REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen"

Transkriptio

1 REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

2 Kuka olen? Currently Dr. Hiironen is working in the Department of Built Environment at Aalto University School of Engineering. Previously Dr. Hiironen has been responsible for planning land consolidation strategies as a member of core advisor team in the central administration of National Land Survey of Finland (NLS). In NLS Dr. Hiironen has also been responsible for the development of legal cadastral surveys in the field of valuation and land consolidation proceedings. Dr. Hiironen has made his Doctoral Dissertation on On the Impacts and Profitability of Farmland Consolidation. Dr. Hiironen has published tens of scientific articles related e.g. to land consolidation, property valuation and the cadaster.

3 Keitä olemme? Lyhyt esittelykierros Kuka olet, mistä tulet? Miksi olet tullut kurssille, mitkä ovat sinun oppimistavoitteesi tälle kurssille? 3

4 Luennon sisältö 12:15 12:45 Kurssin yleisesittely 12:45 13:00 Maanmittaustoimitukset prosesseina Tauko 13:15 13:30 Millaisia ongelmia toimituksilla ratkaistaan 13:30 14:15 Lohkomistoimitus Tauko 14:30 15:15 Ryhmätyö: lohkomistoimitusten tarkastelua 15:15 15:40 Ryhmätyön purku (näyttelykävely) 15:40 15:45 Kotitehtävät seuraavaksi kerraksi 4

5 Kurssin yleisesittely

6 Mitä kurssilla tehdään? Kurssin kokonaiskesto on 7 viikkoa. Se sijoittuu III-opetusperiodille. 1. Luennot: 6 kpl (a 4h) = 24h - maanantaisin klo 12:15-16:00 2. Lukutehtävät: 6 kpl (n. 50 sivua/krt) = 4h x 6 kpl = 24h - Kurssin aikana käydään lävitse aihepiirin kokoava kirjallisuus sekä tutustutaan käytännön toimituksiin. 3. Tentti (515 s, 100=8h) = 40h - Ensimmäinen yrityskerta Tenttilukemisena yhteensä 515 sivua, joten älä jätä lukemista viimeiseen iltaan, vaan tutustu aiheeseen lukutehtävien kautta pienemmissä paloissa. 6

7 Mitä sinulta vaaditaan kurssin läpäisemiseksi (1/2)? Kurssi arvostellaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana muodostuu luentokuulustelun (50%) ja kurssiaktiivisuuden (50%) perusteella. Jokaiselta luennolta jaetaan läsnäolopisteitä, yhdestä luennosta saa yhden pisteen (6p=5, 5p=4, 4p=3, 3p=2, 2p=1 ja 0-1p=0). Tentti muodostuu kolmesta essee kysymyksestä (a' 10 p). Tentin läpäisemiseksi vaaditaan yli puolet pisteistä (0-15=0, 16-18=1, 19-21=2, 22-24=3, 25-27=4, 28-30=5). Kurssin läpäistäkseen, molemmat em. osiot tulee olla hyväksytysti suoritettuna. 7

8 Mitä sinulta vaaditaan kurssin läpäisemiseksi (2/2)? Puuttuvan lähipäivän voi korvata ns. korvaavalla esseellä. Maksimissaan kaksi luentokertaa voi korvata kirjoittamalla ylimääräisen esseen. Esseistä voi saada luentopisteitä joko 0 (hylätty), 0,5 (puutteellinen) tai 1 (hyvä kirjoitus annetusta aiheesta). Esseessä analysoidaan luennon teeman mukaista maanmittaustoimitusta. Kussakin esseessä on syytä käyttää vähintään viittä asianmukaista kirjallista lähdettä (kurssikirja, tieteellinen artikkeli, asiantuntija-artikkeli jne.). Essee tulee kirjoittaa tieteellisiä pelisääntöjä noudattaen, mm. asianmukaisia viittaustekniikoita käyttäen (ks. kandidaatintyön kirjoitusohjeet). Korvaava essee tulee palauttaa ennen seuraavan viikon luentoa. Jos olet esimerkiksi estynyt osallistumaan ensimmäiselle luennolle (2.1), tulee sinun palauttaa korvaava essee 9.1 klo 12:15 mennessä. Jos esseen palauttaa myöhässä, ei sitä arvostella. 8

9 Tentti Tentti muodostuu kolmesta essee kysymyksestä (a' 10 p). Tentin läpäisemiseksi vaaditaan yli puolet pisteistä (0-15=0, 16-18=1, 19-21=2, 22-24=3, 25-27=4, 28-30=5). Tentissä olevista esseekysymyksistä vähintään kaksi valitaan sattumanvaraisesti ennakkoon annetusta kysymyspatteristosta. Tenttikertoja on vuoden aikana kolme (17.2, 7.4 ja 18.5), mistä enintään kahteen saa osallistua. Ilmoittautuminen tenttiin lasketaan osallistumiseksi. Mikäli tenttiä ei läpäise kahden yrityskerran jälkeen, on kurssi suoritettava kokonaisuudessaan uudestaan. 9

10 Tenttikirjallisuus Majamaa, V., Markkula, M Kiinteistönmuodostamislaki. Sivut Hyvönen, Veikko O Kiinteistönmuodostamisoikeus II. Sivut (lohkominen), (halkominen), (tilusvaihto), (rasitteet ja tieoikeudet) ja (kiinteistönmääritys). Maanmittauslaitos: Toimitusmenettelyn käsikirja (TMK), kohdat 1 Yleistä (60 s.), 2 Lohkominen (38 s.), 4 Halkominen (15 s.), 5. Tilusvaihto (7 s.), 11 Rasitetoimitus (7 s.), 12 Kiinteistönmääritystoimitus (23 s.) ja 18 Yksityistietoimitus (15 s.) Luentomateriaalit 10

11 Maanmittaustoimitusten tuotanto

12 Maanmittauslaitoksen organisaatio 12

13 Toimitukset on jaettu prosesseihin 13

14 Toimitusten jaottelu sisällöllisesti (1/2) 1. Kiinteistötoimitukset a. Kiinteistönmuodostamistoimitukset i. Lohkominen ii. Halkominen b. Kiinteistöjärjestelytoimitukset i. Uusjako ii. Tilusvaihto iii. Alueen siirtämiset (mm. vesijätön lunastus) v. Muut kiinteistöjärjestelyt (mm. yhteismetsän muodostaminen; rasitetoimitus) c. Kiinteistönmääritystoimitukset i. rajankäynti 14

15 Toimitusten jaottelu sisällöllisesti (2/2) 2. Muut maanmittaustoimitukset a. Rekisteriyksikön muodostamistoimitukset i. Lunastustoimitus ii. Maantietoimitus b. Järjestelytoimitukset i. Yksityistietoimitus c. Deklaratiiviset maanmittaustoimitukset 15

16 Toimitusprosessi 16

17 Toimitusmiehet Toimitusmiehet = toimitusinsinööri + 2 uskottua miestä Pääsääntö: toimituksen suorittaa toimitusinsinööri itse Jos joku asianosaisista pyytää tai toimitusinsinööri katsoo tarpeelliseksi, kutsutaan uskotut miehet Uskotut miehet Kunnanvaltuusto valitsee (min. 6 hlö/toimikausi) Kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva Toimii virkavastuulla (vrt. kunnan luottamushenkilö) Uskotun miehen esteellisyys vastaa toimitusinsinöörin (ja tuomarin) esteellisyyttä (ks. OK) 17

18 Toimitusmiehet Toimitusinsinöörinä lohkomisessa toimii: Ammattikorkeakoulujen maanmittaustekniikan opintosuunnalla tutkinnon suorittanut insinööri (ent. teknikko) Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleva DI tai kunnan kiinteistöinsinööri (DI) DI, jos lohkomisessa suoritetaan muuta kuin kiinteistönmääritystä (rajankäynti), yhteisen alueen osuuden määritystä tai rasitteen perustamista koskeva toimenpide (KML 5.3 ) Tehtävänjako MML vs. kunta Jos asemakaava-alueella on oma kunnan ylläpitämä kiinteistörekisteri kiinteistöinsinööri Asemakaava-alueen ulkopuolella Maanmittauslaitos on rekisterin pitäjä MML:n toimitusinsinööri 18

19 Asianosainen Toimituksen hakija tai muu henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi koskee (KML 17.1 ), esim. rajanaapuri rajankäynnissä Emäkiinteistön omistaja, määräalan ostaja, rasite-, vuokra- tai muun nautintaoikeuden haltija Pantin haltija KML 28 ja 134 :n tapauksissa (kiinnityksistä vapauttaminen) Kunnalla oikeus käyttää puhevaltaa: Suunnittelutarvealueella MRL 72 :n ranta-alueella Oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella Asemakaava-alueella ja Alueella, jossa voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten 19

20 Ketkä tekevät mitäkin toimituksia? KML 5 :n muutos tuli voimaan lainsäädäntö muuttuu niin, että kaikkiin toimituslajeihin pätevyysvaatimus on maanmittauksen DI-tutkinto tai AMK/YAMK tutkinto, tai vastaava aikaisempi teknikon tutkinto. Maanmittauslaitoksessa Toimitusinsinöörien kelpoisuusjärjestelmä määrittelee sen, kuka on sopiva henkilö tekemään mitäkin toimituksia (vrt. kuntasektori, KML 5 ) 20

21 Toimitukset on jaettu kolmelle tasolle 21

22 DI:t sijoittuvat vain poikkeuksellisesti perustasolle, ja AMK:t lähtökohtaisesti versio PERUSTASO VAATIVA TASO ERIKOISTUNUT TASO Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * ** Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * ** Minimitaso: maanmittauksen AMK-tutkinto * ** Hyväksi luetaan: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista Suositeltava: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista Suositeltava: vapaaehtoiset opinnot tukevat osaamista Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa Hyväksi luetaan: jatko-opintoja, jotka tukevat teoriapohjaa Minimitaso: (työkokemus ei välttämätöntä) Vaihtoehtoisesti: maanmittauksen YAMK -tutkinto Vaihtoehtoisesti: maanmittauksen YAMK -tutkinto osallistunut toimitusmenettelyyn esim. Suositeltava: Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka työharjoittelussa Hyväksi luetaan: tehtävää tukeva työkokemus Suositeltava: Näytöt menestyksellisestä työstä perustasolla Vaihtoehtoisesti: kiinteistötalouden DI -tutkinto Hyväksi luetaan: Menestyksellisiä näyttöjä vaativan tason / lähellä vaativaa tasoa olevien toimitusten suorittamisesta Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka Huom. * Aikaisempi maanmittausteknikon tutkinto rinnastetaan AMK -tutkintoon Suositeltava: Näytöt menestyksellisestä työstä vaativalla tasolla Huom ** YAMK -tutkinto (AMK -tutkinto tai ei AMK - tutkintoa "alla") ja kiinteistötalouden DI -tutkinto luonnollisesti tuovat kelpoisuuden myös. Vaihtoehtoisesti: kiinteistötalouden DI -tutkinto Lisäksi: Näyttöjä teoriaosaamisen menestyksellisestä soveltamisesta vaativissa käytännön tilanteissa. Suositeltava: opintosuuntana kiinteistötekniikka Hyväksi luetaan: Menestyksellisiä näyttöjä erikoistuneen tason / lähellä erikoistunutta tasoa olevien toimitusten suorittamisesta Suositeltava: Hyväksi luetaan: osallistunut toimitusmenettelyyn esim. työharjoittelussa tehtävää tukeva työkokemus 22

23 Toimitustuotanto numeroina Lohkominen on ylivoimaisesti yleisin toimituslaji Lohkomisen suorittaa tavallisesti AMK-insinööri Lohkomisia seuraavat yksityistietoimitukset, rajankäynnit ja vesijätön lunastukset 23

24 Tauko, 15 min

25 Millaisia ongelmia toimituksilla ratkaistaan?

26 Kiinteistöjärjestelmän kokonaisuus Kiinteistöjärjestelmä muodostuu kolmesta osasta ja niitä ylläpitävästä järjestelmästä Luettelo esineistä (kiinteistörekisteri) Luettelo oikeuksista (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) Kartta Järjestelmää ylläpidetään kiinteistötoimituksin RIGHT 26

27 Uusia kiinteistöjä syntyy päivittäin Tarve päivittää kiinteistötietojärjestelmää Maankäytön muutokset Kiinteistökaupat Kiinteistötoimitukset Kiinteistöjaotusta muutetaan oikeudellisesti sitovilla ratkaisuilla satoja tuhansia kertoja joka vuosi 27

28 Lohkominen Määräalan erottaminen ja muodostaminen itsenäiseksi kiinteistöksi emätila kantatila määräala lohkotila 28

29 Halkominen Yhteisomistuksessa olevan tilan jakaminen omistusosuuksien mukaisesti useaksi itsenäiseksi tilaksi 29

30 Tilusvaihto Tilusvaihdossa järjestellään ja muutetaan olemassa olevien kiinteistöjen ulottuvuutta 30

31 Rajankäynti Rajankäynnissä määritetään olemassa olevan kiinteistön ulottuvuus tai ratkaistaan kiinteistöjaotusta koskeva riita/epäselvyys 31

32 Yksityistietoimitus Yksityistietoimitusta tarvitaan, kun halutaan perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia tieoikeuksia. Yksityistietoimituksella voidaan muun muassa: perustaa tieoikeus toisen omistaman kiinteistön alueelle lakkauttaa tieoikeus tai siirtää se toiseen paikkaan perustaa tiekunta vahvistaa tieyksiköinti eli jakaa tienpitokustannukset tieosakkaiden kesken. 32

33 Rasitetoimitus Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (esim. venevalkama). Rasite ei ole henkilökohtainen oikeus vaan se liittyy aina kiinteistöön, jonka henkilö omistaa. Rasitetoimitusta tarvitaan, kun halutaan perustaa uusia tai käsitellä olemassa olevia rasiteoikeuksia. Kiinteistötoimituksessa voidaan perustaa/siirtää/poistaa/muuttaa vain laissa luetellut rasitteet. 33

34 Lohkomisen perusteet

35 Lohkominen Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai useampia määräaloja muodostetaan itsenäiseksi kiinteistöksi. Lohkomalla voidaan siirtää määräala myös toiseen kiinteistöön. 35

36 Miksi lohkomista tarvitaan? Lohkomisessa vahvistetaan: Määräalasta muodostettavan kiinteistön rajat sekä Kiinteistön käyttöä palvelevat oikeudet (rasitteet ja osuudet yhteisiin) Lohkominen päivittää KTJ:n Tieto uudesta kiinteistöstä siirtyy kiinteistötietojärjestelmään ja omistajan oikeusturva varmistuu 36

37 37

38 Miten lohkominen tulee vireille? Määräalan saajan on haettava saannolleen lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa kaupasta tai muusta luovutuksesta. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta Lohkominen tulee automaattisesti vireille, kun lainhuuto on myönnetty. Määräala voidaan lohkoa myös emäkiinteistön omistajan hakemuksesta omiin nimiin. 38

39 39

40 Toimituksen valmistelu Ennen toimitukset aloittamista toimitusinsinööri selvittää: Kiinteistön ulottuvuuden Rajat Rasitteet Tieoikeudet Yhteisalueosuudet yms. Asianosaiset Ns. lailliset edellytykset Määräalan koko alueen tulee kuulua samalle omistajalle Osittamisrajoitukset (KML :t) Esim. ei saa lohkoa vastoin sitovaa tonttijakoa/rakentamismääräyksiä 40

41 Tiedottaminen Kutsukirjeellä vähintään 10 päivää ennen alkukokousta Jos ei voida tiedottaa joillekin asianosaisille, pitää kutsu julkaista paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä vähintään 10 päivää ennen Toimitus voidaan suorittaa tiedottamatta, jos kaikki asianosaiset suostuvat Puutteellinen tiedottaminen voidaan korjata pitämällä uusi kokous 41

42 Maastotyöt (1/3) Toimitusinsinöörillä ja hänen avustajillaan on oikeus liikkua toimitusalueella, päästä rakennuksiin, avata kartoituslinjoja ja panna alueelle merkkejä. Välttämättömästä syystä tämä oikeus on myös toimitusalueen ulkopuolella On vältettävä aiheuttamasta vahinkoa tai haittaa. Myös asianosaisella on oikeus liikkua toimitusalueella, jos se on tarpeen hänen etujensa valvomiseksi toimituksessa. 42

43 Maastotyöt (2/3) Mittausten tarkkuusvaatimukset määräytyvät mittausluokan perusteella. Mittausluokka 1: Taajama-alueet, joilla on voimassa sitovan tonttijaon asemakaava. (RSK alle 12 cm) Mittausluokka 2: Taajama-alueet, joilla on ohjeellisen tonttijaon asemakaava. (RSK alle 20 cm) Mittausluokka 3: Ranta- asemakaava ja ranta-alueet sekä muut sellaiset alueet, joka maa on maa- ja metsätalousmaata selvästi arvokkaampaa, esimerkiksi ns. haja-asutusalueet. (RSK alle 30 cm) Mittausluokka 4: Edellisiin luokkiin kuulumattomat maa- ja vesialueet. (RSK alle 50 cm) 43

44 Maastotyöt (3/3) Pääsääntö on, että raja on täsmällisesti määrättävä ja merkittävä pysyvästi maastoon. Rajan paikka voidaan kuitenkin jättää maastoon merkitsemättä: asemakaava-alueella sekä erityisistä syistä muuallakin, jos merkitseminen ei ole tarpeen kiinteistöjaotuksen selvyyden vuoksi eikä muodostettavan kiinteistön omistaja merkitsemistä vaadi. Myös selvä luonnollinen raja (esim. käytössä oleva tie, selvä vesialueen ranta, valtaoja tms.) voidaan jättää merkitsemättä maastoon. (KML 185 ) Vesiraja merkitään luonnollisesti vain kartalle 44

45 Toimituskartta Toimituksen kohteena olevasta alueesta on tehtävä kartta, jollei sen tekeminen toimituksen laadun vuoksi ole tarpeetonta (KML 188 ). Toimituskartan laatimista koskevan asian ratkaisee toimitusinsinööri yksin (KMA 47.3 ). 45

46 Rajankäynti (1/2) Lohkomisen yhteydessä suoritetaan rajankäynti, jos erotettava määräala rajoittuu emäkiinteistön rajaan, joka on epävarma. (KML 103 ) Rajankäynti tehdään siis emäkiinteistön ja rajanaapurina olevan ulkopuolisen kiinteistön välillä ennen kuin lohkottavan määräalan rajat käydään. Rajankäynnistä on tiedotettava ao. rajanaapurille ja sen rajankäynnin laillisuus on toimituksessa todettava. 46

47 Rajankäynti (2/2) Lohkottavan määräalan rajat käydään luovutus- tai muun saantokirjan tai tarvittaessa muun saatavissa olevan selvityksen mukaan. Käytännössä voi joskus syntyä tarvetta joko poiketa luovutuskirjan ehdoista esim. määräalan rajojen sopeuttamiseksi luonnollisiin rajoihin (tie, oja tms.) tai täsmentää epämääräisiä ehtoja luovutuskirjassa kuten esim. yhteisalueosuutta koskevia ehtoja. Jos luovutusehdoista poiketaan tai niitä muutetaan vain vähäisessä määrin, eikä siitä aiheudu esim. muutosta kauppahintaan, muutos voidaan lohkomisessa tehdä selittämällä se pöytäkirjassa. 47

48 Osuudet yhteisiin Toimituksessa on päätettävä ja toimitusasiakirjoissa on esitettävä selkeästi, mihin yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin lohkomisessa muodostetulla kiinteistöllä on osuus sekä mikä on kunkin kiinteistön osuuden suuruus. Emäkiinteistöön kuuluvasta osuudesta yhteiseen alueeseen saa lohkokiinteistö osuuden, jos asianosaiset ovat niin kauppakirjassa sopineet. Jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet, määrätään lohkokiinteistön osuus lohkokiinteistön ja kantakiinteistön maapinta-alojen suhteessa tai erityisestä syystä muun kohtuullisen perusteen mukaan. (KML ). 48

49 Kulkuyhteydet (1/2) Jokaiselle kiinteistölle ja palstalle täytyy kiinteistötoimituksessa järjestää tarpeellinen kulkuyhteys. perustamalla pysyvä tai määräaikainen yksityistielain mukainen tieoikeus tai muu kulkuyhteyttä varten tarpeellinen oikeus. (KML ) tieoikeus perustetaan toimituksessa kadulle, tiekunnan yksityistielle tai yleiselle tielle pääsyä varten. 49

50 Kulkuyhteydet (2/2) YksTL:n mukainen muu kulkuoikeus voi olla oikeus autojen pitämistä, venevalkamaa tai - laituria varten tarvittavaan maa- ja vesialueeseen esim. silloin, kun lohkottava tila tai määräala sijaitsee vesialueen eristämänä. Tieoikeus tai muu kulkuoikeus voidaan perustaa ulkopuolisen kiinteistön alueelle seuraavin edellytyksin: jos se on kiinteistön tarkoituksenmukaisen käytön kannalta tärkeää eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa rasitetulle kiinteistölle. 50

51 Rasitteet (1/3) Kiinteistörasite (KML 154 ja 154a ) on kiinteistön hyväksi perustettu pysyvä tai määräaikainen käyttöoikeus, jolla pyritään edistämään kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Rasite sijaitsee aina toisen (rasitetun) rekisteriyksikön alueella. Asemakaava-alueilla osa rasitteista voidaan perustaa myös kuntaa varten. Rakennusrasitteita säädetään MRL:ssa erikseen (katso MRL 158 ja 159 ). 51

52 Rasitteet (2/3) Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle rasitteena oikeus (KML 154 ) mm: talousveden johtamiseen, viemärijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen, autojen pitämistä, venevalkamaa, varten tarvittavan alueen käyttämiseen. Ns. tyyppipakkoperiaate 52

53 Rasitteet (3/3) Vanhat rasitteet Toimituksessa, jossa muodostetaan uusia kiinteistöjä, tulee selvittää kiinteistön hyväksi aiemmin perustetut rasitteet ja oikeudet. Vanhat rasitteet ja oikeudet annetaan ensi sijassa vain yhdelle muodostetuista kiinteistöistä. Uudet rasitteet Rasitteen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että rasitetun ja oikeutetun kiinteistön omistajat taikka kunta ja kiinteistönomistaja, milloin rasite voidaan perustaa kuntaa varten, siitä sopivat ja että rasite on kiinteistölle tai kunnalle tarpeellinen ja rasitteesta ei aiheudu rasitetulle rekisteriyksikölle tai alueeseen ennestään kohdistuvan rasiteoikeuden haltijalle huomattavaa haittaa. 53

54 Toimituskustannukset Toimituskustannuksiin kuuluvat toimitusmenot ja kiinteistötoimitusmaksu Toimitusmenoilla tarkoitetaan toimituksen tekemiseen liittyviä toimituksen aikaisia menoja (rajamerkit, apumieskulut, uskottujen miesten palkkiot jne.) Kiinteistötoimitusmaksusta on säädetty kiinteistötoimitusmaksulaissa. Lohkominen, rajankäynti, vesijätön lunastus ym. yksinkertaiset toimitukset ovat kiinteähintaisia Monimutkaisemmat toimitukset ja toimenpiteet ovat aikaveloitteisia. 54

55 Toimituksen lopettaminen Kun kaikki toimitukseen kuuluvat asiat on käsitelty, toimitusinsinööri lopettaa toimituksen sekä ilmoittaa saapuvilla oleville asianosaisille muutoksenhakuoikeudesta ja antaa heti suullisesti valitusosoituksen. Kirjallinen valitusosoitus asianosaiselle on annettava heti, jos hän sitä pyytää. 55

56 Toimituksen rekisteröinti Toimitus saa lainvoiman, kun toimitusta koskeva valitusaika on päättynyt tai, jos toimituksesta on valitettu, kun valitus on tuomioistuimen päätöksellä lopullisesti ratkaistu (KML 284 ). Kun toimitus on 284 :n mukaan saanut lainvoiman, toimituksesta tehdään merkinnät kiinteistörekisteriin tai jos kaikki asianosaiset ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä toimituksen, merkinnät kiinteistörekisteriin voidaan tehdä valitusajan päättymistä odottamatta (KML ). 56

57 Tauko, 15 min

58 Ryhmätyö: käytännön toimituksiin tutustuminen

59 Tehtävänanto (5 ryhmää) Kukin ryhmän jäsen tutustuu aluksi heille annettuun toimitukseen rauhassa itsekseen (15 min) Tämän jälkeen ryhmä laatii toimituksesta esityksen/posterin, missä he kuvaavat (30 min) Toimituksen kulun pääpiirteissään Keskeiset ratkaistut asiat ja niiden perustelut Lisäksi ryhmä voi analysoida ja keskustella sekä nostaa esille asioita, jotka jäivät askarruttamaan toimituksessa Näyttelykävely (4 x 5 min) Ryhmä valitse keskuudestaan henkilön, joka jää esittelemään tapausta muille ryhmille 59

60 Seuraavaksi kerraksi

61 Ennen seuraavaa luentokertaa Ryhmään 1 kuuluvat käyvät lävitse halkomistoimituksen nro 1, ryhmään 2 kuuluvat käyvät lävitse halkomistoimituksen nro 2.. jne. Ryhmäjako löytyy MyCoursesista Toimitukset: MyCourses/Perustoimitukset/Oppimateriaalit Lisäksi kaikkien tulee lukea ennen seuraavaa kertaa: Hyvönen, Veikko O Kiinteistönmuodostamisoikeus II. Sivut (halkominen) Lisälukemisena voi tutustua myös halkomiseen myös Majamaa & Markkula teoksesta ja Toimitusmenettelyn käsikirjasta (tenttivaatimuksena) 61

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? Arvo Vitikainen 2017 LOHKOMINEN Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Mikä lohkominen on? Lohkominen on kiinteistötoimitus,

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2017

Maanmittauspäivät 2017 Maanmittauspäivät 2017 Toimitusinsinöörin uudet kelpoisuusvaatimukset Mauri Asmundela 31.5.2017 Esityksen sisältö Taustat ja valmistelu (3 diaa) Toimitusinsinöörin kelpoisuuden sisältö (3 diaa) Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos

Yksityistietoimitus. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos Yksityistietoimitus Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivät 19.-20.5.2011 Mikko Kuoppala Johtava asiantuntija Maanmittauslaitos 1 Yksityinen tie Yksityinen tie: Ei ole julkisin varoin ylläpidetty Sitä voivat

Lisätiedot

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen

REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen REC-E5010 Perustoimitukset TkT Juhana Hiironen Luennon sisältö 12:15 13:00 Kiinteistönmäärityksen perusteet Tauko 13:15 14:00 Ryhmät esittelevät rajankäynnit Tauko 14:15 15:00 Rasitetoimitus 15:00 15:30

Lisätiedot

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönm uodostamislain muuttamisesta EV 253/1998 vp- HE 110/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Oulu 7.4.2018 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos, aitos, toiminta ja tehtävät Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 15.4.2019 39 Hämeenlinnan kaupunki Sivu 1 / 5 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558)

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

11 RASITETOIMITUS 1 (7)

11 RASITETOIMITUS 1 (7) 1 (7) 11 RASITETOIMITUS 11.1 TOIMITUKSEN VIREILLETULO... 2 11.2 KOKOUKSEN TIEDOT... 2 11.3 TIEDOTTAMINEN... 2 11.4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 2 11.5 TOIMITUKSEN TARKOITUS... 3 11.6 EDELLYTYKSET... 3 11.6.1

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kaura SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kaura 24.10.2017 73 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö TAKALA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 5.7.2018 Sivu 1 (2) Perustiedot Kiinteistötunnus: Nimi: TAKALA Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Karstula (226) Arkistoviite: 226:2000:46 Rekisteröintipvm: 5.9.2000 Kokonaispinta-ala:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv

SÄÄDÖSKOKOELMA. Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa. Kv SÄÄDÖSKOKOELMA Kiinteistötoimitustaksa ja mittaustoimen taksa Kv 7.12.2016 151 Taksan mukaan Hämeenlinnan kaupungille peritään maksu kiinteistötoimitusmaksulain (12.4.1995/558) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta /2011 Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2011 914/2011 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp. Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 140/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Rasitetoimitus Tunnukset 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: Hakijat: Läsnä olleet: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 23/1998 vp- HE 232/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1997 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti:

Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta tontin lohkomisesta suoritetaan perushinta /tontti: KAUPUNKIMITTAUKSEN HINNASTO 2014 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN HINNASTO jonka mukaan Porin kaupungille suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä

Lisätiedot

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I

Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I Maa-20.3382 Arviointitoimitukset I YKSITYISTIETOIMITUS (viittaukset esityksessä yksityistielakiin) ª Arvo Vitikainen / 2015 YKSITYISTIETOIMITUKSEN RUNKO 1. Kokousaika- ja paikka 2. Vireilletulo ja tiedottaminen

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 8.9.2015 TkT Juhana Hiironen Mitä opit kurssin aikana? 1. Laskea taloudellisia menetyksiä erilaisissa lunastustilanteissa. 2. Ehdottaa määrättäväksi tulevan korvaussumman erilaisissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta

ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta Voimaantulo 1.1.2014 ASEMAKAAVOISTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 59 ) hinta I luokka II luokka III luokka IV luokka V luokka Kielteinen Vähäinen muutos (yhtä tonttia koskeva tai muu

Lisätiedot

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto,

pp.kk.20vv kello hh.mm Lohkottava tontti 91- /Lohkottavat tontit 91- ja 91- / Kaupunkimittausosasto, Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 Tontin lohkominen Tunnus Osoite Käyttötarkoitus 91-91- Asemakaava: Tonttijako: Aika: Paikka: Toimitusinsinööri: Toimitusmääräys: XXXXX / pp.kk.vvvv XXXXX / pp.kk.vvvv pp.kk.20vv

Lisätiedot

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 195/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 195/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 1997 alusta voimaan tulevaa kiinteistönmuodostamislakia

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO

PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO PALVELUHINNASTO YHDYSKUNTATOIMI TONTTITUOTANTO Voimaan 1.3.2016 Sisällysluettelo: Sivu 1. KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA, voimaan 1.1.2014 2 3. MAKSUT (RAKENNUSVALVONTAAN LIITTYVÄT PALVELUT) 4 4. VIRANOMAISPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan

KORVAUKSET. m Korvaukset on käsiteltävä viran puolesta m Täyden korvauksen periaate m Käypä hinta ennen lunastusta olleen tilanteen mukaan KORVAUKSET 33 Maan luovuttamisesta sekä vahingosta, haitasta tai kustannuksista, jotka tähän lakiin perustuvasta toimenpiteestä aiheutuvat kiinteistön omistajalle, tieosakkaalle tai 10 :ssä tarkoitetun

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen.

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen. Toimitusnumero 2018-580160 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Yhteinen vesi-alue 753-876-14-0 Kunta: Sipoo Aika: 29.11.2018 kello 10:00 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone (Iso kylätie 18, 04131

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä

Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kiinnityksistä vapauttaminen toimituksen yhteydessä Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä 19.9.2011, Helsinki, Pasila Kari Niemi Johtava asiantuntija, VT Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO

LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO LAINHUUTOTODISTUS 18.3.2014 Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö 630-405-15-11 KONNUNSUO Perustiedot Kiinteistötunnus: 630-405-15-11 Nimi: KONNUNSUO Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Pyhäntä (630) Arkistoviite:

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Määräalan myynti Taka-Niemi -nimisestä kiinteistöstä 980-417-1-54 TRE:6787/02.06.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Yt Isännöinti, Mika Rahja

Kemijärven kaupunki Yt Isännöinti, Mika Rahja Kemijärven kaupunki 14.5-17.5.2018 Suomen tieverkko voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään 1. Maantiet ovat valtion ylläpitämiä teitä -> tienpitäjänä valtio 2. Kadut ovat asemakaava-alueiden teitä ->

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Polvelta Toiselle -messut Kouvola 6.5.2016 Mikko Pekonen Maanmittauslaitos Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksiakuten esimerkiksi

Lisätiedot

Kiinteistötekniikan näkökulmia maankäytön suunnitteluun

Kiinteistötekniikan näkökulmia maankäytön suunnitteluun Kiinteistötekniikan näkökulmia maankäytön suunnitteluun RYM-C1001 Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun Luennoitsija: Juhana Hiironen Who am I? Currently Dr. Hiironen is working in the Department

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö HERNELAMPI KIINTEISTÖREKISTERIOTE 23.8.2017 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 848-412-1-10 HERNELAMPI Perustiedot Kiinteistötunnus: 848-412-1-10 Nimi: HERNELAMPI Rekisteriyksikkölaji: Tila Kunta: Tohmajärvi (848) Arkistoviite:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp. Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 51/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA

METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA METALLINTYÖSTÖKONEIDEN TUKKUKAUPAT VERTAILUSSA Asemakaava Asemakaava on maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa käytettävä yksityiskohtaisin kaava. Asemakaavassa keskitytään johonkin kunnan osaan.

Lisätiedot

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti

1 Tontin lohkominen Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan seuraavasti Kaupunginhallitus 8.5.2017 liite nro 12 (1/5) TONTTIPALVELUIDEN TAKSA VOIMAANTULO 1.6.2017 Yleistä Toimenpiteen suorittaja tai hakija on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle seuraavassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 2.1.2018 Rekisteriyksikkö 541-111-142-2 Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 541-111-142-2 Rekisteriyksikkölaji: Tontti Kunta: Nurmes (541) Palstojen lukumäärä: 1 Rekisteriyksikön

Lisätiedot

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA

LISÄALUE, KANGASAHO, SALMIAHO, SUOMUSSALMEN VALTIONMAA KIINTEISTÖREKISTERIOTE 17.1.218 Sivu 1 (2) Rekisteriyksikkö 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Perustiedot Kiinteistötunnus: 777-46-47-26 PIENI-PIHLAJAKUNNAS Kunta: Suomussalmi (777) Arkistoviite: 64-6 Rekisteröintipvm:

Lisätiedot

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

27.2.2014. Ohje tulee voimaan 1.3.2014 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 629/00 00 00/2014 1 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitusmaksutaksa

Kiinteistötoimitusmaksutaksa Imatran kaupunki TAKSA 1 (6) Kiinteistötoimitusmaksutaksa Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015 72, lainvoimainen 27.11.2015, kuulutettu voimaan 2.12.2015. Tämä taksa tulee voimaan 1.1.2016. (Maksuluokka

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA

LAINHUUTOTODISTUS Sivu 1 (1) Rekisteriyksikkö OSUUSKAUPPA LAINHUUTOTODISTUS 11.5.2017 Sivu 1 (1) Maapinta-ala: 0,4512 ha Lainhuutotiedot 1) Lainhuuto 17.4.2008 Asianumero: 749/17.4.2008/372 749:2008:LH:372 Omistusosuus: 1/1 Omistajat: Arinan Kiinteistöt Oy, 2156810-5

Lisätiedot

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen

Maa Korvausarviointi TkT Juhana Hiironen Maa-20.2334 Korvausarviointi 15.9.2015 TkT Juhana Hiironen Päivän aikataulu 14:15 14:45 Kertausta lukutehtävän aihepiiristä 14:45 15:15 Ryhmätyö 15:15 15:40 Ryhmätöiden esittely 15:40 15:45 Seuraavaksi

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri

Tontin lohkominen Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, kiinteistöinsinööri Tontin lohkominen 17.5.2016 päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, Jarno Mansner/Kaupunkimittausosasto, päivittänyt Mika Järvelä, Lahden kaupunki, TONTIN LOHKOMINEN HAKEMUS Toimitusta haetaan kirjallisesti

Lisätiedot

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66 1 (7) 5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ... 2 5.2 VIREILLETULO... 2 5.2.1 Hakemus, vireilletulo ja toimitusmääräys... 2 5.3 TOIMITUSMIEHET... 4 5.4 TOIMITUKSEN ASIANOSAISET... 4 5.5 TOIMITUSMENETTELY... 4 5.5.1

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut

MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT. Sisällysluettelo: Maankäyttöpalveluiden taksat ja maksut MAANKÄYTTÖPALVELUIDEN TAKSAT JA MAKSUT Sisällysluettelo: 1. TAKSAT... 3 2. YLEISTÄ TAKSOISTA... 3 2.1. Hyväksyminen ja voimaantulo... 3 2.2. Arvonlisävero... 3 3. ASEMAKAAVAN JA ERILLISEN TONTTIJAON LAATIMISESTA

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185

17.12.2015. Ohje tulee voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: 040 484 2185 OHJE MML 5139/00 00 00/2015 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO

KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO KARIJOEN KUNNAN OMISTAMIEN PELTOJEN OSTO Osasta Karijoen kunnan vuokrattavista lohkoista voi tehdä myös ostotarjouksen, mikä on mainittu kyseisen lohkon otsikkotiedoissa. Ostotarjous koskee joko kunnan

Lisätiedot

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET

21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 1 21 TOIMITUSKUSTANNUKSET 21.1 YLEISTÄ... 3 21.1.1 Toimitusmenojen laskuttaminen jälkeen 28.2.2014... 3 21.2 TOIMITUKSEN TEKEMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET JA KORVAUKSET... 3 21.2.1 Yleistä... 3 21.2.2

Lisätiedot

Ohje tulee voimaan ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin:

Ohje tulee voimaan ja se on voimassa toistaiseksi. Ohje on saatavissa Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Puhelin: OHJE MML 329/00 00 00/2019 Kiinteistörekisterin pitäjät OHJEET KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMISESTÄ Maanmittauslaitos on tänään päättänyt kiinteistörekisterilain 15 :n (22.11.1996/876) nojalla antaa liitteenä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II

KIINTEISTÖ KARTALLA LEPOLA II KIINTEISTÖ KARTALLA 16.04.2016 560-407-14-20 LEPOLA II sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 560-407-14-20 Rekisteriyksikkölaji: Tila (1) Nimi: LEPOLA II Kunta: Orimattila (560) Kylä/kaupunginosa: MALLUSJOKI (407)

Lisätiedot

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa.

Tonttiin rajoittuva katu Norokuja. Toimitus aloitettiin 27.2.2004 kaupunkimittausyksikön kokoushuoneessa. 1 ESPOON KAUPUNKI TOIMITUSINSINÖÖRI PÖYTÄKIRJA tontin lohkominen ja tontinosan lunastus Kaupunginosa 41 (Kaupunginkallio) Kortteli 41043 Tontti 4 Käyttötarkoitus AP (asuinpientalotontti) Tonttiin rajoittuva

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ

KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ KAJAANIN KAUPUNGIN TAKSA KIINTEISTÖTOIMITUS-MAKSUISTA SEKÄ KIINTEISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖKSISTÄ Taksa, jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista,

Lisätiedot

Maa Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016

Maa Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 HALKOMINEN Lainsäädäntö, ohjeet ja muu kirjallisuus: Kiinteistönmuodostamislaki

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ

KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE Rekisteriyksikkö POTTUTÖRMÄ K24103 Voimajohtoalue / 57 m KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 14.9.2015 Rekisteriyksikkö 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 564-421-2-54 POTTUTÖRMÄ Rekisteriyksikkölaji: Tila Rekisteriyksikön

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala

KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 405-488-2-55 Kuntala KIINTEISTÖREKISTERIN TIETOJA 02.11.2011 Sivu 1 (4) Tila _..._._.._... _... Kiinteistötunnus: Kunta: Kylä: Nimi: Arkistoviite: Rekisteröity 08.03.1967... _....._........_... 405-488-2-55 Lappeenranta (405)

Lisätiedot

tontin ja yleisen alueen merkitsemisestä kiinteistöksi

tontin ja yleisen alueen merkitsemisestä kiinteistöksi HE 110/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain 5 ja 14 b :n ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 49 a :n

Lisätiedot

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen.

Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. ILMOITUS KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ Myyntikohde Lempäälän seurakunta myy Kuljun vanhan seurakuntatalon (kt 418-424-9-441 SARASTUS) kiinteistön rakennuksineen. Myyntikohde on 1950-luvulla rakennettu pääosin

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2)

MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) MÄÄRÄAIKAINEN MAANVUOKRASOPIMUS 1(2) Vuokranantaja Pyhäjoen kunta 0189127-1 Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Vuokralainen Fennovoima Oy 2125678-5 Salmisaarenaukio 1 00180 HELSINKI Tausta ja tarkoitus Vuokrakohde

Lisätiedot

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä

Kiinteistörekisterin perusparannus. Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö , Kiinteistötehtävien koulutuspäivä Kiinteistörekisterin perusparannus Heikki Lind Johtaja, Rekisterit -tulosyksikkö 7.9.2016, Kiinteistötehtävien koulutuspäivä KTJ:n perusparannuksen painopisteet KIINTEISTÖREKISTERI Epäselvät palstat Pinta-alat

Lisätiedot

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5

KIINTEISTÖREKISTERIOTE Sivu 1 (6) USEASTA REKISTERIYKSIKÖSTÄ Vuoksela Joentaus Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO 153-407-1-363 Vuoksela 2 153-415-4-8 Joentaus 4 153-415-4-11 Jokihaara 5 KIINTEISTÖREKISTERIOTE 20.10.2016 Sivu 2 (6) 153-407-1-363 Vuoksela

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2018-573644 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Pyhäranta1 Aika: 28.6.2018 kello 09.00 Paikka: Rohdaisten koulu (liikuntasali) Rantatie 7 Pyhäranta Toimitusinsinööri: Henri Wilcken

Lisätiedot