Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos"

Transkriptio

1 KASVATUSTIETEEN KOULUTUS Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnot Pääaine: Kasvatustiede Yhteiset opinnot Y 1. Orientoituminen yliopisto-opiskeluun Y 2. Tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet Y 2.1. Tietotekniikan perusteet 1 ov Y 2.2. Tilastollisen kuvauksen perusteet 1 ov Y 3. Kieli- ja viestintäopinnot Y 3.1. Tieteellinen kirjoittaminen 2 ov Y 3.2. Äidinkielen suullinen ilmaisu 2 ov Y 3.3. Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito 2 ov Y 3.4. Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen 1 ov Y 3.5. Vieraan kielen suullinen taito 1 ov Y 4. Harjoittelu Y 5. Vapaasti valittavat opinnot Kasvatustieteen perusopinnot 15 ov PK 1. Kasvatusfilosofian perusteet PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta PK 3. Oppimisen psykologiset perusteet PK 4. Didaktiikan perusteet PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa PK 6. Kasvatus elämänkulussa Kasvatustieteen aineopinnot 20 ov AK 1. Valinnaiset aineopinnot AK 1.1. Kasvatusfilosofinen tutkimus 2 ov AK 1.2. Kasvatuspsykologinen tutkimus 2 ov AK 1.3. Kasvatussosiologinen tutkimus 2 ov AK 1.4. Kasvatuksen historian tutkimus 2 ov AK 1.5. Koulutuspolitiikka ja koulutussuunnittelu 2 ov AK 1.6. Osaamisen kehittäminen organisaatiossa 2 ov AK 1.7. Bildning i ett multikulturellt samhälle 2 ov AK 2. Tutkimusmenetelmät AK 2.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 ov AK 2.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi 3 ov AK 3. Proseminaari AK 4. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Kasvatustieteen syventävät opinnot 40 ov SK 1. Kirjallisuus SK 1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov SK 1.2. Valinnainen kirjallisuus 4 ov SK 1.3. Täydentävä kirjallisuus 3 ov SK 2. Tutkimusmenetelmät SK 2.1. Tieteenfilosofia 2 ov SK 2.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2-3 ov SK 2.3. Monimuuttuja-analyysi 2-3 ov SK 2.4. Kasvatuksen historian ja vertailevan kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 2-3 ov SK 3. Valinnaiset syventävät opinnot SK 4. Kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisukäytännöt SK 5. Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit SK 5.1. Suunnitteluseminaari 2 ov SK 5.2. Tutkimusseminaari I 2 ov SK 5.3. Tutkimusseminaari II 2 ov SK 5.4. Pro gradu -tutkielma 14 ov Sivuaineopinnot Vähimmäisvaatimus maisterin tutkinnossa 15 ov + 35 ov Vähimmäisvaatimus kandidaatin tutkinnossa 15 ov + 15 ov 2 ov 2 ov 8 ov 5 ov 2 ov 2 ov 2 ov 2 ov 3 ov 4 ov 6 ov 6 ov 6 ov 2 ov 8 ov 6 ov 5 ov 1 ov 20 ov 14

2 Kasvatustieteen perusopinnot Perusopintojen laajuus on 15 opintoviikkoa. Perusopinnot suoritetaan yhden lukukauden aikana (syyslukukaudella). Opinnot ovat yhteisiä pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojaksoissa PK1- PK4 opetukseen osallistumisen voi vaihtoehtoisesti korvata suorittamalla kirjallisuuden lisäksi opetuksen korvaavan kirjallisuuden. Perusopinnot suoritetaan pääsääntöisesti perusopintojen suorittamisen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti. Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viikkoa ennen kuulustelua ellei opintojaksossa toisin mainta. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteinen perusopintojen opetus (ks. opinto-oppaan A-osa Kasvatustieteen yhteinen opetus) Muiden laitosten yhteistä opetusta koskevat tiedot selviävät laitoskohtaisista B-oppaista tiedekunnan www-sivuilta. PK 1. Kasvatusfilosofian perusteet 2 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 68 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja ke ja pe , laitoksen luentosali, KL Tiina Renko. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelut klo 9-12, laitoksen luentosali ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali. Jälkimmäiseen uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua mennessä. Opintojaksosta vastaa KL Tiina Renko. PK 2. Kasvatus ja yhteiskunta 2 ov Opintosuoritukset: O 8 t, OT 72 t Kirjallinen kuulustelu, osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirja. Arviointi: Kuulustelun ja luentopäiväkirjan perusteella 1-3. Kirjallisuuskuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Opintojaksoon ja kuulusteluun ilmoittaudutaan mennessä. Luentoihin osallistumisen ehtona on kirjallisuuden hyväksytty suoritus kuulustelussa. Luennot ma ja ke 12-14, , , ja laitoksen luentosali, prof. Hannu Simola. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjallisuuskuulusteluna, jolloin suoritetaan kirjallisuus ja opetusta korvaava kirjallisuus. Kuulustelut kirjallisuuskuulusteluna opintojakson suorittaville kuulustelun lisäksi klo 13-16, sali 1 Fabianinkatu 33 (ilmoittautuminen klo mennessä) ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen klo mennessä). Opintojaksosta vastaa prof. Hannu Simola. 15

3 PK 3. Oppimisen psykologiset perusteet 2 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 68 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja ke ja pe , laitoksen luentosali, prof. Merja Ikonen- Varila. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelut klo 9-12 laitoksen luentosali ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali. Jälkimmäiseen uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua mennessä. Opintojaksosta vastaa prof. Merja Ikonen-Varila. PK 4. Didaktiikan perusteet 2 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 68 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja ke ja pe , laitoksen luentosali, tohtoriass. Harri Pitkäniemi. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelut klo 9-12, laitoksen luentosali ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali. Jälkimmäiseen uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua mennessä. Opintojaksosta vastaa tohtoriass. Harri Pitkäniemi. PK 5. Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 108 t Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 1-3. Lähiopetuksen ensimmäinen kokoontuminen ke klo 10-12, laitoksen luentosali. Muut lähiopetuskerrat ke 10-12, 1.10., , , ja sem.huone 1, leht. Aino-Maija Lahtinen, sem.huone 2, yliopistonleht. Leila Pehkonen ja sem.huone 5, leht. Jaana Poikolainen. Ryhmät kokoontuvat ke 14-16, Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Oppimistehtävät palautetaan mennessä. Palautetilaisuus ke klo 10-12, laitoksen luentosali. Opintojaksosta vastaa leht. Aino-Maija Lahtinen. 16

4 PK 6. Kasvatus elämänkulussa 4 ov Opintosuoritukset: OT 160 t Opintojakso suoritetaan muiden perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen jälkeen ennen aineopintoja. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä. Opiskelija valitsee opintojakson kirjallisuudesta (ks. A-opas) kolme teosta, joiden tulee olla eri teema-alueilta (perhe, varhaiskasvatus, koulu, nuorisotutkimus, aikuiset, työelämä, vanhuus, avoimet oppimisympäristöt). Oppimistehtävissä edellytetään myös muiden ko. teemaan liittyvien perusopintojen opintojaksojen tietojen hyödyntämistä. Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 1-3. Opiskelijan tulee ilmoittaa valitsemansa teokset klo Oodin kautta. Oppimistehtävien jakotilaisuus pidetään klo laitoksen luentosalissa. Valmiit tehtävät jätetään tarkastettavaksi joko tai klo mennessä laitoksen toimistoon. Molempien palautuskertojen yhteinen tehtävien palautustilaisuus pidetään klo 12-14, laitoksen sem.huone 1. Opintojaksosta vastaa leht. Eeva Koivumäki. Kasvatustieteen perusopintojen arvosana Kasvatustieteen perusopinnoista annetaan kaikkien perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvosana määräytyy opintoviikkopainotetun keskiarvon perusteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava perusopintojen rekisteröintilomake. Kasvatustieteen perusopinnoista vastaa sl prof. Martti T. Kuikka ja kl prof. Hannu Simola. 17

5 Kasvatustieteen aineopinnot Aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa on 35 opintoviikkoa. Opinnot ovat pääosin yhteisiä pää- ja sivuaineopiskelijoille. Aineopinnot voi aloittaa syys- tai kevätlukukaudella. Mikäli menetelmäopinnot on suoritettu aikuiskasvatustieteessä, suoritetaan sovituin osin kasvatustieteen muita opintoja. Aineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti aineopintojen suorittamisen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti. Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viikkoa ennen kuulustelua ellei opintojaksossa toisin mainta. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa AK 1. Valinnaiset aineopinnot 6 ov (Sivuaineopiskelijoilla 8 ov) Pääaineopiskelija suorittaa valintansa mukaan kolme valinnaisten aineopintojen opintojaksoa, sivuaineopiskelija neljä opintojaksoa. Opintojaksoissa AK1.1-AK1.3, AK1.5 ja AK1.6 opetukseen osallistumisen voi vaihtoehtoisesti korvata suorittamalla kirjallisuuden lisäksi opetuksen korvaavan kirjallisuuden. Kaikkia valinnaisten aineopintojen opintojaksoja ei voida järjestää joka lukuvuosi. AK 1.1. Kasvatusfilosofinen tutkimus 2 ov Opintosuoritukset: O 14 t, OT 66 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuteen ja opetuksen korvaavaan kirjallisuuteen perustuva kirjallinen kuulustelu tai essee. Arviointi: Kuulustelun/esseen perusteella 1-3. Opetusta ei järjestetä lukuvuonna Opintojakson voi suorittaa kirjallisena kuulusteluna tai esseenä. Kuulustelut: klo 13-16, sali 1 (Fabianinkatu 33), ilmoittautuminen mennessä klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä. Kuulusteluun luetaan Puolimatkan teos kokonaan ja Platonista transmodernismiin -teoksesta sivut 1-67, , , ja Esseet: Esseen laajuus on sivua, tarkemmat esseeohjeet ja -aiheet saa ass. Eevastiina Gjerstadilta. Esseetä varten on luettava Puolimatkan teoksesta noin 200 sivua ja Platonista transmodernismiin -teoksesta samoin 200 sivua. Luettavat kohdat saa itse valita. Esseen tarkastettavaksi jättämisen yhteydessä on ilmoitettava, mitkä sivut Puolimatkan teoksesta ja mitkä artikkelit Platonista transmodernismiin -teoksesta on lukenut. Esseet jätetään tarkastettaviksi , ja 1.4. mennessä. Kasvatusfilosofian opintojaksoon liittyvät informaatio- ja ohjaustilaisuudet järjestetään ke klo seuraavina päivinä: laitoksen luentosali, laitoksen luentosali ja laitoksen sem.huone 1. Opintojaksosta vastaa ass. Eevastiina Gjerstad. 18

6 AK 1.2. Kasvatuspsykologinen tutkimus 2 ov Opintosuoritukset: O 14 t, OT 66 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu tai vaihtoehtoisesti kirjallisuuteen ja opetuksen korvaavaan kirjallisuuteen perustuva kirjallinen kuulustelu tai essee. Arviointi: Kuulustelun/esseen perusteella 1-3. Opetusta ei järjestetä lukuvuonna Opintojakson voi suorittaa kirjallisena kuulusteluna tai esseenä. Kuulustelut: klo 13-16, sali 1 (Fabianinkatu 33), ilmoittautuminen mennessä klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä. Esseistä sovitaan leht. Outi Raehalmeen (sl) / leht. Ilse Eriksson (kl) kanssa. Esseet jätetään tarkastettaviksi 9.12., ja mennessä. Opintojaksosta vastaa leht. Outi Raehalme (sl) / leht. Ilse Eriksson (kl). AK 1.3. Kasvatussosiologinen tutkimus 2 ov Opintosuoritukset: O 14 t, OT 66 t Opintojakson voi suorittaa kolmella tavalla: 1) opettajan (prof. Hannu Simola) johtamana artikkeliseminaarina, 2) yksin kirjallisesti tai 3) lukupiirinä. Kaikissa vaihtoehdoissa ennakkoilmoittautuminen (14.1. mennessä), avausistuntoon osallistuminen (ti 3.2. klo sem.huone 1) ja osallistuminen päättöistuntoon (ti klo sem.huone 1), jossa jakso vedetään yhteen, ovat pakollisia kaikille. Artikkeliseminaari koostuu avausistunnosta, viidestä seminaari-istunnosta ja päättöistunnosta. Seminaari-istunnot pidetään ti klo sem.huone 1, Kaikissa suoritusmuodoissa luetaan sama kirjallisuus, joka ilmoitetaan avausistunnossa. Kirjallisuuden lukemisen sekä siitä kirjoittamisen ja keskustelun lisäksi jokainen tekee suppean kurssityön. Mahdollinen karsinta artikkeliseminaariin, johon voidaan ottaa 16 opiskelijaa, perustuu ilmoittautumisjärjestykseen. Perusopintojen Kasvatus ja yhteiskunta -opintojakso tulee olla suoritettuna. Arviointi: Kurssityön perusteella 1-3. Opintojaksosta vastaa prof. Hannu Simola. AK 1.4. Kasvatuksen historian tutkimus 2 ov Opintosuoritukset: L 20 t, R 12 t, OT 48 t Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot ke 10-12, laitoksen luentosali, prof. Martti T. Kuikka. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan mennessä. Ryhmän kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat alkavalla viikolla. ryhmä 1 ma sem.h. 7, Martti T. Kuikka Opintojaksosta vastaa prof. Martti T. Kuikka. 19

7 AK 1.5. Koulutuspolitiikka ja koulutussuunnittelu 2 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 68 t Opintojakson voi suorittaa kolmella tavalla: 1) opettajan (prof. Hannu Simola) johtamana artikkeliseminaarina, 2) yksin kirjallisesti tai 3) lukupiirinä. Kaikissa vaihtoehdoissa ennakkoilmoittautuminen (25.9. mennessä), kirjallisuuskuulustelu, avausistuntoon osallistuminen (ti klo sem.huone 2) ja osallistuminen päättöistuntoon (ti klo sem.huone 2), jossa jakso vedetään yhteen, ovat pakollisia kaikille. Seminaari koostuu avausistunnosta, viidestä seminaari-istunnosta ja päättöistunnosta. Seminaari-istunnot pidetään ti klo sem.huone 2, Mahdollinen karsinta seminaariin, johon voidaan ottaa 16 opiskelijaa, perustuu ilmoittautumisjärjestykseen. Perusopintojen Kasvatus ja yhteiskunta -opintojakso tulee olla suoritettuna. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Kirjallisuuskuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Opintojaksoon ja kuulusteluun ilmoittaudutaan mennessä. Uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä. Kirjallisuuskuulustelun suorittaminen ennen avausistuntoa on suotavaa. Opintojaksosta vastaa prof. Hannu Simola. AK 1.6. Osaamisen kehittäminen organisaatiossa 2 ov Ks. aikuiskasvatustieteen tutkintovaatimuksista opintojakso AA3.1. AK 1.7. Bildning i ett multikulturellt samhälle 2 ov Ks. oppiaineiden pedagogik ja vuxenpedagogik tutkintovaatimuksista opintojakso C3/C*3. AK 2. Tutkimusmenetelmät 6 ov AK 2.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 ov Opintosuoritukset: L 14 t, R 18 t, OT 88 t Orientoiva teoskuulustelu, osallistuminen opetukseen, harjoitustyö sekä kirjallinen kuulustelu. Sivuaineopiskelija suorittaa harjoitusten ja harjoitustyön sijasta kuulustelussa harjoitukset korvaavan kirjallisuuden. Arviointi: Kuulustelujen ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot to 12-14, laitoksen luentosali, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan mennessä. Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitusryhmien ensimmäinen kokoontuminen on viikolla 41. Varsinaiset kokoontumiset ovat viikoilla ryhmä 1 ma sem.h. 3, Outi Raehalme ryhmä 2 ma sem.h. 5, Irma Laiho ryhmä 3 ti sem.h. 7, Outi Raehalme ryhmä 4 ke sem.h. 7, Irma laiho ryhmä 5 to sem.h. 7, Leena Ahteenmäki-Pelkonen Ryhmän 5 ensimmäinen kokoontuminen to sem.h. 7. Opintojaksosta vastaa leht. Leena. Ahteenmäki-Pelkonen. 20

8 AK 2.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi 3 ov Opintosuoritukset: L 18 t + 18 t, R 30 t, OT 54 t Opintojakso koostuu kahdesta luentotyyppisestä jaksosta, näiden sisältöjä integroivista harjoituksista sekä omatoimisesta työstä. Kurssille osallistuvien edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu. Sivuaineopiskelija suorittaa harjoitusten ja harjoitustyön sijasta kuulustelussa harjoitukset korvaavan kirjallisuuden. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Jakso 1: Luennot ti ja to 14-16, laitoksen luentosali, yliopistonleht. Leila Pehkonen. Jakso 2: Luennot ti ja to 14-16, laitoksen luentosali, prof. Patrik Scheinin. Kuulustelu 6.5. klo 9-13, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu (tarkoitettu varsinaisessa kuulustelussa hylätyille) 8.6. klo 9-13, laitoksen luentosali. Toinen uusintakuulustelu järjestetään syyskuussa Kevätlukukauden 2003 toinen uusintakuulustelu on klo 8-12, laitoksen luentosali. Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään Jakson 1 ja 2 yhteiset harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat 9.2. alkavalla viikolla. Huom! Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on opintojakson alkaessa voimassa oleva yliopiston mikroverkon käyttölupa. ryhmä 1 ma mikroluokka, Jaana Poikolainen ryhmä 2 ti mikroluokka, Jaana Poikolainen ryhmä 3 ti mikroluokka, Leila Pehkonen ryhmä 4 ke mikroluokka, Marja-Liisa Malmivuori ryhmä 5 ke mikroluokka, Marja-Liisa Malmivuori Opintojaksosta vastaa yliopistonleht. Leila Pehkonen. AK 3. Proseminaari 6 ov Opintosuoritukset: R 50 t, OT 190 t Proseminaariin osallistuminen edellyttää, että aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot on kokonaan suoritettu. Suositeltavaa on, että myös aineopintojen muut opintojaksot, paitsi AK4, on suoritettu tai meneillään. Seminaarityön suunnittelu, toteuttaminen sekä raportointi yksilö- tai parityönä, työn eri vaiheiden esittäminen seminaariryhmässä sekä aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn. Proseminaarityö kannattaa, mikäli mahdollista, suunnitella pro gradu -tutkielman esitutkimukseksi. Proseminaariryhmän opettajan suosituksesta erinomaisen proseminaarityön tekijä voidaan suoraan hyväksyä tutkimusseminaari I:een (ilman suunnitteluseminaaria), mikäli opiskelija tekee pro gradu --tutkielman tai sivuaineen syventävien opintojen tutkielman proseminaarityön aiheesta. Arviointi: Proseminaarityön perusteella 1-3. Harjoitusaine: Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten vaaditaan yksi harjoitusaine, joka on pääsääntöisesti pääaineen aineopintojen hyväksytty proseminaarityö, jonka äidinkielen tarkastaa kielentarkastaja. Harjoitusaineen voi toimittaa tarkastettavaksi, kun Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso tai Modersmålets skriftliga framställning -opintojakso on suoritettu. Proseminaariin ilmoittautuminen viimeistään ja Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla ja klo 15. Ryhmät kokoontuvat ensimmäisen kerran ja alkavilla viikoilla, jolloin sovitaan mm. ryhmän ohjelmasta ja tutkimusaiheista. Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla. 21

9 Syyslukukauden ryhmät: ryhmä 1 ti sem.h. 7, leht. Outi Raehalme ryhmä 2 ti sem.h. 2, yliopistonleht. Jaana Poikolainen Kevätlukukauden ryhmät: ryhmä 1 ti sem.h. 2, leht. Eeva Koivumäki ryhmä 2 ke sem.h. 2, leht. Ilse Eriksson Seminaarista vastaa proseminaarin pitäjä. Kandidaatintyö ja kypsyysnäyte Mikäli opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, proseminaarityö on kandidaatin tutkinnon kandidaatintyö. Opiskelijan tulee myös suorittaa kandidaatintyön pohjalta kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kandidaatintyö jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon kypsyysnäytteen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. AK 4. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa 2 ov (Vain pääaineopiskelijoille) Opintosuoritukset: O 10 t, R 14 t, OT 56 t Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin sekä harjoitustyön tekeminen. Harjoituksissa laaditaan didaktinen käsikirjoitus ja toteutetaan siitä valittu osa tieto- ja viestintätekniikkaa käyttäen. Harjoitustyön sisältö voi liittyä omaan proseminaaritutkielmaan tai opintojaksossa PK6. Kasvatus elämänkulussa laadittuun esseeseen tai muihin sisällöltään soveltuviin aiempiin kasvatustieteen opintoihin. Harjoitustyön toteutuksessa hyödynnetään opintojakson kirjallisuutta sekä kurssilla annettavia artikkeleita ja Internet-lähteitä. Arviointi: Harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot pe 9-11, laitoksen sem.huone 2, tutkijaleht. Anne Nevgi. Harjoitukset 3 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Kurssille on rajoitettu osallistujamäärä. Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 17. Harjoitukset alkavat alkavalla viikolla. ryhmä 1 ma mikroluokka, Mikael Kivelä ryhmä 2 to mikroluokka, Irma Laiho ryhmä 3 to mikroluokka, Anne Nevgi ryhmä 4 pe 9-12 mikroluokka, Mikael Kivelä Opintojaksosta vastaa tutkijaleht. Anne Nevgi. Kasvatustieteen aineopintojen arvosana Kasvatustieteen aineopinnoista annetaan kaikkien aineopintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvosana määräytyy opintoviikkopainotetun keskiarvon perusteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava aineopintojen rekisteröintilomake. Kasvatustieteen aineopinnoista vastaa prof. Patrik Scheinin. 22

10 Kasvatustieteen syventävät opinnot Pääaineopiskelijoilla syventävien opintojen laajuus yhdessä perus- ja aineopintojen kanssa on 75 opintoviikkoa. Sivuaineopiskelijat suorittavat kasvatustieteen opintoviikon laajuisten aineopintojen tai opintoviikon opintokokonaisuuden tai cum laude approbaturin lisäksi joko 20 tai 25 opintoviikon laajuiset syventävät opinnot. Syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi tulee ov. Varsinaiset sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena jokin yliopistollinen oppiaine ja jotka ovat siinä suorittaneet syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnot ja tutkimusseminaarit, voivat suorittaa syventävien opintojen osuuden 20 ov:n laajuisena. Näille opiskelijoille laaditaan yksilölliset opetussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon opintotausta ja jatkosuunnitelmat. Ne sivuaineopiskelijat, jotka suorittavat syventävät opinnot ns. erillisinä opintoina, suorittavat syventävien opintojen osuuden 25 ov:n laajuisena. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: orientoiva kirjallisuus 1 ov, valinnainen kirjallisuus 2 ov, täydentävä kirjallisuus 2 ov, tutkimusmenetelmät 6 ov, suunnitteluseminaari 2 ov, tutkimusseminaari 2 ov ja sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 10 ov. Syventävät opinnot voi aloittaa syys- tai kevätlukukaudella. Kaikki lukuvuodesta tai sen jälkeen tutkinnon suoritusoikeuden saaneet suorittavat syventävät opinnot pääsääntöisesti syventävien opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti. Lukuvuosina syventävät opinnot aloittaneet/aloittavat, jotka ovat suorittaneet 40 opintoviikon laajuiset aineopinnot, suorittavat kuitenkin syventävät opinnot 35 opintoviikon laajuisina eli ilman valinnaisia syventäviä opintoja. Tutkimusmenetelmät suoritetaan vähintään 6 opintoviikon laajuisina. Opintojaksoa Yhteinen osa ei enää järjestetä. Mikäli syventävien opintojen orientoiva kirjallisuus on suoritettu ennen lukuvuotta ja yhteinen osa on suorittamatta, opiskelijan tulee suorittaa SK1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov (Cohen & Manionin teos). Suorituksen voi käyttää esim. tutkimusmenetelmäopintojen osasuoritukseksi. Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viikkoa ennen kuulustelua ellei opintojaksossa toisin mainta. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa ellei opintojaksossa toisin mainita. SK 1. Kirjallisuus 8 ov (Sivuaineopiskelijoilla 5 ov) SK 1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov Opintosuoritukset: OT 40 t Opintojakso sijoittuu syventävien opintojen alkuun. Pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa orientoiva kirjallisuus viimeistään suunnitteluseminaarin aikana. Kirjallinen kuulustelu. Pääaineopiskelijoilla kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on, että kasvatustieteen aineopinnot, lukuunottamatta opintojaksoa AK4, on suorittettu. Sivuaineopiskelijoilla ja erillisinä opintoina opiskelevilla kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on kasvatustieteen aineopintojen tai opintoviikon opintokokonaisuuden tai cum laude approbaturin suoritus vähintään hyvin tiedoin. Kuulustelu järjestetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Kuulusteluun voivat osallistua pääaineopiskelijoiden lisäksi 1) ne opiskelijat, jotka ovat Helsingin yliopiston kirjoissa ja haluavat suorittaa sivuaineena kasvatustieteen syventävät opinnot / laudaturin; sekä 2) ne henkilöt, jotka eivät ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavina opiskelijoina, vaan haluavat suorittaa kasvatustieteen syventävät opinnot / laudaturin ns. erillisinä opintoina (ks. Erillisten opintojen suorittaminen). 23

11 Sivuaineopiskelijoille ja erillisinä opintoina syventävät opinnot suorittaville on erilliset ilmoittautumisohjeet ( Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Syventävien opintojen sivuaineopintoihin tai erillisiin opintoihin pyrkivän tulee opinto-oikeuden saadakseen suorittaa orientoiva kirjallisuus vähintään hyvin tiedoin (arvosana 1.70 tai 2-). Kuulustelut: Syyslukukaudella 1.9. klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Pääsääntöisesti kaikki osallistuvat ensimmäiseen kuulusteluun. Pääaineopiskelijoille järjestetään uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Kevätlukukaudella 9.1. klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään 5.1. Pääsääntöisesti kaikki osallistuvat ensimmäiseen kuulusteluun. Pääaineopiskelijoille järjestetään uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään 5.2. Nekin pääaineopiskelijat, jotka aikovat tulla vasta toiseen kuulusteluun, osallistuvat lukukauden alusta lähtien syventäviin opintoihin kuuluvien opintojaksojen opetukseen. Opintojaksosta vastaa prof. Elina Lahelma. Kuulustelun järjestää syyslukukaudella tohtoriass. Harri Pitkäniemi ja kevätlukukaudella tohtoriass. Sanna Vehviläinen. SK 1.2. Valinnainen kirjallisuus 4 ov (Sivuaineopiskelijoilla 2 ov) Opintosuoritukset: OT 160 t (OT 80 t) Käsikirjoista valittavasta materiaalista sivua vastaa yhtä opintoviikkoa. Suoritettava kirjallisuus valitaan tutkintovaatimusten kirjallisuusluettelosta. Kirjallisuus suoritetaan referaatteina tai esseinä. Myös syventävät opinnot ennen lukuvuotta aloittaneet suorittavat valinnaisen kirjallisuuden nykyisten tutkintovaatimusten mukaan referaatteina tai esseinä. Yhden teoksen voi korvata valinnaisella luentosarjalla. Yhden teoksen voi myös suorittaa verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Kirjallisuudesta ja opintojakson suorittamistavasta sovitaan suunnitteluseminaarin pitäjän kanssa seminaarin aikana. Valinnaisen kirjallisuuden laajuus noudattaa syventävien opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia. Valinnaisen kirjallisuuden laajuus on syventävät opinnot lukuvuosina aloittaneilla/aloittavilla pääaineopiskelijoilla 4 ov ja sivuaineopiskelijoilla 2 ov. Käsikirjoista valittavasta materiaalista sivua vastaa yhtä opintoviikkoa. Arviointi: Referaattien ja esseiden perusteella 1-3. Kevätlukukaudella 2003 suunnitteluseminaarin suorittaneiden tulee palauttaa valinnaisen kirjallisuuden tehtävät viimeistään mennessä. Syyslukukaudella 2003 suunnitteluseminaarin suorittavat palauttavat tehtävät viimeistään mennessä ja kevätlukukaudella 2004 suorittavat viimeistään mennessä. Tehtävät palautetaan kaikki samalla kertaa ja sille opettajalle, jonka kanssa niistä on sovittu, vaikka opettaja ei palautuslukukautena olisikaan suunnitteluseminaarin pitäjä. Valinnaisesta kirjallisuudesta vastaa suunnitteluseminaarin pitäjä. 24

12 SK 1.3. Täydentävä kirjallisuus 3 ov (Sivuaineopiskelijoilla 2 ov) Opintosuoritukset: OT 120 t (OT 80 t) Kirjallisuus koostuu kolmesta osa-alueesta. Pääaineopiskelija valitsee suoritettavaksi yhden teoksen kultakin osa-alueelta, sivuaineopiskelija yhden teoksen kahdelta osa-alueelta. Yhden teoksen voi korvata jollakin muulla luento- tai kurssisuorituksella, mikäli se soveltuu aiheeltaan täydentävän kirjallisuuden osa-alueisiin. Aikaisemmin suoritettua teosta ei voi valita enää tähän opintojaksoon. Suoritusmuotona on joko kirjallinen kuulustelu käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä (ks. Kypsyysnäytteet ja kirjallisuuskuulustelut lukuvuonna ) tai esseetehtävän laatiminen. Kirjalliseen kuulusteluun ilmoittaudutaan Oodin kautta. Esseinä suoritettaessa opiskelija valitsee teokset ja ottaa yhteyttä opintojaksosta vastaavaan KT Yrjö Yrjönsuureen joka antaa esseiden aiheet ja ohjeet kirjoittamista varten Täydentävän kirjallisuuden laajuus noudattaa syventävien opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia. Täydentävän kirjallisuuden laajuus on syventävät opinnot lukuvuosina aloittaneilla/aloittavilla pääaineopiskelijoilla 3 ov ja sivuaineopiskelijoilla 2 ov. Arviointi: Kuulustelun/esseen perusteella 1-3. Täydentävästä kirjallisuudesta vastaa KT Yrjö Yrjönsuuri. SK 2. Tutkimusmenetelmät 6 ov Tutkimusmenetelmien kokonaislaajuus on 6 ov, joka opiskelijan valinnan mukaan voi koostua kahden tai useamman menetelmän alueelta. Muista kuin tässä tiedekunnassa tarjottujen syventävien opintojen menetelmäkurssien soveltuvuudesta on syytä neuvotella syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa. Tutkimusmenetelmät suositellaan suoritettavaksi suunnitteluseminaarin ja tutkimusseminaari I:n aikana. SK 2.1. Tieteenfilosofia 2 ov Opintosuoritukset: O 14 t, OT 66 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu tai kirjallisen työn suorittaminen. Opintojakso voidaan suorittaa myös ilman opetusosuutta valitsemalla suoritettavaksi kaksi teosta. Arviointi: Kuulustelun tai kirjallisen työn perusteella 1-3. Opetus pe 12-16, , ja laitoksen sem.huone 1, prof. Tapio Puolimatka. Opetukseen ilmoittaudutaan viimeistään Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Opintojaksosta vastaa prof. Tapio Puolimatka. SK 2.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2-3 ov Koko opintojakson laajuus on 3 ov. Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös ilman harjoituksia, jolloin laajuus on 2 ov. Opintosuoritukset: L 20 t, R 20 t, OT 80 t Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot ti 16-19, laitoksen luentosali, tohtoriass. Sanna Vehviläinen. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu (tarkoitettu varsinaisessa kuulustelussa hylätyille) klo 9-12, laitoksen luentosali. 25

13 Harjoitukset 3 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitusryhmien ensimmäinen kokoontuminen on 2.2. alkavalla viikolla. Varsinaiset kokoontumiset ovat ryhmillä 1-4 viikoilla ja ryhmällä 5 viikoilla ryhmä 1 ma sem.h. 5, Harri Pitkäniemi ryhmä 2 ti sem.h. 2, Irma Laiho ryhmä 3 ke sem.h. 1, Irma Laiho ryhmä 4 to sem.h. 5, Aino-Maija Lahtinen ryhmä 5 pe sem.h. 1, Tarja Palmu Opintojaksosta vastaa tohtoriass. Sanna Vehviläinen. SK 2.3. Monimuuttuja-analyysi 2-3 ov Opiskelija voi suorittaa monimuuttuja-analyysi I:n sekä halutessaan syventää tietojaan suorittamalla myös monimuuttuja-analyysi II:n. SK Monimuuttuja-analyysi I 2 ov Opintosuoritukset: L 10 t, R 20 t, OT 50 t Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Opiskelijan tulee käyttää soveltuvaa kirjallisuutta valmistautuessaan kuulusteluun. Opintojaksoon osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut aineopintojen kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi -opintojakson vähintään hyvin tiedoin (arvosana ht, 2- tai 1.70). Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja to 14-16, (ei ) laitoksen luentosali, prof. Patrik Scheinin. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 3 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat alkavalla viikolla. Huom! Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on opintojakson alkaessa voimassa oleva yliopiston mikroverkon käyttölupa. ryhmä 1 ke mikroluokka, Eeva Koivumäki ryhmä 2 to 9-12 mikroluokka, Eeva Koivumäki Opintojaksosta vastaa prof. Patrik Scheinin. SK Monimuuttuja-analyysi II 1 ov Kurssi soveltuu myös jatko-opintoihin. Opintosuoritukset: L 8 t, OT 32 t Aktiivinen osallistuminen luentoihin sekä mielellään omaan aineistoon perustuva harjoitustyö. Opiskelija käyttää soveltuvaa kirjallisuutta harjoitustyön tukena. Opintojaksoon osallistumisen edellytyksenä on monimuuttuja-analyysi I -opintojakson suorittaminen. Arviointi: Harjoitustyön perusteella 1-3. Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna Opintojaksosta vastaa prof. Patrik Scheinin. 26

14 SK 2.4. Kasvatuksen historian ja vertailevan kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 2-3 ov Koko opintojakson laajuus on 3 ov. Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös ilman harjoituksia, jolloin laajuus on 2 ov. Opintosuoritukset: L 20 t, R 20 t, OT 80 t Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot ke 10-12, laitoksen luentosali, dosentti Marjatta Rahikainen Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12 laitoksen luentos. Harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmän kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat viikolla 6. ryhmä 1 ke 12-14, sem. h. 2 Kari Kantasalmi Opintojaksosta vastaa dosentti Marjatta Rahikainen Kurssin www-sivu on osoitteessa: SK 3. Valinnaiset syventävät opinnot 5 ov (Vain pääaineopiskelijoille) Kasvatustieteellisen asiantuntijuuden syventämiseksi opiskelija voi koota opintojakson sisällön omavalintaiseksi kokonaisuudeksi laitoksen opetustarjonnasta tai muusta vastuuhenkilön kanssa sovittavasta opetuksesta. Soveltuvia opintoja ovat erilaiset tieteenfilosofiset, metodologiset ja sisällölliset alan asiantuntijoiden mm. dosenttien ja kansainvälisten tutkijavierailijoiden tarjoamat erityiskurssit, ylimääräiset syventävien opintojen tutkimusmenetelmäkurssit sekä myös tuutorikoulutus ja siihen liittyvä tuutorina toimiminen. Lukuvuonna järjestetään ainakin seuraavat valinnaisiksi syventäviksi opinnoiksi soveltuvat kurssit: Adult Basic Education and Vocational Education in Latin America: accreditation strategies Arkipäivän oppimisesta arjen pedagogisiin suhteisiin Etnografisen havainnoinnin ja haastattelun kurssi Keskusteluanalyysi vuorovaikutuksen tutkimuksen lähestymistapana Koulutusohjelmien arvioinnin kurssi Teoriasta käytäntöön: Työelämä ja kasvatusalan asiantuntijaidentiteetin kehittyminen Vertaileva kasvatustiede ja koulutuksen tutkimus Ajankohtaiset koulutuskysymykset (ks. tarkemmat tiedot kursseista opinto-oppaan kohdasta Valinnaiset luennot ja seminaarit) Opintojaksosta vastaa prof. Patrik Scheinin. SK 4. Kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisukäytännöt 1 ov (Vain pääaineopiskelijoille) Opintosuoritukset: O 12 t, OT 28 t Osallistuminen opetukseen ja artikkelin kirjoittamiseen liittyvä harjoitustyö. Arviointi: Harjoitustyön perusteella 1-3. Opetus ma 10-12, laitoksen luentosali, prof. Sari Lindblom-Ylänne. Ilmoittautuminen viimeistään Opintojakson voi opetukseen osallistumisen sijasta suorittaa korvaavana suorituksena tutustumalla kolmeen vuosien aikana kansainvälisessä julkaisusarjassa julkaistuun artikkeliin ja vertaamalla artikkelien julkaisukäytäntöjen eroja ja yhtäläisyyksiä ja laatimalla raportti, jossa näkyy myös opiskelijan oma käsitys siitä, millainen on hyvä artikkeli. Korvaavan tehtävän ottaa vastaan yliopistonlehtori Jaana Poikolainen. Opetukseen osallistuvilla opintojaksosta vastaa prof. Sari Lindblom-Ylänne. Korvaavana suorituksena suorittavilla opintojaksosta vastaa yliopistonlehtori Jaana Poikolainen. 27

15 SK 5. Pro gradu -tutkielma ja sen tekemistä tukevat seminaarit 20 ov Opiskelija tekee tutkimuksen valitsemastaan ja perustelemastaan kasvatustieteen ongelmasta sekä tuottaa tutkimuksestaan itsenäisen tieteellisen raportin. Tutkimus voi liittyä aiheeltaan laajempaan tutkimusprojektiin. Tutkielman tulee osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja valmiutta tietojen esittämiseen omalla tieteenalalla. Seminaarien suoritustapa: Kaikkien seminaarien suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn sekä kirjallisen raportin laatimista. Tutkimusseminaari II:n raportin tulee sisältää tutkimustuloksia. Seminaarien arviointi: hyväksytty/hylätty SK 5.1. Suunnitteluseminaari 2 ov Opintosuoritukset: R 28 t, OT 52 t Opiskelija paneutuu omaan tutkimusaiheeseensa liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin sekä laatii tutkimussuunnitelman. Suunnitteluseminaariin voi osallistua, kun aineopinnot on suoritettu. Pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa syventävien opintojen orientoiva kirjallisuus viimeistään suunnitteluseminaarin aikana. Proseminaariryhmän opettajan suosituksesta erinomaisen proseminaarityön tekijä voidaan suoraan hyväksyä tutkimusseminaari I:een (ilman suunnitteluseminaaria), mikäli opiskelija tekee pro gradu -tutkielman tai sivuaineen syventävien opintojen tutkielman proseminaarityön aiheesta. Ilmoittautuminen seminaarin pitäjälle ja klo mennessä vastaanottoaikana. Tutkielman aihealueen tulee olla selvillä ilmoittauduttaessa. Ilmoittautumislomakkeita saa laitoksen toimistosta. Ilmoittauduttaessa tulee olla mukana ajan tasalla oleva opintosuoritusote. Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla ja klo 15. Suunnitteluseminaarit kokoontuvat ensimmäisen kerran ja alkavilla viikoilla, jolloin sovitaan työskentelytavoista ja ohjelmasta. Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla. Syyslukukauden suunnitteluseminaarit: ryhmä 1 ti sem.h. 3, prof. Hannu Simola ryhmä 2 ti sem.h. 7, tohtoriass. Harri Pitkäniemi ryhmä 3 ke sem.h. 5, prof. Patrik Scheinin Kevätlukukauden suunnitteluseminaarit: ryhmä 1 ti sem.h. 5, yliopistonleht. Jaana Poikolainen ryhmä 2 pe sem.h. 7, yliopistonleht. Leila Pehkonen Hannu Simolan seminaarin aihealue on koulutuspolitiikka ja kasvatussosiologia. Patrik Scheininin seminaarissa tutkielmien aiheiden tulee liittyä koulutuksen suunnitteluun, sen toteutumiseen tai sen tulosten arviointiin. Työskentelyn pääpaino on empiirisissä tutkimusasetelmaan, aineiston hankintaan sekä aineiston analyysimenetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Seminaari on tarkoitettu tutkielman tekijöille työn vaiheesta riippumatta. Suunnitteluseminaarista vastaa seminaarin pitäjä. SK 5.2. Tutkimusseminaari I 2 ov Opintosuoritukset: R 28 t, OT 52 t Seminaarin tavoitteena on ohjata opiskelijaa erityisesti aineistonhankintaan sekä sen analysointiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Näiden ratkaiseminen edellyttää tutkimuksen viitekehyksen ja ongelmanasettelun riittävää jäsentyneisyyttä. Tutkimusseminaari I:een voi osallistua, kun suunnitteluseminaari on suoritettu. 28

16 SK 5.3. Tutkimusseminaari II 2 ov (Vapaaehtoinen, mikäli tutkielma on valmistunut tutkimusseminaari I:n aikana) Opintosuoritukset: R 28 t, OT 52 t Seminaarin tavoitteena on ohjata opiskelijaa erityisesti tulosten raportoinnissa sekä tutkimuksen tulosten ja teoreettisen osuuden nivomisessa. Tutkimusseminaari II:een voi osallistua, kun tutkimusseminaari I on suoritettu. Tutkimusmenetelmät suositellaan suoritettavaksi ennen tutkimusseminaari II:sta. Tutkimusseminaari I-II:n opetus: Ilmoittautuminen seminaarin pitäjälle ja klo mennessä vastaanottoaikana. Ilmoittauduttaessa tulee olla mukana ajan tasalla oleva opintosuoritusote sekä tutkimusseminaari I:een ilmoittauduttaessa tutkimussuunnitelma. Ilmoittautumislomakkeita saa laitoksen toimistosta. Ryhmien kokoonpano on nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla ja klo 15. Tutkimusseminaarit kokoontuvat ensimmäisen kerran ja alkavilla viikoilla, jolloin sovitaan työskentelytavoista ja ohjelmasta. Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla. Syyslukukauden tutkimusseminaarit: ryhmä 1 ma sem.h. 5, leht. Eeva Koivumäki ryhmä 2 ti sem.h. 3, prof. Hannu Simola ryhmä 3 ke sem.h. 5, prof. Patrik Scheinin ryhmä 4 ti sem.h. 3, prof. Elina Lahelma Kevätlukukauden tutkimusseminaarit: ryhmä 1 ma sem.h. 5, leht. Eeva Koivumäki ryhmä 2 ti sem.h. 3, prof. Hannu Simola ryhmä 3 ti sem.h.10, TOP-tutkimusseminaari ryhmä 4 ke sem.h. 5, prof. Patrik Scheinin ryhmä 5 ti 14-16, sem.h. 7, leht. Ilse Eriksson ryhmä 6 ma 15-17, sem.h. 2, tohtoriass. Harri Pitkäniemi Hannu Simolan seminaarin aihealue on koulutuspolitiikka ja kasvatussosiologia. TOP-tutkimusseminaarissa ohjataan yliopisto työ- ja oppimisympäristönä (TOP) -tutkimusohjelman tutkimusteemojen mukaisia tutkimusaiheita, pro gradu -tutkielmia tai väitöskirjoja. Ohjaajat ovat prof. Sari Ylänne-Lindblom, tutkijaleht. Anne Nevgi ja prof. Maaret Wager. Seminaariin ei voida ottaa uusia opiskelijoita, koska ryhmä on täynnä. Patrik Scheininin seminaarissa tutkielmien aiheiden tulee liittyä koulutuksen suunnitteluun, sen toteutumiseen tai sen tulosten arviointiin. Työskentelyn pääpaino on empiirisissä tutkimusasetelmaan, aineiston hankintaan sekä aineiston analyysimenetelmiin liittyvissä kysymyksissä. Seminaari on tarkoitettu tutkielman tekijöille työn vaiheesta riippumatta. Tutkimusseminaarista vastaa seminaarin pitäjä. Tutkimustyön seminaari (vapaaehtoinen) Seminaariin osallistuminen on vapaaehtoista ja se on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät välittömästi tutkimusseminaari I:n jälkeen jatka tutkimusseminaari II:een tai jotka molemmat tutkimusseminaarit käytyään ovat kohdanneet tutkielman teossa ongelmia. sl/kl ke 17-19, sem.h. 5, alkaen ja 21.1., leht. Eeva Koivumäki Ilmoittautuminen ja mennessä seminaarin pitäjälle, vastaanottoaika ke Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa laitoksen toimistosta. 29

17 SK 5.4. Pro gradu -tutkielma 14 ov (Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 10 ov) Opintosuoritukset: OT 560 t (OT 400 t) Tutkielman tarkastettavaksi jättäminen, harjoitusaine ja kypsyysnäyte: Suoritettuaan äidinkielen opinnot ja laadittuaan pro gradu -tutkielman pääaineopiskelija kirjoittaa tutkielmansa aihepiiriin liittyvän kypsyysnäytteen (jollei ole suorittanut kandidaatin tutkintoa), jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja äidinkielen hallintaa. Kypsyysnäyte suoritetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten vaaditaan yksi harjoitusaine, joka on pääsääntöisesti pääaineen aineopintojen hyväksytty proseminaarityö, jonka äidinkielen tarkastaa kielentarkastaja. Harjoitusaineeksi käy myös tutkimusseminaari II:n hyväksytty esitelmä. Harjoitusaineen voi toimittaa äidinkielenopettajan tarkastettavaksi, kun Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso tai Modersmålets skriftliga framställning -opintojakso on suoritettu. Harjoitusaine tulee olla suoritettu kypsyysnäytteeseen ilmoittauduttaessa. Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon kypsyysnäytteen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen jo kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten, hänen tulee jättää pro gradu -tutkielma tarkastettavaksi noudattaen kypsyysnäytettä ja tutkielman tarkastamista koskevia ohjeita. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (2 kpl) jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon opintokokonaisuudesta vastaavalle professorille toimitettavaksi. Sivuaineopiskelija ei suorita kypsyysnäytettä. Arviointi: Hyväksytystä pro gradu -tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Kypsyysnäyte hyväksytään ilman erillistä arvosanaa tai hylätään. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla 1-3. Kasvatustieteen syventävien opintojen arvosana Kasvatustieteen syventävistä opinnoista annetaan kaikkien syventäviin opintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvostelussa otetaan huomioon opintojaksojen laajuus ja opintojaksoista annettu arvostelu. Pääaineen syventävien opintojen arvosanaa määrättäessä ei oteta huomioon pro gradu -tutkielmasta saatua arvosanaa. Sivuaineopintoina suoritettavien syventävien opintojen arvosanaa määrättäessä tutkielman arvosana otetaan huomioon. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava syventävien opintojen rekisteröintilomake. Kasvatustieteen syventävistä opinnoista vastaa prof. Elina Lahelma. 30

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos Aikuiskasvatustieteen koulutus Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnot Pääaine: Aikuiskasvatustiede Yhteiset opinnot Y 1. Orientoituminen yliopisto-opiskeluun Y 2. Tietotekniikan ja

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille,

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS PL 39 (Bulevardi 18) 00014 Helsingin yliopisto Puhelin 191 28018 (toimisto) 191 28057 (vahtimestari) Fax 191 28073 S-posti ktl-toimisto@helsinki.fi WWW http://www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten 2001-2003 mukaan. Nämä tutkintovaatimukset

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS PL 39 (Bulevardi 18) 00014 Helsingin yliopisto Puhelin 191 28018 (toimisto) 191 28057 (vahtimestari) Telefax 191 28073 Sähköposti ktl-toimisto@helsinki.fi WWW http://www.edu.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Tutkintoihin johtavat koulutukset

Tutkintoihin johtavat koulutukset Dekaanin päätös 22.12.2010 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2010 2012 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot