AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO"

Transkriptio

1 AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu

2 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖNSUORITUKSESTA 0.1 Yleistä rakennuskohteesta 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1, Espoo Valmistumisvuosi 1963 rakentamistapa kytkettyjen rivi- ja paritalojen alue, atrium-taloja rakennusten lukumäärä 17 + autokatos kerroksia 1 käytetty rakennusoikeus 3153 kem² tontin pinta-ala m² Atrium-tyyppinen asuntokokoisuus käsittää erillisen piharakennuksen, jossa on sauna- ja varastotilat. Ilmanvaihtojärjestelmä: lämmitysjärjestelmä antennijärjestelmä painovoimainen kaukolämpö, kiertovesipatterilämmitys kaapeli Osittaisia saneerauksia ja hätäkorjauksia. Asukkaat ovat tehneet omia märkätilaremontteja. Talo R on peruskorjattu v. 2009, eikä se kuulu jäljempänä käsiteltäviin työsuorituksiin Suojelukohde Rakennuskohteena on asunto-osakeyhtön linjasaneeraus; vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen tai sukittaminen, märkätilojen sähköasennusten uusiminen nykymääräysten mukaisiksi sekä varaus antenniverkolle. Huom.! Työssä on otettava huomioon, että suuri osa asukkaista asuu asunnoissaan rakentamisaikana Rakennuttaja As Oy Mäkärä c/o Avara Isännöinti Oy / Pekka Piiroinen Lauttasaarentie Helsinki puh fax Projektinjohto Uudenmaan PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Sami Koskela ekniikantie Espoo Gsm Vaihde fax.i Suunnittelijat, asiantuntijat 2

3 Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelijan tehtävät Arkkitehtitoimisto Lasse Maaranen Oy Lasse Maaranen Oravannahkatori ESPOO puh Rakennesuunnittelu Suunnittelu GL Oy Juha Laine Mechelininkatu LK Helsinki puh fax LVI-suunnittelu Ins.tsto ETC Oy Ahti Mustapuro Pisteenkaari 4 PL NUMMELA puh fax Sähkösuunnittelu Optomec Oy Jukka Itkonen Kauppakaari 15 PL KERAVA puh fax HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Yleistä / työmaan hallinto Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelmassa. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 3

4 1.2 Tiedotusvelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohdolle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan johdon välillä. 1.4 Asioiden kirjaaminen 1.5 Työaikataulu Työmaapäiväkirjan pitämisestä vastaa pääurakoitsija. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Kaikki poikkeamiset sopimuksen pohjana olevista piirustuksista, työselityksestä tai erikoisselityksistä on merkittävä päiväkirjaan ja valvojan on ne nimellään vahvistettava sekä viitteessä mainittava rakennuttajan hyväksymisen ajankohta. Sopimuspuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksissa esille tulevat asiat ennakolta rakennuttajan paikallisvalvojalle niin hyvissä ajoin, että sopimuspuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen työmaakokousta. Keskinäiset, työmaajärjestelyjä tms. koskevat asiansa ovat urakoitsijat velvolliset sopimaan keskenään pitämissään neuvottelutilaisuuksissa, joihin on kutsuttava mukaan myös paikallisvalvoja. Pääurakoitsijan tulee esittää viimeistään 28 vrk kuluttua urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä työaikataulu, josta selviää rakennustyön tärkeimpien tavoitteiden määräajat ja valmistumisaika. Katso urakkaohjelman kohtaa 5.6. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa 4

5 - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta - teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, säätölaite- ja sähköurakan osalta - LVS-osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset - malliasennusten valmistuminen. Tarkastettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksymänä. 1.6 Piirustusaikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajan ja suunnittelijoiden hyväksyttäväksi. Piirustusaikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat. Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Piirustusaikataulussa mainitsemattomat piirustukset tulee tilata vähintään 2 viikkoa ennen niiden tarvetta. 1.7 Varauspiirustukset (reikäpiirustukset) Varauspiirustusten laadinnassa noudatetaan rakennesuunnittelijan ohjetta. Piirustuksista tulee ilmetä kaikki olemassa oleviin kantaviin rakenteisiin tarvittavat reiät, asennus- ja kuljetusaukot, urat, syvennykset, kiinnitys- ja kannatusteräkset niihin kohdistuvine kuormituksineen tarkoin suuruutta, sijaintia ja tarvitsijaa osoittavine merkintöineen. Nämä piirustukset laatii rakennesuunnittelija. Kalusteiden ja lämpöjohtojen putkireikien tarkat paikat mitoitetaan työmaalla. Reikäpiirustukset laaditaan seuraavan järjestelmän perusteella: Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. 5

6 Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, teräsasennukset yms. on pääurakoitsijan tehtävä työpiirustusten ja ali- tai sivu-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaan eikä niitä merkitä varauspiirustuksiin. 1.8 Piirustusten jakelumenettely Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan 8.2 mukaisen määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista. Piirustukset toimitetaan urakoitsijan ehdottaman ja rakennuttajan ja suunnittelijoiden hyväksymän aikataulun mukaan. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkastamaan ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä piirustuksen laatijalle ja valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Piirustukset, ohjeet ja näytteet, jotka ao. rakennusosia käsittelevissä kohdissa tarkemmin määriteltävällä tavalla kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi, tulee esittää kuukautta ennen niiden tarvetta rakennuttajalle ja hänen asiantuntijoilleen hyväksyttäväksi. 1.9 Kokeet ja mallit Sellaiset kokeet ja mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Kunkin työvaiheen alussa tehdään mallisuoritus varsinaisen työn osana. Rakennuttajan hyväksymää mallisuoritusta verrataan jatkossa, mikäli laatutasossa ilmenee poikkeamaa. Ainakin seuraavat mallit tehdään: - suojaseinät ja kulkuaukot niissä. - pesuhuoneen ja kylpyhuoneen lattian purku uusittavissa tiloissa, maanvaraisen lattian purku märkätilan ulkopuolella, mikäli purkaminen joudutaan tekemään (rakenteiden selvittämiseksi). - käyttövesiputkien lattialävistys ryömintätilallisessa asunnossa sekä maanvaraisessa asunnossa. - suihkutilan lattialaatoitus (erikoislaatat ja syvennys). - märkätilojen ja keittiön kaikki LVIS- ja rakennustekniset työt täysin valmiiksi tehtynä (pinta- ja piiloasennus). - asunnon ryhmäkeskuksen ja johtolistojen asennusmallit. - nykyisten lattioiden, seinien ja kattojen paikkaus ja korjaus muutoskohdissa (pääsääntöisesti käsitellään yhtenäiset pinnat kauttaaltaan lähimpään nurkkaan tai saumaan asti huoneselityksen mukaan). 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on esitetty piirustuksissa nro Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. piirustuksissa. 6

7 Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Kohteessa olevien salaojien lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen sekä sähkö- ja puhelinkaapeleiden sijainti on pääurakoitsijan selvitettävä ennen töihin ryhtymistä. Rakennuspaikka luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Muutoksen kohteeksi joutuvat huonetilat tyhjennetään kuitenkin irtokalusteista. Huom.! LVSA-töitä ja niihin liittyviä vähäisiä rakennustöitä tehdään myös tiloissa, jotka eivät kuulu muutosalueisiin rakennusvaiheessa ja joissa asuminen jatkuu rakennustyön aikana. Nämä tilat luovutetaan urakoitsijoiden käyttöön ainoastaan ko työsuorituksen ajaksi ja tästä ajasta ja ajankohdasta urakoitsijan on sovittava rakennuttajan kanssa. Näissä tiloissa on kiinteitä kalusteita, jotka pääurakoitsijan on suojattava siten, että ne eivät pääse vaurioitumaan tai häviämään työn yhteydessä. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. Työmaan tukialueella olevat puut ja pensaat ym. istutukset suojataan tarvittaessa. Mikäli työmaa tarvitsee tonttiin kuulumatonta aluetta, on urakoitsijan sovittava asiasta viranomaisten kanssa. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Rakennustyömaalla on pidettävä aloituskatselmus, jossa ovat läsnä rakennusurakoitsija, valvoja ja tilaajan edustaja(t). Katselmuksessa todetaan tontilla oleva tilanne sekä tonttiin rajoittuvat katu- ym. alueet. Lisäksi katselmuksessa todetaan siirtolavojen, varastokonttien ja työmaatilojen sijainti tontilla sekä urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden autopaikat. Urakoitsijan tulee dokumentoida ennen urakan aloitusta kuvaamalla alkutilanne tontilla ja rakennusten ulkopuolella. Urakan edetessä urakoitsija dokumentoi valokuvaamalla taloyhtiön yhteistilat ja huoneistot ennen töiden aloitusta ao. kohteessa. Rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden ja ympäristömuutosten korjaaminen ja saattaminen alkuperäiseen kuntoonsa myös urakka-alueen ulkopuolella kuuluu urakkaan. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyille rakennuttajan sekä tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyminen ennen niiden toteuttamista. Asuminen rakennuksissa tulee jatkumaan rakennustyön aikana. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Täsmennyksenä siihen, mitä asiasta YSE 1998, luku 1 määrää otetaan huomioon seuraavaa: Pääurakoitsija pystyttää kustannuksellaan työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia, työnvalvojan ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille - riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varasto- ja työhuonetilat - rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijan alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu työaikataulun perusteena oleviin henkilömääriin. Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsija hankkii ja kustantaa työmaalle ilmoitustaulun, johon merkitään rakennuskohteen, rakennuttajan, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden nimet yhdenmukaisin kirjaimin. Kilvelle on saatava rakennuttajan ja tarvittaessa viranomaisten hyväksyminen. Muita mainos- tai nimikilpiä ei työmaalla sallita. Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä tarvittavista työaikaisista liikenne-, varoitus- ym. merkeistä. 2.3 Työnaikaiset asennukset 7

8 Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet (myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön). Pääurakoitsija huolehtii urakka-alueella - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - rakennuskohteen sekä työmaan huoltoon kuuluvien rakennusten kuivattamisesta. Kuivatuksen ja lämmityksen aikana huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta. Tilapäisinä lämmönkehittiminä saadaan käyttää vain viranomaisten hyväksymiä laitteita - työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten sekä siitä, että pistorasioita on käytettävissä kohtuullisella etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista - kotimaan puheluita varten yhden puhelimen asentamisesta työmaarakennukseen yhteisesti muiden urakoitsijoiden käyttöön työtä koskevissa asioissa sekä yhden puhelimen rakennuttajan valvojan käyttöön - fax- ja sähköpostiyhteyksien hankkimisesta työmaalle - em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen. Kustannukset yllämainittujen velvoitteiden osalta kuuluvat rakennuttajalle niiltä osin kuin töitä tehdään varsinaiseen urakka-alueeseen kuulumattomissa tiloissa. 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimille koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. Käytettävien työvälineiden, koneiden, laitteiden ym. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Koska pyritään välttämään vanhojen rakenteiden tarpeetonta vaurioittamista ja istutusten tuhoutumista, on työkoneetkin valittava sen mukaisesti; kaivinkoneen täytyy mahtua metrin levyisestä portista pihalle. 2.5 Telineet ja suojarakenteet Kukin urakoitsija hankkii alle kaksi metriä korkeat siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytössä. Pääurakoitsijan tulee rakentaa tarvittavat suojarakennelmat pölyn ja melun leviämisen estämiseksi asuinkäytössä oleviin tiloihin, samoin rakennelmat palo- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi. Rakennusalue erotetaan tarvittaessa muista tiloista rakennusajaksi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräysten mukaisesti (esim. suojaseinillä tai muoveilla). Varsinkin rakennuspölyn leviäminen märkätiloista ja keittiötilasta asuinhuoneiston muihin tiloihin tulee estää huolella. Suojaseinien ja muovien kiinnitykseen on käytettävä sellaista teippiä, joka ei irroita säilytettävien rakenteiden pinnoista maalia tai lakkaa. Kulku suojaseinien taakse on järjestettävä siten, ettei suojaustaso laske. Pääurakoitsija vastaa tarvittavista suojatoimenpiteistä (esim. pölyn ja roskien leviämisen estäminen rakennuksessa tai tontin ulkopuolelle). Kaikki asbesti- ja märkätilojen purkutyöt tehdään osastoimalla. Em. suojaukset on tehtävä niin, että viranomaiset ja rakennuttaja voivat pitää niitä riittävinä. Ne on esitettävä rakennuttajan edustajalle oma-aloitteisesti. Jos viranomaiset vaativat 8

9 piirustukset suoja- ja tukirakenteista tai telineistä, pääurakoitsija on velvollinen ne hankkimaan ja kustantamaan. Kaikki työmaalle tuodut rakennustarvikkeet pääurakoitsija suojaa kuten sisätiloihin tuoduista seuraavassa RATU-kortistosta lainatussa tekstissä määrätään: Sisätiloihin tulevat rakennustarvikkeet on suojattava likaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten aikana peittämällä ne tai suojaamalla kuorma muulla tavoin. Sisätiloihin tulevat rakennustarvikkeet on suojattava lialta ja kosteudelta työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana. Suojauksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Rikkoutuneet suojukset korjataan viipymättä. Materiaalit ja tarvikkeet varastoidaan mahdollisuuksien mukaan sisätiloihin ja niiden välivarastointia vältetään. Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata valmistajien vaatimuksia. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan asennusvaiheen alkaessa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Pintamateriaalien asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. Työn aikana varmistetaan, että olosuhteet ja alustan suhteellinen kosteus vastaavat suunnitelmien ja materiaalivalmistajien asettamia vaatimuksia. Viranomaisten tai rakennuttajan asettamat viralliset merkkipisteet pääurakoitsija suojaa rakennustyön aikana asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla siten, etteivät ne vahingoitu tai siirry paikoiltaan ja että ne ovat tarvittaessa helposti nähtävissä. Viranomaisten asettamia merkkejä tai vastaavia ei saa siirtää ilman asianomaista lupaa. Asiakirjoissa on määrätty pääurakkaan kuuluvan kasvillisuuden suojauksesta piha- ym. ulkoalueilla. 2.6 Mittaukset Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki mitat rakennuspaikalta. Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet. Pääurakoitsija huolehtii virallisten tarkistus- tai muiden vastaavien mittausten tilaamisesta. Työkohde on varustettava pääurakoitsijan toimesta riittävillä tarkistetuilla mittapisteillä kaikkia niitä tarvitsevia varten. Työmaalla säilytettäviin piirustuksiin merkitään tärkeimpien mittapisteiden sijainti ja niiden asema virallisiin mittapisteisiin nähden. Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttöön työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 9

10 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. 2.9 Työmaahuolto ja siivous rakennusaikana Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii työmaan jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Rakennustyömaa on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä poistetaan työkohteesta purku- ja pakkausjätteet sekä sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. Lumi ja jää poistetaan viranomaisten, työturvallisuuden ja töiden suorituksen vaatimassa laajuudessa. Rakennusaikaisessa jätehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. Rakennusalueen teiden puhtaanapito ja hiekoitus kuuluu pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija huolehtii omiensa lisäksi myös muiden urakoitsijoiden purku- ja pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nro 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaan Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta (tämän voi sopia monella tavalla) Pääurakoitsija vastaa kustannuksellaan rakennustyön aikaisesta vartioinnista. Vartiointi koskee myös rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden tarvikkeiden ja työtilojen vartiointia. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Lukitseminen / asuminen? 2.11 Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmönluovutuslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että - saa rakennuttajan edustajalta luvan - laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö - laitteet on luovutettaessa puhdistettu, huollettu ja tarpeellisilta osin korjattu ja uusittu uutta vastaavaan kuntoon. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - lämmönjakohuonetta koskevat vaatimukset on esitetty edellä - lämmitys- tai muiden järjestelmien veden vaihtaminen yhtä huuhtelun edellyttämää vaihtamista lukuun ottamatta, saadaan suorittaa osaksi tai kokonaan vain rakennuttajan kulloinkin erikseen antamalla luvalla 10

11 - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava uusia ja valaisinten puhdistettuja Asuntojen tiloja ei voi ottaa työmaan käyttöön. Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan lupa. 3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Asiat on esitetty työturvallisuusasiakirjassa ja urakkaohjelmassa 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA Kosteudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan tulee laatia työmaata varten kosteudenhallintasuunnitelma. Noudatettava, ko. asiaa koskeva teksti RATU-kortistossa kuuluu: - Kosteusriskien kartoitus. Kootaan luettelo rakenteista, joiden suunnitteluun ja toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia. Tämän luettelon perusteella kohteen työnjohto voi valvonnassaan kiinnittää erityistä huomiota näiden rakennedetaljien toteuttamiseen. - Kuivumisaika-arviot. Niille rakenteille, jotka päällystetään kosteusherkillä materiaaleilla, laaditaan kuivumisaika-arviot erilaisissa toteutusolosuhteissa. - Varasuunnitelma aikataulussa pysymiseksi. Mikäli kohteen rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioiden mukaan pidemmäksi kuin suunniteltu toteutusaikataulu edellyttää, valitaan menettelytavat aikataulussa pysymiseksi. - Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely. Selvitetään ennakkoon työmaalle tuleva materiaalivirta ja suunnitellaan sen vastaanotto, välivarastointi, suojaus ja siirto asteittain kohteeseen. - Tarpeettoman kastumisen estäminen. Estetään runkorakenteiden ja eristetilojen tarpeeton kastuminen esim. sade- ja sulamisvesistä. Selvitetään ennakolta ne omat muiden urakoitsijoiden työsuoritukset, joihin sisältyy työnaikaisten vesivahinkojen riski. - Kuivumisolosuhteiden järjestäminen. Hyvä kuivuminen edellyttää riittävää ilmanvaihtoa. LVS-urakoitsijoiden kanssa tulee sopia niistä mahdollisista erityistoimenpiteistä, joita kohteen kosteuden hallinta edellyttää. - Kosteudenhallinnan organisointi. Suunnitellaan työmaan kosteudenhallinnan organisointi. Pääperiaate on se, että jokainen huolehtii ja tiedostaa omaan vastuualueeseensa kuuluvat kosteusteknisesti tärkeät seikat. - Kosteusmittaussuunnitelma. Työmaalla laaditaan ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti. - Päällystämisperusteet. Kirjataan rakenneosittain (rakenne/ päällyste) päällystettävyyspäätöksen perustana olevat kosteusmittaustulokset ja päällystämisperuste. - Dokumentointi. Huolehditaan siitä, että työmaan kosteudenhallinnan suorittamisesta, poikkeusolosuhteista ja vesivahingoista tehdään dokumentointi tarkoituksen-mukaisessa laajuudessa. Kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 11

12 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee paikalla olla kaikkien urakoitsijoiden edustajien laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. 5.2 Vastaanoton dokumentointi Urakoitsijan tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 5.3 Vastaanoton kuvaus Laitteiden ja materiaalien ennkkohyväksyntä Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Laite- ja asennustapatarkastukset Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, laitteet, materiaalit, työmenetelmät ym. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijalle aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa ja tässä liitteessä. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: - asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, nousuroiloissa jne. - kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset - putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti. Viranomaistarkastukset Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijan tulee ilmoittaa niistä ajoissa rakennuttajalle. Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä. 12

13 Kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Urakoitsijan toimintatarkastukset Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta. - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi - tekniset tilat sekä alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu LV- järjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteet ja putkistot on asennettu - putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty - nestevirtojen säätölaitteet ja ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asennettu - putkistojen eristystyöt on pääosin tehty - laitteiden sähkösyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä varten - laitteet ja kaapelit on merkitty Sähköjärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoitsijoiden osalta. - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteistot ja kaapeloinnit on asennettu ja kytketty - laitteet kytketty ja viritetty toimintakuntoon - laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa - laitteistot ja kaapeloinnit on merkitty 5.4 Toimintakokeet Katso urakkaohjelma Toimintakokeiden edellytykset Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastusten jälkeen ja urakoitsijoiden ilmoitettua kaikkien laitteidensa olevan toimintakuntoisia asuntokohtaisesti, suorittaa rakennuttaja toimintakokeen kyseisissä asunnoissa. Toimintakokeen edellytyksenä on, että seuraavat toimenpiteet on suoritettu: Rakennustyöt - rakennuksen muut tilat saatettu sellaiseen kuntoon, että toimintakoe ja sen jälkeen säätöja viritystyöt voidaan aloittaa; ts. pölyä tuottavat työvaiheet saatettu loppuun ja huonetilat siivottu. Putkityöt - verkosto ja laitteet asennettu lopullisesti - verkosto huuhdeltu ja esisäädetty - eristystyöt pääosin tehty - urakoitsijalle kuuluvat tarkastukset tehty Sähkötyöt - kaikki sähkökeskukset ja johdotukset asennettu niin, että virta tulee pistorasioille, koneille ja valaisimille lopullista kytkentää myöten Toimintakokeiden suoritus Tarkastetaan, että em. toimenpiteet on suoritettu. Tarkastetaan, että ohjelman mukaiset merkinnät on tehty. 13

14 Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vastaan kyseistä urakkaa, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana. 5.5 Vastaanoton aikataulu Vastaanoton aikatauluraamit on esitetty urakkaohjelmassa. Rakennusteknisten töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata viipymättä siten, että rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanottomenettelyyn sisältyvät tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja että niissä havaitut puutteet on korjattu. 5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat Vastaanottomenettelyssä noudatetaan seuraavia urakkarajoja: Rakennuttaja antaa veden ja sähkön korvauksetta urakoitsijan käyttöön kiinteistön ao. liitäntäpisteestä. Tehotarpeen tulee urakoitsijan selvittää etukäteen, koska sähkötehoa on käytettävissä rajallisesti. Sähkön lämmityskäyttö on kielletty. 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Luovutusasiakirjat Urakoitsijat luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta suunnittelijoille käyttö- ja huoltosuunnitelmakansioiden kokoamista varten seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset - viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - muovipäällysteiset ja kehystetyt kytkentäkaaviot lämmönjakohuoneen seinälle - käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset piirustukset sekä lisäksi takuutodistukset - esitteet asennetuista laitteista - järjestelmän käyttö- ja operointiohjeet Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on määrätty kunkin alan työselostuksessa. 6.2 Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat toimittavat kirjallisen aineiston, joka perustuu joko em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun vastaavaan aineistoon. 6.3 Takuuajan toimenpiteet Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyöselostuksissa Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisesta kelvollisuudesta takuuaikana sopimuksen mukaan. Sellaiset takuuajan kuluessa ilmenevät puutteet ja viat, jotka haittaavat rakennuksen tai laitteiden käyttöä ja joiden korjaamatta jättäminen edistää rakennuksen tai laitteiden rappeutumista, on urakoitsijan korjattava välittömästi. 14

15 5 VASTAANOTTO 5.3 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: - viemäröintiä ja salaojia - maanvaraiseen alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maanrakenteiden tiivistystä - kosteuden- ja vedeneristyksiä - lämmöneristyksiä, äänieristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä - putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä - säiliöitä - alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä - ruoste- ja muita syöpymissuojauksia - maakaapeliasennuksia - maadoituksia - lattiaan ja piha-alueelle tulevia sähköputkituksia. - lattia ja seinärakenteisiin tulevia lv-asennuksia Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että kukin laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettyinä. 5.8 Luovutusasiakirjat 5.9 Loppusiivous Ennen rakennuksen luovuttamista pääurakoitsija puhdistaa rakennuskohteen siten, että se luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Syövyttäviä aineita ei saa käyttää ilman rakennuttajan suostumusta. Puhdistus muualla kuin urakka-alueilla koskee vain kyseessä olleiden töiden aiheuttamaa puhdistustarvetta. Loppusiivouksen laatutason tulee täyttää kaupungin siivoustoimen asettamat vaatimukset. Loppusiivouksen yhteydessä on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: - lattiat puhdistetaan tai pestään lattiapäällysteen valmistajan ohjeen mukaan - saniteettikalusteet, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan - heloitukset puhdistetaan, saranat ja lukot öljytään - ikkunat ja lasiovet ja -seinät pestään - sähkölaitteet puhdistetaan Pääurakoitsija puhdistaa kaikki paikoilleen jäävät, samoin uudelleen asennettavat valaisimet ulkopuolelta. Heijastimet ja häikäisysuojat puhdistaa sähköurakoitsija. Uudet valaisimet pääurakoitsija puhdistaa samoin ulkoa. - Pääurakoitsija puhdistaa kalusteet (myös sisältä) sekä varusteet, koneet ja laitteet. 15

16 7 PÄÄURAKOITSIJALLE MUIDEN TÖISTÄ AIHEUTUVAT VELVOITTEET 7.1 Varaukset Reiät ja syvennykset Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, pääurakoitsija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen sekä tekee urat, syvennykset ja reiät uusiin ja vanhoihin rakenteisiin sekä varsinaisella urakka-alueella, että sen ulkopuolella. Tämä koskee sekä heti käyttöön tulevia että ns. varareikiä. Samoin väliseinä- ja koolausrankoihin tulevia reikiä (mm sähköputkia varten) Asennus- ja kuljetusaukot Pääurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Kuljetusaukolla tarkoitetaan esim. uutta sisäänkäyntiä ryömintätiloihin rakennuksen ulkopuolelta. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Pääurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmaa noudatetaan Läpivientien sovituskappaleet ja aukkojen sulkeminen Pääurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit, tai näitä varten jätetään jälkivalu- ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta kuuluu ao. urakoitsijalle. Halkaisijaltaan 50 mm ja sitä suuremmat sähkökaapeleiden läpivientiputket hankkii kuitenkin pääurakoitsija. Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu pääurakkaan. Pääurakoitsija suorittaa aina läpäisykohdan sulkemisen ja viimeistelyn ja asentaa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt ja -laipat. Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa. Asennustyön kestäessä ja päättyessä tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että kaikki putkien ja sähköläpimenojen aukot ennen peittävien verhousten, kalusteiden tms. asentamista on suljettu. LV-asennuksia varten tehtyjen lävistysten sulkeminen kuuluu pääurakkaan. Betonirakenteissa olevat pienet aukot suljetaan sementtilaastilla, suuret jälkivalulla tai - muurauksella. Putkien ympärillä olevat putkihylsyt juotetaan sementtilaastilla kiinni lävistettävään betonirakenteeseen ja, ellei saumaa näin saada pysyvästi tiiviiksi, se tiivistetään tiivistemassalla. Levyrakenteissa voidaan pienet aukot sulkea pelkästään joustavalla tiivistemassalla, suurissa käytetään myös seinän rakennetta vastaavaa rakennetta. Jos sulkemiseen käytetään betonia tai muuta massaa, on huolehdittava, että lävistävä rakennusosa pystyy liikkumaan, jos siihen on tarvetta (esim. lämpölaajenemisliike). Vedeneristysten lävistykset tiivistetään kosteuden ja vedenpitäviksi. Osastoivissa rakenteissa sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset (myös tiivistyksen osalta). Aukkojen sulkeminen on tehtävä tarkoituksenmukaisessa työvaiheessa, jotta tiivistyksestä tulisi moitteeton. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vaikeissa kohdissa olevien aukkojen sulkemiseen ajallaan. Sellaisia ovat esimerkiksi pystyputkien, sekä pystykanavien ja ylä-, välija alapohjien väliset aukot, lattialla kulkevien kanavien alustat, suurissa ryhmissä kulkevien kanava- tai putkiryhmien välit. Putkien, ilmastointikanavien kannakkeiden ym. vastaavien paikallaan pysymisestä aukkojen sulkemisen aikana vastaa ko. LVS- tai muu ko. urakoitsija Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: 16

17 - rakennusosan yhteydessä tehtävät tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet kuuluvat ko. rakennusosan tekevän urakoitsijan tehtävään ja jälkikiinnitykset sitä tarvitsevan urakoitsijan tehtävään (tai suoritusvastuuseen) - milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, (esim. ryömintätilassa) laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. 7.2 Jälkipaikkaus Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: - Rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin pääurakoitsijalle. - Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Pääurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormitusta. - Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen vaatimuksia. - Veden- ja kosteudeneristysten läpi ulottuvat kiinnitykset on tehtävä siten, että kosteudenja vedeneristys ei huonone kiinnityskohdassa. - Naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden apuosineen on oltava kupariin liittyvinä kuparia tai messinkiä ja muualla kuumasinkittyjä, ellei erikseen ole muuta määrätty. Peltien, paneeleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnaulat ovat aina ilman eri mainintaa kampanauloja, ulkona kupariin liittyvänä kuparia ja muualla haponkestävää tai kuumasinkittyä terästä. Sisällä kuivissa tiloissa kiinnikkeet voivat olla sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. Ruostumattoman teräksen tulee olla laatua AISI 304 ja messingin MS-80. Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. - Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Kiinnikkeiden mallista on sovittava suunnittelijan kanssa, ellei niitä ole yksiselitteisesti määrätty (ruuvien kannat ym. vastaavat). Metallien ja muovien kiinnityksissä on kiinnikereijissä ja saumoissa otettava huomioon lämpölaajenemisen aiheuttama liikkuminen (100 C-asteen lämpötilaeron mukaan ulkona ja sisällä 30 C-asteen mukaan - putkijohdoissa kuitenkin järjestelmän vaatimuksen mukaan). Kosteuden muutoksista aiheutuva liike on otettava huomioon kaikissa vähänkin hygroskooppisissa aineissa (puu, Luja-levy ym. vast.). Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteet tehnyt urakoitsija. Paikkaustavalle on saatava rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyminen. Mikäli jälkipaikkauksen ei voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta, vaan se on aiheutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. 7.3 LVS-laitteiden merkinnät Kaikki LVS-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty erikoistyöselostuksissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 17

18 7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä kohdissa edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsijalle kuuluvat jäljempänä mainitut muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin ja -hankintoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoiden kanssa.. Purkutyöt ja niiden jakautuminen on selostettu rakennusselostuksessa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita omia toimenpiteitään varten Yleiset velvoitteet Kyseessä on kokonaisurakka, Tämän vuoksi urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteita koskevat urakkarajat ovat ohjeellisia. Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: - maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista (myös rakennusalueen ulkopuolella) - routaeristykset suunnitelmien mukaan - rst-koteloinnit (esim. suihkusekoittajien kytkentä- ja jakojohtojen asennuskotelointi suihkutiloissa sekä jakotukkien kotelot) - - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - luukkujen ja helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, tuntoelimien, jakorasioiden yms. kohdalla. - muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen - säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle, ellei toisin mainita - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - sähköliesien, astianpesukoneiden ja jääkaappien siirtäminen asunnoissa/huoneistoissa - vastuu siitä, että kaikki piirustusten mukaiset kehykset ja holkit ovat paikoillaan ja oikeisiin paikkoihinsa kiinnitettyinä betonista ja muuraamalla tehtävien kaivojen, kanavien, hormien ja muiden vastaavien rakenteiden valmistaminen - huolehtiminen, että kulkutiet ovat vapaat kuorman purkauspaikalta ao. huonetiloihin Aputyöt - velvollisuus antaa rakennustyömaalla jonkin urakoitsijan tai rakennuttajan sitä halutessa omakustannushinnan mukaan laskettua korvausta vastaan apua esineiden siirtämisessä asennuspaikalle. Kuitenkin urakka-asiakirjoissa esiintyvät, kaikki rakennuttajan hankintaan 18

19 kuuluvat esineet ja muiden urakoitsijoiden esineistä yli 50 kg painavat pääurakoitsijan tulee siirtää korvauksetta - asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleissuojaus rakennusselostuksessa kuvatulla tavalla. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle. - nostot ja haalaukset tämän urakkarajaliitteen eri kohdissa luetellussa laajuudessa. - siivous ja asennettujen laitteiden jälkipuhdistus ennen rakennuksen luovutusta sekä loppusiivous materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan, ks. kohdat 2.6 ja yli 3 m:n korkuisten kiinteiden tai siirrettävien telineiden hankinta, pystytys ja siirrot niitä tarvitsevan urakoitsijan tai rakennuttajan käyttöön Putkiurakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi pääurakoitsija - tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja LVIsuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot yms. kosteus- ja vesieristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymään, - hankkii ja asentaa tarkastusluukut putkitiloihin suunnitelmien mukaisesti - tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin ja niiden rankoihin - varustaa viemärit palon- ja ääneneristeillä sekä suojauksilla suunnitelmissa erityisesti osoitetuissa kohdissa - tekee putkistojen ja laitteiden verhoukset ja peiterakenteet sisäkatto- ja työpiirustusten ja arkkitehdin ohjeiden mukaisesti - tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juurisuojuksineen ja tiivistyksineen - tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten - kiinnittä putkiurakoitsijan / rakennuttajan hankkimat altaat tasoihin tai seinään - suorittaa putkieristyksien ja putkien maalaustyöt maalaustyöselityksen mukaisesti niiltä osin kuin ne eivät sisälly valmiiksi maalattuna LV-urakoitsijan hankintaan - tekee sisäpuoliset viemärikaivot sekä asentaa niiden kannet ja kehykset, jotka putkiurakoitsija toimittaa - huolehtii tarvittavasta putkien työnaikaisesta ylimääräisestä suojauksesta jäätymistä tai kolhiintumista vastaan Ilmanvaihtourakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet IV-urakkaa ei ole Sähköurakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi pääurakoitsija - puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja tilat, joissa asennukset tehdään pintatyönä 19

20 - tekee puhtaaksimuurattuihin harkkoseiniin sähköroilot. - tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti - maalaa näkyviin jäävät rakenteidenlävistysholkit ja -suojalevyt sekä sähköputket ja ulkona sähkörasiat ja pintajohdot kiinnikkeineen - asentaa sähköurakoitsijan toimittamat suojakourut ja merkkinauhan (nauha tulee 0,2-0,4 m:n syvyyteen maanpinnasta) - tekee alakattoihin tulevia pistorasioita ja valaisimia tms. varten aukot (myös akustisiin täytteisiin) ja asennusalustat - toimittaa hankintaansa kuuluvien sähkökojeiden teho- ja kytkentätiedot riittävän aikaisessa vaiheessa sähköurakoitsijan ja -suunnittelijan käyttöön työkuvien tekoa varten. Hankintaa ei saa suorittaa ennen kuin sähköurakoitsija ja -suunnittelija ovat tarkastaneet ko. laitteen soveltuvuuden rakennuksen sähköjärjestelmän osaksi - hankkii ja asentaa sähkösuunnitelman mukaiset kaapeleiden läpivientiputket perustuksissa. Halkaisijaltaan 50 mm pienemmät putket hankkii sähköurakoitsijat - tekee rasioiden alustat puurankaseinissä (teräsrankaseinissä alustoja ei tule, vaan sähköurakkaan kuuluu rasioiden sovituskappaleiden ja mahdollisen korokerenkaan hankkiminen) - Valvoo, että rasiat asennetaan seinä- ja kattopinnan tasoon ja huoneiden välisissä seinissä eri kohdille niin, että äänen eteneminen rasioiden kautta on estetty - Ottaa huomioon toimittamissaan laitteissa asennuspaikan aiheuttamat vaatimukset laitteiden kotelointiluokkaan - Tekee rakenneaineiset koteloinnit piirustusten ja työmaalla asennettujen ohjeiden mukaisesti - Tekee seiniin, lattioihin ja kattoihin rasioita ja johtoja varten urat ja syvennykset sekä asentaa rasioiden kiinnitysalustat levyrakenteisiin seiniin. Pääurakoitsija on velvollinen valvomaan, että rasiat asennetaan katto- ja seinäpintojen tasoon - Antaa sähköurakoitsijalle tarkan selvityksen alakattojen rakenteesta ja kiinnitystavasta eri tiloissa - Tekee urakkaansa kuuluvat purkutyöt yhteistyössä sähköurakoitsijan kanssa sen jälkeen kun sähköurakoitsija on tehnyt asennukset jännitteettömiksi ja merkinnyt säilytettävät ja suojattavat asennukset. Sähköasennusten purkutyöt sähkötiloissa ja teknisissä tiloissa suorittaa sähköurakoitsija. - Vahvistaa uusissa väliseinissä rungon ja tekee kiinnitysalustat sähkökeskuksia ja -kojeita varten - Täyttää käytöstä poisjäävät kojerasiat - Suojaa nykyiset käyttöön jäävät asennukset työmaa-aikaiselta vahingoittumiselta - Huolehtii purattavien ongelmajätteitä sisältävien sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden toimittamisesta ongelmajätelaitoksille. Tällaisia ovat mm loistelamput ja elohopeareleet - Tekee upotusroilot ym. sähköputkituksia varten ja roilojen jälkipaikkaus, sähköurakoitsija merkitsee roilot - Sulkee ja tiivistää käytöstä pois jäävät läpimenoputket 20

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA 1 PÄIVÄTOIMINTAKESKUS 3.4.2013 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT...3 1.1 Työmaan hallinto...3 1.2 Informointivelvollisuudet...3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta...3 1.4 Asioiden kirjaaminen...3 1.5 Työaikataulu...4

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE

RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus 28.4.2014 1/14 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus URAKKARAJALIITE YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE. Leppävirran kunta Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraus

URAKKARAJALIITE. Leppävirran kunta Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraus URAKKARAJALIITE Leppävirran kunta Kauppilanmäen ylävesisäiliön saneeraus Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (RU), johon kuuluu: - Maanrakennusurakka Putkiurakka (PU), johon

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS KIURUVESI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.02.2014 Pentti Kärki Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

LK Jakotukkikaappi UNI

LK Jakotukkikaappi UNI LK Jakotukkikaappi UNI LK Kaappiläpivienti 25 suojaputkeen, Tuote nro 187 44 83 (Tilattava erikseen) LK Jakotukkikaappi UNI 350, Tuote nro 187 44 77 LK Jakotukkikaappi UNI 550, Tuote nro 187 44 78 LK Jakotukkikaappi

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Vastaanottaja Ylöjärven Vesi Asiakirjatyyppi Urakkarajaliite Päivämäärä 10.4.2016 Viite 1510022118 SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Päivämäärä 10.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 1 LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUSLAITOS URAKKARAJALIITE 3.11.2016 ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN HALLINTO... 3 1.2 INFORMOINTIVELVOLLISUUDET... 3 1.3 TYÖMAAN

Lisätiedot

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Vastaanottaja Sotkamon kunta Asiakirjatyyppi Työturvallisuusasiakirja Päivämäärä 27.1.2017 Viite SOTKAMON KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN Päivämäärä 27.1.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Teemu Heikkinen Juha Hämäläinen

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA

PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 PÄÄLLYSTEPAIKKAUSTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA Tekninen palvelukeskus 20.3.2014 Liite 5 1 YLEISTÄ... 1-1 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1-1 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot