Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ennustamisen ja analytiikan avulla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ennustamisen ja analytiikan avulla"

Transkriptio

1 Kaupan ja teollisuuden yhteistyön kehittäminen ennustamisen ja analytiikan avulla VaikuttajaForum Elintarviketeollisuus Jouko Riihimäki, Senior Advisor, Greenback Analytics Oy

2 Esityksen keskeiset viestit Ennustamisen käsitteet ja tasot ovat monimuotoisia Kaupan ja teollisuuden yhteistyössä pitää keskittyä kipukohtiin Eri toimijoiden omien prosessien ja tietojärjestelmien toimivuus on keskeistä Yhteistyön onnistumista on seurattava oikeilla mittareilla Yhteistyön hyödyt ovat merkittävät Page 2

3 Toimiiko CPFR-malli yhteistyön pohjana? Havainnot* CPFR-malli on luvanut huomattavia hyötyjä, mutta Malli on raskas ja sopii vain suurimmille toimijoille Toimivia yhteistyömalleja on kuitenkin käytössä maailmalla Yhteistyö helpottuu, kun osapuolien prosessit ovat kunnossa Hyödyt kiinnostavat kaikkia, mutta miten jakaa ne tasapuolisesti Tietojen erilaisuus ongelmana laajojen tietomassojen hyödyntämisessä Lähde: * Muokaten Johanna Småroos, 2005 Page 3

4 Paras tulos syntyy yhdistämällä laajojen tietomassojen tehokas jalostaminen ja yrityksen henkilöstön osaaminen Ennuste Suunnittelu Suunnitelma Laskennallinen, tilastotieteeseen perustuva objektiivinen arvio siitä mitä tulee tapahtumaan. Ennuste EI ota kantaa siihen : Mitkä meidät tavoitteet tai budjetti on tai mitä me toivomme tapahtuvan? Subjektiivinen arvio jossa huomioidaan tavoitteet, resurssit ja toimenpiteet halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tilastollisen pohjaennusteen ja henkilöstökokemuksen summa, jossa huomioidaan tilastolliset trendit, markkinatietämys, resurssit sekä yrityksen tavoitteet. Page 4

5 Kilpailuetu Tiedon jalostusprosessi luo kilpailuetua Tiedon jalostuminen kilpailutekijäksi Ennakoiva simulointi ja optimointi Pureutuminen ja hälytykset Tilastolliset analyysit ja ennusteet Mitä on tapahtumassa? Miksi jotain tapahtuu? Mitä jos kehitys jatkuu? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Mikä on paras mahdollinen vaihtoehto? Mitkä ovat suositukset? Vakio- ja ad hoc - raportointi Mitkä ja missä ongelmat ovat? Mitkä ovat toimenpiteet? Mitä on tapahtunut? Miten paljon ja usein? Missä? Page 5 Tiedon jalostusaste(äly)

6 Emme pysty käsittelemään suuria tietomassoja tehokkaasti ilman tietojärjestelmätukea Havainnot SKU Brand Product Subcategory Category All Merchandise Laajan tietomassan hyödyntäminen/ymmärtäminen on lähes mahdotonta ilman tehokkaita tietojärjestelmäratkaisuja Suunnittelupohjainen toimintatapa on tehokasta ainoastaan ylemmällä tasolla Monessa tapauksessa suunnitteluun sisältyy poliittisia kannanottoja, joita ei ennustamisessa huomioida Todelliset ajatukselliset helmet löytyvät keskiarvojen takaa Page 6

7 Mitä tarkemmin asioita katsotaan, sitä enemmän tieto matkalla hajoaa Lähde: CPFR Insights (Accenture), Muokaten Johanna Småroos, 2005 Page 7

8 Volyymiennustaminen ei tulevaisuudessa yksin riitä Mix Havainnot Monessa tapauksessa ennustamisessa puhutaan ainoastaan volyymien ennustamisesta Volyymi ilman hinta- ja katetekijöitä voi johtaa tuotantopohjaiseen lähestymistapaan Volyymi Kate Hinta Kuluttajahinnoilla on voimakas vaikutus volyymiin. Kuluttajahintojen avaaminen etenkin tarjouskampanjoissa on yhteistyön edellytys. Page 8

9 Yhteistyössä on keskityttävä vaikeisiin kohtiin ja automatisoitava helpot kohteet Lisää yhteistyötä Hintakampanjat Suuri Ennustamisyhteistyö lisäarvo Pieni Automatisoi Poistuvat/ Tuotemuutokset Kausituotteet Tuotelanseeraukset Perusnimikkeet Helppo Vaikea Ennustamisen vaikeus Page 9

10 Operatiivinen Taktinen Taktinen Strateginen Eri suunnitteluprosessit on linkitettävä yhteen Karkea suunnittelu- ja ennustamisprosessikartta Pitkän tähtäimen suunnittelu (1-3 vuotta) Keskipitkän tähtäimen suunnittelu (4-12 kk) Keskitytään yrityksen kasvun, kannattavuuden ja kapasiteetin suunnitteluun Resurssien ohjaus strategisiin kohteisiin Suunnittelupainotteisuus Keskitytään volyymin, hinnan ja mixin optimointiin Suunnittelupainotteisuus tilastollisen ennusteen pohjalta Toimitusketjun optimointi Lyhyen tähtäimen suunnittelu (1-4 kk) Päivä-/viikkotason Ennustaminen (0-2 kk) Keskitytään mixien ja promootioiden optimointiin (hinnat päätetty) Tilastollinen ennustaminen pohjana Toimitusketjun resurssointi ja optimointi Keskitytään volyymiennustamiseen Tilastollinen ennustaminen voimakkaana tukena Toteumatieto (esim. tilaustiedot) Toimitusketjun resurssointi (operatiivinen tehokkuus) Page 10

11 Operatiivinen Taktinen Strateginen Prosessien kulku, vastuut, ja lopputuotokset on määriteltävä tarkasti In Markkinatieto Aiemmat PTS:t Päivitetyt ennusteet Strategiset tavoitteet Aiemmat PTS:t/budjetit Operatiivinen ennuste Myyntisuunnitelma Aiemmat PTS:t/budjetit Operatiivinen ennuste Päivitetyt suunnitelmat Kustannusmuutokset Päivitetyt suunnitelmat Myynnin suunnittelu Toimitusketjun resursointi Tavoiteasetanta Kustannusrakenteen optimointi Kokonaisoptimointi Out Strategiset tavoitteet Myyntisuunnitelma Kapasiteettisuunnitelma Kustannussuunnitelma Taloussuunnitelma In Historiatieto Ulkoinen tieto Pohjaennuste Toteumatieto Katetiedot Kampanjatiedot Myyntisuunnitelma Kapasiteettitieto Toimituskykytieto Varastotiedot Myyntisuunnitelma Toimituskapasiteetti Varastotiedot Päivitetyt suunnitelmat Myynnin ennustaminen Myynnin suunnittelu Tuotannon ja hankinnan suunnittelu Logistiikan suunnittelu Talouden suunnittelu Out Tilastollinen pohjaennuste Myyntisuunnitelma Tuotantosuunnitelma Logistiikkasuunnitelma Taloussuunnitelma In Myyntisuunnitelma Hinnoittelupolitiikka Myyntisuunnitelma Tuotantosuunnitelma Varastotiedot Tuotantosuunnitelma Varastotiedot Myyntitilaukset Toimituskapasiteetti Varastotiedot Reittisuunnitelma Asiakasmyynti (tilaukset) Kotiinkutsut Tuotannon eräsuunnittelu Reittisuunnittelu Toimitukset Out Myyntisopimukset Myyntitilaukset Raaka- ja pakkausainesaatavuus Puolivalmisteet Valmiit tuotteet Reittisuunnitelma Asiakastoimitukset ja - palautukset Page 11

12 Tiedon jalostuminen Ainoastaan kestävä tietoarkkitehtuuri luo suunnittelu- ja ennusteprosessien toimivuudelle edellytykset Katselu ja käyttö Analyysi-, ennuste- ja laskentalogiikka Integrointi ja validointi Varastointi Transaktioiden hallinta Perustietojen hallinta Valmiiden raporttien jakelu ja tarkastelu Porautuminen tietomassoihin tarvittaessa Suoritetaan tehokkaat laskennat (mm. tilastolliset ennusteet) Kerroksen looginen erottaminen transaktiokerroksesta tärkeää Tiedot yhdistetään analyysi-, ennuste- ja laskentakerrosta varten Tietojen oikeellisuuden ja yhteismitallisuuden varmistaminen Eri lähteistä tulevien tietojen tehokas hallinta Eri lähteistä tulevien tietojen yhdenmukaistaminen Eri toiminnoista syntyvien transaktioiden tehokas hallinta Toiminnanohjausjärjestelmät ytimessä Mm. asiakas-, tuote-, kustannuspaikkojen perustiedot Keskitetty ohjaus ja hallinta varmistaa oikeellisuuden Page 12

13 Tällä hetkellä kauppa haluaa toimitusvarmuuden maksimointia Kiipeily eri puolilta vuorta ei lisää yhteistyötä ja oppimista 100 % % Promootioiden ennustetarkkuus % Kysynnän ennustetarkkuus % Hyllysaatavuus % Toimitusvarmuus % Logistiikan suunnittelutarkkuus % Tuotannon suunnittelutarkkuus % Myyntitilauksien ennustetarkkuus Kauppa lähestyy lakipistettä toiselta suunnalta Teollisuus lähestyy lakipistettä toiselta suunnalta Lähde: Luvut osittain tutkimuksesta Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 13

14 Euroopassa hyllysaatavuus on keskimäärin 93 % tasolla ECR:n hyllysaatavuustutkimuksen seitsemän (7) keskeistä havaintoa Hyllysaatavuus heikentyy toimitusketjun viimeisillä metreillä Hyllysaatavuus vaihtelee merkittävästi tuoteryhmittäin Kampanjatuotteiden hyllysaatavuus on keskimääräistä heikompi Hyllysaatavuus vaihtelee merkittävästi myymälätyypeittäin Sesonkipäivät ovat haavoittuvimpia puutteille Korkeat varastoasteet voivat heikentää saatavuutta Suorajakelun ja keskusliikejakelun välillä ei ole suuria eroja Lähde: Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 14

15 Toimittajien on osallistuttava kaupan prosessien kehittämiseen Hyllysaatavuuspuutteiden pääsyyt 35 % Myymälätilaustoiminnot 30 % Myymälähenkilöstön listaustoiminnot 12 % Hyllyjen täydentämistoiminnot 11 % Varastotietojen puuttellisuus 12 % Muut Lähde: Optimal Shelf Availability - Increasing shopper satisfaction at the moment of truth, by Roland Berger Strategy Consultants (2003) Page 15

16 Hyllysaatavuus on tulevaisuudessa yhteistyön onnistumisen keskeisin mittari Yhteistyön keskeiset mittarit Kysynnän ennustetarkkuus Tilausennustetarkkuus Toimitusvarmuus Hyllysaatavuus Kaupan mittari omalle myynnin ennustamiselle Mittarin parannus vaikutaa tilausennustetarkkuuteen Tavoitetaso % Toimittajan mittari omalle myynnin ennustamiselle Mittarin parannus vaikuttaa epäsuorasti toimitusvarmuuteen Tavoitetaso % Toimittajan toimituskyvyn varmistaminen Parannus ei välttämättä paranna hyllysaatavuutta Tavoitetaso 99 % Yhteistyön keskeinen onnistumisen mittari Parannus tuo merkittäviä hyötyjä molemmille osapuolille Tavoitetaso >95 % Page 16

17 Yhteistyön ja oman toiminnan tehostamisen hyödyt lasketaan miljoonissa euroissa Keskeiset hyötyalueet Myynnin lisääntyminen parantuneen hyllysaatavuuden avulla Myynnin rakenteen parantuminen oikea-aikaisella päätöksenteolla Hankintojen tehostuminen tarkemman myyntisuunnitelman avulla Tuotannon resurssien ja kapasiteetin oikea-aikainen optimointi Varastojen kierron tehostuminen ja arvon optimointi Toimituskapasiteetin oikea resurssointi ja oikea-aikainen optimointi Perustavaravirran tasaaminen ja nopeampi reagointi muutoksiin Hävikin pienentyminen Page 17

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning)

Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning) Suunnitteluprosessi (Sales and Operations Planning) 23/1/2013 Michael Falck, RELEX E-mail: michael.falck@relexsolutions.com Phone: +358 44 552 0860 Tyypillisiä haasteita Selkeä SOP-prosessi Vastuut ihmisten

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen

Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen LOPPURAPORTTI 1(16) Pohjoismaisen JMI-hankintaverkoston kehittäminen kysyntäennusteita hyödyntäen Loppuraportti, joulukuu 2006 LOPPURAPORTTI 2(16) Loppuraportti, joulukuu 2006...1 1 Puutuoteteollisuuden

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA

KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA TAI RESEARCH CENTRE YHDYSKUNTATEKNIIKKA KARKeLO- KARTOITUS ELEKTRONISEN LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKASTA Mikko Punakivi Anna Aminoff Jaana Auramo Hanna Pajunen-Muhonen Jarkko Lehtinen Hannu Yrjölä 1 ESIPUHE

Lisätiedot

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa

Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa ESPOO 2003 VTT TIEDOTTEITA 2225 Kai Häkkinen Tuotannonohjaus pk-konepajateollisuuden alihankintaprosessissa Käytäntöjä suomalaisessa pk-konepajateollisuudessa vuonna 2003 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Ennusteiden hyödyntäminen kaupan toimitusketjun tehostamisessa: Case Tuko Logistics

Ennusteiden hyödyntäminen kaupan toimitusketjun tehostamisessa: Case Tuko Logistics Ennusteiden hyödyntäminen kaupan toimitusketjun tehostamisessa: Case Tuko Logistics Hotel Hilton Helsinki Airport 19.1.2011 Lauri Loikkanen Tukon esittely Agenda Ennustamisen eri aikajänteet Case 1: Ennusteperusteinen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA MIKKO KAATAJA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI KÄYTTÄJIEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Prof. Juha-Matti Lehtonen ja Lehtori Ilkka Kouri ovat hyväksytty tarkastajiksi

Lisätiedot

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT

Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kyvykkyyden arviointimalli CAT Palvelutoimittajan kehittäminen osana hankintamenetelmää Pro gradu, hankintojen johtaminen Tiehallinnon selvityksiä 46/2005 Palvelutoimittajan kyvykkyyden

Lisätiedot