VARAINHANKINTA Liittymismaksut , ,30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30"

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset , ,73 Korvaukset muilta järjestöiltä , ,43 Lainauskorvaus , ,50 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , ,16 Muut tuotot , , , ,82 Kulut Henkilöstökulut , ,93 Poistot , ,82 Muut kulut , , , , , ,41 VARAINHANKINTA Liittymismaksut , , , ,71 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,62 Kulut , , , , , ,25 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,24 Omakatteisen rahaston muutos , ,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00

2 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0, ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,63 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 0, ,68 Rakennukset ja rakennelmat 0, ,60 Koneet ja kalusto , , , ,70 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,84 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,17 OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT Rahat ja pankkisaamiset , ,38 Osakkeet ja osuudet , , , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Myyntisaamiset , ,85 Lainasaamiset 6 016, ,29 Siirtosaamiset , , , ,46 Rahoitusarvopaperit Arvopaperit , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,16 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,59

3 TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omakatteinen rahasto Teosto-rahasto , ,26 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,26 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,19 Muut velat , ,61 Siirtovelat , ,10 Jakovarat oikeudenomistajille , ,43 Vieras pääoma yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,59

4 LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Esitys- ja tallennustuottojen tulouttaminen Teoston tuloslaskelma sisältää Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tekijänoikeuskorvaukset sekä muiden järjestöjen Teostolle tilittämät tekijänoikeuskorvaukset. Teoston keräämät korvaukset ovat pääasiassa musiikin esityskorvauksia. Tallennusoikeuksien hallinnon Teosto on siirtänyt yhteispohjoismaiselle Nordisk Copyright Bureaulle (NCB). Tallennuskorvausten osalta Teoston tuloslaskelma sisältää NCB:n Teoston välityksellä suomalaisille oikeudenomistajille tilittämät tallennuskorvaukset sekä Teoston NCB:n puolesta musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamat tallennuskorvaukset. Pääperiaatteena on se, että tuloslaskelmassa esitetään kaikki rahavirrat, jotka kulkevat Teoston kautta, olivatpa ne sitten Teoston musiikin käyttäjäasiakkailta laskuttamia tekijänoikeuskorvauksia tai toisen järjestön Teostolle tilittämiä tekijänoikeuskorvauksia. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden arvostus ja poistot Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon. Koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoina ja pitkävaikutteisten menojen poistot tasapoistoina. Poistoperiaatteet ovat seuraavat: ATK-ohjelmat 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 10 vuotta Koneet ja kalusto 25 % Sijoitusomaisuuden arvostaminen Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on arvostettu hankintahintaan tai sitä alempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.

5 Toimintokohtaiset tuloslaskelmat Teosto lisensoi musiikkilupia musiikin käyttäjille ja tilittää korvaukset oikeudenomistajille. Lisäksi Teosto kerää opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimeksiannosta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun kaikkien korvauksiin oikeutettujen oikeudenomistajien puolesta. Toimintojen erilliskustannukset on sisäisessä laskennassa kohdistettu kyseisille alueille. Yhteiskuluosuutta laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET Toiminnan tuotot , ,73 Toiminnan kulut* , ,51 Varainhankinta , ,30 Sijoitus- ja rahoitustoiminta* , ,19 Muut tuotot , ,00 Toiminnan tulos oikeudenomistajille , ,71 % toiminnan tuotoista 86,0 % 86,6 % Kotimaisen musiikin edistäminen (kansalliset varat) Käytetty kotimaisen musiikin edistämiseen , ,88 Siirto Teosto-rahastoon , ,27 Yhteensä , ,15 % kotimaasta kerättyjen esityskorvausten jaosta 6,7 % 6,7 % Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,56 KORVAUKSET MUILTA Korvaukset muilta järjestöiltä , ,43 Lainauskorvaus , ,50 Tilityskulut , ,66 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,27 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU Toiminnan tuotot , ,16 Toiminnan kulut , ,36 Sijoitus- ja rahoitustoiminta , ,61 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille , ,41 Siirto jaettavaksi oikeudenomistajille yhteensä , ,24 * Poislukien omakatteinen rahasto

6 2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TEOSTON KERÄÄMÄT KORVAUKSET Esitysoikeudet Radio ja televisio , ,56 Taustamusiikki asiakastiloissa , ,11 Konsertit ja muut tapahtumat , ,36 Online* , ,30 Elokuvat ja näyttämöt , ,23 Kunnat ja seurakunnat , ,65 Liikunta ja urheilu , ,96 Liikennevälineet , ,45 Muut , , , ,79 Tallennusoikeudet Radio ja televisio , ,38 Online* , , , ,94 Teoston keräämät korvaukset yhteensä , ,73 * Teoston keräämien online-korvausten 2,4 miljoonaa euroa lisäksi NCB keräsi Teoston toimeksiannosta 1,9 miljoonaa euroa eli yhteensä Suomesta kerätyt online-korvaukset olivat 4,3 miljoonaa euroa. KORVAUKSET MUILTA JÄRJESTÖILTÄ Esitysoikeudet Ruotsi , ,93 Saksa , ,15 Iso-Britannia , ,72 Ranska , ,70 USA , ,47 Tanska , ,98 Japani , ,03 Norja , ,12 Hollanti , ,48 Muut , ,58 Tuotot ulkomailla esitetystä suomalaisesta musiikista , ,16 Tuotot suomalaisen musiikin esittämisestä (NCB) , ,10 Muut , ,71 Yhteensä , ,81 Esitysoikeudet yhteensä , ,97 TALLENNUSOIKEUDET Tuotot suomalaisen musiikin tallentamisesta (NCB) , ,94 Muut , , , ,49 Korvaukset muilta järjestöiltä yhteensä , ,46 LAINAUSKORVAUS Valtion tekijöille maksama korvaus teosten lainaamisesta kirjastoista , ,50

7 YKSITYISEN KOPIOINNIN HYVITYSMAKSU Yksityiseen kopiointiin käytettäviin laitteisiin sisältyvä tekijänoikeudellinen maksu , ,16 MUUT TUOTOT Palvelut Music Finlandille , , , ,00 POISTOT Muut pitkävaikutteiset menot , ,39 Rakennukset 0, ,32 Koneet ja kalusto , , , ,82 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot , ,50 Veroneuvonta , ,25 Muut palvelut 100,00 100, , ,75 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Korkotuotot , ,92 Osinkotuotot , ,69 Vuokratuotot , ,92 Myyntivoitot* , ,76 Arvonalentumisten palautukset 0, , , ,62 Kulut Vastikkeet , ,35 Myyntitappiot , ,05 Arvonalennukset , ,74 Muut kulut , , , ,08 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , ,54 * Sisältää myyntivoiton Kiinteistö Oy Lauttasalmen osakkeiden myynnistä. SIIRTO JAETTAVAKSI OIKEUDENOMISTAJILLE Teoston keräämät esityskorvaukset , ,21 Teoston keräämät tallennuskorvaukset , ,32 Esityskorvaukset muilta järjestöiltä , ,64 Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä , ,71 Lainauskorvaus , ,95 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) , , , ,24 OKM:n päätös edellisen vuoden hyvitysmaksutilityksestä Teoston oikeudenomistajille , ,03 Tilityskulut , ,70 Tilitys oikeudenomistajille , ,33

8 3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilikauden alussa , ,56 Kertyneet poistot , ,68 Määrä tilikauden alussa , ,88 Lisäykset tilikaudella , ,15 Tilikauden poisto , ,39 Kirjanpitoarvo , ,64 Rakennukset ja rakennelmat Määrä tilikauden alussa , ,92 Vähennykset tilikaudella ,60 0,00 Tilikauden poisto 0, ,32 Kirjanpitoarvo , ,60 Koneet ja kalusto Määrä tilikauden alussa , ,50 Lisäykset tilikaudella , ,89 Vähennykset tilikaudella , ,86 Tilikauden poisto , ,11 Kirjanpitoarvo , ,42 OSAKKEET JA OSUUDET Osuudet saman konsernin yrityksissä 0, ,98 Noteeratut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo yhteensä , ,90 Vastaava kirjanpitoarvo , ,49 Erotus , ,41 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,84 OMAKATTEISEN RAHASTON VARAT Noteeratut osakkeet ja osuudet Markkina-arvo yhteensä , ,21 Vastaava kirjanpitoarvo , ,88 Erotus , ,33 Osakkeet ja osuudet yhteensä , ,88 MYYNTISAAMISET Teoston keräämät korvaukset , ,16 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , , , ,85 SIIRTOSAAMISET Esityskorvaukset , ,87 Muut , , , ,32

9 4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMAKATTEISEN RAHASTON PÄÄOMAN MUUTOKSET Teosto-rahaston pääoma , ,25 Rahaston varojen tuotto , ,21 Rahaston kulut ,00 0,00 Siirretty rahastoon myyntivoittoja , ,53 Siirretty rahastoon kansallisia varoja , ,27 Teosto-rahaston pääoma , ,26 MUUT VELAT Ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt , ,06 Kotimaiset oikeudenomistajat , ,25 Ennakonpidätys , ,44 Arvonlisävero , ,99 Muut , , , ,61 SIIRTOVELAT Lomapalkat , ,44 Kotimaisen musiikin edistäminen , ,00 Muut , , , ,10 JAKOVARAT OIKEUDENOMISTAJILLE Esityskorvaukset , ,32 Tallennuskorvaukset , ,09 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu , , , ,43

10 5 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET VAKUUDET Vuokravakuus ,36 0,00 VUOKRAVASTUUT Vuokrasopimuksista maksamatta olevat erät Seuraavalla tilikaudella maksettavat ,03 0,00 Myöhemmin maksettavat ,97 0,00 Yhteensä ,00 0,00 LEASINGVASTUUT Leasingsopimuksista maksamatta olevat erät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,74 Myöhemmin maksettavat , , , ,04 Vakuudet ja vastuusitoumukset yhteensä , ,04

11 6 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ Teosto Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu HENKILÖSTÖKULUT Palkat , ,37 Palkkiot , ,05 Eläkekulut , ,31 Muut henkilösivukulut , , , ,93 HALLITUS Palkkiot hallituksen jäsenille , ,50 Toimitusjohtajan ja heidän varamiestensä eläkeiäksi on sovittu 60 vuotta.

12 EHDOTUS JAOKSI OIKEUDENOMISTAJILLE Hallitus ehdottaa vuoden 2013 kokonaisjaoksi ,42 euroa. JAKOSUMMA MUODOSTUU SEURAAVASTI Teoston keräämät esityskorvaukset , ,21 Teoston keräämät tallennuskorvaukset , ,32 Esityskorvaukset muilta järjestöiltä , ,64 Tallennuskorvaukset muilta järjestöiltä , ,71 Lainauskorvaus , ,95 Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu (OKM) , , , ,24 Jaetaan aikaisemmilta vuosilta kertyneitä varoja , ,38 Edellisen vuoden hyvitysmaksutilitys Teoston oikeudenomistajille , , , ,71 Kokonaisjako , ,95 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsingissä Kim Kuusi hallituksen puheenjohtaja Katri Sipilä toimitusjohtaja Mikko Heiniö Ari Nieminen Juha Tikka Tommi Tuomainen Kaija Kärkinen Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä KPMG Oy Ab Heidi Vierros KHT

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS SÄVELTÄJÄIN TEKIJÄNOIKEUSTOIMISTO TEOSTO RY:N JÄSENILLE Olemme tilintarkastaneet Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. HALLITUKSEN VASTUU Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 3. huhtikuuta 2014 KPMG OY AB Heidi Vierros KHT

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 046 718 763,30 2 748 912 356,32 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30

Rahaston varsinaiset tulot yhteensä 3 260 640 681,00 3 046 718 763,30 Tilinpäätös Tuloslaskelma 32 Tase 33 Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2012 34 Tuloslaskelman liitetiedot 36 Taseen liitetiedot 40 Allekirjoitukset 43 Tilintarkastuskertomus 44 Tuloslaskelma VIITE 1.1.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot