Palveluliikelaitosten johtokunta Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1."

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui klo , pj. 78 alkaen Marita Backman, saapui klo Veikko Granqvist, varapuheenjohtaja Seppo Huhta, saapui klo Miia Kaukinen Teemu Leppänen Juhani Mäntylä Pirkko Sillanpää Satu Soini Päivi Salli Sauli Solhagen Muut saapuvilla olleet Mauri Suuperko Minna Ahola Anu Hilpi Paula Hirvonen Auli Hackman Maija Lehtinen Petteri Mussalo Bjarne Häggman Kristiina Karaman Katariina Kaukonen liiketoimintajohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja palvelujohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja kaupunginhallituksen edustaja henkilöstön edustaja hallintolakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 38 Allekirjoitukset Johanna Horsma puheenjohtaja Katariina Kaukonen sihteeri Veikko Granqvist varapuheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Sauli Solhagen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 38 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 74 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 75 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen 6 toimitilainvestoinneista 76 Lausunto Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen 8 toimitilainvestoinneista Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 10 taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio ja taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 24 taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 28 taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja 32 taloussuunnitelmat sekä talouden tilannekatsaus 83 Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset 36

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus Selostus Päätös Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunta on kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätösehdotus Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Sauli Solhagen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Sauli Solhagen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / / Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen toimitilainvestoinneista Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta antaa kaupunginhallitukselle selostusosan mukaisen lausunnon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tulee hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta sekä tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Edellä mainitun johtosäännön 9 :n mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Muista investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2015 taloussuunnitelman investointien laadintaohjeiden mukaan toimialojen tuli valmistella investointiesitykset vuosille Tilakeskus -liikelaitokselle mennessä ja antaa johtokunnan lausunto kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityksestä mennessä. Investointiohjelmaan sisältyy 11,278 miljoonan euron määrärahavaraus Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiön uudisrakennushankkeelle hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Hankesuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa Keskuskeittiön uudisrakennushankkeen rakennussuunnittelu on käynnistynyt ja etenee suunnitellusti hankesuunnitelman mukaisesti. Koneiden ja ensikertaisen varustelun kustannukset ovat 4,6 milj. euroa, jonka Espoo Catering -liikelaitos rahoittaa kertyneellä tulorahoituksellaan.

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 38 Keskuskeittiöhanke on Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuushanke. Espoo Catering -liikelaitoksen tuottavuus paranee ruokatuotannon ja kuljetusten keskittämisen ja tehostamisen myötä sekä keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstö- ja elintarvikekulujen säästöinä. Investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaan koskien edellä selostettua keskuskeittiöhanketta ei ole huomautettavaa. Tiedoksi

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / Lausunto Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimitilainvestoinneista Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Petteri Mussalo Johtokunta antaa kaupunginhallitukselle selostusosan mukaisen lausunnon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esittämästä investointien toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille Päätös Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 :n mukaan johtokunnan tulee hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta sekä tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella. Edellä mainitun johtosäännön 9 :n mukaan päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Muista investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2015 taloussuunnitelman investointien laadintaohjeiden mukaan toimialojen tuli valmistella investointiesitykset vuosille Espoo Tilakeskus -liikelaitokselle mennessä ja antaa johtokunnan lausunto Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston esityksestä mennessä. Investointiohjelmaan sisältyy 0,3 miljoonan euron määrärahavaraus Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen toimitilojen ensikertaiseen kalustamiseen. Toimitilat sijaitsevat osoitteessa Kamreerintie 5, 3 5 kerros.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 38 Toimitilat on tarkoitus remontoida nykyaikaiseksi monitilatoimistoksi. Kerrosala on yhteensä m 2. Remontin jälkeen liikelaitos voi luopua muista käytössään olevista toimitiloistaan (noin m 2 ). Remontin kustannukset sisältyvät Tilakeskuksen investointiohjelmaan. Investointien toiminta- ja taloussuunnitelmaan ei ole edellä selostetun hankkeen osalta huomautettavaa. Tiedoksi

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen tiedoksi Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain, mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Valtuusto hyväksyi kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / 38 vuosien investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien taloussuunnitelma (ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma) sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1. Toiminta Espoo Cateringin toimintaa on kehitetty vastaamaan kaupungin strategiaa ja eri asiakasryhmien tarpeita. Ruoan ravintoarvot noudattavat eri ikäryhmien ravitsemussuosituksia. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan toiminnassa ja tuotteiden valinnoissa toimitaan vastuullisesti. Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan vuonna Sen valmistuminen aiheuttaa muutoksia koko Espoo Cateringin toimintaan. Suunnitelmat tuotannon uudelleen järjestämiseksi tehdään vuonna Keskuskeittiöön suunniteltu cook & chill-ruokatuotantomenetelmä (kypsennä ja jäähdytä heti tuoreena) edellyttää suunnitelmallista testaamista ja sopivien raaka-aineiden valitsemista. Ruon valmistus keskuskeittiössä ja kuumennus palvelukeittiössä vaatii kaksivaiheisen reseptiikan laatimista. Säilyvyystesteillä varmistetaan ruoan laatu ja turvallisuus. Päiväkoteihin ostetut ateriapalvelut siirtyvät keskuskeittiön tuotantoon vuonna Keskuskeittiön täyden tehon toiminta alkaa vuonna Liikelaitos osallistuu Espoon TATU-ohjelmaan palveluliikelaitosten johtokunnan päättämien TATU-toimenpiteiden mukaisesti. Edelliseen liittyen käynnistetään palvelutalojen ja -keskusten, terveysasemien sekä henkilöstön ruokailusta ja muusta ulkoisesta ruokailusta selvitystyö. Aromi-käyttöjärjestelmän käyttöä lisätään. Sähköinen ostaminen laajennetaan koskemaan kaikkia sopimustoimittajia. Sisäinen laskutus suoraan järjestelmästä laajennetaan kotipalveluaterioihin. Ruokalistojen ja tuoteselosteiden integroiminen Aromin kautta nettisivuille toteutetaan. Aromista tuotetarpeet teollisuudelle ilmoittavan ennustepankin käyttöä laajennetaan. Aromi-käyttöjärjestelmä uudistuu Aromaksi vuonna Espoo Catering pilotoi uudistettavaa järjestelmää, jonka tavoitteena on jouhevoittaa keskuskeittiön prosesseja.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 38 Espoo Cateringin vuosittain päivitettävässä ympäristöohjelmassa on esitetty merkittävimmät ympäristönäkökohdat, -päämäärät ja -tavoitteet. Toimintavuonna pääpaino on biojätemäärän vähentämisessä. Biojäteseurannassa käytetään Lean-toimintamallia, jonka avulla voidaan tarkemmin seurata, mitä ja mistä toiminnan osa-alueista biojätettä syntyy. Seurantoja tehdään säännöllisesti, poikkeamiin ja epäkohtiin reagoidaan. Keittiöitä ohjeistetaan taloudelliseen ruoanvalmistukseen. Ympäristöpassin suorittaneiden määrä kasvaa 187 henkilöstä 250 henkilöön vuoden 2015 loppuun mennessä. Espoo Cateringin ruokalistakierto muutetaan nykyisestä kymmenestä viiteen viikkoon. Ruokalistat suunnitellaan koko vuodeksi kerrallaan, jolloin käytettävien tuotteiden arviointi helpottuu ja tuoteselosteiden sekä ravintoarvotietojen päivitykset vähenevät. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kouluille, Espoo-sairaalan potilaille ja kotipalvelun ruokailija-asiakkaille vuonna Lounasravintoloiden sekä palvelutalojen ja -keskuksien ruokailija-asiakkaille tehdään kyselyt vuonna Sopimus- ja tilaaja-asiakkaille kyselyt tehdään vuosittain. Sähköistä mediaa käytetään asiakkaiden kuulemisessa sekä palautteiden ja toimenpide-ehdotusten keräämisessä. Tunnuslukuja TOT Arvio Keittiöitä Palvelupisteitä Uusien investointien arvioidut valmistumisvuodet perustuvat Tilakeskus -liikelaitoksen vuosien talousarvio- ja suunnitelmaesitykseen. 2. Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. 3. Henkilöstö Vuonna 2015 henkilöstön määrän arvioidaan olevan 491. Henkilöstömäärän kehittymiseen suunnitelmakaudella vaikuttavat väestön kasvusta johtuvat toimialojen volyymin ja palveluverkoston muutokset, Puolarmetsän sairaalan ravintokeskuksen toiminnan loppuminen sekä keskuskeittiön valmistuminen. Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttua henkilöstömäärä suhteessa asiakasmäärään vähenee tehokkaampien tuotantoprosessien takia.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / 38 Esimiestyötä sekä henkilöstö- ja talousjohtamista toteutetaan espoolaisen johtamismallin ohjelman mukaisesti. Toimialan jatkuvan parantamisen -toimintamalli on käytössä. Espoo Catering osallistuu kaupunkitasoisiin oppisopimus- ja sosiaalisen työllistämisen hankkeisiin. Koulutusta järjestetään kohdennetusti eri ammattiryhmille tarpeiden mukaan. Keskuskeittiön valmistuminen ja uudet toimintatavat vaativat uudenlaista osaamista. Henkilöstön osaamista hyödynnetään henkilöstön työpisteiden valinnoissa. Espoo Catering osallistuu toimialan kokonaisvaltaisen työhyvinvointiohjelman toteuttamiseen. Vuoden 2014 syksyllä tehtävän Kunta10 -tutkimuksen tulokset analysoidaan ja kehittämiskohteet toteutetaan vuosina Talous ja investoinnit Espoo Cateringin liikevaihto vuonna 2015 on 45 milj. euroa. Liikevaihto kasvaa edellisen vuoden talousarvioon nähden 0,6 milj. euroa, 1,3 prosenttia. Ulkoinen myynti vähenee ja sisäinen myynti kasvaa. Sisäiset ateriahinnat nousevat 2,5 prosenttia. Ruuan laatu pidetään samalla perustasolla. Henkilöstökuluissa on varauduttu palkankorotuksiin, palkkarakenneuudistukseen ja henkilöstön määrän lisäykseen. Työvoimanvuokrauspalvelujen käyttöä vähennetään vastaavasti. Kaluston ja astioiden uusimista on jäädytetty parin vuoden aikana. Toiminnan pysyminen turvallisena ja nykyvaatimusten tasolla sekä isojen keittiöiden käyttöönotto edellyttävät riittävää varausta kaluston ja astioiden hankkimiseksi. Tulos on valmisteluohjeen mukaisesti 0,5 milj. euroa. Investoinnittoteutetaan omalla tulorahoituksella. Investoinneissa varaudutaan keskuskeittiön laitehankintoihin ja ensikertaiseen varusteluun, Aromi-järjestelmän muuttamiseen Aromaksi ja ruokalistatietojen integroimiseen järjestelmästä nettiin sekä omavalvontajärjestelmän ja ruoankuljetusvaunujen ostamiseen. 5. Riskit Oleellisimmat riskit ovat asiakkaan sairastuminen tarjotusta ruosta ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus. Erityisruokavalioiden ohjeistusta tarkennetaan, tuoteselosteet ja reseptit laaditaan kaikille tuotteille Aromi järjestelmään, koulutusta ja sisäistä valvontaa lisätään. Sähköinen omavalvontajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 38 Vuonna 2015 käyttöönotettava palkkarakennemuutos helpottaa henkilöstön rekrytointia. Uutta kielitaidon arviointityökalua hyödynnetään aktiivisesti rekrytoinnissa. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / / Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Valmistelijat / lisätiedot: Anne Leino, puh Päätösehdotus Toimitusjohtaja Auli Hackman Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen sekä liitteet tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 4 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma 6 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen. Valtuusto hyväksyi kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / 38 vuosien investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien taloussuunnitelma ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1 Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja kaupungin toimintayksiköille, esimiehille ja työntekijöille. Palvelujamme ovat: rekrytointipalvelut, urapalvelut ja uudelleensijoitus, maahanmuuttajarekrytointi, oppisopimuskoordinointi, kaupunkitasoinen rekrytointimarkkinointi, messu- ja tapahtumajärjestelyt, kesätyökoordinointi, oppilaitosyhteistyö henkilöstön kehittämispalvelut, työhyvinvointipalvelut, sähköiset työtavat ja kaupunkitasoiset tietotekniikkakoulutukset, esimies- ja perehdytyskoulutukset, asiantuntijaluennot, stipendikukkaro, Kunta 10 palvelussuhdeneuvonta ja -ohjaus, kaupunkitasoiset työkokemuslisälaskennat, eläkehakemukset, palvelutodistukset, kurinpidolliset asiat, henkilöstön huomioinnin koordinointi työterveyspalvelut, ennalta ehkäisevä työterveyspalvelu, yleislääkäritasoinen sairaanhoito, terveystarkastukset, työkykykarviot, neuvonta ja ohjaus HR -palvelujen tarjoaminen kaupunkitasoisesti keskitettynä lisää tuottavuutta ja varmistaa tasalaatuisen palvelun kaikille kaupungin toimintayksiköille ja esimiehille sekä työntekijöille. Tuemme esimiehiä ja toimimme kumppanina henkilöstöön liittyvissä toimenpiteissä. Palveluprosessien asiakaslähtöinen kehittäminen ja sähköistäminen parantavat tehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta suunnitelmakaudella. Näiden ohella kiinnitämme erityisesti huomiota laadukkuuteen. Rekrytointipalvelut antaa rekrytoinnin lisäksi laadukkaat haastattelu-, arviointi-, haastattelukutsu ja hakijatiedottamisen palvelut esimiehille. Pyrimme hyvään asiakastyytyväisyyteen myös työnhakijoiden puolella. Kehitämme aktiivisesti rekrytointiprosessia ja muitakin palveluitamme mm. videohaastattelutyökalun käyttöönotto, perustietoilmoituksen sähköistäminen, ammattiesittelyvideoiden tekeminen, työpaikkailmoittelun kustannussäästöt kaupunkitasolla, oppisopimustoimintamalli, harjoittelukäytännöt, kesätyömahdollisuudet jne.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 38 Henkilöstön kehittämispalvelut jatkavat sähköisten työvälineiden käyttöönottoa. Koulutuksia järjestetään jatkossa enenevässä määrin verkon välityksellä. Kunta 10 kyselyn tulokset on käytettävissä ja hyödynnettävissä työyhteisöjen kehittämiseen vuoden 2015 alusta lukien. Työhyvinvointiin liittyviä prosesseja ja työvälineitä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Palvelussuhdepalvelut tukevat sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa vuoden 2015 aikana. Käyttöönoton jälkeen tulemme keskittymään esimiesten neuvontaan ja ohjaukseen. Työterveyspalvelut antavat ennaltaehkäisevää työterveyspalvelua sekä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa kustannustehokkaasti. Työterveyspalvelujen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma vahvistetaan seuraavalle toimintakaudelle syksyn aikana. Toiminta suunnitellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaittemme kanssa ja määritellään vuositason tavoitteet. Suunnitelmassa huomioidaan uudistetun työterveyshuoltolain vaatimukset mm. kirjallinen laatukäsikirja 2016 alkaen. Keskeisenä tavoitteenamme on sairauspoissaolojen alentaminen ja työkykyisyyden lisääminen työterveyden keinoin. Tunnuslukuja Kpl TOT 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 Julkaistut rekrytointi-ilmoitukset Työtapa-analyysit Rekrytointihaastattelut Palvelussuhdeneuvonta, yhteydenotot * Koulutus- ja työhyvinvointitil osanottajat Sairausvastaanottokäynnit Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset Työkykyarviot *Tunnusluvut eivät kerro kattavasti kaikista palveluista. Keskittyminen esimiesneuvontaan muuttaa yhteydenottomääriä, mutta muuttaa palvelun vaativammaksi. 2 Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen. 3 Henkilöstö Espoo Henkilöstöpalveluiden henkilöstömäärä on 76 vuonna Henkilöstön määrään vaikuttaa erilaisia tekijöitä mm. kaupunkitasoisten prosessien sähköistämisen aste, työterveydessä lääkärien saatavuus sekä sijaisten määrä. Kokonaisuutena nykyisellä palveluvalikoimalla henkilöstömäärä on aleneva suunnitelmakaudella.

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 38 Henkilöstösuunnitelmaan on kuvattu henkilöstön osaamisen kehittämisen toimenpiteet. 4 Talous ja investoinnit Tuotot Espoo Henkilöstöpalvelut liikelaitoksen liikevaihto on 6,3 milj. euroa. Laskua edellisvuoteen on 1,5 %. Liikevaihto muodostuu sisäisistä myyntituotoista. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on Kela-korvaus työterveyshuollon kustannuksista 1,8 milj. euroa. Kulut Toimintamenot ovat 7,9 milj. euroa ilman suunnitelman mukaisia poistoja. Kasvua edellisvuoteen on 1,7 %. Toimintamenot koostuvat pääosin henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Tulos Liikelaitoksen tulos on n. 1 % liikevaihdosta euroa. Investoinnit Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitos varautuu nykyisen rekrytointijärjestelmän vaihtamisen uuteen. Nykyinen järjestelmä on otettu käyttöön v Varaus vuodelle 2015 on euroa ja vuodelle euroa. 5 Riskit Liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit on kartoitettu ja arvioitu niiden vaikutukset toimintaan sekä määritelty hallintatoimenpiteet. Keskeisimpinä riskeinä on heikon taloustilanteen ja meneillään olevien rakenteellisten ja lainsäädännön muutosten heijastuminen palvelutoimintaan. Lisäksi HR -tehtävien ja vastuiden jakautuminen eri toimijoille kaupungin sisällä tuo haastetta toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toiminnan tuottavuuden riskinä on, että suunnitteilla olevien sähköisten palvelujen kehittämistoimenpiteet ei toteudu aikataulussa ja suunnitellusti. Tiedoksi

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / / / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma sekä talouden tilannekatsaus Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Sisko Rantamäki, puh Anu Hilpi, puh Johtokunta 1 esittää kaupunginhallitukselle sekä valtuustolle selostusosan sekä liitteiden mukaisen talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman hyväksymistä 2 merkitsee saadun talouden tilannekatsauksen tiedoksi. Päätös Liite Selostus Johtokunta: esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 7 Tuloslaskelma 8 Rahoituslaskelma 9 Henkilöstösuunnitelma Kuntalain 87 e mukaan liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma on kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa. Johtokunnan on valtuuston päättämässä määräajassa tehtävä sille esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma, investointi- ja rahoitusosa. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitosten sitovat tavoitteet ja palvelukustannukset määritellään konserniesikunnan, liikelaitosten ja palveluja käyttävien yhteistyönä kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelun yhteydessä. Liikelaitosten tulos voi vaihdella liikelaitoksittain mutta lähtökohtaisesti tavoitteena on, että kaikki liikelaitokset tekevät vähintään nollatuloksen.

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / 38 Valtuusto hyväksyi kehyksen vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadinnalle. Kehys sisältää vuosien investointikehyksen investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Vuosien taloussuunnitelma ja toimialatasoinen henkilöstösuunnitelma sekä vuoden 2015 talousarvio on jätettävä kaupunginhallitukselle Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa ja Valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta Taloussuunnitelmapäätöksen jälkeen liikelaitoksen vuoden 2015 tulostavoitteet valmistellaan ja tuodaan tiedoksi an siten, että tavoitteet ja talousarvio ovat yhteensopivat keskenään. 1 Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen toiminta-ajatuksena on rakentaa ja ylläpitää katu-, viher- ja muita yleisiä alueita, ja kiinteistöjen piha-alueita laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, hoitaa kaupungin metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, sekä vastata ylijäämämassojen läjittämisen, siirtoajoneuvojen varastoinnin ja lumenkaatopaikkojen operatiivisesta toiminnasta. Liikelaitos huolehtii edellä mainituista tehtävistä tilaajan kanssa laadittujen sopimusten mukaisesti. Palveluja tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Suurimmat asiakkaat ovat Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut ja Tilakeskus-liikelaitos. Lisäksi on mahdollista tuottaa palveluita myös muille kaupungin tulosyksiköille. Liikelaitoksen tulee toimia siten, ettei sen tilikauden tulos muodostu alijäämäiseksi. Kaikki palvelut laskutetaan joko sopimuksiin tai tilauksiin perustuvina. Liikelaitos muodostuu kolmesta palveluyksiköstä, jotka ovat Rakentaminen, Ylläpito ja Ympäristöpalvelut. Lisäksi liikelaitoksen yhteisistä asioista vastaa Tuotannon tuen palveluyksikkö. Jokainen palvelualue toimii omana tulosyksikkönään. Espoo Kaupunkitekniikka kehittää palvelujaan yhdessä tilaajan kanssa huomioiden kaupungin asettamat strategiset ja taloudelliset tavoitteet, sekä myös mm. Espoo strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet toiminnassaan. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yhdessä tilaajien sekä Kiinteistöpalvelu -liikelaitoksen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan toiminnan hallittua tehokkuutta ja samalla myös resurssi- ja kustannussäästöjä.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 38 Tunnuslukuja TA 2015 TA 2016 TA 2017 Viherrakentaminen puistojen rakentaminen, m² katuviheralueiden rakentaminen, m² Rakennetut kadut jakavan yläpinta, m² asfalttipäällysteet, m² Viherylläpito viheralueiden hoito, m² pihojen hoito, m² Kadun hoito ja puhtaanapito kunnossapitoluokka I, m² kunnossapitoluokka II, m² kunnossapitoluokka III, m² Päällysteet ja merkinnät kunnossapitoasfaltti, m² Luonnonhoito hoidettavia metsiä, ha Maan vastaanotto maamassojen vastaanotto, m³ siirtoajoneuvojen varastointi, kpl Sitovat tulostavoitteet 1. Liikelaitoksen tulos on positiivinen 2. Investointien kokonaismäärä on enintään valtuuston hyväksymän talousarvion mukainen 3 Henkilöstö Henkilöstömäärä vuonna 2013 elokuun lopussa oli 357 henkeä, joista vakinaisia viran- tai toimenhaltijoita on 325 ja määräaikaisia 32. Uusien henkilöiden rekrytoinnin yhteydessä muutetaan palkkausmuoto kuukausipalkkaiseksi. Vuoden 2014 aikana on 32 henkilöä siirtynyt tuntipalkkaisesta kuukausipalkkaiseksi. Tavoitteemme on edelleen parantaa työn tuottavuutta, tehdä sovittua laatua, lisätä henkilöstön motivaatiota oman työnsä kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kehittymiseen. Voimakkaasti supistunut liikevaihto ei anna mahdollisuutta kuin ns. lakisääteisiin koulutuksiin. Henkilöstön kausisiirtoja on lisätty huomattavasti vuonna Tavoitteena on jatkaa samanlaista kehitystä myös vuonna 2015.

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 38 Kaupunkitekniikan työkykyindeksin tulosten mukaisesti 85 % henkilöstöstä on sitä mieltä, että pystyy melko todennäköisesti työskentelemään nykyisessä ammatissaan myös kahden vuoden päästä. Tapaturmien määrä on vähentynyt merkittävästi. Työhyvinvointiin panostetaan selkeiden työnkuvien, työtehtävien perehdytyksen, koulutuksen ja yksiköiden välisen yhteistyön kautta. Liikelaitoksessa on määrällisesti hyvin tasapainossa erittäin kokeneet ja uudet työntekijät. Perehdyttämiseen on hyvät ja tarvittavat resurssit, joita tullaan suunnitelmallisesti hyödyntämään. Kunta 10 ja Espoo Kaupunkitekniikan vuosittain järjestettävän oman työhyvinvointikyselyn tuloksia käytetään henkilöstön työhyvinvoinnin suunnittelun apuna. 4 Talous ja investoinnit Tuotot Espoo Kaupunkitekniikan liikevaihto 2015 on 49,67 miljoonaan euroa. Liikelaitos tuottaa Tekniselle keskukselle palveluitaan 44,7 miljoonalla ja Tilakeskukselle 1,6 miljoonalla eurolla. Kulut Toimitilojen ja koneiden vuokrakulut ovat 2015 talousarviossa lähes samansuuruiset kuin 2014, vaikka toimitiloja on irtisanottu n m 2 ja yhdeksän konetta on vähennetty. Konekustannukset johtuvat kahden monikäyttöisen koneen hankinnasta, jolloin palveluiden ostoja on voitu vähentää. Sisäiset palvelumaksut ovat 18 % liikevaihdosta, toimitilaratkaisut (Mikkelä) ja tarvittavat koneresurssit määritetään uudelleen. Suuren haasteen talouteen tuo voimakkaasti supistuva tilauskanta kaikissa yksiköissä. Lisäksi maanvastaanottotoiminta tullee hiljentymään huomattavasti siksi, että Espooseen on tulossa muita yrityksiä tarjoamaan maanvastaanottopalveluja. Henkilöstökulujen osuus on 31 % toimintamenoista. Kuluja on vähennetty 2014 talousarvioon verrattuna 0,9 milj. euroa. Palveluiden ostoja on supistuneen liikevaihdon, mutta myös koneiden käyttöasteen tehostumisen myötä kyetty pienentämään huomattavasti. Ostojen osuus on toimintamenoista 44 %. Rakentamisessa kaikki koneet ovat yksityisten koneurakoitsijoiden, joten toiminnan jatkumisen kannalta palvelujen ostoja on jatkossakin tehtävä. Tulos Tuloksen arvioidaan olevan vuodelle 2015 positiivinen.

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 18.12.2012 tiistai klo 17:00-18:50 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma

Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Vantaan kaupunki Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 1. Johdanto... 2 1.1. Työryhmän toimeksianto ja talouden tasapainon määrittely... 2 1.2. Työryhmän työskentely...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80

Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 80 Kokoustiedot Aika 08.06.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot