Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot"

Transkriptio

1 Pk-yritys Hyvä työnantaja 2010: kaikki kalvot Suomen Yrittäjät

2 Yritysten määrä kokoluokittain 2008 Pienyritykset (10-49 hlöä); ; 5,5 % Keskisuuret yritykset ( hlöä); 2 416; 0,9 % Suuryritykset (250- hlöä); 654; 0,3 % Mikroyritykset (1-9 hlöä); ; 93,3 % Lähde: Tilastokeskus Yhteensä yritystä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Kuviossa ilman maa-, metsä-, ja kalataloutta

3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2008 Suuryritykset (250- hlöä); ; 39 % Mikroyritykset (1-9 hlöä); ; 24 % Pienyritykset (10-49 hlöä); ; Keskisuuret yritykset ( hlöä); ; 17 % Lähde: Tilastokeskus Yhteensä henkilöä sisältäen maa-, metsä- ja kalatalouden. Kuviossa henkilöä ilman maa-, metsä- ja kalataloutta

4 Henkilöstön määrän kehitys kokoluokittain = Mikroyritykset Pienyritykset Keskisuuret yritykset Suuryritykset Lähde: Tilastokeskus

5 ,4 % Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet avoimet ja luottamukselliset kuvaa työpaikkaa... 3,1 % 5,7 % 5,2 % 2, 4,4 % 14,8 % 25,5 % 19,8 % 16,9 % 7 53,4 % 50, 48,4 % 60,4 % 52, 33,1 % 29,5 % 20,9 % 17,8 % 26,7 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti

6 10 Ristiriitoja esimiesten ja alaisten välillä on ,9 % 25,2 % 8 40,3 % 37,8 % 7 54,5 % 42,4 % 51,7 % 69, 67, 55,7 % 4,9 % 3,9 % 5,8 % 4,1 % 1,8 % 3, 3,2 % 1,9 % 2,5 % 1,2 % Paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan

7 Esimiesten johtamistapa on kehittymässä , 2,7 % 0,6 % 3,9 % 1,7 % 7,3 % 11,5 % 1,9 % 7,1 % 67,3 % 69,8 % 62,8 % 67, 67,2 % 24,4 % 19,1 % 23,7 % 26,2 % 22,5 % 2,4 % 1,1 % 1,3 % 1, 1,5 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

8 ,9 % Olen väitteen "työpaikalla työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti" kanssa... 7,8 % 8, 8,3 % 8,8 % 8,2 % 19,4 % 19,2 % 18,6 % 17,9 % 7 24,7 % 37,6 % 45,5 % 43,1 % 37,1 % 53,6 % 35, 26,9 % 29,4 % 36,8 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

9 10 9 Olen väitteen "työpaikalla välitetään tietoja avoimesti" kanssa... 8,4 % 12,6 % 12,8 % 9,8 % 11,2 % ,2 % 22,5 % 25, 22,5 % 22,3 % 36,5 % 41,6 % 48,7 % 48, 42,9 % 35,9 % 23,3 % 19,6 % 23,6 % 13,5 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

10 ,9 % Esimiehet suhtautuvat rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin kuvaa työpaikkaa... 4,4 % 5,8 % 7,8 % 17, 21,4 % 0, 20,2 % 5,1 % 17,3 % 55, 53,3 % 55,8 % 65,7 % 56,1 % 28,8 % 23,9 % 21,6 % 14,9 % 14,1 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti

11 ,3 % 14,7 % Olen väitteen "työpaikalla keskustellaan yhdessä työtehtävistä/tavoitteista" kanssa... 9,1 % 12,9 % 5,2 % 5,9 % 6,6 % 15,5 % 19,6 % 14,9 % 38, 44,7 % 49, 39,2 % 43,3 % 42,9 % 33,3 % 30,3 % 35,3 % 35,2 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

12 10 Paljon asioita, joista pitäisi keskustella avoimesti, kuvaa työpaikkaa ,3 % 22,7 % 15,7 % 21,9 % 23,3 % 7 32,3 % 34, 38,5 % 33,9 % 33,5 % 25, 35, 39,2 % 26, 32,2 % 9,1 % 10, 11,1 % 13,5 % 10,5 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti

13 7 Irtisanomiset, lomautukset ja työpaikkojen täyttämättä jättäminen erikokoisilla työpaikoilla 68,2 % 60,6 % 45,5 % 44,6 % 40,9 % 35,4 % 46,6 % 42,9 % 41,4 % 23,1 % 11,4 % 25,5 % 20,5 % 27,3 % 17,1 % 10,9 % 20,2 % 29,8 % 14,7 % 11,8 % 14,6 % 12,4 % 7,2 % 8,3 % 4,6 % 5,2 % 2,4 % 4, alle yli

14 10 9 Olen väitteen "voin olla varma työpaikan säilymisestä" kanssa... 12,2 % 9,4 % 16, 13,3 % 12,2 % ,4 % 18,5 % 21,3 % 23,5 % 18,6 % 34,8 % 44,5 % 40, 50, 41,9 % 39,6 % 27,6 % 22,7 % 27,3 % 13,3 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

15 Lomautetaanko vähintään kahden viikon ajaksi ,4 % ,3 % 38,9 % 35,8 % 38,7 % 40,8 % 29,8 % 33,1 % 31,8 % 26,3 % 23,2 % 24,5 % 10, 19,8 % 18,9 % 12,5 % 8,2 % 11,3 % 12,2 % 10,5 % Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei

16 10 Vaikutusmahdollisuuksia töiden jaossa on ,7 % 27,2 % 30,4 % 25, 28, 7 39,5 % 42,6 % 40,5 % 48,1 % 42,2 % 12,6 % 19,6 % 17,7 % 16,3 % 17, 19,2 % 10,6 % 11,4 % 10,6 % 12,8 % Paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan

17 10 Muutetaanko viikoittaista/päivittäistä työaikaa ,2 % 56,2 % 57,7 % 56,4 % 58, 23,2 % 35,4 % 28,2 % 33,7 % 30,6 % 13,4 % 6,9 % 13,4 % 7,9 % 10,1 % 1,2 % 1,5 % 0,7 % 2, 1,3 % Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei

18 10 Siirretäänkö toisiin tehtäviin ,2 % 47,9 % 40,3 % 32, 47,6 % 38,2 % 36,9 % 48,5 % 36,5 % 26,4 % 20,8 % 17,5 % 12, 10,4 % 14,4 % 0, 1,9 % 2, 2,1 % 1,5 % Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei

19 10 Työllisyystilanne vuoden kuluttua on... 0,6 % 3, 3,2 % 4, 2,6 % ,5 % 22,4 % 23,4 % 15, 21,1 % 7 37,3 % 35,4 % 31,8 % 30, 34,3 % 36,7 % 34,6 % 38,3 % 48, 37,9 % 4,8 % 4,6 % 3,2 % 3, 4,1 % Paljon parempi Jonkin verran parempi Ennallaan Jonkin verran huonompi Paljon huonompi

20 10 9 Saisiko ammattiaan/kokemustaan vastaavaa työtä, jos jäisi nyt työttömäksi... 8,7 % 8,5 % 14,6 % 11,9 % 10,4 % , 20,5 % 23,2 % 26,7 % 21,5 % 41, 46,9 % 38,4 % 44,6 % 43,2 % 32,3 % 24, 23,8 % 24,9 % 16,8 % Kyllä varmasti Kyllä mahdollisesti Luultavasti ei Varmasti ei

21 10 Työpaikkakiusaamista esiintyy , 76,5 % 74,2 % 68,9 % 76,7 % 21,2 % 23,3 % 29,1 % 21,4 % 15,4 % 0,6 % 2,3 % 2,5 % 1,9 % 1,9 % Jatkuvasti Joskus Ei lainkaan

22 10 Olen väitteen "työpaikalla on liian vähän työntekijöitä työtehtäviin nähden" kanssa ,7 % 26,7 % 19,4 % 17,6 % 25,9 % 7 29,8 % 34,7 % 31,6 % 29,4 % 32, 22,6 % 28,6 % 30,3 % 37,3 % 28,8 % 11,9 % 9,9 % 18,7 % 15,7 % 13,2 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

23 Olen väitteen "työpaikalla työt ovat hyvin organisoituja" kanssa... 5,3 % 8,4 % 7,8 % 6,7 % 7,2 % 18,9 % 19, 24, 23,1 % 20,7 % 7 45, 54,4 % 51,3 % 53,8 % 51,3 % 30,8 % 18,3 % 16,9 % 16,3 % 20,7 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

24 10 9 Työtahti ja kiire ovat... 1,2 % 1,1 % 0,6 % 1, 1, 13, 13,2 % 8,2 % 9,7 % 11,5 % ,8 % 46,2 % 41,5 % 43,7 % 46,6 % 18,9 % 28,9 % 32,7 % 26,2 % 27, 17, 19,4 % 13, 10,5 % 13,9 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

25 3,5 Poissaolopäiviä oman sairauden takia on... 3,0 3,0 2,8 2,8 2,8 pv 2,5 2,0 1,5 1,9 2,4 2,1 2,1 2,0 1,5 1,5 1,4 2,5 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,5 1,0 1,0 0,9 0,7 1,1 0,5 0,

26 Työnteon mielekkyys ja työhalut ovat kehittymässä... 0,6 % 3,4 % 6,6 % 1,9 % 3,2 % 24,7 % 21, 22,3 % 22,9 % 24,5 % 7 59, 54,6 % 49, 51,5 % 54, 10,8 % 20,2 % 17,2 % 23,3 % 17,7 % 4,8 % 2,6 % 0,8 % 1, 2,2 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

27 10 9 Mahdollisuus itsensä kehittämiseen työssä on kehittymässä... 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0, 0,4 % 3,6 % 5,7 % 9,1 % 6,9 % 6,1 % ,7 % 63,7 % 64,9 % 58,8 % 63,5 % 28,1 % 29,4 % 24, 34,3 % 28,6 % 3, 0,8 % 1,3 % 0, 1,3 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

28 ,2 % 16,2 % Työpaikassa voi oppia koko ajan uusia asioita kuvaa työpaikkaa... 3,4 % 19,2 % 7, 4,6 % 13,9 % 21,7 % 18,2 % 44,3 % 45,1 % 48,4 % 63,4 % 48,3 % 32,3 % 32,3 % 22,9 % 22,8 % 28,8 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti

29 10 9 Työntekijöitä kannustetaan kokeilemaan uusia asioita kuvaa työpaikkaa... 8, 7, 8,4 % 1, 19,2 % 6,7 % 8 24,7 % 28, 29,7 % 26,3 % 7 45,7 % 48,6 % 49,7 % 62,6 % 50,2 % 21,6 % 16,3 % 17,2 % 16,8 % 12,3 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Erittäin huonosti

30 10 Onko ollut palkallisia kurssipäiviä viim. 12 kk aikana ,8 % 54,5 % 49,4 % 36,5 % 51,9 % 40,2 % 45,5 % 50,6 % 63,5 % 48,1 % Kyllä Ei

31 Viime aikoina nauttinut päivittäisistä toimista... 0,6 % 0, 0, 0, 0,1 % 3,6 % 3,8 % 5,7 % 1,9 % 3,9 % 15, 14,5 % 15,8 % 20,4 % 15,8 % 7 39,5 % 42,7 % 37,3 % 42,7 % 40,7 % 41,3 % 38,9 % 41,1 % 35, 39,4 % Usein Melko usein Silloin tällöin Melko harvoin Ei koskaan

32 Viime aikoina ollut toiveikas tulevaisuuden suhteen , 0,4 % 0, 0,1 % 3,6 % 4,2 % 7,7 % 4,9 % 4,9 % 12,6 % 13, 16, 7,8 % 12,8 % 7 43,7 % 41,8 % 36,5 % 56,3 % 43,2 % 40,1 % 40,6 % 39,7 % 31,1 % 38,9 % Usein Melko usein Silloin tällöin Melko harvoin Ei koskaan

33 Onko palkkaus oikeudenmukainen... 8,9 % 8,7 % 6,4 % 4,8 % 7,6 % 16, 17, 14, 17,3 % 16,1 % 7 61,5 % 58,3 % 65, 65,4 % 61,7 % 13,6 % 15,9 % 14,6 % 12,5 % 14,6 % Erittäin oikeudenmuk. Melko oikeudenmuk. Vain vähän oikeudenmuk. Ei lainkaan oikeudenmuk

34 10 9 Onko palkkaus kilpailukykyinen... 11,3 % 10,4 % 10,8 % 12,3 % 17,6 % ,2 % 28,1 % 22,3 % 15,7 % 24,2 % 52,8 % 51,2 % 47,3 % 60,8 % 52,2 % 10,7 % 10,4 % 12,8 % 12,7 % 11,4 % Erittäin kilpailukyk. Melko kilpailukyk. Vain vähän kilpailukyk. Ei lainkaan kilpailukyk

35 10 9 Onko palkkaus kannustava... 12, 12,9 % 15,8 % 6,7 % 12,4 % ,7 % 29,7 % 29,1 % 33,7 % 29,7 % 50,6 % 46,8 % 42,4 % 51, 47,3 % 9,6 % 10,6 % 12,7 % 8,7 % 10,6 % Erittäin kannustava Melko kannustava Vain vähän kannustava Ei lainkaan kannustava

36 10 Vaikuttaako henkilökoht. suoriutuminen palkkaan ,3 % 57,1 % 60,3 % 48,5 % 60, 28,7 % 42,9 % 39,7 % 51,5 % 40, Kyllä Ei

37 10 Ylitöitä, joista ei korvausta rahana/vapaana ,4 % 90,5 % 89,3 % 82,5 % 89, 9,6 % 9,5 % 10,7 % 17,5 % 11, Kyllä Ei

38 ,9 % Vaikutusmahdollisuuksia työtehtäviin on... 11,7 % 18,4 % 14,4 % 14,4 % 7 41,7 % 47, 48,7 % 51,9 % 46,8 % 20,2 % 28,8 % 20,3 % 19,2 % 23,3 % 23,2 % 12,5 % 12,7 % 14,4 % 15,4 % Paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan

39 ,8 % 13,2 % Vaikutusmahdollisuuksia työtahtiin on... 17,7 % 16,3 % 14,4 % ,5 % 41,1 % 38, 38,5 % 37,9 % 25,4 % 24,9 % 24,7 % 26, 25,1 % 30,2 % 20,8 % 19,6 % 19,2 % 22,6 % Paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan

40 10 Vaikutusmahdollisuuksia töiden jaossa on ,7 % 27,2 % 30,4 % 25, 28, 7 39,5 % 42,6 % 40,5 % 48,1 % 42,2 % 12,6 % 19,6 % 17,7 % 16,3 % 17, 19,2 % 10,6 % 11,4 % 10,6 % 12,8 % Paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan

41 Mahdollisuudet kehittää työpaikan toimintaa ovat... 11,1 % 20,5 % 25,2 % 25,5 % 22,1 % 7 26,7 % 36,6 % 37,3 % 43,4 % 35,4 % 52,8 % 38,2 % 37,3 % 45,5 % 42,5 % Hyvät Jonkinlaiset Heikot

42 10 On tehnyt parantamiseen tähtääviä aloitteita ,3 % 32,1 % 43, 31,1 % 35, 7 51,2 % 49,8 % 45,6 % 51,5 % 49,4 % 14,5 % 18,1 % 11,4 % 17,5 % 15,6 % Kerran Useita kertoja Ei kertaakaan

43 10 9 Mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaan/työtehtäviin on kehittymässä... 0,6 % 1,1 % 1,3 % 1, 1, 6,1 % 8, 12,2 % 8,9 % 8,6 % ,5 % 68,2 % 69,9 % 67,3 % 69,3 % 21,8 % 22,6 % 16, 21,8 % 20,8 % 0, 0, 0,6 % 1, 0,3 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

44 10 9 1,2 % Mahdollisuus käyttää kykyjään työssä on... 0,4 % 1,9 % 1, 0,7 % 4,5 % 1,3 % 1, 2,4 % ,4 % 71,7 % 76,7 % 69,9 % 73, 23,1 % 20,8 % 17, 22,3 % 20,7 % 2,4 % 2,6 % 3,1 % 5,8 % 3,2 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

45 10 9 Mahdollisuus itsensä kehittämiseen työssä on kehittymässä... 0,6 % 0,4 % 0,6 % 0, 0,4 % 3,6 % 5,7 % 9,1 % 6,9 % 6,1 % ,7 % 63,7 % 64,9 % 58,8 % 63,5 % 28,1 % 29,4 % 24, 34,3 % 28,6 % 3, 0,8 % 1,3 % 0, 1,3 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

46 11,0 Työvuodet nykyisellä työpaikalla 10,7 10,0 9,5 9,0 8,0 7,8 7,7 vuotta 7,0 6,0 5,7 6,8 6,2 5,0 4,0 3,0 4,8 4,3 3,2 Keskiarvo Mediaani

47 Työsuhteen muoto ,7 % 7,5 % 3,8 % 4,8 % 7, ,3 % 92,5 % 96,2 % 95,2 % 93, Vakinainen Määräaikainen

48 10 Työpaikalla muita kansallisuuksia 9 26, ,2 % 69,4 % 48,4 % 61,6 % 74, 15,8 % 30,6 % 51,6 % 38,4 % Kyllä Ei

49 Ammattijärjestön jäsenyys ,2 % 23,4 % 11,3 % 7,7 % 19,2 % ,8 % 76,6 % 88,7 % 92,3 % 80,8 % Kyllä Ei

50 10 Ammattiyhdistyksen/työttömyyskassan jäsenyys (niistä, jotka jäseniä) 9 25,2 % 14,8 % 18,4 % 14,7 % 18, ,8 % 85,2 % 81,6 % 85,3 % 82, Ammattiyhdistys Työttömyyskassa

51 ,4 % Onko palkkaus oikeista asioista palkitseva... 11,8 % 15,8 % 12,7 % 13,9 % ,3 % 30,5 % 29,6 % 23,5 % 27,6 % 53,5 % 48,5 % 42,8 % 55,9 % 49,5 % 6,9 % 9,2 % 11,8 % 7,8 % 9, Erittäin palkitseva Melko palkitseva Vain vähän palkitseva Ei lainkaan palkitseva

52 10 Työsuoritusta/pätevyyttä arvioidaan ,5 % 8 45, 33,3 % 43,4 % 7 67,5 % 83,5 % 55, 66,7 % 56,6 % 32,5 % Kyllä Ei

53 10 9 Onko mahdollisuus saada tulokseen sidottuja palkkioita... 21,6 % ,3 % 57, 46,5 % 51,8 % 78,4 % 32,7 % 43, 53,5 % 48,2 % Kyllä Ei

54 10 Kuuluu tuloksen perusteella määräytyvien rahastojen piiriin ,1 % 90,3 % 86,4 % 77,1 % 81,7 % 36,9 % 22,9 % 18,3 % 9,7 % 13,6 % Kyllä Ei

55 10 Vaikuttavatko työssäolovuodet selvästi palkkaan ,4 % 49,8 % 59,9 % 51, 54,6 % 40,6 % 50,2 % 40,1 % 49, 45,4 % Kyllä Ei

56 ,6 % Kannustus ja tuki esimiehiltä on... 3,4 % 3,2 % 1,9 % 2,3 % 4,5 % 7,8 % 6,1 % 10,1 % 79,2 % 77,4 % 74,1 % 75,7 % 76,8 % 13,1 % 12,5 % 9,5 % 10,7 % 11,7 % 3,4 % 2,3 % 3,2 % 3,9 % 3,2 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

57 10 Työtehtävien suoritusvaatimus on... 3, 2,6 % 1,9 % 1,9 % 2,5 % ,2 % 54, 53,8 % 47,6 % 53,8 % 39,8 % 43,4 % 44,3 % 50,5 % 43,8 % Lisääntynyt Ennallaan Vähentynyt

58 10 Olen väitteen "työ on fyysisesti raskasta" kanssa , 36,5 % 45,6 % 48,1 % 39,2 % 7 26,6 % 25,4 % 27,4 % 23,3 % 24,1 % 19,6 % 33,7 % 27,4 % 21,5 % 13,5 % 16, 12,8 % 10,8 % 11,9 % 4,8 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

59 Työn fyysinen rasittavuus on ,2 % 0,4 % 0,6 % 0, 0,6 % 1,2 % 3,8 % 3,1 % 1,9 % 2,7 % ,6 % 78,9 % 78,6 % 83,5 % 80,9 % 10,1 % 12,4 % 13,2 % 12,6 % 12,1 % 3, 4,5 % 4,4 % 1,9 % 3,7 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

60 Olen väitteen "työ on henkisesti raskasta" kanssa... 9,6 % 17,4 % 19,1 % 23,7 % 18,1 % 7 33,7 % 33,6 % 24,8 % 34,6 % 31,8 % 32, 40, 42,7 % 48,1 % 39,9 % 10,7 % 9,1 % 13,4 % 7,7 % 10,2 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri miltä Täysin eri mieltä

61 10 Työn henkinen rasittavuus on... 0,6 % 0, 0,6 % 0, 0,3 % 3, 3,4 % 2,5 % 2,9 % 3, ,5 % 63,2 % 54,7 % 46,6 % 60,1 % 37,9 % 32,7 % 24,8 % 20,8 % 27,6 % 7,1 % 8,6 % 9,4 % 12,6 % 9,1 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

62 Työntekijöiden kuntoon on pyritty vaikuttamaan ,7 % 14,4 % 4,5 % 19,1 % 1, 13,7 % 13,5 % ,3 % 20,2 % 22, 57,8 % 56,7 % 48,1 % 49,1 % 37,8 % 27,5 % 11,6 % 15,2 % 19,7 % 17,2 % Paljon Jossain määrin Vain vähän Ei lainkaan

63 Työkykypisteet... 9,2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,8 8,6 8,5 8,6 8,6 8,5 pv 8,4 8,4 8,2 8,0 8,0 7,8 7,6 Keskiarvo Mediaani

64 10 9 Työkyky työn ruumiillisiin vaatimuksiin nähden on... 0,6 % 0, 0,6 % 0, 0,3 % 1,2 % 1,9 % 0,6 % 1,9 % 1,4 % 4,8 % 12, 12,4 % 10,1 % 10,7 % , 36,1 % 38, 37,5 % 37,9 % 45,2 % 49,6 % 50,6 % 55,8 % 49,7 % Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono

65 Työkyky työn henkisiin vaatimuksiin nähden , 0,8 % 0, 0, 0,3 % 1,8 % 1,1 % 0,6 % 1,9 % 1,3 % 7,2 % 9, 8,3 % 10,7 % 8,7 % , 49,2 % 52,2 % 52,4 % 49,9 % 44, 39,8 % 38,9 % 35, 39,9 % Erittäin hyvä Melko hyvä Kohtalainen Melko huono Erittäin huono

66 ,2 % 13,9 % Työturvallisuuteen on pyritty vaikuttamaan... 4,5 % 1,3 % 1,9 % 2,9 4,8 % 10,2 % 12,1 % 10,4 % 51,5 % 56,6 % 49,7 % 52,8 % 50,6 % 25,3 % 28,7 % 36,9 % 43,7 % 32, Paljon Jossain määrin Vain vähän Ei lainkaan

67 10 9 Työturvallisuus on... 0,6 % 1,1 % 0,6 % 1, 0,9 % 1,8 % 4,5 % 5,1 % 2,9 % 3,7 % , 78,6 % 68,2 % 68,9 % 76,1 % 21,7 % 21,4 % 9,5 % 13,2 % 15,4 % 4,1 % 2,6 % 4,5 % 5,8 % 3,9 % Lis. selvästi Lis. jonkin verran Ennallaan Väh. jonkin verran Väh. selvästi

68 Osaamiseen on pyritty vaikuttamaan... 9,7 % 6,8 % 3,2 % 0, 8,7 % 15,9 % 16,9 % 21,2 % 5,6 % 16,5 % 52,7 % 56, 59,9 % 71,8 % 58,5 % 16,4 % 20,3 % 21, 19,4 % 19,4 % Paljon Jossain määrin Vain vähän Ei lainkaan

69 6,0 Palkallisia kurssipäiviä on... (niillä, joilla on) 5,0 5,0 4,9 5,1 4,8 4,0 4,2 4,0 pv 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,0 Keskiarvo Mediaani

70 10 Tuottavuutta/palvelua/laatua parantavia erillisprojekteja ,5 % 48,6 % 29,5 % 53,6 % 73,1 % 46,5 % 51,4 % 70,5 % 46,4 % 26,9 % Kyllä Ei

71 Tietojen saanti työpaikan tavoitteista , 0,4 % 1,3 % 0, 0,4 % 2,4 % 6,9 % 7,1 % 7,8 % 6, ,1 % 63,2 % 61,9 % 56,9 % 62,2 % 31,7 % 28, 28,4 % 32,4 % 29,6 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 2,9 % 1,8 % Selvästi parempaan Jonkin verran parempaan Ennallaan Jonkin verran huonompaan Paljon huonompaan

72 10 9 Viime aikoina ollut toimelias ja vireä... 0, 0, 3,6 % 1,1 % 0, 0, 0, 5,7 % 2,9 % 3, 15,2 % 11,5 % 15,6 % 10,1 % 13,6 % ,5 % 44,3 % 44,9 % 53,8 % 44,7 % 41,3 % 39,4 % 39,2 % 31,7 % 38,7 % Usein Melko usein Silloin tällöin Melko harvoin Ei koskaan

73 Työnteon mielekkyyden muutossuunnan balanssi 0 Kaikki Kunnat Valtio Yritykset mikro pienet keskisuuret suuret Balanssi = parempaan suuntaa (%-osuus) miinus huonompaan suuntaan (%-osuus)

Pk-yritys hyvä työnantaja 2009

Pk-yritys hyvä työnantaja 2009 Pk-yritys hyvä työnantaja 2009 Suomen Yrittäjät 8.7.2009 6.7.2009 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2007 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 396; 0,9 % Pienyritykset (10-49 hlöä) 14 578; 5,8 % Suuryritykset

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri

Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Pk-yritys Hyvä työnantaja 2013 Työolobarometri Yritysten määrän kehitys 1990-2012 2 Yritysten määrä kokoluokittain 2012 3 Yritysten henkilöstö kokoluokittain 2012 4 Työllisyyden kehitys yrityksen koon

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1

Pk-yritys hyvä työnantaja 10.12.2012 1 Pk-yritys hyvä työnantaja 2012 10.12.2012 1 Työajoista sovitaan 10.12.2012 2 Mahdollisuus vaikuttaa työtahtiin 10.12.2012 3 Työtahti ja kiire ovat viimeisen 12 kuukauden aikana 10.12.2012 4 Palkkauksesta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Suomen Yrittäjät ry Pk-yritys - hyvä työnantaja selvitys Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä?

TIIVISTELMÄ. Suomen Yrittäjät ry Pk-yritys - hyvä työnantaja selvitys Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä? Suomen Yrittäjät ry Pk-yritys - hyvä työnantaja selvitys 2006 1 TIIVISTELMÄ Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk-yrityksessä? Pienten ja keskisuurten yritysten merkitys työllistäjänä kasvaa työmarkkinoiden

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja -selvitys 2007 TUTKIMUKSET

Pk-yritys hyvä työnantaja -selvitys 2007 TUTKIMUKSET Pk-yritys hyvä työnantaja -selvitys 2007 TUTKIMUKSET Suomen Yrittäjät ry Pk-yritys hyvä työnantaja -selvitys 2007 JOHDANTO Millaiselta työelämän laatu näyttää pk-yrityksessä nyt ja lähitulevaisuudessa?

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

PK YRITYS - HYVÄ TYÖNANTAJA

PK YRITYS - HYVÄ TYÖNANTAJA 1 PK YRITYS - HYVÄ TYÖNANTAJA MB 5.10.2004 Kuinka työntekijät kokevat työelämän laadun pk yrityksessä? Työministeriö seuraa vuosittain työolobarometrin avulla suomalaisen työelämän laadun kehittymistä

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kirkon työolobarometri 2011

Kirkon työolobarometri 2011 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon työolobarometri 0 Kirkon henkilöstön työoloja tutkittu joka toinen vuosi vuodesta 00 Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla marraskuussa 0 Lähtöotos 600, netto-otos 9 Vastanneita

Lisätiedot

Pk-yritys Hyvä työnantaja

Pk-yritys Hyvä työnantaja Pk-yritys Hyvä työnantaja ESIPUHE... 2 AINEISTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1 PK-YRITYSTEN ASEMA TYÖNANTAJINA... 5 1.1 Yritysten määrä... 5 1.2 Yritysten henkilöstö... 6 1.3 Työllisyyden muutos erikokoisissa

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2751 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2751 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2753 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja 2011

Pk-yritys hyvä työnantaja 2011 Pk-yritys hyvä työnantaja Parasta Murusessa on sen henkilöstö! Murunen Sotkamo Kahvilayrittäjä Kalle Virtanen Kahvilatyöntekijä Tiina Heikkinen Pk-yritys hyvä työnantaja Suomen Yrittäjät ry Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2646 TYÖOLOBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2646 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2014

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2014 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2014 1 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2014 Työolobarometri 2 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2014 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 AINEISTO... 5 TIIVISTELMÄ... 6 1. PK-YRITYSTEN ASEMA TYÖNANTAJINA...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005

KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 KYSELYLOMAKE: FSD2667 TYÖOLOBAROMETRI 2005 QUESTIONNAIRE: FSD2667 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2005 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2648 TYÖOLOBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2648 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Työolobarometri 2017: Miltä työelämä näyttää palkansaajien silmin?

Työolobarometri 2017: Miltä työelämä näyttää palkansaajien silmin? Action Grant 2017 - Support to the European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points (EQAVET NRP) Decision number - 2017-0842/001-001 Project Nr 586540-EPP-1-2017-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2945 TYÖOLOBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2945 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY

KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY KOHTI KESÄÄ - KASVUA JA HYVINVOINTIA SUOMEN MYYMÄLÄKALUSTE OY SANNA-MARI HYNNINEN, TOIMITUSJOHTAJA, KESKI-SUOMEN YRITTÄJÄT 10.5.2016 1 LÄHES 4000 JÄSENYRITYSTÄ 28 PAIKALLISYHDISTYSTÄ YRITTÄJIEN VERKOSTO,

Lisätiedot

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013

PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 1 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 Työolobarometri 2 PK-YRITYS HYVÄ TYÖNANTAJA 2013 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 AINEISTO... 5 TIIVISTELMÄ... 6 1. PK-YRITYSTEN ASEMA TYÖNANTAJINA...

Lisätiedot

OSAAMINEN JA TYÖKYKY TYÖOLOBAROMETRIN VALOSSA. Pekka Ylöstalo

OSAAMINEN JA TYÖKYKY TYÖOLOBAROMETRIN VALOSSA. Pekka Ylöstalo Osaaminen osana työkykyä seminaari Kuntoutussäätiö 21.1.2010 OSAAMINEN JA TYÖKYKY TYÖOLOBAROMETRIN VALOSSA Pekka Ylöstalo Erityisasiantuntija pekka.ylostalo@tem.fi We can see our forests vanishing, our

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001

KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 KYSELYLOMAKE: FSD2663 TYÖOLOBAROMETRI 2001 QUESTIONNAIRE: FSD2663 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2001 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2946 TYÖOLOBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2946 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrilla suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä

työtyytyväisyyskysely perusturvayhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - perusturvayhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 66 55 tai enemmän: 14% alle 35: 14% 35-44: 29% 45-54: 44% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 66 määräaikainen, työllistetty,

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä

työtyytyväisyyskysely ympäristötoimiyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - ympäristötoimiyhteensä 1. ikä alle 35: 5% 35-44: 5% 45-54: 25% 55 tai enemmän: 65% 2. työsuhteen laatu määräaikainen, työllistetty, harjoittelija: 10% vakituinen: 90% 3. työpaikkasi

Lisätiedot

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä

työtyytyväisyyskysely KHyhteensä työtyytyväisyyskysely 2013 - KHyhteensä 1. ikä Vastaajien määrä: 28 alle 35: 11% 55 tai enemmän: 25% 35-44: 14% 45-54: 50% 2. työsuhteen laatu Vastaajien määrä: 28 määräaikainen, työllistetty, harjoittelija:

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD2824 TYÖOLOBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2824 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3049 TYÖOLOBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3049 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3131 TYÖOLOBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3131 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998

KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 KYSELYLOMAKE: FSD2743 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 1998 QUESTIONNAIRE: FSD2743 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER: LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA

SY-KESKUSTELUALOITTEITA SY-KESKUSTELUALOITTEITA TYÖOLOT PK-YRITYKSISSÄ Pasi Holm*, Erkki Laukkanen** ja Pekka Ylöstalo*** * Pääekonomisti, SY ** Ekonomisti, SAK *** Projektitutkija, TM Suomen Yrittäjät Helsinki, maaliskuu 2002

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3220 TYÖOLOBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3220 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Työolobarometri 2018:

Työolobarometri 2018: Työolobarometri 2018: palkansaajilla on valoisat näkymät työmarkkinoista, töiden organisoinnin muutokset näkyvät toimihenkilöiden arjessa 12.3.2019 Maija Lyly-Yrjänäinen Aiheita 1. Työmarkkinanäkymiä 2.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2014 KESKI-SUOMEN PIIRIYHDISTYS HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 4/2014 KESKI-SUOMEN PIIRIYHDISTYS HALLITUS Aika ja paikka: Aika ja paikka: Tiistai 3.6.2014 klo 16.00 18.00 Kokoushuone Klubi, K-S TE-toimisto, Vapaudenkatu 58A, 40100 Jyväskylä Läsnä Hallituksen jäsenet: Varajäsenet: Teija Kunnari, puheenjohtaja

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

FSD2751. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2751. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2751 Kunta-alan työolobarometri 2006 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2006 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Esimiehestä kaikki irti?

Esimiehestä kaikki irti? Esimiehestä kaikki irti? Esimiestyön vaatimukset, aikapaine ja vaikutusmahdollisuudet 2.6.2006 2.6.2006 Johtaminen ja organisaatiot muuttuneet! ENNEN johtamistyylit tavoite- ja tulosjohtaminen, prosessiajattelu

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin 2012 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Työturvallisuuskeskus 3 2 Sisällysluettelo Huomioita... 3 Tietoja vastaajista... 3 Palkansaajien

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000

KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000 KYSELYLOMAKE: FSD2745 KUNTA-ALAN TYÖOLOBAROMETRI 2000 QUESTIONNAIRE: FSD2745 FINNISH MUNICIPAL WORKING LIFE BAROMETER 2000 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja

FSD2665. Työolobarometri Koodikirja FSD2665 Työolobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2018. Koodikirja on

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2411 Kirkon alan työolobarometri Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU. Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINTA UUDISTUU Tältä se näyttää yritysten tilanne ja tarpeet Hilton Helsinki Strand.11.20 johtaja Martti Pallari 16.11.20 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden

Lisätiedot

Yritysrakenne ja talouden rakenteet kasvun tekijöinä

Yritysrakenne ja talouden rakenteet kasvun tekijöinä Yritysrakenne ja talouden rakenteet kasvun tekijöinä Mika Kuismanen, Ph.D Pääekonomisti Kasvufoorumi, Oulu 28.5.2018 Yritysrakenne, globalisaatio ja teknologia Ylivoimainen valtaosa yrityksistä on pieniä

Lisätiedot

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämä 2020 Toimintaympäristön seuranta 2012 2017 Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämän toimintaympäristön kehitys hankkeen painopisteiden mukaan Kehittämistoimet työpaikalla Vaikutusmahdollisuudet

Lisätiedot

Työelämä. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Työelämä. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Työelämä Konsultit 2HPO 1 55-64 -vuotiaiden työllisyysaste EU:ssa 60 % 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EU-15 Suomi EU-27 Lähde:

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2753. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2753 Kunta-alan työolobarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä

Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Paikallinen sopiminen pk-yrityksissä Suomen Yrittäjät 24.8.2009 1 Kuuluuko yritys SY:n ohella työehtosopimuksen osapuolena olevaan työnantajaliittoon? Kyllä 9 Ei 8 Ei osaa sanoa 0 10 20 0 40 0 60 24.8.2009

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Työelämä Toimintaympäristön seuranta Innovointi & tuottavuus

Työelämä Toimintaympäristön seuranta Innovointi & tuottavuus Työelämä 2020 Toimintaympäristön seuranta 2012-2016 Innovointi & tuottavuus Maija Lyly-Yrjänäinen & Erno Mähönen & Päivi Järviniemi 1.1 Kehittämistoimet työpaikalla (1/3) Töiden jako, sekä uusien työmenetelmien

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2017 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9200, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2005 Työministeriön työolobarometrin 2005 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu

Kunta-alan työolobarometri 2005 Työministeriön työolobarometrin 2005 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Kunta-alan työolobarometri 2005 Työministeriön työolobarometrin 2005 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu tossuuntia kunta-alalla työelämän muutosarviot kehittymässä hitaasti myönteiseen suuntaan yleisen työllisyystilanteen

Lisätiedot

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous 8.3.2016 Oheismateriaali A TULOSALUE: HYKS-SAIRAANHOITOALUE Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien

Lisätiedot

FSD2646. Työolobarometri Koodikirja

FSD2646. Työolobarometri Koodikirja FSD2646 Työolobarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työolobarometri 2007 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2748. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja

FSD2748. Kunta-alan työolobarometri Koodikirja FSD2748 Kunta-alan työolobarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunta-alan työolobarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita

Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita Työni tuottavuuden mittarit ovat oikeita Myönteisten osuus on nyt hieman suurempi. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä = 67% (v 2015: 63%). 1 Pidän hyvänä, että tulokseni esitetään julkisesti Tähän suhtaudutaan

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993

KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 KYSELYLOMAKE: FSD2655 TYÖOLOBAROMETRI 1993 QUESTIONNAIRE: FSD2655 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1993 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN Työhyvinvointikyselyn tulokset Yhteenveto vuosilta 2011, 201, 2015, 2016 ja 2017 toteutetuista kyselyistä Kunnanhallitus 7.5.2018 Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta

Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 1 Suomen Yrittäjät Tekoja yrittäjyyden puolesta 116 000 jäsenyritystä 400 paikallisyhdistystä 21 aluejärjestöä 52 toimialajärjestöä yli 4000 luottamushenkilöä yli 1200 jäsentä kuntien valtuustoissa Mihin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Kunta-alan työolobarometri 2002

Kunta-alan työolobarometri 2002 Kunta-alan työolobarometri 2002 Työministeriön työolobarometrin 2002 kuntatyöpaikkojen osatarkastelu Muutossuuntia Terveydenhuollossa vakinaistettu henkilöstöä Työtahti ja kiire lisääntymässä - vaikutusmahdollisuudet

Lisätiedot

Työelämä toimintaympäristön seuranta

Työelämä toimintaympäristön seuranta Työelämä 2020 toimintaympäristön seuranta 2012 2015 Maija Lyly-Yrjänäinen & Päivi Järviniemi TE2020 valmisteluryhmä 15.4.2016 Työelämän toimintaympäristön kehitys hankkeen painopisteiden mukaan Kehittämistoimet

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995

KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995 KYSELYLOMAKE: FSD2657 TYÖOLOBAROMETRI 1995 QUESTIONNAIRE: FSD2657 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1995 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KEIKKATYÖN LAAJUUS SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA

KEIKKATYÖN LAAJUUS SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA KEIKKATYÖN LAAJUUS SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:n luottamushenkilöpaneeli, syyskuu 2018 N = 950 10.10.2018 1 Yhteenvetoa Kaksi kolmesta luottamushenkilöstä (65 %, N = 615) kertoo, että heidän työpaikallaan

Lisätiedot

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto

Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto Liite nro 17 5.3.2019 Khall 29 Hausjärven kunnan työhyvinvointikysely 2018 yhteenveto KYSELYN TOTEUTUS JA RAPORTOINTI Hausjärven kunta toteuttaa kahden vuoden välein työhyvinvointikyselyn, jonka avulla

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos

JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos JY työhyvinvointikysely 2015 (2013) Bio- ja ympäristötieteiden laitos 30.10.2015 Työhyvinvointikysely 2015 Taustatiedot Palvelussuhde: 50,0 % Määräaikainen 50,0 % 50,0 % Toistaiseksi voimassaoleva 50,0

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot