RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 23 Tilintarkastuskertomus 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen hyvä tuottokehitys jatkui vuonna Erityisen vahvasti kasvoi digitaalisten kanavien tuotto. Rahapelitoiminnan tuottokehityksessä näkyivät kuitenkin kuluttajien muuttuneet vapaaajan kulutustavat sekä heikentynyt luottamus omaan talouteen. Tämä näkyi erityisesti Casino Helsingissä sekä osin myös pelipistetoiminnassa rahapelaamisen vähenemisenä. Ravintolatoimialan vaikeudet näkyivät myös laskevana rahapelaamisena pöytäpelitoiminnassa. Valtioneuvosto päätti vuoden 2013 avustusten jaosta RAY:n hallituksen jakoehdotuksen pohjalta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 301 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorin käyttöön osoitettiin noin 112 miljoonaa euroa. Raha-automaattiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt uuden, vuoteen 2017 saakka ulottuvan strategian. Tämän mukaisesti rahapelitoimintaa kehitetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jolloin tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Strategia perustuu kahteen asiaan: RAY:n itsenäisyyteen sekä yksinoikeuteen rahapelitoiminnassa. Rahapelitoiminnan ja avustustoiminnan muodostama kokonaisuus tiivistyy tunnukseen Huviksi ja hyödyksi. RAY:n yhtenäisyyttä kuvastaa myös strategian otsikko: Meidän kaikkien RAY. Raha-automaattiavustuksista annetun lain osittaisuudistus (366/2013) tuli voimaan , mutta sitä sovelletaan lähtökohtaisesti vasta tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin. Keskeisenä muutoksena on, että avustusten jakamisesta päättää valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista säädetään valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tiettyjen avustusten käyttövelvoitetta lyhennettiin, ja avustuksen saajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytetään pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksen saajia. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet työryhmän yksittäisten rahapelien haitallisuuden arvioinnin kehittämistä varten. Työryhmän toimikausi kestää kesäkuuhun 2014 saakka. Arpajaislain säännösten ohella uudet Poliisihallituksen antamat markkinointia koskevat linjaukset vaikuttavat siihen, kuinka RAY voi markkinoida ja antaa tietoa peleistään. Euroopan parlamentti hyväksyi nettipelaamista koskevan päätöslauselman syyskuussa Parlamentin näkemys tukee edelleenkin sitä, että kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää, millä tavoin pelitoimintansa järjestää, eikä nettirahapelaamista ole tarpeen säännellä EU-tasoisella sääntelyllä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Komissio esittää, että kaikki rahapelaaminen tulisi direktiivin soveltamisalaan. Suomen näkemyksen mukaan kasinon ulkopuoliset raha-automaatit, kuten huoltoasemilla ja kauppojen aulatiloissa olevat automaatit, voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niihin ei 3

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomessa liity merkittävää rahanpesuriskiä. Direktiiviehdotus on käsittelyssä neuvostossa ja parlamentissa. Suomen valtio sai komissiolta verkkopelaamiseen liittyvän tietopyynnön lokakuussa Komissio pyysi toimittamaan näyttöä Suomessa esiintyvistä ongelmista ja riskeistä, joita liittyy rikolliseen ja vilpilliseen toimintaan rahapelimarkkinoilla tai ongelmapelaamiseen ja peliriippuvuuteen. Suomea pyydettiin selventämään komissiolle arpajaislain täytäntöönpanon nykytilannetta sekä toimittamaan tiedot kolmen monopolin RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton oikeudellisesta muodosta ja siitä, miten nämä kolme toimijaa ovat valtion suorassa valvonnassa, sekä toimittamaan tiedot liiketoiminnallisista periaatteista, mukaan lukien mainosstrategia ja mainoskulut. Komissio vahvisti , että Suomen uudistettu arpajaislainsäädäntö ja sen täytäntöönpano ovat EU-oikeuden mukaisia. Samassa yhteydessä komissio päätti lopettaa Suomea vastaan vuonna 2006 aloitetun rikkomuskannemenettelyn, joka koski urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia. RAY:lle vuosiksi nimitetty uusi hallitus aloitti työnsä Hallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokoonpano uudistui vuoden aikana. Varatoimitusjohtaja Janne Peräkylä irtisanoutui alkusyksystä. Liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen ja kehitysjohtaja Henrik Niinimäki aloittivat johtoryhmän jäseninä jo keväällä ja työskentelevät Peräkylän irtisanouduttua suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Hallitus määräsi viestintäjohtaja Matti Hokkasen toimimaan toimitusjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Vuonna 2013 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen sekä KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Vuoden 2013 tulos Rahapelitoiminnan tuotot olivat 791,4 milj. euroa ja liikevaihto oli 696,7 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 94,8 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 419,5 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 11,5 milj. euroa. Liikevoittoprosentti kasvoi samalla 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 verrattuna ja oli nyt 60,2. Tilikauden voitto oli 420,1 milj. euroa. (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Tuotot 791,4 2,1 775,1 4,9 739,1 Liikevaihto 696,7 2,1 682,3 2,5 665,3 Liikevoitto 419,5 2,8 408,0-0,7 410,8 Liikevoitto-% 60,2 59,8 61,7 Tilikauden voitto 420,1 2,7 409,2-0,8 412,5 Tilikauden voitto-% 60,3 60,0 62,0 Kulut tilikaudella 279,3 0,7 277,3 7,1 258,8 Oman pääoman tuotto-% 75,2 75,0 76,3 Omavaraisuusaste-% 76,3 75,1 81,1 4

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset nousivat 0,7 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 1,8 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 43,4 milj. euroa (36,8 milj. euroa vuonna 2012 ja 26,8 milj. euroa vuonna 2011), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 30,3 milj. euroa (29,3 milj. euroa vuonna 2011 ja 17,9 milj. euroa vuonna 2011). Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 994 kokoaikaista (959 vuonna 2012 ja 901 vuonna 2011) ja 637 osa-aikaista (659 vuonna 2012 ja 680 vuonna 2011) eli yhteensä työntekijää (1 618 vuonna 2012). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 66,8 milj. euroa (65,4 milj. euroa vuonna 2012 ja 61,2 milj. euroa vuonna 2011). Rahapelitoiminta Rahapelitoiminnan kehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2013, ja tuotot kasvoivat 16,3 milj. euroa (2,1 %). Kotimaisen yksityisen kulutuksen kasvu pysähtyi ja jopa taantui, mikä näkyi tietyissä RAY:n jakelukanavissa. TUOTOT JAKELUKANAVITTAIN (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet 593,3 1,0 587,4 2,5 572,9 RAY-pelisalit 96,1 1,2 95,0 0,9 94,1 Ravintolakasinopelit 14,1-2,8 14,5-2,6 14,9 Casino Helsinki 27,9-3,0 28,7 4,6 27,5 Digitaaliset kanavat 60,0 21,5 49,4 66,3 29,7 Pelipistetoiminnan tuotto kasvoi 5,9 milj. euroa (1,0 %). Vaikka tietyissä liikepaikkatyypeissä kuten huoltoasemilla tuotot pienenivät, kasvua oli edelleen kaupoissa ja kioskeissa pelitarjonnan kehityksen sekä uusien monipeliautomaattien ja maksupäätteiden levityksen myötä. Liikevoitto kasvoi ja suhteellinen kannattavuus onnistuttiin säilyttämään. Pelisalien tuotot kasvoivat 1,1 milj. euroa (1,2 %). Kuluneena vuonna käynnistettiin uuden Pelaamo-pelisalikonseptin levitys, mikä merkitsi tilamuutoksia ja remontteja yli kahdessakymmenessä kohteessa. Uudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös asiakkaalle tarjottava pelivalikoima. Kasvu toteutui raha-automaattituotoissa kun taas pöytäpelien tuotot laskivat edelleen hieman johtuen osittain vähentyneestä tarjonnasta. Tästä huolimatta liikevoitto kasvoi liki tuoton kasvun suhteessa. 5

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Digitaalisten kanavien vuosi eteni hyvin: tuotot kasvoivat 10,6 milj. euroa (21,5 %). Erityisesti tuotto kasvoi nettikasinopeleissä, mutta myös nettipokerin tuotot kasvoivat. Vuoden alussa lanseerattu mobiilipalvelu m.ray.fi saavutti nopeasti suosiota. Vuoden lopulla mobiilipelipalvelu sai aikaan yli 20 % pelisivuston verkkoliikenteestä. Digitaalisten kanavien liikevoitto kasvoi suunnitellusti. Casino Helsingin tuottokehitys heikentyi, ja tuotot laskivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa (-3,0 %). Toimintaa kehitettiin uudistamalla alakerran pöytäpelialue sekä ravintola-alue, joka sisustettiin Sports Bar -hengessä. Ilahduttavaa vuodessa oli se, että tavoitteena ollut uusien asiakkaiden määrä toteutui. Huolimatta tuottojen laskusta kasino säilytti suhteellisen kannattavuutensa. AVAINLUKUJA 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet Lukumäärä , , Automaatteja , , Kasinopelejä 206-8, ,4 261 RAY-pelisalit Lukumäärä 86 7,5 80 3,9 77 Automaatteja , , Kasinopelejä 53-8, ,8 65 Casino Helsinki Automaatteja 292-1, ,6 304 Kasinopelejä 20-4, Asiakaspalvelukulttuurin kehittämiseen liittyvät Palveluässätkoulutukset sekä asiakaspalvelukilpailu S.T.A.R. aloitettiin vuoden 2013 aikana. Kehittämistyöstä saadut kokemukset ovat hyviä, ja palvelun kehittämiseksi tehty työ alkaa näkyä. Jakelulinjan organisaatiota kehitettiin vuoden alussa niin, että markkinointija asiakkuustoiminnot siirrettiin rinnakkaisesta asiakkuuslinjasta osaksi jakelulinjaa. Muutoksessa osa resursseista siirtyi suoraan jakelukanaviin osan jäädessä jakelulinjan esikuntaan. Pelipisteisiin sekä pelisaleihin lanseerattiin suuremmat Onnenpottivoitot RAY Etuasiakkaille. Etuasiakkuuksien määrä kehittyi oletettua hitaammin, ja vuoden aikana käynnistettiin konseptin päivitystyö. Vuoden lopussa RAY Etuasiakkaita oli Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehityspanostukset painottuivat uuden automaattikabinetin kehittämiseen sekä Onnenpotti-jackpottien jatkokehitykseen. Myös RAY:n automaattialustan ja taustajärjestelmien uudistus jatkui tavoitteena mm. parantunut toimintavarmuus, pelien etäpäivitys ja kehitystoiminnan nopeuttaminen. Pelikehityksen merkittävimmät valmistuneet tuotteet olivat Superruletin digitaalinen versio, Väinö ja vuorenpeikon aarteet sekä Marja Tyrnin munakello, jotka valmistuivat joulukuussa Tuotollisesti merkittäviä olivat RAHA-pelin vieminen pelipistejakeluun sekä Kulta-Jaskan uusi lisäpeli Tunturin timantit. Keväällä 2013 avattuun mobiilipalveluun kehitettiin myös RAY-pelejä, esim. Raütaa-pokeri. 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 RAY käytti vuonna 2013 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa vuonna 2012). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. sosiaali- ja terveysministeriön asetusta. Laki tuli voimaan Osana lakiuudistusta mallinnettiin myös avustuslain mukainen lausunto- ja päätösprosessi uudelleen. Avustustoiminta Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle eri kohteeseen. Alkuvuodesta toteutettiin viidellä paikkakunnalla alueellinen Haku päällä -kiertue, joka välitti järjestöille tietoa RAY-avustusten suuntaamisesta, käytöstä ja hakemisesta. Kiertue tavoitti yli 400 osallistujaa, joukossa oli mukana myös kuntien edustajia. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti avustetun toiminnan seurantajärjestelmän kehittämiseen, ja seurannan piiriin saatiin yli 600 kohdennetulla toiminta-avustuksella tuettua toimintoa. Valvonta- ja seurantakäyntejä tehtiin yhteensä 130. Seurannan ja valvonnan kysymyksiin painottuva Vaikuttavaa!-koulutuskiertue järjestettiin syksyn aikana kuudella paikkakunnalla, ja siihen osallistui yli 800 järjestöedustajaa. Uusi strategia huomioitiin avustustoiminnan kehittämisen suuntaviivoina. Uusien avustustoiminnan linjausten valmistelu aloitettiin keskusteluilla lähes 90 järjestöedustajan kanssa. Pääosa avustuslinjausten valmistelusta toteutuu vuoden 2014 aikana, ja linjaukset saadaan julkistettavaksi vuodenvaihteessa 2014/2015 ohjaamaan vuodelle 2016 myönnettävien avustusten valmistelua. Avustusperiaatteita ja -kriteerejä selkiytettiin mm. kriisikeskustoiminnan ja väkivaltatyön sekä verkkopalvelujen, omaishoitajien tukemisen ja alueellisten toimijoiden avustamisen osalta. Kertomusvuonna käynnistyi RAY:n uusi avustusohjelma Eloisa ikä. Nuorten työllistymisedellytyksiä vahvistava uusi Paikka auki -ohjelma julkistettiin, ja se käynnistyy vuodelle 2014 myönnettävillä avustuksilla. Avustusten valvonnassa tarkastettiin yli 800 järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin lähes 6000 avustusten maksupyyntöä. Kevään 2013 aikana uudistettiin lakia raha-automaattiavustuksista sekä tähän liittyvää Avustustoiminnan uuden tietojärjestelmän toteuttamissuunnitelma uudistettiin, ja aiemman toimittajan kanssa tehdyllä sopimuksella turvattiin nykyisen järjestelmän toiminta ja ylläpito seuraaviksi vuosiksi. Uuden järjestelmän toimittajan valintaprosessi käynnistettiin. Vuosille laaditun tulossopimuksen puitteissa RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin RAY:n hallituksen avustusehdotus vuodelle 2014 valmistui Avustuksia esitettiin 308,0 milj. euroa, yhteensä 792 järjestölle ja 1668 toimintoon tai hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti vuoden 2014 järjestöavustuksista Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 113,7 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2014 yhteensä 421,7 milj. euroa ja jakamatta jätetään 72,2 milj. euroa. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Sisäinen viestintä tuki RAY:n strategian lanseerausta. Strategian työstämiseen käytettiin joukkoistamista verkkoaivoriihen avulla. Sisäisessä viestinnässä keskityttiin lisäksi muutosviestinnän tukemiseen ja strategiapalkkion tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Vuosi 2013 oli RAY:n 75-vuotisjuhlavuosi. Sen aikana RAY oli Leijonasydän-elokuvan viestintäkumppani, ja elokuvasta järjestettiin yhdessä järjestöjen kanssa te toja eri puolilla Suomea. Yhdessä-valokuvanäyttely oli esillä Helsingin rautatieasemalla, Espoon Sellossa ja Lempäälän Ideaparkissa. Juhlavuotensa aikana RAY oli mukana Hyvinkään asunnottomuusmessuilla ja teki viestintäyhteistyötä Kerimäen vaivaisukko -näyttelyn kanssa. RAY:n teettämää Yhteispeli-lyhytfilmiä esitettiin Leijonasydänelokuvan alussa ja televisiossa. Viestintä tukee avustusohjelmien Emma & Elias, Eloisa ikä ja Paikka auki onnistumista. Joulukuussa tuettiin avustusehdotuksen julkaisemista verkkoviestinnän uusilla keinoilla. RAY:n joukkoviestinjulkisuudessa näkyivät vuoden aikana mm. Casino Vaalimaa -hanke, ray.fi-nettikasinon suurvoitot ja nettipokerin SM-kisat. Sidosryhmäsuhteita pidettiin yllä mm. eduskuntaryhmiin, viranomaisiin ja sosiaali- ja terveysalan järjestöihin sekä joukkoviestinten toimituksiin. Yrityskumppanisuhteita tuettiin julkaisemalla Pelihetki-tiedotetta, josta tehtiin myös sähköinen uutiskirje. Yhteiskuntavastuu Vuonna 2013 RAY:ssä siirryttiin uuden strategian mukaisesti tarkastelemaan RAY:n yhteiskuntavastuuta entistä laajemmin. Laaja yhteiskuntavastuu sisältää pelitoiminnan vastuullisuuden lisäksi avustustoiminnan vastuullisuuden, ympäristövastuun, hyvän hallintotavan ja vastuun henkilöstöstä. Vuoden 2013 aikana laadittiin ja hyväksyttiin RAY:n hallituksessa tulevan strategiakauden ajan voimassa olevat pelitoiminnan vastuullisuusnormit. Henkilökunnan peliongelman tunnistamiseksi ja mahdollisesti ongelmaisten auttamiseksi laadittiin pelaamisen hallinnan ohjelma. Yhteiskuntavastuuyksikkö organisoitiin vuoden 2013 organisaatiomuutosten yhteydessä uudelleen. Yhteiskuntavastuuyksikkö on nyt osa Tieto- ja vastuullisuusyksikköä, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Henkilöstö Vuoden 2013 keskeisiä haasteita olivat edellisten vuosien tapaan toiminnan muutosten toteutuminen henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen, strategialähtöinen osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi. Kevään 2013 aikana tehtiin muutoksia erityisesti markkinoinnin organisoinnissa sekä perustettiin uusi tieto- ja vastuullisuusyksikkö. Muutoksia edelsivät yt-neuvottelut. 8

9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Esimiestoiminnan kehittäminen jatkui vuonna 2013 monipuolisesti. Perinteisten valmennusten lisäksi jatkettiin RAY:n sisäisiä esimiesfoorumeita ja mentorointia. Myös asiantuntijoille käynnistettiin oma mentorointiryhmä. Vuoden 2014 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuonna 2013 aloitettiin RAY:n ensimmäinen Talent-ohjelma, johon valittiin mukaan 12 RAY:n tulevaisuuden tekijää. Vuonna 2013 käynnistettiin RAY:n ikäohjelma, jonka ensimmäisenä kohderyhmänä olivat 55 vuotta täyttäneet. Ikäohjelmaa tehtiin kolmella teemalla: Työn tekeminen, Osaaminen ja kehittyminen sekä Terveys ja työkyky. RAY:n uusi päihdeohjelma sekä pelaamisen hallinnan ohjelmat valmistuivat syksyllä. Niiden perehdytys jatkuu vuonna Vuoden 2014 liikevoittotavoitteeksi on asetettu 432,0 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 47 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. RAY:n hallituksen hyväksymää uutta Huviksi ja hyödyksi -strategiaa ryhdytään toden teolla viemään käytäntöön. Sekä rahapelitoiminnan että avustustoiminnan linjaukset uudistetaan ja myös henkilöstöpolitiikan periaatteet ja viestinnän linjaukset päivitetään uutta strategiaa vastaaviksi. Toiminnan suunnittelun strategialähtöisyyttä kaiken kaikkiaan vahvistetaan. Uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen jatkui vuonna Tavoitteena on saada uudet järjestelmät käyttöön vuoden 2014 aikana. RAY:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Uudet työehtosopimukset neuvoteltiin syksyllä 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Uudet sopimukset ovat voimassa saakka. Vuonna 2013 oli käytössä koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettinen maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Rahapelitoiminta Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan kehittyvän positiivisesti yleisestä taloudellista tilanteesta huolimatta. Rahapelien kokonaistuottotavoite vuonna 2014 on 817,7 miljoonaa euroa. Pelipistetoiminnassa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Lisäksi uusia pelejä julkaistaan aikaisempaa enemmän ja kumppaniyhteistyötä kehitetään. Pelisaleissa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Pelaamoketjukonseptin käyttöönotto jatkuu kasvattaen uudistettujen salien määrän liki 50:een. Lisäksi työ asiakaspalvelun kehittämiseksi jatkuu. 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ravintolakasinopeleissä jatketaan asiakaspalvelun ja sijoituspaikkakumppaniyhteistyön kehittämistä sekä uudistetaan pöytäpelijärjestelmä. Palvelupelien yhteisenä keskeisenä kehityskohteena on asiakaspalvelukokemus. Kehitystyötä tehdään tiiviisti palveluhallintatiimin kanssa palvelulaatumittauksin sekä toimipaikkakohtaisin koulutuksin. Casino Helsingissä uudistetaan Fennian ja Piazzan asiakastilat sekä kehitetään asiakaspalvelua edelleen toimintamalleja uudistamalla. Casino Vaalimaa etenee omana erillishankkeenaan. Digitaaliset kanavat panostavat mobiilipalvelun jatkokehitykseen sekä uuden Live Gaming -palvelun lanseeraukseen. Tavoitteena on uutta rekisteröitynyttä asiakasta. Etuasiakkuusohjelman pelillisiä ja muita etuja kehitetään saatujen kokemusten ja tavoitteiden mukaisesti. Markkinoinnin painopiste on tunnistetun pelaamisen edistämisessä. Myös uudistuvan Casino Helsingin palvelukonseptin tunnettuutta tuetaan markkinoinnin avulla. Peleistä jaettavan informaation tuottamista jatketaan, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus tehdä pelivalintansa kattavan ja oikean tiedon perusteella. RAY:n yrityskuvaa ja pelitoiminnan mielikuvaa kehitetään niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Avustustoiminta Yhtenä RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulossopimukseen ( ) kirjattuna tavoitteena on selkiyttää, millä tavoin raha-automaattiavustukset kytkeytyvät hallinnonalan sosiaali- ja terveyspoliittisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Avustustoiminnan kehittämiseksi tulossopimukseen kirjattuja keskeisiä hankkeita ovat avustusstrategian ohjaavuuden parantaminen, avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän kehittäminen, avustuspäätösten ja niihin liittyvien perustelujen selkiyttäminen ja avustusprosessin läpinäkyvyyden lisääminen, tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä valvonnan tehostaminen ja valvonnan periaatteiden selkiyttäminen. RAY:n hallituksen asettamat avustusten suuntaamisen strategiset linjaukset uudistetaan vuoden 2014 aikana. Myös muilta osin mainittuja hankkeita toteutetaan niiden omilla hanke- ja seurantasuunnitelmilla, ja niistä raportoidaan ministeriölle suunnitelmavuotta seuraavana keväänä. Hankkeiden onnistumisen ja tarkoituksenmukaisuuden edellytys on tiivis keskusteluyhteys avustuksen saajien kanssa. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustusstrategian ohjaavuuden vahvistamista. RAY:n aloitteesta käynnistettyjä lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää Emma ja Elias -ohjelmaa sekä ikäihmisten arjen hyvinvointiin liittyvää Eloisa ikä -ohjelmaa toteutetaan niille tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Päättyneenä vuonna julkistettu nuorison työllistymistä edistävä Paikka auki -ohjelma alkaa vuoden 2014 avustuksilla ja jatkuu vuoteen 2017 saakka. Sen tavoitteena on sekä löytää uudenlaisia toimintamalleja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistymisen edistämiseen että mahdollistaa nuorten palkkaaminen järjestöihin oikeisiin työtehtäviin. 10

11 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen mainetta ja brändiä vahvistetaan. Brändijohtamiselle luodaan vuonna 2014 rakenne ja käytännöt. Niiden myötä RAY:n näkyvyys esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden yhteydessä paranee ja yhdenmukaistuu. Avustustoiminnan viestinnän tavoitteena on, että kansalaiset tietävät paremmin, mihin RAY:n pelituotot käytetään ja mikä merkitys kansalaistoiminnalla on Suomessa. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuuyksikkö seuraa rahapelitoiminnan vastuullisuusnormien toteutumista sekä jatkaa vuonna 2014 päivittyvän rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelman koordinointia. Yhteistyö RAY:n osaksi rahoittaman Peluuri-palvelun kanssa jatkuu tiiviinä, erityisesti Peluurin täyttäessä 10 vuotta. Vuonna 2014 aloitetaan valmistautuminen uudistuvan raportoinnin haasteisiin, ja RAY auditoi oman vastuullisuustyönsä European Lotteriesin vastuullisuusstandardien mukaisesti. Pelaamisen ongelmien hallinnassa RAY panostaa erityisesti pelaajien oman pelaamisen hallinnan tukemiseen. Erityishuomiota kiinnitetään digitaalisiin kanaviin. Playscan ja Fiksun Pelaajan Klubi ovat tässä työssä keskeisessä asemassa. RAY:n henkilöstön valmiuksia harjoittaa vastuullista rahapelitoimintaa vahvistetaan kehittämällä vastuullisuuskoulutusta. Riskienhallinta RAY:n riskienhallinnassa on otettu käyttöön arviointityökalu, jota on käytetty sekä strategiasuunnittelussa että toiminnansuunnittelussa. Riskikarttaan tai sen painotuksiin ei ole vuoden aikana tehty mainittavia muutoksia. Riskienhallinnallisesti on keskitytty kokonaiskuvan parempaan hallintaan ja reagointinopeuteen sekä avoimuuteen. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n työjärjestys ja Corporate governance -ohjeistus päivitettiin vastaamaan uudistunutta johtoryhmän kokoonpanoa ja joidenkin muiden asioiden osalta. Hallitus hyväksyi RAY:n hankintalinjaukset. Eettisten ohjeiden jalkauttamista jatkettiin mm. henkilöstön kehityskeskustelujen yhteydessä. 11

12 TULOSLASKELMA Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,16 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,70 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,46 Sijoituspaikkamaksut , ,28 Ulkopuoliset palvelut , ,32 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,84 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Poistot , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,52 VOITTO ENNEN VEROJA , ,37 Tuloverot , ,24 TILIKAUDEN VOITTO , , 13 12

13 TASE Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,98 Aineelliset hyödykkeet , ,60 Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,76 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,74 Sijoitukset 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,86 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Aineet ja tarvikkeet , ,90 Saamiset Pitkäaikaiset , ,37 Tilitetty sosisaali- ja terveysministeriölle , ,32 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset , ,32 Myyntisaamiset , ,83 Lainasaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,34 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,83 Tilikauden voitto , , 13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,96 Kohdentamattomat avustukset , ,32 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,60 Maksamattomat avustukset , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25 13

14 RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

15 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19:n sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Raha-automaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. 15

16 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN POISTOAJAT: Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilikautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleenarvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaalija terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. 17

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 euroa 1 LIIKEVAIHTO JAKELUTEITTÄIN 2013 Liikevaihdosta 2012 Liikevaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,7 % ,5 % RAY-pelisalit ,1 % ,3 % Digitaaliset kanavat ,6 % ,4 % Casino Helsinki ,5 % ,7 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,8 % ,9 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,3 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liikekulut Yhteensä TULOSLASKELMAAN SISÄLTYVÄT VEROT Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 10 1 Muut palkkiot 91 7 Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 9 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Yhteensä 11 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Hankintameno Kirjanpitoarvo

20 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 12 INVESTOINNIT Patentit ja mallisuojat 22 0 Ohjelmistot Muut pitkävaikutteiseet menot Perusparannukset ja muutostyöt Vuokrahuoneistot Rakennukset ja rakennelmat Raha-automaatit Kasinopelit Koneet ja laitteet ATK- ja tietoliikennelaitteet Kuljetuskalusto Muu kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä PITKÄAIKAISET SAAMISET STM:n käytössä oleva RAY:n tuotto Vuoden 2012 tuotosta tilitetty STM:lle Avustuksiin 2013 myönnetty, siirretty lyhytaikaisiin saataviin Käytetty Valtiokonttorin osoittamaan tarkoitukseen Avustusten oikaisujen tilitys STM:lle STM:n käytössä oleva tuotto MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET Ennakkoon maksetut vuokrat Lyhytaikaisissa saamisissa Kirjattu kaudella kuluksi lyhytaikaisista saamisista Siirto lyhytaikaisiin saamisiin Muut pitkäaikaiset saamiset MYYNTISAAMISET Raha-automaattien tuottosaamiset Kasinopelien tuottosaamiset Muut myyntisaamiset Myyntisaamiset SIIRTOSAAMISET Lakisääteiset eläkemaksut Ennakkovuokrat Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä OMA PÄÄOMA Oma pääoma Siirretty avustusvaroiksi Toimintapääoma Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä TOIMINTAPÄÄOMAN MUODOSTUS LASKENNALLISESTI Kulumaton käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus Varaukset tuleviin investointeihin Toimintapääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Kohdentamattomat avustukset Siirretty voittovaroista Siirretty lyhytaikaisiin velkoihin Maksettu Valtiokonttorille Avustusten oikaisut tilikaudella Kohdentamattomat avustukset OSTOVELAT Sijoituspaikkamaksuvelat Muut ostovelat Ostovelat MUUT VELAT Arpajaisverovelka Velat pelaajille Muut velat Muut velat SIIRTOVELAT Lomapalkkavelka Jaksotetut henkilökulut Muut siirtovelat Siirtovelat

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS Sisältö Sisältö... 2 Hallituksen toimintakertomus 2015... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2015...15

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, %

Konsernin avainluvut AVAINTAPAHTUMAT 2015 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA HENKILO STO N MA A RA OMAVARAISUUSASTE, % Tilinpäätös 2015 Sisällys Konsernin avainluvut Samlinkin hallintoelimet Taloustiedot Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot