&STUK RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA STU K- B - ST O 3 7 Helmikuu Helinä Korpela FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "&STUK RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA 1997. STU K- B - ST O 3 7 Helmikuu 1999 30-17. Helinä Korpela FI9900084"

Transkriptio

1 &STUK FI STU K- B - ST O 7 Helmikuu 999 RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA 997 Helinä Korpela 0-7 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKE RH ETS C E IMTR A LE N n RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

2 ISBN ISSN -79 Oy Edita Ab, Helsinki 999 Myynti: Säteilyturvakeskus PL, 0088 HELSINKI Puh. (09) 79 88

3 STUK- B- ST O 7 KORPELA, Helinä. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 997. STUK-B-STO 7. Helsinki 999. s. + liitteet 0 s. ISBN ISSN Avainsanat: isotooppitutkimukset, isotooppihoidot, radioaktiiviset lääkevalmisteet, kollektiivinen annos, efektiivinen annos TIIVISTELMÄ Vuonna 997 Suomessa tehtiin 700 isotooppitutkimusta ja annettiin 0 isotooppihoitoa. Vuonna 99, jolloin tehtiin edellinen vastaava selvitys, isotooppitutkimusten oli ja isotooppihoitojen 0. Vuonna 997 isotooppitutkimuksista potilaille aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos oli 07 mansv ja tästä aiheutunut keskimääräinen efektiivinen annos kansalaista kohti 0,0 msv. Vuonna 99 kollektiivinen efektiivinen annos oli 0 mansv. Isotooppitutkimusten ja -hoitojen määrät ovat vuoteen 99 verrattuna hieman lisääntyneet. Kollektiivinen efektiivinen annos sitä vastoin on hieman vähentynyt, mikä johtuu pääasiassa siitä, että radionuklidin I käyttö on vähentynyt.

4 STUK- B- ST 0 7 KORPELA, Helinä. Use of Radiopharmaceuticals in Finland in 997. STUK-B-STO 7. Helsinki 999. pp. + apps 0 pp. ISBN ISSN -79 Key words: nuclear medicine examinations, radionuclide therapy, radiopharmaceuticals, collective dose, effective dose ABSTRACT A survey on the use of radiopharmaceuticals in diagnostics and therapy has been made by STUK - Radiation and Nuclear Safety Authority in Finland. In 997 the number of nuclear medicine examinations was 700 and that of the therapeutic treatments was 0. In 99 the number of nuclear medicine examinations was and that of therapeutic treatments was 0. The collective effective dose to the patients was 07 mansv and the mean effective dose to the population was 0.0 msv per person. In 99 the collective effective dose was 0 mansv. The numbers of nuclear medicine examinations and of therapeutic treatments have not changed much when compared to those in 99. The collective effective dose has decreased. The main reason for that is the decreased use of the radionuclide I.

5 STUK- B- STO 7 SISÄLLYS Sivu JOHDANTO 7 AINEISTO JA MENETELMÄT 7 TULOKSET 8 TULOSTEN TARKASTELU KIRJALLISUUSVIITTEET Liite Isotooppitutkimukset vuonna 997 Liite Isotooppihoidot vuonna 997 KEXT PAGE(S) left BLANK

6 STU K- B -ST O 7 JOHDANTO Säteilyturvakeskuksessa on tehty vuoden 997 isotooppitutkimuksia ja -hoitoja koskeva selvitys. Selvityksen tarkoituksena oli isotooppitutkimuksista potilaille aiheutuvan vuotuisen kollektiivisen efektiivisen annoksen ja eri tutkimuksissa käytettävien keskimääräisten aktiivisuuksien selvittäminen. Lisäksi selvityksen avulla saatiin tietoa isotooppitutkimusten ja -hoitojen määristä, tutkimustyypeistä ja käytettävistä radioaktiivisista lääkevalmisteista AINEISTO JA MENETELMÄT Niiltä turvallisuusluvan haltijoilta, jotka Säteilyturvakeskuksen rekisterin mukaan vuonna 997 tekivät isotooppitutkimuksia ja/tai antoivat isotooppihoitoja pyydettiin tietoja suoritetuista tutkimuksista ja hoidoista. Kyselylomake postitettiin turvallisuusluvan haltijalle. Jokaista tutkimusta ja hoitoa koskien tiedusteltiin käytettävää radioaktiivista lääkevalmistetta, keskimääräistä aktiivisuutta ja tutkimusten ä. Säteilyannosten laskemiseksi on käytetty pääasiassa ICRP:n julkaisussa annettuja muuntokertoimia [].

7 STUK-B-STO 7 TULOKSET Kyselyyn vastasi turvallisuusluvanhaltijaa. Vastaamatta jättäneiden kahden yksikön vaikutus tuloksiin on käytännössä merkityksetön, sillä ne tekevät vuosittain vain muutamia isotooppitutkimuksia. Vuonna 997 isotooppitutkimusten määrä oli 79 ja isotooppihoitojen määrä. Isotooppitutkimukset, jotka on tehty käyttäen kahta eri radionuklidia, on tässä selvityksessä laskettu kahdeksi tutkimukseksi. Yksityiskohtaiset tiedot isotooppitutkimuksista on esitetty liitteessä ja isotooppihoidoista liitteessä. Liitteiden taulukoiden sarakkeessa "käytetty aktiivisuus" keskimäärin käytetty aktiivisuus on laskettu kaikkien laboratorioiden keskiarvoista tutkimusten llä painotettuna keskiarvona ja vaihteluväli on ilmoitettujen keskimääräisten aktiivisuuksien vaihteluväli. Kuvassa on esitetty eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten osuudet. Taulukossa / on esitetty tutkimusten jakautuminen eri elinten tai kehon osien mukaisesti. Kuvassa on esitetty eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten määrät ja kuvassa I:lla tehtyjen tutkimusten määrät vuosina 97, 98, 99 ja 997 [,,]. Taulukko I. Isotooppitutkimusten määrät vuonna 997. Tutkimuksen kohde Luustoja pehmytosat Hengityselimistö Virtsa-ja sukupuolielimet Verenkiertoelimistö Muut tutkimukset (ei kuvantamistutkimukset) Hermosto Endokrinologiset tutkimukset Ruoansulatuselimistö Muut kuvantamistutkimukset Yhteensä Tutkimusten Osuus (%),,,,7 7,,0,, 0,7 00

8 STU K- B -STO 7 Kuva l. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten osuudet vuonna 997. H D Kaikki Tc-99m - Tl-0 - Muut Kuva. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten määrät vuosina 97, 98, 99 ja 997.

9 STUK-B-STO 7 000i J n /, \ /~7[ " y / i t / Kuva. I:lla tehtyjen isotooppitutkimusten määrät vuosina 97, 98, 99 ja 997. Vuonna 997 isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen efektiivinen säteilyannos oli 07 mansv ja tästä kansalaista kohti laskettu keskimääräinen vuotuinen efektiivinen annos 0,0 msv. Keskimääräinen annos isotooppitutkimusta kohti vuonna 997 oli,0 msv. Kaikista säteilylähteistä suomalaisille aiheutuva keskimääräinen annos on noin,7 msv vuodessa (sisäilman radon msv, ulkoinen säteily maaperästä 0, msv, kosminen säteily 0, msv, luonnon radioaktiivisuus kehossa 0, msv, röntgendiagnostiikka 0, msv, isotooppitutkimukset 0,0 msv ja Tshernobylin laskeuma 0,0). Isotooppitutkimuksia tehtiin eri radionuklidilla. Taulukossa II on esitetty eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten t, käytetty kokonaisaktiivisuus ja eri radionuklideista aiheutuneet kollektiiviset annokset vuonna

10 STUK-B-STO 7 Taulukko II. Eri radionuklideilla tehtyjen isotooppitutkimusten t ja niistä aiheutuneet kollektiiviset efektiiviset annokset vuonna 997. Radionuklidi Tutkimusten Käytetty aktiivisuus (GBq) Kollektiivinen annos (mansv) Osuus kollektiivisesta annoksesta (%) 89mrp c 7 9 8,7 0,7 0,0, Cr 79,7 0,0 0,0 x ,8 9, lu In 8,, j 8 F u c ,9, 0, 0,,, 0, 0, 7 Se 0, 0, 0, 7 Ga,9 0, 0, Muut" 99 7,8 0, 0, Yhteensä 79 07,0 00 w Muut radionuklidit ovat "C, 7 Co, 8 Co, 9 Feja Xe. TULOSTEN TARKASTELU Isotooppitutkimusten ssä ei vuoteen 99 verrattuna ole tapahtunut oleellista muutosta. Vuonna 997 tehtiin 700 ja vuonna 99 tehtiin isotooppitutkimusta. Isotooppihoitojen määrä oli vuonna 997 ja 0 vuonna 99. Isotooppitutkimuksista aiheutunut kollektiivinen efektiivinen annos on jonkin verran pienentynyt, mikä johtuu pääasiassa siitä, että I:lla tehtyjen tutkimusten määrä on edelleen vähentynyt. Kollektiivinen efektiivinen annos oli 07 mansv vuonna 997 ja 0 mansv vuonna 99 [].

11 STUK-B-STO 7 KIRJALLISUUSVIITTEET International Commission on Radiological Protection. Radiological Protection in Biomedical Research and Addendum to Publication Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals. ICRP Publication. Oxford: Pergamon Press 99. Pietilä P, Kettunen E, Rekonen A. Radioaktiivisten aineiden lääkinnällinen käyttö Suomessa STL-B. Helsinki: Säteilyturvallisuuslaitos, 977. Asikainen M. Radionuklidien käyttö isotooppidiagnostiikassa ja hoidoissa 98. STUK- B0. Helsinki: Säteilyturvakeskus, 98. Korpela H. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa 99. Helsinki: Säteilyturvakeskus, 99.

12 Isotooppitutkimukset vuonna 997. Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten Luuston ja pehmytosien ganunakuvaukset Luuston gammakuvaus ""'Te fosfaatti, fosfonaatti Luuston SPECT Luuston gammakuvaus, kokokeho Luuston dynaaminen gammakuvaus Luuytimen gammakuvaus Nivelten gammakuvaus Tulehduspesäkkeen gammakuvaus ""Te Te ""Te lll In fosfaatti, fosfonaatti fosfaatti, fosfonaatti fosfaatti, fosfonaatti kolloidi fosfaatti, fosfonaatti leukosyytit (HMPAO) granulosyytit HIG (humaani immunoglobuliini) 70 9 ""Te " Tc kolloidi Leucoscan (monoklonaalinen vasta-aine) Tulehduspesäkkeen SPECT Pehmytosatuumoreiden gammakuvaus "Ga "Ga sitraatti leukosyytit (HMPAO) sitraatti PET, lihas ul In oktreotidi FDG (fluorideoksiglukoosi) PET, luusto «F fluoridi 0 jatkuu H m

13 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten H m Hengityselimistön ganunakuvaukset Keuhkoventilaation gammakuvaus "Te aerosoli (Venticoll) S9n Tc aerosoli (Technegas) -7 (dietyylitetraetikkahappo) Keuhkoperfuusion gammakuvaus "Te MAA (makroaggregoitu albumiini) Keuhkojen clearance 99ra Tc 7 Ruoansulatuselimistön ganunakuvaukset Maksan gammakuvaus Pernan gammakuvaus Meckelin divertikkelin gammakuvaus 9m Tc kolloidi kolloidi Sappiteiden gammakuvaus 99 "Tc IDA (IDA-yhdisteet) Suolistoverenvuodon gammakuvaus ""Te punasolut Sylkirauhasen gammakuvaus Sappihappojen imeytymistutkimus 99ra Tc 7 Se CHAT (tauroseleenikoolihappo) 0 0, Mahalaukun tyhjenemisnopeuden gammakuvaus 9Sl Tc + ln In kiinteä + neste + 7 Mahalaukun tyhjenemisnopeus 99mrpc kolloidi 0 Mahalaukun toiminnan gammakuvaus kolloidi 99 "Tc jatkuu

14 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten Ruokatorven toiminnan gammakuvaus kolloidi 8 7,-9, Ml Tc Ruokatorven dynaaminen gammakuvaus ""'Te kolloidi 0 7 Mahanesterefluksin gammakuvaus ""Te kolloidi 0 Virtsa- ja sukupuolielinten ganunakuvaukset Munuaisfunktion gammakuvaus ""'Te "Tc MAG (merkaptoasetyylitriglysiini) Kaptopriilitehosteinen munuaisfunktion gammakuvaus MAG 8 Munuaissiirrännäisen gammakuvaus 99mrpc Munuaiskuorikerroksen gammakuvaus MAG DMSA (dimerkaptosukkinihappo) Munuaiskuorikerroksen SPECT 99 Tc DMSA Virtsan refluksin gammakuvaus "Te MAG 7 Nefrografia " m Tc 7 9 Kivesten gammakuvaus 99 "Tc jatkuu m

15 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten H m Verenkiertoelimistön gammakuvaukset Sydämen funktion gammakuvaus, ensikierto 'Te HSA (humaani seerumialbumiini) ""Te 00 Sydämen funktion gammakuvaus, tasapainotila " 'Tc *Tc 99mrpc punasolut punasolut HSA Sydänlihasperfuusion SPECT ""'Te MIBI (metyylioksiisobutyyli-isonitriili) 7 (rasitus) + 7 (lepo) MIBI 0 (rasitus + lepo) tetrofosmiini (Myoview) 90 (rasitus + lepo) rpi ioni 99 (rasitus + lepo) Sydäninfarktin SPECT Sydäninfarktin gammakuvaus Sydänlihasvaurion gammakuvaus Sydämen oikovirtausten gammakuvaus 9S Tc " "Te lu In "Te "Te pyrofosfaatti pyrofosfaatti antimyosiini "Te HSA jatkuu

16 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus PET, perfuusio, sydän Radionuklidi O Kemiallinen muoto hiilidioksidi Käytetty Keskimäärin 90 aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten 7 PET, veritilavuus O vesi 80 PET, hapenkulutus PET, sydän PET, sydän HED O n c "c happi asetaatti HED (hydroksiefedriini) PET, sydänlihas FDG IS F FDG 00 9 PET, sydänlihas FTHA 8p FTHA (heptadekaanihappo) 00 PET, sydän, kertymä FDG 00 Hermoston isotooppitutkimukset Aivoperfuusion SPECT HMPAO ECD (etyylikysteinaattidimeeri, Neurolite) Aivojen SPECT 9ta Tc HMPAO M T ioni 00 9ta Tc -r glukoheptonaatti ECD iomatseniili t-i Aivoreseptoreiden SPECT (-CIT (karbometoksijodifenyylitropaani) I NNC (metyyliklorididihydrobentsofuraanihydroksimetyylitetrahydrobentsatsepiini) 8 jatkuu H m

17 00 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty aktiivisuus Keskimäärin Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten H m Aivoreseptoreiden SPECT»j IBZM (jodibentsamidi) 8 Aivojen gammakuvaus PET, aivot FDG PET, aivot, FLB 9!ta Tc i8 F "C FDG FLB (metyylietyylipyrrolidinyylimetyylibromidimetoksibentsamidi) i i 7 7 PET, aivot RAK PET, aivot, aktivaatio PET, aivot FCFT "C n c RAK (raklopriidi) vesi FCFT (karbometoksifluorifenyylitropaani) PET, aivot pitkä PET, aivot lyhyt PET, aivot (psykiatrinen) NMSP» 8p lap "c fluoridopa fluoridopa NMSP (metyylifluorifenyylioksibytyylifenyyliatsaspirodekaani) PET, aivot FLU PET, aivot WAY "C "C FLU (flumatseniili) WAY (karbonyylimetoksifenyylipiperatsinyylipyridyylisykloheksaanikarboksiamidi) 00 0 PET, aivot CFT "C CFT (metyylikarbometoksifluorifenyylitropaani) 00 0 PET, aivot NNC "c NNC 00 9 jatkuu

18 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten PET, aivot, vauvat FDG PET, aivot NMSP 8p u c FDG NMSP PET, aivot, kertymä CFT 8F CFT 0 Endokrinologiset isotooppitutkimukset Kilpirauhasen gammakuvaus Kilpirauhasen gammakuvaus, syöpäpotilaat T ""I 'I jodidi jodidi jodidi 7 7,-0,-, Kilpirauhaskertymän mittaus Kilpirauhasmetastaasien gammakuvaus T x It I jodidi jodidi jodidi 7,7-7, -, Lisäkilpirauhasen gammakuvaus 99n Tc "- Tc+ j MIBI MIBI+jodidi Olrpi + talliumioni Lisämunuaiskuoren gammakuvaus I,j norkolesteroli 7 7 Se 7 Se + Mm Tc norkolesteroli norkolesteroli Lisämunuaisytimen gammakuvaus I I J + 99mrp c MIBG MIBG MIBG jatkuu H m

19 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty Keskimäärin aktiivisuus Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten H m Muut gammakuvaukset Somatostatiinireseptoreiden gammakuvaus '"In oktreotidi Rintarauhasen gammakuvaus SI-profiilin gammakuvaus Adrenergisen kudoksen gammakuvaus Kyynelteiden gammakuvaus Likvorkierron gammakuvaus Nivelproteesin gammakuvaus Trombosyyttien elinikä Lihasten vasta-ainekuvaus Hemangiooman gammakuvaus Laskimotromboosin gammakuvaus Lymfoomaresidiivin gammakuvaus Aivotuumorin gammakuvaus Anti-CEA-kuvaus Nenän värekarvatoiminnan gammakuvaus mj -r 9 ta Tc '"In '"In "'In ""'Te 7 Ga 0lmi 99ltirpc ""Te MIBI HDP MIBG MIBG kolloidi HMPAO + fosfonaatti oksiini monoklonaalinen Pab punasolut MAA sitraatti ioni anti-cea-mab 7 0 9, , PET, syöpä, kertymä PET, syöpä wp "C 8p FDG metioniini FDG jatkuu

20 Isotooppitutkimukset vuonna 997 (jatkoa). Isotooppitutkimus Radionuklidi Kemiallinen muoto Käytetty aktiivisuus Keskimäärin Vaihteluväli Laboratorioiden Tutkimusten Muut isotooppitutkimukset (ei-kuvantamistutkimukset) Eenografia Glomerulusten suodatusnopeuden mittaus mj Cr "Te hippuraatti EDTA,7, 7 0,7-7 0,-,7 8, Schillingin koe Keuhkojen moni-ilmaisintutkimus, keuhkoventilaatio "Co + 8 Co Xe syanokobalamiini kaasu 0,08 + 0,09 8 Keuhkojen moni-ilmaisintutkimus, keuhkoperfuusio Xe liuos 7 0 Helico-bakteeritesti Suoliston permeabiliteetti Punasolutilavuuden määritys Punasolujen eliniän mittaus Efektiivinen renaalinen plasmavirtaus Rauta-aineenvaihdunta Cr Cr 9to Tc Cr I 9 Fe urea EDTA punasolut punasolut kromaatti hippuraatti sitraatti 0,,7,7,7 0,7 0, 0, 0,7-7, 0,7-7 CO H C CD m CO H O

21 N) Isotooppihoidot vuonna 997. Isotooppihoito Kilpirauhasen liikatoiminnan hoito Kilpirauhaskarsinooman hoito Verisairauksien hoito Luustometastaasien isotooppihoito Radionuklidi IT J p Sm Kemiallinen muoto jodidi jodidi fosfaatti EDTMP (etyleenidiamiinitetrametyleenifosfonaatti) Käytetty aktiivisuus Keskimäärin Vaihteluväli Laboratorioiden 9 Hoitojen r" H m ro CO H C oo CO H O co 89 Sr I8 Ke kloridi HEDP (hydroksietyleenidifosfonaatti) 8 00 Kehon onteloiden isotooppihoito My I Ho silikaatti FHMA (ferrohydroksidimakroaggregaatti) Radioimmunoterapia T vasta-aine 700

22 STUK-B-STO7 STUK-B-STO sarjan julkaisuja STUK-B-STO 7 Korpela, H. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 997. Helsinki 999. STUK-B-STO Havukainen, R. (toim.) Säteilyn käyttö ja muu säteilytoiminta vuonna 997. Helsinki 998. STUK-B-STO Havukainen, R. (toim.) Säteilyn käyttö ja muu säteilytoiminta vuonna 99. Helsinki 997. STUK-B-STO Korpela, H. Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 99. Helsinki 99. STUK-B-STO Havukainen, R. (toim.) Säteilyn käyttöjä muu säteilytoiminta vuonna 99. Valvonta-ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B STO Markkanen, M. Radiation Dose assessments for Materials with Elevated Natural Radioactivity. Helsinki 99. STUK-B-STO Havukainen, R. (toim.). Säteilyn käyttöjä muu säteilytoiminta vuonna 99. Tapahtumia ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B-STO 0 Pukkila, O., Pirinen, M., Korpela, H. Säteilyn käyttöorganisaatiot lääketieteellisessä toiminnassa Helsinki 99. STUK-B-STO 9 Havukainen, R. (toim.). Säteilyn käyttöjä muu säteilytoiminta vuonna 99. Tapahtumia ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B-STO 8 Havukainen, R. (toim.). Säteilyn käyttö vuonna 99. Tapahtumia ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B-STO 7 Visuri, R., Leszczynski, K, Huurto, L., Jokela, K. Solariumlaitteiden ja aurinkolamppujen tarkastukset vuosina Helsinki 99. STUK-B-STO Hämäläinen, A., Oksanen, E. Työpaikkojen radonvalvontaan soveltuvien mittausmenetelmien vertailu. Helsinki 99. STUK-B-STO Havukainen, R. (toim.). Säteilyn käyttö vuonna 99. Tapahtumia ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B-TARO Puranen, L. Suurtaajuuskuumentimien hajasäteilyn aiheuttamien kehonsisäisten induktiovirtojen ja lämpöabsorption määrittäminen. Helsinki 99. STUK-B-TARO Kaituri, M. Säteilyvahingot ja poikkeukselliset tapahtumat teollisuuden radiografiassa Suomessa vuosina Helsinki 99. STUK-B-TARO Asikainen, M., Hyvönen, H., Kahlos, H., Pukkila, O., Tikkinen, J. Säteilyn käyttö 990. Tapahtumia ja tilastotietoja. Helsinki 99. STUK-B-TARO Pirinen, M. Kuvanvahvistintelevisioketjujen kunto. Helsinki 99. STUK-B-TARO 0 Puranen, L., Lukkarinen, A., Jokela, K. Pulssitehotiheysmittarin kehittäminen. Helsinki 99. STUK-B-TARO 9 Puranen, L., Jokela, K. Pulssimuotoisen mikrosäteilyn altistusrajat ja säteilyturvallisuusmittaukset. Helsinki 990. STUK-B-TARO 7 Hyvönen, H. Henkilöannokset vuonna 989. Helsinki 990. STUK-B-TARO Jokela, K. Radiotaajuisen säteilyn turvallisuusmittaukset. Helsinki 989. STUK-B-TARO Havukainen, R. Henkilöannosraportti vuonna 988. Helsinki 989. STUK-B-TARO Tapiovaara, M. Anatomista fantomia vastaavat homogeeniset fantomit. Helsinki 989. STUK-B-TARO Puranen, L. Radioamatööriaseman aiheuttama radiotaajuinen säteily. Helsinki 988. Täydellisen listan STUK-B-STO-sarjan julkaisuista saa Säteilyturvakeskuksen kirjastosta.

23 STU K-B-STO 7 Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 997 O) CD O) r So, i i r- CD CM r» x in CM co O> r-.ti z z ca co co co S ^ o

Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006

Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006 STUK-B 93 / SYYSKUU 2008 B Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006 Helinä Korpela Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority STUK-B 93/ SYYSKUU

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA 2003

RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA 2003 / MAALISKUU 2005 RADIOAKTIIVISTEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KÄYTTÖ SUOMESSA VUONNA 2003 Helinä Korpela STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address Laippatie

Lisätiedot

Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012

Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012 / TOUKOKUU 2014 B Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012 Sampsa Kaijaluoto (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / TOUKOKUU 2014 Isotooppitutkimukset

Lisätiedot

Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006

Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006 / SYYSKUU 2008 B Radioaktiivisten lääkevalmisteiden käyttö Suomessa vuonna 2006 Helinä Korpela Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / SYYSKUU 2008 Radioaktiivisten

Lisätiedot

Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012

Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012 / TOUKOKUU 2014 B Isotooppitutkimukset ja -hoidot Suomessa 2012 Sampsa Kaijaluoto (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / TOUKOKUU 2014 Isotooppitutkimukset

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5

OHJE LÄHETTÄVÄLLE LÄÄKÄRILLE Sivu 1/5 Sivu 1/5 YLEISOHJE ISOTOOPPITUTKIMUKSIIN POTILAITA LÄHETTÄVILLE LÄÄKÄREILLE Missä tutkimukset tehdään? Kaikki isotooppitutkimukset tehdään Satakunnan keskussairaalan Kliinisen fysiologian laboratoriossa

Lisätiedot

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen

Säteilyn lääketieteellisen käytön ensisijainen Säteilyturvallisuus Potilaiden säteilyannokset röntgen- ja isotooppitutkimuksissa Tuomo Komppa ja Helinä Korpela Lääketieteelliseen säteilyaltistukseen ei sovelleta annosrajoja, koska ne monessa tapauksessa

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärien keskitetty kerääminen nykymalli ja toiveet tulevasta Terveydenhuollon röntgentoiminnan asiantuntijoiden neuvottelupäivät 13.-14.4.2015, Siikaranta,

Lisätiedot

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1 FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko 19.12.2012, klo 10-11, LS1 Isotooppilääketiede Radioaktiivisuus Radioaktiivisuuden yksiköt Radiolääkkeet Isotooppien ja radiolääkkeiden valmistus 99m

Lisätiedot

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS ANNOSKAKKU - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN ANNOS Maarit Muikku Suomen atomiteknillisen seuran vuosikokous 14.2.2008 RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Suomalaisten keskimääräinen säteilyannos

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 23.9.2007 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 YLEISTÄ 3 2 EFEKTIIVISEN ANNOKSEN KERTYMÄN LASKEMINEN 3 3 ANNOSMUUNTOKERTOIMET 3 4 JALOKAASUJEN AIHEUTTAMA ALTISTUS 5 4.1

Lisätiedot

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA

IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA OHJE ST 5.3 / 4.5.2007 IONISOIVAN SÄTEILYN KÄYTTÖ FYSIIKAN JA KEMIAN OPETUKSESSA 1 YLEISTÄ 3 2 TURVALLISUUSLUPA JA LUVASTA VAPAUTTAMINEN 3 3 TURVALLISUUSLUVASTA VAPAUTETTU SÄTEILYN KÄYTTÖ 3 3.1 Opetuskäyttöön

Lisätiedot

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN

SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN OHJE ST 7.3 / 13.6.2014 SISÄISESTÄ SÄTEILYSTÄ AIHEUTUVAN ANNOKSEN LASKEMINEN 1 Yleistä 3 2 Miten efektiivisen annoksen kertymä lasketaan 3 3 Mitä annosmuuntokertoimia efektiivisen annoksen kertymän laskemisessa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA Säteilyturvallisuus ja laatu röntgendiagnostiikassa 19.-21.5.2014 Riina Alén STUK - Säteilyturvakeskus RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö

Lisätiedot

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela

ISOTOOPPILÄÄKETIEDE. Helinä Korpela 3 ISOTOOPPILÄÄKETIEDE Helinä Korpela SISÄLLYSLUETTELO 3.1 Yleistä... 220 3.2 Isotooppilääketieteen kehitys... 220 3.3 Tutkimuksissa ja hoidoissa käytettävät radionuklidit... 223 3.4 Radionuklidigeneraattori...

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta vapautettu, ilmoitusta edellyttävä

Lisätiedot

SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA

SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA Hill inn inn nm mu mi 100021 STUK-B-STO4 3 Maaliskuu 2001 SÄTEILYN KAYTTO JA MUU SATEILYTOIMINTA Vuosiraportti 2000 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 3.10.2014 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Päätös 1 (2) 11/3020/2017 Turvallisuusluvan haltijat Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot päästöille 3 3.1

Lisätiedot

Syventävät auditoinnit - yleistä

Syventävät auditoinnit - yleistä Syventävät auditoinnit - yleistä Kliinisten auditointien kehittäminen KLIARY:n järjestämä seminaari 18.1.2016 Aluehallintavirasto, Pasila, Helsinki Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus (STUK) Siht., Kliinisen

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS

RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS OHJE ST 12.2 / 17.12.2010 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUS 1 YLEISTÄ 3 2 RAKENNUSMATERIAALIEN JA TUHKAN RADIOAKTIIVISUUTTA RAJOITETAAN TOIMENPIDEARVOILLA 3 3 TOIMENPIDEARVON YLITTYMISTÄ

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ

SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ OHJE ST 6.3 / 14.1.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS ISOTOOPPILÄÄKETIETEESSÄ 1 Yleistä 3 2 Määritelmiä 3 3 Säteilyn käyttö ja turvallisuuslupa 3 3.1 Toiminnan harjoittaja vastaa turvallisuudesta 3 3.2 Säteilyn

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖN LUONNOLLINEN RADIOAKTIIVISUUS SUOMESSA professori Jukka Lehto Radiokemian laboratorio Helsingin yliopisto SISÄLTÖ Säteilyn lähteet Radioaktiivisuuden lähteet Suomessa Säteilyn terveysvaikutukset

Lisätiedot

Työntekijöiden säteilyannokset

Työntekijöiden säteilyannokset Työntekijöiden säteilyannokset Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015 Säätytalo, Helsinki Maaret Lehtinen Säteilyturvakeskus Altistus terveydenhuollossa maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA OHJE ST 7.1 / 2.8.2007 SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA 1 YLEISTÄ 3 2 MÄÄRITELMIÄ 3 3 YLEISET VAATIMUKSET 3 3.1 Työolojen tarkkailu 4 3.2 Annostarkkailu 4 3.3 Dokumentointi ja asiakirjojen säilytys 4 4 TYÖOLOJEN

Lisätiedot

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA

1 PÄÄTÖS 1 (6) POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA 1 PÄÄTÖS 1 (6) 28.12.2005 26/310/05 POTILAAN SÄTEILYALTISTUKSEN VERTAILUTASOT LASTEN RÖNTGENTUTKIMUKSISSA Säteilyn lääketieteellisestä käytöstä annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (423/2000;

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3

Radioaktiiviset jätteet ja päästöt. 1 Yleistä 3. 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 OHJE 1.7.1999 ST 6.2 Radioaktiiviset jätteet ja päästöt 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvallisuusvaatimukset ja jätteiden käsittelysuunnitelma 3 3 Jätteiden käsittelysuunnitelmasta vapauttaminen 4 3.1 Tavanomainen

Lisätiedot

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT OHJE ST 6.2 / 9.1.2017 AVOLÄHTEIDEN KÄYTÖSTÄ SYNTYVÄT RADIOAKTIIVISET JÄTTEET JA PÄÄSTÖT 1 Yleistä 3 2 Radioaktiivisten jätteiden käsittelystä on oltava suunnitelma 3 3 Säteilyturvakeskus asettaa raja-arvot

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 Yleistä 3 2 Annosrajat säädetään erikseen työntekijöille ja väestölle 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Työntekijöiden, opiskelijoiden

Lisätiedot

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA

RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA RÖNTGENTUTKIMUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA 1 JOHDANTO 3 2 RÖNTGENTUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 3 2.1 Turvallisuuslupa 3 2.2 Tutkimuksen oikeutus ja optimointi 3 2.3 Henkilökunnan säteilyturvallisuus 3 2.4 Potilaan

Lisätiedot

6lWHLO\VXRMHOX. 2KMHLWDV\QW\PlWW PLHQMD YDVWDV\QW\QHLGHQODVWHQ VXRMHOHPLVHNVLYDQKHPSLHQ DOWLVWXHVVDVlWHLO\OOH OllNHWLHWHHOOLVHVVl WDUNRLWXNVHVVD

6lWHLO\VXRMHOX. 2KMHLWDV\QW\PlWW PLHQMD YDVWDV\QW\QHLGHQODVWHQ VXRMHOHPLVHNVLYDQKHPSLHQ DOWLVWXHVVDVlWHLO\OOH OllNHWLHWHHOOLVHVVl WDUNRLWXNVHVVD 6lWHLO\VXRMHOX 2KMHLWDV\QW\PlWW PLHQMD YDVWDV\QW\QHLGHQODVWHQ VXRMHOHPLVHNVLYDQKHPSLHQ DOWLVWXHVVDVlWHLO\OOH OllNHWLHWHHOOLVHVVl WDUNRLWXNVHVVD (XURRSDQNRPLVVLR Euroopan komissio 6lWHLO\VXRMHOX 2KMHLWDV\QW\PlWW

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja on vastuussa annostarkkailutietojen oikeellisuudesta 3 3 Annosrekisteriin on ilmoitettava tietoja työntekijästä, työnantajasta

Lisätiedot

Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Säteilyn suureet ja yksiköt. Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky n ESD Y CTDI CTDI FDA nctdi100, x FDD FSD 1 S 7S 7S D 2 Q BSF Sd 1 M

Lisätiedot

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön

SÄTEILYTURVAKESKUS. Säteily kuuluu ympäristöön Säteily kuuluu ympäristöön Mitä säteily on? Säteilyä on kahdenlaista Ionisoivaa ja ionisoimatonta. Säteily voi toisaalta olla joko sähkömagneettista aaltoliikettä tai hiukkassäteilyä. Kuva: STUK Säteily

Lisätiedot

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017)

Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Sairaalafyysikot ry kiittää mahdollisuudesta saada kommentoida ehdotusta Valtioneuvoston asetukseksi ionisoivasta säteilystä (STM/2830/2017) Alla Sairaalafyysikot ry:n kommentit ehdotukseen. Yhdistyksen

Lisätiedot

Tulokset PET TT annoskeräyksestä

Tulokset PET TT annoskeräyksestä PET TT annoskeräyksestä Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä 10. 11.12.2015, Säätytalo, Helsinki Tarkastaja Jukka Liukkonen Tausta Motivaatio ja perustelut Säteilyturvakeskuksen rooli selvitysten

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA

SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA / KESÄKUU 2005 SÄTEILYN KÄYTTÖ JA MUU SÄTEILYLLE ALTISTAVA TOIMINTA Vuosiraportti 2004 Erkki Rantanen (toim.) STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Osoite/Address

Lisätiedot

Kaksi auditointia takana

Kaksi auditointia takana Kaksi auditointia takana muuttuiko mikään? Lauri Karhumäki, oyl HUSLAB Kliininen fysiologia ja isotoopilääketiede 19.01.2010 Oma kokemus Oma kokemus Jorvin isotoopiyksikön kl. auditointi vuonna 2003 HUSLABin

Lisätiedot

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa

Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa ENERGIA-TERVEYS-TURVALLISUUS LSV 18.11.2006 Ydinvoiman käytön terveysvaikutukset normaalioloissa ja poikkeustilanteissa Wendla Paile RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Ydinvoiman käytön vaikutukset

Lisätiedot

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla

- Pyri kirjoittamaan kaikki vastauksesi tenttipaperiin. Mikäli vastaustila ei riitä, jatka konseptilla LUT School of Energy Systems Ydintekniikka BH30A0600 SÄTEILYSUOJELU Tentti 26.1.2016 Nimi: Opiskelijanumero: Rastita haluamasi vaihtoehto/vaihtoehdot: Suoritan pelkän kurssin Tee tehtävät A1 - A4 ja B5

Lisätiedot

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÅLSÄKERHETSCENTRALEN RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY Säteilevät naiset -seminaari 15.9.2004, Säätytalo Yleistä säteilyn käytöstä lääketieteessä Mitä ja miten valvotaan Ionisoivan säteilyn käytön keskeisiä asioita Tutkimusten on oltava oikeutettuja Tutkimukset

Lisätiedot

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA

SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA OHJE ST 12.4 / 1.11.2013 SÄTEILYTURVALLISUUS LENTOTOIMINNASSA 1 Yleistä 3 2 Lentotoiminnan harjoittaja selvittää säteilyaltistuksen määrän 3 3 Lentohenkilöstön säteilyaltistusta rajoitetaan ja seurataan

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valmisteyhteenveto. Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valmisteyhteenveto Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa

Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Sädeannokset ja säteilyturvallisuus hampaiston kuvantamistutkimuksissa Jarkko Niemelä Erikoistuva fyysikko Säteilysuojelukoulutusta hammaskuvauksista 16.11.2017 / TYKS 16.11.2017. Jarkko Niemelä, TYKS

Lisätiedot

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS

ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS / SYYSKUU 2005 ANNOSKAKKU 2004 - SUOMALAISTEN KESKIMÄÄRÄI- NEN EFEKTIIVINEN ANNOS M.Muikku, H.Arvela, H.Järvinen, H.Korpela, E.Kostiainen, I.Mäkeläinen, E.Vartiainen, K.Vesterbacka STUK SÄTEILYTURVAKESKUS

Lisätiedot

VALMISTEYHTEEN VETO. Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana: Indium( 111 In)kloridi 37 MBq (1 mci)

VALMISTEYHTEEN VETO. Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana: Indium( 111 In)kloridi 37 MBq (1 mci) VALMISTEYHTEEN VETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indium ( 111 In) oxinate, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten (Mallinckrodt Medical no.: DRN 4908) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yhden millilitran

Lisätiedot

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3

Röntgentilojen säteilyturvallisuus. 1 Yleistä 3. 2 Suojarakenteet 3 OHJE 24.9.2001 ST 3.6 Röntgentilojen säteilyturvallisuus 1 Yleistä 3 2 Suojarakenteet 3 2.1 Yleiset periaatteet 3 2.2 Suojarakenteiden määrittäminen 3 2.3 Lääketieteelliseen toimintaan käytettävät röntgenhuoneet

Lisätiedot

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN

ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN ANNOSREKISTERI JA TIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 Yl e i s t ä 3 2 Toiminnan harjoittajan velvollisuudet 3 3 Annosrekisteriin ilmoitettavat tiedot 3 4 Suureet, yksiköt ja kirjauskynnykset 4 5 Tietojen luovuttaminen

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIOSSA TOIMIVIEN HENKILÖIDEN PÄTEVYYS JA PÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 1 YLEISTÄ 3 2 PÄTEVYYS JA SEN EDELLYTTÄMÄ SÄTEILYSUOJELUKOULUTUS 3 2.1 Vastaava johtaja 3

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Mika Markkanen Sisältö Säteilysuojelun perusnormidirektiivi (BSS-direktiivi) ja lainsäädännön kokonaisuudistus Uusia ST-ohjeita (v.2013-2014 aikana voimaantulleita) Uudistettavana

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄTEILYALTISTUKSEN SEURANTA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Säteily ja terveys -kurssi TTL 9.12.2016 STUK - Säteilyturvakeskus Lainsäädäntö EU-lainsäädäntö BSS-direktiivi 1, jossa huomioidaan ICRP:n

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. MEDIGEN -Tc generaattori

Valmisteyhteenveto. MEDIGEN -Tc generaattori Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MEDIGEN -Tc generaattori MEDIGEN -Tc generaattori ( 99 Mo/ 99m Tc generaattori) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: 99 Mo/ 99m Tc generaattorista

Lisätiedot

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Sisältö Mitä ionisoiva säteily on Säteilyn käytön valvonta Työturvallisuus säteilytyössä

Lisätiedot

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ultra-TechneKow FM 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT ( 99 Mo/ 99m Tc)-generaattorin avulla valmistettu teknetium ( 99m Tc) muuttuu lähettämällä gammasäteilyä,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. - papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän hoito, myös metastoituneet tilat.

VALMISTEYHTEENVETO. - papillaarisen ja follikulaarisen kilpirauhassyövän hoito, myös metastoituneet tilat. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sodium Iodide [ 131 I] 925 MBq/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natrium jodidi [ 131 I]: 0.925 9.25 GBq /injektiopullo (925 MBq/ml)

Lisätiedot

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET

SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET SÄTEILYALTISTUKSEN ENIMMÄIS- ARVOJEN SOVELTAMINEN JA SÄTEILY- ANNOKSEN LASKEMISPERUSTEET 1 YLEISTÄ 3 2 ANNOSRAJAT 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Annosrajat työntekijöille, opiskelijoille ja väestölle 3 2.3 Muut enimmäisarvot

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2013

Poikkeavat tapahtumat 2013 Poikkeavat tapahtumat 2013 Jussi Aromaa Säteilyturvakeskus Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät Jyväskylä, Paviljonki 9.-10.4.2014 Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa, opetuksessa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten

VALMISTEYHTEENVETO. Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo sisältää 230 µg tetrofosmiinia. Valmiste

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg / injektiopullo.

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg / injektiopullo. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BRIDATEC Valmisteyhdistelmä ( 99m Tc) mebrofeniiniliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli)

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

4.1 Yleistä 4. 4.1.1 Väestön suojelu 4 4.1.2 Työntekijöiden suojelu 4 4.2 C-tyypin laboratorio 4

4.1 Yleistä 4. 4.1.1 Väestön suojelu 4 4.1.2 Työntekijöiden suojelu 4 4.2 C-tyypin laboratorio 4 OHJE ST 6.1 / 17.3.2008 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä 1 Yl e i s t ä 3 2 Riskien arviointi 3 3 La b o r a t o r i o l u o k i tu s 3 4 Ra d i o n u k l i d i l a b or a t o r i o n r a ke n

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT

SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT SÄTEILYLÄHTEIDEN VAROITUSMERKINNÄT 1 YLEISTÄ 3 2 MERKINTÖJEN PERIAATTEET 3 3 IONISOIVA SÄTEILY 3 3.1 Säteilylähteet ja niiden käyttötilat 3 3.2 Kuljetukset 4 4 IONISOIMATON SÄTEILY 4 4.1 Magneettikentät

Lisätiedot

Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat

Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat YMPÄRISTÖN SÄTEILYVALVONTA / LOKAKUU 2017 Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset Pohjois-Lapin poronhoitajat Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma Maarit Muikku, Tiina Torvela

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka määrä referenssipäivänä on ilmoitettu pakkauksessa.)

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka määrä referenssipäivänä on ilmoitettu pakkauksessa.) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Drytec radionuklidigeneraattori 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Emonuklidi: Natriummolybdaatti 99 Mo (ei kantaja-ainetta) 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka

Lisätiedot

Jussi Aarnio sairaalafyysikko. Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky

Jussi Aarnio sairaalafyysikko. Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky z Säteilyn suureet ja yksiköt Jussi Aarnio sairaalafyysikko Lääketieteellisen fysiikan tulosyksikkö Etelä Savon sairaanhoitopiiri ky Kerma, K [J/kg, Gy] Kinetic Energy Released per unit MAss Kermalla

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015

Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Poikkeavat tapahtumat 2014-2015 Säteilyturvakeskus Jorma Kuusisto Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät 7. 8.10.2015 Helsingissä Lukumäärä Poikkeavien tapahtumien lukumäärä teollisuudessa, tutkimuksessa,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumjodidihoito yhdistetään usein leikkaushoitoon ja antithyroidaaliseen lääkehoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumjodidihoito yhdistetään usein leikkaushoitoon ja antithyroidaaliseen lääkehoitoon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Theracap [ 131 I] 37 MBq - 5,55 GBq kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Theracap kapseli sisältää keltaisessa kapselikuoressa I-131 natriumjodidia

Lisätiedot

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta

VUODEOSASTOPALVELUT. Hinta Toimenpiteet ja hinnasto 1.9.2012 alkaen Hinnastossa esitetty potilaan maksuosuus on vain esimerkinomainen arvio sairausvakuutuskorvauksesta. Päätöksen potilaalle myönnettävästä sairausvakuutuskorvauksesta

Lisätiedot

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 STUK OPASTAA / KESÄKUU 2016 Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority ISSN 1799-9472 ISBN 978-952-309-323-2

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ceretec TM Valmisteyhdistelmä 99m teknetiumeksametatsiimi-injektionesteen valmistusta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Ceretec TM Valmisteyhdistelmä 99m teknetiumeksametatsiimi-injektionesteen valmistusta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceretec TM Valmisteyhdistelmä 99m teknetiumeksametatsiimi-injektionesteen valmistusta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Eksametatsiimi 0,5 mg. Ceretec

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO

SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO OHJE ST 1.4 / 16.4.2004 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYN KÄYTTÖORGANISAATIO JA ORGANISAATIOSELVITYS 3 2.1 Organisaatioselvityksessä esitettävät asiat 3 2.2 Organisaatioselvityksen laajuus

Lisätiedot

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ

SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ SÄTEILYLAITTEIDEN ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖ 1 JOHDANTO 3 2 LUVANVARAISUUS 3 3 SÄTEILYTURVALLISUUS ASENNUS-, KORJAUS- JA HUOLTOTYÖSSÄ 3 3.1 Vastuuhenkilöt ja säteilylaitteen käyttöoikeus 3 3.2 Säteilyaltistuksen

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valmisteyhteenveto. Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valmisteyhteenveto Jobenguani( 123 I) Injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI INN nimi: Jobenguani( 123 I) Injektioneste Muut yleisesti käytetyt ja sallitut nimet: MIBG( 123 I) 52 MBq/ml Injektioneste, m-(

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RENOCIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc)-sukkimeeri -injektionestettä varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dimerkaptomeripihkahappo (DMSA) : 1

Lisätiedot

4 Käytännön turvajärjestelyt

4 Käytännön turvajärjestelyt S T U K OHJE ST 1.11 / 9.12.2013 Turvajärjestelyjen taso C umpilähde, jonka aktiivisuus ylittää ohjeessa ST 1.5 esitetyn vapaarajan liikuteltava röntgenlaite avolähteet C-tyypin radionuklidilaboratoriossa.

Lisätiedot

Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Tarja K. Ikäheimonen, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo

Lisätiedot

Säteilyn käyttö teollisuudessa

Säteilyn käyttö teollisuudessa Säteilyn käyttö teollisuudessa Siiri Maria Aallos Ståhl Radioaktiivista ainetta sisältävät säteilylähteet Umpilähde Säteilylähde, jossa radioaktiivinen aine on pysyvästi suljettuna kapseliin tai kiinteässä

Lisätiedot

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014

Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Muutokset ST-ohjeissa 2013-2014 Päivitetyt ohjeet: ST 1.3 Säteilylähteiden varoitusmerkit (9.12.2013) ST 1.5 Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta (12.9.2013) ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-,

Lisätiedot

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos

Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos / MAALISKUU 2014 A Suomalaisten keskimääräinen efektiivinen annos Annoskakku 2012 Maarit Muikku, Ritva Bly, Päivi Kurttio, Juhani Lahtinen, Maaret Lehtinen, Teemu Siiskonen, Tuukka Turtiainen, Tuomas Valmari,

Lisätiedot

Radioaktiivisten lääkkeiden laadunvarmistus Kim Bergström

Radioaktiivisten lääkkeiden laadunvarmistus Kim Bergström Radioaktiivisten lääkkeiden laadunvarmistus 10.12.2015 Kim Bergström 15.12.2015 1 Miksi? Miten? Milloin? 15.12.2015 2 RADIOLÄÄKKEIDEN LAADUNVARMISTUS? Kemisti Fyysikko Hoitaja Lääkäri Proviisori RADIOLÄÄKKEET

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. : 0,45 mg/injektiopullo (välttämätön apuaine)

VALMISTEYHTEENVETO. : 0,45 mg/injektiopullo (välttämätön apuaine) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PENTACIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc)-pentetaatti-injektioliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Trinatrium- ja kalsiumpentetaatti Tinaklorididihydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thallous ( 201 Tl) chloride 37 MBq/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 201 Tl-talliumia talliumkloridina 37 MBq/ml. Spesifinen aktiivisuus

Lisätiedot

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander

Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen multimodaliteettikuvantaminen Sami Kajander Radiologi Valtakunnallinen PET-keskus, Turku TT +aika- ja paikkaerotuskyky +nopeus +saatavuus +hinta +keuhkot +useimmat vatsan

Lisätiedot

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET

YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET OHJE YVL 8.2 / 25.3.2002 YDINLAITOKSESSA SYNTYNEIDEN JÄTTEIDEN VALVONNASTA VAPAUTTAMISEN EDELLYTYKSET 1 YLEISTÄ 3 2 YLEISET TURVALLISUUSPERIAATTEET 3 3 JOHDETUT AKTIIVISUUSPITOISUUSRAJAT- JA AKTIIVISUUSKATERAJAT

Lisätiedot

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU

YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU OHJE YVL 7.10 / 29.1.2002 YDINLAITOKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN ANNOSTARKKAILU 1 YLEISTÄ 3 2 SÄTEILYLAIN JA -ASETUKSEN MÄÄRÄYKSET 3 3 SÄTEILYALTISTUKSEN VALVONTA 4 3.1 Yleiset vaatimukset 4 3.2 Reaaliaikainen annostarkkailu

Lisätiedot

Soklin radiologinen perustila

Soklin radiologinen perustila Soklin radiologinen perustila Tämä powerpoint esitys on kooste Dina Solatien, Raimo Mustosen ja Ari Pekka Leppäsen Savukoskella 12.1.2010 pitämistä esityksistä. Muutamissa kohdissa 12.1. esitettyjä tutkimustuloksia

Lisätiedot

Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät Kulosaaren Casino, Helsinki

Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät Kulosaaren Casino, Helsinki Sädehoidon valvonnan tuloksia Sädehoitofyysikoiden 32. neuvottelupäivät Kulosaaren Casino, Helsinki 4. - 5.6.2015 Petri Sipilä, STUK petri.sipila@stuk.fi Säteilyn käytön valvonta Säteilyturvakeskuksen

Lisätiedot

Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö

Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö Gynaecologi Practici 5.12.2012 Säteilyn terveysvaikutukset Joditablettien oikea käyttö Wendla Paile Säteilyturvakeskus α e - DNA-molekyyli säteilyvaurion kohteena 2 Ionisoivan säteilyn vaikutukset Suorat

Lisätiedot

Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti

Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti Käyttötilojen suunnittelu: Säteilysuojausten arvioiminen laskennallisesti Outi Sipilä ylifyysikko HUS-Kuvantaminen 10.12.2015 Huom! etäisyydet sallitut viikkoannokset yksiköt.. Miten ulkoista säteilyannosta

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen

Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen / LOKAKUU 2016 TR Terveydenhuollon säteilyn käytöstä (röntgendiagnostiikka ja toimenpideradiologia) väestölle aiheutuvan säteilyannoksen määrittäminen Hannu Järvinen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä

Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Säteilyturvakeskus ST. () Säteilytoiminnan valvonta Luonnos.0 /00/ 0.. 0 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä Tärkeimmät muutokset nykyiseen ohjeeseen verrattuna ovat: Poistettu turvajärjestelyvaatimuksia,

Lisätiedot

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet

RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet RADIOLOGIAAN ERIKOISTUVAN LÄÄKÄRIN LOKIRJA Oppimistavoitteet YO KOULUTUSPAIKAT OSASTOT Sivu THORAX Röntgen 1 Meilahti 2 VATSA Röntgen 2 Mei 3 KORVA Röntgen 2 Mei 4 URO Röntgen 2 Mei 5 ANGIO Röntgen 3 Mei

Lisätiedot

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT

SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT SÄTEILYLÄHTEIDEN TURVAJÄRJESTELYT 1 Yleistä 3 2 Toiminnan harjoittaja vastaa turvajärjestelyistä 3 3 Käyttöpaikat ja säteilylähdevarastot luokitellaan 3 4 Käytännön turvajärjestelyt 4 4.1 Turvajärjestelyjen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aktiivisuus yhdessä millilitrassa referenssipäivänä ja aikana

VALMISTEYHTEENVETO. Aktiivisuus yhdessä millilitrassa referenssipäivänä ja aikana 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Kauppanimi: Gallium ( 67 Ga) Citrate injektioneste (Mallinckrodtin lääkeluettelon numero: DRN 3103) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Aktiivisuus yhdessä

Lisätiedot