TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS"

Transkriptio

1 TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS Sivu 1/6 Diaarinumero: 5561/2008 Projektinumero: Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL OULUN KAUPUNKI Hanke: Metsokangas II, päiväkoti TYÖMAAHUOLTO-, PUHTAUS- JA SIIVOUSSELOSTUS Urakan sisältö -asiakirjan liite 1. TYÖMAAHUOLTO Pääurakoitsija vastaa työnaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Pääurakoitsija huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. Pääurakoitsija huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nro 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaan. Lisäksi työmaan jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan Oulun Jätehuollon ohjeita sekä Oulun ja ympäristökuntien jätehuoltomääräyksiä. Oulun jätehuollon opaskirja Rakenna ja lajittele on pdf -muodossa osoitteessa: Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakoitsijan osoittamaan pisteeseen, josta pääurakoitsija huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta. Pääurakoitsija valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät ovat asianmukaisia kuten esim. että LVIA -suunnitelmassa esitettyjen puhtausluokkaosastoitujen tilojen siivous suoritetaan ohjeiden mukaisesti. Rakennustöiden puhtausluokka on P2 soveltaen tämän ohjeen mukaisesti. Pääurakoitsija vastaa rakentamisen aikaisen siivouksen ja kaksivaiheisen loppusiivouksen suorittamisesta. Pääurakoitsija huolehtii rakennuksen ja rakennusalueen loppusiivouksesta myös muiden urakoitsijoiden osalta. Alakatot ja talotekniset laitteet, putket jne. puhdistetaan ennen koekäyttöä. Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30, OULUN KAUPUNKI puh , faksi (Yrityksen sähköposti) (Internet-osoite)

2 2. RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS Rakennussiivouksen tavoitteena on poistaa lattiapinnoilta irtolika, estää lian leviäminen työpisteistä sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämää puhtautta Työmaan työnaikainen siivous Rakennussiivouksen tavoitteena on poistaa rakentamisen aikana syntynyt pöly ja irtolika, estää lian leviäminen työpisteistä sekä ylläpitää työvaiheiden edellyttämää puhtautta. Lattiapinnat puhdistetaan päivittäin käyttämällä lapiota, lattiankuivainta ja teollisuusimuria. Harjasiivous on kielletty. Pölyävien työvaiheiden päätyttyä syntynyt pöly poistetaan kaikilta taso- ja pystypinnoilta imuroimalla hienopölysuodattimella (väh. 98,8 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imurilla tai keskuspölynimurilla. Pintojen puhtaus todennetaan visuaalisesti ennen sisävalmistustöiden aloittamista Työmaan siivous sisävalmistusvaiheessa Työmaa siivotaan sisävalmistusvaiheessa tarpeen mukaan päivittäin. Roskat poistetaan lattiapinnoilta lattiankuivaimella ja hieno irtolika imuroidaan hienopölysuodattimella (väh. 98,8 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imurilla. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla voi olla jonkin verran karkeaa irtolikaa ja hienoa rakennuspölyä. Puhtaita asennusolosuhteita vaativissa tiloissa, kuten ilmanvaihdon asennustöiden aikana, lattiapinnat ovat pölyimuripuhtaat aina asennustöiden aikana Työmaan siivous pinnoitteiden ja kiintokalusteiden asentamisen aikana Rakennussiivouksen tavoitteena pinnoite- ja kiintokalustusvaiheessa on poistaa lattiapinnoilta irtolika, estää lian leviäminen työpisteistä, ylläpitää työvaiheiden edellyttämä puhtaus sekä estää lian jääminen asennettavien pintojen tai kiinteiden kalusteiden alle tai taakse. Työmaan työskentelyalueet siivotaan päivittäin. Roskat poistetaan lattiapinnoilta lattiankuivaimella ja hieno irtolika imuroidaan hienopölysuodattimella (väh. 98,8 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imurilla. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla ei ole karkeaa irtolikaa. Lattiapinnoilla voi olla vähän rakentamisesta syntynyttä pölyä. Puhtaita asennusolosuhteita vaativissa tiloissa, kuten ilmanvaihdon asennustöiden aikana, lattiapinnat ovat pölyimuripuhtaat aina asennustöiden aikana. Kiinteiden, ennen ilmanvaihdon toimintakoetta suljettavien alakattokotelojen yläpuolelle piiloon jäävät pinnat (IV-kanavien ulkopinnat, sähkökourut, putket, alakattorungot yms. tasopinnat) puhdistetaan pölystä ja irtoliasta ennen alakattojen sulkemista. Pintojen puhtaus todennetaan silmämääräisesti ennen katon sulkemista. 3. KAKSIVAIHEINEN LOPPUSIIVOUS Tiloissa ei tehdä rakennus- tai asennustöitä samanaikaisesti loppusiivousten aikana. Loppusiivouksen jälkeen tiloissa käytetään kohdepoistolla varustettuja työvälineitä, mikäli tiloissa tehdään pölyä tuottavia työvaiheita. Kukin urakoisija vastaa pintojen suojaamisesta paikallissuojauksin likaavissa töissä. Syntynyt lika ja jäte poistetaan välittömästi työn päätyttyä.

3 Loppusiivoukseen kuuluvat alueet eristetään pölytiiviillä suojaseinillä tai -ovilla, mikäli ympäröivissä tiloissa tehdään pölyä tuottavia työvaiheita. Työmaan läpikulkuliikenne loppusiivousalueiden kautta estetään. Siivotut tilat pidetään suljettuina ja lukitaan tarvittaessa. Loppusiivousalueille johtaville sisäänkäynneille sijoitetaan tekstiilimatot, jotka vähentävät lian ja kosteuden kantautumista tiloihin. Pääurakoitsija huolehtii, että siivousvälineiden, -koneiden ja -tekstiilien huoltoon ja säilytykseen on varattu toimintaan sopivat tilat. Pääurakoitsija vastaa siitä, että loppusiivouksessa on käytettävissä vettä ja että tiloissa on siivoustyöhön riittävä valaistus. Lattiapintojen käyttöönottopuhdistuksessa käytetään koneellisia menetelmiä. Pintojen puhdistamisessa noudatetaan aina materiaalien valmistajien antamia ohjeita. Pääurakoitsija esittää työmaan aikataulussa toimintakoetta ja vastaanottoa edeltävän loppusiivouksen toteutusajankohdan alueittain. Pääurakoitsija tekee loppusiivouksesta suunnitelman, jossa esitetään käytettävät työmenetelmät ja puhdistusvälineet. Loppusiivoussuunnitelma tulee hyväksyttää rakennuttajalla ennen töiden aloittamista. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota laattapintojen ja hst/rst -teräspintojen puhdistukseen. Loppusiivouksessa käytetään ko. materiaalin valmistajan ja tilaajan hyväksymiä aineita ja menetelmiä. 4. TOIMINTAKOETTA EDELTÄVÄ LOPPUSIIVOUS Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe aloitetaan, kun pinnat ja kiintokalusteet on asennettu. Tavoitteena on saavuttaa ilmanvaihdon mittausten ja säätöjen edellyttämä puhtaustaso. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaaleja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esim. paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, ilmanvaihdon toimintakokeita, säätöä ja viritystä sekä tietysti loppusiivousta. Ennen ilmanvaihtolaitteiston toimintakoetta tiloista poistetaan irtolika kaikilta näkyviltä ja einäkyviltä taso-, pysty- ja lattiapinnoilta, jolloin rakennuspöly ei kulkeudu toimintakokeen aikana ilmastointikanaviin. Pintojen suojaukset ja rakennusjätteet poistetaan siivottavista tiloista. Lattiapintojen suojaukset imuroidaan ennen kokoamista pölyn leviämisen estämiseksi. Likaiset lattiapinnat imuroidaan hienopölysuodattimella (väh. 98 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imurilla suojausten poistamisen jälkeen. Pinnat puhdistetaan kaikilta näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille. Alakattokasettien yläpuolelle jäävät, ei-näkyvät pinnat puhdistetaan irto- ja tasoiteliasta. Siirrettävien kalusteiden alle ja taakse jäävät pinnat puhdistetaan. Runsas irtolika imuroidaan hienopölysuodattimella (väh. 98 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imurilla. Vähäinen lika poistetaan nihkeäpyyhkimällä mikrokuituisilla siivouspyyhkeillä tai muilla pölyä sitovilla työvälineillä. Harjaavia työmenetelmiä ei saa käyttää. Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen tilojen puhtaus tarkistetaan ja dokumentoidaan. Havaitut poikkeamat tilojen puhtaudessa korjataan ja tilat merkitään toimintakoevalmiudesta tiedottavin kyltein. Tämän jälkeen tiloissa voidaan suorittaa häiriöittä ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt.

4 Pääurakoitsija vastaa siitä, että saavutettua puhtaustasoa ylläpidetään tarkistussiivouksin toimintakokeiden sekä luovutuksen välisenä aikana alueilla, joissa työskennellään tai joissa on muuta työmaaliikennettä. Tarkistussiivouksella varmistetaan tilojen pölyttömyys ilmanvaihtolaitteiston mittaus- ja säätötöiden aikana sekä estetään puhdistettujen pintojen likaantuminen ja vaurioituminen. 5. VASTAANOTTOA EDELTÄVÄ LOPPUSIIVOUS Tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimusten mukainen puhtaustaso vastaanotettavissa tiloissa. Loppusiivouksen toisessa vaiheessa poistetaan kaikilta pinnoilta niille laskeutunut hieno rakennuspöly sekä tahrat. Imuroinnissa käytetään hienopölysuodattimella (väh. 98 % suodatus alle 3 µm hiukkasille) varustetulla imuria. Lattiapintojen käyttöönottopuhdistus suoritetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Loppusiivouksen toiseen vaiheeseen kuuluvat tehtävät ja työn lopputulos visuaalisesti arvioiden välittömästi siivouksen jälkeen on kuvattu alla: 5.1. Ovien, ovenpielten ja ovilasien puhdistus - Ovissa, ovenpielissä ja ovilaseissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat ja suojakalvot ja -muovit on poistettu pinnoilta. - Helat puhdistetaan. - Saranat, lukot ja sulkijat voidellaan valmistajan ohjeiden mukaisesti Seinäpintojen puhdistus - Seinäpinnat, porraskaiteet, katkaisijat, pistorasiat sekä seinäpinnoilla olevat muut laitteet ovat tahrattomat ja pölyttömät. Lämpöpattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. - Jalkalistat ja seinälaatoitukset puhdistetaan Ikkunoiden ja lasipintojen pesu - Ikkunoissa, ulko- ja sisälasipinnoilla, ikkunan puitteissa ja ikkunalaudoilla ei ole tarroja, irtolikaa tai tahroja (silikoni, laasti, maali yms.). Sälekaihtimissa ei ole irtolikaa tai tahroja. Ikkunat pestään Kiinteiden kalusteiden puhdistus - Kiinteiden kalusteiden ja koneiden suojakalvot ja -muovit on poistettu. Kalusteiden ja koneiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden alla / takana olevilla pinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. - Saniteettikalusteet puhdistetaan 5.5. Lattiapintojen puhdistus - Uudet ja säilytettävät lattiapinnat on puhdistettu materiaalin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai tahroja. Uusien lattiapintojen käyttöönottopuhdistus sekä uusien ja säilytettävien pintojen hoito tai suojaus on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti. - Laatta- ja muut lattiapinnat esikäsitellään valmistajan ohjeiden mukaa - Lattiakaivojen ritilöistä on poistettu suojamuovit. Lattiakaivon ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. - Lattioille tehdään loppusiivous sekä käyttöönottopuhdistus lattiamateriaalivalmistajan ohjeiden mukaan.

5 5.6. Ylätasojen puhdistus - Valaisinten, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien ja muiden näkyvien ylätasojen ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja muovit. Alas laskettujen alakattojen yläpuolella olevilla pinnoilla ei ole irtolikaa (puhtaus todennetaan ennen toimintakoetta). - alakatot puhdistetaan rakennusaikaisesta pölystä yms. - alakattojen yläpuoliset pinnat puhdistetaan ennen alakattojen asennusta - vesijohtoputket, lämpöjohtoventtiilit, iv-venttiilit, kojeet ja iv-kanavat puhdistetaan ulkopuolelta 5.7. Teknisten tilojen puhdistus (sähkötilat, IV-konehuoneet, muut tekniset tilat jne.) - Lattiapinnat on puhdistettu ja suojattu valmistajan ja käyttäjän ohjeiden mukaisesti. Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. IVkonehuoneiden ilmanvaihtokoneiden ja kanavien ulkopinnoilla ei roska, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. - valaisimet, rasiat ja peitelevyt, johtokanavat, kaapelihyllyt ja jakokeskukset puhdistetaan Työn suorittaja dokumentoi lattiapintojen käyttöönottosiivouksessa käytetyistä siivousmenetelmistä ja -aineista tilaajalle. Loppusiivous suoritetaan ennen rakennuksen tai sen osan luovuttamista siten, että se luovutushetkellä on sekä ulkoa että sisältä täysin käyttöönottokunnossa. Aikatauluissa tulee ottaa huomioon työnaikaisen ja työvaiheeseen kuuluvan siivouksen sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika. Kukin rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja -menetelmällä. Syövyttäviä ja hankaavia aineita ei saa käyttää. Loppusiivouksen yhteydessä on erityisesti huolehdittava, että: - käytössä olleet wc- ja pesutilat pestään katosta lattiaan ja desinfioidaan, samoin väliaikaisten käymälä- ja ruokailuparakkien kohdat - Rakennusaikainen sähköenergia kuuluu pääurakoitsijan hankintaan ja kustannuksiin. - Rakennusaikainen lämpö ja vesi kuuluu pääurakoitsijan hankintaan ja kustannuksiin. - Työmaan lämmityksestä, sulana pitämisestä ja kuivattamisesta vastaa pääurakoitsija. - Työmaa-alueen ja -rakennusten sekä työkohteiden valaistuksesta vastaa pääurakoitsija. 6. PUHTAUDEN RAJA-ARVOT JA TODENTAMINEN ENNEN TOIMINTAKOKEITA JA ENNEN VASTAANOTTOA Toimintakoevaiheen puhtausvaatimusten mukaan rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin voidaan poistaa ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja aloittaa toimintakokeet. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa (esim. puu-, betoni- tai kipsipölyä), joka voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Vastaanottovaiheen puhtausvaatimusten mukaan pinnoilla ei luovutusvaiheessa saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Luovutusvaihees-

6 sa tilat täyttävät tavanomaisille työtiloille asetetut puhtausvaatimukset. Puhtausvaatimus täyttää normaaleille työtiloille asetetut vaatimukset. Ennen toimintakokeita arvioidaan silmämääräisesti kaikki pinnat, myös ne jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen yläpuolella olevat pinnat. Ennen rakennuksen luovutusta arvioidaan kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida alakattokasettien ollessa suljettuina. Suljettujen alakattokasettien yläpuoliset pinnat voidaan tarkistaa tarvittaessa pistokokein. Pääurakoitsija vastaa alakattokasettien avaamisesta ja sulkemisesta tarkastuksen aikana. Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, että pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Mikäli pinnoilla havaitaan pölyä, mitataan pölykertymä geeliteippimenetelmällä INSTA 800 -laadunarviointijärjestelmän mukaisesti. Pölykertymän mittaus suoritetaan aikaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mittausta. Pölykertymän enimmäistasot on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Pölykertymät työskentelytiloissa (RT ) Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä [%] Ennen ilmanvaihdon toimintakokeita Ennen rakennuksen luovutusta Alakaton yläpuoli, pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella pl. lattiapinnat Pinnat yli 180 cm korkeudella, pinnat alle 180 cm korkeudella 5,0 1,0 Lattiapinnat 3,0 Puhtauden arvioinnin uusintatarkastuksien kustannukset määräytyvät Rakentamisen johtaminen -asiakirjan kohdan 3.7 mukaan. OULU Eero Keränen Liitteet: -

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen

Kalliolan koulu. Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015. TPA Andersson Oy Juha Takkunen Kalliolan koulu Muuton puhtaudenhallinta 8.5..2015 TPA Andersson Oy Juha Takkunen 2 Sisältö 1. MUUTTOPROSESSIN KUVAUS... 3 1.1 Kohdetiedot... 3 1.2 Muuton puhtaudenhallinnan tavoitteet... 3 1.3 Muuttoprosessin

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS TERVE TALO -OHJE 30.1.2015 1. Yleistä Tässä ohjeessa esitetään Terve talo hankkeena toteutettavan rakennuskohteen toimintaohjeet sekä urakoitsijalta edellytettävät toimenpiteet.

Lisätiedot

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia

Työmaapölyt ovat terveydelle haitallisia Pölytön työmaa työntekijän ja rakennuksen käyttäjän etu Jorma Säteri, diplomi-insinööri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry jorma.sateri@sisailmayhdistys.fi Rakennustyömaalla syntyvät ja rakennukseen

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu

RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu Leena Järvinen RAKENNUSHANKKEIDEN LOPPUSIIVOUKSEN ONNISTUMINEN Case: Kotkan kaupungin Tilapalvelu Opinnäytetyö Palveluliiketoiminta Maaliskuu 21 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.3.21 Tekijä(t) Järvinen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA

PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Tuotantojohtaminen 2014 Roni Nuttunen PÖLYNHALLINTA KORJAUSRAKENTAMISESSA Turun Seudun Rakennustekniikka Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN

OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN TAMPEREEN KAUPUNKI 1 (9) OHJE SISÄILMATUTKIMUKSEN JA -KORJAUKSEN TEETTÄMISEEN 1. SISÄILMATUTKIMUS... 3 LÄHTÖKOHTA... 3 TUTKIMUKSEN TAVOITE... 3 TUTKIMUKSEN TULOSTEN TAVOITE... 3 2. TUTKIMUKSEN TILAAMINEN...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4)

KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) KIINTEISTÖMANAGEMENT J. JUHOLA OY Yleissuunnitelma 1 (4) Terho Kylli 25.8.2014/päivitys 24.9.2014 1.0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA JA TYÖN SUORITUKSESTA Rakennuskohteet ja niiden sijainti Kohteena on Helsingin

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot

Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot 1.12.2008 Sisäilmastoluokitus 2008 Sisäympäristön uudet tavoitearvot PL 25, 02131 Espoo Dipl.ins. Jorma Säteri Valkjärventie 1 Puh. (09) 4355 560 Fax (09) 4355 5655 www.sisailmayhdistys.fi Sisäilmastoluokitus

Lisätiedot

Korjaustyöseloste malli LINKKI 1. Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5.

Korjaustyöseloste malli LINKKI 1. Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5. Korjaustyöseloste malli LNKK 1 Omakotitalo M. Moisi Astianpesukoneen vesivuodon vaurioittamien rakenteiden Korjaustyöseloste 20.5.2014 1. KOHTEEN YLESTEDOT Kohde Tilaaja Suunnittelija Omakotitalo Moisi

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot