RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 23 Tilintarkastuskertomus 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen hyvä tuottokehitys jatkui vuonna Erityisen vahvasti kasvoi digitaalisten kanavien tuotto. Rahapelitoiminnan tuottokehityksessä näkyivät kuitenkin kuluttajien muuttuneet vapaaajan kulutustavat sekä heikentynyt luottamus omaan talouteen. Tämä näkyi erityisesti Casino Helsingissä sekä osin myös pelipistetoiminnassa rahapelaamisen vähenemisenä. Ravintolatoimialan vaikeudet näkyivät myös laskevana rahapelaamisena pöytäpelitoiminnassa. Valtioneuvosto päätti vuoden 2013 avustusten jaosta RAY:n hallituksen jakoehdotuksen pohjalta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 301 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorin käyttöön osoitettiin noin 112 miljoonaa euroa. Raha-automaattiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt uuden, vuoteen 2017 saakka ulottuvan strategian. Tämän mukaisesti rahapelitoimintaa kehitetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jolloin tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Strategia perustuu kahteen asiaan: RAY:n itsenäisyyteen sekä yksinoikeuteen rahapelitoiminnassa. Rahapelitoiminnan ja avustustoiminnan muodostama kokonaisuus tiivistyy tunnukseen Huviksi ja hyödyksi. RAY:n yhtenäisyyttä kuvastaa myös strategian otsikko: Meidän kaikkien RAY. Raha-automaattiavustuksista annetun lain osittaisuudistus (366/2013) tuli voimaan , mutta sitä sovelletaan lähtökohtaisesti vasta tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin. Keskeisenä muutoksena on, että avustusten jakamisesta päättää valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista säädetään valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tiettyjen avustusten käyttövelvoitetta lyhennettiin, ja avustuksen saajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytetään pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksen saajia. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet työryhmän yksittäisten rahapelien haitallisuuden arvioinnin kehittämistä varten. Työryhmän toimikausi kestää kesäkuuhun 2014 saakka. Arpajaislain säännösten ohella uudet Poliisihallituksen antamat markkinointia koskevat linjaukset vaikuttavat siihen, kuinka RAY voi markkinoida ja antaa tietoa peleistään. Euroopan parlamentti hyväksyi nettipelaamista koskevan päätöslauselman syyskuussa Parlamentin näkemys tukee edelleenkin sitä, että kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää, millä tavoin pelitoimintansa järjestää, eikä nettirahapelaamista ole tarpeen säännellä EU-tasoisella sääntelyllä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Komissio esittää, että kaikki rahapelaaminen tulisi direktiivin soveltamisalaan. Suomen näkemyksen mukaan kasinon ulkopuoliset raha-automaatit, kuten huoltoasemilla ja kauppojen aulatiloissa olevat automaatit, voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niihin ei 3

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomessa liity merkittävää rahanpesuriskiä. Direktiiviehdotus on käsittelyssä neuvostossa ja parlamentissa. Suomen valtio sai komissiolta verkkopelaamiseen liittyvän tietopyynnön lokakuussa Komissio pyysi toimittamaan näyttöä Suomessa esiintyvistä ongelmista ja riskeistä, joita liittyy rikolliseen ja vilpilliseen toimintaan rahapelimarkkinoilla tai ongelmapelaamiseen ja peliriippuvuuteen. Suomea pyydettiin selventämään komissiolle arpajaislain täytäntöönpanon nykytilannetta sekä toimittamaan tiedot kolmen monopolin RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton oikeudellisesta muodosta ja siitä, miten nämä kolme toimijaa ovat valtion suorassa valvonnassa, sekä toimittamaan tiedot liiketoiminnallisista periaatteista, mukaan lukien mainosstrategia ja mainoskulut. Komissio vahvisti , että Suomen uudistettu arpajaislainsäädäntö ja sen täytäntöönpano ovat EU-oikeuden mukaisia. Samassa yhteydessä komissio päätti lopettaa Suomea vastaan vuonna 2006 aloitetun rikkomuskannemenettelyn, joka koski urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia. RAY:lle vuosiksi nimitetty uusi hallitus aloitti työnsä Hallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokoonpano uudistui vuoden aikana. Varatoimitusjohtaja Janne Peräkylä irtisanoutui alkusyksystä. Liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen ja kehitysjohtaja Henrik Niinimäki aloittivat johtoryhmän jäseninä jo keväällä ja työskentelevät Peräkylän irtisanouduttua suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Hallitus määräsi viestintäjohtaja Matti Hokkasen toimimaan toimitusjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Vuonna 2013 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen sekä KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Vuoden 2013 tulos Rahapelitoiminnan tuotot olivat 791,4 milj. euroa ja liikevaihto oli 696,7 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 94,8 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 419,5 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 11,5 milj. euroa. Liikevoittoprosentti kasvoi samalla 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 verrattuna ja oli nyt 60,2. Tilikauden voitto oli 420,1 milj. euroa. (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Tuotot 791,4 2,1 775,1 4,9 739,1 Liikevaihto 696,7 2,1 682,3 2,5 665,3 Liikevoitto 419,5 2,8 408,0-0,7 410,8 Liikevoitto-% 60,2 59,8 61,7 Tilikauden voitto 420,1 2,7 409,2-0,8 412,5 Tilikauden voitto-% 60,3 60,0 62,0 Kulut tilikaudella 279,3 0,7 277,3 7,1 258,8 Oman pääoman tuotto-% 75,2 75,0 76,3 Omavaraisuusaste-% 76,3 75,1 81,1 4

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset nousivat 0,7 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 1,8 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 43,4 milj. euroa (36,8 milj. euroa vuonna 2012 ja 26,8 milj. euroa vuonna 2011), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 30,3 milj. euroa (29,3 milj. euroa vuonna 2011 ja 17,9 milj. euroa vuonna 2011). Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 994 kokoaikaista (959 vuonna 2012 ja 901 vuonna 2011) ja 637 osa-aikaista (659 vuonna 2012 ja 680 vuonna 2011) eli yhteensä työntekijää (1 618 vuonna 2012). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 66,8 milj. euroa (65,4 milj. euroa vuonna 2012 ja 61,2 milj. euroa vuonna 2011). Rahapelitoiminta Rahapelitoiminnan kehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2013, ja tuotot kasvoivat 16,3 milj. euroa (2,1 %). Kotimaisen yksityisen kulutuksen kasvu pysähtyi ja jopa taantui, mikä näkyi tietyissä RAY:n jakelukanavissa. TUOTOT JAKELUKANAVITTAIN (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet 593,3 1,0 587,4 2,5 572,9 RAY-pelisalit 96,1 1,2 95,0 0,9 94,1 Ravintolakasinopelit 14,1-2,8 14,5-2,6 14,9 Casino Helsinki 27,9-3,0 28,7 4,6 27,5 Digitaaliset kanavat 60,0 21,5 49,4 66,3 29,7 Pelipistetoiminnan tuotto kasvoi 5,9 milj. euroa (1,0 %). Vaikka tietyissä liikepaikkatyypeissä kuten huoltoasemilla tuotot pienenivät, kasvua oli edelleen kaupoissa ja kioskeissa pelitarjonnan kehityksen sekä uusien monipeliautomaattien ja maksupäätteiden levityksen myötä. Liikevoitto kasvoi ja suhteellinen kannattavuus onnistuttiin säilyttämään. Pelisalien tuotot kasvoivat 1,1 milj. euroa (1,2 %). Kuluneena vuonna käynnistettiin uuden Pelaamo-pelisalikonseptin levitys, mikä merkitsi tilamuutoksia ja remontteja yli kahdessakymmenessä kohteessa. Uudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös asiakkaalle tarjottava pelivalikoima. Kasvu toteutui raha-automaattituotoissa kun taas pöytäpelien tuotot laskivat edelleen hieman johtuen osittain vähentyneestä tarjonnasta. Tästä huolimatta liikevoitto kasvoi liki tuoton kasvun suhteessa. 5

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Digitaalisten kanavien vuosi eteni hyvin: tuotot kasvoivat 10,6 milj. euroa (21,5 %). Erityisesti tuotto kasvoi nettikasinopeleissä, mutta myös nettipokerin tuotot kasvoivat. Vuoden alussa lanseerattu mobiilipalvelu m.ray.fi saavutti nopeasti suosiota. Vuoden lopulla mobiilipelipalvelu sai aikaan yli 20 % pelisivuston verkkoliikenteestä. Digitaalisten kanavien liikevoitto kasvoi suunnitellusti. Casino Helsingin tuottokehitys heikentyi, ja tuotot laskivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa (-3,0 %). Toimintaa kehitettiin uudistamalla alakerran pöytäpelialue sekä ravintola-alue, joka sisustettiin Sports Bar -hengessä. Ilahduttavaa vuodessa oli se, että tavoitteena ollut uusien asiakkaiden määrä toteutui. Huolimatta tuottojen laskusta kasino säilytti suhteellisen kannattavuutensa. AVAINLUKUJA 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet Lukumäärä , , Automaatteja , , Kasinopelejä 206-8, ,4 261 RAY-pelisalit Lukumäärä 86 7,5 80 3,9 77 Automaatteja , , Kasinopelejä 53-8, ,8 65 Casino Helsinki Automaatteja 292-1, ,6 304 Kasinopelejä 20-4, Asiakaspalvelukulttuurin kehittämiseen liittyvät Palveluässätkoulutukset sekä asiakaspalvelukilpailu S.T.A.R. aloitettiin vuoden 2013 aikana. Kehittämistyöstä saadut kokemukset ovat hyviä, ja palvelun kehittämiseksi tehty työ alkaa näkyä. Jakelulinjan organisaatiota kehitettiin vuoden alussa niin, että markkinointija asiakkuustoiminnot siirrettiin rinnakkaisesta asiakkuuslinjasta osaksi jakelulinjaa. Muutoksessa osa resursseista siirtyi suoraan jakelukanaviin osan jäädessä jakelulinjan esikuntaan. Pelipisteisiin sekä pelisaleihin lanseerattiin suuremmat Onnenpottivoitot RAY Etuasiakkaille. Etuasiakkuuksien määrä kehittyi oletettua hitaammin, ja vuoden aikana käynnistettiin konseptin päivitystyö. Vuoden lopussa RAY Etuasiakkaita oli Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehityspanostukset painottuivat uuden automaattikabinetin kehittämiseen sekä Onnenpotti-jackpottien jatkokehitykseen. Myös RAY:n automaattialustan ja taustajärjestelmien uudistus jatkui tavoitteena mm. parantunut toimintavarmuus, pelien etäpäivitys ja kehitystoiminnan nopeuttaminen. Pelikehityksen merkittävimmät valmistuneet tuotteet olivat Superruletin digitaalinen versio, Väinö ja vuorenpeikon aarteet sekä Marja Tyrnin munakello, jotka valmistuivat joulukuussa Tuotollisesti merkittäviä olivat RAHA-pelin vieminen pelipistejakeluun sekä Kulta-Jaskan uusi lisäpeli Tunturin timantit. Keväällä 2013 avattuun mobiilipalveluun kehitettiin myös RAY-pelejä, esim. Raütaa-pokeri. 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 RAY käytti vuonna 2013 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa vuonna 2012). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. sosiaali- ja terveysministeriön asetusta. Laki tuli voimaan Osana lakiuudistusta mallinnettiin myös avustuslain mukainen lausunto- ja päätösprosessi uudelleen. Avustustoiminta Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle eri kohteeseen. Alkuvuodesta toteutettiin viidellä paikkakunnalla alueellinen Haku päällä -kiertue, joka välitti järjestöille tietoa RAY-avustusten suuntaamisesta, käytöstä ja hakemisesta. Kiertue tavoitti yli 400 osallistujaa, joukossa oli mukana myös kuntien edustajia. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti avustetun toiminnan seurantajärjestelmän kehittämiseen, ja seurannan piiriin saatiin yli 600 kohdennetulla toiminta-avustuksella tuettua toimintoa. Valvonta- ja seurantakäyntejä tehtiin yhteensä 130. Seurannan ja valvonnan kysymyksiin painottuva Vaikuttavaa!-koulutuskiertue järjestettiin syksyn aikana kuudella paikkakunnalla, ja siihen osallistui yli 800 järjestöedustajaa. Uusi strategia huomioitiin avustustoiminnan kehittämisen suuntaviivoina. Uusien avustustoiminnan linjausten valmistelu aloitettiin keskusteluilla lähes 90 järjestöedustajan kanssa. Pääosa avustuslinjausten valmistelusta toteutuu vuoden 2014 aikana, ja linjaukset saadaan julkistettavaksi vuodenvaihteessa 2014/2015 ohjaamaan vuodelle 2016 myönnettävien avustusten valmistelua. Avustusperiaatteita ja -kriteerejä selkiytettiin mm. kriisikeskustoiminnan ja väkivaltatyön sekä verkkopalvelujen, omaishoitajien tukemisen ja alueellisten toimijoiden avustamisen osalta. Kertomusvuonna käynnistyi RAY:n uusi avustusohjelma Eloisa ikä. Nuorten työllistymisedellytyksiä vahvistava uusi Paikka auki -ohjelma julkistettiin, ja se käynnistyy vuodelle 2014 myönnettävillä avustuksilla. Avustusten valvonnassa tarkastettiin yli 800 järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin lähes 6000 avustusten maksupyyntöä. Kevään 2013 aikana uudistettiin lakia raha-automaattiavustuksista sekä tähän liittyvää Avustustoiminnan uuden tietojärjestelmän toteuttamissuunnitelma uudistettiin, ja aiemman toimittajan kanssa tehdyllä sopimuksella turvattiin nykyisen järjestelmän toiminta ja ylläpito seuraaviksi vuosiksi. Uuden järjestelmän toimittajan valintaprosessi käynnistettiin. Vuosille laaditun tulossopimuksen puitteissa RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin RAY:n hallituksen avustusehdotus vuodelle 2014 valmistui Avustuksia esitettiin 308,0 milj. euroa, yhteensä 792 järjestölle ja 1668 toimintoon tai hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti vuoden 2014 järjestöavustuksista Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 113,7 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2014 yhteensä 421,7 milj. euroa ja jakamatta jätetään 72,2 milj. euroa. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Sisäinen viestintä tuki RAY:n strategian lanseerausta. Strategian työstämiseen käytettiin joukkoistamista verkkoaivoriihen avulla. Sisäisessä viestinnässä keskityttiin lisäksi muutosviestinnän tukemiseen ja strategiapalkkion tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Vuosi 2013 oli RAY:n 75-vuotisjuhlavuosi. Sen aikana RAY oli Leijonasydän-elokuvan viestintäkumppani, ja elokuvasta järjestettiin yhdessä järjestöjen kanssa te toja eri puolilla Suomea. Yhdessä-valokuvanäyttely oli esillä Helsingin rautatieasemalla, Espoon Sellossa ja Lempäälän Ideaparkissa. Juhlavuotensa aikana RAY oli mukana Hyvinkään asunnottomuusmessuilla ja teki viestintäyhteistyötä Kerimäen vaivaisukko -näyttelyn kanssa. RAY:n teettämää Yhteispeli-lyhytfilmiä esitettiin Leijonasydänelokuvan alussa ja televisiossa. Viestintä tukee avustusohjelmien Emma & Elias, Eloisa ikä ja Paikka auki onnistumista. Joulukuussa tuettiin avustusehdotuksen julkaisemista verkkoviestinnän uusilla keinoilla. RAY:n joukkoviestinjulkisuudessa näkyivät vuoden aikana mm. Casino Vaalimaa -hanke, ray.fi-nettikasinon suurvoitot ja nettipokerin SM-kisat. Sidosryhmäsuhteita pidettiin yllä mm. eduskuntaryhmiin, viranomaisiin ja sosiaali- ja terveysalan järjestöihin sekä joukkoviestinten toimituksiin. Yrityskumppanisuhteita tuettiin julkaisemalla Pelihetki-tiedotetta, josta tehtiin myös sähköinen uutiskirje. Yhteiskuntavastuu Vuonna 2013 RAY:ssä siirryttiin uuden strategian mukaisesti tarkastelemaan RAY:n yhteiskuntavastuuta entistä laajemmin. Laaja yhteiskuntavastuu sisältää pelitoiminnan vastuullisuuden lisäksi avustustoiminnan vastuullisuuden, ympäristövastuun, hyvän hallintotavan ja vastuun henkilöstöstä. Vuoden 2013 aikana laadittiin ja hyväksyttiin RAY:n hallituksessa tulevan strategiakauden ajan voimassa olevat pelitoiminnan vastuullisuusnormit. Henkilökunnan peliongelman tunnistamiseksi ja mahdollisesti ongelmaisten auttamiseksi laadittiin pelaamisen hallinnan ohjelma. Yhteiskuntavastuuyksikkö organisoitiin vuoden 2013 organisaatiomuutosten yhteydessä uudelleen. Yhteiskuntavastuuyksikkö on nyt osa Tieto- ja vastuullisuusyksikköä, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Henkilöstö Vuoden 2013 keskeisiä haasteita olivat edellisten vuosien tapaan toiminnan muutosten toteutuminen henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen, strategialähtöinen osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi. Kevään 2013 aikana tehtiin muutoksia erityisesti markkinoinnin organisoinnissa sekä perustettiin uusi tieto- ja vastuullisuusyksikkö. Muutoksia edelsivät yt-neuvottelut. 8

9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Esimiestoiminnan kehittäminen jatkui vuonna 2013 monipuolisesti. Perinteisten valmennusten lisäksi jatkettiin RAY:n sisäisiä esimiesfoorumeita ja mentorointia. Myös asiantuntijoille käynnistettiin oma mentorointiryhmä. Vuoden 2014 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuonna 2013 aloitettiin RAY:n ensimmäinen Talent-ohjelma, johon valittiin mukaan 12 RAY:n tulevaisuuden tekijää. Vuonna 2013 käynnistettiin RAY:n ikäohjelma, jonka ensimmäisenä kohderyhmänä olivat 55 vuotta täyttäneet. Ikäohjelmaa tehtiin kolmella teemalla: Työn tekeminen, Osaaminen ja kehittyminen sekä Terveys ja työkyky. RAY:n uusi päihdeohjelma sekä pelaamisen hallinnan ohjelmat valmistuivat syksyllä. Niiden perehdytys jatkuu vuonna Vuoden 2014 liikevoittotavoitteeksi on asetettu 432,0 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 47 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. RAY:n hallituksen hyväksymää uutta Huviksi ja hyödyksi -strategiaa ryhdytään toden teolla viemään käytäntöön. Sekä rahapelitoiminnan että avustustoiminnan linjaukset uudistetaan ja myös henkilöstöpolitiikan periaatteet ja viestinnän linjaukset päivitetään uutta strategiaa vastaaviksi. Toiminnan suunnittelun strategialähtöisyyttä kaiken kaikkiaan vahvistetaan. Uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen jatkui vuonna Tavoitteena on saada uudet järjestelmät käyttöön vuoden 2014 aikana. RAY:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Uudet työehtosopimukset neuvoteltiin syksyllä 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Uudet sopimukset ovat voimassa saakka. Vuonna 2013 oli käytössä koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettinen maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Rahapelitoiminta Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan kehittyvän positiivisesti yleisestä taloudellista tilanteesta huolimatta. Rahapelien kokonaistuottotavoite vuonna 2014 on 817,7 miljoonaa euroa. Pelipistetoiminnassa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Lisäksi uusia pelejä julkaistaan aikaisempaa enemmän ja kumppaniyhteistyötä kehitetään. Pelisaleissa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Pelaamoketjukonseptin käyttöönotto jatkuu kasvattaen uudistettujen salien määrän liki 50:een. Lisäksi työ asiakaspalvelun kehittämiseksi jatkuu. 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ravintolakasinopeleissä jatketaan asiakaspalvelun ja sijoituspaikkakumppaniyhteistyön kehittämistä sekä uudistetaan pöytäpelijärjestelmä. Palvelupelien yhteisenä keskeisenä kehityskohteena on asiakaspalvelukokemus. Kehitystyötä tehdään tiiviisti palveluhallintatiimin kanssa palvelulaatumittauksin sekä toimipaikkakohtaisin koulutuksin. Casino Helsingissä uudistetaan Fennian ja Piazzan asiakastilat sekä kehitetään asiakaspalvelua edelleen toimintamalleja uudistamalla. Casino Vaalimaa etenee omana erillishankkeenaan. Digitaaliset kanavat panostavat mobiilipalvelun jatkokehitykseen sekä uuden Live Gaming -palvelun lanseeraukseen. Tavoitteena on uutta rekisteröitynyttä asiakasta. Etuasiakkuusohjelman pelillisiä ja muita etuja kehitetään saatujen kokemusten ja tavoitteiden mukaisesti. Markkinoinnin painopiste on tunnistetun pelaamisen edistämisessä. Myös uudistuvan Casino Helsingin palvelukonseptin tunnettuutta tuetaan markkinoinnin avulla. Peleistä jaettavan informaation tuottamista jatketaan, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus tehdä pelivalintansa kattavan ja oikean tiedon perusteella. RAY:n yrityskuvaa ja pelitoiminnan mielikuvaa kehitetään niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Avustustoiminta Yhtenä RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulossopimukseen ( ) kirjattuna tavoitteena on selkiyttää, millä tavoin raha-automaattiavustukset kytkeytyvät hallinnonalan sosiaali- ja terveyspoliittisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Avustustoiminnan kehittämiseksi tulossopimukseen kirjattuja keskeisiä hankkeita ovat avustusstrategian ohjaavuuden parantaminen, avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän kehittäminen, avustuspäätösten ja niihin liittyvien perustelujen selkiyttäminen ja avustusprosessin läpinäkyvyyden lisääminen, tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä valvonnan tehostaminen ja valvonnan periaatteiden selkiyttäminen. RAY:n hallituksen asettamat avustusten suuntaamisen strategiset linjaukset uudistetaan vuoden 2014 aikana. Myös muilta osin mainittuja hankkeita toteutetaan niiden omilla hanke- ja seurantasuunnitelmilla, ja niistä raportoidaan ministeriölle suunnitelmavuotta seuraavana keväänä. Hankkeiden onnistumisen ja tarkoituksenmukaisuuden edellytys on tiivis keskusteluyhteys avustuksen saajien kanssa. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustusstrategian ohjaavuuden vahvistamista. RAY:n aloitteesta käynnistettyjä lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää Emma ja Elias -ohjelmaa sekä ikäihmisten arjen hyvinvointiin liittyvää Eloisa ikä -ohjelmaa toteutetaan niille tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Päättyneenä vuonna julkistettu nuorison työllistymistä edistävä Paikka auki -ohjelma alkaa vuoden 2014 avustuksilla ja jatkuu vuoteen 2017 saakka. Sen tavoitteena on sekä löytää uudenlaisia toimintamalleja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistymisen edistämiseen että mahdollistaa nuorten palkkaaminen järjestöihin oikeisiin työtehtäviin. 10

11 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen mainetta ja brändiä vahvistetaan. Brändijohtamiselle luodaan vuonna 2014 rakenne ja käytännöt. Niiden myötä RAY:n näkyvyys esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden yhteydessä paranee ja yhdenmukaistuu. Avustustoiminnan viestinnän tavoitteena on, että kansalaiset tietävät paremmin, mihin RAY:n pelituotot käytetään ja mikä merkitys kansalaistoiminnalla on Suomessa. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuuyksikkö seuraa rahapelitoiminnan vastuullisuusnormien toteutumista sekä jatkaa vuonna 2014 päivittyvän rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelman koordinointia. Yhteistyö RAY:n osaksi rahoittaman Peluuri-palvelun kanssa jatkuu tiiviinä, erityisesti Peluurin täyttäessä 10 vuotta. Vuonna 2014 aloitetaan valmistautuminen uudistuvan raportoinnin haasteisiin, ja RAY auditoi oman vastuullisuustyönsä European Lotteriesin vastuullisuusstandardien mukaisesti. Pelaamisen ongelmien hallinnassa RAY panostaa erityisesti pelaajien oman pelaamisen hallinnan tukemiseen. Erityishuomiota kiinnitetään digitaalisiin kanaviin. Playscan ja Fiksun Pelaajan Klubi ovat tässä työssä keskeisessä asemassa. RAY:n henkilöstön valmiuksia harjoittaa vastuullista rahapelitoimintaa vahvistetaan kehittämällä vastuullisuuskoulutusta. Riskienhallinta RAY:n riskienhallinnassa on otettu käyttöön arviointityökalu, jota on käytetty sekä strategiasuunnittelussa että toiminnansuunnittelussa. Riskikarttaan tai sen painotuksiin ei ole vuoden aikana tehty mainittavia muutoksia. Riskienhallinnallisesti on keskitytty kokonaiskuvan parempaan hallintaan ja reagointinopeuteen sekä avoimuuteen. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n työjärjestys ja Corporate governance -ohjeistus päivitettiin vastaamaan uudistunutta johtoryhmän kokoonpanoa ja joidenkin muiden asioiden osalta. Hallitus hyväksyi RAY:n hankintalinjaukset. Eettisten ohjeiden jalkauttamista jatkettiin mm. henkilöstön kehityskeskustelujen yhteydessä. 11

12 TULOSLASKELMA Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,16 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,70 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,46 Sijoituspaikkamaksut , ,28 Ulkopuoliset palvelut , ,32 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,84 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Poistot , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,52 VOITTO ENNEN VEROJA , ,37 Tuloverot , ,24 TILIKAUDEN VOITTO , , 13 12

13 TASE Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,98 Aineelliset hyödykkeet , ,60 Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,76 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,74 Sijoitukset 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,86 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Aineet ja tarvikkeet , ,90 Saamiset Pitkäaikaiset , ,37 Tilitetty sosisaali- ja terveysministeriölle , ,32 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset , ,32 Myyntisaamiset , ,83 Lainasaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,34 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,83 Tilikauden voitto , , 13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,96 Kohdentamattomat avustukset , ,32 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,60 Maksamattomat avustukset , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25 13

14 RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

15 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19:n sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Raha-automaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. 15

16 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN POISTOAJAT: Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilikautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleenarvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaalija terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. 17

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 euroa 1 LIIKEVAIHTO JAKELUTEITTÄIN 2013 Liikevaihdosta 2012 Liikevaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,7 % ,5 % RAY-pelisalit ,1 % ,3 % Digitaaliset kanavat ,6 % ,4 % Casino Helsinki ,5 % ,7 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,8 % ,9 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,3 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liikekulut Yhteensä TULOSLASKELMAAN SISÄLTYVÄT VEROT Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 10 1 Muut palkkiot 91 7 Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 9 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Yhteensä 11 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Hankintameno Kirjanpitoarvo

20 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 12 INVESTOINNIT Patentit ja mallisuojat 22 0 Ohjelmistot Muut pitkävaikutteiseet menot Perusparannukset ja muutostyöt Vuokrahuoneistot Rakennukset ja rakennelmat Raha-automaatit Kasinopelit Koneet ja laitteet ATK- ja tietoliikennelaitteet Kuljetuskalusto Muu kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä PITKÄAIKAISET SAAMISET STM:n käytössä oleva RAY:n tuotto Vuoden 2012 tuotosta tilitetty STM:lle Avustuksiin 2013 myönnetty, siirretty lyhytaikaisiin saataviin Käytetty Valtiokonttorin osoittamaan tarkoitukseen Avustusten oikaisujen tilitys STM:lle STM:n käytössä oleva tuotto MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET Ennakkoon maksetut vuokrat Lyhytaikaisissa saamisissa Kirjattu kaudella kuluksi lyhytaikaisista saamisista Siirto lyhytaikaisiin saamisiin Muut pitkäaikaiset saamiset MYYNTISAAMISET Raha-automaattien tuottosaamiset Kasinopelien tuottosaamiset Muut myyntisaamiset Myyntisaamiset SIIRTOSAAMISET Lakisääteiset eläkemaksut Ennakkovuokrat Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä OMA PÄÄOMA Oma pääoma Siirretty avustusvaroiksi Toimintapääoma Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä TOIMINTAPÄÄOMAN MUODOSTUS LASKENNALLISESTI Kulumaton käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus Varaukset tuleviin investointeihin Toimintapääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Kohdentamattomat avustukset Siirretty voittovaroista Siirretty lyhytaikaisiin velkoihin Maksettu Valtiokonttorille Avustusten oikaisut tilikaudella Kohdentamattomat avustukset OSTOVELAT Sijoituspaikkamaksuvelat Muut ostovelat Ostovelat MUUT VELAT Arpajaisverovelka Velat pelaajille Muut velat Muut velat SIIRTOVELAT Lomapalkkavelka Jaksotetut henkilökulut Muut siirtovelat Siirtovelat

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 17 Liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 21

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Sisältö. Tilinpäätös. Johtokunnan toimintakertomus. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Vuosikertomus 2012 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut liitetiedot

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS VUOSIKERTOMUS 1994 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta 6 Kehittämistoiminta 8 Raha-automaatit 11 Kasinopelit ja Täyspotit 11 Casino RAY 12 Viihde- ja musiikkiautomaatit

Lisätiedot

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B

Frilundintie 7, 65170 Vaasa Puh. 010 505 5200 www.vv.fi aphic aasa Gr e / W ffic s O ock 4.2013 / B VUOSIKERTOMUS 2013 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2013 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot