KUNTOTUTKIMUS (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU"

Transkriptio

1 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU KUNTOTUTKIMUS

2 2 (13) TIIVISTELMÄ Liminganlahden koulu on tiili/betonirakenteinen ja maanvaraisella alapohjalla varustettu rakennus, joka on rakennettu 1950-luvukka ja laajennettu 1990-luvulla. Koulussa on havaittu sisäilman suhteen oireilua, jonka syytä on selvitetty aiemmin pölytutkimuksin. Luokkatilat ovat pääsääntöisesti vähintään tyydyttävässä kunnossa. Aistinvaraisesti ei ollut havaittavissa tunkkaisuutta tai poikkeavia hajuja paria poikkeusta lukuun ottamatta Kellarissa on huomattava maakellarin haju yhdessä pienessä varastossa ja yhdellä käytävällä laatat irtoilevat ja tasoite haisee voimakkaasti maakellarille. Koulun tiloista mitattiin paine-eroja rakennuksen vaipan yli, eli verrattiin ilmanpainetta ulkoilman paineeseen. Rakennuksessa hyvä paine-ero on 0-2 Pa alipaineinen. Päivisin paine-erot olivat pääsääntöisesti lähellä hyvää, mutta iltaisin kun ilmanvaihdon teho puolitettiin, alipaine kasvoi. Tämä saattaa aiheuttaa korvausilman kulkeutumista rakenteiden kautta, jolloin korvausilma voi olla epäpuhdasta. Salissa oli taas voimakas ylipaine. Mikrobimateriaalinäytteitä otettiin luokista lähinnä ikkunoiden ympärillä olevista rakenteista, apukarmeista ja mineraalivillaeristeestä. Näytteitä otettiin myös ruokalasiiven luokkien ulkoseinistä, joista osa on rakennettu ilman höyrynsulkua, mikä aiheuttaa kosteusriskin seinään. Tulokset vaihtelivat puhtaista voimakkaasti mikrobivaurioituneeseen. Luokkien lattiapinnoitteista otettiin näytteitä, joista selvitettiin materiaalin emissiot. Kaikissa havaittiin normaalista poikkeavan suuret emissiot, jotka eivät välttämättä kuitenkaan aiheuta terveyshaittaa. Ruokalasiiven käytävän pinnoitteessa oli kohtuullinen määrä oireilua aiheuttavaa 2-etyyliheksanolia. Kellarissa lattiatasoitteessa ja eristeessä oli voimakasta mikrobikasvustoa. Salin lattiaeristeessä oli voimakasta mikrobikasvustoa. Välittömästi tehtävinä toimenpiteinä on ilmastoinnin säätäminen siten, että tehoa ei puoliteta yöksi sekä kellarivaraston halkeamien tiivistäminen elastisella massalla. Lisäksi tehdään lisätutkimuksia saliin. Muita toimenpiteitä on ikkunoiden karmien ja ulkoseinärungon liittymän tiivistäminen, ruokalasiiven käytävän lattiapinnoitteiden uusiminen ja luokkien lattiapinnoitteiden uusiminen luokissa joissa oireillaan, mikäli ikkunoiden tiivistäminen ei riitä poistamaan sisäilmahaittaa. Kellarin korjaukseen on kolme vaihtoehtoa, niitä tulee miettiä käyttötarpeen ja halutun käyttöiän perusteella: - kellari poistetaan käytöstä - kellarin lattiarakenteet uusitaan täydellisesti ja rakenteiden alle tehdään kapillaarikatkokerros - lattioiden pintamateriaalit (vinyylilaatat ja tasoite) poistetaan ja betoni kapseloidaan höyrytiiviillä pinnoitteella sekä pinnoitetaan uudelleen rak. ins. Rauno Pakanen

3 3 (13) TIIVISTELMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Yleistä Kiinteistön perustiedot Käytettävissä olleet suunnitelmat Tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot YLEISTARKASTUS TULOKSET Paine-eromittaus Kosteusmittaukset Rakenneavaukset ja näytteet YHTEENVETO TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Liitteet: Liite 1 Mikrobianalyysiraportti, 4s. Liite 2 Analyysiraportti emissioista, 4s.

4 4 (13) 1. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistä Liminganlahden koulu on tiili/betonirakenteinen ja maanvaraisella alapohjalla varustettu rakennus. Koulussa on havaittu sisäilman suhteen oireilua, jonka syytä on selvitetty aiemmin pölytutkimuksin. Muutamissa luokissa on tehty lattiapinnoitteen korjauksia, jotka ovat parantaneet ko. luokan sisäilmaa. 1.2 Kiinteistön perustiedot Osoite: Linnukkatie 5-7, Liminka Rakennusten lkm.: 2 Kerrosluku: 2 + kellari Rakennustyyppi: Koulu Rakennusvuosi: 1950-luvulla, 1990 ja 1995 Ilmanvaihto: Koneellinen tulo ja poisto 1.3 Käytettävissä olleet suunnitelmat Tutkimusta tehdessä käytössä oli pää- ja rakennepiirustuksia ja pölytutkimuksia. 1.4 Tutkimuksen tekijöiden yhteystiedot Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu Liminka Tutkimuksen tekijä: Projektipalvelu Prodeco Oy RI Rauno Pakanen Terminaalitie Oulu puh

5 5 (13) 2. YLEISTARKASTUS Luokkatilat ovat pääsääntöisesti vähintään tyydyttävässä kunnossa. Aistinvaraisesti ei ollut havaittavissa tunkkaisuutta tai poikkeavia hajuja lukuun ottamatta luokkaa B219, jossa oli sohvia, joissa oli mikrobiperäinen haju ja huonetta B205, jonka ilma oli hieman tunkkainen. Kellarissa oli huomattava maakellarin haju varastossa portaiden B052 alla. Käytävällä B037 laatat irtoilivat ja tasoite haisi voimakkaasti maakellarille. Kuva 1. Leveitä halkeamia varaston seinissä Kuva 2: Laatat irtoilevat 3. TULOKSET 3.1 Paine-eromittaus Kiinteistöstä mitattiin aluksi painesuhteita rakennuksen vaipan yli. Rakennuksen painesuhteilla tarkoitetaan rakennuksen sisä- ja ulkoilman tai rakennuksen eri osien välisiä ilmanpaine-eroja. Ilma pyrkii virtaamaan paine-erojen vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Rakennukseen muodostuviin painesuhteisiin vaikuttavat ulko- ja sisäilman välisistä tiheyseroista syntyvä savupiippuvaikutus, tuuli sekä rakennukseen johdettavan tulo- ja poistoilman määrä eli ilmanvaihto. Käytännössä rakennuksessa vallitseva alipaineisuus mahdollistaa ilman virtaamisen rakenteiden läpi rakenteissa esiintyvien epätiiveyskohtien kautta. Sisäilmaan virtaavan ilman määrä vaihtelee rakenteiden epätiiveyskohtien määrän ja toisaalta myös alipaineen suuruuden mukaan. Mitä epätiiviimmät rakenteet ovat ja mitä suurempi alipaine vallitsee, sitä enemmän sisäilmaan virtaa rakenteiden läpi ilmaa. Rakenteiden läpi virtaavan ilman mukana sisäilmaan voi kulkeutua rakenteista ja toisaalta myös ulkoilmasta erilaisia epäpuhtauksia. Näitä epäpuhtauksia ovat tavanomaisen pölyn lisäksi erilaiset rakenteissa olevat kemialliset epäpuhtaudet ja varsinkin ulkovaipan rakenteissa esiintyvät mikrobien itiöt ja rihmaston osat. Näillä epäpuhtauksilla on merkittävä vaikutus rakennuksessa koettuun sisäilman laatuun ja tästä syystä rakenteiden tiiveydellä ja mahdollisimman pienellä alipaineisuudella on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun. Hyvä sisäilman alipaine on 0-2 Pascalia.

6 6 (13) Seuraavilla sivuilla oleviin pohjapiirustuksiin on merkitty paine-eromittauksen tulokset. Nuolen suunta esittää ilman suuntaa, ja numero nuolen perässä paine-eroa pascaleina. Huomattavaa on se, että alipaine kasvoi 3 4 Pa kun iltapäivällä tuloilman teho laski puoleen. Ensimmäinen kerros Piirustus 1. Pohjapiirros, A- ja B-osat, 1. kerros, paine-erot Tuloksista näemme, että rakennuksessa on luokkien osalla lievä alipaine. Alipaine vaihtelee 0-3 Pa, jota voidaan pitää vähintään tyydyttävänä. Toisaalta alipaine on riittävä ottamaan korvausilmaa esim. lattia- ja seinärakenteen epätiiveyskohtien kautta. Liikuntasalissa on voimakas ylipaine, jonka takia salin ilmaa pääsee käytäville ja luokkiin.

7 7 (13) Toinen kerros Piirustus 2. Pohjapiirros, A- ja B-osat, 2. kerros, paine-erot Tuloksista näemme, että rakennuksessa on luokkien osalla lievä alipaine. Alipaine vaihtelee 0-3 Pa, jota voidaan pitää vähintään tyydyttävänä. Toisaalta alipaine on riittävä ottamaan korvausilmaa esim. lattia- ja seinärakenteen epätiiveyskohtien kautta.

8 8 (13) Ruokalasiipi Piirustus 3. Pohjapiirros, Ruokalasiipi, paine-erot Tuloksista näemme, että rakennuksessa on luokkien osalla lievä alipaine. Alipaine vaihtelee 0-3 Pa, jota voidaan pitää vähintään tyydyttävänä. Toisaalta alipaine on riittävä ottamaan korvausilmaa esim. lattia- ja seinärakenteen epätiiveyskohtien kautta. 3.2 Kosteusmittaukset Paine-eromittauksen yhteydessä mitattiin rakenteiden kosteuspitoisuuksia pintakosteusmittarilla GANN Hydromette. Mittauksia tehtiin lattiasta ja seinistä. Rakennuksessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia.

9 9 (13) 3.3 Rakenneavaukset ja näytteet Ruokalasiipi Rakenneavaukset ja näytteenottokohdat 1-5 tehtiin seiniin ja/tai lattiaan ruokalasiipeen luokkiin 41, 42 ja 44. Avauksen yhteydessä selvitettiin aistinvaraisesti mahdollisia vaurioita, ja lisäksi otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten. Lattian vinyylilaatasta otettiin lisäksi emissionäyte. Lattian ja ulkoseinän avauksessa eristetilaan (styrox) luokassa 41 ei havaittu aistinvaraisesti ongelmia. Myöskään luokassa 42 ei havaittu ongelmia vanhassa ulkoseinässä ruokasalin suunnassa. Ulkoseinien keveissä osissa, ikkunoiden vierillä ja tuuletusikkunan alapuolella, ei ollut lainkaan höyrynsulkua kipsilevyn alla. Näytteenottokohdat on merkitty piirustukseen 4. Piirustus 4. Näytteenottokohdat ruokalasiivessä Näytteessä F3, joka otettiin käytävän lattiapinnoitteesta, analysoitiin ns. FLECmenetelmällä lattiapinnoitteen emissiot, eli siitä haihtuvat yhdisteet. Tuloksen perusteella poikkeavana pitoisuutena löytyi 2- etyyliheksanolia. 2- etyyliheksanoli saattaa aiheuttaa oireita, jotka ovat hyvin samantapaisia kuin mikrobivaurioissa. Emissioiden kokonaismäärä oli poikkeavan suuri verrattuna vinyylilaattaan yleensä. Luokissa on lattiapinnoite uusittu vinyylilaatasta muovimattoon vuoden 2013 aikana. Näyte M1 otettiin kipsilevystä ikkunan vierestä, tulos oli: ei viitettä vauriosta. Näyte M2 otettiin mineraalivillaeristeestä ulkoseinästä, tulos oli: viite vauriosta. Näytteet M4 ja M5 otettiin mineraalivillaeristeestä ulkoseinästä, tulos oli: ei viitettä vauriosta.

10 10 (13) Toinen kerros Näytteitä otettiin toisessa kerroksessa lattiapinnoitteesta ja ulkoseinän eristetilasta ikkunoiden viereltä. Piirustus 5. Näytteenottokohdat toisessa kerroksessa Näytteessä F11, vinyylilaatta, oli poikkeuksellisen suuri kokonaisemissio. Terveydelle haitallisia yhdisteitä ei ollut kuitenkaan merkitsevän paljoa. Näytteissä M6 ulkoseinäeristeestä ja M8 sekä M10 apukarmista ei ollut viitteitä vaurioista. Näytteessä M15 ulkoseinäeristeessä oli vahva viite vauriosta.

11 11 (13) Ensimmäinen kerros Näytteitä otettiin ensimmäisessä kerroksessa lattiapinnoitteesta ja ulkoseinän eristetilasta ikkunoiden viereltä. Piirustus 6. Näytteenottokohdat ensimmäisessä kerroksessa Näytteessä F15, vinyylilaatta, oli poikkeuksellisen suuri kokonaisemissio. Terveydelle haitallisia yhdisteitä ei ollut kuitenkaan merkitsevän paljoa. Näytteessä M14, ulkoseinäeristeestä, oli heikko viite vauriosta. Näytteessä M16, ikkunan apukarmista, ei ollut viitettä vauriosta. Näytteessä M20, lattian mineraalivillaeristeestä, oli vahva viite vauriosta.

12 12 (13) Kellarikerros Näytteitä otettiin lattiatasoitteesta ja alapohjan Tojalevyeristeestä. Piirustus 7. Näytteenottokohdat kellarikerroksessa Näytteessä M18, lattiantasoitteesta, oli vahva viite vauriosta. Näytteessä M19, lattian Tojalevyeristeestä, oli vahva viite vauriosta. Varastossa portaikon alla metallityöluokan vieressä oli voimakas maakellarin haju. Haju pääsee siirtymään helposti portaikossa ylöspäin. Haju on todennäköisesti peräisin maaperästä ja pääsee varastoon seinän leveiden halkeamien kautta.

13 13 (13) 4. YHTEENVETO Alipaine kasvaa iltaisin kun ilmastointi menee puolelle teholle. Päivisin paine-ero on tyydyttävä lukuun ottamatta salia, jossa on voimakas ylipaine. Alkuperäisten vinyylilaattojen emissiot ovat suuria, osasta voi haihtua sisäilmaan myös terveydelle haitallisia yhdisteitä. Ruokalasiiven ikkunoiden ympärillä on muuta seinää kevyempi ulkoseinärakenne. Rakenteesta puuttuu kokonaan höyrynsulku. Tämän takia seinää näiltä osin voidaan pitää riskirakenteena. Seinäeristeistä otetuista näytteistä osassa oli mikrobikasvustoa. Myös muissa kerroksissa oli seinäeristeissä paikoin mikrobivaurioita. Salin lattian eristeissä oli mikrobikasvustoa. Kellarin lattian rakenteissa oli mikrobikasvustoa. 5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Välittömästi tehtävät toimenpiteet: - Ilmastoinnin säätäminen siten, että tehoa ei puoliteta yöksi (tehdään huoltotyönä) - varaston halkeamien tiivistäminen elastisella massalla (tehdään huoltotyönä) - lisätutkimukset saliin, selvitetään vaurion laajuutta: lisänäytteitä lattian eristeestä ja uusi paine-eromittaus Muut toimenpiteet: - ikkunoiden karmien ja ulkoseinärungon liittymän tiivistäminen joko kumibutyylinauhalla tai vähintään elastisella massalla (tehdään huoltotyönä) - ruokalasiiven käytävän lattiapinnoitteiden uusiminen, samalla tiivistetään liikuntasauma ruokalan päässä (tehdään huoltotyönä) - luokkien lattiapinnoitteiden uusiminen luokissa joissa oireillaan, mikäli ikkunoiden tiivistäminen ei riitä poistamaan sisäilmahaittaa (tehdään huoltotyönä) - kellarin korjaukseen on kolme vaihtoehtoa, niitä tulee miettiä käyttötarpeen ja halutun käyttöiän perusteella: kellari poistetaan käytöstä kellarin lattiarakenteet uusitaan täydellisesti ja rakenteiden alle tehdään kapillaarikatkokerros lattioiden pintamateriaalit (vinyylilaatat ja tasoite) poistetaan ja betoni kapseloidaan höyrytiiviillä pinnoitteella sekä pinnoitetaan uudelleen

14 1 (4) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK4075/ Prodeco Oy Rauno Pakanen Terminaalitie Oulu Kohde: Liminganlahden koulu, Liminka. Näytteenottaja: Rauno Pakanen, Prodeco Oy Näytteenottopäivä: Vastaanottopäivämäärä: Analysointi aloitettu: Analyysit Mikrobitutkimus tehdään akkreditoidusti, Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusten (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2009) mukaisella viljelymenetelmällä. Näytealustat [homeet: 2 % mallasuute- ja dikloran-glyseroli (DG18)- agar; bakteerit: tryptoni-hiivauuteglukoosiagar] pidetään +25 C:ssa 7 14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy/g (cfu/g), joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä grammassa näytettä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Näytteet Näytteen mikrobipitoisuus ilmoitetaan lukuarvona ja eri vaurioryhmiin luokiteltuna. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 1000 pmy/g ++ kohtalainen kasvu, pmy/g +++ runsas kasvu, yli pmy/g ++++ erittäin runsas kasvu, yli pmy/g Näyte Materiaali Rakennusosa Tuloksen tulkinta 1 Kipsilevy näyte 1 Ei viitettä vauriosta 2 Mineraalivilla näyte 2 Viite vauriosta 3 Mineraalivilla näyte 4a ja 4b Ei viitettä vauriosta 4 Mineraalivilla näyte 5 Ei viitettä vauriosta 5 Mineraalivilla näyte 6 Ei viitettä vauriosta 6 Sahanpuru näyte 8 Ei viitettä vauriosta 7 Sahanpuru näyte 10 Ei viitettä vauriosta 8 Mineraalivilla näyte 14 Heikko viite vauriosta 9 Mineraalivilla näyte 15 Vahva viite vauriosta 10 Sahanpuru näyte 16 Ei viitettä vauriosta 11 Tasoite näyte 18 Vahva viite vauriosta 12 Tojalevy näyte 19 Vahva viite vauriosta 13 Mineraalivilla näyte 20 Vahva viite vauriosta Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

15 2 (4) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK4075/ Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy/g 2 % Mallasuuteagar Sieni-itiöt pmy/g DG18-agar Bakteerit pmy/g THG-agar 1 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä 9000 #) ++ 2 Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit < Yhteensä < Yhteensä 0 - Yhteensä A. versicolor* < Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä aktinobakteerit* < muut bakteerit < Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä aktinobakteerit* < muut bakteerit Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä aktinobakteerit* < muut bakteerit Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä 0-8 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Eurotium* < Chrysonilia 100 #) + aktinobakteerit* Mucor < vaaleat hiivat muut bakteerit mustat hiivat steriilit sienet vaaleat hiivat steriilit sienet Yhteensä Yhteensä Yhteensä A. versicolor* A. versicolor* aktinobakteerit* Penicillium Penicillium muut bakteerit hiivat hiivat steriilit sienet steriilit sienet Yhteensä 0 - Yhteensä 0 - Yhteensä Yhteensä A. ochraceus* A. versicolor* Penicillium muut sienet Yhteensä A. sydowii* Tritirachium* Yhteensä Penicillium muut sienet Yhteensä A. ochraceus* A. versicolor* Penicillium muut sienet Yhteensä A. sydowii* Tritirachium* Penicillium Yhteensä Eurotium* Penicillium Ulocladium* < muut sienet Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit Yhteensä aktinobakteerit* muut bakteerit määritysraja 100 pmy/g, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, =mikrobin merkitys toistaiseksi avoin, # = tarkkaa kokonaismäärää ei ole voitu määrittää mikrobin leviävän kasvutavan vuoksi, ja esitetty tulos on arvio kokonaismäärästä Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

16 3 (4) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK4075/ KiraLab vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). KiraLab Paula Kurola Virpi Lämsä Laboratoriopäällikkö, FT Laatu- ja kehitysvastaava, FT Mikrobitutkimukset Mikrobitutkimukset gsm gsm Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

17 4 (4) Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK4075/ LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Taulukko 1. Materiaalinäytteen tulkintaa ohjaavat viitearvot (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Mikrobien kokonaismäärän viitearvot 1) Sieni-itiöt, kokonaismäärä Aktinobakteerit (=Streptomyces, sädesienet) Bakteerit, kokonaismäärä 2) Viite materiaalin kostumisesta ja vaurioitumisesta yli pmy/g yli 500 pmy/g yli pmy/g 1) Näyte voidaan tulkita vaurioituneeksi myös jos sen sisältämä sieni-itiölajisto sisältää kosteusvaurioille tyypillisiä sienilajeja tai -sukuja, vaikka kokonaismäärät eivät ylittäisikään raja-arvoa. 2) Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi viitata materiaalin kostumiseen, mutta yksistään bakteeripitoisuuden perusteella ei yleensä tehdä päätöksiä korjaustoimenpiteistä. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksittäinen näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 2. Esimerkkejä mikrobilajeista (Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion listaus, 2008). Kosteusvaurioon viittaavia, mahdollisesti toksiineja tuottavia mikrobeja Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Merkitys avoin Tavanomaisia mikrobeja Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. penicillioides, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Absidia, A. flavus, A. niger, A. ustus, Aureobasidium, Botrytis, Chrysonilia, Mucor, Rhizopus Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet, punaiset hiivat 2. KIRJALLISUUS Sosiaali- ja terveysministeriö (2003) Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty

18 Analyysivastaus VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) Tilaaja Prodeco Oy, Rauno Pakanen, Terminaalitie 6, Oulu Tutkimuskohde Liminganlahden koulu Näytteenottaja Prodeco Oy Näytteenottopäivä Vastaanotettu Viitteenne Laboratorio Ositum Oy, Kiilakiventie 1, OULU Puhelin Yhteyshenkilö Laboratorioanalyytikko (AMK) Anssi Riekki Analysoija Laboratorioanalyytikko (AMK) Anssi Riekki Raportoija Laboratorioanalyytikko (AMK) Anssi Riekki Analyysimenetelmä Materiaalin emissionäytteiden ottoon on käytetty näytteenottovälineitä, jotka eivät kontaminoi näytteitä. Muiden kuin Ositum Oy:n ottamista näytteistä vastaa tilaaja. Materiaalien emissionäytteet on käsitelty standardin ISO mukaan. Materiaalien emissiot määritetään ja ilmoitetaan joko pinta-alaa kohden tunnissa, µg/(m² h), tai painoa kohden tunnissa, ng/(g h). Materiaalien pintaemissiot voidaan mitata joko laboratorioon toimitetusta näytteestä tai kohteessa paikanpäällä. Materiaalinäytteestä emittoituvat haihtuvat orgaaniset yhdisteet on kerätty adsorbenttiputkeen vakioidussa olosuhteissa The Field and Laboratory Emission Cell (FLEC) FL-0001 näytteenkeräyslaitteistolla. Näytteen keräämiseen on käytetty kantokaasuna typpikaasua (instrument-laatu, 5.0-luokka, puhtausaste %). Typpikaasu on kostuttu 50 % ilmankosteuteen ja sen virtausnopeus on säädetty 150 ml minuutissa FLEC Air Control FL-1000-laitteella. Kostutetun typpikaasun virtausnopeus on tarkastettu Agilent Flow Tracker 2000-virtausmittarilla ennen FLEC-keräyskammiota. Näytteenotto on aloitettu FLECkeräyskammion saavutettua typpi-ilmakehän. Näytettä on kerätty 4500 ml adsorbentti-putkeen käyttäen FL-1001 FLEC Air-pump 1001-tarkkuuspumppua. Näytteet on analysoitu standardien ISO ja SFS-EN mukaisesti käyttäen termodesorptiota, kaasukromatografiaa ja massaselektiivistä detektoria (Agilent TD-GC-MS-laitteisto). Analyysimenetelmässä GC:n lähtölämpötila on +10 C ja analyysissa käytetään erityispitkää 60 metrin kolonnia, jotta näytteen sisältämät yhdisteet saadaan eroteltua tarkasti. Menetelmä mahdollistaa erittäin haihtuvien, tavanomaisissa sisälämpötiloissa esiintyvien, yhdisteiden havainnoinnin. Menetelmällä voidaan mitata erittäin haihtuvia (VVOC) ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) kiehumispistealueella >0 260 ºC. Tällä menetelmällä saatu tulos poikkeaa havaittujen yhdisteiden lukumäärän suhteen muilla menetelmillä tehdyistä analyyseista. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on laskettu tolueeniekvivalenttina, eli vertaamalla niiden vastetta tolueenin vasteesta muodostettuun nollan kautta kulkevaan kalibrointisuoraan. Yhdisteet on tunnistettu vertaamalla niiden massaspektriä Wiley- ja NIST-kirjastojen mallimassaspektreihin ja niiden pitoisuudet on ilmoitettu mikrogrammoina yhtä kuutiometriä ilmaa kohden (µg/m³). Analyysituloksessa ilmoitettu TVOC (Total Volatile Organic Compounds) on sisäilmanäytteestä analysoitujen yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus välillä n-heksaani n-heksadekaani. Laboratorioanalyysin mittausepävarmuus noin 3,5 litran sisäilmanäytteen TVOC:lle on 34 % ja määritysraja on < 10 µg/m³. Tolueeniekvivalenttina määritetyille yksittäisille yhdisteille mittausepävarmuudet ovat yllä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Toistettavuus on määritetty yhdisteryhmäkohtaisesti. Yhdisteryhmä Toistettavuus (%) Aldehydit, alkaanit, alkeenit, fenolit, esterit, ketonit ja terpeenit 30 Alkoholit 20 Aromaattiset yhdisteet ja typpiyhdisteet 50 Eetterit 40 Halogenoidut yhdisteet ja orgaaniset hapot 60 Yksittäisten yhdisteiden yli 100 ng/(g h):n pitoisuudet ovat suuntaa-antavia ja tällöin myös analyysissä saatu TVOC on suuntaaantava. Alle 100 ng/(g h):n TVOC on ilmoitettu yhden merkitsevä numeron ja yli 100 ng/(ng h):n TVOC kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu, (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa sisäilman VVOC- ja VOC-analyysin kokonaispitoisuuden (TVOC) ja Oulun laboratorion FLEC-analyysin näytteenoton. Analyysivastaus VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) Sivu 1:4

19 Näytteet VVOC- ja VOC-yhdisteet, FLEC (massa) Näyte Selite Massa Näyteputki FG1 Vinyylilaatta, numero g c FG2 Vinyylilaatta, numero g c FG3 Vinyylilaatta, numero g c c d Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen1000, kerättyjen yhdisteiden koko ~ C 3/4 C 20 Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen1003, kerättyjen yhdisteiden koko ~ C 2/3 C 20 Tulos VVOC- ja VOC-yhdisteet, FLEC (massa) Pitoisuudet on ilmoitettu tolueeniekvivalenttina (ng/(g h)). Toteamisrajan ylittävät, mutta määritysrajan alittavat pitoisuudet on merkitty lyhenteellä ND. Tällöin yhdiste on havaittu analyysissä, mutta sen pitoisuus on niin pieni, ettei sitä voida määrittää. Ryhmä Yhdiste Aldehydit FG1 FG2 FG3 Bentsaldehydi Dekanaali Heksanaali Nonanaali Oktanaali ND 1 1 Yhteensä Alkaanit Dekaani 1 2 Dodekaani 3 13 Tetradekaani Tridekaani ND 1 1 Undekaani Yhteensä Alkoholit 1,2-Propaanidioli ND 2 1-Butanoli Propoksi-2-propanoli ND 1 2-Butoksietanoli Etyyliheksanoli Fenoksietanoli 1 ND 45 2-metyyli-2-Pentanoli 1 2-Metyyli-2-propanoli Bentsyylialkoholi Etanoli Yhteensä Aromaattiset 1-Isopropenyyli-4-metyylibentseeni 6 2-Metyylinaftaleeni 2 Bentseeni ND Butyylibentseeni ND 2 Metyyli-(1-metyylietenyyli)bentseeni 2 p-ksyleeni ND Propyylibentseeni ND Styreeni ND Tolueeni ND ND Yhteensä Analyysivastaus VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) Sivu 2:4

20 Ryhmä Yhdiste FG1 FG2 FG3 Atsoryhmät Dekahydro-1,2,4-metanoatsuleeni 4 Yhteensä 4 Esterit 2-Metyylipropaanihapon 3-hydroksi-2,4,4-trimetyyli 5 Butaanihapon butyyliesteri 3 etyyli-2-etyyliheksanoaatti 2 3 Fosforihapon trietyyliesteri Yhteensä Fenolit Fenoli 2 Yhteensä 2 Glykolieetterit Dietyleeniglykolibutyylieetteri Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri Yhteensä Ketonit 3-Heptanoni 2 6-Metyyli-5-hepten-2-oni Asetofenoni Asetoni N-Metyyli-2-pyrrolidinoni Yhteensä Muut Dietoksimetaani Yhteensä Orgaaniset hapot 2-Etyyliheksaanihappo ND ND Etikkahappo Muurahaishappo 1 Oktaanihappo 2 Yhteensä Siloksaanit Dekametyylisyklopentasiloksaani Heksametyylisyklotrisiloksaani Oktametyylisyklotetrasiloksaani Trimetyylisilanoli Yhteensä Terpeenit Alfa-felantreeni 1 alfa-fensheeni ND alfa-longipineeni 1 2 alfa-pineeni beta-fellandreeni ND beta-myrseeni 4 5 beta-pineeni delta-3-kareeni 2 4 dl-limoneeni gamma-terpineeni Isolongifoleeni 2 Analyysivastaus VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) Sivu 3:4

21 Ryhmä Yhdiste FG1 FG2 FG3 Kamfeeni 4 8 ND Longifoleeni l-verbenoni Yhteensä Tunnistamattomat Yhteensä TVOC * * Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu, (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa sisäilman VVOC- ja VOC-analyysin kokonaispitoisuuden (TVOC) ja Oulun laboratorion FLEC-analyysin näytteenoton. OULU Ositum Oy Anssi Riekki Laboratorioanalyytikko (AMK) Jakelu 1 kpl tilaaja 1 kpl Ositum Oy:n arkisto Analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Ositum Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. Analyysivastaus VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) Sivu 4:4

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI RAPORTTI 31.7.2018 ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE 6 04500 KELLOKOSKI 04500 KELLOKOSKI 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma...

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1257912 5.3.2012 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 4 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 4. MIKROBIANALYYSI... 5 4.1 Ilmanäyte,

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1253911 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS

AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti 114805 30.11.2005 Sivu 1:16 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 4. MIKROBIANALYYSI...5 4.1 Ilmanäyte...5 4.1.1

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016 1 (4) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN LATTIAMATERIAALITUTKIMUS Prodeco Oy 2016 LATTIAMATERIAALITUTKIMUS 22.2.2016

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 8.12.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA

SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT. Kivistön koulu Vanha Nurmijärventie VANTAA Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA SISÄILMAN VOC- MÄÄRITYKSET JA LATTIAMATERIAALIEN EMISSIOT 27.9.2011 Työn:o 31 6404 Ins. Sami Mustajoki DI Antti Souto 1 (9) Vanha Nurmijärventie 132 01700 VANTAA Työn:o

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu

Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet

Kuntotutkimus Alapohjarakenteet Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot