Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Hyväksytty tutkintotiimissä Hyväksytty työelämätiimissä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Suun terveydenhoidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Vanhustyön osaamisala Perustason ensihoitajan koulutuskokeilu Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat. Hyväksytty JARMO PALONIEMI Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

2 Sisältö 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN OSAAMISALA Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp ENSIHOIDON OSAAMISALA Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp JALKOJENHOIDON OSAAMISALA Jalkojenhoito, 50 osp KUNTOUTUKSEN OSAAMISALA Kuntoutus, 50 osp LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp SUUN TERVEYDENHOIDON OSAAMISALA Suun terveydenhoito, 50 osp VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyö, 50 osp VANHUSTYÖN OSAAMISALA Vanhustyö, 50 osp VALINNAISET TUTKINNON OSAT Päivystyspolikliininen hoitotyö, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp suunnitelma tehdään OSAOtasolla Yrityksessä toimiminen, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Huippuosaajana toimiminen, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 15 osp Tekemisen meininki - tuotteistavat projektit sosiaali- ja terveysalan työssä, 15 osp Perhekeskeisyys lähihoitajan työssä, 15 osp Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysalalla 15 osp B. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALA, PERUSTASON ENSIHOITAJA (KOULUTUSKOKEILU) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 20 osp Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, 30 osp PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Akuuttihoitotyössä toimiminen, 30 osp Ensihoitopalvelussa toimiminen, 40 osp

3 2.3.1 Viranomaisyhteistyössä toimiminen, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0-15 ops YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 OSP VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVIA TUTKINNON OSIA Kotitaloustaidot monikulttuurisessa arkityössä, 5osp Menetelmiä arjen hyvinvoinnin tukemiseen, 5osp Liikuntaa asiakkaan parhaaksi, 10 osp Hoitotyön taitoja, 10 osp Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen erilaisissa asiakastilanteissa, 5 osp Turvallista lääkehoitoa, 5 osp Päihde- ja kriisiasiakkaan kohtaaminen ja turvallisuus asiakastyössä, 10 osp Potilassiirtojen ergonomiakortti, 4 osp Seikkailukasvatus 4 osp ARVIOINTI

4 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Tutkinnon perusteet, jossa määrätään tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Lisäksi määrätään oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet työelämälähtöiseen osaamisperusteiseen opiskeluun. Siinä päätetään ammatillisten toteutus- ja arviointisuunnitelmat, jotka sisältävät ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Yhteiset tutkinnon osat, jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 4

5 1.1 Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, 180 osp, tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus (20 osp), hoito ja huolenpito (30 osp), kuntoutumisen tukeminen (20 osp), osaamisala (50 osp) sekä kaikille valinnainen tutkinnon osa (15 osp). Tutkintoon sisältyy (10 osp) vapaasti valittavia opintoja ja yhteisiä opintoja (35 osp). Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 40 osp, yrittäjyyttä vähintään 8 osp ja opinto-ohjausta. 2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. 2.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp 2.3 Ensihoidon osaamisala Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp Lisäksi opiskelija valitsee yhden (1) tutkinnon osan kohdista , laajuus 15 osp 2.4 Jalkojenhoidon osaamisala Jalkojenhoito, 50 osp 2.5. Kuntoutuksen osaamisala Kuntoutus, 50 osp 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp 2.8. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp 2.9 Suun terveydenhoidon osaamisala Suun terveydenhoito, 50 osp 2.10 Vammaistyön osaamisala Vammaistyö, 50 osp 2.11 Vanhustyön osaamisala Vanhustyö, 50 osp Pakolliset 70 osp Osaamisalakohtaisesti eriytyvät tutkinnon osat 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 15 osp Päivystyspolikliinen hoitotyö, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 15 osp 5

6 Tekemisen meininki - tuotteistavat projektit sosiaali- ja terveysalan työssä, 15 osp Perhekeskeisyys lähihoitajan työssä, 15 osp Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysalalla, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0-15 ops Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Jokin kohdista osp 16 osp 4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 6

7 1.2 Opintojen eteneminen ja ajoitus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 1. opiskeluvuosi Kasvun tukeminen ja ohjaus 12 osp, integroidaan ytoja 1 osp Hoito ja huolenpito 10 osp integroidaan ytoja 2 osp Edelliset yhteensä 60 osp 2. opiskeluvuosi Ytot 9 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus 8 osp valinnaiset 4 osp Hoito ja huolenpito 10 osp, ytoja 1 osp Kuntoutumisen tukeminen 12 osp integroidaan ytot 2 osp Hoito ja huolenpito 10 osp integroidaan ytoja 2 osp Kuntoutumisen tukeminen 8 osp integroidaan ytot 2 osp O P I N T O - O H J A U S Ytot 12 osp; valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Edelliset yhteensä 55 osp 3. opiskeluvuosi Osaamisala 10 osp Osaamisala 15 osp Osaamisala 10 osp Osaamisala 15 osp Valinnainen 15 osp Edelliset yhteensä 65 osp Opintojen etenemisessä on myös vaihtoehtoisia malleja. 7

8 1.3 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina ja opintojen tarjonta ja valinta OSAO:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan osaamisjaksosuunnitelma Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistus. Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan osaamisjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa tulee ottaa opettamisen ja arvioinnin lähtökohdaksi ja päämääräksi oppijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoilla oleva osaaminen. Yksittäisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelupolku kuvataan hänen HOPS:aan. Joustavat opintopolut Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon laajuus on 180 osp. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon tutkinnon suorituksessa osaamisen tunnustamisen kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto yhdistämällä lukio-opintoja ammatilliseen perustutkintoon ilman, että opiskeluaika pidentyy. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä opiskelussa esimerkiksi verkko-opintoina ja työssäoppimalla. Esimerkiksi lukio-opintojen kautta voidaan kaikille valinnainen tutkinnon osan osaaminen tunnustaa. Opiskelijoilla on mahdollista suorittaa työssäoppiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä osallistua urheiluakatemian toimintaan. Oppimistilanteissa opettajat ohjaavat ja kannustavat. Paras mahdollinen oppiminen saavutetaan myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa tuetaan oppijan tavoitteita. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelija voi edetä opinnoissaan tutkinnon osa kerrallaan. Henkilökunta tiedottaa erilaisista oppimisen tuen mahdollisuuksista ja miten tuki järjestetään. Oppimistilanteissa tarjotaan tukea varhaisen tuen mallin mukaisesti. 8

9 Työelämäläheisyys Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän tulee sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ottaa huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoitus edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palveluiden laatua varmistamalla, että lähihoitajalla on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet. Vastaavasti koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Opetussuunnitelma rakentuu aidoista sosiaali -ja terveysalan työelämän kokonaisuuksista, jotka täydentyvät laaja-alaiseksi osaamiseksi tutkinnon eri vaiheissa. Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttö aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Eri opintokokonaisuuksissa tehdään pienimuotoisia projekteja yhdessä työelämän kanssa. Sosiaalija terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa ja heitä varten erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Lähihoitajan ydinosaamista on asiakkaan /potilaan kohtaaminen ja eettinen arvoperusta. Tulevaisuudessa erilaisten asiakkaiden potilaiden / toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen nousevat enemmän esille. Ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet perustuvat työelämän tarpeisiin. Laaja-alainen osaaminen mahdollistaa lähihoitajan joustavan siirtymisen toimintaympäristöstä toiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työelämän tarpeista tarjoamme kaikille valinnaisia tutkinnon osia, joilla opiskelija voi syventää osaamistaan työelämää varten. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on vaihtoehtona kymmenen osaamisalaa: asiakaspalvelun ja tietohallinnan, ensihoidon, jalkojenhoidon, kuntoutuksen, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suun terveydenhoidon, vammaistyön ja vanhustyön osaamisalan. Ammatillisena tutkintona suoritettavan osaamiskokonaisuuden tulee olla hyödynnettävissä usean työnantajan palveluksessa ja yksiköiden tarpeiden näkökulmasta. Väestön ikääntyminen ja avohuoltopainotteisuus palvelurakenteessa tulee huomioida tulevaisuuden työntekijöiden koulutuksessa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen simuloidussa tilanteessa tai vastaavin järjestelyin. Osaamista voidaan hankkia työssäoppimisen kautta jokaisessa opiskeltavassa tutkinnon osassa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 9

10 Opinto-ohjaus Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Oulun seudun ammattiopiston perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle opiskelijalle opinto-ohjauksen opintojaksot suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (Opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 10

11 Hyväksytty tutkintotiimissä Hyväksytty työelämätiimissä Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 5. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20osp, johon sisältyy työssäoppimista 8 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- Oppimisen arviointi: ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. - oppimisen edistymistä seurataan ja opiskelijalle annetaan oppimiseen liittyvää palautetta koko tutkinnon osan ajan. Opitaan: - työskentelemällä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan - ottamalla vastuuta omasta oppimisestaan ja arvioimalla ammatillista kehittymistään - hakemalla tietoa ja käyttämällä tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä - noudattamalla työryhmän sääntöjä ja toimimalla työyksikön hyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Tutkinnon osa toteutetaan 1. tai 2. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

12 - työskentelemällä asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa kunnioittaen - asettamalla kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita - tunnistamalla eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita - toimimalla asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta - edistämällä ja tukemalla asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia - ohjaamalla ja tukemalla erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä päivittäisissä toiminnoissa - arvioimalla toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista Etenemisen ehdot Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t Hoito ja huolenpito, 30 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- - ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 11. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Hoito ja huolenpito, 30osp, johon sisältyy työssäoppimista 10 osp Hoidon ja huolenpidon perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan joko 1. tai 2. lukuvuonna. 12

13 Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Etenemisen ehdot Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, eettisten periaatteiden ja säädöksien mukaan - asettamalla tavoitteita omalle toiminnalle hoito- ja huolenpitotyössä - suunnittelemalla omaa työtä, laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla hoitoa ja huolenpitoa edistäviä suunnitelmia - kohtaamalla asiakkaita ja potilaita ammatillisesti - tarkkailemalla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä - tukemalla asiakkaan tai potilaan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa - tekemällä asiakas- tai potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoito- ja huolenpitotyön tietoperustaa - hoitamalla ja kuntouttamalla muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita - tiedottamalla ja kirjaamalla eri asiakkaiden tai potilaiden elintoiminnoista ja toimintakyvystä - edistämällä asiakkaan tai potilaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia - toteuttamalla lääkehoitoa - hyödyntämällä apuvälineitä ja teknologiaa - ohjaamalla asiakkaita tai potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja toimeentuloturvan käytössä - työskentelemällä kestävän kehityksen ja laatutyön periaatteiden mukaan ottaen huomioon omavalvonnan - arvioimalla omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään - arvioimalla mahdollisuuksiaan työskennellä tulevaisuudessa yrittäjänä - noudattamalla työturvallisuusohjeita ja turvallisuusmääräyksiä - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 13

14 2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 22. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kuntoutumisen tukeminen, 20osp, johon sisältyy työssäoppimista 8 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla kuntoutujalähtöisiä kuntoutumista edistäviä suunnitelmia yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa - ohjaamalla ja tukemalla erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista - viestimällä ammatillisesti sekä käyttämällä selkokieltä sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä - käyttämällä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia - ohjaamalla erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa - ehkäisemällä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja sekä motivoimalla kuntoutujia muutoksiin - ohjaamalla terveysliikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen - ohjaamalla apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä - työskentelemällä taloudellisesti, kestävän kehityksen ja laatutyön periaatteiden mukaan Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työ-paikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 1. tai 2 lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 14

15 - hyödyntämällä palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimimalla säännösten mukaisesti - arvioimalla ammatillista kehittymistään ja hyödyntämällä saamaansa palautetta - toimimalla moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa - noudattamalla työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtimalla tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä - noudattamalla työssä ammattieettisiä periaatteita Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 15

16 2.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 28. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opitaan: - arvioimalla asiakkaan tai potilaan hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaamalla häntä hoitoon tai palveluun hakeutumisessa ja jatkohoidossa - tekemällä ajanvarauksia, perimällä sosiaali- ja terveysalan palvelumaksuja ja kirjoittamalla sosiaali- ja terveysalan asiakirjoja - tukemalla asiakasta tai potilasta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä moniammatillisessa työryhmässä - valmistelemalla ja tekemällä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia sekä avustamalla niissä - käyttämällä työssään tieto- ja viestintätekniikkaa - toteuttamalla lääkehoitoa ja ohjaamalla asiakasta tai potilasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa - noudattamalla työssään keskeisiä vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteita Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, Oppimisen arviointi: projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja kuuluu itsenäistä opiskelua. hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 16

17 - työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja ohjeiden mukaan - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioimalla omaa osaamistaan - hyödyntämällä kielitaitoaan asiakaspalvelussa - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - ottamalla huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja toimimalla niiden parantamiseksi - ottamalla huomioon työssään taloudellisuuden, työpaikan laatusuositukset ja kestävän kehityksen periaatteet Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 17

18 2.3 Ensihoidon osaamisala Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Ensihoitopalvelussa toimiminen Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 43. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp, johon sisältyy työssäoppim ista 10 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - arvioimalla potilaan tilaa, suunnittelemalla ja toteuttamalla potilaan tarvitsemaa perus- ja ensihoitoa - ohjaamalla asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa - työskentelemällä moniammatillisessa työryhmässä sekä tekemällä viranomaisyhteistyötä - toimimalla hälytysajossa ja kuljettamalla hälytysajoneuvoa - käyttämällä työssään tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita - antamalla lääkkeitä ja toteuttamalla lääkehoitoa lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito - opas 2005:32, liite 8) - käyttämällä työssään ensihoitopalvelun edellyttämää tietoperustaa - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa Oppimisen arviointi: - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi/takaamiseksi oppimisen arvioinnilla varmistetaan potilaan tilan arvioinnin, lääkehoidon ja hoitoelvytyksen riittävä hallinta ennen työssäoppimisjaksoa. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä kattavasti osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla esimerkiksi toiminnalliset kokeet, tehtävät, haastattelut ja portfolio. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 18

19 - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - ratkaisemalla työssä esiin tulevia ongelmia - toimimalla ensihoitotyötä ohjaavia arvoja sekä ammattieettisiä toimintaohjeita ja periaatteita noudattaen - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan - toimimalla ensihoitoa koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuussäädösten mukaan -suojaamalla itsensä asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäisemällä tartuntojen leviämistä Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. B- luokan ajokortti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ambulanssin kuljettamisen opintoja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 19

20 2.4 Jalkojenhoidon osaamisala Jalkojenhoito, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Jalkojenhoito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sivulla 44. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Jalkojenhoito 50 osp, johon sisältyy työssäoppimist a 20osp Tutkinnonosa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opiskelua, Oppimisen arviointi: projekti- ja ryhmätöitä sekä käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja osalta koko tutkinnon osan ajan. Opitaan: työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säädösten mukaisesti hyödyntämällä jalkojen-hoitotyössä tutkittua tietoa, moniammatillista asiantuntijaverkostoa ja toimintaympäristön vahvistamia hoito- ja toimintaohjeita hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelutilanteissa perehtymällä jalkojen-hoitotyöhön, asiakaspalveluun, asiakkaan ohjaamiseen osana terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämistä perehtymällä eri-ikäisten ihmisten jalkojenhoitotarpeisiin ja jalkojenhoitoon huomioiden sairauksien aiheuttamat muutokset laatimalla jalkojenhoito-suunnitelman, toteuttamalla sitä sekä arvioimalla toteutettua jalkojenhoitoa ja ohjaamalla asiakas tarvittaessa jatkohoitoon Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana tai yksikön harjoitusluokassa järjestetyissä aidoissa asiakastilanteissa. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 20

21 Etenemisen ehdot toteuttamalla eri-ikäisten ihmisten jalkojen ulkoista lääkehoitoa, hierontaa, liikehoitoa sekä suunnittelemalla ja valmistamalla jalkaterien ihoa suojaavia kevennyksiä huolehtimalla omasta terveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista suunnittelemalla oman osaamisen tuotteistamista ja mahdollista yrittäjyyttä arvioimalla omaa toimintaa, osaamista ja kehittämällä ammattialaansa Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 2.5 Kuntoutuksen osaamisala Kuntoutus, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kuntoutus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 56. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Tutkinnon osan arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kuntoutus 50 osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. 21

22 Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Kuntoutujan kuntoutustarpeiden arviointi 10osp Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää - arvioimalla kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltamalla ja käyttämällä kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. - hyödyntämällä kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan kuntoutustyössä - toimimalla moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat - toimimalla kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan Oppimisen edistymistä seurataan. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, harjoituksiin. Oppimistehtävien tekeminen, toiminalliset kokeet. Oppimisen edistymistä seurataan ja opiskelijalle annetaan palautetta koko kuntoutuksen tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista kuntoutuksen eri toimintaympäristöissä. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kuntoutujan terveyden ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen 20 osp - järjestämällä ja ohjaamalla terveyttä edistävää liikuntaa - toteuttamalla lääkehoitoa - tukemalla ja edistämällä kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistumalla haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen - avustamalla tukemalla ja ohjaamalla kuntoutujan fyysistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä - huolehtimalla omasta työhyvinvoinnista sekä noudattamalla työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa Kuntoutujan arjen elämänhallinen - avustamalla, tukemalla ja ohjaamalla kuntoutujan suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä 22

23 tukeminen 20osp Etenemisen ehdot - tukemalla kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen - kohtaamalla haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistamalla väkivallan uhkan - käyttämällä eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä - hyödyntämällä kielitaitoa kuntoutustyössä - ohjaamalla ja tukemalla kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden, kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla erilaisia kuntoutujaryhmien ohjaustilanteita - toimimalla moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 23

24 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 67. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- tai harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä, opintokäynteinä ja työssäoppimispaikassa. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Opiskeluun kuuluu itsenäistä työskentelyä. Opitaan: - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta - edistämällä lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistamalla niihin liittyviä uhkatekijöitä - ohjaamalla yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä - ottamalla työssä huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan osanäyttöinä kahdessa erilaisessa työssäoppimisympäristössä. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 24

25 - toimimalla lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan - toimimalla lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - toimimalla ammattietiikkaa noudattaen - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Mielenterveys- ja päihdetyö Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 78. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp, johon sisältyy Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. 25

26 työssäoppimista 20osp Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, - Oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Tutkinnon Opitaan: - osa sisältää - perehtymällä mielenterveys- ja päihdetyön arvoperustaan, toimintaperiaatteisiin, lakeihin, säädöksiin, mää- opintojen ohjausträyksiin ja hoitosuosituksiin ja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen - perehtymällä ja harjaantumalla mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyden, päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja avun tarpeen arvioimiseen, terveyden ja elämänhallinnan edistämiseen ja turvallisuutta uhkaavien tekijöiden ehkäisemiseen - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma - toteuttamalla eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja lääkehoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä - huolehtimalla omasta terveydestä, työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelutilanteissa - suunnittelemalla oman osaamisen tuotteistamista - arvioimalla omaa toimintaa Etenemisen ehdot Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 26

27 2.8 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Sairaanhoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 85. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp, johon sisältyy työssäoppimista 20 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun - kuuluu itsenäistä opiskelua. Oppimisen arviointi: oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. - Opitaan: Osaamisen arviointi - tarkkailemalla, ylläpitämällä ja edistämällä asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitamalla eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. - valmistelemalla, avustamalla ja tekemällä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. - toteuttamalla lääkehoitoa - ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuu opiskelija, - valitsemalla tarkoituksenmukaiset työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet työpaikkaohjaaja ja opettaja. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. - torjumalla työnsä liittyviä terveysvaaroja, noudattamalla työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa - kehittämällä toimintaa saamansa palautteen perusteella ja arvioimalla omaa osaamistaan - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 27

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Prosessiteollisuuden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä prosessiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puutarhatalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä puutarhatalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty 23.9.2011 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 22.5.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaivosalan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Kaivosalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kone- ja metallialan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten- ja nuorten hoidon koulutusohjelma,

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, LÄHIHOITAJA Yhtymähallitus 31.08.2010 Sisällysluettelo 1.... JOHDANTO... 1 2.... SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS

Lisätiedot

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN

JOHDANTO 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN... 2 1.1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Lähihoitaja 7703371101 Voimassa 1.8.2015 alkaen 2(175) Sisällys 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto... 3 1.1. Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot