SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme"

Transkriptio

1 SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme

2 Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet Henkilöstö Alueellinen asiantuntijaryhmä ja muu kehittämistyön tuki Rahoitus Aikataulutus

3 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueen hankkeen valmistelusta vastasi sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos tiiviissä yhteistyössä kuntaedustajien kanssa. Valmistelu aloitettiin syksyllä 2012 ja suunnittelussa otettiin huomioon SOS I hankkeen siihenastinen kehittämistyö. Alueen hankkeeseen osallistuvat seuraavat Kanta-Hämeen kunnat: 1. Forssa (sis. Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän alkaen) 2. Hausjärvi 3. Riihimäki Sekä seuraavat Pirkanmaan kunnat: 4. Hämeenkyrö 5. Kangasala 6. Lempäälä 7. Nokia 8. Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue 9. Sastamalan, Punkalaitumen ja Kiikoisten yhteistoiminta-alue 10. Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue. Alla lueteltuna lyhyesti perustiedot hankekunnista vuoden 2012 (ellei toisin mainita) tilastojen mukaisesti (Lähde: Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet THL). Demografinen (tai väestöllinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. Forssa: Väkiluku: , työttömiä keskimäärin 13,3%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 58,2%. Humppila: Väkiluku 2 496, työttömiä vuonna 2012 keskimäärin 9,7%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 62,8%. Jokioinen: Väkiluku 5 643, työttömiä keskimäärin 9,0 %, perustoimeentulotuen menot, , huoltosuhde (2011) 60,2%. Ypäjä: Väkiluku 2 509, työttömiä keskimäärin 9,3 %, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 56,6 % Forssan kuntayhtymässä asukkaita yhteensä n Hausjärvi: Väkiluku: 8 866, työttömiä keskimäärin 6,7%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 57,2%. 3

4 Riihimäki: Väkiluku: , työttömiä keskimäärin 9,5%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 51,6%. Hämeenkyrö: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 9%, , huoltosuhde (2011) 61,1%. perustoimeentulotuen menot Kangasala: Väkiluku: , työttömiä keskimäärin 8%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 59,9%. Lempäälä: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 7,9%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 59,5%. Nokia: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 10,6%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde (2011) 57,9%. Orivesi: Väkiluku 9 571, työttömiä keskimäärin 10,1%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 68,3. Pirkkala: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 8,2%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 55,6%. Vesilahti: Väkiluku 4437, työttömiä keskimäärin 6,7%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 64,6%. Sastamala: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 6,3%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde 65,9%. Tampere: Väkiluku , työttömiä keskimäärin 13%, perustoimeentulotuen menot , huoltosuhde: 44,5%. Kuntien yhteenlaskettu väkiluku on (SotkaNet 2012). SOS II -hankkeen toteutusaika on ajalla Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hankkeeseen on suunniteltu kehittämiskokonaisuuksia, jotka vastaavat SOS II -hankkeelle asetettuihin kriteereihin, asiakastyössä havaittuihin kehittämistarpeisiin ja kuntien strategisiin tavoitteisiin. 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet Väli-Suomen SOS II hankekokonaisuus koostuu seuraavista toimintalinjoista: 1A. Osallisuus ja osallisuutta edistävät käytännöt 1B. Aktivoivat ja kuntouttavat menetelmät 2A. Palveluprosessien kehittäminen ja palveluverkoston tehtävien ja vastuiden määrittely 2B. Aikuissosiaalityön ammatti- ja tehtävärakenteet 3A. Tiedontuotanto ja tuotetun tiedon hyödyntäminen sosiaalityössä 4

5 3B. Rakenteellinen sosiaalityö Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimissä keskitytään enemmän toimintalinjoihin 1 ja 2. Kuntien tarpeena on saada aikuissosiaalityöhön entistä suunnitelmallisempaa ja asiakaslähtöisempää työotetta, uusia ja jäsennellympiä menetelmiä sekä asiakkaille tarkoituksenmukainen ja yhteistyötä tekevä tukiverkosto. Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hankkeessa asiakkaiden osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen otetaan huomioon kaikessa hanketoimissa. Asiakkaiden tarpeita kuullaan ja kuulemisen perusteella suunnitellaan sosiaalityöhön käytäntöjä, jotka palvelisivat kuntalaisia parhaiten. Tiivistetysti ilmaistuna hankkeen odotetut vaikutukset ovat: 1. Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat osallisia omissa palveluprosesseissaan ja aikuissosiaalityön kehittämisessä. Kunnissa tehdään suunnitelmallista asiakastyötä ja työntekijöillä on käytössä entistä vahvemmin erilaisia aktivoivia ja kuntouttavia työmenetelmiä. Kokemusasiantuntijatoiminta vahvistuu ja asiakkailla on tietoa palveluista. 2. Asiakkaiden palveluprosessien suunnitelmallisuus, vaikuttavuus ja yksilöllisyys on parantunut. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on vahvistunut ja sosiaalista kuntoutusta on jäsennetty. 3. Kunnissa on käytössä menetelmiä, joilla kootaan, analysoidaan ja hyödynnetään tuotettua tietoa entistä paremmin käytettäväksi sosiaalialan kehittämisessä, arvioinnissa ja päätöksenteossa. Lisäksi osaaminen rakenteellisessa sosiaalityössä on vahvistunut. Väli- Suomen kunnissa on käytössä aikuissosiaalityön strategioita. Jokaiseen hankekuntaan on yhdessä sosiaalitoimen henkilöstön kanssa laadittu Suuntalomakkeen pohjalle tavoitteet sekä kehittämisen prosessi ja toivotut tulokset. Kuntien Suuntalomakkeet löytyvät liiteosasta tämän suunnitelman lopusta (Liite 1-11). Jokaiseen kuntaan on haluttu tehdä omat Suunta-lomakkeensa, koska lomakkeita käytetään hanketyön työvälineenä ja ne toimivat konkreettisina apuvälineinä. Lisäksi kunnat eroavat toisistaan kooltaan ja organisoitumiseltaan niin paljon, että yhteistä Suunta-lomaketta ei kannattanut tehdä tämä olisi jäänyt liian yleiselle tasolle. Koska yksilöidyt tavoitteet ja prosessit löytyvät Suunta-lomakkeista, tähän on nostettu vain keskeiset ja useassa eri kunnassa esiinnousseet tavoitteet. 1. Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. 2. Aikuissosiaalityön palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittäminen. 3. Aikuissosiaalityön sisällön avaaminen, kehittäminen ja yhtenäistäminen sekä profiilin nostaminen. 4. Työnjaon selkiyttäminen ja toimenkuvien tarkentaminen (sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja etuuskäsittelijä). 5

6 5. Aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön menetelmien kehittäminen. 3. Henkilöstö Pirkanmaalla työskentelee Tampereen kaupungin alaisuudessa neljä projektityöntekijää sekä projektipäällikkö. Kanta-Hämeessä työskentelee osaamiskeskus Pikassoksen alaisuudessa yksi projektisuunnittelija, joka kuuluu sisällöllisesti samaan, projektipäällikön vetämään tiimiin. Pikassos vastaa projektisuunnittelijan työnantajuudesta ja siihen kuuluvista asioista. Projektipäällikkö vastaa taasen tiimin yhtenäisestä kehittämisestä ja suunnitelmien seurannasta. Projektipäällikkö osallistuu kaikkien kuntien aloituspalavereihin sekä asiantuntijaryhmään. Pirkanmaan projektityöntekijöiden ja projektipäällikön työsuhteet ovat ajalle ja Kanta-Hämeen projektisuunnittelijan työsuhde on ajalle Rekrytointivaikeuksista johtuen Kanta-Hämeen projektisuunnittelija aloitti hieman myöhemmin kuin muu tiimi. Pirkanmaalla on projektityöntekijöille määritelty vastuukunnat, koska kaikki eivät voi keskittyä jokaisen kunnan aikuissosiaalityön kehittämiseen vaan on helpompi keskittyä tiettyihin kuntiin. Pikassoksen projektisuunnittelija keskittyy mainittujen Kanta-Hämeen kuntien kehittämiseen. Kuntajako on seuraavanlainen: TAMPERE: Mia Mäki-Fränti ja Samuli Pietilä NOKIA, KANGASALA, HÄMEENKYRÖ ja ORIVESI: Marianne Kukkasniemi-Mäkinen SASTAMALA (sis. Punkalaidun ja Kiikoinen), LEMPÄÄLÄ ja PIRKKALA: Tuija Laakso KANTA-HÄME: RIIHIMÄKI, FORSSA (sis. Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän) ja HAUSJÄRVI: Satu Raatikainen Luonnollisesti koko hanketiimi tekee yhteistyötä ja kuntajaot eivät ole ehdottomia. Teemallisissa kokonaisuuksissa hyödynnetään toisilla alueilla saatuja kokemuksia ja kehittämistyötä tehdään yhtenäisesti Hausjärveltä Sastamalaan. Tästä esimerkkinä voidaan mainita asiakastyytyväisyyskyselyjen laatimiset sekä työntekijöiden vertaistapaamiset. 4. Alueellinen asiantuntijaryhmä ja muu kehittämistyön tuki Alueellisia asiantuntijaryhmiä perustetaan kolme: Tampereelle, Tampereen seutukuntaan ja Kanta-Hämeeseen. Jäseniksi on valittu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, etuuskäsittelijöitä sekä johtavassa asemassa olevia henkilöitä. Tampereen ja seutukunnan asiantuntijaryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa ja seuraava kokoontuminen on elo-syyskuussa. Tarkoituksena on kokoontua 3-4 kertaa vuodessa. Kanta-Häme on kokoontunut keväällä 2014 yhden kerran. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimillä on tukenaan SOS II-hankkeen hankekoordinaatio sekä muiden alueiden hanketyöntekijät. Lisäksi Pikassos antaa tukeaan ja jakaa aiempaa tietämystään alueen kunnista ja kehittämisestä. 6

7 5. Rahoitus Hankkeen rahoitus tulee STM:ltä 75% ja loput kunnilta. Tampere maksaa isoimpana kuntana eniten kuntien omarahoitusosuutta eli puolet kuntien yhteenlasketusta omarahoitusosuudesta. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen budjetti: Yht. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava henkilöstö Työpanoksen siirto kunnalta* Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannukset Valtionavustukseen oikeuttamattomat 0 kustannukset Tulorahoitus Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus

8 6. Aikataulutus Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueelle on muodostettu ns. hanketyön rukkasia eli työryhmiä, joissa keskitytään tarkemmin hankkeen asioihin ja jotka toimivat hanketyön juurruttajina ja levittäjinä sosiaalitoimen sisällä sekö verkostoissa. Tämä on todettu tehokkaammaksi kuin se, että hanketyöntekijä osallistuisi (eikä ole käytännössä mahdollistakaan osallistua) kaikkiin toimistokokouksiin tai muihin palavereihin, koska niissä käsitellään niin paljon toimiston sisäisiä tai puhtaasti asiakastyön asioita. Kyseisten työryhmien lisäksi alueilla on eri teemoihin perustuvia työryhmiä, jotka keskittyvät käsittelemään tiettyä asiakokonaisuutta. Tällaisia asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi toimenkuvien ja prosessien mallinnukset, asiakastyytyväisyyskyselyt, tilastointiin ja tietotuotantoon liittyvät työryhmät sekä kokemusasiantuntijuuteen ja asiakasraatiin liittyvät työryhmät. Tampereella kokoontuu myös sosiaalitoimen ja avopalvelujen esimiehistä kokoontuva ryhmä, jossa käsitellään koko Sarviksen sosiaaliaseman kehittämistä. Tämän lisäksi hankealueella järjestetään eri ammattiryhmien sekä koko toimistojen vertaistapaamisia. Tässä alla hanketyön suunnitelmia eri alueiden osalta. Tarkemmat suunnitelmat ja päivät löytyvät muualta, tässä muutamia esimerkkejä mukana. Tampere: Sosiaalityön asiakasraadin ja Sarviksen sosiaaliaseman asiakasraadin toiminnan jatkaminen ja kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa sekä toiminnan juurruttaminen. Mietitään eri vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, miten toteuttaa toimintaa syksyllä Pyritään saamaan kokemusasiantuntijoita lisää erilaisiin työryhmiin ja muihin tehtäviin. Ollaan jatkossa itse hyvänä esimerkkinä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisessä. Asiakasraadin prosessikuvauksen mallintaminen. Syksyllä jatketaan yhteistyötä Uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikön ja kokemusasiantuntijoiden kanssa mm. yrittäjäasiakasteeman parissa. TAMK:n järjestämä kokemusasiantuntijakoulutus ajalla Pidetään itse osio sosiaalipalvelujärjestelmästä. Seuraava kokemusasiantuntijaverkoston työkokous/vertaistapaaminen on Tampereella. Ollaan aktiivisesti mukana suunnitteluissa ja järjestelyissä. Oma Tesoma-hankkeen toiminnassa mukana oleminen. Osallistutaan Tampereen kuntakokeilun asiakasohjaustyöryhmään ja tiedotetaan puolin ja toisin (sosiaalityötä työllisyydenhoidon asioista ja päinvastoin). 8

9 Järjestetään asiakastyytyväisyyskyselyiden purkutilaisuus Sarviksen sosiaaliasemalla. Mietitään jatkotyöstämistä ja kehittämistä tuotannon kanssa. Ollaan mukana Praksis-tiimin toiminnassa. Ollaan mukana sähköisen toimeentulotuen prosessin kehittämisessä asiakasraatilaisten kanssa. Seuraava palaveri on myöhemmin syksyllä. Osallistutaan vastaanottotiimin toimintaan, mikäli tiimissä nousee esille hankkeen tehtäväksi erityisiä kehittämistarpeita. Tavataan Aikuissosiaalityön sosiaaliaseman työrukkasen kanssa seuraavan kerran Mikäli työrukkasen kanssa nousee esille erityisiä yksikön kehittämistarpeita, jatkotyöstetään niitä heidän kanssaan. Sarviksen sosiaaliaseman henkilöstön toiveesta voidaan perustaa myös muita työrukkasia. Jatkossa pyynnöstä voidaan järjestää kokemusasiantuntijoiden Asiakkaan kohtaamisen koulutusta tarinan ja draaman keinoin. Muuta: Esitellään ja mainostetaan palvelukarttaa aktiivisesti eri tilaisuuksissa. Päivitetään palvelukarttaa säännöllisesti. SOS II hankkeen nettisivujen sekä esitteiden työstämistä jatketaan viestintätiimin kanssa. Ollaan mukana SOS II hankkeen teemakohtaisissa työryhmissä (osallisuus ja rakenteellinen sosiaalityö). Jatketaan tiedon välittämistä henkilöstölle, yhteistyökumppaneille sekä päättäville elimille. Ollaan mukana Aikuissosiaalityön lokakuu tempauksen suunnitteluissa ja järjestelyissä. Ollaan mukana rakenteellisen sosiaalityön koulutuksen suunnittelussa ja järjestelyissä. Muu Pirkanmaa Yhteistä kaikille: Sosiaalityön sisällön kehittäminen, haetaan aikaa sosiaalityölle siirtämällä sosiaalityöntekijöiltä (perus)toimeentulotuen käsittelyä pois. Hankekuntien tapaamiset: sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät ja koko toimistot. Asiakastyytyväisyyskyselyjen purku ja raportointi lähes kaikissa. Rakenteellisen sosiaalityön koulutuskokonaisuus

10 Kangasala Asiakasraatitoiminnan ja jalkautumisen suunnittelu. Esitteen päivittäminen. Sosiaalisen median hyödyntäminen sosiaalityössä? Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmän/ryhmien suunnittelua? Suunnitella miten toteutetaan: Asiakassuunnitelmien tarkastelu, seuranta, kenelle tehdään jne. Tiedon tuotantoa asiakaskunnasta esim. päättäjille. Nokia Toimeentulotuen prosessin miettiminen ja mallinnus, tilastoinnin yhtenäistäminen. Tehtäväjaon ja tehtäväkuvien selkiyttäminen, etuuskäsittelijä sosiaalityöntekijä, myös sosiaaliohjaaja. Edelliseen liittyen tavoitteena saada toimeentulotuen käsittelyä pois sosiaalityöntekijöiltä. Asiakasraati toiminnan toteutus. Jalkautumisen suunnittelu. Orivesi Sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän tehtäväjako. Palvelusuunnitelman käytön tehostaminen. Hämeenkyrö Aikuissosiaalityön palvelukuvaus (mahdollisesti esite). TE-toimisto sosiaalityö työpaja prosessin suunnittelun tukeminen ja prosessin kuvaaminen. Asiakassuunnitelman käytön tehostaminen. Asiakaspalautteen kehittäminen. Lempäälä Tehtäväjaon selkiyttäminen: erityisesti etuuskäsittelijä sosiaalityöntekijä. Edelliseen liittyen tavoitteena saada toimeentulotuen käsittelyä pois sosiaalityöntekijöiltä. Tehtävänkuvien päivittäminen. Esitteiden ja nettisivujen päivitys. Sastamala Aikuissosiaalityön profiilin nostaminen. Sosiaalityön sisältöjen kehittäminen, avaaminen ja näkyväksi tekeminen. Sosiaalityön ja toimeentulotuen prosessin kehittäminen (sosiaalityöntekijä, palveluohjaajat ja etuuskäsittelijä). Koko palvelurakenteen uudeelleenarviointi. Asiakasosallisuuden lisääminen. Pirkkala, Vesilahti Palvelusuunnitelman käyttöönotto pilottina. Sosiaalityössä tehtävän päihdetyön kehittäminen. Aikuissosiaalityön prosessin ja suunnitelmallisuuden kehittäminen. Aikuissosiaalityön sisällön yhtenäistäminen. 10

11 Työnjaon selkiyttäminen ja toimenkuvien tarkentaminen (sosiaalityöntekijä, etuuskäsittelijä) KANTA-HÄME: Forssa Uuden kuntayhtymän toiminnan linjausten yhtenäistämistä: työn sisältöjen yhtenäistämistä, asiakasjaon tarkastelua. Asiakasraati -toiminnan aloittaminen. Hausjärvi Kuntouttavan työtoiminnan tarkastelu ja kehittäminen. Sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalityön sisällön kehittäminen, suunnitelmallisuuden lisääminen. Riihimäki Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen. Suunnitelmien hyväksikäyttäminen asiakastyössä. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen. Asiakasraatitoiminnan käynnistäminen. Edellisten linjausten lisäksi on kunnille suunniteltu yhteisiä tapaamisia. Kuvaukset ryhmistä ja niiden tavoitteista: Sosiaalityöntekijöiden ryhmä on tarkoitettu Pirkanmaan hankekuntien sosiaalityöntekijöille. Ryhmän tarkoituksena on pohtia aikuissosiaalityön nykytilaa, sisältöä ja tulevaisuutta. Tarkoituksena on käydä keskustelua käytännön työn haasteista ja miettiä miten saamme aikuissosiaalityön äänen kuuluville ja miten arjen työssä voi kehittää ja kehittyä. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Etuuskäsittelijöiden ryhmä on tarkoitettu Pirkanmaan hankekuntien etuuskäsittelijöille. Ryhmän tavoitteena on vaihtaa ajatuksia etuuskäsittelystä, siihen liittyvästä työnjaosta, eri käytännöistä kunnissa ja miettiä miten etuuskäsittelyä kunnissa voidaan kehittää. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Sosiaaliohjaajien ryhmä on tarkoitettu sekä Kanta-Hämeen että Pirkanmaan kuntien sosiaaliohjaajille. Ryhmän tarkoituksena on miettiä sosiaaliohjaajan roolia aikuissosiaalityön kentällä. Miten toimeentulotukityö kuuluu sosiaaliohjaukseen ja kuuluuko se siihen? Miten erilainen tehtävänkuva tai tehtävärakenne vaikuttaa työn tekemiseen? Miten kehitämme työtä? Ryhmä kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Kaikkien hankekuntien koko aikuistiimeille suunnattu ryhmän tarkoituksena on keskustella koko aikuistiimin kehittämiseen liittyvistä asioista laajemmin. Nämä tapaamiset tarjoavat 11

12 mahdollisuuden keskustella eri kunnissa meneillään olevista innovaatioista esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien ohjaamiseen, eläkeselvittelyihin, asumisen ohjaamiseen, asiakkaan osallisuuden toteutumiseen jne. liittyen. Tapaamisessa on tarkoituksena jakaa hyviä käytäntöjä eri kunnista ja keskustella ajankohtaisista asioista. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Aikataulutusta syksylle 2014 ja keväälle 2015 Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla (Tampere aikaisemmin edellä): Syksy 2014 Etuuskäsittelijöiden 3. tapaaminen syksylle sovitaan, kun saadaan tiedot toimeentulotukikoulutukseen liittyen. Syyskuu Tiistaina 9.9. Pirkanmaan asiantuntijaryhmän tapaaminen (3. tapaaminen ) Maanantaina Rakenteellisen sosiaalityön koulutuksen aloitusseminaari Keskiviikkona SOS 2 ja Kiti-hankkeen yhteistyöiltapäivä , Hämeenlinna, Wetterin talo, Wetterhoffinkatu 2, auditorio Torstaina Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen (3. tapaaminen) Tiistaina Sosiaaliohjaajien tapaaminen (2. tapaaminen) Lokakuu Aikuissosiaalityön lokakuu-tempaus. Aikuissosiaalityö näkyväksi, erilaisia tapahtumia yms. Torstaina Päijät-Hämeen SOS II-hanke: Uutta suuntaa-pilotin esittely: Tiiviimmän asiakastyön vaikutukset välineenä sosiaalityössä. Maanantaina Ehkäisevän päihdetyön viikon suunnittelu. Kunnista halukkaat mukaan. Tavoitteena saada kuntiin soveltuvaa toimintaa ehkäisevän päihdetyön viikolle (vko 45). Tapaaminen Frenckelillä Puutarhakatu 2, Tampere klo alkaen. Marraskuu Koko hankekuntien aikuistiimeille suunnattu tapaaminen. Tiistaina Etuuskäsittelijöiden tapaaminen Hämeenlinna, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin Keskiviikkona SOS 2 ja Kiti-hankkeen yhteistyöiltapäivä , Hämeenlinna, Wetterin talo, Wetterhoffinkatu 2, auditorio 12

13 Kevät 2015 Tammikuu Asiantuntijaryhmän tapaaminen (4. tapaaminen) Sosiaaliohjaajien tapaaminen (3. tapaaminen) Helmikuu Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen (4. tapaaminen) Etuuskäsittelijöiden tapaaminen (4. tapaaminen) Huhtikuu Asiantuntijaryhmän tapaaminen (5. tapaaminen) Toukokuu Sosiaaliohjaajien tapaaminen (4. tapaaminen) Sosiaalityöntekijöiden tapaaminen (5. tapaaminen) Kesäkuu Etuuskäsittelijöiden tapaaminen (5. tapaaminen) 13

14 LIITTEET SUUNTA-LOMAKKEET: 1. Tampere 2. Orivesi 3. Hämeenkyrö 4. Kangasala 5. Nokia 6. Lempäälä 7. Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue 8. Sastamala 9. Forssa (sis. Humppilan, Jokioisen, Tammelan ja Ypäjän) 10. Hausjärvi 11. Riihimäki 14

15 SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TAMPERE SUUNTA TAMPERE Sarviksen sosiaaliasema: Aikuissosiaalityön palvelut: Johtava sosiaalityöntekijä, 19 aikuissosiaalityöntekijää ja 4 sosiaaliohjaajaa. Sosiaalinen kuntoutus: 6 sosiaalityöntekijää ja 2 sosiaaliohjaajaa. Toimeentulotuen palvelut: Toimeentulotuen yksikkö: Johtava sosiaalityöntekijä, 6 sosiaalityöntekijää, 1 sosiaaliohjaaja ja 38 etuuskäsittelijää sekä Uusien toimeentulotukiasiakkaiden yksikkö (Unto): Johtava sosiaalityöntekijä, 3 sosiaalityöntekijää, 6 sosiaaliohjaajaa ja 6 etuuskäsittelijää. Kotouttavan sosiaalityön palvelut (Koto): Johtava sosiaalityöntekijä, 4 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, 2 ohjaajaa, 1 palveluohjaaja ja 2 etuuskäsittelijää. Asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen. Aikuissosiaalityön palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittäminen. Rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen ja aikuissosiaalityön profiilin nostaminen. Kokemusasiantuntijatoiminta: - Laajentaminen: rekrytoidaan ja koulutetaan lisää kokemusasiantuntijoita. Markkinoidaan edelleen ja laajemmin, lisää tilauksia. - Kokemusasiantuntijoita uudenlaisiin toimintamuotoihin: toimimaan ammattilaisten rinnalle, mukaan aikuissosiaalityön suunnitteluun ja kehittämiseen. - Kokemusasiantuntijat mukaan arvioimaan kilpailutuksia ja palvelutarjontaa. - Mallinnetaan palveluprosesseja Sarviksen sosiaaliasemalla. - Tutkitaan tilastollisesti prosesseja. - Vahvistetaan sisäistä yhteistyötä: tiedotus, palaverit, johtaminen. - Järjestetään tutustumiskäyntejä. - Palvelukartan päivitys ja markkinointi. - Jatketaan ja tehdään yhteistyötä (entisen Terveysnyssen) terveydenhoitajan jalkautumisessa Sarvikselle. - Jatketaan - Tiedotetaan aikuissosiaalityön asioista kunnan päättäviä elimiä. - Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun aikuissosiaalityöstä eri foorumeilla. - Järjestetään yhteisiä tapaamisia asiakkaiden, henkilöstön ja päättävien tahojen kesken. - Informoidaan aikuissosiaalityöstä yhteistyökumppaneita ja kuntalaisia esim. esitteiden avulla. - Toteutetaan 15

16 Asiakasraati - Jatketaan asiakasraadin toimintaa hyvien kokemusten pohjalta. - Laajentaminen: rekrytoidaan lisää jäseniä, joilla on aktiivinen sosiaalityön asiakkuus. - Pyritään saamaan asiakasraatilaisia mukaan kaupungin vaikuttamiskanaviin esim. kuntademokratiatyöryhmiin. - Lisää konkreettisia vaikuttamiskeinoja ja tuloksia. Muita osallisuutta lisääviä keinoja - Asiakaskyselyt: yhdessä yliopiston kanssa. - Asiakashaastattelut - Asiakasfoorumit - Tiedottaminen ja avoimuuden lisääminen. asiakasfoorumitoiminnan juurruttamista. - Sähköisen toimeentulotuen prosessin kehittämisen tukeminen. - Oppilaitosyhteistyön jatkaminen ja vahvistaminen, mm. asiakaskyselyt. - Vastaanottotiimin prosessin selkeyttämisessä mukana, työnkuvat. - Yhteistyön tiivistäminen Toimeentulotuen yksikön ja muun Sarviksen sosiaaliaseman välillä. Tärkeimpänä asiakasohjaus ja asiakasyhteistyö. - Osallistuminen erilaisiin yhteistyöryhmiin esim. kuntakokeilu ja Praksis. - Tiedottaminen Sarviksen sosiaaliaseman ja yhteistyökumppaneiden välillä tapahtuvista muutoksista. - Yhteistyökumppaneiden esittäytyminen Sarviksen sosiaaliasemalla. - Tietotekniikan parempi hyödyntäminen. - Työntekijöille kyselyitä työn sisällöstä ja toimintalinjoista. rakenteellisen sosiaalityön kysely henkilöstölle yhdessä muun SOS IIhankkeen kanssa. - Järjestetään yhdessä muun SOS II-hankkeen kanssa rakenteellisen sosiaalityön koulutuskokonaisuus Kokemusasiantuntijatoiminta ja asiakasraati on vakiintunut kunnan omaksi toiminnaksi. Asiakasraati nähdään isona vertaistuellisena voimavarana. Palveluprosessit on mallinnettu ja asiakasohjautuvuus on selkiytynyt Sarviksen sosiaaliasemalla sisällä sekä yhteiskumppaneiden välillä. Oppilaitosyhteistyö on jatkunut TULOKSET JA TOIVOTTU Tietoisuus aikuissosiaalityöstä ja sen merkittävyydestä on lisääntynyt. Aikuissosiaalityön 16

17 Kokemusasiantuntija olisi Sarviksen sosiaaliasemalla työparina tai muussa määrätyssä työtehtävässä. kaupungin työkäytäntönä. omana Palvelukartta on sosiaalityön työväline. Yhteistyö sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa on tiivistynyt. julkisuuskuva parantunut. on Sosiaalityöntekijät ja ohjaajat ovat saaneet välineitä ja ymmärrystä rakenteellisesta sosiaalityöstä. ORIVESI SUUNTA ORIVESI Aikuissosiaalityön organisaatio, osana Tampereen kaupungin sosiaalipalveluita. Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja etuuskäsittelijä (toimistotyöt sisältyvät etuuskäsittelijän työhön). Johtava sosiaalityöntekijä Tampereen aikuissosiaalityössä. Tehtävänkuvien ja palveluprosessien selkiytyminen. Sosiaalityön sisällön kehittäminen. Sosiaalityön tunnettavuuden parantaminen. Perehdytään asiakaskuntaan (asiakasprofilointi), mietitään millaista tukea he tarvitsevat ja miten se voidaan parhaiten antaa. - Käydään läpi omat asiakkaat. - Tehtävänkuvien määrittäminen. - Tehtävänkuvien testaaminen käytännössä. - Toimeentulotukihakemusten osoite lisätään lomakkeeseen. - Puhelinajat ja niistä informointi. - Asiakasjako. - Palvelun sisällön miettiminen: toimeentulotuen osuus, siihen liittyvien laskujen maksut, asiakkaiden tapaaminen, tapaamisten sisältö, verkostot. - Asiakastyön menetelmien käyttäminen. - Palvelusuunnitelmien - Infoja sosiaalityöstä työpajalla ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmissä. - Terveydenhuollon kanssa yhteistyö esim. kerrotaan lääkäreille sosiaalityöstä. - Esitteiden ja nettisivujen 17

18 - Prosessin mallintaminen. - Sähköinen toimeentulotuen hakeminen, Orivesi mukaan. Yhteistyön tiivistäminen mm. työpajan, TEtoimiston ja psykiatrian poliklinikan kanssa. tekeminen asiakkaille. - Jalkautuminen asiakkaiden toimintaympäristöihin. - Aktivointisuunnitelmien tekemisen käynnistäminen uudelleen (Orivedellä työpaja tekee suunnitelmat). päivittäminen. - Aktiivinen vastaaminen esimerkiksi yleisönosastokirjoituk siin sosiaalityöstä ja toimeentulotuesta. Työnjako selkiytynyt sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja etuuskäsittelijän kesken. Asiakas saa tarvitsemansa palvelut. Yhteistyö muiden toimijoiden kesken on tiivistynyt. Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan osalta työn toimeentulotukipainotteisuus on vähentynyt. Palvelusuunnitelma on työkaluna ja asiakkaan osallisuutta vahvistavana menetelmänä. Muutamia vakituisia jalkautumisen paikkoja, joissa asiakasta voidaan tavata toimistoympäristön ulkopuolella, on kehitelty. Aikuissosiaalityön asema on vahvistunut suhteessa toimeentulotukityöhön. TULOKSET JA TOIVOTTU Aikuissosiaalityö mielletään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kesken sisällöllisesti muunakin kuin toimeentulotukityönä. Aikuissosiaalityö pitää vakiintuneen paikkansa palveluna riippumatta perustoimeentulotuen siirtymisestä Kelaan. Aktivointisuunnitelma on sosiaalityöntekijän työkaluna. 18

19 HÄMEENKYRÖ SUUNTA HÄMEENKYRÖ Aikuissosiaalityön organisaatio: sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kaksi aikuissosiaalityöntekijää, kaksi lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, työpajan johtaja ja päihdetyön ohjaaja sekä palveluohjaaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Kaksi toimistosihteeriä tekevät osittain toimeentulotukea. Tavoitteena on aikuissosiaalityön kehittäminen, jotta asiakas saa tarvitsemansa tuen ja on osallinen omassa prosessissaan sekä toimijoiden välisen yhteistyön ja asiakkaiden osallisuutta vahvistavien menetelmien kehittäminen. Palveluprosessin ja palvelukuvauksien selkiyttäminen. Asiakassuunnitelman käyttöönoton tehostaminen sekä asiakkaan osallisuuden vahvistaminen. Tilastotietojen ja asiakaspalautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen. Perehtyminen eri työtehtäviin ja niiden sisältöihin ja niiden pohjalta palvelukuvauksien tekeminen (Eetu-hanke). Palvelukuvauksien avulla sekä yhteistyökumppanit että asiakkaat saavat selkeän kuvan eri palveluista. Prosessikuvaus sosiaalityötyöpaja. Prosessi TE-toimistososiaalityö-työpaja. Asiakkuuden siirtäminen TEtoimistosta sosiaalityöhön. Miten asiakas saa tarvitsemansa palvelut? Huomioidaan päihdetyön ohjaajan rooli asiakastyössä ja pyritään selkiyttämään sitä. Mietitään missä kohtaa ja kenelle asiakassuunnitelma tehdään, tavoitteena välttää päällekkäisten suunnitelmien tekeminen: työpajalla tehdään palvelusuunnitelma kaikille työpajan asiakkaille. Asiakassuunnitelman avulla halutaan osallistaa asiakasta vahvemmin oman asiansa suunnitteluun ja tukea tulevaisuuden suunnittelua. Yhteistyön tehostaminen sosiaalityön ja työpajan välillä eri suunnitelmien teossa ja tiedon jakamisessa. Sosiaalityöntekijät tekevät asiakassuunnitelmia omille asiakkailleen tarpeen mukaan. Kerätään kokemuksia Tuotetaan tietoa palveluista ja käyttäjäkokemuksista ja kehittämistarpeista. Asiakaspalautteen kehittäminen siinä vaiheessa, kun Hämeenkyröön tulee tietokoneohjelma sitä varten. Focus-haastattelut. - Työpajan ja sosiaalityön asiakkaille. - Kerätään palvelukokemuksia: Mitä asiakas on palveluista mieltä ja mitä pitää ottaa huomioon jne. 19

20 Asiakkaan moniammatillinen tukeminen. Etsivän nuorisotyöntekijän rooli? Vertaistapaamiset muiden hankekuntien sosiaalityöntekijöiden, seutukuntien koko toimistojen ja etuuskäsittelijöiden tapaamiset. Eläkeselvittelyt ja pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset kiinnostavat. Kokemusasiantuntijuuteen ja asiakasraatiin tutustuminen. asiakassuunnitelmien teosta. Kokemusten avulla kehitetään suunnitelmallista sosiaalityötä. Mietitään keinoja, joiden avulla asiakas saadaan paremmin mukaan oman asiansa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Fakta-työkalun hyödyntäminen tilastotietojen keräämisessä. (Vertailtavuus muiden kuntien kanssa?) Gradun aiheeksi ehdotetaan asiakkaiden kokemuksia sosiaalityön palvelusta, sosiaalityön muuttumisesta asiakkaiden aktivointiin ja työllisyystoimenpiteisiin liittyen. Selkeä aikuissosiaalityön prosessi ja palvelukuvaus mallinnettu. Palvelukuvaukset tehty myös etsivästä nuorisotyöstä, palveluohjauksesta ja matalan kynnyksen päihdetyöstä. Yhteistyön sujuvuus TEtoimiston, työpajan ja sosiaalityön välillä kehittynyt. Suunnitelmallinen sosiaalityö ja sen toteennäyttäminen lisääntynyt. Aikuissosiaalityön asiakkaille tehdään asiakassuunnitelmia. Asiakkaan osallistuminen oman elämänsä suunnitteluun lisääntynyt. Asiakkaan kannalta sujuva prosessi työpajan ja sosiaalityön kesken kehittynyt. TULOKSET JA TOIVOTTU Tuotettua tietoa hyödynnetään sosiaalityön kehittämisessä. Tuotettua tietoa hyödynnetään sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisessä. 20

POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.2008 31.10.2010

POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1. Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.2008 31.10.2010 POHJOIS-SUOMEN KASTE Liite 1 Kokonaisuus (vaiheet I, II ja III yhteenlaskettuna) 1.11.28 31.1.21 Pohjois-Suomi, kaikki vaiheet yhteensä Vuosi Vuosi 1.1.21- Yhteensä 2 8 2 9 31.1.21 Henkilöstömenot, joista

Lisätiedot

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014 Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen SOS hanke SOS I 2011-2013 SOS II 2013-2015 (31.10.2015 asti)

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS

HANKKEEN MENOT JA RAHOITUS HANKKEEN Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Hankkeen (ja/tai kehittämisosion) nimi KP LAPE Koko hankkeen menot ja rahoitus yhteensä 2 17 2 18 Henkilöstömenot, joista 691 98 41 14 1

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Minna toimi puheenjohtajana ja Mia sihteerinä. 2. Esittelykierros

Lisätiedot

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala

Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna. Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Erityistyöllistämisen verkostoseminaari 10.4.2014 Hämeenlinna Kunnan työllistämispalveluista Sosiaalityön johtaja Anna Roinevirta Janakkala Kuntakokemuksia hankkeesta Rakenteelliset muutokset - Tiimikäytännöt

Lisätiedot

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta

Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010 1 Kehrän teematyöpajat Maalis 2010 Touko- Kesä 2010 Loka 2010 Marras- Joulu 2010 Helmi 2011 Touko 2011 LS Päivät Syksy

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSAHANKE, PÄIJÄT-SOS. 1. Osahankkeen taustaperustelut

PÄIJÄT-HÄMEEN OSAHANKE, PÄIJÄT-SOS. 1. Osahankkeen taustaperustelut PÄIJÄT-HÄMEEN OSAHANKE, PÄIJÄT-SOS 1. Osahankkeen taustaperustelut Uudistukset sosiaalihuoltolaissa Sosiaalihuoltolain uudistus tuo haasteita kunnille. Lakiluonnoksessa korostetaan siirtymää järjestelmäkeskeisyydestä

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä 1. paja paja paja

Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä 1. paja paja paja Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä 1. paja 10.11.2014 2. paja 15.1.2015 3. paja 5.3.2015 Vetäjä: Erityissuunnitelija Seija Junno, Pikassos Keitä osallistui Kanta-Hämeen Rake-pajoihin

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä Seminaariesitys Tampereella

Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä Seminaariesitys Tampereella Rakenteellisen sosiaalityön työpajakokonaisuus Kanta-Hämeessä Seminaariesitys 21.4.2015 Tampereella Seija Junno, erityissuunnittelija, Pikassos Satu Raatikainen, projektikoordinaattori, Pikassos/ SOS II

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Asiakasraati. Muistio

Asiakasraati. Muistio Asiakasraati Aika: Torstai 21.11.2013 klo 14-16 Paikka: Hatanpään pirtti, Hatanpään puistokuja 10 Paikalla: Projektityöntekijät Samuli Pietilä ja Mia Mäki- Fränti Muistio 1. Kokoontuminen ja kahvit - Samuli

Lisätiedot

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR)

Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Valtaväylä- hankekokonaisuus (ESR) Aikuissosiaalityöntekijä ja työvoimaohjaaja kehittäjäasiantuntijoina kehittämisessä ja juurruttamisen varmistamisessa Kirsi Lehtipää ja Merja Kallio Valtaväylä- hankekokonaisuudesta

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Valtaväylähankekokonaisuus (ESR) ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Aikuissosiaalityön kehittämishanke 1.1.-30.9.2010 Eini Leppäharju, kehittäjä-sosiaaliohjaaja Ky Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kehittämishanke

Lisätiedot

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012

Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro. Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Salli osallisuus III koulutuspäivä, puheenvuoro Aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Hanna Tabell 22.11.2012 Hannikaisenkadun sosiaaliasema Asiakaskäynnit vuonna 2011 sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän

Lisätiedot

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta

Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Tää on tällästä reunalla elämistä koko ajan. Espoon keskuksen aikuissosiaalityön asiakasraadin kokemuksia aikuissosiaalityöstä ja toimeentulotuesta Johtava sosiaalityöntekijä Marja Koskenalho & Sosionomiopiskelija

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Yhteistä kehittämistä

Yhteistä kehittämistä Tule mukaan yhteisen oppimisen ja tutkimisen hetkiin! 1 Tavoitteet i i 1. Tehdä näkyväksi, jakaa ja kehittää aikuissosiaalityön osaamista ja asiakastyön taitoja (kohtaaminen, tilannearviotyö, dokumentointi,

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä

Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen. Päijät-Hämeessä Rakenteellinen sosiaalityön kehittäminen Päijät-Hämeessä SOS II hankkeen tavoitteet Asiakkaan osallisuutta edistävien käytäntöjen kehittäminen Aikuissosiaalityön raportoinnin ja arvioinnin mallien kehittäminen

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille

YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille YHDESSÄ VOIMISTUEN laadukasta sosiaalityötä lappilaisille 1.10.04-30.9.06 Tavoitteena tukea Lapin läänin sosiaalialalla ja sosiaalityössä työskentelevien ammattilaisten toimintaedellytyksiä Perussosiaalityön

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta

Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Tiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin kautta Kivikon toimipisteen Sora-toiminta Sosiaalityön kehittämisen 2. foorumi 10.5.2012 Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat tiedon tuottajina ja vaikuttajina. Sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.

Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä. Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1. Ajatuksia ja kokemuksia moniammatillisesta tilannearviotyöskentelystä Aikuissosiaalityön päivät Rovaniemellä 18. 19.1.2011 Kati Närhi Kaksi kokemusta tilannearviotyöskentelystä Keski-Suomen aikuissosiaalityön

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014

Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Sosiaalinen kuntoutus Syyskuu 2014 Jaana Heinonen Työikäisten sosiaalipalvelupäällikkö Organisaatio Aikuisten sosiaalityö Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala Velkaneuvonta Etuuskäsittely Aikuissosiaalityö

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala

SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS Projektipäällikkö Leila Mukkala SENIORIKASTE LAPIN TOIMINNALLINEN OSAKOKONAISUUS JOHTAJIEN TYÖKOKOUS 14.10.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankkeen tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen palveluprosessimallin luominen, jossa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa

Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa Sosiaalisen median mahdollisuudet Jyväskylän Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa http://www.youtube.com/watch?v=zlcpwqbx-uw Terveydenhuollon ATK-päivät 21.5.2014 Ulla Kuittu vastuualuejohtaja, sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi

PaKaste -hankkeen seurantaraportointi PaKaste -hankkeen seurantaraportointi 1. Raportoija: Anne-Maria Näkkäläjärvi, saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 2. Sosiaalityön kehittämistiimi: saamenkielisen/saamelaiselta kulttuuripohjalta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hanke. Lappeenrannan vammaisneuvosto 11.4.

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hanke. Lappeenrannan vammaisneuvosto 11.4. Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa (VamO) -hanke Lappeenrannan vammaisneuvosto 11.4.17 Mikä VamO? ESR-hanke Toteutusaika 1.9.2016 31.8.2019

Lisätiedot

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella

Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanke Lähtökohdat ja tavoitteet kärkihankkeelle

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät

Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro. Terveyden edistämisen kehittämispäivät Kertomuksia sosiaalityöstä - Opiskelijoiden puheenvuoro Terveyden edistämisen kehittämispäivät 13.1.2010 Jenni Kehus & Sanna Lähteinen, Lapin yliopisto Puheenvuoro pohjautuu: Opiskelijoiden ennakkotehtäviin

Lisätiedot

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi

Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi Aikuisten palvelut kansalaisosallisuus prosessi 11.3.2013 Tärkeimmät kehittämisideat Lääkinnällinen kuntoutus: Miten heidän kuntoutuksen rahoitus, jotka eivät täytä tiukkoja kriteereitä ja eivät täten

Lisätiedot

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk.

Kehittämisen lähtökohtana ja reunaehtoina oli lainsäädäntö, sekä sen mukaiset vakiintuneet kuntoutusmuodot ASLAK ja Tyk. AURA Kela käynnisti työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen 2007, tavoitteena oli tuolloin kehittää kuntoutusta työn ja työelämän muuttuneisiin tarpeisiin sekä edistää yhteistyötahojen entistä parempaa verkostoitumista

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke. Varsinais-Suomen hanke-osion Jatkohankesuunnitelma

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke. Varsinais-Suomen hanke-osion Jatkohankesuunnitelma Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille -hanke Varsinais-Suomen hanke-osion Jatkohankesuunnitelma 2015 2017 5.9.2014 Timo Pettersson Projektikoordinaattori Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS - Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Pro SOS hanke Euroopan sosiaalirahaston rahoittama toimintalinja (TL) 5 : sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta hanke Myös kuntaliitto ja

Lisätiedot

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Kaakkois-Suomen osahanke Twitter #uudenlaista sosiaalityötä OSA I Valtakunnallinen hanke PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 2

Lisätiedot

Aikaisempia tuloksia - Virta I

Aikaisempia tuloksia - Virta I Virta II: tausta Kainuun tulottomat alle 25 -vuotiaat nuoret, noin 250-300 (henkilöä?) Valtakunnallinen kehittämiskonteksti Virta I hankkeen tulokset / havainnot Aikaisempia tuloksia - Virta I Nuorten

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta /02/05/02/2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta /02/05/02/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 306 12.12.2012 Osallistuminen Väli-Suomen "Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä" Sos II-hankkeeseen Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kunnan osahankkeen kautta Deltagande

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Jyväskylä SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.

KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10. KAAKKOIS-SUOMEN LASTENSUOJELUN KEHITTÄMISYKSIKKÖHANKKEEN TAVOITTEISTA TUOTOKSIIN Eija Vikman ja Paula Ylönen Hankkeen loppuseminaari 9.10.2009 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Hankkeen

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen ja tuen tarpeet kuntien ja alueiden näkökulma Heli Hätönen, TtT, erityisasiantuntija 12.11.2014 Kuopio 13.11.2014 Hätönen 1 Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola

Hartolan kunta Sosiaalitoimi, Kuninkaantie 16, Hartola / Hartolan toimintakeskus, Visantie 17 B, 19600 Hartola LIITE 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TYPIN TOIMITILAT Yhteiset toimipisteet 9.11.2015 i fj9-11-2015 I I Y (verkostolla oltava Osoite Aukioloajat vähintään yksi yhteinen toimipiste) Lahti Saimaankatu 64, 3 krs., Ma-pe

Lisätiedot

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa 30.6.2017 PRO SOS hanke valtakunnallisesti Hankekokonaisuutta hallinnoi ja johtaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy ja sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA

Lisätiedot

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014

Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Sosiaalitoimi työllistymisen tukena 11.11.2014 Järvenpään kaupunki Tanja Bergman 11.11.2014 - Työllistymisen palvelut Järvenpäässä & Aikuissosiaalityön rooli - Työikäisten sosiaalityö Järvenpäässä / muutossosiaalityö

Lisätiedot

PRO SOS Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Vasson osatoteutussuunnitelma

PRO SOS Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Vasson osatoteutussuunnitelma PRO SOS Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa Vasson osatoteutussuunnitelma - 17.11.2016 Hakijan (osatoteuttajan) nimi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab Y-tunnus 1796674-1

Lisätiedot

KASPERI II hankekatsaus 6/2012

KASPERI II hankekatsaus 6/2012 KASPERI II hankekatsaus 6/2012 Yhteistä työskentelyä kevään aikana Hankekäynnit joka hankkeessa lähinnä arviointikysymyksiin liittyen Ohjausryhmätyöskentelyn kautta tukeminen / ohjaaminen Yhteiset tapaamiset

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA

PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA PIRKANMAAN LAPE-HANKE = PIPPURI = PIRKANMAAN PERHEIDEN PAVELUIDEN UUDISTAMINEN RAIKKAITA INNOVAATIOITA Hanke toteutuu Alueellisesti laajana; mukana ovat kaikki maakunnan kunnat Monitoimijaisesti; mukana

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistus

SOTE- ja maakuntauudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne muuttuu miten kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus ja muu osallisuutta edistävä toiminta asemoituvat muutoksessa Eveliina Pöyhönen SOTE- ja maakuntauudistus

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa

Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa Eskoon alueellinen vammaissosiaalityöntekijöiden tapaaminen 6.9.2016 13.9.16 Asiakaslähtöisyys vammaissosiaalityön prosessissa / Stina Sjöblom 1 THL:n

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012)

HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) HENKILÖSTÖTIEDOTE 2/2012 (13.6.2012) Tämä on Nuppu2-hankkeen toinen henkilöstötiedote. Tässä on lyhyt katsaus kustakin hankkeen osa-alueesta. Henkilöstötiedote lähetetään noin joka kolmas kuukausi perhe-

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Posken ja sosiaalityön oppiainepoolin työkokous/ VamO-hankkeen esittely Marjo Romakkaniemi

Posken ja sosiaalityön oppiainepoolin työkokous/ VamO-hankkeen esittely Marjo Romakkaniemi Posken ja sosiaalityön oppiainepoolin työkokous/ VamO-hankkeen esittely 17.1.2017 Marjo Romakkaniemi Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosesseissa 2 TL

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko. Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko Riitta Salunen Koordinointipäällikkö PSHP / PETE Hoitoketju/palveluverkkotyö Pirkanmaalla Hoitoketjuja on tehty Pirkanmaalla vuodesta 2005 alkaen. Terveysportissa

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuutta etsimässä Valtakunnalliset kuntouspäivät 10.3.2014. Case Järvenpää

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuutta etsimässä Valtakunnalliset kuntouspäivät 10.3.2014. Case Järvenpää Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuutta etsimässä Valtakunnalliset kuntouspäivät 10.3.2014. Case Järvenpää Järvenpään kaupunki Virva Juurikkala 2.3.2014 Järvenpään organisaatio 2014 Järvenpään kaupunki

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset

Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset Ohjaamon valtakunnalliset vähimmäisvaatimukset (määritellyt Kohtaamo-hanke) maria.kr.virtanen@tampere.fi Kohderyhmä ja aukioloajat Kohderyhmänä kaikki alle 30-vuotiaat nuoret Ohjaamo on matalalla kynnyksellä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta

Sosiaalipalveluohjaajat. Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen. Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta Sosiaalipalveluohjaajat Anna Kinnunen & Katja Pietikäinen Sosiaalitoimisto, Lapinlahden kunta www.lapinlahti.fi 10.067 asukasta Vireä kulttuuri- ja liikuntapitäjä Kuntaliitos Varpaisjärven kunnan kanssa

Lisätiedot