Kasvatustieteen opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteen opinnot"

Transkriptio

1 Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään tutkintovaatimusten , (voimassaoloaikaa jatkettu asti) mukaan. Nämä tutkintovaatimukset ovat lähes identtiset tutkintovaatimusten kanssa (4. kurssi) (tai aikaisempien) tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevat neuvottelevat suoritustavasta epäselvissä tilanteissa kasvatustieteen vastuuhenkilön kanssa. Lisätietoja amanuenssilta. Kirjallisuustenttien/esseiden kirjallisuus valitaan aina uusimpien tutkintovaatimusten mukaisesti, ks. A-opas , sekä lukua ja koskevat kirjallisuus- ja muut muutokset Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Kasvatustieteen vastuuhenkilö käsityönopettajan koulutuksessa on kasvatustieteen, erityisesti käsityön didaktiikan professori Ulla-Maija Salo. Hän myös hyväksyy kasvatustieteen opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot, opettajan pedagogiset opinnot) ja antaa niistä kokonaisarvosanan. Opintokokonaisuuksien kokonaisarvosana lasketaan opintojaksojen opintoviikkomäärällä painotettuna keskiarvona. Arvosanat ovat ET (erinomaiset tiedot 2,45-3,00), HT (hyvät tiedot 1,70-2,44) ja TT (tyydyttävät tiedot 1,00-1,69).

2 Kasvatustieteen opinnot 2/18 Opintojen ajoitus Opintojen ajoitustaulukon on tarkoitus auttaa hahmottamaan, miten opinnot etenevät tutkinnon saavuttamiseksi. Ajoitus on kuitenkin viitteellinen. Opiskelija voi edetä nopeamminkin, mutta joissakin opintojaksoissa vaaditaan tietyt edeltävät opintojaksot suoritetuiksi. Tällaiset vaatimukset on mainittu A-oppaan opintojaksoteksteissä. Kasvatustieteen opinnot käsityönopettajan koulutuksessa opetussuunnitelma , ov Sl Kl Sl Kl Sl Kl Sl Kl KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 15 OV 1 Kasvatuksen ja oppimisen perusteet 7 Ka 1.1 Erityispedagogiikka 1 ov Ka 1.2 a Kasvatusfilosofian perusteet 2 ov o o tai (KTL) tai Kasvatuksen filosofiset ja yhteiskunnalliset perusteet 2 ov (OKL/AO 3 ov) Ka 1.2 b Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia 2 ov (OKL/LO) Ka 1.3 a Oppimisen psykologiset perusteet 2 ov tai (KTL) Ka 1.3 b Kasvatuspsykologia 2 ov (OKL/LO) tai Ka 1.3 c Kasvatus- ja sosiaalipsykologia 2 ov (OKL/AO) Ka 1.4 a Kasvatus ja yhteiskunta 2 ov tai (KTL) Ka 1.4 b Kasvatussosiologia ja o o tai kasvatuksen kulttuuriset perusteet 2 ov (OKL/LO) Ka 1.5 Opetuksen didaktiset perusteet 2 ov (luennot OKL/LO, ryhmät KKL) 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö 5 Ka 2.1 Orientoituminen opettajuuteen 4 ov Opiskelujakso 1 1 ov Praktikum 1 1 ov Opiskelujakso 2 1 ov Praktikum 2 1 ov Ka 2.2 Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 1 ov 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen 3 Ka 3.1 a tai Ka 3.1 b ja a b Taitamisen filosofia 2 ov o o Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteen filosofia ja metodologia 2 ov (OKL/LO) Ka 3.2 Tilastollinen kuvaus 1 ov Ka 3.3 Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov (KTL) o Kasvatustieteen perusopinnoissa jaksojen 1 ja 3 opetus valitaan tiedekunnan yhteiseltä opetustarjottimelta a b o o o

3 Kasvatustieteen opinnot 3/ ov Sl Kl Sl Kl Sl Kl Sl Kl KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 20 OV 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö 12/13* Kc 2.3 Opettajuus eri oppimisympäristöissä 7 ov Opiskelujakso 3 1 ov Praktikum 3 2 ov Opiskelujakso 4 2 ov Praktikum 4 2 ov o o o Kc 2.4 Syventävä praktikum 5 ov o o Kc 2.5 a Taiteen perusopetuksen käsityö 1 ov 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen 7/8** Kc 3.3 Proseminaari 3 tai 5 ov a b Kc 3.4 Ainedidaktinen tutkimus 1 ov Kc 3.5 Tutkimusmenetelmät 3 ov: Yleinen osa 2 ov, luennot OKL/LO Eriytyvä osa 1 ov, ryhmät KKL o o ov Sl Kl Sl Kl Sl Kl Sl Kl KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 40 OV 1 Kasvatuksen ja oppimisen perusteet 11 Kl 1.6 Luovuus ja kognitiiviset prosessit 2 ov o Kl 1.7 Täydentävä opintojakso 5 ov o o Kl 1.8 Syventävä kirjallisuus 4 ov o o 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö 4 Kl 2.6 Opettaja työnsä ja kouluyhteisön o o kehittäjänä 3 ov Kl 2.5 Taiteen perusopetuksen käsityö 1 ov a 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen 25 Kl 3.4 Ainedidaktinen tutkimus 1 ov Kl 3.6 Syventävät tutkimusmenetelmät 4 ov Kl a Kvantitatiivinen tutkimus 3 ov (luennot OKL/LO, ryhmät KKL) tai Kl b Kvalitatiivinen tutkimus 3 ov ja Kl Tilastollinen päättely 1 ov Kl 3.7 Projektityöskentely 20 ov Suunnitteluseminaari 3 ov Tutkimusseminaari 3 ov Pro gradu-tutkielma 14 ov OKL = Opettajankoulutuslaitos LO = Luokanopettajan koulutus AO = Aineenopettajan koulutus KTL = Kasvatustieteen laitos KKL = Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos a b = Opinnot jakautuvat kahdelle lukukaudelle o = Opiskelija valitsee suoritusajankohdan *) Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö jakson laajuus on kasvatustieteen pääaineopiskelijalla 12 ov ja sivuaineopiskelijalla 13 ov **) Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen jakson laajuus on kasvatustieteen pääaineopiskelijalla 8 ov ja sivuaineopiskelijalla 7 ov

4 Kasvatustieteen opinnot 4/18 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento SR = suurryhmä R = pienryhmä A = arviointi K = kuulustelu P = palaute S 10 = Siltavuorenpenger 10 U 40 = Unioninkatu 40 (Metsätalo) Bul 18 = Bulevardi 18 aud = auditorio sh = seminaarihuone Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov Ka 1.1 Erityispedagogiikka 1 ov (63244) 2. opinto kl. Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoiden yhteiset luennot ja ryhmät. Opettaja: lehtori Raimo Lindh. Luennot 8, ma , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 9, ma 23.2, klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 10, ma 1.3, klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 11, ma 8.3, klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 12, ma 15.3, klo , S 10/aud 2 (2. kerros) Kuulustelu 13, ma , klo , S 10/aud 2 (2. kerros). Ryhmät: Opiskelijat organisoivat itse ryhminä vierailukäyntejä. Kurssin vastuuopettaja toimittaa tietoja mahdollisista vierailukohteista. Seuraavat opinnot (yhteensä 6 ov) valitaan kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteisistä opinnoista joko Opettajankoulutuslaitokselta tai Kasvatustieteen laitokselta. Koulutuksen työjärjestyksiin on merkitty Opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajan koulutuksen antama opetus, mutta opiskelija voi valita myös Kasvatustieteen laitoksen tai OKL:n aineenopettajankoulutuksen antamaa opetusta, mikäli se sopii hänen omaan ohjelmaansa. Tarkempia tietoja kursseista löytyy järjestävien laitosten B-opinto-oppaista. Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Ka 1.2 a Kasvatusfilosofian perusteet 2 ov 1. opinto sl. Ks. Kasvatustieteen laitos A- ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 1 Kasvatusfilosofian perusteet. TAI Kasvatuksen filosofiset ja yhteiskunnalliset perusteet 2 ov (3 ov OKL/AO, 68127) 1. opinto kl. Luennot voi myös korvata kirjatentillä. Ks. tarkemmin Opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan koulutuksen C-opas. TAI Ka 1.2 b Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia 2 ov 1. opinto sl (OKL/Jari Salminen). Opetus näkyy 1. opintovuoden työjärjestyksessä. Ks. A-opas Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.1 Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia. Tarkista aikataulu myös luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta.

5 Kasvatustieteen opinnot 5/18 Luennot (1 ov, 61121) Opettaja: Jari Salminen Luennot: Klo Tila ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 Tentti: ma S 10/aud 1 Kasvatuksen filosofiset ja historialliset perusteet, esseetehtävä (1 ov) (61127) Esseen vastuuhenkilönä on Jari Salminen. Tiedotustilaisuus on maanantaina klo S 10/aud 2. Tilaisuudessa annetaan esseiden kirjoittamisen ja palauttamisen ohjeet. Palautekeskustelu on maanantaina klo S 10/aud 2. Ka 1.3 a Oppimisen psykologiset perusteet 2 ov 1. opinto sl. Ks. Kasvatustieteen laitos A- ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 3 Oppimisen psykologiset perusteet. TAI Ka 1.3 b Kasvatuspsykologia 2 ov (61151) 1. opinto sl (OKL/Reijo Byman). Opetus näkyy 1. opintovuoden työjärjestyksessä. Ks. A- opas Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.2 Kasvatuspsykologia. Tarkista aikataulu myös luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta. Luennot: Klo Tila to U40/ Sali 6 to U40/ Sali 6 to U40/ Sali 6 Tenttikerta to klo (U40/sali 1) muuttuu luentokerraksi. Luentoa jatketaan klo asti, mikäli tila on vapaana. Kurssin tentti siirtyy pidettäväksi OKL:n uusintakuulustelupäivänä. U 40 = Unioninkatu 40 (Metsätalo) TAI Ka 1.3 c Kasvatus- ja sosiaalipsykologia 2 ov (68104) 1. opinto sl. Ks. Opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan koulutuksen C-opas Kasvatusja sosiaalipsykologia. Kurssi voidaan suorittaa myös kirjatenttinä. Ka 1.4 a Kasvatus ja yhteiskunta 2 ov 1. opinto sl. Ks. Kasvatustieteen laitos A- ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 2 Kasvatus ja yhteiskunta. TAI

6 Kasvatustieteen opinnot 6/18 Ka 1.4 b (OKL: Ka 1.4 Kasvatussosiologia ja kasvatuksen kulttuuriset perusteet (3 ov, 61160) 1. opintovuoden kl tai myöhemmin. Opettaja: Mirja Talib. Tarkista aikataulu ja suoritustapa luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta. Kirjallisuus tentitään opettajankoulutuslaitoksen yleisissä tenteissä (esim. ke klo ). Kasvatustieteen kulttuuriset perusteet -kurssista 1 ov voi suorittaa osallistumalla vastaavaan englanninkieliseen opetukseen. Luennot klo paikka ti S10/aud1 ke S10/aud1 ti S10/aud1 ke S10/aud1 to S10/aud1 ke S10/aud1 Edellisten ohella vaihtoehtoisena voi suorittaa Ka 1.5 Opetuksen didaktiset perusteet 2 ov 1. opinto sl. opettajat: professori Matti Meri (luennot) ja didaktiikan lehtori Erja Syrjäläinen (ryhmät). Opetus näkyy 1. opintovuoden työjärjestyksessä. Ks. A-opas, Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.5 Opetuksen didaktiset perusteet. Tarkista aikataulu myös luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta. OKL/Luennot (1 ov, 61113) Yhteiset luennot to S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 to S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 to S 10/aud 1 ma S 10/aud 1 Tentti ke S 10/aud 1 Käsityönopettajan koulutuksen eriytyvä osa (ryhmät 1 ov, 63205) Opettaja: Erja Syrjäläinen. Ks. suurryhmäajat 1. opintovuoden sl työjärjestys. Ka 2.1 Orientoituminen opettajuuteen 4 ov Opiskelujaksot ovat osittain yhteisiä molempien koulutuksien opiskelijoille. Praktikum-jaksot eriytyvät koulutuksittain. Opiskelujakso 1 (1 ov, 63233) 1. opinto sl. Opettajat Liisa Haverinen ja Erja Syrjäläinen. Luennot Viikko Päivä Aika 40 ma klo S 10/aud 2 40 pe 3.10 klo S 10/aud 2 41 ma 6.10 klo S 10/aud 2 41 pe klo S 10/aud 2 42 ma klo S 10/aud 2 Arviointi Viikko Päivä Aika 48 pe klo S 10/aud 2

7 Kasvatustieteen opinnot 7/18 Käsityönopettajan koulutuksen opiskelijoille suunnatut Opiskelujaksoon 1 sisältyvät pienryhmät (Erja Syrjäläinen) on merkitty 1. opintovuoden sl työjärjestykseen. Praktikum 1 (1 ov, 63271) 1. opinto sl (Erja Syrjäläinen) ja kl (Piia Jokela), ks. suur- ja pienryhmäajat 1. opintovuoden työjärjestyksestä. Opiskelujakso 2 (1 ov, 63234) 2. opinto kl. Opettaja: didaktiikan lehtori Piia Jokela. Ks. tarkemmin 2. opintovuoden työjärjestys. Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, ks. lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Praktikum 2 (1 ov, 63272) 2. opinto kl. Opettaja: didaktiikan lehtori Piia Jokela. Ilmoittautuminen on päättynyt Ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu erikseen syyslukukauden 2003 praktikuminfon yhteydessä. Praktikum 2 ajoittuu kevätlukukaudella 2004 viikoille 14 ja 15 ( ). Praktikumin aloitusinfo on viikolla 7 torstaina klo , S 10/tila 527. Praktikumin palautekeskustelu on viikolla 17 maanantaina klo , S 10/tila 527. Syyslukukauden 2003 yleinen praktikum-info vuoden opiskelijoille järjestetään viikolla 41 maanantaina klo , Siltavuorenpenger 10/aud 2. Infon järjestävät didaktiikan lehtori Erja Syrjäläinen ja amanuenssi Helena Laurila. Kevätlukukauden 2004 yleinen praktikum-info Käsityönopettajan koulutuksen opintovuoden opiskelijoille suunnattu praktikuminfo järjestetään viikolla 10 maanantai klo , Siltavuorenpenger 10, 2. kerros auditorio 2. Infosta vastaavat käsityön, erityisesti tekstiilityön didaktiikan lehtori ja koulutuksen amanuenssi. Infoa suositellaan erityisesti lukuvuoden Praktikum 4 -jakson tai syyslukukauden 2004 Syventävä praktikum jakson suorittamista suunnitteleville. Ka 2.2 Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa 1 ov (63213) 1. opinto sl (Erja Syrjäläinen) ja kl (Piia Jokela). Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, ks. lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Käsityönopettajan koulutuksen uusille opiskelijoille järjestetään Ka 2.2 kurssin lisäksi perehdytystä yliopiston sähköpostijärjestelmään, internetiin ja mm. WebCT-oppimisympäristöön. Perehdytyksestä vastaa suunnittelija, verkko-opetuksen tukihenkilö Ilkka Tuominen. Katso syyslukukauden 2003 perehdytysajat B-oppaan osasta Opinto-ohjaus ja opintoja koskevia ohjeita.

8 Kasvatustieteen opinnot 8/18 Ka 2.2 syyslukukauden ryhmäopetusajat Viikko Päivä Aika Ryhmä Tila 42 to klo ryhmä a S 10/atk pe klo ryhmä b S 10/atk pe klo ryhmä c S 10/atk ma klo ryhmä b S 10/atk ma klo ryhmä c S 10/atk to klo ryhmä a S 10/atk ma klo ryhmä b S 10/atk ma klo ryhmä c S 10/atk ti klo ryhmä a S 10/atk to 6.11 klo ryhmä a S 10/atk to 6.11 klo ryhmä c S 10/atk to 6.11 klo ryhmä b S 10/atk ti klo ryhmä a S 10/atk to klo ryhmä c S 10/atk to klo ryhmä b S 10/atk 121 Jatko syyslukukauden 2003 ryhmille. Opettaja: Piia Jokela. ryhmä, 1 A, 3, to , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 1 B, 3, to , klo , S 10/atk C, 3, to , klo , S 10/atk A, 4, to , klo , S 10/atk C, 4, pe , klo , S 10/atk B, 4, pe , klo , S 10/atk B, 5, to , klo , S 10/atk A, 5, to , klo , S 10/atk C, 5, to , klo , S 10/atk C, 8, ti , klo , S 10/atk A, 8, ke , klo , S 10/atk B, 8, ke , klo , S 10/atk B, 11, pe , klo , S 10/atk A, 11, pe , klo , S 10/atk C, 11, pe , klo , S 10/atk 121 Opiskelija valitsee tiedekunnan yhteisten kasvatustieteen opintojen tarjottimelta kolme opintoviikkoa joko 3.1a+3.2 tai 3.1b+3.2 tai 3.3 Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen tarjonta: Ka 3.1 a Taitamisen filosofia (2 ov, 63270) Opintojakso kuuluu kasvatustieteellisen/käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteisiin kasvatustieteen perusopintoihin. Ajoitus kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksissa 1. opintovuoden kevätlukukausi tai myöhemmin. Opintojakson vastuuhenkilö on kasvatustieteen, erityisesti käsityön didaktiikan professori Ulla- Maija Salo. Kevätlukukauden 2004 kurssi suoritetaan esseetehtävänä. Aloitusinfo ja esseetehtävän ohjeistus on viikolla 3 tiistaina klo , Siltavuorenpenger 10, 2. kerros auditorio 2.

9 Kasvatustieteen opinnot 9/18 Palautetilaisuus on viikolla 12 keskiviikkona klo , Siltavuorenpenger 10, 2. kerros auditorio 2. Katso lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on TAI Ka 3.1b (OKL: Ka 1.6 Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet, tieteen filosofia ja metodologia 2 ov, 61146, opettaja professori Juhani Hytönen) 1. opintovuoden kl tai myöhemmin. Kurssia EI sijoiteta työjärjestykseen. Luennot klo paikka to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 to S10/ aud1 Tentti ti S10/ aud1 JA Ka 3.2 Tilastollinen kuvaus 1 ov (63258) 1. opinto kl. Opettaja: Heidi Mikkola. Luennot (kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutukset) 15, ma , klo , S 10/aud 2 (2.kerros) 15, ke , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 16, ke , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 18, ke , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) 19, ke , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) Kuulustelu (kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutukset) 20, ke , klo , S 10/aud 2 (2. kerros) Ryhmät (käsityönopettajan koulutus) Ryhmä 1A+1/2B 15, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 16, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 18, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 19, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 19, to , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) Ryhmä 1C+1/2B 15, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 16, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 18, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 19, ke , klo , S 10/atk 121 (1. kerros) 19, to , klo , S 10/atk 121 (1. kerros)

10 Kasvatustieteen opinnot 10/18 TAI Ka 3.3 Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov 1. tai 2. opinto sl. Ks. Kasvatustieteen laitos A- ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 5 Kohti tutkivaa työtapaa. Kasvatustieteen aineopinnot 20 ov Kc 2.3 Opettajuus eri oppimisympäristöissä 7 ov Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, ks. lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Opiskelujakso 3 (1 ov, 63273) 3. opinto sl. Opettaja: käsityön didaktiikan lehtori Erja Syrjäläinen. Praktikum 3 (2 ov, 63274) 3. opinto kl. Vastuuopettaja: käsityön didaktiikan lehtori Piia Jokela. Praktikum 3 on ajoitettu kevätlukukaudella 2004 viikoille 2-4 (+mahd. vko 5) ( ). Ilmoittautuminen on päättynyt Ilmoittautumisesta on tiedotettu erikseen syksyn praktikuminfossa. Praktikumin aloitusinfo on pidetty viikolla 47 ma klo , S10/527. Praktikumin palautekeskustelu on viikolla 6 ma klo , S 10/527. Opiskelujakso 4 (2 ov, 63275) 3. opinto kl, ks. tarkemmin 3. opintovuoden työjärjestys. Opettaja: käsityön didaktiikan lehtori Piia Jokela. Praktikum 4 (2 ov, 63276) opinto sl tai kl. Vastuuopettaja: sl 2003 lehtori Erja Syrjäläinen ja kl 2004 lehtori Piia Jokela. Praktikum 4:n ilmoittautuminen ja harjoittelujakson aloitusinfo on järjestetty kevätlukukauden 2003 puolella. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta. Syyslukukaudella 2003 praktikum 4:n suorittavien palautekeskustelu on pidetty viikolla 50 pe klo , S 10/527. Kevätlukukaudella 2004 praktikum 4:n suorittavien palautekeskustelu on viikolla 20 tiistaina klo , S 10/527. Syyslukukauden 2003 yleinen praktikum-info vuoden opiskelijoille järjestetään viikolla 41 maanantaina klo , Siltavuorenpenger 10/aud 2. Infon järjestävät didaktiikan lehtori Erja Syrjäläinen ja amanuenssi Helena Laurila. Kevätlukukauden 2004 yleinen praktikum-info Käsityönopettajan koulutuksen opintovuoden opiskelijoille suunnattu praktikuminfo järjestetään viikolla 10 maanantai klo , Siltavuorenpenger 10, 2. kerros auditorio 2. Infosta vastaavat käsityön, erityisesti tekstiilityön didaktiikan lehtori ja koulutuksen amanuenssi. Infoa suositellaan erityisesti lukuvuoden Praktikum 4 -jakson tai syyslukukauden 2004 Syventävä praktikum jakson suorittamista suunnitteleville.

11 Kasvatustieteen opinnot 11/18 Kc 2.4 (ent. Kc 3.9) Syventävä praktikum 5 ov (63505) 4. opintovuoden sl tai kl tai myöhemmin. Vastuuopettajina ovat syyslukukauden 2003 osalta tuntiopettaja Hanna Jaakkola ja kevätlukukauden 2004 osalta didaktiikan lehtori Piia Jokela. Syyslukukauden 2003 Syventävän praktikumin aloitusinfo on maanantaina 1.9. klo , Siltavuorenpenger 10/tila 530. Hanna Jaakkolan ryhmäohjaukset ovat viikolla 38 ti klo , S 10/530 ja viikolla 40 ti klo , S 10/530. Palautekeskustelu on viikolla 50 ma klo , S 10/530. Kc 2.4 (ent. Kc 3.9, rek ) Syventävä praktikum kevätlukukaudella opintovuoden kl tai myöhemmin. Kevätlukukauden 2004 syventävän praktikumin ilmoittautuminen on päättynyt Syyslukukauden 2004 syventävään praktikumiin ilmoittaudutaan maaliskuun 2004 loppuun mennessä. Lisäinfoa kevään praktikuminfossa. Praktikumista vastaa käsityönopettajan koulutuksessa käsityön, erityisesti tekstiilityön didaktiikan lehtori. Aloitusinfo 3, ma , klo , S 10/530 (neuletila) Ryhmäohjaukset (käsityön didaktiikan lehtori) 5, ti 27.1, klo , S 10/530 7, ti 10.2, klo , S 10/530 Palautekeskustelu 21, ti 18.5, klo , S 10/530 Syventävän praktikumin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, ks. lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Oheiskirjallisuuden teos Värri: Hyvä kasvatus kasvatus hyvään on nyt saatavana myös elektronisessa muodossa. Voit lainata kurssikirjan opiskelijakirjaston Helka-tietokannan kautta. Kc 2.5a Taiteen perusopetuksen käsityö 1 ov (63253) 2. opinto kl. Opettaja Seija Karppinen. Opintojakso kuuluu kasvatustieteen sivuaineopiskelijoilla aineopintoihin ja pääaineopiskelijoilla syventäviin opintoihin. Luennot/suurryhmät viikko 16, ti 13.4 klo , S 10/tila 420 (kaavoitus) viikko 16, ke 14.4 klo , tila 420 viikko 17, ke 21.4 klo , tila 420 Ryhmä 2A+1/2B viikko 16, to 15.4 klo , tila 420 viikko 17, pe 23.4 klo , tila 420 Ryhmä 2C+1/2B viikko 16, to 15.4 klo , tila 420 viikko 17, to 22.4 klo , tila 420

12 Kasvatustieteen opinnot 12/18 Kc 3.3 Proseminaari 3 tai 5 ov (63254/63255) 3. vuoden sl ja kl. Opettajat: professori Ulla-Maija Salo ja didaktiikan lehtori Erja Syrjäläinen/Piia Jokela. Ryhmä 1 professori Ulla-Maija Salo Viikko Päivä Aika 42 ma klo S 10/sh115 Yhteinen aloitus Syrjäläisen kanssa 43 ma klo S 10/sh ma klo S 10/sh ma klo S 10/sh ma 1.12 klo S 10/sh ma 8.12 klo S 10/sh 116 Ryhmä 1 (jatkoa sl 2003 aloittaneelle ryhmälle) opettaja: professori Ulla-Maija Salo 6, ma , klo , S 10/sh 209 7, ma 9.2, klo , S 10/sh 209 8, ma 16.2, klo , S 10/sh 209 9, ma 23.2, klo , S 10/sh , ma 1.3, klo , S 10/sh , ma 22.3, klo , S 10/sh , ma 29.3, klo , S 10/sh , ma 19.4, klo , S 10/5. kerros tila 530 (neuletila) 18, ma 26.4, klo , S 10/sh , ma 10.5, klo , S 10/5. kerros tila 530 (neuletila) Ryhmä 2 lehtori Erja Syrjäläinen Viikko Päivä Aika 42 ma klo S 10/sh 115/sh 226 Yhteinen aloitus Salon kanssa 43 to klo S 10/sh to klo S 10/sh to klo S 10/sh to 4.12 klo S 10/sh to klo S 10/sh 226 Ryhmä 2 (jatkoa sl 2003 aloittaneelle ryhmälle opettaja: lehtori Piia Jokela) 9, to , klo , S 10/sh , to 11.3, klo , S 10/sh , to 25.3, klo , S 10/sh , to 15.4, klo , S 10/sh , to 22.4, klo , S 10/sh , to 29.4, klo , S 10/sh , to 13.5, klo , S 10/sh 209 Kc 3.4 Ainedidaktinen tutkimus 1 ov (63527) 3. opinto sl. Jakso kuuluu kasvatustieteen sivuaineopiskelijoilla (vain 35 ov:n opettajan pedagogiset opinnot suorittaville) aineopintoihin ja pääaineopiskelijoilla syventäviin opintoihin. Vastuuopettajat: professori Terttu Tuomi-Gröhn ja professori Ulla-Maija Salo. Yhteiset luennot Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoille.

13 Kasvatustieteen opinnot 13/18 Luennot Viikko Päivä Aika Tila 45 ma klo S 10/aud 2 Ahoniemi Pirkko 45 ke 5.11 klo S 10/aud 2 Salo Ulla-Maija 46 ma klo S 10/aud 2 Syrjäläinen Erja 46 ke klo S 10/aud 2 Korvela Pirjo 47 ma klo S 10/aud 2 Myllykangas Marja 47 ke klo S 10/aud 2 Simola Salla 48 ma klo S 10/aud 2 Palojoki Päivi 48 ke klo S 10/aud 2 Salo Ulla-Maija Kc 3.5 Kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 3 ov Osa 1 Yleinen osuus 2 ov (OKL, Ka Yleinen osuus 2 ov, 61000) 2. opinto sl tai kl. Opettaja: OKL/professori Matti Meri. Tarkista aikataulu luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta. Yleinen osuus käsittää luennot ja niihin kuuluvat tehtävät. Yleisessä osuudessa ei ole ryhmiä eikä tenttiä. Yleisen osan luennot voi suorittaa syksyllä tai keväällä. Opiskelija valitsee jomman kumman ajankohdan. Syyslukukauden 2003 luennot ti S 10/aud 1 to S 10/aud 1 ti S 10/aud 1 to S 10/aud 1 ti S 10/aud 1 ti S 10/aud 1 to S 10/aud 1 ti S 10/aud 1 Kevätlukukauden 2004 luennot ti S10/aud1 ti S10/aud1 ti S10/aud1 to S10/aud1 ti S10/aud1 to S10/aud1 ti S10/aud1 to S10/aud1 Osa 2, eriytyvä osuus 1 ov (KKL:n omat tutkimusmenetelmien ryhmät, 63290) 2. opinto kl. Opettaja Heidi Mikkola. Ryhmät on tarkoitettu sekä syksyllä 2003 yleisen osuuden suorittaneille että kevään 2004 yleisen osuuden luentoihin osallistuville. Käsityönopettajan koulutuksen ryhmät 1 ov Ryhmä 2 A+1/2B 6, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 7, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 8, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 9, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 10, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 11, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 12, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 13, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros)

14 Kasvatustieteen opinnot 14/18 Ryhmä 2 C+1/2B 6, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 7, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 8, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 9, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 10, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 11, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 12, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) 13, pe , klo , S 10/sh 210 (2. kerros) Kasvatustieteen syventävät opinnot Kl 1.6 Luovuus ja kognitiiviset prosessit 2 ov (63503) 4. opinto kl. Osa 1 (1 ov) Vastuuopettajana: professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen/ Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Kurssi toteutetaan verkkokurssina FLE-ympäristössä (Future Learning Environment) ja siihen sisältyy neljä lähiopetuskertaa. Lähiopetus tapahtuu Siltavuorenpenger 10:n 1. kerroksen atk-tiloissa (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin). Myös omatoimiseen työskentelyyn varataan aika atk-tiloista. viikko 7 pe 13.2 klo (lähiopetuskerta, perehdytys FLE-ympäristöön) viikko 8 pe 20.2 klo (omatoiminen verkkotyöskentely) viikko 9 pe 27.2 klo (omatoiminen verkkotyöskentely) viikko 10 pe 5.3 klo (lähiopetuskerta) viikko 11 pe 12.3 klo (omatoiminen verkkotyöskentely) viikko 12 pe 19.3 klo (lähiopetuskerta) viikko 13 pe 26.3 klo (omatoiminen verkkotyöskentely) viikko 14 pe 2.4 klo (lähiopetuskerta, palaute) Osa 2 (1 ov) Esseetehtävä, jonka ottaa vastaan professori Ulla-Maija Salo. Suoritetaan osan 1 jälkeen tai rinnan osan 1 kanssa. Ks. kirjallisuus A-oppaasta. Kl 1.7 Täydentävä opintojakso 5 ov (63506) opinto. Ks. eri suoritusmahdollisuudet A-oppaasta. Suoritustavasta sovitaan professori Ulla-Maija Salon kanssa. Kl 1.8 Syventävä kirjallisuus 4 ov (63508) opinto. Ks. kuulusteluajat B-oppaan osasta Kuulustelut. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaarin yhteydessä. Kirjallisuudesta sovitaan professori Ulla-Maija Salon kanssa. Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, ks. lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Kl 2.5a Taiteen perusopetuksen käsityö 1 ov (63253) 2. opinto kl. Opettaja Seija Karppinen. Ks. aikataulu Kc 2.5a kohdalta. Opintojakso kuuluu kasvatustieteen sivuaineopiskelijoilla aineopintoihin ja pääaineopiskelijoilla syventäviin opintoihin. Kl 2.6 Opettaja työnsä ja kouluyhteisön kehittäjänä 3 ov (63526) opinto. Ks. eri suoritusmahdollisuudet A-oppaasta. Suoritustavasta sovitaan professori Ulla-Maija Salon kanssa.

15 Kasvatustieteen opinnot 15/18 Kl 3.4 Ainedidaktinen tutkimus 1 ov (63527) 3. opinto. Ks. aikataulu aineopintojen kohdasta Kc 3.4. Opintojakso kuuluu sivuaineopiskelijoilla aineopintoihin ja pääaineopiskelijoilla syventäviin opintoihin. Kl 3.6 Syventävät tutkimusmenetelmät 4 ov Suoritetaan Kl a tai Kl b ja Kl Kl a Kasvatustieteen syventävät tutkimusmenetelmät: Kvantitatiivinen tutkimus 3 ov 4. opinto kl. OKL:n luennot 2 ov (61451) Luennot sisältävät sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Ks. Opettajankoulutuslaitos A- ja B-opas, kasvatustieteen syventävät opinnot Ka Syventävät tutkimusmenetelmät. Opettajat: professori Matti Meri ja professori Juhani Hytönen. to Meri Matti S10/ aud1 ma Meri Matti S10/ aud1 to Meri Matti S10/ aud1 ma Meri Matti S10/ aud1 to Meri Matti S10/ aud1 ma Meri Matti S10/ aud1 to Hytönen Juhani S10/ aud1 ma Hytönen Juhani S10/ aud1 to Hytönen Juhani S10/ aud1 ma Hytönen Juhani S10/ aud1 to Hytönen Juhani S10/ aud1 Tentti: ma Hytönen Juhani S10/ aud1 KKL:n opiskelijoille järjestetään eriytyvänä osana menetelmien ryhmäopetusta: Kl a Laadullisen tutkimuksen erityiskysymyksiä (1 ov) 4. opinto kl. Opettaja: professori Ulla-Maija Salo. Kurssi toteutetaan lukupiirinä, jossa opiskelijat perehtyvät gradunsa kannalta keskeisiin laadullisen tutkimuksen menetelmiin (esim. narratiiviseen analyysiin, etnografiaan, diskurssianalyysiin) ja tutkimuskirjoittamiseen. Sisältö räätälöidään osallistujien tutkimusvaiheiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Kurssi on tarkoitettu käsityönopettajan ja kotitalousopettajan koulutuksien opiskelijoille. Ilmoittautuminen (linkki verkkolomakkeeseen B-oppaan pääsivulta). Etusijalla ovat graduvaiheen opiskelijat. Ryhmään otetaan enintään 12 opiskelijaa. Ryhmäajat 10, ke 3.3, klo , s 10/sh , ke 10.3, klo , s 10/sh , ke 24.3, klo , s 10/sh , ke 31.3, klo , s 10/sh , ke 14.4, klo , s 10/sh , ke 21.4, klo , s 10/sh 209

16 Kasvatustieteen opinnot 16/18 Kl b Kasvatustieteen syventävät tutkimusmenetelmät: Kvalitatiivinen tutkimus 3 ov (62602) 4. opintovuoden sl. Opettaja: professori Terttu Tuomi-Gröhn. Kurssi on yhteinen kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoille. Syksyn 2003 luennot Viikko Päivä Aika Tila 44 ke klo S 10/aud 2 Palojoki Päivi 45 ke 5.11 klo S 10/aud 2 Shanahan Helena 46 ke klo S 10/aud 2 Sulonen Katriina 47 ke klo S 10/aud 2 Syrjäläinen Erja 48 ke klo S 10/aud 2 Luutonen Marketta 50 ke klo S 10/aud 2 Korvela Pirjo Kevään 2004 luennot (jatkoa syyslukukauden 2003 luennoille) Opettaja: professori Terttu Tuomi-Gröhn. 3, ke , klo , S 10/aud 2, Luento PERUTTU 4, ke , klo , S 10/aud 2, Päivi Palojoki 5, ke , klo , S 10/aud 2, Päivi Palojoki 6, ke , klo , S 10/aud 2, luento PERUTTU LISÄYS: 7, ke , klo , S 10/aud 2? ALKUPERÄINEN TENTTIKERTA LUENTONA: 8, ke , klo , S 10/aud 2 KUULUSTELU: 10, ke (klo välillä, tarkka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin). Kl Tilastollinen päättely 1 ov (63509) (Käsityötieteen pääaineopiskelijoilla koodilla KSl Tilastollinen päättely 1 ov, 63509) 3. opinto sl. Opettaja Heidi Mikkola. Yhteiset luennot kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoille. Luennot Viikko Päivä Aika Tila 40 ke klo S 10/aud 2 41 ke 8.10 klo S 10/aud 2 42 ke klo S 10/aud 2 43 ke klo S 10/aud 2 44 ke klo S 10/aud 2 45 ke 5.11 klo S 10/aud 2 46 ke klo S 10/aud 2 Kuulustelu Viikko Päivä Aika Tila 47 ke klo S 10/aud 2 Ryhmät Tila: Siltavuorenpenger 10/1. kerros, eri tiloja eri kerroilla Käsityönopettajan koulutus ryhmä 1 (3. kurssi A+1/2B) Viikko päivä Aika Tila 41 ke 8.10 klo S 10/atk ke klo sh ke klo sh ke klo atk ke 5.11 klo atk ke klo atk 121 Käsityönopettajan koulutus ryhmä 2 (3. kurssi C+1/2B) Viikko päivä Aika Tila 41 pe klo atk pe klo atk 121

17 Kasvatustieteen opinnot 17/18 43 pe klo atk pe klo atk pe 7.11 klo atk pe klo atk 122 Jos ryhmissä on tilaa, voivat käsityönopettajan koulutuksen opiskelijat mennä myös kotitalousopettajan koulutuksen ryhmiin (ei ole sovitettu työjärjestykseen). Kotitalousopettajan koulutus ryhmä 1 Viikko päivä Aika Tila 41 ke 8.10 klo atk ke klo atk ke klo atk ke klo atk ke 5.11 klo atk ke klo atk 122 Kotitalousopettajan koulutus ryhmä 2 Viikko päivä Aika Tila 41 pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe 7.11 klo atk pe klo atk 121 Projektityöskentely Kl 3.7 Suunnitteluseminaari 3 ov (63519) opinto sl. Opettaja: professori Ulla-Maija Salo. Viikko Päivä Aika Tila 37 ti klo S 10/sh ti 16.9 klo S 10/sh ti 23.9 klo Bulevardi 18, kirjasto-opetus/neuvonen 41 ti 7.10 klo S 10/ tila ti 4.11 klo S 10/sh ti klo S 10/sh ti klo S 10/sh ti klo S 10/sh ti 2.12 klo S 10/sh ti 9.12 klo S 10/sh 208 Kl 3.7 Tutkimusseminaari 3 ov (63523) opinto kl. Opettaja: professori Ulla-Maija Salo. 4, ti 20.1, klo , S 10/sh 209 5, ti 27.1, klo , S 10/sh 209 6, ti 3.2, klo , S 10/sh , ti 2.3, klo , S 10/sh , ti 9.3, klo , S 10/sh , ti 16.3, klo , S 10/sh , ti 6.4, klo , S 10/sh , ti 20.4, klo , S 10/4. kerros tila 420 (kaavoitus) 18, ti 27.4, klo , S 10/sh , ti 4.5, klo , S 10/sh , ti 11.5, klo , S 10/5. kerros tila 530 (neuletila)

18 Kasvatustieteen opinnot 18/18 Kl 3.7 Pro gradu -tutkielma 14 ov (63524) Kasvatustieteellisen, alkaen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ohjeet Pro gradu tutkielma ja sen arviointi sekä Ohjeita opinnäytetyön tekijöille löytyvät uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivuilta (avataan ). Katso myös kypsyysnäytteeseen ilmoittautumiseen ja valmistumiseen liittyvät ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta. Huomaa, että maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeseen ei voi ilmoittautua eikä pro gradu tutkielmaa jättää arvioitavaksi ennen kuin harjoitusaine on tarkistettu ja rekisteröity. Lisäksi tarvitaan suoritusmerkinnät molemmista tutkimusseminaareista. Katso lisätietoja harjoitusaineen tarkistuksesta B-oppaan kohdasta Kielija viestintäopinnot tutkintovaatimusten mukaisia kasvatustieteen opintojaksoja ei järjestetä enää lukuvuonna Vanhoihin vaatimuksiin kuuluvista kirjallisuussuorituksista tai muista epäselvistä kohdista voi neuvotella kasvatustieteen, erityisesti käsityön didaktiikan professori Ulla-Maija Salon kanssa. Kirjallisuus valitaan uusimmista tutkintovaatimuksista (A-opas , voimassaoloaikaa jatkettu asti). Katso lukua ja koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Uuden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan verkkosivut avataan , osoite on Lisätietoja amanuenssilta.

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten 2001-2003 mukaan. Nämä tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/9 Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 31.8.2004 Helena Laurila Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa uudet opiskelijat

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

KSl 3.5 Käsityötieteen syventävä kirjallisuus (LKK, KSM tai RKS) KSl 3.4.4/Kl 3.6.2 Tilastollinen päättely (PRa)

KSl 3.5 Käsityötieteen syventävä kirjallisuus (LKK, KSM tai RKS) KSl 3.4.4/Kl 3.6.2 Tilastollinen päättely (PRa) KOTITALOUS- JA KÄSITYÖTIETEIDEN LAITOS 18.2.2003 1/23 1. KUULUSTELUT Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kirjallisuus-/ uusintakuulustelut kevätlukukaudelle 2003 Paikka: Siltavuorenpenger 10 Kuulustelu

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot 1/11 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento SR = suurryhmä R = pienryhmä

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot KSl 3.3 Täydentävä kirjallisuus 2 ov (63364) Ks. edellä KSc 3.3. KSl 3.4.1 Käsityötieteen metodologia 2 ov (63404) Kurssi järjestetään 2001-2003 tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10. Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.00 11 Helena Laurila 6.9.2004 Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Kotitaloustieteen opinnot

Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opinnot 1/8 Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opintokokonaisuuksien (perus-, aine- ja syventävät opinnot) vastuuhenkilö on kotitaloustieteen professori Kaija Turkki. Hän myös

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003 Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003 Päivitetty 30.1.2002 kevätlukukauden 2003 tietojen osalta Opinto-oppaan käyttäjälle Kasvatustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Kotitalousopettaja koulutus Työjärjestys/1. vsk Syyslukukausi 2003

Kotitalousopettaja koulutus Työjärjestys/1. vsk Syyslukukausi 2003 36 1.9.2003 2.9.2003 KESKI 3.9.2003 Tutkinnon rakenne ja 4.9.2003 Perusruoanvalmistus 5.9.2003 8.15- korvaavuudet ALOITUSINFO Hämäläinen 9.45 ja tuuutoriopettajan ja 224 Kiikka 115 tuutoriopiskelijoiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 15.6.2010 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Erilliset erityisopettajan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys 3. vsk kevätlukukausi 2004 6.1.2004 7.1.2004

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys 3. vsk kevätlukukausi 2004 6.1.2004 7.1.2004 2 5.1.2004 KESKI 6.1.2004 7.1.2004 8.1.2004 9.1.2004 LOPPIAINEN 10.15- Viim. ilmoittautuminen 13.1. kuulusteluun 3 KESKI 12.1.2004 13.1.2004 14.1.2004 15.1.2004 16.1.2004 224 224 Turkki 224 Syventävät

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 11.45 12.15-37 KESKI 6.9.2004 7.9.2004 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Soljanto 115 Graves Fabianink. 26 ks8 Perhekasvatus/Family Asunnon hoidon käytännöt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

SYKSY 2019 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 20.9.

SYKSY 2019 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 20.9. ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2019-2020 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Sisusta, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2016 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2016 vk 35-37 ma 29.8. ti 13.9. vk

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, SYKSY 2017 PÄIVITETTY 17.8.2017 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo

KASVATUSTIETEIDEN LAITOKSEN KIRJATENTIT LUKUVUONNA Tiedekunnan tentit maanantaisin klo KASVATUSTIEDE KTL_8618 Ka1 Johdatus kasvatustieteisiin KTL_3320 Ka4 Kasvatus- ja koulutussosiologia Sivuaineopiskelijat KTL_0014 Ka5 Perusopintojen lopputentti KTL_4022 Kc1 Kasvatuksen historia KTL_0005

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön!

Pedagogisten opintojen infotilaisuus ke 9.1. klo n salissa L5. Läsnäolo välttämätön! KANDIDAATTIVAIHEEN PEDAGOGISET OPINNOT (30 OP), KEVÄTLUKUKAUSI 2013 Tasatunnein merkityt (8-10, 10-12 jne.) luentoajat tarkoittavat seuraavia aikoja: 8.15-9.45 10.15-11.45 12.30-14.00 14.30-16.00 Poikkeavat

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa, luento. ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa, luento

ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa, luento. ERIA1060 Monialainen yhteistyö perheiden kanssa, luento ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2019-2020 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Sisusta, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 13.45 14.15-37 6.9.2004 7.9.2004 KESKI 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Aloitusinfo/palautetilaisuus 9.00-11.00 Korvala 325 9.15-11.30 aud2 12.30 Korvela

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2016 PÄIVITETTY 1.2.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

SYKSY 2018 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 21.9.

SYKSY 2018 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 21.9. ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2019 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013

AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPETTAJAN PEDAGOGISTEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 2013 Aineenopettajan koulutuksen opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen kelpoisuuden opettaa yleissivistävissä,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2017 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 12.9.2017 HOIT4009 IKÄÄNTYNEEN/HOIT0701 KLIINISEN HOITOTYÖN /HOIT0908 MIELENTERVEYS-

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 8.1.2016 Luokanopettajat Muutos 5.2.2016 Muutos 22.2.2016 Muutos 15.3.2016 II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 VIESTINTÄ JA KIELIOPINNOT KKSUOPE Asiantuntijan

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista... 1 2. Hakuohjeet... 1 3. Valintamenettely...

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA 2017-2018 Info 21.8.2017 Avoin yliopisto Jutta Karhu 1. Yleistä opiskelusta 2. Psykologian perusopinnot 3. Psykologian aineopinnot 4. Monimuoto- ja verkkoopiskelu 5. Suorituskäytänteet

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) lv. 2018 2019 sivuaineopiskelijoiden info Kasvatustieteiden perusopintojen koordinaattori Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi JYU. Since 1863. 7.9.18 1 Infon rakenne

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot