Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä 9.9.2014. Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda"

Transkriptio

1 Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivä Kommenttipuheenvuoro Hannu Laurila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda

2 Perustietoja Keudasta Kuntayhtymä, jonka omistajina/jäsenkuntina ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä Sipoo. Yhteensä asukasta. Vuosiopiskelijoita oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus: Vuonna 2014 on 4390 järjestämislupapaikkaa, toteuma vuonna 2013 oli 4314 oppilaitosmuotoinen ammatillinen lisäkoulutus 300 opiskelijatyövuotta oppisopimuskoulutus perustutkinnot 360, lisäkoulutus 700 työvoimapoliittinen koulutus otp kansanopisto Vakinaista henkilökuntaa 620 Liikevaihto 60 milj. Omistus Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:stä 13 % 11 koulutusyksikköä Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa, Sipoossa, Helsingissä sekä oppisopimuskeskus Keravalla 2

3

4 Miten Keuda-konserni on muodostunut? Keski-Uudenmaan ammattikoulun kuntainliitto 1962 Järvenpään ammattikoulu 1962 Keravan sivukoulu 1982 / Keravan ammattikoulu Tuusulan sosiaalialan oppilaitos 1983 Oppisopimustoimisto 1987 Keravan kauppaoppilaitos 1989 Sipoon Enter 2007 K eu d a 5 0 v u o tt a Mäntsälän ammattikoulu 1982 Mäntsälän kunnalta. Per 1982 Nurmijärven ammattikoulu 1989 Nurmijärven kunnalta. Per 1956 Järvenpään kotitalousopettaja-opisto 1995 valtiolta. Per 1928 Mäntsälän maatalous- ja puutarhaoppilaitos 1995 valtiolta. Per 1940 Tuusulan kansanopisto / Pekka Halosen akatemia 1998 Tuusulan kansanopiston Oy:ltä. Per 1907 Osa Adulta Oy:stä

5 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilintarkastus Ammattiosaamisen toimikunta Ammatilliset neuvottelukunnat Konsernipalvelut Hallinto, talous, HRM HRD Viestintä & markkinointi Luottamushenkilöhallinto Yhtymävaltuusto & -hallitus Konsernijohto Konsernin kehittämispalvelut: Ennakointi, arviointi, hanketoiminta, kansainvälisyys Oppisopimuskeskus Oppisopimusjohtaja Nurmi- Järvenpää Kerava Sipoo Mäntsälä Tuusula järvi Hki Keudan ammattiopisto ammattiopiston rehtori Tuotannon & tekniikan toimiala, toimialarehtori Palvelujen ja luonnonvara-alan toimiala, toimialarehtori Hyvinvoinnin toimiala & Ohjaavat koulutukset, toimialarehtori Apulaisrehtorit Keudan aikuisopisto aikuisopiston rehtori Tekniikan, hyvinvoinnin, palvelujen, ympäristö- ja luonnonvara-alan sekä kulttuuri- ja media-alan toimialat, toimialapäälliköt Wärtsilänkatu Sibeliuksenväylä Sarviniitynkatu Keskikatu Sipoo Enter Saaren kartano Lukkarinpolku Lopentie Pekka Halosen akatemia Kirkkotie Pasila Yhtymäpalvelut: Kiinteistöpalvelut ja Kerava-sali, ruokapalvelut, tietohallintopalvelut, toimistopalvelut

6 Rahoitusjärjestelmän uudistaminen Tavoitteet uudistukselle rahoitusjärjestelmä on rakenteeltaan selkeä ja yhtenäinen rahoitus on laskennallinen ja myönnetään koulutuksen järjestäjälle rahoitus- ja säätelyjärjestelmä muodostavat johdonmukaisen ohjausjärjestelmän kokonaisuuden rahoitusperusteet edistävät koulutuksen eri järjestämismuotojen joustavaa käyttöä rahoitus tukee koko ikäluokan kouluttamistavoitetta, koulutuksen läpäisyn parantamista sekä tehokasta siirtymistä työelämään.. 6

7 Rahoitusjärjestelmän uudistaminen Tavoitteet uudistukselle rahoitus kannustaa koulutuksen laadun, tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen rahoitusperusteet ohjaavat ja kannustavat tehostamaan osaamisen tunnustamista ja koulutuksen henkilökohtaistamista ja vähentämään tarpeetonta näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen järjestämistä. rahoitusjärjestelmä ottaa huomioon nuorten ja aikuisten osaamisen kehittämistarpeet, työelämän osaamistarpeet ja koulutuksen erityispiirteet 7

8 Rahoitusjärjestelmän uudistaminen Tavoitteet uudistukselle rahoitusjärjestelmä tukee aikuisten opiskelua ja tutkintojen suorittamista rahoitus edistää nuorten osallistumista oppisopimuskoulutukseen. = KANNATETTAVAT JA HYVÄT TAVOITTEET 8

9 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistus Lisää tavoitteita Lyhentää opiskeluaikoja Mahdollistaa joustavat ja yksilölliset koulutuspolut Vähentää päällekkäistä koulutusta Ohjaa aikuiset, joilla aiempaa osaamista, lyhempiin koulutusvaihtoehtoihin Nopeuttaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä ja työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista Ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja ohjauksen tarpeen KANNATETTAVAT JA HYVÄT TAVOITTEET 9

10 Rahoitusjärjestelmän uudistaminen - eri elementit- näyttää yksinkertaiselta Perusosa 49 % Suorite-tuloksellisuusosa % Vaikuttavuusosa 6-10 % 10

11 Verrattuna esim. tähän AMK-rahoitusmalli 2014

12 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistus Rahoituksen keskeiseksi määräytymisperusteeksi suoritettujen tutkintojen ja tutkintojen osien määrä. Valtionrahoituksen kokonaismäärä muutetaan talousarvioon perustuvaksi Toisen asteen koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan 2017 lukien Lukion ja ammatillisen koulutuksen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijasta koulutuksen järjestäjälle myönnettävä valtionosuusrahoitus rajataan enintään kolmeen vuoteen Valtion rahoitus lopetetaan ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoon tai sen osaan johtamattomaan koulutukseen Lakkautetaan työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtion rahoitus 12

13 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistus Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmä uudistetaan siten, että se muodostaa selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden. tukee nykyistä paremmin tutkintojen tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista jatkossa maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille. He 2014, uutta rahoitusjärjestelmää sovelletaan 2017 alkaen 13

14 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusuudistus Koulutuksen järjestäjän rahoitus määräytyisi kaikissa ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen muodoissa kolmen peruselementin perusteella: 1. Perusrahoitus eli opiskelijavuodet (n. 49 %; lisäkoulutuksessa 35%) 2. suorituksiin perustuva rahoitus eli tutkintojen ja tutkinnon osien määrä (n.41-45%; lisäkoulutuksessa 60%) 3. Vaikuttavuusrahoitus eli työllistyminen, jatkoopinnot ja opiskelija/työelämäpalaute (n.6-10%; lisäkoulutuksessa 5%). 14

15 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Hyvää Peruslähtökohta oikeansuuntainen ja peruselementit hyviä, keskinäistä painoista voidaan olla eri mieltä- takaako ja huomioiko riittävästi koko ikäluokan kouluttamisvelvoitteen Rahoitusta tarkastellaan kokonaisuutena Mahdollistaa opiskelijan siirtymisen joustavasti koulutusmuodosta toiseen Säilyttää alakohtaiset erot Rahoitus maksetaan edelleen ylläpitäjälle 15

16 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Tiedonkeruujärjestelmät Opintopolku ja oppijan verkkopalvelukokonaisuus AITU-järjestelmä Tilastokeskus Entä koulutuksen järjestäjän omat järjestelmät? Tiedon keruun automatisointi, ilman erillistä kyselyä Saadaanko rajapinnat valmiiksi ja testattua? Entä AITU-järjestelmä- valmis syksyllä 2014? 16

17 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Opiskelijavuositiedot ja amm. peruskoulutuksen suorituksia koskevat tiedot opintopolun kautta Tarkoitetaanko tässä oppijan verkkopalvelukokonaisuutta (TOR), käsityksemme mukaan ainakaan tällä hetkellä opintopolussa ei ole suorituksia koskevaa tietoja Tilastointipäivät (20.1 ja 20.9) poistuvat, jatkossa kalenterivuosi ilmoitetaanko kaikki; päivänkin olleet?, keskeytykset, poissaolot, miten huomioidaan. Nuortenkin puolella otettava käyttöön opiskelijahallintojärjestelmässä ns. koulutuskalenteri? Voisiko ajatella, että rahoituksen tehokas opiskeluaika olisi 1095 päivää/opiskelija (eli 3*365) Koska kannattaa kirjata opiskelijaksi? 17

18 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Näyttötutkintojen osalta koulutuksen järjestäjät toimittavat ehdolliset tutkintotiedot opintohallinto-ohjelmien kautta OPH:n tietojärjestelmään ja hyväksytyt tiedot tutkinnoista ja niiden osista saadaan tutkintotoimikunnilta suoraan Opetushallituksen ylläpitämästä AITUtietokannasta Mitä tarkoittaa ehdolliset tutkintotiedot? Kenelle tutkinto tilastoituu? Tutkinnon järjestäjälle vai valmistavan koulutuksen järjestäjälle? Vuodelta 2014 tiedot kerätään takautuvasti - keneltä, kuka vie AITU:uun? Tutkinnon osien tilastoituminen/valmistuminen tässä tutkintotoimikunta kohtaisia eroja, joissakin ilmoitetaan/hyväksytään osa kerrallaan (sote), joissakin vasta kun koko tutkinto on koossa (puutarhatal.) 18

19 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Vaikuttavuusrahoituksen tiedot Tilastokeskuksen toimesta Jälkijättöistä Sosio-ekonomisten taustamuuttujien tarkistaminen käytännössä mahdotonta Henkilöstön kehittämismittari ei poistunutkaan? Tältä osin automatisointi ei varmaan mahdollista. Opiskelija/työelämäpalaute- saadaanko mitattua luotettavasti ja yhteismitallisesti? Mikä on jatkossa tarkasteltava opiskelijajoukko (nyt 20.9 läsnäolleet)? 19

20 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Muita hajanaisia havaintoja Esitetty rahoitusmalli on monimutkainen, ei lisää läpinäkyvyyttä Mielenkiintoista olisi nähdä matriisi täytettynä mm. eri tutkintojen ja niiden osien eri painokertoimet huomioituina Pitäisi olla valmius jollain aikavälillä siirtyä osaamispisteisiin Ennustettavuus, ennakoitavuus Johtaako tutkintotehtailuun (vrt. kansanopiston keh.tehtävä eli velvoite 2000 opv:sta)? Nyt määritelty eri elementtien painoarvo, miten määritellään eri elementtien sisällä olevat painoarvot (työllistyminen/jatko-opinnot vs. opiskelija/ työelämäpalaute tai tutkinnot vs. tutkinnon osat Ohjausvaikutus - tietojen jälkijättöisyys Kaksoistutkintojen rahoitus- miten huolehdittu? Budjettiperusteisuus miten käy?, vrt. lisäkoulutuksen yksikköhinta 20

21 Rahoituksen perusteena käytettävä tietopohja ja tiedon keruu Muita hajanaisia havaintoja Aina tulee uusia ohjelmia (esim. NAO), joihin sitten kerätään tietoja Tiedonkeruu monimutkaistuu Nyt esimerkiksi lisätty vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa ikäryhmittäin Nyt esim. vaikeutena VOS-NAO:jen ja valtionavustus NAO:jen erottaminen. Miten saada rehtorit/apulaisrehtorit/koulutuspäälliköt lukemaan Oph:n ohjeet? 21

22

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto

Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä. Mika Tammilehto Parempaa, enemmän ja kovempaa ammattikoulutus tulevaisuuden tekijänä Mika Tammilehto Minne menet maailma - minne menet Suomi? Globalisaatio talouden painopisteen muutos Aasia talouden veturina, NIC ja

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma

Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Educa Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma Koulutus uudistuu iso laiva käännettäväksi? 25.1.2014 Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄ Kommentteja ammatillisen koulutuksen rahoituksen muutoksista ja tiedonkeruusta Tampere-talo 4.9.2014 Päivi Rajala P Rajala 4.9.2014 1 Tampereen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Porvoo 25.11.2014 Tarja Koskimäki ylitarkastaja ammatillisen koulutuksen vastuualue Ammatillisen peruskoulutuksen menosäästöt Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017. Talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 4 2.1 Toimintaympäristön muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 1 (7) Opetus ja kulttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, 00023 Valtioneuvosto Viite: Asia: Lausuntopyyntö 15.10.2014 OKM/58/010/2014 Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.

Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1. Ammatillinen koulutus vahvempaa osaamista ja yksilöllistyviä koulutuspolkuja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 17.1.2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen

1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen OKM/2/591/2015 2 (24) 1. Järjestäjäverkon ja järjestämislupien uudistaminen 1.1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamisen. Uudistuksen

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

19.10.2011. Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011 2016 luonnoksesta

19.10.2011. Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011 2016 luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL29 00023 Valtioneuvosto Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011 2016 luonnoksesta Kaupallisen Opetuksen Edistämisliitto Förbundet

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Toiminnanjohtajan katsaus 9/2013

Toiminnanjohtajan katsaus 9/2013 Toiminnanjohtajan katsaus 9/2013 1. Hallituksen päätös 29.11.2013 rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitustyöryhmän tilannekatsaus 3. AMKEn tulevia tapahtumia:

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS. Erityisasiantuntija Soili Jaarinen. Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari Oppisopimuskoulutuksen laadunvarmistus-seminaari OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TILASTOT JA LAADUN OHJAUS Erityisasiantuntija Soili Jaarinen Kirjoittajan nimi Soilli Jaarinen Tilaisuuden nimi Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot