TEOLLISTEN TUKIPALVELUIDEN OSTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEOLLISTEN TUKIPALVELUIDEN OSTO-OPAS"

Transkriptio

1 TEOLLISTEN TUKIPALVELUIDEN OSTO-OPAS

2 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 3 2. Miksi teollisuuden tukipalveluita ei kannata tuottaa itse? 4 3. Kertasuoritteet vs. keskittäminen mikä sopii meille? 5 4. Kokonaisuus haltuun työnjohtajan avulla 7 5. Miten varmistan, että valitsen oikean yhteistyökumppanin? 8 6. Mistä kannattaa maksaa? 9 7. Vastuu velvoittaa toimimaan fiksusti Työturvallisuus on väärä paikka säästää 12 Miten työturvallisuutta voidaan parantaa? 8 konkreettista vinkkiä! 13 Pienet laiminlyönnit suuret seuraukset Tukipalveluiden keskittäminen säästää euroja Yhdessä tekemällä molemmat hyötyvät 17 2

3 Johdanto Teollisen toiminnan tekniset prosessipuhdistukset, jätehuolto, puhtaanapidon palvelut, kiinteistöpalvelut sekä muut tukipalvelut mielletään usein pakolliseksi pahaksi asioiksi, jotka on vain saatava jollakin tavalla järjestettyä. Kaikki nämä tukipalvelut ovat kuitenkin toiminnan jatkuvuuden kannalta perusedellytyksiä, sillä ilman niitä toimintaa olisi mahdotonta suorittaa ja ylläpitää. Ostajan näkökulmasta teollisuuden tukipalveluissa korostuvat erityisesti hinta, laatu, palvelujen saatavuus ja turvallisuus kaikki erittäin tärkeitä ja välttämättömiä osatekijöitä. Mutta mitä muita asioita on otettava huomioon teollisia tukipalveluja ostaessa? Miten varmistaa, että hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä? Mistä tukipalvelujen hinta muodostuu ja mitkä ovat kokonaiskustannukset? Kannattaisiko mieluummin keskittää ja hankkia kaikki tukipalvelut samasta paikasta vai ostaa kertasuoritteita? Miten vertailla palveluntarjoajia ja varmistaa, että valinta kohdistuu varmasti tarpeita parhaiten vastaavaan palveluntarjoajaan? Tämä opas on luotu tuomaan helpotusta ostajan, tuotantopäällikön ja yritysjohdon päätöksentekoon sekä tukipalvelujen tarpeen ja palveluntarjoajien arviointiin. Kun omiin tarpeisiin ja budjettiin optimoitu palvelukokonaisuus toimii kuin rasvattu koneisto, jää yritykselle enemmän aikaa ja resursseja keskittyä omaan ydinosaamiseen ja tuottavaan toimintaan. 3

4 2. MIKSI TEOLLISUUDEN TUKIPALVELUITA EI KANNATA TUOTTAA ITSE? Erkki Mäkelä, aluemyyntipäällikkö Teollisuuden tukipalveluita, kuten siivousta, jätehuoltoa ja prosessipuhdistusta, ostetaan yleensä kumppanilta, joka on erikoistunut kyseisen palvelun tuottamiseen. Tämä on järkevää kolmesta syystä: 1. Kalusto Kumppanilla on käytössään parhaat mahdolliset välineet työn suorittamiseen, jolloin työt hoituvat laadukkaasti ja tehokkaasti. Erikoiskaluston hankkiminen sekä huolto on kallista ja vaatii erikoisosaamista, jolloin investointia ei kannata tehdä itse. Lisäksi tarve kalustolle on yleensä epäsäännöllistä, jolloin alaan erikoistuneen kumppanin kyky hyödyntää kalustoa myös muissa kohteissa on kustannustehokkainta. *Joko tunnet työtapaturmaja ammattitautilain? Kävimme läpi teollisuuden ajankohtaisia lakimuutoksia webinaarissa. 2. Ammattitaito Kumppani tuo mukanaan ammattitaitoisen henkilöstön, joka tekee vastaavia töitä myös muissa ympäristöissä ja pitää siten jatkuvasti osaamistaan yllä. Rautaiseen ammattitaitoon kuuluu myös jatkuva kehitystyö. Itseään toistavan suorittamisen sijaan osaava kumppani pohtii jatkuvasti, miten työt voitaisiin tehdä entistä fiksummin. 3. Turvallisuus Turvallisuus* on toiminnan ytimessä ja se korostuu entisestään riskialttiissa ympäristössä sekä riskialttiita töitä tehtäessä. Menetelmien, laitteiden ja työsuoritteiden on oltava turvallisia, jotta haavereilta vältytään. Asiaan erikoistuneelle kumppanille asiakaskohteessa harvoin suoritettavat työt ovat osa päivittäistä tekemistä, jolloin turvallisuus on otettu joka kantilta huomioon. Kokemus erilaisista työympäristöistä sekä töistä puolestaan tuo näkemystä riskien arviointiin sekä työn suorittamiseen, jolla on turvallisuutta kehittävä vaikutus asiakkaalle. Kumppanuus kannattaa Teollisuuden tukipalveluissa, kuten muissakin palveluissa, aito kumppanuus on fiksua. Yhteispelillä saadaan parhaat tulokset aikaiseksi ja kumppani pystyy parhaimmillaan tukemaan omalla toiminnallaan asiakasta liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja turvallisesti. 4

5 3. KERTASUORITTEET VS. KESKITTÄMINEN MIKÄ SOPII MEILLE? Harri Krokfors, myyntijohtaja Teollisten tukipalvelujen ostaja joutuu usein pohtimaan keskittämisen ja hajauttamisen tuomia etuja ja haittoja. Kannattaako suurempia palvelukokonaisuuksia ostaa yhdeltä toimittajalta, vai kannattaako palvelut pilkkoa ja ostaa kertasuoritteita toimijalta, jolta palvelun edullisimmin saa? Yhtä ainoaa oikeaa vastausta ei ole, vaan parhaiten omiin tarkoituksiin soveltuva toimintatapa on monen osa-alueen summa. Vertailukaavio on luotu helpottamaan ostajan päätöksentekoa ja eri palvelumuotojen vertailua. Kokonaispalvelu Plussat Palvelut optimoidaan asiakkaan kokonaistarpeiden näkökulmasta: hallinnointikustannukset vähenevät, työnkuvat laajenevat ja henkilöstöresurssien optimointi helpottuu. - Miinukset - Yleinen harhaluulo, ettei kokonaispalvelua voisi kilpailuttaa eikä sitä voisi sen vuoksi saada edullisesti. Mahdollistaa kokonaisuuden järkevän hinnoittelun. - Väärän kumppanin valinta: liian pieni palveluvalikoima rajaa kokonaispalvelun toimittamista. Toimittajalla on oltava tarpeisiin nähden kattava palveluvalikoima. Alentaa asiakkaalle koituvia kustannuksia: kun toimijoita on vähemmän, vähemmän aikaa ja rahaa kuluu toimintojen operointiin. - Asiakas kokee kokonaispalvelun vähentävän kilpailua. Todellisuudessa näin ei ole, koska kokonaisuudesta tulee kaikille toimijoille houkuttelevampi. Kaikki palvelut ja toiminnot ovat yhden, ammattimaisesti hoidetun johdon alaisuudessa. - Päivittäinen johtaminen ja tukipalveluiden kehittäminen ei ole enää pelkästään omissa käsissä. Yhteiset laatukriteerit helpottavat kokonaislaadun hahmottamista ja seurantaa. Laatutakuu on yritykselle merkittävä etu. Aikaa ei kulu yksittäisten suoritteiden jatkuvaan kilpailuttamiseen ja tarjousten vertailuun. Keskittäminen takaa ostajan vaatimusten täyttymisen. Kaikki tehdään yhteistyössä, mikä luo pohjan kehittymiselle: ollaan kumppaneita, ei vain ostaja ja myyjä = keskinäinen luottamus. 5

6 Kertasuorite Plussat Miinukset - Palveluntoimittajaa voidaan vaihtaa helposti, kun pitkiä sopimusaikoja ei ole. Jos ei olla tyytyväisiä lopputulokseen, voidaan ensi kerralla valita toinen toimittaja. - Pelkkä hintojen kilpailuttaminen saattaa johtaa heikkoon laatuun, eikä toiminnan kehittämiseen panosteta. Yksittäisten suoritteiden kilpailuttaminen on helppoa, joskin aikaa vievää, jos suoritteita tarvitaan paljon. - Johtamismalli on joka suoritteessa erilainen, mikä vaikeuttaa kokonaisuuden hahmottamista. Yksittäiset suoritteet voivat olla edullisia: jos vain hinta ratkaisee eikä laadulla ole merkitystä, on pilkkominen hyvä valinta. - Resurssien optimointi vaikeutuu, kun kukin suorite ostetaan eri palveluntoimittajalta. Tukipalveluiden keskittäminen mahdollistaa resurssien optimoimisen, jolloin tehtaalle saadaan joustavasti henkilöstöä. - - Yksittäisten toimittajien jatkuva kilpailuttaminen tuottaa jatkuvaa työtä sekä vie aikaa ja resursseja. Sopimusten hallinta on haasteellista, kun toimijoita on paljon. Harri Krokfors, myyntijohtaja - Eri toimijat eri suoritteissa johtaa kokonaisuuden ja laadun kannalta epätasaiseen lopputulokseen. Usein keskittäminen kannattaa Tukipalvelujen pilkkominen moniksi eri toimittajilta ostettaviksi osakokonaisuuksiksi ei tänä päivänä ole ainoa tapa toimia. Tukipalveluiden keskittäminen mahdollistaa resurssien optimoimisen, jolloin tehtaalle saadaan joustavasti henkilöstöä. Näiden henkilöiden integroiminen yhdeksi, hyvin johdetuksi palveluntuottajien kokonaisuudeksi tarjoaa mahdollisuuden laskea kustannuksia. Henkilöt voivat tehdä työtä osittain ristiin tai vähentää turhaa tekemistä, jolloin resurssien käyttö voidaan optimoida kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja vastata samalla asiakkaiden kustannuspaineisiin palkkoja alentamatta ja laadusta tinkimättä. Vaihtoehtoja pohtiessa kannattaa tiedustella palveluntoimittajien näkemystä siitä, mitkä palvelut muodostaisivat yhdessä sellaisen palvelukokonaisuuden, jonka synergiat voitaisiin kääntää ostajan hyödyksi. 6

7 4. KOKONAISUUS HALTUUN PALVELUPÄÄLLIKÖN AVULLA Antti Toivanen, Head of New Business Teollisuuden palvelupäällikkö tai palveluvastaava vastaa tuotannon ja teollisuuskiinteistön tukipalveluiden toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä sekä palvelukokonaisuuden toiminnallisesta ja taloudellisesta vastuusta. Selkeä malli kohteen johtamisesta asiakkaan yhteyshenkilöiden kanssa helpottaa muutoksiin reagointia sekä auttaa tunnistamaan tehostus- ja kehityskohteita. Palvelupäällikkö toimii asiakkaan edunvalvojana esimerkiksi laitepuhdistuksiin, kiinteistön ylläpitoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa. Jatkuvan kehittämisen mallissa kohdetyönjohdolla on yrityksen tuki ja verkosto toiminnan kehittämiselle sekä parhaiden käytänteiden tuomiselle. Miksi ulkopuolisen palvelupäällikön käyttäminen kannattaa? Helppous sekä vaivattomuus: yksi ja sama toimittaja toteuttaa ja valvoo palvelukokonaisuuden toteuttamista. Kustannukset pysyvät hallinnassa, kun palvelujen välillä ei ole rajapintoja ja työtehtäviä voidaan järkeistää. Toimintamalli säilyy yhtenäisenä, kun kokonaisuutta johdetaan keskitetysti. Toimintamalli joustaa palvelutarpeiden muuttuessa: tällä varmistetaan aina asiakkaan tarpeisiin optimoitu palvelukokonaisuus. Kokonaisvastuu palvelujen kehittämisestä, laadun seurannasta sekä turvallisuuden valvonnasta ja parantamisesta on yksissä käsissä sekä ammattimaisesti johdettu. Teollisuuden palvelupäällikkö vastaa puolestasi sopimuksessa määriteltyjen palvelujen toiminnasta, suunnitelmallisuudesta ja kustannustehokkuudesta. Palvelupäällikön tehtäviin voi kuulua: Kulubudjetin laadinta ja seuranta Kiinteistön turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä huolehtiminen Lakisääteisistä huolloista ja tarkastuksista vastaaminen sekä korjausohjelmien toteuttaminen Yllä- ja kunnossapidon valvonta Jätehuollon optimointi esimerkiksi kierrätysastetta kehittäen Tuotantotilojen ja -laitteiden puhtaustason varmistaminen ja toiminnan kehittäminen Energiankulutuksen seuranta ja hallinta Vikatilanteiden hoitaminen Lupa-asioista huolehtiminen Kiinteistöön liittyvien investointitarpeiden esittäminen tilaajalle Kiinteistöön liittyvien ostopalvelujen johtaminen Kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyden varmistaminen Muut palvelupäällikölle osoitetut tehtävät. Kun kokonaisuuden hallinta on osaavissa käsissä, voi yritys keskittyä omaan ydinosaamiseensa. 7

8 5. MITEN VARMISTAN, ETTÄ VALITSEN OIKEAN YHTEISTYÖKUMPPANIN? Jani Muilu, liiketoimintajohtaja Ennen palveluntarjoajien vertailua yrityksellä on oltava selkeä kuva siitä, millaisille palveluille ja kalustolle tarve on olemassa. Jo pelkästään erikoiskoneiden tarve saattaa rajata vaihtoehdot minimiin. Vertailua tehdessä on myös pidettävä mielessä sopimusmalli palvelun yksikköhinta ei vielä kerro koko totuutta, vaan kokonaisuus muodostuu monen tekijän summasta: kalustosta, sijainnista, osaamisen tasosta, kokemuksesta ja ennen kaikkea työtavoista. Tämän tarkistuslistan avulla voidaan varmistaa tärkeimpien kriteerien huomiointi palveluntarjoajia vertaillessa. Työturvallisuus ja työtavat Työturvallisuus vaikuttaa koko teollisuuslaitoksen toimintaan: henkilö- ja materiaalivahingot, läheltä piti -tilanteet ja onnettomuustutkinta voivat pysäyttää tuotannon pitkäksikin aikaa. Työtavat, työturvallisuuden johtaminen ja onnettomuustilastot kuuluvat vertailukriteerien kärkeen. Toimitusvarmuus ja vasteaika Toiminta on usein paikallista, jolloin palvelu on nopeaa. Paikallisuus vaikuttaa paitsi toimitusaikaan myös hintaan matkakustannukset nostavat palvelun kokonaiskustannuksia. Käytettävä kalusto Samanmerkkinen laite voi olla toisella palveluntarjoajalla tehokkaampi kuin toisella. Tehokkuuden lisäksi on syytä vertailla polttoaineen kulutusta kaikki osatekijät vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Työn hinta vs. työn määrä Pelkkä hinta ei kerro kaikkea. Millainen on työn hinnan ja määrän välinen suhde? Seuraa palveluntarjoajien arvioimia työmääriä. Poikkeavatko ne suuresti toisistaan? Miksi? Kokemus ja referenssit Mitä palveluntarjoajan nykyiset sopimukset kertovat yrityksestä? Vuosia jatkunut yhteistyö kielii asiakastyytyväisyydestä. Referensseihin on syytä kiinnittää huomiota erityisesti palveluissa, jotka vaikuttavat suoraan tuotantoon ja laitoksen operatiivisiin toimintoihin. Tällaisia ovat esim. materiaalitoimitukset tai riskialttiit työt. Työvoiman käyttö Onko palveluntarjoajalla omaa henkilökuntaa vai hyödyntääkö yritys alihankkijoita? Puhuvatko työntekijät suomea? Entä teollisuuslaitoksen oma henkilökunta, mitä kieltä he taitavat? Onko kielimuurin riski olemassa? Kommunikaation sujuvuus on aina varmistettava. Palvelun laajuus Tarvitaanko palveluja yhdelle vai useammalle tehtaalle? Yhden tehtaan toiminnassa paikallinen palvelee usein parhaiten. Jos tukipalveluja tarvitaan useammalle tuotantolaitokselle, pystyy iso, koko maassa toimiva toimittaja tarjoamaan yhtenäiset palvelut samalla laadulla joka tehtaalle. Keskittäminen helpottaa laadunvalvontaa ja auttaa kehittämään tehtaan toimintoja. Pieni vai suuri? Pieni palveluntarjoaja on usein ketterä ja nopea liikkeissään päättäjät ovat itse mukana yrityksen operatiivisissa toiminnoissa ja toimitusketju on lyhyt. Toisaalta pienellä toimijalla palveluvalikoima ja käytössä oleva koneisto ovat usein rajattuja, mikä voi oman yrityksen toiminnan laajentuessa vaatia tukipalvelujen ostamista useammalta eri yritykseltä. Isolla toimijalla puolestaan toimitusvarmuus ja palvelut riittävät vastaamaan kasvavaankin tarpeeseen. Aikaisemmat kokemukset Mistä tukipalvelut on aikaisemmin ostettu ja onko toimijaan/ toimijoihin oltu tyytyväisiä? Miksi tai miksi ei? Mitä sopimus on sisältänyt ja mihin hintaan? Ovatko nämä tiedot tallessa? Suurten ikäluokkien eläköityminen on tuonut muutoksia tuotantokulttuuriin. Vuosikymmeniä totuttujen tapojen mukaan toimineet työntekijät ovat ostaneet palveluja samoilta toimijoilta pitkään ilman dokumentoituja tarjouspyyntöjä, sopimuksia tai tallennettuja tietoja palvelun sisällöstä. Hiljaisen tiedon tallentaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta palvelusopimukset sekä toteutumat ovat myös yrityksen tulevien työntekijöiden tiedossa. 8

9 6. MISTÄ KANNATTAA MAKSAA? Harri Krokfors, myyntijohtaja Teollinen ostaja joutuu usein pohtimaan, kuinka tukipalvelujen hintoja saataisiin nykyistä alemmas. Paine hintojen alentamiseen tulee normaalisti asiakkailta tai omistajilta. Tuotteita ja palveluja on saatava hankittua entistä edullisemmin, jotta oman lopputuotteen hinta olisi kilpailukykyisempi. Yhtälö on yksinkertainen ostaja saa tuotteistaan alhaisemman hinnan, joten toimittajien on saatava omastaan alhaisempi hinta. Niukkuutta jaetaan koko arvoketjussa. Malli toimii varsin hyvin sellaisissa palveluissa, joiden laadulla tai riskittömyydellä ei ole väliä. Palveluntoimittajan näkökulmasta laadun tuottaminen kuitenkin maksaa. Työturvallisuus, laadukas palvelusuoritus, henkilöstön kouluttaminen, moderni kalusto ja lukuisat muut osatekijät vaativat investointeja, jotta ne olisivat toimivia, riskittömiä ja laadukkaita. Leikkaamalla kulut äärimmäisen alas leikataan samalla laadun tasoa. Palvelut saa halvalla, mutta riskienhallinnan näkökulmasta tilanne ei välttämättä ole kovin mairitteleva. Mistä ostaja voi tietää, milloin hinta ja laatu kohtaavat optimaalisesti siten, että sopivaan hintaan saa riittävää laatua? Voisi kuvitella, että ei oikein mistään. Onneksi tilanne ei ole kuitenkaan aivan näin lohduton. Asiaa voi selvittää helposti muutamilla yksinkertaisilla asioilla. 1. Kokemukset Selvittämisen voi aloittaa miettimällä mitä on laatu ja mistä hinta muodostuu. Yksinkertaistettuna laadun voi käsittää odotusten ja kokemusten välisenä erona. Kokemukset ovat siis ensimmäinen tarkasteltava asia. Aiemmat kokemukset palveluntoimittajasta kertovat paljon. Ostajana on syytä pohtia, olenko ollut tyytyväinen palveluntoimittajan aiempaan suoritustasoon. Jos olen, miksi? Jos en ole, miksi en? 2. Mitä toimittaja tekee ja miten? Oliko palvelussa osa-alueita, jotka eivät toimineet? Tähän voi pureutua hieman syvemmin miettimällä mitä palveluntuottaja aiemmin teki ja miten. Usein näistä jälkimmäinen on kokemusten synnyttäjänä tärkeämpi ja kertoo, onko palveluun oltu tyytyväisiä. Varsinainen suoritus on saattanut olla hyvä, mutta yhteinen suunnittelu tai tiedonkulku on ollut puutteellista, eikä samanlaista epävarmuutta haluta kokea toista kertaa. 3. Mistä tyytymättömyys on johtunut? Mitä se paljastaa? Tästä päästäänkin helposti hinnanmuodostukseen, jonka pohdintaa voidaan terävöittää tarkastelemalla aiemmin tyytymättömyyttä aiheuttaneita asioita. Puuttuiko yhteisestä suunnittelusta suunnittelumenetelmä? Jäikö tiedonkulun toimintamalli kokonaan määrittelemättä? Edellä mainitut asiat kertovat siitä, että yritys ei 9

10 ole investoinut laadukkaaseen toimintaan kehittämällä toimintamallejaan, osaamistaan ja tietojärjestelmiään. Palveluntarjoajan pyytämän hinnan tulisi tällöin olla kilpailijoitaan alempi, sillä laadun tuottamisen kustannukset ovat muita alemmat. Toki tällöin on mietittävä tarkasti, mitä heikompi laatu voi tarkoittaa. 4. Onko palveluntarjoajalla systemaattinen toimintamalli? Asiakkaiden tarpeista kiinnostunut yritys, joka pyrkii tuottamaan tasalaatuista palvelua, kehittää jatkuvasti toimintaansa systemaattisesti ja turvallisesti, sekä investoi laadun tuottamiseen. Tällaiselle yritykselle kannattaa maksaa hieman korkeampi hinta erityisesti tilanteissa, joissa palvelut ovat liiketoimintakriittisiä, ja joissa odotusarvot toiminnasta ovat korkeat. Tällöin on todennäköistä, että maksamalleen rahalle saa aitoa vastinetta. Yllätyksiä ei tapahdu, ja palvelukokemus muodostuu kauttaaltaan positiiviseksi. 5. Turvallisuus Teollisissa tukipalveluissa työturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työturvallisuus on oikeastaan laadun mittari: se kertoo, kuinka laadukkaasti yrityksessä hallitaan työturvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta vai hallitaanko ollenkaan. 6. Markkinaosuus Palveluja tarjoavan yrityksen markkinaosuudesta voidaan päätellä pienin varauksin jotakin yrityksen toiminnasta ja toimintatavoista, kuten sen, ovatko muut asiakkaat olleet tyytyväisiä yrityksen toimintaan. 7. Taloudellinen asema ja sertifikaatit Ostajan on syytä tarkastella myös palveluja tarjoavan yrityksen vakavaraisuutta ja sertifikaatteja. On varsin todennäköistä, että hyvän taloudellisen aseman saavuttanut sertifioitu yritys tekee asiat paremmin kuin velkasaneerauksessa oleva. Laatuun on varaa panostaa, ja yritystä johdetaan ammattimaisesti. Vastuunottaja löytyy aina. 8. Muut asiakkaat Muiden asiakkaiden tarkastelu esimerkiksi referenssien kautta auttaa hahmottamaan yrityksen toimintaa. Asiakkuuksista voidaan päätellä paljon: mikäli yrityksellä on useita saman toimialan asiakkaita ja selkeitä saavutuksia referensseinä, on se hyvä merkki yrityksen toiminnasta. Näillä muutamilla edellä kuvatuilla ylätason perusasioilla saa suhteellisen helposti kuvan siitä, kykeneekö yritys tuottamaan odotettua laatua oikeaan hintaan ja vastaavatko palvelutarjonta ja toimintamalli omia tarpeita. Miten teollisuuden kustannukset saa kuriin? Asiakkuusjohtaja Juha-Matti Laurila kertoo blogissa 5 vinkkiä parempaan vuosisuunnitteluun. 10

11 7. VASTUU VELVOITTAA TOIMIMAAN FIKSUSTI Antti Tervo, toimialajohtaja Yritysvastuu muodostuu jokapäiväisestä tavasta toimia: lakien ja määräysten noudattamisesta, rehellisestä ja läpinäkyvästä toiminnasta, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kunnioittamisesta, työturvallisuudesta, osaamisen kehittämisestä, ympäristöstä huolehtimisesta, kaluston ja työvälineiden kunnossapidosta sekä laadukkaasta työnjäljestä. Mutta miten vastuullisuus näkyy työarjessa? Miten voidaan varmistaa, että yhteistyökumppaniksi valitaan vastuullisesti toimiva yritys ja miksi sen pitäisi kiinnostaa teollisuuden tukipalvelujen ostajaa? 1. Vastuu turvallisuudesta Työturvallisuuden merkitys korostuu aina teollisessa toiminnassa. Yrityksen tapa lähestyä turvallisuutta kertoo toiminnasta kaiken oleellisen: millaiset suojavarusteet on käytössä ja miten niitä käytetään, miten henkilökuntaa koulutetaan, miten havaintoja kerätään, miten riskeihin reagoidaan ja miten tietoa jaetaan? Vastuullinen yritys varmistaa omien työntekijöidensä lisäksi jokaisen samassa ympäristössä työskentelevän ihmisen ja yrityksen turvallisuuden. Riskit ennakoidaan ja niistä informoidaan myös muita. Henkilövahinkojen ja niistä koituvien menetysten lisäksi työtapaturma saattaa pysäyttää koko tuotannon, mikä tarkoittaa vääjäämättä rahallisia menetyksiä. Teollisuuden aloilla työturvallisuusriskit ovat suuret, ja jokaisen tehdasalueella työskentelevän yrityksen on sitouduttava samoihin turvallisuusperiaatteisiin. Vuonna 2016 voimaan tullut työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön uudistus tarkentaa merkittävästi työnantajan velvollisuuksia. Millaisia muutoksia uudistus toi työtapaturmien vakuutukseen? 2. Vastuu ympäristöstä Ympäristövastuu ei ole valintakysymys, vaan ympäristölainsäädännön määrittelemää. ISO sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä kertoo ympäristövelvoitteiden noudattamisesta ja vastuullisesta toiminnasta. Vastuunsa tunteva toimija paitsi kierrättää jätteensä myös sitoutuu kierrätyksen kehittämiseen sekä toimintansa ympäristövaikutusten minimoimiseen kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Yrityksen oman toiminnan lisäksi myös yhteistyökumppaneilta ja sidosryhmiltä on syytä edellyttää vastuullista ympäristöasioiden hoitoa. Miten tunnistat ja ennakoit teollisuuden ympäristöriskit? Ympäristöjohtamisen asiantuntija Jenni Takala kertoo lisää blogissa. 3. Vastuu työtavoista Työtavat ja -turvallisuus kulkevat käsi kädessä. Yrityksen johdon vastuulla on perehdyttää työntekijät vastuullisiin työskentelytapoihin eri työvaiheissa sekä kouluttaa henkilökuntaa säännöllisesti. Vastuullisiin työskentelytapoihin kuuluu työpisteen ja -ympäristön siisteys: epäjärjestys ja siivottomuus luo aina työturvallisuusriskin. Entä noudattaako henkilökunta tehdasalueen nopeusrajoituksia ja liikennesääntöjä? Seurataanko työntekijöiden ajotapaa: nopeutta, äkkijarrutuksia, läheltä piti -tilanteita ja vaaranpaikkoja? 4. Vastuu työkaluista ja kalustosta Millaista kalustoa ja koneita yrityksellä on käytössään? Onko työkalut sekä laitteet huollettu ja tarkastettu? Käyttääkö yritys omaa kalustoa vai vuokrataanko se muualta? Onko yrityksellä itsellään mahdollisuus vaikuttaa laitteiden huoltoon ja kuntoon? Kuka laitteet huoltaa oma henkilökunta vai ulkopuolinen yritys? 5. Vastuu tiedonkulusta Yritysvastuu muodostuu sanojen, tekojen ja toimintatapojen kautta. Viestintä on aina tärkeässä osassa: jos epäkohta löytyy, kuinka siitä viestitään yrityksen sisällä? Kuinka siitä viestitään yhteistyökumppaneille ja sidosryhmien ulkopuolelle? Miten epäkohtiin reagoidaan ja mitä niille tehdään? Miten muutostilanteissa toimitaan ja kulkeeko tieto muutostilanteesta yrityksen ja tehdasalueen sisällä? 11

12 8. TYÖTURVALLISUUS ON VÄÄRÄ PAIKKA SÄÄSTÄÄ Heikki Huttunen, työturvallisuuspäällikkö Turvallisuuden johtaminen vaihtelee suuresti paitsi isojen ja pienien toimijoiden myös toimialojen välillä. Joka yrityksessä ei kuitenkaan tavoitteellisesti johdeta työturvallisuutta, vaikka näin pitäisi olla. Työturvallisuuden johtaminen ei ole vain esimiesten vastuulla, vaan myös työntekijät on perehdytettävä turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuudesta puhuttaessa tavoitteet eivät ole vain täyttymistä vaan ylittämistä varten. Työturvallisuuden tavoitteet ja toimintamallit on kehitettävä yhteistyössä kaikkien teollisuusalueella toimivien yritysten kesken. Yhteistyöyritysten henkilökunnan ja vuokratyövoiman on sitouduttava täysin samoihin toimintamalleihin kuin omien työntekijöiden. Työturvallisuus on ennen kaikkea asennekysymys turvallisuuden ja sen parantamiseen tähtäävän toiminnan on oltava positiivinen ja arkea helpottava, ei negatiivinen tai työntekoa vaikeuttava asia. Asenteeseen kuuluu kaverin tukeminen ja varoittaminen sekä havainnoista raportoiminen, mutta myös kiittäminen ja kehuminen aina, kun siihen on aihetta. Työturvallisuus alkaa huolehtimalla, että perusasiat ovat kunnossa: työohjeet ovat selkeät, työ huolellisesti suunniteltu, riskienhallintaan sekä ennakointiin on panostettu ja turha kiire on poissa. Työturvallisuuteen on sitouduttu ja se suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Tiedetäänkö jokaisessa tehdasalueella toimivassa yrityksessä, milloin työntekijäsi työskentelevät korkeissa paikoissa? Ylhäällä työskentely luo aina riskin: työkalun putoaminen jo muutamankin metrin korkeudesta on aina hengenvaarallista. Työturvallisuus ei tarkoita vain omien työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimista, vaan joka ainoan työmaalla työskentelevän ihmisen huomioimista. Yhdessä suunnittelu takaa sen, ettei toisille aiheuteta turhia riskejä. Työturvallisuuden johtaminen korostuu aina, kun työympäristössä tapahtuu muutoksia. Muutostilanteissa läsnä on paljon ihmisiä, joista jokaisella on kiire. Silloin myös riskit kasvavat. Joko tunnet työturvallisuuden mittarit? Blogissa esittelyssä muun muassa LTA (lost time accidents) ja TRIF (total recordable incident frequency). 12

13 MITEN TYÖTURVALLISUUTTA VOIDAAN PARANTAA? 8 KONKREETTISTA VINKKIÄ! TYÖNALOITUSLISTA Luokaa yhteinen työnaloituslista eli checklist: työtä ei saa aloittaa ennen kuin listan jokainen kohta on käyty läpi. Listan avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, ettei katon rajassa työskentelevien alapuolella ole ketään töissä. On erittäin tärkeää, ettei yritys unohda ilmoittaa korkean paikan työstä. Informaatioketjun yhdenkin lenkin pettäminen voi luoda työympäristöön hengenvaaran. TYÖTURVALLISUUSKIERROS Työturvallisuuskierros eli safety walk: tehdäänkö työturvallisuuskierroksia säännöllisesti? Jaetaanko tehdyt havainnot jokaisen alueella toimivan yrityksen ja työntekijän tietoisuuteen? TYÖTURVALLISUUSTUOKIO Järjestäkää viikoittainen työturvallisuustuokio: koko henkilökunnalle yhteisessä tapaamisessa käydään läpi viikon aikana sattuneet läheltä piti -tilanteet, onnettomuudet ja työturvallisuushavainnot sekä pohditaan yhdessä, miten vastaavia tilanteita voidaan jatkossa välttää HELPPOUS Tehkää havaintojen raportoimisesta helppoa: puhelimet kulkevat työntekijöiden taskuissa työpisteestä toiseen. Valjastakaa työntekijöiden käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla havainnosta voi ilmoittaa nopeasti, helposti ja viiveettä. PEREHDYTYS Säännölliset perehdytykset: ovatko työohjeet jokaisen työntekijän tuoreessa muistissa? Onko käytössä oikeanlainen ja tarkastettu kalusto? Käytetäänkö suojaimia oikein? Onko suojaimet tarkastettu? Onko asenne kunnossa? Työturvallisuus alkaa asenteesta! HSEQ-ARVIOINTI HSEQ-arviointi: ulkopuolisen toimijan tekemä arviointi antaa yrityksesi työturvallisuustilanteesta kattavan kokonaiskuvan. Inspectan järjestämässä HSEQ-arvioinnissa käydään läpi työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukokonaisuudet sekä tarkastetaan, miten nämä osaalueet linkittyvät yrityksen johtamiseen. 4 RAPORTOINTI Kannustakaa henkilökuntaa raportoimaan. Laadukkaista ennaltaehkäisevistä havainnoista ja toimenpide-ehdotuksista voidaan maksaa rahallisia kannustimia, mikä on todistetusti tehokas keino työturvallisuusajattelun parantamiseen työyhteisössä. 8 NOLLAPELI Tavoitteeksi nollapeli: sitouttakaa työntekijät ja yhteistyöyritykset nolla työtapaturmaa -tavoitteeseen. Työturvallisuus alkaa asenteesta! 13

14 PIENET LAIMINLYÖNNIT SUURET SEURAUKSET Jokainen onnettomuus maksaa, mutta onnettomuudessa voidaan menettää myös asioita, joita ei rahassa voi mitata tai korvata. Pahimmillaan onnettomuus voi viedä hengen. Se voi viedä työkyvyn lapsiperheen isän tai äidin sokeutuessa tai joutuessa loppuiäkseen pyörätuoliin koko perheen arki muuttuu pysyvästi. Huonoimmassa tapauksessa onnettomuudesta ei ole paluuta entiseen, vaikka käytössä olisi kaikki maailman varat. Päivittäisillä valinnoilla on väliä. Työturvallisuuteen vaikuttavat valinnat on mahdollista ja syytä tehdä oikein. Työturvallisuuden johtamista on painotettava myös työntekijöiden keskuudessa, sillä esimiehet eivät aina ole paikalla. Millainen on sinun työympäristösi työturvallisuuspolitiikka? Millaiset ovat työturvallisuustavoitteet onko niitä? Työtapaturmat aiheuttavat Suomessa satojen miljoonien eurojen kustannukset joka vuosi. Miten tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan? Miten työtä valvotaan? Millainen on esimiesten koulutustaso? Miten työntekijöitä perehdytetään työturvallisuusajatteluun? Mikä on käytettävän kaluston kunto? Kuinka usein vaaratilanteita syntyy? Miten niihin reagoidaan? Näitä asioita on painotettava myös tukipalveluja tarjoavan yrityksen valinnassa. Aina löytyy halvempi tarjous, mutta mitä halpa hinta sisältää? Työturvallisuus on väärä paikka säästää! Työtapaturman hinta on kova. Heikki Huttunen kertoo blogissa 5 vinkkiä niiden välttämiseen. 14

15 9. TUKIPALVELUIDEN KESKITTÄMINEN SÄÄSTÄÄ EUROJA Harri Krokfors, myyntijohtaja Teollisuusyrityksille on tyypillistä ostaa kertasuoritteita erityisesti sellaisilla aloilla, joissa ostettava palvelu on henkilösidonnaista ja sille on määriteltävissä selkeä alku ja loppu. Hyviä esimerkkejä tällaisista palveluista ovat esimerkiksi siivous tai erilaisten teollisten prosessien pesut. Kertasuoritetta ostaessa päätös tehdään hyvin usein hintaan perustuen, ja toimijoita voidaan vaihtaa hyvin helposti sopimuskauden päätyttyä. Tavoitteena on ostaa tarvittava suorite niin edullisesti kuin se on mahdollista. Malli on vanha ja kuulostaa hyvin järkevältä. Mutta onko se sitä lopulta? Miksi teollisten tukipalvelujen ostajan kannattaisi tuijottaa kaikkea muuta kuin hintaa? Mitä halpa hinta tarkoittaa? Pelkkään suorituksen hintaan keskittyvä ostotoiminta tuottaa mahdollisimman halvan ratkaisun, joka on valitettavasti laadultaan usein heikoin. Mikäli ostettavan palvelun laadulla ei ole merkitystä, toimii malli varsin hyvin. Mikäli laadulla on merkitystä oman liiketoiminnan tai sen lopputuotteiden kannalta, ei vanha malli toimi. Kova hintakilpailu johtaa toimijat usein tilanteeseen, jossa laadusta on tingittävä, jotta kustannukset saadaan mahdollisimman alas. Tästä seuraa useita asioita: työntekijöille on maksettava mahdollisimman vähän palkkaa, heidän koulutustaustansa on oltava mahdollisimman alhainen ja kalusto on optimoitava kustannuksiin nähden eli kalustoinvestointeja ei voida tehdä riittävästi. Jopa työturvallisuudesta on joidenkin yritysten pahimmassa tapauksessa tingittävä, huolimatta siitä, että kuten yllä todettiin, työturvallisuus on väärä paikka säästää. Palvelua toimittavan yrityksen on siis valittava liiketoimintastrategiakseen kustannusjohtajuus. Se tarkoittaa, että kaiken on oltava halvinta mahdollista, jotta hintakilpailussa menestyttäisiin. Se näkyy väistämättä myös asiakkaalle. Mitä hintakilpailu tekee kehitykselle? Ostaja voi aina pyrkiä vaatimaan mahdollisimman korkeaa laatua ja halpaa hintaa. Kysymys on tällöin kuitenkin aina joko taitilanteesta: on valittava, kumpaa painotetaan enemmän, hintaa vai laatua. Usein päädytään kompromissiin, jonka lopputuloksena on halvin mahdollinen hinta ja siedettävä palvelun laatu. Näin jatketaan vuodesta toiseen. Välillä vaihdetaan toimittajaa ja toivotaan parempaa laatua siinä harvoin onnistumatta, sillä halvimman mahdollisen hinnan vaatimus tuottaa palveluntarjoajalle paljon toiminnallisia haasteita. Toimittaja lisäksi tietää, että hänen yrityksensä voidaan taas nopeasti vaihtaa halvempaan sopimuskauden umpeuduttua, joten kehittäminen on haastavaa. Yhteistyöllä parempaan lopputulokseen Tästä pääsemmekin vuorovaikutuksen todelliseen haasteeseen: onko ostaja myyjä-asetelma sittenkään järkevä? Olisiko kaikkien kannalta parempi miettiä yksissä tuumin, mitä pitää saada aikaan? Miten ostavan yrityksen toimintakykyä ja palvelun laatua voidaan ylläpitää toivotulla tasolla oikeaan hintaan ja kehittää yhdessä? Yhteinen kehittäminen edellyttää jatkuvuutta ja luottamusta sekä ostaja myyjä-suhteen uudelleen määrittelyä. Toimittajan sijaan puhutaankin kumppanista. Kumppanuudessa on kysymys kaikki voittaa -tilanteesta. Yhdessä sovitaan, mitä palvelua tuotetaan ja mihin hintaan, miten palvelu skaalautuu tarpeiden muuttuessa ja mitä tehdään yllättävissä tilanteissa. Palvelua kehitetään yhdessä ostajan lähtökohdista jatkuvasti parantaen. Kumppanuus poikkeaa merkittävästi vanhan mallin aiheuttamasta häviäjä voittaja-asetelmasta, jossa ostaja voittaa ostamalla liian halvalla ja palvelun tuottaja häviää, jolloin laatu usein kärsii. Toisinpäin ajateltuna ostaja voi maksaa liikaa, ja myyjä on voittajan roolissa saaden ylihintaa huonosta palvelusta. Kertasuoritteita ostaessa vain harvoin on niin, että molemmat osapuolet voittaisivat. Se olisi kuitenkin mahdollista, mikäli palvelun tuottaja kykenisi tuottamaan parasta palvelua halvimmalla mahdollisella hinnalla. Työvoimavaltaisessa liiketoiminnassa tämä on valitettavasti äärimmäisen harvinainen ilmiö. Jos yrityksen omana strategiana on tuottaa kilpailijoita laadukkaampia tuotteita ja palveluja, on ristiriita olemassa. Halvoilla ja heikkolaatuisilla tukipalveluilla ei kyetä tuottamaan vaadittavaa laatua. 15

16 Osta lopputulosta, älä suoritusta Palvelun tuottajan ja ostajan välillä painopistettä olisi hyvä siirtää lopputuotosten aikaansaamisen suuntaan. On hyvä pohtia yhdessä mitä pitää saada aikaan, kuinka nopeasti, miten, millä kustannuksilla ja laadulla? Kuinka varautua yllätyksiin ja minimoida riskit? Siirtämällä huomion kertasuoritteista laajempien kokonaisuuksien hankintaan ostajalle avautuu täysin uudenlainen mahdollisuus optimoida palvelutuotantoaan ja lisätä ymmärrystä isosta kuvasta siitä, mikä on todella tärkeää ja minkä voi jättää vähemmälle. Optimaalinen vaihtoehto on valita sellainen palveluntuottaja, joka kykenee tuottamaan suuren osan tarvittavista tukipalveluista. Palveluntuottaja voi silloin tehdä omaan toimintaansa rakenteellisia muutoksia, jotka mahdollistavat sen, että hintataso kehittyy oikein ja ostajan vaatimukset täyttyvät sekä toiminta kehittyy. Näin myös henkilöresurssien optimoinnista tulee mahdollista aivan uudella tavalla kustannukset huomioiden. 16

17 10. YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ MOLEMMAT HYÖTYVÄT Juha-Matti Laurila, asiakkuusjohtaja Kun teollisuuden tukipalveluissa ostetaan suoritteita, saa rahoilleen vastineeksi juuri sitä: suoritteita. Siivouskertoja, jäteastioiden tyhjentämistä ja viemäreiden puhdistusta. Sijoittamalla palvelun laatuun suoritteiden sijaan asiakas voi ansaita omalla toiminnallaan enemmän. Laadukkaan palvelun tunnusmerkki on toiminnan kehittäminen. Mekaanisen suorittamisen lisäksi keskitytään parantamaan asiakkaan prosesseja. Parhaimmillaan konsultointi, aktiivinen toiminnan kehittäminen ja asiakkaan sparraaminen johtavat lopputulokseen, jossa molemmat hyötyvät. Hyötyjä ei kuitenkaan synny ilman konkreettisia toimia. Powerpointit ja hienot kaaviot eivät riitä muuttamaan tehtaan henkilöstön asenteita. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä palveluntarjoajan ja ostajan välillä. Ja sitä laadukas palvelu parhaimmillaan on, yhteistyötä. Mitään ei tapahdu sormia napsauttamalla. Jos halutaan saada isoja asioita aikaiseksi, tarvitaan investointeja ja strategisen tason päätöksiä. Ja kun päätökset on tehty, toimintatapojen muutos on vietävä käytäntöön. Muuten toiminnan kehittäminen jää teorian tasolle eikä mikään muutu. Lähestyykö vuosihuolto? Lataa muistilista! Kokosimme avuksesi muistilistan, jota voit käyttää vuosihuollon suunnittelun tukena. Näin mikään tärkeä vaihe ei unohdu matkan varrella. 17

18 SUOMI TARVITSEE ENERGIAA, RAAKA-AINEITA JA TYÖTÄ. NIITÄ SYNTYY KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka yhdessä asiakkaidensa kanssa on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Teollisuusasiakkaamme haluavat entistä tiukemmin keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. L&T:n Teollisuuspalvelut auttaa asiakasta tässä tavoitteessa huolehtimalla tukipalveluista kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme ratkaisuja erilaisten sivuvirtojen hyödyntämiseen ja turvalliseen loppusijoitukseen, viemärihuoltoon ja prosessipuhdistukseen sekä ympäristörakentamiseen. Lue Lassila & Tikanojan blogista lisää asiantuntevia näkemyksiä! Lassila & Tikanoja Oyj Valimotie 27, Helsinki (yritykset) (yksityiset) JÄTEHUOLTO JA KIERRÄTYS KIINTEISTÖHUOLTO JA -TEKNIIKKA SIIVOUS JA TUKIPALVELUT VIEMÄRIHUOLTO KORJAUSRAKENTAMINEN PROSESSIPUHDISTUS YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

OPAS KASVUYRITTÄJÄN HANKINTOIHIN KÄÄNNÄ SIVUA

OPAS KASVUYRITTÄJÄN HANKINTOIHIN KÄÄNNÄ SIVUA OPAS KASVUYRITTÄJÄN HANKINTOIHIN OSTOT TUKEVAT KASVUA Kasvuyrittäjänä tiedät, että kasvu on ennen muuta tekemistä. Millaisia tekoja tarvitaan tuloksekkaaseen ostamiseen? Tässä Esan seitsemän steppiä, joilla

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle

Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle Sanoista tekoihin turvallisuutta yhteiselle työpaikalle Mika Liuhamo, tuotepäällikkö https://fi.linkedin.com/in/liuhamo 2 Miksi? Lähtökohtia kehittämiselle Liiketoiminta Työn sujuvuus, tuottavuuden parantaminen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito Talotekniikan kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä

Kiinteistöjen ylläpito Talotekniikan kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä Kiinteistöjen ylläpito Talotekniikan kipupisteitä ja hyviä käytäntöjä Antti Alanko IV-asiantuntija Rakennusterveysasiantuntija (C-24269-26-18) Ylläpito Ylläpito on jonkin järjestelmän oikean toiminnan

Lisätiedot

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän. sertifiointi. Trust, Quality & Progress ISO 45001:2018. Kiwa Inspecta

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän. sertifiointi. Trust, Quality & Progress ISO 45001:2018. Kiwa Inspecta Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointi ISO 45001:2018 Kiwa Inspecta Trust, Quality & Progress Sisällys Yleistä 2 Mitä hyötyjä ISO 45001- standardista on yrityksille? 3 Mitä ISO 45001 edellyttää?

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat?

Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat? Pilvipalvelut Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat? Pilvipalvelut - Mistä on kyse ja mitä hyötyä ne tuovat? Suurin osa kaikista uusista it-sovelluksista ja -ohjelmistoista toteutetaan pilvipalveluna.

Lisätiedot

Miten perintä vaikuttaa tilitoimiston asiakassuhteisiin? Kohti kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia

Miten perintä vaikuttaa tilitoimiston asiakassuhteisiin? Kohti kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia Miten perintä vaikuttaa tilitoimiston asiakassuhteisiin? Kohti kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia Sisällys Johdanto Asiakastyytyväisyyttä monella tasolla Henkilökohtaisen palvelun merkitys 3 4

Lisätiedot

3 ratkaisua perintää koskeviin haasteisiin

3 ratkaisua perintää koskeviin haasteisiin 3 ratkaisua perintää koskeviin haasteisiin Sisällys Johdanto I Eroon hitaasta kassavirrasta II Taloushallinnon kiire ja resurssivaje kuriin III Parempaa asiakaspalvelua velallisasiakkaille Lisää luettavaa

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma

Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Isännöinnin laatu ja sen mittaaminen? - taloudellinen näkökulma Toimitusjohtaja Tero Heikkilä Suomen Isännöintiliitto ry www.isannointiliitto.fi Suomen Isännöintiliitto ry edustaa isännöintitoimialaa.

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä

Suomen teollisuuden kunnossapitäjä Suomen teollisuuden kunnossapitäjä PEPT Oy Ab on vuonna 1992 perustettu perheyritys, jonka merkittävintä osaamista ovat teollisuuden eristys- ja telinetyöt sekä LVI-eristäminen. PEPT Oy Ab tarjoaa teollisuudelle

Lisätiedot

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja.

Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Nä e yt ut siv 4 Kilpailutus Kilpailuttamiselle kannattaa varata tarpeeksi aikaa, sillä kiireessä tehdään usein vääriä ratkaisuja. Kilpailutusvaiheeseen kuuluu kilpailutustavan päättäminen, tarjouspyynnön

Lisätiedot

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA?

ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? ONKO LAADUKASTA TEHOKKUUTTA? Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa laatuun ja tehokkuuteen Menetelmä- ja aikastandardien merkitys Jaana Ylitalo jaana.ylitalo@pam.fi 26.10.2011 1 PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola

Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa Ilkka Sihvola Painoarvojen ja erilaisten laskukaavojen käyttäminen tarjousten vertailussa 1 Helsingin Sanomat..pikku uutinen muutaman vuoden takaa 2 Esimerkki tältä aamulta (13.6.2017, klo 9:08) Viimeisin Hilmassa julkaistu

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteet Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (180 osp) on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuusajattelu haltuun! Kohden tapaturmatonta energiateollisuutta

Ennakoiva työturvallisuusajattelu haltuun! Kohden tapaturmatonta energiateollisuutta Ennakoiva työturvallisuusajattelu haltuun! Kohden tapaturmatonta energiateollisuutta 1 Ala on sitoutunut nolla tapaturmaa tavoitteeseen, joka saavutetaan: Jämäkän turvallisuusjohtamisen, -suunnittelun

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen

Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Työturvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Ville Peijariniemi 3.12.2015 Strategia 2 Liiketoiminta ja ihmiset Johdamme liiketoimintaamme johtamisperiaatteidemme mukaisesti. Empowerin henkilöstön odotetaan

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy janne.metsolahti@yit.fi MITÄ ON GEMBA-WALK? Sana gemba tulee japanin kielestä ja tarkoittaa todellista paikkaa, paikkaa jossa arvo tuotetaan

Lisätiedot

ONKO YRITYKSILLÄ KYKYÄ SOPEUTUA ENNAKOIMATTOMIIN MUUTOSTILANTEISIIN Valmiusasiamies Jaakko Pekki

ONKO YRITYKSILLÄ KYKYÄ SOPEUTUA ENNAKOIMATTOMIIN MUUTOSTILANTEISIIN Valmiusasiamies Jaakko Pekki ONKO YRITYKSILLÄ KYKYÄ SOPEUTUA ENNAKOIMATTOMIIN MUUTOSTILANTEISIIN 28.11.2018 Valmiusasiamies Jaakko Pekki YRITYSTEN KESKEINEN MENESTYSTEKIJÄ ON KYKY ENNAKOIDA! Yrityksen johdolla tulee olla käsitys siitä,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

1. Vastuullinen kumppani

1. Vastuullinen kumppani YRITYSVASTUURAPORTTI 2016 1 1. Vastuullinen kumppani Näin onnistut kilpailuttamisessa Tunnetko jo kilpailutuksen erityisvaatimukset omalla toimialallasi? Entä minkä verran kilpailutukseen on hyvä varata

Lisätiedot

Harkittua omistajuutta kuntatekniikkaan, kyselyn tuloksia

Harkittua omistajuutta kuntatekniikkaan, kyselyn tuloksia Harkittua omistajuutta kuntatekniikkaan, kyselyn tuloksia Kuntamarkkinat Hanna Kemppainen Tausta ja tavoitteet KEHTO-foorumin yhteishanke Kuuluu projektikokonaisuuteen: Harkittua omistajuutta työkaluja

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto Elina Oivanen Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 11.12.2017 Elina Oivanen Esimiestyön tutkinto Erikoisammattitutkinto Ohjaajatasolle jatkossa Lähiesimiestyön ammattitutkinto Ei osaamisaloja eikä

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi Kiwa Rima Kiwa Inspecta Trust, Quality & Progress Mitä hyvä yritysturvallisuuden johtaminen on? Turvallisuuden johtaminen on tavoitteellista ja liiketoimintaa

Lisätiedot

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi.

Esityksen agenda. Antti Ylä-Jarkko. Listoille. Tavoitteen sparraus. 1. Ammattimaisen hankinnan knopit. Menetelmän valinta. Ekosysteemi. Esityksen agenda Listoille 1. Ammattimaisen hankinnan knopit Tavoitteen sparraus Menetelmän valinta Ekosysteemi Sika säkissä Henkireiät 2. Kustannustenhallinnan knopit Toimittajaohjaus Sopimukset Osaamisen

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Tehyn. avain- sanat. päättäjille

Tehyn. avain- sanat. päättäjille Tehyn avain- sanat päättäjille Sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat isoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Myös niitä koskevia muutoksia voi olla vaikea hahmottaa. Siksi Tehy listaa päättäjille viisi

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi

Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi Yritysturvallisuuden johtamisen arviointi Kiwa Rima Kiwa Inspecta Trust, Quality & Progress Mitä hyvä yritysturvallisuuden johtaminen on? Turvallisuuden johtaminen on tavoitteellista ja liiketoimintaa

Lisätiedot

Palveluiden hankinnan hyvät käytännöt

Palveluiden hankinnan hyvät käytännöt Palveluiden hankinnan hyvät käytännöt - Taloyhtiö palveluiden ostajana Toiminnanjohtaja Hasse Renfeldt, Kiinteistöliitto Kanta-Häme Ry Millaisia palveluita ostetaan? Pitkäaikaisia (Toivottavasti!) Isännöinti

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

Expert in insulation and scaffolding

Expert in insulation and scaffolding Expert in insulation and scaffolding Hyvät asiakkaat Olemme kohta 30 vuotta toiminut perheyritys. Tällä hetkellä kuulumme pohjoismaiden suurimpiin yrityksiin, joka tarjoaa sekä eristystä että telineratkaisuja.

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ ASIAKKAAN VAIKUTTAMINEN OMIIN PALVELUIHIN ASIAKASPROSESSISSA

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ ASIAKKAAN VAIKUTTAMINEN OMIIN PALVELUIHIN ASIAKASPROSESSISSA YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 26.03.2018 ASIAKKAAN VAIKUTTAMINEN OMIIN PALVELUIHIN ASIAKASPROSESSISSA KOKEMUKSIA ASIAKASSUUNNITELMAN TEOSTA POSITIIVISTA Hyviä kokemuksia, yksilöllinen kohtaaminen tärkeää. Pystyy

Lisätiedot

REDOFLOW. Kokonaisvaltainen toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan ratkaisu pkyrityksille. Redoflow on kehitetty alusta asti pkyritysten

REDOFLOW. Kokonaisvaltainen toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan ratkaisu pkyrityksille. Redoflow on kehitetty alusta asti pkyritysten Kokonaisvaltainen toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan ratkaisu pkyrityksille Redoflow on kehitetty alusta asti pkyritysten toiminnanohjauksen ja tiedonhallinnan tarpeita silmällä pitäen: se on kustannustehokas,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy YRKK18A Agrologi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto Ruokaketjun kehittämisen koulutuksen opinnot on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Avarn Security. Ensiluokkaista turvallisuutta vastuullisesti

Avarn Security. Ensiluokkaista turvallisuutta vastuullisesti 23.5.2019 Avarn Security Ensiluokkaista turvallisuutta vastuullisesti AVARN Security Liikevaihto n. 130 miljoonaa euroa* Asiakasarvon tuottaminen reaaliaikaisten ratkaisujen kautta. Yli 3 500 työntekijää*

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija osaa

Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija osaa Kodin siivous erityistilanteissa 20 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa suunnitella kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa tehdä kodin siivouksen erityistilanteessa asiakaskohteessa

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg

Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin. Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Laadunhallinnan viralliset tasot Katsaus laadun todentamiseen ja virallisiin vaatimuksiin Technopolis Linnanmaa 19.2.2015 Kaj von Weissenberg Johtamisjärjestelmä Näkemyksiä laadun hallintaan, sisältä ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 88. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 482/2017 02.08.00 88 Valtuustokysymys koulujen siivoukseen liittyvien ostopalvelujen ongelmista (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Aija Leino, puh. 050 566 7134

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (24.8.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän keskustelu Miksi jatkuva parantaminen ja ennakkokyselyssä havaitut asiat haastavat? Luottamus Luo merkitys Sitouttaminen Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa Juho Rantala 8.11.2011 Kuopio Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsätalouden erikoispiirteitä Perinteinen toimintakulttuuri lyhytjänteinen

Lisätiedot

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio

Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Ami-säätiön ja Amiedun tulevaisuusvisio Työelämän muutos Ennakointikamari 4.4.2016 Timo Karkola Johtaja, rehtori Työ ja johtaminen tulevaisuudessa? 4 tärkeintä asiakas kysymystä Kuka on asiakkaani, kenen

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti ihminen edellä. Johanna Perälä

Henkilökohtainen budjetti ihminen edellä. Johanna Perälä Henkilökohtainen budjetti ihminen edellä Johanna Perälä 2.5.2019 Muutos sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä -> ajattelutavan muutos Ihminen edellä Hogeweyn dementiakylä 2 Minkälaisia muutostrendejä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013

RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY. Kari Lohva 24.10.2013 RUDUKSEN TURVALLISUUSTYÖN ESITTELY Kari Lohva 24.10.2013 Turvallisuustavoitteita Ei kuolemantapauksia Ei vakavia tapaturmia Nolla tapaturmaa Tapaturmapyramidi - Vähentämällä tapaturmien määrää vähenevät

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Työvaatepalvelut Hyvää tyyliä Hyvää fiilistä Parasta työtä

Työvaatepalvelut Hyvää tyyliä Hyvää fiilistä Parasta työtä Työvaatepalvelut Hyvää tyyliä Hyvää fiilistä Parasta työtä TYÖVAATE- PALVELUMME pitää huolta Ihmisistä Turvallisuus on taitolaji. Työstä Paras suoja työllesi. Tyylistä Tyylipuhtaasti töihin. 2 Monta hyvää

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa

Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa Henkilökohtainen budjetti maakuntauudistuksessa Henkilökohtaisen budjetin pilotointi Tampereella 2016-2019 1 Mitä kokemuksia henkilökohtaisesta budjetista on saatu? Tampereella henkilökohtaista budjettia

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI

Kiviainespäivät Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Kiviainespäivät 18.-19.1.2018 Kiviainesalan turvallisuuskilpailu 2018 TIMO PINOMÄKI Sisältö Kiviainesalan turvallisuuskilpailu ja havaintoja historiasta sekä nykytilasta Kiviainesalan turvallisuuskilpailu

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat

Kokonaisuuksien, riippuvuuksien ja synergioiden hahmottaminen helpottuvat Johtaminen voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: 1. Arvojohtaminen (Leadership) 2. Työn(kulun) johtaminen (Process management) 3. Työn sisällön ja tulosten/ tuotosten johtaminen (esim. Product management)

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot