URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN"

Transkriptio

1 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

2 Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN RAKENNE URAKAN SISÄLTÖ Pääurakka Työmaan johtaminen Työmaan palvelut Rakennustekniset työt Putkiurakka Muut putkiurakkaan kuuluvat työt Ilmanvaihtourakka Muut ilmanvaihtourakkaan kuuluvat työt Sähkötyöt Turvajärjestelmätyöt Muut sähköurakkaan kuuluvat työt Säätö- ja valvontalaiteurakka Muut säätö- ja valvontalaiteurakkaan kuuluvat työt Tilaajan erillisurakat Tilaajan hankinnat... 7

3 Sivu 3/7 1. ASIAKIRJAN RAKENNE Tässä asiakirjassa kuvataan kunkin urakan sisältöä erikseen. Tämä asiakirja liitetään yhdenmukaisena kaikkiin sopimuksiin. 2. URAKAN SISÄLTÖ 2.1 Pääurakka Työmaan johtaminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtamiseen kuuluvat: Työmaan hallinto ja johto Päätoteuttajan velvollisuudet, kuten työmaakokouksien järjestäminen, työmaapäiväkirjan ylläpitäminen sekä työturvallisuudesta huolehtiminen Työaikataulun tekeminen yhteistyössä tilaajan, suunnittelijoiden sekä muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa Töiden järjestely, koordinoiminen ja yhteensovitus Työmaan palvelut Työmaan palveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaan palveluihin kuuluvat tämän asiakirjan kohdassa 3 mainituin rajauksin: Työnaikaisten rakenteiden ja asennusten tekeminen Mittausavun antaminen Rakennusalueen järjestäminen ja ylläpito Vartioinnin järjestäminen Suojaus- ja varastointiavun antaminen Työmaahuolto-, siivous- ja jätteiden käsittelyavun antaminen Nosto-, siirto- ja telineavun antaminen Työmaatilojen hankkiminen ja pystyttäminen Käyttöenergian ja aineen järjestäminen ja niiden kustannuksista vastaaminen Loppusiivous Rakennustekniset työt Rakennusteknisiin töihin kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt rakennustyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. Töihin kuuluvat lisäksi seuraavat erityiset velvoitteet: Omiin hankintoihin ja urakoihin sisältyvien sekä tilaajan hankintojen toimitusten vastaanotto ja asentaminen paikoilleen, mitä ei erikseen ole mainittu kuuluvaksi sivu-, tai erillisurakoitsijalle tai tilaajan hankintaan.

4 Sivu 4/7 Kaikkien muuraus-, betoni-, rappaus-, kirvesmiehen-, kosteus-, vedenpaine- ja puusepäntöiden suorittaminen rakennuspaikalla muiden urakoitsijoiden töiden yhteydessä erikseen sovittavassa järjestyksessä. Ilmastointilaitteiden käytön, huollon, tarkastuksen ja viranomaisten vaatimien käyntiteiden tekeminen portaikkoineen suunnitelmien mukaan Sisätiloihin tulevien putkiurakoitsijan toimittamien kaivonkansien päällystäminen lattiamateriaalilla. Kaikkien sähkötilojen valmistumisesta huolehtiminen riittävän ajoissa sähköurakoitsijan asennuksia varten sekä siitä, että tilat, joissa asennukset tehdään pintatyönä, tulevat puhdistetuiksi ja maalatuiksi riittävän ajoissa ennen kojeiden ja johtojen asentamista. Jouduttaessa suorittamaan kaapeliasennuksia ennen varsinaista maalausta on johtimien asennuspaikat maalattava. Piiloon jäävien teräspintojen (esim. laskettujen kattojen taakse jäävät teräsputket ja muut teräspinnat, kattojen kannatusteräkset yms.) puhdistaminen ja korroosionestokäsittelyn tekeminen Kiinteiden putkien suojauksien tekeminen Rakennusaineisten ilmastointikanavien tekeminen lämpö-, ääni- ja paloeristyksineen sekä niiden puhdistaminen ja pintakäsittely ennen käyttöönottoa. Laipallisten Cu-rakenteisten läpimenoputkien asentaminen sähköjohtoja varten vesieristettyihin rakenteisiin LVISA-piirustuksissa erikseen esitetyt rakennusteknisten töiden urakoitsijalle kuuluvat työt Palokatkojen teko ja suunnittelu, palotekniset tiivistämiset läpivienneissä Maarakennustyöt, putkikaivantojen teko Kaapeliojien kaivuu- ja täyttötyöt, kaapeliojan pohjalle 100mm kivetöntä hiekkaa, kaapeleiden alkutäyttö (n. 200mm) kivettömällä hiekalla, lopputäyttö kaivuumailla Kaapelivaroitusnauhan ja kaapelisuojakourujen asennus Kaapelisuojaputkien ja kaapelikaivojen hankinta ja asennus Valaisin- ja autolämmityspylväiden pystytys, valmisperustat sähköurakassa Rakennuksista ulos asennettavien suojaputkien hankinta ja asennus, putkikoon ollessa 50mm Lattiakanavien teko kansineen rakennesuunnitelmien mukaan Rakennuksesta ulos asennettavien kaapelisuojaputkien tiivistäminen kaapeliasennusten jälkeen siten, ettei putkista pääse vettä rakennuksen sisälle Tekee toimittamiinsa kalusteisiin tarpeelliset aukotukset, kiinnitysalustat ja johtotiet sähköasennuksia varten erikoispiirustusten ja sähköurakoitsijan antamien ohjeiden mukaisesti

5 Sivu 5/7 Asentaa kiinteisiin alakattorakenteisiin tehdastekoiset, saranalliset luukut, koko 400x400 kaapelihyllyjen yhteyteen 4 m:n välein, jotta hyllyreitit ovat myöhemminkin käytettävissä jälkiasennuksia varten. Lisäksi luukkuja asennetaan aina kohtiin joissa kaapelihylly lävistää rakenteen esim. seinän, välipohjan, palkin tai muun vastaavan Kulunvalvontaovien oviympäristön laitehankinnat ja asennukset ovien periaatepiirustuksien mukaisesti. hankkii ja asentaa kanaville, kanavaosille ja päätelaitteille suojaksi Finnhall HALF sääsuojan leveys 9 m, korkeus 4,5 m ja pituus 12m sääsuojaan hankitaan lumituet. Sääsuojan alustan täytyy olla pölyämätön 2.2 Putkiurakka Putkityöt sisältävät: suunnitelmien mukaiset putkityöt pattereiden ja niiden kannakkeiden irrotus ja uudelleenasennus kertaalleen maalaustöitä varten sisä- ja ulkopuolisten viemärikaivojen suojaus väliaikaisin kansin ja viemäreiden puhdistus rakennusjätteistä ennen käyttöönottoa lämmitysverkkojen ilmaus säätölaiteurakoitsijan toimittamien säätöventtiilien asentaminen putkistoon rakennusautomatiikan edellyttämät putkistojen anturitaskut vesimittareiden pulssielimet ilmastointikojeiden lämmityspattereiden vesivirtojen säätö iv- urakoitsijan ohjeiden mukaan muovikaivot kansistoineen Muut putkiurakkaan kuuluvat työt Edellä mainittu esitys ei ole putkiurakan sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan putkiurakkaan kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt putkityöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 2.3 Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtotyöt sisältävät: suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt koneiden, puhaltimien, kanavien ja päätelaitteiden puhdistaminen vaaditun puhtausluokan tasoon ennen toimintakokeita (työaikaiset tulpaukset) huippuimureiden ja ulospuhallushajoittimien tehdasvalmisteisten vesikattoläpivientien toimittaminen työmaalle

6 Sivu 6/ Muut ilmanvaihtourakkaan kuuluvat työt Edellä mainittu esitys ei ole ilmanvaihtourakan sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan ilmanvaihtourakkaan kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt ilmanvaihtotyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 2.4 Sähkötyöt Sähkötyöt sisältävät: suunnitelmien mukaiset sähkötyöt kaikki sähkökaapeloinnit, ellei muissa asiakirjoissa toisin mainita. alle 230 V jännitteisten järjestelmien kaapeloinnit tehdään toimittajien antamien johtokaavioiden, piirikaavioiden sekä kytkentä- ja hälytyspistekaavioiden mukaisesti. Johdot kuoritaan ja vedetään kojeiden holkkitiivisteiden läpi sekä kytketään ryhmäkeskuksissa kaikkien yli 230 V jännitteisten kaapelien kytkentä urakoitsija tarkistaa laitteiden lopulliset paikat ja tehot ennen asennustöiden alkua ao. urakoitsijoilta sekä edellisten pohjalta tarkistaa ryhmäjohtojen mitoituksen ja määrän urakoitsija osallistuu LVI-, säätö- ja valvontaurakoiden tarkistuksiin silloin, kun tarkastuksen kohteina ovat laitteiden toimintakokeet, kaukoohjauksien, säätölaitteiden tai hälytyksien kokeilu tai näiden urakoiden vastaanotto urakoitsija asentaa ja kytkee piirustuksissa esitetyssä laajuudessa LVIlaitteiden vaatimat ohjauskytkimet ja/tai ohjauspainikkeet urakoitsija sopii LVI-urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten paikoista sekä yhteisestä merkitsemistavasta kojeluettelon mukaisesti. Milloin em. tuntoelimet sijaitsevat muualla kuin IVkonehuoneissa, on näistä luetteloissa ja kaavioissa paikkatieto tekee elementteihin tulevien sähkö- ja telerasioiden ja putkitusten elementtipiirustukset Turvajärjestelmätyöt Sähköurakkaan kuuluvat seuraavat turvajärjestelmätyöt suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti: kulunvalvontajärjestelmä videovalvontajärjestelmä Muut sähköurakkaan kuuluvat työt Edellä mainittu esitys ei ole sähköurakan sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan sähköurakkaan kuuluvat myös muut suunnitelma-asiakirjoissa esitetyt sähkötyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin.

7 Sivu 7/7 2.5 Säätö- ja valvontalaiteurakka Säätö- ja valvontalaitetyöt sisältävät: suunnitelmien mukaiset säätö-, ja valvontalaitetyöt toimittaa koneiden sekä niihin liittyvien käyttö-, ohjaus-, säätö- ja hälytysjärjestelmien johdotus- ja kytkentäpiirustukset sähköurakoitsijalle ja tilaajalle kaikkien järjestelmään sisältyvien mittausantureiden asentaminen. Putkistojen anturitaskut eivät kuulu urakkaan putkistojen säätöventtiileiden toimittaminen putkiurakoitsijalle kaikkien alle 230 V jännitteisten kuuluvien kaapeleiden kytkentä toimittamiinsa laitteisiin urakoitsija antaa asennusohjeet ja tarkat paikat putkistoihin liitettävistä laitteista toimittaa lämmönjakokeskuksen valmistajalle toimittamaansa järjestelmään tarvittavat komponentit asennettavaksi Muut säätö- ja valvontalaiteurakkaan kuuluvat työt Edellä mainittu esitys ei ole säätö- ja valvontalaiteurakan sisällön tyhjentävä kuvaus, vaan säätö- ja valvontalaiteurakkaan kuuluvat myös muut suunnitelmaasiakirjoissa esitetyt säätö- ja valvontalaitetyöt, joita ei ole nimenomaisesti sisällytetty muihin urakoihin. 2.6 Tilaajan erillisurakat 2.7 Tilaajan hankinnat rakennusautomaatiourakka teknisentyön kone - ja laitehankinnat, asennustyöt rakennusurakassa, liitännät LVIS-urakoissa Rovaniemi Insinööritoimisto H. Kylmänen Ky

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D3213 31.8.2009 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN...

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot