Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen kirjanpito ja talous. Yhdistyskoulutus - AYY 3.12.2014"

Transkriptio

1 Yhdistyksen kirjanpito ja talous Yhdistyskoulutus - AYY

2 Agenda Yhdistyksen taloudenhoito Yhdistyksen kirjanpitovelvollisuus Verotus Tilinpäätöksen laatiminen ja toiminnantarkastus

3 Taloudenhoidon perusteet Yhdistyksellä oltava jäsenten valitsema hallitus Hallitus vastuussa taloudenhoidosta Huolellisuus- ja valvontavelvoite Käytännön järjestäminen Velvoite huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta Voi delegoida tehtäviä mutta ei vastuuta Vahingonkorvausvelvollisuus Kollektiivinen vastuu

4 Taloudenhoito käytännössä Hallituksen päätettävä ja järjestettävä mm: Laskujen hyväksymismenettely Maksuliikenteen hoitamistavat (pankkitilit, käyttäjät) Kirjanpito

5 Kirjanpito Kaikki yhdistykset kokoon ja laatuun katsomatta ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa sekä noudatettava hyvää kirjanpitotapaa. (Kirjanpitolaki 1:1-3 ) Kirjanpidon tehtävänä on kirjata taloutta koskevat tiedot juoksevasti ja toimia perustana tilinpäätökselle Sääntely: Kirjanpitolaki (KPL 1336/1997 ) ja kirjanpitoasetus (KPA 1339/1997 )

6 Kirjanpito - tilikartta Yhdistyksille oma tilikartta Tuloslaskelman jako varsinaisen toiminnan tuottoihin ja kuluihin sekä varainhankinnan tuottoihin ja kuluihin Varsinainen toiminta voidaan jakaa eri toiminnanaloihin tarpeen vaatiessa (esim. kilpailutoiminta ja nuorisotoiminta) Kirjanpitoasetus määrää tilikartan muodon Käytännössä tärkeintä on kuitenkin ymmärrettävyys käyttäjille sekä vertailtavuus aiempiin vuosiin Julkisten avustusten hakeminen tyypillisesti asettaa tilikartalle tiettyjä vaatimuksia

7 Kirjanpito Oikeat ja riittävät tiedot KPL: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Käytännössä harva pieni yhdistys noudattaa pilkuntarkasti jokaista vaatimusta, jota periaatteessa pitäisi noudattaa. (Esim. sidottu tasekirja)

8 Kirjanpito Oikeat ja riittävät tiedot Käytännössä pienen yhdistyksen kirjanpidon tarkoitus on kertoa riittävällä tarkkuudella Paljonko rahaa on Mistä sitä saadaan Mihin sitä kuluu Ehkäistä väärinkäytöksiä (=rahan käyttö omiin tarkoituksiin) Kirjanpito tehdään jäseniä, rahoittajia (avustukset) ja verottajaa varten

9 Suoriteperusteinen vs maksuperusteinen Kirjanpidon voi tehdä joko Maksuperusteisesti tai Suoriteperusteisesti Käytännössä tilikauden aikana kirjataan maksuperusteisesti ja taitekohdassa (vuodenvaihteessa) suoriteperusteisesti

10 Kirjanpitotosite Kirjauksien on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman Tarkemmat vaatimukset tositteelle löytyy kirjanpitolaista (KPL luku 2, 5 ) Käytännössä tositteen tehtävä on todentaa se, mihin yhdistyksen rahaa on käytetty Tositteesta on käytävä ilmi mitä on ostettu, milloin on ostettu ja paljonko se on maksanut Jos tosite (esim. kauppakuitti) hukkuu: tee kuittikansioon uusi tosite tämän tilalle ja hyväksytä se kuten muutkin

11 Kirjanpitoaineiston säilytys Tositteet 6 vuotta Kirjanpitokirjat (tasekirja, tase-erittelyt, jne) 10 vuotta AYY:n arkisto auttaa

12 Palkka vai työkorvaus? Olennainen asia: muodostuuko työsuhde vai ei? Jos työsuhdetta ei muodostu, yhdistys toimittaa ainoastaan ennakonpidätyksen Jos työsuhde muodostuu, toimitettava myös sosiaaliturva- ja eläkemaksut

13 Palkka vai työkorvaus? Työnantajan valvonta- eli direktio-oikeus rajanvetäjänä -> tilintarkastaja, luennon pitäjä, musiikkiesityksen esittäjä tai muu näihin rinnastettava pikkukeikka ei täytä työsuhteen tunnusmerkkejä

14 Verovapaat korvaukset Majoittumiskorvaukset ja julkisella kulkuneuvolla tehdyt matkat ovat tositetta (kuitteja) vastaan rajoituksetta korvattavissa Päivärahat ja kilometrikorvaukset Voidaan lähtökohtaisesti maksaa verottomasti Ilmoitettava kuitenkin vuosi-ilmoituksella verottajalle!

15 Yhdistyksen verotus Yleishyödyllisen yhteisön määritelmä (Tuloverolaki 22 ) Toiminnan tosiasiallinen luonne ratkaisevaa kun arvioidaan yleishyödyllisyyttä Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta verovapaata.. Paitsi elinkeinotulosta (josta maksetaan 24,5% yhteisön tulovero)

16 Elinkeinotulo Elinkeinotulona ei pidetä mm. seuraavista lähteistä saatua tuloa Arpajaiset ja myyjäiset Varojenkeräystarkoituksessa järjestetyt tilaisuudet Jäsenlehdet Merkit, kortit, viirit, jne. (varainhankinnan yhteydessä myydyt) Bingo

17 Elinkeinotulo Kahvilat, ravintolat ja kioskit lähtökohtaisesti elinkeinotuloa Toiminta jatkuvaa Asiakaskunta Kilpailuolosuhteet Varojenkeräystilaisuuksien yhteydessä ei elinkeinotuloa

18 Elinkeinotulo Kulutushyödykkeiden myynti lähtökohtaisesti elinkeinotuloa Elintarvikkeet, vaatteet, vessapaperi ja piparit Rajoittamaton asiakaspiiri Ansiotarkoitus Asiakaskunta Jatkuvuus Kilpailuolosuhteet

19 Elinkeinotulo Talkootyö ei elinkeinotuloa kun Toimeksiantaja ei johda eikä valvo talkootyötä (inventaario?) Tilapäistä jokamiehen työtä joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa Korvaus käytettävä yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen Kaikkien jäsenten hyväksi Ei korvamerkintää tietyille jäsenille -> muussa tapauksessa jäsenen palkkaa tai yhdistyksen elinkeinotuloa

20 Arvonlisäverotus ALV-velvollisuus vain elinkeinotulosta Alaraja 8500 liikevaihto / vuosi

21 Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikauden lopussa. Sen tarkoitus on antaa kuva yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta Tilinpäätökseen on kuuluttava tuloslaskelma, tase ja näiden liitetiedot Liitetiedoista, kuten muistakin kirjanpitoon liittyvistä asioista, on olemassa määrämuotoiset kaavat kirjanpitoasetuksessa (Finlex) Käytännössä voi noudattaa nyrkkisääntöä: mitä sellaista seuraajasi ja/tai yhdistyksen jäsenten olisi hyvä tietää taloudesta, joka ei käy ilmi taseesta eikä tuloslaskelmasta?

22 Tilinpäätös Periaatteet: vertailtavuus, jatkuvuus, johdonmukaisuus, varovaisuus, jaksotus Yleisimpiä liitetietoja: koneet ja kalusto, inventaario (hankintahintaan), siirtovelat, siirtosaamiset, erittelyt veloista tai arvopapereista, selvitykset oikaisuista tai vertailtavuuteen tai jatkuvuuteen vaikuttavista muutoksista Huom: tilinpäätöksen laatiminen on määrämuotoista, mutta sen esittäminen esim. jäsenille ei. Pääasia on, että jäsenet saavat riittävän hyvän kuvan yhdistyksen toiminnasta.

23 Toiminnantarkastus Auktorisoitu tilintarkastaja (KHT tai HTM) mikäli 2/3 seuraavista ehdoista täyttyy Tuotot > Taseen loppusumma > Yli 3 työntekijää Muussa tapauksessa riittää toiminnantarkastaja Yhdistyslaki 38a : Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa.

24 Luettavaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) taloudenhoitajakoulutuksen materiaalit: seikkaperäisemmät yleistajuiset selostukset erikseen sekä tilinpäätöksestä että yleisestä taloudenhoidosta + usein kysyttyjä kysymyksiä Yhdistystieto-verkkosivustolla materiaalia sekä taloudenhoidosta että yleisesti yhdistystoiminnasta Finlex: Kirjanpitolaki ja kirjanpitoasetus (älä pelästy lakitekstiä, vaan lue yhdistystä koskettavat muutamat pykälät) Edistyneemmille ja kiinnostuneille esim. Perälä & Perälä: Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja verotus (WSOY) -> Lainattavissa myös AYY:n toimistolta

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010

Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Rahastonhoitajien koulutus 6.10.2010 Vastuu Yhdistyksen hallitus on yhteisvastuussa talousasioista. Käytännön vastuu kuuluu yhdistyksen taloutta hoitavalle toimihenkilölle. Taloudenhoitoon kuuluu varojen

Lisätiedot

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet. Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Yhdistyksen taloushallinnon ja kirjanpidon perusteet Kati Kukkonen Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö Yhdistyksen sääntöjen ja talouden välinen suhde Vuosikello Kirjanpitoon liittyviä seikkoja

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja.

AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA. Milloin yhdistykseen on valittava auktorisoitu HTM- tai KHT-tilintarkastaja. 25.8.2011 1 Arto Kuusiola Ossi Viljakainen AMMATTIOSASTON TILINTARKASTAJISTA TOIMINNANTARKASTAJIA Yleistä Yhdistysten talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat säännökset uudistettiin Eduskunnassa keväällä

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä WARRANTTI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Warrantti ry:n taloudenhoidossa

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä

RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI. 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJA- INFO, B - PIIRI 31.8.2013/ Tauno Laine LC Espoo/Olari Esitysaineisto Outi Syvänperä RAHASTONHOITAJAN TEHTÄVIÄ klubin talouspäällikkö - vastaa talous- ja raha-asioista klubin pankkitilin/tilien

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt

Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Laajasalon palloseuran talousohjesäännöt Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) B 22 ASIANAJAJAN KIRJANPITO-OPAS (18.6.2004, muut. 12.5.2014) SISÄLTÖ sivu 1 Johdanto... 2 Asianajajan tulon jaksottaminen...2 2.1 Yleistä...2 2.2 Asianajotoimiston suorite...3 2.3 Kertapalvelut eli itsenäiset

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot