Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Hyväksytty tutkintotiimissä Hyväksytty työelämätiimissä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Suun terveydenhoidon osaamisala Vammaistyön osaamisala Vanhustyön osaamisala Perustason ensihoitajan koulutuskokeilu Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista sisältäen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelmat. Hyväksytty JARMO PALONIEMI Kuntayhtymäjohtaja-rehtori

2 Sisältö 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN MUODOSTUMINEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN PAKOLLISISTA JA VALINNAISISTA TUTKINNON OSISTA OPINTOJEN ETENEMINEN JA AJOITUS OPINTOJEN JÄRJESTÄMINEN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN OSAAMISALA Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp ENSIHOIDON OSAAMISALA Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp JALKOJENHOIDON OSAAMISALA Jalkojenhoito, 50 osp KUNTOUTUKSEN OSAAMISALA Kuntoutus, 50 osp LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp SUUN TERVEYDENHOIDON OSAAMISALA Suun terveydenhoito, 50 osp VAMMAISTYÖN OSAAMISALA Vammaistyö, 50 osp VANHUSTYÖN OSAAMISALA Vanhustyö, 50 osp VALINNAISET TUTKINNON OSAT Päivystyspolikliininen hoitotyö, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp suunnitelma tehdään OSAOtasolla Yrityksessä toimiminen, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Huippuosaajana toimiminen, 15 osp, suunnitelma tehdään OSAOtasolla Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 15 osp Tekemisen meininki - tuotteistavat projektit sosiaali- ja terveysalan työssä, 15 osp Perhekeskeisyys lähihoitajan työssä, 15 osp Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysalalla 15 osp B. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALA, PERUSTASON ENSIHOITAJA (KOULUTUSKOKEILU) PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 20 osp Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, 30 osp PERUSTASON ENSIHOIDON OSAAMISALAN PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Akuuttihoitotyössä toimiminen, 30 osp Ensihoitopalvelussa toimiminen, 40 osp

3 2.3.1 Viranomaisyhteistyössä toimiminen, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0-15 ops YHTEISET TUTKINNON OSAT, 35 OSP VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP PAIKALLISIIN AMMATTITAITOVAATIMUKSIIN PERUSTUVIA TUTKINNON OSIA Kotitaloustaidot monikulttuurisessa arkityössä, 5osp Menetelmiä arjen hyvinvoinnin tukemiseen, 5osp Liikuntaa asiakkaan parhaaksi, 10 osp Hoitotyön taitoja, 10 osp Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen erilaisissa asiakastilanteissa, 5 osp Turvallista lääkehoitoa, 5 osp Päihde- ja kriisiasiakkaan kohtaaminen ja turvallisuus asiakastyössä, 10 osp Potilassiirtojen ergonomiakortti, 4 osp Seikkailukasvatus 4 osp ARVIOINTI

4 1. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman muodostuminen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelma muodostuu neljästä osasta: Tutkinnon perusteet, jossa määrätään tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostuminen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi. Oulun seudun ammattiopiston (OSAO) opetussuunnitelman yhteinen osa, jossa määritellään Oulun seudun ammattiopiston kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä kuvataan Oulun seudun koulutuskuntayhtymän keskeiset arvot. Yhteisessä osassa määritellään myös koulutuksen toteuttaminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa (tämä asiakirja), jossa määrätään tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista. Lisäksi määrätään oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet sekä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja arviointimenetelmistä, vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta sekä tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty. Tutkintokohtaisessa osassa kuvataan koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet työelämälähtöiseen osaamisperusteiseen opiskeluun. Siinä päätetään ammatillisten toteutus- ja arviointisuunnitelmat, jotka sisältävät ammattiosaamisen näytöt ja muun osaamisen arvioinnin. Yhteiset tutkinnon osat, jossa on esitetty kaikille tutkinnoille yhteiset tutkinnon osat ja niiden tavoitteet, arviointikriteerit sekä toteutus- ja arviointisuunnitelmat. 4

5 1.1 Tutkinnon muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista Oulun seudun ammattiopistossa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, 180 osp, tarjotaan seuraavat tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus (20 osp), hoito ja huolenpito (30 osp), kuntoutumisen tukeminen (20 osp), osaamisala (50 osp) sekä kaikille valinnainen tutkinnon osa (15 osp). Tutkintoon sisältyy (10 osp) vapaasti valittavia opintoja ja yhteisiä opintoja (35 osp). Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 40 osp, yrittäjyyttä vähintään 8 osp ja opinto-ohjausta. 2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Hoito ja huolenpito, 30 osp Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala. 2.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp 2.3 Ensihoidon osaamisala Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp Lisäksi opiskelija valitsee yhden (1) tutkinnon osan kohdista , laajuus 15 osp 2.4 Jalkojenhoidon osaamisala Jalkojenhoito, 50 osp 2.5. Kuntoutuksen osaamisala Kuntoutus, 50 osp 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp 2.8. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp 2.9 Suun terveydenhoidon osaamisala Suun terveydenhoito, 50 osp 2.10 Vammaistyön osaamisala Vammaistyö, 50 osp 2.11 Vanhustyön osaamisala Vanhustyö, 50 osp Pakolliset 70 osp Osaamisalakohtaisesti eriytyvät tutkinnon osat 50 osp Valinnaiset tutkinnon osat, valittava 15 osp Päivystyspolikliinen hoitotyö, 15 osp Perioperatiivinen hoitotyö, 15 osp Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen, 15 osp Suun terveyden edistäminen ja suun terveydenhoidon erikoisaloilla toimiminen, 15 osp Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp Vanhusten kotihoito ja huolenpito, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 15 osp Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 15 osp 5

6 Tekemisen meininki - tuotteistavat projektit sosiaali- ja terveysalan työssä, 15 osp Perhekeskeisyys lähihoitajan työssä, 15 osp Vapaaehtoistoiminta sosiaali- ja terveysalalla, 15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 0-15 ops Pakolliset Valinnaiset 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 5 osp 3 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Jokin kohdista osp 16 osp 4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 4.1 Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 6

7 1.2 Opintojen eteneminen ja ajoitus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 1. opiskeluvuosi Kasvun tukeminen ja ohjaus 12 osp, integroidaan ytoja 1 osp Hoito ja huolenpito 10 osp integroidaan ytoja 2 osp Edelliset yhteensä 60 osp 2. opiskeluvuosi Ytot 9 osp Kasvun tukeminen ja ohjaus 8 osp valinnaiset 4 osp Hoito ja huolenpito 10 osp, ytoja 1 osp Kuntoutumisen tukeminen 12 osp integroidaan ytot 2 osp Hoito ja huolenpito 10 osp integroidaan ytoja 2 osp Kuntoutumisen tukeminen 8 osp integroidaan ytot 2 osp O P I N T O - O H J A U S Ytot 12 osp; valinnaiset Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp Edelliset yhteensä 55 osp 3. opiskeluvuosi Osaamisala 10 osp Osaamisala 15 osp Osaamisala 10 osp Osaamisala 15 osp Valinnainen 15 osp Edelliset yhteensä 65 osp Opintojen etenemisessä on myös vaihtoehtoisia malleja. 7

8 1.3 Opintojen järjestäminen Tutkinnon suorittaminen osina ja tutkinnon täydentäminen Koko tutkinnon suorittaminen on tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Tutkinnon suorittamisesta osina ja opintojen tarjonta ja valinta OSAO:n yksiköiden ja muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän kanssa on kerrottu opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Mahdollisuus suorittaa useampi kuin yksi tutkinto Ammattiopistossa opiskeleva voi sisällyttää tutkintoonsa lukio-opintoja (Ammattilukio). Oulun seudun ammattiopiston yksiköt tarjoavat lukio-opintoja, joilla voidaan täydentää perustutkintoa ja / tai suorittaa ylioppilastutkinnon yhdessä ammatillisen tutkinnon (= kaksoistutkinto) kanssa taikka suorittaa kolmoistutkinnon (= ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä). Tutkinnon osan osaamisjaksosuunnitelma Pedagogisen toiminnan lähtökohtana on opiskelijan osaamisen hankkiminen ja osaamisen laadunvarmistus. Jokaisesta tutkinnon osasta laaditaan osaamisjaksosuunnitelma, jossa määritetään mm. keskeiset sisällöt, toteutustavat/opiskelu- ja ohjausmenetelmät, oppimateriaali ja arviointi. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa tulee ottaa opettamisen ja arvioinnin lähtökohdaksi ja päämääräksi oppijan osaaminen ja sen saavuttamisen tukeminen. Oppimisen ja opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon opiskelijoilla oleva osaaminen. Yksittäisen opiskelijan henkilökohtainen opiskelupolku kuvataan hänen HOPS:aan. Joustavat opintopolut Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinnon laajuus on 180 osp. Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon tutkinnon suorituksessa osaamisen tunnustamisen kautta. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto yhdistämällä lukio-opintoja ammatilliseen perustutkintoon ilman, että opiskeluaika pidentyy. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä opiskelussa esimerkiksi verkko-opintoina ja työssäoppimalla. Esimerkiksi lukio-opintojen kautta voidaan kaikille valinnainen tutkinnon osan osaaminen tunnustaa. Opiskelijoilla on mahdollista suorittaa työssäoppiminen kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä osallistua urheiluakatemian toimintaan. Oppimistilanteissa opettajat ohjaavat ja kannustavat. Paras mahdollinen oppiminen saavutetaan myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, jossa tuetaan oppijan tavoitteita. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelija voi edetä opinnoissaan tutkinnon osa kerrallaan. Henkilökunta tiedottaa erilaisista oppimisen tuen mahdollisuuksista ja miten tuki järjestetään. Oppimistilanteissa tarjotaan tukea varhaisen tuen mallin mukaisesti. 8

9 Työelämäläheisyys Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän tulee sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa ottaa huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoitus edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palveluiden laatua varmistamalla, että lähihoitajalla on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet. Vastaavasti koulutuksen järjestäjän tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Opetussuunnitelma rakentuu aidoista sosiaali -ja terveysalan työelämän kokonaisuuksista, jotka täydentyvät laaja-alaiseksi osaamiseksi tutkinnon eri vaiheissa. Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttö aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Eri opintokokonaisuuksissa tehdään pienimuotoisia projekteja yhdessä työelämän kanssa. Sosiaalija terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa ja heitä varten erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä. Lähihoitajan ydinosaamista on asiakkaan /potilaan kohtaaminen ja eettinen arvoperusta. Tulevaisuudessa erilaisten asiakkaiden potilaiden / toimintakyvyn parantaminen ja ylläpitäminen nousevat enemmän esille. Ammatillisen perustutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet perustuvat työelämän tarpeisiin. Laaja-alainen osaaminen mahdollistaa lähihoitajan joustavan siirtymisen toimintaympäristöstä toiseen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työelämän tarpeista tarjoamme kaikille valinnaisia tutkinnon osia, joilla opiskelija voi syventää osaamistaan työelämää varten. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa on vaihtoehtona kymmenen osaamisalaa: asiakaspalvelun ja tietohallinnan, ensihoidon, jalkojenhoidon, kuntoutuksen, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen, mielenterveys- ja päihdetyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, suun terveydenhoidon, vammaistyön ja vanhustyön osaamisalan. Ammatillisena tutkintona suoritettavan osaamiskokonaisuuden tulee olla hyödynnettävissä usean työnantajan palveluksessa ja yksiköiden tarpeiden näkökulmasta. Väestön ikääntyminen ja avohuoltopainotteisuus palvelurakenteessa tulee huomioida tulevaisuuden työntekijöiden koulutuksessa. Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Kaikkiin tutkintoihin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp. Ammattiosaamisen näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla työssäoppimisen yhteydessä tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Työssäoppimisen voi suorittaa myös ulkomailla. Työssäoppiminen on osa ammatillista koulutusta. Se on koulutuksen järjestämismuoto, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden. Työssäoppiminen on aidossa työympäristössä tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. Työssäoppimisjaksojen tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Vain poikkeustapauksessa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen oppilaitoksen simuloidussa tilanteessa tai vastaavin järjestelyin. Osaamista voidaan hankkia työssäoppimisen kautta jokaisessa opiskeltavassa tutkinnon osassa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 9

10 Opinto-ohjaus Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Oulun seudun ammattiopiston perustutkintoihin sisältyy luokka- ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta annetaan jokaiselle opiskelijalle opinto-ohjauksen opintojaksot suunnitelman mukaisesti sekä sen lisäksi tarpeellinen määrä ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Erityisopetus Oulun seudun ammattiopistossa järjestetään opetus erityisopetuksena silloin, kun opiskelija tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille sopiva, esteetön ja helposti saavutettava oppimisympäristö. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa kuvataan erityisopetuksen järjestämisen periaatteet, ja erityisopetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa kuvataan toiminnan järjestäminen käytännössä. Suunnitelmaa täydennetään yksikkökohtaisilla erityisopetuksen toteutussuunnitelmilla. (Opetussuunnitelman yhteinen osa ja liite) 10

11 Hyväksytty tutkintotiimissä Hyväksytty työelämätiimissä Ammatilliset tutkinnon osat, toteutus- ja arviointisuunnitelmat Mikäli arviointikriteereistä puuttuu kriteeri T1 tasolta tai T1 ja H2 tasoilta, niin kyseistä arvioinnin kohdetta ei silloin arvioida, mutta jos arviointikriteeri puuttuu tasolta H2 tai K3 arviointi tehdään alemman tason kriteerin mukaan. 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 5. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20osp, johon sisältyy työssäoppimista 8 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- Oppimisen arviointi: ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. - oppimisen edistymistä seurataan ja opiskelijalle annetaan oppimiseen liittyvää palautetta koko tutkinnon osan ajan. Opitaan: - työskentelemällä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan - ottamalla vastuuta omasta oppimisestaan ja arvioimalla ammatillista kehittymistään - hakemalla tietoa ja käyttämällä tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä - noudattamalla työryhmän sääntöjä ja toimimalla työyksikön hyvinvointi- ja turvallisuusohjeiden mukaan Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Tutkinnon osa toteutetaan 1. tai 2. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

12 - työskentelemällä asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa kunnioittaen - asettamalla kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita - tunnistamalla eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita - toimimalla asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta - edistämällä ja tukemalla asiakkaan kasvua ja kehitystä, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia - ohjaamalla ja tukemalla erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä päivittäisissä toiminnoissa - arvioimalla toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista Etenemisen ehdot Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t Hoito ja huolenpito, 30 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- - ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 11. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Hoito ja huolenpito, 30osp, johon sisältyy työssäoppimista 10 osp Hoidon ja huolenpidon perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan joko 1. tai 2. lukuvuonna. 12

13 Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Etenemisen ehdot Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, eettisten periaatteiden ja säädöksien mukaan - asettamalla tavoitteita omalle toiminnalle hoito- ja huolenpitotyössä - suunnittelemalla omaa työtä, laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla hoitoa ja huolenpitoa edistäviä suunnitelmia - kohtaamalla asiakkaita ja potilaita ammatillisesti - tarkkailemalla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä - tukemalla asiakkaan tai potilaan selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa - tekemällä asiakas- tai potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoito- ja huolenpitotyön tietoperustaa - hoitamalla ja kuntouttamalla muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita - tiedottamalla ja kirjaamalla eri asiakkaiden tai potilaiden elintoiminnoista ja toimintakyvystä - edistämällä asiakkaan tai potilaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia - toteuttamalla lääkehoitoa - hyödyntämällä apuvälineitä ja teknologiaa - ohjaamalla asiakkaita tai potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja toimeentuloturvan käytössä - työskentelemällä kestävän kehityksen ja laatutyön periaatteiden mukaan ottaen huomioon omavalvonnan - arvioimalla omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään - arvioimalla mahdollisuuksiaan työskennellä tulevaisuudessa yrittäjänä - noudattamalla työturvallisuusohjeita ja turvallisuusmääräyksiä - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 13

14 2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 22. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kuntoutumisen tukeminen, 20osp, johon sisältyy työssäoppimista 8 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla kuntoutujalähtöisiä kuntoutumista edistäviä suunnitelmia yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän kanssa - ohjaamalla ja tukemalla erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista - viestimällä ammatillisesti sekä käyttämällä selkokieltä sekä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä - käyttämällä toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistämällä terveyttä ja hyvinvointia - ohjaamalla erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa - ehkäisemällä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja sekä motivoimalla kuntoutujia muutoksiin - ohjaamalla terveysliikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen - ohjaamalla apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käytössä - työskentelemällä taloudellisesti, kestävän kehityksen ja laatutyön periaatteiden mukaan Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työ-paikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 1. tai 2 lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 14

15 - hyödyntämällä palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimimalla säännösten mukaisesti - arvioimalla ammatillista kehittymistään ja hyödyntämällä saamaansa palautetta - toimimalla moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa - noudattamalla työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtimalla tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä - noudattamalla työssä ammattieettisiä periaatteita Etenemisen ehdot Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 15

16 2.2 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 28. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Asiakaspalvelu ja tietohallinta, 50osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opitaan: - arvioimalla asiakkaan tai potilaan hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaamalla häntä hoitoon tai palveluun hakeutumisessa ja jatkohoidossa - tekemällä ajanvarauksia, perimällä sosiaali- ja terveysalan palvelumaksuja ja kirjoittamalla sosiaali- ja terveysalan asiakirjoja - tukemalla asiakasta tai potilasta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja ylläpitämisessä moniammatillisessa työryhmässä - valmistelemalla ja tekemällä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia sekä avustamalla niissä - käyttämällä työssään tieto- ja viestintätekniikkaa - toteuttamalla lääkehoitoa ja ohjaamalla asiakasta tai potilasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa - noudattamalla työssään keskeisiä vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteita Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, Oppimisen arviointi: projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja kuuluu itsenäistä opiskelua. hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 16

17 - työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja ohjeiden mukaan - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioimalla omaa osaamistaan - hyödyntämällä kielitaitoaan asiakaspalvelussa - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - ottamalla huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja toimimalla niiden parantamiseksi - ottamalla huomioon työssään taloudellisuuden, työpaikan laatusuositukset ja kestävän kehityksen periaatteet Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 17

18 2.3 Ensihoidon osaamisala Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Ensihoitopalvelussa toimiminen Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 43. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Ensihoitopalvelussa toimiminen, 35 osp, johon sisältyy työssäoppim ista 10 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä, opintokäyntejä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - arvioimalla potilaan tilaa, suunnittelemalla ja toteuttamalla potilaan tarvitsemaa perus- ja ensihoitoa - ohjaamalla asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa - työskentelemällä moniammatillisessa työryhmässä sekä tekemällä viranomaisyhteistyötä - toimimalla hälytysajossa ja kuljettamalla hälytysajoneuvoa - käyttämällä työssään tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita - antamalla lääkkeitä ja toteuttamalla lääkehoitoa lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito - opas 2005:32, liite 8) - käyttämällä työssään ensihoitopalvelun edellyttämää tietoperustaa - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa Oppimisen arviointi: - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Potilasturvallisuuden varmistamiseksi/takaamiseksi oppimisen arvioinnilla varmistetaan potilaan tilan arvioinnin, lääkehoidon ja hoitoelvytyksen riittävä hallinta ennen työssäoppimisjaksoa. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä kattavasti osoittaa ammattiosaamisen näytössä, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla esimerkiksi toiminnalliset kokeet, tehtävät, haastattelut ja portfolio. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 18

19 - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - ratkaisemalla työssä esiin tulevia ongelmia - toimimalla ensihoitotyötä ohjaavia arvoja sekä ammattieettisiä toimintaohjeita ja periaatteita noudattaen - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan - toimimalla ensihoitoa koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuussäädösten mukaan -suojaamalla itsensä asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäisemällä tartuntojen leviämistä Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. B- luokan ajokortti tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen ambulanssin kuljettamisen opintoja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 19

20 2.4 Jalkojenhoidon osaamisala Jalkojenhoito, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Jalkojenhoito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sivulla 44. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Jalkojenhoito 50 osp, johon sisältyy työssäoppimist a 20osp Tutkinnonosa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opiskelua, Oppimisen arviointi: projekti- ja ryhmätöitä sekä käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn - oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja osalta koko tutkinnon osan ajan. Opitaan: työskentelemällä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säädösten mukaisesti hyödyntämällä jalkojen-hoitotyössä tutkittua tietoa, moniammatillista asiantuntijaverkostoa ja toimintaympäristön vahvistamia hoito- ja toimintaohjeita hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelutilanteissa perehtymällä jalkojen-hoitotyöhön, asiakaspalveluun, asiakkaan ohjaamiseen osana terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämistä perehtymällä eri-ikäisten ihmisten jalkojenhoitotarpeisiin ja jalkojenhoitoon huomioiden sairauksien aiheuttamat muutokset laatimalla jalkojenhoito-suunnitelman, toteuttamalla sitä sekä arvioimalla toteutettua jalkojenhoitoa ja ohjaamalla asiakas tarvittaessa jatkohoitoon Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana tai yksikön harjoitusluokassa järjestetyissä aidoissa asiakastilanteissa. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 20

21 Etenemisen ehdot toteuttamalla eri-ikäisten ihmisten jalkojen ulkoista lääkehoitoa, hierontaa, liikehoitoa sekä suunnittelemalla ja valmistamalla jalkaterien ihoa suojaavia kevennyksiä huolehtimalla omasta terveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista suunnittelemalla oman osaamisen tuotteistamista ja mahdollista yrittäjyyttä arvioimalla omaa toimintaa, osaamista ja kehittämällä ammattialaansa Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 2.5 Kuntoutuksen osaamisala Kuntoutus, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Kuntoutus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 56. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Tutkinnon osan arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Kuntoutus 50 osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Perustiedot ja taidot opiskellaan luokkaopiskeluna, verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. 21

22 Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Kuntoutujan kuntoutustarpeiden arviointi 10osp Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. Opitaan: - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniammatillista työryhmää - arvioimalla kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä soveltamalla ja käyttämällä kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan vastuualueella. - hyödyntämällä kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan kuntoutustyössä - toimimalla moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat - toimimalla kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan Oppimisen edistymistä seurataan. Opiskelijan aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn, harjoituksiin. Oppimistehtävien tekeminen, toiminalliset kokeet. Oppimisen edistymistä seurataan ja opiskelijalle annetaan palautetta koko kuntoutuksen tutkinnon osan ajan. Osaamisen arviointi: Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista kuntoutuksen eri toimintaympäristöissä. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Kuntoutujan terveyden ja fyysisen toimintakyvyn tukeminen 20 osp - järjestämällä ja ohjaamalla terveyttä edistävää liikuntaa - toteuttamalla lääkehoitoa - tukemalla ja edistämällä kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistumalla haitallisten elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen - avustamalla tukemalla ja ohjaamalla kuntoutujan fyysistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä - huolehtimalla omasta työhyvinvoinnista sekä noudattamalla työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa Kuntoutujan arjen elämänhallinen - avustamalla, tukemalla ja ohjaamalla kuntoutujan suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä 22

23 tukeminen 20osp Etenemisen ehdot - tukemalla kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön merkityksen - kohtaamalla haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistamalla väkivallan uhkan - käyttämällä eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä - hyödyntämällä kielitaitoa kuntoutustyössä - ohjaamalla ja tukemalla kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden, kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käytössä - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla erilaisia kuntoutujaryhmien ohjaustilanteita - toimimalla moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 23

24 2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 67. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 50osp, johon sisältyy työssäoppimista 20osp Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- tai harjoitusluokkaopiskeluna, verkkoympäristössä, opintokäynteinä ja työssäoppimispaikassa. Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Opiskeluun kuuluu itsenäistä työskentelyä. Opitaan: - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta - suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta - edistämällä lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistamalla niihin liittyviä uhkatekijöitä - ohjaamalla yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä - ottamalla työssä huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Ammattiosaamisen näytöt toteutetaan osanäyttöinä kahdessa erilaisessa työssäoppimisympäristössä. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 24

25 - toimimalla lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan - toimimalla lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista - toimimalla ammattietiikkaa noudattaen - kehittämällä toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioimalla omaa osaamistaan Etenemisen ehdot Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Tutkinnon osan arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta osaamisen arvioinnista. Arvosanasta päättää tutkinnon osaa opettanut opettaja/t. 2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Mielenterveys- ja päihdetyö Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 78. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Mielenterveys- ja päihdetyö, 50 osp, johon sisältyy Perustiedot ja -taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Oppimisen arviointi: Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. 25

26 työssäoppimista 20osp Opiskelumenetelminä käytetään lähi- ja verkko-opetusta, - Oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun kuuluu itsenäistä opiskelua. ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. Tutkinnon Opitaan: - osa sisältää - perehtymällä mielenterveys- ja päihdetyön arvoperustaan, toimintaperiaatteisiin, lakeihin, säädöksiin, mää- opintojen ohjausträyksiin ja hoitosuosituksiin ja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen - perehtymällä ja harjaantumalla mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyden, päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ja avun tarpeen arvioimiseen, terveyden ja elämänhallinnan edistämiseen ja turvallisuutta uhkaavien tekijöiden ehkäisemiseen - laatimalla, toteuttamalla ja arvioimalla eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma - toteuttamalla eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja lääkehoitoa erilaisissa toimintaympäristöissä - huolehtimalla omasta terveydestä, työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelutilanteissa - suunnittelemalla oman osaamisen tuotteistamista - arvioimalla omaa toimintaa Etenemisen ehdot Osaamisen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. Näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. Tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja tarvittaessa muusta arvioinnista. Tutkinnon osan arvosanasta päättää tutkinnon osassa opiskelijaa opettanut opettaja / opettajat. 26

27 2.8 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp Tutkinnon osan toteutus- ja arviointisuunnitelma TUTKINNON OSA Sairaanhoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit on kuvattu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteissa sivulla 85. Tutkinnon osan toteutus (ja jaksotus tarvittaessa) Arviointi Ajoitus Jaksotus Toteutustapa Sairaanhoito ja huolenpito, 50 osp, johon sisältyy työssäoppimista 20 osp Tutkinnon osa sisältää opintojen ohjausta Perustiedot ja taidot opiskellaan luokka- ja harjoitusluokkaopiskeluna ja verkkoympäristössä sekä työssäoppimispaikoilla. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työkokemuksen perusteella. Opetusmenetelminä käytetään lähi- ja verkko- opetusta, projekti- ja ryhmätöitä ja käytännön harjoituksia. Opiskeluun - kuuluu itsenäistä opiskelua. Oppimisen arviointi: oppimisen edistymistä seurataan, opiskelijaa haastatellaan ja hänelle annetaan palautetta suunnittelun ja työskentelyn osalta koko tutkinnon osan ajan. - Opitaan: Osaamisen arviointi - tarkkailemalla, ylläpitämällä ja edistämällä asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitamalla eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. - valmistelemalla, avustamalla ja tekemällä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia Kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan osoittaa työssäoppimispaikassa. - toteuttamalla lääkehoitoa - ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuu opiskelija, - valitsemalla tarkoituksenmukaiset työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet työpaikkaohjaaja ja opettaja. Ammattiosaamisen näytön arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja. - torjumalla työnsä liittyviä terveysvaaroja, noudattamalla työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita - hyödyntämällä kielitaitoa asiakaspalvelussa - kehittämällä toimintaa saamansa palautteen perusteella ja arvioimalla omaa osaamistaan - suunnittelemalla oman osaamisensa tuotteistamista Tutkinnon osa toteutetaan 2. tai 3. lukuvuonna. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työssäoppimisen aikana. Ajoituksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. 27

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja Terveysalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait ja asetukset, tutkintojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat... 3 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus... 3 2.1.2 Hoito ja huolenpito... 5 2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen... 8 2.2.1 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Puualan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Puualan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena

Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Opetussuunnitelma / Toteutus aikuiskoulutuksena 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, lähihoitaja, 180 osp Tutkinnon rakenne Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta

Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta Syksy 2012 1 Sosiaali- ja terveysalan opintotarjonta on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi lähihoitajan tutkinnon suorittaneille tai sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetusneuvos Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.

Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8. Sote:n perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Yhteistyöpäivän tilaisuus 25.3.2015 OSEKK Aira Rajamäki,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Asiakaspalvelun ja tietohallinnon osaamisala, Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Välinehuoltoalan perustutkinto (koulutuskokeilu)

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Välinehuoltoalan perustutkinto (koulutuskokeilu) Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Välinehuoltoalan perustutkinto (koulutuskokeilu) Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä Välinehuoltoalan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi

3/24/2015. Osaamisperusteisuus pedagogisen toiminnan lähtökohdaksi Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen 24.3.2015 TEHY Lääkeinformaatioverkoston koulutustyöryhmän kokous 2/2015 Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Pintakäsittelyalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä pintakäsittelyalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET OSAAMISPERUSTEISUUS JA UUDISTETUT PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Pintakäsittelyalan opettajien koulutuspäivät Tikkurilassa 9.-10.4.2015 Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi SYYT TUTKINTOJEN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat. Hyväksytty 22.9.2015 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kaikille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset tutkinnon osat Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä kaikille perustutkinnoille yhteisten ammatillisten tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Ammattitaitaatimukset ja sisällöt Opiskelijan arvioinnin toteutus Ammattiosaamisen näyttö = suunnitelma näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Muu

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Luonnos! 24.3.2015/ar

Luonnos! 24.3.2015/ar Luonnos! 24.3.2015/ar Ammatillisen perustutkinnon perusteet koulutuskokeilua varten Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja Määräys

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015)

OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) 1 OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN JA TUNNISTAMINEN (08/2015) Kuka tunnustaa aikaisemmin hankittua osaamista? Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan osaamisala Sähköasentaja Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys.

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi 2015-2016 Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2015-2016 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Viittomakielisen ohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Lääkealan perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä lääkealan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 1 Lähihoitaja 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot