ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Hyinään auungin 5. auunginosan osaa ortteia 405 osea asemaaaan muutos 05:09 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS

2 KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemaaaan muutos 05:09 SSÄLLYS: 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT TUNNSTETEDOT KAAVA-ALUEEN SJANT KAAVAN TARKOTUS KUVAT JA LTTEET MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT TVSTELMÄ KAAVAPROSESSN VAHEET ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN LÄHTÖKOHDAT SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA SUUNNTTELUTLANNE... 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ ASEMAKAAVAN TAVOTTEET ASEMAKAAVARATKASU ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE KAAVAN VAKUTUKSET YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

3 Asemaaaan seostus 05:09 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 23. PÄVÄNÄ TAMMKUUTA 2014 PÄVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA 1 PERUS- JA TUNNSTETEDOT 1.1 TUNNSTETEDOT Kaaan nimi: Kaaa-aueen määrittey: Korttein 405 tontteja 10 ja 11 osea asemaaaan muutos, Asemaaaa, aaa nro 05:09 Asemaaaan muutos osee Hyinään 5. auunginosan orttein 405 tontteja 10 ja 11. Asemaaaan muutosea muodostuu Hyinään 05. auunginosan orttein 405 tontit 10 ja 11. Kaaan aatija: Yhteystiedot: Asemaaaasuunnitteija Jari Mettää Hyinään auuni Teniia ja ymäristö/kaaoitus PL 21, Hyinää Vireietuom.: Asemaaaauonnos nähtäiä: Asemaaaaehdotus nähtäiä: Hyäsymism:..201_ 1.2 KAAVA-ALUEEN SJANT Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijaitseat Hyinään esusta-aueea, osoitteessa Hämeenatu Suunnitteuaueen inta-aa on n. 0,39 ha. Kuassa 1 suunnitteuaue on osoitettu unaisea ymyrää. Kaaamuutosaue sijoittuu Hämeenadun ja Kouuadun äisee ortteiaueee. 2

4 Asemaaaan seostus 05: KAAVAN TARKOTUS Asemaaaamuutosen aatimisen taroitusena on mahdoistaa 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen tontie 10 nyyisen 1-errosisen iieraennusen aiae. Tontin 11 osata aaamuutos sisätää Hämeenadun arressa sijaitsean 1920-uun aussa raennetun uuraenteisen iie- ja asuintaon suojeemisen asemaaaaa. Tontin ahden muun raennusen, jota sijaitseat tontin eseä ja eteäaidassa, tiae on mahdoista raentaa 3,5 errosinen asuin- ja iieraennus. 1.4 KUVAT JA LTTEET Kuat: Kansiua, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 1. Sijainti 2. Vaoua nyytianteesta: tontin iieraennus 3. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 4. Vaoua nyytianteesta: tontin asuin- ja iieraennus 5. Vaoua nyytianteesta: tontin arastoraennus. Ote Hyinään ydinesustan meuartasta. Ote esustaajaman osayeisaaasta Ote ajantasa-asemaaaasta 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 10. Juisiuua tontia 10 sijaitsean errostaon iittymisestä nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta, Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. Liitteet: 1. Tiastoomae 2. Asemaaaaehdotus 3. Lausunnot ja mieiiteet 1.5 MUUT KAAVAN LAADNTAAN LTTYVÄT ANESTOT 1. Kesustaajaman osayeisaaa Hyinään meuseitys, LT-onsutit, Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitema, Vanhaa Hyinäätä, Eri ja Seija Saariuru, nternet: Hyinaauat.com, Sama Mustonen 2 TVSTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSN VAHEET Kauunginhaitus on tehnyt aaoitusäätösen Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Suunnitteuauetta on aajennettu ireietuon jäeen osemaan myös orttein 405 tonttia 11. Asiasta on äyty neuotteuja iinteistön omistajan anssa oauussa 2012 ja auuoden 2013 aiana. Neuotteun ohjata tontti 11 on äätetty iittää asemaaaamuutoseen muaan. Asemaaaamuutosen uonnos on out nähtäiä äisen ajan. Maauntamuseo on antanut aaamuutosesta ausuntonsa

5 Asemaaaan seostus 05: ASEMAKAAVAN SSÄLTÖ Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pintaaataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä (sr-8) seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin ja oeseuun seä ysäöintiin. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMNEN Tontin ymäristön raennusanta ja unnaisteniia on amis, jooin tonttien toteuttaminen on mahdoista aaamuutosen oimaantuon jäeen. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVTYS SUUNNTTELUALUEEN OLOSTA Nyytianne ja aueen ähiymäristö Korttein 405 tontia 10 on tää heteä mataa, unatiiinen 1. errosinen iieraennus. Se on raennettu uonna 190. Tontin ajoneuoiittymän ohdaa Hämeenatu on tasoa n , joa on Hämeenadun oreimia ohtia. Tontin taaosa, itäuma, on tasoa n ,8. Lisäsi tontti iettää oiasti ounaisumaa ohti. Piha on ääosin asfatoitu, mutta tontin reuna-aueia asaa ehtiuita. Tontti on rajattu mataaa huonountoisea uuaidaa. Kua 2. Tontin 10 iieraennusessa toimii nyyisin urheiuiie Sortia. 4

6 Asemaaaan seostus 05:09 Kouuadun ja Hämeenadun umassa, tontia 11, on 2,5 errosinen eertää hirsiraenteinen uutao, joa on raennettu 1900-uun aussa. Taon raennutti Santeri Heiniä. Taon yäerrassa on asuinhuoneet ja aaerrassa on iietiat. Liietioissa on toiminut mm. seataaraaua, yöräiie ja irjaaua. Kyseinen asuin- ja iieraennus auuniuaisesti merittäässä ohdassa ja se uuuu uttuuriymäristön inentointiohteisiin (Kuou) seä Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunnitemaan: ohdeortti 113 ( ). Tontin esiaiheia sijaitsee ieni asierrosinen 1800-uun oua raennettu mansardiattoinen asuintao, jossa on aiemmin toiminut mm. ahia ja itoaeu. Tontin eteäreunaa on L-muotoinen taousraennus, jossa on out tua, esutua saunoineen ja tai seä monenaisia säiytys- ja arastotioja. Tontia on toiminut iosi aina uue saaa; yseinen raennus on urettu. Kua 3. Keertään säyinen ja hirsirunoinen asuin- ja iieraennus on raennettu uonna 1911 tontie 11. Raennus on säiynyt hyin aueräisessä asussaan. Pieniä juisiumuutosia on tehty uonna 1940 ja sodan aiheuttamia aurioita orjattaessa. Raennus on auuniuaisesti merittäässä aiassa Hämeenadun ja Kouuadun umausessa. Tämäntyyisiä raennusia on Hyinäää säiynyt ähän. Raennus uuuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Kua 4. Pohjataan t-muotoinen taiteattoinen raennus rajaa tonttia 11 Kouuadun uoeta. Aunerin asuintaona toiminut raennus ja osa iereisestä taousraennusesta on imeisesti raennettu 1800-uun oussa. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. 5

7 Asemaaaan seostus 05:09 Kua 5. Tontin 11 sijaitseassa taousraennusen äädyssä on out aianaan heosten juomaataita, jona ohjata on aretu raennusessa toimineen josus ieari. Raennusen suurimaan yhtenäiseen tiaan tehtiin. 194 työhuone ouyörien orjauseen. Raennus ei uuu Hyinään uttuuriymäristön hoitosuunniteman ohteisiin. Hämeenadun ja Sähöadun umausessa on ääosin 3 errosinen eementtiraenteinen tiiierhoitu asuintao, jossa on mataa 1. errosinen iieraennusosa, joa on raennettu iinni em. iieraennuseen. Kerrostao on amistunut uonna Muu osa orttein 405 raennusista on aihteean iäisiä ienerrostaoja, jota oat amistuneet uosina 1945 ja 199. Kyseiset raennuset oat asuinerrostaoja, joissa muutamassa on maantasossa iiehuoneisto. Hämeenadua yseistä tonttia astaäätä, ortteissa 111, on ome 3,5-4 errosista asuinerrostaoa, joihin iittyy Hämeenadun uoea mataat ysierrosiset iieraennuset. Asuinerrostaot siiiraennusineen oat raentuneet uosina Samassa ortteissa sijaitsee entinen eouateatteri Aua (nyyisin Juia). Aua on asi errosinen aaeasi raattu raennus, joa edustaa imeetään funtionaismia ja se on raennettu uonna Raennus uuuu Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaa (2000). Auan ohjoisuoea, ortteissa 113, oat em. hoitosuunnitemaan uuuat Hämeenadun ouun raennuset. Korttein 111 eteäuoea on uonna 1980 amistunut neierrosinen asuinerrostao, jossa on Hämeenadun uoea ysierrosinen iieraennus. Tontin naauriortteissa 403, Sähöadun uoea, on asierrosinen uonna 1989 raennettu aaea eementtiraenteinen iieraennus. Naauriorttein 40 tontia, Kouuadun uoea, on ieni ysierrosinen iieraennus, joa on amistunut 190. Pääosa o. tontista on raentamatonta ja Kouuadun uoeisea osaa asaa isohoja oiuja. Aueen unnaisteninen erosto on unnossa, mutta esusta-aueen auoämöutisto ei uotu o. tontie saaa. Kauoämöutisto uee uitenin Sähöadua ja uottuu orttein 405 tontie 9. Luonnonymäristö muutos- ja ähiaueea on ääasiassa raennettua ymäristöä. Suunnitteuaue sijoittuu täreäe ohjaesiaueee, miä tuee huomioida aaamääräysissä.

8 Asemaaaan seostus 05:09 Ymäristöhäiriöt Korttein 405 tontit 10 ja 11 sijoittuat iaasti iiennöidyn Hämeenadun arteen. Täöin runsas autoiienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja yms. oo ydinesustan aueea. Aueea ei uitenaan oida atsoa esiintyän normaaista esusta-aueesta oieaia ymäristöhäiriöitä. Asuinerrostaon suunnitteussa on huomioitaa iienteen aiheuttamat haitat. Ajoneuoiienteen meun ohdistuminen raennusten juisiuihin on esitetty aa oeassa uassa 3. Kua. Korttein 405 tontit 10 ja 11 raennuset oat unaisen ymyrän sisää. Kyseisiä tonteia sijaitseiin raennusiin ohdistuu n. 5 db (A) meutaso (oranssi äri).(ähde: Hyinään meuseitys, LT-onsutit, 2001). Liienne Hämeenadun edestaainen iiennemäärä on nyyisiään n. 500 ajon./r äiä Toriatu - Ahdenaionatu. tahuiutuntina iiennemäärä on arhaimmiaan n. 00 ajoneuoa/tunti ja ario oisi, että se on uonna 2030 n. 00 ajoneuoa/tunti (ähde: Hyinään iiennejärjestemäsuunnitema, teninen raortti, uonnos ). Maanomistus Korttein 405 tontit 10 ja 11 oat ysityisessä omistusessa. Asemaaaamuutosesta aaditaan maanäyttösoimus auungin ja tontin 10 maanomistajan äiä. 3.2 SUUNNTTELUTLANNE Kesustaajaman osayeisaaa 2030 Kauunginatuusto on hyäsynyt esustaajaman osayeisaaan (äiätty ). Kauunginatuuston hyäsymisäätösestä on tehty aitus. Kauunginhaitus on määrännyt maanäyttö- ja raennusain 201 :n muaisesti, että yeisaaa tuee oimaan ennen uin se on saanut ainoiman aaa-aueen sitä osata, johon aitusen ei oida atsoa ohdistuan. Kaaamuutosaue uuuu oimaan tueee aueee.

9 Asemaaaan seostus 05:09 Korttei 405 sijoittuu yeisaaassa esustatoimintojen aueee. Aue on arattu aeuja, haintoa seä esustaan soetuia ymäristöhäiriöitä aiheuttamattomia työaiatoimintoja ja asumista arten. Aueee oidaan sijoittaa ähittäisauan suurysiöitä. Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen ja tuean esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. Kua. Ote esustaajaman osayeisaaasta Asemaaaa Kortteiaueea on ainoimainen asemaaaa, joa on tuut oimaan Asemaaaassa orttein 405 tontti 10 on osoitettu iieraennusten ortteiaueesi (AL) ja tontti 11 on yhdistettyjen iie- ja asuntoerrostaojen ortteiaue (ALK). Raennusoieutta tontie 10 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2, josta 900 -m 2 on arattu maanääisiin errosiin ja 200 -m 2 earierroseen. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,4. Raennusoieutta tontie 11 on osoitettu myymää- ja iietioja arten m 2. Sen isäsi tontie saadaan asemaaaassa osoitetun raennusoieuden ja errosuun estämättä raentaa, iman isäeoitteita autoaiojen suhteen, maanääiseen earierroseen asten äiähoitoa, erho- ja asarteutioja yms. yhteisäyttöön taroitettuja tioja errosaataan enintään 10% asemaaaassa osoitetusta raennusoieudesta. Autosuojaa ja huotoraennusta arten tontia on osoitettu raennusoieutta 90 -m 2. Tontin oo on m 2, jooin tonttitehouus on, e= 0,84. Autoaioja tonteia on arattaa 1 a / 100 m 2 asuininta-aaa ja 1 a / 50 m 2 iie-, myymää- tai toimistoerrosaaa. Kua 8. Ote ajantasa-asemaaaasta. 8

10 Asemaaaan seostus 05:09 Muut suunnitemat, äätöset ja seityset Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy on aatinut austaat suunnitemat ( ) asuinerrostaon toteuttamisesi tontie 10. Suunnitemat toimiat asemaaaan muutostyön ohjana. Tontista 11 aadittiin myös area maanäyttöuonnos, jossa tutittiin iieraennusen säiyttäminen seä mahdoinen tuea uudisraentaminen. Kua 9. Leiausua tontin 10 errostaosuunnitemasta. Autojen ysäöinti sijoittuu ihaannen ae, jonne ajoäyä on Hämeenaduta. Kerrostaon yin erros on sisäänäin edetty, eiä siten oe täysierros. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) Kua 10. Juisiuuassa on tontia 10 sijaitsean errostaon iittyminen nyyiseen raennusantaan Hämeenadun suunnasta. Vasemmanuoeinen raennus on asemaaaan muutosessa suojetaasi esitetty anha asuin- ja iieraennus tontia 11. (ua: Aritehtuuritoimisto Tari Liede Oy) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN TARVE Asemaaaan muutos on äyttötaroitusetaan nyyisen esustaajaman osayeisaaan muainen seä se tuee maanäytön toteuttamisohjeman taoitteita. 4.2 SUUNNTTELUN KÄYNNSTÄMNEN JA STÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Kaaamuutosesta neuotetiin ensimmäisen erran eäää 2010 iinteistön omistajan ja raennussuunnitteijan anssa. Asia tui ajanohtaisesi eäää 2012, jooin esustetiin taremmin aaamuutosen ähtöohdista. Ensimmäiset uonnossuunnitemat äsitetiin maaisuussa 2012, joiden ohjata äätettiin aatia asemaaaan muutosesitys. Päätösen asemaaaan muuttamisesta on tehnyt auunginhaitus oousessaan

11 Asemaaaan seostus 05: OSALLSTUMNEN JA YHTESTYÖ Osaiset Kaaa-aueen ja ähiymäristön maanomistajat ja -hatijat Kaaa-aueen ja ähiymäristön asuaat seä muut mahdoiset aueen seä ähiymäristön äyttäjät Kauungin toimiaat: o teniia ja ymäristö: unnaisteniia (adunsuunnitteu, iiennesuunnitteu, uistoysiö), auunimittaus, raennusaonta, Hyinään Vesi Kesi-Uudenmaan maauntamuseo Kesi-Uudenmaan eastusaitos Fortum Sähönsiirto Oy Vireietuo seä osaistumisen ja uoroaiutusen järjestäminen Kaaan ireietuosta on imoitettu yhdessä osaistumis- ja ariointisuunnitema anssa irjeeä ähiaueen osaisie ja yeisesti uuutusea Aamuostissa seä sähöostitse auungin toimiaoie. Osaistumis- ja ariointisuunnitema on out nähtäiä Osaistumis- ja ariointisuunniteman nähtäiä ooaiana saaui ysi ausunto ja ysi mieiide. Fortum on todennut ausunnossaan, että aaamuutostontia sijaitsea iinteistömuuntamo tuaan uramaan ja jatossa sähöntoimitus hoidetaan uudesta muuntamosta (Hämeenatu 3). Vataatu 10 omistaja ehdottaa, että aaamuutosaueen tontin nyyinen maaninta asettaisiin Vataatu 10 tontin tasoe, osa nyyinen iimuuri aiheuttaa tontin rajaa oean autotain seinän mätänemistä. Muurin ja raennusen äiin ääsee osteutta, minä taia autotain tuiraenteita on jouduttu uusimaan useamaan ertaan, iimesi Vastine: Korttein 405 tontin 10 ihan oreusasemat tutitaan raennussuunnitteutyön yhteydessä. Kaaamuutosen ohjana oeien suunnitemien oreusasemat oat iitteeisiä. Tuimuuriraenteita yseisen tontin eteäuoea joudutaan äyttämään oreuserojen uosi, mutta niiden aia seiää taremman raennus- ja ihasuunnitteun yhteydessä. Korttein 405 tontin 11 iittäminen muaan asemaaaamuutoseen: Viereisen tontin omistaja (405-11) imoitti sysyä 2012 iinnostusen ehittää omaa tonttiaan uudisraentamisea seä suojeemaa Hämeenadun arressa oean 2,5 errosisen uisen iieraennusen. Tontin ehittämisestä äytyjen neuotteujen jäeen o. tontti äätettiin ottaa muaan aaamuutoseen auuodesta Asemaaaauonnos oi nähtäiä äisen ajan. Mieiiteitä aaauonnosesta ei tuut osaisita. Maauntamuseo antoi ausunnon uonnosesta Maauntamuseo: Osoitteessa Hämeenatu 31, tontia 11 sijaitsee uutao, joa on raennettu 1920-uua. Raennus on uttuurihistoriaisesti ja auuniuaisesti aroas. Se on meritty asemaaaan muutosuonnoseen suojetaasi sr-8 merinnää. Suojeumääräys sr-8 on maauntamuseon näemysen muaan asianmuainen. Kaaamuutosen seurausena tontia 11, osoitteessa Hämeenatu 2-29, sijaitsea mansardiattoinen uutao ja ihaiiriin iinteästi uuua meo ooas taousraennus seä tontia 10 sijaitsea mataa iieraennus urettaisiin ja tontit osoitettaisiin asuinerrostaojen ortteiaueesi. Kauuniuainen muutos on aiaisesti merittää. Maauntamuseo esittää, että asemaaaan seostuseen iitetään uat ja minimitiedot urettaista raennusista. Täreää on tuoda myös esie, etteiät ne oe muana Hyinään esustaajaman uttuuriymäristön hoitosuunnitemaehdotusessa eiä niihin iity suojeutaoitteita. Maauntamuseoa ei oe muuta huomautettaaa asemaaaan muutosuonnosesta. 10

12 Asemaaaan seostus 05:09 Vastine: Asemaaaaseostusta täydennetään maauntamuseon esittämiä asioia. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOTTEET Kaaamuutosen taoitteena on mahdoistaa tontin 10 nyyisen mataan iieraennusen uraminen ja uuden neierrosinen asuinerrostao raentaminen. Asuinerrostaon yin, nejäs, erros on sisäänäin edetty Hämeenadun uoeisea juisiua, jooin raennusen oreussuhteet istuat aremmin ymäröiään raennusantaan. Asuaiden autojen ysäöinti on taroitus järjestää ihaannen ae eariin. Kaaamuutosea muutetaan tontin äyttötaroitus asuinerrostaojen ortteiaueesi. Lisäsi nostetaan tontin nyyistä raennusoieutta n m 2 seä muutetaan errosuusi 3,5. Korttein 405 tontin 11 osata aaamuutosea mahdoistetaan uuden 3,5 errosisen asuinerrostaon raentaminen Kouuadun arteen. Lisäsi aaaa suojeaan 1900-uun auuoea raennettu asuin- ja iieraennus. 4.5 ASEMAKAAVARATKASU Asemaaaarataisu moemien tonttien osata on ääiirteittäin edeä uatun taoitteen muainen. Tonttien aaamerinnät oat arsin ysityisohtaiset ja ne erustuat tonteie aadittuihin austaiin maanäyttösuunnitemiin. Tontin 10 asuinraennus tuee raentaa samaan injaan iereisen mataan iieraennusen anssa. Asuinerrostaon yin erros on ns. uoias erros, joa tuee raentaa raennusen itän siun ihan uoeisee osae. Autoaioitus ja asuntojen yhteiset tiat sijoittuat eariin. Kaaassa osoitetaan mahdoisuus raentaa iie- ja toimistotiaa 25 % raennusoieudesta ei 00 -m 2. Tämä astaa suunnieen 1. errosen inta-aaa. Vaia tämän hetinen haneen taoite on raentaa uudisraennus oonaan asumisäyttöön, oi ähtöohdat muuttua uosien äästä, jooin oi oa tare iie- tai toimistotioie. Tontin 11 osata merittää isä oimassa oeaan aaaan on Hämeenadun arressa sijaitsean em. anhan asuin- ja iieraennusen suojeeminen aaamääräyseä seä raennusoieuden jaaminen raennusaoittain. Myös ihan toiminnat on ysiöity aueittain eiiin- ja oeseuun seä ysäöintiin. Tonttien oreuserot ihaa ja suhteessa naauritontteihin tuee huomioida taremman raennus- ja tontinäyttösuunnitteun yhteydessä. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Kortteiaue ja mitoitus Tontti 10 on osoitettu asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Sen inta-aa on 0,24 ha. Raennusoieutta tontie on isätty m 2, jooin sitä on yhteensä m 2. Lisäsi yhteistioie on raennusoieutta yhteensä 150 -m 2. Kerrosuusi on osoitettu 3,5 ja tontin tehouus nousee e=0,4:sta e= 1,03:aan. 11

13 Asemaaaan seostus 05:09 Tontin 10 asemaaaamääräysissä on useita määräysiä, joia yritään ohjaamaan erityisesti uudisraennusen Hämeenadun uoeista juisiua siten, että se muodostaa hyää auuniuaa Hämeenadun suuntaan. Täaiset määräyset iittyät esim. raennusen oreuteen, juisiun jäsenteyyn ja materiaaeihin tai soetumista nyyisen raennusantaan. Porrashuoneiden osata on annettu 15 m 2 heotus joaista errostasannetta ohden, mitä ei taritse asea ois raennusoieudesta. Tämän toiotaan toisaata auttaan haneen toteutumista ja toisaata aiuttaan orrasäytään mitoituseen niin, että se ei oisi suunnitetu minimimitoia. Kaaassa on osoitettu eiiin ja oeseuun taroitettu aue, jota on arattaa ähintään 15% asuinhuoneistojen yhteenasetusta errosaasta. Asuintaon uoseinien ja iunoiden seä muiden raenteiden ääneneristäyys iiennemeua astaan on otaa ainain 30 dba. Lisäsi areeet tuee asittaa. Tontti 11 on osoitettu myös asuinerrostaojen ortteiaueesi (AK). Pinta-aataan se on 0,15 ha ja äääyttötaroitusenmuaista raennusoieutta tontia on m 2. Lisäsi yhteistioie ja taous- seä autosuojaraennusee on osoitettu 240 -m 2. Tontin tehouusuusi muodostuu e=0,89. Suojeumääräys (sr-8) äsittää mm. raennusen orjaamiseen, uramiseen ja tontin täydennysraentamiseen iittyää asiaa. Tontin 10 aaamääräyset oat ääosin samoja uin tontia 11 ei on mm. mahdoisuus iietoimistotiojen raentamiseen 25 % raennetusta raennusoieudesta, orrashuoneen 15 m2 ei taritse asea raennusoieuteen, ihatiojen määrä jne. 5.2 KAAVAN VAKUTUKSET Vaiutuset raennettuun ymäristöön ja maisemaan Asuinerrostaojen raentaminen mahdoisine iietioineen on auungin esustaan soiaa täydennysraentamista. Kaaan aiutuset oat ähinnä auuniuaiset. Uusi errostao muoaa orttein auuniuaa, osa tontia nyyisin sijaitsean mataan 1-errosisen iieraennusen tiae raentuu 3,5 errosinen asuinerrostao. Kerrostaon yin erros on taroitus etää sisäänäin Hämeenadun uoeta, jooin sen oreus saadaan soitettua ymäröiään raennusantaan. Neierrosisen errostaon oidaan atsoa eheyttään ja täydentään orttein 405 Hämeenadun uoeista atuuaa. Kaaaa yritään tontin 11 Hämeenadun ja Kouuadun umausessa oean asuin- ja iieraennusen suojeemiseen, osa yseinen raennusea on merittää asema Hämeenadun auuniuassa, erityisesti ähestyttäessä auunia Ridasjären suunnasta. Tontin 10 nyyinen iha on arattu ysäöinnie ja iieraennusen huooe, minä taia se on ääasiassa yhtä asfattienttää Asuntoraentamisen yhteydessä ihamaa saa ehreämmän imeen sen muuttuessa taon asuaiden iristysäyttöön. Tää osin se arantaa oo orttein sisäihan iihtyisyyttä, siä ortteissa on ääasiassa asuinraennusia, joiden ihat suuntautuat orttein esee. Tontin 11 ihamijöö oi muuttua merittäästi, jos ieni mansardiattoinen raennus tontin reunata Kouuadun arresta ja iharaennus tontin aidata uretaan. Uudisraennus näiden tiae meritsee iha-aueen ienenemistä ja esim. aajemman autoaioitusaueen sijoittumista tontin eteäaitaan. Uudisraennus on myös mittaaaataan seästi isomi uin nyyiset raennuset. Kauuniuaisesti ja raennushistoriaisesti merittäää on 2,5 errosien asuin- ja iieraennusen suojeu asemaaaaa Hämeenadun ja Kouuadun umassa, siä se sijaitsee eseiseä ja näyää aiaa. Raennus edustaa iime uosisadan auuoen asuin- ja iieraentamista, mitä on Hyinäää säiynyt ähän. Suunnitteuaue uuuu täreäe ohjaesiaueee ja aaassa on tämä huomioitu aaamääräyseä. 12

14 Asemaaaan seostus 05: YMPÄRSTÖN HÄRÖTEKJÄT Hämeenadun jatuasti iastua iienne aiheuttaa meu- ja äästöhaittoja tueien errostaojen ja ähiaueen asuaie. Liienteestä aiheutuat ongemat on huomioitu aaamääräyseä tontia 10. Määräyseä armistetaan, että ationeuoston asettama meutason ohjearo ei yity sisätioissa (35 db). Tontin 10 iha-aueen oeseu- ja eiiaueen meutaso ei tue yittämään 55 db rajaa, osa asuinerrostao sijoittuu Hämeenadun arteen ja o. aueet oat sisäihan uoea. Tontia 11 suojeun ohteena oeaa uuraenteista asuin- ja iieraennusta meumääräyset eiät ose, mutta mahdoisen uudisraennusen tuee noudattaa edeä mainittu desibeirajaa. Kyseisen tontin oeseu- ja iha-aue tuee suojata raenteia, uten aidaa, Hämeenaduta tueaa meua astaan. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaaamuutosaueen ymäristössä on amis raennusanta ja unnaisteniia. Tontin 11 mahdoinen täydennysraentaminen ja tontin 10 nyyisen iieraennusen uraminen seä errostaon raentaminen on mahdoista aaamuutosen oimaan tuon jäeen. Hyinäää 23. äiänä tammiuuta 2014 Anne Jara Kaaoitusääiö Kua 11. Tontin 11 asuin- ja iietao sisäihan uoeta. 13

15

16 Asemaaaan seurantaomae Asemaaaan erustiedot ja yhteeneto Kunta 10 Hyinää Täyttämism Kaaan nimi Korttein 405 asemaaaan muutos Hyäsymism Ehdotusm Hyäsyjä Vireietuosta im. m Hyäsymisyää Kunnan aaatunnus Generoitu aaatunnus Kaaa-aueen inta-aa [ha] 0,3913 Uusi asemaaaan inta-aa [ha] Maanaaisten tiojen inta-aa [ha] Asemaaaan muutosen inta-aa [ha] 0,3913 Ranta-asemaaaa Rantaiian ituus [m] Raennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomaraennusaiat [m] Omarantaiset Ei-omarantaiset Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanaaiset tiat Yhteensä Pinta-aa [ha] Pinta-aa [%] Kerrosaa [-m²] Pinta-aan muut. [ha +/-] Kerrosaan muut. [-m² +/-] Suojeut raennusetsuojetujen raennusten muutos Raennussuojeu [m] [-m²] [m +/-] [-m² +/-] Yhteensä TLASTOLOMAKE LTE 1

17 Aamerinnät Auearauset Pinta-aa Pinta-aa Kerrosaa Tehouus Pinta-aan Kerrosaan muut. [ha] [%] [-m²] [e] muut. [ha +/-] [-m² +/-] Yhteensä 0, , , A yhteensä 0, , , AK 0, , , P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

18 uisto Vihemiinan- Kouu t ar at ar ar a jt 1/2 a ar ar at a a ar ar ar ar r at P P P P P P s Pi Kouuatu Hämeenatu Vihemiinanatu Sähöatu Kouuatu Ras. 4.2m ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05: t t 0+at at100 a a e e e = % db m 80% 210 /t ah /2 1/2 1/ ah ah h /2 1/2 1/2 100 ah /2 m ah 80 ah /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 e = m m m ar ar VLHELMNANKATU PUSTO VLHELMNAN- VALTAKATU KOULUKATU SÄHKÖKATU ma-ajo HÄMEENKATU dba mto/r 25% ma-1 e- sr-8 (2/3) 440 V(2/3) 0+at120 e- e- V(3/4) ah120 +t dba TEHDAS VP A-1 Y A AL A A A A A A A A O OR K LK LKR LK LK L LK A LK AK ASEMAKAAVAN MUUTOS LTE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELN 405 TONTELLA 10 JA 11 05:09

19 ASEMAKAAVAN MUUTOS: 5. KAUPUNGNOSAN KORTTELSSA 405 TONTELLA 10 JA 11 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AK at t150 mto/r 25% V V(3/4) ASUNKERROSTALOJEN KORTTELALUE. 3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VVA. OSA-ALUEEN RAJA. KORTTELN NUMERO. OHJEELLSEN TONTN NUMERO. RAKENNUSOKEUS KERROSALANELÖMETRENÄ. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN AUTONSÄLYTYSPAKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN YHTEENLASKETUN KERROSALAN. LUKUSARJA, JOSSA ENSMMÄNEN LUKU LMOTTAA SALLTUN ASUNTOKERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN JA TONEN LUKU SALLTUN TALOUSRAKENNUKSEN KERROSALAN NELÖMETRMÄÄRÄN. LUKU OSOTTAA KUNKA MONTA PROSENTTA TONTN PÄÄASALLSEN KÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASESTA RAKENNETUSTA KERROSALASTA SAADAAN ENNTÄÄN KÄYTTÄÄ MYYMÄLÄ- JA TOMSTOTLOJA VARTEN. ROOMALANEN NUMERO OSOTTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TA SEN OSAN SUURMMAN SALLTUN KERROSLUVUN. SULKESSA OLEVA MURTOLUKU ROOMALASEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOTTAA, KUNKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURMMAN KERROKSEN ALASTA SAA RAKENNUKSEN YLMMÄSSÄ KERROKSESSA KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKS TLAKS. JÄTEASTAT JA TOMUTUSPAKAT ON YMPÄRÖTÄVÄ SUOJASTUTUKSLLA TA -ATAUKSLLA JA NE ON SJOTETTAVA ERLLEEN OLESKELU- JA LEKKPAKOSTA. ASUNHUONESTOJEN PARVEKKEET TULEE LASTTAA. ASEMAKAAVASSA OSOTETUN KERROSALAN LSÄKS SAA RAKENTAA PORRASHUONEDEN 15 M2 YLTTÄVÄN OSAN JOKASESSA KERROKSESSA. TONTLLA ON VARATTAVA LEKKN JA ASUKKADEN MUUHUN OLESKELUUN SOPVAA YHTENÄSTÄ ALUETTA VÄHNTÄÄN 15 % ASUNHUONESTOJEN YHTEENLASKETUSTA KERROSALASTA. ALUEELLE SAA SJOTTAA TÄLLE TOMNNALLE TARPEELLSA ATAUKSA, KATOKSA JA LATTETA. LEKKN JA OLESKELUUN SEKÄ PYSÄKÖNTN VARATULLE TONTN OSALLE SAA SJOTTAA YHTES- JA VARASTOTLOJA. TONTN KAKKN OSN ON OLTAVA KADULTA VÄHNTÄÄN KOLME METRÄ LEVEÄ KULKUAUKKO. KORTTELN OLEMASSAOLEVAA KASVLLSUUTTA ON SUOJELTAVA JA SÄLYTETTÄVÄ. RAKENTAMATTA JÄÄVÄT TONTN OSAT, JOTA E KÄYTETÄ KULKUTENÄ TA AUTOJEN PAKOTUKSEEN, ON STUTETTAVA. ALUE ON YHDYSKUNTEN VEDENHANKNNALLE TÄRKEÄÄ POHJAVESALUETTA. ALUEELLA TULEE KNNTTÄÄ ERTYSTÄ HUOMOTA POHJAVEDEN SUOJELEMSEEN. ALUEELLA ON KELLETTY SELLANEN KEMKAALEN JA JÄTTEDEN LATOSMANEN KÄSTTELY JA VARASTONT, JOKA SAATTAA VAKUTTAA HATALLSEST POHJAVEDEN LAATUUN. ÖLJYSÄLÖT ON SJOTETTAVA RAKENNUSTEN SSÄTLOHN TA SUOJA-ALTAASEEN, JONKA TLAVUUS VASTAA VÄHNTÄÄN VARASTOTAVAN ÖLJYN ENMMÄSMÄÄRÄÄ. RAKENTAMNEN, OJTUKSET JA MAANKAVU ON TEHTÄVÄ STEN, ETTE AHEUDU POHJAVEDEN LAATUMUUTOKSA TA PYSYVÄ MUUTOKSA POHJAVEDEN KORKEUTEEN. ENNEN KAAVA-ALUEELLA TEHTÄVEN KAVUTÖDEN ALOTTAMSTA TULEE SELVTTÄÄ POHJAVESOLOSUHTEET JA POHJAVEDEN TASO SEKÄ RYHTYÄ TARPEELLSN TOMENPTESN POHJAVEDEN SUOJELEMSEKS. KAAVAN KORTTELEDEN TONTTJAKO TULEE LAATA STOVANA ah RAKENNUKSEN JULKSVUPNNAN JA VESKATON LEKKAUSKOHDAN YLN KORKEUSASEMA. RAKENNUKSEN VESKATON YLMMÄN KOHDAN KORKEUSASEMA. KORKEUSASEMAN SAA YLTTÄÄ ENNTÄÄN 2 M VÄHÄSLTÄ OSN, KUTEN PORRASTORNEN OSALTA. RAKENNUSALA. AUTON SÄLYTYSPAKAN JA HUOLTORAKENNUKSEN RAKENNUSALA. AUTOPAKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVAST: - 1 AUTOPAKKA / ASUNTO - 1 AUTOPAKKA / 50 M2 LKEKERROSALAA - 1 AUTOPAKKA / 0 M2 TOMSTOKERROSALAA ma-ajo ma-1 ALUEEN OSA, JOHON SAA SJOTTAA MAANALASN TLOHN JOHTAVAN AJOLUSKAN. MAANALANEN TLA, JONNE SAA RAKENTAA AUTOPAKKOJA, RAKENNUKSEN PÄÄKÄYTTÖTARKOTUKSEN MUKASA HUOLTOTLOJA, TEKNSÄ TLOJA SEKÄ ASUKKADEN YHTESEEN KÄYTTÖÖN TARKOTETTUJA TLOJA YHTEEN KERROKSEEN KERROSALAN ESTÄMÄTTÄ. NUOL OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA KNN. 30 dba e- MERKNTÄ OSOTTAA RAKENNUSALAN SVUN, JONKA PUOLESTEN RAKENNUKSEN ULKOSENEN SEKÄ KKUNODEN JA MUDEN RAKENTEDEN ÄÄNENERSTÄVYYDEN LKENNEMELUA VASTAAN ON OLTAVA VÄHNTÄÄN 30 dba. LEKK- JA OLESKELUALUEEKS VARATTU ALUEEN OSA. ALUE ON SUOJATTAVA LKENNEMELULTA STEN, ETTÄ PÄVÄMELUTASO E YLTÄ 55 dba. STUTETTAVA ALUEEN OSA. sr-8 PYSÄKÖMSPAKKA.. KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA E SAA JÄRJESTÄÄ AJONEUVOLTTYMÄÄ. RAKENNUSTATEELLSEST, HSTORALLSEST JA KAUPUNKKUVALLSEST ARVOKAS RAKENNUS. RAKENNUSTA E SAA PURKAA. RAKENNUKSESSA TEHTÄVÄT KORJAUKSET ON TEHTÄVÄ SEN ALKUPERÄSTÄ ARKKTEHTUURA KUNNOTTAEN. ENNEN RAKENNUSLUPAA TA RAKENNUKSEN KORJAUSTA, MUUTTAMSTA TA MUUTA MRA 2 :SSÄ TARKOTETTUA TOMENPDETTÄ KOSKEVAN HAKEMUKSEN RATKASEMSTA ON VARATTAVA MAAKUNTAMUSEOLLE TLASUUS LAUSUNNON ANTAMSEEN. TÄYDENNYSRAKENTAMSEN ON ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELLUTTAVA SUOJELTAVAAN RAKENNUSKANTAAN. YLESET MÄÄRÄYKSET: UUDSRAKENTAMSEN TULEE ULKOARKKTEHTUURLTAAN SOVELTUA NYKYSEEN RAKENNUSKANTAAN. TONTN 10 UUDSRAKENNUKSEN HÄMEENKADUN PUOLENEN JULKSVU TULEE JÄSENNELLÄ SSÄÄNVEDON JA ULOKKEN OSN, JOTKA VÄRELTÄÄN JA MATERAALELTAAN POKKEAVAT TOSSTAAN KUTENKN STEN, ETTÄ RAKENNUS MUODOSTAA HYVÄÄ KAUPUNKKUVAA. TONTLLA 10 SAA HÄMEENKADUN PUOLESEN RAKENNUSALAN RAJAN YLTTÄÄ VÄHÄSELTÄ OSN RAKENNUKSEN ULOKKELLA, KUTEN ESM. PORRASHUONEET. MAANTASOSSA SJATSEVLLE ASUNNOLLE VODAAN RAKENTAA NÄKÖSUOJATUT YKSTYSPHAT. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET LTE 2

20 LAUSUNNOT JA MELPTEET LTE 3

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III.

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III. 1 SOPENKORP 104 7 105 6 105 105 9 16 KRESKATU 105 9 6 106 4 105 7 13 17 SOPENKORENKATU 105 8 7 107 5 50 6 ju/s 108 6 5 p-1 (4,5) 1900 107 9 667 4 r k588 sr-1 5dBA /3k 300+30 ju-1 107 3 pp 110 7 30dBA /3k

Lisätiedot

s-2 mp ppp MUKKULA te hv-1. sr-1. VP/s rmr Iu2/3 850 ju-2. sr t sa-2 I.

s-2 mp ppp MUKKULA te hv-1. sr-1. VP/s rmr Iu2/3 850 ju-2. sr t sa-2 I. 86 8 88 8 9 86 8 8 7 86 9 86 8 :7 8 8 8 8 :8 8 6 8 8 8 8 7 8 6 8 :8 8 8 87 7 +8 8 87 7 VP- :8 6 8 87 86 88 89 96 te 9 7 9 +8. 9 9 7 9 +8 8 V +8 a /m 8 V 8 8 7 8 88 - LPA- (RM-) +89 is- z + +9 + VP- W/RM

Lisätiedot

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA

KITTILÄ Levi MYYDÄÄN LOMARAKENNUS- KIINTEISTÖ 48. Kohde 202 261-409-33-94 283/2 YLEISKARTTA 8 7 0 :9 0 9 :97 6 9 609: 89 9:6 97 7 :60 rp :90 80 7 6 7 8 :9 0 rp0 6 68 69 6 7 :96 rp7rp8 6 8 9 YYDÄÄN LOAKENNUS- :6 KNTESTÖ 8 :98 :09 :9 6 :9 8 90 9: 9 :0 76 8 :9.7 Kohde 0 66 9 7 rp9 0.7 rp66 :9 9.8

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Kortteli 4401

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Kortteli 4401 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Kortteli 440 Hyvinkään kaupungin 45. kaupunginosan korttelin 440 tontteja ja 3 koskeva asemakaavan muutos 45:006 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS.04.06 Kortteli

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 202 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015

Kaupunkisuunnittelu 17.8.2015 VANTAAN KAUPUNKI MIEIPITEIDEN KOONTI Kaupunisuunnittelu..0 MR :N MUKAISEEN KUUEMISKIRJEESEEN..0 VASTAUKSENA SAADUT MIEIPITEET JA KANNANOTOT ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA NRO 009, MARTINAAKSO YHTEENSÄ KANNANOTTOJA

Lisätiedot

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH

SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos 1. L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\2015\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH SELOSTUS Loukinaisten vanhan koulun muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\Loukinaisten_vanhan_koulun_m.doc\TH LETO LOUKNANEN LOUKNASTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATJA: LEDON KUNNAN KAAVOTUS JATEKNSETPALVELUT:

Lisätiedot

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10.

9 ALIKERAVA 381 AK-58 AK-69 LPA-22 259 K-8 LPA-22 LPA 314 K-27 AK-43 LPA AK-43 T-1 2:146 SAMPOLANKATU SIBELIUKSENTIE. i-21. 40 db. 40 db +68.10. 8 0 8. Kp 0 8. 8. LPA- :6 0--6-M60.7 8..6 6 I II.8 KESKUSTA K-8 t 7 II 0 SAMPOLANKATU...0 SIBELIUKSENTIE.. 0 öintitalo SANTANIITYNKUJA Santaniitynuja 8 8.6 8. 8 AK-6 8 SANTANIITYNKUJA pp/t LPA 0 AK- 7

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET

APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPERUSTEET APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄ- ELÄKEVAKUUTUKSEN LASKUPEUSTEET Koooma 28.3.2006. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 16.1.2003. APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN TEL:N MUKAISEN LISÄELÄKEVAKUUTUKSEN LASKU-

Lisätiedot

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu 20ap/tt is-1 VP LPA-1 LPA-3 (W/RM) VP/s W/RM II ap/50ke

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu 20ap/tt is-1 VP LPA-1 LPA-3 (W/RM) VP/s W/RM II ap/50ke 84 4 83 83 6 83 84 9 84 9 :83 83 8 4 3 83 3 83 4 83 3 W- VP-3 es 83 6 744 +84 LPA- +84 83 0 (RM-) 00 96 3 6 83 4 0 4 83 8 05 8 5 83 RTANEMEN RANTAPUSTO 83 50 VP- 746 W/RM 000 a/50ke ajo/h VP- /l.5 MUKKULAN

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Porin kaupunkisuunnittelu 15.10.2013 Asemakaava tunnus 609 1616 VANHANKOIVISTON (4.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN KIINTEISTÖJEN :80, :8, :8, : 84 JA POHJOLANTIEN (OSA) JA UNTAMONPUISTON (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Porin aupunisuunnittelu.0.0 Asemaaava

Lisätiedot

Sijainti. Asuntomessualue. Siiri I Siiri II. Siiri III

Sijainti. Asuntomessualue. Siiri I Siiri II. Siiri III SR Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle on

Lisätiedot

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki

Asemakaavan selostus LIIKEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Haapajärven kaupunki Haaajärven auuni Asemaaavan selostus KEKESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus liittyy..0 äivättyyn Haaajärven Ronaalan auunginosan orttelia, orttelin tontteja ja seä näihin liittyviä atu- ja torialueita

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN PIENTALOTONTIN OSOIT- TEESSA ALPPIKUJA Myyä Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie, 0700 Kauniainen.

Lisätiedot

1 (5700) KESKI-LAHTI PAAVOLA MÖYSÄ (VI) AKS-1 VII LPA LPA AH-1 (3166/1,2) AKS-1 LPA. A-2644a (I) (VI) (VI) (II) (II) sr 8

1 (5700) KESKI-LAHTI PAAVOLA MÖYSÄ (VI) AKS-1 VII LPA LPA AH-1 (3166/1,2) AKS-1 LPA. A-2644a (I) (VI) (VI) (II) (II) sr 8 0 0 Renor 0 UOKSENKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 :0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () ()

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2

KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KAUNIAISTEN KAUPUNKI MYY OMATOIMISEEN RAKENTAMI- SEEN PIENTALOTONTIN OSOITTEESSA ALPPIKUJA Myyjä: Kauniaisten aupuni, Kauniaistentie 0, 0700 Kauniainen. Myytävä tontti:

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 205 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU 2 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 .

12 AO 704:1:60 704:1:71 PELTONIEMENRAITTI / e= % e=0.20 LUUKONTIE 704:1:70 704:1:76. e= :1:72 704:1:66. e= :1:67 . 4::7 4::60 4::66 4::67 4::68 4:: 4::69 4::7 4::76 :: 4:6:44 Luuko Peltoniemenraitti0 k 4 LUUKONTE AO AR e=00 e=00 YK PELTONEMENRATT / 009 AR e=00 0% 9 k 6 VP e=00 vk VP 7 74 7 7 7 7 69 0 4 89 48 8 8 76

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

Pientalon paloturvallisuus

Pientalon paloturvallisuus Ouun rafcennusuatuonnan (aatufeortit Pientaon paoturvaisuus uersio 10. f. 20M Paokortissa esitetään Ouun rakennusvavonnan ja aueen pientaotehtaiden seka Outu-Koiismaan peastusaitoksen yhteisen työryhmän

Lisätiedot

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9.

18 NOLJAKKA. VL-sy2 PL-1 18-9903-13 18-9903-14. Mujusenpiha 18:189 17:131 17:132 18:190 148:0 112:0 WALLENKATU. sv-8 NOLJAKANKAARI. ajo. s-9. : : :0 : :9 :0-9- -9- Mujuseniha 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 0 o 9 0 9 0 9 9 0 0 0 9 0 9 0 0 0 9 9 00 0 0 0 0 0 0 e=0. LAITILANPUISTO NOLJAKANKAARI WALLENKATU sv- sr- sr- sr- 0 00 900

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009.

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009. Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma 6.3.29. Viimeisin perustemuutos on ahistettu 26..29. Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista

3 KEHÄRAKENTEET. 3.1 Yleistä kehärakenteista Elementtimenetelmän peusteet. KEHÄRAKENTEET. leistä ehäaenteista Kehäaenteen osina oleat palit oiat ottaa astaan aiia annattimen asitusia, jota oat nomaali- ja leiausoima seä taiutus- ja ääntömomentti.

Lisätiedot

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015

Finpyyn 81. kaupunginosan korttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemakaavan muutos sekä I asemakaava 609 1655 VP 31/28.5.2015 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Finpyyn 8. aupunginosan orttelin 97 ja Palomäen puiston (osa) asemaaavan muutos seä I asemaaava 609 655 Porin aupunisuunnittelu 26.4.206 Asemaaavan tunnus 609 655 Asemaaavan diaari

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Lasitalo Hyvinkään kauungin 6. kauunginosan korttelin 577 tonttia 24 koskeva asemakaavan muutos 06:104 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 01.04.2014 LASITALO Asemakaavan

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS AUKAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS aukaan kunnanvaltuusto 26.1.2009 23 2 SISÄYSUETTEO 1. SOVETAMISAA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVETAMISAA... 3 1.2 RAKENNUSVAVONTAVIRANOMAINEN... 3 2. UPAJÄRJESTEMÄT 2.1 RAKENNUKSEN

Lisätiedot

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT

HYVINKÄÄ HANGONSILLAN ASUINALUEET KORTTELIVIITESUUNNITELMAT HYINKÄÄ HNGONSILLN SUINLUEET KORTTELTESUUNNITELMT ritehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy - 9.9.04 LUEEN YLEISSUUNNITELMT 0-0 s. Osayleisaava, Ideailailu, aavaruno KORTTELTESUUNNITELMT 0-04 s.4 ineiston taroitus,

Lisätiedot

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS

KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS SALON KAUPUNKI KASTUN TALON KORTTELI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS SELOSTUS 0.0.00 Asemakaavan muutos koskee Hermannin () kaupunginosan osaa korttelia (tontti), osaa korttelia (tontti) sekä katualuetta. Asemakaavan

Lisätiedot

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi

Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, Nurmijärvi Kiinteistö 2021/10, Pratikankuja 12, 01900 Nurmijärvi Tontti Tontti sijaitsee Kirkonkylän asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Alueelle on vireillä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI

Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala KAJAANI ASEMAKAAVAN MUUTOS Kajaanin kauunki Ymäristötekninen toimiaa KAJAANI PL 0 Kajaani KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA VIREILLETULO..0 KORTTELI SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA PETÄISENNISKA KORTTELI

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

VANHALINNAN KASVIHUONEALUEEN

VANHALINNAN KASVIHUONEALUEEN SELOSTUS Vanhalinnan kasvihuonealueen muos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Vanhalinnan_kasvih_m.docx\PS LETO LOUKNANEN VANHALNNAN KASVHUONEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATJA: LEDON KUNTA / KAAVOTUS JA TEKNSET

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET

MAATALOUSYRITTÄJÄN ELÄKELAIN MUKAISEN VAKUUTUKSEN PERUSTEET 5 TLOUYRTTÄJÄN ELÄKELN UKEN VKUUTUKEN PERUTEET PERUTEDEN OVELTNEN Näitä perusteita soelletaan..009 lähtien maatalousrittäjän eläelain 80/006 YEL muaisiin auutusiin. VKUUTUKU Vauutusmasu uodelta on maatalousrittäjän

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu VP (VP/s-1,VP/s-2, VP-1) LPA W/RM I 900 1ap/50ke. VP/s-1 W-1.

MUKKULA VP-3 W-1 VP LPA-2. RM krs+84 1ap/hhu VP (VP/s-1,VP/s-2, VP-1) LPA W/RM I 900 1ap/50ke. VP/s-1 W-1. 84 4 83 83 9 83 6 83 84 9 84 9 :83 4 83 3 84 8 7 83 VP-3 e 744 +84 LPA- (743/) 00 6 83 7 +84 96 3 W- 0 4 VESJÄRV 83 RTANEMEN RANTAPUSTO 8 0 50 8 4 VP- 746 W/RM 0 a/50ke VP- ajo/h(746) jk/l.5 MUKKULAN TAPAHTUMAPUSTO

Lisätiedot

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen

Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet. Tontti-info Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varsi Asemakaava ja rakennustapaohjeet Tontti-info 20.4.2017 Hyvinkään kaupunki, kaavoitus Anitta Ojanen Palojoen varren alue on osa laajempaa Metsäkaltevan yli 6000 asukkaan tulevaa asuntoaluetta

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015

RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS 09.06.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 7 A 0 7 0 T U R K U 0-44 96 RUSKO HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS tar 1.09. 09.06. RUSKO HIIDENVAINION ASEMA- KAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET

KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET ARKKITEHTITOIMISTO TARMO MUSTONEN OY 1(8) KAARINA, POHJANPELTO RAKENTAMISTAPAOHJEET 09.12.2010 1. Yleistä Nämä rakennustapaohjeet täydentävät 20.01.2010 ja 17.11.2010 päivättyä Kaarinan Pohjanpellon asemakaavaa.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

kanavajärjestelmät pellit ja mittauslaitteet DIRU Säätöpelti (iris-tyyppinen)

kanavajärjestelmät pellit ja mittauslaitteet DIRU Säätöpelti (iris-tyyppinen) anaajärjestemät peit ja mittausaitteet Säätöpeti (iris-tyyppinen) -no-0 Thigten the ocing screws after djustment anaajärjestemät peit ja mittausaitteet Säätöpeti (iris-tyyppinen) Mitat Ød Ø D Tuoteuaus

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO P KL VL VL-5 VK VV LT ET EV /sy-2 W 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0090000 Palvelurakennusten korttelialue. 0230000

Lisätiedot

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto LIITE 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 529 Naantali Täyttämispvm 05.11.2014 Kaavan nimi Keskustakorttelien asemakaavamuutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti.

Tontti esitetään asetettavaksi myyntiin liitteenä 2 olevan myyntiesitteen mukaisesti. Yhdysuntalautaunta.0.00 Yhdysuntalautaunta.0.00 Kaupunginhallitus.0.00 Kaupungin omistaman pientalotontin myynti Espoon Ymmerstassa //00 YLK Vuoden 00 talousvioon sisältyy aupungin omistaman pientalotontin

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Rovaniemen kaupunki Osviitta palvelupiste :36:28 1 (7) ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 14:36:28 1 (7) Kaavamääräykset Kuva Selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TERVAKALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Luonnos.0.0 YHTEISTYÖSOIMUS TERVALLION ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ Soijauoet Sastamaan kauunki, yt. 0- L 0 Sastamaa (kauunki) Rakennus Mi&Re Oy, yt. 09- Teirinkatu 0 Vaasa (rakennusiike) Soimuksen kohde Soimus

Lisätiedot

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Teilipolun_muutos 1 LIETO KIRKONSEUTU TEILIPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Teilipolun_muutos L:\KAAA\TEXT\KAAASEL\07\_0_Teilipolun_m.docx\PS TEILIPOLUN ASEMAKAAAN MUUTOS KAAAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAOITUS JA TEKNISET PELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09 Kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti)

UTRA. Lasitehtaantie. (vain myynti) UTRA Lasitehtaantie (vain myynti) 0-K/ 0-0 -0- - -0- : Lasikuja Lasitehtaantie 0 0 0 0 pp pp p p VL VL- VV 0 0 0 0 e=0. e=0. e=0. e=0. +.00 +.00 e=0. kt 0 0 0 0 0 0 Lasikuja Lasimest. Putelikuja Sahamyllynkatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AR AO VL VL-7 VV LV ET /s W 0040000 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0340000 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS

REIKIEN JA LOVIEN MITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS REIKIEN JA LOVIEN ITOITUS Leiauslujuuen ja poiittaisen etolujuuen ansiosta Kertotuotteisiin on mahollista tehä reiiä. Erityisesti ristiiiluraenteinen soeltuu ohteisiin, joissa

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

A-26/s-2 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET A-26/s-2 Asuinrakennusten korttelialue. varasto-, huolto-, kerho-, sauna- yms. tiloja asuinrakennuksen kaikkiin kerroksiin, ullakolle tai piha-alueelle niille osoitetuille

Lisätiedot

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45

13:18 15:5 2:19 2:26 6:23 6:25 13:16 6:52 5:30 5:35. luo 5:33 5:34 5:27 1:15 1:22 1:16 7:6 5:55 9:1 11:2 5:62 12:0 11:1 5:41 5:42 5:43 VAHALAHTI 5:45 kt tr 6:45 6:49 6:52 6:53 6:55 6:56 6:57 6:60 7:5 7:6 7:8 7:3 7:7 7:2 7:23 7:32 7:35 9: 0: 0:2 : :2 2:0 3:4 3:7 3:8 3:8 3:9 3:20 5:5 9:46 9:48 9:48 9:49 9:52 9:54 9:60 0: :92 :94 :95 :00 :0 2:9 2:23 2:26

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

12.011 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. 12.03 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. 12.05 Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Sivu 1/6 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 2.031 2.06 Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue yliopiston rakennuksia varten. Alueelle voidaan sijoittaa

Lisätiedot

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m

679:4:11. Iu1/2. e= :4:6 679:4:7. Salon kaupunki ja MML, m ar Santanummentie 0 8 33 77 6 50 0 9 83-79- -535- -30978-9 66 679:: 9 m Iu/ e=00-8653- -507-5 656-3707- 65 7 6 MUSTAKORVENTIE 6 5 8 7 3 679::6 3 679::7 5 8 Salon kaupunki ja MML, 06 -79-65 33 3 II 679::97

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014

LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 LIITE 1 LEHTONIEMI JA PEIKKOMETSÄN ALUE, VUOROPYSÄKÖINTIKYSELY TULOKSET V.2014 Liite 1: Vuoropysäköintikysey 2014 Lehtoniemen aueeta tueiden asukaspaautteiden pohjata on Kanavaharjunkadua sekä Järvihemenkadua

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos

Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos 1 (8) Asianumero 5070/10.02.03/2013 Aluenumero 411450 Kivenlahti I A, muutos 34. kaupunginosa Espoonlahti Kortteli 34040 Asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta.

Korttelin 20029 tonttien 6, 9 ja 12 pihakannen alaisiin pysäköintitiloihin saadaan järjestää. niiden viereisten tonttien 7, 10 ja 13 kautta. SEMKVMERKNNÄT J MÄÄRÄYKSET asemakaava hyväksytty 13.10.00 suinrakennusten korttelialue. suinkerrostalojen korttelialue. TONTN PNT-L 10 M² RKENNUSOKEUS 9700 M² KERROSLLSKELM KS. ERLLNEN LTE 1 Opetustoimintaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS SEMKVN SELOSTUS KORTTELN 40 TONTTEJ J 11 KOSKEV SEMKVN MUUTOS Hyinään auungin. auunginosan osaa ortteia 40 osea asemaaaan muutos 0:09 HYVNKÄÄN KUPUNK TEKNKK J YMPÄRSTÖ KVOTUS 23.1.2014 tar. 3.3. 201 ja

Lisätiedot