// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

2 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214

3 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA 5 // Harmaan talouden selvitysyksikkö 7 // Verotarkastukset 9 // Perusvalvonta ja perintä 11 // Verohallinnon rikosilmoitukset 16 // Rikosilmoitusten seuraamukset 19 // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA 19 // Konkurssiasiamiehen toimisto 22 // Aluehallintovirasto Tilaajavastuu 24 // Aluehallintovirasto Työsuojelu, ulkomaalaiset työntekijät 29 // Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyysvakuutusmaksujen valvonta 3 // Eläketurvakeskus Työeläkevakuuttamisen valvonta 32 // Valvira Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin valvonta 35 // RIKOSTORJUNTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA 35 // Poliisi 38 // Tulli 43 // ULOSOTON ERIKOISPERINTÄ, KONKURSSIT JA MAKSUHÄIRIÖT 43 // Erikoisperintä osana ulosottoa 45 // Konkurssit // Maksuhäiriöt // Liite: Harmaan talouden selvitysyksikön julkaisuja

4 4 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 // VEROHALLINNON TILASTOJA

5 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // VEROHALLINNON TILASTOJA HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ Harmaan talouden selvitysyksikön neljäs toimintavuosi on nyt takanapäin. Yksikön toimintaa säätelevä laki (127/21) tuli voimaan Selvitysyksikön laissa säädettynä tehtävänä on edistää ja tukea harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta. Tiedon tuottamistehtävä luo selvitysyksikölle velvollisuuden aktiivisesti tuottaa ja jakaa tietoa harmaasta taloudesta. Tämän tehtävän tueksi selvitysyksikkö laatii selvityksiä harmaan talouden eri osa-alueista. Vuonna 214 selvitysyksikössä valmistui 61 tiedon tuottamistehtävää. Vuoden 214 aikana on julkaistu mm. vahingonkorvaussaatavia, Viron yrityskytkentöjä, vientiyrityksiä, yksityistä terveydenhuoltoa ja sairaankuljetuksia, työnantajia, varattomia yrityksiä ja verovelkaa sekä rakennusalaa koskevat selvitykset. Selvitysyksikkö julkaisi vuonna 214 Harmaan talous ja Harmaan talouden valvontatilastoja vuosijulkaisut. Vuoden 214 aikana julkaistiin 13 asiantuntijakirjoitusta Verohallinnon verkkosivuilla. Tämä palvelu tarjoaa lukijalle tiivistetyssä muodossa yhteenvedon yksikön julkaisemista, joskus hyvinkin laajoista, selvityksistä. Selvitysyksikön toisena laissa säädettynä tehtävänä on laatia viranomaisten pyynnöstä velvoitteidenhoitoselvityksiä. Velvoitteidenhoitoselvitysten avulla yksikkö tarjoaa viranomaisille keskitetysti ja tehokkaasti tietoa organisaatioiden ja niihin kytkeytyvien henkilöiden toiminnasta samoin kuin organisaatioiden veroihin ja muihin julkisoikeudellisiin maksuihin liittyvien velvoitteiden hoitamisesta, taloudesta sekä kytkennöistä. Selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalvelu tuo julkishallinnon yritystietovarannot joustavasti velvoitteidenhoitoselvitykseen oikeutettujen viranomaisten käyttöön. Velvoitteidenhoitoselvitysten hyödyntäminen on ollut odotettuakin aktiivisempaa. Vuoden 214 aikana Harmaan talouden selvitysyksikkö laati eri viranomaisten pyynnöstä 14 velvoitteidenhoitoselvitystä asiakkailleen.

6 6 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Selvitysyksikössä on yhteistyössä sidosryhmien kanssa laadittu viranomaisten tietojenvaihdon ja yhteistoiminnan tehostamiseen liittyvät selvitykset ulkomaalaislupia käsittelevien viranomaisten (TEM, Migri, Poliisi), poliisin lupahallinnon (elinkeinoluvat) sekä julkisten tukien myöntäjien tiedonsaantioikeuksien laajentamiseksi. Selvitysten perusteella selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvityspalveluita voitaisiin laajentaa nykyistä useammalle viranomaiselle. Eräät lainsäädäntömuutokset ovat jo edenneet Eduskuntakäsittelyyn. Alkuvuonna 215 Eduskunnassa on käsiteltävänä kolme hallituksen esitystä, joiden mukaan selvitysyksikön velvoitteidenhoitoselvitysten käyttöalaa laajennetaan tukemaan säätiövalvontaa (HE 166/214) sekä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädettyä vakuuttamisvelvoitteiden valvontaa (HE 277/214). Joukkoliikennelainsäädäntöä koskevan hallituksen esityksen (HE 315/214) mukaan liikennelupaviranomaisen tietojenvaihtosäännöksiä laajennetaan, jolloin velvoitteidenhoitoselvitysten käyttäminen tulisi mahdolliseksi joukkoliikennelupien myöntämisessä ja valvonnassa. Selvitysyksikön vuoden 214 toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin sekä määrällisesti että laadullisesti. Uudet toimivaltuudet on otettu tehokkaasti käyttöön, ja toiminnalla on pystytty tukemaan sekä strategista päätöksentekoa, hallitusohjelman hankkeiden toteutumista, että valvontaviranomaisten operatiivista toimintaa. Vuonna 215 selvitysyksikön toimintaa kehitetään edelleen sekä tiedontuottamisen että velvoitteidenhoitoselvitysten saralla. Nyt käsillä oleva Harmaa talous valvontatilastoja 214 -julkaisu jatkaa aikaisempien vuosien linjaa esittämällä julkisen tilastopaketin eri viranomaisten harmaan talouden valvontaa sivuavista tilastoista. Tilastoista voi seurata mm. Verohallinnon verotarkastustoiminnan tuloksia sekä verorikosasioiden määriä ja seuraamuksia, työsuojeluhallinnon tilaajavastuulain ja ulkomaalaisvalvonnan tilastoja, Työttömyysvakuutusrahaston ja Eläketurvakeskuksen sosiaalivakuuttamisen valvonnan tilastoja, konkurssiasiamiehen toimiston tilastoja, alkoholivalvonnan tilastoja ja rikostorjuntaviranomaisten toimintaan liittyviä tilastotietoja. Myös ulosoton erikoisperinnästä, konkurssien kehityksestä ja yritysten maksuhäiriöistä on laadittu tilastokoosteet.

7 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA VEROTARKASTUKSET Verotarkastustoimintaa seurataan keräämällä tiedot mm. suoritettujen verotarkastusten lukumääristä ja verotarkastusten perusteella maksuunpannuista veroista sekä verotarkastusten perusteella tehdyistä rikosilmoituksista. Erikseen seurataan harmaan talouden toimijoihin kohdistuneita tarkastuksia ja näihin käytettyä työaikaa. VEROTARKASTUSTEN LUKUMÄÄRÄ Valmistuneita verotarkastuksia seurataan vuosittain. Verotarkastusten lukumäärällä tarkoitetaan ko. tilastovuoden aikana valmistuneita eli lopullisia, tarkastushallinnon tietojärjestelmään hyväksytyksi merkittyjä verotarkastuskertomuksia. Valmistumispäivä on kertomuksen hyväksymismerkinnän päivämäärä. Verotarkastusten lisäksi tehdään myös muita valvontatoimenpiteitä. Näitä ovat valvontakäynnit ja vertailutietotarkastukset. Valvontakäyntejä tehdään etenkin verotusyksiköissä ja vertailutietotarkastuksia verotarkastusyksiköissä. Kaikki valvontatoimenpiteet vuosina : VALVONTATOIMENPITEIDEN LUKUMÄÄRÄ Verotarkastukset Valvontakäynnit Vertailutietotarkastukset Yhteensä VEROTARKASTUSTEN LUKUMÄÄRÄ Verotarkastusten määrän vaihtelut johtuvat pitkälti tilastointitapojen ja toimintatapojen muutoksista, jonka takia vuodet eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Tilaston mukaan tarkastusten määrä näyttää vaihtelevan runsaasta kolmesta tuhannesta tarkastuksesta vajaaseen viiteen tuhanteen tarkastukseen vuositasolla. Vuonna 214 tehtiin selvästi enemmän tarkastuksia kuin edellisinä vuosina. Myös valvontakäyntejä tehtiin huomattavasti enemmän Verotarkastusten määrän kasvu vuonna 214 on aiheutunut toimintatavan muutoksista. Verotarkastuksia on kohdistettu aikaisempaa enemmän reaaliaikaisen toiminnan tarkastuksiin, jossa pääpaino on kuluvan vuoden toiminnan tarkastamisessa sekä verovelvollisten ohjaamisessa ja neuvonnassa. Uudella toimintamallilla tavoitellaan valvontakattavuuden kasvua sekä verovelvollisten oma-aloitteista verotukseen liittyvien virheiden korjaamista.

8 8 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 MAKSUUNPANTUJEN VEROJEN MÄÄRÄ Tarkastusten perusteella tehtyjen maksuunpanojen euromääriä seurataan maksuunpanon eräpäivän mukaan. Tiedot saadaan vuosittain Verohallinnon maksuunpanotiedoista. Tietyn vuoden maksuunpanot koskevat siten tarkastuskertomuksia, jotka ovat valmistuneet saman tai edellisen vuoden aikana, joten niitä ei voi tilastoissa suoraan kohdistaa juuri tietyille kertomuksille. Niinä vuosina kun yritystoiminta on ollut monilla tappiollista, tulee maksuunpanoja vähemmän. Tappiollinen toiminta vähentää maksuunpanoja koska verotettavaa tulosta ei synny. Tällöin määrätään vain veronkorotus. Maksuunpantujen verojen lisäksi verotarkastustoiminnalla on muitakin tuloksia kuten avoimeen verokauteen kohdistuvia lisäyksiä, aiheettomien palautusten estämistä, ohjausta ja epäterveen toiminnan katkaisemista. HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET Myös harmaan talouden verotarkastuskertomusten sisältämiä maksuunpanoesityksiä seurataan vuositasolla MAKSUUNPANOESITYKSET HARMAA TALOUS MILJ VEROTARKASTUS, MAKSUUNPANOT MILJ Eniten maksuunpanoja tehdään välittömän verotuksen perusteella, vuonna 214 noin 331 miljoonan euron arvosta. Välillisen verotuksen perusteella tehtiin 38 miljoonan ja ennakkoperinnän perusteella 36 miljoonan euron maksuunpanot. Vuosittain on tehty 7 8 ns. harmaan talouden verotarkastusta, joissa on paljastunut puuttuvia tuloja, mustia palkkoja ja kuittikauppaa. Vuonna 21 tarkastusten määrä kuitenkin putosi yli kymmenyksen edellisen vuoden luvusta ja on pysynyt suunnilleen tällä tasolla. Valtionvarainministeriön kanssa sovittu tavoitetaso Harmaan talouden tarkastuksille ja torjunnalle on 3 prosenttia verotarkastusyksikön tarkastusresurssista. Vuonna 214 tavoite ylitettiin. Verotarkastusyksikön vuoden 214 tavoite oli 6 harmaan talouden tarkastusta. Vuonna 214 tehtiin 713 tarkastusta. Painopistettä on siirretty harmaata taloutta ehkäiseviin ja asiakkaita ohjaaviin toimintatapoihin.

9 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET PERUSVALVONTA JA PERINTÄ Verohallinnon valvonnan vaikuttavuutta kuvaavat tuloverotuk seen tehtävät muutokset ja perinnän toimenpiteet. Näiden lisäksi valvonnan vaikuttavuutta lisäävät verotarkastukset ja Verohallinnon rikosasioiden käsittely oikeusistuimissa PERUSVALVONTA Niin sanotussa perusvalvonnassa verovelvollisten verotettaviin tuloihin tehtiin lisäyksiä vuonna 214 yhteensä lähes 1,8 miljardia euroa ja vähennyksiä 434 miljoonaa euroa. Lisäyksiä tuloihin tehtiin yhteensä yli 93 kappaletta ja vähennyksiä yhteensä yli 11 kappaletta. Lisäykset tarkoittavat veroiksi laskettuna noin 495 miljoonaa euroa. Harmaan talouden tarkastusten määrä on viimeisinä vuosina pysynyt melko tasaisena. Myös paljastetun harmaan talouden määrä on pysynyt muutoin melko samanlaisena, mutta tarkastuksissa havaittu puuttuvan myynnin ja mustien palkkojen määrät olivat vuoden 214 tarkastuksissa edellisvuosia korkeammalla tasolla. VEROTILIN HUOMAUTUSTEN JA PERINNÄN KERTYMÄ Verotilin huomautuksilla kertyi yhteensä 1,327 miljardia euroa (-72 miljoonaa verrattuna vuoteen 213) ja perinnän toimenpiteillä 1,737 miljardia euroa (+ 155 miljoonaa verrattuna vuoteen 213). Näin laskettu kertymä oli yhteensä 3,64 miljardia euroa. Maksumuistutusten kertymä oli 341 miljoona euroa (+ 22 miljoonaa). HARMAAN TALOUDEN TARKASTUKSET Verotarkastuksia Tarkastetuista harmaita yrityksiä Rakennusalan tietojenantovelvollisuuden tarkastus 76 Rakennusalan vertailutietotarkastukset Paljastettu harmaa talous milj. - mustia palkkoja puuttuvaa myyntiä peiteltyä osinkoa yhtiöille peiteltyä osinkoa osakkaille Maksuunpanoesitykset veroa milj. - ennakkoperintä arvonlisävero välittömät verot Yhteensä Vääränsisältöisiä tositteita kirjanpidossa - tositteiden lukumäärä tositteiden arvo milj ASIAKASKOHTAISTEN PERINTÄTOIMENPITEIDEN KERTYMÄT Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymä oli 426 miljoonaa euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 44 miljoonaa. Asiakaskohtaisten perintätoimenpiteiden kertymäprosentti oli 54,31, jossa oli parannusta edelliseen vuoteen noin neljä prosenttia. VEROJEN ULOSOTTOPERINTÄ Jos asiakas ei maksa veroa maksumuistutuksenkaan jälkeen, Verohallinto lähettää pääsääntöisesti veron ulosottoon. Ulosottolaitoksen kautta kertyi 341 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 22 miljoonaa euroa. Verohallinto tekee Valtakunnanvoudinviraston kanssa säännöllistä yhteistyötä, jolla varmistetaan Verohallinnon ja ulosottolaitoksen toimintojen yhteen sopiminen. Verojäämistä 1,17 miljardia euroa (3 %) kuului henkilöasiakkaille ja 2,5 miljardia euroa (65 %) yritys- ja yhteisöasiakkaille.

10 1 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET

11 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET 1 Verohallinnon rikosilmoituksia tilastoidaan sekä rikosilmoitusten lukumäärän että myös rikosilmoitusten sisältämien rikosnimikkeiden lukumäärän perusteella. Yksi rikosilmoitus sisältää keskimäärin noin kaksi rikosnimikettä. Rikosilmoitusmäärät sisältävät sekä Verohallinnon varsinaisesti poliisille ilmoittamat rikokset että ilmoitukset, joissa Verohallinto on ollut asianomistajana. Verohallinto luovuttaa poliisille rikosilmoituksiin, tutkintaan ja oikeudenkäynteihin liittyviä tietoja. Verohallinto tekee myös rikosilmoituksia osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Vuonna 214 Verohallinto kirjasi yhteensä 52 rikosilmoitusta, joka on seitsemän ilmoitusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET Ilmoitusten määrä Lainkohdat yhteensä 1 Lähde: Verohallinnon informaatiojärjestelmä

12 12 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Vuositasolla kirjattujen ilmoitusmäärien vaihteluun on olemassa useitakin luonnollisia syitä. Syytä tavallista jyrkempään ilmoitusten määrän laskuun tai nousuun voi usein etsiä lainsäädännön tai toimintatapojen muutoksista tai koko yhteiskunnan tasolla tapahtuneista taloudellisista tms. muutoksista. Keskeisimpänä Verohallinnon rikosilmoitusten määrään vaikuttavana asiana ovat Verohallinnon tekemien verotarkastuksien lukumäärät ja verotarkastuksesta rikosharkintaan jatkavien tapausten määrä ja laatu. Esimerkiksi rikosilmoitus veropetoksesta edellyttää käytännössä lähes aina verotarkastuksen suorittamista. Ne bis in idem on edelleen työllistänyt Verohallinnon henkilökuntaa erilaisten asiaan liittyvien ohjeiden, lausumien, valitusten ym. muodossa. Yhtenä ilmoitusmäärien vaihteluita selittävänä asiana voidaan mainita myös se, että tiettyjen hankkeiden yhteydessä saatetaan tehdä poikkeuksellisen paljon rikosilmoituksia. Nämä heijastuvat seuraavien vuosien tilastoissa ilmoitusmäärien laskuna silloin, kun nämä ilmoitukset etenevät rikosprosessissa loppulausunnoille, oikeudenkäynteihin jne., jolloin niillä on huomattava asianvalvojia työllistävä vaikutus. Viimeaikaisista Verohallinnon toimintaan vaikuttaneista lainsäädännön ja oikeuskäytännön (KKO) muutoksista tärkeimpiä ovat niin sanottuihin ne bis in idem, eli kaksoisrangaistuksen kieltoon liittyvät tapaukset. Laki erillisellä päätöksellä määrättävästä veron- tai tullinkorotuksesta (781/213) on tullut voimaan joulukuun alussa 213. Verohallinnon asianvalvonta on seurannut vuonna 214 oikeuskäytännön kehittymistä ne bis in idem -tapauksiin liittyen. Uuden lain soveltaminen ja uusien toimintatapojen omaksuminen sekä tiedon kulun varmistaminen Verohallinnon eri yksiköiden välillä ja sidosryhmistä poliisin ja syyttäjälaitoksen kanssa, on ollut tärkeässä roolissa. Uusi laki on ratkaissut pääosin veronkorotukseen liittyvän hallinnollisten sanktioiden ja rikosoikeudellisen vastuun yhteensovittamisen ongelman. Lain tulkinta täsmentyy edelleen oikeuskäytännön kautta. Keskustelu ne bis in idem -kiellon ympärillä jatkuu varmasti lähivuosina.

13 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA RIKOSILMOITUSTEN RIKOSLAJIT Valtaosa Verohallinnon tekemistä rikosilmoituksista kohdistuu veropetoksiin. Verorikkomuksista tehdyt rikosilmoitukset ovat tasaisesti vähentyneet. Verohallinnon kirjanpitorikoksesta tekemät rikosilmoitukset liittyvät pääsääntöisesti veropetoksiin. Vaikka rikosilmoitusten kokonaismäärät ovat viime vuosina jonkin verran vaihdelleet, ovat veropetoksista tehdyt rikosilmoitukset pysyneet kutakuinkin samalla tasolla. Vuosina 21 ja 211 veropetosten lukumääräinen osuus väheni, mutta niiden prosentuaalinen osuus Verohallinnon ilmoittamista rikoksista pysyi edelleen korkeana. Vuosina veropetoksista tehtyjen ilmoitusten määrä on taas jonkin verran noussut. Seuraavassa kuviossa on pyritty selventämään eri rikosnimikkeiden prosentuaalisia osuuksia Verohallinnon rikosilmoituksissa. VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET % Viime vuosina kirjanpitorikoksista tehdyt ilmoitukset ovat vielä olleet lukumäärällisesti pienempiä kuin 2-luvun alkuvuosina, vaikka hienoista nousua vuoden 21 jälkeen onkin tapahtunut. Verohallinto ei ole kirjanpitorikoksen asianomistaja, mutta sillä on oikeus tehdä epäillyn kirjanpitorikoksen havaitessaan siitä ilmoitus esitutkintaviranomaiselle. Verohallinnon rikosasioiden painopiste on edelleen vahvasti veropetoksissa, kirjanpitorikoksissa ja velallisen epärehellisyysrikoksissa Veropetokset Verorikkomus Kirjanpitorikokset Muut rikokset Velallisen epärehellisyydet RIKOSILMOITUSTEN RIKOSLAJIT LKM Veropetosten prosentuaalinen osuus on noussut selvästi 2-luvun puolenvälin jälkeen ja veropetokset edustavatkin valtaosaa Verohallinnon ilmoituksiin sisältyvistä rikosnimikkeistä. Niiden osuus vuonna 214 oli 56,6 prosenttia kaikista rikosnimikkeistä. Veropetosten yhteydessä ilmenee usein myös kirjanpitorikoksia, jotka muodostivat noin 24 prosenttia ilmoitetuista nimikkeistä. Veropetosten ja kirjanpitorikosten yhteenlaskettu osuus vuonna 214 oli yli 8 prosenttia, joka on tarkastelujakson korkein. Kun edellisiin lisätään vielä ilmoitetut velallisen epärehellisyydet (14,9 %), muodostavat nämä yhdessä valtaosan Verohallinnon ilmoitusten nimikkeistä, yli 95 prosenttia. Muut rikokset Velallisen epärehellisyydet Verorikkomus Kirjanpitorikokset Veropetokset

14 14 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 Veropetoksiin liittyvissä rikosilmoituksissa pidempiaikainen trendi on ollut ennakkoperinnän veropetosten pysyminen suhteellisen samana ja arvonlisäveropetosten ja tuloveropetosten osuuksien hienoinen vaihtelu. Vuoden 211 jälkeen verolajien keskinäiset osuudet ovat kuitenkin vaihdelleet paljon. Tuloveropetosten (yhteisöjen tulovero ja henkilöiden tuloverotus) suhteellinen osuus on vuosittaisista heilahteluista huolimatta pysynyt vahvana. Selvät vaihtelut eri veropetoslajeja sisältävien ilmoitusten määrissä voivat johtua muun muassa verotarkastusten kirjaamiskäytäntöjen tai painopisteiden muutoksista, joinakin vuosina toteutetuista erityishankkeista tai tarkastustoiminnassa havaituista uusista ilmiöistä. 6 VEROPETOKSET VEROLAJEITTAIN %-OSUUDET Veropetokset tulovero Veropetokset alv Veropetokset enn. perintä

15 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA Törkeiden veropetosten osuus Verohallinnon veropetoksista tehdyissä rikosilmoituksissa on selvästi ohittanut tavallisesta veropetoksesta tehdyt rikosilmoitukset. Trendi on jatkunut ja voimistunut läpi koko 2-luvun. Vuonna 214 Verohallinnon kirjaamista, veropetoksia koskevista ilmoituksista yli 84 prosenttia koski törkeitä veropetoksia. Yhtenä perusteluna törkeän tekomuodon yleistymiselle Verohallinnon rikosilmoituksissa voidaan pitää Verohallinnon valvontatoiminnan keskittymistä entistä vakavampaan verorikollisuuteen VEROPETOS JA TÖRKEÄ VEROPETOS %-OSUUDET VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET, VEROPETOS, TEKOMUODOT Veropetos Törkeä veropetos Törkeä veropetos Veropetos Verrattuna edellisten vuosien Verohallinnon velallisen epärehellisyydestä tehtyihin ilmoituksiin, ovat kokonaismäärät, ja erityisesti törkeiden velallisten epärehellisyyksien lukumäärät nousseet selvästi. Viime vuosina törkeiden rikosten osuudet ovat kuviossa esitetyn tilastointikauden korkeimpia, huippuvuotena 213. Verohallinnon tilastoimat velallisen epärehellisyysrikokset ovat tyypillisesti sellaisia, joissa Verohallinto on asianomistajana ja varsinaisen rikosilmoituksen tekijä on jokin muu taho, esimerkiksi pesänhoitaja. 14 VELALLISEN EPÄREHELLISYYS TEKOMUODOT Velallinen epärehellisyys Törkeä velallinen epärehellisyys

16 16 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Oheinen kuvio osoittaa kaikissa rikostuomioistuimissa lainvoimaisesti päätettyjen juttujen (joista Verohallinto on tehnyt rikosilmoituksen taikka joissa se on ollut asianomistajana) määrän vastaajakohtaisesti kunakin vuonna. Tuomioiden määrä korreloi muutaman vuoden viiveellä tehtyjen rikosilmoitusten määrään. Tuomioiden määrä on ollut selvässä kasvussa vuosina 24 28, joka ainakin osittain selittyy vuosien 23 ja 24 suuremmilla rikosilmoitusmäärillä. Erityisesti hovioikeuksissa tuomittujen juttujen määrä on noussut vuonna 28. Vuonna 21 luvuissa nähtiin selvä pudotus. Vuonna 211 tuomiot lisääntyivät jonkin verran vain laskeakseen taas vuosina 212 ja 213. Vuoden 214 luku on alin koko kymmenen vuoden seurantajaksolla. Seuraavassa esitetty kaavio osoittaa rikosoikeudellisia seuraamuslajeja jutuissa, joissa Verohallinto on tehnyt rikosilmoituksen, taikka joissa Verohallinto on ollut asianomistajana ja jotka on lainvoimaisesti päätetty. Taulukosta eivät ilmene tuomiot, jotka ovat joiltain osin auki valitusasteissa. Sakkorangaistus on yleisin seuraamus verorikkomuksesta ja ehdollinen vankeustuomio veropetoksesta. Vuosina tuomittujen sakkorangaistusten määrä on laskenut huomattavasti, seuraillen verorikkomuksista tehtyjen ilmoitusten määrän selkeää laskua vuoden 24 jälkeen. Vuonna 213 sakkojen osuus tuomioista on ollut pienin koko tarkastelujaksolla. Vankeusrangaistusten määrä oli nousujohteinen vuoteen 29 asti, jonka jälkeen myös vankeusrangaistusten määrä on lähtenyt loivaan laskuun. 6 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET 53 Vuonna 214 Verohallinnon rikosilmoituksista seuranneissa tuomioissa vankeusrangaistusten osuus oli runsas 86 prosenttia ja sakkorangaistusten vajaa 14 prosenttia VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Tuomioita vastaajakoht. Syyte hylätty Sakkoa Vankeutta

17 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA Ehdottomien vankeusrangaistusten määrä on jatkuvasti ollut suhteellisen pieni. Vuonna 214 ehdottomien vankeusrangaistusten osuus kuitenkin nousi selvästi, ja oli korkein koko tarkastelujaksolla. Ehdollisten vankeusrangaistusten määrä oli vastaavasti tarkastelujakson matalin. 25 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET Vankeutta Ehdollista vankeutta 12 VANKEUSRANGAISTUKSET %-OSUUDET 1 88, ,8 89,1 86,2 89,6 86, ,7 8 73, ,7 2 11,7 8,2 1,9 13,8 1,4 13,1 14 8, Vankeutta Ehdollista vankeutta Myös ehdottomien vankeusrangaistusten prosentuaaliset osuudet kaikista vankeusrangaistuksista ovat olleet alhaisia. Vuoden 214 prosentuaalinen osuus 26,7 prosenttia on selkeä muutos aiempien vuosien lukuihin.

18 18 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA

19 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA // VALVONTAVIRANOMAISTEN TILASTOJA KONKURSSIASIAMIEHEN TOIMISTO Pekka Pulkamo, Konkurssiasiamiehen toimisto Konkurssiasiamiehen toimisto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen erityisviranomainen. Konkurssiasiamiehen tehtävänä on huolehtia siitä, että konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyt toimivat niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti. Konkurssihakemusten ja konkurssiin asetettujen velallisten määrä on pysynyt vuodesta 29 yli 3 prosenttia aiempaa korkeammalla tasolla. Vuonna 214 konkurssiin asetettiin velallista, missä on vähennystä 2,9 prosenttia edellisen vuoteen verrattuna. Konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa on noin 3 7 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 466 jatkuu valtion varoin julkisselvityksenä. Talousrikostorjunta muodostaa merkittävän osan konkurssiasiamiehen toiminnasta. Velallisen tilien ja toiminnan tarkastaminen ja julkisselvitykseen siirtyminen ovat osoittautuneet toimiviksi tavoiksi selvittää konkursseihin liittyviä taloudellisia väärinkäytöksiä ja muita epäselvyyksiä. Konkurssiasiamies tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden talousrikos- ja harmaan talouden torjuntaan osallistuvien viranomaisten kanssa ja on jäsenenä sisäasiainministeriön talousrikostorjunnan johtoryhmässä. Ryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen eri viranomaisten suunnitelmia harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa. Julkisselvitystä on käytetty menestyksellisesti ympäristön kannalta ongelmallisissa konkursseissa. Esimerkiksi kaivostoiminnan konkursseihin liittyen valtio on käynnistänyt erityistoimet tavoitteena ympäristönhoidon varmistaminen ja kaivostoiminnan jatkaminen. Valtion varojen käyttö konkurssikustannuksiin tapahtuu konkurssiasiamiehen hyväksynnällä työ- ja elinkeinoministeriön kautta.

20 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 ERITYISTARKASTUKSET Konkurssiasiamies voi määrätä tehtäväksi velallisen toiminnasta erityistarkastuksen, jonka laatii auktorisoitu tilintarkastaja. Myös kirjanpidon tarkastukset luetaan tarkastusmääriin. Konkurssiasiamiehen teettämillä erityistarkastuksilla pyritään selvittämään velallisen toiminnassa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja mahdollisia takaisinsaantiperusteita. ERITYISTARKASTUKSET KPL Velalliset Konkurssipesät Tarkastuksen kustannukset maksetaan valtion varoista. Kustannukset peritään takaisin konkurssipesältä valtiolle jos tarkastuksen perusteella on onnistuttu kerryttämään konkurssipesään varoja. Koska erityistarkastukset teetetään varattomissa konkurssipesissä, on takaisinperintä mahdollista vain niissä tilanteissa, joissa konkurssipesä onnistuu kerryttämään pesään varoja tarkastushavaintoihin perustuvissa oikeudenkäynneissä. Yleensä varoja kertyy joko takaisinsaantina tai rikosperusteisena vahingonkorvauksena. Tarkastuskustannukset ja takaisinperintä ovat kehittyneet seuraavasti. TARKASTUSKUSTANNUKSET JA TAKAISINPERINTÄ Kustannukset Takaisinperintä

21 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA JULKISSELVITYKSET Konkurssiasiamiehen hakemuksesta tuomioistuin voi päättää, että konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Käytännössä julkisselvitykseen siirrytään useimmiten konkurssissa, jossa on syytä epäillä velallisen syyllistyneen vakavaan talousrikokseen ALOITETUT JULKISSELVITYKSET Julkisselvitystä voidaan pitää yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattavana toimintana, sillä päättyneistä julkisselvityspesistä valtiolle perityt kustannukset ja velkojille maksetut jako-osuudet pääsääntöisesti ylittävät valtion varoista maksettujen julkisselvityskustannusten määrän. JULKISSELVITYSTEN KUSTANNUKSET JA TUOTOT Bruttokulut Peritty valtiolle Jaettu velkojille

22 22 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 ALUEHALLINTOVIRASTO TILAAJAVASTUU Mikko Vanninen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Aluehallintoviraston tilaajavastuutiimin tehtävänä on valvoa lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/26) koko Suomen alueella. Tilaajavastuutiimi (tuolloin 12 tarkastajaa) aloitti toimintansa Tilaajavastuulain valvonnan tavoitteena on torjua yrityksille harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia. Vuoden 214 valvontahankkeita olivat rakennusala, teknologiateollisuus, logistiikka, palvelualat, alkutuotanto sekä muut -hanke, jossa tehtiin tarkastuksia mm. kemianteollisuuden kohteisiin. Tilaajavastuulain valvontaa suunnattiin vuonna 214 niihin yrityksiin ja julkisyhteisöihin, jotka käyttävät alihankintaa tai vuokratyövoimaa. Valvontakohteiden valinnassa hyödynnetään erityisesti sidosryhmiltä, toimialatiimeiltä ja asiakasaloitteisesta valvonnasta saatua sekä tiimin omaa kokemusperäistä tietoa. Tiimi on vuonna 214 pyrkinyt tarkastamaan rakennustyömailla havaittuja alihankintaketjuja entistä kattavammin ja lisäksi valvontatyössä on kiinnitetty erityistä huomiota työn tuntihintaan sekä aliurakoinnin kokonaishintaan. Tilaajavastuutiimin tekemistä tarkastuksista valtaosa oli työpaikkatarkastuksia ja suurin osa tehdyistä tarkastuksista oli viranomaisaloitteisia.

23 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA TARKASTUSTEN KOKONAISMÄÄRÄ HANKKEITTAIN Tilaajavastuulain mukaisia tarkastuksia tehtiin vuonna 214 yhteensä Selvästi suurin hankkeista oli rakennusalan hanke. Kaikista tehdyistä tarkastuksista noin 55 prosenttia oli rakennusalalle kohdistuvia tarkastuksia. Rakennus- ja palvelualojen hankkeissa toteutuneet tarkastukset ylittivät suunnitellun määrän. Laiminlyöntimaksupäätöksiä on määrätty raportin kirjoittamishetkeen mennessä 64 tilaajalle yhdestä tai useammasta sopimuksesta. Osuus on noin neljä prosenttia kaikista vuonna 214 tehdyistä tarkastuksista. Laiminlyöntimaksujen yhteismäärä on tähän mennessä euroa. Keskeneräisiä prosesseja on edelleen useita, joten tiedot tulevat muuttumaan alkuvuoden 215 aikana. Rakennusala Palvelualat Teknologiateollisuus Logistiikka TARKASTUKSET HANKKEITTAIN ERITYISET VALVONTAHAVAINNOT JA VIRANOMAISYHTEISTYÖ Logistiikka- ja palvelualanhankkeen valvontahavaintojen perusteella tilaajavastuulain tunnettavuus on edelleen heikkoa erityisesti pienissä yrityksissä. Logistiikka- ja palvelualojen hankkeissa havaittiin myös paljon pieniä yhden henkilön yrityksiä, joilla ei ollut työntekijöitä ja jotka rajautuvat tilaajavastuulain 2 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden ulkopuolelle. Alkutuotanto Muut Tilaajavastuutiimi valvoo tilaajavastuulakia koko Suomen alueella. Valvonnan vaikuttavuuden ja valvontakohteiden tasapuolisen kohtelun takia on tärkeää, että tilaajavastuutarkastuksia pyritään tekemään kaikilla viidellä vastuualueella. Eniten tarkastuksia (871) tehtiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Neljän muun toimialueen 2 tarkastusmäärät vaihtelivat tarkastuksen välillä. Työsuojelun vastuualue ja tilaajavastuutiimi on ollut keskeisessä asemassa työsuojeluviranomaiselle kuuluvissa harmaan talouden torjunnan valvontatehtävissä. Tilaajavastuulain valvonnan organisoiminen työsuojelun vastuualueen tehtäväksi on mahdollistanut tehokkaan ja tasalaatuisen valvonnan valtakunnallisesti. Erityisesti rakennusalalla pitkäjänteisen valvonnan tulokset näkyvät niin, että yhä useammin tilaaja on huolehtinut tilalaajavastuulain mukaisista velvoitteistaan. Lisäksi tilaajavastuulain näkökulmasta kunnossa olevien kohteiden lukumäärä on selkeästi noussut. Vastuualueella käytössä olevat valvontamenetelmät ja yhteistyömuodot eri viranomaisten välillä ovat osoittautuneet rakennusalalla erityisen toimiviksi. LAIMINLYÖNTIMAKSUPÄÄTÖKSET Kuulemisia tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä on raportin kirjoittamiseen mennessä lähetetty yhteensä 224 kappaletta. Kuulemisten määrä tulee vielä muuttumaan alkuvuoden 215 aikana, koska paljon prosesseja on kesken. Kaikkiin vuonna 214 tehtyihin tarkastuksiin suhteutettuna 13,3 prosenttia on tähän mennessä johtanut kuulemiskirjeen lähettämiseen. Tilaajavastuutarkastajat ovat vuoden 214 aikana osallistuneet aktiivisesti viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja yhteistarkastusten toteuttamiseen erityisesti Poliisin, Verohallinnon, Tullin, Rajavartiolaitoksen sekä Aluehallintoviraston alkoholitarkastajien kanssa. Vuonna 214 yhteensä 167 tilaajavastuutarkastusta tehtiin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 2 Länsi- ja Sisä-Suomi (324), Itä-Suomi (29), Lounais-Suomi (171) ja Pohjois-Suomi (11)

Harmaa talous valvontatilastoja 2012

Harmaa talous valvontatilastoja 2012 Harmaa talous valvontatilastoja 212 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 1 2 Sisällysluettelo VEROHALLINNON TILASTOJA Harmaan talouden selvitysyksikkö 5 Verotarkastus 8 Perusvalvonta ja perintä 11 Verohallinnon

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2014 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 214 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 214 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA

TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA HTSY Verohallinto 4.11.2014 2 (6) TYÖNANTAJAT VEROHALLINNON REKISTERISSÄ JA SOSIAALIVAKUUTTAMISESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on

Lisätiedot

LAKI HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ...

LAKI HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ... Sisällys 1 ESIPUHE... 3 2 LAKI HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKÖSTÄ... 4 3 VEROHALLINNON RIKOSASIAT 2010... 9 VEROTARKASTUS... 9 VEROHALLINNON RIKOSILMOITUKSET... 13 RIKOSILMOITUSTEN SEURAAMUKSET... 18 4

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2013 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ

// HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2013 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 1 // HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 213 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ 2 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 213 HARMAA TALOUS // VALVONTATILASTOJA 213 3 // SISÄLLYSLUETTELO 5 // VEROHALLINNON TILASTOJA

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2016

HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2016 HARMAAN TALOUDEN SELVITYSYKSIKKÖ HARMAA TALOUS VALVONTATILASTOJA 2016 Johdanto Harmaan talouden valvontatilastojen julkaisumuoto on muuttunut verkkosivustoksi. Julkaisu kokoaa yhteen eri viranomaisten

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä

Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Poliisin näkökulma harmaan talouden torjunnasta Helsingissä Rakennuskonepäivät 21.1.21 Helsingin poliisilaitos Rikostarkastaja Ismo Siltamäki 21.1.21 Helsingin poliisilaitos AVOIMET, ILMOITETUT JA PÄÄTETYT

Lisätiedot

Tavaraliikenneluvanhaltijat

Tavaraliikenneluvanhaltijat Tavaraliikenneluvanhaltijat HTSY Verohallinto 20.8.2012 Verohallinto 2 (5) TAVARALIIKENNELUVANHALTIJAT Yleistä Verovelat Ammattimainen tavarankuljetus tieliikenteessä on pääsääntöisesti luvanvaraista toimintaa.

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

RATUKE - seminaari 11.11.2010

RATUKE - seminaari 11.11.2010 RATUKE - seminaari 11.11.2010 Etelä- Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri- Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 11.11.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 10.11.2017 Rikosilmoitusharkinta Verohallinnossa rikosilmoitusharkinnan suorittavat verorikoksiin perehtyneet asianvalvojat Verorikokset ovat rangaistavia

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

urakka- ja työntekijätiedoista

urakka- ja työntekijätiedoista Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Eduskunta valtiovarainvaliokunta verojaos 31.3.2017 Selvityksen taustat Rakennusalalle on toteutettu useita

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus urakka- ja työntekijätiedoista lainsäädännön vaikuttavuus Selvityksen julkaisutilaisuus 14.3.2017 Ohjelma ja esiintyjät 9.00-9.10 Tilaisuuden avaus ja selvityksen taustat

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan

Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Vinkkejä talousrikollisuuden torjuntaan Sähköurakoitsijapäivät 14.4.2011 Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö Rikostarkastaja Ville Kivistö Helsingin poliisilaitos Talous- ja omaisuusrikosyksikkö

Lisätiedot

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET

ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET HTSY Verohallinto 2.9.2014 2 (5) ULOSOTTOMENETTELYSSÄ VARATTOMAKSI TODETUT YRITYKSET Harmaan talouden selvitysyksikkö on tarkastellut ulosotossa vuosina

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta 2016

Tilaajavastuuvalvonta 2016 Työsuojeluhallinnon julkaisuja 3 2017 Tilaajavastuuvalvonta 2016 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojeluhallinto Sisällys 1. Johdanto...3 2. Valvonnan suuntaaminen, havainnot ja tulokset...3

Lisätiedot

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta

Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Ajankohtaista harmaan talouden torjunnasta Kuntaliiton koulutustilaisuus: Julkishallinto harmaan talouden torjujana Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden Selvitysyksikkö Verohallinto Harmaan talouden

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Alkoholihallinto, Jyväskylä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Alkoholihallinto, Jyväskylä Yleistä alkoholihallinnosta Toiminnan lähtökohtana on alkoholilaki ja sen nojalla annetut säädökset ja määräykset. Alkoholilain tarkoituksena

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA

ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA HTSY 28.10.2014 2 (8) ANNISKELULUVANHALTIJAT SUOMESSA Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutkinut Suomen anniskeluluvanhaltijoita vuosina 2011, 2012 ja 2013 ja selvittänyt

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE. Toimintasuunnitelma 2010

Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE. Toimintasuunnitelma 2010 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Hanke VM0151:00/07/02/2000 Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Toimintasuunnitelma 2010 2 1. VIRKE-LAIN VALMISTELU JA TULEVAN VIRKEN TOIMINNAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 TEHOSTETTU HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN TORJUNNAN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Rakennuskonepäivät 8.11.2012 Janne Marttinen Johtaja Harmaan talouden selvitysyksikkö 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI 9.2.2009. Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta.

Tiimiraportti / sidosryhmäversio UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI 9.2.2009. Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta. UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI Tiimiraportti / sidosryhmäversio 9.2.2009 Tilaajavastuutiimin raportti vuoden 2008 valvonnasta Tiivistelmä Vuonna 2008 tilaajavastuutarkastuksia tehtiin 985 kaikkien kahdeksan

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013

Ajankohtaista verotarkastuksesta. Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 Ajankohtaista verotarkastuksesta Veroinfot taloushallintoalan ammattilaisille Joulukuu 2013 on syvällisin yksittäiseen verovelvolliseen kohdistuva verovalvonnan muoto 2 Säädeltyä viranomaistoimintaa Verotusmenettelylaissa

Lisätiedot

Talousrikollisuuden tilannekuva I/2010 Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus Tilastokatsaus

Talousrikollisuuden tilannekuva I/2010 Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus Tilastokatsaus Talousrikollisuuden tilannekuva I/2010 Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus Tilastokatsaus Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Hanke VM0151:00/07/02/2000 1. ESIPUHE...3 2. POLIISIN TUTKINTATILASTOT...4

Lisätiedot

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa

Verohallinto 3 (6) Harmaan talouden selvitysyksikkö. Pääurakoitsijat ilmoittavat ja tilittävät veron urakkaketjussa Rakentamispalvelujen käännetyn verovelvollisuuden vaikutukset HTSY Verohallinto 27.11.2012 Verohallinto 2 (6) KÄÄNNETTY ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS LAIN VAIKUTUKSET Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennusalan valvonnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Ylitarkastaja Riku Rajamäki

Ajankohtaista rakennusalan valvonnassa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto / työsuojelun vastuualue Ylitarkastaja Riku Rajamäki Ajankohtaista rakennusalan valvonnassa 1 Esityksen sisältö 1) Tunnistekortti- ja luettelovalvonta 2) Viranomaisyhteistyö rakennusalalla; syksyn 2015 yhteistarkastukset 3) Rakennusalan ulkomaalaisvalvonnan

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista

Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Tilaajavastuuvalvonta vuonna 2015 Raportti valvonnan tuloksista ja havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 12.2.2016 TYÖSUOJELUN VASTUUALUE, ELÄ-SUOMEN AVI 1 Sisällys 1. Johdanto...

Lisätiedot

Alkoholihallinnon tehtävät. Maaseutu työryhmän kokous

Alkoholihallinnon tehtävät. Maaseutu työryhmän kokous Alkoholihallinnon tehtävät Maaseutu työryhmän kokous 21.2.2017 1 Sisältö Tehtävät Toimintaympäristö Tekijät Alkoholilain kokonaisuudistus 2 Lupahallinto Aluehallintovirastosta maakunnille siirtyvät alkoholihallinnon

Lisätiedot

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä

HE 39/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi. Harmaan talouden selvitysyksiköstä HE 39/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia

Lisätiedot

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013 Keijo Päivärinta Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 Keijo Päivärinta / Jan Rosqvist Valvonnan tavoite Valvonnan keskeinen ajatus on saada sirpaloitunut yrittäjäjoukko

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

Ulosoton velalliskartoitus

Ulosoton velalliskartoitus Ulosoton velalliskartoitus HTSY Verohallinto 25.9.2012 Verohallinto 2 (5) ULOSOTON VELALLISKARTOITUS Ulosoton velallisista on laadittu ilmiöselvitys. Ulosottovelallisia on tarkastelu ja luokiteltu Verohallinnosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 228/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä sekä Verohallinnosta annetun lain 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä

Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Havaintoja rakentamista koskevan tiedonantovelvollisuuden käynnistymisestä Rakennuskonepäivä 6.11.2014 Pekka Muinonen, Verohallinto Rakentamisilmoitukset - urakka- ja työntekijätiedot Rakennustöistä on

Lisätiedot

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ennätyskorkea lähes 225 miljoonaa euroa Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 16.3.2017 Julkaisuvapaa klo 17.3.2017 klo 12 Valvonnan tilastojulkaisu 2016 - liitteet Kuvio 1. Tullirikostorjunnan vaikuttavuus 2012-2016 Tullirikostorjunnan

Lisätiedot

Jukka Mononen 1 27.4.2010

Jukka Mononen 1 27.4.2010 Verojen perintä Jukka Mononen 1 Verohallinto 1.1.2010 1 Pääjohtaja Veronkantokeskus Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö Verohallitus Tietohallinto Hallintopalvelu Verovirastot Jukka Mononen 2 Verohallinto

Lisätiedot

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara

Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta. Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ajankohtaista veronumerolainsäädännöstä ja harmaasta taloudesta Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Ilmoitusvelvolliset tilaaja, päätoteuttaja ja työnantaja - Verotusmenettelylaki Rakentamispalvelujen

Lisätiedot

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA

ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA HTSY Verohallinto Päiväys 29.2.2012 Verohallinto 2 (8) ULKOMAISET YRITYKSET RAKENNUSALAN VEROTARKASTUKSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tehty

Lisätiedot

Uusi tutkimus osoittaa piilotalouden lisääntyneen majoitus- ja ravitsemisalalla.

Uusi tutkimus osoittaa piilotalouden lisääntyneen majoitus- ja ravitsemisalalla. Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti VIRKE Hanke VM0151:00/07/02/2000 LEHDISTÖTIEDOTE 2.4.2009 Uusi tutkimus osoittaa piilotalouden lisääntyneen majoitus- ja ravitsemisalalla. Yhteenveto Viranomaisyhteistyön

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 2 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo 1 Toimeksianto Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo.

Lisätiedot

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011

Hyvää huomenta. Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Hyvää huomenta Keskusrikospoliisi Tutkintaosasto, Talousrikollisuus Rikosylikonstaapeli Kari Patanen 4.2.2011 Valvonta vs. Tutkinta Heijastuuko UlkL:n muk. valvonnan määrä tutkintaan tulevien juttujen

Lisätiedot

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

HE 97/2017 vp. Valtiovarainvaliokunnan verojaosto HE 97/2017 vp Valtiovarainvaliokunnan verojaosto 7.11.2017 Veronkorotuksen perustaso - 2 % lisätystä tulosta tai 10 % lisääntyneestä verosta - vastaisi tuloverotuksen keskimääräistä veronkorotustasoa nykytilassa

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (7) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä

Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Maksukyvyttömyys/uhkaava maksukyvyttömyys/maksukyvyttömyys-perusteen puuttuminen (verorikkomus) linjauksena verosaatavien perinnässä Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen- seminaari 8.5.2009 Ylitarkastaja

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA

VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA HTSY Verohallinto 10.2.2015 2 (6) VEROVALVONNAN VAIKEUTTAMISRIKOS RUOTSISSA Harmaan talouden selvitysyksikössä on tutkittu Ruotsissa voimassa olevaa verovalvonnan

Lisätiedot

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toimintakertomus 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 14/2016 Yhteistoiminta-asiamies Toimintakertomus vuodelta 2015 Yhteistoimintaa ja osallistumista

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012

Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 2014:28 Yksityishenkilöiden tulot ja verot vuonna 2012 Helsingissä mediaanitulo 26 300 euroa Helsinkiläisen vuositulot keskimäärin 32 800 euroa Pääomatuloja huomattavasti edellisvuotta vähemmän Veroja

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi uuden yhdenvertaisuuslain valossa Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 3 1 (9) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VELALLISSELVITYS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on laadittava konkurssivelallisesta ja tämän konkurssia edeltäneestä toiminnasta kirjallinen selvitys

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kysynnän, tarjonnan ja haittojen vähentäminen alkoholitarkastajan näkökulmasta Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Alkoholihallinto Toiminnan tarkoituksena on alkoholin kulutusta ohjaamalla ehkäistä alkoholipitoisista

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille

Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10. Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Uudistettu kuulemismenettely ja verotarkastushavainnot TOP-10 Veroinfo taloushallinnon ammattilaisille Sisältö 1. Uudistettu kuulemismenettely 2. Luopuminen alustavasta verotarkastuskertomuksesta 3. TOP-10

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016

ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 ANNISKELULUVANHALTIJAT 2016 HTSY Verohallinto Päiväys 28.2.2017 2 (5) ANNISKELULUVANHALTIJAT Harmaan talouden selvitysyksikössä (HTSY) on tutkittu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran)

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Rakennusalan verovalvontahanke RAKSA 2008 2012. Loppuraportti

Rakennusalan verovalvontahanke RAKSA 2008 2012. Loppuraportti Rakennusalan verovalvontahanke RAKSA 2008 2012 Loppuraportti Laatijat Tuomo Karvonen, Pekka Muinonen Verohallinto Verotarkastus/Ohjaus ja kehittämisyksikkö Päiväys 21.2.2014 Verohallinto RAKSAHANKKEEN

Lisätiedot

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013

Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Romukauppa HTSY Verohallinto 23.10.2013 Verohallinto 2 (5) ROMUKAUPPAA KOSKEVA SELVITYS Selvityksen tarkoitus Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikössä on laadittu romukauppaa koskeva selvitys.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 1 20.1.2016 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Harmaan talouden selvitysyksikkö on tutustunut esityksiin ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Harmaan talouden selvitysyksikkö PL 325 00052 VERO 24.8.2012 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31 00023 Valtioneuvosto Viite: lausuntopyyntönne 20.6.2012 Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Väkivallan vähentäminen Porissa

Väkivallan vähentäminen Porissa Väkivallan vähentäminen Porissa Rikoksentorjuntaseminaari 2014 Vantaa 17.9.2014 Tuomo Katajisto komisario Lounais-Suomen poliisilaitos Väkivallan vähentämishankkeen taustaa Porin ja poliisilaitoksen yhteinen

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 Liite 3 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA ERITYISTARKASTUSKERTOMUKSEN RAKENNE Sisällysluettelo Laajaan tarkastuskertomukseen on tarkoituksenmukaista laatia sisällysluettelo. 1 Toimeksianto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT

HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT HTSY Verohallinto 19.5.2015 2 (6) HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINNAT Harmaan talouden selvitysyksikössä on valmistunut raportti Helsingin kaupungin hankinnoista vuosilta 2006 2013.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010

Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 29 2012 Yksityishenkilöiden tulot ja verot 2010 Helsingissä keskitulot 31 200 euroa Pääomatulot nousivat kolmanneksen Veroja ja veroluonteisia maksuja 7 400 euroa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014

Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Rakennusteollisuuden työvoimakysely 2013 8.1.2014 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 8.1.2014 kello 12 13 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne toimitusjohtaja Tarmo Pipatti Talonrakennusteollisuuden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot