Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön."

Transkriptio

1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ultra-TechneKow FM 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT ( 99 Mo/ 99m Tc)-generaattorin avulla valmistettu teknetium ( 99m Tc) muuttuu lähettämällä gammasäteilyä, jonka keskimääräinen energia on 140 kev ja puoliintumisaika 6 tuntia, teknetium ( 99 Tc):ksi, jota voidaan pitkän, 2,13 x 10 5 vuoden puoliintumisaikansa vuoksi pitää käytännössä stabiilina. Steriili generaattori sisältää 99 Mo-kantaisotooppia adsorboituneena alumiinioksidi-kolonniin. Kolonnin 99 Mo on tasapainossa muodostuvan 99m Tc-tytärisotoopin kanssa. Generaattorit toimitetaan 99 Mo-aktiivisuuksiltaan seuraavina aktiivisuuden referenssiaikana: GBq GBq 2,15 17,20 4,30 21,50 6,45 25,80 8,60 30,10 10,75 34,40 12,90 43,00 Täydellinen luettelo apuaineista löytyy kohdasta LÄÄKEMUOTO Radionuklidigeneraattori. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1 Käyttöaiheet Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. Generaattorin eluaattia (natriumperteknetaatti ( 99m Tc)-injektioneste Ph. Eur.) voidaan käyttää reagenssina leimattaessa kantaja-aineita, joita on saatavana valmisteina, tai liuos annetaan ruiskeena in-vivo. A. Steriiliä natriumperteknetaatti ( 99m Tc) -liuosta käytetään diagnosointiin suoraan laskimoon annosteltuna seuraavasti: Kilpirauhasen gammakuvaus: suora kuvantaminen ja kilpirauhaskertymän mittaus tutkittaessa kilpirauhasen kokoa, sijaintia, kyhmyisyyttä ja toimintaa kilpirauhassairauksissa. 1

2 Sylkirauhasen gammakuvaus : sylkirauhasen ja -tiehyeiden toiminnan arviointi. Mahan limakalvon paikallistaminen: Meckelin divertikkelin paikallistaminen. Aivojen gammakuvaus: kasvaimen, infarktin, verenvuodon ja ödeeman aiheuttaman veriaivo-esteen vaurioitumisen toteaminen, kun muita keinoja ei ole. B. Käytetään yhdessä pelkistävällä aineella suoritetun esikäsittelyn kanssa punasolujen leimaamiseen ( 99m Tc)-teknetiumilla: Sydämen ja verisuonten gammakuvaus - angiokardioskintigrafiassa: * sydämen kammion ejektiofraktion määrittämiseen * sydänseinämien liikkumisen arviointiin yleisesti ja paikallisesti * myokardiaalifaasin kuvantamiseen - elimen verenkierron tai verisuonten anomalioiden kuvantamiseen Piilevän ruuansulatuskanavan verenvuodon diagnosointi ja paikallistaminen C. Steriilin natriumperteknetaatin ( 99m Tc) silmään tiputuksen jälkeen: Kyynelkanavan gammakuvaus: kyynelkanavien avoimuuden määrittämiseen 4.2 Annostus ja antotapa Natriumperteknetaatti ( 99m Tc) -liuos annetaan yleensä laskimonsisäisesti annoksina, jotka vaihtelevat paljon haluttujen kliinisten tietojen ja käytettävien laitteiden mukaan. Muunlaiset toimenpiteet saattavat olla hyväksyttäviä. On muistettava, että lääkärien on joka maassa noudatettava asetettuja diagnostisia viitearvoja sekä paikallisten lakien määräyksiä. Joissakin indikaatioissa voidaan joutua esilääkitsemään potilas kilpirauhasen toimintaa estävillä tai hidastavilla aineilla. Seuraavia annoksia suositellaan: Aikuiset ja vanhukset: Kilpirauhasen gammakuvaus: 18,5 80 MBq Gammakuvaus suoritetaan 20 minuutin kuluttua laskimonsisäisestä ruiskeesta. Sylkirauhasen gammakuvaus: 40 MBq Gammakuvaus suoritetaan välittömästi laskimonsisäisen ruiskeen perään ja sen jälkeen säännöllisin välein korkeintaan 15 minuutin ajan. Meckelin divertikkelin gammakuvaus: 400 MBq Gammakuvaus suoritetaan välittömästi laskimonsisäisen ruiskeen perään ja sen jälkeen säännöllisin välein korkeintaan 30 minuutin ajan. Aivojen gammakuvaus: MBq Nopeita peräkkäisiä kuvauksia tehdään heti ensimmäisen minuutin aikana laskimonsisäisen ruiskeen jälkeen ja staattiset kuvat otetaan 1 4 tunnin kuluttua. Kilpirauhanen ja plexus chroideus on suojattava epäspesifin 99m Tc:n kertymän välttämiseksi.

3 Lapset: Sydämen ja verisuonten gammakuvaus: MBq Punasolut leimataan in-vivo tai in-vitro esikäsittelemällä ne pelkistävällä aineella. Dynaamiset kuvat otetaan ensimmäisen minuutin aikana laskimonsisäisen ruiskeen jälkeen ja toistuvia kuvia otetaan 30 minuuttiin saakka. Ruuansulatuskanavan verenvuoto: MBq Punasolut leimataan in-vivo tai in-vitro esikäsittelemällä ne pelkistävällä aineella. Dynaamiset kuvat otetaan ensimmäisen minuutin aikana laskimonsisäisen ruiskeen jälkeen ja toistuvia kuvia otetaan sopivin välein 24 tuntiin saakka. Kyynelkanavan gammakuvaus: 2 4 MBq silmää kohden Tipat tiputetaan silmään ja dynaamiset kuvat otetaan 2 minuutin kuluessa, staattiset kuvat otetaan sopivin välein 20 minuutin sisällä. Lapsille annettava annos voidaan laskea aikuisille suositellulta annosalueelta käyttäen hyväksi lapsen painoa tai kehon pinta-alaa. EANM:n pediatrinen ryhmä kuitenkin suosittelee lapsille annettavan annoksen laskemista painon perusteella seuraavasta taulukosta: Luku, jolla aikuisen annos on kerrottava: 3 kg = 0,1 22 kg =0,50 42 kg =0,78 4 kg = 0,14 24 kg =0,53 44 kg =0,80 6 kg = 0,19 26 kg =0,56 46 kg =0,82 8 kg = 0,23 28 kg =0,58 48 kg =0,85 10 kg = 0,27 30 kg =0,62 50 kg =0,88 12 kg = 0,32 32 kg =0, kg=0,90 14 kg = 0,36 34 kg =0, kg=0,92 16 kg = 0,40 36 kg =0, kg=0,96 18 kg = 0,44 38 kg =0, kg=0,98 20 kg = 0,46 40 kg =0,76 68 kg =0,99 Erittäin nuorille lapsille (alle 1 vuoden ikäisille) annettavan vähimmäisannoksen on oltava pelkkää natriumperteknetaattia annettaessa 20 MBq (kilpirauhasen magneettikuvauksessa 10 MBq) tai veren punasoluja leimattaessa 80 MBq, jotta saatavat kuvat olisivat laadultaan riittävän selviä. 4.3 Vasta-aiheet Liikaherkkyys aktiiviselle ainesosalle tai jollekin täyteaineista. 4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet Tätä radioaktiivista lääkettä saavat vastaanottaa, käyttää ja antaa ainoastaan valtuutetut henkilöt. Sen vastaanotosta, säilytyksestä, käytöstä, kuljetuksesta ja hävittämisestä on määräykset paikallisten viranomaisten säädöksissä ja käyttöluvissa. Radioaktiivisten lääkkeiden käyttövalmiiksi saattamisessa on noudatettava sekä säteilyturvallisuusmääräyksiä että lääkkeiden valmistuksesta annettuja laatuvaatimuksia. Aseptisessa työskentelyssä on noudatettava lääkkeitä koskevia hyviä tuotantotapoja.

4 Aivojen gammakuvauksen aikana plexus choroideukseen voi kertyä perteknetaattia, mikä voidaan tulkita virheellisesti veri-aivo-esteen vaurioksi (väärä positiivinen). Tällaisten väärien positiivisten löydösten välttämiseksi ja säteilyn minimoimiseksi vähentämällä perteknetaatin kertymistä kilpirauhaseen ja sylkirauhasiin, potilaalle pitäisi antaa kaliumperkloraattia ennen aivojen gammakuvausta (katso myös kohta 5.2). Kilpirauhanen ja sylkirauhaset pitäisi tukkia kaliumperkloraatilla myös kyynelkanavien gammakuvauksen yhteydessä. 4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset Yhteisvaikutuksesta muiden lääkkeiden kanssa on raportoitu aivojen magneettikuvauksen yhteydessä, jolloin ( 99m Tc)-perteknetaatin kertyminen aivokammioiden ventrikkeleihin voi lisääntyä johtuen metotreksaatin aiheuttamasta ventrikuliitista. Vatsanseudun kuvauksessa atropiini, isoprenaliini ja analgeenit voivat johtaa mahalaukun tyhjenemisen hidastumiseen ja ( 99m Tc)-perteknetaatin uudelleen jakautumiseen. 4.6 Raskaus ja imetys Raskaus 99m Tc:n (vapaana perteknetaattina) on havaittu siirtyvän istukan läpi. Aiottaessa antaa radioaktiivisia lääkkeitä lisääntymisiässä oleville naisille on pyrittävä aina selvittämään, onko potilas raskaana. Jos kuukautiset ovat jääneet pois, oletetaan potilaan olevan raskaana, kunnes on toisin todettu. Epävarmoissa tapauksissa on erittäin tärkeää pitää säteilytaso niin alhaisena kuin se halutun kliinisen tiedon saamiseksi suinkin on mahdollista. On myös harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä, joissa ei käytetä ionisoivaa säteilyä. Annettaessa radioisotooppeja raskaana oleville naisille säteily kohdistuu myös sikiöön. Raskauden aikana potilaalle saa tehdä vain ehdottoman välttämättömiä tutkimuksia, jos äidille ja sikiölle koituvat edut voidaan arvioida haittoja suuremmiksi. Potilaan saadessa 800 MBq:n natriumperteknetaatti ( 99m Tc) -annoksen kohtuun kohdistuu 6,5 mgy:n säteilyenergia. Salpaajalla lääkityllä potilaalla vastaavasta 800 MBq:n annoksesta kohdistuu kohtuun 4,8 mgy. Annettaessa potilaalle 925 MBq 99m Tc-merkittyjä punasoluja kohtuun kohdistuva energia on 3,6 mgy. Yli 0,5 mgy:n annoksia täytyy pitää potentiaalisena vaarana sikiölle. Imetys Ennen kuin imettävälle äidille annetaan radioaktiivista lääkettä on harkittava, voidaanko tutkimusta siirtää imetyksen loppumiseen asti ja onko valittu sopivin radioaktiivinen lääke. Mikäli lääkkeen antamista pidetään välttämättömänä, imetys on keskeytettävä vähintään 12 tunnin ajaksi ja tänä aikana lypsettävä maito on heitettävä pois. Imetys voidaan aloittaa jälleen, kun lapselle annettavan annoksen maidon radioaktiivisuustaso ei ylitä 1 msv:ä. 4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn Vaikutuksia ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tutkittu. 4.8 Haittavaikutukset

5 Haittavaikutuksista on saatu tietoa spontaanien haittavaikutusraporttien perusteella. Kuvattuja oireita ovat herkistysreaktiot, vegetatiiviset reaktiot sekä erityyppiset injektiokohdan reaktiot. UltraTechneKow FM generaattorin 99m Tc-perteknetaattia käytetään erilaisten yhdisteiden radioaktiiviseen leimaamiseen. Näiden lääkeaineiden aiheuttamien haittavaikutusten vaara on yleensä suurempi kuin 99m Tc:n, ja siksi raportoidut haittavaikutuksetkin liittyvät pikemminkin leimattuihin yhdisteisiin kuin 99m Tc:hen. Laskimonsisäisten 99m Tcleimattujen lääkevalmisteiden mahdolliset haittavaikutukset määräytyvät käytetyn yhdisteen mukaan. Tietoja näistä on saatavissa radioleimattujen lääkeaineiden valmistajilta. Anafylaktiset reaktiot: Anafylaktisia reaktioita on raportoitu laskimonsisäisen 99m Tc-perteknetaatin käytön jälkeen, ja niitä ovat erilaiset iho- tai hengitystieoireet, kuten ihoärsytys, ödeema tai hengenahdistus. Vegetatiiviset reaktiot (hermostoon ja ruuansulatusjärjestelmään liittyvät oireet): Yksittäisiä vakavia vegetatiivisia reaktioita on raportoitu, mutta suurin osa vegetatiivisista reaktioista on ruuansulatusjärjestelmään liittyviä, kuten pahoinvointi ja oksentelu. Lisäksi on raportoitu vasovagaalisia reaktioita, kuten päänsärkyä ja huimausta. Vegetatiivisten reaktioiden voidaan katsoa liittyvän pikemminkin itse tutkimustilanteeseen kuin teknetiumiin ( 99m Tc) erityisesti potilailla, jotka jännittävät tutkimustilannetta. Yleiset häiriöt ja antokohdan tilat Raporteissa kerrotaan lisäksi paikallisista injektiokohdan reaktioista. Tällaiset reaktiot liittyvät radioaktiivisen aineen purkaumiin injektion aikana ja ne vaihtelevat paikallisesta turvotuksesta sidekudostulehduksiin. Laajat purkaumat saattavat radioaktiivisuuden ja leimatun yhdisteen mukaan vaatia leikkaushoitoa. Seuraavaan taulukkoon on koottu havaittujen reaktioiden tyypit ja oireet. Koska käytössä on vain spontaaneja haittavaikutusraportteja, niiden perusteella ei voi antaa tietoja oireiden yleisyydestä. Haittavaikutukset luokiteltuna elinjärjestelmäluokituksen mukaisesti Immuunijärjestelmän häiriöt Yleisyys ei tiedossa*: Anafylaktiset reaktiot (kuten hengenahdistus, kooma, nokkosihottuma, eryteema, ihottuma, kutina, ödeema eri paikoissa, kuten kasvoissa) Hermoston häiriöt Yleisyys ei tiedossa*: Vasovagaaliset reaktiot (kuten synkopea, takykardia, bradykardia, huimaus, näön hämärtyminen, punastelu) Ruuansulatuskanavan häiriöt Yleisyys ei tiedossa*: Oksentelu, pahoinvointi, ripuli Yleiset häiriöt ja antokohdan tilat Yleisyys ei tiedossa*: Injektiokohdan reaktiot (kuten sidekudostulehdus, kipu, eryteema, turvotus) * Haittavaikutukset on kerätty spontaaneista haittavaikutusraporteista Päätöksen ionisoivalle säteilylle altistamisesta on perustuttava aina kunkin potilaan kohdalla odotettavissa olevaan kliiniseen hyötyyn. Annettava annos on pidettävä niin pienenä kuin se halutun diagnoosin tai hoitotuloksen saavuttamiseksi vain on mahdollista. Ionisoivalle säteilylle altistumisella on yhteys syövän syntyyn ja se voi aiheuttaa perinnöllisiä muutoksia. Nykyisen tiedon perusteella näitä haittavaikutuksia ilmenee erittäin harvoin, koska diagnooseissa käytetään alhaisia säteilyannoksia. Useimmissa radioaktiivisilla valmisteilla tehtävissä diagnostisissa testeissä annettava

6 säteilyannos (EDE) on korkeintaan 20 msv. Suuremmat annokset voivat olla perusteltuja tietyissä erityistapauksissa. Tämä tuote ei sisällä mitään ainesosia, joilla olisi nykytiedon ja tunnetun vaikutuksensa perusteella merkitystä tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta. 4.9 Yliannostus Natriumperteknetaatin ( 99m Tc) yliannostuksissa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan vähentämään imeytyvän annoksen määrää nopeuttamalla radionuklidin poistumista elimistöstä. Mahdollisia haittavaikutusten lieventämistapoja ovat virtsarakon tiheä tyhjentäminen ja virtsan erityksen ja ulostamisen lisääminen. 99m Tc-leimattujen punasolujen yliannostustapauksissa ei voida tehdä juuri mitään, sillä aineen poistuminen elimistöstä määräytyy normaalin hemolyyttisen prosessin mukaan. 5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET 5.1 Farmakodynamiikka Farmakoterapeuttinen ryhmä: Erilaiset kilpirauhasen diagnosointiin käytettävä radiolääkkeet ATC-koodi: V09F X01 Diagnostisiin tarkoituksiin käytetyillä annoksilla ei ole havaittu farmakologisia vaikutuksia. 5.2 Farmakokinetiikka Perteknetaatti-ionien jakautuminen elimistöön muistuttaa jodidi- ja perkloraatti-ionien jakautumista, ts. ne konsentroituvat tilapäisesti sylkirauhasiin, plexus choroidiin, vatsaan (mahan limakalvoon) ja kilpirauhaseen, joista ne vapautuvat muuttumattomina. Perteknetaatti-ionit pyrkivät myös kertymään alueille, joiden verisuonitus on runsasta tai joilla verisuonten läpäisevyys on epänormaalia varsinkin silloin, kun esikäsittely salpaavilla aineilla estää kertymisen rauhaskudoksiin. 99m Tc ei pääse aivo-selkäydinnesteeseen. Laskimoon annostelun jälkeen perteknetaatti ( 99m Tc) siirtyy kaikkialle verenkiertoon, josta se poistuu pääasiallisesti kolmella tavalla: nopea poistuminen, joka perustuu plasman ja soluvälinesteen diffuusiotasapainoon puolinopea poistuminen, joka perustuu perteknetaatin konsentraatioon rauhaskudoksissa, lähinnä kilpirauhasessa sekä sylki- ja mahapohjan rauhasissa, joissa on ionipumppumekanismi hidas poistuminen munuaiskerästen kautta suodattumalla, virtsaneritysnopeuden mukaan. Plasmapuhdistuman puoliintumisaika on noin 3 tuntia. Erittyminen tapahtuu ensimmäisen 24 tunnin aikana pääasiallisesti virtsan kautta (noin 25 %) ja seuraavien 48 tunnin aikana tapahtuu erittymistä ulosteeseen. Noin 50 % potilaan saamasta radioaktiivisuudesta erittyy elimistöstä ensimmäisen 50 tunnin kuluessa. Kun perteknetaatin ( 99m Tc) selektiivinen kertyminen rauhasrakenteisiin estetään antamalla potilaalle etukäteen salpaavia aineita, erittyminen tapahtuu samoja teitä, mutta munuaisten kautta tapahtuvan puhdistumisen osuus on suurempi. Kun perteknetaattia ( 99m Tc) annetaan potilaan saatua sitä ennen pelkistävää ainetta, kuten tinamedronaattia, millä veren punasoluihin saadaan "tinakuorma", jopa noin 95 % annetusta annoksesta siirtyy punasoluihin ja sitoutuu niihin. Munuaiset poistavat mahdollisen sitoutumattoman ( 99m Tc)- perteknetaatin; plasman radioaktiivisuus pysyy yleensä alhaisempana kuin 5 % intravaskulaariaktiivisuudesta. Teknetium-99m:n vaiheet noudattavat leimattujen erytrosyyttien vaiheita ja annos poistuu kehosta erittäin hitaasti. Jonkin verran radioaktiivisuutta saattaa eluoitua punasoluista. 5.3 Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

7 Mitään tietoa akuutista, subakuutista tai kroonisesta toksisuudesta kerta-annoksen tai jatkuvan annostelun jälkeen ei ole käytettävissä. Kliinisissä diagnostisissa kokeissa annettava natriumperteknetaatin ( 99m Tc) määrä on hyvin pieni, eikä mitään haittavaikutuksia allergisia reaktioita lukuun ottamatta ole raportoitu. Vaikutus lisääntymiseen: Laskimonsisäisesti annetun natriumperteknetaatti 99m Tc:n siirtymistä istukan kautta on tutkittu hiirillä. Raskaustilassa olevan kohdun on havaittu sisältävän jopa 60 % ruiskutetusta 99m Tc:stä, kun ruiske on annettu ilman perkloraattiesikäsittelyä. Raskaana olevilla hiirillä tehdyissä tutkimuksissa raskauden, raskauden ja imetyksen ja pelkästään imetyksen aikana havaittiin jälkeläisissä muutoksia, kuten painon alenemista, karvattomuutta ja steriliteettiä. 6. FARMASEUTTISET TIEDOT 6.1 Apuaineet Natriumkloridi Injektionesteisiin käytettävä vesi 6.2 Yhteensopimattomuudet Yhteensopimattomuuksia ei ole tiedossa. 6.3 Kestoaika Tämä tuote säilyy 9 päivää annoksen referenssipäivän jälkeen. Eluaatti säilyy käyttökelpoisena 8 tuntia. 6.4 Erityiset säilytysolosuhteet Säilytettävä alle 25 C:ssa. Ei saa jäätyä. Generaattorit on säilytettävä Ultra-TechneKow-suojakaapissa (jossa on riittävä lyijysuojaus) tai asianmukaisen laboratoriosuojan takana. Eluaattia on säilytettävä 2 8 ºC:ssa. Varastoinnissa on noudatettava viranomaisten antamia määräyksiä radioaktiivisten materiaalien säilytyksestä. 6.5 Pakkaustyyppi ja pakkauskoot Generaattori Generaattorissa on kasetti, joka sisältää alumiinioksidikolonnin, johon on ladattu 99 Mo:ta ja joka on lukittu kahden suodattimen väliin. Kasetin toinen puoli on yhdistetty suojattuun steriiliin syöttöneulaan eluenttipidikkeessä. Kasetin toinen puoli on yhdistetty samalla tavoin suojattuun, steriiliin keräysneulaan eluutioasemassa. Eluenttipidikkeen toisen steriilin neulan tehtävä on eliminoida eluenttipullon alipaine steriileissä oloissa. Generaattorikolonni on suojattu riittävällä, 99 Mo-aktiivisuuden mukaisella lyijysuojuksella. Suojattu generaattori, sisäänrakennettu asema ja eluenttipidike on pakattu hermeettisesti suljettuun peltikoteloon, joka toimii samalla pakkauksena. Eluointi tapahtuu asettamalla eluenttipullo

8 eluenttipidikkeen neuloihin, jolloin alipaineistetut pullot täyttyvät kokonaan tai osittain. Lisävarusteet Ultra-Technekow FM:n ensimmäisen toimituksen yhteydessä toimitetaan: 1 TechneVial-suojus tai UltraVial-suojus 1 steriili pullonsuojus, ellei toimiteta Ultra-TechneKow-suojakaapissa. Jokaiseen Ultra-Technekow FM:n toimitukseen kuuluu: 7 steriiliä alipaineistettua 5, 11 tai 25 ml:n TechneVial-pulloa, eluointisarjan mukana toimitetaan 1 steriili pullo. 1 eluenttipullo, 100 ml steriiliä, fysiologista suolaliuosta 7 desinfiointituppoa 7 etikettiä, joissa on radioaktiivisuuden symboli. 6.6 Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet Radiolääkeaineita saa käsitellä vain ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on asianmukainen valtuutus radionuklidien käyttöä ja manipulointia varten. Tätä radioaktiivista lääkettä saavat vastaanottaa, käyttää ja antaa ainoastaan valtuutetut henkilöt siihen tarkoitetuissa kliinisissä tiloissa. Lääkkeen vastaanotosta, säilytyksestä, käytöstä, kuljetuksesta ja hävittämisestä on määräykset paikallisten viranomaisten säädöksissä ja käyttöluvissa. Radioaktiivisten lääkkeiden käyttövalmiiksi saattamisessa on noudatettava sekä säteilyturvallisuusmääräyksiä että lääkkeiden valmistuksesta annettuja laatuvaatimuksia. Aseptisessa työskentelyssä on noudatettava lääkkeitä koskevia hyviä tuotantotapoja. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti. 7. MYYNTILUVAN HALTIJA Mallinckrodt Medical B.V. Westerduinweg LE Petten Alankomaat 8. MYYNTILUVAN NUMERO MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ / TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

9 11. DOSIMETRIA ICRP 80:n mukaisesti potilaan natriumperteknetaatin ( 99m Tc) annoksista saamat suorat säteilyannokset ovat seuraavat: (I) Ilman esikäsittelyä salpaavalla aineella: Elin Saatu annos annettua annosyksikköä kohti (mgy/mbq) Aikuiset 15-vuotiaat 10-vuotiaat 5-vuotiaat 1-vuotiaat Lisämunuaiset 0,0037 0,0047 0,0072 0,011 0,019 Virtsarakon seinämä 0,018 0,023 0,030 0,033 0,060 Luun pinta 0,0054 0,0066 0,0097 0,014 0,026 Aivot 0,0020 0,0025 0,0041 0,0066 0,012 Rinnat 0,0018 0,0023 0,0034 0,0056 0,011 Sappirakko 0,0074 0,0099 0,016 0,023 0,035 Ruuansulatuskanavan seutu - Vatsan seinämä 0,026 0,034 0,048 0,078 0,16 - Ohutsuoli 0,016 0,020 0,031 0,047 0,082 - Paksusuoli 0,042 0,054 0,088 0,14 0,27 - Nouseva paksusuolen seinämä 0,057 0,073 0,12 0,20 0,38 - Laskeva paksusuolen seinämä 0,021 0,028 0,045 0,072 0,13 Sydän 0,0031 0,0040 0,0061 0,0092 0,017 Munuaiset 0,0050 0,0060 0,0087 0,013 0,021 Maksa 0,0038 0,0048 0,0081 0,013 0,022 Keuhkot 0,0026 0,0034 0,0051 0,0079 0,014 Lihakset 0,0032 0,0040 0,0060 0,0090 0,016 Ruokatorvi 0,0024 0,0032 0,0047 0,0075 0,014 Munasarjat 0,010 0,013 0,018 0,026 0,045 Haima 0,0056 0,0073 0,011 0,016 0,027 Punainen luuydin 0,0036 0,0045 0,0066 0,0090 0,015 Sylkirauhaset 0,0093 0,012 0,017 0,024 0,039 Iho 0,0018 0,0022 0,0035 0,0056 0,010 Perna 0,0043 0,0054 0,0081 0,012 0,021 Kivekset 0,0028 0,0037 0,0058 0,0087 0,016 Kateenkorva 0,0024 0,0032 0,0047 0,0075 0,014 Kilpirauhanen 0,022 0,036 0,055 0,12 0,22 Kohtu 0,0081 0,010 0,015 0,022 0,037 Muut kudokset 0,0035 0,0043 0,0064 0,0096 0,017

10 Vaikuttava annos (msv/mbq) 0,013 0,017 0,026 0,042 0,079 (II) Kun suoritetaan esikäsittely salpaavalla aineella: Elin Saatu annos annettua annosyksikköä kohti (mgy/mbq) kun käytetään salpaajia Aikuiset 15-vuotiaat 10-vuotiaat 5-vuotiaat 1-vuotiaat Lisämunuaiset 0,0029 0,0037 0,0056 0,0086 0,016 Virtsarakon seinämä 0,030 0,038 0,048 0,050 0,091 Luun pinta 0,0044 0,0054 0,0081 0,012 0,022 Aivot 0,0020 0,0026 0,0042 0,0071 0,012 Rinnat 0,0017 0,0022 0,0032 0,0052 0,010 Sappirakko 0,0030 0,0042 0,0070 0,010 0,013 Ruuansulatuskanavan seutu - Vatsan seinämä 0,0027 0,0036 0,0059 0,0086 0,015 - Ohutsuoli 0,0035 0,0044 0,0067 0,010 0,018 - Paksusuoli 0,0036 0,0048 0,0071 0,010 0,018 - Nouseva paksusuolen seinämä 0,0032 0,0043 0,0064 0,010 0,017 - Laskeva paksusuolen seinämä 0,0042 0,0054 0,0081 0,011 0,019 Sydän 0,0027 0,0034 0,0052 0,0081 0,014 Munuaiset 0,0044 0,0054 0,0077 0,011 0,019 Maksa 0,0026 0,0034 0,0053 0,0082 0,015 Keuhkot 0,0023 0,0031 0,0046 0,0074 0,013 Lihakset 0,0025 0,0031 0,0047 0,0072 0,013 Ruokatorvi 0,0024 0,0031 0,0046 0,0075 0,014 Munasarjat 0,0043 0,0054 0,0078 0,011 0,019 Haima 0,0030 0,0039 0,0059 0,0093 0,016 Punainen luuydin 0,0025 0,0032 0,0049 0,0072 0,013 Iho 0,0016 0,0020 0,0032 0,0052 0,0097 Perna 0,0026 0,0034 0,0054 0,0083 0,015 Kivekset 0,0030 0,0040 0,0060 0,0087 0,016

11 Elin Saatu annos annettua annosyksikköä kohti (mgy/mbq) kun käytetään salpaajia Kateenkorva 0,0024 0,0031 0,0046 0,0075 0,014 Kilpirauhanen 0,0024 0,0031 0,0050 0,0084 0,015 Kohtu 0,0060 0,0073 0,011 0,014 0,023 Muut kudokset 0,0025 0,0031 0,0048 0,0073 0,013 Vaikuttava annos (msv/mbq) 0,0042 0,0054 0,0077 0,011 0,019 Kun natriumperteknetaattia ( 99m Tc) annetaan 800 MBq, vaikuttava annos on 10,4 msv. Kun potilaalle on annettu salpaajaa, 800 MBq:n perteknetaattiannoksen ( 99m Tc) vaikuttava annos on 3,36 msv. Silmän linssiin imeytyvä säteilyannos on kyynelkanavan gammakuvausta varten annetun natriumperteknetaatin ( 99m Tc) jälkeen noin 0,038 mgy/mbq. (III) Potilaan laskimoon saamien 99m Tc-leimattujen punasolujen jälkeiset säteilyannokset ovat seuraavia: Elin Saatu annos annettua annosyksikköä kohti (mgy/mbq) Aikuiset 15-vuotiaat 10-vuotiaat 5-vuotiaat 1-vuotiaat Lisämunuaiset 0,0099 0,012 0,020 0,030 0,056 Virtsarakon seinämä 0,0085 0,011 0,014 0,017 0,031 Luun pinta 0,0074 0,012 0,019 0,036 0,074 Aivot 0,0036 0,0046 0,0075 0,012 0,022 Rinnat 0,0035 0,0041 0,0070 0,011 0,019 Sappirakko 0,0065 0,0081 0,013 0,020 0,030 Ruuansulatuskanavan seutu - Vatsan seinämä 0,0046 0,0059 0,0097 0,014 0,025 - Ohutsuoli 0,0039 0,0049 0,0078 0,012 0,021 - Paksusuoli 0,0037 0,0048 0,0075 0,012 0,020 - Nouseva paksusuolen seinämä 0,0040 0,0051 0,0080 0,013 0,022 - Laskeva paksusuolen seinämä 0,0034 0,0044 0,0069 0,010 0,018 Sydän 0,023 0,029 0,043 0,066 0,11 Munuaiset 0,018 0,022 0,036 0,057 0,11 Maksa 0,013 0,017 0,026 0,040 0,072 Keuhkot 0,018 0,022 0,035 0,056 0,11 Lihakset 0,0033 0,0040 0,0061 0,0094 0,017 Ruokatorvi 0,0061 0,0070 0,0098 0,015 0,023 Munasarjat 0,0037 0,0048 0,0070 0,011 0,019 Haima 0,0066 0,0081 0,013 0,019 0,033 Punainen luuydin 0,0061 0,0076 0,012 0,020 0,037

12 Elin Saatu annos annettua annosyksikköä kohti (mgy/mbq) Iho 0,0020 0,0024 0,0038 0,0062 0,012 Perna 0,014 0,017 0,027 0,043 0,081 Kivekset 0,0023 0,0030 0,0044 0,0069 0,013 Kateenkorva 0,0061 0,0070 0,0098 0,015 0,023 Kilpirauhanen 0,0057 0,0071 0,012 0,019 0,036 Kohtu 0,0039 0,0049 0,0074 0,011 0,019 Muut kudokset 0,0035 0,0045 0,0073 0,013 0,023 Vaikuttava annos (msv/mbq) 0,0070 0,0089 0,014 0,021 0, MBq 99m Tc-leimattujen punasolujen antamisen jälkeen vaikuttava annos on 6,48 msv. 12. RADIOFARMASEUTTISTEN VALMISTEIDEN VALMISTUSOHJEET Kaaviokuva Ultra-TechneKow FM -laitteesta: 1 Päällyskansi 2 Eluutioasema 3 Eluenttipullokammio 4 Eluointineulan muovisuojus 5 Eluaattineulan kumisuojus 6 Eluaatin keräysneula 7 Turvaventtiili 8 Osittaisen eluoinnin venttiili 9 Vipusulkurengas 10 Osittaisen eluoinnin ilmansuodatin 11 Steriilin ilman syöttöneula 12 Eluentin syöttöneula 13 Eluenttipullon ilmansuodatin 14 Säiliö 15 Lyijysuojus 16 Lyijysuojuksen tuki 17 Generaattorikolonni Käyttöohjeet Eluutioon käytettävien tilojen tulee olla sellaiset, että generaattorin steriiliys ei vaarannu. Esivalmistelu 1 Poista tiiviste, avaa vipusulkurengas ja aseta se samaan paikkaan päällyskannen kanssa. 2 Aseta Ultra-TechneKow FM Ultra-TechneKow-suojakaappiin tai jonkin muun sopivan laboratoriosuojan taakse siten, että eluutioasema osoittaa eteenpäin.

13 HUOMAA Neulat ovat steriilejä suojustensa alla ja päällyskannen alla oleva generaattori on puhdas, siksi niiden alkoholipitoisilla desinfiointiaineilla suoritettava desinfiointi on tarpeetonta, eikä sitä suositella, sillä tällä saattaa olla epäedullinen vaikutus perteknetaattiin ( 99m Tc). 3 Irrota eluenttipullon repäisysuojus, desinfioi korkki, irrota (ja laita talteen) syöttöneulojen muovisuojus ja laske eluenttipullo pidikkeeseensä. 4 Irrota steriilin pullon kapselin repäisysuojus ja aseta kapseli steriiliin pullonsuojukseen. 5 Poista (ja laita talteen) keräysneulan kuminen neulansuojus ja laske suojattu steriili pullo eluutioasemaan. Eluointi 1 Irrota tarvittavan TechneVial-pullon kapselin repäisysuojus, desinfioi korkki ja anna desinfiointiaineen haihtua kokonaan ja aseta sitten pullo UltraVial-pullonsuojukseen. (TechneVial-pullossa saattaa olla vähän steriloinnista jäänyttä vettä.) 2 Aseta suojatun steriilin pullon tilalle UltraVial Shield ja varmista, että lyijylasi-ikkuna tulee eteenpäin. 3 Eluointi alkaa. Voit keskeyttää eluoinnin, kun tarvitsemasi määrä on eluoitu (Perteknetaatti ( 99m Tc)- pitoisuus/ml). Lopeta eluointi aina kiertämällä UltraVial Shieldiä neljänneskierros, painamalla sitä alas ja odottamalla muutama sekunti (näin TechneVial-pullo täyttyy steriilillä ilmalla). 4 Vaihda TechneVial Shieldingin tilalle suojattu käyttämätön steriili pullo. Älä missään tapauksessa keskeytä eluointia nostamalla TechneVial Shieldiä kiertämättä sitä ensin neljänneskierrosta! Jos eluaatti ei ole kirkasta ja väritöntä, älä käytä sitä. Jätteiden hävittäminen ja generaattorin palautus 1 Poista ja hävitä käytetty steriili pullo ja eluenttipullo. 2 Aseta alkuperäinen neulansuojus takaisin syöttöneulojen päälle. 3 Eluoi jäljelle jääneet nestemillilitrat pois generaattorista (katso kohta Eluointi). Generaattori on nyt kuiva. 4 Aseta alkuperäinen neulansuojus takaisin purkuneulan päälle. 5 Sulje generaattorijärjestelmä päällyskannella ja vipusulkurenkaalla. 6 Säilytä generaattoria sopivassa paikassa kunnes sen säteilytaso on laskenut hävityskelpoiseksi. HUOMAA: joissakin maissa käytetyt generaattorit voi palauttaa. Kysy neuvoa paikalliselta edustajalta. Radiolääkkeiden käyttö aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille ulkoisen säteilyn tai kontaminoituneen virtsan tai oksennuksen yms. roiskeiden muodossa. Noudata siksi aina kansallisten määräysten mukaisia säteilysuojamenetelmiä. Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RENOCIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc)-sukkimeeri -injektionestettä varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Dimerkaptomeripihkahappo (DMSA) : 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg / injektiopullo.

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg / injektiopullo. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BRIDATEC Valmisteyhdistelmä ( 99m Tc) mebrofeniiniliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT N- (3-bromo-2,4,6 trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli)

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valmisteyhteenveto. Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Valmisteyhteenveto Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natrium perteknetaatti( 99m Tc) 185-740 MBq/ml injektioneste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. MEDIGEN -Tc generaattori

Valmisteyhteenveto. MEDIGEN -Tc generaattori Valmisteyhteenveto 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MEDIGEN -Tc generaattori MEDIGEN -Tc generaattori ( 99 Mo/ 99m Tc generaattori) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: 99 Mo/ 99m Tc generaattorista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka määrä referenssipäivänä on ilmoitettu pakkauksessa.)

VALMISTEYHTEENVETO. 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka määrä referenssipäivänä on ilmoitettu pakkauksessa.) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Drytec radionuklidigeneraattori 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Emonuklidi: Natriummolybdaatti 99 Mo (ei kantaja-ainetta) 2,5 100 GBq / generaattori (Tarkka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indium ( 111 In) chloride kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PULMOTEC Grafiittiupokas inhaloitavan Technegas-suspension valmistukseen. 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi upokas (erittäin puhdas grafiitti)...1,340g,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VASCULOCIS. Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc) ihmisen albumiini -injektiota varten.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VASCULOCIS. Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc) ihmisen albumiini -injektiota varten. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VASCULOCIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc) ihmisen albumiini -injektiota varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisen seerumialbumiinia (HSA):

Lisätiedot

VALMISTEYHTEEN VETO. Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana: Indium( 111 In)kloridi 37 MBq (1 mci)

VALMISTEYHTEEN VETO. Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana: Indium( 111 In)kloridi 37 MBq (1 mci) VALMISTEYHTEEN VETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indium ( 111 In) oxinate, kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten (Mallinckrodt Medical no.: DRN 4908) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yhden millilitran

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. ANGIOCIS Valmisteyhdistelmä tinapyrofosfaattia varten punaisten verisolujen in vivo ( 99m Tc) teknetiumilla merkitsemistä varten.

VALMISTEYHTEENVETO. ANGIOCIS Valmisteyhdistelmä tinapyrofosfaattia varten punaisten verisolujen in vivo ( 99m Tc) teknetiumilla merkitsemistä varten. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ANGIOCIS Valmisteyhdistelmä tinapyrofosfaattia varten punaisten verisolujen in vivo ( 99m Tc) teknetiumilla merkitsemistä varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut.

Annosta tulee muuttaa eläimillä, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, koska haittavaikutusriski on suurentunut. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Metomotyl vet 2,5 mg/ml injektioneste, liuos kissoille ja koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 millilitra sisältää: Vaikuttava aine: metoklopramidi (hydrokloridimonohydraattina)

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OSTEOCIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc)-oksidronaatti-injektioliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumoksidronaatti: 3,0 mg/injektiopullo.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten

VALMISTEYHTEENVETO. Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Myoview 230 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi pullo sisältää 230 µg tetrofosmiinia. Valmiste

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Valmisteyhteenveto. Hoitotietojen määrittämiseen käytetään tavallisesti 24 tunnin kertymätietoja.

Valmisteyhteenveto. Hoitotietojen määrittämiseen käytetään tavallisesti 24 tunnin kertymätietoja. Valmisteyhteenveto Natriumjodidi[ 123 I] 7,4 MBq kapseli 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumjodidi[ 123 I] 7,4 MBq kapseli diagnostiikkaan. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT t aineet: Natriumjodidi[ 123

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi.

VALMISTEYHTEENVETO. Täydellisen parenteraalisen ravitsemuksen täydennyksenä vesiliukoisten vitamiinien päivittäisen tarpeen tyydyttämiseksi. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Soluvit infuusiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Soluvit-injektiopullo sisältää: Yksi pullo sisältää vaikuttavia aineita:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. NANOCOLL 500 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten

VALMISTEYHTEENVETO. NANOCOLL 500 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO NANOCOLL 500 mikrog valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ihmisen albumiinipartikkeleita (kolloidinen) 500

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Revertor vet 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml injektionestettä sisältää: Vaikuttava aine: Atipametsolihydrokloridi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain IgE-välitteisen allergian spesifiseen diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI SOLUPRICK SQ hyönteismyrkyt, liuos ihopistotestiin - 801 Mehiläisen myrkky (Apis mellifera) - 802 Ampiaisen myrkky (Vespula spp.) 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ultra-TechneKow FM, 2,15 43,00 GBq, radionuklidigeneraattori 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ultra-TechneKow FM, 2,15 43,00 GBq, radionuklidigeneraattori 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ultra-TechneKow FM, 2,15 43,00 GBq, radionuklidigeneraattori 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumperteknetaatti-( 99 Mo/ 99m Tc)-injektioneste valmistetaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Sodium Chromate 51 Cr 37 MBq/ml 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natrium [ 51 Cr] kromaatti 37-185 MBq/pullo (37 MBq/ml) pakkaukseen merkittynä referenssipäivänä

Lisätiedot

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra injektionestettä sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90

Farmakoterapeuttinen ryhmä: steroideihin kuulumaton anti-inflammatorinen lääkeaine, ATCvet-koodi QM01AE90 VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Quadrisol 100 mg/ml oraaligeeli hevosille 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Quadrisol oraaligeeliä sisältää Vaikuttava(t) aine(et) Vedaprofeeni 100

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla.

Histadin- valmisteen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu alle 2-vuotiailla lapsilla. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Histadin 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg loratadiinia. Yksi tabletti sisältää 94 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indium ( 111 In) chloride kantaliuos radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yhden millilitran koostumus referenssiajankohtana:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TROSYD 1 % emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää 10 mg tiokonatsolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletit ovat pyöreitä, harmaansinisiä ja sokeripäällysteisiä, halkaisija n. 11 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää: Valerianae (Valeriana officinalis L. s.l.) rad. extr. spir.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 2 % emätinvoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 20 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: bentsoehappo, butyylihydroksianisoli.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapselit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 400 mg glukosamiinia, joka vastaa 509 mg glukosamiinisulfaattia, vastaten 676 mg

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan.

Hoito: Yksilöllinen annos, joka säädetään seerumin kaliumarvojen mukaan. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kaliumklorid Orifarm 750 mg depottabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depottabletti sisältää 750 mg kaliumkloridia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Technescan Sestamibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Technescan Sestamibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Technescan Sestamibi 1 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 1 mg [Tetrakis

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kukin injektiopullo sisältää 1 mg tetrakis(2-metoksi-isobutyyli-isonitriili)kupari(i)-tetrafluoroboraattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Kukin injektiopullo sisältää 1 mg tetrakis(2-metoksi-isobutyyli-isonitriili)kupari(i)-tetrafluoroboraattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STAMICIS 1 mg Valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Kukin injektiopullo sisältää 1 mg tetrakis(2-metoksi-isobutyyli-isonitriili)kupari(i)-tetrafluoroboraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen.

VALMISTEYHTEENVETO. Lievän tai kohtalaisen vaikean polven nivelrikon oireiden lievittäminen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin ratiopharm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 1,5 g glukosamiinisulfaattia glukosamiinisulfaattinatriumkloridina

Lisätiedot

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio.

Vaaleankeltainen, opalisoiva piparmintun tuoksuinen ja makuinen suspensio. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nystimex, 100 000 IU/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 100 000 IU nystatiinia. Apuaineet: metyyliparahydroksibentsoaatti 1 mg natrium1,2 mg/ml,

Lisätiedot

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus.

Tiineys. Eläimet, joilla on akuutti tai subakuutti verenkierto-, suolisto- tai hengitystiesairaus. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Dinolytic vet. 12,5 mg/ml injektioneste, liuos naudalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: dinoprosti 12,5 mg/ml (dinoprostitrometamolina). Apuaineet: bentsyylialkoholi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti. Osmolaliteetti: noin 4 000 mosm/kg vettä ph: noin 4 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Kaliumklorid 150 mg/ml infuusiokonsentraatti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Kaliumkloridia sisältää: Kaliumkloridi 150 mg/ml, joka vastaa

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille.

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fusidic Acid Orifarm 20 mg/g, emulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emulsiovoidetta sisältää fusidiinihappoa hemihydraattina, joka vastaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa.

VALMISTEYHTEENVETO. Hammaslääkärin tai lääkärin määräyksestä: Pre- ja postoperatiivinen desinfiointi suukirurgiassa ja parodontaalisessa kirurgiassa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Corsodyl 2 mg/ml liuos suuonteloon 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Klooriheksidiiniglukonaatti 2 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli

PAKKAUSSELOSTE. Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos. salbutamoli PAKKAUSSELOSTE Airomir 5 mg/2,5 ml sumutinliuos salbutamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön

VALMISTEYHTEENVETO. Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Steriili vesi Baxter Viaflo, liuotin parenteraaliseen käyttöön 2. VAIKUTTAVAT AINEET NIIDEN MÄÄRÄT JA Injektionesteisiin käytettävä vesi. 3. LÄÄKEMUOTO Liuotin

Lisätiedot

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito.

4.1 Käyttöaihe Akuutteihin tai kroonisiin keuhko- ja keuhkoputkisairauksiin liittyvän limaa erittävän yskän limaa irrottava hoito. V A LMIS T EYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 60 mg poretabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi poretabletti sisältää 60 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 110,00 mg vedetöntä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gyno-Daktarin 400 mg emätinpuikko, kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mikonatsolinitraatti 400 mg/emätinpuikko Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa.

VALMISTEYHTEENVETO. Koira Lievän tai kohtalaisen sisäelimiin liittyvän kivun lievittämiseen. Rauhoittamiseen yhdessä medetomidiinin kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Torphasol vet 4 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Butorfanoli (butorfanolitartraattina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zidoval 7,5 mg/g emätingeeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Metronidatsoli 0,75 paino-%, 7,5 mg/g Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Metyyliparahydroksibentsoaatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, ks. 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %).

VALMISTEYHTEENVETO. Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia 20 mg (2 %). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fucidin voideside 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Voideside sisältää Fucidin 2% voidetta noin 1,5 g/dm 2. 1 g voidetta sisältää vaikuttavaa ainetta: Natriumfusidaattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta litteä viistoreunainen tabletti, jossa jakouurre toisella puolella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Flavamed 30 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 30 mg ambroksolihydrokloridia. Apuaineet: 40 mg laktoosimonohydraattia (ks.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Edicis 2 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Edicis-injektiopullo sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia vastaten 1,5 g glukosamiinisulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glucosamin Orifarm 1,5 g jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää glukosamiinisulfaattinatriumkloridikompleksia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. 1 gramma sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI GastroGard 370 mg/g oraalipasta hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 gramma sisältää: Vaikuttava aine Omepratsoli 370 mg Apuaineet Keltainen rautaoksidi

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa PAKKAUSSELOSTE Nespo 15 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 25 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo 40 mikrogrammaa, injektioneste, liuos injektiopullossa Nespo

Lisätiedot

VALMISTEYHTEEN VETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEEN VETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEEN VETO Indium ( 111 In) DTPA, injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Indium ( 111 In) pentetate 37 MBq Kalsium trinatrium pentetate 0,11 mg Fysikaalinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ruiskeina annettavien jauheiden, konsentraattien ja liuosten liuottamiseen ja laimentamiseen.

VALMISTEYHTEENVETO. Ruiskeina annettavien jauheiden, konsentraattien ja liuosten liuottamiseen ja laimentamiseen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 9,0 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania)

VALMISTEYHTEENVETO. Maksimivuorokausiannos 40 ml (120 mg dekstrometorfaania) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Resilar 3 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml sisältää 3 mg dekstrometorfaanihydrobromidia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia.

VALMISTEYHTEENVETO. Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään 95 % on ihmisen albumiinia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Albuman 200 g/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Albuman 200 g/l on liuos, joka sisältää 200 g/l (20 %) kokonaisproteiinia. Tästä vähintään

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat

VALMISTEYHTEENVETO. Liialliseen kaasunmuodostukseen liittyvät mahan ja suoliston vaivat VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Espumisan 100 mg/ml tipat, emulsio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Vaikuttava aine: simetikoni 1 ml sisältää 100 mg simetikonia. Apuaine: sorbitoli (E420),

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön.

VALMISTEYHTEENVETO. Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu ainoastaan diagnostiseen käyttöön. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Thallous ( 201 Tl) chloride 37 MBq/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 201 Tl-talliumia talliumkloridina 37 MBq/ml. Spesifinen aktiivisuus

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille.

VALMISTEYHTEENVETO. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä penisilliineille, kefalosporiineille tai apuaineille. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI KEFAVET VET 50 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ml sisältää: Vaikuttava aine: Kefaleksiinimonohydraatti vastaten

Lisätiedot

VALMISTE YHT E ENVET O

VALMISTE YHT E ENVET O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Dormiplant tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää:valerianae (Valeriana officinalis L.)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. : 0,45 mg/injektiopullo (välttämätön apuaine)

VALMISTEYHTEENVETO. : 0,45 mg/injektiopullo (välttämätön apuaine) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PENTACIS Valmisteyhdistelmä teknetium ( 99m Tc)-pentetaatti-injektioliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Trinatrium- ja kalsiumpentetaatti Tinaklorididihydraatti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella.

VALMISTEYHTEENVETO. Hygieeninen käsien desinfektio: Vähintään 3 ml STERILLIUM-liuosta hierotaan kuiviin käsiin 30 sekunnin ajan. Ei huuhdella. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI STERILLIUM, liuos iholle 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 100 g liuosta sisältää: Isopropanoli N-propanoli Mesetroniumetyylisulfaatti 45 g 30 g 0,2 g Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö.

VALMISTEYHTEENVETO. Jos ihoärsytystä, kosketusihottumaa tai yliherkkyyttä esiintyy, lopeta valmisteen käyttö. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BETADINE 75 mg/ml -ihonpuhdisteliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jodattu povidoni 75 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine:

VALMISTEYHTEENVETO. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Canidryl 50 mg tabletti koirille Karprofeeni 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Karprofeeni 50 mg/tabletti Apuaineet Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tippa silmän sidekalvopussiin 4 kertaa päivässä tai tarpeen mukaan tilan vaikeusasteesta riippuen. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml: 50 mg povidoni K 25 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3. LÄÄKEMUOTO Silmätipat,

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 4. KLIINISET TIEDOT. 4.1 Käyttöaiheet. 4.2 Annostus ja antotapa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Betahistin Orifarm 8 mg tabletit Betahistin Orifarm 16 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 8 mg tai 16 mg betahistiinidihydrokloridia Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rennie Orange imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Kalsiumkarbonaatti 680 mg Magnesiumsubkarbonaatti, raskas

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ditebooster Injektioneste, suspensio, esitäytetyissä ruiskuissa. Kurkkumätä- ja jäykkäkouristusrokote (adsorboitu, vähennetty antigeenimäärä) 2. VAIKUTTAVAT AINEET

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg.

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Picorion 7,5 mg/ml tipat, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml tippoja sisältää natriumpikosulfaattia 7,5 mg. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi millilitra

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine:

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS. Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Loxicom 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami Apuaineet: Natriumbentsoaatti 0,5 mg 1,5

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

VALMISTEYHTEENVETO. Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml Addex-Magnesiumsulfaatti infuusiokonsentraattia

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac L4 injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi 1 ml:n annos sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoidut Leptospira

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Hemosol B0 hemofiltraatio- ja hemodialyysineste. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hemosol B0 käsittää kaksitilaisen PVC (polyvinyyli) pussin, joka sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Norocarp vet 50 mg/ml injektioneste, liuos koiralle ja kissalle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi millilitra sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni 50

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6-trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg/injektiopullo.

VALMISTEYHTEENVETO. N- (3-bromo-2,4,6-trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli) iminodietikkahapon (mebrofeniinin) natriumsuolaa 40,0 mg/injektiopullo. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BRIDATEC 40 mg valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT N- (3-bromo-2,4,6-trimetyylifenyylikarbomyylimetyyli)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumoksidronaattia 3,0 mg. Pakkaus ei sisällä radionuklidia.

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1/16 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis injektioneste, suspensio, hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava(t) aine(et) Hevosen influenssaviruksien

Lisätiedot

Kaihileikkausten ja muiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset tulehdukset.

Kaihileikkausten ja muiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeiset tulehdukset. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Voltaren Ophtha 1 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospakkauksessa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Diklofenaakkinatrium 1 mg/ml Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg)

NOBIVAC RABIES VET. Adjuvantti: Alumiinifosfaatti (2 %) 0,15 ml (vastaten alumiinifosfaattia 3 mg) VALMISTEYHTEENVETO 1 ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Nobivac RABIES Vet 2 LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Per annos (1 ml): Vaikuttava aine: BHK-21-soluviljelmässä kasvatettua ja beeta-propionilaktonilla inaktivoitua

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BiQi 3 g jauhe oraalisuspensiota varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 3 grammaa diosmektiittiä. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g

VALMISTEYHTEENVETO. Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten, annospussi 13,8 g 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen annospussi sisältää seuraavat määrät vaikuttavia

Lisätiedot

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle.

Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1 ruiskullinen (= 10 g) valmistetta sisältää: Vaikuttava

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

NephroMAG 0.2 mg valmisteyhdistelmä radiofarmaseuttista lääkettä varten.

NephroMAG 0.2 mg valmisteyhdistelmä radiofarmaseuttista lääkettä varten. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI NephroMAG 0.2 mg valmisteyhdistelmä radiofarmaseuttista lääkettä varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Valmisteyhdistelmään kuuluu kaksi pulloa: (1)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään.

VALMISTEYHTEENVETO. Kerta-annos tulisi niellä yhdellä kertaa eikä sitä tulisi pitää suussa kovin pitkään. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI DUPHALAC 667 mg/ml oraaliliuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra Duphalac-oraaliliuosta sisältää 667 mg laktuloosia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset:

VALMISTEYHTEENVETO. Yli 33 kg painavat lapset (noin 11-vuotiaat), alle 50 kg painavat nuoret ja aikuiset: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PERFALGAN 10 mg/ml, infuusioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 10 mg parasetamolia 1 infuusiopullo sisältää 50 ml vastaten 500

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Equilis West Nile injektioneste, suspensio hevoselle 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttava aine: Inaktivoitu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

VALMISTEYHTEENVETO. 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI LAXOBERON 2,5 mg kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää natriumpikosulfaattimonohydraattia 2,593 mg, joka vastaa 2,5 mg natriumpikosulfaattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää amoksisilliinitrihydraattia vastaten amoksisilliinia 50 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Amovet vet 50 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Vaikuttava aine: Yksi millilitra käyttövalmista oraalisuspensiota sisältää

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: pyöreä, merkintä BEPANTHEN kehässä, halkaisija n. 18 mm, paksuus n. 3,5 mm, harmaankeltainen, sitruunan tuoksu. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI BEPANTHEN 100 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää 100 mg dekspantenolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot