Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai"

Transkriptio

1 LIITE E LIITE NÄYTTÖSUUNNITELMAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN Opintokokonaisuuden nimi ja laajuus: Pientalon LVI suunnittelu 4 ov MITÄ OSAAMISTA ARVIOIDAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖILLÄ 1. Pientalon LVI suunnittelu opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan seuraavanlaista osaamista Työprosessin hallinta Työtehtävän hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Opiskelija suunnittelee ja tekee pientalon valmiiseen pohjapiirustukseen LVI tekniikan luonnospiirustuksia sekä pienimuotoisen asennuspiirustuksen. Hän osaa valita suunnittelutyön kannalta oikeat mitoitustaulukot ja käyrästöt sekä viranomaismääräykset. Hän osaa mitoittaa ja valita laitteet, putket ja kanavat. Valmiista piirustuksista hän osaa tehdä ajateltua asennusta varten laite ja osaluettelon. Työn perustana olevan tiedon hallinta näkyy: Piirustusten, taulukoiden, määräysten ja käyrästöjen luku ja tulkitsemistaito näkyy jatkuvasti työprosessin edetessä. opiskelijan osa ja materiaalituntemuksena sekä opiskelijan tekemän laite ja osaluettelon oikeellisuudessa. MISSÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN 2. Pientalon LVI suunnittelun näyttöympäristöinä toimivat oppilaitoksen luokkatilat. MITEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT TOTEUTETAAN (OPINTOKOKONAISUUDET YHDESSÄ, ERIKSEEN, OSINA) 3. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan tekemällä pientalon LVI suunnittelun sisältämiä töitä. Näyttö toteutetaan toisen opintovuoden aikana opiskelijan henkilökohtaisten valmiuksien mukaisesti. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö annetaan kokoavana yhtenä näyttönä. Näyttö annetaan yksilösuorituksena. Näyttö toteutuu seuraavan kuvauksen mukaisesti: Tähän opintokokonaisuuteen ei sisälly työssäoppimista.

2 Opintokokonaisuus palvelee muiden opintokokonaisuuden pohjaosaamista, joista annetaan näytöt työssäoppimisjaksolla. Hyvissä ajoin ennen näyttöä opettaja selvittää opiskelijalle näytön periaatteet sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Opiskelija on tehnyt vastaavanlaisia tehtäviä aiemmin ja harjaantunut niissä. Opiskelijan valmiuksien ja työsuoritteiden mukaan suunnitellaan ammattiosaamisen näyttö. Opiskelija suorittaa ennalta suunnitellun ja kerrotun työkokonaisuuden tai eri osakokonaisuuksia joista yhdistämällä saadaan ammattiosaamisen näyttö. Näytön eri arviointikohteet arvioidaan näytön aikana opiskelijan sekä opettajan toimesta, arviointiin osallistuu myös työelämän edustaja jos hän on ollut näyttöä seuraamassa. Näytön jälkeen suoritetaan arviointikeskustelu johon osallistuvat opiskelija ja opettaja työelämän edustaja jos hän on ollut näyttöä seuraamassa. Arviointikeskustelun vetäjänä toimii opettaja. Arviointikeskustelu käydään heti näytön suorituksen jälkeen. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskelijan itsearviointi on oleellinen osa arviointia. Arviointikeskustelun tuloksena määräytyy opiskelijalle annettava ammattiosaamisen näytön arvosana. Arvosana annetaan tämän keskustelun yhteydessä.

3 PERUSTUTKINTO/KOULUTUSOHJELMA: TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, LVI ASENTAJA suuntautuen Ilmastointiasennukseen AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPINTOKOKONAISUUS: PIENTALON LVI SUUNNITTELU 3 OV NÄYTTÖJEN SIJOITTUMINEN Jaksot 2 luokka jakso 1 jakso 2 jakso 3 jakso 4 jakso 5 opiskelupaikka tai oppilaitos työssäoppi oppilaitos oppilaitos oppilaitos menetelmä minen ammattiosaamisen näytön ajankohta NÄYTTÖ Näytöt toteutetaan toisella vuosiluokalla jaksolla 5. On myös mahdollista antaa näyttö aiemminkin, jos opiskelijan valmiudet sekä opinnoissa eteneminen mahdollistaa näytön antamisen. Pientalon LVI suunnittelua ei ole työssäoppimisjaksoilla joten näyttö annetaan koululla. Ammattiosaamisen näytön toteuttamisen malleja. Pientalon LVI suunnittelu on useamman osakokonaisuuden hallintaa joten näyttö annetaan seuraavien laajuuksien mukaisesti esimerkeistä 1, 2 tai 3 sekä lisäksi 4 ja 5. Esimerkki 1 Piirretään pientalon vesijohto ja viemäriverkosto sekä mitoitetaan taulukkomitoitusta käyttäen. Lisäksi tehdään lämpöpatterin mitoitus. Lasketaan huoneen lämpöhäviöt ja mitoitetaan ja valitaan huoneen lämpöpatteri. Lasketaan patterin esisäätöarvo. Esimerkki 2 Piirretään pientalon lämmitysverkosto sekä mitoitetaan lämmöntarpeen mukaan. Lisäksi lasketaan muovisen tonttivesijohdon suuruus, käyttäen apuna asennettavien kalusteiden normivirtaamataulukkoa josta lasketaan mitoitusvirtaama. Ilmoitetaan veden maksimi virtausnopeus tonttivesijohdossa. Esimerkki 3

4 Piirretään pientalon ilmanvaihtojärjestelmä sekä mitoitetaan tarpeen ja ilman nopeuksien mukaan. Lisäksi tulo/poistoilmaventtiilin/ (pääte elimen) mitoitus. Annetaan huoneeseen tulevan tuloilman määrä /(poistoilman määrä), sekä maksimi venttiilinäänitaso. Mitoitetaan venttiili /pääte elin taulukoita käyttäen (tai valmistajan internetissä olevia ohjelmia hyväksi käyttäen). Esimerkki 4 Tarvike ja laiteluettelon tekeminen Tehtävänä on tarvike ja laiteluettelon tekeminen pienkiinteistön jostain osa alueesta. A. Tehdään tarvikeluettelo lämmityslaitoksesta, joko koko kiinteistöstä tai jostain kiinteistön osasta. B. Tehdään tarvike ja laiteluettelo pienkiinteistön vesi ja viemärilaitteistosta tai jostain kiinteistön osasta. C. Tehdään tarvike ja laiteluettelo pienkiinteistön ilmanvaihtojärjestelmästä tai sen osasta. Esimerkki 5 Asennuspiirustuksen tekeminen Tehdään pienimuotoinen asennuspiirustus. Asennuspiirustus voi olla esim. lämpöpatterin asennus, kylpyhuoneen pesualtaan ja suihkunkalusteen asennuspiirustus lisättynä pesukoneventtiilillä. NÄYTÖN ARVIOINTI Arviointi suoritetaan arviointikriteerien perusteella arviointilomakkeeseen. Arvioinnin suorittavat opiskelija, työpaikkaohjaaja (jos hän on ollut näyttöä seuraamassa) sekä opettaja. Lopullinen näyttöarvosana syntyy arviointikeskustelussa johon asianomaiset osallistuvat. Arviointikeskustelussa käytetään oheisena olevaa arviointilomaketta. ARVIOINTIASTEIKKO Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Arviointikriteerit on kirjoitettu kolmiportaisesti T1, H3, K5. Arvioita T2 ja H4 myös käytetään. Esim. H4; jos opiskelija osaa hyvin kriteerien H3 osaamiset sekä osan K5 osaamisista voidaan numeroksi antaa H4. Arviointiasteikko mukautetuin tavoittein Arvioinnissa käytetään viisi(5)portaista arviointiasteikkoa. Mukautetuin arvioin suoritettu näyttö voidaan arvioida myös pelkästään sanallisesti.

5 ARVIOINNIN KOHTEET TYÖPROSESSIN HALLINTA Työtehtävän suunnittelutaidot, toteuttaminen TYÖTEHTÄVÄN HALLINTA Työmenetelmät Työvälineiden valinta ja käyttö TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA ARVIOINTIKRITEERIT TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Opiskelija lukee ymmärtäen pientalon LVIsuunnitelmia, suunnitteluasiakirjoja, sekä laite ja osaluetteloita. Hän suoriutuu ohjattuna helpohkoista mitoitus ja suunnittelutehtävistä. Opiskelija suunnittelee osia pientalon LVIjärjestelmistä, täydennyksistä tai järjestelmien muutoksista. Hän tekee laite ja tarvikeluetteloita tekemistään LVI suunnitelmista tai asennuspiirustuksista. Hän tarvitsee ohjausta joissain suunnitteluvaiheissa. TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Opiskelija tietää perusteet LVIsuunnittelutekniikasta Hän käyttää joitakin välineitä ja taulukoita. Opiskelija on perustiedot suunnittelutekniikasta ja mitoituksesta. Hän käyttää tarvittavia välineitä ja taulukoita. Opiskelija tuntee pientalon lämmitys, vesi, ja ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan ja soveltaa tietojaan käytännön tasolle siten, että suunnittelee pientalon LVI järjestelmiä tai osia niistä. Hän tekee pieniä asennuspiirustuksia sekä suunnittelemastaan työstä laite ja tarvikeluetteloita. Opiskelija on perustiedot suunnittelusta, mitoituksesta ja viranomaismääräyksistä TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Opiskelija lukee ymmärtäen LVI piirustuksia ja laite sekä osaluetteloita. Hän tuntee joitakin pientalon ilmanvaihto ja vesilaitteistojen viranomaismääräyksiä. Opiskelija ymmärtää tavanomaisen lämmitys, vesi, ja ilmanvaihtolaitoksen toimintaperiaatteen, niissä käytetyt laitteet ja niiden toiminnat. Hän lukee ymmärtäen LVI piirustuksia. Hän tuntee keskeiset pientalon viranomaismääräykset. Hän valitsee ja käyttää kaikkia tarvitsemiaan työskentelyvälineitä, laskentakaavoja, taulukoita ja käyrästöjä. Opiskelija ymmärtää tavanomaisen lämmitys, vesi, ja ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaatteet, niissä käytettävät laitteet ja niiden toiminnat. Hän lukee ja tulkitsee LVI piirustuksia ja toimintakaavioita sekä ymmärtää piirustuksissa olevat lyhenteet, symbolit ja tekniset merkinnät. Hän tuntee voimassa olevat viranomaismääräykset kuten D1, D2, D4

6 MUKAUTETUT ARVIOINTIKRITEERIT Mukautettu tyydyttävä (T1 ja T2 ) Työprosessin Suoriutuu jatkuvan ohjauksen hallinta alaisena avustavista perustehtävistä Mukautettu hyvä (H3 ja H4 ) Suoriutuu avustavista perustehtävistä ohjattuna Mukautettu kiitettävä (K5 ) Suoriutuu perustehtävistä Tyydyttävä (T1 ja T2) Opiskelija lukee ymmärtäen pientalon LVI suunnitelmia, suunnitteluasiakirjoja, sekä laite ja osaluetteloita. Hän suoriutuu perustehtävistä sekä ohjattuna helpohkoista mitoitus ja suunnittelutehtävistä. KÄ SIT TEL Y Työtehtävän hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta KÄSITTELY Tekee yksilöllisesti valittuja, paljon harjoiteltuja työtehtäviä ja käyttää jatkuvasti ohjattuna niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Havainnoi työnsä kulkua ja reagoi poikkeamiin. Tekee ohjattuna yksilöllisesti valittuja työtehtäviä ja käyttää niihin liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja Pyytää tarvittaessa apua omalla kommunikointitavallaan Käyttää työtehtäviinsä liittyviä tavallisimpia työtapoja, työvälineitä ja materiaaleja Etsii ohjattuna työtehtäväänsä liittyvää tietoa ja osaa esittää sen omalla kommunikointitavallaan Opiskelija tietää perusteet LVIsuunnittelutekniikasta Hän käyttää joitakin välineitä ja taulukoita. Opiskelija lukee ymmärtäen LVIpiirustuksia ja laite sekä osaluetteloita. Hän tuntee joitakin pientalon ilmanvaihtoja vesilaitteistojen viranomaismääräyksiä. Am mat illis en neu vott eluk unn an jaok sen Ammatillisen neuvottelukunnan jaoksen käsittely.. 20 Näyttötoimikunnan hyväksyminen.. 20

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Näyttelyala Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Kulttuurialan neuvottelukunta Aika: 6.2.2009 Paikka: Haikon kartano, Porvoo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PAINOVIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien painoviestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen.

- Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä. 4. Työssäoppimisen. - Arviointi ja palaute - Arvioinnin kriteerit ja menetelmät - Ammattiosaamisen näytöt arviointimenetelmänä 4. Työssäoppimisen arviointi 62 Työssäoppimisen arviointi Opiskelijan tutkintotodistuksessa työssäoppimisen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien hiusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien puhdistuspalvelujen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot