Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa. Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa. Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto"

Transkriptio

1 Älä itke, äitiä hävettää Psykologinen kontrolli kasvatuksessa Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto

2 Psykologinen kontrolli?

3 Älä itke äitiä hävettää! Ymmärrätkö ollenkaan, miten paljon joudun kärsimään sinun takiasi? Sinusta ei sitten ole mihinkään. Sinun takiasi olen raatanut ja uhrautunut Et sinä voi noin ajatella! Katsoisit mallia naapurin Matista hän ei ikinä kiukuttele. Lopeta tuo kiukkuaminen ihmiset luulevat että en osaa kasvattaa lastani.??? Will I Ever Be Good Enough???? Älä selitä! Kyllä minä tiedän mitä sinä ajattelit. Et sinä voi tuosta loukkaantua. Sinun tulisi arvostaa sitä kuinka hyvin sinun asiasi ovat. En ota sinua syliini ennen kuin rauhoitut! Voi kun olisit niin kuin veljesi. Aina sinua saa hävetä! Sinulla ei ole mitään syytä näyttää nyrpeää naamaa. Toisin oli silloin kun minä olin nuori Jos sinä olet tuota mieltä, niin turha kuvitella että haluan olla täällä kanssasi. Mitä sinä itket ei tuo sattunut. Et sinä edes tiedä miltä oikea kipu tuntuu. Siskosi hoitaisi tämän asian kyllä paremmin.

4 Ei saa lyödä Tiinaa. Tiinaan sattuu ja Tiinalle tulee paha mieli. Ei saa lyödä Tiinaa. Äitiä hävettää / Äidille tulee paha mieli. Mitä huonosta käytöksestä seuraa? Lapsi oppii ettei saa lyödä. Samalla hän oppii, miksi ei saa lyödä.

5 Brian Barber (1996): Psykologinen kontrolli on vanhemman toimintaa, joka on tunkeilevaa ja manipuloi lapsen ajatuksia ja tunteita käyttäen lapsen kiintymyssuhdetta vanhempaan hyväksi.

6 KASVATUSTYYLIT (Baumrind, 1989; Maccoby & Martin, 1983) Lämpimyys Salliva Auktoritatiivinen - lapsikeskeisyys - lapsikeskeisyys - emotionaalinen lämpö - emotionaalinen lämpö - rajattomuus - selkeät rajat ja valvonta - sitoutuneisuus lämpöä mutta ei rajoja lämpöä ja rajoja Kontrolloivuus Laiminlyövä Autoritaarinen - rajattomuus - rajoittava kontrolli - välinpitämättömyys - aikuiskeskeisyys - sitoutumattomuus - emotionaalinen viileys ei lämpöä eikä rajoja rajoja mutta ei lämpöä

7 Baumrind (1966, s.903): There may be good reasons for parents concerned with their children s freedom to use direct methods of influence which include cognitive appeal and power, rather than indirect methods such as nurturance withdrawal or guilt induction. (ks. myös Schaeffer, 1965 => Control by guilt ) Myöhemmin Baumrind kuvasi manipuloinnin kontrollointimenetelmänä nimenomaan sallivien vanhempien ominaisuudeksi.

8 Psykologinen vs. behavioraalinen kontrolli Behavioraalinen kontrolli * ero kontrolliyritysten kohdentamisessa? (Barber, 1996) pyrkimys lapsen toiminnan / käyttäytymisen säätelyyn taustalla vanhemman aktiivinen pyrkimys sosiaalistaa lastaan esim. toiminnan valvonta, rajojen asettaminen Psykologinen kontrolli pyrkimys lapsen psykologisen todellisuuden kontrollointiin taustalla vanhemman tarve suojella omaa asemaansa ja psykologista valtaa lapsi-vanhempi suhteessa esim. syyllistäminen, rakkauden epääminen, manipulointi, mitätöinti

9 Psykologisen kontrollin muotoja esim. Syyllistäminen (guilt-induction) lapsen painostaminen tottelevaisuuteen lapsen syyllisyyden tunteisiin vetoamalla; ahdistuksen tunteen herättäminen tottelevaisuuden ja vanhempien ajatusten mukaisen toiminnan lisäämiseksi Ehdollinen hyväksyntä (contingent love / love withdrawal) vanhempien huomion, huolenpidon ja kiinnostuksen riippuvuus siitä, missä määrin lapsi noudattaa vanhempiensa toiveita Yksilön persoonaan kohdistuva kritiikki ja vertailu (excessive criticism; personal attack) lapsen painostaminen tietynlaiseen käyttäytymiseen vertaamalla häntä muihin; suuttumuksen kohdistaminen lapsen persoonaan ja sisäiseen maailmaan lapsen käytöksen sijaan Lapsen näkökulman huomiotta jättäminen tai mitätöinti (invalidating feelings, constraint of expression) lapsen spontaanien ajatusten ja tunteiden ilmaisun rajoittaminen ja mitätöinti

10 Yhteistä näille psykologisen kontrollin eri muodoille on lapsen psykologiseen kokemukseen - ja tätä kautta minäkuvaan ja identiteettiin puuttuminen: Psykologista kontrollia käyttävä vanhempi kohdistaa lapseensa sosiaalisen paineen ajatella ja tuntea vanhemman toivomalla tavalla Ts. vanhempi ei ole vastaanottavainen lapsen emotionaalisille ja psykologisille itsemääräytyvyyden tarpeille Toiminnan ohjaajaksi pelko vanhemman hyväksynnän menettämisestä ja/tai pyrkimys lunastaa vanhemman hyväksyntä Barber & Xia, 2013

11 Mitä siitä seuraa?

12 Tutkimuksissa havaittu: Vanhemman psykologinen kontrolli yhteydessä lapsen - heikkoon itsetuntoon - lisääntyneeseen masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, häpeän ja syyllisyyden tunteisiin, jne. - sosiaaliseen vetäytymiseen - käytösongelmiin - heikkoon koulusuoriutumiseen - identiteetin kehityksen ongelmiin Yhteys löydetty lapsen iästä, sukupuolesta, kulttuurista ja mittaustavasta riippumatta (ks. Katsaus, Barber, 1996; Barber ym., 2005; Soenens & Vansteenkiste, 2010) Uusimpien tutkimusten mukaan lapset, joiden vanhemmat käyttävät paljon psykologista kontrollia, käyttävät kaverisuhteissaan myös itse psykologista kontrollia (Nelson ym., 2013)

13 Joitakin viitteitä myös on, että psykologisen kontrollin kielteiset seuraukset korostuvat psykologisesti kontrolloivan vanhemmuuden yhdistyessä lämpimään ja positiivisia tunteita osoittavaan vanhemmuuteen (Aunola & Nurmi, 2004, 2005; Barber, Stolz, & Olsen, 2005; Kanat- Maymon & Assor, 2009; Wouters ym., 2013)

14 JEPS-tutkimus (Nurmi & Aunola, ; N = n. 207) Osoitan lapselleni usein, että rakastan häntä. Osoitan lapselleni tunteitani halaamalla ja pitämällä häntä sylissäni. (1) lämpimyys (2) behavioraalinen kontrolli ( rajat ) Perheessämme on selkeät säännöt. Kun olen suuttunut lapselleni, näytän sen myös. (3) psykologinen kontrolli ( syyllistäminen ) Lapseni tulee tietää, miten paljon uhraudun hänen vuokseen. Annan lapseni nähdä kuinka pettynyt ja häpeissäni olen, jos hän käyttäytyy huonosti.

15 Masennustyyppinen oirehdinta Aunola, K., & Nurmi, J.-E. (2005). The role of parenting styles in children's problem behavior. Child Development, 76, ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4! paljon lämpöä, paljon syyllistämistä vähän lämpöä, vähän syyllistämistä paljon lämpöä, vähän syyllistämistä vähän lämpöä, paljon syyllistämistä 0,2 0 eskarisyksy eppusyksy eskarikevät eppukevät toppusyksy toppukevät Vastaava tulos löydettiin myös ennustettaessa käytösongelmien kehitystä ensimmäisten kouluvuosien aikana.

16 Matematiikan taito ! Paljon lämpöä / vähän syyllistämistä Paljon lämpöä / paljon syyllistämistä Vähän lämpöä / vähän syyllistämistä Vähän lämpöä / paljon syyllistämistä 5 syksy kevät syksy kevät syksy kevät Esiopetus 1. luokka 2. luokka Aunola, K., & Nurmi, J. -E. (2004). Maternal affection moderates the impact of psychological control on a child's mathematical performance. Developmental Psychology, 40,

17 Esikouluvuosi 1. luokka Syksy Kevät Syksy Kevät Ts5_1 Ts10_1 Ts5_2 Ts10_2 Ts5_3 Ts10_3 Ts5_4 Ts10_ ns Ahdistuneisuus Ahdistuneisuus.12 ns Ahdistuneisuus.33*** Ahdistuneisuus Psykologinen kontrolli (A).23***.24** Lämpimyys (B) A X B Psykologinen kontrolli yhdessä lämpimyyden kanssa selitti myös lasten ahdistuneisuutta. Tytöillä syyllistävän kasvatuksen vaikutus matematiikan taitoihin välittyi täysin ahdistuneisuuden kautta.

18 Äidin ristiriitainen kasvatustapa, jota luonnehti yhtäältä myönteisten tunteiden osoitus, toisaalta lasta syyllistävä asennoituminen, ennusti lapsen vaikeuksia matematiikan oppimisessa, masennustyyppistä oirehdintaa koululuokassa, tutkimustilanteissa näkyvää ahdistuneisuutta ja ongelmia kaverisuhteissa. Äidin selkeä rajojen asettaminen (behavioraalinen kontrolli) ehkäisi ulkoista ongelmakäyttäytymistä mutta vain mikäli äiti ei samanaikaisesti ollut kasvatuksessaan lasta syyllistävä.

19

20 Mekanismeja? Kontrollin muoto, jossa lämpimyys ja syyllistäminen yhdistyvät, ylläpitää lapsen psykologista riippuvuutta vanhemmastaan ja tämän hyväksynnästä Kaksoisviesti vanhemman hyväksynnästä Affektiivisessa ja lämpimässä ilmapiirissä lapsi avoimempi / herkempi vanhemman viesteille (Darling & Steinberg,1993)

21 Miksi vanhemmat käyttävät psykologista kontrollia?

22 Tutkimuksissa havaittu, että psykologisen kontrollin käytölle altistavia tekijöitä ovat Masentuneisuus ja uupumus (Cummings & Davies, 1999; Cummings ym., 2005; Laukkanen ym., 2014; Aunola ym., painossa) Heikko itsetunto (Laukkanen, Ojansuu ym., 2014) Perfektionismi (Soenens ym., 2005, 2010) Herkkyys loukkaantua helposti ja tuomitseva asennoituminen lapsen kielteisiin tunteisiin (Walling, Mills, & Freeman, 2007) Lapsen haastava temperamentti (Laukkanen ym., 2014) => Vanhempi, joka kokee syystä tai toisesta itsensä voimattomaksi ja/tai keinottomaksi lapsen haastavan käyttäytymisen edessä riskissä käyttää psykologista kontrollia?

23 Tutkimuksissa havaittu, että masentuneet vanhemmat näkevät lapsensa muita negatiivisemmassa valossa (Cummings & Davies, 1994) ja kokevat, ettei heillä ole keinoja ja/tai resursseja käsitellä lapsen negatiivista käyttäytymistä (Dix, 1991) psykologiseen kontrolliin turvautuminen?

24 Aunola, K., Ruusunen, A.-K., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (painossa). Parental affection and psychological control as mediators between parents depressive symptoms and child distress. Journal of Family Issues. Äidin masentuneisuuden yhteys lapsen oireiluun: r =.52, p <.001 Selitysosuus 28% Isän masentuneisuuden yhteys lapsen oireiluun: r =.22, p <.01 Selitysosuus 5%

25 .23** tytöt Äidin masentuneisuus Psykologinen kontrolli R 2 =.05 Lapsen ahdistuneisuus R 2 =.58 Äidin arvio Isän arvio Lämpimyys R 2 =.08 Opettajan arvio Äidin masentuneisuuden ja vanhemmuuden yhteys lapsen ahdistuneisuuteen. (***p <.001, ** p <.01, * p <.05) Aunola, K., Ruusunen, A.-K., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (painossa). Parental affection and psychological control as mediators between parents depressive symptoms and child distress. Journal of Family Issues.

26 Isän arvio Isän masentuneisuus Psykologinen kontrolli R 2 =.05 Lapsen ahdistuneisuus R 2 =.58 Äidin arvio Opettajan arvio Lämpimyys Isän masentuneisuuden ja kasvatustyylien yhteys lapsen ahdistuneisuuteen. (***p <.001, ** p <.01, * p <.05) Aunola, K., Ruusunen, A.-K., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (painossa). Parental affection and psychological control as mediators between parents depressive symptoms and child distress. Journal of Family Issues.

27 Mitä enemmän äidit ja isät raportoivat masennustyyppistä oirehdintaa, sitä enemmän myös lapsilla esiintyi koulussa ja kotona vastaavia oireita. Vanhempien masentuneisuuden yhteys lasten oirehdintaan välittyi erityisesti vanhempien arjessa käyttämän psykologisen kontrollin kautta: - mitä masentuneempi vanhempi, sitä enemmän hän käytti kasvatuksessaan psykologista kontrollia ja sitä enemmän myös lapsi oirehti (näkyen negatiivisina tunteina)

28

29 Myös lapsen ominaisuudet vaikuttavat. Esim. Laukkanen, Ojansuu ym. (2014): Laukkanen, J., Ojansuu, U., Tolvanen, A., Alatupa, S., & Aunola, K. (2014). Child s difficult temperament and mothers parenting styles. Journal of Child and Family Studies, 23(2),

30 Toiset vanhemmat käyttävät enemmän psykologista kontrollia kuin toiset. Mutta käyttävätkö vanhemmat psykologista kontrollia joka päivä yhtä paljon vai onko tässä vaihtelua päivästä tai tilanteesta toiseen?

31 VALO-tutkimus (Aunola, Viljaranta, & Nurmi; N = 166 ensimmäisen luokan oppilasta opettajineen ja vanhempineen) 1. kohortti kohortti kohortti syyskuu syyskuu huhtikuu 1. Päivittäinen vuorovaikutus (viikon periodi) - vanhemmat (7 pv) xxxxxxx xxxxxxx - opettajat (5 pv) xxxxx xxxxx 2. Lasten tutkimus X X 3. Taustatietojen keruu X (mm. vanhempien / opettajien koulutustausta, kasvatustavoitteet, lapsen temperamentti ja kognitiiviset valmiudet)

32 Tulokset Yksilöiden välisen vaihtelun osuus kokonaisvaihtelusta (ICC; intraclass correlation): Missä määrin psykologinen kontrolli vaihtelee yksilöstä toiseen ja missä määrin taas pikemminkin päivästä toiseen? ICC Psykologinen kontrolli / äidit Psykologinen kontrolli / isät Lämpimyys / äidit Lämpimyys / isät Psykologisessa kontrollissa enemmän yksilön sisäistä (päivien välistä) kuin yksilöiden välistä vaihtelua. Lämpimyydessä enemmän yksilöiden välistä kuin yksilön sisäistä vaihtelua.

33 Esimerkki vanhemmuuden laadun päivittäisestä vaihtelusta: 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Äidin lämpimyys keskimäärin (yli päivien) Psych. Psykologinen Control kontrolli / (Äiti nro 1) Mother 1 affection Lämpimyys / Mother (Äiti nro 1 1) Äidin käyttämä psykologinen kontrolli keskimäärin (yli päivien)

34 Miksi toisina päivinä käytetään enemmän psykologista kontrollia kuin toisina? => HUOM! TÄHÄN LIITTYVÄT DIAT POISTETTU, KOSKA TUTKIMUSTA EI OLE VIELÄ JULKAISTU.

35 Mitä siitä arkeen seuraa?

36 Päivittäinen dynamiikka vanhemmuuden laadun ja lapsen negatiivisten tunteiden välillä? YKSILÖN SISÄINEN VAIHTELU (päivien välinen) t-1 t Lapsen negatiiviset tunteet Lapsen negatiiviset tunteet Psykologinen kontrolli/ Lämpimyys Psykologinen kontrolli/ Lämpimyys YKSILÖIDEN VÄLINEN VAIHTELU Lapsen negatiiviset tunteet Psykologinen kontrolli/ Lämpimyys Aunola, K., Tolvanen, A., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (2013). Psychological control in daily parent child interactions increases children s negative emotions. Journal of Family Psychology, 27(3),

37 Aunola, K., Tolvanen, A., Viljaranta, J., & Nurmi, J.-E. (2013). Psychological control in daily parent child interactions increases children s negative emotions. Journal of Family Psychology, 27(3), WITHIN-PERSON LEVEL Mothers reports Fathers reports t-1 t Child s negative emotions -.08*** -.07* Child s negative emotions.53***.59* **.06* Mothers reports Fathers reports Psychological control.06*** Psychological control Äidit BETWEEN-PERSON LEVEL Child s negative emotions Mothers report Fathers report.68*** Psychological control

38 WITHIN-PERSON LEVEL t-1 t Mothers reports Fathers reports Childs negative emotions -.25*** -.17*** Child s negative emotions Mothers reports Fathers reports.43***.46***.27*** Psychological control.04 Psychological control Isät BETWEEN-PERSON LEVEL Child s negative emotions Mothers reports Fathers reports.77*** Psychological control

39 Vaikuttaako psykologinen kontrolli kaikkiin samalla tavoin?

40 Vanhempien käyttämä psykologinen kontrolli vaikuttaa tutkimusten mukaan yhtälailla kielteisesti tyttöihin ja poikiin Koulukontekstissa saatu viitteitä siitä, että tytöt olisivat poikia alttiimpia opettajan käyttämän psykologisen kontrollin kielteisille vaikutuksille (Viljaranta, Aunola, Mullola, Hirvonen, Pakarinen, & Nurmi, under revision) Temperamentin merkitys?

41 Zarra-Nezhad, M., Kiuru, N., Aunola, K., Zarra-Nezhad, M., Ahonen, T., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., & Nurmi, J.-E. (in press). Social withdrawal in children moderates the association between parenting styles and the children s own socio-emotional development. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

42 Take Home Message...

43 Terve itsetietoisuus ja itseilmaisu vaativat kehittyäkseen paitsi läheisen suhteen vanhempaan myös kokemuksen siitä, että on vapaa ilmaisemaan itseään, ajatuksiaan ja tunteitaan ilman hylätyksi ja torjutuksi tulemisen pelkoa. (B. Barber)

44 Vain vanhempi, joka itse voi hyvin, kykenee tarjoamaan lapselleen emotionaalisesti lämpimän ja tukevan kasvuympäristön. Mietittäessä keinoja lasten kehityksen tukemiseksi mietittävä keinoja vanhempien hyvinvoinnin tukemiseksi

45 Kiitos!

Eskareista Epuiksi tutkimushanke:

Eskareista Epuiksi tutkimushanke: Eskareista Epuiksi tutkimushanke: Motivaation ja koulutaitojen kehitys siirryttäessä esiopetuksesta kouluun * Kaisa Aunola Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Tutkimusryhmä: Jari-Erik Nurmi & al.

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa

Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Laatu ja tasa-arvo esiopetuksessa Motivaatio ja oppiminen: Eskarista kouluun siirryttäessä Jari-Erik Nurmi & Kaisa Aunola, Ulla Leppänen, Katja Natale,, Jaana Viljaranta, Marja Kristiina Lerkkanen,, Pekka

Lisätiedot

Vanhemmuuden tyylit EMOTIONAALINEN LÄMPÖ. Torjuva, passiivinen Rajoittava, vaativa Auktoritatiivinen Autoritaarinen. Lämmin, vastavuoroinen

Vanhemmuuden tyylit EMOTIONAALINEN LÄMPÖ. Torjuva, passiivinen Rajoittava, vaativa Auktoritatiivinen Autoritaarinen. Lämmin, vastavuoroinen Vanhemmuuden tyylit Vanhemmuuden tyylit Joukko vanhemman lapseen kohdistuvia asenteita, jotka välittyvät lapselle vanhemman käytöksen kautta ja luovat kontekstin eri tilanteissa tapahtuville kasvatusteoille.

Lisätiedot

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009

Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Miksi poikien kehitys on uhatumpaa kuin tyttöjen? Paula Määttä Erityispedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto TERVE-SOS 2009 Yleisiä havaintoja erityisopetuksen kentältä Poikia enemmän apukoulussa

Lisätiedot

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen

Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen Temperamentiltaan erilaisten lasten oppiminen ja oppimisen tukeminen Kaisa Aunola Jyväskylän yliopisto Kaisa.aunola@jyu.fi Temperamentti? Temperamentti tarkoittaa yksilöllisiä toiminta- ja reaktiomalleja,

Lisätiedot

VANHEMPIEN MASENNUSOIREIDEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA ESIINTYVÄÄN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEEN

VANHEMPIEN MASENNUSOIREIDEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA ESIINTYVÄÄN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEEN VANHEMPIEN MASENNUSOIREIDEN YHTEYS LASTEN KOULUSSA ESIINTYVÄÄN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEEN Marianna Mäkynen Essi Niskanen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ihmeelliset vuodet -ohjelmat

Ihmeelliset vuodet -ohjelmat Ihmeelliset vuodet -ohjelmat Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan seminaari 31.10.2013 Ritva Vuoti, PsM, psykoterapeutti Ihmeelliset vuodet -ohjelmat kehitetty käytöshäiriöiden hoitoon kehittäjä psykologian

Lisätiedot

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin

Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin TIETEELLISET ARTIKKELIT Sanna Kervinen & Kaisa Aunola Vanhempien kasvatustyylien yhteys lasten koulussa käyttämiin työskentelytapoihin Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien kasvatustyylien yhteyksiä lasten

Lisätiedot

LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio

LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio LAPSEN KASVUN JA KUNTOUTUMISEN PÄIVÄT 4.10.2013 Kuopio TYÖPAJA A LEIKKI-IKÄISEEN LAPSEEN KOHDISTUVA VÄKIVALTA Tanja Koivula ja Tuomo Puruskainen AIHEET: Vammaisten lasten kohtaama väkivalta tutkimustiedon

Lisätiedot

Liikunnan iloa vai pakottamista? Lasten näkemyksiä ja kokemuksia vanhempien osoittamasta tuesta liikuntaa kohtaan

Liikunnan iloa vai pakottamista? Lasten näkemyksiä ja kokemuksia vanhempien osoittamasta tuesta liikuntaa kohtaan Liikunnan iloa vai pakottamista? Lasten näkemyksiä ja kokemuksia vanhempien osoittamasta tuesta liikuntaa kohtaan Arto Laukkanen LtT, post-doc Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteen

Lisätiedot

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto

Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Miten nuoret oireilevat? Tiia Huhto Nuorten psyykkiset häiriöt Mielialahäiriöt Ahdistuneisuushäiriöt Tarkkaavaisuushäiriöt Käytöshäiriöt Todellisuudentajun häiriöt Syömishäiriöt Päihdeongelmat Mielialahäiriöt

Lisätiedot

SUKUPUOLIRISTIRIITAA KOKEVIEN LASTEN TARPEET JA HUOLET LAPSIASIAVALTUUTETUN PYÖREÄ PÖYTÄ, SÄÄTYTALO

SUKUPUOLIRISTIRIITAA KOKEVIEN LASTEN TARPEET JA HUOLET LAPSIASIAVALTUUTETUN PYÖREÄ PÖYTÄ, SÄÄTYTALO SUKUPUOLIRISTIRIITAA KOKEVIEN LASTEN TARPEET JA HUOLET LAPSIASIAVALTUUTETUN PYÖREÄ PÖYTÄ, SÄÄTYTALO 13.11.2017 www.transtukipiste.fi www.facebook.com/transtukipiste TIEDON SAANTI "Onko tämä normaalia?",

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

LAPSEN VAIKEAN TEMPERAMENTIN YHTEYS VANHEMMUUSTYYLEIHIN: VANHEMMAN PSYYKKISEN HYVINVOINNIN MERKITYS YHTEYTTÄ MUUNTAVANA JA VÄLITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ

LAPSEN VAIKEAN TEMPERAMENTIN YHTEYS VANHEMMUUSTYYLEIHIN: VANHEMMAN PSYYKKISEN HYVINVOINNIN MERKITYS YHTEYTTÄ MUUNTAVANA JA VÄLITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ LAPSEN VAIKEAN TEMPERAMENTIN YHTEYS VANHEMMUUSTYYLEIHIN: VANHEMMAN PSYYKKISEN HYVINVOINNIN MERKITYS YHTEYTTÄ MUUNTAVANA JA VÄLITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ Johanna Laukkanen Ulriika Ojansuu Pro gradu -tutkielma Psykologian

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat

SISÄLTÖ. Sano näin itsellesi Ohjaa lasta Jos lapsi on jatkuvasti vihainen Kun aikuista suututtaa Ole etuviisas Kun aikuisen tunteet kiehuvat Tunteet SISÄLTÖ Värikylläinen tunne-elämä Tunne on aina viesti Olet malli tunteiden ilmaisemisessa Auta lasta tunnistamaan Auta lasta nimeämään Kiukku lapsen haasteena Kun lapsi kiukustuu Sano näin itsellesi

Lisätiedot

Adhd lasten kohtaama päivähoito

Adhd lasten kohtaama päivähoito Adhd lasten kohtaama päivähoito ORIENTAATIO KONFERENSSI 23.5.2012 JÄRVENPÄÄ ALISA ALIJOKI HELSINGIN YLIOPISTO ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) Neurobiologinen aivojen toiminnan häiriö Neurobiologisesta

Lisätiedot

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto

Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Jari-Erik Nurmi Jyväskylän yliopisto Oppilas on kiinnostunut oppimisesta Oppilas on kiinnostunut opetettavista asioista Oppilas panostaa oppimiseen luokkahuoneessa (ja kotona) Oppilas uskoo olevansa kykenevä

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 5 N1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille. Tämä kyselylomake

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo

SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012. Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS 29.2.2012 Riitta Elomaa Kirsti Keskitalo UUPUMUS /MASENNUS/AHDISTUS SYNNYTYKSEN JÄLKEEN n. 10% synnyttäjistä alkaa ensimmäisen vuoden kuluessa synnytyksestä tai ulottuu raskauden

Lisätiedot

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja

Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Heidi Härkönen Perhererapeutti Kouluttaja Johdon työnohjaaja Willian Glasser MD kehitti Valinnan teorian kliinisessä työssään. 1965 ensimmäisen kirja Reality Therapy; A New Approach To Psychiatry Käytännön

Lisätiedot

VANHEMMUUSTYYLIEN, VANHEMMUUDEN STRESSIN JA LASTEN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEN VÄLISET YHTEYDET

VANHEMMUUSTYYLIEN, VANHEMMUUDEN STRESSIN JA LASTEN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEN VÄLISET YHTEYDET VANHEMMUUSTYYLIEN, VANHEMMUUDEN STRESSIN JA LASTEN ONGELMAKÄYTTÄYTYMISEN VÄLISET YHTEYDET Emmi Kumpulainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th

KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS. 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th KOHTUKUOLEMAN JÄLKEINEN RASKAUS 3.5.2016 Petra Vallo Kätilö-th TERVEYDENHOITAJA (AMK) KEHITTÄMISTEHTÄVÄ METROPOLIA AMK Petra Vallo, Annika Hoivassilta, Annika Lepistö, Reetta Kurjonen Ohjaavat opettajat:

Lisätiedot

Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen

Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen Pää edellä: MITÄ OPIMME AIVOJEN KASVATUKSESTA? Vauvafoorumi 10.11.2017 Tiina Huttu ja Kirsi Heikkinen Käytäntö on joskus kaukana ihanteista Tieto aivojen kehityksestä auttaa huomaamaan, mistä kaikesta

Lisätiedot

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna Pixabay Minna Rytkönen TtT, TH, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos minna.rytkonen@uef.fi

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

Mikä on väkivaltaa lapsen kasvatuksessa tänä päivänä?

Mikä on väkivaltaa lapsen kasvatuksessa tänä päivänä? Mikä on väkivaltaa lapsen kasvatuksessa tänä päivänä? Valtakunnalliset neuvolapäivät 21.10.2014 Kaisa Lumijärvi Psykologi, psykoterapeutti Projektipäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto Mikä on väkivaltaa

Lisätiedot

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ

Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ KOULU TURVAPAIKKANA? oppilaan psyykkistä hyvinvointia edistämässä Jyväskylä 5.11.2015 Pitäisi olla semmosta lämpöö VÄLITTÄVÄN OPETTAJAN 10 TEESIÄ Tanja Äärelä KT, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto erityisluokanopettaja,

Lisätiedot

Oman elämänsä ekspertit

Oman elämänsä ekspertit Oman elämänsä ekspertit Nuoret luupin alla - raportin tuloksia Leena Haanpää Turun yliopisto, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT 12. 14.10.2010 Holiday Club Caribia

Lisätiedot

Miten motivoida muutokseen? Nelli Hankonen

Miten motivoida muutokseen? Nelli Hankonen Miten motivoida muutokseen? Nelli Hankonen 27.2.2019 Tässä esityksessä Mistä motivaatio koostuu? Motivaation ainesosat? Paras motivaatio-cocktail? Voiko toista motivoida? Miten motivoida = miten luoda

Lisätiedot

Vanhemmuustyylien merkitys taidoiltaan erilaisten lasten sosiaalisessa kompetenssissa

Vanhemmuustyylien merkitys taidoiltaan erilaisten lasten sosiaalisessa kompetenssissa . Vanhemmuustyylien merkitys taidoiltaan erilaisten lasten sosiaalisessa kompetenssissa Riikka Keinänen (PsK) on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen opiskelija. Kaisa Aunola (PsT) toimii Jyväskylän

Lisätiedot

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus

Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Lapsen levottomuus ja aggressiivisuus Terveydenhoitajapäivät 2015 Kuntoutussuunnittelija, sh (AMK), TtM Kaisa Parviainen, Projektipäällikkö, th, psykoterapeutti Kaisa Humaljoki 10.2.2015 ADHD-liitto ry

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi - kaksi tutkimusnäkökulmaa. Sirpa Salo

Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi - kaksi tutkimusnäkökulmaa. Sirpa Salo Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi - kaksi tutkimusnäkökulmaa Sirpa Salo Miksi tämä tutkimus! Jotta vanhemmilla olisi tieto siitä, että he voivat todellakin suojata lapsiaan psyykkisiltä

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009

Riittävän hyvää isä? Esitelmää MLL:n isyyspäivillää 6.3 2009 Riittävän n hyvä isä? Esitelmä MLL:n isyyspäivill ivillä 6.3 2009 Milloin riittävyys on koetuksella? Epävarmuus riittävyydest vyydestä ennen kuin on edes saanut lapsen. Silloin kun lapsemme voi psyykkisesti

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory)

Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Käytösoireet muistisairauksissa seminaari, 18.5.2017, Helsinki Neuropsykiatrinen haastattelu (Neuropsychiatric Inventory) Ilona Hallikainen, PsT, psykologi, tutkija Itä-Suomen Yliopisto, Aivotutkimusyksikkö

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

Haastava oppilas hyötyy rajoista

Haastava oppilas hyötyy rajoista Tutkittu juttu Jaana Viljaranta Kaisa Aunola Sari Mullola Johanna Virkkala Riikka Hirvonen Eija Pakarinen Jari-Erik Nurmi Kohokohdat Temperamenttipiirteistä matala tehtäväorientaatio ja negatiivinen emotionaalisuus

Lisätiedot

Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa

Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa Kun lapsi ei tule kouluun, mistä kiikastaa Hyvinkään sairaalan alueellinen lastenpsykiatrian koulututuspäivä 22.4.2016 Susanna Kallinen, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Koulupudokkaiden joukko kasvaa

Lisätiedot

Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa

Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Perhenormit huostaanottoasiakirjoissa Johanna Hiitola (johanna.hiitola@uta.fi) Yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen yksikkö, naistutkimus Tampereen yliopisto Tutkimus Kohde: hallinto-oikeuksien tahdonvastaisten

Lisätiedot

Epätyypillistä työaikaa tekevät perheet työelämän puristuksessa

Epätyypillistä työaikaa tekevät perheet työelämän puristuksessa Epätyypillistä työaikaa tekevät perheet työelämän puristuksessa Anna Rönkä Jyväskylän yliopisto Perheet 24/7-tutkimusryhmä JY, JAMK & THL OHOI-hanke Hyvät uutiset Epätyypillinen työaika ei lähtökohtaisesti

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

Vainon uhri vai vieraannuttaja?

Vainon uhri vai vieraannuttaja? Vainon uhri vai vieraannuttaja? Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti PsyJuridica Oy, HY, UEF VARJO-hankkeen 4. seminaari 27.1.2015 Oulussa Lapsen vieraannuttaminen vanhemmasta - määritelmä

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet

Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Nuorten tupakointitilanne ja uudet haasteet Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 2.12.2014 1 Nykytilanne Kouluterveyskyselyn valossa Uusia tuloksia: Aloittamisalttius

Lisätiedot

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto

Pienen lapsen kiukku. KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Pienen lapsen kiukku KK Elisa Haapala ja KK Sallamari Keto-Tokoi Oulun yliopisto Sisältö: Lapsen psyykkisen kehityksen vaiheet Temperamentti Mikä lasta kiukuttaa? Konstit ja keinot kiukkutilanteissa Tavoitteet:

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

MIKÄ ON VÄKIVALTAA KASVATUKSESSA TÄNÄ PÄIVÄNÄ

MIKÄ ON VÄKIVALTAA KASVATUKSESSA TÄNÄ PÄIVÄNÄ MIKÄ ON VÄKIVALTAA KASVATUKSESSA TÄNÄ PÄIVÄNÄ Kaisa Lumijärvi, projektipäällikkö Satu Rauhala, suunnittelija Ensi- ja turvakotien liitto Kannusta minut vahvaksi! - hanke Mikä on väkivaltaa kasvatuksessa

Lisätiedot

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015

Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet. Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Liian pieni lapsi Keskosperheen tukeminen ja vanhemmuuden haasteet Vauvaperhetyöntekijä/sh Outi Manninen 13.03.2015 Kasvu äidiksi Nainen siirtyy vauvan myötä äitiystilaan (Stern) Pystynkö pitämään pienen

Lisätiedot

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen Mentalisaatiokyvyn kehittyminen RF kyky kehittyy vain vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa varhaiset ihmissuhteet myöhemmät ihmissuhteet terapiasuhde Lapsen mentalisaatiokyky voi kehittyä vain jos

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA?

ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? ONKO IHMISPIIRROKSISTA APUA MASENTUNEIDEN JA ITSETUHOISTEN LASTEN TUTKIMUKSISSA? Heikki Merimaa Psykologi Tays/ lastenpsykiatria Tutkimuksen lähtökohdat Juuret Itsetuhoisen lapsen hoitopolku projektissa

Lisätiedot

Lapsen aggressiivisuus kehityshäiriö vai selviytymiskeino. Vanhempien Akatemia, Oulu Liisa Keltikangas-Järvinen

Lapsen aggressiivisuus kehityshäiriö vai selviytymiskeino. Vanhempien Akatemia, Oulu Liisa Keltikangas-Järvinen Lapsen aggressiivisuus kehityshäiriö vai selviytymiskeino Vanhempien Akatemia, Oulu 2.4.-17 Liisa Keltikangas-Järvinen Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto Erilaiset lähestymiset Aggressio

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren

Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Mielenterveyden häiriöiden näyttöön perustuva ennaltaehkäisy läpi elämänkaaren Marjut Vastamäki Hankekoordinaattori VALO2 preventiohanke Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 7.11.2012 LAHTI SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tytti Solantaus Suomen Mielenterveysseura Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tytti Solantaus Suomen Mielenterveysseura Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 4.12.2018 Tytti Solantaus Suomen Mielenterveysseura Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten suotuisan kehityksen tukeminen, kun perheessä on vaikeuksia Menetelmien kehittäminen, tutkimus, koulutus ja juurruttaminen

Lisätiedot

Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi: kaksi tutkimusnäkökulmaa

Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi: kaksi tutkimusnäkökulmaa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 419 Sirpa Salo Parisuhdeongelmat ja lasten psyykkinen hyvinvointi: kaksi tutkimusnäkökulmaa JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Kasvamisen tuska nuoren mielen suojaaminen hyvinvoinnin keinoin. Ps Tiina Röning

Kasvamisen tuska nuoren mielen suojaaminen hyvinvoinnin keinoin. Ps Tiina Röning Kasvamisen tuska nuoren mielen suojaaminen hyvinvoinnin keinoin. Ps Tiina Röning Mielenterveys ja mielen sairaus ovat Mielenterveyden häiriöistä kaksi eri asiaa tehdään diagnoosi, niitä hoidetaan ja parannetaan

Lisätiedot

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti

Auta minua onnistumaan. Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Miss sä oot? aikuisen läsnäolon merkitys lapselle seminaari 9.4.2014 Lahti Auta minua onnistumaan Vaikeuksien kasautumisen ja vakavampien käytösongelmien ennaltaehkäisy myönteisen

Lisätiedot

Tervetuloa nettiluennolle!

Tervetuloa nettiluennolle! Tervetuloa nettiluennolle! Lapsen myönteisen kasvun tukeminen 25.2.2016 Minna Kuosmanen, lapsiperhetyön asiantuntija, th YAMK Adhd-keskus, Barnavårdsföreningen i Finland Vahvempi vanhemmuus parempi lapsuus

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Keskoslapsen sisarukset

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Keskoslapsen sisarukset Hengitysliitto Heli ry:n opas 4 Keskoslapsen sisarukset Keskoslapsen sisarukset Keskosen syntymä on perheelle ja sisaruksille äkillinen muutos odotettuun tapahtumaan. Äiti joutuu yllättäen sairaalaan,

Lisätiedot

Lasten yksilölliset piirteet, stressivasteet, kielelliset ja kognitiiviset taidot, ja perhetausta päiväkotihoidon alkaessa Lasso tutkimusryhmä

Lasten yksilölliset piirteet, stressivasteet, kielelliset ja kognitiiviset taidot, ja perhetausta päiväkotihoidon alkaessa Lasso tutkimusryhmä Lasten yksilölliset piirteet, stressivasteet, kielelliset ja kognitiiviset taidot, ja perhetausta päiväkotihoidon alkaessa Lasso tutkimusryhmä Tutkimuksen tausta Ensimmäiset kolme elinvuotta ovat kiihkeän

Lisätiedot

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia

Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Toimiva lapsi &perhe tutkimuksen tuloksia Seinäjoki 17.11.2010 17.11.2010 Sipilä 1 Tuloksia Ovatko interventiot turvallisia haitta? Ovatko ne käyttökelpoisia? Perheenjäsenten ja työntekijöiden kokemukset

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Hyvinvoiva oppilaitos - Tietoa ja hyviä käytänteitä opetukseen Mielenterveys voimavarana Psykologi Psykoterapeutti, YET Tiina Röning Yhteistyössä: Mielen hyvinvoinnin opettajakoulutukset, SMS Mielen terveys

Lisätiedot

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa VTT Antti Tanskanen FM, VTM Mirkka Danielsbacka Helsingin yliopisto Sukupolvien ketju -tutkimushanke Lasten suojelun kesäpäivät, Pori 12.6.2013 Esityksen eteneminen

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle

Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle 15.4.2014 Ajatuksia sateenkaariperheiden läheiselle Tiia Aarnipuu, koulutussuunnittelija tiia.aarnipuu@sateenkaariperheet.fi Mitkä sateenkaariperheet? Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten

Lisätiedot

Katja Koski. Tasapainoisen vanhemman 6 suurinta salaisuutta

Katja Koski. Tasapainoisen vanhemman 6 suurinta salaisuutta Tasapainoisen vanhemman 6 suurinta salaisuutta Katja Koski 1. Laita kännykkä pois 2. Lapset tekemään jotain mukavaa 3. Ota muistiinpanovälineet esille Tervetuloa! Vanhemmat sanoivat näin: Kannustava ja

Lisätiedot

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke

Eron jälkeinen isyys. Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Eron jälkeinen isyys Ilmo Saneri isätyöntekijä Isyyden Tueksi hanke Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi Miessakit ry miehiä tukevaa hyvinvointityötä

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.

Monikkoperheet. kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen. Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9. Monikkoperheet kaksoset ja kolmoset kasvatus ja yksilöllisyyden tukeminen Irma Moilanen Lastenpsykiatrian professori, emerita Nettiluento 4.9.2014 Monikkoraskauksien lukumäärät Tilasto vuonna 2012 794

Lisätiedot

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti?

Yhdessä parempi. miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? Yhdessä parempi miksi yksinäisyydestä on niin vaikea päästä irti? PhD. Niina Junttila, Dosentti (kasvatuspsykologia, tilastomenetelmät) Oppimistutkimuksen keskus (OTUK), Opettajankoulutuslaitos & Lapsi-

Lisätiedot

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1.

Liite 3 LA1. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Liite 3 LA1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan koulunsa aloittavan tai alakoulussa olevan lapsen kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Osallistut narkolepsiaa sairastavien lasten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Varhainen vanhemmuus ja sen haavoittuvuus

Varhainen vanhemmuus ja sen haavoittuvuus Varhainen vanhemmuus ja sen haavoittuvuus Luento 2007 Marja Schulman Marja Schulman 1 Äidin kannattelukyky Kun äidin kannattelun voimavarat riittävät 1. äiti suojaa vauvaa liian voimakkailta ärsykkeiltä,

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

Vauva viestii, ymmärtääkö vanhempi? Miten tavoittaisin lapsen mielen?

Vauva viestii, ymmärtääkö vanhempi? Miten tavoittaisin lapsen mielen? Finlandia-talo 30.9.2016 Anne Viinikka Vauva viestii, ymmärtääkö vanhempi? Miten tavoittaisin lapsen mielen? Lapset ensin. Mitkä mahtavat olla lasta suojaavia tekijöitä tässä perheessä. Mitenköhän voisin

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 11.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Tervetuloa koulutukseen! Kolmen

Lisätiedot

12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista

12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista 12.2.2015 Mitä tutkimukset kertovat sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnista Kia Aarnio, PsT Sateenkaariperheet ry Määritelmiä Sateenkaariperheillä tarkoitetaan perheitä, joissa ainakin yksi vanhempi

Lisätiedot

Nuorten erofoorumi Sopukka

Nuorten erofoorumi Sopukka 1 Nuorten erofoorumi Sopukka 15.-17.2.2019 IDEA: nuorten ääni mukaan Erofoorumiin! Keitä, mistä, miten? 13 nuorta Pääkaupunkiseudulta ja Oulusta 13 19 -vuotiaita tyttöjä Kasper ry:n, Yhden vanhemman perheiden

Lisätiedot

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko

Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016. Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Alueellinen koulutuspäivä 22.4.2016 Hyvinkään sairaala Lastenpsykiatrian yksikkö Ylilääkäri Eeva Huikko Ohjelma 12.00-12.05 Avaus ylilääkäri Eeva Huikko 12.05-13.35 Vittu sä oot lehmä"- koulun keinot koetuksella

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

TERVEYDEN- EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHALLA TOIMIVA HANKE

TERVEYDEN- EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHALLA TOIMIVA HANKE 1.1.2019-31.10.2021 Nuorten huumeidenkäytön ehkäisemiseen tähtäävä hanke Päijät-Hämeessä, Iitissä, Myrskylässä ja Pukkilassa. Hanketta hallinnoi Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos ja osatoteuttajana

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä

Iloa vanhemmuuteen. Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Iloa vanhemmuuteen Myönteinen vuorovaikutus pikkulapsiperheessä Avoin vanhempainilta Kaakkurin yhtenäiskoululla 27.2.2013 klo:18-19.30. Tilaisuuden järjestää Nuorten Ystävien Vanhempien Akatemia yhdessä

Lisätiedot

VANHEMMUUSTYYLIT JA NUORTEN MASENTUNEISUUS US TOISEN ASTEEN KOULUSIIRTYMÄSSÄ

VANHEMMUUSTYYLIT JA NUORTEN MASENTUNEISUUS US TOISEN ASTEEN KOULUSIIRTYMÄSSÄ VANHEMMUUSTYYLIT JA NUORTEN MASENTUNEISUUS US TOISEN ASTEEN KOULUSIIRTYMÄSSÄ Satu Häkkinen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 TIIVISTELMÄ Vanhemmuustyylit ja nuorten

Lisätiedot

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta

Käsityön Tutkimushanke Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta Käsityön Tutkimushanke 2013-2014 Vanhempien käsityksiä 7.-luokkalaisten käsityön opiskelusta www.helsinki.fi/yliopisto 21.11.2014 1 Tutkimuksen lähtökohtia Käsityön kansallinen arviointi 2010 Arviointitulosten

Lisätiedot

Lapsen vai aikuisen ongelma?

Lapsen vai aikuisen ongelma? Lapsen vai aikuisen ongelma? Kasvatuksen yksi tehtävä on auttaa lasta saavuttamaan myönteinen, terve minäkuva ja hyvä itsetunto 1 Lapset käyttäytyvät hyvin, jos suinkin kykenevät Jos lapset eivät kykene,

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

Adhd-oireisen lapsen tukeminen

Adhd-oireisen lapsen tukeminen Adhd-oireisen lapsen tukeminen Savonlinna 1.12. 2015 ADHD-liitto ry 1 Hyvän hoidon merkitys lapselle Katkaista kielteisyyden kehä Mahdollistaa lapselle hyvä kehitys Mahdollistaa parempi toimintakyky Ehkäistä

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot