RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011"

Transkriptio

1 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, Hyrynsalmi

2 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO TUTKIMUSKOHDE NÄYTTEENOTTOPAIKAT JA TUTKIMUSMENETELMÄT Näytteenottopaikat TAVOITE -JA OHJEARVOT HAVAINNOT TARKASTUSKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Asbesti- ja PAH-näytteiden tulokset JOHTOPÄÄTÖKSET... 7 Liitteet: 1 Pohjakuva näytteenotto paikoista 2. :n sisäilmalaboratorion Analyysivastaus: materiaalinäyte n:o OT 3. WSP Oy:n: tutkimusraportti 5409/asbesti 4. WSP Oy:n: tutkimusraportti 5409/PAH Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

3 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 3 (9) OS TOIMEKSIANTO Työn tilaajan on Hyrynsalmen kunnan teknistenpalveluidenpäällikkö Raimo Kuvaja. Työn tarkoituksen on selvittää koulun rakenteissa mahdollisesti olevien kosteus- / mikrobivaurioiden laajuutta. 2 TUTKIMUSKOHDE Tutkimus kohteena on Hyrynsalmen Yhtenäiskoulu, osoitteessa Lohitie 9, Hyrynsalmi. 3 NÄYTTEENOTTOPAIKAT JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3.1 Näytteenottopaikat Näytteenottopaikat ja niissä käytetyt näytteenottomenetelmät on esitetty taulukossa 1. Sisäilman mikrobipitoisuutta mitattiin kahdessa vaiheessa, ensimmäinen näyte otettiin ns. normaali olosuhteessa ja toinen alipaineistettuna. Taulukko 1. Näytteenottopaikat ja näytemäärät. Näytteenottopaikka Rakenne Asbesti / PAH Materiaali 2 lattiapinnoite 1 materiaalinäyte materiaali M 1. Poikien pukuhuone 138 Alapohja Styrox M 2. Opettajien pukuhuone 133 Alapohja Styrox M 3. Liikuntasali 129 Alapohja Styrox M 4. Liikuntasali 129 Ulkoseinä Villa M 5. Liikuntasali 129 Sokkelin halkaisu Styrox M 6. Liikuntasali 129 Alapohja Styrox M 7. Liikuntasali 129 Ulkoseinä Villa M 8. Liikuntasali 129 Sokkelin halkaisu Styrox M 9. Porrashuone 104 Alapohja Villa M 10. Sähköpääkeskus Alapohja Villa M 11. Aula 105 Sokkelin eriste Matto / liima Styrox Tasoite / maali M 12. Aula 105 Ulkoseinä Leca-sora M 13. Parvi 202 Ulkoseinä Villa M 14. IV- konehuone 203 Väliseinä Villa M 15. IV- konehuone 203 Välipohja Villa M 16. Ruokasali 109 Alapohja Villa M 17. Opetusväline varasto Alapohja Leca-sora M 18. Käytävä 127 Ulkoseinä Villa M 19. WC 110 Alapohja Leca-sora M 20. Kokoelmahuone 132 Ulkoseinä Villa M 21. Kanslia / monistamo Sokkelin pystyeriste Toja-levy M 22. Kanslia / monistamo Sokkelin eriste Styrox M 23. Aula 105 Sokkelin pystyeriste Toja-levy Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

4 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 4 (9) OS2407 M 24. Käytävä 127 Ulkoseinä Villa M 25. Käytävä 124 Ulkoseinä Villa M 26. Pukuhuone Yläpohja Villa M 27. Pukuhuone Yläpohja Villa M 28. WC 132 Ulkoseinä Villa M 29. Ruokasali Alapohja Villa Putkikanaali Putkikanaali Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet Bitumi Tervapaperi 1. Materiaalinäytteet otettiin rakenneavaus kohdista irrottamalla tutkittavaa materiaalia desinfioiduilla välineillä. Näytteet pakattiin tiiviisti Minigrip pusseihin. Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty (ripoteltu suoraan kasvatusalustoille) 2% mallasagarille (sienet), DG18-agarille (sienet) ja THG (Tryptonihiiva- uute) agarille (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 18 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla 4 TAVOITE -JA OHJEARVOT Mikrobinäytteille annetut ohjearvot ja tulosten tulkinta on esitetty analyysivastauksen liitteenä. Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintään yhteensä kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön antamaa pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa. - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Koulurakennusten perusilmanvaihdon osalta voidaan soveltaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 vähimmäisvaatimuksia oppilaitosten ilmanvaihdosta (RakMK D2, taulukko 3: ulkoilmavirta; opetustilat 6 l/s/hlö tai 3 l/s/m2, käytävä/aulatilat 4 l/s/m2 luentosali 6 l/s/m2, ryhmätyötila 4 l/s/m2, ruokala 4 l/s/m2) /1-4/. Toimistotilojen osalta sovelletaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 vähimmäisvaatimuksia toimitilojen ilmanvaihdosta (RakMK D2, taulukko 2:

5 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 5 (9) OS2407 ulkoilmavirta; toimistohuoneet 1,5 l/s/m2, neuvottelutilat 4 l/s/m2 tai 8 l/s/m2 asiakastila 2 l/s/m2, käytävätilat 0,5 l/s/m2) /1-4/. Taulukossa 2 on esitettynä sisäilmastoluokituksen tavoitetasot sekä jäähdytysja lämmitysjärjestelmän mitoitusarvot. Sisäilmastoluokitusta voidaan soveltaa työtilojen ilmanvaihdon lähtötasojen määrittämiseen. D2:n ohje- ja tavoitetasot vastaavat sisäilmastoluokituksen tyydyttävän sisäilmastoluokan S3 tasoa, joka täyttää viranomaissäännösten vähimmäisvaatimukset. Taulukko 2. Sisäilmastoluokituksen ohje- ja tavoitetasot eri sisäilmastoluokissa /x/ suure luokka S1 luokka S2 luokka S3 operatiivinen lämpötila huonelämpötila t u <10 C 10 t u 20 C t u >20 C talvi kesä C 21,5* 21,5 + 0,3*(t u -10) 24,5* 21,5 21,5 + 0,3*(t u -10) 24,5 C ) ) ,5 + 0,4*(t u -10) huonelämpötilan tilapäinen poikkeamana asetusarvosta 2) C 0,5 1,0 1,0 lämpötilaero pystysuunnassa 4) C ilman suhteellinen kosteus talvi % ilman nopeus 3) t ulma =21 C t ulma =23 C t ulma =25 C m/s <0,14 <0,16 <0,20 <0,17 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,35 lattian pintalämpötila, vähintään C lattian pintalämpötila, enintään C jäähdytysjärjestelmän suunnitteluarvo C Lämmitysjärjestelmän suunnitteluarvo C 21,5 21,5 21, S1-luokassa huonelämpötilan on oltava tila/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä C. Jos samassa huoneessa on useita henkilöitä, käytetään huonelämpötilan perustasona talvella C ja kesällä C. Lämpötilan asetusarvon tulee olla kohdassa huonelämpötila mainituissa rajoissa.huonelämpötila ei saa missään ulkoilmaolosuhteissa olla yli 35 C. Kun ulkoilman lämpötila on alle 15 C, huonelämpötila ei saa olla yli 27 C. Ilman nopeudella tarkoitetaan kolmen minuutin suuntariippumatonta keskiarvoa oleskeluvyöhykkeellä. Mittaus suoritetaan suuntariippumattomalla kuumalanka-anemometrillä standardin SFS 5511 mukaisesti. Lämpötilaerolla pystysuunnassa tarkoitetaan mitattua eroa nilkka-hartiatasolla, mittauskorkeus 0,1 m ja 1,1 m. D2:n mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus tavanomaisessa sääolosuhteissa ja huoneen käytön aikana saa enintään olla 1200 ppm /5/. Ilman laatua voidaan pitää hyvänä kun hiilidioksidipitoisuus on ppm. Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

6 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 6 (9) OS HAVAINNOT TARKASTUSKÄYNTIEN YHTEYDESSÄ Koulurakennuksen läpi kulkee alapohjarakenteessa putkikanaali. Putkikanaalin rakenteissa ei tarkastushetkellä havaittu kohonneita kosteuksia. Putkikanaaliin tulee läpivientejä (sähkö, vesi ja viemäröinti), jotka eivät ole tiiviitä. Putkikanaali on alipaineistettu yhdellä tuuletusputkella, joka on johdettu kiinteistön katolle. Tuuletus ei ole tällä hetkellä riittävä koko putkikanaalia ajatellen. Putkikanaalin pohjalla on runsaasti rakennusjätettä, joka voi aiheuttaa sisäilmaan haitallisia pitoisuuksia läpivientien kautta tapahtuvien ilmavirtauksien mukana. Putkikanaalin seinärakenteissa oli näkyvissä valussa käytettyä vanerilevyä, joka on jätetty rakenteisiin. Toisen kerroksen luokkien väliset seinät ovat tiiliseiniä. Seinien välissä ei ole eristetilaa. Koulurakennuksen vesikattorakenteet on osittain uusittu. Tarkastuksen yhteydessä ei saatu varmistettua, sitä, onko yläpohjarakenteissa olleiden vuotojen aiheuttamat vauriot lämmöneritekerrokseen korjattu remontin yhteydessä (onko lämmöneriteitä vaihdettu?). Vesikatolla on useita tuuletusputkia, joiden kautta lumi voi päästä lämmöneristekerroksen päälle. Sulava lumi voi aiheuttaa kosteus- / mikrobivaurioita yläpohjarakenteisiin. Ruokalan / vanhan liikuntasalin lattiarakenteissa on kosteuden aiheuttamia värimuutoksia / tummumaa. Paikoin puuosissa oli voimakas maakellarimainen haju. 6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 6.2 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset Taulukossa 3 on esitetty sisäilmasta otettujen ilmanmikrobinäytteiden analyysitulokset. Punainen = vahva viite vauriosta / ongelmasta = vvv, Oranssi = viite vauriosta / ongelmasta = vv, Keltainen = heikko viite vauriosta / ongelmasta = hvv, Vihreä = ei viitettä vauriosta / ongelmasta = evv. Taulukko 3. Mikrobitulosten yhteenveto Näytteenottopaikka Rakenne Materiaali 1 materiaalinäyte M 1. Poikien pukuhuone 138 Alapohja vvv M 2. Opettajien pukuhuone 133 Alapohja vv M 3. Liikuntasali 129 Alapohja hv M 4. Liikuntasali 129 Ulkoseinä hv M 5. Liikuntasali 129 Sokkelin halkaisu vvv Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

7 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 7 (9) OS2407 M 6. Liikuntasali 129 Alapohja hv M 7. Liikuntasali 129 Ulkoseinä ev M 8. Liikuntasali 129 Sokkelin halkaisu hv M 9. Porrashuone 104 Alapohja vv M 10. Sähköpääkeskus Alapohja ev M 11. Aula 105 Sokkelin eriste vvv M 12. Aula 105 Ulkoseinä vv M 13. Parvi 202 Ulkoseinä vv M 14. IV- konehuone 203 Väliseinä ev M 15. IV- konehuone 203 Välipohja ev M 16. Ruokasali 109 Alapohja vvv M 17. Opetusväline varasto Alapohja vvv M 18. Käytävä 127 Ulkoseinä vvv M 19. WC 110 Alapohja vvv M 20. Kokoelmahuone 132 Ulkoseinä ev M 21. Kanslia / monistamo Sokkelin pystyeriste vv M 22. Kanslia / monistamo Sokkelin eriste vv M 23. Aula 105 Sokkelin pystyeriste vvv M 24. Käytävä 127 Ulkoseinä vv M 25. Käytävä 124 Ulkoseinä vv M 26. Pukuhuone Yläpohja hv M 27. Pukuhuone Yläpohja vv M 28. WC 132 Ulkoseinä ev M 29. Ruokasali Alapohja vvv 6.3 Asbesti- ja PAH-näytteiden tulokset Punainen = Asbestia / PAH yhdisteitä yli sallitun = Asbestipurkutyö, Vihreä = Asbestia / PAH yhdisteitä ei ole yli sallitun. Taulukko 4. Asbesti / PAH yhdisteiden yhteenveto Näytteenottopaikka Materaali Asbesti / PAH Aula 105 Aula 105 Putkikanaali Putkikanaali Lattiapinnoite / liima Tasoite / maali Bitumi sively Tervapaperi 7 JOHTOPÄÄTÖKSET Rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden perustella ulkoseinä- ja alapohja rakenteissa on eriasteisia mikrobi-/kosteusvauriota. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden / rakennusmateriaalien mahdollinen vaikutus koulun sisäilmaan tulee ottaa korjaussuunnittelussa huomioon. Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

8 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 8 (9) OS2407 Asbestikartoituksen perusteella kaikkien vanhan puolen lattiapintojen (ne lattiapinnat joissa on muovimatto), purkutyöt tulee tehdä asbestipurkutöinä. Koulurakennuksen käytävien alla olevan putkikanaalin alipaineistus tulee suunnitella / toteuttaa korjaustöiden yhteydessä niin, että se on riittävä. Putkikanalista tulee poistaa kaikki sinne kuulumaton rakennusjäte. Kanaaliin tulevat läpiviennit tulee tarkastaa / tiivistää. Yläpohjarakenteissa on vanhan vesikatteen aikaisia kosteus- / mikrobivauriota. Yläpohjan lämmöneristeestä otettiin tarkastuskäynnin yhteydessä kaksi materiaalinäytettä, joissa molemmissa on viitteitä vaurioista. Pääsisäänkäynnin kohdalla on yläpohjan eristeiden päälle tullut lunta, joka on päässyt sisään katolla olevan tuuletusputken kautta. Lumi voi sulaessaan aiheuttaa rakenteisiin kosteus- / mikrobivaurioita. Läpivientien osalla tulee huolehtia siitä, ettei lumi / sade pääse kastelamaan yläpohjan lämmöneristeitä. Tiedossa olevien katevuotoalueiden kohdalta on suositeltavaa uusia kastuneet / vaurioituneet lämmöneristeet. Jos rakenteita ei korjata tulee niiden osalta huolehtia siitä, että rakenteet ovat riittävän tiiviitä, ettei niiden kautta pääse haitallisia mikrobeja koulun sisäilmaan. Oulussa Pentti Väänänen Asiantuntija, rkm, Oulu Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

9 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 9 (9) OS2407 Liite 1. Valokuvat Kuvat 1 ja 2 putkikanaalissa tiivistämättömiä läpivientejä ja rakennusjätettä. Kuvat 3 ja 4 vauriojälkiä vanhan koolatun lattian puurakenteissa. Kuvat 5 ja 6 Lunta yläpohjan eristekerroksen päällä. Kuvassa 6 eristämätön viemärin tuuletusputki. Pohjois-Suomi Y-tunnus FI PL 79, Oulu Puhelin vaihde Viestikatu 1, Oulu Telekopio Internet

10

11

12 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Tilaaja:, Oulu Tutkimuskohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu, Hyrynsalmi Näytteenottaja: Pentti Väänänen Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty (ripoteltu suoraan kasvatusalustoille) 2% mallasagarille (sienet), DG18-agarille (sienet) ja THG (Tryptonihiiva-uute) agarille (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. 2 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopisteet ja tutkittava materiaali on esitetty taulukossa 1. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 2 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintään yhteensä kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön antamaa pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa. Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

13 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Taulukko 1. Näytteenottopisteet ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. poikien pukuhuone 138, alapohja styrox M2. opettajien pukuhuone 133, alapohja styrox M3. liikuntasali 129, alapohja styrox M4. liikuntasali 129, ulkoseinä villa M5. liikuntasali 129, sokkelin halkaisu styrox M6. liikuntasali 129, alapohja styrox M7. liikuntasali 129, ulkoseinä villa M8. liikuntasali 129, sokkelin halkaisu styrox M9. porrashuone 104, alapohja villa M10. sähköpääkeskus 103, alapohja villa M11. aula 105, sokkelin eriste styrox M12. aula 105, alapohja leca-sora M13. parvi 202, ulkoseinä villa M14. IV-konehuone 203, väliseinä villa M15. IV-konehuone 203, välipohja villa M16. ruokasali 109, alapohja villa M17. opetusvälinevarasto, alapohja leca-sora M18. käytävä 127, ulkoseinä villa M19. WC 110, alapohja leca-sora M20. kokoelmahuone 132, ulkoseinä villa M21. kanslia / monistamo, sokkelin pystyeriste Toja M22. kanslia / monistamo, sokkelineriste styrox M23. aula 105, sokkelin pystyeriste Toja M24. käytävä 127, ulkoseinä villa M25. käytävä 124, ulkoseinä villa M26. pukuhuoneiden yläpohjarakenne villa M27. pukuhuoneiden yläpohjarakenne villa M28. WC 132, ulkoseinä villa M29. ruokasali 109, alapohja villa Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Tulkinta steriilit + Cladosporium + Aktinobakteerit* +++(104) vahva Muut bakteerit + viite M1. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä +++ vauriosta Aktinobakteerit* ++(47) viittaa Muut bakteerit ++ vaurioon M2. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä +++ Aspergillus versicolor* +(2) Aspergillus versicolor* +(7) Aktinobakteerit* +(3) heikko Penicillium + Muut bakteerit + viite M3. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + vauriosta Aspergillus versicolor* +(2) Cladosporium + Aktinobakteerit* +(3) heikko steriilit + Muut bakteerit + viite M4. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + vauriosta Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

14 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Tulkinta Penicillium + Cladosporium + Aktinobakteerit - vahva Aspergillus versicolor* +++(62) Penicillium + Muut bakteerit + viite Aspergillus versicolor* +++(95) vauriosta M5. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä + Cladosporium + Penicillium + Aktinobakteerit - heikko Aspergillus versicolor* +(1) Aspergillus versicolor* +(3) Muut bakteerit + viite Aspergillus fumigatus* +(1) Wallemia* +(3) vauriosta Penicillium + M6. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Cladosporium + Cladosporium + Aktinobakteerit - ei viitettä Penicillium + Aspergillus versicolor* +(2) Muut bakteerit + vauriosta M7. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Aktinobakteerit* +(17) heikko Muut bakteerit + viite M8. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteerit yhteensä ++ vauriosta Aspergillus ustus o +(6) Aspergillus ustus o +(6) Aktinobakteerit* +(4) viittaa Penicillium + Aspergillus versicolor* ++(22) Muut bakteerit + vaurioon Aspergillus versicolor* ++(21) Penicillium + steriilit + M9. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++ Penicillium + Penicillium ++ Aktinobakteerit - ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M10. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä + Chaetomium* +(3) Penicillium + Aktinobakteerit* +(10) vahva Penicillium ++ Cladosporium + Muut bakteerit +++ viite Aspergillus versicolor* +(5) Aspergillus versicolor* +++(61) vauriosta M11. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä +++ Chaetomium* +(6) Aspergillus versicolor* ++(30) Aktinobakteerit* +(9) viittaa Penicillium + Penicillium + Muut bakteerit ++++ vaurioon Aspergillus versicolor* +(2) M12. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++++ Penicillium ++ Eurotium* +(1) Aktinobakteerit* +(2) viittaa Cladosporium + Penicillium + Muut bakteerit ++ vaurioon M13. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä ++ Eurotium* +(1) Aktinobakteerit - ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M14. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + steriilit + Penicillium + Aktinobakteerit* +(1) ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M15. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Rhizopus o +(1) Aspergillus ohcraceus* +(3) Aktinobakteerit* +++(150) vahva Cladosporium + Penicillium +++ Muut bakteerit +++ viite Penicillium ++ Aspergillus ustus o +(17) vauriosta Aspergillus ochraceus* +(2) Aspergillus versicolor* +(19) Aspergillus + M16. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä +++ Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

15 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Tulkinta Penicillium ++ Penicillium +++ Aktinobakteerit* +++(80) vahva Aspergillus versicolor* +++(69) Aspergillus versicolor* +++(77) Muut bakteerit +++ viite M17. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä ++++ vauriosta Penicillium +++ Aspergillus versicolor* ++(32) Aktinobakteerit* +++(80) vahva Aspergillus versicolor* +(9) Penicillium ++ Muut bakteerit +++ viite M18. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä ++++ vauriosta Aspergillus ustus o +(3) Penicillium + Aktinobakteerit* ++++(>200) vahva Penicillium + Muut bakteerit + viite M19. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä ++++ vauriosta Penicillium + Aspergillus ustus o +(1) Aktinobakteerit - ei viitettä Penicillium + Muut bakteerit + vauriosta M20. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Aspergillus ustus o +(10) Aspergillus versicolor* ++(22) Aktinobakteerit - viittaa Penicillium ++ Penicillium + Muut bakteerit +++ vaurioon steriilit + M21. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä +++ Rhizopus o +(1) Aspergillus ustus o +(2) Aktinobakteerit* +(7) viittaa Aspergillus ustus o +(20) Aspergillus versicolor* +(10) Muut bakteerit ++++ vaurioon hiivat, vaaleat + Penicillium + Penicillium ++ M22. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++++ Acremonium* ++(44) Aspergillus versicolor* +(11) Aktinobakteerit* ++(30) vahva Penicillium + Penicillium ++ Muut bakteerit +++ viite Aspergillus versicolor* +(2) vauriosta M23. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä +++ Cladosporium + Aspergillus versicolor* +(4) Aktinobakteerit - viittaa hiivat, vaaleat + hiivat, vaaleat + Muut bakteerit ++ vaurioon hiivat, tummat + hiivat, punaiset o +(1) Penicillium ++ Penicillium ++ M24. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä +++ Bakteerit yhteensä ++ hiivat, punaiset o +(3) hiivat, punaiset o +(6) Aktinobakteerit* +(4) viittaa hiivat, vaaleat + hiivat, vaaleat + Muut bakteerit ++ vaurioon Aspergillus ustus o +(3) Penicillium ++ Penicillium ++ M25. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++ Cladosporium + hiivat, vaaleat + Aktinobakteerit - heikko steriilit + Cladosporium + Muut bakteerit + viite Penicillium + Penicillium + vauriosta M26. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä + hiivat, punaiset o +(4) Aspergillus ustus o +(1) Aktinobakteerit* +(3) viittaa Ulocladium* +(3) Penicillium ++ Muut bakteerit +++ vaurioon Cladosporium + hiivat, punaiset o +(3) Acremonium* +(11) hiivat, vaaleat + Penicillium ++ hiivat, vaaleat + M27. Sieni-itiöt yhteensä +++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä +++ Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

16 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Tulkinta hiivat, tummat + Cladosporium + Aktinobakteerit - ei viitettä Penicillium + Aspergillus versicolor* +(1) Muut bakteerit + vauriosta M28. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Cladosporium + Aspergillus ochraceus* +(8) Aktinobakteerit - vahva hiivat, punaiset o +++(160) Cladosporium + Muut bakteerit ++++ viite Aspergillus versicolor* +++(55) hiivat, punaiset o ++++ vauriosta hiivat, vaaleat + Penicillium x M29. Sieni-itiöt yhteensä ++++ Sieni-itiöt yhteensä ++++ Bakteerit yhteensä = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin X = pesäkkeitä ei kyetty erottelemaan toisistaan laskentaa varten steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT LIITTEET Mikrobitulosten tulkinta JAKELU, Pentti Väänänen, Jyväskylä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

17 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte LIITE: (8) MATERIAALINÄYTTEET: MIKROBITULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalinäyte on rakennusmateriaalin pinnalta tai rakenteesta otettu näytepala. 1 SUORAVILJELY Suoraviljelyssä pieni määrä tutkittavaa materiaalia ripotellaan steriilisti suoraan kasvatusalustalle sellaisenaan ilman muuta käsittelyä. Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla sen jälkeen, kun pesäkelukumäärä/kasvatusalusta on inkuboinnin jälkeen laskettu. Suhteellinen asteikko on seuraava: - = ei mikrobikasvua + = niukasti mikrobeja (1-20 pesäkettä/alusta) ++ = kohtalaisesti mikrobeja (21-50 pesäkettä) +++ = runsaasti mikrobeja ( pesäkettä) ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pesäkettä). Tulosten tulkintaan vaikuttavat sekä mikrobien määrä että näytteessä esiintyvät mikrobisuvut. Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai erittäin runsaasti (+++ / ++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (+, yhteensä vähintään 3 pesäkettä kaikilla kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen materiaalinäytteessä on normaalia. Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus +++ (= runsaasti mikrobeja) ja ++++ (= erittäin runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta ja + (= niukasti mikrobeja) ja ++ (= kohtalaisesti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän < cfu/g pitoisuutta, jolloin mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon. 2 LAIMENNOSSARJAVILJELY Tässä menetelmässä näyte uutetaan steriiliin laimennosliuokseen, josta tehdään sarja laimennoksia viljelyä varten. Materiaalinäytteessä voidaan katsoa esiintyvän merkitsevää sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on vähintään pmy/g (pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Pienemmissä sieni-itiömäärissä tarkastellaan esiintyykö Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

18 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) näytteessä kosteusvaurioita indikoivia sienisukuja. Kosteusvaurionindikaattoreina pidetään mikrobeja, joiden on tieteellisissä tutkimuksissa havaittu kasvavan kostuneilla rakennusmateriaaleilla. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että kosteusvaurioindikaattoreita voi kasvaa myös muualla. Materiaalinäytteen bakteeripitoisuuden ollessa vähintään pmy/g, viittaa se epätavanomaiseen bakteerikasvuun materiaalissa. Jos sädesienipitoisuus on suurempi kuin 500 pmy/g, viittaa se epätavanomaiseen sädesienikasvustoon. Edellä ilmoitettujen mikrobien pitoisuuksien ylittyminen viittaa todennäköiseen terveyshaittaan. Sellaisiin rakennusmateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei voida soveltaa edellä mainittuja tulkintaperiaatteita, varsinkaan jos niiden kautta ei tapahdu ilmavuotoja sisätiloihin. Läheltä maaperää otettujen materiaalinäytteiden sädesienet voivat olla peräisin maaperästä. 3 TERVEYSVAIKUTUS Näkyvä homekasvusto on aina terveyshaitta, joka on poistettava välittömästi. Aina kosteuden aiheuttamista jäljistä ei pystytä silmämääräisesti arvioimaan, onko materiaalissa merkittävää mikrobikasvua. Tällöin materiaalista tehdään mikrobimääritykset. Kosteusvauriorakennuksessa terveysriski syntyy, kun rakenteisiin ja materiaaleihin pesiytyneet mikrobit alkavat tuottaa sisäilmaan itiöitä ja mahdollisia toksiineja. Rakennuksessa oleskeleva ihminen voi altistua sellaisille aineille, joita ei terveen rakennuksen sisäilmassa ole. Kosteusvaurioituneen rakennuksen aiheuttama terveyshaitta riippuu ihmisen yksilöllisistä herkkyystekijöistä, mikrobilajista ja altistumisen voimakkuudesta. Yksittäisten mikrobien terveysvaikutuksia ja vaikutusten mekanismeja tunnetaan vielä huonosti. Mikrobeille annetut viitearvot eivät ole terveysperusteisia viitearvoja. LÄHTEITÄ: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Helsinki. Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori, Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

19 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (8) Reiman, M., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

20 5409/ASB/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Fax Pentti Väänänen PL OULU ASBESTIANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Analyysimenetelmä Tulokset Hyrynsalmen yhtenäiskoulu , näytteenottaja Pentti Väänänen Analyysit on tehty tilaajan toimittamista näytteistä valomikroskoopilla (merkintä VM) ja läpivalaisuelektronimikroskoopilla (merkintä EM). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/ ottopaikka Menetelmä 1. matto/liima/tasoite, aula 105 VM Asbestipitoisuus/- laatu Sisältää asbestia, antofylliitti. 2. seinätasoite/maali, aula 105 VM Ei sisällä asbestia. WSP FINLAND OY Jussi Myllykangas tutkija, FM WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

21 L:\0009_TUTKIMUS\1_LABORATORIO\03_Valmiit\5409\5409, Hyrynsalmen yhtenäiskoulu, Mall: Allmän - Stående ISS Proko dot Oulu, PAH.doc ver 1.0 Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puh Fax Pentti Väänänen PL OULU 5409/PAH/11 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) PAH-ANALYYSI Kohde Näytteenottopäivä Menetelmä Tulokset Hyrynsalmen yhtenäiskoulu , näytteenottaja Pentti Väänänen Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PAH-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Näyte nro Materiaali/ ottopaikka Bentso(a)pyreenipitoisuus [mg/kg] ko- PAH-16 konaismäärä [mg/kg]* 3. bitumi, putkikanaali < 2,0 < tervapaperi, putkikanaali < 2,0 < 30 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PAH-yhdisteiden summapitoisuus. Toimenpiteet Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella. Näytteet 3 ja 4 eivät ylitä ympäristö-/terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eivätkä ne sisällä kivihiilipikeä. Näytettä vastaavan materiaalin purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte voidaan hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo tutkija, laboratorioanalyytikko WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut Kiviharjunlenkki 1 D OULU Puhelin Heikkiläntie 7 D HELSINKI Puhelin Sipolantie ROVANIEMI Puhelin Y-tunnus

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä

MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...

Lisätiedot

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja Analyysivastauss n:o 104812OT, ilmanäyte 19.01.12 1 (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: 4.1.2012 Näytteet vastaanotettu

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS

RISTIPURON PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS HAITTA-AINE-, JA KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 HAITTA-AINE- JA KOSTEUSKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät

Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Variston koulu Varistontie 1 01660 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy Analyysivastaus n:o 103212OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu Näytteenottopäivä: 27.-28.12.2011 Näytteenottaja: Tuomo Laitinen

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY

KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY KONNARIN KOULU SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOSESITTELY 22.5.2019 Markus Fränti RTA, DI LÄPIKÄYTÄVÄT ASIAT 1. Yleistä sisäilman mikrobimittauksista 2. Tutkimustulosten läpikäynti 3. Tulosten johtopäätelmät

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen

Kisatie VANTAA. Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) 14.3.2013 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Korson Koulu Kisatie 29 01450 VANTAA Tutkimusajankohta: 21-22.02-2013 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa,

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa, N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA

KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA VANTAA KIVIMÄEN KOULU LINTUKALLIONKUJA 6 01620 VANTAA SISÄILMATUTKIMUS 28.3.2013 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(6) Kiinteistöjen käytönohjaus 28.3.2013 1 Toimeksianto Tutkimuskohde: Kivimäen koulu Lintukallionkuja

Lisätiedot

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa

CW Consult. Asbesti ja haittaaineraportti Mustasaari Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl Vaasa Asbesti ja haittaaineraportti 17-1128 Mustasaari 28.11.2017 Sivu 1 Tilaaja: Vaasan Talotoimi Pl 517 65101 Vaasa Kohde: Kauppapuistikko 4a Ent.Talouskoulu 65100 Vaasa Kartoitusaika: 13.11-22.11.2017 Sivu

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 19.4.2010 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA240 SOLKIKUJANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 10 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3

Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus. Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Muovimatot VOC:t, mikrobit ja toksisuus Loppuseminaari Ulla Lignell RTA 3 Tutkimusasetelma ja tutkimukset A. Kirjallisuusosio B. Kenttätutkimukset tutkimuskohteessa=t, vertailukohteessa=v 1. Kosteusmittaukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot:

TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: Mitattu: Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: TUTKIMUSRAPORTTI Mittausten tekijä(t): Markus Virtanen Saapunut: 28.11.2018 Mitattu: 29.11.2018 Näytteenottaja: Jouni Aakula Lisätiedot: Tunniste: B181883 1(2) LO24 Asbestin toteaminen materiaalinäytteistä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot