AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ. Vuoden 2014 perustietojen tiedonkeruu Tampere Helsinki 11.9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ. Vuoden 2014 perustietojen tiedonkeruu. 4.9.2014 Tampere 9.9.2014 Helsinki 11.9."

Transkriptio

1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ Vuoden 2014 perustietojen tiedonkeruu Tampere Helsinki Oulu

2 Ajankohtaiset asiat - Koulutuksen talous; - Leikkaukset, kehykset ja VTAE Rahoitusjärjestelmän uudistus - Muut ajankohtaiset asiat

3

4

5 Hallituskauden säästöistä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla Hallitusohjelma ja elokuun 2011 kehyspäätös -330 M Vuoden 2012 kehyspäätös -39 M Vuoden 2013 kehyspäätös -12 M Rakennepoliittinen ohjelma M Vuoden 2014 kehyspäätös -119

6 Valtiontalouden leikkausten kohdentumisesta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle (m ) euroa kehys 2013 kehys 2014 kehys 2015 kehys 2016 kehys 2017 Lukiokoulutuksen rahoitus 0-15,0-37,0-37,0-37,0 Kustannustason muutos - 61,21-61,21-61,21-61,21-61,21 Kustannustason muutos -30,6-30,6-30,6-30,6 Vapaa sivistystyö -11,5-11,5-21,5-21,5-30,0 Ammatillinen peruskoulutus -5,0-30,3-60,3-64,3-64,3 Oppilaitosrakentamisen avustuksista luopuminen -18,5-22,0 Ammatillinen lisäkoulutus -6,0-10,1-10,1-10,1-10,1 Oppisopimuskoulutus -24,0-31,0-31,0-31,0-31,0 Ammatilliset erikoisoppilaitokset -2,0-5,4-5,4-5,4-5,4

7 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman vaikutuksia Järjestäjäverkon tiivistäminen Kokonaisvaikutus milj. euroa Säästökeinot yksikköhinnan ja/tai suoritemäärän leikkaus Keskustelussa ollut järjestäjien määrä Kuntien tehtävien vähentämisen vaikutus yhteensä 1 mrd euroa Kunnan peruspalveluiden laskennallinen osuus 25,2 mrd euroa Opetustoimen osuus kuntien toimintamenoista 28 % > Opetustoimen osuus säästöistä 0,23 mrd euroa > Merkitsee laskennallisesti noin 10 % esi- ja perusopetuksen kokonaiskustannuksista

8 Valtion talousarvioesitys 2015 Opetus- ja kulttuuritoimen pääluokka Ammatillisen koulutuksen rahoitus

9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) (VTAE budjettiriihiversio) ( ) ( ) (67.604) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yht menot Yleissivistävä koulutus Ammatillinen koulutus Aikuiskoulutus Korkeakouluopetus ja tutkimus Opintotuki Taide ja kulttuuri Liikuntatoimi Nuorisotyö Esi- ja perusopetuksen rahoitus Osana peruspalveluiden rahoitusjärjestelmää - Rahoitus yhteensä 4,2 mrd euroa - josta valtionosuus 1,24 mrd euroa

10 OKM hallinnonalan määrärahat vuosina (1 000 ) v tilinpäätös v vars.tal.arv. v esitys Muutos Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot % Yleissivistävä koulutus % Ammatillinen koulutus % Aikuiskoulutus % Korkeakouluopetus ja tutkimus % Opintotuki % Taide ja kulttuuri % Liikuntatoimi % Nuorisotyö % Yhteensä %

11 Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen vaikutukset opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokassa Ammattikorkeakoulujen rahoituksen siirto kokonaan valtion rahoittamaksi Laskennallisen rahoituksen määrä yhteensä 816 M Johon sisältyy uutta valtion rahoitusta 455 M Poistaa kuntien rahoitusosuuden ammattikorkeakoulujen rahoituksesta Valtion menolisäyksen välttämiseksi vähennetään valtion rahoitusta Peruspalveluiden valtionosuuksista 164 M Lukiokoulutuksesta 81 M Ammatillisesta peruskoulutuksesta 199 M Oppisopimuskoulutuksesta 11 M

12 Ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen määrärahat vuosina v tilinpäätös v vars.tal.arv. v esitys Muutos Ammatillinen koulutus % Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot % Työpaikalla tapahtuva oppiminen % Ammatillisen koulutuksen kehittäminen % Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin % Aikuiskoulutus % Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot % Aikuiskoulutuksen kehittäminen % Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin % Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen % Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen % Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen % Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin % Valtionavustus järjestöille %

13 AMMATILLINEN KOULUTUS JA AIKUISKOULUTUS - kehys vuosina (1 000 ) Pääluokka 29 TA TA kehys muutos Työpaikalla tapahtuva oppiminen Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valtionosuus- ja avustukset ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin Opetustoimen henkilöstökoulutus + muut menot Aikuiskoulutuksen kehittäminen Valtionosuus vapaan sivistyst. oppilait. käyttökust. Valtionosuus ja -avustus ammat. lisäkoulutukseen Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutuk. Valtionosuus amm. erik.oppilait. käyttökustann Nuorten aikuisten osaamisohjelma Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin

14 Ammatillisen koulutuksen toiminnallisista muutoksista vuoden 2015 talousarvioesityksessä (1/2) Valtionosuus- ja avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin Siirto ammattikorkeakoulujen valtionrahoitukseen -198 M Indeksikorotus (1,2 %) 7,9 M Läpäisyn tehostamisohjelman päättyminen -4 M Opiskelijamäärien vähennys (-1500) - 6,5 M Yksikköhinnan leikkaaminen (-2,6 %) - 19,6 M

15 Ammatillisen koulutuksen toiminnallisista muutoksista vuoden 2015 talousarvioesityksessä (2/2) Aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön leikkaus 10 M Ammatillisen lisäkoulutuksen leikkaus -6,5 M Oppisopimuskoulutus; Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistus -11,2 M Oppisopimuskoulutus; siirto aikuiskoulutuksen kehittämiseen -4 M Nuorten aikuisten osaamisohjelma; Kasvupanostus aikuisten osaamisperustan vahvistamiseen 10 M Nuorten aikuisten osaamisohjelma; Nuorten yhteiskuntatakuu ja työllistämistoimenpiteet -5 M Aikuiskoulutuksen indeksikorotukset 4,6 M

16 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen

17 Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenne Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (1,67 mrd ) Järjestäjiä yhteensä 135 Kymmenen suurimman osuus rahoituksesta 1/3 osaa 30 suurimman osuus kokonaisrahoituksesta 71 % 32 järjestäjää, joilla rahoitus alle 1 milj. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (170 milj. e) Järjestäjiä suurimman osuus kokonaisrahoituksesta 60 % 97 järjestäjää, joilla rahoitus alle 1 milj. euroa 57 järjestäjää, joilla rahoitus alle 0,3 milj. euroa Oppisopimusmuotoinen ammatillinen peruskoulutus (90 milj. e) Järjestäjiä suurimman osuus kokonaisrahoituksesta 57 % 33 järjestäjää, joilla rahoitus alle 1 milj. euroa Oppisopimusmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus (70 milj. e) Järjestäjiä suurimman osuus kokonaisrahoituksesta 42 % 30 pienimmän osuus kokonaisrahoituksesta 12 %

18 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen - Tausta - Julkisen talouden kestävyysvaje ja koulutukseen käytettävien vähentyneiden voimavarojen heikko allokaatio - Toisen asteen järjestäjäkentän liika hajautuminen suhteessa työelämän ja alueiden osaamisvaatimuksiin - Rakennepoliittisen ohjelman linjaukset 11/ Järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen - Julkisen talouden suunnitelma Uudistusta koskevat resurssilinjaukset

19 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen - Tavoitteet - Koulutuksen järjestäjien toimintaedellytysten, yhteistyön ja laadun parantaminen - Sääntely- ja ohjausjärjestelmän uudistaminen ja toimintaa tehostavan ohjausvaikutuksen vahvistaminen - Joustavien ja monipuolisten koulutusohjelmien sekä tasavertaisten koulutuspalveluiden saavutettavuuden varmistaminen

20 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen - Järjestäjäverkkoa ja järjestäjiä koskevat yleiset periaatteet - Laajan alueen tai väestöpohjan koulutustarpeet - Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen, lukion ja vapaan sivistystyön kokonaisuus - Taloudelliset edellytykset - Koulutustehtävän edellyttämä osaaminen, henkilöstön kelpoisuus, oppimisympäristöt, tilat, välineet - Ylläpitäjäneutraalisuus ja vapaa hakeutumisoikeus - Ministeriön päätös perustuu kokonaisharkintaan

21 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen - Aikataulut - Rakenteellisen uudistamisen säädöspohjaa koskevat asiat syksyllä 2014 (järjestämisluvat ja myöntämisedellytykset) - Uusien järjestämislupien haku vuoden 2015 alussa - Uusista järjestämisluvista päättäminen mennessä - Uudet järjestämisluvat voimassa alkaen - Uusien rahoitusperusteiden soveltaminen alkaen

22 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten uudistus

23 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten uudistus Uudistuksella yhdistetään kaikki ammatillisen koulutuksen valmistavat koulutukset sekä kotitalousopetus Jatkossa kaksi valmistavaa koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (henkilöille, joilla ei sairauden tai vamman vuoksi ole mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutukseen) Koulutus on modulaarinen ja sen kokonaislaajuus n ov. Valma-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun vasta päättäneille nuorille. Tavoitteena on tukea jatko-opintoihin siirtymistä, ehkäistä keskeyttämisiä tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja parantaa koulutuksen läpäisyä. Hallituksen esitys syksyllä Uudistus voimaan lukien

24 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen

25 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Rahoitusjärjestelmän uudistamisen tavoitteita Lyhentää opiskeluaikoja Mahdollistaa joustavat ja yksilölliset koulutuspolut Vähentää päällekkäistä koulutusta Ohjaa aikuiset, joilla aiempaa osaamista, lyhyempiin koulutusvaihtoehtoihin Nopeuttaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä ja työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista Ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja ohjauksen tarpeet Koulutusjärjestelmän laadun parantaminen, tehokkuus, taloudellisuus ja tuloksellisuus

26 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Koulutuksen järjestäjän rahoitus määräytyisi kaikissa ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen muodoissa kolmen peruselementin perusteella: - perusrahoitus - suorituksiin perustuva rahoitus - vaikuttavuusrahoitus Koulutuksen järjestäjän rahoitus perustuisi pääosin opiskelijoiden suorittamiin tutkintoihin ja niiden osiin sekä toiminnan vaikuttavuuteen. - Suorituksiin perustuva rahoitus muodostuu tutkinnon osista ja tutkinnoista sekä vailla toisen asteen tutkintoa olevien määrästä. - Tutkinnon osien ja tutkintojen rahallinen arvo määräytyy sen mukaan, kuinka paljon niitä on edellisen kolmen vuoden aikana (keskiarvo) tehty. Perusrahoituksessa otettaisiin huomioon sellaisia tekijöitä, joita suorituksiin ja vaikuttavuuteen perustuvassa rahoituksessa ei voida ottaa huomioon - toisi rahoitukseen ennakoitavuutta ja vakautta. Alakohtaiset kustannuserot otettaisiin edelleen huomioon koulutuksen järjestäjäkohtaisessa rahoituksessa. Erityisopiskelu, vailla toisen asteen tutkintoa olevat opiskelijat ja majoitettavat otettaisiin myös huomioon koulutuksen järjestäjäkohtaisessa rahoituksessa

27 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Rahoitusjärjestelmän rakenne Vaikuttavuusrahoitus Työllistyminen ja jatko-opiskelu (pt) Opiskelija- ja työelämäpalaute Suorituksiin perustuva rahoitus Tutkinnot Tutkinnon osat Perusrahoitus (vakausosio ja lisäosio) Opiskelijavolyymi, tutkintotavoitteinen Valmentava ja valmistava (pt) Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa (pt) harkinnanvarainen korotus Majoitus (pt) Rahoituksessa huomioidaan tarvittaessa koulutusalat ja porrastukset, erityisopiskelijat ja ilman aiempaa 2. asteen tutkintoa olevat

28 Rahoituksen kokonaistason määräytyminen Rahoitus perustuu järjestämismuotokohtaisesti edellisen vuoden valtion talousarvioon. Rahoitusta korotetaan indeksillä. Rahoitusta voidaan muuttaa myös erillisillä laadun ja laajuuden muutoksilla. Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Rahoitusjärjestelmän elementit Rahoituksen kohdentaminen rahoituselementteihin Järjestämismuodoittain määräytyvästä kokonaisrahoituksesta vähennetään yksityisille maksettava arvonlisävero sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa perusrahoituksen lisäosio. Muu osa rahoituksesta kohdistetaan perusrahoitukseen, suoritusrahoitukseen ja vaikuttavuus-rahoitukseen määritellyin prosenttiosuuksin. Rahoituksen jakautuminen rahoituselementin sisällä Rahoituselementit jakautuvat rahoitusosioihin, joiden suuruudesta säädetään lainsäädännössä joko prosenttiosuuksin tai laskentakaavoin. Perusrahoituksen osalta rahoituksen kohdentuminen järjestäjille pohjautuu toteutuneisiin opiskelijavuosiin (ammatillisessa peruskoulutuksessa enintään kuitenkin järjestämisluvan määrä).

29 Oppilaitosmuotoinen peruskoulutus Oppis. peruskoulutus Oppis. lisäkoulutus Oppilaitosmuotoinen lisäkoulutus Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Vaikuttavuusrahoitus x% x% x% x% Työllistyminen, jatko-opinnot x% Opiskelija/työelämäpalaute x% x% x% x% Suorituksiin perustuva rahoitus x% x% x% x% Tutkinnot x% x% x% x% -Tutkinnot -Erityisopiskelijoiden lisärahoitus, laskennallinen -ilman 2.asteen tutkintoa olevat Tutkinnon osat x% x% x% x% -Tutkinnon osat -ilman 2.asteen tutkintoa olevat, laskennallinen Perusrahoitus x% x% x% x% Vakausosio Opiskelijavolyymi, tutkintotavoitteinen x% x% x% x% -Opiskelijavolyymi -Erityisopiskelijat 100 % 100 % 100 % 100 % Lisäosio Valmentava ja valmistava koulutus Erityinen koulutustehtävä erityisopetuksessa Harkinnanvarainen korotus Majoitus xx xx xx xx Arvonlisävero x% x% x% x% RAHOITUS YHTEENSÄ xx xx xx xx

30 Uudistamisen viimeistelyssä tarkennettavia kokonaisuuksia; Opiskelijatyövuoden määritelmä Kalenteri- vai suorituspohjainen Rahoituksen perusteeksi huomioitava aika Läsnä- ja poissaolomäärittelyt Rahoituksen rajaaminen kolmeen/kahteen vuoteen Kalenterivuosi/opiskelijavuosi/lukuvuosi Kaksoistutkinnot Perusrahoituksen suoritemäärän opiskelijavuodet järjestämisluvassa Pohjavuoden määrittely Kustannuskertoimien määrittely Yhteiset koko ammatilliseen koulutukseen? Kustannustason muutoksen sisältö? Kuntarahoitus Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Lisäosarahoituksen hintatason määrittely Harkinnanvaraiset korotukset Palautejärjestelmät

31 Rahoitusjärjestelmän toimeenpanosta HE annetaan marraskuussa 2014 ja uusia rahoituksen määräytymisperusteita sovelletaan ensimmäisen kerran määriteltäessä rahoitusta vuodelle 2017 Rahoitusjärjestelmän uudistamiseen liittyen lakkautetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtion rahoitus vuodesta 2015 lukien Vuodesta 2017 alkaen rajataan ammatillisen koulutuksen opiskelijasta koulutuksen järjestäjälle myönnettävä opiskeluajan perusteella maksettava valtionosuusrahoitus (perusrahoitus) enintään kolmeen vuoteen, lopetetaan valtion rahoitus ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen) tutkintoon tai sen osaan johtamattomaan koulutukseen luovutaan erikoisoppilaitosten rahoituksesta nykyisessä muodossa lukuun ottamatta Suomen Ilmailuopiston ja erikoisoppilaitosten järjestämän tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavan koulutuksen rahoitusta, joka siirretään osaksi ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta.

32 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen - tietopohja ja tiedonkeruu

33 Tiedonkeruujärjestelmien uudistaminen (1/6) Rahoituksen perusteena olevat tiedot - Toteutuneet opiskelijavuodet koulutusaloittain pl. oppisopimuskoulutus - Suoritetut tutkinnot ja tutkintojen osat - Erityisopiskelijat ja vailla toisen asteen tutkintoa olevat, valmentava koulutus - Vaikuttavuusrahoituksen perusteena olevat työllistyminen, jatko-opintoihin sijoittuminen, tutkintojen suorittaminen - Kustannustiedoilla ei jatkossa lakisääteistä yhteyttä rahoituksen määrään Tietojen soveltaminen rahoituksen perusteeksi Rahoituksen määräytymisen perusteena käytettävät tiedot koskisivat varainhoitovuotta edeltänyttä vuotta edeltävää vuotta (rahoitusvuosi -2) ja osassa rahoitusperusteita myös kahta sitä edeltänyttä vuotta (yhteensä 3 vuoden tiedot).

34 Tiedonkeruujärjestelmien uudistaminen (2/6) Tiedonkeruujärjestelmät Opintopolku ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus AITU-järjestelmä Tilastokeskus Tiedonkeruun menetelmät Tiedonkeruun automatisointi Koulutuksen järjestäjiltä kerättävät tiedot suoraan ilman erillistä kyselyä opintohallinnon järjestelmistä tietojärjestelmien rajapintojen kautta Opiskelijavuositiedot ja amm. peruskoulutuksen suorituksia koskevat tiedot opintopolun kautta Näyttötutkintojen osalta koulutuksen järjestäjät toimittavat ehdolliset tutkintotiedot opintohallinto-ohjelmien kautta OPH:n tietojärjestelmään ja hyväksytyt tiedot tutkinnoista ja niiden osista saadaan tutkintotoimikunnilta suoraan Opetushallituksen ylläpitämästä AITUtietokannasta Vaikuttavuusrahoituksen tiedot Tilastokeskuksen toimesta

35 Tiedonkeruujärjestelmien uudistaminen (3/6) Uudistamisprosessiin liittyviä kehittämishaasteita Opintopolun ja koulutuksen järjestäjien järjestelmien rajapinnat Aikataulun haasteellisuus ml. siirtymäajat Kustannustiedonkeruujärjestelmän toteutus Tiedon toimittajien moninaisuus Tietosisältöjen määrittely Opiskelijavuoden sisältö Opiskelijan läsnä-/poissaolo Nykyisten tiedonkeruujärjestelmien hyödyntäminen ainakin vuoteen 2017 saakka Mahdolliset lisä-/täydennyskyselyt Perus- ja kustannustietojen laatu ja ajantasaisuus tärkeää Mahdollisiin lisä-/täydennyskyselyihin varautuminen

36 Suunnitelma 08/2014 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedonkeruu AITU ja rahoitustietojen osapuolet AITU on Opetushallituksen ylläpitämä rekisteri tutkintotoimikunnista ja niiden tekemistä näyttötutkintojen järjestämissopimuksista KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Koulutuksen järjestämisluvan haltija; saa vos-rahoituksen ministeriöltä, on järjestäjä, joka pitää opiskelijaa kirjoilla ja vastaa koulutusta koskevista viranomaisvelvoitteista mukaan lukien rahoitusta koskevien tietojen ilmoittaminen VALMISTAVAN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Koulutuksen järjestäjä itse tai sen yhteistyökumppanina muu koulutuksen järjestäjä tai ulkopuolinen kouluttava organisaatio TUTKINNON JÄRJESTÄJÄ Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen haltija; koulutuksen järjestäjä itse tai sen yhteistyökumppanina muu tutkinnon järjestäjä TUTKINTOTOIMIKUNTA Tekee näyttötutkintojen järjestämissopimukset, hyväksyy tutkintojen ja tutkinnon osien suoritukset ja siirtää tiedot rahoituslaskentaan OKM/OPH Valtionosuusviranomainen ja rahoitusjärjestelmän toimeenpanosta (laskelmat, tietojärjestelmät, tiedonkeruu) vastaavat organisaatiot

37 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedonkeruu AITU ja rahoituksen perusteena olevien tietojen ilmoittaminen Suunnitelma 08/2014 AITU on Opetushallituksen ylläpitämä rekisteri tutkintotoimikunnista ja niiden tekemistä näyttötutkintojen järjestämissopimuksista. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Koulutuksen järjestämislupa VOS-rahoitus AITU:n kehittäminen: - Järjestelmään kerätään suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien tiedot - Tutkintotoimikunnat hyväksyvät esitetyt tutkinnot ja tutkinnon osat TUTKINTOTOIMIKUNNAT AITU tutkintotoimikuntarekisteri Koulutuksen järjestäjäkohtaiset tutkintojen ja tutkinnon osien määrät + muut tiedot = omien tietojen katseluoikeus Koulutuksen järjestäjä, ei näyttötutkinnon järjestämissopimus Valmistavan koulutuksen järjestäjä Tutkinnon järjestäjä (järj. sopimus) Koulutuksen järjestäjä, ei näyttötutkinnon järjestämissopimus - Valmistavan koulutuksen järjestäjä Tutkinnon järjestäjä (järj. sopimus) Koulutuksen järjestäjä näyttötutkinnon järjestämissopimus - Tutkinnon järjestäjä Valmistavan koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjä näyttötutkinnon järjestämissopimus - Tutkinnon järjestäjä - Valmistava koulutus Tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusten hyväksyminen ja osaamisen tunnustaminen => hyväksyy/hylkää VOS-tiedot Maksullinen palvelutoiminta Esitykset tutkinnon osien/tutkintojen hyväksymisestä ja osaamisen tunnustamisesta (arviointiesitykset) VOS- laskentajärjestelmä (TaY)

38 Suunnitelma 08/2014 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedonkeruu Näyttötutkinnoista (pt,at,eat) kerättäviä tietoja AITUssa Hyväksyttyjen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä; kerääntyy tutkintotoimikuntien päätösten mukaisesti Rahoitukseen vaikuttavat myös: Koulutusalojen painokerroin Tutkintojen osat luokitellaan eri luokkiin valmistavan koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien järjestämisen kustannusten perusteella ja rahoitusta porrastetaan painokertoimen mukaisesti Opintojen rahoitusmuoto (vos) Koulutuksen järjestämismuoto: oppilaitosmuotoinen, oppisopimuskoulutus Valmistavan koulutuksen järjestäjä Opiskelijan tiedot: nimi, syntymäaika, onko vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa, tieto erityisopiskelusta, tutkinnon suorituskieli (tilastointia varten) Opiskelijavuosikertymät AIKATAULU 2014 tiedot kerätään takautuvasti, 2015 alkaen AITUun. Tietoja käytetään syksyllä 2016, kun lasketaan vuoden 2017 rahoitusta.

39 Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus

40 Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (1705/2009) 58 Tietojen toimittaminen ja tarkastus Kunnan, kuntayhtymän ja yksityisen toiminnan järjestäjän on toimitettava valtionapuviranomaiselle tässä laissa tarkoitetun rahoituksen määräämiseksi tarvittavat talousarvioon, taloussuunnitelmaan, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen perustuvat tiedot sekä muut rahoituksen määräämiseksi tarpeelliset kustannuksia ja toiminnan laajuutta koskevat tiedot.

41 Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen Perustiedot valtionosuuteen oikeuttavasta koulutustoiminnasta Tiedot siitä minkälaista ja miten paljon koulutuksen järjestäjällä on ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen vos-toimintaa vuoden 2014 aikana Tiedot täsmäävät koulutuksen järjestäjän järjestelmien kanssa Tiedot aina tarkistettava ja hyväksyttävä Hyväksyjä vastaa tiedoista Koulutuksen järjestäjän henkilöstön vastuut ja tehtäväkuvat tiedonkeruuprosesseissa! V I R A N O M A I S V A S T U U!

42 Tietojen käyttö ja koulutuksen järjestäjän vastuu Tiedotus ja vertailu - Tietoa mm. tuottavuudesta, kustannuksista, jne. - Tietoa koulutuksen järjestäjien toiminnasta Järjestäjille myönnettävän vosrahoituksen määrä - Rahoituspäätösten volyymitiedot (opiskelijamäärät, otv:t) Keskimääräisen ja alakohtaisten yksikköhintojen määräytyminen - Yksikköhinnat lasketaan toteutuneiden kustannusten perusteella joka neljäs vuosi. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Rehtori (allekirjoitus) yhteyshenkilö OPH Kansalliset ja kansainväliset vertailut ja tutkimukset Koulutuksen arviointi- ja kehittämishankkeet koulutusvastaavat/ koulutuspäällikköt/ ym. vastuuhenkilöt Rahoitusjärjestelmän kehittäminen ja uudistaminen!

43 Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen ilmoittaminen Seuranta Ilmoitettavien tietojen suhteutuminen aikaisemmin ilmoitettuihin tietoihin Löydyttävä selitys / virhe Virheelliset tiedot aina korjattava! Tallennusajan päätyttyä tietoja korjataan tietojärjestelmään Rahoitus-yksikön toimesta Korjattavat tiedot tulee ilmoittaa yliviivaamalla alkuperäinen tieto ilmoitetulla lomakkeella ja kirjoittamalla uusi tieto korjattavan tiedon viereen selkeästi Huomioitava on myös korjauksen vaikutus lomakkeen eri kohtiin, joihin korjaus on tehtävä vastaavasti => ilmoitus OPH:n Rahoitus yksikköön

44 Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Valtionosuusjärjestelmän edellyttämien tietojen arkistointi www-tallennusjärjestelmään ilmoitetut tiedot tulostetaan allekirjoitetaan arkistoidaan Arkistoon myös liitteet, joista annetut tiedot voidaan todentaa ja osoittaa ilmoitettujen tietojen kohdistamisen perusteet Tietojen arkistointiaika 10 vuotta Myöhemmin tietoihin tehdyt muutokset / korjaukset tulee myös liittää arkistoon

NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Ajankohtaista rahoituksesta

NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Ajankohtaista rahoituksesta NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Ajankohtaista rahoituksesta Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö Hallituskauden säästöistä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla Hallitusohjelma

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) 6 769 263 (ml. kuntien rahoitusosuus 8 395 191 ) 913 629 75 012 189 393 447 123 116 821 1.231.361

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Ajankohtaista rahoituksesta

NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI. Ajankohtaista rahoituksesta NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISSEMINAARI Ajankohtaista rahoituksesta Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö Hallituskauden säästöistä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla Hallitusohjelma

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014. Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala

TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014. Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014 Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala Kevään 2014 kehyspäätöksessä tehdyt ja muut leikkaukset Ammatillisen perus ja lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen uudistuva rahoituslainsäädäntö ja rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut

Ammatillisen koulutuksen uudistuva rahoituslainsäädäntö ja rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ammatillisen koulutuksen uudistuva rahoituslainsäädäntö ja rahoitukseen liittyvät tiedonkeruut Antti Markkanen Rahoitus-yksikkö

Lisätiedot

Rahoitusmuutos. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät. Pasi Rentola 29.4.2014

Rahoitusmuutos. Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät. Pasi Rentola 29.4.2014 Rahoitusmuutos Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät Pasi Rentola 29.4.2014 - Koulutuksen talous kokonaisuutena - Hallituskaudella päätetyt rahoitustason muutokset - Kehyspäätökset

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste

Rakenneuudistus toinen aste Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) 1 LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tallennusohjeet ja aikataulu

Tallennusohjeet ja aikataulu Tallennusohjeet ja aikataulu Tallennusohjeet Käyttäjätunnukset Saajatunnus Yleiskäyttäjätunnus Sisältää vain numeroita Järjestäjän ja vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot Voi ilmoittaa kaikki koulutusmuodot

Lisätiedot

AITU. rekisteri tutkintotoimikunnista ja näyttötutkintojen järjestämissopimuksista. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

AITU. rekisteri tutkintotoimikunnista ja näyttötutkintojen järjestämissopimuksista. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi AITU rekisteri tutkintotoimikunnista ja näyttötutkintojen järjestämissopimuksista AITU Sisältää: Tutkintotoimikunnat; toimikaudet, toimialat, asettamispäätökset Jäsenet, nimittämispäätökset Tutkintotoimikuntien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli 7.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

AITU, AIPAL ja Osaan.fi

AITU, AIPAL ja Osaan.fi AITU, AIPAL ja Osaan.fi Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaarit syksy 2014 1.10. Helsinki, 2.10. Oulu, 28.10. Jyväskylä Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus AITU rekisteri tutkintotoimikunnista

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita ammatillisesta peruskoulutuksesta Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus Yksikön päällikkö, opetusneuvos

Ajankohtaisia asioita ammatillisesta peruskoulutuksesta Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ajankohtaisia asioita ammatillisesta peruskoulutuksesta 5.2.2015 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus Yksikön päällikkö, opetusneuvos Muutoshaasteita Väestömuutokset Kaikkien hyvinkin erilaisten

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus

Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Koulutuksen järjestäjän vastuut ja tietojen oikeellisuus Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (1705/2009) 58 Tietojen toimittaminen ja tarkastus

Lisätiedot

Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki

Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki 6.11.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä 9.9.2014. Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä 9.9.2014. Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä 9.9.2014 Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda 8.9.2014 Perustietoja Keudasta www.keuda.fi 8.9.2014 Kuntayhtymä,

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Porvoo 25.11.2014 Tarja Koskimäki ylitarkastaja ammatillisen koulutuksen vastuualue Ammatillisen peruskoulutuksen menosäästöt Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma

Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma Toisen asteen koulutuksen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelma Taustalla julkisen talouden kestävyysvaje ja toiselle asteelle ja vapaaseen sivistystyöhön kohdennetut menosäästöt Tavoitteena vahvat

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuspolitiikasta. Johtaja Kirsi Kangaspunta

Ajankohtaista aikuiskoulutuspolitiikasta. Johtaja Kirsi Kangaspunta Ajankohtaista aikuiskoulutuspolitiikasta Johtaja Kirsi Kangaspunta 13.5.2014 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen uudistaminen. Mika Tammilehto Johtaja Ammatillisen koulutuksen vastuualue

Toisen asteen koulutuksen uudistaminen. Mika Tammilehto Johtaja Ammatillisen koulutuksen vastuualue Toisen asteen koulutuksen uudistaminen Mika Tammilehto Johtaja Ammatillisen koulutuksen vastuualue RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos

Lisätiedot

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä Mika Tammilehto Minne menet maailma - minne menet Suomi? Globalisaatio talouden painopisteen muutos Aasia talouden veturina, NIC ja

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Syksyn 2015 perustietokysely

Syksyn 2015 perustietokysely Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät Syksyn 2015 perustietokysely 3.9.2015 Tampere, 11.9.2015 Oulu, 16.9.2015 Helsinki Antti Markkanen, kouluneuvos Lea Juhola, erityisasiantuntija

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä ammatillisessa koulutuksessa Säädösmuutokset ammatillisessa koulutuksessa

Tulevaisuuden näkymiä ammatillisessa koulutuksessa Säädösmuutokset ammatillisessa koulutuksessa Tulevaisuuden näkymiä ammatillisessa koulutuksessa Säädösmuutokset ammatillisessa koulutuksessa Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 27.1.2015 Opetusneuvos Jukka Lehtinen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Helsinki. Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus 26.11.2014 Helsinki Minna Bálint Ammatillinen aikuiskoulutus opetusneuvos Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto Kaikki

Lisätiedot

Ajankohtaista Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö

Ajankohtaista Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö Ajankohtaista 10.3.2015 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista perustutkintoa 204 341 ammattitutkintoa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi

SASKY koulutuskuntayhtymä. Ammatillisen koulutuksen reformi SASKY koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen reformi A.Kakkuri 8.5.2017 Yksi lainsäädäntö - Nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdistetään uudeksi

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa

Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Rahoituksen määräytyminen ja erityiskysymyksiä ammatillisessa peruskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa Erityisasiantuntija Lea Juhola Helsinki 5.3.2013 Tampere 7.3.2013 Kuopio 12.3.2013 Oulu 14.3.2013

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntia. Nuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari III 12.3.2014

Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntia. Nuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari III 12.3.2014 Aikuiskoulutuksen tulevaisuuden suuntia Nuorten aikuisten osaamisohjelman työseminaari III 12.3.2014 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Soveltamisala

Laki. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Soveltamisala Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 :n 1 momentin 3 kohta,

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus

Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen keskusteluja tiedotustilaisuus Johtaja Mika Tammilehto RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA Taustalla maailman talouden

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala vuoden 2015 talousarvioesityksessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala vuoden 2015 talousarvioesityksessä ASIANTUNTIJALAUSUNTO 1 (5) 24.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Eduskunta Sivistysvaliokunta VUODEN 2015 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2014 VP) VAIKUTUKSET NUORISOTAKUUN JA OSANA

Lisätiedot

Kuntien valtionosuudet v. 2016

Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntien valtionosuudet v. 2016 Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Helsinki Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Suomen Kuntaliitto Miksi valtionosuus muuttuu vuosittain? Vuosittaiset automaattimuutokset» Määräytymistekijöiden,

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2016 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/ (11) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/ (11) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2014 1 (11) 1179 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen koulutuksen rahoitusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta HEL 2014-012549 T 03 00 00 Lausunto

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA

AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA Jukka Lehtinen Opetusneuvos OKM/Ammatillisen koulutuksen vastuualue AMKEn laivaseminaari 24. 26.3.2015 Agendalla Uudistuvat valmentavat koulutukset Koulutukseen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely

OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Ammatillinen lisäkoulutus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta Kysely 20.09.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän

Lisätiedot

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp -

Laki. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Rahoituksen periaatteet. Määritelmä. HE 186/1996 vp. EV 207/1996 vp - EV 207/1996 vp - HE 186/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 186/1996 vp ammatillisen

Lisätiedot

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 160/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

Järjestämisluvat 2017

Järjestämisluvat 2017 Järjestämisluvat 2017 Lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus sekä vapaan sivistystyön toiminnan taloudellisten edellytysten arviointi Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti Taustaa

Lisätiedot

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Koulutus uudistuu iso laiva käännettäväksi? 25.1.2014 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden

Lisätiedot

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään

Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Järjestäjäverkon muuttamisen vaikutukset lukiokenttään Valtakunnallinen lukioseminaari Pro Lukio ry 1 KESU 2011-16 ja 2. asteen koulutus suuntasiko KESU rakenneuudistusta 2014? Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita

Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita Koulutuksen järjestämislupien uudistuksesta taustaa ja tavoitteita eluvat alueelliset työseminaarit 12.3.2015 Jyväskylä 17.3.2015 Espoo Opetusneuvos Jukka Lehtinen Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpano

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita tutkintojärjestelmästä

Ajankohtaisia asioita tutkintojärjestelmästä Ajankohtaisia asioita tutkintojärjestelmästä Hierojan tutkintotoimikunnan kehittämispäivä Helsinki 23.10.2014 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Tilastoja Opiskelijat näyttötutkintoon valmistavassa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN KOULUTUS

5. AMMATILLINEN KOULUTUS 5. AMMATILLINEN KOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko KOULUTUKSEN REFORMI PKKY:n tulevaisuuspäivät 27. 28.2.2017 Tahko Ammatillinen koulutus tänään - ammatillinen peruskoulutus - ammatillinen lisäkoulutus - molempia voidaan järjestää oppilaitosmuotoisena

Lisätiedot