-2, SIV-SU :00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-2, SIV-SU :00"

Transkriptio

1 -2, SIV-SU :00 Kokouskutsu Keskiviikkona klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola Lasse Perhiö, varapuheenjohtaja Eija Vähäsöyrinki Sanna Melarti Jaakko Koskela Anita Petterson Seppo Kangas Vuokko Piippolainen Sauli Isokoski Kim Yli-Pelkola Arja Uusitalo Marianne Surma-aho Anni Teerikangas Muut läsnäolijat Peter Boström, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Eero Luomala, kaupunginhallituksen edustaja Annica Haldin, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kristina Stenman, kaupunginjohtaja Jan Levander, sivistysjohtaja Juha Paasimäki, koulutoimenjohtaja, sihteeri Asiat Oheisen esityslistan mukaan. Toimeksi saanut: Juha Paasimäki koulutoimenjohtaja

2 55, SIV-SU :00 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

3 56, SIV-SU :00 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Koulutoimenjohtaja: Valitaan Anita Petterson ja Sanna Melarti.

4 57, SIV-SU :00 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Koulutoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätökset lokamarraskuussa 2016 oheisen liitteen mukaan: Liite 57 A Rehtorit ovat tehneet viranhaltijapäätökset loka- joulukuussa 2016 oheisen liitteen mukaan: Liite 57 B Koulutoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi.

5 KOULUT JA PÄIVÄKODIT 2030 Sivl Sivistysjohtaja perusti lokakuussa 2014 työryhmän, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: Annica Haldin, Brita Brännbacka-Brunell, Markku Pukkinen, Juha Paasimäki, Jan Levander, Keijo Paananen, Johan Nygård, Kristiina Hellstrand, Peter Lindqvist, Kim Pitkäkangas. Työryhmä on kokoontunut syksyllä ja kevättalvella. Työryhmän lisäksi on kokoontunut työryhmän alainen ryhmä, johon kuuluvat Juha Paasimäki, Tom Enbacka, Rune Hagström, Ben Griep ja Jan Levander. Lautakunnan jäsenille esitellään perusaineisto, johon on koottu talous- ja tilastotietoa. Liite 31 Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta keskustelee raportista ja päättää työn jatkon suuntaviivoista. Sivistyslautakunta: Sivistyslautakunta keskusteli raportista ja lautakunta haluaa ehdotuksia käytännön toimenpiteiksi Koulut ja päiväkodit työryhmältä. Raportti lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Sivl Koulut ja päiväkodit työryhmää on pyydetty tekemään käytännön ehdotuksia toiminnan mitoittamisesta tulevaisuudessa. Sillä välin on ilmennyt ongelmia Pursisalmen kiinteistön osalta ja lautakunta saa tutustua kiinteistön kuntoa käsittelevään raporttiin. Raportin on laatinut IdeaStructura OY:n Jukka Huttunen. Jukka Huttunen itse, Rune Hagström ja terveydenhuoltoviranomaisten edustaja kertovat näkemyksensä raportin sisällöstä. Sivistyslautakunta keskustelee Kielikylpykoulun vaihtoehtoisista ratkaisuista tulevaisuudessa. Lautakunnan seuraavassa kokouksessa syyskuussa Koulut ja päiväkodit työryhmä esittelee käytännön ehdotuksia, joihin voidaan ottaa kantaa. Ehdotukset menevät myös kullekin koulujaostolle lausuntoa varten.

6 Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Sivistyslautakunta: hyväksyttiin. Sivl Koulut ja päiväkodit työryhmä on päässyt yksimielisyyteen ehdotuksesta Pietarsaaren tulevaisuuden kouluverkosta. Työryhmän lähtökohtana on, että molemmille kieliryhmille ylläpidetään samanlaista koulujärjestelmää. Ala-asteet kattavat vuosiluokat 0-5 (esikoulu vuosiluokka 5), yläasteiden kattaessa vuosiluokat 6-9. Meillä on Pietarsaaressa yli 10 vuoden ajalta kokemusta tästä mallista ruotsinkielisissä kouluissa. Kielikylpykoulun ehdotetaan jatkavan omassa yksikössään, omassa kiinteistössä ja noudattavan samaa jakoa. Lukioiden suunnitellaan jatkavan yhdessä samassa kiinteistössä toistaiseksi. Lukioiden sijoitus otetaan uudelleen käsittelyyn, mikäli valtiovalta asettaa uusia vaatimuksia ja toimintaohjeita toisen asteen koulutukselle. perustuu seuraaviin tekijöihin: nykyinen ja tulevaisuuden oppilasmäärä kiinteistöjen kunto ja korjaustarve koulutuksen taloudelliset voimavarat kasvatuksellinen kehitys ja opettajien saatavuus Päivitetty raportti + ehdotus, Koulut ja päiväkodit 2030 Liite 107 Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee raportin Koulut ja päiväkodit 2030 tiedoksi. Lautakunta lähettää tulevaisuuden kouluverkkomallin lausuntoa varten ruotsinkieliselle ja suomenkieliselle koulujaostolle. Jaostoja pyydetään ottamaan kantaa malliin, jossa vuosiluokat 0-5 ovat alakouluissa ja vuosiluokat 6-9 sijoittuvat yläkouluun. Jaostoja pyydetään myös kumpaakin erikseen ottamaan kantaa siihen, millä aikataululla voidaan vähentää yksi koulu ruotsinkielisessä koulutoimessa ja yksi koulu suomenkielisessä koulutoimessa. Seuraavassa kokouksessa sivistyslautakunnalle esitellään erilaisia ehdotuksia kiinteistöjen käytöstä tulevaisuudessa. Koti- ja kouluyhdistykset kutsutaan syksyn aikana tiedotustilaisuuteen.

7 Sivistyslautakunta: hyväksyttiin. Siv-su Päivitetty raportti + ehdotus, Koulut ja päiväkodit 2030 Liite 42 Koulutoimenjohtaja: Jaosto ottaa kantaa kouluverkkotyöryhmän esittämään malliin, jossa vuosiluokat 0-5 ovat alakoulussa ja vuosiluokat 6-9 sijoittuvat yläkouluun. Lisäksi jaosto ottaa kantaa siihen, millä aikataululla voidaan vähentää yksi koulu suomenkielisessä koulutoimessa. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto: Jaosto otti kantaa asiaan seuraavasti: Tulevaisuuden kouluverkkoehdotuksen aikatauluun ei voida ottaa kantaa ennen kuin tiedetään toteutuuko kielikylpykoulun rakentaminen. Mallia, jossa vuosiluokat 6-9 sijoitetaan yläkouluun, ei kuitenkaan suljettu pois kouluverkon tiivistämiseksi. Bildn-sv Sivistyslautakunta pyytää jaostolta lausuntoa seuraavasti: Jaostoja pyydetään ottamaan kantaa malliin, jossa vuosiluokat 0-5 ovat alakoulussa ja vuosiluokat 6-9 yläkoulussa. Jaostoja pyydetään myös kumpaakin erikseen ottamaan kantaa siihen, millä aikataululla voidaan vähentää yksi koulu ruotsinkielisessä koulutoimessa ja yksi koulu suomenkielisessä koulutoimessa. Ruotsinkielisessä koulutoimessa on noudatettu runsaan 10 vuoden ajan mallia, jossa vuosiluokat 0-5 ovat alakoulussa ja vuosiluokat 6-9 yläkoulussa. Kaiken kaikkiaan malli on toiminut hyvin ja koulut ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin. Yhden ruotsinkielisen koulun vähentämisen aikataulua koskevassa asiassa jaosto tutustuu vielä työryhmän laatimaan raporttiin Koulut ja päiväkodit Jaosto keskustelee oppilasmääristä, kiinteistöjen kunnosta ja kouluverkon taloudellisista edellytyksistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Liite 59

8 Koulutoimenjohtaja: Jaosto keskustelee asiasta ja laatii lautakunnan pyytämän lausunnon. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulujaosto: Jaosto katsoo, että Kielikylpykoulu voi jatkaa tulevaisuudessakin nykyisen mallin mukaisesti molempien kieliryhmien omana yksikkönä. Kielikylpykoulun sijoittamisen suunnittelua jatketaan. Kielikylpykoulun tulee noudattaa samaa järjestelmää kuin muun perusopetuksen, ts. vl 0-5 i ala-asteella ja vl 6-9 i yläasteella. Keskustelun aikana Minna Luomala ehdotti, että kielikylpy lakkautetaan, oppilaat siirretään takaisin lähikouluihin ja panostetaan hyviin olosuhteisiin kaikissa näissä kouluissa. ei saanut kannatusta. Luomala jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen. Jaosto ehdottaa, että Bonäs skola ja Vestersundsby skola yhdistetään hallinnollisesti viimeistään Yhteisen koulun suunnittelu tulee aloittaa vuonna Suunnittelun yhteydessä aloitetaan myös keskustelu siitä, kumpaa kiinteistöistä/tonteista vastaisuudessa käytetään. Lisäksi jaosto katsoo, että useat kaupungin kouluista ovat epätarkoituksenmukaisessa kunnossa. Jaosto katsoo olevansa velvollinen tarjoamaan tarkoituksenmukaiset tilat kaikille pietarsaarelaisille lapsille ja nuorille. Sivl Koulu ja koti yhdistykset kutsutaan aikaisemman päätöksen mukaisesti tiedotustilaisuuteen syksyn aikana. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta kutsuu kaikki perusopetuksen koulujen koti ja koulu -yhdistysten hallitukset tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Länsinummen koululle keskiviikkona klo 18. Sivistyslautakunta: hyväksyttiin. Sivl Perusopetuksen koti ja koulu -yhdistykset kutsuttiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen Länsinummen koululle tiistaina

9 Rehtori Keijo Paananen kertoi tilaisuuden alkajaisiksi Länsinummen koulun peruskorjauksesta, minkä jälkeen koulussa tehtiin tutustumiskierros. Keskeisiä aiheita tiedotustilaisuudessa olivat mm. 1. Tämän päivän ja tulevaisuuden oppilasmäärä 2. Tuntiresurssi 3. Kiinteistöjen kunto 4. Vuosiluokat 6-9 yläkoulussa Koti ja koulu -yhdistykset olivat hyvin edustettuja ja jäsenillä oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Sivistysjohtaja tiedotti ja johti keskustelua, mutta myös suomenkielisellä koulutoimenjohtajalla ja yläkoulujen rehtoreilla oli puheenvuorot mm. vuosiluokkien 6-9 sijoittamisesta yläkouluun. Sivistyslautakunnan on nyt otettava kantaa tulevaisuuden kouluverkkoon. Sivistysjohtajan ehdotus perustuu raporttiin, jonka Koulut ja päiväkodit työryhmä on toimittanut. Keskeisenä asiana koko prosessissa on Kielikylpykoulun tulevaisuus. Esityksessä ehdotetaan, että Kielikylpykoulu saa uuden kiinteistön toimintansa jatkamiseen nykyisessä muodossaan, eli molemmat kieliryhmät on sijoitettu rinnakkain samaan kiinteistöön. Tämä tarkoittaa, että joko rakennetaan täysin uusi kiinteistö, tai Ristikarin kiinteistö kunnostetaan ja siihen rakennetaan lisätilaa komisarjaisen koulun tarpeisiin. Liite 123 Toukokuussa 2013 sivistyslautakunta päätti seuraavalla tavalla: Sivistyslautakunta päättää sijoittaa Kielikylpykoulun Pursisalmen kiinteistöön syyslukukaudesta 2013 alkaen. Ristikarin kiinteistön suunnittelua kiirehditään, mutta realistinen arvio lienee se, että kiinteistön suunnitteluun ja kunnostamiseen menee noin kolme vuotta. Päivähoitoryhmät voivat jäädä kiinteistöön. Pietarsaaren lukio muuttaa yhteen Jakobstads Gymnasiumin kanssa. Elleivät tilat riitä, vuokrataan lisätiloja Strengbergin kiinteistöstä. Sivistyslautakunta valtuuttaa sivistysjohtajan vuokraamaan tilat. Toimintaa arvioidaan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Lopullinen päätös lukion sijoituksesta tehdään ennen Kielikylpykoulun peruskorjauksen valmistumista. Ristikarin kiinteistön peruskorjaukseen ei ole myönnetty tänä aikana suunnittelurahaa, joten olemme edelleen samassa tilanteessa kiinteistön suunnittelun osalta. Tekninen lautakunta on varannut vuodeksi 2016 yhteensä Kielikylpykoulun suunnitteluun. Sivistyslautakunnan tulisi ottaa kantaa siihen, mihin vaihtoehtoon päädytään Kielikylpykoulun tulevaisuutta ajatellen siten, että suunnittelu voi käynnistyä tammikuussa.

10 Kielikylpykoulun tilantarve on n m 2. Tähän sisältyy 400 m 2 :n voimistelusali. Nykyinen Ristikarin kiinteistö on n m 2. Peruskorjaus/lisärakentamisvaihtoehdossa tarvitaan siis vähintään 600 m 2 :n lisärakennus, todennäköisesti n. 800 m 2. Jos vaihtoehtona on uudisrakennus, jonka suuruus on n m 2, hankkeen kustannukset ovat noin Peruskorjaus ja lisärakennus ovat samaa suuruusluokkaa. Jos myös kielikylvyn 5-vuotiaat otetaan mukaan hankkeeseen, voimme laskea lisäksi vielä n. 500 m 2 tilaa. Liikuntajaosto on lisäksi esittänyt suuremman urheilusalin tarvetta koulunrakentamisen yhteydessä. Urheilusalin on oltava vähintään 800 m 2, ja lisäksi lisätilat mm. salibandyn tarpeisiin. Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että Pietarsaaren kouluverkko muotoillaan Koulut ja päiväkodit työryhmän ehdotuksen mukaan (liite). Kielikylpykoulun suunnittelu aloitetaan tammikuussa ja Ristikarin kiinteistö peruskorjataan/lisärakennetaan mahdollisimman nopeasti Kielikylpykoulun tarpeiden mukaan. Sivistyslautakunta: Keskustelun aikana Anita Petterson ehdotti, että uusi Kielikylpykoulu rakennetaan. ei saanut kannatusta ja se raukesi. Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti valmistelun mukaisesti. Sivistyslautakunta lähettää asian eteenpäin kaupunginhallitukseen huomioitavaksi vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa. Kh Raportti: Liite 415 Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto varaa määrärahat Ristikarin koulun kunnostamiseen/laajentamiseen vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Arvioitu kustannus on Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana kaupunginjohtajan sijainen muutti ehdotustaan seuraavasti:

11 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto varaa määrärahat vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Arvioitu määräraha saa enintään olla 5 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Tua Mäenpää jätti eriävän mielipiteen asiassa merkittäväksi pöytäkirjaan. Mäenpää ehdotti, että kielikylpyä varten rakennetaan uusi koulu. ei saanut kannatusta. Kv Raportti: Liite 83 Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto varaa määrärahat Ristikarin koulun kunnostamiseen/laajentamiseen vuoden 2017 taloussuunnitelmaan. Arvioitu määräraha saa enintään olla 5 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Mikael Snellman ehdotti, että asia palautetaan uutta valmistelua varten. Valtuutettu Tua Mäenpää kannatti ehdotusta. Kaupunginvaltuusto päätti äänestää asiasta seuraavasti: Käsittelyn jatkamisen puolesta äänestävät JAA ja palauttamisen puolesta äänestävät EI. Äänestyksen tulos: 38 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Muita vastaehdotuksia ei esitetty, joten kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kh Kaupunginsihteeri: Kaupunginhallitus ilmoittaa rahatoimistolle, sivistyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh

12 Pietarsaaren tulevaisuuden kouluverkoksi: Liite 6 Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren kouluverkon muodostamisen koulut ja päiväkodit -työryhmän ehdotuksen mukaisesti (liite). Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Pietarsaaren tulevaisuuden kouluverkoksi: Liite 6 A Raportti: Liite 6 B Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy Pietarsaaren kouluverkon muodostamisen koulut ja päiväkodit -työryhmän ehdotuksen mukaisesti (liite). Kaupunginvaltuusto: Keskustelun aikana valtuutettu Helinä Sipinen ehdotti, että raportin sisältämien puutteellisten tietojen ja liian tiukan aikataulun johdosta asia palautetaan uuteen valmisteluun. Valtuutettu Mervi Rantala kannatti ehdotusta. Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestävät kyllä ja Sipisen ehdotuksen puolesta äänestävät ei. Äänestyksen tulos: 30 KYLLÄ- ja 11 EI-ääntä. Asian käsittely jatkuu. Keskustelun aikana valtuutettu Mervi Rantala ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Valtuutettu Helinä Sipinen kannatti ehdotusta. Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestävät kyllä ja Rantalan ehdotuksen puolesta äänestävät ei. Äänestyksen tulos: 35 KYLLÄ- ja 6 EI-ääntä. Asian käsittely jatkuu. Keskustelun aikana ei ehdotettu muita vastaehdotuksia, joten kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen.

13 Keskustelun aikana Ilmari Heinonen teki seuraavan ponsiesityksen: Kaupunginvaltuusto katsoo, että asian jatkovalmistelussa on huomioitava myös: 1. Luodon suomenkieliset lapset. 2. Kasvavan maahanmuuton ja mahdollisten perheenyhdistämisten vaikutukset oppilasmääriin. 3. Koulujen todelliset oppilasmäärät, mukaan lukien maahanmuuttajat. Kaupunginvaltuusto haluaa tarkennetut luvut ja arvion maahanmuuton vaikutuksista puolen vuoden kuluessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ponnen yksimielisesti. Kh Kaupunginjohtajan sijainen: Kaupunginhallitus ilmoittaa sivistyslautakunnalle ja sivistysjohtajalle kaupunginvaltuuston päätöksestä. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kh Pietarsaaren kaupungin lausunto: Liite 139 A Kunnallisvalitus kaupunginvaltuuston päätöksestä: Liite 139 B Kaupunginlakimies: Kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Kaupunki on laatinut asiasta lausunnon, jossa pyydetään hallinto-oikeutta hylkäämään valitus aiheettomana. Pietarsaaren kaupungin lausunto on lähetetty Vaasan hallinto-oikeuteen Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan lausunnon, ja pyytää Vaasan hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen aiheettomana. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

14 Siv-su Suomenkielisen perusopetuksen kuudensien luokkien siirtäminen Etelänummen kouluun lukuvuodesta lähtien Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan Pietarsaaren uuden kouluverkon muodostamisen koulut ja päiväkodit-työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Ehdotuksessa suomenkielisen perusopetuksen kuudennet luokat siirtyvät Etelänummen yläkoulun yhteyteen syksyllä Ruotsinkieliset kuudennet luokat ovat siirtyneet Pietarsaaressa jo aiemmin yläkoulun yhteyteen. Siirron keskeisenä syynä on mahdollisuus kouluverkon tiivistämiseen. Kouluverkkotyöryhmän esityksen mukaan suomenkielisessä koulutoimessa lakkautetaan yksi alakoulu Etelänummen 6-9 työryhmä on tehnyt siirrosta suunnitelman, jonka koulutoimenjohtaja esitteli sivistyslautakunnassa 6/2016. Sivistyslautakunta päätti lähettää tilaratkaisuehdotukset tekniseen palvelukeskukseen kustannusarvion laskemista varten. Koulutoimenjohtaja: Suomenkielinen jaosto päättää toteuttaa suomenkielisen perusopetuksen kuudensien luokkien siirron Etelänummen yläkouluun alkaen. Opettajien rekrytointi käynnistetään sisäisellä haulla lokakuun 2016 aikana. Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto: Vuokko Piippolainen ehdotti kuudensien luokkien siirtämistä lykättäväksi vuodella (alk ). raukesi, koska ei saanut kannatusta. Markku Pukkinen ehdotti lisäyksenä koulutoimenjohtajan päätösehdotukseen ehdollista päätöstä, että Etelänummen koulun 6-9 työryhmän esittämät Puute- ja korjauslistan kohteet tulisi olla valmiina ennen kuudensien luokkien muuttoa kouluun. Listaan kuuluivat: koulun piha-alue, pienryhmätilat, (Keltainen talo), sisäiset muutostyöt: opettajanhuone, valaistus ja pintaremontti. M.Surma-Aho kannatti Pukkisen ehdotusta ja seurasi äänestys koulutoimenjohtajan ehdotuksen ja Pukkisen ehdotuksen välillä. Koulutoimenjohtajan ehdotus Jaa sai 0 ääntä. Pukkisen ehdotus Ei sai 5 ääntä: (Pukkinen, Perhiö, Melarti, Petterson, Surma-Aho). Yksi tyhjä ääni (Piippolainen). Suomenkielinen jaosto päättää toteuttaa suomenkielisen perusopetuksen kuudensien luokkien siirron Etelänummen

15 yläkouluun alkaen. Opettajien rekrytointi käynnistetään sisäisellä haulla lokakuun 2016 aikana. on ehdollinen. Ehtona: Etelänummen koulun 6-9 työryhmän esittämät Puute- ja korjauslistan kohteet tulee olla valmiina ennen kuudensien luokkien muuttoa kouluun. Listaan kuuluivat: koulun piha-alue, pienryhmätilat, (Keltainen talo), sisäiset muutostyöt: opettajanhuone, valaistus ja pintaremontti. Kh Sivistysjohtaja: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmari Heinosen ponsiesityksen. Alla vastaukset ponsiesityksessä esitettyihin kysymyksiin. 1. Luodon suomenkieliset lapset sisältyvät suomenkielisten koulujen oppilasmäärien lukuihin esiopetuksesta vuosiluokkaan 9 asti. Liite 356 A Alle 6-vuotiaat, vuosina syntyneet suomenkieliset lapset, sisältyvät liitteeseen B. Vuoden 2016 luvut puuttuvat vielä. Liite 356 B 2. Maahanmuuttoa on erittäin vaikea ennustaa. Viime vuonna suuri määrä maahanmuuttajia saapui seudullemme, maahanmuuton ollessa tällä hetkellä pysähdyksissä. Päätökset perheenyhdistämisistä ovat hyvin harvinaisia seudullamme. Näiden ei voida katsoa vaikuttavan koulujemme oppilasmääriin. Maahanmuutto vaikuttaa valmistavassa opetuksessa olevien lasten lukumäärään. Tällä hetkellä Itälän koululla on yksi ryhmä (5 lasta) valmistavassa opetuksessa. Viime lukuvuonna 35 lasta oli suomenkielisessä valmistavassa opetuksessa. Osa näistä lapsista on muuttanut kaupungista. Muut sisältyvät liitteen A tilastoon. 3. Liitteessä A on tarkat luvut suomenkielisten koulujemme oppilasmääristä Lukuihin sisältyvät kaikki maahanmuuttajat, jotka tällä hetkellä käyvät suomenkielisiä koulujamme. Myös Luodon oppilaat sisältyvät lukuihin. 4. Liitteessä C esitellään ruotsinkielisten koulujemme tarkat oppilasmäärät Liite 356 C

16 5. Liitteessä D esitellään päivitetyt luvut, jotka koskevat ehdotusta Pietarsaaren uudeksi kouluverkoksi. Liite 356 D Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistysjohtajan vastauksen Ilmari Heinosen ponteen. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kv Sivistysjohtaja: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ilmari Heinosen ponsiesityksen. Alla vastaukset ponsiesityksessä esitettyihin kysymyksiin. 1. Luodon suomenkieliset lapset sisältyvät suomenkielisten koulujen oppilasmäärien lukuihin esiopetuksesta vuosiluokkaan 9 asti. Liite 90 A Alle 6-vuotiaat, vuosina syntyneet suomenkieliset lapset, sisältyvät liitteeseen B. Vuoden 2016 luvut puuttuvat vielä. Liite 90 B 2. Maahanmuuttoa on erittäin vaikea ennustaa. Viime vuonna suuri määrä maahanmuuttajia saapui seudullemme, maahanmuuton ollessa tällä hetkellä pysähdyksissä. Päätökset perheenyhdistämisistä ovat hyvin harvinaisia seudullamme. Näiden ei voida katsoa vaikuttavan koulujemme oppilasmääriin. Maahanmuutto vaikuttaa valmistavassa opetuksessa olevien lasten lukumäärään. Tällä hetkellä Itälän koululla on yksi ryhmä (5 lasta) valmistavassa opetuksessa. Viime lukuvuonna 35 lasta oli suomenkielisessä valmistavassa opetuksessa. Osa näistä lapsista on muuttanut kaupungista. Muut sisältyvät liitteen A tilastoon. 3. Liitteessä A on tarkat luvut suomenkielisten koulujemme oppilasmääristä Lukuihin sisältyvät kaikki maahanmuuttajat, jotka tällä hetkellä käyvät suomenkielisiä koulujamme. Myös Luodon oppilaat sisältyvät lukuihin. 4. Liitteessä C esitellään ruotsinkielisten koulujemme tarkat oppilasmäärät

17 Liite 90 C 5. Liitteessä D esitellään päivitetyt luvut, jotka koskevat ehdotusta Pietarsaaren uudeksi kouluverkoksi. Liite 90 D Kaupunginhallitus ehdottaa: - että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistysjohtajan vastauksen Ilmari Heinosen ponteen. Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kh Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tiedottaa Ilmari Heinosta ja sivistyslautakuntaa sivistysjohtajan vastauksesta ponteen. Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Siv-Su Kaupunginvaltuusto päättää ( ) investoinnista Etelänummen koululle vuodeksi Teknisen palvelukeskuksen mukaan pihan uudistaminen ja opettajahuoneen remontointi toteutetaan kesällä Lisäksi muita töitä tehdään kunnospito- budjettiin varatusta resurssista. Pienryhmätila saadaan käyttöön työväenopistolta. Opettajarekrytoinnin takia olisi saatava varmuus 6 luokkien siirron toteuttamisesta alkaen. Koulutoimenjohtaja: Jaosto poistaa aiemmassa päätöksessä olevan ehdon. Suomenkielinen jaosto päättää toteuttaa suomenkielisen perusopetuksen kuudensien luokkien siirron Etelänummen yläkouluun alkaen.

18 59, SIV-SU :00 UBV: 911/2016 VALMISTAVAN OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN MAAHANMUUTTAJATAUSTAI- SILLE OPPILAILLE LUKIOSSA Pietarsaaren suomenkielisessä koulutoimessa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Monet eivät kuitenkaan hakeudu perusopintojen jälkeen lukio-opintoihin. Sellaisia oppilaita, joilla olisi kiinnostus opiskella lukiossa voidaan tukea järjestämällä valmistavaa opetusta lukio-opintoja varten. Lukion opettajakunta esittää valmistavan opetuksen aloittamista maahanmuuttajille opiskelijoiden suomen kielen taitojen vahvistamiseksi. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei vielä ole riittävät valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa vaaditaan hyvää suomen kielen hallintaa ja monipuolisia opiskelutaitoja. Liite 59 Koulutoimenjohtaja: Jaosto myöntää luvan Pietarsaaren lukiolle valmistavan opetuksen järjestämiseen. Edellyttäen, että oppilasmäärä on vähintään viisi oppilasta.

19 59, SIV-SU :00 / :s bilaga: Liite 59/siv-su PIETARSAAREN LUKIO Sivistyslautakunnan suomenkieliselle jaostolle: Asia: Valmistava opetus maahanmuuttajille lukio-opintoja varten Lukion opettajakunta esittää valmistavan opetuksen aloittamista maahanmuuttajille opiskelijoiden suomen kielen taitojen vahvistamiseksi. Maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille tarkoitettu yhden lukuvuoden mittainen lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu sellaisille henkilöille, joilla ei vielä ole riittävät valmiudet suoriutua lukio-opinnoista. Suomenkielisessä lukiokoulutuksessa vaaditaan hyvää suomen kielen hallintaa ja monipuolisia opiskelutaitoja. Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden ja siihen sisältyy: suomen kielen opintoja muita kieliopintoja matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta lukio-opintovalmiuksia edistäviä opintoja opinto-ohjausta. Valmistavan koulutuksen aikana opiskelija voi suorittaa myös peruskoulun tai lukiokoulutuksen kursseja. Lukion kurssien suoritukset luetaan hyväksi lukioon siirtyvälle opiskelijalle. Koulutuksessa otetaan huomioon kunkin opiskelijan yksilölliset koulutustarpeet. Perusperiaatteita valmistavan opetuksen tarjoamisessa: lisätä maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä lukiokoulutukseen parantaa maahanmuuttajien ja vieraskielisten mahdollisuuksia suorittaa lukiokoulutus edistää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta koulutusta voidaan tarjota sekä nuorille että aikuisille maahanmuuttajille ja vieraskielisille koulutuksen laajuus on vähintään 25 kurssia Osoite puhelin/matkapuh./fax Koulukatu 20 FIN PIETARSAARI

20 59, SIV-SU :00 / :s bilaga: Liite 59/siv-su PIETARSAAREN LUKIO Opintojen rakenteesta Opetushallitus määrää seuraavaa: Linjan perustaminen edellyttää vähintään 5 opiskelijan ilmoittautumista ja 10 lisäkurssin myöntämistä Pietarsaaren lukiolle opetusjärjestelyiden turvaamiseksi. Valtio tukee opetusjärjestelyitä myöntämällä 2,1 lisäkurssia opiskelijaa kohti. Pietarsaaressa 14. marraskuuta 2016 Hannu Sulkakoski Hannu Sulkakoski, rehtori Pietarsaaren lukio Osoite puhelin/matkapuh./fax Koulukatu 20 FIN PIETARSAARI

21 60, SIV-SU :00 UBV: 910/2016 AVOIMEKSI TULEVAT OPETTAJAN VIRAT Suomenkielisessä koulutoimessa on tarkoituksenmukaista laittaa avoimeksi yksi opettajan virka alkaen. Viran 1. sijoituspaikka on Etelänummen koulu (6lk). Virka on vapautunut työpaikan vaihdon seurauksena. Koulutoimenjohtaja: Jaosto päättää julkistaa haettavaksi: Perusopetuksen luokanopettajan viran 1025.

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-03-08 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen,

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-05-31 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 31.5.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2016-10-13 16:00 Kokouskutsu Torstaina 13.10.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00

-2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 -2, SIV-SU 2015-05-12 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 12.5.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2016-03-23 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 23.3.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-12-05 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 5.12.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-09-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.9.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00

-2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 -2, SIV-SU 2015-06-16 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 16.6.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-03-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.3.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2017-08-30 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 30.8.2017 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2018-05-02 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-01-28 16:00

-2, SIVL 2015-01-28 16:00 -2, SIVL 2015-01-28 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 28.1.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist, varapuheenjohtaja Hans Vikman Kim Yli-Pelkola Pirkko Rantanen Tuomo Palojärvi Anni Teerikangas

Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist, varapuheenjohtaja Hans Vikman Kim Yli-Pelkola Pirkko Rantanen Tuomo Palojärvi Anni Teerikangas KOKOUSKUTSU Keskiviikkona 7.2.2019 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Varsinaiset jäsenet Timo Itälehto, puheenjohtaja Terhi Leivo-Holmqvist,

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2016-11-07 09:00 Kokouskutsu Maanantaina 7. marraskuuta 2016 klo 09.00, Penthouse, Campus Allegro Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Michael

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2016-03-02 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 2.3.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, KH 2016-02-08 16:00

-2, KH 2016-02-08 16:00 -2, KH 2016-02-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8. helmikuuta 2016 klo 18:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-11-19 16:00

-2, SIVL 2015-11-19 16:00 -2, SIVL 2015-11-19 16:00 Kokouskutsu Torstaina 19.11.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIVL 2015-08-24 16:00

-2, SIVL 2015-08-24 16:00 -2, SIVL 2015-08-24 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 24.8.2015 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-06-13 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 13.6.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2018-01-17 18:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 17.1.2018 klo 18.00, Rettig Sport Center Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey Howard Jaakko

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2017-11-28 18:00 Kokouskutsu Tiistaina 28.11.2017 klo 18.00, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey Howard Jaakko

Lisätiedot

-2, KV :00

-2, KV :00 -2, KV 2016-02-01 18:00 Kokoustiedot Aika 1.2.2016 klo 18.00 Paikka Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Boström, Peter Lyyra, Anna-Maija Brännbacka-Brunell, Brita Mäenpää, Tua Englund,

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :30

-2, SIV-LJ :30 -2, SIV-LJ 2017-03-09 17:30 Kokouskutsu Torstaina 9.3.2017 klo 17.30, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Christer Tonberg, puheenjohtaja Pia Nyman Jaakko

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2018-09-26 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 26.9.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2016-01-20 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 20.1.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2018-02-15 16:00 Kokouskutsu Torstaina 15.2.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-05-10 16:00

-2, SIV-SU 2016-05-10 16:00 -2, SIV-SU 2016-05-10 16:00 Kokouskutsu Tiistaina 10.5.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja Vaula Vilppola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina ja 23.09.2014 Sivu 1 / 1 3843/12.01.01/2014 178 Päivänkehrän koulun opetuksen järjestäminen lukuvuosina 2015-2016 ja 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :30

-2, SIV-LJ :30 -2, SIV-LJ 2016-01-14 17:30 Kokouskutsu Torstaina 14.1.2016 klo 17.30, Urheilutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Håkan Forss, puheenjohtaja Pia Nyman Jaakko Koskela,

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2018-02-08 16:00 Kokouskutsu Torstaina 8.2.2018 klo 16.00, kokoushuone Panama (ent. Mårdin ruokala, Alholminkadulta vasemmalle alas kellariin) Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

-2, SIV-LJ :00

-2, SIV-LJ :00 -2, SIV-LJ 2017-08-31 18:00 Kokouskutsu Torstaina 31.8.2017 ja 7.9.2017 klo 18.00, Urhlutalon kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kim Yli-Pelkola, puheenjohtaja Trey

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 3/2013 25 Aika 09.09.2013 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 22 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 4/2014 34 Aika 08.09.2014 klo. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 26 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2017-04-19 17:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 19.4.2017 klo 17.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Marina Lundkvist

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika 07.03.2013 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat Sivu 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä

Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 419/05.11.00/2013 56 Valtuutettu Mika Koiviston ym. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite koskien maahanmuuton kustannusselvitystä historia Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa.

Kaupunginhallitus merkitsee hallinto-oikeuden päätökset tietoonsa. Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginhallitus 15 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto 1 29.01.2017 Kunnallisvalitus / Outi McDonald, Olli Mustonen 1635/33/2012, 553/10/2010 KH 16.01.2017 6 Helsingin hallinto-oikeus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta

Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL Helsingin kaupunki Johtokunta Puistolanraitin ala-asteen koulu PÖYTÄKIRJA 4/17 PL 3513 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta 7.12.2017 Puistolanraitin ala-asteen koulun johtokunnan kokous Aika Keskiviikko 7.12.2017 klo 18.00 Paikka Raitin

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2017 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18:00 18:55 Kokouspaikka Kunnantalo, lautakunnan kokoushuone Jäsenet: Varajäsenet: Ahlsved, Pasi Åstrand, Ulla-Maria

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018

Hallituksen kokous Pöytäkirja 2/2018 Aika: Tiistaina 06.02.2018 kello 18.30 Paikka: Mestarinkatu 2, 20810 Turku Sisällys 1. KOKOUKSEN AVAUS... 2 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN... 2

Lisätiedot

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 104 13.6.2018 Kaupunginhallitus 236 25.6.2018 Asianro 471/05.11.00/2018 104 Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

-2, KH 2016-01-18 16:00

-2, KH 2016-01-18 16:00 -2, KH 2016-01-18 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 18. tammikuuta 2016 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2016-03-30 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 30.3.2016 klo 16.00, Kauppaoppilaitos, Paul Hallvarinkatu 1 Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj. KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 8.4.2015 klo 19.00-21.26 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163C Olli Pursiainen, pj. Teija Hautaniemi Katja

Lisätiedot

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Kaupunginhallitus 590 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 143 11.12.2017 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 11.12.2017 32/14.00.00.00/2017 KH 590 Esittelijä: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien

Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen koskien Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 754/01.00.01/2016 345 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätökseen 5.10.2016 93 koskien Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto

Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Asukastilaisuus Myllypuron alueen palveluverkko 12.5.2015 Outi Salo Linjanjohtaja Helsingin opetusvirasto Miksi Myllypuron alueella tarkastellaan kouluverkkoa? Väestö alueella kasvaa, ja koulutilaa tarvitaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 519 30.10.2017 Kaupunginhallitus 524 31.10.2017 Kaupunginvaltuusto 157 13.11.2017 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018 KH 519 Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001)

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.

JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE. Kh Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6. JAKOBSTADS SKYTTEFÖRENING R.F: LAUNISAAREN AMPUMARATA-ALUE Kh 25.6.2012 306 Jakobstads skytteförening r.f:n kirje 19.6.2012: Liite 306 Jakobstads skytteförening r.f. anoo, että kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen

Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 2 29.01.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 9 26.02.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 06.04.2016 Euran yhteiskoulujen hallinnollinen yhdistäminen 23/01.01.00/2015 Kasvope

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma / /2011

Sivistyslautakunta Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma / /2011 Sivistyslautakunta 81 24.09.2014 Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 808/12.00.00/2011 SL 81 Valmistelijat: taloussuunnittelija Siv Mårtens, puh. 040 5685526, koulutuspäällikkö Timo Tenhunen,

Lisätiedot

Louhimo Johanna POISSA, paikalla Tapani Louhimo varajäsen. Kiesi-Talpiainen Taija, sihteeri

Louhimo Johanna POISSA, paikalla Tapani Louhimo varajäsen. Kiesi-Talpiainen Taija, sihteeri HELSINGIN KAUPUNKI Pöytäkirja MAUNULAN ALA-ASTEEN KOULU JOHTOKUNTA Aika: Tiistai 12.3.2019 klo 18.00-19.52 Paikka: Jäsenet Maunulan ala-asteen koulu, opettajainhuone Valkama Meri, puheenjohtaja Kalliomäki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75

Espoon kaupunki Pöytäkirja 75 10.10.2016 Sivu 1 / 1 3757/2016 10.03.02 70 5.9.2016 75 Jousenkaaren koulu (Pöydälle 5.9.2016) Valmistelijat / lisätiedot: Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN

TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN Kaupunginhallitus 157 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 38 17.05.2017 TOLKIS SKOLAN LAAJENNUS- JA PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITTELUVAIHEEN KUSTANNUSARVION JA LUONNOSSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 2063/58/2014 KH

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 104

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 104 48, KVSTO 11.6.2018 18:00 ST: 118/2018 SOPIMUS YHTEISEN KOULUTOIMEN JA HALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ JA KUS- TANNUSTEN JAOSTA KARIJOEN KUNNAN JA KRISTIINANKAUPUNGIN KESKEN (MS/NG/RH/REN) (Kaupunginhallitus

Lisätiedot

-2, SIVL :00

-2, SIVL :00 -2, SIVL 2016-02-17 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 17.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Annica Haldin, puheenjohtaja Malin Henriksson

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

-2, KH :00

-2, KH :00 -2, KH 2018-11-19 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 19. marraskuuta 2018 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.02.2016 Sivu 1 / 1 5651/2015 12.01.00.00 Kaupunginhallitus 24 18.1.2016 Valtuusto 22 15.2.2016 76 Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN. Stpj , 32. Liite A: Hankesuunnitelma MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LÄNSINUMMEN KOULUN SISÄILMAONGELMIEN KORJAUKSEEN Stpj 28.11.2012, 32 Liite A: Hankesuunnitelma Valmistelu: Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, puh. 044 7851463 Länsinummen koulun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2014 1 (5) Päätöshistoria Opetuslautakunta 17.06.2014 120 HEL 2014-005878 T 12 00 01 Esitys Käsittely Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE OPETUSVIRASTO Perusopetuslinja Linjanjohtaja HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 032 1 Meilahden ala-asteen koulun johtokunta Pikku Huopalahden ala-asteen koulun johtokunta Meilahden yläasteen koulun johtokunta LAUSUNTOPYYNTÖ PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Pöytäkirja. Nuorisovaltuuston kokous 1 (5) Nuorisovaltuusto. Aika Päivä klo

Kaarinan kaupunki Pöytäkirja. Nuorisovaltuuston kokous 1 (5) Nuorisovaltuusto. Aika Päivä klo 1 (5) n kokous Aika Päivä klo 16.40 18.13 Paikka Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 Läsnä Jäsenet Henriksson Julia, pj Hakala Rasmus Halen Tua, vpj Hautalampi Heini, sihteeri Kesäniemi Maija Koskinen Eino

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/ Käsiteltävät asiat. 29 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 35

PÖYTÄKIRJA 4/ Käsiteltävät asiat. 29 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta 35 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Aika 15.11.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 30 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Estynyt: Saara Heinänen, varapuheenjohtaja, Vivian Kallasmaa, oppilasedustaja

Estynyt: Saara Heinänen, varapuheenjohtaja, Vivian Kallasmaa, oppilasedustaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2019 Töölön ala-asteen koulu 19.3.2019 Kokousaika Tiistai 19.3.2019 klo 17.15 Kokouspaikka Töölön ala-aste Paikalla Jari Kajas puheenjohtaja Anni Mäkelä Kati Kivimäki Jukka

Lisätiedot

-2, TL :00

-2, TL :00 -2, TL 2017-05-30 12:00 Kokouskutsu Tiistai 30.5.2017 klo 12.00, ravintola Pavis, isompi kabinetti, Paviksentie 2 Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Johan Karjaluoto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari

Torstai klo , Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari KOKOUSKUTSU Kokouskutsu Torstai klo. 14.00, Ympäristötalo, Kaikutie 11, Pietarsaari Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Ulrika Rönnback, puheenjohtaja Carola Sundqvist Ulf Stenman,

Lisätiedot

SL 78 Valmistelija: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh

SL 78 Valmistelija: koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, puh Sivistyslautakunta 78 25.11.2015 Sivistyslautakunta 6 13.01.2016 suomenkielinen jaosto Sivistyslautakunta 9 27.01.2016 Perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen 423/02.05.01/2015 SL 78 Valmistelija: koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25 26.02.2014 Sivu 1 / 1 321/02.05.01/2014 25 Lukiokoulutuksen valmistavan koulutuksen toteuttaminen Espoossa Valmistelijat / lisätiedot: Tapio Erma, puh. 046 877 3216 Astrid Kauber, puh. 046 877 3297 Riina

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Asia Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta KOKOUSKUTSU AIKA 15.11.2017 kello 14:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot