3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT"

Transkriptio

1 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ PIHLAJAKOSKI, KUHMOINEN VEHKOO, MULTIA ILOSJOKI, PIHTIPUDAS SOIDINMÄKI, SAARIJÄRVI VESTONMÄKI, TOIVAKKA/JOUTSA... 20

2 2 JOHDANTO Tähän muistioon on koottu Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimapuistoalueiden taustatiedot. Näitä ovat rakennettu ympäristö, voimassa olevat kaavat, elinkeinotoiminta, lentoturvallisuus, linnusto ja eläimistö, suojelualueet ja Natura-alueet, matkailu ja virkistys, yleispiirteinen maisemarakenne, kulttuuriympäristö, viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus ja muut huomioon otettavat asiat. Maakuntakaavassa esitetään yhdeksän tuulivoimapuiston aluetta. Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimapuistoalueet Alue Kunta Pintaala km 2 1 Häähninmäki Hankasalmi/Konnevesi 5,4 2 Kärkistensalmi Jyväskylä 7,3 3 Jämsänniemi Jämsä 26,0 4 Vekkula Jämsä 7,7 5 Pihlajakoski Kuhmoinen 8,3 6 Vehkoo Multia 7,2 7 Ilosjoki Pihtipudas 7,4 8 Soidinmäki Saarijärvi 3,3 9 Vestonmäki Toivakka/Joutsa 15,0 Yhteensä 87,6 Alueiden teknistaloudelliset analyysit ja visualisoinnit on kuvattu seuraavissa selvityksissä: Sisä-Suomen tuulivoimaselvitys. Hafmex Wind Oy. Projekti YTJ 035 Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisäalueet. Hafmex Wind Oy

3 3 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI Rakennettu ympäristö Alue on lähes asumatonta. Alueella on hyvä metsäautotieverkosto. Alueen länsiosan poikki kulkee jakelujännitelinja. Lähin sähköasema on Konnevedellä. Voimassa olevat kaavat Maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöjä. Elinkeinotoiminta Alueen pääasiallinen elinkeinotoiminta on maa- ja metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 309 m maanpinnasta. Linnusto ja eläimistö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä linnusto- tai eläimistöarvoja. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita tai Natura-alueita. Matkailu ja virkistys Alueella ei ole matkailuun tai virkistykseen liittyviä toimintoja. Maisemarakenne Häähninmäen tuulivoimapuiston alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Keski-Suomen järviseutuun. Alueen maisemaa hallitsevat luode-kaakkosuuntaiset moreenista muodostuneet drumliinit ja niiden väliset järvet. Tuulipuiston alue on mäkimaastoa eikä alueelta ole selkeitä näkymäsuuntia. Kulttuuriympäristö Alueen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kulttuuriympäristöarvoja. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Teknistaloudellisen analyysin perusteella alueelle olisi mahdollista sijoittaa 8 voimalaa. Alueen korkeimmat kohdat ovat noin 210 m mpy. Potentiaalinen hiljainen alue sivuaa alueen keskiosaa.

4 4

5 5 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ Rakennettu ympäristö Alueen eteläosissa on loma-asutusta sekä vähäisessä määrin vakituista asutusta. Alueella on hyvä tiestö sekä kattava metsäautotieverkosto. Alueella on jakelujännitelinjoja. Suurjännitelinja ja sähköasema ovat 5 km etäisyydellä. Voimassa olevat kaavat Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Kaavassa seututie on maisemallisesti arvokas. Kärkisten alue on vesimatkailun kehittämisen kohdealue sekä vesiretkeilyä palveleva vesialue. Eteläpuolella on Päijänteen rantayleiskaava. Elinkeinotoiminta Alueella pääasialliset elinkeinotoiminta ovat maa- ja metsätaloutta. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 279 m maanpinnasta. Linnusto ja eläimistö Päijänteen alue on FINIBA-aluetta. Kärkistensalmi ja Päijänne ovat vesilintujen keväinen ja syksyinen muutto- ja levähdysalue. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Matkailu ja virkistys Alueen eteläpuolinen Kärkinen ympäristöineen on vesimatkailua ja retkeilyä palveleva kokonaisuus. Maisemarakenne Kärkistensalmen tuulivoimapuiston alue kuuluu Keski-Suomen järviseutuun. Alue on mäkistä ja sen pohjois-, itä- ja eteläpuolella on hallitsevana maisemaelementtinä Päijänne, länsiluoteispuolella maasto on vuorista. Kulttuuriympäristö Alueen eteläosissa Päijänteen rannoilla on muinaismuistoja. Alueen länsipuolella muutaman kilometrin päässä sijaitsee Maatianjärven maakunnallinen arvokas maisema-alue, jonka järven ympärillä oleva kumpuileva kylämaisema sivuaa valtatietä. Tuulivoimaloiden rakentaminen puistoalueen länsilaidalle näkyisi Maatianjärven yli avautuvassa maisemakuvassa parina yksittäisenä siipenä. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta.

6 6 Muuta Alueella on hyvät korkeuserot mutta alueen eteläpuoliset mäet heikentävät tuulia. Vaatii tuulisuuden lisämittauksia. Alueen korkeimmat kohdat ovat noin 185 m mpy. Alueen pohjoisosassa on pieni alue potentiaalista hiljaista aluetta.

7 7

8 8 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ Rakennettu ympäristö Alueen keskellä on hyvin harvaa asutusta ja sillä risteilee tiheästi metsäautoteitä. Läheisyydessä ei ole suurjännitelinjoja, jakelujännitelinjat ovat jonkin matkan päässä. Lähimmät sähköasemat sijaitsevat Kaipolassa ja Jämsässä. Voimassa olevat kaavat Maakuntakaavassa alueella ei ole varauksia. Jämsänniemen rannat ovat mukana valmisteilla olevassa yleiskaavassa. Elinkeinotoiminta Alueen pääasiallinen elinkeinotoiminta on metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 279 m maanpinnasta. Linnusto ja eläimistö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä linnusto- tai eläimistöarvoja. Linnuston keskeinen muuttoreitti sivuaa aluetta. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella ei ole suojelu- tai Natura-alueita. Matkailu ja virkistys Alueella tai sen läheisyydessä ei ole matkailuun tai virkistykseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta Himosta alueen luoteispuolella. Maisemarakenne Jämsänniemen tuulivoimapuiston alue kuuluu Päijänteen seutuun. Tuulivoimapuiston alue on jylhäpiirteistä. Näkymäsuuntia on etelään Päijänteen Lehesselälle ja Tiirinselälle sekä länteen Himokselle ja Jämsänlaaksoon. Pohjois- ja itäpuolella on mäkimaastoa. Kulttuuriympäristö Alueella ei ole kulttuuriympäristöarvoja. Alueen länsipuolella on maakunnallisesti arvokas Jämsänjoen vanha viljelymaisema. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Alue on maasto-olosuhteitaan lupaava. Alueen korkeimmat kohdat ovat noin 210 m mpy. Alueen pohjoisosaan liittyy osa potentiaalista hiljaista aluetta.

9 9

10 10 VEKKULA, JÄMSÄ Rakennettu ympäristö Alue on lähes asumatonta. Alueella risteilee metsäautoteitä. Läheisyydessä ei ole suurjännitelinjoja mutta alueella on jakelujännitelinjoja. Lähimmät sähköasemat sijaitsevat Jämsänkoskella. Voimassa olevat kaavat Maakuntakaavassa alue on valkoista mutta sen länsipuolitse kulkee ulkoilureitti ja moottorikelkkareitti. Elinkeinotoiminta Alueen pääasiallinen elinkeinotoiminta on metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 279 m maanpinnasta. Linnusto ja eläimistö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä linnusto- tai eläimistöarvoja. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella ei ole suojelu- tai Natura-alueita. Matkailu ja virkistys Alueella tai sen läheisyydessä ei ole matkailuun tai virkistykseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta maakuntakaavan ulkoilu- ja moottorikelkkareittejä. Maisemarakenne Vekkulan tuulivoimapuiston alue kuuluu Päijänteen seutuun. Alue on mäkistä ja mäkimaaston ympäröimää. Selkeät näkymäsuunnat puuttuvat, mutta alueen koillispuolella on Saarijärven järvi. Kulttuuriympäristö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kulttuuriympäristöarvoja. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Alue on maasto-olosuhteitaan lupaava. Alueen mäet kohoavat yleisesti yli 200 m mpy, korkein kohta on noin 240 m mpy.

11 11

12 12 PIHLAJAKOSKI, KUHMOINEN Rakennettu ympäristö Alue on asumatonta ja sillä risteilee metsäautoteitä. Alueella ei ole voimajohtoja. Lähin sähköasema on Kuhmoisissa. Voimassa olevat kaavat Alue on maakuntakaavassa ns. valkoista aluetta eli sille ei kohdistu kaavassa tutkittuja alueidenkäyttömuotoja. Muita kaavoja alueella ei ole. Elinkeinotoiminta Alueen pääelinkeinomuoto on metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 279 m maanpinnasta. Linnusto ja eläimistö Alue on Keski-Suomen tärkeimmän lintujen muuttoreitin Päijänteen laidalla. Päijänne on FINIBAaluetta. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella ei ole suojelualueita eikä Natura-alueita. Alueen ympäristössä sijaitsevat Kaitajärven ja Edessalo Haukkasalon Natura 2000 alueet. Alueesta on tehty erillinen Natura-arvioinnin tarveharkinta. Matkailu ja virkistys Alueen kaakkoispuolella on Pihlajakosken vesimatkailua ja retkeilyä palveleva satama. Maisemarakenne Pihlajakosken tuulivoimapuiston alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Päijänteen seutuun. Tuulivoimapuiston alue on mäkistä. Raiskasselkä ja osin Judinsalonselkä ovat alueita, joihin puisto tulisi näkymään, todennäköisesti myös Lehesselälle. Etelässä ja lännessä hallitsee mäkimaasto. Kulttuuriympäristö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kulttuuriympäristöarvoja. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Alueella on hyvät korkeuserot ja sillä on tilaa tuulipuistolle jossa teknistaloudellisen analyysin perusteella voisi olla 10 voimalaa. Alueen yleinen korkeus on m mpy korkeimman kohdan ollessa noin 160 m mpy.

13 13

14 14 VEHKOO, MULTIA Rakennettu ympäristö Alueella on harvaa haja-asutusta. Tieverkosto on hyvä. Suurjännitelinja kulkee alueen itäpuolitse. Lähin sähköasema on Pylkönmäellä. Voimassa olevat kaavat Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Alueella ei ole maakuntakaavamerkintöjä. Elinkeinotoiminta Pääasialliset elinkeinot ovat maa- ja metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 340 m mpy. Linnustoja eläimistö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä linnusto- tai eläimistöarvoja. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella ei ole suojelu- tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Alueen ympäristössä sijaitsee kolme Natura aluetta: Housukosken alue, Valkeisenjärvi-Särkilampi-Utusuo sekä Myllyvuori- Vilhusenmäki. Alueesta on tehty erillinen Natura-arvioinnin tarveharkinta. Matkailu ja virkistys Alueen lounais- ja länsipuolella on Palsankosken koskikalastusalue. Maisemarakenne Vehkoon tuulipuiston alue kuuluu Suomenselkään. Alue on tasaista ja korkeaa ylänköä. Alueella ei ole mitään selkeitä näkymäsuuntia. Kulttuuriympäristö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole tiedossa olevia kulttuuriympäristöarvoja. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Alueen korkeuserot ovat hyvät. Teknistaloudellisen analyysin perusteella alueelle on mahdollista sijoitta 10 voimalaa. Yleisesti alue on noin 200 m mpy korkeimman kohdan ollessa noin 240 m mpy. Alueen keskiosiin liittyy pieni potentiaalisen hiljaisen alueen vyöhyke.

15 15

16 16 ILOSJOKI, PIHTIPUDAS Rakennettu ympäristö Alue on käytännössä asumatonta. Alueella on hyvä tiestö sekä kattava metsäautotieverkosto. Alueen länsipuolella kulkee 110 kv:n sähköjohto. Voimassa olevat kaavat Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Valtatie 4 on kaavassa merkittävästi parannettavana tienä. Kaavassa alueen länsipuolella on kalliokiviainesten ja rakennuskiviainesten ottokohteet. Alueen pohjoisosassa on arvokas kallioalue. Alueen poikki kulkevat ohjeellinen ulkoilureitti ja moottorikelkkareitti. Yleis- tai asemakaavoja ei alueella ole. Elinkeinotoiminta Alueella pääasiallinen elinkeinotoiminta on maa- ja metsätalous. Lentoturvallisuus Alueella ei ole lentoesterajoituspintaa. Linnusto ja eläimistö Alueella ei ole tiedossa olevia maakunnallisia linnusto- tai eläinarvoja. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Matkailu ja virkistys Alueen poikki kulkevat ohjeellinen ulkoilureitti ja moottorikelkkareitti. Maisemarakenne Ilosjoen tuulivoimapuiston alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Keski-Suomen järviseutuun. Alueen maisemaa hallitsevat luode-kaakkosuuntaiset moreenista muodostuneet drumliinit ja niiden väliset järvet. Tuulipuiston alue on mäkimaastoa eikä siltä ole selkeitä näkymäsuuntia. Tuulivoimalat tulisivat todennäköisesti näkymään Kolimajärven pohjoisosaan. Kulttuuriympäristö Alueella ei ole tiedossa olevia kulttuuriympäristöarvoja. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Valtatien 4 läheisyys on huomioita tuulivoimaloiden sijoittelussa.

17 17

18 18 SOIDINMÄKI, SAARIJÄRVI Rakennettu ympäristö Alueen pohjois- ja itäosassa on asutusta, länsipuolella turvetuotantoa. Alueelle tulee metsäautoteitä. Suurjännitelinja kulkee alueen länsipuolitse ja jakelujännitelinja pohjoispuolitse. Lähin sähköasema sijaitsee Pylkönmäellä. Voimassa olevat kaavat Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Kaavassa alueen pohjoisosassa kulkee seututie (nro 633). Länsipuolella aluetta on voimalinja ja turvetuotantoalue sekä Pajumäen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema. Itäpuolella 5 km etäisyydellä on valtakunnallisesti arvokas Saarijärven reitin kulttuurimaisema-alue, joka on osa kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealuetta. Elinkeinotoiminta Pääasialliset elinkeinot ovat maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 340 m mpy. Linnustoja eläimistö Alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä linnusto- tai eläimistöarvoja. Soidinmäen eteläpuolella on maakotkan pesimäalue. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella tai sen läheisyydessä ei ole suojelu- tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Matkailu ja virkistys Alueella tai sen läheisyydessä ei ole matkailuun tai virkistykseen liittyviä toimintoja. Maisemarakenne Soidinmäen tuulivoimapuiston alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Suomenselkään. Alue on tasaista ja korkeaa ylänköä. Alueella ei ole mitään selkeitä näkymäsuuntia. Kulttuuriympäristö Länsipuolella aluetta on Pajumäen maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema, joka on perinteisen maatalouden leimaama mäkiasutuskylä. Osa voimaloista tulisi näkymään Pajumäen metsäntakaisessa maisemakuvassa. Itäpuolella 5 km etäisyydellä on valtakunnallisesti arvokas Saarijärven reitin kulttuurimaisema-alue, joka on osa kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealuetta. Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Alueen korkeuserot ovat hyvät. Alueen korkeus on noin m mpy.

19 19

20 20 VESTONMÄKI, TOIVAKKA/JOUTSA Rakennettu ympäristö Alue on käytännössä asumatonta. Alueella on hyvä tiestö sekä kattava metsäautotieverkosto. Voimassa olevat kaavat Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Valtatie 4 on kaavassa merkittävästi parannettavana tienä. Kaavassa alueen itäpuolella on ohjeellinen sähkölinja ja länsilaidalla arvokas kallioalue. Länsilaidalla on myös valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä samalla matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue. Alueen järvillä on rantayleiskaava. Elinkeinotoiminta Alueella pääasiallinen elinkeinotoiminta on maa- ja metsätalous. Lentoturvallisuus Lentoesterajoituspinta on alueella 340 metriä maanpinnan yläpuolella. Alueen keskimääräinen korkeus on metriä mpy. Linnusto ja eläimistö Alueella ei ole tiedossa olevia maakunnallisia linnusto- tai eläinarvoja. Suojelualueet ja Natura-alueet Alueella ei ole suojelu- tai Natura 2000-verkostoon kuuluvia alueita. Alueen läheisyydessä länsi- ja eteläpuolella on kaksi Natura 2000-verkostoon kuuluvaa aluetta (Vällyvuori-Huuvuori-Haukkavuori ja Haapasuo-Syysniemi-Rutajärvi-Kivijärvi alueet). Alueesta on tehty erillinen Natura-arvioinnin tarveharkinta. Matkailu ja virkistys Alueen länsilaidalla on matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue. Maisemarakenne Vestonmäen tuulivoimapuiston alue kuuluu maisemamaakuntajaossa Keski-Suomen järviseutuun. Alue koostuu vaihtelevista luonnonmaiseman elementeistä ja maisemaa hallitsee mäkisyys ja osaksi myös luode-kaakkosuuntaiset moreenista muodostuneet drumliinit ja niiden väliset järvet. Idässä, etelässä ja luoteessa on mäkimaastoa. Alueen selkein näkymäsuunta on pohjoiseen Leppävedelle, todennäköisesti myös länteen Päijänteen Rutalahdelle. Kulttuuriympäristö Alueen länsiluoteispuolella on valtakunnallisesti arvokas Viisarimäen-Rutalahden maisema-alue. Maisema-alue on poikkeuksellisen jylhä, korkeiden kalliomäkien väliseen murtumalaaksoon tiivistynyt maatalousmaisema, jonka ytimenä on Vihijärven viljelylaakso. Vihijärven eteläpuolella on mäki- ja vesimaisemaa, joka rajoittuu kallioisiin mäkiin. Tuulivoimapuiston alueelle rakennettavat voimalat näkyisivät maisema-alueen länsilaidalta itään suuntautuvassa maisemakuvassa. Voimalat eivät näkyisi kulttuuriympäristön itärinnettä pitkin kulkevalta ja maaston muotoja noudattelevalta maantieltä, jolta päänäkymä avautuu selkeästi viljelylaakson yli länteen päin.

21 21 Viestiliikenne ml. puolustusvoimien tutkavaikutus Tarkentuu lausuntomenettelyn kautta. Muuta Valtatie 4 kulkee alueen poikki mikä on huomioitava mahdollisten voimaloiden sijoittelussa.

22 22

Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät

Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät Keski-Suomi 87 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät Tuulisuus ja korkeusolosuhteet Keski-Suomen vuoden keskituulennopeus 100 metrin korkeudessa vaihtelee tuuliatlaksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 28.07.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M /MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011

KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 KESKI-SUOMEN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Natura-arvioinnin tarveharkinta 22.8.2011 1. JOHDANTO Suomen Natura 2000 verkosto on osa Euroopan unionin alueen kattavaa luonnonsuojeluverkostoa. Verkostoon kuuluu alueita,

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

Johdanto... 2. Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4. Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5

Johdanto... 2. Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4. Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5 1 KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT (luonnos 24.1.2011) Sisältö Johdanto... 2 Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5 Yhteenvetoa

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

Maastopöytäkirja Potentiaalisten tuulivoima-alueiden tarkastelu syksy 2011. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan selvityksiä

Maastopöytäkirja Potentiaalisten tuulivoima-alueiden tarkastelu syksy 2011. Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan selvityksiä Maastopöytäkirja Potentiaalisten tuulivoima-alueiden tarkastelu syksy 2011 Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan selvityksiä MAASTOPÖYTÄKIRJA / UUDET ALUEET Pieni Neulamäki (Kuopio), 207 ha) Pieni Neulamäki

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus

Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Hailuoto Oulu liikenneyhteyden kehittäminen ja merialueen osayleiskaavoitus Yleisötilaisuus 10.9.2014 POP ELY Oulunsalo Hailuoto Oulun seutu Metsähallitus Lumituuli Oulun Seudun Sähk Lähtökohdat kaava-alue

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Tuulivoima ja maanomistaja

Tuulivoima ja maanomistaja Tuulivoima ja maanomistaja Ympäristöasiamiespäivät Marraskuu 2012 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Miksi tuulivoimaa? Tarve uusiutuvalle energialle, esim. EU:n tavoite 20-20-20 Tuulivoima

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Johdanto... 2. Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4. Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5

Johdanto... 2. Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4. Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5 1 KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT (luonnos 1) Sisältö Johdanto... 2 Tuulivoimatuotanto ja kaavoitus... 4 Tuulivoimatuotannon maankäytölliseen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät... 5 Yhteenvetoa eri vaikutuksista...

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

1 Långskogen, Pedersöre

1 Långskogen, Pedersöre Ehdotus SISÄLLYSLUETTELO 1 Långskogen, Pedersöre... 2 2. Stormossen, Pedersöre... 6 3 Långmossen, Uusikaarlepyy... 9 4-6 Björkbacken, Uusikaarlepyy... 12 7 Monäs, Uusikaarlepyy... 15 8 Gunilack, Uusikaarlepyy

Lisätiedot

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015

LAUSUNTO 29.6.2015 1. Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI. Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 LAUSUNTO 29.6.2015 1 Lestijärven kunta Lestintie 39, 69440 LESTIJÄRVI Viite: Lausuntopyyntö 11.5.2015 Lestijärven tuulivoimapuiston Kosolankankaan (osa-alue 2) osayleiskaava Lestijärven kunta on pyytänyt

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella

ASUMINEN. Asumisen kasvavat vyöhykkeet. Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella LUONNOS ASUMINEN 27 Asumisen kasvavat vyöhykkeet Tiiviimmän asutuksen taajamat hyvien liikenneyhteyksien varrella Kinnula Pihtipudas Sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun

Lisätiedot

Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS. Kuntakierros

Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS. Kuntakierros 5.6.2012 Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS Kuntakierros 1 MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KAAVOITUSJÄRJESTELMÄ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet - Valtio-neuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat

Liite X. Humppilan ja Urjalan tuulivoima-alueiden yleiskaavat Liite X Kuvat 1-8, 11-14 ja 29-35 on tehty kaavasuunnitelmien mukaisilla tuulivoimaloiden sijoittelusuunnitelmilla. Kuvat 9-10 ja 15-28 ovat yva-selostuksen kuva-aineistoa ja näissä kuvissa esiintyy Urjalan

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVA Tiituspohja Ympäristöselvitykset KESKI-SUOMEN LIITTO Sepänkatu, 000 Jyväskylä www.keskisuomi.fi Liikennevarausten ympäristöselvitykset..006 TIITUSPOHJA Sisältö PERUSTEET Selvitystyön

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6

Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 Harjunpään asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harjunpään asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Harjunpään (25.) kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

7.2. UUDET JA MUUTTUVAT ALUEVARAUKSET, MAAKUNTAKAAVAMER- KINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 7. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖ JA PERUSTEET 7.1. YLEISTÄ JA KESKEINEN SISÄLTÖ Tällä tuulivoimamaakuntakaavalla ohjataan teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden sijoittumista maakunnan alueella. Tuulivoimamaakuntakaavassa

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten maisemaselvitys

Ilosjoen ja Ulppaanmäen tuulivoimayleiskaavojen yhteisvaikutusten maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA, VIITASAAREN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (24) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään:

Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA 1(5) Pihtipudasta koskevat kaavamerkinnät ja määräykset pääpiirteissään: Otteet maakuntakaavan tarkistusehdotuksesta (ei mittakaavassa) LIITE 3 / OTE MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 Kansikuvassa mustalla katkoviivalla on maakuntakaavatyön

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot

LEMPÄÄLÄN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET. Harjut ja kalliot Harjut ja kalliot 52. Sotavallan harju Pinta-ala: Kylä: Omistaja: Status Metso soveltuvuus: 10,7 ha Sotavalta Yksityinen Arvokas harjualue, Pohjavesialue, Opetuskohde, Arvokas luontokohde Kyllä Merkittävä

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Honkajoki Paholammin tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo 2 SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA

KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA KYMIJOEN POHJOISOSA OSAYLEISKAAVA Lentokuva Vallas Oy, 2005 MA-ARKKITEHDIT oy Y21 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS 25.1.2015 KOTKA, KYMIJOEN POHJOISOSAN OSAYLEISKAAVA Y21 25.1.2015 KÄSITTELYVAIHEET SELOSTUS KYMIJOEN

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4

Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Voimaa tuulesta Pirkanmaalla Uudet tuulivoiman selvitysalueet TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ l 30.8.2013 Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-317-4 Johdanto M aakunnallinen tuulivoimaselvitys

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA Päätös EPOELY/75/07.04/2013 Vaasa 14.11.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas

Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ABO Wind Oy Ilosjoen tuulivoimahanke, Pihtipudas Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi V6 x 8 x HH7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia.

ALUEKOHTAINEN TARKASTELU Alueiden edessä oleva numerointi vastaa GTK:n kallioalueselvityksessään käyttämää numerointia. KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Kallionmurskaus - ja rakennuskivikohteet Muistio / jk/9.10.2003 SYKSYN 2003 MAASTOKÄ YNNIT Syksyn 2003 aikana tehtyjen maastokäynnin tarkoituksena oli paikan päällä käyden

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.12.2014 7.11.20114 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS

TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS ENONTEKIÖN KUNTA ENONTEKIÖN KUNTA TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS 6.10.2014 1510006563 ENONTEKIÖN KUNTA TUULIVOIMAN PAIKKATIETOSELVITYS Päivämäärä 6.10.2014 Viite 1510006563 Laatija Dennis Söderholm Tarkastaja

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012

Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Kymenlaakson energiamaakuntakaava Tuulivoimaloiden alueet Kymenlaakson energiamaakuntakaavassa Tuulivoima-alueiden rajausten perustelut Kaavaehdotus 23.1.2012 Maakuntahallitus 23.1.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT

VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT VAIKUTUSTEN TARKASTELU ALUEITTAIN, YHTEENVETOTAULUKOT - 1) Kivivaara-Peuravaara (Hyrynsalmi, Suomussalmi) - 2) Iso Tuomivaara (Hyrynsalmi) - 3) Lumivaara (Hyrynsalmi) - 4) Isovaara-Illevaara (Hyrynsalmi)

Lisätiedot

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulihanke Satakuntaliitto Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet.

Lisätiedot

ILMAJOKI. Tuulivoiman vaiheyleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.10.2013

ILMAJOKI. Tuulivoiman vaiheyleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.10.2013 ILMAJOKI 10.10.2013 Tuulivoiman vaiheyleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitustoimi 2013 1 Kaavoituspäätös Ilmajoen kunnanvaltuusto on päättänyt 14.5.2012 30, että kuntaan laaditaan vaiheyleiskaava,

Lisätiedot

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013

Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 1 Saarijärvi, Multia Soidinmäen tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2013 Timo Sepänmaa Timo Jussila Tilaaja: Megatuuli Oy 2 Sisältö Perustiedot... 2 Yleiskartat... 3 Inventointi... 5 Liite museoviranomaisille:

Lisätiedot

HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KYYJÄRVEN KUNTA HALLAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASEMINAARI

Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASEMINAARI 2.3.2012 Olli Ristaniemi 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVASEMINAARI 2.3.2012 1 LÄHTÖKOHTIA Maakuntasuunnitelma Keski-Suomen ilmastostrategia Bioenergiasta elinvoimaa -klusteri Maankäyttö- ja rakennuslaki / Valtakunnalliset

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi

Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk. Orajärven oyk. Kemijärvi Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ratayhteysselvitys Kaavatilanne Liite 3 Vaihtoehto A Lokka-Koitelainen-Keritsa oyk Kuntaraja Asemakaavoitettu alue Yleiskaavat (Maankäyttö ja rakennuslaki) Yleiskaava

Lisätiedot

SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK)

SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK) 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA RAPORTTI 1 Kaavoitusinsinööri Jorma Anttila 17.1.2006 SASIN SEUDUN OSAYLEISKAAVA (SS-OYK) TAVOITTEET JA OHJELMOINTI 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1. Suunnittelutilanne - Suunnittelualueella ovat

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI VUOHTOMÄEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivitetty 29.11.2012, 5.6.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 1(7) VESANNON KUNTA OINASKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.10.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan

Lisätiedot

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA LEIPIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIMON KUNTA HALMEKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU

UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU UUSI VALTAKUNNALLINEN TUULIVOIMAN NEUVONTAPALVELU Tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa tuulivoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä. Valtakunnallinen

Lisätiedot

2 Lime 4 RKY -alue (saaristoasutus) ympärillä RKY-alue, peni koko, asutuksen läheisyys 96288

2 Lime 4 RKY -alue (saaristoasutus) ympärillä RKY-alue, peni koko, asutuksen läheisyys 96288 numero Alue Sopivuus luokka Huomioitavaa Perustelu Pintaala Kaavoitus 1 Rödjan 3 Merikotkan ja Kalasääsken pesimäalueiden Suojelukohteiden ja asutuksen 190737 2 Lime 4 RKY -alue (saaristoasutus) ympärillä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA. Niemenharjun alueen maisemaselvitys

PIHTIPUTAAN KUNTA. Niemenharjun alueen maisemaselvitys PIHTIPUTAAN KUNTA Niemenharjun alueen maisemaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33004P003 Maisemaselvitys 1 (8) Kärkkäinen Jari Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Käytetyt menetelmät... 1 3 Alueen

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Kaavoituspäällikkö 4.7.2013 HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE

Kalajoen kaupunki Kaavoituspäällikkö 4.7.2013 HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE HOVILANMAA OY:N SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS SUUNNITTELUTARVEALUEELLE Hovilanmaa Oy hakee suunnittelutarveratkaisua kahdelle 3MW:n, pyyhkäisykorkeudeltaan 182,5 m:n tuulivoimalalle Kalajoen Pohjankylään, keskustan

Lisätiedot

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys

Ilosjoen tuulivoimayleiskaavan maisemaselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PIHTIPUTAAN KUNTA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (12) Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409

Lisätiedot

Visualisointiraportti

Visualisointiraportti HAFMEX GROUP Visualisointiraportti Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys Merja Paakkari, Hafmex Oy 28.8.2013 Tähän raporttiin on koottu Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvityksen lisäalueiden kuvasovitteet.

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SIEVIN KUNTA JAKOSTENKALLIOIDEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAA OSALLISTUMIS- JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA

HALLINMÄEN ASEMAKAAVA MULTIAN KUNTA HALLINMÄEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.8.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015). Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Seppo Mäkinen toimi puheenjohtajana, Tuuli Tolonen laati muistion.

Seppo Mäkinen toimi puheenjohtajana, Tuuli Tolonen laati muistion. MUISTIO Projekti Humppilan ja Urjalan tuuliosayleiskaava Aihe Viranomaisten työneuvottelu (Humppila ja Urjala) Päivämäärä 17.12.2012, klo 8:30-11:45 Paikka, Tampere Laatija Tuuli Tolonen Osallistujat Leena

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 Liitetaulukko 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 LIITETAULUKKO Tuulivoima-alueittaiset arviot voimalarakentamisen vaikutuksista linnustoon ja luonnonympäristöön Pohjois-Savossa Vaikutukset kohdistuvat

Lisätiedot

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena

Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä. Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena Häiriöitä aiheuttavat muutokset maisemassa Selvitys maisemahäiriöistä Uudenmaan liitto 2014 Jaakonaho Mari Muhonen Matleena ESITYKSEN SISÄLTÖ JOHDANTO MAISEMAHÄIRIÖ? MAA-AINESTEN OTTO METSIEN HAKKUU RAKENTAMINEN

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET

POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET POHJOIS-SATAKUNNAN TUULIVOIMAPUISTOJEN KAAVOITUSHANKKEET Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen Kankaanpään kaupunginarkkitehti/ Pohjois-Satakunnan aluearkkitehtivastaava Ilmari Mattila

Lisätiedot

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.

Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro. Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1. Tuulivoiman ajankohtaisia asioita Suomen tuulivoimayhdistyksen puheenvuoro Anni Mikkonen Keski-Suomi ja tuulivoima, Saarijärvi 25.1.2011 Suomen tuulivoimalaitokset 130 197 12/2010 Julkaistut tuulivoimahankkeet

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava 41

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava 41 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava 41 Kunta Nimi PIEKSÄMÄKI NIINIMÄKI tuuliatlas (100m) tuuliatlas (150m) korkeusero 110kV:n verkon etäisyys 6.0 m/s 6,6-6,8 m/s 68 m 10 km Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot