EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI kuukausikatsaus kes ä kuu

2 Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä. KUUKAUSIKATSAUS KESÄKUU 27

3 Euroopan keskuspankki, 27 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-6311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach D-666 Frankfurt am Main Germany Puhelinnumero Internet Faksi Teleksi ecb d Kuukausikatsauksen laatimisesta vastaa :n johtokunta. Pääkirjoitusta ja osaa Euroalueen talousnäkymiä koskevat :n asiantuntijoiden arviot lukuun ottamatta on käännetty Suomen Pankissa, joka myös huolehtii katsauksen julkaisemisesta. ta ei syyskuun 26 numerosta alkaen enää paineta suomenkielisenä, vaan se julkaistaan sähköisessä muodossa neljännesvuosittain :n ja SP:n verkkosivuilla. Suomen Pankin verkkosivuilla on maksuton palvelu, jonka kautta voi tilata sähköisiä julkaisuja Suomen Pankista. Tilaaja saa sähköpostiinsa tiedon tilaamastaan julkaisusta heti sen ilmestyttyä. Julkaisuja voi tilata osoitteessa > Sähköisten julkaisujen tilaaminen > Painettujen julkaisujen tilaaminen. Mikäli tietojen rekisteröimisessä ilmaantuu ongelmia, voi ottaa yhteyttä osoitteeseen Englanninkielisen Kuukausikatsauksen tilaukset tulee lähettää :hen. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sal littu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan. Tämän numeron tilastot perustuvat käytettävissä olleisiin tietoihin. ISSN (verkkojulkaisu)

4 SISÄLLYS PÄÄKIRJOITUS 5 EUROALUEEN TILASTOT TI RAHA- JA REAALITALOUDEN KEHITYS 9 Talouskehitys euroalueen ulkopuolella 9 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 18 Hinnat ja kustannukset 56 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 64 Julkisen talouden kehitys 75 Euroalueen talousnäkymiä koskevat eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot 82 Valuuttakurssit ja maksutase 86 LIITTEET Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet I TARGET-maksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) system V Euroopan keskuspankin julkaisuja vuodesta 26 IX Sanasto XV Kehikot: 1. Toteutunut inflaatiokehitys ja kuluttajien inflaatiokäsitys EU:hun toukokuussa 24 liittyneissä maissa Yhdistelmärahastosijoitusten luonne ja vaikuttimet Likviditeettitilanne ja rahapoliittiset operaatiot Pörssiyhtiöiden tilinpäätöstietoja Pääomasijittamisen kasvun taustalla olevat syyt Euroalueen kotitalouksille ja yrityksille myönnettyjen lainojen kehitys suhdannekierron aikana Euroalueen talouskehitys Varastojen viimeaikaisen kehityksen arviointia Kotitalous- ja yrityssektorin viimeaikainen kehitys: uudesta euroalueen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta saadut tiedot Julkisen sektorin palkkakehitys euroalueella Tekniset oletukset Muiden laitosten ennusteet Hiipuuko globalisaation tuontihintoja alentava vaikutus? 9 Kesäkuu 27

5 LYHENTEET MAAT BE BG CZ DK DE EE IE GR ES FR IT CY LV LT Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Italia Kypros Latvia Liettua LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK JP US Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Iso-Britannia Japani Yhdysvallat MUUT BIS Kansainvälinen järjestelypankki BKT bruttokansantuote BPM5 IMF:n maksutasekäsikirja (5. laitos) cif kulut, vakuutus ja rahti hintaan luettuina ECU Euroopan valuuttayksikkö Euroopan keskuspankki J Euroopan keskuspankkijärjestelmä EKT 95 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 EMI Euroopan rahapoliittinen instituutti EMU talous- ja rahaliitto EU Euroopan unioni EUR euro fob vapaasti laivassa HWWA Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv ILO Kansainvälinen työjärjestö IMF Kansainvälinen valuuttarahasto KHI kuluttajahintaindeksi NACE Rev. 1 Euroopan yhteisön tilastollinen toimialaluokitus OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö SITC Rev. 3 Kansainvälinen ulkomaankaupan tavaranimikkeistö (3. tarkistettu laitos) YKHI yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi Euroopan yhteisön käytännön mukaisesti EU-maiden nimet ovat aakkosjärjestyksessä kunkin maan omakielisen nimen mukaan (eivät suomennoksen mukaan). 4 Kesäkuu 27

6 PÄÄKIRJOITUS :n neuvosto päätti pitämässään kokouksessa nostaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkotarjousten alarajaa eli minimitarjouskorkoa 25 peruspisteellä 4, prosenttiin. Myös maksuvalmiusluoton korkoa ja talletuskorkoa päätettiin nostaa 25 peruspisteellä: maksuvalmiusluoton korko nostettiin 5, prosenttiin ja talletuskorko 3, prosenttiin. Päätökset tulivat voimaan uuden vähimmäisvarantojen pitoajanjakson alussa. Koronnostopäätöksessä otettiin huomioon :n neuvoston sekä taloudellisessa analyysissä että rahatalouden analyysissä toteamat hintavakautta keskipitkällä aikavälillä uhkaavat inflaation kiihtymisen riskit. Päätös auttaa varmistamaan, että keskipitkän ja pitkän aikavälin inflaatio-odotukset pysyvät euroalueella lujasti ankkuroituina hintavakauden määritelmän mukaiseen inflaatiovauhtiin. Odotusten ankkuroiminen on edellytyksenä sille, että rahapolitiikalla voidaan jatkuvasti edistää kestävää talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista euroalueella. Euroalueen myönteisessä taloudellisessa tilanteessa rahapolitiikka on koronnoston jälkeenkin vielä melko elvyttävää. Yleinen rahoitustilanne on edelleen suotuisa, rahan määrän ja luotonannon kasvu on erittäin voimakasta ja euroalueella on runsaasti likviditeettiä. Jatkossakin on perusteltua toimia päättäväisesti ja ajoissa hintavakauden turvaamiseksi keskipitkällä aikavälillä. :n neuvosto seuraa tarkasti kaikkea kehitystä, jotta hintavakautta keskipitkällä aikavälillä uhkaavat riskit eivät pääse toteutumaan. Taloudellisessa analyysissä :n neuvosto katsoi saatujen tietojen vahvistavan selvästi, että euroalueen talous kasvaa edelleenkin huomattavasti nopeammin kuin vuosi sitten yleisesti odotettiin. Vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n määrän neljännesvuosikasvu oli,6 % eli jälleen jonkin verran odotettua nopeampaa. Taloudellista toimeliaisuutta koskevien muiden tietojen varsinkin yritysten ja kuluttajien luottamuskyselyistä saatujen tietojen perusteella kasvu on jatkunut vankkana myös vuoden toisella neljänneksellä. Keskipitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen suotuisat, ja euroalueella on edellytykset tasaiseen talouskasvun jatkumiseen. Euroalueen ulkopuolella talouskasvu on jakautunut alueellisesti aiempaa tasapainoisemmin ja pysyy hienoisesta hidastumisestaan huolimatta vankkana. Euroalueen ulkopuolinen kehitys siis tukee yhä euroalueen vientiä. Myös euroalueen kotimaisen kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisen vahvana. Investoinnit jatkunevat runsaina ja saavat tukea suotuisana pysyvästä rahoitustilanteesta, yritysten vahvasta tuloskasvusta, taseiden uudelleenjärjestelyistä sekä pitkään jatkuneesta yritysten tehokkuuden paranemisesta. Käytettävissä olevien reaalitulojen kehitys tukenee kulutusta työmarkkinatilanteen parantuessa entisestään. Nämä näkymät ovat samanlaiset kuin tuoreimmissa eurojärjestelmän asiantuntijoiden kokonaistaloudellisissa arvioissa. Näissä arvioissa BKT:n määrän keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin ennakoidaan olevan 2,3 2,9 % vuonna 27 ja 1,8 2,8 % vuonna 28. BKT:n määrän kasvuarvioiden vaihteluväli vuodelle 27 sijoittuu maaliskuisten :n asiantuntijoiden arvioiden vaihteluvälin yläpäähän. Vaihteluväliä vuodelle 28 on korjattu hienokseltaan alaspäin öljyn hinnan noustua viime kuukausina. :n neuvoston näkemyksen mukaan näihin suotuisiin kasvunäkymiin kohdistuvat riskit ovat lyhyellä aikavälillä jokseenkin tasapainossa. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä riskit painottuvat edelleen ennakoitua hitaamman kasvun suuntaan ja liittyvät pääasiassa euroalueen ulkopuolisiin tekijöihin. Riskit liittyvät erityisesti pelkoihin protektionismipaineiden lisääntymisestä, öljyn hinnan mahdolliseen uuteen nousuun, mahdollisiin rahoitusmarkkinoiden ilmapiirin muutoksiin sekä huoliin, että maailmantalouden tasapainottomuuksista voisi aiheutua hallitsemattomia kehityskulkuja. Hintakehityksestä voidaan todeta, että öljyn hinta on noussut jälleen viime kuukausina. Toukokuussa 27 vuotuinen YKHI-inflaatio olikin Eurostatin alustavan arvion mukaan 1,9 %, eli sama kuin huhtikuussa mutta jonkin verran nopeam pi kuin muutama kuukausi sitten odotettiin. Vuotuisen inflaatiovauhdin lyhyen aikavälin kehitys määräytyy jatkossakin pitkälti energian hinnan val- Kesäkuu 27 5

7 litsevan sekä aikaisemman kehityksen perusteella. Energian hintojen viimevuotisten heilahtelujen vuoksi vertailuajankohdan vaikutus on merkittävä. Öljyn nykyhinnan ja öljyn hintojen nousevan futuurikäyrän perusteella vuotuinen inflaatiovauhti todennäköisesti hidastuu lähikuukausina hienokseltaan mutta nopeutuu jälleen merkittävästi vuoden loppua kohti. Tämä näkemys on sopusoinnussa eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioiden kanssa, joiden mukaan keskimääräinen vuotuinen YKHI-inflaatio on 1,8 2,2 % vuonna 27 ja 1,4 2,6 % vuonna 28. Vuodelle 27 arvioitu vaihteluväli on jonkin verran ylempänä kuin maaliskuussa 27 julkaistuissa :n asiantuntijoiden arvioissa. Tämä johtuu suurelta osin öljyn hinnan noususta. Vaihteluväli vuodelle 28 pysyi samana. On kuitenkin pidettävä mielessä, että arviot ovat luonnoltaan ehdollisia eli niiden pohjana on joukko teknisiä oletuksia, kuten tuottokäyrästä johdettuihin markkinaodotuksiin perustuvat lyhyitä ja pitkiä korkoja koskevat oletukset sekä öljyn ja muiden raaka-aineiden kuin energian hintaa koskevat oletukset. Rahapolitiikan kannalta oleellisella keskipitkällä aikavälillä hintavakausnäkymiin liittyy :n neuvoston mielestä yhä inflaation kiihtymisen riskejä. Riskit liittyvät ennen kaikkea euroalueen sisäiseen kehitykseen, erityisesti kapasiteetin käyttöasteen nousuun euroalueen taloudessa ja työmarkkinoiden vähittäiseen elpymiseen. On olemassa riski, että palkat kehittyvät odotettua voimakkaammin, mistä aiheutuisi merkittäviä hintavakautta uhkaavia inflaation kiihtymisen riskejä. Lisäksi tällaisessa tilanteessa hinnoitteluvoima saattaa lisääntyä niillä markkinalohkoilla, joilla kilpailu on vähäistä. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että kaikki osapuolet kantavat vastuunsa. Erityisesti palkkasopimusten tulisi olla kyllin eriytettyjä, jotta niissä otettaisiin huo mioon hintakilpailukyky, monissa talouksissa korkeana pysynyt työttömyys ja alakohtainen tuottavuuden kehitys. :n neuvosto korostaa sellaisen palkkakehityksen välttämistä, joka aiheuttaisi lopulta inflaatiopaineita ja heikentäisi kaikkien euroalueen kansalaisten ostovoimaa. Inflaation kiihtymisen riskejä aiheutuisi myös ennakoitua suuremmista hallinnollisesti säänneltyjen hintojen korotuksista. Euroalueen ulkopuolisista tekijöistä inflaation kiihtymisen riskejä aiheuttaa mahdollisuus, että öljyn hintaan voisi tulla uusia odottamattomia korotuksia. Rahatalouden analyysi vahvistaa, että hintavakauteen kohdistuu yhä inflaation kiihtymisen riskejä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahan määrän trendikasvu pysyy vahvana tilanteessa, jossa likviditeettiä on jo entuudestaan runsaasti. Rahan määrän vahvana jatkuva kasvu näkyy M3:n nopean kasvun jatkumisena. Huhtikuussa M3:n vuotuinen kasvuvauhti oli jo 1,4 %. Myös luotonannon kasvu on edelleen nopeaa. Rahan määrän ja luotonannon vahvaan kasvuun vaikuttavat muun muassa suotuisa rahoitustilanne ja vakaa talouskasvu. Lyhyellä aikavälillä rahan määrän ja luotonannon kehitykseen voivat vaikuttaa muun muassa tuottokäyrän muoto ja ulkoiset tekijät, ja se voi vaihdella jonkin verran. Rahapolitiikan kannalta olennaista rahan määrän ja luotonannon trendikasvua arvioitaessa on tärkeää, että tällaisiin tilapäisiin tekijöihin ei kiinnitetä liikaa huomiota. Useat merkit viittaavatkin siihen, että lyhyiden korkojen nousu vaikuttaa jo rahan määrän kehitykseen, vaikkei se olekaan vielä merkittävästi hillinnyt rahan määrän ja luotonannon vahvaa trendikasvua. Lyhyiden korkojen nostot ovat esimerkiksi osaltaan rauhoittaneet suppean rahaaggregaatin M1:n kasvua viime vuosineljänneksillä. Samoin yksityiselle sektorille myönnettyjen luottojen vuotuinen kasvuvauhti on osoittanut merkkejä vakaantumisesta vuoden 26 puolivälistä lähtien, vaikka se onkin edelleen yli 1 %. Luotonannon kasvu on vakaantumassa entistä laaja-alaisemmin, kuten yrityksille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kehitys on osoittanut viime kuukausina. Samalla asuntojen hintojen nousu on hidastunut jonkin verran, vaikka se on euroalueella keskimäärin edelleen nopeaa. Kun otetaan huomioon sekä lyhyellä aikavälillä vaikuttavat tekijät että rahan määrän ja luotonannon jatkuva voimakas trendikasvu, merkit viittaavat selvästi siihen, että hintavakauteen kohdistuu inflaation kiihtymisen riskejä keskipitkäl- 6 Kesäkuu 27

8 PÄÄKIRJOITUS lä ja pitkällä aikavälillä. Euroalueella on runsaasti likviditeettiä rahan määrän kasvettua vankasti useiden vuosien ajan. Tällaisessa tilanteessa rahatalouden kehitystä on seurattava jatkossakin erittäin tarkasti, varsinkin kun talous kasvaa ja kiinteistömarkkinoiden kehitys on yhä vahvaa. Hintakehitystä tarkasteltaessa on siis tärkeää, ettei huomio kiinnity yksinomaan lyhyen aikavälin inflaatiovaihteluihin. Rahapolitiikan kannalta olennainen tarkastelujakso on keskipitkä aikaväli. Keskipitkällä aikavälillä hintavakautta uhkaavat inflaation kiihtymisen riskit liittyvät erityisesti kehitykseen euroalueella. Kapasiteetin käyttöasteen nousun ja työmarkkinoiden vähittäisen kohentumisen myötä ilmaantuvat rajoitteet voisivat johtaa erityisesti odotettua voimakkaampaan palkkakehitykseen. Rahan määrän ja luotonannon kasvun ollessa erittäin voimakasta tilanteessa, jossa likviditeettiä on jo entuudestaan runsaasti, taloudellisen ja rahatalouden analyysin tulosten vertaileminen tukee arviota, jonka mukaan hintavakauteen kohdistuu yhä inflaation kiihtymisen riskejä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. :n neuvosto seuraa siis tarkasti kaikkea kehitystä varmistaakseen, että hintavakautta keskipitkällä aikavälillä uhkaavat riskit eivät pääse toteutumaan. Näin tuetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin inflaatio-odotusten pysymistä euroalueella lujasti ankkuroituina hintavakauden määritelmän mukaiseen inflaatiovauhtiin. Jatkossakin on perusteltua toimia päättäväisesti ja ajoissa hintavakauden turvaamiseksi keskipitkällä aikavälillä. Finanssipolitiikan alalla kaikkien maiden tulisi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen määräyksiä. Vakaus- ja kasvusopimus on välttämätön osa talous- ja rahaliiton institutionaalista rakennetta, joten sen noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan kannalta. Julkisen talouden rahoitusasemat kohentuivat merkittävästi vuonna 26, ja tuoreimpien ennusteiden mukaan euroalueen alijäämäsuhde pienenee entisestään myös vuosina Taustalla on erityisesti arvio julkisen talouden tulojen vahvan kasvun jatkumisesta kokonaistaloudellisten näkymien ollessa suotuisia. Rakenteelliset parannukset ovat kuitenkin melko vaatimattomia. Tämänhetkisessä suotuisassa taloustilanteessa viimeistenkin euroalueen maiden tulisi nopeasti tasapainottaa julkisen talouden rahoitusasemaansa sekä vauhdittaa kehitystä kohti keskipitkän aikavälin tavoitteena olevaa tervettä julkisen talouden rahoitusasemaa erityisesti menojen karsimista painottaen. Euroalueen valtiovarainministerit totesivat euroryhmän kokouksessa Berliinissä , että suotuisaa taloussuhdannetta hyödyntämällä useimmat euroalueen maista voisivat saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuonna 28 tai 29, ja sopivat, että kaikkien maiden olisi pyrittävä saavuttamaan tavoitteensa viimeistään vuonna 21. Tämä on erityisen tärkeää, jotta maat voivat pienentää suurina pysyneitä velkasuhteitaan ja valmistautua väestön ikääntymisestä julkiselle taloudelle aiheutuviin haasteisiin. :n neuvosto tukee Eurostatin pyrkimyksiä kehittää julkista taloutta koskevia tilastoja, jotta voidaan varmistaa julkisen talouden kehityksen tehokas seuranta. Lisäksi se pitää myönteisenä, että Ecofin-neuvosto on korostanut entistä voimakkaammin sellaisten toimien merkitystä, joilla parannetaan julkisen talouden tilaa ja tehostetaan julkishallinnon toimintaa. Rakenneuudistusten saralla :n neuvosto tukee varauksetta kaikkia pyrkimyksiä kilpailun tehostamiseksi, tuottavuuden lisäämiseksi ja talouden joustavuuden kehittämiseksi, sillä näin edistetään BKT:n määrän kestävän kasvun nopeutumista sekä työllisyyttä. :n neuvosto kannattaa voimakkaasti uudistuksia, joilla vähennetään työmarkkinoiden jäykkyyksiä, hyödykemarkkinoiden esteitä ja hallinnollisia rasitteita ja joilla vauhditetaan teknisiä innovaatioita. Toisiaan täydentävillä uudistuksilla edistettäisiin tehokkaammin pitkäkestoista talouskasvua ja hintavakautta. Ei pitäisi myöskään aliarvioida Dohan kierroksen kauppaneuvottelujen onnistumisen merkitystä Euroopan tuottavuuden ja kasvun kannalta. Tuottavuuden nopeampi kasvu mahdollistaa reaalipalkkojen korotukset ilman haittavaikutuksia työllisyydelle ja tukee siten euroalueen työvoiman tulojen kasvua. Kesäkuu 27 7

9

10 RAHA- JA REAALITALOUDEN KEHITYS I TALOUSKEHITYS EUROALUEEN ULKOPUOLELLA RAHA- JA REAALITALOUDEN KEHITYS Talouskehitys euroalueen ulkopuolella Globaalin talouden toimeliaisuus jatkuu vilkkaana, ja sitä pitää yllä suurten kehittyvien markkinoiden vakaa tai jopa kiihtyvä talouskasvu. Yhdysvaltojen talouskehityksen hidastuminen on vaikuttanut maailmantalouteen toistaiseksi suhteellisen maltillisesti. Energian hintojen muutokset vaikuttavat edelleen globaaliin hintakehitykseen. Globaaleja näkymiä vaarantavat pääasiassa yhä lisääntyvät protektionismipaineet, jatkuva öljyn hinnan kallistuminen, maailmanlaajuiset tasapainottomuustekijät ja niiden hallitsemattoman korjautumisen riski sekä rahoitusmarkkinoiden tunnelmien mahdolliset muutokset. 1.1 MAAILMANTALOUDEN KEHITYS Kuvio 1. OECD-maiden teollisuustuotanto Globaalin talouden kasvu jatkuu vilkkaana, ja sitä pitää yllä suurten kehittyvien markkinoiden vakaa tai jopa kiihtyvä talouskasvu. Erityisesti Aasian kehittyvillä markkinoilla talouskasvu on voimakasta, ja se vilkastuttaa maailmantalouden kasvua edelleen eniten. OECD-maiden (ilman euroaluetta tarkasteltuna) suhteellisen nopea teollisuustuotannon kasvu hidastui jonkin verran vuoden 26 loppua kohti, mutta vakaantui vuoden 27 alussa. Se tukee edelleen euroalueen ulkoisen kysynnän voimakasta kasvua. Kuvaa euroalueen varsin suotuisasta ulkoisesta ympäristöstä vahvistavat myös kyselytutkimusten tulokset, jotka viittaavat maailmantalouden elpyvään kasvuun toisella vuosineljänneksellä sekä tehdasteollisuuden että palvelusektorin tuotannossa. (vuotuinen prosenttimuutos, kuukausihavaintoja) OECD-maat euroaluetta lukuun ottamatta Yhdysvallat Japani 1, 7,5 5, 2,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, , Lähteet: OECD ja :n laskelmat. Huom. Tuorein havainto on maaliskuulta 27; ilman euroaluetta laskettu OECD-maiden lukema on kuitenkin helmikuulta 27. 7,5 5, 2,5, -2,5-5, -7,5-1, -12,5-15, Energian hinnan muutokset vaikuttavat edelleen globaaliin hintakehitykseen. Maaliskuussa kuluttajahintainflaatio nopeutui yleisesti jonkin verran OECD-maissa, mutta hidastui sitten jälleen, vaikka ilman elintarvikkeiden ja energian hintoja lasketut inflaatioindikaattorit pysyivät ennallaan. Öljyn hinnan jatkuva asteittainen nousu huhti- ja toukokuussa viittaa kasvavaan globaalin inflaation riskiin. Tätä päätelmää tukevat myös kyselytulokset, jotka osoittivat globaalien inflaatiopaineiden kasvaneen entisestään. Toukokuussa tehtyyn ostopäälliköiden kyselyyn perustuva globaali tehdasteollisuuden tuotantopanosten hintaindeksi (Global PMI Input Price Index) antoi tulokseksi korkeimmat lukemat yhdeksään kuukauteen. YHDYSVALLAT Yhdysvalloissa BKT:n kasvu hidastui jyrkästi vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä. Alustavien tietojen mukaan BKT kasvoi vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä vuositasolle korotettuna,6 %, kun kasvuvauhti oli vuoden 26 viimeisellä neljänneksellä ollut 2,5 %. Tämä BKT:n kasvun maltillistuminen johtui nettovientiin ja varastojen muutoksiin liittyvistä voimakkaista kielteisistä vaikutuksista ja siitä, että samaan aikaan asuinrakentamiseen tehdyt investoinnit hidastivat merkittävästi talouskasvua. Yksityinen kulutus pysyi edelleen vilkkaana. Vuotuinen kuluttajahintainflaatio (KHI) on pysynyt suhteellisen nopeana. Marraskuun ja huhtikuun välisenä puolivuotiskautena kuluttajahintainflaatio oli keskimäärin 2,4 %, mutta energian hintakehityksen vuoksi se vaihteli voimakkaasti. Huhtikuussa vuotuinen kuluttajahintainflaatio oli 2,6 %. Kesäkuu 27 9

11 Inflaatiopaineiden on kuitenkin havaittu jonkin verran maltillistuneen, koska asuntojen hintojen inflaatiokehitys on viime kuukausina hieman laantunut. Kuluttajahintaindeksiin perustuva vuotuinen pohjainflaatio (ilman elintarvikkeiden ja energian hintoja laskettuna) oli huhtikuussa enää 2,3 %, kun sen kuuden kuukauden keskiarvo oli 2,6 %. Kuvio 2. Keskeisten teollistuneiden talouksien kehitys pääpiirteittäin 2, 1,5 Euroalue Yhdysvallat Japani Iso-Britannia Tuotannon kasvu 1) (prosenttimuutos edellisestä neljänneksestä, neljännesvuosihavaintoja) 2, 1,5 Yhdysvaltain talouden odotetaan jatkavan kasvuaan trendinopeutta hitaammin, koska asuntomarkkinat ja kotitalouksien menot (kulutuskysyntä ja asuntoinvestoinnit) vaikuttavat siihen kielteisesti. Hyvän työllisyystilanteen ja tulokehityksen pitäisi kuitenkin osittain tasoittaa kulutuksen hidastumista. Talouskasvun todennäköisen hidastumisen ja maltillisten inflaatio-odotusten odotetaan edelleen lievittävän hintojen nousupaineita, joita on osittain pitänyt yllä korkea resurssien käyttöaste. Yhdysvaltain keskuspankin avomarkkinakomitea jätti pitämässään kokouksessa federal funds -tavoitekoron ennalleen 5,25 prosenttiin. JAPANI Japanissa talouskasvu on elpynyt edelleen tasaisesti samalla, kun inflaatiovauhti on pysynyt vaimeana. Tuotantoa vauhdittavat vahva vienti ja vakaa kotimainen kysyntä. Virallisten hallituslähteiden julkistamien alustavien tietojen mukaan BKT:n määrä kasvoi vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä,6 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. BKT:n kasvua edistivät viennin kasvu ja yksityisen kulutuksen elpyminen. Yritysten investoinnit, nykyisen kasvun tärkeimpiä vauhdittajia, sen sijaan supistuivat vuosineljänneksen aikana ensimmäistä kertaa vuoden 25 viimeisen neljänneksen jälkeen. 1,,5, -,5-1, -1, ,5-1, -1,5 Inflaatiovauhti 2) (kuluttajahinnat, vuotuinen prosenttimuutos, kuukausihavaintoja) 5 5 Lähteet: Kansalliset tiedot, BIS, Eurostat ja :n laskelmat. 1) Eurostatin tiedot euroalueen ja Ison-Britannian osalta; Yhdysvaltain ja Japanin osalta kansalliset tiedot. BKT-luvut on puhdistettu kausivaihtelusta. 2) YKHI euroalueen ja Ison-Britannian osalta; kuluttajahintaindeksi Yhdysvaltain ja Japanin osalta. 1,,5, Hintojen nousuvauhti osoittaa inflaation pysyneen maltillisena. KHI-inflaatio on viime kuukausina hidastunut, mikä johtuu osittain öljyyn liittyvien hintojen negatiivisesta kasvuvaikutuksesta. Tämän vuoksi kuluttajahintaindeksin vuotuinen muutos oli helmi- ja maaliskuussa 27 ensimmäistä kertaa huhtikuun 26 jälkeen negatiivinen. Aivan viime aikoina hidastuminen näyttää kuitenkin pysähtyneen, koska energian hinnat ovat jälleen nousseet. Huhtikuussa 27 kuluttajahintaindeksin vuotuinen muutos oli, %, kun se oli ollut edellisessä kuussa,1 %. Ilman tuoreita elintarvikkeita laskettu vuotuinen KHI sen sijaan laski edelleen (,1 %), mutta hitaammin kuin maaliskuussa (,3 %). 1 Kesäkuu 27

12 RAHA- JA REAALITALOUDEN KEHITYS Talouskehitys euroalueen ulkopuolella Japanin talousnäkymät ovat edelleen suotuisat. Talouden odotetaan jatkavan kasvuaan, koska kotimainen kysyntä on tasaista ja nykyisissä suotuisissa kilpailuolosuhteissa vienti on edelleen vahvaa. ISO-BRITANNIA Ison-Britannian talouskasvu on ollut viime vuosineljännesten aikana vahvaa ja suhteellisen vakaata. Vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n vuotuinen kasvuvauhti oli 2,9 %. Sitä nopeuttivat pääasiassa yksityinen kulutus ja kiinteän pääoman bruttomuodostus. Nettovienti ei vaikuttanut BKT:n kasvuun. Lyhyellä aikavälillä talouden kasvuvauhdin odotetaan pysyvän suurin piirtein vakaasti nykytasolla. Viime kuukausina inflaatiovauhti on ollut aiempaa nopeampi, vaikka yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) vuotuinen nousu hidastui huhtikuussa 2,8 prosenttiin maaliskuun 3,1 prosentista. Kuluttajahintainflaatiota hidasti eniten perus- ja rahoituspalvelujen hintakehitys. Keskimääräisten ansiotulojen vuotuinen kasvu ilman bonuksia oli maltillista maaliskuuhun päättyneen kolmen kuukauden aikana (keskimäärin 3,7 %), mutta jos bonukset lasketaan mukaan, kasvu oli hieman nopeutunut (4,5 %). Englannin pankin rahapolitiikan komitea päätti jättää liikepankkien varannoista maksettavan virallisen pankkikoron ennalleen 5,5 prosenttiin. MUUT EUROOPAN MAAT Useimmissa muissa euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa tuotannon kasvu on jatkunut viime vuosineljänneksinä voimakkaana. Kasvua on vauhdittanut pääasiassa kotimainen kysyntä. Inflaatiokehitys on viime kuukausina vaihdellut eri maissa. Tanskassa ja Ruotsissa BKT:n vuotuinen kasvuvauhti on ollut nopeaa viime vuosineljännesten aikana. Vuoden 26 viimeisellä neljänneksellä se oli Tanskassa 3,1 % ja Ruotsissa 4,9 %. Kummassakin maassa talouskasvua on pitänyt yllä pääasiassa kotimainen kysyntä. Talouden toimeliaisuutta osoittavat indikaattorit viittaavat kummassakin maassa siihen, että kehitys jatkuu tulevina vuosineljänneksinä vahvana. YKHI-inflaatio on pysynyt viime kuukaudet vakaana. Huhtikuussa 27 se oli Tanskassa 1,7 % ja Ruotsissa 1,6 %. Kehityksen odotetaan jatkuvan lähikuukausina ennallaan. Neljässä suurimmassa Keski- ja Itä-Euroopan taloudessa tuotanto on kasvanut viime vuosineljännesten aikana edelleen voimakkaasti. Vuoden 26 viimeisellä neljänneksellä BKT:n määrän vuotuinen kasvuvauhti oli Tšekissä 5,8 %, Unkarissa 3,3 %, Puolassa 6,6 % ja Romaniassa 7,6 %. Tšekissä, Puolassa ja Romaniassa BKT:n kasvua on vauhdittanut kotimainen kysyntä, kun taas Unkarissa kasvuun on vaikuttanut pääasiassa nettovienti. Talouden toimeliaisuutta kuvaavat indikaattorit viittaavat kasvun jatkumiseen vakaana lähimpien vuosineljännesten aikana Tšekissä, Puolassa ja Romaniassa, mutta Unkarissa kasvun odotetaan hidastuvan. Vuotuinen YKHI-inflaatio on pysynyt viime kuukausina näissä neljässä maassa suurin piirtein vakaana. Tšekissä ja Puolassa inflaatio on ollut noin 2 3 %. Romaniassa se on ollut lähes 4 % ja Unkarissa noin 9 %. Unkarin luku johtuu lähinnä julkisen talouden vakauttamistoimenpiteiden lyhyen aikavälin vaikutuksista. Useimmissa pienissä euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa BKT on kasvanut viime vuosineljänneksinä voimakkaasti lähinnä vahvan kotimaisen kysynnän ylläpitämänä. Kysyntää tukee puolestaan luottojen ja käytettävissä olevien tulojen nopea kasvu. Talouden toimeliaisuutta kuvaavat indikaattorit viittaavat siihen, että talouskasvu jatkuu vahvana useimmissa näistä maista. Vuotuinen YKHIinflaatio on ollut Kyproksella, Maltalla ja Slovakiassa viime kuukausina suhteellisen hidasta, eli enintään 2 %. Inflaatiovauhti on sen sijaan ollut yli 4 % Bulgariassa, Virossa, Latviassa ja Liettuas- Kesäkuu 27 11

13 sa. Inflaatio on viime kuukausina lisäksi nopeutunut kaikissa Baltian maissa. Kehikossa 1 tarkastellaan toteutunutta ja koettua inflaatiokehitystä EU:hun toukokuussa 24 liittyneissä maissa. Venäjällä talouden toimeliaisuutta kuvaavat alustavat indikaattorit viittaavat siihen, että BKT:n kasvuvauhti on nopeutunut vuoden 27 ensimmäisellä neljänneksellä vuositasolla yli 7 prosenttiin (vuonna 26 kasvuvauhti oli 6,7 %). KHI-inflaatio nopeutui hieman huhtikuussa ja oli vuositasolla 7,8 %, mikä johtui pääasiassa elintarvikkeiden hinnannoususta. Kehikko 1. TOTEUTUNUT INFLAATIOKEHITYS JA KULUTTAJIEN INFLAATIOKÄSITYS EU:HUN TOUKOKUUSSA 24 LIITTYNEISSÄ MAISSA Tässä kehikossa tarkastellaan lyhyesti toteutunutta inflaatiota ja kuluttajien inflaatiokäsityksiä yhdeksässä 1 EU:hun toukokuussa 24 liittyneistä maista. Monissa näistä maista EU:hun liittymisen yhteydessä kuluttajat kokivat inflaation kiihtyvän aiempaa nopeammin, joskin käsitykset kiihtymisnopeudesta vaihtelivat. Muutamissa maissa kuluttajien inflaatiokäsityksen mukaan inflaatiovauhti alkoi nopeutua jo vuonna 23, kun EU:hun liittymisen päivämäärä oli vahvistettu (ks. kuvio A). Useimmissa tarkastelluista maista inflaatio todella kiihtyi EU:hun liittymisen yhteydessä. Inflaation kiihtyminen johtui pääasiassa välillisten verojen ja hallinnollisesti säänneltyjen hintojen korotuksista. Myös elintarvikkeiden hinnat nousivat huomattavasti, kun maat omaksuivat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja poistivat loputkin maataloustuotteiden kaupan esteet EU:n sisäisessä kaupassa. Uusi käytäntö vauhditti vientiä ja siihen liittyvää hinnanerojen hyväksikäyttöä. Mahdollisuus, että verojen kiristyminen nostaisi sekin hintoja EU:hun liittymisen jälkeen, lisäsi kysynnän kasvua vuoden 24 alussa ja inflaatiopainetta. Lisäksi inflaatiota kiihdytti korkea öljyn maailmanmarkkinahinta vuonna 24. EU:hun liittymisen jälkeisen hintakehityksen perusteella EU-jäsenyyteen liittyvät hintojen muutokset eivät vuoden kuluttua enää juurikaan vaikuttaneet inflaatiovauhtiin tarkasteltavissa yhdeksässä maassa, vaikka Baltian maissa inflaatio pysyi nopeana. Euroopan komissio selvittää kuluttajien inflaatiokäsityksiä kuukausittain kyselyn avulla ja kokoaa kyselyn tulokset ns. saldotilastoksi. Kun lasketaan painotetut keskiarvot sille, kuinka moni vastaajista prosentuaalisesti katsoo kuluttajahintojen nousseen paljon tai jonkin verran 12 viime kuukauden aikana ja kuinka moni katsoo hintojen laskeneen tai pysyneen jokseenkin ennallaan samalla ajanjaksolla, näiden keskiarvojen erotuksena saadaan saldolukuna esitettävä indikaattori. Vastaukset painotetaan niin, että maltillisempien vastausten paino on puolet jyrkempien vastausten painosta. Saldotilastot antavat siis tietoa vain siitä, mihin suuntaan kuluttajat kokevat hintojen muuttuneen 12 viime kuukauden kuluessa. Tällainen kvalitatiivinen indikaattori ei anna minkäänlaista tietoa kuluttajien inflaatiokäsityksen mukaisen inflaation nopeudesta. Tämä on syytä pitää mielessä tulkittaessa kuvion A 2 tietoja. Kuviosta A käy ilmi, että joissakin tarkasteltavista yhdeksästä maasta kuluttajien inflaatiokäsitys ja toteutunut inflaatiokehitys olivat varsin yhteneväisiä ennen EU:hun liittymistä toukokuussa 1 Maltaa ei tarkastella tässä sitä koskevien tietojen vähäisyyden vuoksi. 2 Lisätietoa Euroopan komission kyselystä ja saldotilaston johtamisesta on toukokuun 27 Kuukausikatsauksen kehikossa 1 Measured inflation and inflation perceptions in the euro area. 12 Kesäkuu 27

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.1.2004 KOM(2004) 12 lopullinen KOMISSION KERTOMUS budjettivallan käyttäjälle yleisestä talousarviosta katettavien takausten käytöstä tilanne 30. kesäkuuta 2003 [SEK(2004)

Lisätiedot

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011

VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT 1/2011 6.6.2011 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT Karhunen Päivi, Parviainen Sinikka ja Järvikuona Petri VENÄJÄN TALOUSNÄKYMÄT Sisällysluettelo Tehdasteollisuus BKT:n

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011

LAUSUNTO. Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 LAUSUNTO Sponda Oyj:n sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrityksestä 30.06.2011 1 SPONDA OYJ:n SIJOITUSKIINTEISTÖJEN KÄYVÄN ARVON MÄÄRITYS Sponda Oyj arvioi sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon neljännesvuosittain

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 213 Lainamarginaalit suurentuneet eniten pienimmissä lainoissa Yritysten rahoitusrakenne muuttunut Pohjoismaat kiristämässä asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä Maksujenvälityksessä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot