Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki"

Transkriptio

1 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet 01.3 Rakennusvälineet ja - menetelmät 01.5 Kokeet, suoritukset ja rakennusaikainen käyttö 01.6 Varaukset 01.8 Vakuudet 01.9 Tarkastukset ja käyttöönotto 1 RAKENNUSTYÖ 11 Purku 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET 30 Runko- ja vesikattotyöt yleistä 35 Ulkoseinät 37 Ullakko- ja kattorakenteet 5 PINTARAKENTEET 51 Vesikate 7 KONETEKNISET TYÖT 71 Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt 73 Sähkötyöt LOPPUHUOMAUTUS

3 RAKENNUSHANKE 01. YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 Saneerauskohteena on Oulaisten kaupungin omistama Bergströmin kiinteistön vesikattorakenteet ja vesikate Rakennuttaja Rakennuskohteen osoite: Oulaisten kaupunki / Bergströmin kiinteistö Keskuskatu OULAINEN Oulaisten kaupunki Markku ketonen Oulaistenkatu OULAINEN puh Suunnittelijat Rakennussuunnittelu: Arkjatek Oy Hirsiperäntie OULAINEN Puh: Rakennustyössä noudatettavat asiakirjat Yleiset asiakirjat Säädökset ja viranomaisten määräykset Lait, asetukset, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätökset sekä niihin verrattavat julkisoikeudelliset säädökset, jotka koskevat rakentamista. Kunnallista rakentamista koskevat paikalliset määräykset ja ohjeet sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Tarkastavan viranomaisen rakennusaikana antamia määräyksiä ja ohjeita noudatetaan eri säädösten ja kohteen edellyttämässä laajuudessa. Ohjeet Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RT/RYL, RT Vesikaton korjaus, RT Kattoluukku, RT Vesikaton turvavarusteet, RT Metallinen saumattu katto Hankekohtaiset asiakirjat Urakkasopimus Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Urakkaohjelma Tämä rakennusselitys liitteineen sekä pää-, työ- osa- ja rakennepiirustukset Työn valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden ja erikoisliikkeiden toimittamat piirustukset, selitykset ja ohjeet. Urakoitsijan tulee urakkasopimuksen puitteissa noudattaa suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden, työnvalvojien, tarvikkeiden valmistajien ja toimittajien, sekä erikoistöiden suorittajien antamia piirustuksia ja selvityksiä täydentäviä ohjeita. Mahdolliset ristiriitaisuudet on pyrittävä selvittämään niin hyvissä ajoin, etteivät ne voi aiheuttaa välillisiäkään kustannuksia. Urakoitsija ei ole oikeutettu, vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla, poikkeamaan piirustuksista ja työselityksistä. Vain rakennuttaja voi antaa siihen luvan. Rakennusalue Yleistä Urakoitsija on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuskohteeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin.

4 Rakennustarvikkeet Rakennustarvikkeet yleistä Noudatetaan RYL 90, luku 0, "Yleiset vaatimukset" ohjeita Rakennustarvikkeiden laatuvaatimukset Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen mukaisia ja käyttämättömiä, ellei muuta ole määrätty. Tarjouspyyntöasiakirjojen eri kohdissa kauppanimellä mainitut tarviketyypit ovat tarjouksen pohjana. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Urakoitsijan on tällaisessa tapauksessa hankittava haluamalleen vaihtoehdolle rakennuttajan suostumus Rakennusvälineet ja menetelmät Käytettävien välineiden, koneiden tms. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja turvallisuuden asettamat vaatimukset Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Yleistä Telineet ja tukirakenteet Telineiden, sekä suojarakenteiden tulee olla lujia, tarkoitusta vastaavia ja niiden tulee täyttää viranomaisten ja työturvallisuuden vaatimukset. Työaikaiset johdot ja laitteet Pääurakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvittavien lämpö-, vesi-, sähkö ja puhelinjohtojen ja laitteiden hankinnasta ja asennuksesta. Työmaan sähkölaitteiden tulee olla sähkötarkastuslaitoksen hyväksymiä. Suojaus Pääurakoitsija suojaa rakennuksen ympäriltä riittävän alueen katutasossa, jotta mahdollisesti putoavista tavaroista ei ole haittaa kadulla kulkijoille. Pääurakoitsija huolehtii myös rakennustarvikkeiden ja aineiden, sekä keskeneräisten ja valmiiden rakennusosien suojaamisesta vahingolta kaikkien urakoitsijoiden, rakennuttajan ja erillisurakoitsijoiden tai -hankkijoiden suorittamien töiden osalta. Vaurion sattuessa on rakennusurakoitsija velvollinen korjaamaan vahingoittuneet osat tai korvaamaan ne uusilla ao. vaurion aiheuttaneen urakoitsijan kustannuksella. Rakennusurakoitsijan on myös suojattava jo valmiit rakennusosat kulumiselta ja muilta vaurioilta lopputarkastukseen saakka niin, että ne ovat vastaanottohetkellä täysin moitteettomassa kunnossa Työmaan huolto Puhtaanapito ja työmaa hygieniaa: Työmaa pidetään siistinä ja hyvässä järjestyksessä. Työn edistyessä poistetaan työmaalta tarpeettomiksi käyneet tarvikkeet ja välineet.

5 Kokeet, suoritukset ja rakennusaikainen käyttö Selvitykset 01.8 Vakuudet Rakennustyön suorituksessa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja RT Työt suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää asiakirjoissa esitetystä työsuorituksesta poikkeavaa työtapaa, tulee urakoitsijan esittää se rakennuttajalle ja saada esitetylle työtavalle rakennuttajan suostumus. Urakoitsijan on keskenään pääurakoitsijan johdolla sovittava, tehtäviensä jakamisesta, aputöistä, tilapäisrakennelmien pystyttämisestä, niiden purkamisesta ja keskinäisestä aikataulusta. Urakoitsija antaa rakennuttajalle YSE:n mukaiset ilmoitukset. Sopijapuolten kesken on pidettävä YSE:n mukaiset toimitukset. Työmaalla pidetään numeroidulla sivulla varustettua työmaapäiväkirjaa. Ks. yleiset sopimusehdot YSE 1983, Tarkastukset ja käyttöönotto Tarkastukset Työmaakokoukset: Työmaalla pidetään tarvittaessa yhteisiä työmaakokouksia. Työn ohjelmointi: Suunnitelmien muuttamismenettely: Rakennussuunnitelmia muutettaessa noudatetaan YSE:n mukaista menettelyä. Luvan muutos- ja lisätöihin sekä rakennustarvikkeiden vaihtamiseen antaa ainoastaan rakennuttajan edustaja Käyttöönotto Loppusiivous: Urakoitsija huolehtii rakennuksen ja rakennusalueen loppusiivouksesta. Rakennuksen ympäristöön rakentamisesta mahdollisesti syntyneet vauriot urakoitsija korjaa ennalleen Takuuajan toimenpiteet Takuuaikana ilmenneet virheet, puutteet ja haitat korjataan vastaanottotarkastuksen / yleisten sopimusehtojen mukaan. Rakennusosan laatutasoa ja yksittäisten virheiden korjaustarvetta arvioitaessa otetaan huomioon hankekohtaiset asiakirjat, rakennusalalla vallitsevat normit ja yleiset laatuvaatimukset. 1 RAKENNUSTYÖ 11 Raivaus ja purku Nykyinen peltikate aluslaudoituksineen puretaan pois. Nykyinen yläpohjan lämmöneriste (sahanpuru / kutterinlastu) puretaan pois. Räystään osalta laudoitusta puretaan pois vain mahdollisten lahovaurioiden korjausten vuoksi. Räystäät rakennetaan ennalleen. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET 35 Ulkoseinät Vesikatteen ylösnostot tehdään RT mukaisesti. Ulkoseinän pintarappausta korjataan tarvittaessa.

6 6 37 Ullakko ja kattorakenteet Lahonneiden kattorakenteiden uusimisen osalta urakoitsija antaa yksikkötuntihinnat työntekijöiden ja työnjohdon suorittamista töistä.. Rakentamisessa noudatetaan RT Vesikaton korjaus, RT Kattoluukku, RT Vesikaton turvavarusteet, RT Metallinen saumattu katto. Nykyinen lämmöneriste korvataan uudella EKO-villaeristeellä. Eristepaksuus 450 mm. Räystäille rakennetaan tuulenohjarit riittävän tuuletusvälin varmistamiseksi (100 mm). Vesikaton aluslaudoituksen ja ulkoseinän tuuletusrako väh. 30 mm. Läpivientien ja hormien pellitykset uusitaan katon yläpuolisilta osilta. Katon alapuolisten osien lämmöneristeet tarkastetaan. Mahdollinen korjaus sovitaan lisätyönä. Läpivientien rakentamisessa noudatetaan RT ohjetiedostoa. Kattoluukut rakennetaan RT ohjetiedoston mukaisesti. Kattovarusteet uusitaan. Pääharjalle asennetaan uusi turvakisko. Lapetikkaat uusitaan ja talotikkaat kunnostetaan. Räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan. Uudet kourut: Valkoinen ja puolipyöreä pinnoitettu teräskouru. Malli on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kouruihin ja syöksytorviin asennetaan lämmitys. - Aluskate diffuusiovapaa. 7 KONETEKNISET TYÖT 71 LVI-työt Tarvittavat lvi-työt sisältyvät urakkaan. 73 Sähkötyöt Tarvittavat sähkötyöt sisältyvät urakkaan. Loppuhuomautus Mainitsemattomat, vakiintuneet rakennustavan mukaiset rakenteet, varusteet, maalaukset yms. hankitaan ja tehdään asianmukaisesti ympäristöään vastaavaksi siten, että rakennus on luovutushetkellä normaalissa käyttökunnossa. Oulaisissa Hannu Yppärilä Arkjatek Oy Räystäsrakenteet Räystäslaudat uusitaan tarvittaessa entisen mallin mukaisesti HS 21x 115 laudalla ja maalataan valkoiseksi. Maalauskäsittely-yhdistelmä 450. Väri valkoinen F PINTARAKENTEET JA PÄÄLLYSTEET 51 Vesikate - Vesikatteena on konesaumattu peltikate, pinnoitettu teräspelti RR21. - Aluslaudoitus katevalmistajan ohjeiden mukaan - Korotusrima 22x50

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot