Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena"

Transkriptio

1 Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1

2 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2 osp Kasvun ja kehityksen tunteminen 3 osp KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 20 osp Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 3 osp Ohjaustaidot 4 osp Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä 8 osp Sairaudet ja lääkehoito 10 osp HOITO JA HUOLENPITO 30 osp Perushoidon toteuttaminen 6 osp Turvallinen hoitotyö ja palvelut 5 osp Työntekijänä hoitotyössä 9 osp Kuntoutujalähtöinen työskentely 4 osp KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 20 osp Kuntouttavan työn asiakasryhmät 4 osp Toimintakyvyn edistäminen 4 osp Työntekijänä kuntoutustyössä 8 osp 2

3 Osaamisala, 50 ops, valitaan yksi Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa 7 osp KUNTOUTUS 50 osp Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa 10 osp Kuntoutus ammattina 12 osp Työntekijänä kuntoutuksessa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla 7 osp LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 50 osp Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Työntekijänä varhaiskasvatuksessa 11 ops Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 7 osp Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä 11 osp 3

4 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 7 osp MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö 10 osp Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina 12 osp Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen sairaanhoidossa ja huolenpidossa 7 osp SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen hoitotyö 10 osp Hoitaminen ammattina 12 osp Työntekijänä sairaanhoidossa ja huolenpidossa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen vammaistyössä 7 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vammaistyö 10 osp VAMMAISTYÖ 50 osp Vammaistyö ammattina 12 osp Työntekijänä vammaistyössä 21 osp 4

5 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja vanhustyössä osp VANHUSTYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vanhustyö 10 osp Vanhustyö ammattina 12 osp Työntekijänä vanhustyössä 21 osp Valinnainen tutkinnon osa, 15 ops, valitaan yksi Mielenterveyden edistämisen periaatteet 3 osp LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 15 osp Mielenterveyden edistämisen menetelmät ja haasteet 4 osp Työssä oppiminen 8 osp Kotihoidossa toimimisen periaatteet 4 osp VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO 15 osp Huolenpito kotihoidossa 2 osp Turvallisuus ja lääkehoito kotihoidossa 3 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp 5

6 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp MONIKULTTUURISESSA KASVATUS- JA HOITOTYÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö 4 osp Työssäoppiminen (monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö) 11 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa: Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 6

7 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 2 osp Ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioi ammatillista kehittymistään. Hakee tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä. KTO1.1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO2 Kasvun ja kehityksen tunteminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita. Asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita. Osaa toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta. Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. KTO2.1 Kasvu ja kehitys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO3 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 4 osp Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan. Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Osaa noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO3.1 Hygieniaosaaminen KTO3.2 Asiakkaan ravitsemus KTO3.3 Toimintaperiaatteet ja säädökset KTO3.4 Työhyvinvointi ja turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO4 Ohjaustaidot Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Osaa ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ohjata erilaisia asiakasryhmiä. KTO4.1 Minä ohjaajana KTO4.2 Toiminnalliset menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 10

11 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO5 Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, kuten päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito, koulu, oppilaskoti, asuntola tai päiväkerho. Osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa, tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita, asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita, toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta, arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista, edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, ohjata erilaisia asiakasryhmiä, työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan, ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään, hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä, noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointija -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO5 Työssäoppiminen KTO6 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 11

12 HOITO JA HUOLENPITO HOHU1 Sairaudet ja lääkehoito Hoito ja huolenpito 30 osp 10 osp Osaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydänja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa. Osaa toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita ja määräyksiä. HOHU1.1 Elimistön rakenne ja toiminta HOHU1.2 Sairaudet, ennaltaehkäisy ja hoito HOHU1.3 Lääkehoito Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 HOITO JA HUOLENPITO HOHU 2 Perushoidon toteuttaminen Hoito ja huolenpito 30 osp 6 osp Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU2.1 Perushoidon toteuttaminen HOHU2.2 Ravitsemushoito ja erityisruokavaliot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 HOITO JA HUOLENPITO HOHU3 Turvallinen hoitotyö ja palvelut Hoito ja huolenpito 30 osp 5 osp Osaa edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia. Hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. Osaa ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia. Osaa arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. Noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita HOHU3.1 Palvelut HOHU3.2 Turvallinen hoitotyö HOHU3.3 Ensiapu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 14

15 HOITO JA HUOLENPITO HOHU4 Työntekijänä hoitotyössä Hoito ja huolenpito 30 osp 9 osp Akuuttihoito, kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti, terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto. Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä, ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan, ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset, toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia, arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta, arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä, noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU4 Työssäoppiminen HOHU5 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 15

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU1 Kuntoutujalähtöinen työskentely Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Osaa käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta. Hallitsee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän taidot sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa huolehtia kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtii tapaturmien ehkäisystä. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. KUTU1.1 Toimintakyky KUTU1.2 Vuorovaikutus KUTU 1.3 Turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU2 Kuntouttavan työn asiakasryhmät Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti. KUTU2.1 Kehitys-, liikunta-, aistivammaisuus ja oppimisvaikeudet KUTU2.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmat KUTU2.3 Ikääntyminen ja muistisairaudet Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 17

18 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU3 Toimintakyvyn edistäminen Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin Osaa edistää terveyttä ja hyvinvointia Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen KUTU3.1 Asiakaslähtöinen ohjaus KUTU3.2 Ryhmän ohjaaminen ja menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU4 Työntekijänä kuntoutustyössä Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 8 osp Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. Osaa ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin. Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Osaa arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita KUTU4 Työssäoppiminen KUTU5 Ammattiosaamisen näyttö / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 19

20 KUNTOUTUS KUN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 7 osp Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan kuntoutusalan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. KUN1.1 Ammattietiikka KUN1.2 Laatutyö ja yrittäjyys KUN1.3 Monikulttuurisuus KUN1.4 Ammatillinen englanti KUN1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 20

21 KUNTOUTUS KUN2 Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 10 osp Järvenpää, Pieksämäki Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita sekä ergonomiaa. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. KUN2.1 Turvallinen Lääkehoito KUN2.2 Työturvallisuus ja ergonomia KUN2.3 Toimintakyky ja kuntoutumisen prosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 21

22 KUNTOUTUS KUN3 Kuntoutus ammattina Kuntoutus 50 osp 12 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallisuutta haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. KUN3.1 Fyysisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.2 Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.3 Apuvälineet KUN3.4 Kuntoutusprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 22

23 KUNTOUTUS KUN4 Työntekijänä kuntoutuksessa Koulutuspaikka Kuntoutus 50 osp 21 osp Kuntoutujan koti, kotihoito tai tuettu tai tehostettu palveluasuminen, toiminta- ja työkeskus, työpaja, palvelukeskus, kylpylä, terveyskeskuksen vuodeosasto, kuntoutumisyksikkö tai alan muu työpaikka. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoutustyössä. Osaa toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. KUN4 Työssäoppiminen 1ja 2 ja työn käytäntöihin tutustuminen KUN5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 23

24 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. LN 1.1 Ammattietiikka LN 1.2 Laatutyö ja yrittäjyys LN 1.3 Monikulttuurisuus LN 1.4 Ammatillinen ruotsi LN 1.5 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 24

25 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN2 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LN2.2 Varhaiskasvatus LN2.3. Lapsi- ja perhekeskeinen työ LN2.4. Vastasyntyneen ja alle kouluikäisen lapsen hoito LN2.5 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 25

26 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN3 Työntekijänä varhaiskasvatuksessa LN5 Työssäoppiminen 1 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Lasten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristöt Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Ammattiosaamisen näyttö 1 (nuoret): T1-K3 26

27 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN4 Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Ottaa huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN3.1 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys koulu- ja nuoruusiässä LN3.2 Lastensuojelun toimintaperiaatteet LN3.3 Koulu- ja nuoruusikäisen luovuuden ja itseilmaisun kehittäminen LN3.4 Lasten ja nuorten ravitsemus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 27

28 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN5 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. LN4.1 Perheen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijät ja perhetyö LN4.2 Tutkimukset, toimenpiteet ja terapiat LN4.3 Lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito LN4.4 Lapsen ja nuoren peruselvytys ja ensiapu LN4.5 Erityiskasvatus ja kuntoutus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 28

29 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN6 Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Koulu, lastensuojelun yksikkö, sairaala, kotihoito tai perhetyö tai muu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristö. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. LN5 Työssäoppiminen 2 LN6 Ammattiosaamisen näyttö 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 2 (nuoret): T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot): T1-K3 29

30 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP1 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 7 osp Osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyön arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan alan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. MP1.1 Ammattietiikka MP1.2 Laatutyö ja yrittäjyys MP1.3 Monikulttuurisuus MP1.4 Ammatillinen englanti MP1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP2 Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 10 osp Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avuntarvetta. MP2.1 Turvallinen lääkehoito MP2.2 Työturvallisuus ja -hyvinvointi MP2.3 Toimintakyky, hoito- ja kuntoutusprosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 31

32 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP3 Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 12 osp Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. MP3.1 Mielenterveyden edistäminen MP3.2 Mielenterveyden häiriöt ja sairaudet MP3.3 Riippuvuudet ja päihdesairaudet MP3.4 Ammatillinen yhteistyö- ja hoitosuhde MP3.5 Toiminnalliset ja ryhmää hyödyntävät menetelmät hoidossa ja kuntoutuksessa MP3.6 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 32

33 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP4 Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 21 osp Mielenterveys- tai päihdehuollon yksiköt. Osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja hoitosuositusten mukaan. Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. Sisältö MP4 Työssäoppiminen 1 ja 2 MP5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 33

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnot Ammatilliset perustutkinnot sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (9 koulutusohjelmaa/osaamisalaa) lääkealan perustutkinto

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto JEDU- valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, Jalkojenhoidon ammattitutkinto 2014 2 3 Sisällys 1.

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Hiusalan perustutkinto, PARTURI-KAMPAAJA Yhtymähallitus 22.9.2009 2 1. JOHDANTO... 4 2. HIUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 3. HIUSALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kosmetologin koulutusohjelma Kosmetologi Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO

JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO JALKOJENHOIDON AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1567 9 (nid.) ISBN 952 13 1568 7 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 49/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot