EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS"

Transkriptio

1 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE

2 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI HALLINTOJÄRJESTELYT YLEISTÄ INFORMAATIOVELVOLLISUUDET ASIOIDEN KIRJAAMINEN TYÖAIKATAULU PIIRUSTUSAIKATAULU VARAUSSUUNNITELMAT URAKOITSIJAN ASENNUSPIIRUSTUKSET PIIRUSTUSTEN JAKELUMENETTELY VALVONTA TYÖMAAJÄRJESTELYT RAKENNUSALUE TYÖNAIKAISET RAKENTEET TYÖNAIKAISET ASENNUKSET RAKENNUSVÄLINEET TYÖMAAHUOLTO TYÖMAATOIMINNOT MITTAUKSET KOKEET JA MALLIT VARTIOINTI VARASTOINTI RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ VARAUKSET JA MERKINNÄT YLEISTÄ REIÄT JA SYVENNYKSET ASENNUS- JA KULJETUSAUKOT LÄPIVIENTIEN SOVITUSKAPPALEET TARTUNNAT, KIINNIKKEET JA KANNAKKEET JÄLKIPAIKKAUS LVISA -LAITTEIDEN MERKINNÄT JOHTOKARTOITUS VASTUU VASTAANOTTO YLEISTÄ VASTAANOTON AIKATAULU TEKNISET TARKASTUKSET URAKOITSIJOIDEN TOIMINTATARKASTUKSET TOIMINTAKOKEET SÄÄTÖ JA MITTAUKSET KOEKÄYTTÖ LAITETARKASTUSTEN URAKKARAJAT LUOVUTUSASIAKIRJAT LOPPUSIIVOUSOHJE KÄYTTÖÖNOTTO... 27

3 6.1 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET KÄYTÖN OPASTUS TAKUUAJAN TOIMENPITEET PÄÄURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET MUISTA URAKOISTA YLEISTÄ PUTKIURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET ILMANVAIHTOURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOTÖISTÄ AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOLLISUUDET PUTKI- JA ILMANVAIHTOURAKOITSIJOIDEN TYÖT JA VELVOITTEET SÄHKÖURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJAN TYÖT JA VELVOITTEET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA AIHEUTUVAT VELVOITTEET PÄÄURAKOITSIJAN SEKÄ PUTKI- JA SÄHKÖURAKOITSIJOIDEN VELVOLLISUUDET RAKENNUTTAJAN HANKINNOISTA /44

4 4/44 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde ja sijainti Rakennuskohteen nimi: Ehnroosin koulu, peruskorjaus Osoite: Nordenskiöldintie 2, Mäntsälä Kortteli: 600 Tontti: 1 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Yleistä Työmaan hallintojärjestelyistä vastaa pääurakoitsija. Tämän on laadittava hallinnosta organisaatiokaavio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet. Ennen työn aloitusta pidetään rakennuslain tarkoittama aloituskokous, jonka kutsuu koolle pääurakoitsija. Urakka-asiakirjoissa käytetyt kirjainlyhennemerkinnät, jotka osoittavat tehtävän suorituksesta tai kustannuksista vastaavan osapuolen, ovat seuraavat: TIL ARS RAS LVS SHS SIS Tilaaja Arkkitehtisuunnittelija Rakennesuunnittelija Lvi-suunnittelija Sähkösuunnittelija Sisustussuunnittelija RU SUU ERU IU PU SU AU PPU Pääurakoitsija (rakennusurakoitsija) Sivu-urakoitsija, alistettu Erillisurakoitsija, alistamaton sivu-urakoitsija Ilmanvaihtourakoitsija Putkiurakoitsija Sähköurakoitsija Rakennusautomaatiourakoitsija Purunpoistourakoitsija (sisältyy IU:n töihin) 1.2 Informaatiovelvollisuudet Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua myös muiden osa-alueiden suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn suorittamisen kannalta on välttämätöntä. Kunkin urakoit-

5 5/44 sijan on riittävän ajoissa ennen toimituksensa alkua hyväksytettävä rakennuttajalla ja suunnittelijoilla laitteidensa asennussuunnitelmat ja laitetoimittajat. Mikäli suunnitelmat ovat ristiriitaisia tai työjärjestys aiheuttaa toiselle haittaa, on tästä neuvoteltava toisen osapuolen kanssa sekä asiasta on ilmoitettava tilaajalle. Pääurakoitsijan oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja aikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä. Pääurakoitsija nimeää työnjohtajan hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä rakennus- ja aputöitä ja toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä. 1.3 Asioiden kirjaaminen Pääurakoitsijan pitämään työmaapäiväkirjaan merkitään mm. rakennustyön ja tärkeimpien työsuoritusten aloittaminen ja lopettaminen, sääolosuhteet, mittaukset, tarkastukset ja kokeet tuloksineen, muistutukset, sopimukset ja päätökset, työhäiriöt ja muut tapahtumat, joilla on merkitystä rakennustyölle. Tapahtumat katsotaan tulleen rakennuttajan tietoon silloin, kun rakennuttajan valvoja on kuitannut päiväkirjan. 1.4 Työaikataulu Pääurakoitsijan tulee olla kiinteässä yhteistyössä ja laatia työaikataulu muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: rakennus- ja muiden urakoitsijoiden työt sekä rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee ilmetä yksityiskohtaisina nimikkeinä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa. yhtä tai useampaa urakkaa koskevat osatarkastukset ja niiden sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen nähden ja niiden vaikutus muiden urakoiden suoritusaikoihin (keskinäinen riippuvuus). teknisten tilojen valmistumisajankohdat erikseen rakennus- ja erikseen putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakan osalta. Eri urakoitsijoiden (LVIS) samalla alueella tehtävien töiden oikea suoritusjärjestys LVISA-osatarkastukset ja niiden riippuvuus vastaanottotarkastuksesta. LVISA-töiden säädöt, viritykset, koekäytöt, tarkistusmittaukset sekä niihin tarvittava aika

6 6/44 Toimintakoe ja sen sidonnaisuus vastaanottotarkastukseen. Hyväksytyn toimintakokeen jälkeen on LVISA-urakoitsijoiden voitava aloittaa laitoksen viritys- ja säätötyöt. Toimintakokeet suoritetaan vasta, kun rakennustekniset työt ovat lähes valmiit ja rakennuskohde pölyttömäksi siivottu (kts. myös 5.2 ja 5.4) urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset. välitavoitteet: vesikatto valmis, lämpö päällä koko talossa ja julkisivut valmiina välitavoitteiden tarkat päivämäärät malliasennusten ja -tilojen valmistuminen rakenteiden kuivuminen ennen pinnoitusta. Työaikataulu tulee tarkistaa määrätyin aikavälein olosuhteita vastaavaksi. Tarkistettu aikataulu tulee pääurakoitsijan esittää muiden urakoitsijoiden ja hankkijoiden hyväksymänä ja mahdollisin lisäselvityksin varustettuna rakennuttajan hyväksyttäväksi. Pääurakoitsija valvoo, että kaikki urakoitsijat ja hankkijat noudattavat hyväksyttyä aikataulua. Havaitessaan poikkeamisen tulee pääurakoitsijan, kuultuaan ao. urakoitsijaa, ilmoittaa poikkeamista kirjallisesti rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on pidettävä aikatauluseurantaa ja aikataulu täytyy olla työmaalla työnjohdon ja rakennuttajan nähtävissä. 1.5 Piirustusaikataulu Rakennuttajan hyväksyttyä työaikataulun urakoitsijat laativat yhteistyössä keskenään töiden kulkua seuraavan piirustusaikataulun, joka esitetään rakennuttajalle. Piirustusaikataulussa tulee ilmetä ainakin seuraavat ajankohdat: varauspiirustusten kiertoajat eri suunnittelijoiden laatimien piirustusten ja muiden asiakirjojen toimitus urakoitsijoille. rakennuttajan erillisurakoitsijoiden ja -hankkijoiden piirustusten, selitysten, asennusohjeiden tms. toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja urakoitsijoille. urakoitsijoiden hankintaan kuuluvien suunnitelmien ja asennuspiirustusten toimitus rakennuttajalle, suunnittelijoille ja työmaan käyttöön. urakoitsijoiden keskinäisten tietojen ajankohdat. Piirustusaikataulussa tulee esittää erikseen viranomaisten ja rakennuttajan taholta tapahtuvan hyväksymismenettelyn ajantarve. Myöhemmin mahdollisesti tarvittavat lisäsuunnitelmat on tilattava suunnittelijoilta riittävän ajoissa ottaen huomioon piirustusten laatimiseksi ja tarkastamiseksi tarvittava kohtuullinen aika (kaksi viikkoa).

7 7/ Varaussuunnitelmat Kohteesta on laadittu suunnittelijoiden toimesta suurista iv-pääreiteistä osissa 1 ja 2 varaussuunnitelmat ja kantavien rakenteiden muutossuunnitelmat, jotka tarkennetaan, kun purkutyöt on niiltä osin suoritettu ja rakenteet ovat esillä. Pääurakoitsijalle kuuluu kaikkien muiden reikätarpeiden kartoittaminen LVIS - pohjapiirustuksiin merkittyjen putki-, kanava- ja johtolinjojen perusteella. Pääurakoitsija huolehtii ja vastaa tarvittavien varaussuunnitelmien tekemisestä: LVIS-urakoitsijat tarkistavat ja korjaavat LVIS-töiden tarvitsemat reiät ym. varaukset. Urakoitsijat tarkistavat tässä yhteydessä myös tarvitsemansa työn aikaiset kuljetus- ym. aukot ja reitit. Rakennesuunnittelijan edelleen tarkastettua merkittyjen reikien ja varausten toteuttamismahdollisuudet rakenteiden osalta, urakoitsijat ja tarpeellisilta osin erillishankkijat tarkistavat varaussuunnitelmat, tekevät niihin tarpeelliset muutokset ja täydennykset, sekä hyväksyvät suunnitelmat nimikirjoituksellaan, jonka jälkeen vastuu siirtyy ko. urakoitsijalle. Ontelolaattoihin tehtäviä pieniä reikiä (alle 150 mm) ei merkitä suunnitelmiin, vaan niiden paikat urakoitsijat määrittelevät työmaalla lvis-suunnitelmiin merkityn perusteella. Tasoreiät on tehtävä ontelon kohdalle. Kantaviin rakenteisiin ei saa tehdä ilman rakennesuunnittelijan suostumusta aukkoja tai syvennyksiä, joita ei ole merkitty hyväksyttyihin varaus- tai rakennesuunnitelmiin. Varaussuunnitelmista poikkeavat reiät (vaatii rakennesuunnittelijan hyväksymisen) tekee niitä haluava urakoitsija omalla kustannuksellaan, mikäli ne eivät aiheudu rakennuttajan myöhemmin esittämistä muutoksista. Varaussuunnitelmien tarkastusvelvollisuus on kunkin urakoitsijan sisällytettävä myöskin kaikkiin omiin aliurakoihinsa ja hankintoihinsa. Pääurakoitsija valvoo, että sivu-urakoitsijat ja muut toimittajat tarkastavat ja merkitsevät varauksensa siten, että rakennesuunnittelija saa lopulliset varaussuunnitelmat tarkastettavakseen vähintään 2 viikkoa ennen kuin ko. rakennepiirustukset tarvitaan työmaalla. 1.7 Urakoitsijan asennuspiirustukset Urakoitsijan laatimat erikoissuunnitelmat, asennus- ja kokoonpanopiirustukset tulee riittävän ajoissa hyväksyttää rakennuttajalla, ko. osa-alueen suunnittelijoilla ja niihin sidoksissa olevilla muilla urakoitsijoilla ennen työn tai tuoteosan valmistuksen aloittamista. 1.8 Piirustusten jakelumenettely Rakennuttajalta tulevat piirustukset

8 8/44 Rakennuttaja toimittaa urakoitsijan käytettäväksi työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita (max. 5 srj) laadituttamistaan suunnitelmista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihinsä tarvitsemansa sarjat samoin kuin aikataulujen kopiot hankkii ja kustantaa urakoitsija. Urakoitsija on velvollinen heti piirustukset saatuaan tarkistamaan ne ja vertaamaan niitä muihin kysymykseen tuleviin piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin sekä asianomaisiin kohtiin työmaalla ja ilmoittamaan viipymättä valvojalle havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin ajoissa, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään haittoja tai kustannuksia. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Kaikki piirustukset urakoitsijoille ja alihankkijoille toimitetaan työmaan valvojan kautta. Työmaalla valvoja luovuttaa piirustukset urakoitsijalle kuittausta vastaan. Piirustusten jakelu käytännöstä tulee sopia valvojan / rakennuttajan kanssa. Urakoitsijan laatimat piirustukset tulee toimittaa rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaakokouksessa sovittavalla tavalla. Piirustuksia toimitetaan rakennuttajalle 3 seläkkeellistä sarjaa, mikäli muualla ei toisin määrätä. 1.9 Valvonta Työn suoritusta jatkuvasti seuraamaan ja valvomaan määrää rakennuttaja työnvalvojan, jolla on oikeus päästä työpaikalle ja varastoihin tarpeellisten tarkastuksien ja mittauksien suorittamista varten. Näitä tarkistuksia, ainekokeita ja koekuormituksia varten, joita valvoja pitää tarpeellisena suorittaa, luovuttaa urakoitsija korvauksetta apumiehet ja tarvittavat laitteet. Suunnittelijat suorittavat rakennuskohteen yleisvalvontaa rakennuttajaorganisaation lisäksi. Mikäli jokin työ suoritetaan vastoin valvojan määräyksiä tai siihen käytetään valvojan hylkäämiä rakennusaineita, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella teettää uudestaan tämä työ, ellei urakoitsija itse huomautuksen saatuaan korjauta tehtyjä virheitä. 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT 2.1 Rakennusalue Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut laskenta-aikana rakennusalueeseen. Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta pääurakoitsijan käyttöön urakka-alueen, josta pääurakoitsija varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. Huom! Urakkarajat vaihtelevat eri urakoiden osalta. Urakkarajat on esitetty eri osa-alueiden suunnitelmissa.

9 9/44 Urakoitsija voi saada tarvittaessa käyttöönsä rakennusalueen/urakka-alueen lisäksi samalta tontilta erikseen rakennuttajan kanssa sovittavan lisäalueen. Rakennusalue luovutetaan pääurakoitsijalle sopimushetkellä vallitsevassa tilanteessa. Ennen töiden aloitusta pääurakoitsijan tulee pyytää katselmusta, jossa todetaan alueen kunto. Rakennustöissä noudatetaan sisäilman puhtausluokituksen P1/S2 määräyksiä ( RT ). Puhtausluokituksien mukaiset vaatimukset tulee huomioida erityisesti varastoinnissa sekä työnaikaisessa kanavistojen ja laitteiden suojauksessa sekä toteutustavoissa. Ilmastointikoneiden ja kanavistojen varusteineen tulee olla materiaaliluokkaa M1. Kts. myös urakkaohjelma. 2.2 Työnaikaiset rakenteet Pääurakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii pääurakoitsija. Pääurakoitsija varaa työmaarakennuksista sivu-urakoitsijoille: riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat. Rakennettavaa rakennusta ei voida käyttää varastointitarkoitukseen. Mikäli varastotiloja joudutaan työn aikana siirtämään ko urakoitsijasta riippumattomasta syystä tekee siirron rakennusurakoitsija. rakennusalan ja ao. sivu-urakoitsijoiden alan työehtosopimuksen määräykset täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja wc-tilat. työpöydät hyllyt ja penkit em. tiloihin. Lisäksi pääurakoitsija varaa: kokoustilaa työmaakokousten pitämistä varten valvojalle n. 10 m2:n huoneen, jossa on ATK-yhteys sekä digikamera valvojan käytössä Rakennusalueelta pääurakoitsija varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten. Putket ja kanavat osineen varastoidaan katetussa tilassa ja säilytykseen rakennusurakoitsija rakentaa telineet. Putkien ja kanavien varastointi maassa tai lattialla on kielletty.

10 10/44 Pääurakoitsija vastaa myös kaikkien työmaa-alueella tarvittavien teiden, työnaikaisten aitojen ja suojaseinien rakentamisesta ja kunnossapidosta urakkaaikanaan. Pääurakoitsijalle kuuluu siistiä ympäröivät katualueet päivittäin oman toimintansa aiheuttamilta osin. Rakennustyön valmistuttua korjaa pääurakoitsija työmaa- ja huoltoalueena olleet ulkoalueet suunnitelmien mukaiseen kuntoon. Aidat ja ilmoituskilvet Rakennusalue aidataan viranomaisten määräyksien mukaan. Kasvillisuuden ym. vastaavan suojaukseen tarvittavista aidoista on määrätty kohdassa Suojaus. Pääurakoitsijan on huomioitava, että koulun nykyiset rakennukset ovat osittain käytössä ja vieressä on toiminnassa oleva päiväkoti. Pääurakoitsija tekee työmaakilven, johon merkitään rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden liikenimet arkkitehdin suunnitelman mukaan. Muita ilmoitus- tai mainoskilpiä ei työmaalla sallita. Telineet ja tukirakenteet Telineiden, tuki- ja suojarakenteiden sekä vastaavien tulee olla riittävän lujia ja tarkoitustaan vastaavia. Niiden tulee täyttää normien, viranomaisten ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Mikäli viranomaiset vaativat tukirakenteista tai telineistä rakennepiirustukset, on pääurakoitsija velvollinen hankkimaan ja kustantamaan ne. Työnaikaiset johdot ja laitteet Työnaikaisiin rakennuksiin ja suojiin pääurakoitsija rakentaa tarpeelliset työnaikaiset lämpö-, vesi, viemäri-, sähkö ja puhelinjohdot ja -laitteet. Työnaikaiset liikenne- ym. merkit Pääurakoitsijan tulee asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Pääurakoitsija sopii viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueille tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä. Suojaus Työmaalle tuodut rakennustarvikkeet suojataan tarvikkeen ominaisuudet ja valmistajan ohjeet huomioon ottaen siten, että niiden laatu ja ominaisuudet säilyvät. Kosteudelta suojattavat rakennusmateriaalit suojataan sateelta siten, että suoja on hyvin tuuletettu. Keskeneräiset ja valmiit rakennusosat on suojattava tai eristettävä siten, etteivät ne vahingoitu rakennustyön aikana eikä työn ollessa pysähdyksissä.

11 11/44 Rakennusosat suojataan kulutuksen, kolhaisujen, sään, lokaantumisen yms. aiheuttamilta vahingoilta tarkoituksenmukaisella ja riittävällä tavalla. Ilmanvaihtokavavat tulpataan. Valmiit lattiat ja porraspinnat on peitettävä kokonaan levyllä tai kartongilla. Pääurakoitsija rakentaa tarvittavat rakennuttajan esittämän vaiheistuksen mukaiset pölytiiviit suojarakenteet ja suojaseinät (EI 60-luokka). 2.3 Työnaikaiset asennukset Pääurakoitsija hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmitys- sekä puhelinlaitteet myös muiden urakoitsijoiden ja valvojien käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii: työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta. työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten (ei kuitenkaan sarjatyöluonteisesti yleensä konepajalla tehtäviä hitsauksia varten) sekä siitä, että pistorasioita on kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. faksin työmaatoimistoon sähköpostiyhteys työmaatoimistoon ja valvojalle em. toimituksiin liittyvistä johtotöistä liitäntämaksuineen ja teknillisine töineen aikataulun edellyttämässä laajuudessa kosteuden poistosta kuivumisen toteuttamiseksi 2.4 Rakennusvälineet Kukin urakoitsija hankkii ja kustantaa rakennustyössä tarvitsemansa työvälineet, koneet ja apulaitteet oman työsuorituksensa osalta. Työsuorituksissa käytettyjen työvälineiden ja koneiden tulee täyttää työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Kukin urakoitsija on velvollinen perehdyttämään henkilöstönsä välineiden turvalliseen käyttöön. 2.5 Työmaahuolto Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten (ks kohta 2.3) käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Kukin urakoitsija vastaa käytössään olevien tilojen lukitsemisesta.

12 12/44 Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin, joihin kukin urakoitsija toimittaa omat jätteensä. 3 TYÖMAATOIMINNOT 3.1 Mittaukset Suunnitelmien nykyisten rakenteiden korko- ja aukkomitat on tarkistettava ilman eri mainintaa ao. erikoispiirustuksissa tai työselityksen kohdissa. Pääurakoitsija tarkemittaa lopullisten työkuvien laadintaa varten tarvittavat mitat: holvien, palkkien korot, ikkuna-aukot oviaukot yms. Pääurakoitsija merkitsee urakkaansa kuuluvien rakennusosien paikat sekä linjat ja korkeudet, erityisesti lopulliset alakattojen korkeudet LVIS -urakoitsijoiden käyttöön. Pääurakoitsija antaa muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa kiintopisteet ja mittalinjat asennuspaikan lähelle. Erikoistöiden urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä. Pääurakkaan kuuluvat teräsbetonisten pintalaattojen kosteusmittaukset, joilla varmistetaan riittävä kuivumisaste. 3.2 Kokeet ja mallit Sellaiset kokeet tai mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi. Rakennus- ja muissa työselityksissä määrätään yksityiskohtaisesti ko. osasuoritusten kohdalla niistä malleista, asennuksista ja kokeista, joita urakoitsijoiden tulee hankkia tai suorittaa ennen jonkin osasuorituksen lopullista toteutusta. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta. Urakkaan sisältyy mm. seuraavat mallit, katso myös työselostukset: - lattianpäällystemallit - maalauskäsittelymallit - valaisinasennus kannakkeineen - johtotieasennusmallit - kosteiden tilojen vesieristykset - seinä- ja lattialaatoitus

13 13/44 - mallikappaleet tai osamallit kalusteurakkaan piirretyistä kalusteista kuten opettajanpöydistä ja lokeroista sekä yksi luokan korkea ja matala kaappi - käytäväalueen asennukset malliluokan kohdalla (etenkin alakaton yläpuoliset tilat). - maalaustöihin liittyvät esim. värisävy- ja kiiltoastemallit - mallihuoneet ovineen (myös lukot), päällysteineen, maalauksineen sekä LVI- ja sähkötöineen sekä kalusteineen, laitteineen ja varusteineen, sekä vastaava osuus käytävätilasta mallihuoneen kohdalta, myös alakatto - saumaukset (saumalajit ja piirustusten mukaiset tyypit) jokaisen kyseeseen tulevan rakenteen teon yhteydessä - alakattotyypit, sisältäen IV- ja valaisinasennukset ja huoltoluukut - laatoitus sisäseinissä - sisälasiseinä - lattiapinnoitteet - ovet - akustiset vaimennukset seinissä ja katoissa - iv-säleiköt - katolle tulevat iv-laitteet - lisäksi kaikki mallit, jotka viranomaiset tulevat vaatimaan - lvis-kannatus ja kannaketyypit - lämmityslaitteiden ja putkitusten asennusmalli - pesualtaan asennus - putkien eristystapa Lisäksi tulee kunkin urakoitsijan varmistua siitä, että sellaiset materiaalien tai asennusten muutokset, jotka hänen suorituksessaan ovat mahdollisia, voidaan muiden urakoitsijoiden kannalta toteuttaa ja ovat rakennuttajan hyväksymät. 3.3 Vartiointi Pääurakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien työkalujensa ja tarvikkeidensa vartioinnista työmaa-alueella. 3.4 Varastointi Kukin urakoitsija vastaa omien laitteittensa ja materiaalin vastaanotosta sekä siitä, että varastointi on suoritettu asiallisesti. Varastotilat ks. kohta Rakennusaikainen käyttö Rakennusaikaisista käytöistä vastaa pääurakoitsija, jonka tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. erikoisselityksiä, rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita. Pääurakoitsija saa käyttää rakennukseen asennettuja lämmityslaitteita (lopulliset) kustannuksellaan ja vastuullaan edellyttäen, että:

14 14/44 laitteiden sähköasennukset ja myös säätö- ja hälytyslaitteet ovat lopulliset tai muutoin rakennuttajan hyväksymät. laitteiden jatkuvaa hoitoa varten asetetaan LVI-urakoitsijan hyväksymä ammattitaitoinen henkilö. Lisäksi pääurakoitsijan tulee ottaa huomioon mm.seuraavaa: sisäilman puhtausluokitusohjetta P1 sisäilmaluokitus 2000 (RT ) (sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus) tulee noudattaa samoin käytettävät pintamateriaalit luokkaa M1 mikäli ko. luokituksen mukaista tuotetta on saatavissa. patterilämmitys voidaan ottaa käyttöön asennustöiden edistymisen mukaan huomioiden, että pattereiden suojauksia ei saa purkaa ennen loppusiivousta ilmanvaihtolaitosta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri osien pölyä aiheuttavat työvaiheet on loppuun suoritettu ja siivottu sekä kanavat ja konehuoneet puhdistettu. Jos koneet otetaan käyttöön rakennusaikana siivousten jälkeen, tulee suodattimet vaihtaa uusiin luovutuspäivänä. Suodatinvaihdon kustannuksista huolehtii rakennusurakoitsija. Jos pölyäviä töitä tehdään koneiden käyttöön oton jälkeen, mahdollisten kanavanuohousten suorittamisesta ja kustannuksista vastaa rakennusurakoitsija lämmitys- tai muiden järjestelmien veden vaihtaminen, yhtä huuhtelun edellyttämää vaihtamista lukuun ottamatta, saadaan suorittaa osaksi tai kokonaan vain rakennuttajan kulloinkin erikseen antamalla luvalla. lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja. Käyttö korvataan rakennuttajalle käyttöaikaa vastaavalla määrällä uusia lamppuja kalusteet ja varusteet tulee olla käyttöönottohetkellä uuden veroisessa kunnossa. Tarvittaessa vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, varusteet tms. tulee uusia. kiintokalusteet tulee valmistuttuaan suojata eikä niitä saa käyttää muissa työvaiheissa aputasoina eikä työtasoina. Lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan lupa. 4 VARAUKSET JA MERKINNÄT 4.1 Yleistä Kaikkien urakoitsijoiden tulee heti työn alettua suunnitella tarvitsemansa varaukset, jotta ne voidaan ottaa huomioon rakennustöitä tehtäessä ja sovittaa yhteen muiden varaustarpeiden kanssa ja rakentaa tai kiinnittää ajoissa rakennustyön kestäessä.

15 15/44 Kaikki tarvittavat varaukset tulee esittää varaussuunnitelmissa tai työmaalla rakenteisiin merkiten. Mikäli jokin varaustyö joudutaan tekemään jälkikäteen suunnitelmien ulkopuolella, vastaa suunnittelunsa laiminlyönyt osapuoli kaikista työn aiheuttamista lisäkustannuksista. 4.2 Reiät ja syvennykset Rakennusurakoitsija tekee rakenteisiin itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat reiät ja syvennykset. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.3 Asennus- ja kuljetusaukot Rakennusurakoitsija jättää rakenteisiinsa itsensä ja muiden urakoitsijoiden tarvitsemat asennus- ja kuljetusaukot. Muiden urakoitsijoiden tulee esittää tarpeensa varaussuunnitelmissa. Kukin urakoitsija vastaa siitä, että hän käyttää asennuksiinsa hänelle varattuja tiloja ja varauksia. Rakennusurakoitsija valvoo, että varaussuunnitelmia noudatetaan. 4.4 Läpivientien sovituskappaleet Läpäisykohdan veden ja kosteudeneristys kuuluu rakennusurakkaan. Rakennusurakoitsija sijoittaa uusiin rakenteisiin putkia, johtoja, kanavia yms. varten pohjien, seinien tai seinissä olevien palkkien läpimenokohtiin ruostumattomat holkit. Holkkien hankinta sekä putkien, kanavien tai kaapeleiden holkkien välisen tilan tiivistäminen kuuluu ao urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija suorittaa läpäisykohdan viimeistelyn ja asentaa ao urakoitsijan toimittamat peitelevyt. Läpivientien tekemisessä noudatetaan LVI-kortiston ohjetta LVI Tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Ellei jäljempänä jonkin urakan kohdalla muuta määrätä, noudatetaan tartuntojen, kiinnikkeiden ja kannakkeiden urakkarajoina seuraavaa: tartuntojen sekä laitteiden, kojeiden, varusteiden ja asennusten kiinnikkeiden ja kannakkeiden hankinta kuuluu niitä tarvitsevalle urakoitsijalle. rakennusurakoitsijan tarvettaan varten asentamat, myös muiden urakoitsijoiden käyttöön tulevat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet hankkii rakennusurakoitsija milloin urakoitsijat haluavat käyttää suunnitelmista poiketen ns. yhteiskannatusjärjestelmää, laativat urakoitsijat näiden toteutussuunnitelman rakennuttajan hyväksyttäväksi.

16 16/44 Mikäli kiinnikkeitä ja kannakkeita on sijoitettava muuraukseen tai muihin rakennusosiin, suorittaa asennuksen rakennusurakoitsija niitä tarvitsevan urakoitsijan ohjeiden mukaan. Näkyviin jäävät kannatinjärjestelmät on esitettävä arkkitehdin hyväksyttäväksi. Jälkikiinnityksissä noudatetaan seuraavaa: rakennusosiin saavat eri urakoitsijat omalla kustannuksellaan kiinnittää porapultteja, kiinnitystulppia, kiinnityspaloja, side- ja tukirautoja yms. edellyttäen, että ne eivät muuta terästen asentoa tai suojaetäisyyksiä, lisää merkittävästi kuormitusta, huononna rakennusosan palosuojausta tai muita ominaisuuksia tai vahingoita niissä jo olevia asennuksia. Mittausapu ja valvonta kuuluu näiltäkin osin rakennusurakoitsijalle. kunkin urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu ottaa selko kiinnitysalustan rakenteesta ja siihen soveltuvista kiinnitystarvikkeista sekä vastata kiinnitystarvikkeiden lujuudesta, tarvittaessa lujuuslaskelmia käyttäen. Rakennusurakoitsija valvoo ja ohjaa muiden urakoitsijoiden kiinnitystöitä siten, että kiinnikkeet eivät vahingoita rakenteita, huononna rakennusosan ominaisuuksia tai lisää merkittävästi kuormituksia kukin urakoitsija tiivistää kosteissa tiloissa tekemänsä kiinnitystulppareiät yms. itse. Erityisesti levyseiniin tehtävien kiinnitysten osalta urakoitsijat ilmoittavat kiinnitystarpeensa pääurakoitsijalle, joka tekee tarvittavat vahvistukset seinärakenteeseen. 4.6 Jälkipaikkaus Jälkipaikkauksen suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija. Mikäli jälkipaikkauksen ei voida katsoa johtuvan normaalista rakennustyön suorituksesta vaan on aiheutunut toisen urakoitsijan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tai muusta hänen viakseen katsottavasta syystä, suoritetaan jälkipaikkaus aiheuttajan kustannuksella. Korjausten ja paikkausten toteuttamisesta vastaa viimekädessä rakennusurakoitsija. Ellei erikseen ole muuta määrätty tulee aukkoja, syvennyksiä tms. rajoittavien pintojen olla paikattuina ja viimeisteltynä ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään yhdenmukaiset ympäröivien pintojen kanssa. Vaurioituneet rakennustarvikkeet on korjattava sekä levyt, laatat, listat yms. on vaihdettava uusiin. 4.7 LVISA -laitteiden merkinnät Kaikki LVISA -laitteet, riippumatta siitä kenen toimitukseen ne kuuluvat, on merkittävä yhtenevää merkintätapaa käyttäen. Tarkemmat merkintäohjeet on esitet-

17 17/44 ty LVISA -suunnitelmissa. Merkinnästä vastaa aina laitteen toimittanut urakoitsija. 4.8 Johtokartoitus Ennen töiden aloittamista pääurakoitsijan tulee suorittaa tontilla johtokartoitus ja antaa tiedot osapuolien käyttöön. Ennen sähkö- ja putkijohtojen peittämistä tulee kunkin urakoitsijan huolehtia johtokartoituksen tilaamisesta. Urakoitsijat hankkivat kaupungin johtokarttakopion rakennuttajalle luovutettavien tarkepiirustusten liitteeksi. 4.9 Vastuu Rakennusurakoitsija suorittaa hyväksyttyjen varaussuunnitelmien ja työmaamerkintöjen edellyttämät rakennustekniset työt. Hyväksytyistä piirustuksista ja merkinnöistä vastaa kukin urakoitsija osaltaan. Mikäli rakennusosiin on tehtävä hyväksyttyihin varauspiirustuksiin merkitsemättömiä aukkoja, syvennyksiä, tartuntoja yms., vastaa ko. urakoitsija niistä aiheutuvista suunnittelu- ja rakennuskustannuksista. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, ettei näitä muutoksia tehdä kantaviin tai muihin rakenteisiin ilman tarkastavien viranomaisten, suunnittelijoiden ja samoja rakennusosia tarvitsevien muiden urakoitsijoiden lupaa. Työtapa on kulloinkin erikseen hyväksytettävä suunnittelijoilla ja tarpeen mukaan viranomaisilla. Rakennusurakoitsija vastaa viimekädessä työn toteuttamisesta piirustusten mukaisten mittojen ja niissä olevien muiden tietojen mukaisesti. Urakoitsijat ovat rakennuttajaan nähden vastuussa siitä, että heidän työsuorituksensa edellyttämät rakennustoimenpiteet tulevat ajoissa huomioon otetuiksi heille varatuilla alueilla ja kohdissa. Esivalmisteisten rakennusosien valmistaja on omalta osaltaan vastuussa valmisteisiinsa liittyvistä reikä- ja tartuntatoimenpiteistä, ellei vastuuta ole siirretty toiselle urakoitsijalle. Rakennusurakoitsija vastaa siitä, että kukin urakoitsija käyttää asennuksiinsa heille varattuja tiloja ja kulkuteitä. 5 VASTAANOTTO 5.1 Yleistä Vastaanotto-, käyttöönotto- ja osatarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien rakennus-, putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähköurakoitsijoiden edustajien olla laitteet täysin tuntevia henkilöitä. Pääurakoitsijalle ja valvojille on varattava mahdollisuus osallistua kaikkiin osatarkastustilaisuuksiin.

18 18/44 Pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa lopullisen koekäyttöohjelman / vastaanottomenettelyn rakennuttajan hyväksyttäväksi sekä toimii ko. ohjelman koordinaattorina. Urakoitsijat vastaavat tarkastuksien ja kokeiden suorittamisesta ja dokumentoinnista. Rakennuttajan edustaja valvoo vastaanottoa. Vastaanottomenettelyn tulee nojautua työmaan laatusuunnitelman mukaan tehtyyn tilaajan ja urakoitsijan suorittamaan valvontaan ja asennustapatarkastuksiin. Vastaanottomenettely on vaiheittainen (kts. k. 5.2). Vastaanoton vaiheet tulee esittää lopullisessa työaikataulussa, jonka pääurakoitsija laatii yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa ja hyväksyttää rakennuttajalla. 5.2 Vastaanoton aikataulu Vastaanottoa edeltävät tarkastukset ja aikataulutus Rakennuttajan toimittamat kalusteet ja laitteet - erikseen sovittavan aikataulun mukaan Pölyävät rak.tekn. työt valmiit - 8 vko ennen vastaanottoa, tilat pölyttömiä Rakennuksen loppusiivous alkaa - 8 vko ennen vastaanottoa - noudatetaan vaadittua puhtausluokitusta P1 - hyväksytetään rakennuttajan edustajalla siivouksen suunnitelma Ennakkotarkastus, rakennuttaja - 7 vko ennen vastaanottoa LVISA toimintakokeet vko ennen vastaanottoa LVISA säädöt ja mittaukset vko, valmiit 4 vko ennen vastaanottoa - toimintakokeiden tulee olla hyväksytysti suoritetut Yhteiskoekäyttö vko ennen vastaanottoa, valmiit 3 vko ennen vastaanottoa Rak.urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa LVISA urak. oma luovutus - 3 vko ennen vastaanottoa Viranomaistarkastukset - 3 vko ennen vastaanottoa Kaikki viranomaistarkastukset on hyväksytty - 2 vko ennen vastaanottoa Rakennuttaja/valvojat tekevät tarkastukset valmiissa ja siivotuissa tiloissa

19 19/44-2 vko ennen vastaanottoa Mittaus- ja koestuspöytäkirjat valvojille - viimeistään 2 vko ennen vastaanottoa Luovutuspiirustukset - viimeistään ulkopuolisten töiden vastaanotossa Käyttäjähenkilökunnan koulutus - erikseen sovittavan aikataulun mukaan VASTAANOTTO (päivämäärät, katso urakkaohjelma) Erikoistöiden osatarkastusten aikatarve riippuu olennaisesti laitteiden valmiusasteesta kussakin osatarkastuksessa. Eri vaiheille on varattava riittävät aikamäärät, jotka tulee esittää lopullisessa aikataulussa. Kukin urakoitsija tekee osatarkastuksen edellyttämät mittaukset hankkimillaan mittalaitteilla. Automatiikan toiminta tarkistetaan monipistepiirtureilla ja tulokset taltioidaan. 5.3 Tekniset tarkastukset Rakenne-, laite- ja asennustapatarkastukset Rakennusaikana rakennuttaja suorittaa valvontaa ja tarkastuksia, joissa todetaan, että rakennustarvikkeet, rakennusosat, työmenetelmät, kojeet ja laitteet ovat asiakirjojen mukaiset. Tarkastukset koskevat erityisesti peittyviä rakenteita kuten: viemäröintiä kosteuden ja vedeneristyksiä lämmön-, ääneneristyksiä ja paloteknisiä eristyksiä putkistoja ja putkikanavia ennen niiden peittämistä säiliöitä alakattojen yläpuolisia asennuksia ja rakenteiden läpäisyjä ruoste- ja muita syöpymissuojauksia. maadoituksia yläpohjaan tulevia lvi-asennuksia ja eristyksiä Rakenteita ei saa peittää ennen tarkastuksen suorittamista. Kojeiden ja laitteiden rakennetarkastuksissa edellytetään, että laiteryhmä on valmiina, säiliöt, tuntoelimet yms. varusteet kytkettynä. Viranomaisten tarkastukset Asennetun laitoksen tulee olla viranomaisten vaatimusten mukainen. Työn suorittajan on oma-aloitteisesti hoidettava yhteys viranomaisiin ja hyväksytettävä käyttämänsä laitteet.

20 20/44 Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteistä aiheutuu työn aikana suunnitelmiin muutoksia, on urakoitsijan ennen työn suorittamista ilmoitettava asiasta rakennuttajalle käyttäen tarvittaessa muutostyömenettelyä. Kukin urakoitsija vastaa osaltaan viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannuksista lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. 5.4 Urakoitsijoiden toimintatarkastukset Urakoitsijoiden toimintatarkastukset ovat osa urakoitsijoiden laadunvarmistusta. Niissä tarkastetaan systemaattisen menettelyn avulla, että taloteknisiin järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnat ovat suunnitelmien mukaiset kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintatarkastusvalmiudet rakennusurakan osalta (kaikki talotekniset järjestelmät): - tilat ovat riittävän valmiit toimintatarkastusten suorittamiseksi. Se edellyttää mm. että seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat on asennettu (=tilat suljettavissa) - tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit - koko rakennusvaihe siivottu (pölytön). LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta: - teknisten tilojen valaistus toimii - laitteet, putkistot ja kanavistot asennettu - putkistot huuhdeltu ja esisäädetty - ilmanvaihtokoneet ja kanavistot puhdistettu sisäpuolelta (iv-urakoitsija suorittaa) tai kanaviston puhtaus muuten varmistettu ja esitetty tilaajan valvojalle - ilmavirtojen säätölaitteet ja ilmanvaihdon huonelaitteet asennettu - nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet asennettu - putkistojen ja ilmanvaihdon eristystyöt on tehty - lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on suuruusluokkaisesti säädetty oikealle tasolle - laitteiden sähkönsyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kytkentöjä myöten - sähkömoottorien lämpösuojat viritetty ja koestettu - valvontapisteet ohjelmoitu - säätö- ja valvontalaitteet on asennettu, viritetty ja ohjelmoitu - valvontalaitteet toimii ja liitetty valvomopäätteille sekä grafiikkaan - jatkohälytykset toimii - laitteet ja kaapelit merkitty Sähköjärjestelmien toimintatarkastusvalmius muiden urakoiden osalta:

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/15 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus OSAPUOLTEN YHTEISET TYÖMAAPALVELUT, JAETTU KKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 U R A K K A R A J A L I I T E 22.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN

JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN. KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN 1 JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B, Peruskorjaus Kisakuja 79600 JOROINEN URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 17.6.2013 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE. 26.6.2015 versio 1.2

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE. 26.6.2015 versio 1.2 RAKENNUTTAJATOIMISTO DEMACO DEVELOPMENT MANAGEMENT KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKARAJALIITE 26.6.2015 versio 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus URAKKASISÄLTÖ, JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ASIAKIRJAN

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ. URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ. URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde TERVEYSASEMAN PEREUSKORJAUS, MYRSKYLÄ URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 14.5.2013 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVI-URAKKA SÄHKÖ- JA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1 HALLINNOLLISET ASIAT. Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI. Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1 HALLINNOLLISET ASIAT. Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI. Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 31.3.2011 Sivu 1/11 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012 RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE. Kårkulla Samkommun. Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA 1.12.

URAKKARAJALIITE. Kårkulla Samkommun. Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA 1.12. URAKKARAJALIITE Kårkulla Samkommun Hangö boendet RAKENNUSURAKKA LVV-URAKKA IV-URAKKA AUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA SPRINKLAUSURAKKA SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 3 2 TYÖMAAJÄRJESTELYT 5 3 TYÖMAATOIMINNOT

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri

suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Osakasmuutosten valvonta asuntoosakeyhtiössä: toimijoiden pätevyys, suunnitelmien tarkastus ja arkistointi sekä töiden valvonta 2.12.2014 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Oikeus ja velvollisuus 1.7.2010

Lisätiedot

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY

YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KIURUVESI KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS ARKKITEHTITOIMISTO SUUNNITTELU KÄRKI OY YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HINGUNNIEMEN PÄÄRAKENNUS KEITTIÖN JA RUOKALAN PERUSKORJAUS KIURUVESI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.02.2014 Pentti Kärki Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos. PÄÄSUUNNITTELIJA Arcadia Oy/Martti Aittapelto 08.02.2016 MA

LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos. PÄÄSUUNNITTELIJA Arcadia Oy/Martti Aittapelto 08.02.2016 MA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY KORKEAKOULUKESKUKSEN LAAJENNUS URAKKARAJALIITE Joensuussa 29.02.2016 Jaettu urakka alistamisehdoin LAATIJAT Muutos Vastuualue Yritys Laadittu Viimeisin muutos PÄÄSUUNNITTELIJA

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE

SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Vastaanottaja Ylöjärven Vesi Asiakirjatyyppi Urakkarajaliite Päivämäärä 10.4.2016 Viite 1510022118 SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE SAURION VEDENOTTAMO URAKKARAJALIITE Päivämäärä 10.4.2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie LAITILA HANKE 2 / 2017

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie LAITILA HANKE 2 / 2017 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI OPISTOTALON JULKISIVUSANEERAUS (RU) Urheilutie 5 23800 LAITILA HANKE 2 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN HALLINTO...

Lisätiedot

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE

LAPPIA LOUE URAKKARAJALIITE LIHANJALOSTUSLAITOS ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 1 LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUSLAITOS URAKKARAJALIITE 3.11.2016 ARK LVI SÄH RAK ARKKITEHTITOIMISTO ARKTURE 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN HALLINTO... 3 1.2 INFORMOINTIVELVOLLISUUDET... 3 1.3 TYÖMAAN

Lisätiedot

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET

Ähtärin seurakunta Liite 5 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1. KEITTIÖURAKAN YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 1.1 KEITTIÖURAKASTA AIHEUTUVAT TYÖT JA VELVOITTEET 1.1.1 Pääurakkaan Yleiset pääurakoitsijan velvoitteet urakkarajaliitteen mukaan Urakoitsija antaa veloituksetta

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI:

OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: OHJE OSAKKEENOMISTAJALLE HUONEISTON KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖILMOITUKSEN LAATIMISEKSI: Taloyhtiön tiedot: Taloyhtiön nimi: Isännöitsijän nimi: Osoite: Puhelin/sähköpostiosoite: Osakkaan tiedot: Nimi:

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 2

Siivouspalvelukuvaus Liite 2 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Päiväkoti Tuulentupa Työväentalontie 2 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 161,0 m2 Päivittäinen työaika 1,75

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1

Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 1 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven ala-aste; A-rakennus Ristimäentie 9 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 559,40 m2

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1

Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 Loimaan kaupunki Tilattavan siivouspalvelun kuvaus ja vähimmäisvaatimukset Liite 1 1.YHTEISKOULU, HIRVIKOSKEN YHTENÄISKOULU JA KESKUSKOULU Työkorkeus ylläpitosiivouksessa on ylettyvyyskorkeus, harvemmin

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS 31.3.2011 Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: 601010 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OHJEISTUS PALVELUN TUOTTAJALLE RAKENNUKSEN LOPPUSIIVOUKSEEN Palvelun tuottajan tulee - osallistua rakennustyömaan urakoitsijapalavereihin ja työmaakokouksiin - ajoittaa loppusiivous

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

YSE:n käyttö PKSSK:ssa

YSE:n käyttö PKSSK:ssa INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie 138 21100 Naantali

Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie 138 21100 Naantali syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS URAKKARAJALIITE

ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS URAKKARAJALIITE ISONKYRÖN PALVELUKESKUS JA TERVEYSKESKUS Isonkyrön kunta 31.05.2016 URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee: - Pääurakkaa (rakennusurakka) - Putkiurakkaa - Ilmanvaihtourakkaa - Sähköurakkaa - Automaatiourakkaa

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKARAJALIITE YSE Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus /14. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus Ranuan Yläkoulu Putkikorjaus 28.4.2014 1/14 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Yläkoulun putkikorjaus URAKKARAJALIITE YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot