Virallisesti omaishoitaja -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virallisesti omaishoitaja -"

Transkriptio

1 Virallisesti omaishoitaja - MITKÄ TEKIJÄT LUONNEHTIVAT HOIDETTAVIA? Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut/palvelujärjestelmäosasto/thl Esityksen nimi / Tekijä 1

2 Sisältö Jari, Kaleva Määritelmiä Aineisto Omainen kotihoidossa ja palvelutaloissa Hoitoa saavan palvelutarve Ammattihenkilöstön työaika Palvelujen käyttö Omaisen työaika Omaisen kuormittuneisuus ja hoitoa saavan sijoitustarve Päätelmät ja kotieväät Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Määritelmiä Omaishoidon ehdoista säädetään laissa omaishoidon tuesta (Finlex937/2005). Omaishoidon toteuttamisesta on ohjeita kunnan päättäjille tarkoitetussa oppaassa (STM;n oppaita 2005:30). Omaishoidon tukea sai vuoden 2011 aikana noin henkilöä, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 66 %, vuotiaita 20 % ja 0 17-vuotiaita 14 %. Omaishoidon tuesta sopimuksen tehneitä hoitajia on , joista 52 % on 65 vuotta täyttäneitä. Kunta tekee omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista päätöksen. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelman. Omaishoidon tukeen sisältyy hoidettavalle: omaishoito hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut Omaishoidon tukeen sisältyy omaishoitajalle: Hoitopalkkio (374,51-749,01 /kk) vapaa eläke- ja tapaturmavakuutus sosiaalipalvelut Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Sari Kehusmaa, Ilona Autti-Rämö, Hans Helenius, Katariina Hinkka, Maria Valaste, Pekka Rissanen. Factors associated with the utilization and costs of health and social services in frail elderly patients. BMC Health Services Research 2012, 12:204. IKÄ-tutkimukseen ( ) osallistui 732 eläkkeellä olevaa heikkokuntoista Kelan hoitotuen saajaa 41 kunnasta eri puolilta Suomea, keski-ikä 78 vuotta. Heidän toimintakykynsä ja terveytensä selvitettiin ja omaishoitoa ja palvelujen käyttöä seurattiin vuoden ajan. Asuinkunta vaikutti ikäihmisten saamiin sosiaalipalveluihin, mutta ei terveyspalveluihin. Tutkittujen hoivapalvelujen käytössä oli eroja: 91 % eroista selittyi henkilön erilaisesta palvelutarpeesta ja 9 % aiheutui kunnan toiminnasta. Terveyspalvelujen käytön erot perustuivat terveydentilaan, eikä niissä havaittu eroa kuntien välillä. Ikääntyneiden terveydenhuolto on järjestetty varsin yhdenmukaisesti koko maassa. Sosiaalipalveluissa sen sijaan kuntien toimintakäytännöt aiheuttavat eroja palvelujen saantiin. Sosiaalipalvelujen saaminen näytti olevan yhteydessä kohentuneeseen terveydentilaan. Palveluja saavien terveydentila oli useammin parantunut tai pysynyt ennallaan verrattuna niihin, jotka eivät olleet saaneet sosiaalipalveluja. Tätä pidetään vahvana osoituksena palvelujen toimivuudesta. Panostamalla riittäviin sosiaalipalveluihin on mahdollista vähentää ikäihmisten terveyspalvelujen tarvetta ja menoja, tutkijat toteavat. Toisaalta sosiaalipalvelujen saannin rajoittaminen voi johtaa vastaavasti ikäihmisten terveysmenojen kasvuun. Tällöin säästö hoivapalveluissa vain siirtää kustannuksia terveydenhuoltoon. Ikäihmisten hoidon menoja pitäisi aina tarkastella kokonaisuutena, jossa huomioidaan sekä terveydenhuolto että hoivapalvelut Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Ajankohtaista Eduskunnan hyväksymään valtion talousarvioon 2013 sisältyy vuositasolla 10 miljoonan euron suuruinen pysyvä valtionosuuden lisäys omaishoidon tukipalvelujen kehittämiseen kunnissa. Valtionosuus on noin 31 prosenttia palvelun kokonaiskustannuksista. Tarkoituksena on, että valtionosuuden lisäyksen johdosta kunnat lisäävät omaishoitoa tukevia palveluja noin 32 miljoonalla eurolla, josta valtionosuus on 10 miljoonaa ja kuntien osuus noin 22 miljoonaa. Tarkoituksena on, että valtionosuuden lisäys käytettäisiin ensisijaisesti omaishoitoperheiden toiveet huomioon ottaviin kotiin annettaviin palveluihin ja omaishoitajien jaksamista tukeviin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi kotipalvelu tukipalveluineen sekä omaishoitajan vapaan aikaiset hoidettavan palvelut. Omaishoitajan vapaan aikaisia palveluja on tarpeen monipuolistaa painottamalla omaishoitolain 4 a :n mukaista toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijaishoitoa hoidettavan kotona sekä perhehoitolain mukaista perhehoitoa. Palveluja voidaan lisätä ja monipuolistaa myös lisäämällä palvelusetelin käyttöä omaishoitoa tukevissa palveluissa. Lisäksi kunnille suositellaan, että omaishoidon tuen hoitopalkkio maksettaisiin myös omaishoitajan ja hoidettavan kuntoutuksen ajalta Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Aineisto Kotihoidon RAI Koko tietokanta ajankohtana: n= arvioitua henkilöä, joista 2899 asui palvelutaloissa asui kotona ja sai säännöllisesti kotihoitoa 64% kaikista arvioiduista oli sellaisia, joille oli merkitty omaisen antamaa apua Kotihoidon asiakkaista 67% asukkaista 49% 12% kaikista arvoiduista oli sellaisia, joilla omaishoito oli virallistettu Kotihoidon asiakkaista 13% asukkaista 5% Tässä analyysissä mukana ovat vain ne henkilöt, jotka olivat saaneet omaiseltaan tai läheiseltään aikaa arviointiviikon aikana (n=12135, joista 1428 asui palvelutalossa), Outliers poistettu Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Omainen kotihoidossa ja palvelutaloissa (arviointiviikon aikana aikaa antaneet) (naisia 72,4%) Puoliso 16,4% Lapsi 67,5% Muu sukulainen 23,4% Muu 5,4% (naisia 71,9%) Puoliso 9,7% Lapsi 76,2% Muu sukulainen 19,9% Muu 4,4% Puoliso Lapsi Muu sukulainen Muu kuin sukulainen Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Omainen kotihoidossa ja palvelutaloissa VAIN PUOLISOT Omaishoitaja puolisoiden hoidettavista 42% on naisia - > hoivaaja todennäköisimmin mies Ei omaishoitaja puolisoiden hoidettavista 50,4% on naisia -> hoivaaja todennäköisimmin mies Omaishoitaja puolisoiden hoidettavista 44% on naisia -> hoivaaja todennäköisimmin mies Ei-omaishoitaja puolisoiden hoidettavista 44% on naisia -> hoivaaja todennäköisimmin mies Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Omainen kotihoidossa ja palvelutaloissa VAIN OMAISHOITAJAT Puoliso 37,4,4% Lapsi 56,9% Muu sukulainen 17,7% Muu 2,9% Puoliso 21,3% Lapsi 77,3% Muu sukulainen 11,3% Muu 5% Puoliso Lapsi Muu sukulainen Muu kuin sukulainen Esityksen nimi / Tekijä 9

10 Hoitoa saavan palvelutarve omaishoitajuuden mukaan toimintakyky (1) Fyysinen, psyykkinen ja kognitiivinen palvelutarve suurempi niillä, joilla on omaishoitaja Ei eroja 2,5 2 1,5 1 0,5 ADL_h, ka CPS, ka DRS, ka 0 Omaishoitaja Ei omaishoitaja Omaishoitaja Ei omaishoitaja Esityksen nimi / Tekijä 10

11 Hoitoa saavan palvelutarve omaishoitajuuden mukaan MAPLe ja CHESS (2) Terveydentilan vakaus, ei eroja MAPLe (palveluntarveluokitus), vaativampi omaishoitajilla Ei eroja 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Omaishoitaja Ei omaishoitaja Omaishoitaja Ei omaishoitaja CHESS, ka MAPLe, ka Esityksen nimi / Tekijä 11

12 Palvelujen käyttö omaishoitajuuden mukaan - ammattihenkilöstön työaika h/viikko Jos on omaishoitaja, enemmän aikaa lähihoitajalta ja kotiavustajalta/kodinhoitajalta Jos ei ole omaishoitajaa, enemmän aikaa sairaanhoitajalta ja lähihoitajalta Sairaanhoitaja (tuntia/vko) Lähi (perus)hoitaja (tuntia/vko) Kotiavustaja /kodinhoitaja (tuntia/vko) Yhteensä 2 0 Omaishoitaja Ei omaishoitaja Omaishoitaja Ei omaishoitaja Esityksen nimi / Tekijä 12

13 Palvelujen käyttö omaishoitajuuden mukaan - sairaalahoito ja päivystyspoliklinikkakäynnit Jos on omaishoitaja, enemmän sairaalahoitojaksoja Kotoa käsin useammin PPKL:lle tai sairaalaan kuin palvelutalosta Jos ei ole omaishoitajaa, VÄHEMMÄN päivystys pkl käyntejä, mutta enemmän suunnittelemattomia käyntejä asiakkaan luona Sairaalahoitojakso 3kk aikana, % PPKL käynti 3 kk aikana, % Päivystyskäynti, % 5 0 Omaishoitaja Ei omaishoitaja Omaishoitaja Ei omaishoitaja Esityksen nimi / Tekijä 13

14 Palvelujen käyttö omaishoitajuuden mukaan - muut palvelut KOTIHOITO Yksi tai useampi tukipalvelu silloin kun omaishoitaja on 63% Yksi tai useampi tukipalvelu silloin kun omaishoitajaa ei ole 74% Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Omaisen työaika omaishoitajuuden mukaan tunteina viikossa Puolison merkitys hoivaajana ja erityisesti omaishoitajana Puolison ja muun kuin sukulaisen merkitys myös palvelutalossa Puoliso Lapsi Muu sukulainen Muu kuin sukulainen 10 0 Omaishoitaja Ei omaishoitaja Omaishoitaja Ei omaishoitaja Esityksen nimi / Tekijä 15

16 Omaisen kuormittuneisuus ja hoitoa saavan sijoitustarve MAPLe 3-5 tarkkaile omaisen jaksamista Onko palvelutalossasi riittävästi osaamista ja henkilöstöä MAPLe 5:lle? 35% 35% 30% 25% Omaishoitajan kuormittuneisuus, % 30% 25% Omaishoitajan kuormittuneisuus, % 20% Epävirallisen hoitajan kuormittuneisuus, % 20% Epävirallisen hoitajan kuormittuneisuus,% 15% 10% 5% Omaishoitajan mielestä parempi muualla, % Epävirallisen hoitajan mielestä parempi muualla, % 15% 10% 5% Omaishoitajan mielestä parempi muualla, % Epävirallisen hoitajan mielestä parempi muualla, % 0% Maple1 Maple2 Maple3 Maple4 Maple5 0% Maple1 Maple2 Maple3 Maple4 Maple Esityksen nimi / Tekijä 16

17 Omaisen kuormittuminen omaishoitajastatuksen ja hoivattavan käytösoireiden lukumäärän mukaan kotihoidossa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Omaishoitajuus Ei omaishoitajuutta 20% 10% 0% Ei oireita Yksi käytösoire Kaksi käytösoiretta Kolme käytösoiretta Neljä käytösoiretta Viisi käytösoiretta Käytösoireet Vaeltelu, sanallinen ja fyysinen aggressiivisuus,sosiaalisesti poikkeava käytös ja hoidon tai avun vastustelu Esityksen nimi / Tekijä 17

18 Omaisen kuormittuminen omaishoitajastatuksen ja hoivattavan käytösoireiden lukumäärän mukaan palvelutalossa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Omaishoitajuus Ei omaishoitajuutta 20% 10% 0% Ei oireita Yksi käytösoire Kaksi käytösoiretta Kolme käytösoiretta Neljä käytösoiretta Viisi käytösoiretta Käytösoireet Vaeltelu, sanallinen ja fyysinen aggressiivisuus,sosiaalisesti poikkeava käytös ja hoidon tai avun vastustelu Esityksen nimi / Tekijä 18

19 Mitä näet tässä kuvassa? Esityksen nimi / Tekijä 19

20 Yhteenveto ja päätelmät Omaishoito on yhteiskunnan kannalta halvin ja hoidettavan näkökulmasta useimmiten parhaiten elämänlaadun takaava hoitomuoto Omaisen hyvinvointia voidaan tukea ja uupuminen ja eristyminen on vältettävissä, jos asia ymmärretään tunnistaa Hoivattavan heikko toimintakyky (fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen) sekä käytösoireiden lukumäärä ovat yhteydessä omaisen kokemaan kuormitukseen RAI järjestelmän käyttäjille MAPLe-luokka 3 tai enemmän, mutta erityisesti luokka 4 ja/tai käytösoireiden lukumäärä sekä päihteiden käyttö ovat hyviä osviittoja epäillä omaisen kuormittumista. Tietoa kannattaa käyttää sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa / päivitettäessä että palvelujärjestelmää suunniteltaessa ja työaikaa allokoitaessa Esityksen nimi / Tekijä 20

21 Kotievääksi Vältettävissä luotettavantiedon avulla Jarla, Helsingin Sanomat Esityksen nimi / Tekijä 21

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus

Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus 2014 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 131 Sari Kehusmaa Hoidon menoja hillitsemässä Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

20 vuotta omaishoitoa

20 vuotta omaishoitoa 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajien ajatuksia

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi

Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi Kirkkonummen kunnan suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? tutkimus Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Tuoko palveluseteli valinnanvapautta? Kirsi Kuusinen-James Tuoko palveluseteli valinnanvapautta?

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus

Turvallisia vuosia ikääntyneille. Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa. Sisäinen turvallisuus Turvallisia vuosia ikääntyneille Selvitys ikääntyneiden turvallisuustilanteesta Suomessa Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s.

Hoivapalvelut. DomaCare on hoiva-alalle kehitetty asiakastietojärjestelmä. NO 2 huhti-toukokuu 2013. Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. Hoivapalvelut NO 2 huhti-toukokuu 2013 Eevaliisa Virnes: Omaishoitoon uusia malleja s. 4 Päivi Voutilainen: Mistä on ikäystävällinen kunta tehty? s. 7 Hennamari Mikkola: Kansalaisten ja työnantajien kukkarolla

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot