Ideat kasvavat, kun jaamme ne toinen toisillemme.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ideat kasvavat, kun jaamme ne toinen toisillemme."

Transkriptio

1 Tiedolla johtamisen tukeminen korkeakouluissa - Tietovarastot hyötykäyttöön Korkeakoulujen IT-päivät IT Kari Natunen Service Director Business Intelligence Pentti K. Kurki Kehitysjohtaja Business Intelligence Ideat kasvavat, kun jaamme ne toinen toisillemme.

2 Logica BI/PM Toiminta BI/PM avainalue Logican strategiassa 2,300 konsulttia (Suomessa 150) Useiden miljoonien investoinnit suunniteltu vuosille Toimialakohtainen portfoliolähestyminen Työntekijöiden osaamisen kehittämiseohjelmat Metodologioiden kehittäminen ja systematisointi BI Practise-toimintaa 5 mantereella Globaalisti organisoitu Johdon konsultointi integroitu toimintaan Scoping & delivery of projects Application management Ulkoistus- ja off-shore-palvelut Globaaleja asiakkuuksia tärkeitä voittoja tiukasti kilpailluilla alueilla BI kustannusten alentaminen (TCO) uusien teknologioiden integrointi perinteiseen BI:hin Laaja teknologiakumppanuusverkosto Strategiset allianssit Lisäarvon tuottaminen kumppanin teknologiatarjontaan Innotiivisten lähestymistapojen yhdistäminen asiakasratkaisuissa No. 2

3 Koulutusorganisaatiot murroksessa, toiminnan kehittämisessä tarvitaan tietoa

4 Miksi julkisrahoitteisia palveluja tulisi johtaa tiedon avulla? Julkisyhteisöjen menot 96 mrd, BKTS:ta 56,3% SoTe 54,6% 49,4% Koulutus 11,9%

5 Julkisrahoitteisten palvelujen tietojohtamisen toiminnallinen viitekehys Optimointi T16 T14 Simulointi Ennustaminen T15 Skenaariot K9 K6 K7 K8 Kertoimet Tilastollinen merkitsevyys (Toiminnan mallinnus) Selittävät tekijät Riippuvuudet korrelaatiot Benchmarking Resurssien / Palvelun allokointi Toiminnan kehittäminen T12 Palvelun rajaus kohdentaminen Prosessien kehittäminen T13 T7 B T8 B T9 T10 T11 Tutkimus Vertailuanalyys Vertailukehittämin Tilastointi Arviointi i en Muiden organisaatioiden tieto I6 I1 Selittävät indikaattorit I2 I3 I4 Osoittavat Tunnusluvut Mittarit indikaattorit T3 Toimintolaskenta Toiminnan mittaus T4 Raportointi Kustannuslaskent a T5 Seuranta Ohjaus T6 I5 D Tavoitteet T1 Kohteiden määritys ja mallinnus Reaaliprosessi Ydinpalvelutuotanto P1 Rahaprosessi Suunnittelu T2

6 Case :SoTe-Tietojohtamishanke Vertailutiedon ja indikaattorien määrittely Käsite- ja tietomallien kuvaaminen Ohjausryhmä Projektipäällikkö Vertailutiedon ja indikaattorien tuottamisprosessi Projektiryhmä Projektiryhmä Projektiryhmä JUHTA Kansalllinen yhteistyö Projektiryhmä Seurantaryhmä / Seminaarit Projektin toteutuksen osapuolet: Tampereen kaupunki Oulun kaupunki Turun kaupunki Espoon kaupunki Lahden kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kouvolan kaupunki Valtiovarainministeriö / KuntaIT Sote -tietojohtaminen projektille nimitetään hankkeen tavoitteiden toteutumista ja työskentelyä ohjaava ohjausryhmä, joka koostuu hankkeen osallistujatahoista sekä STM:n, THL:n, Suomen kuntaliiton sekä projektityössä sovittujen sidoshankkeiden (VarSat) edustajista.

7 SoTe-Tietojohtamishankkeen osaprojektit ja tulokset Tutustu määrityksiin ja dokumentaatioon https://wiki.kuntait.fi / Sote-tietojohtaminen (vaatii kirjautumisen)! Laskentalogiikka ja laskentasäännöt Toimintaympäristökuvaus Indikaattoreiden määritysmenetelmä Termiluettelo / Sanasto Indikaattorit Mittarit Looginen tietomalli RIM-tietomalli Fyysinen tietomalli EDW Data Vault OID-kooditus ja hallinnointimalli Tiedon yksilöinti (MD-näkymä) Pilotoinnin pääprojektin suunnitelma Pilotointisuunnitelmat Oulu,Tampere ja Turku Tiedon jakeluprosessien tavoitetila Tiedon jalostusprosessien tavoitetila Tiedon keruuprosessien tavoitetila Tiedon tuottamisprosessien tavoitetila Pilotin pääprojekti Oulu-pilotti Turku-Pilotti Tampere-pilotti THL-asiantuntijaprojekti Toimenpideehdotukset I OP1 Toimenpideehdotukset II OP2 Määrittely 1/2009 6/2010 Toimenpideehdotukset III OP3 Pilotointi 1/2010-6/2011

8 Julkiset ydinpalvelut tuottavuus, vaikuttavuus ja laatumittareiden määrityksen tiekartta

9 Strategisen että operatiivisen tason osoittava- ja selittävä/ennustava mittarirakenne Osoittava Mittari D.1.1 Mittarin tavoitearvo D.1.1_A LAG-type Kehittämis Toimenpide D Lead-type Ennustava Mittari D.1.1.E1 Selittävä Mittari D Selittävä Mittari D Selittävä Mittari D.1.1.N Selittävä Mittari D Selittävä Mittari D.1.1.N Mittarin tavoitearvo D.1.1E1_A Mittarin tavoitearvo D.1.1N_A Mittarin tavoitearvo D.1.1N_A Mittarin tavoitearvo D.1.1N_A Mittarin tavoitearvo D.1.1N_A Mittarin tavoitearvo D.1.1N_A Ennustavat Pysyvät toimintaa selittävät Kehittämistoiminnan onnistumista selittävät

10 Säännöllinen kotihoito Tuottavuusindikaattorit Vaikuttavuusindikaattorit Laatuindikaattorit Suoritetuottavuus Asiakastuottavuus 3. tie 1. tie Palvelun kohdentuvuus Käynnin kustannus Välittömän työn tuntikustannus Panosindikaattorit Asiakaspalveluvuoden kustannus Palvelun piirissäoloaika ka Toimintakyky ka palvelun alussa Toimintakyky ka palvelun lopussa Toimintakyvyn muutos ka Käyntimäärien toteutuminen Käyntien keston toteutuminen Käynnin aloitusajan toteutuminen Välittömän työn kustannusosuus Toimintakyky ka palvelun aikana Palveluajan toteutumisaste Matka-ajan kustannusosuus Palvelun aloitusikä ka Muun välillisen työn kustannusosuus Palvelun lopetusikä ka

11 Aika kuukausissa Vaikuttavuustieto tulee jalostaa päätöksen-tekijöille kustannusvaikuttavuustiedoksi Keskimääräinen aika säännöllisen kotihoidon piirissä 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 17,4 22,6 15,4 32,3 30,4 27,7 28,2 27,1 25,6 24,4 21,8 Valmistumiseen kuluva aika 10,0 8,4 5,0 0, Tämän tiedon avulla voimme laskea, mikä Vuosi on ollut palvelun vaikuttavuuden parantumisen kustannusvaikutus Oulussa, Laskenta I - asiakas Laskenta II - asiakaskunta tulos = vuositasolla säästö lähes 3 miljoonaa

12 Proaktiivisen toiminnan malli : SoTe = esille palvelujen suurkäyttäjät, syrjäytymisvaarassa olevat OPPIMINEN Proaktiivisen toiminnan malli : Opetus = esille: hitaasti opintopisteitä, katkot opinnoissa Tuottavuusindikaattorit Vaikuttavuusindikaattorit Laatuindikaattorit Suoritetuottavuus Asiakastuottavuus Opiskelu Opiskelun jälkeinen aika Palvelun kohdentuvuus Opetusajan toteutuminen Opintopisteen kustannus Kustannus / opettaja Välittömän työn tuntikustannus Opiskeluvuoden kustannus Kustannus / opiskelija Läpäisyaika Opiskeluaika Läpäisyaika Tot / Ei tot Suoritetut Tutkinnot Tieteelliset julkaisut Työllistyminen Koul vast tehtäviin Jatkoopintoihin sijoittuminen Opetus resurssit Panosindikaattorit Opetustunnin kustannusosuus Hallinnon kustannusosuus Tukipalvelujen kustannusosuus Oppilaitoksessa suoritetut opinnot ja opintopisteet Muualla suoritetut opinnot Hyväksi luetut opinnot Arvosanat Uralla eteneminen

13 Asiakastason tuottavuusmittarilaskenta , MAPLe5 284 ASIAKAS- SEGMENTTI MAPLe 1 MAPLe2 MAPLe3 MAPLe4 MAPLe Puuttuu Mitä siis oikeasti teemme? = Jatkuvaa ja ajantasaista toimintoryhmäkohtaista kustannuslaskentaa asiakas- ja suoritetasolla Asiakas 674 Maaliskuu 2010 Asiakas 987 Maaliskuu 2010 Asiakas 123 Maaliskuu 2010 Asiakas 2987 Maaliskuu 2010 Välitön työ Matkat Muu välillinen Yhteensä ASIAKAS Tuntikustannus Fortime Titania Kokonais työaika Henkilöryhmä 23 Henkilö 9876 T= L= Meritt Palkat ja palkkiot kustannukset laskentajaksolta Matka-aika Effica Asiakas 2987 RAI RAI-arvot Välitön 14,2 työ Matkat 5,3 Muu 5,5 välillinen Yhteensä 25,0 KÄYNTI

14 Vuosikustannus Asiakassegmenttitason tuottavuustieto [asiakaspalveluvuoden kustannus] päätöksenteon tukena Kaikki kustannukset / asiakapalveluvuosi +65v Maple 15 luokittain 2010 Onko tarvekustannussuhde järkevä? Palvelu kotiin vai laitosasuminen? Laitosasuminen / vuosi Asiakaskunta /v 0 Vanhuksen palvelutarveluokka = RAI MAPLe toimintakykyluokka Operatiivisessa Logica All rights johtamisessa reserved tarvitaan palvelujen kustannustieto asiakassegmenteittäin!

15 Opiskelijan opiskelukustannukset Asiakkaat kustannusten ja iän mukaan Opiskelijan valmistumisaikajakauma Asiakkaiden lkm arvoina Puuttuu Ikäluokka > > > > > > > > > Euroa Mies 46 v ,32 Nainen 62 v ,69

16 Kustannus / käynti Asiakaspalveluvuoden kustannus Opintopisteen kustannus Käynnin kustannus Opintovuoden kustannus Asikaspalveluvuoden kustannus 35,00 Huonoin 32,70 30, Huonoin , ,00 20,00 Paras 22, Paras , , , ,00 Oulu Tampere Turku Kaupunki 0 Oulu Tampere Turku Kaupunki

17 Kustannusosuus % Työajan kustannusjakauma [toimintoryhmittäin] Oulussa on asiakkaalle lisäarvoa tuottavan palvelun kustannusosuus 39% suurempi kuin Tampereella 100 % 90 % 80 % Tukitoiminnan kustannusosuus 21,2 % 37,5 % 44,6 % Erot työnjohdossa? 70 % 17,7 % Erot muutos- ja poikkeamatilanteiden Hallintaprosessissa? Positiivista tois puol jokkee ja manselaisittain! 60 % 50 % 40 % Hallintotoiminnan kustannusosuus + 39,2 % 14,8 % 12,4 % Matkat Välitön työ + 9,8 % Muu välillinen työ Suuri [työn] tuottavuuden kehityspotentiaali! 30 % 61,1 % 20 % 43,0 % 47,7 % 10 % Ydintoiminnan kustannusosuus 0 % Oulu Tampere Turku Kaupunki

18 Päivien lukumäärä Luokassa pysymisaika päiviä MAPLe-mittari Opintojen eteneminen Opintojen etenemisnopeus Opintopisteiden kertymä / vuosi Oulu Tampere MALPLe - luokka

19

20 Proaktiivisen toiminnan malli : SoTe = esille palvelujen suurkäyttäjät, syrjäytymisvaarassa olevat OPPIMINEN Proaktiivisen toiminnan malli : Opetus = esille: hitaasti opintopisteitä, katkot opinnoissa Tuottavuusindikaattorit Vaikuttavuusindikaattorit Laatuindikaattorit Suoritetuottavuus Asiakastuottavuus Opiskelu Opiskelun jälkeinen aika Palvelun kohdentuvuus Opetusajan toteutuminen Opintopisteen kustannus Kustannus / opettaja Välittömän työn tuntikustannus Opiskeluvuoden kustannus Kustannus / opiskelija Läpäisyaika Opiskeluaika Läpäisyaika Tot / Ei tot Suoritetut Tutkinnot Tieteelliset julkaisut Työllistyminen Koul vast tehtäviin Jatkoopintoihin sijoittuminen Opetus resurssit Panosindikaattorit Opetustunnin kustannusosuus Hallinnon kustannusosuus Tukipalvelujen kustannusosuus Oppilaitoksessa suoritetut opinnot ja opintopisteet Muualla suoritetut opinnot Hyväksi luetut opinnot Arvosanat Uralla eteneminen

21 Logican malli valmiit tietojohtamisen kehityskomponentit 1. Johtamisessa sekä toiminnanohjauksessa tarvittavat tiedot Mitä mitataan - Millä mittareilla = Mittareiden määritysmenetelmä 2. Miten tieto tulee tuoda esille johtajille = Tiedon jäsennys ja esitysmalli Osoittavat Selittävät Ennustavat tiedot työpöydille 3. Miten edetään kohti tehokasta tietojohtamista = Tietojohtamisen kehittämispolku 4. Miten tietojohtamishanke viedään parhaiten maaliin = Projektityömenetelmä 5. Miten valitset organisaatioosi sopivimman DW/BIarkkitehtuuriratkaisun = kriteerit arkkitehtuurivaihtoehdoille

22 Kiitos mielenkiinnosta! Julkisten palvelujen tietojohtamisessa on omat yhteiset erityispiirteensä Julkisrahoitteisia palveluja tulee ja voidaan johtaa tiedon avulla

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tietojohtaminen VÄYLÄVIRASTOJEN HANKKEEN JA HANKESALKUN HALLINTAPROSESSIEN SOVITTAMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö 15.12.2004 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS

KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS KANSALAISOPISTOJEN CAF -ARVIOINTIOPAS 2012 FCG Koulutus ja konsultointi Oy Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta Puh. 010 4090, fax 010 409 2181, www.fcg.fi Y-tunnus 2474033-7 Kotipaikka Helsinki FCG KOULUTUS

Lisätiedot

Vaikuttava ote toimintaan

Vaikuttava ote toimintaan Miettinen, Helena & Lyytimäki, Virpi Vaikuttava ote toimintaan Matkaopas kohti entistä vaikuttavampaa ammatillista aikuiskoulutusta SISÄLTÖ Lukijalle... 4 Taustaa... 8 Viitekehys: Aikuiskoulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi

Kaste-järjestöhankkeiden arviointi Avustustoiminnan raportteja 27 Eeva Terävä, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Antti Eronen Kaste-järjestöhankkeiden arviointi RAY:n rahoittamat hankkeet kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelman

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA

TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA VATT-TUTKIMUKSIA 137 VATT RESEARCH REPORTS Tarmo Räty Juho Aaltonen Tanja Kirjavainen TULOKSELLISUUDEN JA TUOTTAVUUDEN MITTAUS AMMATTIKORKEAKOULUISSA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta

Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015. Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta Etelä-Suomen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma Kotona kokonainen elämä 2013-2015 Raportointi lokakuu 2013 1.3. 30.9.2013 väliseltä ajalta 2 Sisällysluettelo 1. Kotona kokonainen elämä... 3 1.1.

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet 26/2011 Kunnat Kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet

Lisätiedot

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen

TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen C: CENTRIA TUTKIMUS JA KEHITYS - FORSKNING OCH UTVECKLING TYÖELÄMÄKUMPPANUUTTA RAKENTAMASSA Stepit - Kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Toim. Tuula Hohenthal CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot