Halmstadintalo, Hanko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Halmstadintalo, Hanko"

Transkriptio

1 Halmstadintalo, Hanko Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Inspector Sec Oy Tämä raportti soveltuu päätöksenteon apuvälineeksi rakennusten kunnosta vastaaville tahoille. Tätä raporttia tulee tulkita asiantuntijan avustuksella. Havaittuja haittoja ei voida suoraan osoittaa terveysongelmien syyksi, mutta ne voivat olla oireilun ja sairastelun merkittäviä riskitekijöitä. Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty. Inspector Sec Oy Kääpätie 3, Kello Teknobulevardi 3-5, Vantaa Y-tunnus

2 Riskianalyysi Halmstadintalo , sivu 2/5 1. Taustatiedot Tutkimuskohde Toimeksiantaja Halmstadintalon päiväkoti Halmstadinkatu Hanko Hangon kaupunki Bengt Lindholm, talopäällikkö Santalantie Hanko Tutkimuksen ajankohta Tutkimuksen suorittaja Työn tarkoitus Raportin laatija Jakelu Inspector Sec Oy Teknobulevardi Vantaa Välipohjien tutkimukset Mikko Salin FT, Työterveyshuollon asiantuntija Johtaja (tutkimuspalvelut) Toimeksiantaja Sisäilmari Oy Inspector Sec Oy:n arkisto Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty. Inspector Sec Oy Kääpätie 3, Kello Teknobulevardi 3-5, Vantaa Y-tunnus

3 Riskianalyysi Halmstadintalo , sivu 3/5 2. Sisäilma- ja kosteustekniset tutkimukset Nämä tutkimukset ovat jatkoa Halmstadintalon päiväkodin riskianalyysille (Inspector Sec Oy, ). Tutkimukset on teetetty Sisäilmari Oy:llä. Tutkimussunnitelmista ja tulosten tulkinnasta vastaa Inspector Sec Oy. Tutkimus on tehty kahdessa vaiheessa. Sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten ensimmäinen vaihe Ensimmäisessä vaiheessa (liite 1. Sisäilma- ja kosteustekninen tutkimus, Sisäilmari Oy, ) tutkittiin kellaritilojen, 1. kerroksen keittiötilojen ja 2. kerroksen Vuoronallet-päiväkotiryhmän tilojen rakenteiden kuntoa rakenneavauksin ja materiaalinäytteenottojen avulla. Päiväkotiryhmän tilat ovat tyhjillään ja ryhmä on siirtynyt väistötiloihin koettujen oireiden vuoksi. Tiloista otettiin yhteensä 10 materiaalinäytettä mikrobimääritysten suorittamiseksi. Rakenneavausten perusteella havaittiin, että 1. ja 2. kerroksen välipohja on osin mineraalivillaeristeinen ja osin purueristeinen. Tilan 238:n rakenneavaus 2:n perusteella havaittiin, että purueriste on tiiviisti betonirakenteista seinää vasten ja niiltä osin selvästi tummunutta. Analyysituloksen mukaan eristeessä on vahva viite vauriosta. Myös muussa orgaanisessa materiaalissa havaittiin viitteitä vaurioista. Tutkimuksessa ei selvinnyt, oliko vaurioiden syy höyrynsulun puuttumisesta johtuva kastepisteen muodostuminen rakenteeseen vai onko syynä viistosateen siirtyminen ulkoseinärakennetta pitkin purueristeeseen. Ikkunatilkkeenä on käytetty vaihtelevasti pellavarivettä ja kangas-/lankatilkettä. Tiloissa 239 ja 240 tilkkeissä oli heikko viite vauriosta. Tilkkeet ovat kostuessaan herkästi vaurioituvia ja vastaava tilanne on todennäköisesti myös muualla rakennuksessa. Kellarin ja 1. kerroksen välipohjassa, keittiön kohdalla, todettiin olevan herkästi mikrobivaurioituva Toja-eriste kahden betonilaatan välissä. Alapuolisten tilojen katon kosteusjälkien perusteella eristeen epäiltiin olevan vaurioitunutta. Keittiön toimiston ja kuivakomeron kohdalla lattiassa on eristeenä puru betonilaatan päällä. Läheltä ulkoseinää, purusta otetussa näytteessä ei havaittu viitteitä vauriosta (lisänäytteenottotarve). Kellaritiloissa sijaitsee kylmiökäytöstä poistettuja komeroita, joissa on voimakas ummehtunut haju. Kellaritilojen seinä- ja lattiapinnoissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Seinäeristeenä on Siporex eli kevytbetoni. Ensimmäisen osan toimenpide-ehdotukset: -välipohjarakenteiden laajempi tutkiminen sekä vaurioiden syyn ja laajuuden selvittäminen -keittiön lattian korjaaminen erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti sekä Toja-eristeen että purueristeen osalta sekä samassa yhteydessä vanhojen kylmiökomeroiden purku -kellaritilojen lattioiden korjaaminen erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti siten, että rakenne on kosteusteknisesti toimiva ja että rakenteesta on saatu mahdolliset haitta-aineet poistettua Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty. Inspector Sec Oy Kääpätie 3, Kello Teknobulevardi 3-5, Vantaa Y-tunnus

4 Riskianalyysi Halmstadintalo , sivu 4/5 -ikkunatilkkeiden poisto vaurioituneilta osin Sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten toinen vaihe Toisessa vaiheessa (liite 2. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sisäilmari Oy, ) tutkittiin kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohjarakenteiden kuntoa Tiitiäisetryhmän tiloista sekä 1. ja 2. kerroksen välipohjarakenteiden kuntoa Myrorna- ja Nallekarhut-ryhmien tiloista. Tutkimus toteutettiin rakenneavauksin, joista otettiin 13 kpl materiaalinäytteitä mikrobimääritysten suorittamiseksi. Tutkimusajankohta oli joulukuu Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää perusteellisemmin välipohjarakenteiden kuntoa ja siten sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Rakenneavausten perusteella havaittiin, että kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohja on Tiitiäisetryhmän tiloissa erilainen, kuin aiemmin tutkituissa keittiötiloissa. Keittiötiloissa on käytetty Toja- eli kuitusementtilevyeristettä. Tiitiäisten tiloissa kantavana rakenteena on betonirakenteinen ylälaattapalkisto, jonka päällä on puukorotettu lattia ja valkoinen villaeriste. Pesutilojen osalta lattiarakenteet eivät ole puukorotettuja, vaan kahden betonilaatan välissä on ohut mineraalivillaeriste. 1. kerroksen ja 2. kerroksen välipohjassa on myös erilaisia rakennetyyppejä. Aiemman kuntotutkimuksen perusteella Vuoronallet-ryhmän tilojen osalta välipohjarakenne on osin purueristeinen ja osin mineraalivillaeristeinen. Nallekarhut-ryhmän tilojen välipohja on betonirakenteinen alalaattapalkisto, jonka päällä on puukorotettu lattia ja purueriste. Myrorna-ryhmän tiloissa havaittiin erilainen lattiarakenne pienryhmän tilan 226 osalta, jossa purueristeen päälle on valettu betonilaatta. Todennäköisesti erilainen rakenne jatkuu myös juhlasalin puolella. Pesutilojen osalta lattiarakenteet eivät ole puukorotettuja. Eteistilan 218 avauksen perusteella havaittiin, että välipohjaeristeenä on käytetty myös ns. muhaeristettä, eli purua, pahvia, pellavaa, betonin ja puun palasia yms. Mikrobimääritysten perusteella Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittäviä määriä mikrobeja esiintyi kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohjarakenteessa, tilan 108 ja tilan 106 valkoisessa villaeristeessä. Tilan 108 avauksessa oli havaittavissa kosteusjälkiä, joten vaurioituminen on saattanut tapahtua esim. patterivuodon seurauksena. Näytteessä esiintyi runsaasti sädesieniä. 1. kerroksen ja 2. kerroksen välipohjarakenteessa Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittäviä määriä mikrobeja esiintyi tilassa 226, betonilaatan alapuolisessa purueristeessä (näyte 6). Purueriste on saattanut päästä kastumaan betonilaatan valamisen aikana. Todetuista vaurioista on ilmayhteyden mahdollisuus sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohtien kautta. Muissa otetuissa näytteissä havaittiin joko heikko viite vauriosta tai ei viitettä vauriosta. Yksittäisiä pesäkkeitä useita eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja esiintyi 1. ja 2. kerroksen välipohjan purueristeissä tiloissa 220 ja 223 (näytteet 3, 4 ja 5). Ulkoseinän vierustalla sisäilman kosteus voi tiivistyä välipohjarakenteen kylmälle betonipinnalle aiheuttaen riskin mikrobivaurioille eristeissä. Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty. Inspector Sec Oy Kääpätie 3, Kello Teknobulevardi 3-5, Vantaa Y-tunnus

5 Riskianalyysi Halmstadintalo , sivu 5/5 Toimenpide-ehdotukset: -erilaisten välipohjarakenteiden ja niiden tarkkojen esiintymisalueiden määritys -tutkimuksia tulee tehdä riittävä määrä, jotta eri kerrokset, eri kosteusriskin alueet ja eri rakenteet ovat riittävän hyvin edustettuina luotettavaa vaurioiden esiintymisen, vauriosyyn ja vauriolaajuuden arviointia varten -erillisen tutkimussuunnitelman laadinta, riittävät tiedot korjaussuunnittelua varten -erillisten korjaussuunnitelmien laadinta saatujen tietojen pohjalta 3. Liitteet Liite 1. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sisäilmari Oy, Liite 2. Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sisäilmari Oy, Liite 3. Analyysivastaus, materiaalinäytteen mikrobianalyysi, TTL, Liite 4. Analyysivastaus, materiaalinäytteen mikrobianalyysi, TTL, Allekirjoitus Oulussa, Mikko Salin FT, Työterveyshuollon asiantuntija Johtaja (tutkimuspalvelut) Inspector Sec Oy p Analyysi koskee vain tämän kohteen tuloksia. Kaikki oikeudet pidätetään. Aineiston osittainen kopioiminen ilman Inspector Sec Oy:n lupaa on kielletty. Inspector Sec Oy Kääpätie 3, Kello Teknobulevardi 3-5, Vantaa Y-tunnus

6 SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot / 10

7 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja laitteet... 3 Analyysitulokset... 3 Materiaalinäytteet rakenteista... 4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset... 9 Raportin laatija / 10

8 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Yleistiedot Kohde Tutkittava kohde Raportin tunnus Tutkimuksessa läsnä Tilaaja Nimi Halmstadin talon päiväkoti Halmstadinkatu Hanko Puhelinnumero Sähköposti Tutkimuksen syy ja rajaukset Tatu Keinänen ja Carita Larjovuori / Sisäilmari Oy Bengt Lindholm Sisäisten palvelujen päällikkö Hangon kaupunki Toimeksiantona oli selvittää kellaritilojen, 1. kerroksen keittiötilojen ja 2. kerroksen Vuoronalletpäiväkotiryhmän tilojen rakenteiden kuntoa rakenneavauksin ja materiaalinäytteenottojen avulla. Päiväkotiryhmän tilat ovat tyhjillään ja ryhmä on siirtynyt väistötiloihin koettujen oireiden vuoksi. Tiloista otettiin yhteensä 10 materiaalinäytettä mikrobimääritysten suorittamiseksi. Tässä raportissa on esitetty tehdyt tutkimukset sekä analyysitulokset. Tulokset pätevät vain otettuihin näytteisiin ja tutkittujen rakenteiden alueisiin. Rakenteissa saattaa olla piileviä vaurioita, joita tämän tutkimuksen avulla ei ole saatu selville. Mahdollisessa korjaussuunnittelussa sekä korjausurakkaan liittyvissä asiakirjoissa tulee varautua vaurioasteen sekä laajuuden poikkeamiin. Tämä raportti on pätevä vain kokonaisuudessaan (liitteineen) esitettynä. Käytetyt menetelmät ja laitteet Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit: Työterveyslaitos Näytteenotto on tehty asumisterveysasetuksen ja/tai laboratorion ohjeistuksen mukaisesti Analyysitulokset Näytteet otettiin alla olevan pohjakuvan osoittamista paikoista. 3 / 10

9 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Näytteenottokartta, 2.krs Näytteenottokartan mukaisten näytteiden lisäksi yksi näyte otettiin 1. kerroksen keittiön toimistohuoneen välipohjasta. Materiaalinäytteet rakenteista Rakenneavaus 1, tila 240, parvekkeen viereinen huone. Rakenneavaus 1, tila 240, välipohja. Näyte 1, mineraalivilla. Näytteessä ei todettu viitteitä vauriosta. Rakenne ylhäältä alaspäin: linoleumlattialastulevy-kovalevy-ponttilauta-mineraalivilla 4 / 10

10 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Rakenneavaus 2, tila 238, keittiö-oleskeluhuone Rakenneavaus 2, tila 238. Kovalevyssä kosteusjälkiä reunoilla, todennäköisesti lattiaa on pesty runsaalla vedellä, jolloin pesuvesi on päässyt lattialistan alta alempiin kerroksiin 5 / 10

11 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Rakenneavaus 2, tila 238, välipohja. Näyte 2, kutterinpuru. Näytteessä todettiin heikko viite vauriosta. Rakenne ylhäältä alaspäin: linoleumlattialastulevy-kovalevy-ponttilauta-kutterinpurubetoni Rakenneavaus 2, tila 238. Seinäpintaa vasten oleva puru tummempaa kuin muualla avauksessa. Näyte 3, ulkoseinää vasten oleva kutterinpuru. Näytteessä todettiin vahva viite vauriosta. Näyte 5, muottilauta (ulkoseinää vasten). Näytteessä todettiin heikko viite vauriosta. 6 / 10

12 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Rakenneavaus 3, tila 241, välipohja. Rakenne vastaava, kuin rakenneavaus 2. Näyte 4, kutterinpurueriste. Näytteessä ei todettu viitteitä vauriosta. Rakenneavaus 4, tila 239, välipohja. Näyte 6, mineraalivilla. Näytteessä ei todettu viitteitä vauriosta. Rakenne todennäköisesti vastaava, kuin rakenneavaus 1. 7 / 10

13 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Rakenneavaus 5, tila 239, ikkunan tilkemateriaali. Rakenneavaus 5, tila 239. Näyte 7, ikkunan tilkemateriaali. Näytteessä todettiin heikko viite vauriosta. Rakenneavaus 6 ja 7, tila 240, ikkunan tilkemateriaali. Ulkoa katsottuna ikkunan smyygissä yläpuolella kosteusjälkiä. Tila / 10

14 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Rakenneavaus 6, tila 240, karmin yläosa. Näyte 8, ikkunan pellavatilke. Näytteessä ei havaittu viitteitä vauriosta. Rakenneavaus 7, tila 240. Näyte 9, Ikkunan pellavatilke, karmin alaosa. Näytteessä havaittiin heikko viite vauriosta. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Rakenneavausten perusteella havaittiin, että 1. ja 2. kerroksen välipohja on osin mineraalivillaeristeinen ja osin purueristeinen. Tilan 238:n rakenneavaus 2:n perusteella havaittiin, että purueriste on tiiviisti betonirakenteista seinää vasten ja niiltä osin selvästi tummunutta. Todennäköisesti kosteus tiivistyy välipohjien kohdilta betonin sisäpintaan ja lisää siten kosteusrasitusta eristeisiin. Mikrobimäärityksen perusteella ulkoseinää vasten olevassa purueristeessä on vahva viite vauriosta, mikä ylittää Asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpiderajan. Samasta avauksesta ylempää purueristeestä sekä muottilaudasta otetuissa näytteissä havaittiin heikko viite vauriosta. Mikrobimäärityksen perusteella näytteissä esiintyi useita eri kosteusvaurioindikaattoreita sekä muottilaudassa myös yksittäisiä pesäkkeitä aktinomykeettejä (sädesieniä). Todennäköistä on, että välipohjien ulkoseinälinjoilla on vastaava tilanne myös muualla rakennuksessa. Tämä olisi hyvä varmistaa joko lisänäytteenotoin tai korjaamalla kyseiset kohdat kosteusteknisesti toimiviksi. Välipohjan keskiosilta otetuissa näytteissä ei havaittu viitteitä vaurioista. Ikkunatilkkeenä on käytetty vaihtelevasti pellavarivettä ja kangas-/lankatilkettä. Heikko viite vauriosta todettiin tilojen 239 ja 240 ikkunatilkkeissä, jotka ovat otettu karmin alareunoista. Mikrobimäärityksen perusteella näytteissä esiintyi yksittäisiä pesäkkeitä useita eri kosteusvaurioindikaattoreita. Tilkkeet ovat kostuessaan herkästi vaurioituvia ja vastaava tilanne on todennäköisesti myös muualla rakennuksessa. Kellarin ja 1. kerroksen välipohjassa, keittiön kohdalla, todettiin olevan herkästi mikrobivaurioituva Tojaeriste kahden betonilaatan välissä. Kellarikerroksessa, keittiön alapuolella, on havaittavissa kosteusjälkiä erityisesti läpivientien kohdalla. On todennäköistä, että Toja-eriste, eli kuitusementtilevy, on vaurioitunut. Keittiön toimiston ja kuivakomeron kohdalla lattiassa on eristeenä puru betonilaatan päällä. Läheltä ulkoseinää, purusta otetussa näytteessä ei havaittu viitteitä vauriosta, mutta on mahdollista, että keittiön kynnyksen kohdalla purueriste on päässyt kastumaan ja vaurioitunut. 9 / 10

15 Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot Suositellaan keittiön lattian uusimista sekä Toja-eristeen että purueristeen osalta. Kellaritiloissa sijaitsee kylmiökäytöstä poistettuja komeroita, joissa on voimakas ummehtunut haju. Kellaritilojen seinä- ja lattiapinnoissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Seinäeristeenä on Siporex eli kevytbetoni. Suositellaan ensisijaisesti poistamaan kellaritilojen lattiapinnoilta muovimatot ja keittiön lattian uusimisen yhteydessä purkamaan vanhat kylmiökomerot. Vaurioituneista rakenteista on ilmayhteys sisäilmaan. Todetut vauriot heikentävät sisäilman laatua. Korjaukset tulee suorittaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Liite 1 Työterveyslaitos, analyysivastaus MB Raportin laatija Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Rakennusterveysasiantuntija (VTT-C ) Tämä raportti on pätevä vain kokonaisuudessaan esitettynä. 10 / 10

16 SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot / 12

17 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja laitteet... 3 Analyysitulokset... 3 Materiaalinäytteet rakenteista... 5 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Raportin laatija / 12

18 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Yleistiedot Kohde Tutkittava kohde Raportin tunnus Tutkimuksessa läsnä Tilaaja Nimi Halmstadin talon päiväkoti Halmstadinkatu Hanko Puhelinnumero Sähköposti Tutkimuksen syy ja rajaukset Carita Larjovuori ja Timo Uotila / Sisäilmari Oy Bengt Lindholm Sisäisten palvelujen päällikkö Hangon kaupunki Toimeksiantona oli selvittää kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohjarakenteiden kuntoa Tiitiäisetryhmän tiloista sekä 1. ja 2. kerroksen välipohjarakenteiden kuntoa Myrorna- ja Nallekarhut-ryhmien tiloista. Tutkimus toteutettiin rakenneavauksin, joista otettiin 13 kpl materiaalinäytteitä mikrobimääritysten suorittamiseksi. Tutkimusajankohta oli joulukuu Tutkimukset suoritettiin jatkotutkimuksena valmistuneen Halmstadin talon keittiön ja 2. kerroksen Vuoronallet-ryhmän kuntotutkimuksen perusteella. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää perusteellisemmin välipohjarakenteiden kuntoa ja siten sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on osa Halmstadin talon tutkimuskokonaisuutta, joka toteutetaan yhdessä Inspector Sec Oy:n kanssa. Tässä raportissa on esitetty tehdyt tutkimukset sekä analyysitulokset. Tulokset pätevät vain otettuihin näytteisiin ja tutkittujen rakenteiden alueisiin. Rakenteissa saattaa olla piileviä vaurioita, joita tämän tutkimuksen avulla ei ole saatu selville. Mahdollisessa korjaussuunnittelussa sekä korjausurakkaan liittyvissä asiakirjoissa tulee varautua vaurioasteen sekä laajuuden poikkeamiin. Tämä raportti on pätevä vain kokonaisuudessaan (liitteineen) esitettynä Käytetyt menetelmät ja laitteet Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit: Työterveyslaitos Näytteenotto on tehty asumisterveysasetuksen ja/tai laboratorion ohjeistuksen mukaisesti Analyysitulokset Näytteet otettiin alla olevan pohjakuvan osoittamista paikoista. 3 / 12

19 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot kerroksen näytteenottopaikat 2. kerroksen näytteenottopaikat 4 / 12

20 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Materiaalinäytteet rakenteista Tila 105, varasto. Seinän takana suihku. Rakenne ylhäältä alaspäin; - Linoleum-matto - lattialastulevy - valkoinen villaeriste - betoni. Näyte 12, eriste, ei viitettä vauriosta. Tila 103, vesileikkihuone. Rakenne ylhäältä alaspäin; - muovimatto - betoni 100mm - ohut mineraalivillaeriste - betoni. Näyte 7, villaeriste, ei viitettä vauriosta. 5 / 12

21 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Tila 106, lepohuone. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - lattialastulevy - linoleum-matto - huokoinen ohut puukuitulevy/pahvi - ponttilauta - valkoinen villaeriste n. 100mm - betoni. Tila 106. Betonilaatan päällä oleva valkoinen villaeriste. Näyte 8, eriste ulkoseinää vasten. Näytteessä on vahva viite vauriosta. Näyte 13, alempi linoleum-matto. Näytteessä ei viitettä vauriosta. 6 / 12

22 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Tila 108, ryhmähuone. Alapuolella, kellarikerroksessa pesuhuone ja sauna. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - lattialastulevy - kalanruoto-tammiparketti - ponttilauta (vesijälkiä, naulat ruostuneet) - valkoinen villaeriste - betoni. Tila 108. Näyte 9, villaeriste vesijäljen alapuolelta. Näytteessä heikko viite vauriosta. Näyte 10, ponttilauta. Näytteessä ei viitettä vauriosta. Näyte 11, eriste ulkoseinää vasten. Näytteessä vahva viite vauriosta. 7 / 12

23 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Tila 218, eteinen. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - lattialastulevy - ponttilauta - MUHA-eriste - betoni. Tila 218. Näyte 1, MUHA-eriste wc-tilan vierestä. Näytteessä ei viitettä vauriosta. Näytteessä esiintyi kuitenkin runsaasti bakteereja, mikä saattaa viitata näytteen likaisuuteen. Näyte 2, purueriste patterisyvennyksestä, ulkoseinää vasten. Näytteessä ei viitettä vauriosta. 8 / 12

24 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Tila 223, pienryhmä. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - lattialastulevy - ponttilauta - purueriste - betoni. Tila 223. Näyte 3, purueriste ulkoseinää vasten, vasen puoli. Näytteessä on heikko viite vauriosta. Näyte 4, purueriste ulkoseinää vasten, oikea puoli. Näytteessä on heikko viite vauriosta. 9 / 12

25 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Tila 220, ryhmähuone. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - lattialastulevy - ponttilauta - purueriste - betoni. Tila 220. Näyte 5, purueriste ulkoseinää vasten. Näytteessä heikko viite vauriosta. Tila 226, pienryhmä. Rakenne ylhäältä alaspäin; linoleum-matto - betoni - purueriste. Näyte 6, purueriste. Näytteessä on vahva viite vauriosta. 10 / 12

26 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Rakenneavausten perusteella havaittiin, että kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohja on Tiitiäisetryhmän tiloissa erilainen, kuin aiemmin tutkituissa keittiötiloissa. Keittiötiloissa on käytetty TOJA (kuitusementtilevy)-eristettä. Tiitiäisten tiloissa kantavana rakenteena on betonirakenteinen ylälaattapalkisto, jonka päällä on puukorotettu lattia ja valkoinen villaeriste. Pesutilojen osalta lattiarakenteet eivät ole puukorotettuja, vaan kahden betonilaatan välissä on ohut mineraalivillaeriste. 1. kerroksen ja 2. kerroksen välipohjassa on myös erilaisia rakennetyyppejä. Aiemman kuntotutkimuksen perusteella Vuoronallet-ryhmän tilojen osalta välipohjarakenne on osin purueristeinen ja osin mineraalivillaeristeinen. Nallekarhut-ryhmän tilojen välipohja on betonirakenteinen alalaattapalkisto, jonka päällä on puukorotettu lattia ja purueriste. Myrorna-ryhmän tiloissa havaittiin erilainen lattiarakenne pienryhmän tilan 226 osalta, jossa purueristeen päälle on valettu betonilaatta. Todennäköisesti erilainen rakenne jatkuu myös juhlasalin puolella. Pesutilojen osalta lattiarakenteet eivät ole puukorotettuja. Eteistilan 218 avauksen perusteella havaittiin, että välipohjaeristeenä on käytetty myös ns. MUHAeristettä, eli purua, pahvia, pellavaa, betonin ja puun palasia yms. Mikrobimääritysten perusteella Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittäviä määriä mikrobeja esiintyi kellarikerroksen ja 1. kerroksen välipohjarakenteessa, tilan 108 (näyte 11) ja tilan 106 (näyte 8) valkoisessa villaeristeessä. Tilan 108 avauksessa oli havaittavissa kosteusjälkiä, joten vaurioituminen on saattanut tapahtua esim. patterivuodon seurauksena. Näytteessä esiintyi runsaasti Streptomycesbakteereja eli sädesieniä. 1. kerroksen ja 2. kerroksen välipohjarakenteessa Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittäviä määriä mikrobeja esiintyi tilassa 226, betonilaatan alapuolisessa purueristeessä (näyte 6). Purueriste on saattanut päästä kastumaan betonilaatan valamisen aikana. Todetuista vaurioista on ilmayhteyden mahdollisuus sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohtien kautta. Muissa otetuissa näytteissä havaittiin joko heikko viite vauriosta tai ei viitettä vauriosta. Yksittäisiä pesäkkeitä useita eri kosteusvaurioindikaattorimikrobeja esiintyi 1. ja 2. kerroksen välipohjan purueristeissä tiloissa 220 ja 223 (näytteet 3, 4 ja 5). Ulkoseinän vierustalla sisäilman kosteus voi tiivistyä välipohjarakenteen kylmälle betonipinnalle aiheuttaen riskin mikrobivaurioille eristeissä. Tulokset eivät ylitä Asumisterveysasetuksen mukaisia toimenpiderajoja. Halmstadin talossa on useita erilaisia rakennetyyppejä välipohjan osalta ja tästä syystä todetuille vaurioille ei ole yhtä ainoaa vaurioitumismekanismia. Korjaustoimenpiteenä suositellaan joko vaurioituneiden välipohjaeristeiden poistamista ja rakenteiden uusimista tai vaihtoehtoisesti rakenteiden tiivistämistä suunnitellun tavoitetason mukaisesti siten, että vaurioista ei ole ilmayhteyttä sisäilmaan. Korjausvaihtoehtojen suunnittelussa suositellaan käytettäväksi korjaussuunnittelijaa, jolla on kokemusta vastaavanlaisten kohteiden korjauksista sekä rakenteiden tiivistyskorjauksista. Tämä raportti ei ole korjaussuunnitelma. Liite 1 Työterveyslaitos, analyysivastaus MB / 12

27 Hangon kaupunki - Halmstadin talo - 1. ja 2. kerros, välipohjien mikrobinäytteenotot Raportin laatija Sisäilmari Oy Carita Larjovuori rakennustekniikan insinööri (AMK), rakennusterveysasiantuntija VTT-C Tämä raportti on pätevä vain kokonaisuudessaan esitettynä. 12 / 12

28

29

30

31

32

33

34

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki - Halmstadintalo - keittiön ja päiväkotitilojen mikrobinäytteenotot 22.11.2017 1 / 11 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon keskuskoulu puutyöluokat, 6.11.2017 1 / 13 Sisällysluettelo Yleistiedot... 3 Kohde... 3 Tilaaja... 3 Tutkimuksen syy ja rajaukset... 3 Käytetyt menetelmät ja

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/8 Materiaalinäytteenotto ulkoseinistä 01.10.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/8 Sisällys 1.

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki

LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki LAUSUNTO Hämeenlinnan lyseon lukio Hämeenlinnan kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 12.3.2018 Projektinumero P34705 1 LAUSUNTO Tämä lausunto koskee Hämeenlinnan lyseon lukiota. on tehty

Lisätiedot

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko

SISÄILMASTOSELVITYS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat. Haagapuisto, Hanko 1/13 SISÄILMASTOSELVITYS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu, teknisen työn luokat Haagapuisto, Hanko Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/13

Lisätiedot

Unajan koulu Laivolantie Unaja

Unajan koulu Laivolantie Unaja NÄYTTEENOTTO JA PAINE-EROSEURANTAMITTAUS Unajan koulu Laivolantie 10 26910 Unaja 1 Sisällys 1. YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Näytteidenoton ja mittauksen suorittaja... 3 1.4 Näytteenotto-

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus

Kottby lågstadie Pohjolankatu Helsinki. Kattorakenteen kuntotutkimus Kattorakenteen kuntotutkimus Kottby lågstadie Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Raportin päiväys 16.2.2015 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakenteenkuntotutkimus

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK

Opinnäytetyö, seminaari. Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Opinnäytetyö, seminaari Sisäilmakohteen tutkimus ja korjaustyön valvonta 7-8.6.2017 Eveliina Mattila RTA-koulutus, RATEKO/SAMK Työn aihe Koulurakennuksen kellarin (osa rakennuksesta) sisäilma ja kosteustekninen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA Vastaanottaja Mika Metsäalho, Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 17.12.2018 HÄMEENLINNAN LYSEON LISÄRAKENNUS LAUSUNTO LIIKUNTASALIN VÄLIPOHJAN KUNNOSTA

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki

Merenojan koulu, Kalajoen kaupunki Väliraportti, (alustavia käsityksiä rakennuksen kunnosta) 19.4.2017 Työnro 3512584 Ins. Petri Sippola Ins. Henrik Turtinen 2 (34) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...5 1.1 Tilaaja...5 1.2 Tutkimuksen tekijät...5

Lisätiedot

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET

KESKUSTAN TERVEYSASEMA KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KUNTOTUTKIMUS LISÄTUTKIMUKSET KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Keskustan terveysasema Saaristonkatu 22 90015 OULU Oulun Kaupunki, Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Riikka Vesterinen TUTKIMUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15

SISÄILMATUTKIMUS. Yhteenveto PÄIVÄTUULI KIUKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A Sivu 1 / 15 L E V O L A Sivu 1 / 15 PÄIVÄTUULI 27400 KIUKAINEN SISÄILMATUTKIMUS Yhteenveto 01.02.2016 L E V O L A Sivu 2 / 15 Tilaaja Euran kunta / Markus Rantanen Toimeksianto Rakennuksen sisäilmatutkimus käyttötarkoituksen

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet

Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus

Lisätiedot

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu

HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE- / ASBESTIKARTOITUS Työnumero: 4775 Kohde: Terveyskeskussairaala Tammikumpu Osoite: Lippajärventie 1 02700 Espoo Yhteyshenkilö: Alexi Mygänen

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS

TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS TUTKIMUSRAPORTTI KOSTEUSMITTAUS Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 Kotka Työ nro T15026 Kotka 26.8.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA PUH. 05-2255

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET

HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET HAKALAN KOULU SISÄILMATUTKIMUKSET Petri Lönnblad RI. RTA 4.9.2017 Tehdyt tutkimukset HUHTIKUU 2006: Asbestikartoitus KESÄ-HEINÄKUU 2017: - Kosteuskartoitus, kosteusmittaukset - Rakenneavaukset, mikrobinäytteenotto

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/7 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Peter Backman Raportti Kohde: Toimeksianto: Kvarnbergsgatan 18 06100 Borgå Kartoitus Tutkimus pvm: 7.8.2015 Läsnäolijat: Tomas Backman Raportointi pvm: 24.8.2015

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko

MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus. Tähän tarvittaessa otsikko MAJALAN KOULU tekninen riskiarvio ja kuntotutkimus Tähän tarvittaessa otsikko TAUSTAA JA TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Tutkimuksen tekijä Insinööritoimisto K-S Kitapa Oy / Hannu Leisimo (RI, Rakennusterveysasiantuntija,

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset

Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset Ojoisten lastentalo, Hämeenlinna Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.8.2017 Raportti 2 (6) Sisällysluettelo 1 Uusi osa, alapohjan kosteusmittaukset... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen

Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu. RTA2-loppuseminaari Asko Karvonen Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimus Saarijärven keskuskoulu RTA2-loppuseminaari 8.6.2017 Saarijärven Keskuskoulu Lähtötiedot Kohde on valmistunut vuonna 1966. Kerrosala 4 334 m2. Laajamittainen

Lisätiedot

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset

1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset 1950-luvulla rakennetun asuinpalvelurakennuksen KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS, PÄÄKORJAUSPERIAATTEET ja niistä aiheutuvat kustannukset Markus Fränti Kosteus ja sisäilmateknisen kuntotutkimus:

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Jokiniemen koulun tutkimustulokset ja korjaussuunnitelmat

Jokiniemen koulun tutkimustulokset ja korjaussuunnitelmat Jokiniemen koulun tutkimustulokset ja korjaussuunnitelmat Jokiniemen koulun vanhempainilta 29.10.2018 Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius Kunnossapitopäällikkö Jussi-Pekka Sojakka Nykytilanne Koulua on korjattu

Lisätiedot

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus

HOMEKOIRATUTKIMUS. Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus Osoite Sairaalantie 7 Asiakkaan nimi Heinäveden kunta. Raportin toimitus jenni.ylikotila@heinavesi.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN TIEDOT... 3 1.1 YLEISKUVAUS KOHTEESTA... 3 1.2 OLEELLISIMMAT HAVAINNOT...

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

KORJAUSTÖIDEN SUUNNITELMIEN MUKAISUUS

KORJAUSTÖIDEN SUUNNITELMIEN MUKAISUUS 1 (12) Pyhäjoen kunta Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari Kuntatie 1 86100 Pyhäjoki Saaren Koulu, Pyhäjoki KORJAUSTÖIDEN SUUNNITELMIEN MUKAISUUS Tarkastuspäivä 01.03.2018 Jätetty 04.04.2018 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 8.12.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS. Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/23 SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN TUTKIMUS Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) johanna.holmberg@symi.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/23 Tiivistelmä Kohteena

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus

GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU. Sisäilma- ja kuntotutkimus GESTERBYN SUOMENKIELINEN KOULU Sisäilma- ja kuntotutkimus Tiedotustilaisuus 5.3.2018 Olavi Vaittinen, rakennusterveysasiantuntija Inspector Sec Oy (ISEC) TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Koulurakennus ja liikuntasalirakennus:

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu

Sisäilmatutkimus Kalottikeskus / Ivalon entinen emäntäkoulu Sisäilmatutkimus Jokikuja 10 / 1/2017 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (8) Sisällysluettelo 1 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari

Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Viemärivesivaurion toteaminen rakennusmateriaali- ja pintanäytteistä qpcr-menetelmällä

Viemärivesivaurion toteaminen rakennusmateriaali- ja pintanäytteistä qpcr-menetelmällä Viemärivesivaurion toteaminen rakennusmateriaali- ja pintanäytteistä qpcr-menetelmällä Sisäilmastoseminaari 2019 Taustaa Viemärivesivaurion toteaminen usein helppoa Näkyvät vuodot, hajut.. Purku- ja korjaustyöt

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Raportti Työnumero: 051321701024

Raportti Työnumero: 051321701024 Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013

Lisätiedot

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p.

Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla alueilla. Viktor Johansson, Polygon Finland Oy. Yhteyshenkilö: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies p. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies. Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Gammelbacka Skola Opintie 1 06400 PORVOO Kartoitus tilaajan kanssa sovituilla

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen

Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen Kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen ja korjaaminen Ympäristöopas 28: Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus päivittyy kuntotutkimus Miia Pitkäranta FT [mikrobiologi],

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS Kartanonkosken Koulu, Vantaa

SISÄILMATUTKIMUS Kartanonkosken Koulu, Vantaa Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Kartanonkosken Koulu, Vantaa Tilkuntie 5, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 21.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto: Vantaan kaupungin tilakeskus, Ulla Lignell Tarjouskilpailutuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS

TUTKIMUSSELOSTUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA KOSTEUSKARTOITUS TUTKIMUSSELOSTUS KOSTEUSKARTOITUS HÄMEENKYLÄN KOULU, VARISTONTIE 3, VANTAA 25.11.2015 Sisältö 1 LÄHTÖTIEDOT 2 2 YLEISTÄ KOHTEESTA 2 3 HAVAINNOT JA MITTAUKSET KOHTEESSA 2 3.1 PINTAKOSTEUSKARTOITUS 2 3.2

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus

Sisäilmatutkimus Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: 8964 / 23.2.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fa. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (6) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

S I S Ä I L M A T U T K I M U S

S I S Ä I L M A T U T K I M U S Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 31.5.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Jokivarren Koulu Sorvatie 16, Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 3. TULOKSET...

Lisätiedot

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS

YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS YLÄPOHJARAKENTEIDEN KORJAUSTARVESELVITYS Sweco Rakennetekniikka Ratamestarinkatu 7a P.O. Box 88 FI-00521 Helsinki, Finland Telephone +358 207 393 300 Finnmap Consulting Oy VAT FI08711659 Reg.no: 0871165-9

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN

KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN KERROKSELLISEN TIILIULKOSEINÄRAKENTEEN KUNTOTUTKIMUKSET, KORJAUSTARPEEN ARVIOINTI JA VAIKUTUKSET SISÄILMAAN Ronja Saarinen Vahanen Rakennusfysiikka Oy TAUSTATIETO Helsingin kaupungin diplomityöhanke, Vahanen

Lisätiedot

Case Haukkavuoren koulu

Case Haukkavuoren koulu Case Haukkavuoren koulu 26.4.2018 Antti Ahola RI, RTA (VTT-C-20929-26-15) Oy Insinööri Studio Haukkavuoren koulu Oppilaita noin 350 Rakennusvuosi 1961 Neljä kerrosta ja kylmä ullakko kerrosala 7206 m2

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

LPK VANHAINEN Soittajantie 10

LPK VANHAINEN Soittajantie 10 LPK VANHAINEN Soittajantie 10 TUTKIMUSSELOSTUS Kosteus- ja sisäilmatutkimukset 7.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja p. 09-310 1661 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI

ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Martinkyläntie 5 01620 VANTAA Raportointi pvm: 22.2.2012 ENSIRAPORTTI/MITTAUSRAPORTTI Työ A12162 KOHDE: ASUNNOT: Martinkyläntie 5 01620 VANTAA/Myllymäen koulu Liikuntasali ja pukuhuonetilat TILAAJA: Reino

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa

SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Sivu 1/7 SISÄILMATUTKIMUS Mikkolan Koulu, Vantaa Lyyra-rakennus, Lyyranpolku 2, Vantaa Vega-rakennus, Venuksentie 2, Vantaa Tutkimukset kohteessa, näytteenottopäivä oli 20.6.2017 Tilaaja: Toimeksianto:

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset

Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Ojoisten lastentalo Sisäilma- ja kosteustekniset selvitykset Sanna Pohjola Hanna Kuitunen 1 Lähtökohta ja selvitysten tavoite Ojoisten lastentalon vanha osa valmistunut 1970-luvulla (liikuntasali, keittiö,

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Porvoon Kaupunki / Pekka Koskimies Raportti Kohde: Toimeksianto: Mika Waltarinkatu 12 06100 Porvoo Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 21.3, 23.3 ja 29.3.2016 Läsnäolijat: Jens Ståhls

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

WO Homekoiratutkimus. Nissnikun alakoulu Masalantie Kirkkonummi

WO Homekoiratutkimus. Nissnikun alakoulu Masalantie Kirkkonummi WO-00550634 2.3.2018 Homekoiratutkimus Masalantie 268 02430 Kirkkonummi 2(9) 1. Yleistiedot Kohde Masalantie 268 02430 Kirkkonummi Tilaaja Kirkkonummen kunta Tilaajan yhteyshenkilö Benny Vilander Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy

Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy 1 Kuvat 1, 2. Tutkimuskohteena on ollut koulurakennus, jossa sijaitsee kolme eri-ikäistä osaa. Osat on rakennettu vuosina 1926 ja 1955 sekä 2000-luvun alussa Tutkitut tilat sijaitsevat vuosina 1926 ja

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus)

Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) 1968 Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) KELLARI 1. KERROS 52 51 50 53 14 80-90 80-90 VOC 3 BP7 80-90 ja RH 75,1% VOC 4 80-100 ja RH 79,5% BP7 22 49 100-110

Lisätiedot

WO Homekoiratutkimus. Nissnikun yläkoulu Masalantie Kirkkonummi

WO Homekoiratutkimus. Nissnikun yläkoulu Masalantie Kirkkonummi WO-00550634 2.3.2018 Homekoiratutkimus Masalantie 268 02430 Kirkkonummi 2(9) 1. Yleistiedot Kohde Masalantie 268 02430 Kirkkonummi Tilaaja Kirkkonummen kunta Tilaajan yhteyshenkilö Benny Vilander Tutkimuksen

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

HANKERAPORTTI KARHULAN KOULU, KORJAUKSET

HANKERAPORTTI KARHULAN KOULU, KORJAUKSET HANKERAPORTTI KARHULAN KOULU, KORJAUKSET Kotkan Kaupunki Tekniset Palvelut 16.4.2018 2 Sisällys 1. Taustatiedot, hankkeen tarkoitus ja tavoitteet 2. Hankeosapuolet 3. Hankkeen vaiheet ja aikataulu 4. Hankkeen

Lisätiedot

Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu

Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu Mikrobi, asbesti, VOC,PAH, ja pintapölynäytteiden otto sekä rakenneavaukset Lukio, Keskuskoulu ja Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Keskuskoulu, lukio ja Kirkonkylän koulu Rakennusala:

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 12.8.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA

Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA 17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Kartanonkosken koulun ja päiväkodin sisäilmatilanne Yhteenveto 28.6.2017 Pekka Wallenius Viimeisimmät tutkimukset Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus, Sweco Oy, 2.2.2017 Kosteusmittaus ja mikrobitutkimus,

Lisätiedot

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY MARKULANTIE TURKU

RAPORTTI TOMMILANKATU 24, TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY   MARKULANTIE TURKU RAPORTTI TOMMILANKATU 24, 20320 TURKU TUOMAS KONSALA A-KIINTEISTÖCONTROL OY WWW.VAHINKOPALVELU.COM MARKULANTIE 3 20300 TURKU Sisällys 1. YLEISET TIEDOT... 2 2. KÄYTETYT MITTALAITTEET... 3 3. MENETELMÄKUVAUS:...

Lisätiedot

Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi

Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi [presentation title] via >Insert >Header & Footer Päiväkodin kuntotutkimus korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi RTA Lopputyö. Henri Käyrä Kiwa Inspecta Henri Käyrä Tekninen asiantuntija, RI Julkinen 20.05.2018

Lisätiedot

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO

T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS 3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot

Lisätiedot