HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HPKM pilarikengät. Pilareiden pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje"

Transkriptio

1 HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 8/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 14 Tekninen käyttöohje

2 HPKM pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Pilarikenkä-liitoksen etuja Vaivaton ja nopea pilarielementin pystytys ja hyvät säätömahdollisuudet Ei vaadi asennusaikaista tuentaa Ei työmaahitsauksia Vaivaton suunnitella Peikko Designer ohjelmiston avulla HPKM pilarikenkä on rakennustuote, jota käytetään kustannustehokkaisiin momenttijäykkiin liitoksiin: Betonielementtipilarin ja perustuksen välillä Kahden betonielementtipilarin välillä Liitos koostuu pilarikengistä ja ankkurointipulteista. Pilarikengät valetaan elementtipilariin ja ankkurointipultit valetaan perustuksiin tai toiseen pilariin. Työmaalla pilarit asennetaan pulteille, säädetään oikeaan korkeusasemaan ja suoruuteen ja kiristetään mutterit. Lopuksi pilarin ja alemman rakenteen väliseen saumaan tehdään saumavalu. Pilari ei tarvitse rakennusaikaista tuentaa. Lopullisessa tilassa saumavalettu liitos toimii kuten teräsbetonirakenne. Pilarin poikkileikkauksen koosta ja siirrettävien voimien suuruudesta riippuen voidaan käyttää neljää tai useampaa pilarikenkää. Yleensä neljä pilarikenkää riittää momenttijäykän liitoksen aikaansaamiseen. Tuotevalikoima sisältää myös tarvikkeita tuotteen helppoa asennusta varten.

3 Sisällysluettelo Tietoa HPKM pilarikengistä 4 1. HPKM pilarikengän ominaisuudet Rakenteellinen toiminta Asennusaikainen tilanne Lopullinen tilanne Käytön rajoitukset Kuormitus ja ympäristöolosuhteet Yhteistoiminta pilarin kanssa Pilarikenkien sijoittaminen Muut ominaisuudet Kestävyydet Palonkestävyys HPKM pilarikengän valitseminen 10 Liite A Lisäraudoitus 12 Liite B Vaihtoehtoiset sovellukset 14 HPKM pilarikenkien asentaminen 16 Tuotteen asennus Elementtitehtaalla...16 Tuotteen asennus Työmaalla...18

4 Tietoa HPKM pilarikengistä 1. HPKM pilarikengän ominaisuudet HPKM pilarikenkiä on saatavilla useita vakiokokoja, jotka sopivat suurimpaan osaan elementtipilariliitoksista. Pilariliitosjärjestelmä koostuu: Pilarikengistä Ankkurointipulteista Tarvikkeista: valukotelot ja asennussapluunat HPKM pilarikenkiä käytetään yhdessä HPM ankkurointipulttien kanssa momenttijäykissä pilariliitoksissa. Pilarikengät valetaan pilarin alaosaan yhdessä pää- ja lisäterästen kanssa. Lisäteräkset on esitetty Liitteessä A. HPM ankkurointipultit valetaan perustuksiin (pilari-perustus -liitos) tai alemman pilarin yläosaan (pilari-pilari liitos). Pilarikengässä on pyöreä reikä, johon vastaava ankkurointipultti sopii. Pilariliitos saadaan toimivaksi kun ankkurointipultit kiinnitetään pilarikenkiin muttereiden ja aluslevyjen avulla. Pulttiliitoksen asennustoleranssit mahdollistavat pilarin säätämisen oikeaan korkeusasemaan ja suoruuteen. Lopuksi liitokseen pilarin alle ja varauskoloihin valetaan saumavalu kutistumattomalla betonimassalla. Pilarikenkä Kuva 1 HPKM pilarikengät ja HPM ankkurointipultit pilariliitoksessa Ankkurointipultti 4 HPKM pilarikengät

5 Tietoa HPKM pilarikengistä HPKM pilarikenkien laskenta-arvot vastaavat samankokoisten HPM ankkurointipulttien laskenta-arvoja. Katso lisätietoja ankkurointipulteista HPM ankkurointipulttien käyttöohjeesta. Pilariliitokset voidaan suunnitella normaalivoimille, taivutusmomenteille ja leikkausvoimille sekä näiden yhdistelmille. Liitokseen soveltuva pilarikenkä ja ankkurointipultti voidaan valita ja kestävyydet tarkistaa Peikko Designer ohjelmistolla (saatavilla osoitteesta Pilarin poikkileikkauksesta ja siirrettävien voimien suuruudesta riippuen voidaan käyttää neljää tai useampaa pilarikenkää. Kuva 2 HPKM pilarikenkien sijoitus pilarin eri poikkileikkauksissa 1.1 Rakenteellinen toiminta HPKM pilarikengät on suunniteltu siten, että niiden veto- ja puristusvoimien kestävyyksien laskenta-arvot vastaavat samankokoisten HPM ankkurointipulttien laskenta-arvoja Asennusaikainen tilanne Asennusaikaiset kuormitukset aiheutuvat pilarin omapainosta ja tuulikuorman aiheuttamasta taivutusmomentista ja leikkausvoimasta. Ennen liitoksen saumavalun valamista ankkurointipultit siirtävät kaikki liitoksessa vaikuttavat voimat ja ne suunnitellaan nurjahdukselle ja taivutukselle. Jos ankkurointipulttien kestävyys ei ole riittävä, täytyy pulttien kokoa tai pulttien ja kenkien lukumäärää kasvattaa. Pilaria ei voida kuormittaa muilla rakenteilla ennen kuin liitoksen saumaan on tehty saumavalu ja se on kovettunut Lopullinen tilanne Liitos toimii teräsbetonirakenteena kun saumavalu on saavuttanut suunnittelulujuutensa. Pilarikengät yhdessä ankkurointipulttien ja saumavalun betonin kanssa kantavat valmiille rakenteelle suunnitellut voimat ja taivutusmomentit. Versio: FI 8/2012 5

6 Tietoa HPKM pilarikengistä Kuva 3 Liitoksen toimintatapa asennusvaiheessa ja lopullisessa tilanteessa. ASENNUSVAIHE Omapainon ja tuulikuorman aiheuttamat voimat. Ankkurointipultit siirtävät voimat. LOPULLINEN TILANNE Maksimaaliset suunnittelukuormat. Liitos toimii teräsbetonirakenteena. N Ed, 0 N Ed V E d, 0 V Ed M Ed, 0 M Ed 1.2 Käytön rajoitukset HPKM pilarikenkien vakiomallit on suunniteltu käytettäväksi tässä kappaleessa myöhemmin mainituissa olosuhteissa. Tapauksissa, joissa olosuhteet eivät täytä vaatimuksia, ota yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun HPKM pilarikenkien yksilöllistä suunnittelua varten Kuormitus ja ympäristöolosuhteet HPKM pilarikengät on suunniteltu staattisille kuormituksille. Tapauksissa, joissa on dynaaminen ja/tai väsyttäväkuormitus, täytyy suunnittelu tehdä tapauskohtaisesti. Pilarikengät on suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa ja kuivissa olosuhteissa. Kun HPKM pilarikenkiä käytetään muissa olosuhteissa, täytyy pintakäsittely, betonisuojapeite ja/tai raaka-aineet suunnitella vastaamaan asianmukaista ympäristön rasitusluokkaa ja suunniteltua käyttöikää Yhteistoiminta pilarin kanssa HPKM pilarikengät on suunniteltu käytettäväksi teräbetonipilareissa, joiden pienimmät poikkileikkaukset esitetään Taulukossa 1. Jos pilarikengät täytyy sijoittaa pienempään poikkileikkaukseen, ota yhteyttä Peikon tekniseen asiakaspalveluun. Taulukko 1 Pilarin pienimmät poikkileikkaukset vakio HPKM pilarikengille. HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 b A1 A A1 b b min HPKM pilarikengät

7 Tietoa HPKM pilarikengistä c/c HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 A A2 d d min d - 2E c/c = 2, missä E saadaan mitat -taulukosta Taulukko 3 HPKM pilarikenkien vakio-ominaisuudet toteutuvat vain teräsbetonipilareissa, joiden betonin lujuus on C30/37 tai korkeampi. Saumavalun betonimassan lujuuden täytyy olla vastaavaa tai lujempaa kuin pilarin betonin suunnittelulujuuden. Katso ankkurointipulttien vaatima betonin lujuusluokka HPM ankkurointipulttien käyttöohjeesta. HPKM pilarikenkien rakenteelliset ominaisuudet toteutuvat vain jos pilarin lisäraudoitus on toteutettu tämän käyttöohjeen Liitteen A mukaisesti. On huomioitava, että lisäraudoitusta käytetään pääraudoituksen lisänä pilarin sisäisten kuormien hallitsemiseen Pilarikenkien sijoittaminen Päätartuntojen suojapeitteen paksuus on mm kun HPKM pilarikenkä sijoitetaan pilarin kulmaan. Jos HPKM pilarikenkä sijoitetaan sivun keskelle on suojapeitepaksuus tällöin suurempi (katso Kuva 4 ja Taulukko 2). Kuva 4 Päätartuntojen suojapeitteen paksuus poikkileikkauksen kulmassa ja sivun keskellä Pilarin poikkileikkaus ylhäältä päin KUVA "A" Pilarikenkä poikkileikkauksen kulmassa KUVA "B" Pilarikenkä poikkileikkauksen sivulla Cc KUVA "A" Ankkurointipultti Ankkurointipultti Cc Cm KUVA "B" Taulukko 2 Päätartuntojen suojapeitteen paksuus poikkileikkauksen kulmassa ja sivulla HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 Suojapeite kulmassa c c [mm] Suojapeite sivun keskellä c m [mm] Jos vaaditaan suurempia suojapeitteen paksuuksia (c req >c c tai c req >c m ), täytyy HPKM pilarikengät sijoittaa lähemmäs pilarin keskustaa (katso Kuva 5). Valukoteloita käytetään estämään varauksien täyttymisen. Kun pilarikengät sijoitetaan pilarin pintaa syvemmälle, syntyy erikoistarve estää Δ c :n suuruisen raon täyttyminen. Katso yksityiskohtaisempaa tietoa on kappaleesta HPKM pilarikenkien asentaminen. HUOMIO! Jos pilarikenkiä siirretään kohti pilarin keskustaa, täytyy myös ankkurointipultteja siirtää vastaavasti pulttien asennuspiirustuksissa. Versio: FI 8/2012 7

8 Tietoa HPKM pilarikengistä Kuva 5 Päätartuntojen suojapeitteen paksuus tarvittavan suojapeitepaksuuden c req määrittäminen KUVA "A" Pilarikenkä poikkileikkauksen kulmassa C c + c =( C req ) c Pilarikengän ja ankkurointipultin liikesuunta pilarin sisällä KUVA "B" Pilarikenkä poikkileikkauksen sivulla Pilarikengän ja ankkurointipultin liikesuunta pilarin sisällä Ankkurointipultti Ankkurointipultti c C c + c = ( C req ) c Cm + c =( C req ) 1.3 Muut ominaisuudet HPKM pilarikengät valmistetaan teräslevyistä ja harjatangoista, joiden materiaaliominaisuudet ovat seuraavat: Teräslevyt S355J2+N EN Harjatangot B500B EN BSt500S/B500B DIN 488 Peikko Groupin tuotantoyksiköt ovat ulkoisesti kontrolloituja ja ajoittain tarkistettu tuotantosertifikaattien ja tuotehyväksyntöjen osalta useiden organisaatioiden toimesta, mukaan lukien Inspecta Certification, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, TSUS ka SPSC ja monet muut. Tuotteeseen merkitään Inspecta-merkki, Peikko-tunnus, tyyppitunnus ja valmistusviikko ja vuosi. Taulukko 3 HPKM pilarikenkien mitat [mm], painot [kg] ja värikoodit HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 valmistustoleranssi B , -0 C , -0 H D E ± 1 H ± 10 B t K t X K E X Ø , -0 paino 2,0 3,5 6,1 12,6 25,0 C D värikoodi keltainen sininen harmaa vihreä oranssi Harjatankojen jatkospituudet on määritetty betonin lujuusluokan C30/37 mukaan huonoissa tartuntaolosuhteissa. 8 HPKM pilarikengät

9 Tietoa HPKM pilarikengistä 2. Kestävyydet HPKM pilarikenkien kapasiteetit on määritetty suunnittelukonseptin mukaan joka perustuu seuraaviin standardeihin: EN :2004/AC:2010 EN :2005/AC:2009 EN :2005/AC:2005 ETAG 001, Annex C:2010 Seuraavat kansalliset liitteet on otettu huomioon kestävyyden määrittelyssä: SFS EN /NA:2007 SFS EN /NA:2007 SFS EN /NA:2007 HPKM pilarikengät on suunniteltu kestämään samoja veto- ja puristusvoimien suunnitteluarvoja kuin vastaavan kokoiset HPM ankkurointipultit. HPKM pilarikenkien kestävyyksien suunnitteluarvot on esitetty Taulukossa 4. On suositeltavaa laskea pilariliitoksen kestävyys Peikko Designer ohjelmistolla. Taulukko 4 HPKM pilarikenkien kestävyydet Pilarikenkä Ankkurointipultti N Rd [kn] HPKM 16 HPM 16 61,7 HPKM 20 HPM 20 96,3 HPKM 24 HPM ,7 HPKM 30 HPM ,4 HPKM 39 HPM ,4 Rd N Rd N HPKM pilarikenkien kestävyysarvot pätevät veto- tai puristusvoimille N Rd 2.1 Palonkestävyys Jos pilarikenkä altistuu palolle, täytyy sen palonaikainen kestävyys määrittää. Jos kestävyys ei ole riittävä, on suositeltavaa sijoittaa pilarikenkä lähemmäs pilarin keskiosaa katso kappale Suurempi suojapeite lisää pilarikengän palokestävyyttä. HPKM pilarikengän palokestävyys on 90 minuuttia kun ne on sijoitettu pilarin kulmiin. Kaikki kenkämallit täyttävät DIN standardin mukaisen F90-luokan palokestovaatimuksen. Palokestävyydet perustuvat simulaatiokokeisiin. Versio: FI 8/2012 9

10 HPKM pilarikengän valitseminen HPKM pilarikengän valinta Seuraavat asiat täytyy huomioida kun valitaan sopivaa HPKM pilarikenkää pilariliitokseen: Kestävyys Pilarin ominaisuudet Saumavalumassan ominaisuudet Pilarikenkien sijainti ja ryhmitys pilarin poikkileikkauksessa Pilariliitoksen kestävyys seuraavissa tilanteissa täytyy tarkistaa: Asennusvaihe Lopullinen tilanne Palonaikainen tilanne Peikko Designer Peikko Designer on ilmainen suunnitteluohjelma, jota voidaan käyttää liitoksien suunnitteluun. On suositeltavaa suunnitella pilariliitos käyttäen Peikko Designer ohjelmistoa. Tyypillinen suunnitteluprosessi sisältää seuraavat vaiheet: KÄYTTÄJÄN SYÖTTÄMÄT TIEDOT Pilarin ja saumavalun materiaalitiedot Pilarin geometria Kuormien laskenta-arvot asennusvaiheessa ja lopullisessa tilanteessa Pilarikengän ja ankkurointipultin tyyppi Pilarikenkien sijoittelu Pilarin raudoitus (valinnainen) PEIKKO DESIGNER OHJELMISTON TULOSTEET N-M diagrammi (aksiaalinen voima-taivutusmomentti diagrammi) liitoksesta lopullisessa tilanteessa N-M diagrammi raudoitetusta pilarista Laskentatulokset ankkurointipulteista lopullisessa tilanteessa Laskentatulokset ankkurointipulteista asennusvaiheessa Lisäraudoitusohjeet Yhteenveto liitokseen tarvittavista tuotteista Peikko Designerin avulla taloudellisimman vaihtoehdon määrittäminen on helppoa ja nopeaa. 10 HPKM pilarikengät

11 HPKM pilarikengän valitseminen Kuva 6 Peikko Designer ohjelmiston käyttöliittymä pilariliitos moduuli Versio: FI 8/

12 Liite A Lisäraudoitus Liite A Lisäraudoitus HPKM pilarikenkien tarvitseman lisäraudoituksen yksityiskohdat on esitetty alla olevissa kuvissa. Hakojen vaaditut määrät ja pituudet esitetään Taulukossa 5. Taulukko 5 Vaadittava lisäraudoitus (B500B) HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 U-haka 1 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 U-haka 2 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6 3 Umpihaka 3 2 Ø 8 2 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 10 Umpihaka 4 2 Ø 8 2 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 10 Umpihaka 5 Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 10 a l b Jatkosalueella l 0 olevien umpihakojen 5 suurin sallittu jako 150 mm (EN :2004, ja 9.5.3). Kuva 7 HPKM pilarikenkien vaatimat lisäraudoitteet l b l b 150 l 0 l Pilarin pääteräkset (rakennesuunnittelijan mukaan) 3 1 Pilarin pääteräkset (rakennesuunnittelijan mukaan) 12 HPKM pilarikengät

13 Liite A Lisäraudoitus 5 4 l o l b Pilarin pääteräkset (rakennesuunnittelijan mukaan) Versio: FI 8/

14 Liite B Vaihtoehtoiset sovellukset Pilarikengät lyhyessä pilarissa Lyhyet pilarit ovat tyypillisesti kerroksen korkuisia pilareita. HPKM pilarikengät on suunniteltu toimimaan yhdessä pilarin raudoituksen kanssa, jolloin raudoituksien jatkokset tarvitaan varmistamaan voimien siirtyminen pilarista pilarikengille. Kun HPKM pilarikenkien kanssa käytetään pilarin pituisia HPM Ankkurointipultteja voidaan jatkoksien ja raudoitusmateriaalin määrää vähentää. Ankkurointipultit toimivat pilarin pääraudoituksena ja korvaavat sen tarvittaessa täysin. Ankkurointipultit valmistetaan tarvittavaan pituuteen L (max. 6 m). Kuva 8 Pilarin korkuiset ankkurointipultit Kuva 9 Pilarikengät yhtenäisellä pohjalevyllä Pilarikengät yhtenäisellä pohjalevyllä Tapauksessa, jossa pilarikengät osuvat toisiinsa pilarissa (pilarin poikkileikkaus on liian pieni suunnitelluille pilarikengille), voidaan käyttää yhtenäistä pohjalevyä liittämään kengät toisiinsa. Pilarikenkien takatartunnat voidaan poistaa kun pilarikengät hitsataan kiinni pohjalevyyn, jolloin ne tarvitsevat vähemmän tilaa. Pohjalevyä voidaan myös käyttää muotin päätylevynä. Harjaterästankojen pienimmät etäisyydet toisistaan tulee olla vähintään samat kuin etäisyysvaatimukset standardin EN kappaleessa 8.2. Kysy lisää Peikon teknisestä asiakaspalvelusta. 14 HPKM pilarikengät

15 Liite B Vaihtoehtoiset sovellukset Itse tehdyt valukotelot Asiakas voi vaihtoehtoisesti itse tehdä valukotelot Taulukossa 6 ja Taulukossa 7 annettujen mittojen perusteella. Materiaaleina voidaan käyttää puuta, polystyreeniä tai vastaavaa materiaalia. Pilarikengät pitää kiinnittää kunnolla muottiin joko pulttaamalla ne muotin pohjalevyyn tai hitsaamalla kaikki kengät yhteen. Taulukko 6 HPKM pilarikengän kulmavalukotelon mitat Kulmavalukotelo mitat [mm] a b h1 h2 HPKM TOP View a YLHÄÄLTÄ 90 SIVULTA HPKM a b 90 h2 h1 HPKM b HPKM HPKM Taulukko 7 HPKM pilarikengän keskivalukotelon mitat Keskivalukotelo mitat [mm, ] c d e h3 h4 α β YLHÄÄLTÄ e TOP View SIVULTA SIDE View HPKM 16 HPKM d 90 h4 h3 HPKM c HPKM d HPKM Versio: FI 8/

16 HPKM pilarikenkien asentaminen TUOTTEEN ASENNUS ELEMENTTITEHTAALLA Tuotteen tunnistaminen HPKM pilarikengät ovat saatavilla vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM ankkurointipulttien M-kierteiden kokoja. Pilarikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja myös tuotteen väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa. Valukoteloiden värit vastaavat HPKM pilarikenkien värejä. HPKM pilarikengät ja niihin liittyvät tuotteet Pilarikenkä Ankkurointipultti Kulmavalukotelo Keskivalukotelo Värikoodi HPKM 16 HPM 16 HPKM 16 CBOX HPKM 16 MBOX keltainen HPKM 20 HPM 20 HPKM 20 CBOX HPKM 20 MBOX sininen HPKM 24 HPM 24 HPKM 24 CBOX HPKM 24 MBOX harmaa HPKM 30 HPM 30 HPKM 30 CBOX HPKM 30 MBOX vihreä HPKM 39 HPM 39 HPKM 39 CBOX HPKM 39 MBOX oranssi Elementtitehtaalla HPKM pilarikengät sidotaan pilarin raudoitukseen ja kiinnitetään muotin päätylevyyn valukotelon kanssa kengän pohjalevyn läpi. Pilarikenkien asennustoleranssi pilarin poikkileikkauksessa on ± 2 mm. Lisäraudoitus täytyy asentaa pilarin päähän piirustusten mukaisesti (Liite A). Valun jälkeen valukotelot poistetaan kengistä ja tarkistetaan että varaukset ovat puhtaat betonista. Valukotelot ovat kiinnitystarvikkeita, joiden avulla pilariin luodaan varauskolo ankkurointipultteja varten. Jokaiselle pilarikenkämallille on omat valukotelonsa ja riippuen pilarikengän sijainnista pilarin poikkileikkauksessa: CBOX kulmavalukoteloa käytetään kun pilarikenkä on poikkileikkauksen kulmassa MBOX keskivalukoteloa käytetään kun pilarikenkä on poikkileikkauksen sivun keskellä Valukotelo mahdollistaa pilarikengän kiinnittämisen ja sijoittamisen pilarin muotin päätylevyyn. M16 siipiruuvia ja pilarikengän reikään sopivaa holkkia käytetään kengän kiinnittämiseen. Holkin avulla kenkä saadaan kiinnnitettyä oikeaan paikkaan muotin päätylevyssä. Ympäristöystävälliset valukotelot ovat hyvin kestäviä ja uudelleen käytettäviä. Pitkän käyttöiän saavuttamiseksi valukoteloiden huoltaminen on suositeltavaa. HPKM pilarikenkä ja kulmavalukotelo HPKM pilarikenkä ja keskivalukotelo Valukotelo CBOX Holkki Siipiruuvi M16 Valukotelo MBOX Keski- ja kulmavalukotelot HPKM pilarikengille

17 HPKM pilarikenkien asentaminen Seuraa näitä ohjeita kasvattaaksesi arvoa Δ c ja näin varmistaaksesi suuremmat päätartuntojen suojapeitepaksuudet käyttöohjeen kappaleen mukaisesti: Δ c < 5 mm, valukoteloille ei ole erikoisvaatimuksia; ohjeet ovat samat kuin vakiosuojapeitteelle. Syntyvä rako on liian pieni täyttyäkseen betonilla. Kuitenkin jos rako täytyy kokonaan tai osittain, on betoni helposti poistettavaa muotin purkamisen jälkeen. 5 mm Δ c 15 mm, voidaan käyttää itseliimautuvaa solumuovia tai vastaavaa estämään raon täyttyminen. Δ c :n paksuinen solumuovi kiinnitetään valukotelon kahdelle sivulle. Δ c > 15 mm, raon täyttymisen estämiseksi suositellaan käytettäväksi kiinteää levyä kuten puulevyä tai kovaa polystyreeniä jonka paksuus on Δ c. Nämä levyt voidaan kiinnittää muottiin pilarikenkien ja valukoteloiden kanssa. Itseliimautuvan solumuovin käyttö raon täyttymisen estämiseksi Kiinteän levyn käyttö raon täyttymisen estämiseksi Liimautuva pinta Kiinteä levy Varmista suurempi suojapeitepaksuus solumuovilla tai kiinteällä levyllä HPKM pilarikengät ennen valua ja valun jälkeen

18 HPKM pilarikenkien asentaminen TUOTTEEN ASENNUS TYÖMAALLA Tuotteen tunnistaminen HPKM pilarikengät ovat saatavilla vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka ovat analogisia HPM ankkurointipulttien M-kierteiden kokoon kanssa. Pilarikengän malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja tuotteen väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa. HPKM pilarikenkien värikoodit Pilarikenkä Värikoodi Ankkurointipultti Asennussapluuna HPKM 16 keltainen HPM 16 PPL 16 HPKM 20 sininen HPM 20 PPL 20 HPKM 24 harmaa HPM 24 PPL 24 HPKM 30 vihreä HPM 30 PPL 30 HPKM 39 oranssi HPM 39 PPL 39 Työmaalla Ankkurointipulttien alemmat mutterit ja aluslevyt säädetään oikeaan korkeusasemaan. Pilari asennetaan suoraan oikeassa asemassa olevien aluslevyjen ja muttereiden päälle. Lisäasennuslevyjä voidaan käyttää jos tarpeellista. Ylemmät aluslevyt ja mutterit kierretään paikalleen ja kiristetään tiukasti kiinni, niin ettei rakenteiden väliin jää välyksiä, esimerkiksi DIN 7444:n mukaisella iskulenkkiavaimella tai DIN 133:n mukaisella kiintoavaimella ja pienellä lekalla. Samalla pilari säädetään oikeaan korkeusasemaan ja suoruuteen säätämällä muttereita. Kun mutterit on kiristetty, voidaan nostovälineet irroittaa. Yleensä väliaikaiset tuet eivät ole tarpeellisia. Pilarin pystytys täytyy tehdä hyväksytyn asennussuunnitelman mukaan. Ankkurointipulttien asennusohjeet löytyvät HPM Ankkurointipulttien teknisestä käyttöohjeesta. Ennen pilarin kuormittamista muilla rakenteilla, esimerkiksi palkeilla tai pilareilla, täytyy liitoksen saumaan pilarin alle ja pulttien varauksiin tehdä saumavalu, valumassan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Massan täytyy olla kutistumatonta ja lujuus suunnitelmien mukaista. Kun saumavalu on saavuttanut riittävän lujuuden, on liitos valmis ja pilaria voidaan kuormittaa muilla rakenteilla. Elementtipilarin asennus vaiheittain Pilari asennetaan suoraan esisäädetyille muttereille ja aluslevyille Ylemmät aluslevyt ja mutterit kierretään paikoilleen Muttereiden kiristämisen jälkeen voidaan nostovälineet irroittaa

19 HPKM pilarikenkien asentaminen Valumuotti Lopullinen liitos kun saumavalu on kuivunut Pilari-perustus liitoksissa leveämpää saumavalua voidaan käyttää suuremman suojapeitepaksuuden varmistamiseksi. Suuremman suojapeitepaksuuden käyttö on suositeltavaa vaativissa ympäristöolosuhteissa. Asennustoleranssit ja ankkurointipulttien asennuskorko valun pinnasta kun käytetään HPKM pilarikenkiä Poikkileikkauksen suuruudenmuutos pilarin pinnasta Asennus toleranssi Perustuksen yläpinta h b Alusvalu tg Pilarikenkä HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39 Ankkurointipultti HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39 Alusvalun paksuus t g [mm] Ankkurointipulttien asennuskorko h b [mm] Ankkurointipulttien asennustoleranssi [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3

20 TIETOA PEIKOSTA Peikko on betonirakenteiden kiinnitystuotteisiin ja liittopalkkeihin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Aikaisemmin yritys tunnettiin nimellä Teräspeikko. Peikon innovatiivisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat helpottaa ja nopeuttaa rakennusprosessiaan. Peikko Groupilla on myyntitoimistot lähes 30 maassa Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat, elementtitehtaat, rakennuttajat, rakentajat, lattiaurakoitsijat, konevalmistajat sekä energia-alan ammattilaiset, voivat kaikki hyödyntää Peikon ratkaisuja. Peikon betonielementteihin ja paikallavaluun soveltuvien betoniliitosten ja runkorakenteissa käytettävien liittopalkkien valikoima on laaja. Peikko Groupin ja Peikko Finlandin pääkonttori sekä Suomen tehtaat sijaitsevat Lahdessa. Peikko Group työllistää maailmanlaajuisesti yli 800 henkeä. Suomessa Peikko Finlandin palveluksessa on noin 250 henkeä.

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje

PS-parvekesarana. Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36. Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Versio: FI 9/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 36 Tekninen käyttöohje PS-parvekesarana Järjestelmän etuja Siirtää parvekelaatan vaakavoimat

Lisätiedot

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

PEC -pilarikenkien asennus. PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus PEC -pilarikenkien asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen PEC -pilarikenkiä valmistetaan vakiomalleina (30, 36, 39, 45 ja 52), jotka vastaavat korkealujuusteräksestä valmistettujen PPM -ankkurointipulttien

Lisätiedot

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus

HPKM -pilarikenkien asentaminen. Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Pilarikenkien asennus Tuotteen asentaminen elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen HPKM -pilarikenkiä on saatavana vakiomalleina (16, 20, 24, 30 ja 39), jotka vastaavat HPM -ankkurointipulttien kierrekokoja. Pilarikengän

Lisätiedot

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA

PNLF nostolenkki. Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Versio: FI 3/2012 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje PNLF nostolenkki Ruostumaton nostolenkki sandwich-elementeille Sandwich-elementtien

Lisätiedot

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti.

NOPEA ASENNUS SÄÄDETTÄVÄ LIITOS. AKK kerrospilarikengässä yhdistyy kolme elementtipilarin raudoitustuotetta; kenkäliitos, pääteräs ja jatkospultti. PILARIKENGÄT sivu 1 / 5 Pilarikenkiä käytetään betonielementtipilareiden kiinnittämiseen ja kuormien siirtämiseen. Pilarielementtiin sijoitetut kengät liitetään vastakkaisessa rakenteessa oleviin pultteihin.

Lisätiedot

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus

BECO-palkkikengän asennus. Tuotteen asennus elementtitehtaalla. Tuotteen tunnistaminen. Palkkikenkien asennus -palkkikengän asennus Tuotteen asennus elementtitehtaalla Tuotteen tunnistaminen -palkkikenkiä valmistetaan vakiomalleina, jotka vastaavat COPRA-ankkurointijatkosten M-kierrekokoja. Palkkikengän malli

Lisätiedot

PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 05/2018. Tekninen käyttöohje

PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 05/2018. Tekninen käyttöohje PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 05/2018 Tekninen käyttöohje PEC -pilarikenkä Pilareiden pulttiliitoksiin Nopea valuprosessi vakiotarvikkeiden ansiostaa Turvallinen, helppo ja nopea

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje

HFS-valuankkurit. Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin. Tekninen käyttöohje HFS-valuankkurit Valuankkuri työnaikaisiin ja pysyviin kiinnityksiin Versio: FI 4/2014 Laskentanormi: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC 2 n:o 52 Tekninen käyttöohje Valuankkuri Valuankkuri

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

HPKM -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603. Tekninen käyttöohje

HPKM -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin. Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603. Tekninen käyttöohje -pilarikengät pilareiden pulttiliitoksiin Versio: FI 09/2016 Hyväksyntä: Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/0603 Tekninen käyttöohje -pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Peikon

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

PPM -ankkurointipulttien asentaminen

PPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen PPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina (M30, M36, M39, M45, M52 ja M60), jotka vastaavat pultin metrisiä kierrekokoja. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPKM -pilarikenkä. Luotettavat pulttiliitokset pilareille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPKM -pilarikenkä. Luotettavat pulttiliitokset pilareille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE -pilarikenkä Luotettavat pulttiliitokset pilareille Versio: FI 09/2016 -pilarikengät Pilareiden pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Peikon -pilarikenkäliitoksen taivutusjäykkyys vastaa

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY OPK-PILARIKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.123 28.1.2013 Sisällysluettelo: 2 1 OPK-PILARIKENKIEN TOIMINTATAPA... 3 2 OPK-PILARIKENKIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA

SUMO-seinäkenkä. Seinien pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Versio: FI 02/2015 Laskentanormit: EC+NA Tekninen käyttöohje -seinäkenkä Seinien pulttiliitoksiin Järjestelmän etuja Vahva vetoliitos: mahdollistaa jäykistävien seinien

Lisätiedot

BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje

BECO-palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Versio: FI 10/2016 Tekninen käyttöohje -palkkikenkä Palkkien ja pilareiden välisiin pulttiliitoksiin Mahdollistaa jatkuvan elementtipalkkirakenteen

Lisätiedot

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje

PC-palkkikenkä. Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen. Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä palkkien tukemiseen Versio: FI 6/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 Tekninen käyttöohje PC-palkkikenkä Konsolijärjestelmä

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AK Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA 4 2. KENGÄN RAKENNE 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma 4 2.2 Kenkien materiaalit 4 2.3 Valmistustapa 4 2.4 Valmistustoleranssit 4 2.5 AK-pilarikengän

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 8/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON.

HUOMAUTUS: JOS DELTAPALKIN ASENNUSTOLERANSSIT YLITTYVÄT, OTA YHTEYTTÄ PEIKKOON. Deltapalkin asennus Tämä en asennusohje on tarkoitettu täydentämään projektikohtaista asennussuunnitelmaa. Peikon tekninen tuki voi tarvittaessa auttaa asennussuunnitelman laadinnassa. Jos asennussuunnitelman

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. APK-Pilarikengät Käyttöohje 2 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA... 4 2. KENGÄN RAKENNE... 4 2.1 Kenkien valmistusohjelma... 4 2.2 Materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Valmistustoleranssit... 4 2.5 Pilarikenkien

Lisätiedot

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE

PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE 5/2013 PERUSPULTIT KÄYTTÖOHJE AK-KENKIEN PERUSPULTIT AET, AES Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 389 (BY 5B) RakMK no 70 (BY 5B-EC2) Eurokoodi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSPULTIN TOIMINTATAPA...

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 12.10.2012 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT...

Lisätiedot

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SSK-SEINÄKENGÄT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.126 8.10.2012 2 Sisällysluettelo: 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA MITAT... 3 2.1 MATERIAALIT... 3 2.2

Lisätiedot

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE

R-STEEL. RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE R-STEEL RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät KÄYTTÖOHJE 3.11.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMINTATAPA...3 2. MATERIAALIT JA MITAT...4 3. VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa... 5 3.2 Laadunvalvonta... 5 3.3 Kenkien merkinnät...

Lisätiedot

PEC-PILARIKENGÄT fi -1/2012

PEC-PILARIKENGÄT fi -1/2012 PEC-PILARIKENGÄT Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B: 01 BY 5 B-EC 2: 8 Versio fi-1/2012 PEC-Pilarikengät Peikko -pilariliitosten etuja Säästää aikaa, kustannuksia ja materiaaleja Vaivaton ja nopea

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PC -palkkikenkä. Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen. Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PC -palkkikenkä Palkkikenkä teräsbetonipalkkien kannattamiseen Versio: FI 06/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 15 BY 5 B n:o 334 PC-palkkikenkä

Lisätiedot

COPRA-ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje

COPRA-ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin. Versio: FI 10/2016. Tekninen käyttöohje -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Versio: FI 10/2016 Tekninen käyttöohje -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Monikäyttöinen ankkurointijärjestelmä kaikille pulttiliitoksille Helpottaa ja yksinkertaistaa

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SELP-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.130 18.6.2013 Sisällysluettelo: 2 1 SELP-PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 SELP-PERUSPULTTIEN MATERIAALIT

Lisätiedot

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten

Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten 5/2000 Väli 2 Puupilarikengät Normien mukaan mitoitettu liitoskappale puun ja betonin väliin Ruuvipilarikenkä Kiinnityslevyyn hitsattava kiinnityskappale liimaruuveja varten www.peikko.com 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu

Semko Oy. Parvekkeen PL-kaideliitos. Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu Semko Oy Parvekkeen PL-kaideliitos Käyttöohje Eurokoodien mukainen suunnittelu 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 PL-KAIDELIITOKSEN TOIMINTATAPA... 2 2 PL-KAIDELIITOKSEN RAKENNE... 2 2.1 Osat ja materiaalit...

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. BECO -palkkikenkä. Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. BECO -palkkikenkä. Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset TEKNINEN KÄYTTÖOHJE BECO -palkkikenkä Tehokkaat palkkien ja pilarien väliset pulttiliitokset Versio: FI 09/2016 -ankkurointijatkos Pulttiliitoksiin Monikäyttöinen ankkurointijärjestelmä kaikille pulttiliitoksille

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2. www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 SEINÄELEMENTIN PULTTILIITOKSEN TOIMINTATAPA...4 2 SEINÄKENGÄN RAKENNE...5 2.1 ASL SEINÄKENGÄN MITAT JA MATERIAALIT...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Ristikkoliitokset Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi 2

Erstantie 2, 15540 Villähde Ristikkoliitokset Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi 2 www.anstar.fi 2 www.anstar.fi 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 RISTIKKOLIITOKSEN TOIMINTATAPA... 4 2 RISTIKKOLIITOSTEN RAKENNE JA KÄYTTÖKOHTEET... 4 2.1 LIITOSTEN VALMISTUSOHJELMA... 4 2.2 LIITOSOSAN MATERIAALIT...

Lisätiedot

MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. Tuotteen tunnistaminen. Varastointi. Liitoksen laatu

MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen. Tuotteen tunnistaminen. Varastointi. Liitoksen laatu MODIX-raudoitusjatkoksen asentaminen Tuotteen tunnistaminen MODIX-raudoitusjatkoksen mallin voi tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta ja suojatulpan väristä. Värikoodit on esitetty alla olevassa taulukossa.

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit...

1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit ja standardit... RLS sisäkierrehylsyankkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RLS sisäkierrehylsyankkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 RLS-sisäkierrehylsyankkurin materiaalit

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PRKU PAKSURAPPAUSKIINNIKE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE versio FI 11/2015 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 2 3 VALMISTUS... 3 3.1 Valmistustapa ja merkinnät... 3 3.2 Valmistustoleranssit... 3 4 KESTÄVYYSARVOT...

Lisätiedot

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N

Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. PVL -vaijerilenkki. Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen TEKNINEN KÄYTTÖOHJE PVL -vaijerilenkki Vaijerilenkit seinäelementtien kiinnitykseen Versio: FI 08/2016 Laskentanormit: EC+FI NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 n:o 34 PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien

Lisätiedot

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU

SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU SEMKO OY RR-NOSTOANKKURIT KÄYTTÖOHJE, EUROKOODIEN MUKAINEN SUUNNITTELU FMC no. 41874.126.300 4.12.2012 2 Sisällysluettelo 1 Toimintatapa... 3 2 Rakenne... 3 2.1 Osat ja materiaalit... 3 2.2 Valmistustapa...

Lisätiedot

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta

RakMK ohjeistuksen löydät osoitteesta RVT-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVT-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 2 2 RVT-VALUANKKUREIDEN MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RVT-valuankkureiden materiaalit

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. ARBOX -työsaumaraudoite. Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille TEKNINEN KÄYTTÖOHJE ARBOX -työsaumaraudoite Tehokas työsaumaraudoite betonirakenteille Versio: FI 06/2018 ARBOX -työsaumaraudoite Betonirakenteiden työsaumoihin Järjestelmän etuja taloudellinen ja nopea

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri

HSL-3 Raskas kiila-ankkuri HSL-3 Ankkurin tyyppi HSL-3 Kuusiokanta Mutterikanta HSL-3-B Momenttihattu HSL-3-SH Kuusiokolokanta (ei Suomessa) HSL-3-SK Uppokanta (ei Suomessa) Hyödyt - soveltuu halkeilemattomaan ja halkeilleeseen

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA...4 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...4 3.1 VALMISTUSTAPA... 4 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT... 4 3.3 LAADUNVALVONTA...

Lisätiedot

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SUJ-PERUSPULTIT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.132 13.3.2013 Sisällysluettelo: 2 1 PERUSPULTTIEN TOIMINTATAPA... 3 2 PERUSPULTTIEN MATERIAALIT JA MITAT...

Lisätiedot

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE

Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE Leimet KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE 4 2.1 Kalliokärkien mitat 4 2.2 Materiaalit 5 2.3 Valmistustapa 6 2.4 Laadunvalvonta 6 3 VALMISTUSMERKINNÄT 6 4

Lisätiedot

Erstantie 2, Villähde AHK pilarikengät Puh. (03) , Fax (03)

Erstantie 2, Villähde AHK pilarikengät Puh. (03) , Fax (03) www.anstar.fi 2 www.anstar.fi 3 Sisällysluettelo Sivu 1 PILARIKENGÄN TOIMINTATAPA... 4 2 KENGÄN RAKENNE... 4 2.1 KENKIEN VALMISTUSOHJELMA... 4 2.2 MATERIAALIT... 4 2.3 VALMISTUSTAPA... 4 2.4 VALMISTUSTOLERANSSIT...

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

R-STEEL LENKKI EuRoKoodIEN mukainen SuuNNITTELu R-STEEL LENKKI Eurokoodien mukainen suunnittelu R-STEEL LENKKI 1 R-STEEL LENKIN TOIMINTATAPA... 2 2 R-STEEL LENKIN MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 R-Seel Lenkin mitat... 4 2.2 R-Steel Lenkin materiaalit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI

KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI KÄYTTÖOHJE KALLIOKÄRKI Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2 Nro 33 12.9.2014 1.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 3 2.1 Kalliokärkien mitat... 3 2.2 Materiaalit...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1

Erstantie 2, 15540 Villähde Puh. (03) 872200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi. AEP Piilokonsoli Käyttöohje 1 1 2 3 Sisällysluettelo 1. PIILOKONSOLIN TOIMINTATAPA... 4 2. PIILOKONSOLIN RAKENNE... 4 2.1 Piilokonsolin valmistusohjelma... 4 2.2 Piilokonsolin materiaalit... 4 2.3 Valmistustapa... 4 2.4 Piilokonsolin

Lisätiedot

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu

SBKL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu SBKL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu SBKL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 SBKL-kiinnityslevyjen mitat... 4 2.2 SBKL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006

RAKENNUSTEKNIIKKA Olli Ilveskoski 20.08.2006 CONCRETE RESIDENTIAL HOUSES PIENTALON TERÄSBETONIRUNKO https://www.virtuaaliamk.fi/opintojaksot/030501/1069228479773/11 29102600015/1130240838087/1130240901124.html.stx Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka,

Lisätiedot

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE

AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE 2/2013 AOK ONTELOLAATAN KANNAKE KÄYTTÖOHJE Suomen Betoniyhdistyksen käyttöselosteet: no 380 (BY 5B) RakMK no 65 (BY 5B-EC2) Eurokoodi www.anstar.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTATAPA... 3 2. KANNAKKEEN

Lisätiedot

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita

KUVA 1 Vaijerilenkin käyttöperiaatteita vaijerilenkki RakMK:n mukainen suunnittelu vaijerilenkki 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat...4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit...4 3 VALMISTUS 5 3.1 Valmistustapa...5

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje

Semko Oy. SUJ- peruspultit Käyttöohje Semko Oy SUJ- peruspultit Käyttöohje FMC 41874.123 19.4.2013 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 3 VALMISTUS... 5 3.1 VALMISTUSMENETELMÄT... 5 3.2 VALMISTUSTOLERANSSIT...

Lisätiedot

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014

JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014 JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen

Lisätiedot

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4

SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE. Keskikaide SSAB 210x130/4 SSAB keskikaide SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Keskikaide SSAB 210x130/4 Sisältö: Sovellusalue...2 Asennus...2 Kaiteiden käsittely...2 Kaiteen rakenne ja osat...3 Kaiteen aloitus ja lopetuskohdat...4 Kaiteen

Lisätiedot

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE

LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE LEPO-tasokannakkeet KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B nro 363 17.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 YLEISKUVAUS...2 1.2 TOIMINTATAPA...2 1.3 LEPO...4 1.3.1 Mitat...4

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT

SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT SUUNNITTELUOHJE SUPER TT-, TT- JA HTT -LAATAT 1 (33) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ...2 2. SUUNNITTELU...3 3. VALMISTUS...4 4. KIINNITYSTEN JA RIPUSTUSTEN YLEISOHJE...5 LIITTEET...6 LIITE 1A: SUPERTT-LAATAN POIKKILEIKKAUSMITAT...7

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE

LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 (6) LUJA - TERÄSKONSOLILIITOKSEN ASENNUS- JA PALOSUOJAUSOHJE 1 KONSOLILIITOKSEN ASENNUS TYÖMAALLA 1.1 Elementtipalkin asennus Betonielementtipilarit asennetaan suunnitelmien mukaiseen asemaansa konsolin

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala 1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET

SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET SEMTUN JVA+ TIILIMUURAUSKANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 10.11.2010 - 2-1 YLEISTÄ JVA+ tiilimuurauskannakkeet on tarkoitettu tiilimuurauksen kannatukseen kantavasta betoniseinästä. Kiinnitys betoniseinään

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat

4. Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.1 Mitoitusperiaate 4.2 Kapasiteetit ja sallitut kuormat 4.3 Nostoankkureiden sallitut kuormat VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 1074-A 1168-A 1988 995-G 1036-G 1140 1130 18.12.2009 Sivu 1/19 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1

Lisätiedot

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140

VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390. VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 VS-VAARNALENKIT KÄYTTÖ- ja SUUNNITTELUOHJE Käyttöseloste nro BY390 VS-vaarnalenkit VS-80 VS-100 VS-120 VSH-140 14.6.2013 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Yleiskuvaus 1.2 Toimintatapa 2. MITAT JA MATERIAALIT

Lisätiedot

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu

SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT. Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu SEMKO OY SBKL-KIINNITYSLEVYT Käyttö- ja suunnitteluohjeet Eurokoodien mukainen suunnittelu FMC 41874.125 10.5.2013 2 Sisällysluettelo: 1 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN TOIMINTATAPA... 3 2 SBKL-KIINNITYSLEVYJEN

Lisätiedot

HPM -ankkurointipultit. Pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006

HPM -ankkurointipultit. Pulttiliitoksiin. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 HPM -ankkurointipultit Pulttiliitoksiin Versio: FI 01/2017 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 Tekninen käyttöohje HPM -ankkurointipultti Pulttiliitoksiin Järjestelmän edut Vakioitu ja ETA-hyväksytty

Lisätiedot

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan

Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan Betoniteollisuus ry Kesäkuu 2011 Betonielementtien asennus teräskonsoleiden varaan 1. PCs- konsoli, Peikko Finland PCs konsolijärjestelmä soveltuu teräsbetoni- ja jännebetonipalkkien sekä teräspalkkien

Lisätiedot

TUOTELUETTELO HINNASTO

TUOTELUETTELO HINNASTO .3.2012 TUOTEUETTEO INNSTO nstar Oy on vuonna 1981 perustettu perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja myy betonirakenteiden liitososia. nstar palvelee 30 ammattilaisen ja nykyaikaisen teknologian avulla

Lisätiedot

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPM -ankkurointipultit. Helpot ja nopeat pulttiliitokset. Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006

TEKNINEN KÄYTTÖOHJE. HPM -ankkurointipultit. Helpot ja nopeat pulttiliitokset. Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE HPM -ankkurointipultit Helpot ja nopeat pulttiliitokset Versio: FI 05/2019 Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-02/0006 HPM -ankkurointipultti Helpot ja nopeat pulttiliitokset Vakioitu

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot