Lihavuusleikkauspotilaan seuranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lihavuusleikkauspotilaan seuranta"

Transkriptio

1 TIETEESSÄ TUULA PEKKARINEN LT, osastonlääkäri HYKS, Peijaksen sairaala Lihavuusleikkauspotilaan seuranta Lihavuuden viimeisenä hoitokeinona käytetty lihavuusleikkaus aikaansaa yleensä merkittävän laihtumisen. Paino lähtee kuitenkin usein nousuun parin vuoden kuluttua leikkauksesta, kun potilas palaa entisiin, epäterveellisiin elämäntapoihin. Kustannuksiltaan halpaa ryhmämuotoista elämäntapaohjausta tulisi olla tarjolla avoterveydenhuollossa myös lihavuusleikkauspotilaille painon noustessa. Leikkaus vähentää tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon tarvetta yleensä muutaman vuoden ajaksi. Säännöllinen diabeteslääkityksen tarkistaminen on tärkeää hyvän glukoositasapainon saavuttamiseksi. Lihavuusleikkauksen jälkeen käytetään jatkuvasti monivitamiini- ja hivenainevalmistetta, kalsiumia ja D-vitamiinia, ja kerran vuodessa tutkitaan perusverikokeet sekä vitamiinipitoisuudet. Oksentelu voi viitata kirurgiseen komplikaatioon, joten lihavuuskirurgiaan perehtynyttä yksikköä kannattaa herkästi konsultoida. VERTAISARVIOITU VV Lihavan potilaan ensisijainen hoito on aina elämäntapaohjaus, jonka tavoitteena on lihavuuteen johtaneiden tapojen ja tottumusten pysyvä muuttaminen (1). Terveellisen elämäntavan omaksuminen voi olla haastavaa. Jos vaikeasti lihava (painoindeksi yli 35 kg/m 2 ) potilas epäonnistuu laihtumistuloksen ylläpitämisessä, voidaan hänelle harkita lihavuusleikkausta. Leikkauksen jälkeen potilaan laihtuminen ja tuloksen säilyminen perustuvat pääosin kerralla syödyn ruoan määrän vähenemiseen. Jo ennen leikkausta olisi keskeistä saada potilas käsittämään, että elämäntavan pysyvä muutos on välttämätön myös lihavuuden kirurgisen hoidon yhteydessä. Konservatiiviseen painonpudotukseen verrattuna lihavuusleikkauksen jälkeen painonlasku on keskimäärin parempi ja säilyy pidempään. Potilaan seurannan tavoitteena leikkauksen jälkeen on pitkän aikavälin painonhallinnan onnistuminen, lihavuuden liitännäissairauksien hyvä hoito, hyvä ravitsemustila, vitamiini- ja kivennäisainepuutosten ehkäisy ja hoito sekä luun kunnosta huolehtiminen. Tänä vuonna Suomessa tehdään arviolta tuhat lihavuusleikkausta. Leikkausten määrän ennakoidaan edelleen lisääntyvän. Potilaiden seuranta järjestetään aluksi erikoissairaanhoidossa. Noin vuoden tai kahden kuluttua he siirtyvät avoterveydenhuoltoon, jossa vuosittaisen seurannan on tarkoitus jatkua pysyvästi. Tärkeimpiä asioita näillä seurantakäynneillä ovat painon seuranta, lihavuuden liitännäissairauksien hyvä hoito, ravitsemustilan seuranta, vitamiini- ja kivennäisainepuutosten ehkäisy ja hoitaminen sekä luun kunnosta huolehtiminen. Taulukossa 1 esitetään vuosikontrollien yhteydessä suositeltavat laboratoriotutkimukset. Nopean laihtumisen vaiheessa leikkauksen jälkeen ei vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti ruoasta kata päivittäistä tarvetta eikä ilmeisesti myöhemminkään. Leikkauksen jälkeen käytetäänkin pysyvästi monivitamiini- ja hivenainevalmistetta sekä kalsiumia ja D-vitamiinia kattamaan elimistön päivittäiset tarpeet. Leikkausmenetelmät Tavallisin leikkausmenetelmä on mahalaukun ohitus (Roux-en-Y Gastric Bypass eli RYGB). Mahalaukun kavennusleikkausta (hihatypistys eli sleeve gastrectomy) tehdään myös jonkin verran Suomessa (kuva 1). Molemmissa leikkaustavoissa ensisijaisesti rajoitetaan kerralla syötävän ruoan määrää, jolloin laihtuminen ja tuloksen säilyminen liittyvät pienentyneeseen energiansaantiin. Mahalaukun ohitusleikkauksessa osalla potilaista myös nälän tunne vähenee. Pantaleikkauksia (gastric banding) ei juurikaan enää tehdä niihin liittyvien monien mekaanisten ongelmien takia. Laajempien ohitusten jälkeen myös syödyn ruoan imeytyminen vähenee, mikä johtaa herkästi rasvaliukoisten vitamiinien puutoksiin, proteiinialiravitsemukseen sekä kivennäisja hivenainepuutoksiin. Näitä leikkauksia on 157

2 KIRJALLISUUTTA 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä. Aikuisten lihavuuden hoito. Duodecim 2011;127: Sjostrom L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351: Wing RR, Tate DF, Gorin AA, Raynor HA, Fava JL. A selfregulation program for maintenance of weight loss. N Engl J Med 2006;355: Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and metaanalysis. Am J Med 2009;122: e5. 5 Van Mieghem T, Van Schou - broeck D, Depiere M, Debeer A, Hanssens M. Fetal cerebral hemorrhage caused by vitamin K deficiency after complicated bariatric surgery. Obstet Gynecol 2008;112: Griffith DP, Liff DA, Ziegler TR, Esper GJ, Winton EF. Acquired copper deficiency: a potentially serious and preventable complication following gastric bypass surgery. Obesity (Silver Spring) 2009;17: Boldery R, Fielding G, Rafter T, Pascoe AL, Scalia GM. Nutritional deficiency of selenium secondary to weight loss (bariatric) surgery associated with life-threatening cardiomyopathy. Heart Lung Circ 2007;16: Fleischer J, Stein EM, Bessler M ym. The decline in hip bone density after gastric bypass surgery is associated with extent of weight loss. J Clin Endocrinol Metab 2008;93: Heber D, Greenway FL, Kaplan LM ym. Endocrine and nutritional management of the postbariatric surgery patient: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2010;95: SIDONNAISUUDET Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Ei sidonnaisuuksia. TAULUKKO 1. Lihavuusleikkauksen jälkeinen seuranta. Vuosittaiset laboratoriokokeet avoterveydenhuollossa. Pieni verenkuva S-(pre)albumiini P-krea, Na, K E-folaatti S-B 12 -vitamiini S-25-OH-D-vitamiini Du-Ca, S-Ca ja P-PTH harkinnan mukaan Luun aineenvaihdunnan merkkiaineet harkinnan mukaan S-Uraatti, jos potilaalla on oireileva kihti Vuosikokeet diabetespotilaille Lipidiseuranta dyslipidemiapotilaille Suomessa tehty muutama. Tällaisen potilaan seuranta on vaativaa ja kuuluu erikoissairaanhoitoon, eikä sitä käsitellä tässä. Painonseuranta Suurin painonlasku saavutetaan yleensä vuoden tai kahden kuluttua lihavuusleikkauksesta, minkä jälkeen paino usein pyrkii nousemaan. Ruotsalaisessa SOS-tutkimuksessa paino oli kymmenen vuoden kuluttua mahalaukun ohitusleikkauksesta keskimäärin 25 % ja pantaleikkauksesta 13 % matalammalla tasolla kuin ennen leikkausta (2). Riittämätön (alle 5 %) painonlasku oli 9 %:lla mahalaukun ohitusleikkauspotilaista ja 25 %:lla pantaleikkauspotilaista. Leikkauksen jälkeisen lihomisen syy on palaaminen epäterveellisiin elämäntapoihin. SOStutkimuksessa potilaiden energian saanti väheni huomattavasti välittömästi leikkauksen jälkeen ja lisääntyi myöhemmin. Fyysinen aktiivisuus vastaavasti lisääntyi leikkauksen jälkeisenä vuotena ja väheni myöhemmin (2). Mikäli potilas lihavuusleikkauksen jälkeen on edelleen halukas muuttamaan elämäntapojaan, hänet voi ohjata tavalliseen painonhallintaryhmään. Lihavuuden ryhmähoito on halpaa ja sitä olisi hyvä olla aina tarjolla kaikissa terveyskeskuksissa sekä työterveyshuolloissa. Kuitupitoisen, kohtalaisen runsasproteiinisen ravinnon ja fyysisen aktiivisuuden korostaminen ovat tärkeitä asioita. Erittäin niukkaenergiaisen dieetin käytölle ei ole estettä, mutta tärkeintä olisi terveellisten elämäntapojen omaksuminen. Säännöllinen painon omaseuranta on tehokas ja edullinen keino, joka auttaa ylläpitämään painonlaskua (3). Tästä kannattaa muistuttaa vuosikontrolleissa. Toistaiseksi ei ole löytynyt tekijää, jolla voisi ennustaa potilaan lihavuusleikkauksen pitkäaikaistulosta. Hyvä painotulos on jossain määrin yhteydessä siihen, että potilas osallistuu leikkauksen jälkeisiin seurantoihin. Epäonnistuminen tässä lihavuuden viimeisessä hoitokeinossa saattaa olla syynä seurannasta poisjäämiseen. Leikkausta edeltävässä ohjauksessa olisi ensisijaisen tärkeää korostaa elämäntapojen pysyvän muutoksen merkitystä sekä kertoa keskimääräisistä painotuloksista. Median nyt antama käsitys lihavuusleikkauksen hyödyistä on todellisuutta paljon kauniimpi. Lihominen leikkauksen jälkeen ei ole yleensä kirurginen ongelma, mutta hihatypistyksessä mahalaukun laajeneminen tai pantaleikkauksessa pannan siirtyminen pois paikaltaan saattavat sallia suuremman kerta-annoksen nauttimisen. Mitään näyttöä ei ole siitä, että revisiokirurgia parantaisi painonlaskua. Lihavuuden liitännäissairauksien hoito Lihavuusleikkaus vähentää tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon tarvetta kahden vuoden ajaksi leikkauksesta, jolloin osa diabetespotilaista on ilman lääkitystä hyvässä sokeritasapainossa (1). Parhaimmillaan diabetes voi olla remissiossa vuosia, mutta säännöllistä seurantaa tarvitaan. Ruotsalaisessa SOS-tutkimuksessa kahden vuoden kohdalla 72 % ja kymmenen vuoden kohdalla 36 % diabetespotilaista oli ilman lääkitystä, eli joka toinen lääkityksen lopettaneista aloitti sen uudestaan tänä aikana (2). Toisenlaisiakin tuloksia on julkaistu: paljon kritisoitu, teollisuuden rahoittama meta-analyysi lupasi diabeteksen häviävän jopa 78 %:lta leikkauspotilaista (4). Kun potilaalle harkitaan lihavuusleikkausta, olisi todenmukaisempaa kertoa diabeteksen remissiosta paranemisen sijaan. Diabeteksen lääkehoidossa Käypä hoito -suositus pätee lihavuusleikkauksen jälkeenkin. Insuliinin eritystä lisäävien lääkkeiden käyttöä kannattaa kuitenkin välttää hypoglykemiariskin takia. Lihavuusleikkaus vähentää dyslipidemiapotilaiden veren triglyseridipitoisuutta ja lisää HDLkolesterolin pitoisuutta. LDL-kolesterolin pitoisuudessa ei yleensä tapahdu pysyviä muutoksia. Statiinin käytössä voi noudattaa Käypä hoito -suositusta. 158

3 TIETEESSÄ KUVIO 1. Lihavuuden leikkaushoidon menetelmät: mahalaukun ohitus (A), mahalaukun kavennus (B) ja pantaleikkaus (C). A B Kuvio on julkaistu artikkelissa: Mustajoki P, Koivukangas V, Gylling H, Malmivaara A, Ikonen TS, Victorzon M. Lihavuuden asema terveydenhuollossa kaikki vaihtoehdot käyttöön. Duodecim 2009;125: Kuvio julkaistaan Lääkäriseura Duodecimin luvalla. C Kohonnut verenpaine alenee kun paino laskee. SOS-tutkimuksen verenpainepotilaista 19 % oli ilman lääkehoitoa kymmenen vuotta myöhemmin. Kohonneen verenpaineen Käypä hoito -suositus sopii myös leikkauksen jälkeen. Alkuvaiheen nopeassa painonlaskussa nesteenpoistolääkkeen tauotus vähentää liiallisen kuivumisen riskiä. Obstruktiivisen uniapnean oireet voivat lievittyä lihavuusleikkauksen jälkeen, mutta muun hoidon tarve yleensä jatkuu. Kihtipotilaan oireilu saattaa pahentua no - peaan painonlaskun aikana. Allopurinoli kannattaa aloittaa ajoissa. Ravitsemustilan arvio Proteiini Leikkauksen jälkeen riittävä proteiinin saanti on g päivässä. Proteiinipuutoksen riski on suurin nopean laihtumisen aikana 3 6 kuukauden kohdalla, mutta puutosta esiintyy myös myöhemmin erityisesti, jos potilaalle on kehittynyt leikkauksen jälkeen aversio proteiinipitoisiin ruokiin. Seerumin pienentynyt (pre) al - bumiinipitoisuus kuvastaa proteiinipuutosta. Proteiinia olisi hyvä saada kaikilla aterioilla. Rasvattomien maitotuotteiden käyttö on halpa keino riittävän proteiinin saamiseksi, proteiinijuomat kallis vaihtoehto. Potilaat tarvitsevat ravitsemusterapeutin kirjalliset ohjeet leikkauksen jälkeen. Vastaanotolla tiedustellaan maitotuotteiden, lihan ja kalan käyttöä. Mikäli ravinto vaikuttaa yksipuoliselta ja (pre)albumiinitaso on matala, potilas kannattaa ohjata ravitsemusterapeutin konsultaatioon. Vitamiinit ja hivenaineet Ravinnon määrän pienentymisen ja mahalaukun ohituksessa imeytymisen huonontumisen johdosta lihavuusleikkaus altistaa vitamiini- ja hivenainepuutoksille. Potilaille suositellaankin profylaktisesti monivitamiini- ja hivenainevalmistetta koko loppuelämän. Tähän soveltuvat käsikaupasta saatavat valmisteet, jotka sisältävät päivittäisen tarpeen. Tiamiinin (B 1 -vitamiini) puutos ilmenee yleensä ensimmäisen vuoden aikana leikkauksesta potilailla, jotka oksentelevat runsaasti. Tiamiinin puutos aiheutuu, kun sen saanti vähenee ja imeytyminen jejunumista heikkenee. Oksentelun syynä voi olla kirurginen komplikaatio tai pelkästään vaikeus sopeutua pienten ruokamäärien huolelliseen pureskeluun ja hitaaseen syömiseen. Keskeistä on antaa oksentelevalle potilaalle parenteraalisesti tiamiinia heti kun epäily puutoksesta herää (Neuramin 50 mg/ml injektioneste, 100 mg lihakseen tai hitaasti laskimoon viitenä päivänä). Puutoksen oireina voivat olla polyneuropatia ja pahimmillaan Wernicken enkefalopatia. Enkefalopatian tyyppioireita ovat silmänliikehäiriöt, sekavuus, nystagmus ja ataksia. Foolihapon saanti ravinnosta ja imeytyminen voivat heikentyä lihavuusleikkauksen jälkeen, mutta varsinaista foolihapon puutosta esiintyy melko harvoin. Puutos ilmenee makrosyyttianemiana. Monivitamiinivalmisteiden sisältämä annos (noin 400 μg) yleensä riittää ehkäisemään puutteen. Punasolujen folaatti mitataan vuosikokeissa. Raskauden alkuviikkoina on riittävä foolihapon saanti erityisen tärkeää, koska sikiön hermostoputken sulkeutumishäiriön riski kasvaa folaatin puutteessa. Jos lihavuusleikkauspotilas suunnittelee raskautta, kannattaa hänelle määrätä monivitamiinivalmisteen lisäksi foolihappoa 1 mg päivässä. B 12 -vitamiinin saanti ja imeytyminen voivat heikentyä mahalaukun ohituksen jälkeen, ja vitamiinin puutos todetaan noin puolella potilaista. Mahalaukun hihatypistys- ja pantaleikkauksen jälkeen tämä lienee harvinaisempaa. Oireina voi olla megaloblastianemia, tai joskus ainoa 159

4 Median antama käsitys lihavuusleikkauksen hyödyistä on todellisuutta paljon kauniimpi. English summary > in english Long-term management of the post-bariatric surgery patient oireena voi olla palautumaton polyneuropatia. B 12 -vitamiini määritetään vuosikontrollin yhteydessä. Korvaushoitona on perinteisesti käytetty lihakseen annettavaa hoitoa (Betolvex 1 mg tai Cohemin depot 1 mg 3 kk välein), mutta käsikaupan oraalinen valmiste (1 mg) korjaa myös lievän puutostilan. Erityiskorvausta voi hakea vain lihakseen annettavalle hoidolle. Raudanpuute kehittyy leikkauksen jälkeen tyypillisimmin runsaista kuukautisista kärsiville naisille ja niille, jotka syövät vain vähän lihaa. Raudanpuutos korjataan yleensä oraalisin valmistein, mutta joskus tarvitaan parenteraalista hoitoa. On hyvä muistaa, että raudanpuutteen taustalla voi lymytä syöpäkin: lihavien potilaiden riski sairastua esim. paksusuolisyöpään on suurentunut. Ennen kuin päädytään pitämään raudanpuutosta vain lihavuusleikkauspotilaiden ruokavalioon liittyvänä komplikaationa, kannattaa raudanpuuteanemian muita syitä tutkia erityisesti keski-ikäisiltä potilailta. Tapausselostuksia harvinaisista puutoksista löytyy. Kaksi vuotta pantaleikkauksen jälkeen todettiin raskaana olevalla naisella vaikea K-vitamiinin puutos ja sikiön menehtyminen aivoverenvuotoon (5). Toisenlainen kuvaus koski kuparin puutetta mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen (21 ja 10 vuoden kuluttua, monivitamiinivalmistetta ei käytössä). Oireina ja löydöksinä keski-ikäisillä naisilla oli kävelyn vaikeutuminen, anemia sekä neutropenia (6). Seleenin puutteen aiheuttama vaikea kardiomyopatia on raportoitu kolme vuotta biliopankreaattisen diversion (laajempi ohitus) jälkeen (7). Nämä tilanteet ovat harvinaisia, mutta valppautta tarvitaan siis vuosien ajan lihavuusleikkauspotilaiden seurannassa. Kalsium, D-vitamiini ja luun kunto Ennen leikkausta lihavilla potilailla todetaan usein pienentynyt seerumin D-vitamiinipitoisuus ja normaali tai suuri luuntiheys. Mahalaukun ohituksen jälkeen D-vitamiinipitoisuus voi olla tavoitteen alapuolella ja kalsiumin eritys virtsaan niukkaa malabsorptiosta johtuen, vaikka potilas olisi käyttänyt runsasta D-vitamiini- ja kalsiumlisää. Tilanne on yleensä korjattavissa kalsiumin ja D-vitamiinin annoksia edelleen lisäämällä. Painon laskiessa luuston aineenvaihdunta vilkastuu ja reisiluun kaulan luuntiheys pienenee, mikä on yhteydessä painonlaskun määrään (8). Tieto painonlaskun vaikutuksista luun laatuun ja murtumariskiin puuttuvat toistaiseksi. Huolestuttavin tilanne on nuorilla aikuisilla, joilla luuntiheyden normaalioloissa pitäisi kasvaa 30 ikävuoteen asti. D-vitamiinia (vähintään 800 KY eli 20 μg) ja kalsiumlisää (vähintään 1 g) tarvitaan leikkauksen jälkeen päivittäin. Seurannassa määritetään 25-OH-D-vitamiinipitoisuus ja harkinnan mukaan P-PTH, virtsan 24 t kalsiumineritys ja seerumin kalsiumpitoisuus. Jos P-PTH on suurentunut hyvän D-vitamiinitason (75 nmol/l) aikana, paljastaa vuorokausivirtsan pieni kalsiumin eritys kalsiumin puutteen. Plasman PTH-taso voi jäädä koholle, vaikka 25-OH-D-vitamiinipitoisuus on hyvä ja du-ca sekä luun aineenvaihdunnan merkkiaineet ovat normaalit (9). Luuntiheyden määritys tehdään harkinnan mukaan painon salliessa ainakin riskiryhmille 2 5 vuoden välein. Dumping-oireyhtymä ja oksenteleva potilas Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen vatsakivut, pahoinvointi, ripuli, heikotus, kasvojen ja kaulan punoitus, sydämentykytys ja jopa tajuttomuus voivat viitata dumping-oireyhtymään. Tämän ajatellaan liittyvän ruoan nopeaan etenemiseen ohutsuoleen ja suolistopeptidien erittymiseen. Myöhäinen dumping-oire johtuu todennäköisesti reaktiivisesta hypoglykemiasta, ja sen ehkäisemiseksi on tärkeää syödä pieniä aterioita usein (9). Postprandiaalisella hypoglykemialla tarkoitetaan mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeistä dumping-oireilua, johon liittyy liiallinen insuliinin eritys (9). Oireilevia potilaita neuvotaan juomaan vain aterioiden välillä, välttämään puhdasta sokeria sekä lisäämään ravintoon kuitupitoisia ruokia, hitaita hiilihydraatteja ja proteiinia. Oireet vähenevät usein ajan myötä. Somatostatiinianalogit helpottavat joittenkin potilaiden vaikeita oireita (9). Oksentelu on tavallisinta välittömästi leikkauksen jälkeen. Jos potilas alkaa oksennella myöhemmin avohoidon seurannassa, voi syynä olla jokin kirurginen komplikaatio, kuten obstruktio tai sisäinen tyrä. Lihavuuskirurgiaan perehtynyttä yksikköä kannattaa konsultoida näissä tilanteissa. 160

5 TIETEESSÄ TUULA PEKKARINEN M.D., Ph.D., Senior Physician Helsinki University Central Hospital, Peijas Hospital ENGLISH SUMMARY Long-term management of the post-bariatric surgery patient In 2011 an estimated bariatric operations were performed in Finland, and the number will increase in the future. After the first postoperative year these patients will be cared for by their primary care physicians. Roux-en-Y gastric bypass is the most frequently performed operation in Finland. Bariatric surgery helps the patient to reduce caloric intake and lose weight by modifying the anatomy of the gastrointestinal tract. Mean weight loss is maximal after one or two years. Weight regain is common later and is usually related to noncompliance with dietary and lifestyle recommendations. Participation in lifestyle counseling after surgery may help some patients to maintain weight loss and prevent weight regain. Group treatment is cheaper than individual counselling and should be offered to these patients in primary care during the long term follow-up. Accurate preoperative education is also important: patients undergoing bariatric surgery should be aware of realistic weight loss outcomes and the lifestyle changes needed to maintain weight loss in the long term. Remission of type 2 diabetes is quite common after bariatric surgery, but usually does not last long. Ten years after bariatric surgery the majority of diabetic patients need medication to maintain good glycaemic control. A similar transient improvement is likely in hypertension. Protein malnutrition is a nutritional risk for those who become intolerant to protein after surgery. Protein should be included in every meal and optimal daily intake is g. After bariatric surgery continuous use of a multivitamin-mineral preparation is recommended as well as daily calcium (1 gram) and vitamin D (20 μg) supplementation to prevent nutritional deficiencies. Biochemical and clinical monitoring for nutritional deficiencies is needed annually and includes blood count, creatinine, electrolytes, vitamin B12, folate, 25-hydroxyvitamin D and (pre)albumin. Bone mineral density measurement should be considered individually. Vomiting is common soon after the operation when patients are adapting to new eating habits. Later vomiting may be related to late surgical complications such as internal hernia. Contacting to the surgeons is recommended. 160a

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010

Lihavuusleikkausmillä. LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuusleikkausmillä indikaatiolla? LT Tuula Pekkarinen Peijaksen sairaala 23.4.2010 Lihavuuden hoitomenetelmän valintaperusteet (Käypä hoito) Painoindeksi ja lisätekijät Perushoito (ryhmä) ENED 1) ja

Lisätiedot

Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli

Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli Markku Luostarinen LT, Dosentti Kirurgian ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala Lihavuus Painoindeksi BMI (body mass index, kg/m

Lisätiedot

Vaikean ja sairaalloisen lihavuuden hoito VSSHP:ssa

Vaikean ja sairaalloisen lihavuuden hoito VSSHP:ssa Vaikean ja sairaalloisen lihavuuden hoito VSSHP:ssa Pirjo Immonen-Räihä Arviointiylilääkäri 1.2.2011 Lihavuus Lievä lihavuus painoindeksi 25-29,9 Merkittävä lihavuus 30-34,9 Vaikea lihavuus 35,0-39,9 Sairaalloinen

Lisätiedot

Maito ravitsemuksessa

Maito ravitsemuksessa Maito ravitsemuksessa Sisältö Ravitsemussuositukset kehottavat maidon juontiin Maidon ravintoaineet Mihin kalsiumia tarvitaan? Kalsiumin saantisuositukset Kuinka saadaan riittävä annos kalsiumia? D-vitamiinin

Lisätiedot

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina:

B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: B12-vitamiini B12-vitamiini eli kobalamiini on ihmiselle välttämätön vitamiini. Sitä tarvitaan elintoimintojen entsyymijärjestelmien toiminnallisina osina: solujen jakautumiseen kudosten muodostumiseen

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle?

Aliravitsemus Kotisairaanhoidossa jopa 90 % on aliravittuja tai aliravitsemusriskissä Yksipuolinen ruokavalio Yksinäisyys, ruokaa yhdelle? Ikääntyminen Senioreilla noin kolmasosalla jonkin asteinen mahalaukun limakalvon surkastuminen, joka voi vaikuttaa vitamiinien imeytymiseen Makuaisti ja hajuaisti heikkenevät Huonot hampaat, sopimaton

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3.

Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3. Puukko vai pistos lihavan diabeetikon hoidoksi? dosentti Heikki Koistinen Ylilääkäri, Erikoislääkäripalvelut Lääkärikeskus 5.3.2011 Lihavuus Suomessa 2 000 000 työikäisistä (18-64 v) BMI >25 kg/m 2 650

Lisätiedot

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.

Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista. Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11. Hyvälaatuista proteiinia maitotuotteista Teija Keso Laillistettu ravitsemusterapeutti Ravitsemusasiantuntija Valio Oy Ateria 12 6.11.2012 Sisältö Valio Oy 2 Proteiinit Koostuvat 20 aminohaposta, joista

Lisätiedot

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen

Raskausdiabetes. GDM Gravidassa Tammikuun kihlaus Kati Kuhmonen Raskausdiabetes Tammikuun kihlaus GDM Gravidassa 2017 302 potilaalla dg O24.4 Potilaita GDM-kirjalla 164 Sokerisoittoja 618 Ohjauskäyntejä 137 Lääkehoitoisia potilaita 66 Metformiini 41 potilaalle fi insuliini

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

KOKEMUKSIA MAHALAUKUN OHITUSLEIKKAUKSISTA KYS:SSÄ

KOKEMUKSIA MAHALAUKUN OHITUSLEIKKAUKSISTA KYS:SSÄ KOKEMUKSIA MAHALAUKUN OHITUSLEIKKAUKSISTA KYS:SSÄ Kaija Penttinen Pro gradu tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos Terveystieteiden tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Toukokuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Lihavuuden leikkaushoito

Lihavuuden leikkaushoito Lihavuus Timo Sane Lihavuuden leikkaushoito Leikkaus on tehokkain tapa saavuttaa pysyvä laihtumistulos. Kirurgisen hoidon ei ole toistaiseksi osoitettu vähentäneen potilaiden kokonaiskuolleisuutta, mutta

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko

Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia. Valtakunnallinen Diabetespäivä Minna Koivikko Diabeteksen hoidon kompastuskiviä: kortisoni, ENE, lihavuuskirurgia Valtakunnallinen Diabetespäivä 23.11.2016 Minna Koivikko Steroidien indusoima diabetes SIDM: määritelmä poikkeava sokeritason nousu glukokortikoidihoitoa

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

Diabetes. Diabetespäiväkirja

Diabetes. Diabetespäiväkirja Diabetes Diabetespäiväkirja Diabetespäiväkirja Omat hoitotavoitteet Jos sairastat tyypin 2 diabetesta, sinun on tärkeä löytää oikea tasapaino asianmukaisen hoidon, säännöllisen liikunnan ja terveellisen

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

Hyvä välipala auttaa jaksamaan

Hyvä välipala auttaa jaksamaan Hyvä välipala auttaa jaksamaan Sisältö Välipalan vaikutus jaksamiseen ja koulumenestykseen Mistä hyvä välipala koostuu Maitotuotteet ja välipala Kuitu ja välipala Helposti lisää kasviksia ja hedelmiä välipalalle

Lisätiedot

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014

Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa. Jan Verho 5.11.2014 Proteiinin merkitys urheilijoiden ravitsemuksessa Jan Verho 5.11.2014 Urheilija tarvitsee proteiinia 1. Proteiinisynteesin raaka-aineeksi Päivittäinen tarve kasvaa 2. Stimuloimaan lihasproteiinisynteesiä

Lisätiedot

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA

TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA TERVEELLINEN RAVITSEMUS OSANA ARKEA Mitä kaikkea terveellinen ravinto on? Terveellinen ravinto Terveellisestä ruokavaliosta saa sopivasti energiaa ja tarvittavia ravintoaineita Terveellinen ravinto auttaa

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO

RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO RASKAUDENAIKAINEN RUOKAVALIO - PIKAOPAS - Ruokavalio raskauden aikana (Valio 2017.) MIKSI? Terveellisellä ruokavaliolla voidaan vaikuttaa äidin omaan hyvinvointiin sekä kohdussa kasvavan sikiön hyvinvointiin,

Lisätiedot

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta

Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Ravitsemussuositukset erityisesti senioreiden näkökulmasta Mikael Fogelholm, ravitsemustieteen professori Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Elintarvike- ja

Lisätiedot

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014

HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 HYVÄ RUOKA, PAREMPI MUISTI RAVITSEMUSASIANTUNTIJA, TTK SAARA LEINO 20.5.2014 TÄNÄÄN KESKUSTELLAAN: Muistisairauksien ehkäisyn merkitys Yleisimmät muistisairauden Suomessa ja niiden riskitekijät Mitkä ravitsemukselliset

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lihavuus ja liitännäissairaudet Rasvahapot valtimotaudin vaaran arvioinnissa Lihavuus ja liitännäissairaudet Antti Jula, ylilääkäri, sisätautiopin dosentti, THL VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä 12.12.2011 Lihavuus ja liitännäissairaudet

Lisätiedot

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU Lihasmassa rapistuu -> Aineenvaihdunta hidastuu Ruoansulatuskanava kauttaaltaan muuttuu (hampaat -> mahalaukku ->suolisto) Luusto

Lisätiedot

Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito

Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito Katsaus Vesa Koivukangas, Timo Heikkinen, Juha Saarnio ja Markku Savolainen Sairaalloisen lihavuuden kirurginen hoito Käypä hoito suosituksen (Aikuisten lihavuus 2007) mukaan lihavuuden leikkaushoito on

Lisätiedot

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS

Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle. Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Ravitsemuksen merkitys sairaalapotilaalle Jan Sundell dosentti, ylilääkäri, erikoislääkäri TYKS, YSIS Sairauteen liittyvä vajaaravitsemus on yleinen ongelma, joka jää usein diagnosoimatta Kehittyneissä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes - mitä se on?

Tyypin 2 diabetes - mitä se on? - mitä se on? sokeriaineenvaihdunnan häiriö usein osa metabolista oireyhtymää vahvasti perinnöllinen kehittyy hitaasti ja vähin oirein keski-ikäisten ja sitä vanhempien sairaus? elintavoilla hoidettava

Lisätiedot

Ruoka- ja ravintoaineet 12

Ruoka- ja ravintoaineet 12 Sisällys Johdanto (Anna-Maija Tiainen) 9 1 Ruoka- ja ravintoaineet 12 Energia ja energiaravintoaineet (Senja Arffman) 13 Hiilihydraatit 14 Proteiinit 16 Rasvat 17 omega-3 ja -6 -rasvahapot 19 Alkoholi

Lisätiedot

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh

RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA. KPKS Dialyysiosasto puh Munuaispoliklinikka puh RUOKAVALIO HEMODIALYYSIN AIKANA KPKS Dialyysiosasto puh. 06-8264590 Munuaispoliklinikka puh. 06-8264592 Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa dialyysihoidon aikana. Ruokavalion tavoitteena

Lisätiedot

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit. 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Ibandronat Stada 150 mg kalvopäällysteiset tabletit 3.11.2014, versio V2.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1b Tietoa sairauden esiintyvyydestä Vuonna

Lisätiedot

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS

Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä. Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes tyypin 2 diabeteksen riskitekijä Johan Eriksson Professori, ylilääkäri Helsingin yliopisto ja HUS Raskausdiabetes Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa - eli verensokerin

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

KIISTELTY D-VITAMIINI?

KIISTELTY D-VITAMIINI? KIISTELTY D-VITAMIINI? Apteekkari, FaT Risto Kanerva Humaliston Apteekki 10.3.2014 RISTO KANERVA Koulutus: proviisori 1987, farmasian tohtori 1998, Helsingin yliopisto Työkokemus: Humaliston apteekki,

Lisätiedot

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Yhteiset kansanterveytemme haasteet riskitiedoista toimintaan Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisy väestötasollatasolla Markku Peltonen PhD,, dosentti, yksikön n pääp äällikkö Diabetesyksikkö Terveyden

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Kenelle lihavuusleikkaus?

Kenelle lihavuusleikkaus? Tieteessä kättä pidempää Paulina Salminen dosentti, ylilääkäri TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Vesa Koivukangas dosentti, apulaisylilääkäri OYS, kirurgian klinikka Kenelle lihavuusleikkaus?

Lisätiedot

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009

Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa. Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Ylipainoinen lapsi terveydenhuollossa Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS 15.01.2009 Määritelmiä Lihavuus =kehon rasvakudoksen liian suuri määrä Pituuspaino (suhteellinen paino) = pituuteen

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 97 08.12.2011 LIHAVUUDEN HOITO JA EHKÄISY HYKS 97

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 97 08.12.2011 LIHAVUUDEN HOITO JA EHKÄISY HYKS 97 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 97 08.12.2011 LIHAVUUDEN HOITO JA EHKÄISY HYKS 97 Lihavuus HUS-alueella Lihavuus on voimakkaasti yleistynyt, hoitamattomana kroonistuva ja etenevä tila, johon liittyy

Lisätiedot

Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkauksen vaikutus tyypin 2 diabeetikon lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin kahden vuoden seurantatutkimus

Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkauksen vaikutus tyypin 2 diabeetikon lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin kahden vuoden seurantatutkimus ALKUPERÄISTUTKIMUS Timo Sane, Tuula Pekkarinen, Nabil Jaser, Anne Juuti, Leena Virtanen ja Marja Leivonen Mahalaukun kavennus- ja ohitusleikkauksen vaikutus tyypin 2 diabeetikon lääkkeiden käyttöön ja

Lisätiedot

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon

FORMARE 2015. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon FORMARE 2015 Ravinnon merkitys hyvinvoinnille - ja ohjeet terveelliseen ruokavalioon Sisältö Kalorit ja kulutus Proteiini Hiilihydraatti Rasva Vitamiinit Kivennäis- ja hivenaineet Vesi ja nesteytys Ravintosuositukset

Lisätiedot

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1

Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys. 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 Työhyvinvointia terveyttä edistämällä: Ravinto ja terveys 24.10.2006 Henna-Riikka Seppälä 1 RAVINNON MERKITYS TERVEYDELLE Onko merkitystä? Sydän- ja verisuonisairaudet Verenpaine Kolesteroli Ylipaino Diabetes

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoidon kustannusvaikuttavuutta

Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoidon kustannusvaikuttavuutta Suvi Mäklin, Antti Malmivaara, Miika Linna, Mikael Victorzon, Vesa Koivukangas ja Harri Sintonen SAIRAALLOISEN LIHAVUUDEN LEIKKAUSHOITO Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoidon kustannusvaikuttavuus Suomessa

Lisätiedot

LIHAVUUSLEIKATTUJEN PAINONKEHITYKSEN YHTEYS RAVINNONSAANTIIN SEKÄ ENNEN LEIKKAUSTA SELVITETTYYN AHMIMISKÄYTTÄYTYMISEEN JA MIELIALAAN

LIHAVUUSLEIKATTUJEN PAINONKEHITYKSEN YHTEYS RAVINNONSAANTIIN SEKÄ ENNEN LEIKKAUSTA SELVITETTYYN AHMIMISKÄYTTÄYTYMISEEN JA MIELIALAAN LIHAVUUSLEIKATTUJEN PAINONKEHITYKSEN YHTEYS RAVINNONSAANTIIN SEKÄ ENNEN LEIKKAUSTA SELVITETTYYN AHMIMISKÄYTTÄYTYMISEEN JA MIELIALAAN Rantala Marjo Pro gradu tutkielma Ravitsemustiede Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS

Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset. Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Ajankohtaista hematologiasta: Anemian laboratoriotutkimukset Eeva-Riitta Savolainen Osastonylilääkäri Nordlab Oulu/OYS Anemia mitä tarkoitetaan? Veren hemoglobiini tai punasoluarvot ovat pienemmät kuin

Lisätiedot

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen

Diabeetikon ruokavalio. FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Diabeetikon ruokavalio FT, THM, ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen Lähde: Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 Diabetesliitto Työryhmä: Professori, LT,ETM Suvi Virtanen MMM, ravitsemusterapeutti Eliina

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Lihavuus on huomattava terveysriski ja vaikeana. Mahalaukun ohitus laihdutusleikkauksena. Alkuvaiheen kokemuksia Kuopiosta. Alkuperäistutkimus

Lihavuus on huomattava terveysriski ja vaikeana. Mahalaukun ohitus laihdutusleikkauksena. Alkuvaiheen kokemuksia Kuopiosta. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus TARJA MARTIKAINEN, JAANA TORPSTRÖM, MATTI PÄÄKKÖNEN, JUKKA HARJU, ESKO ALHAVA JA HELENA GYLLING Mahalaukun ohitus laihdutusleikkauksena Alkuvaiheen kokemuksia Kuopiosta Kuopion yliopistollisessa

Lisätiedot

Haavapotilaan ravitsemus

Haavapotilaan ravitsemus Haavapotilaan ravitsemus Haavamessut 1.11.2017 Ravitsemusterapeutit Kati Venäläinen, Timo Valkonen ja Riikka Manninen Hyvän ravitsemuksen merkitys * Parantaa potilaan elämänlaatua: jaksaminen, mieliala,

Lisätiedot

Diabeetikon laihduttaminen

Diabeetikon laihduttaminen Diabeetikon laihduttaminen Ravitsemusterapeutti Eliina Aro Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta Diabetesliitto Muutamia laihtumiseen vaikuttavia asioita Miten käyttäytymistä voisi muuttaa Millaista

Lisätiedot

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset

D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiini ja saanti- ja täydennyssuositukset D-vitamiinia muodostuu iholla auringon ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta ja lisäksi sitä saadaan ravinnosta. Käytännössä D-vitamiinia muodostuu riittävästi

Lisätiedot

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011

NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila. Merja Suominen 17.2.2011 NutriAction 2011: Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila Merja Suominen 17.2.2011 Tutkimuspaikat ja menetelmä Tutkimus toteutettiin marras-joulukuun 2010 ja tammikuun 2011 aikana. Tutkimukseen osallistui

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa?

Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Miksi kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ennustusarvo muuttuu vanhetessa? Timo Strandberg 6.11.2007 Vanhoissa kohorteissa poikkileikkaustilanteessa suurempaan kuolleisuuteen korreloi: Matala verenpaine

Lisätiedot

Ikääntyneen ravitsemus Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Ikääntyneen ravitsemus Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ikääntyneen ravitsemus 7.9.2017 Noora Mikkonen TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Ikääntyneen ravitsemuksen erityiskysymykset Toimintakykyisenä kotona ravitsemuksen rooli Eksoten strategia 2014-2018

Lisätiedot

Ravitsemustilan arviointi

Ravitsemustilan arviointi Ravitsemustilan arviointi Pia Nikander TtM, ravitsemusterapeutti HUS Ravioli Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö Ruokavalio Pureskelu, nieleminen Ruoansulatus Imeytyminen Kuljetus Varastointi Sairauden

Lisätiedot

Mahalaukun ohitus lihavuusleikkauksena: yhden keskuksen kymmenen vuoden kokemukset ja seurannan haasteet

Mahalaukun ohitus lihavuusleikkauksena: yhden keskuksen kymmenen vuoden kokemukset ja seurannan haasteet Pirjo Käkelä, Jaana Torpström, Sari Venesmaa, Imre Ilves, Eeva-Liisa Junnila, Kaija Penttinen, Tarja Martikainen, Helena Gylling, Matti Pääkkönen ja Jussi Pihlajamäki Mahalaukun ohitus lihavuusleikkauksena:

Lisätiedot

PEG-potilaan ravitsemus. Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä

PEG-potilaan ravitsemus. Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä PEG-potilaan ravitsemus Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä 2.2.2017 Miksi? Letkuravitsemusta voivat tarvita potilaat, joilla on ongelmia suun tai nielun alueella, ruokatorvessa tai vatsalaukussa Nielemisongelmia,

Lisätiedot

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8)

8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA. Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) 8 LEIPÄ JA VILJA RAVITSEMUKSESSA Leipä ja vilja ravitsemuksessa (8) Mitä leipä on? Kivennäisaineita Magnesiumia Rautaa Kaliumia Hivenaineita Sinkkiä Seleeniä Vettä Energiaa Hiilihydraatteja Proteiineja

Lisätiedot

PERIOPERATIIVINEN RAVITSEMUSHOITO RAVITSEMUSTERAPEUTIN NÄKÖKULMA

PERIOPERATIIVINEN RAVITSEMUSHOITO RAVITSEMUSTERAPEUTIN NÄKÖKULMA PERIOPERATIIVINEN RAVITSEMUSHOITO RAVITSEMUSTERAPEUTIN NÄKÖKULMA PIA NIKANDER LAILL. RAVITSEMUSTERAPEUTTI, TTM HUS, RAVIOLI, KLIININEN RAVITSEMUSTERAPIAYKSIKKÖ SYÖPÄTAUTIEN KLINIKKA POTILAAN MATKA LEIKKAUKSEEN

Lisätiedot

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan

FINRISKI terveystutkimuksen mukaan Lihavuus ja raskaus Tammikuun kihlaus 27.01.2017 el Jenni Metsälä Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m 2) perusteella. Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA

PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA PRO GRADU TUTKIELMA: LASTEN D-VITAMIININ SAANTI JA SEERUMIN 25(OH)D- VITAMIINIPITOISUUS LUOMU- JA VERROKKIPÄIVÄKODISSA Essi Skaffari, Helsingin yliopisto D-VITAMIINI D-vitamiinilla on keskeinen merkitys

Lisätiedot

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa

Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa Tieteessä katsaus verkossa ensin Julkaistu 17.3.2015 www.laakarilehti.fi SUSANNA RAULIO HEINI HYVÄRINEN SUVI M. VIRTANEN Suomalaisten D-vitamiinitilanne korjaantumassa VERTAISARVIOITU D-vitamiinitilanteen

Lisätiedot

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio

Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Laktoosi-intoleranssi ja laktoositon ruokavalio Mitä on laktoosi? Maitotuotteet sisältävät aina hiilihydraatteja, koska maidossa on luonnostaan laktoosia eli maitosokeria. Lehmänmaidossa on n. 4,8 % maitosokeria

Lisätiedot

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL,

LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS. Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, LT Petteri Ahtiainen Endokrinologi, KSKS Alueellinen diabeteskoulutus, JKL, 6.5.2015 1 } 31-vuotias nainen } DM1 vuodesta 2007 } Diabeteksen komplikaatioita ei ole } Ei muita sairauksia } Insuliinin lisäksi

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

Juusto ravitsemuksessa

Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Juusto ravitsemuksessa Rakennusaineita luustolle Hammasystävällistä Sopii erityisruokavalioihin Juustojen koostumus vaihtelee Tuorejuusto valmistustavan mukaan Kypsytetty juusto

Lisätiedot

Proteiini ravitsemuksessa

Proteiini ravitsemuksessa Proteiini ravitsemuksessa Proteiinit ovat tarpeellisia kaikille Proteiinien hyödyt näkyvät ja tuntuvat arjen monissa tilanteissa ja elämän eri vaiheissa: kasvun rakennusaineena energian lähteenä kehon

Lisätiedot

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla

D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla D vitamiini ja ravitsemus murtumapotilailla Osteoporoosin hoitoketju 22.3.2017, Jyväskylä Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti Esityksen sisältö Murtumapotilaan ravitsemus Ravitsemustilan

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen

Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Bolujem od dijabetesa tip 2 Olen saanut tyypin 2 diabeteksen Kysymyksiä ja vastauksia Pitanja i odgovori Mitä diabetekseen sairastuminen merkitsee? On täysin luonnollista, että diabetekseen sairastunut

Lisätiedot

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö

IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ. Enonekiö IKÄIHMISEN KOHTAAMINEN LÄÄKÄRIN TYÖSSÄ ENONTEKIÖLLÄ Taina Korhonen tkl, Hetan ta, Enonekiö Sajos,Inari 23.5.2012 2012 IKÄIHMINEN? 30-35 v keuhkojen tilavuus suurimmillaan, 65 vuotiaana pienentynyt y 10%

Lisätiedot

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU

KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU KASVISSYÖJIEN RUOKAVALION LAATU Energiaravintoaineet sekä vitamiinit ja kivennäisaineet www.puolikiloa.fi 2 Tiivistelmä ja huomiota Diaesityksessä on mukana kolme tutkimusta: brittiläinen EPIC- Oxford,

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Jones 2013 Jones 2013 Jones 2013 Norman and Bouillon 2013 Norman and Bouillon 2013 D-vitamiiniitilanteen

Lisätiedot

KOTIRUOAN MERKITYS TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄJÄNÄ

KOTIRUOAN MERKITYS TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄJÄNÄ KOTIRUOAN MERKITYS TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄJÄNÄ Kotiruoka on ruokaa, joka valmistetaan yleensä kotona kokonaan tai suurimmaksi osaksi raaka-aineistaan. Kotiruoalla tarkoitetaan yleensä myös ruokaa, joka

Lisätiedot

Ikä vaikuttaa lihasmassaan

Ikä vaikuttaa lihasmassaan Miten ravitsemus tukee ikääntyneen lihaskuntoharjoittelua? Jan Verho TtM, ravitsemusterapeutti 13.11.2014 Ikä vaikuttaa lihasmassaan Ikä Vähäinen liikunta ja riittämätön ravitsemus Haurausraihnausoireyhtymä

Lisätiedot

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium. Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013

Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium. Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013 Uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset: D-vitamiini ja kalsium Christel Lamberg-Allardt Helsingin yliopisto 26.11.2013 D-vitamiiinitilannetta kuvaava merkkiaine S-25-hydroksi-D-vitamiini ( 25(OH)D)

Lisätiedot

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki).

Aikuisten (yli 18-vuotiaiden) paino selviää painoindeksistä, joka saadaan painosta ja pituudesta. Laske painoindeksisi laskurilla (linkki). Lihavuus Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle,

Lisätiedot

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos. 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Calciumfolinat Fresenius Kabi 10 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos 11.8.2014, Versio 0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö

Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö Ravinnon hiilihydraatit ystävä vai vihollinen? Mikael Fogelholm, dosentti, ETT Johtaja, Suomen Akatemia, terveyden tutkimuksen yksikkö 1 7.4.2011 Ravintoaineiden saantisuositukset Ruoankäyttösuositukset

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan

HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA. voit saada diabeteksesi hallintaan OLE AKTIIVINEN HYVIÄ NEUVOJA, JOIDEN AVULLA voit saada diabeteksesi hallintaan Omat arvoni Päivämäärä / / / / / / / / / / / / HbA 1c (mmol/mol, %) LDL-kolesteroli (mmol/l) Verenpaine (mmhg) Paino (kg)

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot