Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos"

Transkriptio

1 Aikuiskasvatustieteen koulutus Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnot Pääaine: Aikuiskasvatustiede Yhteiset opinnot Y 1. Orientoituminen yliopisto-opiskeluun Y 2. Tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet Y 2.1. Tietotekniikan perusteet 1 ov Y 2.2. Tilastollisen kuvauksen perusteet 1 ov Y 3. Kieli- ja viestintäopinnot Y 3.1. Tieteellinen kirjoittaminen Y 3.2. Äidinkielen suullinen ilmaisu Y 3.3. Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito Y 3.4. Vieraan kielen tekstin ymmärtäminen 1 ov Y 3.5. Vieraan kielen suullinen taito 1 ov Y 4. Harjoittelu Y 5. Vapaasti valittavat opinnot Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 15 ov PA 1. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen PA 2. Kasvatus ja yhteiskunta PA 3. Aikuiskoulutuksen toimintakentät PA 4. Oppimisen psykologiset perusteet PA 5. Aikuisdidaktiikan perusteet PA 6. Työ ja oppiminen PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 20 ov AA 1. Aikuisen oppimisen teoreettiset perusteet AA 2. Aikuisdidaktiikan praktikum AA 3. Valinnaiset aineopinnot AA 3.1. Osaamisen kehittäminen organisaatiossa AA 3.2. Aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliset ja filosofiset perusteet AA 3.3. Kehittävä työntutkimus AA 3.4. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa AA 3.5. Bildning i ett multikulturellt samhälle AA 4. Tutkimusmenetelmät AA 4.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 ov AA 4.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi 3 ov AA 5. Proseminaari Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot 40 ov SA 1. Kirjallisuus SA 1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov SA 1.2. Valinnainen kirjallisuus 6 ov SA 1.3. Täydentävä kirjallisuus SA 2. Tutkimusmenetelmät SA 2.1. Tieteenfilosofia SA 2.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2-3 ov SA 2.3. Monimuuttuja-analyysi 2-3 ov SA 2.4. Kasvatuksen historian ja vertailevan kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 2-3 ov SA 3. Valinnaiset syventävät opinnot SA 4. Seminaarit ja pro gradu -tutkielma SA 4.1. Tutkimusseminaari I SA 4.2. Tutkimusseminaari II SA 4.3. Pro gradu -tutkielma 16 ov 8 ov 5 ov 3 ov 4 ov 6 ov 6 ov 9 ov 6 ov 5 ov 20 ov Sivuaineopinnot Vähimmäisvaatimus maisterin tutkinnossa 15 ov + 35 ov Vähimmäisvaatimus kandidaatin tutkinnossa 15 ov + 15 ov 31

2 Aikuiskasvatustieteen perusopinnot Perusopintojen laajuus on 15 opintoviikkoa. Perusopinnot suoritetaan yhden lukukauden aikana (syyslukukaudella). Opinnot ovat yhteisiä pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opintojaksoissa PA2, PA4 ja PA6 opetukseen osallistumisen voi vaihtoehtoisesti korvata suorittamalla kirjallisuuden lisäksi opetuksen korvaavan kirjallisuuden. Perusopinnot suoritetaan pääsääntöisesti perusopintojen suorittamisen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti. Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viikkoa ennen kuulustelua ellei opintojaksossa toisin mainita. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteinen perusopintojen opetus (ks. opinto-oppaan A-osa Kasvatustieteen yhteinen opetus) Muiden laitosten yhteistä opetusta koskevat tiedot selviävät laitoskohtaisista B-oppaista tiedekunnan www-sivuilta. PA 1. Johdatus aikuiskasvatustieteeseen Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 1-3. Opetus ti 10-12, laitoksen sem.huone 1, prof. Yrjö Engeström. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Valmiit oppimistehtävät jätetään tarkastettavaksi kurssin pitäjälle viimeistään (vahtimestarin välityksellä). Opintojaksosta vastaa prof. Yrjö Engeström. PA 2. Kasvatus ja yhteiskunta Opintosuoritukset: O 8 t, OT 72 t Kirjallinen kuulustelu, osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirja. Arviointi: Kuulustelun ja luentopäiväkirjan perusteella 1-3. Kirjallisuuskuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Opintojaksoon ja kuulusteluun ilmoittaudutaan mennessä. Luentoihin osallistumisen ehtona on kirjallisuuden hyväksytty suoritus kuulustelussa. Luennot ma ja ke 12-14, , , ja laitoksen luentosali, prof. Hannu Simola. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös kirjallisuuskuulusteluna, jolloin suoritetaan kirjallisuus ja opetusta korvaava kirjallisuus. Kuulustelut kirjallisuuskuulusteluna opintojakson suorittaville kuulustelun lisäksi klo 13-16, sali 1 Fabianinkatu 33 (ilmoittautuminen klo mennessä) ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen klo mennessä). Opintojaksosta vastaa prof. Hannu Simola. 32

3 PA 3. Aikuiskoulutuksen toimintakentät Osallistuminen opetukseen sekä yhtä aikuiskoulutuksen kenttää koskevan esseen laatiminen. Essee perustuu tutustumiskäyntiin ja kenttää koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen. Arviointi: Esseen perusteella 1-3. Opetus: ti 10-12, laitoksen sem.huone 1, yliopistonlehtori. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Opintojaksosta vastaa yliopistonleht. Irma Laiho PA 4. Oppimisen psykologiset perusteet Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja ke ja pe , laitoksen luentosali, prof. Merja Ikonen- Varila. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelut klo 9-12 laitoksen luentosali ja 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali. Jälkimmäiseen uusintakuulusteluun tulee ilmoittautua mennessä. Opintojaksosta vastaa prof. Merja Ikonen-Varila. PA 5. Aikuisdidaktiikan perusteet Osallistuminen opetukseen, harjoitustehtävien tekeminen, työskentelyä verkkoympäristössä ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustehtävien perusteella 1-3. Opetukseen osallistumisen edellytyksenä on kirjallisuuskuulusteluun osallistuminen ennen opetuksen alkamista. Kirjallisuuskuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen mennessä. Uusintakuulustelut klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen mennessä) ja 9.1. klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen 5.1. mennessä). Opetus: ma ja ke 12-14, laitoksen sem.huone 1, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Opintojaksosta vastaa leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. PA 6. Työ ja oppiminen Osallistuminen opetukseen sekä opetukseen ja kirjallisuuteen perustuva essee tai kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Esseen tai kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ti 14-17, laitoksen sem.huone 1, prof. Merja Ikonen-Varila. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Uusintakuulustelut 5.2. klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen mennessä) ja klo 9-12, laitoksen luentosali (ilmoittautuminen mennessä). Opintojaksosta vastaa prof. Merja Ikonen-Varila. 33

4 PA 7. Kohti tutkivaa työtapaa 3 ov Opintosuoritukset: O 12 t, OT 108 t Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen. Arviointi: Oppimistehtävien perusteella 1-3. Lähiopetuksen ensimmäinen kokoontuminen ke klo 10-12, laitoksen luentosali. Muut lähiopetuskerrat ke 10-12, 1.10., , , ja sem.huone 1, leht. Aino-Maija Lahtinen, sem.huone 2, yliopistonleht. Leila Pehkonen ja sem.huone 5, leht. Jaana Poikolainen. Ryhmät kokoontuvat ke 14-16, Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Oppimistehtävät palautetaan mennessä. Palautetilaisuus ke klo 10-12, laitoksen luentosali. Opintojaksosta vastaa leht. Aino-Maija Lahtinen. Aikuiskasvatustieteen perusopintojen arvosana Aikuiskasvatustieteen perusopinnoista annetaan kaikkien perusopintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvosana määräytyy opintoviikkopainotetun keskiarvon perusteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava perusopintojen rekisteröintilomake. Aikuiskasvatustieteen perusopinnoista vastaa prof. Merja Ikonen-Varila. 34

5 Aikuiskasvatustieteen aineopinnot Aineopintojen laajuus yhdessä perusopintojen kanssa on 35 opintoviikkoa. Opinnot ovat pääosin yhteisiä pää- ja sivuaineopiskelijoille. Aineopinnot voi aloittaa syys- tai kevätlukukaudella. Mikäli menetelmäopinnot on suoritettu kasvatustieteessä, suoritetaan sovituin osin aikuiskasvatustieteen muita opintoja. Aineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti aineopintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti (ks. kyseisen lukuvuoden opinto-opas). Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viikkoa ennen kuulustelua ellei opintojaksossa toisin mainita. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin Oodin kautta osoitteessa AA 1. Aikuisen oppimisen teoreettiset perusteet Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Opintojakso on mahdollista suorittaa syyslukukaudella Opintojaksosta vastaa prof. Reijo Miettinen. AA 2. Aikuisdidaktiikan praktikum (Vain pääaineopiskelijoille) Opintosuoritukset: O 20 t, OT 60 t Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien tekeminen. Arviointi: Harjoitustehtävien perusteella 1-3. Opetus: ke 12-14, ja laitoksen sem.huone 1, leht. Aino-Maija Lahtinen. Opetukseen ilmoittaudutaan viimeistään Opintojaksosta vastaa leht. Aino-Maija Lahtinen. AA 3. Valinnaiset aineopinnot 4 ov (Sivuaineopiskelijoilla 6 ov) Pääaineopiskelija suorittaa valintansa mukaan kaksi valinnaisten aineopintojen opintojaksoa, sivuaineopiskelija kolme opintojaksoa. Kaikkia valinnaisten aineopintojen opintojaksoja ei voida järjestää joka lukuvuosi. AA 3.1. Osaamisen kehittäminen organisaatiossa Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu. Vaihtoehtoisesti opetukseen osallistumisen voi korvata suorittamalla kuulustelussa opetuksen korvaavan kirjallisuuden. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ti 12-14, (ei 17.2.) laitoksen luentosali, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. Opetukseen ilmoittaudutaan mennessä. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Opintojakson voi suorittaa teoskuulusteluna myös klo 13-16, sali 1 (Fabianinkatu 33), ilmoittautuminen viimeistään Opintojaksosta vastaa leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. 35

6 AA 3.2. Aikuiskoulutuksen yhteiskunnalliset ja filosofiset perusteet Opintosuoritukset: OT 80 t Kirjallinen kuulustelu Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Kuulustelut: klo 13-16, sali 1 (Fabianinkatu 33), ilmoittautuminen viimeistään klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Opintojaksosta vastaa ass. Katariina Holma. AA 3.3. Kehittävä työntutkimus Osallistuminen opetukseen, yhden tutkimuksen tutkijan haastatteluun ja raportteihin perustuva erittely ryhmätyönä sekä esseetehtävä. Arviointi: Ryhmätyön ja esseen perusteella 1-3. Luennot ke 14-16, laitoksen luentosali, prof. Yrjö Engeström. Opetukseen ilmoittaudutaan viimeistään Opintojaksosta vastaa prof. Yrjö Engeström. AA 3.4. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa (Vain pääaineopiskelijoille) Ks. kasvatustieteen tutkintovaatimuksista opintojakso AK4. AA 3.5. Bildning i ett multikulturellt samhälle Ks. oppiaineiden pedagogik ja vuxenpedagogik tutkintovaatimuksista opintojakso C3/C*3. AA 4. Tutkimusmenetelmät 6 ov AA 4.1. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 3 ov Opintosuoritukset: L 14 t, R 18 t, OT 88 t Orientoiva teoskuulustelu, osallistuminen opetukseen, harjoitustyö sekä kirjallinen kuulustelu. Sivuaineopiskelija suorittaa harjoitusten ja harjoitustyön sijasta kuulustelussa harjoitukset korvaavan kirjallisuuden. Arviointi: Kuulustelujen ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot to 12-14, laitoksen luentosali, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitusryhmien ensimmäinen kokoontuminen on viikolla 41. Varsinaiset kokoontumiset ovat viikoilla ryhmä 1 ma sem.h. 3, Outi Raehalme ryhmä 2 ma sem.h. 5, Irma Laiho ryhmä 3 ti sem.h. 7, Outi Raehalme ryhmä 4 ke sem.h. 7, Irma Laiho ryhmä 5 to sem.h. 7, Leena Ahteenmäki-Pelkonen Ryhmän 5 ensimmäinen kokoontuminen to sem.h. 7. Opintojaksosta vastaa leht. Leena. Ahteenmäki-Pelkonen. 36

7 AA 4.2. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi 3 ov Opintosuoritukset: L 18 t + 18 t, R 30 t, OT 54 t Opintojakso koostuu kahdesta luentotyyppisestä jaksosta, näiden sisältöjä integroivista harjoituksista sekä omatoimisesta työstä. Kurssille osallistuvien edellytetään hallitsevan tietotekniikan ja tilastollisen kuvauksen perusteet. Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö ja kirjallinen kuulustelu. Sivuaineopiskelija suorittaa harjoitusten ja harjoitustyön sijasta kuulustelussa harjoitukset korvaavan kirjallisuuden. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Jakso 1: Luennot ti ja to 14-16, laitoksen luentosali, yliopistonleht. Leila Pehkonen. Jakso 2: Luennot ti ja to 14-16, laitoksen luentosali, prof. Patrik Scheinin. Kuulustelu 6.5. klo 9-13, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu (tarkoitettu varsinaisessa kuulustelussa hylätyille) 8.6. klo 9-13, laitoksen luentosali. Toinen uusintakuulustelu järjestetään syyskuussa Kevätlukukauden 2003 toinen uusintakuulustelu on klo 8-12, laitoksen luentosali. Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään Jakson 1 ja 2 yhteiset harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat 9.2. alkavalla viikolla. Huom! Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on opintojakson alkaessa voimassa oleva yliopiston mikroverkon käyttölupa. ryhmä 1 ma mikroluokka, Jaana Poikolainen ryhmä 2 ti mikroluokka, Jaana Poikolainen ryhmä 3 ti mikroluokka, Leila Pehkonen ryhmä 4 ke mikroluokka, Marja-Liisa Malmivuori ryhmä 5 ke mikroluokka, Marja-Liisa Malmivuori Opintojaksosta vastaa yliopistonleht. Leila Pehkonen. AA 5. Proseminaari 6 ov Opintosuoritukset: R 60 t, OT 180 t Proseminaariin osallistuminen edellyttää, että aineopintojen tutkimusmenetelmäopinnot tulevat suoritetuiksi ensimmäisen seminaarilukukauden aikana. Osallistuminen seminaariin ja hyväksyttävän tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin esittäminen seminaarissa. Arviointi: Proseminaarityön perusteella 1-3 Harjoitusaine: Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten vaaditaan yksi harjoitusaine, joka on pääsääntöisesti pääaineen aineopintojen hyväksytty proseminaarityö, jonka äidinkielen tarkastaa kielentarkastaja. Harjoitusaineen voi toimittaa tarkastettavaksi, kun Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso tai Modersmålets skriftliga framställning -opintojakso on suoritettu. 37

8 AA 5.1. Tutkimuksen suunnittelu Syyslukukauden ryhmä: pe 9-12 sem.huone 1, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen Ilmoittautuminen viimeistään Ryhmän kokoonpano on nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla klo 15. Ensimmäinen kokoontuminen on Kevätlukukauden ryhmä: ma sem.huone 7, tohtoriass. Sanna Vehviläinen Ilmoittautuminen viimeistään Ryhmän kokoonpano on nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla klo 15. Ensimmäinen kokoontuminen on Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla, jolloin sovitaan mm. ryhmän ohjelmasta. Opintojaksosta vastaa seminaarin pitäjä. AA 5.2. Tutkimuksen toteutus ja raportointi Syyslukukauden ryhmät: ryhmä 1 ke 9-12 sem.huone 1, leht. Aino-Maija Lahtinen Ensimmäinen kokoontuminen on poikkeuksellisesti ti 9-12 sem.huone 5. ryhmä 2 ke 9-12 sem.huone 7, tohtoriass. Sanna Vehviläinen Ensimmäinen kokoontuminen on Ilmoittautuminen viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä laitoksen ilmoitustaululla klo 15. Kevätlukukauden ryhmä: pe 9-12 sem.huone 1, leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen Ilmoittautuminen viimeistään Ryhmän kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Ensimmäinen kokoontuminen on Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla, jolloin sovitaan mm. ryhmän ohjelmasta. Opintojaksosta vastaa seminaarin pitäjä. Kandidaatintyö ja kypsyysnäyte Mikäli opiskelija suorittaa kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, proseminaarityö on kandidaatin tutkinnon kandidaatintyö. Opiskelijan tulee myös suorittaa kandidaatintyön pohjalta kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte suoritetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kandidaatintyö jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon kypsyysnäytteen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Aikuiskasvatustieteen aineopintojen arvosana Aikuiskasvatustieteen aineopinnoista annetaan kaikkien aineopintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvosana määräytyy opintoviikkopainotetun keskiarvon perusteella. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava aineopintojen rekisteröintilomake. Aikuiskasvatustieteen aineopinnoista vastaa prof. Merja Ikonen-Varila. 38

9 Aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot Pääaineopiskelijoilla syventävien opintojen laajuus yhdessä perus- ja aineopintojen kanssa on 75 opintoviikkoa. Sivuaineopiskelijat suorittavat aikuiskasvatustieteen opintoviikon laajuisten aineopintojen tai opintoviikon opintokokonaisuuden tai cum laude approbaturin lisäksi joko 20 tai 25 opintoviikon laajuiset syventävät opinnot. Syventävien opintojen kokonaislaajuudeksi tulee ov. Varsinaiset sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena jokin yliopistollinen oppiaine ja jotka ovat siinä suorittaneet syventävien opintojen tutkimusmenetelmäopinnot ja tutkimusseminaarit, voivat suorittaa syventävien opintojen osuuden 20 ov:n laajuisena. Näille opiskelijoille laaditaan yksilölliset opetussuunnitelmat, joissa otetaan huomioon opintotausta ja jatkosuunnitelmat. Ne sivuaineopiskelijat, jotka suorittavat syventävät opinnot ns. erillisinä opintoina, suorittavat syventävien opintojen osuuden 25 ov:n laajuisena. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: orientoiva kirjallisuus 1 ov, valinnainen kirjallisuus, täydentävä kirjallisuus, tutkimusmenetelmät 6 ov, tutkimusseminaari I, tutkimusseminaari II ja sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 10 ov. Syventävät opinnot voi aloittaa syys- tai kevätlukukaudella. Kaikki lukuvuodesta tai sen jälkeen tutkinnon suoritusoikeuden saaneet suorittavat syventävät opinnot pääsääntöisesti syventävien opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten rakenteen mukaisesti. Lukuvuosina syventävät opinnot aloittaneet/aloittavat, jotka ovat suorittaneet 40 opintoviikon laajuiset aineopinnot, suorittavat kuitenkin syventävät opinnot 35 opintoviikon laajuisina eli ilman valinnaisia syventäviä opintoja. Tutkimusmenetelmät suoritetaan vähintään 6 opintoviikon laajuisina. Opintojaksoa Yhteinen osa ei enää järjestetä. Mikäli syventävät opinnot on aloitettu ennen lukuvuotta ja yhteinen osa on suorittamatta, opiskelijan tulee suorittaa SA1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov (Cohen & Manionin teos). Suorituksen voi käyttää esim. tutkimusmenetelmäopintojen osasuoritukseksi. Opintojaksoihin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautuminen alkaa syyslukukaudella ja kevätlukukaudella klo ellei kurssin kohdalla toisin mainita ja päättyy kurssin yhteydessä mainittuna aikana. Opintojaksoihin ja kuulusteluihin (kun ilmoittautumista kuulusteluun edellytetään) ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa ellei opintojaksossa toisin mainita. SA 1. Kirjallisuus 9 ov (Sivuaineopiskelijoilla 5 ov) SA 1.1. Orientoiva kirjallisuus 1 ov Opintosuoritukset: OT 40 t Opintojakso sijoittuu syventävien opintojen alkuun. Pääaineopiskelijoiden tulee suorittaa orientoiva kirjallisuus viimeistään suunnitteluseminaarin aikana. Kirjallinen kuulustelu. Kuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on aikuiskasvatustieteen aineopintojen tai opintoviikon opintokokonaisuuden tai cum laude approbaturin suoritus (sivuaineena tai erillisinä opintoina opiskelevilla hyvin tiedoin). Kuulustelu järjestetään syys- ja kevätlukukauden alussa. Kuulusteluun voivat osallistua pääaineopiskelijoiden lisäksi 1) ne opiskelijat, jotka ovat Helsingin yliopiston kirjoissa ja haluavat suorittaa sivuaineena kasvatustieteen syventävät opinnot / laudaturin; sekä 2) ne henkilöt, jotka eivät ole Helsingin yliopiston kirjoissa tutkintoa suorittavina opiskelijoina, vaan haluavat suorittaa kasvatustieteen syventävät opinnot / laudaturin ns. erillisinä opintoina (ks. Erillisten opintojen suorittaminen). 39

10 Sivuaineopiskelijoille ja erillisinä opintoina syventävät opinnot suorittaville on erilliset ilmoittautumisohjeet ( Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Syventävien opintojen sivuaineopintoihin tai erillisiin opintoihin pyrkivän tulee opinto-oikeuden saadakseen suorittaa orientoiva kirjallisuus vähintään hyvin tiedoin (arvosana 1.70 tai 2-). Kuulustelut: Syyslukukaudella 1.9. klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Pääsääntöisesti kaikki osallistuvat ensimmäiseen kuulusteluun. Pääaineopiskelijoille järjestetään uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Kevätlukukaudella 9.1. klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään 5.1. Pääsääntöisesti kaikki osallistuvat ensimmäiseen kuulusteluun. Pääaineopiskelijoille järjestetään uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään 5.2. Nekin pääaineopiskelijat, jotka aikovat tulla vasta toiseen kuulusteluun, osallistuvat lukukauden alusta lähtien syventäviin opintoihin kuuluvien opintojaksojen opetukseen. Opintojaksosta vastaa prof. Yrjö Engeström. Kuulustelun järjestää syyslukukaudella tohtoriass. Harri Pitkäniemi ja kevätlukukaudella tohtoriass. Sanna Vehviläinen. SA 1.2. Valinnainen kirjallisuus 6 ov (Sivuaineopiskelijoilla ) Opintosuoritukset: OT 240 t (OT 80 t) Valinnaisen kirjallisuuden voi suorittaa, kun orientoiva kirjallisuus on suoritettu. Valinnaisen kirjallisuuden laajuus noudattaa syventävien opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimuksia. Valinnaisen kirjallisuuden laajuus on syventävät opinnot lukuvuosina aloittaneilla pääaineopiskelijoille 7 ov ja sivuaineopiskelijoille ja aloittaneilla/aloittavilla pääaineopiskelijoilla 6 ov ja sivuaineopiskelijoilla. Valinnainen kirjallisuus jakautuu erikoistumisalueen sisällä perusteoksiin ja muihin teoksiin. Pääaineopiskelija suorittaa valinnaisen kirjallisuuden kahdessa kolmen opintoviikon laajuisessa osassa. Ensimmäisessä osassa opiskelija suorittaa yhden valitsemansa erikoistumisalueen perusteokset kirjallisena kuulusteluna. Toisessa osassa opiskelija suorittaa joko ensimmäisessä osassa valitsemansa erikoistumisalueen muuta kirjallisuutta (3-4 teosta) tai jonkin toisen alueen perusteokset. Toisen osan voi suorittaa joko esseinä tai kirjallisena kuulusteluna. Osa toisessa osassa suoritettavista teoksista voi olla luettelon ulkopuolelta. Osan kirjallisuudesta (1-3 ov) voi korvata muilla opintosuorituksilla (esim. erikoisjaksoilla). Aikaisemmin suoritettua teosta ei voi valita enää tähän opintojaksoon. Toisen osan suoritustavasta ja korvaavuuksista on neuvoteltava jaksosta vastaavan opettajan kanssa. Sivuaineopiskelija suorittaa yhdeltä erikoistumisalueelta valintansa mukaan kaksi perusteosta kirjallisena kuulusteluna. Arviointi: Kuulustelun ja kuulustelun/esseen perusteella 1-3. Valinnaisen kirjallisuuden kuulustelu järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä syys-, joulu-, tammi- ja huhtikuussa sekä laitoksen kesätentissä kesäkuussa (ks. Kypsyysnäytteet ja kirjallisuuskuulustelut lukuvuonna ). Kuulusteluun ilmoittaudutaan Oodin kautta.. Valinnaisesta kirjallisuudesta vastaa leht. Leena Ahteenmäki-Pelkonen. 40

11 SA 1.3. Täydentävä kirjallisuus Opintosuoritukset: OT 80 t Täydentävän kirjallisuuden voi suorittaa, kun valinnainen kirjallisuus on suoritettu. Kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Kuulustelu järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä (ks. Kirjallisuuskuulustelut ja kypsyysnäytteet lukuvuonna ). Kuulusteluun ilmoittaudutaan Oodin kautta. Täydentävästä kirjallisuudesta vastaa prof. Yrjö Engeström. SA 2. Tutkimusmenetelmät 6 ov Tutkimusmenetelmien kokonaislaajuus on 6 ov, joka opiskelijan valinnan mukaan voi koostua kahden tai useamman menetelmän alueelta. Muista kuin tässä tiedekunnassa tarjottujen syventävien opintojen menetelmäkurssien soveltuvuudesta on syytä neuvotella syventävistä opinnoista vastaavan professorin kanssa. Tutkimusmenetelmät suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaari I:n aikana. SA 2.1. Tieteenfilosofia Opintosuoritukset: O 14 t, OT 66 t Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kuulustelu tai kirjallisen työn suorittaminen. Opintojakso voidaan suorittaa myös ilman opetusosuutta valitsemalla suoritettavaksi kaksi teosta. Arviointi: Kuulustelun tai kirjallisen työn perusteella 1-3. Opetus pe 12-16, , ja laitoksen sem.huone 1, prof. Tapio Puolimatka. Opetukseen ilmoittaudutaan viimeistään Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali, ilmoittautuminen viimeistään Opintojaksosta vastaa prof. Tapio Puolimatka. SA 2.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 2-3 ov Koko opintojakson laajuus on 3 ov. Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös ilman harjoituksia, jolloin laajuus on. Opintosuoritukset: L 20 t, R 20 t, OT 80 t Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot ti 16-19, laitoksen luentosali, tohtoriass. Sanna Vehviläinen. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu (tarkoitettu varsinaisessa kuulustelussa hylätyille) klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 3 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitusryhmien ensimmäinen kokoontuminen on 2.2. alkavalla viikolla. Varsinaiset kokoontumiset ovat ryhmillä 1-4 viikoilla ja ryhmällä 5 viikoilla ryhmä 1 ma sem.h. 5, Harri Pitkäniemi ryhmä 2 ti sem.h. 2, Irma Laiho ryhmä 3 ke sem.h. 1, Irma Laiho ryhmä 4 to sem.h. 5, Aino-Maija Lahtinen ryhmä 5 pe sem.h. 1, Tarja Palmu Opintojaksosta vastaa tohtoriass. Sanna Vehviläinen. 41

12 SA 2.3. Monimuuttuja-analyysi 2-3 ov Opiskelija voi suorittaa monimuuttuja-analyysi I:n sekä halutessaan syventää tietojaan suorittamalla myös monimuuttuja-analyysi II:n. SA Monimuuttuja-analyysi I Opintosuoritukset: L 10 t, R 20 t, OT 50 t Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Opiskelijan tulee käyttää soveltuvaa kirjallisuutta valmistautuessaan kuulusteluun. Opintojaksoon osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut aineopintojen kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi -opintojakson vähintään hyvin tiedoin (arvosana ht, 2- tai 1.70). Arviointi: Kuulustelun perusteella 1-3. Luennot ma ja to 14-16, (ei ) laitoksen luentosali, prof. Patrik Scheinin. Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali. Harjoitukset 3 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmien kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat alkavalla viikolla. Huom! Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hänellä on opintojakson alkaessa voimassa oleva yliopiston mikroverkon käyttölupa. ryhmä 1 ke mikroluokka, Eeva Koivumäki ryhmä 2 to 9-12 mikroluokka, Eeva Koivumäki Opintojaksosta vastaa prof. Patrik Scheinin. SA Monimuuttuja-analyysi II 1 ov Kurssi soveltuu myös jatko-opintoihin. Opintosuoritukset: L 8 t, OT 32 t Aktiivinen osallistuminen luentoihin sekä mielellään omaan aineistoon perustuva harjoitustyö. Opiskelija käyttää soveltuvaa kirjallisuutta harjoitustyön tukena. Opintojaksoon osallistumisen edellytyksenä on monimuuttuja-analyysi I -opintojakson suorittaminen. Arviointi: Harjoitustyön perusteella 1-3. Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna Opintojaksosta vastaa prof. Patrik Scheinin. SA 2.4. Kasvatuksen historian ja vertailevan kasvatustieteen tutkimusmenetelmät 2-3 ov Koko opintojakson laajuus on 3 ov. Opiskelija voi suorittaa opintojakson myös ilman harjoituksia, jolloin laajuus on. Opintosuoritukset: L 20 t, R 20 t, OT 80 t Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu. Arviointi: Kuulustelun ja harjoitustyön perusteella 1-3. Luennot ke 10-12, laitoksen luentosali, dosentti Marjatta Rahikainen Kuulustelu klo 9-12, laitoksen luentosali ja uusintakuulustelu klo 9-12 laitoksen luentos. Harjoitukset 2 t viikossa. Luentoihin ja harjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään Ryhmän kokoonpano on nähtävissä ilmoitustaululla klo 15. Harjoitukset alkavat viikolla 6. ryhmä 1 ke 12-14, sem. h. 2 Kari Kantasalmi Opintojaksosta vastaa dosentti Marjatta Rahikainen Kurssin www-sivu on osoitteessa: 42

13 SA 3. Valinnaiset syventävät opinnot 5 ov (Vain pääaineopiskelijoille) Aikuiskasvatustieteellisen asiantuntijuuden syventämiseksi opiskelija voi koota opintojakson sisällön omavalintaiseksi kokonaisuudeksi laitoksen opetustarjonnasta tai muusta vastuuhenkilön kanssa sovittavasta opetuksesta. Soveltuvia opintoja ovat erilaiset tieteenfilosofiset, metodologiset ja sisällölliset alan asiantuntijoiden mm. dosenttien ja kansainvälisten tutkijavierailijoiden tarjoamat erityiskurssit, kasvatustieteellisen tutkimuksen julkaisukäytännöt, ylimääräiset syventävien opintojen tutkimusmenetelmäkurssit sekä myös tuutorikoulutus ja siihen liittyvä tuutorina toimiminen. Lukuvuonna järjestetään ainakin seuraavat valinnaisiksi syventäviksi opinnoiksi soveltuvat kurssit: Adult Basic Education and Vocational Education in Latin America: accreditation strategies Arkipäivän oppimisesta arjen pedagogisiin suhteisiin Etnografisen havainnoinnin ja haastattelun kurssi Keskusteluanalyysi vuorovaikutuksen tutkimuksen lähestymistapana Koulutusohjelmien arvioinnin kurssi Teoriasta käytäntöön: Työelämä ja kasvatusalan asiantuntijaidentiteetin kehittyminen Vertaileva kasvatustiede ja koulutuksen tutkimus Ajankohtaiset koulutuskysymykset (ks. tarkemmat tiedot kursseista opinto-oppaan kohdasta Valinnaiset luennot ja seminaarit) Opintojaksosta vastaa prof. Merja Ikonen-Varila SA 4. Seminaarit ja pro gradu -tutkielma 20 ov SA 4.1. Tutkimusseminaari I Opintosuoritukset: R 28 t, OT 52 t Seminaarissa esitetään ja käsitellään opiskelijoiden tutkimussuunnitelmat ja annetaan niistä palaute, jonka pohjalta opiskelijat kykenevät toteuttamaan itsenäisesti syventävien opintojen tutkielmaan tähtäävän tutkimustyön. Tutkimussuunnitelmassa tulee esittää tutkimuksen tausta, tutkimusongelmat, tutkimusasetelma sekä yleiskuva koottavasta aineistosta ja käytettävistä menetelmistä. Tutkimusseminaari I:een voi osallistua, kun aineopinnot on suoritettu. Arviointi: hyväksytty/hylätty SA 4.2. Tutkimusseminaari II (Sivuaineopiskelijoille vapaaehtoinen, mikäli tutkielma on valmistunut tutkimusseminaari I:n aikana) Opintosuoritukset: R 28 t, OT 52 t Seminaarissa käsitellään opiskelijoiden tutkimusesitelmät ja annetaan niistä palaute, jonka pohjalta opiskelijat kykenevät saattamaan loppuun syventävien opintojen tutkielmaan tähtäävän tutkimustyön. Tutkimusesitelmässä tulee esittää yleiskuva koko tutkimuksesta, selostus kootusta aineistosta ja käytetyistä menetelmistä sekä alustavia tutkimustuloksia. Tutkimusseminaari II:een voi osallistua, kun tutkimusseminaari I on suoritettu. Tutkimusmenetelmät suositellaan suoritettavaksi ennen tutkimusseminaari II:sta. Seminaariin osallistutaan vaiheessa, jolloin tutkimustuloksia on esitettävissä. Arviointi: hyväksytty/hylätty 43

14 Tutkimusseminaari I-II:n opetus: Tutkimusseminaari I ja II muodostavat yhden kokonaisuuden siten, että seminaariryhmässä on kummankin vaiheen opiskelijoita. Seminaareihin ilmoittaudutaan sl 3.9. ja ja kl 7.1. ja klo ass. Katariina Holmalle. Ilmoittauduttaessa tulee olla mukana ajan tasalla oleva opintosuoritusote sekä tutkimusseminaari I:een ilmoittauduttaessa tutkimussuunnitelma. Ilmoittautumislomakkeita saa laitoksen toimistosta. Tutkimusseminaarien yhteinen ensimmäinen kokoontuminen pidetään ma ja klo 17-19, laitoksen sem.huone 5. Jokaisen tulee olla läsnä ensimmäisellä kerralla. ryhmä 1 sl/kl ma sem.huone 10, prof. Yrjö Engeström ryhmä 2 sl/kl pe sem.huone 10, prof. Merja Ikonen-Varila Tutkimusseminaarista vastaa seminaarin pitäjä. Tutkimustyön seminaari (vapaaehtoinen) Seminaari on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät välittömästi tutkimusseminaari I:n jälkeen jatka tutkimusseminaari II:een tai jotka molemmat tutkimusseminaarit käytyään ovat kohdanneet ongelmia tutkielman teossa. Ensimmäinen kokoontuminen ke laitoksen sem.huone 10 syyslukukaudella ja kevätlukukaudella 21.1., prof. Merja Ikonen-Varila. Ilmoittautuminen ja mennessä seminaarin pitäjälle, vastaanottoaika ke Ilmoittautumislomakkeita on saatavissa laitoksen toimistosta. SA 4.3. Pro gradu -tutkielma 16 ov (Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 10 ov) Opintosuoritukset: OT 640 t (OT 400 t) Tutkielman tarkastettavaksi jättäminen, harjoitusaine ja kypsyysnäyte: Suoritettuaan äidinkielen opinnot ja laadittuaan pro gradu -tutkielman pääaineopiskelija kirjoittaa tutkielmansa aihepiiriin liittyvän kypsyysnäytteen (jollei ole suorittanut kandidaatin tutkintoa), jonka tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin ja äidinkielen hallintaa. Kypsyysnäyte suoritetaan käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä. Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan Oodin kautta osoitteessa Kandidaatin ja maisterin tutkintoa varten vaaditaan yksi harjoitusaine, joka on pääsääntöisesti pääaineen aineopintojen hyväksytty proseminaarityö, jonka äidinkielen tarkastaa kielentarkastaja. Harjoitusaineeksi käy myös tutkimusseminaari II:n hyväksytty esitelmä. Harjoitusaineen voi toimittaa äidinkielenopettajan tarkastettavaksi, kun Tieteellisen kirjoittamisen opintojakso tai Modersmålets skriftliga framställning -opintojakso on suoritettu. Harjoitusaine tulee olla suoritettu kypsyysnäytteeseen ilmoittauduttaessa. Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon kypsyysnäytteen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen jo kasvatustieteen kandidaatin tutkintoa varten, hänen tulee jättää pro gradu -tutkielma tarkastettavaksi noudattaen kypsyysnäytettä ja tutkielman tarkastamista koskevia ohjeita. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (2 kpl) jätetään tarkastettavaksi kasvatustieteen laitoksen toimistoon opintokokonaisuudesta vastaavalle professorille toimitettavaksi. Sivuaineopiskelija ei suorita kypsyysnäytettä. Arviointi: Hyväksytystä pro gradu -tutkielmasta annetaan arvosana approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur tai laudatur. Kypsyysnäyte hyväksytään ilman erillistä arvosanaa tai hylätään. Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla

15 Aikuiskasvatustieteen syventävien opintojen arvosana Aikuiskasvatustieteen syventävistä opinnoista annetaan kaikkien syventäviin opintoihin kuuluvien opintojaksojen tultua suoritetuiksi arvosana tyydyttävät, hyvät tai erinomaiset tiedot. Arvostelussa otetaan huomioon opintojaksojen laajuus ja opintojaksoista annettu arvostelu. Pääaineen syventävien opintojen arvosanaa määrättäessä ei oteta huomioon pro gradu -tutkielmasta saatua arvosanaa. Sivuaineopintoina suoritettavien syventävien opintojen arvosanaa määrättäessä tutkielman arvosana otetaan huomioon. Kokonaisuuden rekisteröintiä varten opiskelijan tulee täyttää kasvatustieteen laitoksen toimistosta saatava syventävien opintojen rekisteröintilomake sekä ilmoittautua samalla kokoavaan keskusteluun syventävistä opinnoista vastaavan prof. Yrjö Engeströmin vastaanotolle. Erikoisjaksot aikuiskasvatustieteessä Aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoille järjestetään opetusta myös erikoisjaksoina. Erikoisjaksoja järjestetään opetusohjelman keskeisiltä sisältöalueilta siten, että opiskelijat voivat soveltaa ja harjoitella oppimaansa käytännössä tai syventää perustietojaan tai perehtyä joihinkin eriytyneempiin aikuiskasvatustieteellisiin teemoihin. Erikoisjaksoja voi sisällyttää osaksi syventävien opintojen valinnaista kirjallisuutta, valinnaisiin syventäviin opintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin. Tietoja järjestettävistä erikoisjaksoista saa laitoksen kotisivulta. 45

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos KASVATUSTIETEEN KOULUTUS Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnot Pääaine: Kasvatustiede Yhteiset opinnot Y 1. Orientoituminen yliopisto-opiskeluun Y 2. Tietotekniikan ja tilastollisen

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOS

KASVATUSTIETEEN LAITOS KASVATUSTIETEEN LAITOS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus www.helsinki.fi/ktl/opiskelu/ Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä näiden prosessien edistämistä

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO

SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Anna-Leena Huttunen SIVUAINEOPISKELIJOIDEN INFO Kasvatustieteiden yhteiset perusopinnot 2010 Yleistä perusopinnoista sivuaineopinto-oikeus vapaa opinnot suoritetaan kasvatustieteiden laitoksen kursseilla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2015-2016 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017

Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille, syksy 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta Kasvatustieteiden laitos / Erityispedagogiikka Orientaatio-ohjelma erityispedagogiikan (EP) ja varhaiserityispedagogiikan (VEP) opiskelijoille,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS

KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015-2016 AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS KASVATUSTIETEIDEN (YLEINEN JA AIKUISKASVATUSTIEDE) PERUSOPINTOJEN 25 OP OPINTOPOLUT LUKUVUONNA 2015- AVOIMESSA YLIOPISTOSSA VERKKO-OPETUS Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET 1(10) Hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 10.5.2011 HELSINGIN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOIHIN LIITTYVÄT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS

KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS KASVATUSTIETEIDEN KOULUTUS 2012-2013 Opetusperiodit lukuvuonna 2012-13 ovat: Periodi 1 27.8.-24.10.2012 Periodi 2 29.10.-18.12.2012 Periodi 3 7.1.-1.3.2013 Periodi 4 11.3.-24.5.2013 Tasatunnein (8-10,

Lisätiedot

Tutkintoihin johtavat koulutukset

Tutkintoihin johtavat koulutukset Dekaanin päätös 22.12.2010 KASVATUSTIETEIDEN YKSIKÖN TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 2010 2012 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista (794/2004).

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot