Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat Socca Socca Annukka Paasivirta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat 31.5. 2.6.2010. Socca Socca Annukka Paasivirta"

Transkriptio

1 Kehittämissuunnitelmat kehittämistä tukemassa Kehrän teematyöpajat

2 Kehrän teematyöpajat Maalis 2010 Touko- Kesä 2010 Loka 2010 Marras- Joulu 2010 Helmi 2011 Touko 2011 LS Päivät Syksy jakso: SUUNNITTELU / TOTEUTUS 2. jakso: TOTEUTUS 3. jakso: TOTEUTUS / ARVIOINTI 4. jakso: ARVIOINTI Työryhmän oma kehittämisprosessi 2

3 Mitä tavoitteena suunnitelmissa? Asiakasosallisuuden, asiakkaan äänen lisääminen Työn selkeyttäminen Selkeyttää työnjakoa, omaa tehtävää, siirtymävaihetta, arviointikäytäntöjä, selkeä kuva palveluista, asiakassuunnitelmissa selkeitä, arvioitavissa olevia asioita Yhtenäistäminen Palvelun, käytäntöjen, työskentelyn yhtenäistäminen Kriteerien määrittely (Asiakkuuden kriteerit, laatukriteerit) Arvioinnin kehittäminen Lisää menetelmiä arvioimiselle, Arvioinnin helpottaminen Hallittavuuden, rajaamisen kehittäminen Asiakasmäärien hallitseminen, työn rajaamiseen hyviä käytäntöjä Oikeanlainen kohdentaminen Työpanos, avun oikea-aikaisuus 3

4 Mitä tavoitteena, jatkuu Laadun parantaminen Yhteistyön lisääminen Tiimien yhteistyön lisääminen, tiimin yhteinen ymmärrys Suunnitelmallisuuden ja konkreettisuuden lisääminen Toimivat työkäytännöt ja työvälineet (löytää hyvät käytännöt) Luoda malleja ja kuvauksia (palveluvalikko, lomake) Oma pohdinta Pohtiminen, oppiminen, sisällöllinen tarkastelu Kehittämisen hyödynnettävyys Lisätä jaksamista Määrällisiä tavoitteita Kaikilla suunnitelma, lasta tavataan aina ilman vanhempia 4

5 Visiot Meillä on rakenne, jolla kerätään tietoa (hiljaista tietoa, heikkoja signaaleja) Asiakkaan kanssa tehdyt heille sopivat ja tarpeeksi konkreettiset suunnitelmat Työntekijöillä on tarpeeksi selkeä työnkuva Tunne, että työt on hallinnassa Suunnitelmallinen työ on lakisääteistä, lapsikeskeistä ja laadukasta. Asiakaspalvelun laadun tasavertaistaminen Sujuva asiakasprosessi asiakkuuden alusta suunnitelmalliseen työhön Työn mielekkyys ja motivaatio! Työskentelyn sivusta lapsi keskiöön. Toimivat ja systemaattiset työkäytännöt Työ on selkeämpää ja jämäkämpää Asiakas on tietoinen kaikesta häneen asiaansa liittyvästä yhteistyöstä Soso-sos.tt. Työparityö on keskeinen lastensuojelun työmuoto, jota osataan käyttää monipuolisesti asiakkaan hyödyksi Koulunkäyntivaikeus-ilmiön ymmärtäminen ja keinojen löytäminen 5

6 Asiakasosallisuus kehittämisessä suunnitteluvaiheessa Välillisesti työntekijän kautta Työntekijöiden näkökulmasta arviointia Kehittämistehtävä määritelty havainnoimalla asiakastyötä ja asiakkaan asemaa työntekijän näkökulmasta Kysytään lapsilta/nuorilta heidän ajatuksiaan Asiakkaiden haastattelu ja tarpeiden kartoitus Tyttöryhmän yhteistä suunnittelua ja ideointia 6

7 Asiakasosallisuus kehittämisessä toteutusvaiheessa Kuvastimeen kehitetään asiakaspeili, joka käydään läpi vuorovaikutuksellisesti asiakkaan kanssa Asiakkaat osallistuvat oman asiakassuunnitelmansa suunnitteluun, sen toteuttamiseen ja sen arvioimiseen Työntekijät avaavat työskentelyä asiakkaalle asiakkaan kielellä Työntekijät selkiyttävät asiakkaille perusteen suunnitelman laatimiselle Asiakaskehittämisryhmä Jokainen työntekijä täyttää nuorten/lasten kanssa 5 lomaketta kokemuksista käytetyistä menetelmistä Asiakkaiden mielipiteiden kuuleminen, kun jotain saatu tuotettua Asiakkaiden osallistaminen työskentelyssä Aineistonkeruuta testataan asiakkaiden kanssa, aineistoa kerätään asiakkailta Yritetään vakiinnuttaa asiakaspalautteen kerääminen osaksi yksikön työkäytäntöä Asiakkailta kerättiin palautetta kevään 2010 aikana (K5-opiskelija analysoinut) asiakaspalautteen keräämisen jatkaminen Palautelomakkeen kehittäminen/palautekeskustelu jo asiakassuunnitelman tekemisen vaiheessa Tyttöryhmässä fiiliskierrokset joka tapaamiskerran alussa ja lopussa 7

8 Asiakasosallisuus kehittämisessä arvioinnissa Välillisesti Asiakaspalaute Puhelinhaastattelu, palautelomake, sähköinen asiakaskysely, kotisivut? Työskentelyn arviointi luonteva osa selvityksen tekoa Tiivistelmä hankkeen tuloksista annetaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaille 8

9 Oma toimisto: Yhteistyötahoja Nivoutuu koko toimiston SORA-tapaamisiin (sosiaalinen raportointi) Vastaanottotiimi Kriisikeskus Kotipalvelun perhetyö, varhainen tuki perheneuvola Koulu, alueellinen oppilashuoltoryhmä Nuorisopsyk.pkl, Jeri-työ Päihdehuolto, nuorisoasema, A-klinikka Sovittelu Terveydenhuolto Seurakunta Nuorisotoimi Tuomarilan perhetukikeskus ja Laurea (hyvinvointitv) Mahdolliset muut yhteistyökumppanit 9

10 Yhteistyötapoja Yhteisissä palavereissa kysymykset ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta esiin Varhaisen tuen työntekijöitä on kutsuttu tiimiin kerran viikossa, jotta voimme yhdessä arvioida rajapinta-asiakkuuksia ja miettiä kumpi työskentelee Selkiytetään sitä, miten yhteistyötahot ovat mukana selvityksessä tai miten yhteistyötä tehdään selvityksen aikana Kriisikeskuksen kanssa ollaan pohdittu yhteisiä kriteereitä perheväkivaltaselvittelyyn Sosiaaliohjaaja kerää lasten ja nuorten kokemuksia yhteistyöskentelyssä kuraattorien kanssa Kehittämishankkeesta keskustellaan kuraattorien kanssa järjestettävässä yhteistyötapaamisessa Koulukuraattorien ja koulupsykologien tapaaminen ja yhteinen ideointi Koulukuraattori mukana Kehrä-tapaamisissa Asiakkaiden motivointi ryhmään myös koulun taholta Asiakkaan ja kuraattorin/koulupsykologin tapaamiset ja yhteistyö ryhmän aikana 10

11 Toteutus Konkreettinen suunnitelma kehittämistehtävän toteutuksesta Mitä tehdään ja milloin Aika ja paikka kehittämiselle Rakennetta kehittämiselle Tiimit Kehittämispäivät koko työyhteisölle Ydintyöryhmät Teematyöpajat Arkityön sisältöön liittyvänä Asiakastyö! Aikataulutus päivämäärät Yhteinen sopimus mitä tehdään ja mihin mennessä Kuka tekee? Jokainen, erityis-/kehittäjäsos.tt., opinnäytteen tekijä 11

12 Arviointi Missä tarkastellaan kehittämistehtävän toteutumista? Tiimissä, yhteistiimeissä, kehittämisajoilla, kehittämispäivillä, Kehrän teematyöpajoissa Miten tarkastellaan? Johtava tilastoi selvitykset, jatkuva keskustelu tiimissä Efficasta tilastotietoa määräajat Itsearvionti yhteistyössä muiden tiimien kanssa Koeversio palveluvalikosta tarvittavat muutokset toinen kokeiluvaihe Mistä tiedetään, edetäänkö tavoitetta kohti? Asiakkuuden lopetuksia tulee, asiakkaat eivät tule uudestaan asiakkuuteen, kokemus hallittavuudesta lisääntyy Kaikilla asiakkailla on laadukas asiakassuunnitelma Suunnitelmallinen työote vahvistuu Lisännyt työn suunnitelmallisuutta ja vaikuttavuutta, asiakastyytyväisyys, sosiaalityöntekijät hyödyntäneet palveluvalikkoa asiakassuunnitelmissa 12

13 Arviointi, jatkuu Miten tavoitteen toteutuminen näkyy omassa työssä? Saa laajemman kuvan lapsen/perheen tilanteesta, auttaa työssä, lisää eettistä otetta työhön Selvitykset valmistuvat määräajassa, samoista lapsista ei tule uusia ilmoituksia Tuotosten hyödyntäminen? Otetaan itselle työvälineeksi ja perehdytetään uudet työntekijät Kehrä-kansiosta perehdyttämiskansio Kuvaus vastaanottoryhmän tehtävästä ja miten lastensuojelutarpeen selvitykset toimipisteessä tehdään Suunnitelmallisen sosiaalityön prosessien hyvät käytännöt ja niiden kuvaus Perhetyön ja sosiaaliohjauksen prosessien kuvaus Gradu, kriteereiden ylläpitäminen työssä Asiakassuunnitelman laatimisesta jokaisen lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen asiakkaana olevan lapsen kohdalla on tullut pysyvä työkäytäntö Varmistamalla kaikkien mahdollisuus osallistua kehittämiseen Ottamalla palveluvalikko käyttöön jo kehittämisvaiheessa toimintatavaksi 13

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI

Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Heli Hiltula BIKVA-ARVIOINTI Asiakaslähtöinen arviointimalli Brugerindragelse i kvalitetsvurdering Mallin kehitti Hanne Krogstrup Aalborgin yliopistossa sosiaalipsykiatrian tarpeisiin Esitteli mallin Helsingin

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN

HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN HÄMEENLINNAN PÄIVÄHOIDON PALAVERIKÄYTÄNTÖ TOIMINTA- JA KUNTOUTUSSUUNNITELMAN TYÖSTÄMISEEN 1. Käytännön tavoite ja idea lyhyesti Hämeenlinnan päivähoitopalveluissa lasten kuntoutusta suunnitellaan palavereissa,

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset

Aila Puustinen-Korhonen. Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset Aila Puustinen-Korhonen Lastensuojelun kuntakyselyn tulokset KIRJOITTAJA Aila Puustinen-Korhonen AINEISTON KÄSITTELY Oscar Ohlis Aila Puustinen-Korhonen Mari Sjöholm KUVIOT JA KARTAT Mattias Lindroth Oscar

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot