Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena"

Transkriptio

1 Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1

2 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon osat Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2 osp Kasvun ja kehityksen tunteminen 3 osp KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS 20 osp Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen 3 osp Ohjaustaidot 4 osp Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä 8 osp Sairaudet ja lääkehoito 10 osp HOITO JA HUOLENPITO 30 osp Perushoidon toteuttaminen 6 osp Turvallinen hoitotyö ja palvelut 5 osp Työntekijänä hoitotyössä 9 osp Kuntoutujalähtöinen työskentely 4 osp KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN 20 osp Kuntouttavan työn asiakasryhmät 4 osp Toimintakyvyn edistäminen 4 osp Työntekijänä kuntoutustyössä 8 osp 2

3 Osaamisala, 50 ops, valitaan yksi Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa 7 osp KUNTOUTUS 50 osp Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa 10 osp Kuntoutus ammattina 12 osp Työntekijänä kuntoutuksessa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla 7 osp LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 50 osp Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Työntekijänä varhaiskasvatuksessa 11 ops Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen 7 osp Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 7 osp Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä 11 osp 3

4 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 7 osp MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö 10 osp Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina 12 osp Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen sairaanhoidossa ja huolenpidossa 7 osp SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen hoitotyö 10 osp Hoitaminen ammattina 12 osp Työntekijänä sairaanhoidossa ja huolenpidossa 21 osp Yhteiskunnallinen osaaminen vammaistyössä 7 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vammaistyö 10 osp VAMMAISTYÖ 50 osp Vammaistyö ammattina 12 osp Työntekijänä vammaistyössä 21 osp 4

5 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja vanhustyössä osp VANHUSTYÖ 50 osp Turvallinen ja suunnitelmallinen vanhustyö 10 osp Vanhustyö ammattina 12 osp Työntekijänä vanhustyössä 21 osp Valinnainen tutkinnon osa, 15 ops, valitaan yksi Mielenterveyden edistämisen periaatteet 3 osp LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 15 osp Mielenterveyden edistämisen menetelmät ja haasteet 4 osp Työssä oppiminen 8 osp Kotihoidossa toimimisen periaatteet 4 osp VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO 15 osp Huolenpito kotihoidossa 2 osp Turvallisuus ja lääkehoito kotihoidossa 3 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp 5

6 Liiketoimintaympäristö ja markkinatilanne 6 osp YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU 15 osp Liikeidea ja oman osaamisen tuotteistaminen 5 osp Liiketoimintasuunnitelma ja yrityksen perustaminen 4 osp Työntekijänä vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa 6 osp MONIKULTTUURISESSA KASVATUS- JA HOITOTYÖSSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö 4 osp Työssäoppiminen (monikulttuurinen hoito- ja kasvatustyö) 11 osp YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOSTA TAI AMMATTI/ERIKOISAMMATTITUTKINNOSTA 15 osp TAI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOSTA 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Lisäksi suoritetaan ammatillisessa peruskoulutuksessa: Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 6

7 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 2 osp Ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioi ammatillista kehittymistään. Hakee tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä. KTO1.1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 7

8 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO2 Kasvun ja kehityksen tunteminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita. Asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita. Osaa toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta. Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. KTO2.1 Kasvu ja kehitys Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 8

9 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO3 Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 4 osp Osaa edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan. Kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa. Osaa noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO3.1 Hygieniaosaaminen KTO3.2 Asiakkaan ravitsemus KTO3.3 Toimintaperiaatteet ja säädökset KTO3.4 Työhyvinvointi ja turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 9

10 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO4 Ohjaustaidot Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 3 osp Osaa ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ohjata erilaisia asiakasryhmiä. KTO4.1 Minä ohjaajana KTO4.2 Toiminnalliset menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 10

11 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS KTO5 Työntekijänä kasvatus- ja ohjaustyössä Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 8 osp Ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristö, kuten päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito, koulu, oppilaskoti, asuntola tai päiväkerho. Osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa, tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita, asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita, toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta, arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista, edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia, ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, ohjata erilaisia asiakasryhmiä, työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan, ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään, hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä, noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointija -turvallisuusohjeiden mukaan. KTO5 Työssäoppiminen KTO6 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 11

12 HOITO JA HUOLENPITO HOHU1 Sairaudet ja lääkehoito Hoito ja huolenpito 30 osp 10 osp Osaa toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydänja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa. Osaa toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja turvallisuusohjeita ja määräyksiä. HOHU1.1 Elimistön rakenne ja toiminta HOHU1.2 Sairaudet, ennaltaehkäisy ja hoito HOHU1.3 Lääkehoito Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 12

13 HOITO JA HUOLENPITO HOHU 2 Perushoidon toteuttaminen Hoito ja huolenpito 30 osp 6 osp Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU2.1 Perushoidon toteuttaminen HOHU2.2 Ravitsemushoito ja erityisruokavaliot Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 13

14 HOITO JA HUOLENPITO HOHU3 Turvallinen hoitotyö ja palvelut Hoito ja huolenpito 30 osp 5 osp Osaa edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia. Hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. Osaa ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia. Osaa arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä. Noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita HOHU3.1 Palvelut HOHU3.2 Turvallinen hoitotyö HOHU3.3 Ensiapu Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 14

15 HOITO JA HUOLENPITO HOHU4 Työntekijänä hoitotyössä Hoito ja huolenpito 30 osp 9 osp Akuuttihoito, kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti, terveyskeskuksen pitkäaikaisosasto. Osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä, laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä, tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa, tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havaintojaan ja tiedottaa niistä, tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huolenpidon tietoperustaa, toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntoutumistaan, edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilasja asiakasturvallisuutta ja hyvinvointia, asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen, hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä, ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimeentuloturvan etuuksia, toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan, ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut määräykset, toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia, arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaansa palautetta, arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä, noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja määräyksiä, noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja eettisiä periaatteita. HOHU4 Työssäoppiminen HOHU5 Ammattiosaamisen näyttö / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 15

16 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU1 Kuntoutujalähtöinen työskentely Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita Osaa käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta. Hallitsee ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän taidot sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa huolehtia kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtii tapaturmien ehkäisystä. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. KUTU1.1 Toimintakyky KUTU1.2 Vuorovaikutus KUTU 1.3 Turvallisuus Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 16

17 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU2 Kuntouttavan työn asiakasryhmät Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia säännösten mukaisesti. KUTU2.1 Kehitys-, liikunta-, aistivammaisuus ja oppimisvaikeudet KUTU2.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmat KUTU2.3 Ikääntyminen ja muistisairaudet Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 17

18 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU3 Toimintakyvyn edistäminen Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 4 osp Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin Osaa edistää terveyttä ja hyvinvointia Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen KUTU3.1 Asiakaslähtöinen ohjaus KUTU3.2 Ryhmän ohjaaminen ja menetelmät Hyväksytty (Hyv) / Kesken (Kesk) / Hylätty (Hyl) 18

19 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN KUTU4 Työntekijänä kuntoutustyössä Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 8 osp Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Osaa ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista. Noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön laatusuosituksia. Osaa ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Osaa ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa. Osaa ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin. Osaa ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Osaa ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä. Osaa hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Osaa arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta. Osaa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Osaa noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä. Noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita KUTU4 Työssäoppiminen KUTU5 Ammattiosaamisen näyttö / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (Kesk), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 19

20 KUNTOUTUS KUN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 7 osp Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan kuntoutusalan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. KUN1.1 Ammattietiikka KUN1.2 Laatutyö ja yrittäjyys KUN1.3 Monikulttuurisuus KUN1.4 Ammatillinen englanti KUN1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 20

21 KUNTOUTUS KUN2 Turvallisuus ja suunnitelmallisuus kuntoutuksessa Kuntoutus 50 osp 10 osp Järvenpää, Pieksämäki Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita sekä ergonomiaa. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. KUN2.1 Turvallinen Lääkehoito KUN2.2 Työturvallisuus ja ergonomia KUN2.3 Toimintakyky ja kuntoutumisen prosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 21

22 KUNTOUTUS KUN3 Kuntoutus ammattina Kuntoutus 50 osp 12 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallisuutta haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. KUN3.1 Fyysisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.2 Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen KUN3.3 Apuvälineet KUN3.4 Kuntoutusprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 22

23 KUNTOUTUS KUN4 Työntekijänä kuntoutuksessa Koulutuspaikka Kuntoutus 50 osp 21 osp Kuntoutujan koti, kotihoito tai tuettu tai tehostettu palveluasuminen, toiminta- ja työkeskus, työpaja, palvelukeskus, kylpylä, terveyskeskuksen vuodeosasto, kuntoutumisyksikkö tai alan muu työpaikka. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita. Osaa arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. Osaa tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen. Osaa avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä. Osaa tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen. Osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan. Osaa ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä. Osaa käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Osaa järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa. Osaa toteuttaa lääkehoitoa. Osaa hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoutustyössä. Osaa toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat. Osaa toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan. Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. KUN4 Työssäoppiminen 1ja 2 ja työn käytäntöihin tutustuminen KUN5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 23

24 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN1 Yhteiskunnallinen osaaminen kasvatusalalla Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. LN 1.1 Ammattietiikka LN 1.2 Laatutyö ja yrittäjyys LN 1.3 Monikulttuurisuus LN 1.4 Ammatillinen ruotsi LN 1.5 Ammatillinen englanti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 24

25 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN2 Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN2.1 Lapsen kasvu ja kehitys LN2.2 Varhaiskasvatus LN2.3. Lapsi- ja perhekeskeinen työ LN2.4. Vastasyntyneen ja alle kouluikäisen lapsen hoito LN2.5 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 25

26 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN3 Työntekijänä varhaiskasvatuksessa LN5 Työssäoppiminen 1 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Lasten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristöt Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen lapsen hoitoa ja kasvatusta. Osaa edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta sekä erilaisia ryhmiä Osaa ottaa työssään huomioon lapsen erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Ammattiosaamisen näyttö 1 (nuoret): T1-K3 26

27 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN4 Kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Ottaa huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. LN3.1 Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys koulu- ja nuoruusiässä LN3.2 Lastensuojelun toimintaperiaatteet LN3.3 Koulu- ja nuoruusikäisen luovuuden ja itseilmaisun kehittäminen LN3.4 Lasten ja nuorten ravitsemus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 27

28 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN5 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 7 osp Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. LN4.1 Perheen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijät ja perhetyö LN4.2 Tutkimukset, toimenpiteet ja terapiat LN4.3 Lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito LN4.4 Lapsen ja nuoren peruselvytys ja ensiapu LN4.5 Erityiskasvatus ja kuntoutus Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 28

29 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS LN6 Työntekijänä koululaisten ja nuorten toimintaympäristössä Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 11 osp Koulu, lastensuojelun yksikkö, sairaala, kotihoito tai perhetyö tai muu lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristö. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaa edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä. Osaa ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä. Osaa ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. Osaa toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. LN5 Työssäoppiminen 2 LN6 Ammattiosaamisen näyttö 2 / tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö 2 (nuoret): T1-K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot): T1-K3 29

30 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP1 Yhteiskunnallinen osaaminen mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 7 osp Osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyön arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja hyödyntää tietoaan alan yrittäjyydestä. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. MP1.1 Ammattietiikka MP1.2 Laatutyö ja yrittäjyys MP1.3 Monikulttuurisuus MP1.4 Ammatillinen englanti MP1.5 Ammatillinen ruotsi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 30

31 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP2 Turvallinen ja suunnitelmallinen mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 10 osp Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avuntarvetta. MP2.1 Turvallinen lääkehoito MP2.2 Työturvallisuus ja -hyvinvointi MP2.3 Toimintakyky, hoito- ja kuntoutusprosessi Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 31

32 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP3 Mielenterveys- ja päihdetyö ammattina Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 12 osp Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. MP3.1 Mielenterveyden edistäminen MP3.2 Mielenterveyden häiriöt ja sairaudet MP3.3 Riippuvuudet ja päihdesairaudet MP3.4 Ammatillinen yhteistyö- ja hoitosuhde MP3.5 Toiminnalliset ja ryhmää hyödyntävät menetelmät hoidossa ja kuntoutuksessa MP3.6 Osaamista syventävä oppimisprojekti Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) 32

33 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ MP4 Työntekijänä mielenterveys- ja päihdetyössä Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 21 osp Mielenterveys- tai päihdehuollon yksiköt. Osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja hoitosuositusten mukaan. Osaa edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta. Osaa laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Osaa edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä. Osaa toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Osaa toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa. Osaa huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan. Osaa ergonomisen toiminnan. Osaa hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa. Osaa suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista. Osaa toimia ammattietiikkaa noudattaen. Osaa kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. Sisältö MP4 Työssäoppiminen 1 ja 2 MP5 Ammattiosaamisen näyttö 1 ja 2 / Tutkintotilaisuus Työssäoppiminen: Hyväksytty (Hyv), Kesken (K), Hylätty (Hyl) Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näyttö (nuoret) T1 K3 Tutkintotilaisuus (näyttötutkinnot) T1 K3 33

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Lähihoitaja SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Lähihoitaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 8 2. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. toimii aktiivisessa roolissa työryhmässä yksilöllisen ja laaja-alaisen kuntoutumisen Kuntoutus Sivu 1(14) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella Tyydyttävä T1 Hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja SISÄLLYSLUETTELO KSAO/valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 17.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset tutkinnon osat

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 17.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...3 Ammatilliset tutkinnon osat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja. Voimassa 1.8.2015 alkaen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja. Voimassa 1.8.2015 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 3 1.1. JOHANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. SOSIAALI-

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Lähihoitaja. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Lähihoitaja. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus Hoito ja huolenpito Kuntoutumisen tukemien Osaamisalat Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja. Voimassa 1.8.2015 alkaen

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja. Voimassa 1.8.2015 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 3 1.1. JOHANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VAMMAISTYÖ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VAMMAISTYÖN OSAAMISALASSA / NÄYTÖN KUVAUS 2. AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2014

Opetussuunnitelma 2014 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2014 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Hyväksytty 44/2014, 26.6.2014 Hellevi Lassila apulaisjohtaja 2 Koulutuskeskus Sedu Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus Jaana Salminen, johtava puheterapeu3 Helsingin kaupunki, Kehitysvammapoliklinikka jaana.salminen@hel.fi 1 Kehitysvammaisten lasten puheen ja kielen kuntoutus

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Toteutus oppilaitoksissa Liikunta ja terveystieto Ammattiopisto Tavastiassa Valtteri Similä Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tavastiassa

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Hylätty tutkintosuoritus

Hylätty tutkintosuoritus Hylätty tutkintosuoritus Juha Mäkitalo TtM, sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan jäsen (opettaja) 1 Milloin tutkintosuoritus pitää keskeyttää ja hylätä? Tutkintosuoritusta esitetään hylätyksi,

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

/ Minna Kansanaho Nyt olemme.

/ Minna Kansanaho Nyt olemme. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen ajanohjauksen perustutkinnon päivitystyö Uusi tutkinto voimaan 1.8.2009 13.11.2008 / Minna Kansanaho Minna.kansanaho@epopisto.fi Nyt olemme. Tutkintoa on edelleen päivitetty

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN

Lisätiedot