Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena"

Transkriptio

1 Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1

2 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2 osp Kasvun ja kehityksen tunteminen 3 osp KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 20 osp Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 3 osp Ohjaustaidot 4 osp Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä 8 osp Sairaudet ja lääkehoito 10 osp HOITO JA HUOLENPITO 30 osp Perushoidon toteuttaminen 6 osp Turvallinen hoitotyö ja palvelut 5 osp Työntekijänä hoitotyössä 9 osp Kuntoutujalähtöinen työskentely 4 osp KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 20 osp Kuntouttavan työn asiakasryhmät 4 osp Toimintakyvyn edistäminen 4 osp Työntekijänä kuntoutustyössä 8 osp 2

3 Osaamisala, 50 ops, valitaan yksi Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa 7 osp KUNTOUTUS 50 osp Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa 10 osp Kuntoutus ammattina 12 osp Työntekijänä kuntoutuksessa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla 7 osp LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 50 osp Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Työntekijänä varhaiskasvatuksessa 11 ops Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 7 osp Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä 11 osp 3

4 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 7 osp MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö 10 osp Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina 12 osp Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen sairaanhoidossa ja huolenpidossa 7 osp SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen hoitotyö 10 osp Hoitaminen ammattina 12 osp Työntekijänä sairaanhoidossa ja huolenpidossa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen vammaistyössä 7 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vammaistyö 10 osp VAMMAISTYÖ 50 osp Vammaistyö ammattina 12 osp Työntekijänä vammaistyössä 21 osp 4

5 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja vanhustyössä osp VANHUSTYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vanhustyö 10 osp Vanhustyö ammattina 12 osp Työntekijänä vanhustyössä 21 osp Valinnainen tutkinnon osa, 15 ops, valitaan yksi Mielenterveyden edistämisen periaatteet 3 osp LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 15 osp Mielenterveyden edistämisen menetelmät ja haasteet 4 osp Työssä oppiminen 8 osp Kotihoidossa toimimisen periaatteet 4 osp VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO 15 osp Huolenpito kotihoidossa 2 osp Turvallisuus ja lääkehoito kotihoidossa 3 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp 5

6 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp MONIKULTTUURISESSA KASVATUS- JA HOITOTYÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö 4 osp Työssäoppiminen (monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö) 11 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa: Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 6

7 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 2 osp Ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioi ammatillista kehittymistään. Hakee tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä. KTO1.1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO2 Kasvun ja kehityksen tunteminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita. Asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita. Osaa toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta. Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. KTO2.1 Kasvu ja kehitys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO3 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 4 osp Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan. Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Osaa noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO3.1 Hygieniaosaaminen KTO3.2 Asiakkaan ravitsemus KTO3.3 Toimintaperiaatteet ja säädökset KTO3.4 Työhyvinvointi ja turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO4 Ohjaustaidot Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Osaa ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ohjata erilaisia asiakasryhmiä. KTO4.1 Minä ohjaajana KTO4.2 Toiminnalliset menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 10

11 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO5 Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, kuten päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito, koulu, oppilaskoti, asuntola tai päiväkerho. Osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa, tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita, asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita, toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta, arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista, edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, ohjata erilaisia asiakasryhmiä, työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan, ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään, hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä, noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointija -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO5 Työssäoppiminen KTO6 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 11

12 HOITO JA HUOLENPITO HOHU1 Sairaudet ja lääkehoito Hoito ja huolenpito 30 osp 10 osp Osaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydänja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa. Osaa toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita ja määräyksiä. HOHU1.1 Elimistön rakenne ja toiminta HOHU1.2 Sairaudet, ennaltaehkäisy ja hoito HOHU1.3 Lääkehoito Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 HOITO JA HUOLENPITO HOHU 2 Perushoidon toteuttaminen Hoito ja huolenpito 30 osp 6 osp Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU2.1 Perushoidon toteuttaminen HOHU2.2 Ravitsemushoito ja erityisruokavaliot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 HOITO JA HUOLENPITO HOHU3 Turvallinen hoitotyö ja palvelut Hoito ja huolenpito 30 osp 5 osp Osaa edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia. Hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. Osaa ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia. Osaa arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. Noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita HOHU3.1 Palvelut HOHU3.2 Turvallinen hoitotyö HOHU3.3 Ensiapu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 14

15 HOITO JA HUOLENPITO HOHU4 Työntekijänä hoitotyössä Hoito ja huolenpito 30 osp 9 osp Akuuttihoito, kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti, terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto. Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä, ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan, ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset, toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia, arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta, arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä, noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU4 Työssäoppiminen HOHU5 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 15

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU1 Kuntoutujalähtöinen työskentely Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Osaa käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta. Hallitsee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän taidot sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa huolehtia kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtii tapaturmien ehkäisystä. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. KUTU1.1 Toimintakyky KUTU1.2 Vuorovaikutus KUTU 1.3 Turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU2 Kuntouttavan työn asiakasryhmät Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti. KUTU2.1 Kehitys-, liikunta-, aistivammaisuus ja oppimisvaikeudet KUTU2.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmat KUTU2.3 Ikääntyminen ja muistisairaudet Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 17

18 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU3 Toimintakyvyn edistäminen Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin Osaa edistää terveyttä ja hyvinvointia Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen KUTU3.1 Asiakaslähtöinen ohjaus KUTU3.2 Ryhmän ohjaaminen ja menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU4 Työntekijänä kuntoutustyössä Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 8 osp Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. Osaa ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin. Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Osaa arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita KUTU4 Työssäoppiminen KUTU5 Ammattiosaamisen näyttö / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 19

20 KUNTOUTUS KUN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 7 osp Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan kuntoutusalan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. KUN1.1 Ammattietiikka KUN1.2 Laatutyö ja yrittäjyys KUN1.3 Monikulttuurisuus KUN1.4 Ammatillinen englanti KUN1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 20

21 KUNTOUTUS KUN2 Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 10 osp Järvenpää, Pieksämäki Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita sekä ergonomiaa. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. KUN2.1 Turvallinen Lääkehoito KUN2.2 Työturvallisuus ja ergonomia KUN2.3 Toimintakyky ja kuntoutumisen prosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 21

22 KUNTOUTUS KUN3 Kuntoutus ammattina Kuntoutus 50 osp 12 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallisuutta haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. KUN3.1 Fyysisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.2 Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.3 Apuvälineet KUN3.4 Kuntoutusprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 22

23 KUNTOUTUS KUN4 Työntekijänä kuntoutuksessa Koulutuspaikka Kuntoutus 50 osp 21 osp Kuntoutujan koti, kotihoito tai tuettu tai tehostettu palveluasuminen, toiminta- ja työkeskus, työpaja, palvelukeskus, kylpylä, terveyskeskuksen vuodeosasto, kuntoutumisyksikkö tai alan muu työpaikka. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoutustyössä. Osaa toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. KUN4 Työssäoppiminen 1ja 2 ja työn käytäntöihin tutustuminen KUN5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 23

24 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. LN 1.1 Ammattietiikka LN 1.2 Laatutyö ja yrittäjyys LN 1.3 Monikulttuurisuus LN 1.4 Ammatillinen ruotsi LN 1.5 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 24

25 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN2 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LN2.2 Varhaiskasvatus LN2.3. Lapsi- ja perhekeskeinen työ LN2.4. Vastasyntyneen ja alle kouluikäisen lapsen hoito LN2.5 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 25

26 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN3 Työntekijänä varhaiskasvatuksessa LN5 Työssäoppiminen 1 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Lasten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristöt Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Ammattiosaamisen näyttö 1 (nuoret): T1-K3 26

27 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN4 Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Ottaa huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN3.1 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys koulu- ja nuoruusiässä LN3.2 Lastensuojelun toimintaperiaatteet LN3.3 Koulu- ja nuoruusikäisen luovuuden ja itseilmaisun kehittäminen LN3.4 Lasten ja nuorten ravitsemus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 27

28 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN5 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. LN4.1 Perheen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijät ja perhetyö LN4.2 Tutkimukset, toimenpiteet ja terapiat LN4.3 Lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito LN4.4 Lapsen ja nuoren peruselvytys ja ensiapu LN4.5 Erityiskasvatus ja kuntoutus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 28

29 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN6 Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Koulu, lastensuojelun yksikkö, sairaala, kotihoito tai perhetyö tai muu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristö. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. LN5 Työssäoppiminen 2 LN6 Ammattiosaamisen näyttö 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 2 (nuoret): T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot): T1-K3 29

30 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP1 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 7 osp Osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyön arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan alan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. MP1.1 Ammattietiikka MP1.2 Laatutyö ja yrittäjyys MP1.3 Monikulttuurisuus MP1.4 Ammatillinen englanti MP1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP2 Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 10 osp Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avuntarvetta. MP2.1 Turvallinen lääkehoito MP2.2 Työturvallisuus ja -hyvinvointi MP2.3 Toimintakyky, hoito- ja kuntoutusprosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 31

32 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP3 Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 12 osp Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. MP3.1 Mielenterveyden edistäminen MP3.2 Mielenterveyden häiriöt ja sairaudet MP3.3 Riippuvuudet ja päihdesairaudet MP3.4 Ammatillinen yhteistyö- ja hoitosuhde MP3.5 Toiminnalliset ja ryhmää hyödyntävät menetelmät hoidossa ja kuntoutuksessa MP3.6 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 32

33 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP4 Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 21 osp Mielenterveys- tai päihdehuollon yksiköt. Osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja hoitosuositusten mukaan. Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. Sisältö MP4 Työssäoppiminen 1 ja 2 MP5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 33

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus... 3 2.1.2 Hoito ja huolenpito... 5 2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen... 8 2.2.1 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma 4.5. Osaamisala 4.5.1. LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi:

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN: AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 3. SUUNNITELMA

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen)

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

Liite Näyttötoimikunta

Liite Näyttötoimikunta Liite Näyttötoimikunta 6.4.2017 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 Sisällys Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov)... 2 Sisältö ja

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN NÄYTTÖ 2 1. NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys LUVUT 1-4.1 LÖYTYVÄT SOSIAALI-

Lisätiedot

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA

AITOJEN TAITOJEN JUURILLA AITOJEN TAITOJEN JUURILLA Ammattiosaajan työkykypassi Tiisu-Maria Näkkäläjärvi Sosiaali- ja terveysalan opettaja Saamelaisalueen koulutuskeskus Sámi oahpahusguovddáš, Saamelaisalueen koulutuskeskus on

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja 1 Suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Ensihoidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa Ensihoitopalvelussa

Lisätiedot

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun

1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 1 (12) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osan opiskeluun 2 (12) A. UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. uus/-yys, -us/-ys substantiivit

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2011 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2011 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon

Lisätiedot

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö

Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vammaistyö Vammaistyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Ammattitaitovaatimukset:

Ammattitaitovaatimukset: 1 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 24.10.2016 Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: suunnitella työtään toteuttaa omavalvontaa toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALASSA

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO 180 OSP Tutkinnon rakenne Pakolliset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Lähihoitaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö

Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala. Vanhustyö Vanhustyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniaopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma päivitetty 5.4.2013 1 Sisällys Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta päihdetyön ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän

Lisätiedot