Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 8.3.2016"

Transkriptio

1 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto

2 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet, joissa sukupolvenvaihdos toteutetaan kerralla ja perheen sisällä. Esitys perustuu Verohallinnon ohjeeseen Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa A84/200/

3 Käsitellään myös Maatilan spv-ohjeen ja eräiden muiden ohjeiden päivityksiä vuoden 2014 jälkeen Menettelyn muutoksia Ennakkoratkaisun hakeminen Ennakkoratkaisujen maksu-uudistus 3

4 Verohallinnon ohjeet Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa -ohje käsittelee tyypilliset sukupolvenvaihdostilanteet ei käsitellä vaiheittaisia sukupolvenvaihdoksia maatalous- ja metsäyhtymien osuuksien luovutuksia metsävähennykseen liittyviä erityistilanteita perheoikeudellisia tilanteita (esim. kuolinpesän jako) yhtiöittämistilanteita Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa - ohje arvonmäärittelyn yleiset periaatteet arvonmääritysmenetelmät yksittäisten omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen 4

5 Muut keskeiset Verohallinnon ohjeet Verohallinnon syventävät ohjeet, mm. Metsävähennysohje Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje Luovutusvoittoja ja -tappioita koskevat ohjeet Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus Verohallinnon kannanotot Verohallinto laatii julkisia kannanottoja yksittäisiin verotuskysymyksiin ja julkaisee niitä vero.fi-sivustolla. esim. kannanotto vaadittavista merkinnöistä silloin, kun lahja halutaan verotettavaksi yhteislahjana 5

6 Suunnitteluvaiheessa huomioitava 6

7 Maatilan sukupolvenvaihdoksen toteutustavat Kauppana Lahjanluonteinen kauppana vastike korkeintaan ¾ luovutetun omaisuuden käyvästä arvosta Lahjana (puhdas lahja) Puhtaana lahjana verotuksessa pidetään luovutusta, johon ei sisälly mitään vastiketta. 7

8 Yksilöi ja arvosta luovutettava omaisuus Lähtökohtana osapuolten oma selvitys kaikkien omaisuuserien käyvästä arvosta Kiinteä omaisuus esim. maatalousmaa salaojineen, tuotantorakennukset, yksityistalouden rakennukset, metsä, kaavoitetut tontit Irtain omaisuus esim. koneet ja kalusto, karja, tuotevarastot, osakkeet ja osuudet, tukioikeudet Hallinta- tai muun oikeuden pidätys pitää ilmoittaa erikseen 8

9 Selvitä kaikki suoritettavat vastikkeet Mistä koostuu rahana maksettava kauppahinta vastattavaksi otettavat velat maksettavat sisarosuudet vastikkeena annettava muu omaisuus asumisoikeuteen liittyvät aktiiviset suoritusvelvollisuudet esim. valo ja lämpö syytinki Milloin on maksettu 9

10 Sukupolvenvaihdos vaikuttaa Luopujan ja jatkajan verotukseen tulovero (veronhuojennusmahdollisuus) arvonlisävero varainsiirtovero (veronhuojennusmahdollisuus) lahjavero (veronhuojennusmahdollisuus) Rekisteritietoihin ennakkoperintärekisteri arvonlisäverovelvollisten rekisteri työnantajarekisteri 10

11 Veroseuraamuksista 11

12 Tuloverotus Kauppa Tuloverolaki kiinteän omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio (metsävähennys) metsätalouden irtaimen omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Maatilatalouden tuloverolaki irtaimen omaisuuden myyntihintojen tuloutus huomioiden menojäännökset varausten tuloutus Luopuja Lahjanluonteinen kauppa Tuloverolaki kiinteän omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio (metsävähennys) metsätalouden irtaimen omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Maatilatalouden tuloverolaki irtaimen omaisuuden myyntihintojen tuloutus huomioiden menojäännökset yksityiskäyttöönotto varausten tuloutus 12

13 Tuloverotus Kauppa Tuloverolaki hankintamenojen määräytyminen jatkoluovutustilanteissa metsävähennyspohja velat ja korot Maatilatalouden tuloverolaki rakennusten ja kaluston poistopohjan määräytyminen vuosimenoina vähennettävät ostohinnat (esim. karja, varastot) velat ja korot Jatkaja Lahjanluonteinen kauppa Kauppahinnan lisäksi lahjaosuus: Tuloverolaki lahjaverotusarvo metsävähennyspohja: luopujan metsävähennysoikeus metsäkalusto: luopujan menojäännös Maatilatalouden tuloverolaki rakennukset ja salaojat: luopujan menojäännös kalusto: käypä arvo vuosimenoina vähennettävät ostohinnat: käypä arvo 13

14 Tuloverotus / luovutusvoiton verovapaus Maa- ja metsätalouden kiinteä omaisuus jos saajana on laissa mainittu lähisukulainen ja eivät esim. vanhempi, puoliso ja veljenpoika omaisuus on omistettu 10 vuotta Omistusaikaan luetaan myös edellisen omistajan omistusaika, jos omaisuus on saatu vastikkeettomasti (ei sovelleta lahjanluonteisen kaupan lahjaosaan) Jos jatkaja luovuttaa omaisuutta 5 vuoden sisällä, luopujalla verovapaaksi katsottu luovutusvoitto vähennetään hankintamenosta tai hankintameno-olettamasta. Vakituinen asunto Verovapaa oman asunnon luovutus ohjeessa tarkemmat edellytykset 14

15 Tuloverotus / Lahja Puhtaan lahjan tilanteessa ei suoriteta minkäänlaista vastiketta esim. ei oteta vastattavaksi velkoja Vähennyspohjat siirtyvät luopujalta jatkajalle sellaisinaan jatkajalle ei synny uutta vähennettävää Varaukset tuloutuvat luopujalle 15

16 Tuloverotus / Verovuoden vaikutus Kiinteistö, arvopaperit, metsätalouden kalusto luovutusvoiton verovuosi on kaupantekovuosi samalla poisto-oikeus päättyy / rakennukset, salaojat, metsätalouden kalusto Maatalouden irtain omaisuus maksuperuste siirtyvät velat ja velvoitteet katsotaan maksetuksi kaupantekohetkellä maksu kohdistuu ensin irtaimelle tulot silloin, kun maksu on saatu Luopuja poisto-oikeus päättyy, kun maksu on saatu ja/tai omistusoikeus on siirtynyt 16

17 Tuloverotus / Verovuoden vaikutus Maatalouden menot maatalouden voi aloittaa, kun on saanut omistus- tai vähintään hallintaoikeuden maksuperuste Jatkaja siirtyvät velat ja velvoitteet katsotaan maksetuksi kaupantekohetkellä maksu kohdistuu ensin irtaimelle vuosimenot vähennetään, kun ne on maksettu investointimenojen poisto-oikeus alkaa, kun vähintään osa niiden kauppahintaosuudesta on maksettu ja ne on otettu maataloudessa käyttöön 17

18 Varainsiirtoverotus Kauppa kiinteän omaisuuden vastikkeen määrästä 4,0 % arvopaperien vastikkeen määrästä 1,6 % tai 2,0 % riippuen arvopaperin laadusta ensiasunnon verovapaus maaseutuelinkeinolainsäädännön mukaisesti lainoitettuun omaisuuteen verovapaus ELYkeskuksen lausunnon mukaan, koskee vain kiinteistöjä Jatkaja Lahjanluonteinen kauppa Lahja kohdistuu kaikkiin luovutettuihin omaisuuseriin arvojen suhteessa. Maksetaan vain vastikkeen määrästä: kiinteän omaisuuden vastikkeen määrästä 4,0 % arvopaperien vastikkeen määrästä 1,6 % tai 2,0 % riippuen arvopaperin laadusta ensiasunnon verovapaus maaseutuelinkeinolainsäädännön mukaiset lainat (ELY -keskuksen lausunto, koskee vain kiinteistöjä). 18

19 Arvonlisäverotus Luopuja Arvonlisäverotuksessa liikkeen luovutus ei ole verollista myyntiä. Maatilakokonaisuuden luovutus jatkajalle on liikkeen luovutus. Oman käytön veroa maksetaan, jos omaisuutta siirretään pois arvonlisäverollisesta käytöstä. Jatkaja Jos maatilan luovutus on liikkeen luovutus, ei synny uutta vähennettävää veroa Kiinteistöinvestoinneissa vähennettyihin arvonlisäveroihin voi liittyä tarkistuskausi. Tarkistuskausi yleensä siirretään luopujalta jatkajalle. 19

20 Lahjaverotus Lahja Lahjavero määrätään käyvästä arvosta Lahjaveroa voidaan huojentaa ja maksuaikaa pidentää, jos lahjaan sisältyy maatila, jolla jatketaan maataloutta. Huojennuksia on vaadittava lahjaveroilmoituksessa Huojennetun veron perusteena 40% arvostuslain arvoista 5 vuoden jatkoluovutussanktio vain jatkajalle Lahjanluonteinen kauppa Lahjaksi katsotaan vastikkeen ja käyvän arvon erotus Lahjan osuudesta voidaan myöntää huojennus Jos luovutushinta on enemmän kuin puolet omaisuuden käyvästä arvosta, koko lahjavero huojennetaan Kauppa ei lahjaveroseuraamuksia 20

21 Ilmoitukset Verohallinnolle 21

22 Ilmoitukset / kauppa Luopuja Ilmoita rekistereihin päättymisajankohta (Y6) Tarkista ennakkovero ja verokortti. Anna kausiveroilmoitus ja maksa arvonlisävero lopettamiskuukautta seuraavassa kuussa Anna tuloveroilmoitus (2) lopettamisvuodelta. Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jatkaja Maksa varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista ja anna arvopapereista varainsiirtoveroilmoitus Ilmoittaudu rekistereihin ja hae ennakkovero. (Y3) Anna kausiveroilmoitus ja maksa vero. Anna tuloveroilmoitus (2) Tarkista esitäytetty veroilmoitus. 22

23 Ilmoitukset / lahjanluonteinen kauppa Luopuja Ilmoita rekistereihin päättymisajankohta (Y6) Tarkista ennakkovero ja verokortti. Anna kausiveroilmoitus ja maksa arvonlisävero lopettamiskuukautta seuraavassa kuussa Anna tuloveroilmoitus (2) lopettamisvuodelta. Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jatkaja Maksa varainsiirtovero ennen lainhuudon hakemista ja anna arvopapereista varainsiirtoveroilmoitus Ilmoittaudu rekistereihin ja hae ennakkovero. (Y3) Tee lahjaveroilmoitus. Anna kausiveroilmoitus ja maksa vero. Anna tuloveroilmoitus (2) Tarkista esitäytetty veroilmoitus. 23

24 Ilmoitukset / lahja Luopuja Ilmoita rekistereihin päättymisajankohta (Y6) Tarkista ennakkovero ja verokortti. Anna kausiveroilmoitus ja maksa arvonlisävero lopettamiskuukautta seuraavassa kuussa Anna tuloveroilmoitus (2) lopettamisvuodelta. Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jatkaja Ilmoittaudu rekistereihin ja hae ennakkovero. (Y3) Tee lahjaveroilmoitus. Anna kausiveroilmoitus ja maksa vero. Anna tuloveroilmoitus (2) Tarkista esitäytetty veroilmoitus 24

25 Ohjepäivityksiä 25

26 Maatilan spv-ohjeen päivitys 2015 Perintö- ja lahjaveron sukupolvenvaihdoshuojennus koskee myös karjaa ja tuotevarastoja KHO:2014:185: Huojennusta on sovellettava lain sanamuodon mukaisesti myös kotieläimiin, vaikka lain esitöiden mukaan huojennusta ei ole ollut tarkoitus soveltaa niihin Tuotevarastot samoin Verohallinto on soveltanut tätä linjausta päätöksen antamisesta alkaen ja soveltaa myös takautuvasti Spv-huojennukseen liittyvä maksuajan pidennys 10 vuotta Ennen saaduissa lahjoissa 5 vuotta 26

27 KHO:2014:154 Kolme luovutuskirjaa: 1: vapaa-ajan asunto, 2: erillinen metsätila ja 3: määräala metsätilasta, kaikki samassa kylässä Olleet vuosikymmeniä luovuttajan omistuksessa Erillisyys ei perustunut toimiin, joihin olisi ryhdytty verosta vapautumisen tarkoituksessa Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä on tutkittava jokaisesta erikseen. KHO:2014:155 Kaksi luovutuskirjaa: 1: yli 10 v omistetut pellot ja metsät sekä asuinrakennus, tuotantorakennuksia ja maatalousirtaimistoa, 2: alle 10 v omistetut pellot ja metsät ja tuotantorakennus Tarkoituksena sukupolvenvaihdos Lahjaveroseuraamuksia on arvioitava luovutuksen kohteena olevan maatilavarallisuuden yhteenlasketun käyvän arvon ja siitä kokonaisuudessaan maksettavan kauppahinnan perusteella. 27

28 Maatilan spv-ohjeen päivitys 2015 Samojen osapuolten kesken tehtyjä siviilioikeudellisesti erillisiä luovutuksia voidaan verotuksessa käsitellä yhtenä luovutuksena silloin, kun ne koskevat samaa toiminnallista ja taloudellista maatilakokonaisuutta ja niillä on asiallinen ja ajallinen yhteys. Luovutukset katsotaan tällöin yhdeksi luovutukseksi kaikissa verolajeissa (lahjavero, tulovero, varainsiirtovero). KHO:2014:154 ja KHO:2014:155 28

29 Maatilan spv-ohjeen päivitys 2015 Samalla lopetettiin tukioikeuksia yms. koskenut ns. erillislahjakäytäntö Jos tukioikeus siirtyy maatilakokonaisuuden luovutuksen yhteydessä jatkajalle, siihenkin kohdistuu osa kauppahinnasta, vaikka sitä ei olisi mainittu kauppakirjassa Ennen tehdyissä luovutuksissa on voitu vielä soveltaa vanhaa käytäntöä 29

30 Maatilan spv-ohjeen päivitys 2015 Lainojen korot ostajan verotuksessa Yhteismetsäosuuden hankintaan otetun lainan korkoa ei saa vähentää osuuden hankkijan verotuksessa Ei pidetä tulonhankkimisvelkana, koska yhteismetsän jakama ylijäämä on osakkaalle verovapaata Kirjattu myös Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa ohjeeseen sekä erilliseen kannanottoon Jos asuinrakennus jää myyjien käyttöön heidän pidättämänsä hallintaoikeuden nojalla, ostaja ei voi vähentää siihen kohdistuvia korkoja 30

31 Spv-huojennus yhteismetsäosuudesta KHO:2015:167: Yhteismetsäosuuksien luovuttajien katsottiin harjoittaneen yhteismetsäosuuksillaan metsätaloutta siten kuin verovapaita luovutusvoittoja koskevassa tuloverolain säännöksessä edellytetään. Luovutus oli myyjille verovapaa, kun myös muut verovapauden edellytykset täyttyivät lähisukulaisuus- ja omistusaikaedellytykset Näin tulkittu verotuskäytännössä aiemminkin 31

32 Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa ohjeen päivitykset aputaulukko maatilan asuinrakennuksen iän huomioon ottamiseen rakennuspaikan minimiarvo on kiinteistöverotusarvo metsästä ensisijaisesti tila-arvio, toissijaisesti maakuntakohtaiset hehtaarihinnat tukioikeuden arvon yläraja 10 % pellon arvosta hallintaoikeuden arvonmääritystä on täsmennetty (kohta 6.2 Tuotto-oikeuden pidätys) korkea tuotto otetaan huomioon myös omaisuuden arvossa usealle henkilölle pidätetty hallintaoikeus 32

33 Metsävähennys ohjeen päivitys 2015 Yhtymän käyttämän metsävähennyksen lisääminen osakkaan luovutusvoittoon: enintään myydyn metsän yhtymälle tuoma metsävähennyspohja enintään osakkaan osakkuusaikana tehdyt metsävähennykset (KHO:2015:47) samoin puolisoilla, jotka harjoittavat metsätaloutta yhdessä Yhtymän ja puolisoiden muistiinpanoissa on seurattava metsävähennyksen määrää kunkin osakkaan osakkuusaikana. Muita täydennyksiä: kitu- ja joutomaa, luovutus pian lahjoituksen jälkeen, luovutus kuolinvuonna, esimerkkejä 33

34 Luovutusvoittoihin liittyvät ohjeet Omaisuuden luovutusvoitot ja tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa omistusajan laskeminen, hankintamenon selvittäminen, lisäykset luovutushintaan, voiton hankkimisesta aiheutuneet menot, vaihto, lahjanluontoinen kauppa, osituksessa saatu Verovapaa oman asunnon luovutus Kokonaan tai osittain verovapaat luovutusvoitot henkilöverotuksessa pakkolunastustilanteet, koti-irtaimisto, pienet voitot 34

35 Muita päivitettyjä ohjeita Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa Ositus- ja perinnönjakosopimus perintöverotuksessa sopimus voi vaikuttaa spv-huojennuksen määrään, koska se täsmentää jatkajalle tulevat huojennuksen piiriin kuuluvat varat Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje 35

36 Valmisteilla Maatalouden nettovarallisuus tuloverotuksessa Maa-aineksista saatavat tulot luonnollisen henkilön verotuksessa Lahjojen kumulointi Hallintaoikeuden luovutuksen verotus Kuolinpesien luovutusvoitot ja tappiot verotuksessa Ensin kuolleen puolison ja lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot 36

37 Verohallinnon kannanottoja Yhteislahjana tai testamentilla yhteisesti saadun omaisuuden verottaminen edellyttää nimenomaista mainintaa Yhteismetsäosuuden hankkimisvelan koron vähennyskelpoisuus Sovellettava veroluokka perintö- ja lahjaverotuksessa Osittainen testamentista luopuminen eräissä tilanteissa 37

38 Vero.fi sivusto (Maatilan sukupolvenvaihdos) 38

39 39

40 40

41 Menettelyn muutoksia 41

42 Menettelyn muutoksia - valtakunnallisuus Kaikki maatilan spv:n työvaiheet ovat siirtyneet valtakunnallisiin menettelyihin Ennakkoratkaisut Lahjaverotus Tuloverotus Varainsiirtoverotus Verotusasioiden käsittely ei enää ole sidoksissa siihen, missä maatila sijaitsee tai luovuttaja ja luovutuksensaaja asuvat Käsittely voi olla missä päin Suomea tahansa 42

43 Uuteen ohjelmistoon siirtyminen Koko Verohallinto siirtyy uuteen tietokoneohjelmistoon, joka korvaa vanhat sovellukset Tässä yhteydessä pitkään käytössä olleesta Tilakauppa ohjelmasta luovutaan Samoihin tarkoituksiin luodaan uudet ohjelmistot uudessa sovelluksessa Asiakkaille tulostuvat tositteet näyttävät erilaisilta, esim. ennakkoratkaisuissa 43

44 Perintö- ja lahjaverotus siirtyi ohjelmistoon ensin Perintö- ja lahjaverotus on jo siirtynyt uuteen ohjelmistoon vuoden 2016 alusta Muut verolajit siirtyvät vaiheittain perässä Myöhemmin myös maatilan SPV:n kokonaiskäsittely yhdessä sovelluksessa, mutta siirtymävaiheessa käytetään päällekkäin useita ohjelmia Siirtymäkaudella ensisijaisesti laskelmat tehdään perintö- ja lahjaverotuksen ohjelmistolla ja näitä käytetään muissa verolajeissa. 44

45 Sähköiset dokumentit Uudessa sovelluksessa asiakirjat muutetaan digitaaliseksi Luovutuskirjat Lisäselvitykset Perukirjat Ei vaikuta aineelliseen verolainsäädäntöön Vaiheittain toki luo yhtenäisen sähköisen arkiston, eikä jatkossa tarvitse tutkia papereita Siirtymävaiheeseen liittyy aina kysymyksiä 45

46 Oleellista huolellisuus asiakirjoissa Asiakirjoja ei tutkita ennen niiden skannaamista Siksi Verohallinto toivoo huolellista ryhmittelyä Ei eri asiakirjoja sekaisin, vaan selvä ryhmittely Vain kyseessä olevan verovelvollisen asiakirjoja Vain asiaan liittyviä asiakirjoja Laajoissa aineistoissa mielellään sisällysluettelo tai muu liitteiden koonti 46

47 Ennakkoratkaisu 47

48 Ennakkoratkaisu Ennakkoratkaisu on maksullinen. Ennakkoratkaisua ei kannata hakea, jos annetulla ratkaisulla ei ole vaikutusta luovutuksen toteuttamiseen - turha viive ja kustannus asiakkaalle. Esimerkiksi Puhdas lahja, jossa maatalouden jatkaminen on selvä asia. Lahjanluonteinen kauppa lapselle, jossa vastike on noin 40% käyvästä arvosta ja kaikki kiinteistöt on omistettu yli 10 vuotta. 48

49 Ennakkoratkaisu voi olla tarpeen Metsävähennyksen erityistilanteet esim. yhtymän purkautuminen/syntyminen Vaiheittaiset sukupolvenvaihdokset esim. lahjojen yhteenlaskeminen ja luopujan ja jatkajan yhtymät Pirstaleinen omistuspohja esim. kuolinpesät, erilaisia murto-osia Arvostamisen erityistilanteet esim. kaavoitus, soranottopaikka Ositus- ja perinnönjakotilanteet Kun sivuelinkeino sisältyy luovutukseen 49

50 Kun teet ennakkoratkaisuhakemuksen Tee täsmällinen kysymys. Anna riittävät tiedot ja yksilöi ne. llmoita lisätietoa antavat henkilöt ja postitusosoite. Käytä saatelomaketta! Lisää tietoa saat vero.fi-sivustolta Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja > Maatilan sukupolvenvaihdos Huomaathan, että ennakkoratkaisu sitoo vain siltä osin kuin hakemuksessa annetut tiedot ovat oikeat. vastaus useaan ennakkoratkaisukysymykseen johtaa yleensä useaan maksuun. 50.

51 Ennakkoratkaisun tietopohja Keskeistä kunnollinen yksilöinti siitä, kuka saa mitä ja keneltä. Kuka on omaisuuden aiempi omistaja? Kenelle omaisuus siirtyy? Mitä omaisuudesta maksetaan? Millaisia oikeuksia pidätetään? Oma käsitys omaisuuden arvosta! Jos on jotain poikkeuksellisia olosuhteita tai ehtoja, ne pitää kunnolla selvittää 51

52 Omaisuuden erittely Omaisuuseräkohtainen selvitys sekä omaisuuden määrän että arvon osalta Paljonko peltoa hehtaareina, mikä osa salaojitettua, oma käsitys arvosta Selvitys metsän määrästä ja arvosta (lausunto) Kotieläinten määrä ja arvo Tuotevaraston arvo Oma käsitys asuinrakennuksen arvosta Selvitys omasta käsityksestä voi olla esimerkiksi viittaus siihen, että arvostusohjeen mukainen arvo vastaa käypää arvoa 52

53 Erityisten omaisuuserien yksilöinnistä Jos kohteella esimerkiksi kaavoitusodotusarvoja tai vahvistettu (ns. laukeamaton) kaava, tulee selvittää joko vahvistetun rakennusoikeuden määrä tai perusteltu käsitys kaavoitusodotuksista Soranotto- yms paikoista yksilöity selvitys (kuutiomäärä ja arvo) Jos luovutetaan myös maatilaan liittymätöntä omaisuutta, se pitää kunnolla yksilöidä ja esittää arvo. 53

54 Vastaava erittely normaaliin verotukseen Myös varsinaisessa verotuksessa tarvitaan selvitys siirtyvän omaisuuden arvosta, vastikkeesta ja muista luovutuksen ehdoista, kun määritetään lahjoja, luovutusvoittoja ja jatkon vähennyspohjia. Muutoin asioita joudutaan kuulemisin selvittämään tai arvioimaan. Kattava selvitys tekee menettelystä sujuvan 54

55 Ennakkoratkaisun tietopohja ensisijaisesti asiakkaalta Ennakkoratkaisussa päätös perustuu asiakkaan antamaan hakemukseen Asian selvittämisvastuu pääosin asiakkaalla Kuulemisessa voidaan yleisellä tasolla pyytää yksilöimään hakemusta. Esim: yksilöi ja selvitä kiinteistöjen hankinta-ajat ja -menot kiinteistökohtaisesti selvitä kuolinpesien osakkaat ja heidän oikeutensa varoihin ottaen huomioon vaiheittain (esimerkiksi useiden kuolemantapauksien johdosta) syntyneet perintöoikeudet 55

56 Ennakkoratkaisujen maksu-uudistus Verohallinnon ennakkoratkaisujen maksuja koskeva valtiovarainministeriön asetus on muuttunut sisällöltään. Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta (1574/2015) Verohallinto voi periä päätösmaksun lisäksi käsittelymaksun silloin, kun ennakkoratkaisun hakija ei ole kirjallisessa hakemuksessa yksilöinyt kysymystä riittävästi tai esittänyt riittävää selvitystä asian ratkaisemiseksi ja Verohallinto pyytää vähäistä enemmän lisäselvitystä. Samaan asiakokonaisuuteen liittyvien Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen hinta on puolet maksutaulukon mukaisesta päätösmaksusta. 56

57 Käsittelymaksu Jos hakemus on huomattavan puutteellinen ja yksilöimätön, voidaan varsinaisen ennakkoratkaisumaksun ohella periä käsittelymaksu. Puutteelliset hakemukset verohallinnolle kalliimpia käsitellä Asetelma sama kuin jos olisi puutteellisella hakemuksella jätetty ratkaisu antamatta Verohallinnon sivustolla kuvattu tarpeellisia tietoja maatilan spv-hakemuksiin Yleensä ei ongelmia, jos hakemus on pyritty laatimaan kattavasti 57

58 Maksun peruste on ennakkoratkaisu Aiemmin maksuja perittiin verohallinnon päätöksistä Nyt maksun peruste on ennakkoratkaisu Ei ole merkitystä ovatko ennakkoratkaisut samassa vai erillisessä päätösasiakirjassa Erillisiin asiakirjoihin jakaminen riippuu muista seikoista, lähinnä tarkoituksenmukaisesta kirjoituksesta. Yksittäisen luovutuksen osalta ennakkoratkaisu koskee yhden verovelvollisen yhden verolajin veroseuraamuksia 58

59 Asiakokonaisuus Maksujen määrittelyssä haasteita on aiheuttanut montaa verovelvollista ja montaa verolajia koskevien hakemusten oikea maksujen määrä Nyt kokonaisuudet on tunnistettu siten, että yhtenäisen asiallisen ja ajallisen kokonaisuuden muodostavista ennakkoratkaisuista peritään kustakin puolikas maksu, kuitenkin vähintään korkein maksu. 59

60 Asiakokonaisuus Maatilan spv on tyypillinen asiakokonaisuus. Lahjoja mahdollisesti usealta usealle Luovutusvoittojakin moneen suuntaan Metsävähennysoikeuden kysymykset Näissä tilanteissa yksi puolikasmaksu on esimerkiksi yhden luovutuskirjan aiheuttamat lahjat yhdeltä henkilöltä toiselle tai yhden luovutuskirjan luovutusvoitot yhdelle luovuttajalle 60

61 Asiakokonaisuus Kannattaa välttää muotoiluja syntyykö jollekin osapuolelle lahjaa tai tuloa Kannattaa välttää sellaista TVL 48 :n luovutusvoittokysymystä, jossa oleellista on vain omistusajan selvittäminen asiakirjoista Ei kannata kysyä esimerkiksi varainsiirtoveron määrää, jos kauppahinnan kohdentuminen selviää jo muistakin ratkaisuista 61

62 Asiakokonaisuus Mikään ennakkoratkaisu ei siis enää ole suoraan maksuton. Samaan kokonaisuuteen kuuluvien asioiden erillisiä hakemuksia matalampi työmäärä otetaan huomioon puolikasmaksujen kautta Uudistus korostaa tarvetta miettiä sitä asiaa, mikä verotuskysymys on ratkaiseva järjestelyn toteuttamiselle Kannattaa kysyä vain se, mihin tarvitsee tiedon 62

63 Asiakokonaisuus Kun asiakokonaisuus käsittely on ns. normaalia edullisempaa, tulee hakemuksessa selvittää ns. ajallinen ja asiallinen yhteys Hyvä menettely laittaa suoraan samalla kertaa yhdellä hakemusasiakirjalla kokonaisuus. Jos tarve tehdä useampi hakemusasiakirja, mielellään viittaus toiseen hakemukseen. Verohallinnon näkökulmasta toivottavaa olisi yksi selvä laskutus- ja postitusosoite koko hakemukselle 63

64 Asiakokonaisuus Jos halutaan kysyä erilaisia oikeustoimien sarjoja ja vaihtoehtoisia menettelyitä, voi kyseessä olla monta ennakkoratkaisua ja kaikki kysymykset eivät välttämättä ole samaa kokonaisuutta Näissäkin järjestelyissä syytä miettiä rajauksia. Esimerkiksi VH:n ohjeen mukaan 2014:155 ratkaisua sovelletaan joko kaikessa verotuksessa tai ei missään. Jos yhdistäminen on ratkaiseva kysymys, voi kysyä suoraan sitä yhdessä verolajissa ja mahdollisesti selvittää oman perustellun käsityksen asiasta 64

65 Maksu-uudistuksen pohjatavoite Ennakkoratkaisujen laatiminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia Toisaalta verovelvolliselle joskus yksittäinen ratkaisu on hyvin tärkeä Maksujen periminen tasapainoilua Ei kohtuuttomia moninkertaisia maksuja Ei liian monimutkaisia määritysperusteita Kannustin rajata kysymyksiä 65

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Maatilan sukupolvenvaihdoksen verotusnäkökohtia Pertti Ruuska Toivo-tiedonvälitys MTK-Keski-Suomi ry Konnevesi Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdos Maatilan sukupolvenvaihdosluovutus Maatilan

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Timo Sipilä 19.3.2015 Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja Kauppa Lahjanluonteinen kauppa Lahja Toteuttamistapa vaikuttaa veroseuraamuksiin Keskeisiä

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Rovaniemi 18.3.2017 johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Metsätilan sukupolvenvaihdoksen verotuksesta Polvelta Toiselle metsätilan sukupolvenvaihdos-messut Oulu 7.4.2018 Johtava veroasiantuntija Markku Kovalainen Pohjois-Suomen verotoimisto Metsätilan luovutuksen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos

Maatilan sukupolvenvaihdos Huom! Tässä esityksessä olevat tiedot ovat 24.1.2018 tilanteen mukaiset Maatilan sukupolvenvaihdos Kälviä 24.1.2018 Eila Heiska Maatilan luovutuksen huojennukset Perintö- ja lahjaverolain 55 :n huojennuksen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen

Maatilan sukupolvenvaihdos. Kaustinen Maatilan sukupolvenvaihdos Kaustinen 31.10.2018 Ohjeet Ennakkoratkaisuhakemus - maatilan sukupolvenvaihdos Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Uusin ohje 25.9.2018 voimassa 1.1.2019 jälkeen

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verotus SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen Tilakaupan

Lisätiedot

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä

Spv ja tilakauppainfo turkistiloille TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Spv ja tilakauppainfo turkistiloille 30.10.2017 TurkisTaito yrittäjyyttä ja yhteistyötä kehittämässä Johanna Lindvall, johtava talousasiantuntija Johanna.Lindvall@finanssila.fi 040 753 0204 Ville Kujanen,

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula

Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula Maatilan sukupolvenvaihdos Karstula 8.10.2018 SUKUPOLVENVAIHDOS Asetetaan tavoitteet tilanpidon jatkumiselle Jakamattomana suvun hallussa Jaetaan Myydään tai vuokrataan Jatkajan koulutus ja valmistautuminen

Lisätiedot

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014

SPV MAATILALLA. Seinäjoki 8.11.2014 SPV MAATILALLA Seinäjoki 8.11.2014 Sukupolvenvaihdos on henkinen ja taloudellinen prosessi Kyse maatilan omistuksesta ja perheyrittäjyydestä (toimeentulosta) Onnistunut spv edellyttää henkistä, tuotannollista

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos maatilalla

Sukupolvenvaihdos maatilalla Sukupolvenvaihdos maatilalla Seinäjoki 08.03.2019 Olavi Kuja-Lipasti ProAgria Etelä-Pohjanmaa Onnistunut omistajanvaihdos hanke Sukupolvenvaihdos vaatii valmistautumista Kyse maatilan omistuksesta, toimeentulosta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos maatilalla

Sukupolvenvaihdos maatilalla Sukupolvenvaihdos maatilalla Seinäjoki 20.02.2018 Olavi Kuja-Lipasti ProAgria Etelä-Pohjanmaa Onnistunut omistajanvaihdos hanke Sukupolvenvaihdos vaatii henkistä ja taloudellista valmistautumista Kyse

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan sukupolvenvaihdos ProAgria Etelä-Savo Matti Lyömiö Kysymykset, vastaväitteet, kommentit yms. tervetulleita! Maa- ja metsätilan omistajanvaihdos Suunnittelu Toteutus Erityiskysymyksiä

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus

Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Metsätilan sukupolvenvaihdos ja verotus Polvelta Toiselle Seinäjoki 8.11.2014 Marjaana Mokkilan edellisen vuoden messujen aineisto päivitettynä Kalle Isotalo Pohjois-Savon verotoimisto NIMIPERIAATE Lähtökohtaisesti

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6)

TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6) TOIMEKSIANTAJA TILITOIMISTO 1 (6) MUISTILISTA OSTAJALLE TAI VASTAANOTTAJALLE TOIMII SUUNTAA ANTAVANA OHJEISTUKSENA. MUISTA KESKUSTELLA OMASTA TILANTEESTASI AINA ASIANTUNTIJAN KANSSA. YRITYSKAUPPA JA YRITYSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa

Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa Ratkaisuvaihtoehdot SPVtilanteessa 1. Kiinteistön kauppa 2. Lahja 3. Perintö/Testamentti Tärkeintä on aina ratkaisun toimivuus, ei verojen minimointi. Kiinteistön kauppakirja /lahjakirja on tehtävä määrämuotoisena

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet

Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Ensiasunnon ostajan vero-ohjeet Hanna Silander Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry 15.3.2017 Oman asunnon ostaminen ja verotus Rahoitus Säästöt Laina Lahja Asunnon ostaminen Varainsiirtovero / ensiasunnon

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen

Maatalousyhtymän verotus Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymän verotus 7.12.2016 Kohti Tulevaa hanke Sirpa Lintunen Maatalousyhtymällä voi olla - Maatalouden tulolähde: maatalous, rakennusten vuokrat, maa-alueen vuokra, metsätalouden sivutulot - Muun

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

Maatalouden verotus Ajankohtaista verovuoden 2015 verotukseen

Maatalouden verotus Ajankohtaista verovuoden 2015 verotukseen Maatalouden verotus Ajankohtaista verovuoden 2015 verotukseen Sisältö 1. Tiedonhaku Tietojen löytyminen vero.fi sivulta, veroilmoituksen täytön ohjeita sekä ennakkoratkaisun hakeminen ja maksut 2. Maatilaa

Lisätiedot

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän

Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on euroa (ennen : euroa) tai enemmän Lahjansaajan opas Veronalaiset lahjat Lahjaverovelvollisuus syntyy, kun saat lahjan, jonka arvo on 5 000 euroa (ennen 1.1.2017: 4 000 euroa) tai enemmän Veronalaisia lahjoja ovat samalta lahjanantajalta

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä

Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Pekka Nykänen Timo Räbinä Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus Pekka Nykänen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2013 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN

Lisätiedot

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm ja Leena Kerkelä 5.6.2014 Ruotsin (2004) ja Norjan (2014) poistivat perintö-

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Janne Juusela Sami Tuominen SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS Alma Talent 2018 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2018 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-3531-7

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Toholampi 8.12.2015. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Heikki Ojala

ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Toholampi 8.12.2015. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Heikki Ojala ONNISTUNUT SUKUPOLVENVAIHDOS Toholampi 8.12.2015 ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Heikki Ojala Sukupolvenvaihdoksen kulku Sukupolvenvaihdoksen kulku Määritetään tilan verotuksellinen käypä arvo,

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Milla Forsman OTM Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Milla Forsman OTM Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut mm. yrityskauppoihin

Lisätiedot

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta

Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain 47 :n muuttamisesta Lausunto HE VM071:00/2016 Lausunto 22.8.2016 Valtiovarainministeriölle Viite: HE perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, VM071:00/2016 Hallituksen esityksestä laiksi perintö- ja lahjaverolain ja tuloverolain

Lisätiedot

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa.

Esillä oleva artikkeli käsittelee yksinomaan sukupolvenvaihdoksen kohtelua perintö- ja lahjaverotuksessa. Sukupolvenvaihdos perintö- ja lahjaverotuksessa Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Sukupolvenvaihdos on moniulotteinen prosessi, joka edellyttää eri osa-alueiden asiantuntemusta. Sukupolvenvaihdoksessa

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2014

Maatalouden veroilmoitus 2014 Maatalouden veroilmoitus 2014 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2014, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja muut ohjeet sekä Verohallinnon sisäiset

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen

VEROPÄIVÄ15.11.2011. Pirkkahalli Sirpa Himanen VEROPÄIVÄ15.11.2011 Pirkkahalli Sirpa Himanen VÄLITILINPÄÄTÖS arvio kuluvan vuoden lopputuloksesta mutu-tuntuma voi johtaa harhaan, vaikka usein onkin oikea MYYNTIEN JA OSTOJEN AJOITUS käteis- eli maksu-

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 APPORTTI... 4 2 APPORTIN ARVO JA

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e

YHTEISMETSÄOSUUS / KUOLINPESÄOSUUDET / RANTATONTIT / SALAOJAT vuokrama Osuus 0,00 % á e = 0 => 0 e PROAGRIA KESKI-POHJANMAA SPV-KAUPPA 01.01.2017 Heikki Ojala, talousagronomi Kiinteä 100 % Ristirannankatu 1 Irtain 100 % 67100 KOKKOLA Puh. 020 747 3261 suora 10.01.2017 OMAISUUSOSIEN VEROTUKSELLISET KÄYVÄT

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA

YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS TULOVEROTUKSESSA JA LAHJAVERO- TUKSESSA Valtuutussäännös VEROHALLINNON OHJE Päivämäärä Laki Verohallinnosta (237/08) 2 2 momentti 21.4.2010 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 330/349/2010 Vastaanottaja Verohallinnon yksiköt YHTIÖOSUUDEN LUOVUTUS

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ajankohta / LUTU ehdot

Ajankohta / LUTU ehdot Ajankohta / LUTU ehdot - Kuinka paljon ennen vuodenvaihdetta SPV olisi hyvä tehdä? - Jos aikoo tehdä sukupolvenvaihdoksen vielä voimassa olevan luopumistukijärjestelmän puitteissa, niin valmistelu kannattaa

Lisätiedot

VEROHALLITUKSEN OHJE. Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

VEROHALLITUKSEN OHJE. Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA 1 (64) VEROHALLITUKSEN OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL 2 2 mom. 24.06.2004 Voimassaolo Diaarinumero Toistaiseksi 535/345/2004 Vastaanottaja Verovirastot YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN

VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) Rahoitus Antolainaus 1.7.2004 PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN VALTIOKONTTORI OHJE 1(7) PITKÄAIKAISTEN AVUSTUSLUONTEISTEN PERUSPARANNUSLAINOJEN TAKAISINPERIN- NÄN KOHTUULLISTAMINEN 1 Avustusluonteisten lainojen säädöstausta Perusparannuslaki (34/1979) Avustusluonteisia

Lisätiedot

Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla, Verohallinto

Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä Lauri Tuomarla, Verohallinto Yhteisöjen laki- ja veroilmoitusmuutoksia 2020 Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivä 23.5.2019 Lauri Tuomarla, Verohallinto Tulolähdejaon poistaminen tietyiltä yhteisöiltä Tulolähdejaon poistaminen

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS 2Y Maatalousyhtymä TIETUEKUVAUS 2018

MAATALOUDEN VEROILMOITUS 2Y Maatalousyhtymä TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 27.9.2018 1.0 MAATALOUDEN VEROILMOITUS 2Y Maatalousyhtymä TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN

METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN METSÄTILAN LAHJOITTAMINEN SPV-metsäpäivä 9.11.2014 VT Miikka Autio Oma Säästöpankki Oy Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali

Lisätiedot

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände

TULOVEROTUS. Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TULOVEROTUS Edward Andersson Esko Linnakangas Joakim Frände TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2296-6

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Alpo Särkelä LKV Neuvonta-asiantuntija Metsäkiinteistöjen arvonmääritys, hallinta ja kauppa erikoistumisopinnot Kaupanvahvistaja Metsänomistajan tärkein

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun. omaisuuteen

Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun. omaisuuteen Sukupolvenvaihdos perintönä saatuun omaisuuteen 16.11.2017 Verohallinnon sukupolvenvaihdosta koskeva ohjerakenne Verohallinnon ohjeistus Verohallinnon ohjeistus vero.fi sivuston syventävissä ohjeissa Osa

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot