20 vuotta omaishoitoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 vuotta omaishoitoa"

Transkriptio

1 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

2 Omaishoitajien ajatuksia Sitaatit kirjasta Tarinan arvoiset omaishoitajat kertovat elämästään Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry 2013 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

3 Omaishoitoa 20 vuottako? Lyhyt katsaus omaishoidon lainsäädännön historiaan Kenelle vastuu kuuluu? 1879 vaivaishuoltoasetus 1922 köyhäinhoitolaki 1956 huoltoapulaki päävastuun kantajina perhe ja omaiset 1970 poistettiin laista lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja isovanhemmistaan 1977 poistettiin aviopuolisoiden keskinäinen huolehtimisvelvollisuus kunta kuntalaisten lailliseksi huolehtijaksi 1985 STM:n omaistoimikunnan mietintö Omaiset loppuunpalaneita ihmisiä vai käyttämätön voimavara (Raili Gothoni 1990) Mutta: Ihmiset ovat aina pitäneet huolta toisistaan Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

4 Epävirallisen auttamisen määrä suurin Suomessa Omaishoito ilman yhteiskunnan apua on Suomessa pääasiallinen hoitomuoto vanhuksien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden osalta. Suomalaiset hoitavat läheisiään eniten Euroopan maista. Viidennes 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista auttaa sellaista läheistään, joka ei muuten selviäisi kotona. Yleisimmin näissä tilanteissa autetaan omaa vanhempaa. Lähde:Sari Kehusmaa & Ilona Autti-Rämö & Pekka Rissanen: Omaishoidon vaikutus ikääntyneiden hoidon menoihin, Yhteiskuntapolitiikka 78 (2013):2 2013). Tieto 15 EU maan vertailusta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 2000 ja Terveys 2011 tutkimuksista. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

5 Kotihoidon tuesta omaishoidon tukeen 1980-luvulla kotihoidon tukeminen osaksi suomalaista sosiaalipolitiikkaa 1984 vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidon tuki (SHL) 1993 asetus omaishoidon tuesta omaishoitajien vapaapäivä, muutos SHL 2001 kaksi vapaapäivää, tapaturmavakuutus 2003 asiakasmaksulle lakisääteisen vapaan sijaishoidosta enimmäismäärä 2006 Laki omaishoidon tuesta 2007 kolme vapaapäivää 2011 Omaishoitolain ja perhehoitolain muutos: Omaishoitolain 4 a : Sijaishoito omaishoitajan vapaan ja muun poissaolon aikana. Kunta voi tehdä sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla sijaishoitaja sitoutuu huolehtimaan omaishoidossa olevan henkilön hoidosta. Työsopimuslain muutos: Työntekijällä on mahdollisuus jäädä määräajaksi pois työstä perheenjäsenen tai muun läheisensä hoitamiseksi STM:n asettama työryhmä valmistelemaan Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa. Toimiaika / pj. Elli Aaltonen

6 Omaishoitajia Suomessa - nykytila Omaistaan auttavia yli miljoona n pääasiallista auttajaa n sitovassa hoitotilanteessa ansiotyössä käyviä noin Omaishoidon tuen saajia (2012) Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. (Suomen omaishoidon verkosto) omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hänelle läheinen henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. (omaishoitolaki) Kuka tahansa meistä Lähde: Suomalaisten hyvinvointi Stakes. Lähde: Sotkanet tilastotietokanta sekä Omaishoidon tuen kuntakysely 2012 (THL)

7 Omaishoito Omaishoidon tärkein motiivi on suhde, joka ei ole syntynyt hoidon tarpeen perusteella vaan on olemassa siitä riippumatta (Mikkola 2005) Suurin osa omaisiaan hoitavista tekee hoivatyötä ilman omaishoidon tukea, vaikka hoidettavan avun tarve saattaisi edellyttää sitä. Näkökulmia omaishoitoon: Hoidettava henkilö, hoitava omainen, kunta ja moni muu Käsityksiin vaikuttavat: asenteet, elämänhistoria, perheen tavat, kulttuuri, jne. ONKO VAIHTOEHTOJA? omaishoito tulee elämään erilaisissa elämänvaiheissa koskettaa erilaisia perheitä ja vaikuttaa koko perheeseen omaishoitoon liittyy elämänmuutos

8 Elämäntilanne tuli pyytämättä. Elämä on erilainen elämä, jota on pakko elää, enää ei voi valita. Omaishoitajaksi ajaudutaan, koska muutakaan vaihtoehtoa ei ole. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

9 Omaishoidon erityisyys Ajaudutaan tilanteeseen o Sairastuminen, vammautuminen, iän tuomat vaivat o Pikkuhiljaa, odottamatta o Ei tunnisteta / tiedosteta o Ei tunneta tukijärjestelmiä (nuoret /vanhat) Haetaan tukea sattumanvaraisuus o Voimavarat arjen pyörityksessä Rakkaushoitoa tunteiden myllerrystä ja ristiriitaisuutta Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

10 Niin monta unetonta yötä kaiken myllerryksen keskellä, oman elämän tarpeet unohtaen. Minäkö sopeutumaton, kun en jaksa päivää käynnistää? Niin voimaton olo perheenäitinä, puolisona, vastuunkantajana.

11 Eihän kukaan tietenkään vaimoaan hoida rahan takia. Kyllä siinä muut asiat ratkaisee. Miten rakkaan lapsen voisi vain hylätä. Ikinä emme puolisoni kanssa olleet edes ajatelleet sellaista. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

12 Omaishoidon tukipilarit riittävä tuki ja palvelut hoidettavalle hoidon onnistumiseksi tarvittavat hoitotarvikkeet, apuvälineet ja asunnonmuutostyöt riittävä taloudellinen tuki ja palvelut omaishoitajalle omaishoitajalle henkistä tukea ja vapautusta hoitotyöstä Merja Salanko-Vuorela

13 Palvelujärjestelmä omaishoitajan tukena Kunnan palvelut Omaishoidon tuki Sosiaalityö Kotipalvelu Kotisairaanhoito Päivätoiminta ja päiväsairaala Asumispalvelut Laitoshoito Perhehoito Vammaispalvelulain piiriin kuuluvat palvelut Kuntoutus Muut palvelut Kela vammaistuet kuntoutus Järjestöt Seurakunnat Vapaaehtoistoiminta, kylätoimikunnat Yksityiset palvelujen järjestäjät Muu paikkakunnalla toimiva taho, mikä?

14 Omaishoitoa koskevaa lakiviidakkoa Omaishoitolaki Laki sosiaali- ja terveyden huollon asiakkaan asemasta Potilaslaki Kehitysvammalaki Vammaispalvelulaki Vanhuspalvelulaki Kansanterveyslaki Jne.. Omaishoitoon ja sen tukemiseen vaikuttavat lisäksi lukemattomat muutokset, muutosprosessit lainsäädännössä sekä muu asiaan liittyvä lainsäädäntö (esim. hallintolaki, kuntalaki jne.) Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

15 Omaishoitajan arki houkutteleeko??? KELA SAIRAALA

16 Näiden 11 vuoden aikana elämäämme on tullut paljon ihmisiä: eri alan lääkäreitä, hoitajia, kuntoutusohjaajia, terapeutteja, taxi- ja ambulanssikuskeja, avustajia, Kelan ja sosiaalitoimen virkailijoita. Jopa presidentti Tarja Halosenkin olemme tavanneet. Kerran lähetin Kelaan hakemuksen, jossa oli kolmekymmentäseitsemän paperia. Reseptejä, lääkärintodistuksia, pankkitiliotteita, veroilmoituksia ja ties mitä papereita. Vakuutusyhtiö, Kela, asioiden selvittely, paperisota, siitä kaikesta nyt selvä ota! Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

17 Kokemus avun saannista ei synny siitä, että ympärillä on suuri määrä asiantuntijoita, vaan siitä, että on olemassa yksi tai muutama ammattilainen, johon voi luottaa kaikissa tilanteissa, joka kykenee antamaan vastauksia, tekemään palvelujärjestelmän toiminnan ymmärrettäväksi sekä kunnioittamaan perheen omia toimintatapoja. (Julkunen R.)

18 Kotona asumisen tukeminen edellyttää omaishoitajan tukemista HENKISTÄ TUKEA TIETOA KONKREETTISTA APUA Hoitava omainen tai läheinen odottaa VAPAATA TALOUDELLISTA TUKEA OHJEITA JA NEUVOJA Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

19 Joskus tekisi mieli lyödä hanskat tiskiin, kun meinaa voimat hiipua yövalvomisiin, jatkuvaan henkiseen valveillaoloon, byrokratian rattaiden sydämettömyyteen, ikuisiin lomakkeiden täyttämisiin, palavereihin yms. Minä puin hänet. Minä riisuin hänet. Minä syötin hänet. Minä juotin hänet. Minä käytin hänet vessassa. Minä peittelin hänet. Tein kaiken hänen puolestaan. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

20 Tilastotietoa on etupäässä tuen saajista: Omaishoidon pääasiallinen tarvetekijä Kolme suurinta tarvetekijää Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen Pitkäaikainen fyysinen sairaus tai vamma Muistisairaus Hoidon tarpeen määrä Runsaasti huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevia 29 % Melko paljon huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevia 40 % Jonkin verran huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevia 27 % Verrattain vähän huolenpitoa ja hoivaa tarvitsevia 3% Vähän ja hoivaa tarvitsevia 1 % THL: Omaishoidon tuen kuntakysely 2012.

21 Tukemisen haasteena: hoidettavien ikärakenne on pysynyt samanlaisena (tuen saajat)

22 Tukemisen haasteena: hoitajat ovat aiempaa iäkkäämpiä (tuen saajat)

23 Tukemisen haasteena: omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaiset hoitomuodot Laitoshoito 39 % Palveluasuminen 17 % Jokin muu 17 % Sukulaiset, vapaaehtoiset 11 % Sijaishoito 10 % Perhehoito 4 % Kotihoito 2 % THL: Omaishoidon tuen kuntakysely 2012.

24 Tukemisen haasteena: lakisääteiset vapaat eivät toteudu Tuen piirissä olevilla vain 76 %:lla on oikeus vapaaseen (STM 2006) Sopivia tilapäishoidon vaihtoehtoja on liian vähän. Osittain tästä syystä noin 40 % tuen saajista ei pidä lainkaan lakisääteisiä vapaitaan.

25 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry, historiaa 1991 Valtakunnallinen Vanhusten Omaiset ja Läheiset ry Perustettu Vanhus ja lähimmäispalvelun liiton aloitteesta yhdistyksen 1. omaisten tukemisen projekti 1993 yhdistykselle Kotimiestoimintaprojekti samaan aikaan Suomen Punaisen Ristin Omaishoitajien lomitustoiminta hankkeen kanssa 1993 asetus omaishoidon tuesta 1994 Omaishoitajat ja Läheiset ry 1998 Toiminta liittomuotoiseksi 2007 Paikallisyhdistysten liitoksi Pidämme puolta pidämme huolta Onneksi on omaishoitaja Kaksin et ole yksin Omaishoitaja elämänsä sankari Omaishoidon monet kasvot Kohtaamisen haasteita Elämän mukana tunteet

26 80 Paikallisyhdistysten lukumäärän kehitys Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

27 Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry on olemassa, jotta omaishoitoperheen asema paranee on omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiään ja kansalaisia varten Omaishoidon ohjausta ja neuvontaa Omaishoitajien etujen valvontaa Vertaistukea ja yhdistystoimintaa Kuntoutusta ja lomatoimintaa Kehittämishankkeita Koulutusta Julkaisutoimintaa Jäsenenä 71 paikallisyhdistystä Henkilöjäseniä noin Keskustoimisto Helsingissä Alueellisia toimistoja 5 kpl, 1 hanketoimisto 18 työntekijää Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hämeentie 105 A, Hki Neuvontapuhelin: (ma-to klo 9-15)

28 Paikallisyhdistykset toimivat Paikallisyhdistyksissä (71kpl) Yhdistystoiminta, vapaaehtoistyö Seudullinen, paikallinen vaikuttamistyö Hankkeet (hyvät käytännöt) Vertaistuki, omaishoitajaryhmät Tiedon jakaminen Retket Tapahtumat jne. Sen minkä kuulet, unohdat. Sen minkä näet, muistat. Sen minkä koet, ymmärrät. vanha kiinalainen viisaus

29 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

30 vielä muutama ajatus omaishoidon kehittämisestä

31 Tulevaisuuden haasteita ja näkymiä Tilapäishoidon järjestäminen,kehittäminen - valoa tunnelin päässä mm. erityisryhmien perhehoito, perhelomitus jne. Hoitopalkkioiden määrärahan riittävyys, stabiilisuus Erilaisten omaishoidossa olevien ikä-/vamma-/potilasryhmien parempi huomiointi omaishoidon tuen kokonaisuudessa Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen (esim. Opastava-hanke) Terveystarkastusten järjestäminen (Koho-raportti) Uusia haasteita Etä-tilanteet, monikulttuurisuus työelämän muutos työuran pidentyminen, joustot yms. uudet ryhmät (pienet vammaryhmät, päihteiden aiheuttamat sairaudet jne.) omaishoidon elämänkaaren solmukohdat kipupisteet (esim. muutosvaiheet) Tärkeä myös muu jaksamisen tukeminen (järjestölähtöinen auttamistyö) Vertaistuki, ohjaus ja neuvonta esim. Ovet - omaishoitajavalmennus OmaisOiva-toiminta (2014 alkaen) Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Houkuttelevuus,

32 Yhteistyö, kohtaaminen ja kehittäminen voi joskus olla haasteellista

33 Vuorovaikutusongelmia? Taloudellisia esteitä? Kiirettä? niistä huolimatta

34 Kaikkia tarvitaan, yhdistykset, omaishoitoperheet mukaan suunnitteluun - yhdessä on enemmän Kiitos Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

HOIVA JA HUOLENPITO 1

HOIVA JA HUOLENPITO 1 HOIVA JA HUOLENPITO 1 SISÄLLYS HOIVA JA HUOLENPITO...1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSTEET...3 1.1 SOSIAALIHUOLTOLAKI...4 1.2 KUNTA...7 1.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ...8 1.4 SOSIAALI-

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot