TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO"

Transkriptio

1 TYÖELÄKKEIDEN TIETOTALO Asiantuntevia, mutkattomia ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Tilastopuoli on Suomessa omaa luokkaansa. Luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Asiakastyytyväisyystutkimus 2011 (Qualitems Oy) Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

2 PALVELUJA ASIANTUNTEMUKSELLA TEEMU PURANEN SUUNNITTELIJA Täällä ymmärretään hyvinvoinnin merkitys tulokselliselle työlle. Työskentelen ulkomaisten eläkeasiain osastolla suunnittelijana kehitysprojekteissa, jotka tähtäävät eläke hakemusten käsittelyn tehostamiseen kotimaassa ja EU-tasolla. Hakemus liikenteen sähköistyminen hyödyttää koko työeläkejärjestelmää ja myös eläkkeen saajia. Työeläketurvan voimaantulovuosi 1962 Yleinen työeläketurva on ollut olemassa yli 50 vuotta. Eläketurvakeskus (ETK) on työeläketurvan asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja. Eläketurvakeskus on toiminut yli 50 vuotta. Se on samanikäinen kuin yleinen työeläketurva Suomessa. ETK tekee tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia, kehittämistä ja uudistusten seurantaa varten. Eläketurvakeskus tarjoaa myös vakuutusmatemaattisia palveluja, rekisteri-, laki-, ulkomaan- ja neuvontapalveluja sekä valvoo, että työnantajat ottavat työeläkevakuutuksen työntekijöilleen. Lisäksi ETK suunnittelee, kouluttaa, viestii ja osallistuu alan säädösten valmisteluun. ETK on lailla perustettu työeläkealan yhteiselin, joka ei kuitenkaan kuulu valtionhallintoon. Sen ylimmät hallintoelimet ovat edustajisto ja hallitus. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa edustajiston sekä nimittää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. ETK:n vuosibudjetti on noin 45 miljoonaa euroa.

3 ROHKEASTI TULEVAISUUTEEN Rohkeasti tulevaisuuteen kuuluu Eläketurvakeskuksen keskeisiin arvoihin. ETK kuuntelee asiakkaitaan ja kehittää jatkuvasti osaamistaan. TÄHÄN PYRIMME Työeläketurva on oikeudenmukainen ja tehokkaasti järjestetty. Siihen luotetaan ja se on keskeinen osa hyvinvointia ja vakaata taloutta. TÄTÄ TAVOITTELEMME Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa. ELÄKETURVAKESKUS TEKEE TYÖTÄ ASIAKKAILLEEN Eläketurvakeskuksen asiantuntemusta ja palveluja hyödyntävät sekä yksityisen että julkisen puolen työeläkelaitokset, sosiaaliturvan ja -vakuutuksen hoitajat, viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot, media ja kansalaiset. Esimerkiksi eläkepäätöksen tekemiseen tarvitaan monenmoista tietoa yksilön työuran varrelta. Muun muassa tällöin työeläkelaitokset kääntyvät ETK:n puoleen. ETK avustaa myös työeläkelainsäädännön valmistelua. Lisäksi ETK palvelee poliittista päätöksentekoa ja työmarkkinajärjestöjä tekemällä työeläkeasioista puolueettomia tutkimuksia ja selvityksiä. ELÄKETURVAKESKUKSEN SIDOSRYHMÄT JA ASIAKKAAT Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan. TYÖELÄKEYHTIÖT JA -LAITOKSET PÄÄTÖKSEN- TEKIJÄT Eläketurvakeskus edistää työeläketurvan toimeenpanon tehokkuutta ja sähköisten palveluiden kehittymistä. Asiakastyytyväisyys Eläketurvakeskukseen ja sen palveluihin paranee. MUUT SOSIAALI- JA VAKUUTUSTURVAN HOITAJAT JA VIRANOMAISET TYÖNTEKIJÄT, TYÖNANTAJAT JA YRITTÄJÄT TUTKIMUS- JA KOULUTUS- INSTITUUTIOT TIEDOTUSVÄLINEET

4 ELÄKETURVAKESKUKSEN TOIMINNOT HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSOSASTO LAKIOSASTO NEUVONTAOSASTO ULKOMAISTEN ELÄKEASIAIN OSASTO VALVONTAOSASTO TOIMITUSJOHTAJA REKISTERIPALVELU- OSASTO TIETOHALLINTO- OSASTO KEHITTÄMISEN TUKI EDUSTAJISTO HALLITUS HALLINTO-OSASTO SUUNNITTELUOSASTO TILASTO-OSASTO TUTKIMUSOSASTO VIESTINTÄOSASTO ANNA-STINA TOIVONEN ELÄKEKOULUTTAJA Vaihtelevassa työssä kohtaa paljon ihmisiä. Koulutan eläkelaitosten ja Kelan henkilöstöä eläkeasioissa. Olen toisen kauden etk:lainen olen toiminut talossa useissa tehtävissä ja käynyt välillä myös muualla opissa. Erilaisissa tehtävissä karttunut kokemus on vankka pohja nykyisille tehtävilleni. POIMINTOJA TOIMINNASTAMME Eläketurvakeskus osallistuu harmaan talouden torjuntaan. ETK valvoo muun muassa sitä, että työnantajat ottavat työeläkevakuutuksen työntekijöilleen ja yrittäjät yrittäjäeläkevakuutuksen itselleen. ETK avustaa ulkomaille työhön lähteviä ja välittää Suomessa jätetyt eläkehakemukset ulkomaille. Ajantasaiset ja oikeat rekisterit ovat työeläkejärjestelmän perusta. ETK:ssa tehdään laskelmia ja arvioita sen varmistamiseksi, että eläkemaksut riittävät tarvittaviin kustannuksiin. ETK:n tutkimuksen painopisteet ovat työurissa ja eläkkeelle siirtymisessä, rahoituksen kestävyydessä ja eläketurvan riittävyydessä. ETK:n koulutuksiin osallistuu vuosittain henkilöä Eläketurvakeskus on työeläkealan tärkein kouluttaja.

5 MONTA TOIMIJAA Ulkomaille välitetyt eläkehakemukset vuodessa Yksi Eläketurvakeskuksen kansainvälisistä tehtävistä on välittää Suomessa jätetyt eläkehakemukset ulkomaille. JANNE PULKKINEN YHTEYSPÄÄLLIKKÖ Vastuullista työtä, joka vaatii laaja-alaista osaamista. Kirjoitan lakiosastolla työeläkelakien soveltamisohjeita yhteistyössä työeläkelaitosten ja Kelan kanssa. Pääsen käyttämään osaamistani myös mm. pohjoismaisen kuntoutusryhmän työssä sekä kouluttajana oman työn ohessa. Suomen lakisääteinen eläketurva koostuu ansiotyöhön perustuvasta työeläkkeestä sekä vähimmäisturvan antavasta kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä. Työnantajat ja yrittäjät voivat järjestää työeläkevakuutuksen haluamassaan eläkelaitoksessa, kuten työeläkevakuutusyhtiössä, yksityisessä eläkesäätiössä tai -kassassa. Valtion, kunnan, kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkkeet hoidetaan julkisten alojen omissa eläkelaitoksissa. Työnantajat ja työntekijät kustantavat yhdessä työeläketurvan työeläkemaksujen kautta. Työeläkejärjestelmän neuvottelujärjestelmä on kolmikantainen. Lakimuutoksiin ovat siis vaikuttamassa niin valtio, työnantajat kuin työntekijätkin. ETK avustaa kaikkia osapuolia. TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN KESKEISIÄ TOIMIJOITA FINANSSIVALVONTA ELÄKEYHTIÖT JA -LAITOKSET SÄÄTIÖT KASSAT ELÄKETURVAKESKUS MINISTERIÖT (STM JA VM) TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT JULKISEN ALAN ELÄKELAITOKSET

6 VASTUULLISIA ASIANTUNTIJATEHTÄVIÄ TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄN NÄKÖALAPAIKALLA Eläketurvakeskuksessa työskentelee runsaat 350 henkilöä, joista yli puolella on korkeakoulututkinto. Naiset ovat talossa enemmistönä, ja henkilöstömme keski-ikä on 45. Etk:laiset ovat eri alojen osaajia. Talossa toimii yhteis kuntatieteiden, taloustieteen, lain, sosi aalivakuutuksen ja tietojärjestelmien asian tuntijoita. Meitä yhdistävät asiakaslähtöisyys, luotettavuus, verkostoituminen ja yhteistyökyky. Varmistamme vahvan ammattitaitomme kehittämällä jatkuvasti osaamistamme. Avoin vuorovaikutus ja hyvä johtaminen sekä kannustava työ ilmapiiri antavat vankan pohjan ETK:n tulokselliselle työlle.

7 SUVI RITOLA ERITYISASIANTUNTIJA Vakaa työnantaja tuo turvaa. Teen suunnitteluo sastolla laskelmia ja selvityksiä eläketurvan kehittämistä varten. Työni on mielenkiintoista ja haastaa kehittymään! Tuotan esimerkiksi kokonaiseläkkeeseen ja eläkkeiden verotukseen liittyvää tietoa verkkosivuillemme. Työni tuloksia käyttävät erityisesti päättäjät ja asiantuntijat. PÄIVI SUOMI SUUNNITTELIJA Työ on jatkuvaa uuden opiskelua. Onneksi koskaan ei ole valmis! Huolehdin rekisteripalveluosastolla siitä, että eläkkeen laskentaan tarvittavat tiedot siirtyvät rekistereistä työeläkelaitoksille oikein. Päämääränä on saada lasketuksi tuleville eläkkeensaajille oikean suuruiset eläkkeet. vuonna 2011 Työeläkkeensaajien määrä 1,4 miljoonaa vuonna ,7 miljoonaa Joka neljäs suomalainen on työeläkkeellä. Kuvat: Karoliina Paatos

8 Kiitos ajankohtaisista ja antoisista koulutuksista! Luotettavaa tietoa keskeisistä eläkeasioista, uskaltaa puuttua arkaluontoisiinkin asioihin, aika nopeastikin. Kehitysehdotuksia on otettu vastaan hyvin. Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Postiosoite: ELÄKETURVAKESKUS Käyntiosoite: Kirjurinkatu 3, Helsinki Puhelin:

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2009 Sisältö 4 Etera on asiantuntija työeläkkeissä 6 Avainlukuja 2009 7 Eteran uutisvuosi 2009 8 Etera soveltaa vastuuraportoinnissaan kansainvälistä GRI-ohjeistoa 9 Talous

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettuna päätät myös eläkeasioista Valtuutettuna olet mukana tekemässä strategisia päätöksiä, jotka vaikuttavat eläkeasioihin, siihen

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Eläkekriisi ja talousahdinko

Eläkekriisi ja talousahdinko 4:2013 Kroatian näkymät: Eläkekriisi ja talousahdinko s. 14 Kotimaan pitkän aikavälin ennuste: Selkenevää s. 6 Emu-puskurit: Saako käyttää, jos ei ole pakko? s.10 Oikeaa tietoa tänne ja heti! Pääkirjoitus

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2010 Sisältö 4 Etera on työeläkkeiden asiantuntija 8 Toimitusjohtajan katsaus: Vakuutusmaksutulo kasvoi 10 Avainlukuja 2010 11 Eteran uutisvuosi 2010 12 Etera soveltaa

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta

Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Mitä valtuutetun on syytä tietää kunnallisesta eläketurvasta Kunnanvaltuutettu päättää myös eläkeasioista Valtuutettu on mukana tekemässä eläkeasioihin vaikuttavia strategisia päätöksiä miten suuria kunnan

Lisätiedot

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011

Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 Vuosikertomus ja vastuuraportti 2011 SISÄLTÖ 4 ETERA ON KUMPPANI TYÖELÄMÄN ERI VAIHEISSA 8 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 10 AVAINLUKUJA 2011 11 ETERAN UUTISVUOSI 2011 12 ETERA SOVELTAA VASTUURAPORTOINNISSAAN

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon

Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon KIRSI LEHTO (Toim.) Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA OPETUSJULKAISUJA 65 HALLINTOTIETEET 2 III Kirjoittajat Hyyryläinen, Esa Katajamäki, Hannu Lehto, Kirsi Lindell,

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24

AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8. PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18. SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ TOIMINTAA s. 24 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 4 2013 AREK ELÄKEALAN YHTEISTYÖTÄ s. 8 PII RAULO, YIT: ARKI ON PARAS IRTIOTTO. s. 18 SOLAR FILMS YÖ TÄYNNÄ Ä TOIMINTAA s. 24 STEVECON LAURA HASKO: Ylös istumatyöstä ja

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Toimitilastrategia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL Toimitilastrategia Toimitilastrategia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 2013 Sisällysluettelo 1 Toimitilastrategian perusta...2 1.1 Toimintaympäristö muuttuu työn tekeminen muuttuu... 2 1.2 Miten tilojen

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot