AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA"

Transkriptio

1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon osat: kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito, kuntoutumisen tukeminen hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisessa ohjausryhmässä (OHR pöytäkirja 3/2010, 6 ). Päivitetty suunnitelma hyväksytty (OHR pöytäkirja 2/2011, 5 ). koulutusohjelmat ja kaikille valinnaiset (ammatilliset) tutkinnon osat: hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali-, terveys-, hius- ja kauneudenhoitoalan maakunnallisessa ohjausryhmässä (OHR pöytäkirja 2/2011, 5 )

2 2 SISÄLTÖ 1. TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN AJOITTUMINEN OPINTOVUOSILLE 3 2. OPISKELIJAN ARVIOINTI JA TOTEUTUSSUUNNITELMA 4 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 2.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov Hoito ja huolenpito 20 ov Kuntoutumisen tukeminen 15 ov 13 KOULUTUSOHJELMAT 2.4 Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 30 ov Ensihoito Ensihoitopalvelussa toimiminen, 20 ov ja Päivystyspolikliininen hoitotyö, 10 ov tai Perioperatiivinen hoitotyö, 10 ov Kuntoutus, 30 ov Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 30 ov Mielenterveys- ja päihdetyö, 30 ov Sairaanhoito ja huolenpito, 30 ov Vammaistyö, 30 ov Vanhustyö, 30 ov 51 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 2.12 Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, 10 ov Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 10 ov Paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, 5-10 ov Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen, 10 ov Lähihoitaja hyvän saattohoidon toteuttajana, 5 ov Vammaistyö, 5-10 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Kauneuden hallinnan kokonaisuudet, 5 ov 61

3 3 1. Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtaisen suunnitelman perusmalli on laadittu 3 vuoden opiskeluajalle. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (osaamisen tunnustaminen) voi muuttaa opintojen kestoa ja näyttöjen ajoittumista (esim. yo-pohja, aikaisempi ammatillinen tutkinto, kahden tutkinnon suorittaja, työvaltainen opiskelu). Työssäoppimisen (TO) ja ammattiosaamisen näyttöjen ajoittuminen opintovuosille Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi jaksot jaksot jaksot I II III IV V I II III IV V I II III IV V Kasvun tukeminen Hoito ja Kuntoutumisen Koulutusohjelman työssäoppiminen ja ohjaus huolenpito tukeminen ja näyttö 4 väh. 11 ov työssäoppiminen ja työssäoppiminen ja työssäoppiminen ja näyttö 1 väh. 6 ov näyttö 2 väh. 6 ov näyttö 3 väh. 6 ov Kaikille valinnaisen tutkinnon osan työssäoppiminen ja näyttö 5 10 ov Ammattiosaamisen näytöt annetaan aina työssäoppimisen yhteydessä työpaikoilla. Kaikista näytöistä tehdään Wilmaan opiskelijakohtainen suunnitelma, jonka laativat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä. Ammattiosaamisen näytöt sijoittuvat koko koulutuksen ajalle ja ne ovat osa koulutusta ja opiskelijan arviointia. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon kuuluu vähintään neljä näyttöä.

4 4 2. Opiskelijan arviointi ja toteutussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sisältyy 80 opintoviikkoa kaikille pakollisia ammatillisia opintoja, jotka koostuvat neljästä tutkinnon osasta. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 10 opintoviikkoa valinnaisia ammatillisia tutkinnon osia. Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 80 ov Kasvun tukeminen ja ohjaus, Näyttö 415 ov Näyttö 1 Hoito ja huolenpito, 20 ov Näyttö 2 Kuntoutumisen tukeminen, 15 ov Näyttö 3 Yksi pakollinen koulutusohjelma, 30 ov: Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 30 ov Näyttö 4 Ensihoito Ensihoitopalvelussa toimiminen, 20 ov ja Näyttö 4 Päivystyspolikliininen hoitotyö, 10 ov tai Näyttö 5 Perioperatiivinen hoitotyö, 10 ov Näyttö 5 Kuntoutus, 30 ov Näyttö 4 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 30 ov Näyttö 4 Mielenterveys ja päihdetyö, 30 ov Näyttö 4 Sairaanhoito ja huolenpito, 30 ov Näyttö 4 Vammaistyö, 30 ov Näyttö 4 Vanhustyö, 30 ov Näyttö 4 Kaikille valinnaiset (ammatilliset) tutkinnon osat, 10 ov Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 10 ov Näyttö 5 Asiakkaan toimintakyvyn edistäminen, 10 ov Näyttö 5 Lähihoitaja hyvän saattohoidon toteuttajana, 5 ov Näyttö 5 Vammaistyö, 5-10 ov Näyttö 5 Kauneuden hallinnan kokonaisuudet, 5 ov Näyttö 5

5 Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan keskeinen ammatillinen osaaminen. Näytön arvioijina toimivat koulutettu työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Em. käyvät yhdessä näytön arviointikeskustelun ja arvioinnista täytetään arviointilomake arvioinnin kohteittain. Arvioinnin perustelut kirjataan lomakkeeseen. Lomakkeen allekirjoittavat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Opettaja tallentaa lomakkeen Wilmaan, josta myös opiskelija voi sen tarvitessaan tulostaa. Muulla arvioinnilla (esimerkiksi kirjallisilla tehtävillä ja kokeilla) varmistetaan, että työn pohjana oleva tieto-taitoperusta on riittävän laaja ja työmenetelmien hallinta monipuolista. Taulukoissa esitetään näyttö- ja tutkinnonosakohtaisesti opiskelijan arviointi ja toteutussuunnitelma. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2010) mukaiset. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 5

6 6 2.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 15 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä. työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Tutkinnon osan näyttö on Näyttö 1 ja se toteutetaan työssäoppimispaikassa yhtenä näyttökokonaisuutena. Opiskelija osoittaa kasvun tukemisen ja ohjauksen ammattitaitonsa toimimalla varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa (ensisijaisesti) ja ryhmäperhepäivähoidossa, kotipalvelussa, vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi (osaamisen arviointi) Oppilaitoksessa arvioitava työn perustana olevan tiedon hallintaan liittyvä osaaminen: - asiakkaan kasvun ja kehityksen tukeminen - sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rakenne ja keskeiset ammattitaitovaatimukset - sosiaali- ja terveydenhuollon historia, nykyinen palvelujärjestelmä ja säädökset - elintarvikehygienian vaatimukset (hygieniapassi) Tutkinnon osan toteutus Jakson nimi ja laajuus (ov) Tutkinnon osaa ei ole jaettu opintojaksoihin. Toteutustapa Tutkinnon osan keskeiset sisältöalueet Oppimisen ja työskentelyn perusvalmiudet Lähihoitajan ammatti- ja ammattitaitovaatimukset Eri-ikäisen asiakkaan kasvun ja kehityksen tukeminen Ravitsemus- ja hygieniaosaaminen Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät Tutkinnon osa sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista (väh. 6 ov) ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Ennen työssäoppimisen aloittamista opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti tietopuoliseen opetukseen. Opettajatiimi tekee päätöksen opiskelijan valmiudesta aloittaa tutkinnon osan työssäoppiminen. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voimassa olevan toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

7 7 suositusten mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointija -turvallisuusohjeiden mukaan. Kaikissa ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä asiakkailla tarkoitetaan eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia henkilöitä. Tästä johtuen myös työssäoppimisen ympäristöt voivat olla opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla erilaiset. Pääsääntöisesti tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulee saavuttaa erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

8 8 Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Arviointiin sisältyvät opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arvioinnista täytetään arviointilomake arvioinnin kohteittain. Arvioinnin perustelut kirjataan lomakkeeseen. Opettaja tallentaa lomakkeen Wilmaan, josta myös opiskelija voi sen tarvitessaan tulostaa. Lomakkeen allekirjoittavat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Arvosanan päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikriteerit ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2010) mukaiset: Ammattiosaamisen näytön arvosana painottuu tutkinnon osan arvosanan määräytymisessä. Perustelluista syistä muu osaamisen arviointi voi nostaa tai laskea tutkinnon osan arvosanaa, jolloin tutkinnon osan arvosanan päättävät tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Perustelut on kirjattava Wilmaan. Tutkinnon osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia avustavissa tehtävissä erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä, mutta hänellä ei ole lähihoitajan ammattipätevyyttä.

9 9 2.2 Hoito ja huolenpito, 20 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoitoja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja - Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Tutkinnon osan näyttö on Näyttö 2 ja se toteutetaan työssäoppimispaikassa yhtenä näyttökokonaisuutena. Opiskelija osoittaa hoidon ja huolenpidon ammattitaitonsa toimimalla vuode- ja hoivaosastolla, kotihoitoyksikössä, asumispalveluyksikössä, palvelukeskuksessa, pienryhmäkodissa tai vanhainkodissa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen ja laadukas työskentely, hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen ja lääkehoidon toteuttaminen. Lisäksi on hallittava hoitoon ja huolenpitoon liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu arviointi (osaamisen arviointi) Oppilaitoksessa arvioitava työn perustana olevan tiedon hallintaan liittyvä osaaminen: - elimistön normaali rakenne ja toiminta - kansanterveydelliset riskit, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairaudet - turvallinen lääkehoito - sosiaaliset ongelmat, kaltoinkohtelu ja perhe- ja parisuhdeväkivalta - sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut, palvelujen tuottajatahot ja toimeentuloturvan etuudet ja lainsäädäntö - erityisruokavaliot ja kodin puhtaus Oppilaitoksessa arvioidaan myös elinikäisen oppimisen avaintaitoihin liittyvä EA1- vaatimustason osaami- Tutkinnon osan toteutus Jakson nimi ja laajuus (ov) Tutkinnon osaa ei ole jaettu opintojaksoihin. Toteutustapa Tutkinnon osan keskeiset sisältöalueet: Suunnitelmallinen hoitoja huolenpitotyö Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käytön ohjaus Työturvallisuus hoito- ja huolenpitotyössä Elimistön rakenne ja toiminta Erityisruokavaliot ja kodin puhtaus Kansansairauksia ehkäisevä hoito- ja huolenpitotyö Turvallinen lääkehoito Ensiapu1 Tutkinnon osa sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista (väh. 6 ov) ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Tietopuoliset opinnot tulee olla pääosin suoritettuna ennen työssäoppimisen alkua. Turvallisen lääkehoidon tentti ja ammattimatematiikka (lääkelaskut) tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ammattiosaamisen näyttöä. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voimassa olevan toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

10 10 vammat) sairastavien perushoitoa ja edistää kuntoutumista edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan sekä työskennellä laatutyön suositusten mukaan toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: - työprosessien hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta hoito- ja huolenpitotyön käsitteitä, elimistön normaalia rakennetta ja toimintaa, kansanterveydellisiä riskejä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia, sosiaalisia ongelmia sekä kaltoinkohtelua ja perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevaa tietoperustaa, kuolevan potilaan hoitoa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja, palvelujen tuottajatahoja ja toimeentuloturvan etuuksia ja lainsäädäntöä, erityisruokavalioita, lääkehoitoon liittyvää työ- ja ympäristönsuojelua sekä lääkehoitoon liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ja lääkelaskentaa, aseptisen työskentelyn periaatteita ja tartuntatautien torjuntatyön säädöksiä. nen. Opettajatiimi tekee päätöksen opiskelijan valmiudesta aloittaa tutkinnon osan työssäoppiminen.

11 11 säännöksiä ja eettisiä periaatteita. Kaikissa ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä asiakkailla tarkoitetaan eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia henkilöitä. - elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai potilaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan kohtaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Arviointiin sisältyvät opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arvioinnista täytetään arviointilomake arvioinnin kohteittain. Arvioinnin perustelut kirjataan lomakkeeseen. Opettaja tallentaa lomakkeen Wilmaan, josta myös opiskelija voi sen tarvitessaan tulostaa. Lomakkeen allekirjoittavat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija.

12 12 Arvosanan päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikriteerit ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2010) mukaiset: Ammattiosaamisen näytön arvosana painottuu tutkinnon osan arvosanan määräytymisessä. Perustelluista syistä muu osaamisen arviointi voi nostaa tai laskea tutkinnon osan arvosanaa, jolloin tutkinnon osan arvosanan päättävät tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Perustelut on kirjattava Wilmaan. Tutkinnon osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia avustavissa tehtävissä erilaisissa hoitoja huolenpitotyön toimintaympäristöissä, mutta hänellä ei ole lähihoitajan ammattipätevyyttä.

13 Kuntoutumisen tukeminen, 15 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Tutkinnon osan näyttö on Näyttö 3 ja se toteutetaan työssäoppimispaikassa yhtenä näyttökokonaisuutena. Opiskelija osoittaa kuntoutumisen tukemisen ammattitaitonsa toimimalla avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (esim. asuntola, palvelutalo, perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (esim. kuntoutus- tai toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, taloudellinen ja laadukas toimiminen, ammatillinen vuorovaikutus ja Muu arviointi (osaamisen arviointi) Oppilaitoksessa arvioitava työn perustana olevaan tiedon hallintaan liittyvä osaaminen: - kuntoutumisen tukemisen muodot, rakenteet ja palvelujärjestelmät - eri kuntoutujaryhmien kuntoutumisen tukeminen - ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Tutkinnon osan toteutus Jakson nimi ja laajuus (ov) Tutkinnon osaa ei ole jaettu opintojaksoihin. Toteutustapa Tutkinnon osan keskeiset sisältöalueet: Kuntoutumisen tukeminen ja lähihoito Kuntoutumisen tukemisen muodot ja rakenteet Asiakkaiden kuntoutumisen tukeminen Asiakaslähtöinen kommunikointi Ravitsemus ja kodinhoito Viriketoiminta kuntoutumisen edistämisessä Tutkinnon osa sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista (väh. 6 ov) ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Tietopuoliset opinnot on oltava pääosin suoritettuna ennen työssäoppimisen alkua. Opettajatiimi tekee päätöksen opiskelijan valmiudesta aloittaa tutkinnon osan työssäoppiminen. Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana voimassa olevan toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

14 14 haittoja ja motivoida muutoksiin ohjata terveysliikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita. Kaikissa ammattitaitovaatimuksissa ja arviointikriteereissä kuntoutujalla tarkoitetaan eri-ikäisiä ja taustaltaan erilaisia henkilöitä. viestintä, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen käyttäminen, päivittäisten toimintojen ohjaaminen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä apuvälineiden ja teknologian käytön ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kuntoutumisen tukemista koskeva tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta kuntoutusta, verkostotyötä, palvelujärjestelmää sekä eri kuntoutujaryhmiä koskevaa tiedonhallintaa - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muul-

15 15 la osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Arviointiin sisältyvät opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arvioinnista täytetään arviointilomake arvioinnin kohteittain. Arvioinnin perustelut kirjataan lomakkeeseen. Opettaja tallentaa lomakkeen Wilmaan, josta myös opiskelija voi sen tarvitessaan tulostaa. Lomakkeen allekirjoittavat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Arvosanan päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikriteerit ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2010) mukaiset: Ammattiosaamisen näytön arvosana painottuu tutkinnon osan arvosanan määräytymisessä. Perustelluista syistä muu osaamisen arviointi voi nostaa tai laskea tutkinnon osan arvosanaa, jolloin tutkinnon osan arvosanan päättävät tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Perustelut on kirjattava Wilmaan. Tutkinnon osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia avustavissa tehtävissä erilaisissa kuntoutustyön toimintaympäristöissä, mutta hänellä ei ole lähihoitajan ammattipätevyyttä.

16 Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 30 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: arvioida asiakkaan tai potilaan hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä ja ohjata häntä hoitoon tai palveluun hakeutumisessa ja jatkohoidossa tehdä ajanvarauksia, periä sosiaali- ja terveysalan palvelumaksuja ja kirjoittaa sosiaali- ja terveysalan asiakirjoja tukea asiakasta tai potilasta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä moniammatillisessa työryhmässä ottaa huomioon työssään taloudellisuuden, työpaikan laatusuositukset ja kestävän kehityksen periaatteet valmistella ja tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia sekä avustaa niissä käyttää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa toteuttaa lääkehoitoa ja ohjata asiakasta tai potilasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa noudattaa työssään kes- Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Tutkinnon osan näyttö on Näyttö 4 ja se toteutetaan työssäoppimispaikassa yhtenä näyttökokonaisuutena. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa terveyskeskuksessa, sairaaloiden poliklinikalla tai osastolla, lääkäriasemalla, työterveysasemalla tai sosiaalihuollon työyksikössä. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: oman työn suunnittelu ja organisointi, hoidon tai tuen tarpeen kiireellisyyden arviointi, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen, moniammatillinen yhteistyö, taloudellinen ja laadukas toiminta, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, tutkimuksissa ja toimenpiteissä työskentely, asiakaspalvelu ja viestintä, tietohallinnan laitteiden, välineiden ja ohjeiden hyödyntäminen sekä lääkehoito. Lisäksi on hallittava asiakaspalvelua ja tiedonhallintaa koskeva tieto ja kielitaito jonkin edellä Muu arviointi (osaamisen arviointi) Oppilaitoksessa arvioitava osaaminen: kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tukeminen ensiapu- ja elvytystilanteessa toimimistaidot. kielitaito (ruotsi ja englanti) Tutkinnon osan toteutus Jakson nimi ja laajuus (ov) Tutkinnon osaa ei ole jaettu opintojaksoihin. Toteutustapa Tutkinnon osan keskeiset sisältöalueet: Vastaanottotyö Hoidon tarpeen määrittelyt, tutkimuksissa ja toimenpiteissä työskentely Sosiaali- ja terveydenhuollon maksu- ja palvelujärjestelmä Moniammatillinen toiminta Työturvallisuus Puhelinpalvelu, ilmaisutaidot ja ammattisanasto Sähköiset asiakirjat ja tietoverkon käyttö Saneluiden kirjoittaminen Lääkehoito Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Customer Service and Information Management in English Kundbetjäning och informationshantering på svenska Kirjallinen ja suullinen viestintä Ammatillinen kehittyminen Yrittäjyys ja osaamisen tuotteistaminen Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan viimeisen opiskeluvuoden aikana voimassa olevan toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

17 17 keisiä vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteita hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja ohjeiden mukaan ottaa huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja toimia niiden parantamiseksi. olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta lukuun ottamatta kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tukemista - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot lukuun ottamatta ensiapua ja elvytystilanteessa toimimista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Tutkinnon osa sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista (väh. 11 ov) ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Tietopuoliset opinnot on oltava pääosin suoritettuna ennen työssäoppimisen alkua. Opettajatiimi tekee päätöksen opiskelijan valmiudesta aloittaa tutkinnon osan työssäoppiminen.

18 18 Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja. Arviointiin sisältyvät opiskelijan itsearviointi ja arviointikeskustelu. Arvioinnista täytetään arviointilomake arvioinnin kohteittain. Arvioinnin perustelut kirjataan lomakkeeseen. Opettaja tallentaa lomakkeen Wilmaan, josta myös opiskelija voi sen tarvitessaan tulostaa. Lomakkeen allekirjoittavat työpaikkaohjaaja, opettaja ja opiskelija. Arvosanan päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikriteerit ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden (2010) mukaiset: Ammattiosaamisen näytön arvosana painottuu tutkinnon osan arvosanan määräytymisessä. Perustelluista syistä muu osaamisen arviointi voi nostaa tai laskea tutkinnon osan arvosanaa, jolloin tutkinnon osan arvosanan päättävät tutkinnon osassa opettaneet opettajat yhdessä. Perustelut on kirjattava Wilmaan. Tutkinnon osan hyväksytysti suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia avustavissa tehtävissä erilaisissa kasvun tukemisen ja ohjauksen, hoitoja huolenpitotyön, kuntoutuksen sekä asiakaspalvelun ja tietohallinnan toimintaympäristöissä. Hänellä ei ole lähihoitajan ammattipätevyyttä

19 19 ennen kuin kaikki tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu.

20 Ensihoito Ensihoitopalvelussa toimiminen 20 ov TUTKINNON OSA Tavoitteet ja sisällöt Arviointikriteerit Opiskelija osaa: arvioida potilaan tilan, suunnitella ja toteuttaa potilaan tarvitseman perushoidon ja ensihoidon ohjata asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa työskennellä moniammatillisessa työryhmässä sekä tehdä viranomaisyhteistyötä toimia hälytysajossa ja kuljettaa ambulanssia käyttää työssään tutkimusmenetelmiä ja - välineitä sekä terveydenhuollon laitteita antaa lääkkeitä ja toteuttaa lääkehoidon lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito -opas 2005:32, liite 8) käyttää työssään ensihoitopalvelussa työskentelyn edellyttämää tietoperustaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa suunnitella oman osaa- Opiskelijan osaamisen arviointi Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet Ammattiosaamisen näyttö (suunnitelma) Tutkinnon osan näyttö on Näyttö 4 ja se toteutetaan työssäoppimispaikassa yhtenä näyttökokonaisuutena. Opiskelija osoittaa ensihoitopalvelussa toimimisen osaamisensa sairaankuljetusyrityksessä tai pelastuslaitosten sairaankuljetusyksikössä, sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen päivystysvastaanotossa. Työpaikan soveltuvuus näyttöympäristöksi tulee varmistaa näyttötilanteiden ja potilasmäärien osalta. Lisäksi on otettava huomioon yleiset jääviyttä koskevat ohjeet, jotta voidaan turvata arvioinnin luotettavuus (esimerkiksi oma tai perheen yritys, sukulaisuussuhde, aviosuhde tai avioliitonomainen suhde). Ammattitaito osoitetaan Muu arviointi (osaamisen arviointi) Oppilaitoksessa arvioitava osaaminen: viranomaisyhteistyö (poliisi ja pelastustoimi) viestintävälineistöön liittyvän valtakunnallisen viranomaisverkon eli VIRVE:n käyttö hälytysajossa toiminta ja ambulanssin kuljettaminen harjoitusajoradalla toiminta suuronnettomuustilanteissa hoito-ohjeen pyytäminen hengityksen ja verenkierron häiriöistä kärsivän potilaan perustason ensihoito ja elvytystä edellyttävä hoito EKG:n tulkinta (henkeä uhkaavat rytmihäiriöt) hengitysteiden hallinta (larynxtuubin laittaminen ja intubaatio) ensiapu ja peruselvytystaidot varhainen defibrillointi Tutkinnon osan toteutus Jakson nimi ja laajuus (ov) Tutkinnon osaa ei ole jaettu opintojaksoihin. Toteutustapa Tutkinnon osan keskeiset sisältöalueet: perustason ensihoitoprosessi ja ympäristö laitteet, lääkkeet ja menetelmät ensihoidossa tautioppi ja ensihoidon erityistilanteet anatomia ja fysiologia yrittäjyys ja osaamisen tuotteistaminen ammatissa kehittyminen akutvård på svenska emergency care in english Tutkinnon sisältää lähiopetusta oppilaitoksessa, työssäoppimista (väh. 7 ov) ja opiskelijan itsenäistä opiskelua. Tietopuoliset opinnot on oltava pääosin suoritettuna ja lääkelaskut hyväksytysti suoritettuna ennen työssäoppimisen alkua. Opettajatiimi tekee päätöksen opiskelijan valmiudesta aloittaa tutkinnon osan Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ja arvioidaan viimeisen opiskeluvuoden aikana voimassa olevan toteutussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot