SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty

2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin opiskeluaika on 3 vuotta tai näyttötutkintoon valmistavana koulutuksena, jolloin opiskeluaika on 2 vuotta. Ammatillisessa perus yksilöllinen valinnaisuus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) avulla ja näyttötutkinnossa opinnot henkilökohtaistetaan opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. Tutkinnon rakenne ammatillisessa perus 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi 4. opiskeluvuosi Kaikille pakolliset tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov Hoitoa ja huolenpito 20 ov Kuntoutumisen tukeminen 15 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Koulutusohjelmaopinnot 30 ov Kaikille valinnainen tutkinnon osa 10 ov (ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä tai lukio opintoja) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat) Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov 2 (281)

3 Tutkinnon rakenne näyttötutkintoon valmistavassa 1. opiskeluvuosi 2. opiskeluvuosi 3. opiskeluvuosi Kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus 12 ov Hoito ja huolenpito 16 ov Kuntoutumisen tukeminen 12ov Osaamisalaopinnot 30 ov Kaikille valinnainen tutkinnon osa 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat ) Edelliset yhteensä 40 ov Edelliset yhteensä 40 ov 3 (281)

4 SISÄLLYSLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA... 9 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS... 9 TUTKINNON RAKENNE... 9 TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINNÄYTE OPINTO-OHJAUS ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN OPISKELUJEN JAKSOTUS TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Kasvun tukeminen ja ohjaus Minä oppijana ja lähihoitajana Sosiaali- ja terveysalan lähtökohtia Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaus elämänkulun eri vaiheissa Hoito ja huolenpito Hoito- ja huolenpitotyön lähtökohtia Perushoito Huolenpitotyö Kansansairauksien ehkäisy ja hoito Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumista edistävän toiminnan perusteet Kuntoutumisen tukeminen voimavaralähtöisesti ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA Asiakaspalvelu ja tietohallinta Vastaanotto- ja polikliininen lähihoitotyö Sosiaali- ja terveysalan sihteerin työ Tieto- ja viestintätekniikka lähihoitotyössä Lääkehoito Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä Työnhakuvalmennus ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA Ensihoitopalvelussa toimiminen Ammatillinen kehittyminen Ensihoitotyön perusteet Ensihoitopotilaan kohtaaminen Lääkehoito Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä Päivystyspolikliininen hoitotyö Päivystyspotilaan kohtaaminen Immobilisaatiohoito Perioperatiivinen hoitotyö Perioperatiivisen potilaan kohtaaminen KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA Kuntoutus Toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi Kuntoutujan ohjaaminen ja tukeminen Kuntoutujan ohjaaminen ja tukeminen ryhmässä Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Varhaislapsuus (281)

5 Kouluikä ja nuoruus Perhe lapsen ja nuoren tukijana Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen erityiskysymyksiä Sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA Mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä toimiminen Yhteistyösuhteen moninaisuus mielenterveys- ja päihdetyössä Hoito- ja kuntoutusprosessi mielenterveys- ja päihdetyössä Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoito ja huolenpito Sairaudesta hyvinvointiin Psyykkinen ja sosiaalinen huolenpito Lääkehoito Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä SUUN TERVEYDENHOIDON KOULUTUSOHJELMA Suun terveydenhoito Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimiminen Suunhoitoyksikön toimintavalmiudesta huolehtiminen Suun terveyden edistäminen Suunhoitotyö suun ja hampaiden perushoidossa Suunhoitotyö suun ja hampaiden erikoishoidossa Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä VAMMAISTYÖN KOULUTUSOHJELMA Vammaistyö Vammaisen ihmisen ja vammaisuuden kohtaaminen Vammaisen ihmisen mielekkään elämän ja osallisuuden edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä hyvinvoinnin riskien ja haittojen ehkäiseminen Suunnitelmallisen asiakaspalveluprosessin toteuttaminen vammaistyössä Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA Vanhustyö Vanhuus elämänvaiheena Vanhuksen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen Lääkehoito Vanhuksen toimintakykyisyys ja arjen mielekkyys Työnhakuvalmennus Ruotsi lähihoitajan työssä Englanti lähihoitajan työssä Päivystyspolikliininen hoitotyö, kaikille valinnainen tutkinnon osa Vanhusten kotihoito ja huolenpito, kaikille valinnainen tutkinnon osa Kotona selviytymisen tukeminen Ravitsemus ja kodinhoito Lääkehoito t ammatillisista perustutkinnoista ammattitutkinnosta (281)

6 erikoisammattitutkinnosta ammattikorkeakouluopinnoista Mielenterveyskuntoutus, paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat Kuntoutusprosessi Ohjauksellinen työote/ohjauksellisuus kuntoutuksessa Vertaisuus mielenterveyskuntoutuksessa Muut valinnaiset tutkinnon osat tai vapaasti valittavat, yrittäjyys Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa (erillinen haku) tai vapaasti valittavat opinnot, yritystoiminta Yritystoiminta t ammatillisista tutkinnoista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen koulutusohjelma tai osaamisala Opinnäyte ammatillisessa perus Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ilmaisutaito Luova kirjoittaminen Minä, media ja taide-elämys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli, suomi toisena kielenä Kielentuntemus ja opiskelutaidot Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot Kirjallinen viestintä Kieli ja kulttuuri Sujuva suomi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Tunne Pohjolasi Ruotsin kielen perusteet Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti Brush Up Brush Up Checking the Entries Finns and EU Media English Working Abroad Talking Heads Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Rahoitusmatematiikka Jatko-opintoihin valmentavaa matematiikkaa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ympäristökemia Energiantuotanto ja ympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Liikunta ja toimintakyky (281)

7 Liikunta ja virkistys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ympäristötieto, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Materiaalivirtojen hallinta Kulttuuriympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, tieto- ja viestintätekniikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Tietotekniikan perusteet A Tieto- ja viestintätekniikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, etiikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Hyvä elämä Etiikan perusteet Etiikka ja maailmankatsomukset Työelämän eettisiä kysymyksiä Eettinen vastuu yhteisestä maailmasta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, kulttuurien tuntemus, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Kulttuurien tuntemuksen perusteita Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, psykologia, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Mielen hyvinvointi Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yritystoiminta, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjyysleiri Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa perus NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS TUTKINNON HENKILÖKOHTAISTAMINEN TUTKINTOTILAISUUDET JA NÄYTTÖYMPÄRISTÖT VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTUS TYÖSSÄOPPIMINEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN ARVIOINTI ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN OPINTOJEN OHJAUS VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukeminen Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ensihoitopalvelussa toimiminen Päivystyspolikliininen hoitotyö Perioperatiivinen hoitotyö Kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Suun terveydenhoito Vammaistyö (281)

8 Vanhustyö Päivystyspolikliininen hoitotyö, kaikille valinnainen tutkinnon osa Vanhusten kotihoito ja huolenpito t ammatillisista perustutkinnoista ammattitutkinnosta erikoisammattitutkinnosta Yritystoiminta (ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävä tutkinnon osa) t ammatillisista tutkinnoista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen koulutusohjelma tai osaamisala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMAT (281)

9 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS TUTKINNON RAKENNE Linkki Opetushallituksen hyväksymiin tutkinnon perusteisiin: 4. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov 4.1. Kaikille pakolliset tutkinnon osat 50 ov Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov - Minä oppijana ja lähihoitajana 3 ov - Sosiaali- ja terveysalan lähtökohtia 3 ov - Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaus elämänkulun eri vaiheissa 4 ov - Lähihoitajana sosiaali- ja terveysalan työssä 5 ov Hoito ja huolenpito 20 ov - Hoito- ja huolenpitotyön lähtökohtia 4,5 ov - Perushoito 3,5 ov - Huolenpitotyö 2 ov - Kansansairauksien ehkäisy ja hoito 4 ov - Lähihoitajana hoito ja huolenpitotyössä 6 ov Kuntoutumisen tukeminen 15 ov - Kuntoutumista edistävän toiminnan perusteet 4 ov - Kuntoutumisen tukeminen voimavaralähtöisesti 6 ov - Lähihoitajana kuntoutumisen tukemisessa 5 ov 4.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma 30 ov Asiakaspalvelu ja tietohallinta 30 ov - Vastaanotto- ja polikliininen lähihoitotyö 5 ov - Sosiaali- ja terveysalan sihteerin työ 4,5 ov - Tieto- ja viestintätekniikka lähihoitotyössä 3 ov - Lääkehoito lähihoitotyössä 1,5 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.3 Ensihoidon koulutusohjelma 30 ov Ensihoitopalvelussa toimiminen 20 ov - Ammatillinen kehittyminen 1ov - Ensihoitotyön perusteet 2 ov - Ensihoitopotilaan kohtaaminen 5 ov - Lääkehoito 1 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 7ov 9 (281)

10 Ensihoidon koulutusohjelman valinnaiset tutkinnon osat Päivystyspolikliininen hoitotyö 10 ov - Päivystyspotilaan kohtaaminen 3 ov - Immobilisaatiohoito 1 ov - Työssäoppiminen 6 ov Perioperatiivinen hoitotyö 10 ov - Perioperatiivisen potilaan kohtaaminen 4 ov - Työssäoppiminen 6 ov 4.4 Kuntoutuksen koulutusohjelma 30 ov Kuntoutus - Toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi 3 ov - Kuntoutujan ohjaaminen ja tukeminen 8 ov - Kuntoutujan ohjaaminen ja tukeminen ryhmässä 3 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.5 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma 30 ov Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 30 ov - Varhaislapsuus 3,5 ov - Kouluikä ja nuoruus 2 ov - Perhe lapsen ja nuoren tukijana 1,5 ov - Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen erityiskysymykset 3,5 ov - Sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 3,5 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.6 Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma 30 ov Mielenterveys- ja päihdetyö 30 ov - Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä toimiminen 3 ov - Yhteistyösuhteen moninaisuus mielenterveys- ja päihdetyössä 5 ov - Hoito- ja kuntoutusprosessi mielenterveys- ja päihdetyössä 6 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.7 Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma 30 ov Sairaanhoito ja huolenpito 30 ov - Sairaudesta hyvinvointiin 9,5 ov - Psyykkinen ja sosiaalinen huolenpito 3 ov - Lääkehoito 1,5 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov 10 (281)

11 - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.8 Suun terveydenhoidon koulutusohjelma 30 ov Suun terveydenhoito 30 ov - Suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä toimiminen 1 ov - Suunhoitoyksikön toimintavalmiudesta huolehtiminen 2 ov - Suun terveyden edistäminen 3 ov - Suunhoitotyö suun ja hampaiden perushoidossa 6 ov - Suunhoitotyö suun ja hampaiden erikoishoidossa 2 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.9 Vammaistyön koulutusohjelma 30 ov Vammaistyö - Vammaisen ihmisen ja vammaisuuden kohtaaminen 30 ov 3 ov - Vammaisen ihmisen mielekkään elämän ja osallisuuden edistäminen 3 ov - Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä hyvinvoinnin riskien ja haittojen ehkäiseminen 5 ov - Suunnitelmallisen asiakaspalveluprosessin toteuttaminen vammaistyössä 2 ov - Opintojen ohjaus 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 13 ov 4.10 Vanhustyön koulutusohjelma 30 ov Vanhustyö 30 ov - Vanhuus elämänvaiheena 5 ov - Vanhuksen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen 4,5 ov - Lääkehoito 1,5 ov - Vanhuksen toimintakykyisyys ja arjen mielekkyys 3 ov - Opintojen ohjaus 1ov - Työnhakuvalmennus 1 ov - Ruotsi lähihoitajan työssä 0,5 ov - Englanti lähihoitajan työssä 0,5 ov - Opinnäyte 1 ov - Työssäoppiminen 12 ov 4.11 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 10 ov sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta 10 ov Päivystyspolikliininen hoitotyö 10 ov Vanhusten kotihoito ja huolenpito 10 ov - Kotona selviytymisen tukeminen 4 ov - Ravitsemus ja kodinhoito 1 ov 11 (281)

12 - Lääkehoito 1 ov - Työssäoppiminen 4 ov t ammatillisista perustutkinnoista5-10 ov ammattitutkinnoista erikoisammattitutkinnosta ammattikorkeakouluopinnoista 10 ov Paikallisesti tarjottavat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat, Mielenterveyskuntoutus 10 ov - Kuntoutusprosessi 1 ov - Ohjauksellinen työote/ohjauksellisuus kuntoutuksessa 3 ov - Vertaisuus mielenterveyskuntoutuksessa 1 ov - Työssäoppiminen 5 ov 4.12 Muut valinnaiset tutkinnon osat Yrittäjyys 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5 10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0 10ov Lukio opinnot 0 10 ov 4.13 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Yritystoiminta 10 ov t ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa perus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toinen koulutusohjelma 10 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov 12 (281)

13 5.2.1 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Ympäristötieto 0 4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0 4 ov Etiikka 0 4 ov Kulttuurien tuntemus 0 4 ov Psykologia 0 4 ov Yritystoiminta 0 4 ov Valinnaisten tutkinnon osien (4 ov) tarjonta määritellään vuosittain. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 ov) määritellään vuosittain. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia opintoja, jatkoopintoihin tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita ja tukevat opiskelijan persoonallisuuden kasvua. TYÖSSÄOPPIMINEN Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 29 ov. Työssäoppiminen tapahtuu aidoissa sosiaali- ja terveysalan työympäristöissä kuhunkin tutkinnon osaan soveltuvalla työpaikalla. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty. Oppilaitos hankkii opiskelijoiden työssäoppimispaikat. Ammattiosaamisen näytöt suoritetaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä, kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näyttö on keskeinen arviointimenetelmä pakollisissa ammatillisissa tutkinnonosissa. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Kielitaito arvioidaan tutkinnon perusteiden sekä toimielimen hyväksymän ammattiosaamisen näyttöjen suunnitelman mukaisesti kaikille pakollisissa koulutusohjelmaopinnoissa. Työssäoppimisen aikana hankittu osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin. OPINNÄYTE Opinnäyte sisältyy pakollisiin ammatillisiin opintoihin. Opiskelija tekee hyväksytysti suoritetun opinnäytteen, jonka laajuus on 2 opintoviikkoa. Opinnäyte sisältyy Hoidon ja huolenpidon, Kuntoutumisen tukemisen sekä pakollisen koulutusohjelman (30 ov) tutkinnon osiin. OPINTO-OHJAUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opintojen ohjausta on yhteensä 2 ov:ta. Opintojen ohjausta annetaan koko koulutuksen ajan. Opintojen ohjaukselle on laadittu sisällöt ja ne jakautuvat eri tutkinnon osiin seuraavasti: Kasvun tukeminen ja ohjaus (opintojen ohjaus 0,5 ov) Tavoitteet - perehtyy ammatilliseen opiskeluun, oppimisympäristöön ja toimintakulttuuriin - tietää tutkintoon sisältyvät opinnot ja niihin liittyvät valinnan mahdollisuudet - laatii HOPS:n/HENSU:n - tutustuu tukipalveluihin ja opiskelijahuollon palveluihin - sitoutuu opiskeluun - toimii vastuullisena oppijana ja ryhmänsä jäsenenä - erityistuen tarpeet tunnistetaan ja tukitoimet käynnistetään 13 (281)

14 Sisältö - tutkinnonrakenne ja sisältö - arviointi (arviointiasteikko, arviointisuunnitelmat) - wilma järjestelmä (lukujärjestys, poissaolot, suoritukset, sähköinen HOPS) - valinnaiset ja vapaasti valittavat aineet, toisen asteen yhteistyö - osaamisen tunnistaminen, osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku - tukipalvelut ja opiskelijahuollon palvelut - turvallisuus (turvakävely) - testit (lukitestit, matematiikan testit, kielten testit) - opintojen tukitoimet (tukiopetus, HOJKS) - järjestyssäännöt - ryhmänvanhin- ja tutortoiminta - ammattijärjestöt, opiskelijajärjestöt - kansainvälisyysinfo - kyselyt (tulokysely) Opiskelumateriaalit - opetussuunnitelma - opiskelijan opas Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen (Opintojen ohjaus 0,5 ov; 0,25 HOHU ja 0,25 KUN) Tavoitteet - päivittää HOPS:n/HENSU:n - seuraa opintojen etenemistä - tutustuu koulutusohjelmien sisätöihin ja tekee koulutusohjelmavalinnan - toimii vastuullisena ja itseohjautuvana oppijana - tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea Sisältö - tutkinnonrakenne ja sisältö - arviointi (arviointiasteikko, arviointisuunnitelmat) - osaamisen tunnistaminen, osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku - wilma järjestelmä (sähköinen HOPS, poissaolot, suoritukset) - koulutusohjelmainfo - olokysely Opiskelumateriaalit - opetussuunnitelma - opiskelijan opas Koulutusohjelma (Opintojen ohjaus 1,0 ov) Tavoitteet - perehtyy koulutusohjelmaopintojen /osaamisala opintojen opetussuunnitelmaan ja arviointisuunnitelmaan - päivittää HOPS:n/HENSU:n - seuraa opintojen etenemistä - osaa arvioida ammatillista kehittymistään - tutustuu monipuolisesti työelämän ja jatkokoulutuksen tarjontaan Sisältö - tutkinnon rakenne ja sisältö - arviointi (arviointiasteikko, arviointisuunnitelmat) - osaamisen tunnistaminen, osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku - wilma järjestelmä (sähköinen HOPS, poissaolot, suoritukset) - koulutusohjelmainfo 14 (281)

15 - päättökysely - ammattijärjestöinfot - jatkokoulutusinfot (AMK/yliopisto/ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) - ammatillinen kehittyminen ja ammatti-identiteetti - sosiaali- ja terveysalan ammatit (alan ammattilaisten vierailut) - tutustuminen työvoimahallinnon palveluihin Opiskelumateriaalit - opetussuunnitelma - opiskelijan opas ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arviointiaineisto säilytetään oppilaitoksen arkistointiohjeiden mukaisesti alan erityisvaatimukset huomioiden. OPISKELUJEN JAKSOTUS Opintojen jaksotussuunnitelma laaditaan vuosittain. Jaksotussuunnitelman tekemisessä huomioidaan lukioiden jaksotus, alan työssäoppimispaikkojen tarjoamat mahdollisuudet suorittaa työssäoppiminen sekä yhteistyö oppilaitoksen muiden koulutusalojen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT t ja niihin kuuluvat opintojaksot on jäljempänä kuvattu tutkinnon osittain tutkinnon rakenteen mukaisessa järjestyksessä. 15 (281)

16 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov, josta työssäoppimista 5 ov sisältäen ammattiosaamisen näytön Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ohjata erilaisia asiakasryhmiä työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden, säädösten ja säännösten mukaan työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan. Toteutustavat ja oppimisympäristöt Lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu. Harjoitukset, opintokäynnit, työelämälähtöiset projektit ja hankkeet, ammattitaitokilpailu- ja kansainvälisyystoiminta. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiset työssäoppimispaikat. Arviointi Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: suunnitelmallinen työskentely, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen sekä kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Lisäksi on hallittava kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvä tieto sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä osoitettava osaaminen: työprosessien hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta lukuun ottamatta asiakkaan kehitykseen liittyvää tiedonhallintaa, tiedonhaun, kommunikoinnin ja dokumentoinnin välineitä sekä 16 (281)

17 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumista, sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa ja elintarvikehygienian vaatimuksia elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodissa (ensisijaisesti) ja ryhmäperhepäivähoidossa, kotipalvelussa, vanhusten päivätoiminnassa, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikan arvioija ja opettaja. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yksilöllisesti työssäoppimisjaksolla. Mikäli jotain ammattiosaamisen arviointikohdetta ei voi osoittaa työssäoppimispaikassa, se osoitetaan oppilaitosympäristössä. Muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Liitännät muihin tutkinnon osiin Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen koulutusohjelman alkamista. 17 (281)

18 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojakso Kasvun tukeminen ja ohjaus Minä oppijana ja lähihoitajana 3 ov Osaamiskuvaus Opiskelija ottaa vastuun oppimisestaan ja kartuttaa ammatillista osaamistaan. Hän tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan sekä arvioi omaa ammatillista kehittymistään. Hän muuttaa toimintaansa palautteen perusteella. Opiskelija tietää, mitä on sisäinen yrittäjyys ja hän kasvattaa sisäistä yrittäjyyttään tietoisesti. Opiskelija hakee annettujen ohjeiden mukaan tietoa sekä käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä. Opiskelija työskentelee työryhmän jäsenenä ja noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Hän toimii palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaita arvostaen sekä kunnioittaa ja ymmärtää heidän arvojaan ja kulttuuritaustaansa. Opiskelija ilmaisee itseään ymmärrettävästi sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän ymmärtää asiakkaan ja hänen läheistensä viestejä ja vastaa niihin asiakaslähtöisesti. Opiskelija kuuntelee asiakasta sekä keskustelee asiakkaan kanssa tämän tarpeista. Hän tukee asiakkaan hyväksyttävää toimintaa ja asettaa asiakkaan toiminnalle rajoja. Opiskelija perustelee ongelmatilanteissa tekemänsä ratkaisut ammatillisesti. Toteutustavat Lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu. Harjoitukset, opintokäynnit, työelämälähtöiset projektit ja hankkeet, ammattitaitokilpailu- ja kansainvälisyystoiminta. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiset työssäoppimispaikat. Opiskelumateriaalit Alaan liittyvä ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit sekä sähköiset materiaalit ja tietohallintajärjestelmät, tunnilla jaettu ja tuotettu materiaali, opetusmonisteet. Arvioinnin toteutus Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Kaikessa arvioinnissa otetaan huomioon kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. Osaamisen arviointi tapahtuu pääasiallisesti ammattiosaamisen näytössä. Opintojakson erityispiirteet Opintojakso sisältää oppilaitoksen yhteiset Minä oppijana -opintojakson opinnot 1ov. Opintojakso sisältää läpäisyperiaatteella kuntouttavan työotteen, työturvallisuuden, ennaltaehkäisevän työotteen ja kansainvälisyyden opintoja sekä opintojen ohjausta 18 (281)

19 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojakso Kasvun tukeminen ja ohjaus Sosiaali- ja terveysalan lähtökohtia 3 ov Osaamiskuvaus Opiskelija kertoo lähihoitajan tutkinnon rakenteen ja ammattitaitovaatimukset sekä sosiaalija terveydenhuollon historiasta ja nykyisestä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmästä. Hän perustelee toimintaansa tiedolla eri asiakasryhmiä koskevista toimintaperiaatteista ja suosituksista. Opiskelija toimii työssään kasvun tukemiseen ja ohjaamiseen liittyvien sosiaali- ja terveydenhuollon säädösten, säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Hän työskentelee asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan ja tukee asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla heitä käyttämään tarvittavia palveluita. Opiskelija toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti sekä huolehtii asiakkaiden turvallisuudesta ja ennakoi mahdolliset vaaratilanteet. Toteutustavat Lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu. Harjoitukset, opintokäynnit, työelämälähtöiset projektit ja hankkeet, ammattitaitokilpailu- ja kansainvälisyystoiminta. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiset työssäoppimispaikat. Opiskelumateriaalit Alaan liittyvä ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit sekä sähköiset materiaalit ja tietohallintajärjestelmät, tunnilla jaettu ja tuotettu materiaali, opetusmonisteet. Arvioinnin toteutus Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Kaikessa arvioinnissa otetaan huomioon kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. Osaamisen arviointi tapahtuu pääasiallisesti ammattiosaamisen näytössä. Opintojakson erityispiirteet Opintojakso sisältää läpäisyperiaatteella kuntouttavan työotteen, työturvallisuuden, ennaltaehkäisevän työotteen ja kansainvälisyyden opintoja 19 (281)

20 Opintojakson toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Opintojakso Kasvun tukeminen ja ohjaus Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaus elämänkulun eri vaiheissa 4 ov Osaamiskuvaus Opiskelija perustelee toimintaansa tiedolla eri-ikäisen asiakkaan psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta kehityksestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Hän havainnoi asiakasta ja tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä tarpeita ja vahvuuksia. Hän asettaa asiakkaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tukevia tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja työryhmän kanssa siten, että ottaa huomioon asiakkaan iän, kehitysvaiheen ja elämäntilanteen sekä kulttuuritaustan. Opiskelija tietää hoito- ja kasvatustyön prosessin sekä hyödyntää työssään asiakkaan hoidossa ja kasvatuksessa käytettäviä tiedonkeruumenetelmiä. Hän toimii työssään tavoitteellisesti perustaen toimintansa kehitystä tukevaan kirjalliseen suunnitelmaan. Hän arvioi omaa toimintaansa ja kirjallisen asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista. Opiskelija tarjoaa asiakkaille toimintamahdollisuuksia sekä käyttää tarkoituksenmukaisia välineitä, tiloja ja materiaaleja toiminnassaan. Hän käyttää toimintaympäristöön soveltuvia työtapoja ja ohjaa asiakasta päivittäisessä toiminnassa. Hän rakentaa asiakkaalle motivoivan, viihtyisän ja esteettiset näkökohdat huomioivan toimintaympäristön ja hyödyntää työssään kasvua ja kehitystä tukevia luovan ilmaisun menetelmiä. Opiskelija hyödyntää työssään tietoa ryhmien toimintaan liittyvistä lainalaisuuksista ja tukee aktiivisesti asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Hän valmistaa sekä perusruokaa että leivonnaisia elintarvikehygienian vaatimusten mukaisesti ja asiakkaan tarpeet huomioiden. Toteutustavat Lähi-, etä- ja itsenäinen opiskelu. Harjoitukset, opintokäynnit, työelämälähtöiset projektit ja hankkeet, ammattitaitokilpailu- ja kansainvälisyystoiminta. Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiset työssäoppimispaikat. Opiskelumateriaalit Alaan liittyvä ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit sekä sähköiset materiaalit ja tietohallintajärjestelmät, tunnilla jaettu ja tuotettu materiaali, opetusmonisteet. Arvioinnin toteutus Arvioinnilla ohjataan, motivoidaan ja kannustetaan opiskelijaa tavoitteiden saavuttamiseen ja tuetaan opiskelijan myönteisen minäkuvan kehittymistä sekä kasvua ammatti-ihmisenä. Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan ammattitaitovaatimuksiin. Oppimista arvioidaan koko opintojakson ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Kaikessa arvioinnissa otetaan huomioon kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen. Osaamisen arviointi tapahtuu pääasiallisesti ammattiosaamisen näytössä. Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja. Opintojakson erityispiirteet Opintojakso sisältää läpäisyperiaatteella kuntouttavan työotteen, työturvallisuuden, ennalta ehkäisevän työotteen ja kansainvälisyyden sekä kestävän kehityksen opintoja. 20 (281)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Sivu 1 / 242 OPETUSSUUNNITELMA. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja VHP

Sivu 1 / 242 OPETUSSUUNNITELMA. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja VHP Sivu 1 / 242 OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja VHP Sivu 2 (242) SISÄLLYSLUETTELO 1 AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2 TUTKINNON RAKENNE... 5 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA TYÖSSÄOPPIMISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa

Lisätiedot