Mahdolliset pienet alijäämät taas ylioppilaskunta voi täyttää vahvasta taseestaan. Ylioppilaskunnan, julkisoikeudellisena yhteisönä, ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista kerätä vuosittain voittoa/tappiota jos tälle ei ole olemassa ylioppilaskunnan toimintaa tukevaa syytä. Tällaisia syitä kuitenkin ovat jäsenmaksun stabiilisuus ja kestävällä pohjalla oleva tuleva toiminta. Ylioppilaskunnan toimiston remontointi toi suunnittelemattomia lisäkuluja vuoden 2012 aikana. Kasvavien tilavuokrakustannuksien lisäksi muutto itsessään tulee aiheuttamaan kustannuksia. Lisäksi taloussuunnittelussa oleva linjaus vuosijuhlien järjestämisestä on synnyttänyt jo keskustelua, ja vuosijuhlien viettäminen on hallituksen päätäntävallan alainen asia. Edustajiston päätöksellä vuonna 2012 toteutettavat graafisen ilmeen uudistus ja internetsivujen kokonaisuudistus tuovat myös merkittäviä lisäkuluja vuoden 2012 aikana. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

4 Muut tulot Ylioppilaslehden mainosmyynti ja sijoitustuotot ovat tärkeä osa ylioppilaskunnan taloutta. Ylioppilaslehden mainosmyynti tasoittaa lehden tuottamaa kuluerää. Mainosmyynnin siirtäminen ulkopuolisille toimijoille vaikuttaa reilun vuoden kokeilun jälkeen varovaisen positiiviselta. Viime vuosina mainosmyynti on jäänyt selkeästi budjetoidusta rahamäärästä lukuun ottamatta vuoden 2011 positiivista muutosta ja rakenteellisen muutoksen jälkeen mainosmyynnin tulojen voi olettaa pysyvän aiemmin budjetoidun kaltaisena. Kalenterisopimuksen uusiminen tuottaa keskipitkällä aikavälillä helposti ennustettavan matalamman tuoton, mutta samalla kulupaine kalenterin painokustannusten osalta helpottaa. Ylioppilaskunta turvaa kestävää toimintaansa turvallisilla sijoituksilla, jotka kattavat vuosittain hieman alle 10% varsinaisen toiminnan kuluista. Varainhoidottamisprosessin myötä on odotettavissa, että sijoitustuotot kasvavat vuosittain maltillisesti. Sijoitusstrategian mukaisesti keskitytään malan riskin sijoitustuotteisiin, jonka myötä odotetut tuotot ovat myös matalia. Ylioppilaskunnan taloussuunnittelussa on nojattu myös lyhyen koron sijoitusten tuottoon, jotka yleisen taloustilanteen vuoksi ovat viime vuosina jääneet budjetoidusta merkittävästi. Syksyn 2012 jälkeen ylioppilaskunnan varainhoidon salkku kasvaa merkittävästi mittavan sijoituksen eräännyttyä. Varainhoidon kautta saatavien tuotto-odotusten on kuitenkin syytä olla vielä maltillisia lähivuosina. Ylioppilaskunnan omistamien osakkeiden tuotto-odotukset on myös kirjattu optimistisesti suoraan talousarvioon Varsinaisen toiminnan menot Ylioppilaskunnan muiden menojen on arvioitu nousevan 2% vuosittain, mikä on arviona matalampi kuin useimmat saatavilla olevat inflaatioennusteet Henkilöstömenot Henkilöstömenot ovat tällä hetkellä 51% koko ylioppilaskunnan menoista. Henkilökunnan määrä on noussut lukuvuoden aikana kymmeneen. Vuoden 2012 lopussa taloustoimistossa on näköpiirissä muutoksia henkilöstömuutosten johdosta, joiden aiheuttamat lisäkustannukset tasoittuvat keväällä Ylioppilaskunnalla on kymmenen työntekijää ja palkkiota maksetaan hallituksen jäsenille ja ylioppilaskunnan puheenjohtajalle. Tulevien vuosien palkkakustannukset ovat laskettu nousevan 2,5% vuosittain. Meneillään oleva ylioppilaskuntien yhteinen työehtosopimus saattaa aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia palkkakustannuksiin lähivuosina. Palkat ovat iso osa ylioppilaskunnan menoja, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

5 joten niiden tulevaisuuden kehityksen arvioiminen on tärkeää koko ylioppilaskunnan talouden kannalta. Toteutuneet varsinaisen toiminnan menot 2011 Siirtomäärärahat Ylioppilaslehti 11 % Poistot 2 % Muut kulut 0 % 14 % Henkilöstökulut 51 % Kiinteistökulut 3 % Toiminnalliset menot 13 % Keskushallinto 6 % Toiminnalliset ja keskushallinnon menot Muuton jälkeen toiminnan ylläpitämiseen kuluvat varat vaihtelevat vuosittain ennustettavasti. Vaihtelu johtuu mm. siitä, että vuosijuhlia ei nykyisillä linjauksilla järjestetä joka vuosi ja edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Muuten toiminnan on oletettu oleva tasaista ja ennakoitavissa olevaa. Vuosijuhlat pidettäneen 2014, 2015 ja Edustajistovaalit järjestetään vuosina 2013 ja Kunnallisvaalit lisäsivät osaltaan kustannuspainetta vuonna Tulevaisuudessa ylioppilaskunnan taloussuunnittelussa on syytä ottaa opiskelijoita koskettavat vaalit huomioon, mikäli toimintasuunnitelmissa ilmaistaan vaaleihin liittyvän toiminnan järjestämistä. Vuokratilojen vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin jonka myötä korotusta on odotettavissa vuosittain. Viiden vuoden välein järjestettävien suurempien vuosijuhlien menoihin on valmistauduttava etukäteen talouden suunnittelussa. Vuoden vuotisjuhliin on varauduttava jo lähivuosina. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

6 Muut menot Siirtomäärärahat (pääosin jäsenmaksut SYL:lle ja tuet alajärjestöille) ovat hyvin ennakoitavissa. SYL-jäsenmaksun on oletettu kasvavan vuosittain 0,10 euroa/jäsen, koska SYL on näin taloussuunnittelussaan linjannut. Aine- ja harrastejärjestöjen tuki on tällä hetkellä noin 4% kaikista kuluista, ja näiden tukien suuruutta tulee tarkastella erityisesti projektiluontoisten tukien kovan kysynnän osalta. Kajaanissa ylioppilaskunnan tehtäviä on hoitanut Opela ry. Tämän perusteella Opela ry:lle on maksettu korvaus, joka sisältyy talousarviossa siirtomenoihin. KTS:ssä on myös näissä siirtomenoissa huomioitu Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen vuodesta 2013 eteenpäin. Ylioppilaslehti tuottaa tappiota nykyisellä konseptillaan kokonaisuudessaan noin euroa vuosittain kun ylioppilaslehden työntekijöiden palkat on kohdistettu menoerään. Kokonaismenoerä oli vuonna euroa ja sen odotetaan nousevan tasaisesti tulevina vuosina ainakin palkkakustannusten osalta. Ylioppilaskunnan kalenterisopimuksen uudistamisen myötä kalenterin painokustannukset ja ilmoitusmyyntitulot, poistuvat budjetoinnista Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö (YTHS) YTHS-maksu on suuri osa ylioppilaskunnan jäsenmaksua (noin 49,5%). Tällä hetkellä YTHS:n osuus on 44 euroa. YTHS:n ja AMK-opiskelijoiden yhteistyön jatkuminen pilottihankkeiden jälkeen asettaa maksuun kohdistuvat muutokset epävarmaksi. Mahdollisten muutosten tulee suoraan näkyä jäsenmaksussa. Ylioppilaskunnan ei ole tarkoituksenmukaista sovittaa tätä maksua muilla tulonlähteillä Suunnitelma Jäsenmaksu nousee stabiili sen jälkeen Ylioppilaskunnan muutosta johtuen lukukaudelle jäsenmaksua tulee nostaa noin 7 e. Muutos johtuu uuden tilan tilakustannuksista. Muuttoon liittyvät muut kertaluontoiset kustannukset otetaan ylioppilaskunnan taseesta, eivätkä näin vaikuta vuotuiseen jäsenmaksuun. Ylioppilaskunnan toiminta vaihtelee vuosittain (vaalit yms.), ja jäsenmaksun ollessa stabiili, syntyy ylioppilaskunnalle ali- tai ylijäämää. Ylijäämän voi käyttää turvaamaan tulevaa toimintaa tai budjetoida seuraavan vuoden toimintoihin. Satunnaiset alijäämät voidaan kattaa kestävästi ylioppilaskunnan taseesta tai edellisistä ylijäämistä. Vuosien ennustettuihin alijäämiin tulee kuitenkin kiinnittää huomiota varhaisessa vaiheessa ja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

7 toimenpiteisiin on ryhdyttävä tulo- ja menoerien tasapainottamiseksi viimeistään vuonna 2014, jotta talous ei jää alijäämäiseksi pitkällä aikavälillä. Kuvaajasta sivun alalaidassa käy ilmi tulojen ja menojen kokonaiskehitys kehitys vuosina Vuosina 2010, 2011 on tehty ylijäämää ja vuonna 2012 tehdään selkeästi alijäämäinen tulos. Vuodelle 2013 tehtäneen alijäämäinen budjetti, sillä jäsenmaksun korotus vaikuttaa vasta syyslukukaudella slukukaudella pyritään tekemään nollatulos. Vuodet näyttävät nykyisellä, tiedossa olevalla kulurakenteella ja odotettavissa olevalla kertaluontoisella jäsenmaksukorotuksella tappiollisilta. Sivulla kahdeksan on ylioppilaskunnan menneitä ja tulevia jäsenmaksuja, YTHS-maksuja ja OYY:lle varsinaiseen toimintaan jäävää osuutta kuvaava taulukko. YTHS-maksun on odotettu nousevan 1 / vuosi 2014 alkaen. Tulot ja menot - kehitys OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

8 ,00 Jäsenmaksun kehitys ,00 40,00 35,00 30,00 25,00 Jäsenmaksu YTHS OYY:lle 20,00 15, Lukukausi OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

9 OYY:n tulot ja menot - muutokset vuosina Tulot Menot Tulos Tulot %-Muutos -0,43% 3,83 % -0,68% -0,57% 1,61 % 6,10 % -0,28% -1,05% Menot %-Muutos -0,48% 0,61 % -0,80% 7,96 % 0,29 % 0,98 % 3,94 % -0,66% Ylioppilaskunnan jäsenmaksun kehitys Jäsenmaksu 39,00 41,50 41,50 43,50 43,50 YTHS 19,00 20,00 20,00 21,00 21,00 OYY:lle 20,00 21,50 21,50 22,50 22, Jäsenmaksu 43,50 44,50 44,50 48,00 48,00 48,50 48,50 49,00 49,00 49,00 YTHS 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,50 22,50 23,00 23,00 23,00 OYY:lle 22,50 22,50 22,50 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 Ylioppilaskunnan tulot ja menot - rakenne vuosina ,50 43,50 21,00 21,00 22,50 22,50 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

10 Tulot Jäsenmaksut (Jäsenmaksu/jäsen) 80,50 85,00 87,00 88,00 92,50 96,50 97,50 98,00 (Jäsenmaksu OYY:lle) 41,50 43,00 45,18 45,00 48,50 52,00 52,00 52,00 (YTHS-maksu/jäsen) 39,00 41,00 42,00 43,00 44,00 44,50 45,50 46,00 Ylioppilaslehti Sijoitustominta Muut Kulut Henkilöstö Toiminnalliset Keskushallinto Siirtomäärärahat Ylioppilaslehti Poistot Kiinteistö ja muut Tulos Kumulatiivinen nettotulos vuosilta on OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF OULU STUDENTKÅREN VID ULEÅBORG UNIVERSITET Mannenkatu 1, OULU, Finland puh fax

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma 2012-2017 SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami... 1. 1. Tilat... 2. 2. AYY:n yhteisötoiminta...

Hallinto Taloudensopeuttamissuunnitelma 2012-2017 SISÄLLYSLUETTELO. Esipuhe ja talousraami... 1. 1. Tilat... 2. 2. AYY:n yhteisötoiminta... Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 1 (13) SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe ja talousraami... 1 1. Tilat... 2 2. :n yhteisötoiminta... 8 3. Palvelupisteet... 9 4. Mediat... 10 5. Jäsenmaksun korottaminen... 12 Liite

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA TALOUSVALIOKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 3 1 VUODEN 2014 ARVIOINTI 4 2 YLIOPPILASKUNNAN TALOUS 5 3 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 5 4 TALOUDELLISET

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Nykytilan kuvaus ja uuden kunnan tulevaisuuden ennakointi Taloustyöryhmä 2.6.2014 1 Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2015-2017

Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kontiolahden kunnan johtamisjärjestelmä... 4

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET PÖYTYÄN KUNTA Kunnanhallitus Lautakunnat VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA OHJEET 1. Aikataulu ja suunnitelman sisältö 2. Kuntatalousohjelma 3. Meno- ja tulokehykset

Lisätiedot

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III

Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Päijät-Häme, Lahden seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa III Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/18

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012 2015 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston vahvistama marraskuun 28. päivänä 2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA... Yleisperustelut...1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot