Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen"

Transkriptio

1 Kopsu hankkeen seminaari Kuopio Arttu Puhakka / koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate Työnantajan menetelmät osaamisen kartoittamiseen ja analysointiin - strateginen osaamisen johtaminen Sisältö Strategisen osaamisen johtamisen perusidea Strategisen osaamisen tunnistamisen ja kartoittamisen eri menetelmät Esityksen nimi / Tekijä

2 Tulin kertomaan yhden näkemyksen osaamisen johtamisesta sekä erilaisia vaihtoehtoja osaamisen kartoittamiseksi ja analysoimiseksi sen käytännön toteuttamiseksi. Arttu Puhakka Osaamisen hallinta ja johtaminen 2

3 Osaamisen johtaminen määritelmä 1 Kaikkea sitä tarkoituksellista toimintaa, jonka avulla yrityksen [organisaation] strategian edellyttämää osaamista vaalitaan, kehitetään, uudistetaan ja hankitaan (Viitala, 2007) Käänteentekevä osaaminen Strateginen osaaminen Ko. toimialalla olennainen osaaminen, mutta ei strategista tai käänteentekevää Arttu Puhakka, suunnittelija Osaamisen hallinnan ja johtamisen ns. perusprosessi 3

4 Osaamisen hallinnan ns. perusprosessin idea Vuosi 2011 Osaaminen - yksilö Onko meillä tarvittavaa osaamista? osaamiskartoitus - ryhmä - organisaatio Osaamisen kehittäminen hyödyntäminen Mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme? Osaamistavoitteet Talouden ja Toiminnan suunnittelu Miltä tulevaisuus näyttää? Strategia Tavoitteet Haasteet mukaellen Heljä Hätönen ja Riitta Viitala Arttu Puhakka Osaamisen johtaminen ja hallinta - hyötyä? 4

5 Osaamisen hallinnan kehittämisen hyödyt 1 Arvioi kuinka osaamisen hallinnan kehittäminen on vaikuttanut jonkin verran tai paljon seuraaviin asioihin: Yksikkösi tuottamien palveluiden laadun parantuminen 68,6 % Yksikkösi vetovoimaisuuden kasvaminen työnhakijan näkökulmasta 62,9 % Työhyvinvoinnin parantuminen 65,7 % Yhteistyö organisaation sisällä parantuminen 71,5 % Työyhteisössäni koko henkilöstö otetaan aiempaa paremmin mukaan kehittämistyöhön 76,4 % Synnytämme aiempaa rohkeammin ja enemmän uusia toimintatapoja yhdessä ideoimalla 82,9 % eosmo hankkeen loppukysely Arttu Puhakka Osaamisen hallinnan kehittämisen hyödyt 2 Arvioi kuinka osaamisen hallinnan kehittäminen on vaikuttanut jonkin verran tai paljon seuraaviin asioihin: Osaamisen hallinnan kehittämisen myötä organisaationi strategia on minulle tutumpi ja ymmärrettävämpi 77,2% Osaamisen hallinnan kehittäminen on tukenut organisaationi yksikköjen välistä yhteistyötä 85,8% Osaamisen hallinnan kehittäminen on työyhteisössäni lisännyt yhteistä tulkintaa organisaationi tavoitteista 74,3% eosmo hankkeen loppukysely Arttu Puhakka

6 Tarvittavan osaamisen määritteleminen ja kartoittaminen Keskeiset kysymykset Ensin tavoite: Mitä osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa, jotta voimme saavuttaa yhteiset strategiset tavoitteemme? Sitten kartoitetaan: Onko meillä sitä? Tavoitteena kokonaiskuva tai jokin näistä Työntekijä: osaamistavoite ja kehittämissuunnitelma Ryhmä/yksikkö: osaamistavoitteet ja kehittämissuunnitelma Organisaatio: osaamistavoitteet ja kehittämissuunnitelma Arttu Puhakka

7 Kehityskeskustelu (1) - osaamistavoitteiden määritteleminen, osaamisen kartoittaminen, osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Perinteiseen kehityskeskusteluun voidaan lisätä ns. osaamiskeskustelun osuus. Osaamiskeskustelu toimiva tapa käsitellä strategia määritellä yksilön työssään tarvittava strateginen osaaminen kartoittaa strategisen osaamisen määrää ja laatua laatia yksilön osaamisen kehittämissuunnitelma tarkastella ja arvioida osaamisen kehittymisen etenemistä Arttu Puhakka Kehityskeskustelu (2) Esimerkki osaamiskeskustelun kysymyksistä Menneen kauden arviointi Mitä mennyt kausi kertoo osaamisvahvuuksista ja osaamisen kehittämistarpeista? Strategia ja tehtävät Mitä strategiset tavoitteet tarkoittavat käytännössä työssäsi? Mitä tavoitteita ne sinulle asettavat? Mitä osaamista tarvitset tavoitteiden saavuttamiseksi? Kyvyt, taidot ja niiden kehittäminen Mitkä ovat osaamisvahvuutesi? Kuinka niitä jaat kollegoillesi? Mitä olet oppinut muilta? Keneltä? (Voidaan kartoittaa ns. osaamisen jakajat) Kuinka osaamistasi pitää kehittää, jotta saavutat tavoitteesi? Millä menetelmillä osaamistasi voidaan kehittää ja mitä resursseja se edellyttää? Onko sinulla jotain poisopittavaa? Tältä pohjalta osaamisen kehittämissuunnitelma Arttu Puhakka

8 Kehityskeskustelu (3) Pohdittavia asioita, jos ainoa osaamistavoitteiden määrittelemisen ja osaamisen kartoittamisen väline Kuinka luodaan yhteinen näkemys osaamistavoitteista. Ei yhteisöllistä keskustelua osaamistavoitteista (vrt. Mitä meidän yhdessä tulee osata tehdä ja mitkä ovat meidän yhteiset tavoitteet?) Kuinka ja kuka kokoaa kehittämissuunnitelmat, jotta saadaan aikaan yksikön / vastuualueen / organisaation osaamisen kehittämissuunnitelma, ja jotta ehkäistään mahdolliset päällekkäiset osaamisen kehittämisen toimenpiteet? YHTEENVETO YHTEENVETO YHTEENVETO YHTEENVETO Arttu Puhakka Ryhmäkehityskeskustelu(1) - osaamistavoitteiden määritteleminen, osaamisen kartoittaminen, osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Voidaan liittää ryhmäkehityskeskustelun osaksi Yhteinen keskustelu luo kuvaa yhteisestä tulevaisuudesta ja yhteisistä tavoitteista. Ryhmäosaamiskeskustelu toimiva tapa käsitellä strategia määritellä ryhmässä/yksikössä tarvittava strateginen osaaminen kartoittaa strategisen osaamisen määrää ja laatua laatia ryhmän/yksikön osaamisen kehittämissuunnitelma tarkastella ja arvioida osaamisen kehittymisen etenemistä tukea yhteisöllisyyttä Arttu Puhakka

9 Ryhmäkehityskeskustelu (2) Esimerkki ryhmäosaamiskeskustelun kysymyksistä: Kuinka olemme saavuttaneet viime vuoden tavoitteet? Mitä asiakaskunnalta saamamme palaute kertoo ryhmämme osaamisesta? Mitkä ovat tulevaisuuden haasteet yksikössämme? Mitkä ovat ryhmämme tulevat tavoitteet? Mitä organisaation strategia tarkoittaa käytännössä ja mitä se meiltä edellyttää? Mitä osaamista tarvitsemme saavuttaaksemme yksikkömme tavoitteet? Jos meillä ei ole tarvittavaa osaamista, niin kuinka kehitämme osaamistamme? Mitä osaamisen vahvuuksia meillä on? Kuinka osaamisen vahvuudet saadaan esille ja hyödynnetään? Onko meillä joitain asioita, joista meidän pitäisi poisoppia? Onko yksikössämme sellaista osaamista, joka poistuu lähivuosina? Kuinka siirrämme poistuvan osaamisen, jota tarvitsemme? Kuinka hyödynnämme uusien työntekijöiden osaamisen? Kuinka jaamme esim. koulutuksessa hankitun osaamisen? Arttu Puhakka Ryhmäkehityskeskustelu (3) Muita huomioita osaamiskeskustelusta: Voidaan toteuttaa myös isoissa ryhmissä, jos hyödynnetään pari- ja ryhmätyöskentelyä (esim. 30 henkilöä) Esimiehen tulee hyvin valmistautua, erityisesti osaamiskyselyn tulokset sekä strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden määritteleminen ryhmän osalta. Kysymykset ja aineisto etukäteen osallistujille. Rohkaista kaikkia osallistumaan. Hyödynnä erilaisia menetelmiä esim. tuplatiimi neljän henkilön ryhmä yhteinen keskustelu yhteinen päätös. Yhteinen näkemys osaamisen kehittämissuunnitelmasta. Vain 1-3 osaamisen kehittämisen toimenpidettä per vuosi (priorisointi!!) Muuta Mahdollistaa yksikön ja vastuualueen kehittämissuunnitelman laatimisen, joiden pohjalta voidaan koota koko organisaation yhteinen osaamisen kehittämissuunnitelma. (Huom! Kuka ja miten kokoaa tiedot?) Arttu Puhakka

10 Osaamiskartta väline kuvata osaamistavoitteita 1 Osaamiskartassa kuvataan se osaaminen, jota organisaatiossa / vastuualueella / yksikössä tarvitaan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi. (EI SIIS KAIKKEA MAHDOLLISTA OSAAMISTA; VAIN STRATEGINEN!!!) Ts. kuvataan osaamistavoitteet Osaamistavoitteista ns. osaamisväitteet, jossa tarkennetaan kuvausta Alla kuvitteellinen esimerkki Tarvittava osaaminen Laatuosaaminen Osaamisväite Toimin laatukäsikirjan mukaisesti Vuorovaikutusosaaminen Ratkaisen mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaisukeskeisesti Lainsäädäntöosaaminen Tunnen työtäni koskevan lainsäädännön Atk- ja laiteosaaminen Käytän työssäni tarvittavia laitteita ja välineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Arttu Puhakka Osaamiskartta väline kuvata osaamistavoitteita 2 Sisältää asteikon, joka kuvaa osaamisen laatua / syvyyttä. Ns. tavoitetasojen tulisi kuvata organisaation toimintaa (vrt. osaan toimin). Yksinkertaistettu esimerkki asteikosta: 1 Perehtyjä. Tarvitsen perehdytystä asiaan. 2 Perusosaaja. Toimin pääsääntöisesti vaaditulla tavalla. Tarvitsen ajoittain kollegani / esimieheni tukea. 3 Ammattilainen. Toimin vaaditulla tavalla. Ohjaan / neuvon / autan työtovereitani tarvittaessa. Toimin tarvittaessa perehdyttäjänä. 4 Kehittäjä. Osallistun aktiivisesti vaaditun asian kehittämiseen sekä tarvittaessa pystyn toimimaan sisäisenä kouluttajana työyhteisössäni. 5 Tunnustettu asiantuntija. Minulla kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista ja tuotan uusia innovaatioita, joita hyödynnän aktiivisesti työyhteisöni tavoitteiden saavuttamiseksi. Arttu Puhakka

11 Osaamiskartta väline kuvata osaamistavoitteita 3 Kuvitteellinen esimerkki osaamiskartasta Tarvittava osaaminen Laatuosaaminen Toimin laatukäsikirjan mukaisesti Ratkaisen mahdolliset ristiriitatilant eet ratkaisukeskeisesti Tunnen työtäni koskevan lainsäädännön Käytän työssäni tarvittavia laitteita ja välineitä monipuolises ti ja turvallisesti. Vuorovaikutusosaaminen Lainsäädäntöosaaminen Atk- ja laiteosaaminen Osaamisväite 0 Ei kuulu tehtäviini 1 Perehtyjä Tarvitsen perehdytys tä asiaan. Asteikko 2 Perusosaaja 3 Ammattilainen 4 Kehittäjä Toimin Toimin vaaditulla Osallistun aktiivisesti pääsääntöisesti tavalla. Ohjaan / neuvon vaaditun asian kehit- vaaditulla tavalla. / autan työtovetämiseen sekä tarvit- Tarvitsen reitani tarvittaessa. taessa pystyn toimimaan ajoittain kollegani Toimin tarvittaessa kouluttajana työyhteisössäniheni / esimie- tukea. perehdyttäjänä. Esimerkki 3 tasosta Noudatan työssäni laatukäsikirjaa sekä neuvon kollegoitani laatukäsikirjan käyttämisessä. Myös perehdytän uusia työntekijöitä laatukäsikirjaan. Tunnen työyhteisössäni sovitun tavan käsitellä ristiriitatilanteita. Ohjaan kollegoitani hyödyntämään mm. toivekäsi menetelmää ja ratkaisukeskeistä kritiikin vastaanottamisen menetelmää. Tunnen lastensuojelulain, työelämän tietojasuojalain, verklkotunnuslain sekä toimin sen mukaisesti. Tarvittaessa ohjaan kollegoitani ja perehtyjiä asian tiimoilta. Hyödynnän työssäni MS Office, MS Visio, Outlook, SPSS, Typala, Bura, SoleTM. sekä tarvittaessa pystyn neuvomaan kollegoitani ja perehtyjiä niiden käytössä. Arttu Puhakka Osaamiskartta väline kartoittaa osaamista 1 Osaamiskartan osaamistavoitteiden pohjalta laaditaan kysely, johon esimiehet ja työntekijät vastaavat (ns. osaamiskartoitus) Osaamiskarttaan merkittää tavoitetasot jokaisen osaamistavoitteen kohdalle. Esimerkiksi näin: Tarvittava osaaminen Osaamisväite Asteikko 0 Ei kuulu tehtäviini Laatuosaaminen vaaditun asian kehittämiseen sekä tarvittaessa pystyn toimimaan kouluttajana työyhteisössäni. Vuorovaikutusosaaminen Lainsäädäntöosaaminen Atk- ja laiteosaaminen Toimin laatukäsikirjan mukaisesti Ratkaisen mahdolliset ristiriitatilanteet ratkaisukeskeisesti Tunnen työtäni koskevat lainsäädännön Käytän työssäni tarvittavia laitteita ja välineitä monipuolisesti ja turvallisesti. 1 Perehtyjä Tarvitsen perehdytystä asiaan. 2 Perusosaaja Toimin pääsääntöisesti vaaditulla tavalla. Tarvitsen ajoittain kollegani / esimieheni tukea Ammattilainen Toimin vaaditulla tavalla. Ohjaan / neuvon / autan työtovereitani tarvittaessa Kehittäjä Osallistun aktiivisesti Toimin tarvittaessa perehdyttäjänä. Huom! Tavoitetasot voivat vaihdella rooleittain: -esimies -työntekijä - sihteeri. -asiantuntija -kouluttaja -suunnittelija Jos tavoitetasoja tahdotaan tarkentaa rooleittain, niin tulee tarkentaa roolit. Tavoitetasot voi vaihdella myös va/yksiköittäin. Arttu Puhakka

12 Osaamiskartta väline kartoittaa osaamista 2 Osaamiskartasta sähköinen tai paperikysely. Huom! Vastaaja ei näe tavoitetasoja. Ennen kyselyn toteutusta henkilöstön perehdytys osaamisen hallintaan: Ei mitata työntekijän hyvyyttä, vaan osaamisen syvyyttä. Mitä on osaamisen hallinta, mitä hyötyä, mitä osaamiskartoitus tarkoittaa, mikä ja millainen on osaamiskartta, kuinka ja milloin kyselyyn vastataan sekä miten ja milloin tuloksia käsitellään, henkilötietojen ja vastauksien suojaaminen Erityisesti tulee käsitellä osaamiskartan väitteet sekä tavoitetasojen kuvaukset mitä eri tavoitetasot käytännössä tarkoittavat? Ohjeet / prosessikuvaus osaamiskartoituksen etenemisestä erikseen esimiehille ja työntekijöille? Arttu Puhakka Osaamiskartta väline kartoittaa osaamista 3 Kyselyn toteutus: Työntekijä vastaa, tulokset analysoidaan Työntekijä vastaa, vastaus tiedoksi esimiehelle, yhteinen keskustelu ja vastauksen lukitseminen, tulokset analysoidaan vertainen, alainen, esimies, asiakas arvioivat osaamista Mitä kysyy, sitä saa! Osaamistavoitteet määriteltävä riittävän yksiselitteisesti Osaamistavoitteiden määrittely yhteistyössä ja osallistavasti Yhteinen määrittely vähentää epäselvien osaamistavoitteiden riskiä = parantaa osaamisväitteiden ymmärrettävyyttä = parantaa osaamiskartoituksen (kyselyn) luotettavuutta Kysymyksien määrä ei satoja, enintään kymmeniä Arttu Puhakka

13 Arttu Puhakka Arttu Puhakka

14 Tärkeää!!! Osaamistavoitteet tulisi säännöllisesti tarkistaa strategian ja toimintaympäristön muuttuessa. Osaamistavoitteet ovat dynaamisia maailma muuttuu, myös tarvittava osaaminen. Arttu Puhakka Kirjallisuutta Hätönen, Heljä Osaamiskartoituksesta kehittämiseen. Viitala, Riitta Henkilöstö johtaminen: strateginen kilpailuetu. Viitala, Riitta Johda osaamista. Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. Boudreau et Ramstad Osaamisen hallinnan uusi ulottuvuus. Wickramasinghe et al Healtcare knowledge management primer. Ricceri Intellectual capital and knowledge management. Lindfors et al Kompetenssien tunnistaminen ja kartoittaminen. Teoksessa Poutiainen ja Vanhala (toim.) Henkilöstön kehittämionen avain osaamisen kartuttamiseen yrityksessä. Ranki Vastaako henkilöstön osaaminen yrityksen tarpeita. Vanhala, Laukkanen, Koskinen Liiketoiminta ja johtaminen. Arttu Puhakka, suunnittelija

15 Tutustumisen arvoisia Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen Arttu Puhakka, suunnittelija Kiitokset kehittämis- ja koulutuspalvelu Aducaten puolesta

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Duunista opintopisteiksi

Duunista opintopisteiksi Duunista opintopisteiksi Opas työn opinnollistamisesta OSATAAN! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Lukijalle Duunista opintopisteiksi -opas on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille,

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Hyvä perehdytys -opas

Hyvä perehdytys -opas Sarja B Oppimateriaalia Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä - OR-BITS Hyvä perehdytys -opas Hyvä perehdytys -opas Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja Oppimateriaalia, osa 4 Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Toimiva palkkaus on kaikkien etu

Toimiva palkkaus on kaikkien etu Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas Toimiva palkkaus on kaikkien etu KVTES-palkkausjärjestelmäopas KT Kuntatyönantajat Helsinki 2013 Julkaisun kirjoittajat: 2 KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot