Kasvatustieteen opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasvatustieteen opinnot"

Transkriptio

1 Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten mukaan. Nämä tutkintovaatimukset ovat lähes identtiset tutkintovaatimusten kanssa. Tätä aikaisempien tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat (eli syksyllä 1998 ja sitä aikaisemmin aloittaneet) neuvottelevat suoritustavasta epäselvissä tilanteissa kasvatustieteen vastuuhenkilön professori Terttu Tuomi-Gröhnin kanssa. Hän myös hyväksyy kasvatustieteen opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) ja antaa niistä arvosanan. Opintojen ajoitus Opintojen ajoitustaulukon on tarkoitus auttaa hahmottamaan, miten opinnot etenevät tutkinnon saavuttamiseksi. Ajoitus on kuitenkin viitteellinen ja saattaa tulevina vuosina muuttua jonkin verran. Opiskelija voi edetä nopeamminkin, mutta joissakin opintojaksoissa vaaditaan tietyt edeltävät opintojaksot suoritetuiksi. Tällaiset vaatimukset on mainittu A- oppaan opintojaksoteksteissä. Opetussuunnitelma vuosi 2. vuosi 3. vuosi vuosi ov Sl Kl Sl Kl Sl Kl Sl Kl KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT 15 OV 1 Kasvatuksen ja oppimisen perusteet Erityispedagogiikka 1 ov KTL Kasvatusfilosofian perusteet 2 ov tai Kasvatuksen filosofiset ja yhteiskunnalliset perusteet 2 ov (OKL/AO, 3 ov) tai Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia (OKL/LO) 2 ov (luennot 1 ov + esseetehtävä 1 ov) KTL Oppimisen psykologiset per. 2 ov tai Kasvatuspsykologia (OKL/LO) 2 ov tai Kasvatus- ja sosiaalipsykologia 2 ov (OKL/AO) KTL Kasvatus ja yhteiskunta 2 ov tai Kasvatussosiologia ja kasvatuksen kultt. per. 2 o o ov (OKL/LO) tai Opetuksen didaktiset perusteet (OKL/LO ov, kotitalousopettajan koulutus 1ov) 2 ov 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö Orientoituminen opettajuuteen 4 ov * Opiskelujakso 1 1 ov * Praktikum 1 1 ov * Opiskelujakso 2 1 ov * Praktikum 2 1 ov a b Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa 1 ov a b 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen Taitamisen filosofia 2 ov tai o o Tieteen filosofia ja metodologia 2 ov (OKL/LO) ja Tilastollinen kuvaus 1 ov tai KTL Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov o o o o

2 KASVATUSTIETEEN AINEOPINNOT 20 OV 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö 12/13* Opettajuus eri oppimisympäristöissä 7 ov * Opiskelujakso 3 1 ov * Praktikum 3 2 ov * Opiskelujakso 4 2 ov * Praktikum 4 2 ov 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi vuosi ov Sl Kl Sl Kl Sl Kl Sl Kl o o Syventävä praktikum 5 ov o o Aikuisten opettamisen erityiskysymyksiä 1 ov 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen 7/8* Proseminaari 3 tai 5 ov Ainedidaktinen tutkimus 1 ov Tutkimusmenet. Yleinen osa 2 ov (OKL/LO) Eriytyvä osa 1 ov (kvalit. + kvantit., KKL) KASVATUSTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 40 OV 1 Kasvatuksen ja oppimisen perusteet Luovuus ja kognitiiviset prosessit 2 ov o o Täydentävä opintojakso 5 ov Syventävä kirjallisuus 4 ov o o o o 2 Kasvatuksen ja oppimisen käytäntö Opettaja työnsä ja kouluyht. kehittäjänä 3 ov a b Aikuisten opettamisen erityiskysymyksiä 1 ov o o 3 Kasvatuksen ja oppimisen tutkiminen Ainedidaktinen tutkimus 1 ov OKL/KTL Syventävät tutkimusmenetelmät 4 ov * Kvantitatiivinen tutkimus 3 ov tai * Kvalitatiivinen tutkimus 3 ov ja * Tilastollinen päättely 1 ov Projektityöskentely 20 ov * Suunnitteluseminaari 3 ov * Tutkimusseminaari 3 ov * Pro gradu-tutkielma 14 ov Kasvatustieteen perusopinnoissa jaksojen 1 ja 3 opetus valitaan tiedekunnan yhteiseltä opetustarjottimelta OKL = Opettajankoulutuslaitos LO= Luokanopettajan koulutus AO = Aineenopettajan koulutus KTL= Kasvatustieteen laitos KKL = Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos ab = opinnot jakautuvat kahdelle lukuvuodelle/kaudelle o = opiskelija valitsee suoritusajankohdan Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov Ka 1.1 Erityispedagogiikka 1 ov Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoiden yhteiset luennot ja ryhmät kl 2003, Raimo Lindh. Luennot viikoilla ma klo S 10/aud 2. Kuulustelu viikolla 12 ma klo S 10/aud 2. Luentoja korvaavan kuulustelun voi suorittaa KKL:n uusintakuulusteluissa. Ryhmien korvaamisesta neuvotellaan Raimo Lindhin kanssa (Erityisopettajan koulutus). Seuraavat opinnot (yhteensä 6 ov) valitaan tiedekunnan yhteisistä opinnoista joko opettajankoulutuslaitokselta tai kasvatustieteen laitokselta. Koulutuksen työjärjestyksiin on merkitty Opettajankoulutuslaitoksen antama opetus, mutta opiskelija voi valita myös Kasvatustieteen laitoksen tai OKL:n aineenopettajankoulutuksen antamaa a b

3 opetusta, mikäli se sopii hänen omaan ohjelmaansa. Tarkempia tietoja kursseista löytyy järjestävien laitosten opinto-oppaista: Opettajankoulutuslaitoksen luokanopettajan koulutuksen B-opas (http://www.malux.edu.helsinki.fi/okl/koulutus/lo/b-opas_ /) Opettajankoulutuslaitoksen aineenopettajan koulutuksen C-opas (http://www.malux.edu.helsinki.fi/okl/koulutus/ao/index.htm) Kasvatustieteen laitoksen B-opas (http://www.edu.helsinki.fi/ktl/ktlbopas.htm) PK 1 Kasvatusfilosofian perusteet 2 ov Ks. Kasvatustieteen laitos A-opas ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 1 Kasvatusfilosofian perusteet Kasvatuksen filosofiset ja yhteiskunnalliset perusteet 2 ov (AO 3 ov) 1.opintovuosi kl. Luennot voi myös korvata kirjatentillä. Ks. tarkemmin aineenopettajan koulutuksen C-opas. Ka 1.1 Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia 2 ov 1. opintovuosi sl, opettaja Jari Salminen. Luennot (1 ov, 61121) ma klo ( ei luentoa). Tentti ma klo , Nilsiänkatu 3 Hanna-sali. Esseetehtävä (1 ov, 61127) tiedotustilaisuus ke klo , Ra 6a ls 2 ja palautekeskustelu on ma klo , Ra 6a ls 1. Opetus näkyy oman koulutuksesi työjärjestyksessä. Ks. luokanopettajan koulutuksen B- opas kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.1 Kasvatusfilosofia ja kasvatuksen historia. PK 3 Oppimisen psykologiset perusteet 2 ov 1. opintovuosi sl, Ks. Kasvatustieteen laitos A-opas ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 3 Oppimisen psykologiset perusteet Ka 1.2 Kasvatuspsykologia 2 ov 1. opintovuosi sl, opettaja Anneli Eteläpelto, Ratakatu 6 a, ls 2-3. Luennot to klo Tentti to klo Opetus näkyy oman koulutuksesi työjärjestyksessä. Ks. A-opas Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.2 Kasvatuspsykologia Kasvatus- ja sosiaalipsykologia 2 ov 1. opintovuosi sl. Ks. C-opas, Opettajankoulutuslaitos, aineenopettajan koulutus Kasvatusja sosiaalipsykologia. Voidaan suorittaa myös kirjatenttinä. Kasvatus ja yhteiskunta 2 ov Ks. Kasvatustieteen laitos A-opas ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot.

4 Kasvatussosiologia ja kasvatuksen kulttuuriset perusteet 2 ov 1. opintovuosi. Ks. Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.4. Edellisten ohella vaihtoehtoisena voi suorittaa Opetuksen didaktiset perusteet 2 ov 1. opintovuosi sl. Luennot (1 ov; 61113, Ka 1.5 Johdatus didaktiikkaan) Opettajana prof. Kari Uusikylä. Nilsiänkatu 3 Hanna-sali to ja to klo , ma klo , to klo , ma klo ja to klo Tentti to klo Opetus näkyy oman koulutuksesi työjärjestyksessä. Ks. Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.5 Opetuksen didaktiset perusteet. Kotitalousopettajan koulutuksen oma ryhmäopetus (1 ov, 62084) 1. opintovuosi sl ja kl, vastuuopettajana Liisa Haverinen. Palautekerta klo Siltavuorenpenger 10, sh Orientoituminen opettajuuteen 4 ov Opiskelujaksot ovat osittain yhteisiä kotitalous- ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoille. Opetusharjoittelu praktikum-jaksoissa eriytyy koulutuksittain. Opiskelujakso 1 (1 ov, 62033) L 12 t, R 6 t, 1. opintovuosi sl, opettajina Liisa Haverinen ja Erja Syrjäläinen. Opetuspaikkana Helsinginkatu 34 C, 4. kerros luentosali 405. Opetus maanantaisin klo ja keskiviikkoisin klo Arviointi ma klo Praktikum 1 (1 ov, 62038) 1. opintovuosi sl ja kl, vastuuopettajana Liisa Haverinen, ks. tarkemmin työjärjestys. Opiskelujakso 2 (1 ov, 62034) 2. opintovuosi sl, opettajina Liisa Haverinen ja Terttu Tuomi-Gröhn, ks. tarkemmin työjärjestys. Praktikum 2 (1 ov, 62040) 2. opintovuosi sl, opettajana Liisa Haverinen, ks. tarkemmin työjärjestys Tieto ja viestintätekniikka opetuksessa 1 ov 1. opintovuosi sl ja kl, Ilkka Tuominen, ks. tarkemmin koulutuksen työjärjestys. Opiskelija valitsee tiedekunnan yhteisten kasvatustieteen opintojen tarjottimelta kolme opintoviikkoa joko tai tai PK 5.

5 62046 Taitamisen filosofia 2 ov 1. tai 2. opintovuosi kl. Järjestäjänä KKL, Ulla-Maija Salo. Viikot 3-12, ke klo ajalla ke 15.1 KT, KtyO Ulla-Maija Salo, Helsingin yliopisto, käsityönopettajan koulutus. VALMISTELUA JA VIHJEITÄ. Luentosarjan idea, oheistekstit ja suorittamisen muodot. Ke 22.1 Prof. Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto, filosofian laitos. KÄSITYÖ, TO JA YMMÄRTÄMINEN. Ke 29.1 FT, KM, AO Päivi Aikasalo, TUTKIJA TUHATTURINA? Ke 5.2 Dos., FT Hannele Koivunen, HILJAINEN TIETO JA HILJAINEN TO. Ke 12.2 FT, KtyO Ritva Koskennurmi-Sivonen, Helsingin yliopisto, käsityönopettajan koulutus. KÄSILLÄ TEKEMINEN, KÄSITTÄMINEN JA KÄSITTEELLISTÄMINEN. Ke 19.2 Kasv. yo Helka Kalajoki, Helsingin yliopisto, käsityönopettajan koulutus. SAMANMIELISYYS YHDISTÄÄ. TILKKUTYÖT NAISTEN JAETTUNA TONA. Ke 12.3 TeM, näyttelijä Helka-Maria Kinnunen, Teatterikorkeakoulu. TEATTERI JA KOHTAAMISEN TO. Ke 19.3 KT, KtyO Ulla-Maija Salo, Helsingin yliopisto, käsityönopettajan koulutus. TO, TUTKAIMET JA TULKINTA. Kurssin suorittamisen muotona on luentopäiväkirja. Luentoihin kuuluvat oheistekstit esitellään ensimmäisellä luennolla. Suorituksen ottaa vastaan prof. Ulla-Maija Salo Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteen filosofia ja metodologia 2 ov 1. tai 2. opintovuosi kl. Ks. A-opas Opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutus, kasvatustieteen perusopinnot Ka 1.6 Kasvatustieteellinen tutkimus, tieteen filosofia ja metodologia. Luennot to klo , 30.1, 6.2, 13.2, 20.2, 27.2, 13.3, 20.3, 27.3 ja 3.4. Kuulustelu ti 15.4 klo Siltavuorenpenger 10, auditorio 1. Tarkista aikataulu luokanopettajan koulutuksen B-oppaasta JA Tilastollinen kuvaus 1 ov 1.opintovuosi kl, Pekka Rantanen. Luennot viikoilla 13-17, keskiviikkoisin klo S 10/aud 2. Kuulustelu viikolla 20 ke 14.5 klo S 10/aud 2. Ryhmät Ryhmä A: viikoilla ja maanantaisin klo ajalla , 28.4 S 10/sh 212+atk 121 ja 5.5 S 10/tila 325+atk 121 Ryhmä B: viikoilla ja maanantaisin klo ajalla , 28.4 S 10/sh 212+atk 121 ja 5.5 S 10/tila 325+atk 121. PK 5 Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov 1. tai 2. opintovuosi sl. Ks. Kasvatustieteen laitos A- ja B-opas, kasvatustieteen perusopinnot PK 5 Kohti tutkivaa työtapaa.

6 Kasvatustieteen aineopinnot 20 ov Opettajuus eri oppimisympäristöissä 7 ov Opiskelujakso 3 (1 ov) 3. opintovuosi kl, Liisa Haverinen, ks. työjärjestys Praktikum 3 (2 ov) 3. opintovuosi kl, Liisa Haverinen, aloituskerta 8.1. klo 10-12, muut ajat ks. työjärjestys Opiskelujakso 4 (2 ov) 3. opintovuosi kl, Marja Myllykangas, ajalla ke ja pe (ei pe 18.4., ke 23.4., ke ja pe 2.5.) Praktikum 4 (2 ov, entinen Aikuisopetuksen praktikum 1,5 ov) 4. opintovuosi sl. Eira Mäkinen. Alkaa infotilaisuudella ma 9.9. klo , Sturenkatu 2 a, ls Syventävä praktikum 5 ov L 6 t, R 60 t, 4. tai 5. opintovuosi, vastuu Liisa Haverinen, normaalikoulut ja mm. Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto. Syyslukukauden 2002 harjoittelun tiedotustilaisuus on maanantaina 2.9. klo Sturenkatu 2 a, luentosali 302. Kevään 2003 syventävään praktikumiin osallistuville on tiedotustilaisuus joulukuun alussa. Maaliskuussa 2003 ilmoittaudutaan koko lukuvuoden syventäviin praktikumeihin. Praktikumiin vaadittavat opinnot tarkistetaan aina lukukausittain, joko joulukuun tai toukokuun viimeisen tentin jälkeen. Syventävää praktikumia ennen opiskelijan tulee olla suorittanut perus- ja aineopinnot sekä kotitalousettä kasvatustieteessä. Lukukausittain praktikumia suorittamaan voidaan ottaa enintään 17 opiskelijaa (sisältäen varauksen tutkinnon täydentäjien osallistumisesta), etusijalla ovat ylempien vuosikurssien opiskelijat Aikuisten opettamisen erityiskysymyksiä 1 ov Kirjatentti, joka voidaan suorittaa KKL:n tenteissä 10.9., 5.11., 14.1., tai Kuulustelija professori Terttu Tuomi-Gröhn Proseminaari 3/5 ov 3. opintovuosi kl. Liisa Haverinen. Siltavuorenpenger 10, sh 226 ( ). Tiistaisin ajalla klo 12-15, klo ja klo Ainedidaktinen tutkimus 1 ov L 20, 3. opintovuosi sl, prof. Terttu Tuomi-Gröhn ja prof. Jussi T. Koski. Sturenkatu 2 a ls 302. Kotitalous- ja käsityönopettajan koulutuksien yhteiset luennot ma , ma 4.11., to 7.11., ma , to , ma , to klo ja koonta ma klo Kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 3 ov Osa 1 (2 ov) Yhteiset luennot 2. opintovuosi sl, Matti Meri. Nilsiänkatu 3 Hanna-sali. Luennot ti klo , to ja 3.10 klo Luentoihin liittyy tehtäviä, tenttiä ei ole. Opetus näkyy oman koulutuksen työjärjestyksessä. Ks. OKL:n B- opas, jakso Ka 2.2.1, yhteinen osuus.

7 Osa 2 (1 ov) Eriytyvä osa 2. opintovuosi sl. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät (62608) 8 t ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät (62609) 8 t, opettaja Leena Tammelin. Sturenkatu 2 a sh 121 ja atkluokka. Ryhmä 1: ma klo Ryhmä 2: ma klo sekä ma ja klo Kasvatustieteen syventävät opinnot 40 ov Luovuus ja kognitiiviset prosessit 2 ov 3. tai 4. opintovuosi kl. Ilmoittautuminen kurssille päättynyt sl Osa 1 (1 ov) Pirita Seitamaa-Hakkarainen, toteutetaan verkostopohjaisessa oppimisympäristössä FLE3 (yhteinen kotitalous- ja käsityönopettajan koulutuksen opiskelijoille). pe klo , atk 121, perehdytys FLE -ympäristöön pe klo , atk 121, omatoiminen verkkotyöskentely pe 7.3. klo , atk 121, lähitapaaminen (PSH) pe klo , atk 121, omatoiminen verkkotyöskentely Osa 2 (1 ov) Esseetehtävä, joka suoritetaan didaktiikan professorille (Terttu Tuomi- Gröhn). Suoritetaan osan 1 jälkeen tai rinnan osa 1 kanssa. Ks. kirjallisuus A-oppaasta s Täydentävä opintojakso 5 ov Ks. eri suoritusmahdollisuudet A-oppaasta. Suoritustavasta sovitaan professori Terttu Tuomi-Gröhnin kanssa Syventävä kirjallisuus 4 ov Kirjatentti, joka voidaan suorittaa KKL:n tenteissä 8.10., 10.12, 14.1., 11.2., 11.3., tai Kirjallisuudesta sovitaan professori Terttu Tuomi-Gröhnin kanssa Aikuisten opettamisen erityiskysymyksiä 1 ov Ks. aineopinnot (kuuluu sivuaineopiskelijoilla aineopintoihin) Opettaja työnsä ja kouluyhteisönsä kehittäjänä 3 ov Ks. eri suoritusmahdollisuudet A-oppaasta. Suoritustavasta sovitaan professori Terttu Tuomi-Gröhnin kanssa Ainedidaktinen tutkimus 1 ov Ks. aineopinnot (kuuluu sivuaineopiskelijoilla aineopintoihin). Syventävät tutkimusmenetelmät Seuraavat kaksi kurssia (kvantitatiivinen tutkimus ja kvalitatiivinen tutkimus) ovat vaihtoehtoisia. Syventävät tutkimusmenetelmät /62636 Kvantitatiivinen tutkimus 3 ov Luennot (2 ov): OKL:ssä järjestettävä vaihtoehto (sisältää sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä) Ka Syventävät tutkimusmenetelmät

8 L 24 t, 4. opintovuosi kl, prof. Matti Meri ja prof. Juhani Hytönen torstaisin klo ja maanantaisin klo Tentti ma 3.3. klo Siltavuorenpenger 10, auditorio 1. KTL:ssä järjestettävä vaihtoehto luennot kursseista SK Monimuuttuja-analyysi I (L 10 t) ja SK Monimuuttuja-analyysi II (L 8 t), 4. opintovuosi sl, ks. tarkemmin Kasvatustieteen laitoksen B-opas. Ryhmät (1 ov): KKL:n oma ryhmä järjestetään tarvittaessa kl Syventävät tutkimusmenetelmät /62602 Kvalitatiivinen tutkimus 3 ov L 22 t, 4. opintovuoden sl, prof. Terttu Tuomi-Gröhn. Luennot ke klo Sturenkatu 2 a ls 302. Tämä vaihtoehto löytyy vuoden lukujärjestyksestä. Todennäköisesti tämä kurssi järjestetään syksyllä 2002 viimeistä kertaa KKL:n omana opetuksena Tilastollinen päättely 1 ov L 16 t, R 12 t, 3. tai 4. opintovuoden tai suunnitteluseminaarivaiheen sl. Luennot molempien koulutusten opiskelijoille ke klo , tentti ke klo , opettajana Pekka Rantanen. Helsinginkatu 34 C 1. krs:n luentosali. Ryhmät koulutuksittain, R 12 t, Leena Tammelin, Sturenkatu 2 a sh 131 ( sh 121) ja atk-luokka. Ryhmä 1: keskiviikkoisin klo Ryhmä 2: keskiviikkoisin klo Suunnitteluseminaari 3 ov R 50 t, 4. opintovuoden sl ja kl, professori Terttu Tuomi-Gröhn. Seminaariajat sl 2002: ma 9.9. klo 16-18, ma ja klo 16-19, Sturenkatu 2 a sh 131. Keväällä 2003 seminaarit ovat erikseen sovittuina keskiviikkopäivinä klo 15-18, Siltavuorenpenger 10 sh 208, tai sopimuksen mukaan Tutkimusseminaari 3 ov R 28 t, 5. opintovuoden sl, professori Terttu Tuomi-Gröhn. Seminaarikerroista sovitaan ohjaajan kanssa erikseen Pro gradu -tutkielma 14 ov Tietoja tutkielman viimeistelystä, tiivistelmän laatimisesta ja työn luovuttamisesta sekä kypsyysnäytteeseen liittyvistä asioista löytyy A-oppaasta ja tiedekunnan verkkosivuilta (http://www.edu.helsinki.fi/ktt/graduohj.html).

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus

Kotitalousopettajan koulutus KOTITALOUSOPETTAJAN KOULUTUS Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan koulutuksessa voidaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (120 ov) tai kasvatustieteen maisterin tutkinto (160 ov). Tutkinnon

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA SYKSYN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 29.10.2013) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014)

RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) RANSKA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 2.10.2014) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita ja tuntiopettajia. Tarkista vastaanottoajat

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

8. Luokanopettajan koulutus

8. Luokanopettajan koulutus Opinto-opas 2008 2011 83 Luokanopettajan koulutus 8. Luokanopettajan koulutus tarjoaa opiskelijoille monipuoliset ammatilliset valmiudet sekä pätevyyden luokanopettajan työhön. Koulutuksessa on useita

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Tiedekunnassa suoritettavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot HELSINGIN YLIOPISTO Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvoston päätös 11.9.2012 KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 11.9.2012 ALKAEN Tutkintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN 205 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN KANSLIAN JA LAITOSTEN YHTEYSTIEDOT Tiedekunnan kanslia 33014 Tampereen yliopisto Käyntiosoite: Ratapihankatu 55 Yliopiston vaihde, puh. (03) 355 111 Telefax (03) 3551

Lisätiedot

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS SYKSY 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Muista ottaa selvää avoimen opinnoista! Yliopisto-opintoja kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta Joustavia

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 7 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10. Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.00 11 Helena Laurila 6.9.2004 Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT

LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT LUKU V PERUSTUTKINTOJEN OPINTOJAKSOT OIKEUSNOTAARIN OPINNOT YLEISOPINNOT Orientointi oikeustieteen opiskeluun Tavoite. Jakson aikana opiskelijalle annetaan yleiskuva yliopistosta ja tiedekunnasta opiskeluympäristönä

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2008-2010 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot