Teemaryhmä A (Asiakas- ja tietopalvelut, tilat, laitteet ja aukiolo), kokoontuminen Lahden kirjastossa klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemaryhmä A (Asiakas- ja tietopalvelut, tilat, laitteet ja aukiolo), kokoontuminen 9.1.2013 Lahden kirjastossa klo 10.15-14.45"

Transkriptio

1 Kokousmuistio Teemaryhmä A (Asiakas- ja tietopalvelut, tilat, laitteet ja aukiolo), kokoontuminen Lahden kirjastossa klo Paikalla: Marja Malminen (Lahti), Maarit Murtovaara (Heinola), Liisa Häyrinen (Heinola), Maija Järvi (HML, Lammi), Seppo Sovio (Hattula), Raija Linna (Hattula), Jenni Laine (Lahti), Kirsi Kaulio (HML), Terttu Sipilä (Lahti), Janne Sihvonen (HML), Marko Niskapohja (Kouvola), Elissa Soikkeli (Kouvola), Tuija Lindström (Kouvola), Reija Piilola (Kouvola), Arja Nykänen (HML), Eeva Karttunen (HML), Pertti Salmi (HML), Soili Ojanen (Tammela), Irmeli Isokivijärvi (HML), Päivi Penna (Lahti), Tiina Lindén (Lahti), Hanna Kaisti (HML, pj. & siht.) 1. Projektikoordinaattori Hanna Kaisti esitteli Laatu-hankkeen tavoitteita, toteutussuunnitelmaa ja aikataulua sekä olemassa olevia yleisten kirjastojen laadun mittareita. Esitys löytyy hankkeen wikistä ja se on lähetetty osallistujille myös sähköpostitse. 2. Työhyvinvointi ja työnjako kirjastossa: Päätettiin että työhyvinvointi- ja työn organisaatiota käsittelevien asioiden sisällyttämisestä Laatu-hankkeeseen keskustellaan hankkeen johtoryhmän kokouksessa Laatumatriisi: Keskusteltiin siitä halutaanko hankkeessa tehdä laatumatriisi. Päätettiin että laatumatriisi olisi hyvä työkalu asiakas- ja tietopalvelun itsearviointiin sillä se auttaisi pysähtymään ja tarkastelemaan omaa työtään. Asiakaspalvelussa saattaa helposti sokeutua omalle työlleen. Mitä tehdään kun jokin asia tehdään hyvin?. Matriisi auttaisi myös laittamaan asiat mittasuhteisiin ja priorisoimaan. Se tekisi myös johdolle selväksi että joskus on ei voi tehdä parastaan jos resurssit eivät riitä. Lasketaanko siis laatua jos ei ole resursseja? Voisiko hankkeessa määritellä eri kokoisten kirjastojen laatutason eli eri kriteerit S, M, L, XL kirjastoille? 4. Fokusryhmähaastattelut: Keskusteltiin siitä, halutaanko hankkeessa tehdä fokusryhmähaastatteluja vai koetaanko se liian aikaavieväksi. Fokusryhmähaastatteluja pidettiin kiinnostavana tapana saada arvokasta tietoa asiakkaista ja ei-käyttäjistä. Ei-käyttäjiksi määriteltiin ne jotka eivät ole käyttäneet kirjastoa kolmeen vuoteen (ei myöskään kirjaston tiloja tai verkkopalveluita). Ehdotettiin että Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Kouvolassa järjestettäisiin kussakin kolme fokusryhmähaastattelua eli yhteensä haastatteluja tehtäisiin hankkeessa 9 kpl, mikä sisältäisi myös ei-käyttäjäryhmiä. Fokusryhmistä puhutaan myös muissa teemaryhmäkokouksissa, joten päätöstä haastatteluiden toteuttamisesta ei vielä tehty. Päätettiin kuitenkin muodostaa hankkeelle työryhmä pohtimaan fokusryhmien toteuttamista. A-ryhmästä työryhmään nimettiin Tuija Lindström (Kouvola), Jari Tyrväinen tai Marja Malminen (Lahti), Irmeli Isokivijärvi (HML), Hanna Kaisti. Myös muista teemaryhmistä voi tulla osallistujia. 5. Osallistujien SWOT analyysi kirjastosta eli kirjaston vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat) lyhyt yhteenveto tuloksista muistion lopussa 6. Osallistujat listasivat hyviä ideoita, käytäntöjä ja konsepteja (nk. tapaukset) lyhyt yhteenveto muistion lopussa 7. Teemaryhmä A:n seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo Lahden Aikuiskoulutuskeskuksesta (Kirkkokatu 16, Lahti), 1. kerros, luokka 106. Aikuiskoulutuskeskus

2 sijaitsee lähellä pääkirjastoa, Lahden teatterin vieressä, kirjaston ja parkkialueen (tyhjä tontti) takana. Jos olet tulossa muista ilmoittautua 7.2. mennessä Hannalle ().

3 SWOT stregths, weaknesses, opportunities and threats eli kirjaston vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Tiivistelmä A-ryhmän näkemyksistä Tämä tiivistelmä ei suinkaan ole kattava näkemys koko ryhmän ajatuksista mutta tuo toivottavasti esiin jotain keskeisiä seikkoja KIRJASTON VAHVUUDET: Henkilökunnan osaamisen monipuolisuus Lakisääteisyys kirjasto on pakko olla Maksuttomuus Tasa-arvoisuus Hyvä maine Asiakkaat kokevat omaksi ja puolustavat henkeen ja vereen Hyvät fyysiset tilat, hyvät kokoelmat Henkilökunta tuntee hyvin sisällön Kirjastoautotoiminta Seutukuljetus (jossain ilmaista) Uudistumiskyky, kokeilunhalu Tietoteknisissä sovelluksissa usein paras Yhteistyökyky Henkilökunnan sitoutuneisuus työhön Kirjasto lisää hyvinvointia ja tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Tuo uutta tekniikkaa ja sovelluksia ihmisten ulottuville kirjasto on edelläkävijä Kirjasto tekee vanhustyötä kotipalvelun kautta MAHDOLLISUUDET: Jos perusasiat (tilat, tekniikka, resurssit, henkilökunta) ovat kunnossa, vain taivas on rajana! KIRJASTON HEIKKOUDET: Vanhoillisuus Joskus asiakkaiden etu unohtuu luokitukset tärkeämpiä kirjastonhoitajalle kuin asiakkaille, jotka eivät välttämättä edes ymmärrä niitä Byrokraattisuus (tilaaja-tuottaja mallissa erityisesti). Kuntaliitosten myötä kumileimasimen lyöjien määrä on lisääntynyt Uuden tekniikan omaksuminen voi olla hankalaa jos tekniikka ei ole tuttua eikä siihen ole kunnon opastusta Tilat voivat rajoittaa kehittämistä. Tiloja tarvitaan eri tarkoituksiin ja hiljaisista tiloista alkaa olla puute Markkinoinnin ja esilletuomisen puute. Tämä johtuu aika- ja rahapulasta, joskus myös osaamisen puutteesta ja asenteesta. Aukioloajat eivät aina tavoita kaikkia asiakkaita Heikkoudet työntekijän näkökulmasta: Rassaa että pitää olla aina ajan hermolla Pitkät aukioloajat Tietotekniikan osaaminen vaatii uuden oppimista Uupunut henkilökunta (kiire, uuden oppimista liikaa, tai kyllästyminen) Työntekijöiden motivointi puuttuu Työntekijät joutuvat joustamaan jatkuvassa muutoksessa Ammatillinen omanarvontunto on heikkoa. Kaupunki ei arvosta. Palkkaus on huono UHAT: Jos nuoret eivät käytä kirjastoa, niin mikä on kirjaston tulevaisuus?

4 Muiden hallintokuntien kanssa yhteistyö Kansalaisten ja kuntalaisten toiminnan tukeminen myös kirjastotoiminnan ulkopuolella (esim. kirjastotilojen käyttö äänestyspaikkoina) Matalan kynnyksen palvelu Tuoreen tiedon lähde ja vanhentuneen myös Kulttuuriperinnön säilyttäjä Kirjastolla on mahdollisuus tavoittaa iso määrä ihmisiä Sisältöjen tuntemus vaikuttaa myös e- aineistojen tuntemukseen ja käsittelyyn. Kirjaston ammattitaito voi tukea asiakkaita joilla on ladattavana 6 miljoonaa musiikkikappaletta miten löytää kiinnostavat? Uhkana taloudellisten resurssien väheneminen. Eläköityminen ja se että eläkkeelle jäävien vakansseja ei täytetä Rekrytointi vaikeaa heikon palkkauksen vuoksi. Ammattitaitoisen henkilökunnan väheneminen. Ei saada sellaista osaamista kun tarvittaisiin Tarvitaan moniosaajia vaatimustaso on korkea mutta palkka heikko Työn epävarmuus määräaikaisuudet ja pätkätyöt Musiikki, e-lehdet, e-kirjat pystyykö kirjasto välittämään niitä sisältö ei tulevaisuudessa ehkä jää kirjaston haltuun kuten nyt

5 Hyvät ideat, käytännöt ja konseptit (tapaukset) tiivistelmä A-ryhmän keskustelusta Näistä ideoista keskustelu jatkuu helmikuun kokoontumisessa. Näissä lyhyissä muistiinpanoissa saattaa olla väärinymmärryksiä mutta asiat täsmentyvät myöhemmin. Manga-pajat Heinolassa toteutettu yhteistyössä kansalaisopiston kanssa (manga-kurssi, sarjakuvapaja). Samalla ne ovat kansalaisopiston maistiaisia opiston tulevista kursseista. Myös korukursseja on tehty samalla periaatteella. Maistiais-käytäntöä voisi toteuttaa yleisemminkin Kirjallisuusbingo senioreille Hauholla. Bingo toimii siten että osallistujille annetaan vastauspaperit ja bingoemäntä huutaa kysymykset. Kirjallisuusteema. Palkintona kahvipaketti. Hyvä muistiharjoitus! Myös lapsille voisi tehdä oman kirjallisuusbingonsa samalla periaatteella. Heinolassa nuoriso-ohjaaja on nuorten kanssa kerran viikossa kirjaston tiloissa Hiiri- ja karhujahti: Heinolassa päiväkotilapsille ja perhepäivähoidossa oleville järjestetään bussikuljetus kirjastoon ja kirjasto tarjoaa ohjelmaa. Lapset etsivät hiiriä ja tutustuvat samalla kirjastoon. Hiiri- ja karhujahdit on tarkoitettu pienimmille kirjastonkäyttäjille, mutta tilauksesta hiirien ja karhujen kanssa saavat leikkiä kaikki halukkaat. Karhut/hiiret piiloutuvat ennalta sovitulle alueelle kirjastossa ja etsijöille jää löytämisen riemu. Retkeläiset saavat muistoksi kunniakirjat. Tarkoituksena on, että lapsille muodostuu positiivinen ja mukava kuva kirjastosta. Samalla kertaa lapset saavat yleensä lainata kirjan päiväkodin/päivähoitajan kortilla. Joskus näytetään myös palautustapahtuman. Mikäli kyseessä on esim. eskariryhmä niin silloin myös kerromme jotain kirjoista. Projektirahoilla on kustannettu myös kauempana olevien päiväkotien kuljetuksen. Hämeenlinnassa kunnallisia palvelupisteitä on sijoitettu kirjastoihin. Paperit kulkevat tarvittaessa kirjastoauton mukana Hämeenlinnan pääkirjaston sunnuntaiaukiolokokeilu itsepalveluperiaatteella. Kameravalvonta. Seutulainaus Kouvolassa. Varausmaksu sama 1 vaikka kirja tulisi Kotkasta Kouvolaan. Asiakas saa sen kirjan missä se on kulloinkin vapaana. Uutuuskirjojen lyhyt laina-aika ja kirjojen esittely: Laina-aika esim. 1 vko ja uutuuskirjoja esillä kpl. Tämä on saanut paljon kiitosta. Työvoiman kierto: Vinkkarit antavat mediakasvatustunnit ja satutunnit missä päin kuntaa vain (kiertävä). Kouvolassa aineiston käyttökuntoon laittaminen on keskitetty Kotikuljetus: Kirjastonhoitajat valitsevat mutta vapaaehtoiset kuljettavat kirjoja Tapahtumakoordinaattori koordinoi tapahtumat kirjastossa Seutupalautukset normaaliin palautuspaikkaan nopeuttaa kiertoa Asiakaspalvelu: Asiakas huomioidaan heti kun hän tulee tilaan. Palvelulle annettu kasvot (henkilökunnan erottuminen esim. nimikylteillä) Osallistavat ryhmäkäynnit: Lapset testaavat hakujen tekemistä heti koneilla Perintä ulkoistettu. Vain lainauskielto estää automaattilainaukset (HML) Monitoimiautomaatit: lainaukset ja palautukset samalla automaatilla Varausten maksuttomuus (HML)

6 Yhteistyö kirjaston ja nuorisotoimen kanssa Yökirjasto Hattulassa (tapahtuma): Kirjasto auki klo 23 asti. Ohjelmana mm. runokaraokea, kirjavinkkausta ym. Lainattavien liikuntavälineiden esittely yhdessä liikuntaviraston kanssa. Samalla esiteltiin liikuntaaiheisia kirjoja. Kirjakasseja vanhusten päivätoimintaan Facebookissa Hattulan kirjaston oma, nuorten tekemä joulukalenteri Teematapahtumia kirjastossa: tanssi, dekkari, käsityö Lammin kirjastossa kirjallisuuspiiri käsityön ystäville (voisi olla myös: höyläpenkin ystäville) Hämeenlinnan pääkirjastossa myydään kirjasto-aiheisia kasseja ja paitoja

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto

Jaana Saarelainen. Joensuun Seutukirjasto- Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto KOTIPALVELUSELVITYS Raportti Joensuun seutukirjaston ja Juuan kunnankirjaston yhteisen kirjaston kotipalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta 21.08.2008-30.04.2009 Jaana Saarelainen Joensuun Seutukirjasto-

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5

1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 1 Sisällys JOHDANTO 3 1. 50 VUOTTA KIRJASTOAUTOTOIMINTAA LOHJAN SEUDULLA 4 1.1 Vanha kakkonen 4 1.2 Lohjan kirjastoautohistorian tallentaminen 4 2. LOHJAN KIRJASTOAUTOJEN HALLINTO JA TALOUS 5 2.1 Lohjan

Lisätiedot

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA

FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA FOORUMIKESKUSTELUN YHTEENVETOA YHTEYS-FOORUMI 22.8.2014 Kansalaisopisto ja kirjasto modernin vapaa-ajan haasteissa. Miten nuoret ja miehet saataisiin mukaan? MIEHIÄ KIINNOSTAVAT AIHEET JA TOIMINTA Substanssi

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN?

AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA MIKSI KIRJASTOPALVELUA TARVITAAN? AMMATTINA KIRJASTONHOITAJA Ammattina kirjastonhoitaja Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 5/2011, uusintapainos 9/2014 Osa tämän julkaisun

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys

Alueellisesti. Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Alueellisesti www.alueellisesti.wikispaces.com Keski-Pohjanmaan seutukirjastoselvitys Satu Salmela Selvityksen tarkoitus Tämän työn tarkoituksena on perehtyä Kokkolan kaupunginkirjaston Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö

Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA. Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö Opinnäytetyö (AMK) Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 2011 Iina Juutinen LIIKETTÄ TILASSA Porin kaupunginkirjaston lastenosaston käyttö OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Kirjasto-ja

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa?

Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Ettippäi! Satakunnan kirjastopäivä 13.5.2015 Saako kirjasto olla myös digitaalisessa verkossa? Heikki Poroila FM, kirjastonhoitaja Esitykseni otsikko on provosoivan kysyvässä muodossa, koska näkemykset

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot