RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013

2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 22 Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja niiden säilytystavoista 23 Tilintarkastuskertomus 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yleistä Raha-automaattiyhdistyksen hyvä tuottokehitys jatkui vuonna Erityisen vahvasti kasvoi digitaalisten kanavien tuotto. Rahapelitoiminnan tuottokehityksessä näkyivät kuitenkin kuluttajien muuttuneet vapaaajan kulutustavat sekä heikentynyt luottamus omaan talouteen. Tämä näkyi erityisesti Casino Helsingissä sekä osin myös pelipistetoiminnassa rahapelaamisen vähenemisenä. Ravintolatoimialan vaikeudet näkyivät myös laskevana rahapelaamisena pöytäpelitoiminnassa. Valtioneuvosto päätti vuoden 2013 avustusten jaosta RAY:n hallituksen jakoehdotuksen pohjalta. Avustuksia myönnettiin yhteensä 301 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorin käyttöön osoitettiin noin 112 miljoonaa euroa. Raha-automaattiyhdistyksen hallitus on hyväksynyt uuden, vuoteen 2017 saakka ulottuvan strategian. Tämän mukaisesti rahapelitoimintaa kehitetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, jolloin tavoitteena on mahdollisimman mittavan yhteiskunnallisen kokonaishyödyn aikaansaaminen. Strategia perustuu kahteen asiaan: RAY:n itsenäisyyteen sekä yksinoikeuteen rahapelitoiminnassa. Rahapelitoiminnan ja avustustoiminnan muodostama kokonaisuus tiivistyy tunnukseen Huviksi ja hyödyksi. RAY:n yhtenäisyyttä kuvastaa myös strategian otsikko: Meidän kaikkien RAY. Raha-automaattiavustuksista annetun lain osittaisuudistus (366/2013) tuli voimaan , mutta sitä sovelletaan lähtökohtaisesti vasta tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin. Keskeisenä muutoksena on, että avustusten jakamisesta päättää valtioneuvoston sijaan sosiaali- ja terveysministeriö. Eräistä hakumenettelyyn liittyvistä määräajoista säädetään valtioneuvoston asetuksen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Tiettyjen avustusten käyttövelvoitetta lyhennettiin, ja avustuksen saajan tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä edellytetään pääsääntöisesti lukuun ottamatta pienimpiä avustuksen saajia. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäasiainministeriö ovat asettaneet työryhmän yksittäisten rahapelien haitallisuuden arvioinnin kehittämistä varten. Työryhmän toimikausi kestää kesäkuuhun 2014 saakka. Arpajaislain säännösten ohella uudet Poliisihallituksen antamat markkinointia koskevat linjaukset vaikuttavat siihen, kuinka RAY voi markkinoida ja antaa tietoa peleistään. Euroopan parlamentti hyväksyi nettipelaamista koskevan päätöslauselman syyskuussa Parlamentin näkemys tukee edelleenkin sitä, että kukin jäsenvaltio voi vapaasti päättää, millä tavoin pelitoimintansa järjestää, eikä nettirahapelaamista ole tarpeen säännellä EU-tasoisella sääntelyllä. EU:ssa valmistellaan parhaillaan uutta, ns. neljättä rahanpesudirektiiviä. Komissio esittää, että kaikki rahapelaaminen tulisi direktiivin soveltamisalaan. Suomen näkemyksen mukaan kasinon ulkopuoliset raha-automaatit, kuten huoltoasemilla ja kauppojen aulatiloissa olevat automaatit, voitaisiin jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niihin ei 3

4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Suomessa liity merkittävää rahanpesuriskiä. Direktiiviehdotus on käsittelyssä neuvostossa ja parlamentissa. Suomen valtio sai komissiolta verkkopelaamiseen liittyvän tietopyynnön lokakuussa Komissio pyysi toimittamaan näyttöä Suomessa esiintyvistä ongelmista ja riskeistä, joita liittyy rikolliseen ja vilpilliseen toimintaan rahapelimarkkinoilla tai ongelmapelaamiseen ja peliriippuvuuteen. Suomea pyydettiin selventämään komissiolle arpajaislain täytäntöönpanon nykytilannetta sekä toimittamaan tiedot kolmen monopolin RAY:n, Veikkauksen ja Fintoton oikeudellisesta muodosta ja siitä, miten nämä kolme toimijaa ovat valtion suorassa valvonnassa, sekä toimittamaan tiedot liiketoiminnallisista periaatteista, mukaan lukien mainosstrategia ja mainoskulut. Komissio vahvisti , että Suomen uudistettu arpajaislainsäädäntö ja sen täytäntöönpano ovat EU-oikeuden mukaisia. Samassa yhteydessä komissio päätti lopettaa Suomea vastaan vuonna 2006 aloitetun rikkomuskannemenettelyn, joka koski urheiluvedonlyöntipalvelujen tarjontaa ja markkinointia. RAY:lle vuosiksi nimitetty uusi hallitus aloitti työnsä Hallitukseen kuuluu 14 jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa. Johtoryhmän kokoonpano uudistui vuoden aikana. Varatoimitusjohtaja Janne Peräkylä irtisanoutui alkusyksystä. Liiketoimintajohtaja Timo Kiiskinen ja kehitysjohtaja Henrik Niinimäki aloittivat johtoryhmän jäseninä jo keväällä ja työskentelevät Peräkylän irtisanouduttua suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa. Hallitus määräsi viestintäjohtaja Matti Hokkasen toimimaan toimitusjohtajan sijaisena tämän ollessa estynyt. Vuonna 2013 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lasse Holopainen sekä KHT, JHTT Jorma Nurkkala. Vuoden 2013 tulos Rahapelitoiminnan tuotot olivat 791,4 milj. euroa ja liikevaihto oli 696,7 milj. euroa. Arpajaisveroa rahapelitoiminnan tuotoista maksettiin 94,8 milj. euroa. Liikevoittoa tilikaudelta kertyi 419,5 milj. euroa, missä oli kasvua edellisvuodesta 11,5 milj. euroa. Liikevoittoprosentti kasvoi samalla 0,4 prosenttiyksikköä vuoteen 2012 verrattuna ja oli nyt 60,2. Tilikauden voitto oli 420,1 milj. euroa. (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Tuotot 791,4 2,1 775,1 4,9 739,1 Liikevaihto 696,7 2,1 682,3 2,5 665,3 Liikevoitto 419,5 2,8 408,0-0,7 410,8 Liikevoitto-% 60,2 59,8 61,7 Tilikauden voitto 420,1 2,7 409,2-0,8 412,5 Tilikauden voitto-% 60,3 60,0 62,0 Kulut tilikaudella 279,3 0,7 277,3 7,1 258,8 Oman pääoman tuotto-% 75,2 75,0 76,3 Omavaraisuusaste-% 76,3 75,1 81,1 4

5 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Tilikauden voiton osuus liikevaihdosta kasvoi edellisestä vuodesta 0,3 prosenttiyksikköä. Operatiivisen toiminnan kustannukset nousivat 0,7 %. Kustannuksissa on otettu huomioon strategiapalkkiovaraus 1,8 milj. euroa. Investointeihin käytettiin 43,4 milj. euroa (36,8 milj. euroa vuonna 2012 ja 26,8 milj. euroa vuonna 2011), josta raha-automaattien ja pöytäpelien osuus oli 30,3 milj. euroa (29,3 milj. euroa vuonna 2011 ja 17,9 milj. euroa vuonna 2011). Henkilöstö ja palkat RAY:n palveluksessa oli tilikauden päättyessä 994 kokoaikaista (959 vuonna 2012 ja 901 vuonna 2011) ja 637 osa-aikaista (659 vuonna 2012 ja 680 vuonna 2011) eli yhteensä työntekijää (1 618 vuonna 2012). Suoriteperusteiset palkat sivukuluineen olivat 66,8 milj. euroa (65,4 milj. euroa vuonna 2012 ja 61,2 milj. euroa vuonna 2011). Rahapelitoiminta Rahapelitoiminnan kehitys jatkui positiivisena myös vuonna 2013, ja tuotot kasvoivat 16,3 milj. euroa (2,1 %). Kotimaisen yksityisen kulutuksen kasvu pysähtyi ja jopa taantui, mikä näkyi tietyissä RAY:n jakelukanavissa. TUOTOT JAKELUKANAVITTAIN (Milj. eur) 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet 593,3 1,0 587,4 2,5 572,9 RAY-pelisalit 96,1 1,2 95,0 0,9 94,1 Ravintolakasinopelit 14,1-2,8 14,5-2,6 14,9 Casino Helsinki 27,9-3,0 28,7 4,6 27,5 Digitaaliset kanavat 60,0 21,5 49,4 66,3 29,7 Pelipistetoiminnan tuotto kasvoi 5,9 milj. euroa (1,0 %). Vaikka tietyissä liikepaikkatyypeissä kuten huoltoasemilla tuotot pienenivät, kasvua oli edelleen kaupoissa ja kioskeissa pelitarjonnan kehityksen sekä uusien monipeliautomaattien ja maksupäätteiden levityksen myötä. Liikevoitto kasvoi ja suhteellinen kannattavuus onnistuttiin säilyttämään. Pelisalien tuotot kasvoivat 1,1 milj. euroa (1,2 %). Kuluneena vuonna käynnistettiin uuden Pelaamo-pelisalikonseptin levitys, mikä merkitsi tilamuutoksia ja remontteja yli kahdessakymmenessä kohteessa. Uudistuksen yhteydessä tarkistettiin myös asiakkaalle tarjottava pelivalikoima. Kasvu toteutui raha-automaattituotoissa kun taas pöytäpelien tuotot laskivat edelleen hieman johtuen osittain vähentyneestä tarjonnasta. Tästä huolimatta liikevoitto kasvoi liki tuoton kasvun suhteessa. 5

6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Digitaalisten kanavien vuosi eteni hyvin: tuotot kasvoivat 10,6 milj. euroa (21,5 %). Erityisesti tuotto kasvoi nettikasinopeleissä, mutta myös nettipokerin tuotot kasvoivat. Vuoden alussa lanseerattu mobiilipalvelu m.ray.fi saavutti nopeasti suosiota. Vuoden lopulla mobiilipelipalvelu sai aikaan yli 20 % pelisivuston verkkoliikenteestä. Digitaalisten kanavien liikevoitto kasvoi suunnitellusti. Casino Helsingin tuottokehitys heikentyi, ja tuotot laskivat edellisvuodesta 0,8 milj. euroa (-3,0 %). Toimintaa kehitettiin uudistamalla alakerran pöytäpelialue sekä ravintola-alue, joka sisustettiin Sports Bar -hengessä. Ilahduttavaa vuodessa oli se, että tavoitteena ollut uusien asiakkaiden määrä toteutui. Huolimatta tuottojen laskusta kasino säilytti suhteellisen kannattavuutensa. AVAINLUKUJA 2013 Muutos % 2012 Muutos % 2011 Pelipisteet Lukumäärä , , Automaatteja , , Kasinopelejä 206-8, ,4 261 RAY-pelisalit Lukumäärä 86 7,5 80 3,9 77 Automaatteja , , Kasinopelejä 53-8, ,8 65 Casino Helsinki Automaatteja 292-1, ,6 304 Kasinopelejä 20-4, Asiakaspalvelukulttuurin kehittämiseen liittyvät Palveluässätkoulutukset sekä asiakaspalvelukilpailu S.T.A.R. aloitettiin vuoden 2013 aikana. Kehittämistyöstä saadut kokemukset ovat hyviä, ja palvelun kehittämiseksi tehty työ alkaa näkyä. Jakelulinjan organisaatiota kehitettiin vuoden alussa niin, että markkinointija asiakkuustoiminnot siirrettiin rinnakkaisesta asiakkuuslinjasta osaksi jakelulinjaa. Muutoksessa osa resursseista siirtyi suoraan jakelukanaviin osan jäädessä jakelulinjan esikuntaan. Pelipisteisiin sekä pelisaleihin lanseerattiin suuremmat Onnenpottivoitot RAY Etuasiakkaille. Etuasiakkuuksien määrä kehittyi oletettua hitaammin, ja vuoden aikana käynnistettiin konseptin päivitystyö. Vuoden lopussa RAY Etuasiakkaita oli Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehityspanostukset painottuivat uuden automaattikabinetin kehittämiseen sekä Onnenpotti-jackpottien jatkokehitykseen. Myös RAY:n automaattialustan ja taustajärjestelmien uudistus jatkui tavoitteena mm. parantunut toimintavarmuus, pelien etäpäivitys ja kehitystoiminnan nopeuttaminen. Pelikehityksen merkittävimmät valmistuneet tuotteet olivat Superruletin digitaalinen versio, Väinö ja vuorenpeikon aarteet sekä Marja Tyrnin munakello, jotka valmistuivat joulukuussa Tuotollisesti merkittäviä olivat RAHA-pelin vieminen pelipistejakeluun sekä Kulta-Jaskan uusi lisäpeli Tunturin timantit. Keväällä 2013 avattuun mobiilipalveluun kehitettiin myös RAY-pelejä, esim. Raütaa-pokeri. 6

7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 RAY käytti vuonna 2013 tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhteensä noin 2,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa vuonna 2012). Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut kirjataan suoriteperusteisesti tilikaudelle. sosiaali- ja terveysministeriön asetusta. Laki tuli voimaan Osana lakiuudistusta mallinnettiin myös avustuslain mukainen lausunto- ja päätösprosessi uudelleen. Avustustoiminta Vuonna 2013 RAY jakoi avustuksina yhteensä 301 miljoonaa euroa 779 järjestölle eri kohteeseen. Alkuvuodesta toteutettiin viidellä paikkakunnalla alueellinen Haku päällä -kiertue, joka välitti järjestöille tietoa RAY-avustusten suuntaamisesta, käytöstä ja hakemisesta. Kiertue tavoitti yli 400 osallistujaa, joukossa oli mukana myös kuntien edustajia. Vuonna 2013 panostettiin erityisesti avustetun toiminnan seurantajärjestelmän kehittämiseen, ja seurannan piiriin saatiin yli 600 kohdennetulla toiminta-avustuksella tuettua toimintoa. Valvonta- ja seurantakäyntejä tehtiin yhteensä 130. Seurannan ja valvonnan kysymyksiin painottuva Vaikuttavaa!-koulutuskiertue järjestettiin syksyn aikana kuudella paikkakunnalla, ja siihen osallistui yli 800 järjestöedustajaa. Uusi strategia huomioitiin avustustoiminnan kehittämisen suuntaviivoina. Uusien avustustoiminnan linjausten valmistelu aloitettiin keskusteluilla lähes 90 järjestöedustajan kanssa. Pääosa avustuslinjausten valmistelusta toteutuu vuoden 2014 aikana, ja linjaukset saadaan julkistettavaksi vuodenvaihteessa 2014/2015 ohjaamaan vuodelle 2016 myönnettävien avustusten valmistelua. Avustusperiaatteita ja -kriteerejä selkiytettiin mm. kriisikeskustoiminnan ja väkivaltatyön sekä verkkopalvelujen, omaishoitajien tukemisen ja alueellisten toimijoiden avustamisen osalta. Kertomusvuonna käynnistyi RAY:n uusi avustusohjelma Eloisa ikä. Nuorten työllistymisedellytyksiä vahvistava uusi Paikka auki -ohjelma julkistettiin, ja se käynnistyy vuodelle 2014 myönnettävillä avustuksilla. Avustusten valvonnassa tarkastettiin yli 800 järjestön vuosiselvitys ja käsiteltiin lähes 6000 avustusten maksupyyntöä. Kevään 2013 aikana uudistettiin lakia raha-automaattiavustuksista sekä tähän liittyvää Avustustoiminnan uuden tietojärjestelmän toteuttamissuunnitelma uudistettiin, ja aiemman toimittajan kanssa tehdyllä sopimuksella turvattiin nykyisen järjestelmän toiminta ja ylläpito seuraaviksi vuosiksi. Uuden järjestelmän toimittajan valintaprosessi käynnistettiin. Vuosille laaditun tulossopimuksen puitteissa RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytiin syksyllä neuvottelut avustustoiminnan tulostavoitteista vuodelle Sopimus allekirjoitettiin RAY:n hallituksen avustusehdotus vuodelle 2014 valmistui Avustuksia esitettiin 308,0 milj. euroa, yhteensä 792 järjestölle ja 1668 toimintoon tai hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti vuoden 2014 järjestöavustuksista Valtiokonttorille osoitetaan käytettäväksi sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen 113,7 milj. euroa. RAY:n tuottoa käytetään vuonna 2014 yhteensä 421,7 milj. euroa ja jakamatta jätetään 72,2 milj. euroa. 7

8 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Sisäinen viestintä tuki RAY:n strategian lanseerausta. Strategian työstämiseen käytettiin joukkoistamista verkkoaivoriihen avulla. Sisäisessä viestinnässä keskityttiin lisäksi muutosviestinnän tukemiseen ja strategiapalkkion tavoitteiden toteutumisen seuraamiseen. Vuosi 2013 oli RAY:n 75-vuotisjuhlavuosi. Sen aikana RAY oli Leijonasydän-elokuvan viestintäkumppani, ja elokuvasta järjestettiin yhdessä järjestöjen kanssa te toja eri puolilla Suomea. Yhdessä-valokuvanäyttely oli esillä Helsingin rautatieasemalla, Espoon Sellossa ja Lempäälän Ideaparkissa. Juhlavuotensa aikana RAY oli mukana Hyvinkään asunnottomuusmessuilla ja teki viestintäyhteistyötä Kerimäen vaivaisukko -näyttelyn kanssa. RAY:n teettämää Yhteispeli-lyhytfilmiä esitettiin Leijonasydänelokuvan alussa ja televisiossa. Viestintä tukee avustusohjelmien Emma & Elias, Eloisa ikä ja Paikka auki onnistumista. Joulukuussa tuettiin avustusehdotuksen julkaisemista verkkoviestinnän uusilla keinoilla. RAY:n joukkoviestinjulkisuudessa näkyivät vuoden aikana mm. Casino Vaalimaa -hanke, ray.fi-nettikasinon suurvoitot ja nettipokerin SM-kisat. Sidosryhmäsuhteita pidettiin yllä mm. eduskuntaryhmiin, viranomaisiin ja sosiaali- ja terveysalan järjestöihin sekä joukkoviestinten toimituksiin. Yrityskumppanisuhteita tuettiin julkaisemalla Pelihetki-tiedotetta, josta tehtiin myös sähköinen uutiskirje. Yhteiskuntavastuu Vuonna 2013 RAY:ssä siirryttiin uuden strategian mukaisesti tarkastelemaan RAY:n yhteiskuntavastuuta entistä laajemmin. Laaja yhteiskuntavastuu sisältää pelitoiminnan vastuullisuuden lisäksi avustustoiminnan vastuullisuuden, ympäristövastuun, hyvän hallintotavan ja vastuun henkilöstöstä. Vuoden 2013 aikana laadittiin ja hyväksyttiin RAY:n hallituksessa tulevan strategiakauden ajan voimassa olevat pelitoiminnan vastuullisuusnormit. Henkilökunnan peliongelman tunnistamiseksi ja mahdollisesti ongelmaisten auttamiseksi laadittiin pelaamisen hallinnan ohjelma. Yhteiskuntavastuuyksikkö organisoitiin vuoden 2013 organisaatiomuutosten yhteydessä uudelleen. Yhteiskuntavastuuyksikkö on nyt osa Tieto- ja vastuullisuusyksikköä, joka raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Henkilöstö Vuoden 2013 keskeisiä haasteita olivat edellisten vuosien tapaan toiminnan muutosten toteutuminen henkilöstöä kuunnellen ja osallistaen, strategialähtöinen osaamisen kehittäminen sekä työhyvinvointi. Kevään 2013 aikana tehtiin muutoksia erityisesti markkinoinnin organisoinnissa sekä perustettiin uusi tieto- ja vastuullisuusyksikkö. Muutoksia edelsivät yt-neuvottelut. 8

9 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Esimiestoiminnan kehittäminen jatkui vuonna 2013 monipuolisesti. Perinteisten valmennusten lisäksi jatkettiin RAY:n sisäisiä esimiesfoorumeita ja mentorointia. Myös asiantuntijoille käynnistettiin oma mentorointiryhmä. Vuoden 2014 toiminta ja arvio tulevasta kehityksestä Vuonna 2013 aloitettiin RAY:n ensimmäinen Talent-ohjelma, johon valittiin mukaan 12 RAY:n tulevaisuuden tekijää. Vuonna 2013 käynnistettiin RAY:n ikäohjelma, jonka ensimmäisenä kohderyhmänä olivat 55 vuotta täyttäneet. Ikäohjelmaa tehtiin kolmella teemalla: Työn tekeminen, Osaaminen ja kehittyminen sekä Terveys ja työkyky. RAY:n uusi päihdeohjelma sekä pelaamisen hallinnan ohjelmat valmistuivat syksyllä. Niiden perehdytys jatkuu vuonna Vuoden 2014 liikevoittotavoitteeksi on asetettu 432,0 milj. euroa. Investointeihin arvioidaan käytettävän 47 milj. euroa, josta yli puolet kohdistuu raha-automaattikannan uudistamiseen. RAY:n hallituksen hyväksymää uutta Huviksi ja hyödyksi -strategiaa ryhdytään toden teolla viemään käytäntöön. Sekä rahapelitoiminnan että avustustoiminnan linjaukset uudistetaan ja myös henkilöstöpolitiikan periaatteet ja viestinnän linjaukset päivitetään uutta strategiaa vastaaviksi. Toiminnan suunnittelun strategialähtöisyyttä kaiken kaikkiaan vahvistetaan. Uusien palkkausjärjestelmien kehittäminen jatkui vuonna Tavoitteena on saada uudet järjestelmät käyttöön vuoden 2014 aikana. RAY:n toimihenkilöiden ja työntekijöiden työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Uudet työehtosopimukset neuvoteltiin syksyllä 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti. Uudet sopimukset ovat voimassa saakka. Vuonna 2013 oli käytössä koko henkilöstön kattava strategiapalkkiojärjestelmä. Palkkio sisälsi sekä kaikille yhteisiä, RAY-tasoisia mittareita että yksikkökohtaisia mittareita. Palkkion teoreettinen maksimimäärä oli kahdeksan prosenttia henkilön vuosipalkasta. Rahapelitoiminta Vuonna 2014 liikevaihdon arvioidaan kehittyvän positiivisesti yleisestä taloudellista tilanteesta huolimatta. Rahapelien kokonaistuottotavoite vuonna 2014 on 817,7 miljoonaa euroa. Pelipistetoiminnassa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Lisäksi uusia pelejä julkaistaan aikaisempaa enemmän ja kumppaniyhteistyötä kehitetään. Pelisaleissa jatketaan raha-automaattikannan uudistamista. Pelaamoketjukonseptin käyttöönotto jatkuu kasvattaen uudistettujen salien määrän liki 50:een. Lisäksi työ asiakaspalvelun kehittämiseksi jatkuu. 9

10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Ravintolakasinopeleissä jatketaan asiakaspalvelun ja sijoituspaikkakumppaniyhteistyön kehittämistä sekä uudistetaan pöytäpelijärjestelmä. Palvelupelien yhteisenä keskeisenä kehityskohteena on asiakaspalvelukokemus. Kehitystyötä tehdään tiiviisti palveluhallintatiimin kanssa palvelulaatumittauksin sekä toimipaikkakohtaisin koulutuksin. Casino Helsingissä uudistetaan Fennian ja Piazzan asiakastilat sekä kehitetään asiakaspalvelua edelleen toimintamalleja uudistamalla. Casino Vaalimaa etenee omana erillishankkeenaan. Digitaaliset kanavat panostavat mobiilipalvelun jatkokehitykseen sekä uuden Live Gaming -palvelun lanseeraukseen. Tavoitteena on uutta rekisteröitynyttä asiakasta. Etuasiakkuusohjelman pelillisiä ja muita etuja kehitetään saatujen kokemusten ja tavoitteiden mukaisesti. Markkinoinnin painopiste on tunnistetun pelaamisen edistämisessä. Myös uudistuvan Casino Helsingin palvelukonseptin tunnettuutta tuetaan markkinoinnin avulla. Peleistä jaettavan informaation tuottamista jatketaan, jotta pelaajilla olisi mahdollisuus tehdä pelivalintansa kattavan ja oikean tiedon perusteella. RAY:n yrityskuvaa ja pelitoiminnan mielikuvaa kehitetään niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Avustustoiminta Yhtenä RAY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön väliseen tulossopimukseen ( ) kirjattuna tavoitteena on selkiyttää, millä tavoin raha-automaattiavustukset kytkeytyvät hallinnonalan sosiaali- ja terveyspoliittisesti keskeisiin yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin. Avustustoiminnan kehittämiseksi tulossopimukseen kirjattuja keskeisiä hankkeita ovat avustusstrategian ohjaavuuden parantaminen, avustustoiminnan asianhallintajärjestelmän kehittäminen, avustuspäätösten ja niihin liittyvien perustelujen selkiyttäminen ja avustusprosessin läpinäkyvyyden lisääminen, tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan kehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä valvonnan tehostaminen ja valvonnan periaatteiden selkiyttäminen. RAY:n hallituksen asettamat avustusten suuntaamisen strategiset linjaukset uudistetaan vuoden 2014 aikana. Myös muilta osin mainittuja hankkeita toteutetaan niiden omilla hanke- ja seurantasuunnitelmilla, ja niistä raportoidaan ministeriölle suunnitelmavuotta seuraavana keväänä. Hankkeiden onnistumisen ja tarkoituksenmukaisuuden edellytys on tiivis keskusteluyhteys avustuksen saajien kanssa. RAY:n oman ohjelmarahoituksen kehittäminen on tärkeä osa avustusstrategian ohjaavuuden vahvistamista. RAY:n aloitteesta käynnistettyjä lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvää Emma ja Elias -ohjelmaa sekä ikäihmisten arjen hyvinvointiin liittyvää Eloisa ikä -ohjelmaa toteutetaan niille tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Päättyneenä vuonna julkistettu nuorison työllistymistä edistävä Paikka auki -ohjelma alkaa vuoden 2014 avustuksilla ja jatkuu vuoteen 2017 saakka. Sen tavoitteena on sekä löytää uudenlaisia toimintamalleja työelämän ulkopuolella olevien nuorten työllistymisen edistämiseen että mahdollistaa nuorten palkkaaminen järjestöihin oikeisiin työtehtäviin. 10

11 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Viestintä Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen mainetta ja brändiä vahvistetaan. Brändijohtamiselle luodaan vuonna 2014 rakenne ja käytännöt. Niiden myötä RAY:n näkyvyys esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden yhteydessä paranee ja yhdenmukaistuu. Avustustoiminnan viestinnän tavoitteena on, että kansalaiset tietävät paremmin, mihin RAY:n pelituotot käytetään ja mikä merkitys kansalaistoiminnalla on Suomessa. Yhteiskuntavastuu Yhteiskuntavastuuyksikkö seuraa rahapelitoiminnan vastuullisuusnormien toteutumista sekä jatkaa vuonna 2014 päivittyvän rahapelitoiminnan vastuullisuusohjelman koordinointia. Yhteistyö RAY:n osaksi rahoittaman Peluuri-palvelun kanssa jatkuu tiiviinä, erityisesti Peluurin täyttäessä 10 vuotta. Vuonna 2014 aloitetaan valmistautuminen uudistuvan raportoinnin haasteisiin, ja RAY auditoi oman vastuullisuustyönsä European Lotteriesin vastuullisuusstandardien mukaisesti. Pelaamisen ongelmien hallinnassa RAY panostaa erityisesti pelaajien oman pelaamisen hallinnan tukemiseen. Erityishuomiota kiinnitetään digitaalisiin kanaviin. Playscan ja Fiksun Pelaajan Klubi ovat tässä työssä keskeisessä asemassa. RAY:n henkilöstön valmiuksia harjoittaa vastuullista rahapelitoimintaa vahvistetaan kehittämällä vastuullisuuskoulutusta. Riskienhallinta RAY:n riskienhallinnassa on otettu käyttöön arviointityökalu, jota on käytetty sekä strategiasuunnittelussa että toiminnansuunnittelussa. Riskikarttaan tai sen painotuksiin ei ole vuoden aikana tehty mainittavia muutoksia. Riskienhallinnallisesti on keskitytty kokonaiskuvan parempaan hallintaan ja reagointinopeuteen sekä avoimuuteen. Sisäisen valvonnan lausuma Raha-automaattiyhdistyksen johto vastaa organisaation sisäisestä valvonnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja säädöksiä sekä RAY:n ohjeita. Sisäisen valvonnan tilaa arvioidaan vuosittain eri tavoin. Sisäinen valvonta täyttää pääosin sille asetettavat tavoitteet. Sisäisen valvonnan kehitystyö jatkui vuonna RAY:n työjärjestys ja Corporate governance -ohjeistus päivitettiin vastaamaan uudistunutta johtoryhmän kokoonpanoa ja joidenkin muiden asioiden osalta. Hallitus hyväksyi RAY:n hankintalinjaukset. Eettisten ohjeiden jalkauttamista jatkettiin mm. henkilöstön kehityskeskustelujen yhteydessä. 11

12 TULOSLASKELMA Euroa Liite LIIKEVAIHTO , ,16 Liiketoiminnan muut tuotot , ,18 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,70 Varastojen lisäys(-)/vähennys(+) , ,46 Sijoituspaikkamaksut , ,28 Ulkopuoliset palvelut , ,32 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,84 Henkilöstökulut 3 Palkat ja palkkiot , ,47 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,23 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,70 Poistot , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO , ,85 Rahoitustuotot Korkotuotot , ,52 VOITTO ENNEN VEROJA , ,37 Tuloverot , ,24 TILIKAUDEN VOITTO , , 13 12

13 TASE Euroa Liite VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 9 Aineettomat oikeudet , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , ,42 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,98 Aineelliset hyödykkeet , ,60 Maa- ja vesialueet , ,80 Rakennukset ja rakennelmat , ,76 Koneet ja kalusto , ,40 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,74 Sijoitukset 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,86 Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,05 Muut osakkeet ja osuudet , ,32 Aineet ja tarvikkeet , ,90 Saamiset Pitkäaikaiset , ,37 Tilitetty sosisaali- ja terveysministeriölle , ,32 Muut saamiset , ,00 Lyhytaikaiset , ,32 Myyntisaamiset , ,83 Lainasaamiset , ,25 Siirtosaamiset , ,34 Puhtaan tuoton ennakko , ,00 Avustukset , , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,98 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,25 Euroa Liite VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 17 Toimintapääoma , ,83 Tilikauden voitto , , 13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen , ,96 Kohdentamattomat avustukset , ,32 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,00 Ostovelat , ,02 Muut velat , ,35 Siirtovelat , ,60 Maksamattomat avustukset , , , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,25 13

14 RAHOITUSLASKELMA 1000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Muut oikaisuerät Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutokset: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden sijoituksien luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA MAKSETUT AVUSTUKSET TILITYKSET STM:LLE / STM:LTÄ RAHAVAROJEN MUUTOS LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

15 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lainsäädäntö Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassa olevia kirjanpitosäännöksiä. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska tytäryhtiöiden Asunto Oy Nilsiän Eturessun, Kiinteistö Oy Mikkelin Yrittäjänkatu 19:n sekä osakkuuskiinteistöyhtiöiden vaikutus RAY:n toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan on vähäinen. Eläkemenojen jaksotus Henkilökunnan eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiöstä otetulla vakuutuksella. Eläkevakuutukset on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen suoriteperusteisia palkkoja. Johtoryhmän eläkesitoumukset Johtoryhmälle ei ole voimassa olevia eläkesitoumuksia. Verot Arpajaisverot on kirjattu suoriteperusteisesti. Arpajaisverot ovat raha-automaattien, kasinopelien ja Casino Helsingin kirjanpidossa kalenterikuukaudelle kohdistuvista tuotoista 12,0 prosenttia. RAY ei ole arvonlisäverovelvollinen arvolisäverolain 59 :n mukaisesti. Yhdistyksen kuluihin ja investointeihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. RAY on tuloverolain 21 :n mukaisesti tuloverovelvollinen vain muusta kuin arpajaisverolaissa tarkoitetun toiminnan tulosta. Liikevaihto Arpajaisverot ja kurssierot on vähennetty pelitoiminnan tuotoista ennen liikevaihdon esittämistä. Raha-automaattien kassoissa oleva rahastamaton tuotto on tuloutettu. Tuottoon kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Raha-automaattien voitonmaksukoneistoissa oleva pelipääoma on tuloutettu ja kirjattu taseen rahavaroihin. Erään kohdistuva arpajaisvero ja sijoituspaikkamaksu on kirjattu velaksi. Sijoituspaikkamaksut Sijoituspaikkamaksut on jaksotettu automaattien tuoton ja sijoituspaikan haltijoiden kanssa tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Käyttöomaisuushyödykkeet Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Omaan käyttöön valmistettujen raha-automaattien hankintamenona on aktivoitu valmistuksen välittömien kustannusten lisäksi osuus valmistuksen ja hallinnon kiinteistä kuluista. Ostetut raha-automaatit on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Olemassa oleviin raha-automaatteihin hankitut maksupäätteet on kirjattu tilikaudella kuluksi. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. 15

16 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN POISTOAJAT: Vuotta Rakennukset ja rakennelmat Pelikalusto 5 10 Koneet ja kalusto 3 7 Aineettomat oikeudet 3 10 Aineelliset hyödykkeet 10 Muut pitkävaikutteiset menot 7 20 Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi sinä tilikautena, jona ne ovat syntyneet. Oma pääoma STM:n luvalla omaan pääomaan on perustettu toimintapääoma, joka on suuruudeltaan pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon sekä tulevia investointeja varten tehdyn varauksen suuruinen. Käyttöomaisuuden myynnistä ja luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Raha-automaattien uuden pelialustan kehittämiseen kohdistuvat tilikauden aikaiset suoriteperusteiset palkat lakisääteisine sivukuluineen on aktivoitu. Aktivoitu määrä esitetään henkilöstökulujen hyvityksenä ja pysyvien vastaavien aktiivana. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömien hankintamenojen mukaan laskettuun liukuvaan keskihintaan. Tilikaudella tehdystä vaihto-omaisuusnimikkeiden uudelleenarvostuksesta syntynyt arvonalentuminen on kirjattu tilikauden kuluksi. Rahavarat Rahavarat sisältävät käteisen rahan, pankkitalletukset ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset. Rahavarat on arvostettu käypään arvoon. Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset Ulkomaan rahanmääräiset ostovelat ja myyntisaamiset on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Kurssierot on kirjattu tilikauden tulokseen. Ennakkomaksut Raha-automaattiasetuksen 19 :n mukaisesti tilikauden voitosta sosiaalija terveysministeriölle tilitetty tilikauden voiton ennakko on esitetty puhtaan tuoton ennakkona. Tilikauden tuloksesta avustuksiin ja toimintapääomaan käytettävät osuudet kirjataan omasta pääomasta yhdistyksen kokouksen päätöksen perusteella. Ennakkoon maksetut vuokrat Pitkäaikaiset muut saamiset sisältää Casino Helsingin liiketiloista maksetun vuokran, joka kirjataan kuluksi 20 vuoden vuokra-ajan kuluessa. 16

17 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Lyhytaikaiset avustussaamiset ja -velat Jaettavaksi päätetyt maksamattomat avustukset on esitetty lyhytaikaisena saamisena sosiaali- ja terveysministeriöltä ja lyhytaikaisena velkana järjestöille. Jakamattomat voittovarat Aikaisemmilta tilikausilta sosiaali- ja terveysministeriölle tilitetyt voittovarat, joiden käytöstä ei ole tehty päätöstä, on esitetty vaihtuvissa vastaavissa pitkäaikaisena saamisena ja vastaavan suuruisena kohdentamattomana avustuksena pitkäaikaisissa veloissa. Velat pelaajille Nettipelaajien pelitileillä olevat varat sisältyvät muihin velkoihin. 17

18 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1000 euroa 1 LIIKEVAIHTO JAKELUTEITTÄIN 2013 Liikevaihdosta 2012 Liikevaihdosta Raha-automaatit pelipisteissä ,7 % ,5 % RAY-pelisalit ,1 % ,3 % Digitaaliset kanavat ,6 % ,4 % Casino Helsinki ,5 % ,7 % Ravintolakasinopelit sijoituspaikoissa ,8 % ,9 % Rahanvaihtajien yms. vuokratuotot ,3 % ,3 % Yhteensä ,0 % ,0 % 2 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Palvelutuotot Vuokratuotot Saadut vahingonkorvaukset Muut toiminnan tuotot Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Hallituksen palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN Yhteensä ennen aktivointeja Tilikaudella aktivoidut henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Kokoaikaiset Osa-aikaiset Yhteensä SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 10 9 Yhteensä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vapaaehtoiset sosiaalikulut Huoneisto ja muut vuokrat Mainonta ja myynninedistäminen Kiinteistöjen hoitokulut Ulkopuoliset palvelut Tietoliikennekulut Viranomaismaksut Ohjelmistojen käyttö- ja kehityspalvelut Pankkikulut ja korttimaksuprovisiot Matkakulut Käyttö- ja ylläpitokulut Muut vieraat palvelut Muut liikekulut Yhteensä TULOSLASKELMAAN SISÄLTYVÄT VEROT Arpajaisverot (sisältyy liikevaihtoon) Lupa- ja ilmoitusmaksut Kiinteistöverot Välittömät verot Yhteensä TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Sisältyvät liiketoiminnan muissa kuluissa vieraisiin palveluihin Tilintarkastus Veroneuvonta 10 1 Muut palkkiot 91 7 Yhteensä

19 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 9 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Yhteensä 11 SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno Hankintameno Kirjanpitoarvo

20 TASEEN LIITETIEDOT 1000 euroa 12 INVESTOINNIT Patentit ja mallisuojat 22 0 Ohjelmistot Muut pitkävaikutteiseet menot Perusparannukset ja muutostyöt Vuokrahuoneistot Rakennukset ja rakennelmat Raha-automaatit Kasinopelit Koneet ja laitteet ATK- ja tietoliikennelaitteet Kuljetuskalusto Muu kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä PITKÄAIKAISET SAAMISET STM:n käytössä oleva RAY:n tuotto Vuoden 2012 tuotosta tilitetty STM:lle Avustuksiin 2013 myönnetty, siirretty lyhytaikaisiin saataviin Käytetty Valtiokonttorin osoittamaan tarkoitukseen Avustusten oikaisujen tilitys STM:lle STM:n käytössä oleva tuotto MUUT PITKÄAIKAISET SAAMISET Ennakkoon maksetut vuokrat Lyhytaikaisissa saamisissa Kirjattu kaudella kuluksi lyhytaikaisista saamisista Siirto lyhytaikaisiin saamisiin Muut pitkäaikaiset saamiset MYYNTISAAMISET Raha-automaattien tuottosaamiset Kasinopelien tuottosaamiset Muut myyntisaamiset Myyntisaamiset SIIRTOSAAMISET Lakisääteiset eläkemaksut Ennakkovuokrat Muut siirtosaamiset Siirtosaamiset yhteensä OMA PÄÄOMA Oma pääoma Siirretty avustusvaroiksi Toimintapääoma Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä TOIMINTAPÄÄOMAN MUODOSTUS LASKENNALLISESTI Kulumaton käyttöomaisuus Kuluva käyttöomaisuus Varaukset tuleviin investointeihin Toimintapääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT Kohdentamattomat avustukset Siirretty voittovaroista Siirretty lyhytaikaisiin velkoihin Maksettu Valtiokonttorille Avustusten oikaisut tilikaudella Kohdentamattomat avustukset OSTOVELAT Sijoituspaikkamaksuvelat Muut ostovelat Ostovelat MUUT VELAT Arpajaisverovelka Velat pelaajille Muut velat Muut velat SIIRTOVELAT Lomapalkkavelka Jaksotetut henkilökulut Muut siirtovelat Siirtovelat

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 10 Tuloslaskelma 11 Tase 12 Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 15 Tuloslaskelman liitetiedot 16 Taseen liitetiedot 19 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...14 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2014...15 Liitetiedot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot