AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO"

Transkriptio

1 AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu

2 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖNSUORITUKSESTA 0.1 Yleistä rakennuskohteesta 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1, Espoo Valmistumisvuosi 1963 rakentamistapa kytkettyjen rivi- ja paritalojen alue, atrium-taloja rakennusten lukumäärä 17 + autokatos kerroksia 1 käytetty rakennusoikeus 3153 kem² tontin pinta-ala m² Atrium-tyyppinen asuntokokoisuus käsittää erillisen piharakennuksen, jossa on sauna- ja varastotilat. Ilmanvaihtojärjestelmä: lämmitysjärjestelmä antennijärjestelmä painovoimainen kaukolämpö, kiertovesipatterilämmitys kaapeli Osittaisia saneerauksia ja hätäkorjauksia. Asukkaat ovat tehneet omia märkätilaremontteja. Talo R on peruskorjattu v. 2009, eikä se kuulu jäljempänä käsiteltäviin työsuorituksiin Suojelukohde Rakennuskohteena on asunto-osakeyhtön linjasaneeraus; vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen tai sukittaminen, märkätilojen sähköasennusten uusiminen nykymääräysten mukaisiksi sekä varaus antenniverkolle. Huom.! Työssä on otettava huomioon, että suuri osa asukkaista asuu asunnoissaan rakentamisaikana Rakennuttaja As Oy Mäkärä c/o Avara Isännöinti Oy / Pekka Piiroinen Lauttasaarentie Helsinki puh fax Projektinjohto Uudenmaan PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY Sami Koskela ekniikantie Espoo Gsm Vaihde fax.i Suunnittelijat, asiantuntijat 2

3 Arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelijan tehtävät Arkkitehtitoimisto Lasse Maaranen Oy Lasse Maaranen Oravannahkatori ESPOO puh Rakennesuunnittelu Suunnittelu GL Oy Juha Laine Mechelininkatu LK Helsinki puh fax LVI-suunnittelu Ins.tsto ETC Oy Ahti Mustapuro Pisteenkaari 4 PL NUMMELA puh fax Sähkösuunnittelu Optomec Oy Jukka Itkonen Kauppakaari 15 PL KERAVA puh fax HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Yleistä / työmaan hallinto Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Rakennuttajan erityisvaatimukset urakoitsijan organisaatiolle on esitetty urakkaohjelmassa. Työmaan käynnistyessä pidetään maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama aloituskokous. kokouksen kutsuu koolle rakennuttaja. Pääurakoitsija vastaa, että työmaan hallinnossa noudatetaan kokouksessa sovittavia periaatteita. 3

4 1.2 Tiedotusvelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoitsijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua toimitettava muiden osapuolten suunnittelua, hankintaa ja asennusta palvelevat tiedot. Urakoitsijan tulee laatia omat asennussuunnitelmansa yhteisesti sovitun aikataulun mukaan ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ja suunnittelijoilla oman alansa asiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa ja hyväksytettävä muutettu toteutustapa työmaan hallinnosta sovittujen periaatteiden mukaisesti. 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohdolle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. Pääurakoitsija nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan johdon välillä. 1.4 Asioiden kirjaaminen 1.5 Työaikataulu Työmaapäiväkirjan pitämisestä vastaa pääurakoitsija. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Kaikki poikkeamiset sopimuksen pohjana olevista piirustuksista, työselityksestä tai erikoisselityksistä on merkittävä päiväkirjaan ja valvojan on ne nimellään vahvistettava sekä viitteessä mainittava rakennuttajan hyväksymisen ajankohta. Sopimuspuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksissa esille tulevat asiat ennakolta rakennuttajan paikallisvalvojalle niin hyvissä ajoin, että sopimuspuolet ja asiantuntijat ovat niistä tietoisia vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen työmaakokousta. Keskinäiset, työmaajärjestelyjä tms. koskevat asiansa ovat urakoitsijat velvolliset sopimaan keskenään pitämissään neuvottelutilaisuuksissa, joihin on kutsuttava mukaan myös paikallisvalvoja. Pääurakoitsijan tulee esittää viimeistään 28 vrk kuluttua urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä työaikataulu, josta selviää rakennustyön tärkeimpien tavoitteiden määräajat ja valmistumisaika. Katso urakkaohjelman kohtaa 5.6. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa 4

5 - yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus) - rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta - teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, säätölaite- ja sähköurakan osalta - LVS-osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset - malliasennusten valmistuminen. Tarkastettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsijat ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksymänä. 1.6 Piirustusaikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajan ja suunnittelijoiden hyväksyttäväksi. Piirustusaikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: - varauspiirustusten kiertoajat - eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille - rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille - urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön - urakoitsijoiden keskinäisten tietojen vaihdon ajankohdat. Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Piirustusaikataulussa mainitsemattomat piirustukset tulee tilata vähintään 2 viikkoa ennen niiden tarvetta. 1.7 Varauspiirustukset (reikäpiirustukset) Varauspiirustusten laadinnassa noudatetaan rakennesuunnittelijan ohjetta. Piirustuksista tulee ilmetä kaikki olemassa oleviin kantaviin rakenteisiin tarvittavat reiät, asennus- ja kuljetusaukot, urat, syvennykset, kiinnitys- ja kannatusteräkset niihin kohdistuvine kuormituksineen tarkoin suuruutta, sijaintia ja tarvitsijaa osoittavine merkintöineen. Nämä piirustukset laatii rakennesuunnittelija. Kalusteiden ja lämpöjohtojen putkireikien tarkat paikat mitoitetaan työmaalla. Reikäpiirustukset laaditaan seuraavan järjestelmän perusteella: Pääurakoitsijan tulee valvoa, että sivu-urakoitsijat merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varauspiirustukset vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. 5

6 Muihin kuin kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät, syvennykset, urat, teräsasennukset yms. on pääurakoitsijan tehtävä työpiirustusten ja ali- tai sivu-urakoitsijan antamien ohjeiden mukaan eikä niitä merkitä varauspiirustuksiin. 1.8 Piirustusten jakelumenettely Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käyttöön urakkaohjelman kohdan 8.2 mukaisen määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista. Piirustukset toimitetaan urakoitsijan ehdottaman ja rakennuttajan ja suunnittelijoiden hyväksymän aikataulun mukaan. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkastamaan ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä piirustuksen laatijalle ja valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Piirustukset, ohjeet ja näytteet, jotka ao. rakennusosia käsittelevissä kohdissa tarkemmin määriteltävällä tavalla kuuluvat urakoitsijan hankittaviksi, tulee esittää kuukautta ennen niiden tarvetta rakennuttajalle ja hänen asiantuntijoilleen hyväksyttäväksi. 1.9 Kokeet ja mallit Sellaiset kokeet ja mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Kunkin työvaiheen alussa tehdään mallisuoritus varsinaisen työn osana. Rakennuttajan hyväksymää mallisuoritusta verrataan jatkossa, mikäli laatutasossa ilmenee poikkeamaa. Ainakin seuraavat mallit tehdään: - suojaseinät ja kulkuaukot niissä. - pesuhuoneen ja kylpyhuoneen lattian purku uusittavissa tiloissa, maanvaraisen lattian purku märkätilan ulkopuolella, mikäli purkaminen joudutaan tekemään (rakenteiden selvittämiseksi). - käyttövesiputkien lattialävistys ryömintätilallisessa asunnossa sekä maanvaraisessa asunnossa. - suihkutilan lattialaatoitus (erikoislaatat ja syvennys). - märkätilojen ja keittiön kaikki LVIS- ja rakennustekniset työt täysin valmiiksi tehtynä (pinta- ja piiloasennus). - asunnon ryhmäkeskuksen ja johtolistojen asennusmallit. - nykyisten lattioiden, seinien ja kattojen paikkaus ja korjaus muutoskohdissa (pääsääntöisesti käsitellään yhtenäiset pinnat kauttaaltaan lähimpään nurkkaan tai saumaan asti huoneselityksen mukaan). 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT JA TYÖMAAPALVELUT 2.1 Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on esitetty piirustuksissa nro Lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköliitäntöjen urakka-aluerajat on esitetty ao. piirustuksissa. 6

7 Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Kohteessa olevien salaojien lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen sekä sähkö- ja puhelinkaapeleiden sijainti on pääurakoitsijan selvitettävä ennen töihin ryhtymistä. Rakennuspaikka luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Muutoksen kohteeksi joutuvat huonetilat tyhjennetään kuitenkin irtokalusteista. Huom.! LVSA-töitä ja niihin liittyviä vähäisiä rakennustöitä tehdään myös tiloissa, jotka eivät kuulu muutosalueisiin rakennusvaiheessa ja joissa asuminen jatkuu rakennustyön aikana. Nämä tilat luovutetaan urakoitsijoiden käyttöön ainoastaan ko työsuorituksen ajaksi ja tästä ajasta ja ajankohdasta urakoitsijan on sovittava rakennuttajan kanssa. Näissä tiloissa on kiinteitä kalusteita, jotka pääurakoitsijan on suojattava siten, että ne eivät pääse vaurioitumaan tai häviämään työn yhteydessä. Pääurakoitsija järjestää kustannuksellaan tarvittavat katselmukset ennen rakennustöiden alkua ja kohteen valmistuttua. Katselmuksiin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat ja niistä laaditaan pöytäkirja. Työmaan tukialueella olevat puut ja pensaat ym. istutukset suojataan tarvittaessa. Mikäli työmaa tarvitsee tonttiin kuulumatonta aluetta, on urakoitsijan sovittava asiasta viranomaisten kanssa. Tarvitsemansa lisäalueet urakoitsijan tulee hankkia käyttöönsä omalla kustannuksellaan. Rakennustyömaalla on pidettävä aloituskatselmus, jossa ovat läsnä rakennusurakoitsija, valvoja ja tilaajan edustaja(t). Katselmuksessa todetaan tontilla oleva tilanne sekä tonttiin rajoittuvat katu- ym. alueet. Lisäksi katselmuksessa todetaan siirtolavojen, varastokonttien ja työmaatilojen sijainti tontilla sekä urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden autopaikat. Urakoitsijan tulee dokumentoida ennen urakan aloitusta kuvaamalla alkutilanne tontilla ja rakennusten ulkopuolella. Urakan edetessä urakoitsija dokumentoi valokuvaamalla taloyhtiön yhteistilat ja huoneistot ennen töiden aloitusta ao. kohteessa. Rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden ja ympäristömuutosten korjaaminen ja saattaminen alkuperäiseen kuntoonsa myös urakka-alueen ulkopuolella kuuluu urakkaan. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyille rakennuttajan sekä tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyminen ennen niiden toteuttamista. Asuminen rakennuksissa tulee jatkumaan rakennustyön aikana. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Täsmennyksenä siihen, mitä asiasta YSE 1998, luku 1 määrää otetaan huomioon seuraavaa: Pääurakoitsija pystyttää kustannuksellaan työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia, työnvalvojan ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille - riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varasto- ja työhuonetilat - rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijan alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu työaikataulun perusteena oleviin henkilömääriin. Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Pääurakoitsija hankkii ja kustantaa työmaalle ilmoitustaulun, johon merkitään rakennuskohteen, rakennuttajan, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden nimet yhdenmukaisin kirjaimin. Kilvelle on saatava rakennuttajan ja tarvittaessa viranomaisten hyväksyminen. Muita mainos- tai nimikilpiä ei työmaalla sallita. Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä tarvittavista työaikaisista liikenne-, varoitus- ym. merkeistä. 2.3 Työnaikaiset asennukset 7

8 Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet (myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön). Pääurakoitsija huolehtii urakka-alueella - työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta - työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä - rakennuskohteen sekä työmaan huoltoon kuuluvien rakennusten kuivattamisesta. Kuivatuksen ja lämmityksen aikana huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta. Tilapäisinä lämmönkehittiminä saadaan käyttää vain viranomaisten hyväksymiä laitteita - työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta - rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten sekä siitä, että pistorasioita on käytettävissä kohtuullisella etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista - kotimaan puheluita varten yhden puhelimen asentamisesta työmaarakennukseen yhteisesti muiden urakoitsijoiden käyttöön työtä koskevissa asioissa sekä yhden puhelimen rakennuttajan valvojan käyttöön - fax- ja sähköpostiyhteyksien hankkimisesta työmaalle - em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen. Kustannukset yllämainittujen velvoitteiden osalta kuuluvat rakennuttajalle niiltä osin kuin töitä tehdään varsinaiseen urakka-alueeseen kuulumattomissa tiloissa. 2.4 Rakennusvälineet Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimille koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. Käytettävien työvälineiden, koneiden, laitteiden ym. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Koska pyritään välttämään vanhojen rakenteiden tarpeetonta vaurioittamista ja istutusten tuhoutumista, on työkoneetkin valittava sen mukaisesti; kaivinkoneen täytyy mahtua metrin levyisestä portista pihalle. 2.5 Telineet ja suojarakenteet Kukin urakoitsija hankkii alle kaksi metriä korkeat siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten silloin, kun pääurakoitsijan yhteiskäyttöön hankkimat telineet eivät ole käytössä. Pääurakoitsijan tulee rakentaa tarvittavat suojarakennelmat pölyn ja melun leviämisen estämiseksi asuinkäytössä oleviin tiloihin, samoin rakennelmat palo- ja henkilöturvallisuuden takaamiseksi. Rakennusalue erotetaan tarvittaessa muista tiloista rakennusajaksi olosuhteiden vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräysten mukaisesti (esim. suojaseinillä tai muoveilla). Varsinkin rakennuspölyn leviäminen märkätiloista ja keittiötilasta asuinhuoneiston muihin tiloihin tulee estää huolella. Suojaseinien ja muovien kiinnitykseen on käytettävä sellaista teippiä, joka ei irroita säilytettävien rakenteiden pinnoista maalia tai lakkaa. Kulku suojaseinien taakse on järjestettävä siten, ettei suojaustaso laske. Pääurakoitsija vastaa tarvittavista suojatoimenpiteistä (esim. pölyn ja roskien leviämisen estäminen rakennuksessa tai tontin ulkopuolelle). Kaikki asbesti- ja märkätilojen purkutyöt tehdään osastoimalla. Em. suojaukset on tehtävä niin, että viranomaiset ja rakennuttaja voivat pitää niitä riittävinä. Ne on esitettävä rakennuttajan edustajalle oma-aloitteisesti. Jos viranomaiset vaativat 8

9 piirustukset suoja- ja tukirakenteista tai telineistä, pääurakoitsija on velvollinen ne hankkimaan ja kustantamaan. Kaikki työmaalle tuodut rakennustarvikkeet pääurakoitsija suojaa kuten sisätiloihin tuoduista seuraavassa RATU-kortistosta lainatussa tekstissä määrätään: Sisätiloihin tulevat rakennustarvikkeet on suojattava likaantumiselta ja kastumiselta kuljetusten aikana peittämällä ne tai suojaamalla kuorma muulla tavoin. Sisätiloihin tulevat rakennustarvikkeet on suojattava lialta ja kosteudelta työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana. Suojauksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Rikkoutuneet suojukset korjataan viipymättä. Materiaalit ja tarvikkeet varastoidaan mahdollisuuksien mukaan sisätiloihin ja niiden välivarastointia vältetään. Varastointiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata valmistajien vaatimuksia. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan asennusvaiheen alkaessa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Pintamateriaalien asennusvaiheen aikana ilman tulee olla puhdasta ja kuivaa eikä ilmaa likaavia työvaiheita saa suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. Työn aikana varmistetaan, että olosuhteet ja alustan suhteellinen kosteus vastaavat suunnitelmien ja materiaalivalmistajien asettamia vaatimuksia. Viranomaisten tai rakennuttajan asettamat viralliset merkkipisteet pääurakoitsija suojaa rakennustyön aikana asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla siten, etteivät ne vahingoitu tai siirry paikoiltaan ja että ne ovat tarvittaessa helposti nähtävissä. Viranomaisten asettamia merkkejä tai vastaavia ei saa siirtää ilman asianomaista lupaa. Asiakirjoissa on määrätty pääurakkaan kuuluvan kasvillisuuden suojauksesta piha- ym. ulkoalueilla. 2.6 Mittaukset Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki mitat rakennuspaikalta. Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet. Pääurakoitsija huolehtii virallisten tarkistus- tai muiden vastaavien mittausten tilaamisesta. Työkohde on varustettava pääurakoitsijan toimesta riittävillä tarkistetuilla mittapisteillä kaikkia niitä tarvitsevia varten. Työmaalla säilytettäviin piirustuksiin merkitään tärkeimpien mittapisteiden sijainti ja niiden asema virallisiin mittapisteisiin nähden. Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. 2.7 Nostot ja siirrot Pääurakoitsija on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttöön työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden käytöstä aiheutuu pääurakoitsijalle ylimääräisiä kustannuksia, on pääurakoitsija oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. 9

10 2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. 2.9 Työmaahuolto ja siivous rakennusaikana Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii työmaan jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Rakennustyömaa on pidettävä hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä poistetaan työkohteesta purku- ja pakkausjätteet sekä sellaiset tarvikkeet, välineet ja suojaukset, joita ei enää tarvita. Lumi ja jää poistetaan viranomaisten, työturvallisuuden ja töiden suorituksen vaatimassa laajuudessa. Rakennusaikaisessa jätehuollossa noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. Rakennusalueen teiden puhtaanapito ja hiekoitus kuuluu pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija huolehtii omiensa lisäksi myös muiden urakoitsijoiden purku- ja pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nro 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaan Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta (tämän voi sopia monella tavalla) Pääurakoitsija vastaa kustannuksellaan rakennustyön aikaisesta vartioinnista. Vartiointi koskee myös rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden tarvikkeiden ja työtilojen vartiointia. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta. Lukitseminen / asuminen? 2.11 Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmönluovutuslaitteita kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että - saa rakennuttajan edustajalta luvan - laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät - laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö - laitteet on luovutettaessa puhdistettu, huollettu ja tarpeellisilta osin korjattu ja uusittu uutta vastaavaan kuntoon. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa: - lämmönjakohuonetta koskevat vaatimukset on esitetty edellä - lämmitys- tai muiden järjestelmien veden vaihtaminen yhtä huuhtelun edellyttämää vaihtamista lukuun ottamatta, saadaan suorittaa osaksi tai kokonaan vain rakennuttajan kulloinkin erikseen antamalla luvalla 10

11 - lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava uusia ja valaisinten puhdistettuja Asuntojen tiloja ei voi ottaa työmaan käyttöön. Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan lupa. 3 TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT Asiat on esitetty työturvallisuusasiakirjassa ja urakkaohjelmassa 4 TYÖMAAN LAATUSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA Kosteudenhallintasuunnitelma Pääurakoitsijan tulee laatia työmaata varten kosteudenhallintasuunnitelma. Noudatettava, ko. asiaa koskeva teksti RATU-kortistossa kuuluu: - Kosteusriskien kartoitus. Kootaan luettelo rakenteista, joiden suunnitteluun ja toteutukseen työmaalla voi liittyä kosteusteknisiä ongelmia. Tämän luettelon perusteella kohteen työnjohto voi valvonnassaan kiinnittää erityistä huomiota näiden rakennedetaljien toteuttamiseen. - Kuivumisaika-arviot. Niille rakenteille, jotka päällystetään kosteusherkillä materiaaleilla, laaditaan kuivumisaika-arviot erilaisissa toteutusolosuhteissa. - Varasuunnitelma aikataulussa pysymiseksi. Mikäli kohteen rakenteiden kuivumisaika muodostuu arvioiden mukaan pidemmäksi kuin suunniteltu toteutusaikataulu edellyttää, valitaan menettelytavat aikataulussa pysymiseksi. - Materiaalien ja tarvikkeiden käsittely. Selvitetään ennakkoon työmaalle tuleva materiaalivirta ja suunnitellaan sen vastaanotto, välivarastointi, suojaus ja siirto asteittain kohteeseen. - Tarpeettoman kastumisen estäminen. Estetään runkorakenteiden ja eristetilojen tarpeeton kastuminen esim. sade- ja sulamisvesistä. Selvitetään ennakolta ne omat muiden urakoitsijoiden työsuoritukset, joihin sisältyy työnaikaisten vesivahinkojen riski. - Kuivumisolosuhteiden järjestäminen. Hyvä kuivuminen edellyttää riittävää ilmanvaihtoa. LVS-urakoitsijoiden kanssa tulee sopia niistä mahdollisista erityistoimenpiteistä, joita kohteen kosteuden hallinta edellyttää. - Kosteudenhallinnan organisointi. Suunnitellaan työmaan kosteudenhallinnan organisointi. Pääperiaate on se, että jokainen huolehtii ja tiedostaa omaan vastuualueeseensa kuuluvat kosteusteknisesti tärkeät seikat. - Kosteusmittaussuunnitelma. Työmaalla laaditaan ennakkoon kosteusmittaussuunnitelma. Suunnitelmassa tulee käydä ilmi mittausten aikataulu, laajuus ja tarvittavien mittauspisteiden sijainti. - Päällystämisperusteet. Kirjataan rakenneosittain (rakenne/ päällyste) päällystettävyyspäätöksen perustana olevat kosteusmittaustulokset ja päällystämisperuste. - Dokumentointi. Huolehditaan siitä, että työmaan kosteudenhallinnan suorittamisesta, poikkeusolosuhteista ja vesivahingoista tehdään dokumentointi tarkoituksen-mukaisessa laajuudessa. Kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 11

12 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelman mukainen toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Vastaanotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee paikalla olla kaikkien urakoitsijoiden edustajien laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin. 5.2 Vastaanoton dokumentointi Urakoitsijan tulee laatia viivytyksettä kaikista vastaanottomenettelyyn sisältyvistä tarkastuksistaan, mittauksistaan ja kokeistaan pöytäkirjat ja toimittaa niistä kopiot muille urakoitsijoille ja rakennuttajalle. 5.3 Vastaanoton kuvaus Laitteiden ja materiaalien ennkkohyväksyntä Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Laite- ja asennustapatarkastukset Rakennuttaja valvoo työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, laitteet, materiaalit, työmenetelmät ym. ovat suunnitelma-asiakirjojen ja ennakkohyväksyntöjen mukaisia. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennakolta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakoitsijalle aiheutuvat velvoitteet on esitetty suunnitelmaasiakirjoissa ja tässä liitteessä. Tarkastukset koskevat erityisesti peitettäviä rakenteita ja niissä olevia asennuksia kuten: - asennukset maassa, alapohjien alla, seinämissä, alakattojen yläpuolella, nousuroiloissa jne. - kosteuden- ja vedeneristykset, lämmöneristykset, palotekniset eristykset - putkien, kanavien ja kaapeleiden seinämälävistykset Tarkastettavia kohteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjoissa määrätyt tarkastukset ja kokeet on tehty hyväksytysti. Viranomaistarkastukset Urakoitsijat ovat velvollisia oma-aloitteisesti huolehtimaan, että kaikki viranomaisten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset pidetään ajallaan. Urakoitsijan tulee ilmoittaa niistä ajoissa rakennuttajalle. Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyötarjousmenettelyä. 12

13 Kukin urakoitsija vastaa omalta osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Urakoitsijan toimintatarkastukset Toimintatarkastusvalmius rakennusurakan osalta. - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi - tekniset tilat sekä alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit ja siivottu LV- järjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteet ja putkistot on asennettu - putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty - nestevirtojen säätölaitteet ja ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asennettu - putkistojen eristystyöt on pääosin tehty - laitteiden sähkösyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä varten - laitteet ja kaapelit on merkitty Sähköjärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoitsijoiden osalta. - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteistot ja kaapeloinnit on asennettu ja kytketty - laitteet kytketty ja viritetty toimintakuntoon - laitteiden sähkönsyötöt varmistuksineen ovat toimintakunnossa - laitteistot ja kaapeloinnit on merkitty 5.4 Toimintakokeet Katso urakkaohjelma Toimintakokeiden edellytykset Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastusten jälkeen ja urakoitsijoiden ilmoitettua kaikkien laitteidensa olevan toimintakuntoisia asuntokohtaisesti, suorittaa rakennuttaja toimintakokeen kyseisissä asunnoissa. Toimintakokeen edellytyksenä on, että seuraavat toimenpiteet on suoritettu: Rakennustyöt - rakennuksen muut tilat saatettu sellaiseen kuntoon, että toimintakoe ja sen jälkeen säätöja viritystyöt voidaan aloittaa; ts. pölyä tuottavat työvaiheet saatettu loppuun ja huonetilat siivottu. Putkityöt - verkosto ja laitteet asennettu lopullisesti - verkosto huuhdeltu ja esisäädetty - eristystyöt pääosin tehty - urakoitsijalle kuuluvat tarkastukset tehty Sähkötyöt - kaikki sähkökeskukset ja johdotukset asennettu niin, että virta tulee pistorasioille, koneille ja valaisimille lopullista kytkentää myöten Toimintakokeiden suoritus Tarkastetaan, että em. toimenpiteet on suoritettu. Tarkastetaan, että ohjelman mukaiset merkinnät on tehty. 13

14 Mikäli vastaanottotarkastuksessa todetaan niin paljon puutteita, ettei rakennuttaja ota vastaan kyseistä urakkaa, suoritetaan urakoitsijan kustannuksella vastaanottotarkastus uudelleen erikseen sovittavana ajankohtana. 5.5 Vastaanoton aikataulu Vastaanoton aikatauluraamit on esitetty urakkaohjelmassa. Rakennusteknisten töiden osalta pitävät rakennuttajan edustajat ennakkotarkastuksen ennen vastaanottotarkastusta. Tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet tulee korjata viipymättä siten, että rakennuskohde voidaan ottaa käyttöön vastaanottotarkastuksessa. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on, että edellä luetellut vastaanottomenettelyyn sisältyvät tarkastukset ja muut velvoitteet on suoritettu ja että niissä havaitut puutteet on korjattu. 5.6 Vastaanoton laitetarkastusten urakkarajat Vastaanottomenettelyssä noudatetaan seuraavia urakkarajoja: Rakennuttaja antaa veden ja sähkön korvauksetta urakoitsijan käyttöön kiinteistön ao. liitäntäpisteestä. Tehotarpeen tulee urakoitsijan selvittää etukäteen, koska sähkötehoa on käytettävissä rajallisesti. Sähkön lämmityskäyttö on kielletty. 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Luovutusasiakirjat Urakoitsijat luovuttavat ennen vastaanottotarkastusta suunnittelijoille käyttö- ja huoltosuunnitelmakansioiden kokoamista varten seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset - viranomaisten leimoilla varustetut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - muovipäällysteiset ja kehystetyt kytkentäkaaviot lämmönjakohuoneen seinälle - käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset piirustukset sekä lisäksi takuutodistukset - esitteet asennetuista laitteista - järjestelmän käyttö- ja operointiohjeet Huolto- ja hoito-ohjeiden sisältö ja esitystapa on määrätty kunkin alan työselostuksessa. 6.2 Käytön opastus Urakoitsijat ja laitetoimittajat toimittavat kirjallisen aineiston, joka perustuu joko em. käyttö- ja huolto-ohjeisiin tai muuhun vastaavaan aineistoon. 6.3 Takuuajan toimenpiteet Kuhunkin urakkaan kuuluvat takuuajan huoltotoimenpiteet on mainittu ao. erikoistyöselostuksissa Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksenmukaisesta kelvollisuudesta takuuaikana sopimuksen mukaan. Sellaiset takuuajan kuluessa ilmenevät puutteet ja viat, jotka haittaavat rakennuksen tai laitteiden käyttöä ja joiden korjaamatta jättäminen edistää rakennuksen tai laitteiden rappeutumista, on urakoitsijan korjattava välittömästi. 14

15 5 VASTAANOTTO 5.3 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: - viemäröintiä ja salaojia - maanvaraiseen alapohjaan tulevia asennuksia eristyksineen ja maanrakenteiden tiivistystä - kosteuden- ja vedeneristyksiä - lämmöneristyksiä, äänieristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä - putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä - säiliöitä - alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä - ruoste- ja muita syöpymissuojauksia - maakaapeliasennuksia - maadoituksia - lattiaan ja piha-alueelle tulevia sähköputkituksia. - lattia ja seinärakenteisiin tulevia lv-asennuksia Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastusten suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että kukin laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettyinä. 5.8 Luovutusasiakirjat 5.9 Loppusiivous Ennen rakennuksen luovuttamista pääurakoitsija puhdistaa rakennuskohteen siten, että se luovutushetkellä on sekä sisältä että ulkoa täysin käyttökunnossa ja ympäristö siistitty. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja menetelmällä. Syövyttäviä aineita ei saa käyttää ilman rakennuttajan suostumusta. Puhdistus muualla kuin urakka-alueilla koskee vain kyseessä olleiden töiden aiheuttamaa puhdistustarvetta. Loppusiivouksen laatutason tulee täyttää kaupungin siivoustoimen asettamat vaatimukset. Loppusiivouksen yhteydessä on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: - lattiat puhdistetaan tai pestään lattiapäällysteen valmistajan ohjeen mukaan - saniteettikalusteet, venttiilit, lattiakaivot ja hajulukot puhdistetaan - heloitukset puhdistetaan, saranat ja lukot öljytään - ikkunat ja lasiovet ja -seinät pestään - sähkölaitteet puhdistetaan Pääurakoitsija puhdistaa kaikki paikoilleen jäävät, samoin uudelleen asennettavat valaisimet ulkopuolelta. Heijastimet ja häikäisysuojat puhdistaa sähköurakoitsija. Uudet valaisimet pääurakoitsija puhdistaa samoin ulkoa. - Pääurakoitsija puhdistaa kalusteet (myös sisältä) sekä varusteet, koneet ja laitteet. 15

16 7 PÄÄURAKOITSIJALLE MUIDEN TÖISTÄ AIHEUTUVAT VELVOITTEET 7.1 Varaukset Reiät ja syvennykset Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, pääurakoitsija hankkii syvennys- ja läpäisymuotit ja suorittaa niiden sovituksen ja asennuksen sekä tekee urat, syvennykset ja reiät uusiin ja vanhoihin rakenteisiin sekä varsinaisella urakka-alueella, että sen ulkopuolella. Tämä koskee sekä heti käyttöön tulevia että ns. varareikiä. Samoin väliseinä- ja koolausrankoihin tulevia reikiä (mm sähköputkia varten) Asennus- ja kuljetusaukot Pääurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Kuljetusaukolla tarkoitetaan esim. uutta sisäänkäyntiä ryömintätiloihin rakennuksen ulkopuolelta. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Pääurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmaa noudatetaan Läpivientien sovituskappaleet ja aukkojen sulkeminen Pääurakoitsija sijoittaa putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinässä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostesuojatut holkit, tai näitä varten jätetään jälkivalu- ja jälkimuurausaukot. Holkkien hankinta kuuluu ao. urakoitsijalle. Halkaisijaltaan 50 mm ja sitä suuremmat sähkökaapeleiden läpivientiputket hankkii kuitenkin pääurakoitsija. Läpäisykohdan veden- tai kosteudeneristys kuuluu pääurakkaan. Pääurakoitsija suorittaa aina läpäisykohdan sulkemisen ja viimeistelyn ja asentaa ao. urakoitsijan toimittamat peitelevyt ja -laipat. Rakennusaikaiset aukot on tehtävä siten, että ne ovat helposti suljettavissa. Asennustyön kestäessä ja päättyessä tulee pääurakoitsijan tarkistaa, että kaikki putkien ja sähköläpimenojen aukot ennen peittävien verhousten, kalusteiden tms. asentamista on suljettu. LV-asennuksia varten tehtyjen lävistysten sulkeminen kuuluu pääurakkaan. Betonirakenteissa olevat pienet aukot suljetaan sementtilaastilla, suuret jälkivalulla tai - muurauksella. Putkien ympärillä olevat putkihylsyt juotetaan sementtilaastilla kiinni lävistettävään betonirakenteeseen ja, ellei saumaa näin saada pysyvästi tiiviiksi, se tiivistetään tiivistemassalla. Levyrakenteissa voidaan pienet aukot sulkea pelkästään joustavalla tiivistemassalla, suurissa käytetään myös seinän rakennetta vastaavaa rakennetta. Jos sulkemiseen käytetään betonia tai muuta massaa, on huolehdittava, että lävistävä rakennusosa pystyy liikkumaan, jos siihen on tarvetta (esim. lämpölaajenemisliike). Vedeneristysten lävistykset tiivistetään kosteuden ja vedenpitäviksi. Osastoivissa rakenteissa sulkeminen on aina suoritettava niin, että se täyttää viranomaisten vaatimukset (myös tiivistyksen osalta). Aukkojen sulkeminen on tehtävä tarkoituksenmukaisessa työvaiheessa, jotta tiivistyksestä tulisi moitteeton. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota vaikeissa kohdissa olevien aukkojen sulkemiseen ajallaan. Sellaisia ovat esimerkiksi pystyputkien, sekä pystykanavien ja ylä-, välija alapohjien väliset aukot, lattialla kulkevien kanavien alustat, suurissa ryhmissä kulkevien kanava- tai putkiryhmien välit. Putkien, ilmastointikanavien kannakkeiden ym. vastaavien paikallaan pysymisestä aukkojen sulkemisen aikana vastaa ko. LVS- tai muu ko. urakoitsija Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: 16

17 - rakennusosan yhteydessä tehtävät tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet kuuluvat ko. rakennusosan tekevän urakoitsijan tehtävään ja jälkikiinnitykset sitä tarvitsevan urakoitsijan tehtävään (tai suoritusvastuuseen) - milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, (esim. ryömintätilassa) laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi. 7.2 Jälkipaikkaus Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: - Rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin pääurakoitsijalle. - Kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Pääurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormitusta. - Tarvikkeet kiinnitetään rakennusosiin siten, että työn tulos lujuuden, tiiveyden, ulkonäön ja muiden ominaisuuksien osalta vastaa ympäröivälle rakennusosalle asetettuja vaatimuksia. Näkyviin jäävien laitteiden kiinnityskappaleiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne vastaavat näkyvän asennuksen vaatimuksia. - Veden- ja kosteudeneristysten läpi ulottuvat kiinnitykset on tehtävä siten, että kosteudenja vedeneristys ei huonone kiinnityskohdassa. - Naulojen, niittien, ruuvien ja pulttien ym. kiinnikkeiden apuosineen on oltava kupariin liittyvinä kuparia tai messinkiä ja muualla kuumasinkittyjä, ellei erikseen ole muuta määrätty. Peltien, paneeleiden ym. pintaverhousten kiinnitysnaulat ovat aina ilman eri mainintaa kampanauloja, ulkona kupariin liittyvänä kuparia ja muualla haponkestävää tai kuumasinkittyä terästä. Sisällä kuivissa tiloissa kiinnikkeet voivat olla sähkösinkittyjä, ellei erikseen muuta ole määrätty. Ruostumattoman teräksen tulee olla laatua AISI 304 ja messingin MS-80. Kahden tai useamman metallin ollessa kyseessä on kiinnikkeen aine valittava niin, että sähkökemiallista syöpymistä ei pääse tapahtumaan. - Proppaustöissä käytetään erikseen sovittavia tulppia tai tulppamassaa. Kiinnikkeiden mallista on sovittava suunnittelijan kanssa, ellei niitä ole yksiselitteisesti määrätty (ruuvien kannat ym. vastaavat). Metallien ja muovien kiinnityksissä on kiinnikereijissä ja saumoissa otettava huomioon lämpölaajenemisen aiheuttama liikkuminen (100 C-asteen lämpötilaeron mukaan ulkona ja sisällä 30 C-asteen mukaan - putkijohdoissa kuitenkin järjestelmän vaatimuksen mukaan). Kosteuden muutoksista aiheutuva liike on otettava huomioon kaikissa vähänkin hygroskooppisissa aineissa (puu, Luja-levy ym. vast.). Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteet tehnyt urakoitsija. Paikkaustavalle on saatava rakennuttajan ja arkkitehdin hyväksyminen. Mikäli jälkipaikkauksen ei voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta, vaan se on aiheutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. 7.3 LVS-laitteiden merkinnät Kaikki LVS-laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitetty erikoistyöselostuksissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 17

18 7.4 Rakennusurakoitsijan työt ja velvoitteet muista urakoista Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä kohdissa edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi pääurakoitsijalle kuuluvat jäljempänä mainitut muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin ja -hankintoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa muiden urakoitsijoiden kanssa.. Purkutyöt ja niiden jakautuminen on selostettu rakennusselostuksessa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita omia toimenpiteitään varten Yleiset velvoitteet Kyseessä on kokonaisurakka, Tämän vuoksi urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteita koskevat urakkarajat ovat ohjeellisia. Rakennusurakoitsijalle kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet: - maanrakennustyöt, jotka aiheutuvat maahan upotettavista laitteista ja asennuksista (myös rakennusalueen ulkopuolella) - routaeristykset suunnitelmien mukaan - rst-koteloinnit (esim. suihkusekoittajien kytkentä- ja jakojohtojen asennuskotelointi suihkutiloissa sekä jakotukkien kotelot) - - lisätukien, koolausten tms. tekeminen rakenteisiin asennusten, kalusteiden ja varusteiden kiinnitystarpeen mukaan - luukkujen ja helposti avattavien osien tekeminen alakattoihin, hormeihin yms. peiterakenteisiin puhdistus- ja tarkastusluukkujen, venttiilien, tuntoelimien, jakorasioiden yms. kohdalla. - muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden toimittamien luukkujen, kehysten, säleikköjen yms. kiinnittäminen rakenteisiin piirustusten ja ao. urakoitsijoiden ohjeiden mukaan näistä aiheutuvine rakenteiden vahvistuksineen - säiliöiden, kojeiden, laitteiden tms. teräsbetoni- ja puualustojen teko ao. urakoitsijan, erillisurakoitsijan tai -hankkijan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Jos näihin liittyy tärinänvaimentimia, niiden hankinta kuuluu ao. urakkaan. Teräsrakenteisten alustojen teko kuuluu laitteen toimittajalle, ellei toisin mainita - rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä - sähköliesien, astianpesukoneiden ja jääkaappien siirtäminen asunnoissa/huoneistoissa - vastuu siitä, että kaikki piirustusten mukaiset kehykset ja holkit ovat paikoillaan ja oikeisiin paikkoihinsa kiinnitettyinä betonista ja muuraamalla tehtävien kaivojen, kanavien, hormien ja muiden vastaavien rakenteiden valmistaminen - huolehtiminen, että kulkutiet ovat vapaat kuorman purkauspaikalta ao. huonetiloihin Aputyöt - velvollisuus antaa rakennustyömaalla jonkin urakoitsijan tai rakennuttajan sitä halutessa omakustannushinnan mukaan laskettua korvausta vastaan apua esineiden siirtämisessä asennuspaikalle. Kuitenkin urakka-asiakirjoissa esiintyvät, kaikki rakennuttajan hankintaan 18

19 kuuluvat esineet ja muiden urakoitsijoiden esineistä yli 50 kg painavat pääurakoitsijan tulee siirtää korvauksetta - asennettujen laitteiden, kalusteiden, kaapeleiden ja sähkökojeiden, kanavien sekä putkistojen yleissuojaus rakennusselostuksessa kuvatulla tavalla. Erikoissuojaukset kuuluvat ao. urakoitsijalle. - nostot ja haalaukset tämän urakkarajaliitteen eri kohdissa luetellussa laajuudessa. - siivous ja asennettujen laitteiden jälkipuhdistus ennen rakennuksen luovutusta sekä loppusiivous materiaalivalmistajan ohjeiden mukaan, ks. kohdat 2.6 ja yli 3 m:n korkuisten kiinteiden tai siirrettävien telineiden hankinta, pystytys ja siirrot niitä tarvitsevan urakoitsijan tai rakennuttajan käyttöön Putkiurakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi pääurakoitsija - tekee kiinteiden putkien suojaukset rakennusselostuksessa määritetyllä tavalla ja LVIsuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - liittää putkiurakoitsijan toimittamat holkit, lattiakaivot yms. kosteus- ja vesieristyksiin suunnitelmien mukaisesti niin, että vuotoja ei pääse syntymään, - hankkii ja asentaa tarkastusluukut putkitiloihin suunnitelmien mukaisesti - tekee LV-kalusteiden tarvitsemat lisätukirakenteet sekä putkien tarvitsemat reiät kevyisiin väliseiniin ja niiden rankoihin - varustaa viemärit palon- ja ääneneristeillä sekä suojauksilla suunnitelmissa erityisesti osoitetuissa kohdissa - tekee putkistojen ja laitteiden verhoukset ja peiterakenteet sisäkatto- ja työpiirustusten ja arkkitehdin ohjeiden mukaisesti - tekee viemäreiden ja tuuletusjohtojen vesikaton ja ulkotasojen lävistykset juurisuojuksineen ja tiivistyksineen - tasaa alustat lattiaan tai seinään kiinnitettäviä kalusteita varten - kiinnittä putkiurakoitsijan / rakennuttajan hankkimat altaat tasoihin tai seinään - suorittaa putkieristyksien ja putkien maalaustyöt maalaustyöselityksen mukaisesti niiltä osin kuin ne eivät sisälly valmiiksi maalattuna LV-urakoitsijan hankintaan - tekee sisäpuoliset viemärikaivot sekä asentaa niiden kannet ja kehykset, jotka putkiurakoitsija toimittaa - huolehtii tarvittavasta putkien työnaikaisesta ylimääräisestä suojauksesta jäätymistä tai kolhiintumista vastaan Ilmanvaihtourakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet IV-urakkaa ei ole Sähköurakasta erikseen aiheutuvat työt ja velvoitteet Edellä lueteltujen yleisten velvoitteiden lisäksi pääurakoitsija - puhdistaa ja maalaa ennen kojeiden ja johtojen asentamista sähkötilat ja tilat, joissa asennukset tehdään pintatyönä 19

20 - tekee puhtaaksimuurattuihin harkkoseiniin sähköroilot. - tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti - maalaa näkyviin jäävät rakenteidenlävistysholkit ja -suojalevyt sekä sähköputket ja ulkona sähkörasiat ja pintajohdot kiinnikkeineen - asentaa sähköurakoitsijan toimittamat suojakourut ja merkkinauhan (nauha tulee 0,2-0,4 m:n syvyyteen maanpinnasta) - tekee alakattoihin tulevia pistorasioita ja valaisimia tms. varten aukot (myös akustisiin täytteisiin) ja asennusalustat - toimittaa hankintaansa kuuluvien sähkökojeiden teho- ja kytkentätiedot riittävän aikaisessa vaiheessa sähköurakoitsijan ja -suunnittelijan käyttöön työkuvien tekoa varten. Hankintaa ei saa suorittaa ennen kuin sähköurakoitsija ja -suunnittelija ovat tarkastaneet ko. laitteen soveltuvuuden rakennuksen sähköjärjestelmän osaksi - hankkii ja asentaa sähkösuunnitelman mukaiset kaapeleiden läpivientiputket perustuksissa. Halkaisijaltaan 50 mm pienemmät putket hankkii sähköurakoitsijat - tekee rasioiden alustat puurankaseinissä (teräsrankaseinissä alustoja ei tule, vaan sähköurakkaan kuuluu rasioiden sovituskappaleiden ja mahdollisen korokerenkaan hankkiminen) - Valvoo, että rasiat asennetaan seinä- ja kattopinnan tasoon ja huoneiden välisissä seinissä eri kohdille niin, että äänen eteneminen rasioiden kautta on estetty - Ottaa huomioon toimittamissaan laitteissa asennuspaikan aiheuttamat vaatimukset laitteiden kotelointiluokkaan - Tekee rakenneaineiset koteloinnit piirustusten ja työmaalla asennettujen ohjeiden mukaisesti - Tekee seiniin, lattioihin ja kattoihin rasioita ja johtoja varten urat ja syvennykset sekä asentaa rasioiden kiinnitysalustat levyrakenteisiin seiniin. Pääurakoitsija on velvollinen valvomaan, että rasiat asennetaan katto- ja seinäpintojen tasoon - Antaa sähköurakoitsijalle tarkan selvityksen alakattojen rakenteesta ja kiinnitystavasta eri tiloissa - Tekee urakkaansa kuuluvat purkutyöt yhteistyössä sähköurakoitsijan kanssa sen jälkeen kun sähköurakoitsija on tehnyt asennukset jännitteettömiksi ja merkinnyt säilytettävät ja suojattavat asennukset. Sähköasennusten purkutyöt sähkötiloissa ja teknisissä tiloissa suorittaa sähköurakoitsija. - Vahvistaa uusissa väliseinissä rungon ja tekee kiinnitysalustat sähkökeskuksia ja -kojeita varten - Täyttää käytöstä poisjäävät kojerasiat - Suojaa nykyiset käyttöön jäävät asennukset työmaa-aikaiselta vahingoittumiselta - Huolehtii purattavien ongelmajätteitä sisältävien sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden toimittamisesta ongelmajätelaitoksille. Tällaisia ovat mm loistelamput ja elohopeareleet - Tekee upotusroilot ym. sähköputkituksia varten ja roilojen jälkipaikkaus, sähköurakoitsija merkitsee roilot - Sulkee ja tiivistää käytöstä pois jäävät läpimenoputket 20

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/15 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU KKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 U R A K K A R A J A L I I T E 22.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie LAITILA HANKE 2 / 2017

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie LAITILA HANKE 2 / 2017 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie 5 23800 LAITILA HANKE 2 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN HALLINTO...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ. URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ. URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVI-URAKKA SÄHKÖ- JA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE. 26.6.2015 versio 1.2

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE. 26.6.2015 versio 1.2 RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE 26.6.2015 versio 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika

Asunto-osakeyhtiö: Valvoja tarkastaa tehdyn työn ja tekee siitä tarkastuspöytäkirjan sekä dokumentoi työn. Töiden aloitus on ja arvioitu kestoaika ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUKAINEN ILMOITUS TEHTÄVISTÄ KUNNOSSAPITOTÖISTÄ MUUTOSTÖISTÄ Asunto-osakeyhtiö: Huoneistossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä on esitetty toimenpiteet liitteenä olevassa neljäosaisessa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA 1 PÄIVÄTOIMINTAKESKUS 3.4.2013 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT...3 1.1 Työmaan hallinto...3 1.2 Informointivelvollisuudet...3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta...3 1.4 Asioiden kirjaaminen...3 1.5 Työaikataulu...4

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus 28.4.2014 1/14 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus URAKKARAJALIITE YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖT TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE. Kårkulla Samkommun. Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA 1.12.

URAKKARAJALIITE. Kårkulla Samkommun. Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA 1.12. URAKKARAJALIITE Kårkulla Samkommun Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 3 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT 5 3 TYÖMAATOIMINNOT

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 23.2.2015, Heikki

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot