1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Johdanto. 1.1 Toimeksianto"

Transkriptio

1 Toimitilastrategia

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Toimeksianto Selvitykseen kuuluvat tilat Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Suunnitelman laatimistapa Nykytila Tilojen määrä Rakennusomaisuuden arvo Kiinteistönpito ja ylläpito Sisäinen vuokra Tilojen erittely Kunnan suoraan omistamat tilat Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Vuokralle otetut tilat Muut tilat Tilojen vertailu Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Rakennuksen kunto Toimenpide-ehdotukset Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Tilat pidetään omassa käytössä Myydään lisäselvitysten jälkeen...12 Kranstolpan rantahuvila Myydään Puretaan Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Myydään selvitysten jälkeen Myydään Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus puretaan Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Vuokrasopimus puretaan...16 Liite 1 Kiinteistöjen perustiedot Liite 2 Rakennusten uudis- ja nykyhinta Liite 3 Rakennusten sisäisen vuokran kustannuksia 2012 Liite 4 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Liite 5 Osakkeet Liite 6 Ulosvuokratut tilat Liite 7 Vuokralle otetut tilat Liite 8 Hallintokuntien arviot kiinteistöistä Liite 9 Rakennusten kuntoluokitus 2

3 1 Johdanto 1.1 Toimeksianto Pirkkalan vuoden 2013 talousarvion tavoitteeksi asetettiin kunnan toimitilastrategian laatiminen. Pormestari asetti työryhmän toimitilaohjelman valmistelemiseksi. Toimitilaohjelmalla tarkoitetaan suunnitelmaa ja linjauksia siitä, miten kunnan toimitilojen omistus ja ylläpito on taloudellisinta ja tarkoituksenmukaisinta järjestää Toimitilastrategian keskeiseksi ja päälinjauksiksi määriteltiin seuraavat osiot - tilat nyt ja niiden käyttö nyt ja tarve tulevaisuudessa - tilojen tehokas käyttö - rakennuskannan kunnon turvaaminen ja omaisuudesta huolehtiminen Ohjelmassa tehdyt linjaukset ovat perusta vuosittaiselle talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Ohjelmassa laaditaan strategiset linjaukset tulevaisuuden toimenpiteille. Toimitilaohjelman valmistelulle varattiin aikaa vuoden 2013 loppuun, johon saatiin jatkoaikaa. Ohjelma laaditaan kunnan omana työnä ja sen edellytettiin olevan lyhyt ja rakenteeltaan tiivis. Työryhmään nimettiin tekninen johtaja Jouni Korhonen puheenjohtajana, vs. perusturvajohtaja Paula Paavilainen, kansliapäällikkö Oskari Auvinen, sivistysjohtaja Markku Valkamo, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen, hallintojohtaja Olli Niemi, talousjohtaja Petri Lätti ja rakennuspäällikkö Markku Viinamäki sihteeri. - omistajapolitiikka; ehdotuksen laatiminen siitä, mitä kiinteistöjä kunta ei myy, mitä se voi myydä ja mitä kiinteistöjä se pyrkii myymään - tilapalvelun organisointi ja palvelujen tuottaminen 3

4 1.2 Selvitykseen kuuluvat tilat Selvityksen kohteena ovat kaikki kunnan hallinnassa olevat tilat. Kunnan hallintaan on tullut tiloja ja kiinteistöjä usealla eri tavalla. Pääosan tiloista muodostaa rakennukset, jotka on rakennettu niiden nykyiseen käyttöön (laitokset, päiväkodit ja koulut ). Osa tiloista on hankittu osakkeina tai vuokratiloina kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöistä. Näiden osalta useimpien käyttötarkoitus on muuttunut vuosien varrella. Osa kiinteistöistä on tullut kunnalle tehtyjen maakauppojen yhteydessä eikä niille ole yleensä kunnan toiminnassa tarvetta.. Luettelo kunnan hallinnassa olevista tiloista, niiden käyttäjähallintokunta, hallintaperuste, laajuustiedot ja osoitetiedot ovat liitteenä nro Yhteydet kunnan strategiseen suunnitteluun Pirkkalassa on laadittu kuntastrategia vuosille Kuntastrategiassa on laadittu linjauksia, jotka voidaan ottaa huomioon myös kiinteistöjen hallinnan näkökulmasta. Tässä eräitä strategisesti tärkeitä linjauksia, joita tulee noudattaa kunnan kiinteistöjä ja rakennuksia arvioitaessa: VISIO : Pirkkala on elinvoimainen ja voimakkaasti verkottunut kunta, joka kehittää aktiivisesti asukkaiden ja elinympäristön hyvinvointia. Pirkkala on edelläkävijä ja rohkea kunnallisten toimintatapojen uudistaja.. Tavoitteita : Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokykyyn. Tuottavuuden kasvattaminen. Luovien, vaihtoehtoisten investointimallien hyödyntäminen. Pirkkalan väkiluvun ennustetaan tilastokeskuksen mukaan saavuttavan asukkaan rajan vuonna Tämä toteutunee jo aikaisemminkin. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän kireänä ja suurena uhkana on kunnan velkaantumisen jatkuminen. Velkaantumisen suurimpana syynä on kunnan kasvusta johtuneet investoinnit. Maapoliittisen ohjelman mukaan Pirkkalan kunnan kasvua ohjataan yhdyskuntarakennetta eheyttäen kuntakeskuksessa ja nauhataajama-alueella. 4

5 Jäljempänä on koottu eri osastojen toiminnan kehitysnäkymiä tilatarpeiden kannalta: Hallinto-osasto Pirkkalan kunnan hallinto toimii tällä hetkellä 3-4 eri työpisteessä. Tavoitteena tulee olla toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön. Asiakaspalvelun näkökulmasta yhteispalvelun keskeinen sijainti ja saavutettavuus ovat tärkeää. Yhteispalvelusta tulee voida ohjata asiakkaat ao. viranomaisten luokse samassa kiinteistössä. Keskitettyjä palveluita tulee olla yleishallinto, taloushallinto, työllisyyspalvelut, KELA:n toimistot ja perusturvan palvelut. Myös maankäytön, rakennusvalvonnan ja teknisen osaston palvelut tulee olla saavutettavissa samasta kiinteistössä. Myös sivistystoimen siirtyminen samaan kiinteistöön parantaa asiakaspalvelua kuntalaisiin nähden. Em. edellyttää riittävien tilojen varaamista uuden kunnanviraston suunnittelussa ja rakentamisessa. Perusturva Vanhusten palveluissa palvelurakenne painottuu jatkossa kotihoitoon ja palveluasumiseen laitosasumisen sijaan. Y- säätiön rakennuttaman Pirkkalan Senioritalon valmistumisen myötä pyritään keskittämään kotihoidon nykyiset aluepisteet senioritaloon, jolloin nykyiset kotihoidon aluepisteistä voidaan luopua. Terveyspalveluissa väestön kasvu ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu lisää toimitilojen tarvetta. Tällä hetkellä Tampereella sijaitsevien mielenterveyspalveluiden sijoittuminen Pirkkalan kunnan alueelle on ollut pitkän aikavälin tavoite. Sosiaalipalveluissa tavoitteena on sijoittaa nykyisin hajallaan olevat palvelupisteet (sosiaalitoimiston viipale, perheneuvolan toimitilat ja perhetyön toimitilat) samoihin tiloihin. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan järjestämisen edellyttämiin tilatarpeisiin pyritään etsimään ratkaisua yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. Perusturvaosaston toimialalla tilatarpeisiin ja - ratkaisuihin vaikuttanee meneillään oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. Sivistystoimi Opetuksen tilat Esi- ja perusopetuksen tilojen osalta väkiluvun ja etenkin lapsien määrän voimakas kasvu ovat johtaneet investointitarpeisiin. Investointitarvetta tulee myös lähivuosina erityisesti koulukeskuksen ja Pereen alueelle. Pereen alueen kaava mahdollistaa päiväkotikoulukokonaisuuden rakentamisen niin, että kouluosassa opiskelee esi-2. luokan oppilaita. Nuolialan, Toivion ja Kurikankulman koulut sekä Hyrsingin koulutalo ovat hyvässä kunnossa. Kirkonkylän koulun laajamittaiseen peruskorjaukseen tai uuden koulupäiväkotikokonaisuuden rakentamiseen on varauduttava viimeistään 2020-luvulla. Siihen saakka on tehtävä riittäviä korjauksia oppilaiden ja opetushenkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Pirkkalan yhteislukiolle investoidaan nykyaikaisen toimintakulttuurin mukainen oppimisympäristö muutaman lähivuoden aikana. Tämä ympäristö rakennetaan uudenaikaisella ajattelulla ns. hybridi-mallilla eli perinteisen yläkoulu-lukio akselin sijaan lukion yhteistyösuunta löytyy työelämäyhteyksien kautta kunnan uuden keskustan suuntaan mm. yhteisillä monitoimitila-, neuvottelutila- ja lounaskahvilaratkaisuilla. Toisen asteen ammatillisen opetuksen hoitaa seudullinen ammattiopisto Tredu, joka mahdollisesti tulee investoimaan lentokentän alueelle oman toimitilansa lähivuosien aikana. Päiväkotitilat Päivähoidon tarve kasvaa tasaisesti lähivuosien aikana. Hyväksyttyjen kaavojen mukaan Pirkkalaan rakentuu runsaasti rivitalo- / paritaloasuntoja. Ne houkuttelevat lapsiperheitä Pirkkalaan. Toinen vaikuttava asia päivähoidon 5

6 tarpeen kasvuun on syntyvyyden pysyminen korkeana. Nykyiset Pirkkalan kunnan päiväkodit eivät riitä vastaamaan päivähoitotarpeen kasvuun. Pirkkalan omien päiväkotien lisäksi Pirkkalaan on tulossa yksityisiä palvelusetelipäiväkoteja. Kyöstin alueelle valmistuva viisiryhmäinen yksityinen palvelusetelipäiväkoti helpottaa päivähoitotilannetta toimintavuodesta alkaen. Seuraava tavoite on, että Pereen rantatien varteen valmistuu yksityinen kuusiryhmäinen palvelusetelipäiväkoti viimeistään vuodenvaihteessa Kyöstin alueella olevat Pirkkalan kunnan omat päiväkodit vaativat kuntokartoituksen mukaan mittavat kunnostustoimet. Vaihtoehtoina ovat rakennuksista luopuminen tai peruskorjausten toteuttaminen. Yksiköistä luopuminen edellyttää vähintään kuusiryhmäisen päiväkodin rakentamista Kyöstin alueelle. Toinen vaihtoehto on Kyöstin päiväkotien perusteellisten korjaustoimien toteuttaminen, joka vaatii mahdollisesti väistötilojen hankkimista. Kyöstin alueen päivähoitotarve tulee lisääntymään Soljan alueen rakentumisen myötä. säilyttää ja kunnostustoimien toteuttamisen lisäksi kannattaa selvittää onko päiväkotia mahdollista laajentaa 2-3 lapsiryhmällä. Tätä varten tulee laskea kustannukset, arvioida kokopäivähoitotarve, toiminnalliset seikat ja rakentamisajan vaikutukset toimintaan. Päivähoito luopuu pienistä yhden ryhmän etäyksiköistä heti, kun se on mahdollista. Tavoite on muuttaa Kreetankujan ryhmä avoimen varhaiskasvatuksen ja kerhotoiminnan toiminnan yksiköksi vuonna Loukonlahden päiväkotiryhmästä on tavoite luopua vuonna Tekninen toimi Teknisen toimen tavoitteena on hallinnon keskittäminen samaan toimitilaan. Maankäytön ja kaavoituksen sijoittumisella teknisen toimen yhteyteen saavutetaan paljon synergiaetuja kunnallisteknisen suunnittelun kannalta. Työ- ja varastokeskustoiminnan keskittämistä nykyiseen tukikohtaan (Turkkirata 12) tulee jatkaa mm. Loukonlahden varastotilojen poistumisen vuoksi. Kunnallistekniikan ja puisto- ja liikuntaosaston työnjohdon tiloja tulee rakentaa alueelle lisää. Puuhkalakin päiväkodissa on myös korjaustarpeita. Päiväkoti on välttämätöntä 1.4 Suunnitelman laatimistapa Työryhmä on pitänyt 6 kokousta ja tutustunut kunnan kiinteistöihin paikan päällä. Toiminnan arvioinnit on tehty hallintokunnissa. Kiinteistöjen kuntoa on arvioitu tilapalvelussa laadittujen laskelmien ja kuntoarvioiden pohjalta. 2 Nykytila 2.1 Tilojen määrä Kunnan hallinnassa olevat tilat ja kiinteistöt jakaantuvat hallintokunnittain liitteen nro 1 mukaisesti. Rakennuksia ja huoneistoja on yhteensä 91, joiden huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. 6

7 2.2 Rakennusomaisuuden arvo Kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen nykyarvo Haahtelan rakennusosien kulumiseen perustuvien laskelmien mukaan on , joka on 76,0 % niiden uudishankintahinnasta Tämän perusteella voidaan todeta, että oma kiinteistökanta on yleisesti uudehkoa tai peruskorjattua. Yksittäisten kiinteistöjen osalta kuitenkin korjausvelka on muodostunut suureksi. Korjausvelka kaikkien kiinteistöjen osalta on Huomioitava on myös kiinteistöjen korjausvastuu, joka kunnan omien kiinteistöjen osalta tulisi olla /v. Tämän lisäksi kunnan osakkeiden kunnossapitoon tulee varautua. Kunnan suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuvan poistosuunnitelman mukainen jäännösarvo kiinteistöille on Poistoaika kiinteistöille on ollut pääosin 30 v ja nykyisin 20 v. Kunnan omistamien rakennusten uudis- ja nykyhintalaskelma on esitetty liitteessä nro 2. Taulukkoon on kirjattu myös rakennuksien korjausvelka, joka on määritelty seuraavasti: 70 % uudisrakennushinta nykyhinta. Korjausvelan pienentämiskeinoja ovat kiinteistöjen peruskorjaus, myyminen tai purkaminen. Lisäksi on huomioitava, että rakennuksella voi olla jäljellä käyttöarvoa vaikka rakennuksen nykyhinta on pieni ja korjausvelka suuri. Kunnalla on lisäksi osakeomistuksia eri kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöissä 16 kappaletta, joista kunnalla on 4 huoneistoa As Oy Hopeakellossa, jotka toimivat välivuokrausasuntoina. Näiden hallinta on perusturvalla. Osakkeiden hankinta-arvo on , josta KOY Pirkkalakeskuksen osuus on Lisäksi kunta on osakkaan yhtiöissä, joilla on kiinteistöomaisuutta muun muassa Pirkkalan jäähalli Oy ja Niemenmaan Lämpö Oy. Yhtiövastikkeita kunta maksoi näistä vuonna Pirkkalan kunnalla on lisäksi osuus Tredun kiinteistöomistuksesta n. 4,7 milj.. Kunta on vuokrannut tiloja hallintokuntien käyttöön. Näistä maksettavat vuokrat ja korvaukset olivat yhteensä vuonna 2013, sisältäen Kiinteistö Oy Nuolialan Päiväkoti Oy:n ( / 2013 ja Kurikan Helmen päiväkodin ( /2013 ) leasingvuokrat. 2.3 Kiinteistönpito ja ylläpito Kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta vastaa kunnan tilapalvelu. Tilapalvelu vastaa myös kunnan omistamien osakehuoneistojen ja vuokrattujen tilojen kunnossapidosta yhtiöiden vastuunjakotaulukoiden määrittämässä laajuudessa. Myös Leasingrahoituksella hankittujen kiinteistöjen (Nuolialan päiväkoti ja Kurikan Helmen päiväkoti) ylläpidosta vastaa kokonaisuudessaan tilapalvelu. Kiinteistöjen leasingmaksut kierrätetään tilapalvelun kautta käyttäjien sisäisiin vuokriin. Kunnalla on myös välivuokrausasuntoja, osakkeita ja vuokra-asuntoja, joiden kustannuksista vastaa perusturva tai sivistystoimi suoraan. Y-säätiön Pirkkalan Senioritalon kunnalle vuokrattujen tilojen vuokrat, kiinteistönhoidon, siivouksen ja ruokahuollon kustannukset kierrätetään tilapalvelun sekä ruoka- ja puhtauspalveluiden kautta alkaen. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia vuodelta 2012 on vertailtu taulukossa nro 3. 7

8 2.4 Sisäinen vuokra Tilapalvelu perii hallintokunnilta sisäistä vuokraa tilojen käytöstä. Sisäinen vuokra sisältää ylläpitovuokran ja pääomavuokran, mikä määräytyy kiinteistöjen poistojen perusteella. Ylläpitovuokra sisältää seuraavat kustannuslajit; vakuutukset, käyttö ja huolto, lämmitys, sähkö, vesi ja jätevesi, erityislaitehuolto, jätehuolto, ulkoalueiden huolto, maksetut vuokrat ja vastikkeet, LVIASlaitteiden huolto sekä korjaukset ja kunnossapito. Tilapalvelun hallinnon ja työnjohdon menot sekä kaikkiin kiinteistöihin kohdentuvat jakamattomat menot kohdennetaan kiinteistöille huoneistoalojen suhteessa. Ruoka- ja puhtauspalvelu laskuttaa siivous- ja ruokapalvelukustannukset suoraan hallintokunnilta. Ulosvuokrattujen tilojen osalta ne on sisällytetty vuokriin, mikäli siivous kuuluu sopimuksiin. Tilapalvelu toimii nettobudjetti-periaatteella kiinteistönpidon osalta. Rakennuttaminen kuuluu tilapalveluun omana vastuuyksikkönään. 3 Tilojen erittely 3.1 Kunnan suoraan omistamat tilat Kunnan suoraan omistamia kiinteistöjä on 44 kpl, joissa 61 lämmitettyä rakennusta. Niiden yhteinen huoneistoala on hsto-m 2 ja tilavuus m 3. Näistä kunnan omassa käytössä on 42 rakennusta. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä nro 4 Kunnan suoraan omistamia osakkeita on 12 kpl. Niiden huoneistoala on yhteensä m 2. Näistä kunnan käytössä on 8 kpl. Lisäksi on välivuokraushuoneistoja 4 kpl Hopeakellossa. Osakkeet on esitetty liitteessä nro Ulosvuokratut kunnan omistamat tilat Kunnan omistamia, mutta ulosvuokrattuja tiloja on 10 kpl ja niiden lisäksi eri kiinteistöistä on vuokrattu yksittäisiä tiloja 10 kpl. Tilat ja rakennukset sekä vuokralaiset on esitetty taulukossa nro Vuokralle otetut tilat Kunnan vuokraamia tiloja kunnan omaan käyttöön on 11 kpl ja niiden huoneistoala on hsto-m 2. Tilat ja rakennukset on esitetty liitteessä no 7 Pirtevan toimitiloja on vuokralla lisäksi Hämeenkyrössä, Ylöjärvellä ja Vesilahdella. 3.4 Muut tilat Lisäksi kunnalla on kiinteistöjä, joiden käyttöä ei ole määritelty. 8

9 4 Tilojen vertailu 4.1 Tilojen vertailu käyttäjien näkökulmasta Tiloja on arvioitu taulukkomuodossa hallintokuntien näkökulmasta seuraavasti - tilojen nykyinen käyttö - soveltuvuus nykyiseen käyttöön - käyttötehokkuus Arviointi taulukossa nro Rakennuksen kunto Rakennusten teknistä kuntoa ja kustannuksia on arvioitu tilapalvelun toimesta todettujen korjaustarpeiden ja kuntoarvioiden perusteella rakennustekniikan, LVIA- tekniikan ja sähkötekniikan osalta seuraavasti Kuntoluokka (= kiireellisyysluokka) 5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6-10 vuoden kuluessa 3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6 10 vuoden kuluessa 2 = välttävä, peruskorjaus 1-5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6-10 vuoden kuluessa 1 = huono, uusinta 1-5 vuoden kuluessa Arviointi taulukossa nro 9 9

10 5 Toimenpide-ehdotukset 5.1 Omassa omistuksessa olevat rakennukset Selvitetään kiinteistöjen kehityskeinot Kiinteistö Kunnanvirasto Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Korjausvelka noin , välitön peruskorjaustarve Rakennuksessa sisäilmaongelmia Kiinteistö myydään perustettavalle KOY:lle Selvitetään toiminnan jatkaminen vuokralla tai osakeomistuksena Terveyskeskus, Tilaohjelman päivittäminen mahdollinen laajennusosa Kaavoitusvalitus käsittelyssä Mahdollisen laajennusosan rakentamisessa huomioidaan eri rahoitusmallit, esim. ulkopuolinen rakennuttaja, kunta vuokralaisena Nuolialan vuokratalo Rakennus huonokuntoinen. Peruskorjaustarve. Nuolialan koulukorttelin suunnittelussa tarpeellisuus selvitettävä Rakennuksella suojelumerkintä Tilat pidetään omassa käytössä Kiinteistö Terveyskeskus, nykyinen rakennus Pidetään nykyisessä käytössä Työpajakeskus Saneeraus Tilat työllisyysyksikön toimintatiloina Pereen päiväkoti Pidetään omassa käytössä Seurakunnan vuokraama osasto omaan käyttöön 2017 Killon päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kaavoituksen edetessä laajennus / lisärakennusmahdollisuus alueella Puuhkalakin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Laajennusmahdollisuus (2 osastoa) Pakkalanlyhdyn päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikanpirtin päiväkoti Pidetään omassa käytössä Kurikansiiven päiväkoti Pidetään omassa käytössä Palvelukeskus - Vanhainkoti Pidetään omassa käytössä Pirkankoivu Ei peruskorjaustarvetta Vuosikorjauksia tehostettava Hyrsingin koulu ja Pidetään omassa käytössä 2 piharakennusta Koulun käytöstä päätetään Kirkonkylän koulun laajennuksen yhteydessä Kirkonkylän kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennustarpeet ovat sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Nykyiset tilat ovat epäkäytännöllisiä Kuntoarvion mukaiset saneeraustarpeet noin 1,5 milj. Kirkonkylän puukoulu Pidetään omassa käytössä Käyttötarkoitus päätetään kivikoulun laajennuksen yhteydessä Suojeltu rakennus Laajoja peruskorjauksia tehty Naistenmatkan koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja peruskorjaus tehty Sisäilmaongelmien vuoksi korjaustarpeita noin 0,6 milj. 10

11 Nuolialan kivikoulu Pidetään omassa käytössä Laajennus valmistuu XI/2014 Kellarikerroksen tilamuutokset 1,5 milj Korjaustarpeita vanhassa osassa kuntoarvion mukaan Peruskorjaustarpeet huomattavasti suuremmat Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä II-kerroksinen puukoulu Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Nuolialan Pidetään omassa käytössä I-kerroksinen puukoulu Kuntoarvion mukaisia peruskorjaustarpeita noin (Vivi Lönn) Ilmastointikorjauksia 2013 Suojeltu rakennus Toivion koulu Pidetään omassa käytössä Laajennus ja saneeraus valmistunut 2012 Toivion päiväkoti Pidetään omassa käytössä Peruskorjausta jatkettava putkistoremontilla Kurikankulman koulu-päiväkoti Pidetään omassa käytössä Lukio - Yläaste Pidetään omassa käytössä Sisäilmaongelmista johtuvia korjaustöitä noin Laajennustarpeita oppilasennusteiden mukaan 2016 Lukiotyöryhmä tehnyt esityksen uuden lukion rakentamiseksi Paja - yläaste Pidetään omassa käytössä Kosteusvauriokorjauksia Vaihtoehtoisia ratkaisuja selvitetään kevään 2014 aikana Monitoimitilat Uudet tilat liikuntatalon yhteydessä Nuolialan kirjasto Pidetään omassa käytössä. Käyttö tällä hetkellä sivukirjastona Tuleva käyttö vain koulukirjastona Pereen alueen kirjastotarpeita selvitettävä yhdessä Tampereen kanssa Korjausvelkaa noin Tuoremehuasema Pidetään omassa käytössä Vuokrattu 4H-yhdistykselle Liikuntatalo Pidetään omassa käytössä Reipin sauna + piharakennus ja Peruskorjaustarpeita noin tai uuden rakentaminen uimakoppi ) Talviuintipaikka ja alueen "tukikohta" kesäisin Killon huoltorakennus, Pidetään omassa käytössä 2 rakennusta Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Suupan huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Peruskorjaustarpeita ja tilajärjestelyitä sosiaalitilojen osalta Loukonlahden huoltorakennus Pidetään omassa käytössä Tiloilla käyttöarvoa Korjausvelkaa Museorakennukset Maisemallisia arvoja (Päärak. +8 muuta ) Päärakennus kunnostettu ja piharakennukset katettu Päärakennus pihapiireineen vuokrattu vapaa-aikayrittäjälle Varastohalli ja valvomo Kunnallistekniikan työnjohdon tiloja, joissa laajennustarpeita sekä lämmintä varastotilaa Korjausvelkaa Työ- ja varastokeskus Teknisen osaston tuntipalkkaisen henkilöstön sosiaalitilaa ja kunnallistekniikan toimistotilaa Korjausvelkaa noin Puuverstas, laajennus (viipale) Tilapalvelun ja kunnallistekniikan työ- ja varastotilaa Puuverstas Tilapalvelun työtilaa 11

12 Pressuhalli Kunnallistekniikan hiekoitussoravarasto Äärimaa Käyttötarkoitus ratkaistava Pereensaaren kehittämisen yhteydessä Vuokrattu asuinkäyttöön Rantaniityn juhlatalo Pidetään alue omassa käytössä Alue kunnan keskeistä virkistysaluetta Kunnan juhlatilana ja alakerta vuokrattuna ravintolayrittäjälle Kranstolpan sauna Käyttö vähäistä Alueelle mahdollista kaavoittaa loma-asutusta Allan Salon kiinteistö Kiinteistö toimii taiteilijoiden työtilana kesäisin. Kiinteistöllä oma johtokunta Myydään lisäselvitysten jälkeen Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Tekniset toimistot Kiinteistökehityshanke kaavoitettavalla alueella Tilat käytettävissä kunnes korvaavat tilat valmistuvat Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä päiväkotina kunnes korvaavia tiloja. Tommilan päiväkoti Kiinteistökehityskohde Toiminta päiväkotina päättyy Tuleva käyttö/purku päätetään kaavoituksen yhteydessä Vuokrausmahdollisuus alkaen Kyöstin kerhotalo Kiinteistökehityskohde, käyttötarkoitus päätetään korttelin kaavoituksen yhteydessä Käytettävissä kerhotiloina kunnes korvaavia tiloja Riekon talo + sauna Kunnalle ei käyttöä Päärakennus ja sauna erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2), mikä vuokrataan tai myydään Maa-alueet käsitellään erikseen. Sankila Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin (useita rakennuksia, päärak. laaj ) Paloasema Toistaiseksi vuokrattu Maavoimien Materiaalilaitokselle Myyntimahdollisuudet lentoaseman tukipalvelujen käyttäjille selvitettävä Suupankuja 2 Kiinteistökehityshanke, päätökset sidoksissa laajempiin kaavoitusratkaisuihin Toimii väistötiloina kunnes korvaavat tilat saatu. Kranstolpan rantahuvila Myydään tarjousten perusteella rantakaavan laadinnan jälkeen. Ollut vuokrattuna pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Rakennus huonokuntoinen mutta rantatontti Myydään Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Kranstolpan talo + keittokatos Kiinteistökehityshanke Päärakennus erotetaan omaksi tontiksi (5000 m2) ja myydään. Alueen kentät säilytetään omassa käytössä. Anian koulu + piharakennus Rakennuksella ei kunnan käyttöä Tilapäisiä vuokralaisia Tila myydään. 12

13 5.1.5 Puretaan Kiinteistö Nykyarvo Tasearvo Haikan huoltorakennus Rakennus puretaan kun korvaavat tilat on hankittu Korjausvelkaa Kylmää varasto ja pukusuojatilaa. Kirkonkylän kirjasto Rakennus heikkokuntoinen Rakennus purettavissa kirkonkylän koulun laajennuksen tieltä Killon opetustila Rakennus huonokuntoinen Iso tontti Kiinteistökehityshanke Tilat Pirkan Opiston taideopetustiloina 2016 loppuun Harjulan asuinrakennus ja navettarakennus Vuokrattu yksityiselle Kiinteistökehityshanke kaavoituksen yhteydessä Talvitie 1 Purettava kaavoituksen edetessä 5.2 Omassa omistuksessa olevat osakkeet Osakeomistus pidetään ja oma käyttö Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Uudet tilat keskeisellä paikalla Tilojen käyttö arvioitava kunnanviraston tilojen rakentamisen yhteydessä. Tilat pyritään myymään tai vuokraamaan mikäli Pirtevan toiminta keskitetään muualle. Suupansadon kerhotila Tuleva käyttö varhaiskasvatuksen iltapäiväkerhojen toimintatilana Pääkirjasto Uudet tilat Osakeomistus pidetään ja vuokrausta jatketaan Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Viisari Vuokrattu Työterveyshuolto Viisarille (Työterv. liikelaitos) Suupantori 11 Kunnalla ei tiloille käyttöä (Kampaamo) Omistus KOY Suupantorin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta tarpeellinen Kiint. Oy Pirkkalan portti Selvitetään vuokran maksaja Kotitalouden neuvonta-asema Omistus KOY Pirkkalan Portin kiinteistökehityshankkeen ohjauksen kannalta Suupankuja 8 C 54 (Elokolo) Tilat kunnostettu. Elokolon toiminta palaa tiloihin toukokuun aikana. Tilojen vuokrakustannusten jako selvitettävä Myydään selvitysten jälkeen Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo Sosiaalitoimen erillistilat Myydään mikäli korvaavat tilat virastolle. Toivion ryhmäperhepäiväkoti Myydään mikäli korvaavat tilat tai toimintamuutoksia. Hopeakellon palvelupiste Myydään kun korvaavat tilat Senioritaloon. Suupanpuiston kerhotila Kerhotoiminta siirtyy Suupansadon kerhotilaan kunnostuksen jälkeen. Tilojen jälleenvuokraus selvitetään. 13

14 5.2.4 Myydään Kiinteistö Osakkeiden hankinta-arvo As Oy Korkearinne Osakeomistus välivuokrausasuntona. myydään vuokrasopimuksen päättyessä. As Oy Hopeakello Osakeomistus 4 huoneistoa, välivuokrattua palveluasumista Huoneistot myydään, kun nykyiset vuokrasopimukset päättyvät 5.3 Vuokralle otetut tilat Vuokrasopimusta jatketaan Kiinteistö Mielenterveystoimisto Helaakallio Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat Pirkkalaan Kurikan Helmen päiväkoti Vuokrasopimus 10 vuotta, lunastus noin Vuokraustarve päättyy määräajan kuluttua Kiinteistö Koulutie 1 Vuokrasopimusta jatketaan kunnes saadaan korvaavat tilat keskustakortteliin. Perheneuvola Vuokrasopimus päättyy. Korvaavat tilat keskustakortteliin Kreetankujan päiväkoti Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus alkaen Alennettu vuokra noin 9 v. (50%) Iltapäiväkerhotoimintaan Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Nuolialan päiväkoti Vuokrasopimus vuoteen 2025 Lunastus noin 2 milj. Loukonlahden päiväkoti Vuokrasopimus purettavissa, kun korvaavat tilat Loukonlahti- Pere alueelta Sosiaalitoimen viipale Vuokrasopimusta jatketaan kunnes korvaavat tilat rakennettu keskustakortteliin. Osa sijoittuu terveyskeskukseen. Yläasteen väistötila Vuokrasopimusta jatketaan kunnes koulukeskuksen kosteusvauriokorjaukset tehty ja tilojen lisätarve selvitetty Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö Loukonlahden vanhusten aluepiste Vuokrasopimus irtisanotaan alkaen Toiminta keskitetään Y-säätiön Pirkkalan Senioritaloon. 14

15 5.4 Ulosvuokratut tilat Vuokrausta jatketaan Kiinteistö Terveyskeskus Laboratoriokeskuksen laboratoriotilat Kurikankulman koulu-päiväkoti Pirkkalan seurakunta Päivähoito-osasto Nuolialan kirjasto Pirkkala Seura ry Varasto- ja arkistotilaa Tuoremehuasema 4H yhdistys Museorakennukset Feeler Productions Oy, päärakennus piharakennuksineen Varastohalli ja valvomo Tampereen Vesi, työtila Viisari Työter. liikeel.) Työterveyshuolto Viisarin vastaanottotilat Rantaniityn juhlatalo Ruokapalvelu Safka, alakerran tilat ja keittiö. Tarvittaessa tilojen käyttö kilpailutetaan tai tehdään pidempiaikainen vuokrasopimus. Paloasema Maavoimien materiaalikeskus, vuokratuottoa Vuokrasopimusta pyritään muuttamaan Kiinteistö Pereen päiväkoti Pirkkalan seurakunta, Päivähoito-osasto Toivion koulu Pirkkalan seurakunta, 1 opetustila. Tilat koulun omaan käyttöön. Äärimaa Villu Jaanisoo asuinkäyttöön Vuokrasopimus päättyy tilojen kiinteistökehitystoimien vuoksi Kiinteistö Tekniset toimistot Lempäälä-Pirkkala 4H-yhdistys, toimistohuone Koulutie 1 KELA, toimistohuone Tvövoimatoimisto, 2 tstoa Suupankuja 2 Pirkkalan vesiosuuskunta, liikehuoneisto Anian koulu PELMU-yhdistys, harjoitustiloja Killon opetustila Asunto, Pirkan Opiston tiloja. Suupantorin osakehuoneisto Kampaamoyrittäjä Nuolialan vuokratalo Asuntoja 5 kpl Harjula (useita rakennuksia) Markku Heikkilä koko tila 15

16 5.4.4 Vuokrasopimus puretaan Kiinteistö VVO asunnot, Pirkanpihlaja 1 välivuokrausasunto, vuokrasopimus päättyy kun nykyinen asukas irtisanoo vuokrasopimuksen. Pirkkalan kunta Suupantie 11, Pirkkala 16

17 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) HALLINTORAKENNUKSET 4802 Tekniset toimistot Rohtokuja Sosiaalitoimen viipale Koulutie Sos.toimen erillistilat Suupankuja Kunnanvirasto Suupantie Koulutie 1 Koulutie Pirkkalakeskus sivistys, Pirteva Suupantie 6 C PIRKKALA 4812 Työpajakeskus Lehtimäentie Pirkkala 4814 Suupankuja 2 Suupankuja 2 TERVEYSTOIMEN RAKENNUKSET 4820 Mielenterveystoimisto Helaakallio Hallituskatu TAMPERE 4821 Terveyskeskus Lentoasemantie Perheneuvola Suupantori 11 VARHAISKASVATUKSEN RAKENNUKSET 4840 Pereen päiväkoti Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 2 (tilat ) Isomäentie Pereen päiväkoti, Ulkovälinevarasto 1 (tilat 074, 075) Isomäentie Killon päiväkoti Sarkontie Killon päiväkoti. Ulkovälinevarasto, sisäpiha Sarkontie Killon päiväkoti, Kiinteistönhoitajan varasto-työtila Sarkontie Kyöstin 1. päiväkoti, Kartano Kartanontie Loukonlahden päiväkoti Kirkkoveräjäntie Kyöstin 2. päiväkoti, Kartanonkulma Kyöstintie Tommilan päiväkoti Tommilankuja Puuhkalakin päiväkoti Lähdekuja 2 Oma Vuokra Osakeomistus Oma Vuokra Osakeomistus Oma Oma Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 1/4

18 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti Kaartokuja Kurikanpirtin päiväkoti Pirttimäki Toivion ryhmäperhepäiväkoti Välitie 4 D PIRKKALA 4851 Kreetankujan päiväkoti Kreetankuja Suupanpuiston kerhotila Suupankuja Nuolialan päiväkoti Killonvainiontie Nuolialan päiväkoti, Ulkovälinevarastot, 2 kpl Killonvainiontie Kurikansiiven päiväkoti Aittokorventie 2 A 4855 Kurikan Helmen päiväkoti Aittokorventie 2 C 4856 Toivion päiväkoti Korpitie PIRKKALA SOSIAALITOIMEN RAKENNUKSET 4860 Palvelukeskus - Vanhainkoti Pirkankoivu Lehtimäentie 2 C 4860 VK-pk lämpökeskus Lehtimäentie Loukonlahden vanhusten aluepiste Kirkkoveräjäntie Hopeakellon palvelupiste Suupankuja 3 notta Hopeakellon välivuokrausosakkeet 4 kpl Suupankuja 3 notta Välivuokrausasunto Pirkanpihlaja Leehtimäentie 2A Pirkkala OPETUSTOIMEN RAKENNUKSET 4870 Hyrsingin koulu Sorkkalantie Kirkonkylän Kivikoulu Anian rantatie Kirkonkylän kirjasto Anialan rantatie Kirkonkylän puukoulu Anian rantatie Naistenmatkan koulu Koulutie Nuolialan kivikoulu Jaakontie Nuolialan II-kerr. puukoulu Jaakontie 5 Oma Oma Osake Vuokra Osake Vuokra Vuokra Oma Vuokra Oma Oma Oma Vuokra Osake Osake Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 2/4

19 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4877 Nuolialan I-kerr.puukoulu (Vivi Lönn) Jaakontie Toivion koulu Korpitie PIRKKALA 4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti Aittokorventie 2 B 4884 Lukio - Yläaste Koulutie Paja Koulutie Yläasteen väistötila Koulutie 8 VAPAA-AJAN RAKENNUKSET 4890 Anian koulu Anian rantatie Killon opetustila Killontie Suupansadon kerhotila Suupankuja Pirkkala 4895 Kyöstin kerhotalo Kyöstintie Allan Salo Heikkiläntie Pirkkala 4897 Suupantori 11 ( Kampaamo ) Suupantori Pääkirjasto Suupankuja 6 C 4901 Nuolialan kirjasto Jaakontie Tuoremehuasema Turkkirata Monitoimitilat Koulutie Liikuntatalo Koulutie Kranstolpan sauna Kranstolpantie 4917 Kranstolpan talo + katos Kranstolpantie Reipin sauna Reipintie Killon huoltorakennus Moisiontie Suupan huoltorakennus Koulutie Loukonlahden huoltorakennus Eskonpolku 4920 Haikan huoltorakennus Puistokatu Oma Oma Oma Oma Oma Vuokra Oma Oma Oma Oma Oma Osake Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 3/4

20 Yritys/ Yhteisö: Luokka: Pirkkalan kunta RAKENNUKSET, OSAKKEET, VUOKRATILAT Perustiedot LIITE NRO 1 Tunnus Nimi Osoite Saanto Hsto-ala (htm²) Tilavuus (rm³) 4922 Riekon talo + sauna Riekontie 4924 Museorakennukset Museotie Oma Oma VARASTOT JA MUUT RAKENNUKSET 4935 Varastohalli ja valvomo Turkkirata Työ- ja varastokeskus Turkkirata Puuverstas, laajennus (viipale) Turkkirata Puuverstas Turkkirata Pressuhalli Turkkirata Viisari (Työter. liikeel.) Suupantie Nuolialan vuokratalo Jaakontie Harjula ( useita rakennuksia ) Paunintie 4961 Talvitie 1 Talvitie Äärimaa Pereensaarentie PIRKKALA 4963 Sankila ( useita rakennuksia, päärakennuksen laaj ) Sankilantie Pirkkala 4965 As Oy korkearinne ( Kvist ) Kirkkoveräjäntie Pirkkala 4967 Rantaniityn juhlatalo Saveenraitti Suupanpuiston kerhotila (Elokolo ) Suupankuja 4-6 D Pirkkala 4980 Paloasema Lentoasemantie 568 Oma Oma Oma Oma Oma 450 Osake Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Oma Öljyntorjuntavarasto Lentoasemantie 568 notta Rajalahden rantasauna Kranstolppa Pirkkala Oma Oma Yhteensä Kiinteistötieto 2013 Haahtela-kehitys Oy Sivu 4/4

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut.

Rakennus kunnan omalla tontilla, pihaalue kyläyhteisön tontti. Huomioitava myynnissä. Ostokiinnostusta kiinteistöstä ollut. Hindsbyn ent. koulu salkku Toimenpide Hindsbyntie 301 1903 rakennusvuosi toimenpide Myynti 04130 Sipoo 1973 korjaus vuosi Entinen kyläkoulurakennus jossa erilaista toimintaa ollut vuosien varrella ja talon

Lisätiedot

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta

Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta Inarin kunta Rakennuskannan korjausvelkalaskenta 4.7.2017 FCG KONSULTOINTI OY 4.7.2017 RAPORTTI 2 (6) Sisällys Sivu 1. Tausta ja tavoite... 3 2. Toimeksiannon sisältö ja toteutus... 3 3. Toimitilakannan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO

VALTUUSTO KUNNANHALLITUS PORMESTARI. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Jaakko Joensuu KONSERNIHALLINTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KUNNANHALLITUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALIOKUNNAT NUORTEN VANHUS- VAMMAIS- PORMESTARI KANSLIAPÄÄLLIKKÖ RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KONSERNIHALLINTO HALLINTO JA VIESTINTÄ

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen:

Lappeenrannan kaupungin salkutusjärjestelmä on seuraavanlainen: Tekninen lautakunta 382 12.11.2014 Puiteohjelman 2015-2028 päivitys 1283/02.02.00.00/2013 TEKLA 382 Valmistelija/lisätiedot Tilakeskuksen johtaja Ilpo Koponen puh. 0400 659 338 ilpo.koponen@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus

Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus Liikelaitokset + konserni perehdyttämistilaisuus 2.10.2017 Tilapalvelu-liikelaitoksen yleisesittely Esko Eriksson, kiinteistöjohtaja Jyväskylän kaupunki Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintaorganisaatio

Lisätiedot

INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v TEK

INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v TEK 1 INVESTOINTIEN HANKEKORTIT v. 2010 TEK 9.9.2009 120 6032 1101 Teknisen toimen irtain omaisuus Menot 100 000 40 000 50 000 50 000 50 000 Tilapalvelun irtaimistohankinnat teknisen lautakunnan päätösten

Lisätiedot

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie

Yksityinen Kiireellisimmät 6 Pirkkalankylä: Anian rantatie välillä Reipintie-Kierikantie TOIMENPIDEOHJELMA, PIRKKALA Nro Kohdekuvaus Toimenpidekuvaus Kust. ( ) HEVAvähpidelk. Koivisto: Varuskunnantie Nopeusrajoituksen alentaminen 80 => 60 40 0,02 68 3003//0 - /700 km/h myös Lempäälän suuntaan,

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt ja niiden kunnossapito. Riikka Kaarnamo /

Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt ja niiden kunnossapito. Riikka Kaarnamo / Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt ja niiden kunnossapito Riikka Kaarnamo / 10.2017 Kiinteistöliikelaitos Kiinteistöistä vastaava tukipalveluorganisaatio, jonka tehtävänä on: Kuntayhtymän kiinteistöjen hallinnointi,

Lisätiedot

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012

Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Julkisen ja rakennetun kiinteistöomaisuuden hallinta Jyväskylässä Kunnallisvaaliehdokkaiden yhteinen tilaisuus 11.10.2012 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja, Kjs Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylällä on vahvan

Lisätiedot

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis

Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013. Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta ja laskentatavan päivitys 2014 Tila- ja asuntojaoston kokous 27.5.2013 Tilakeskus liikelaitos Carl Slätis Toimitilavuokran tausta Nykyinen toimitilavuokra ja sen laskentaperiaatteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos

Tekninen johtaja Korhosen ehdotus Tekninen lautakunta hyväksyi ehdotuksen. Asemakaavaluonnos sekä kaavaselostusluonnos TEK 9.12.2015 Lausunto asemakaavamuutoksesta, Naistenmatkan asemakaavan muutos (nro 243) Rakennuspäällikkö Keränen 2.12.2015 Kaavaluonnoksen aineistoon on perehdytty liikenteen, katujen ja vesihuollon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Ota mukaan! Palvelubussi Aikataulu. Voimassa 15.9.2014 alkaen

Ota mukaan! Palvelubussi Aikataulu. Voimassa 15.9.2014 alkaen Ota mukaan! Palvelubussi Aikataulu Voimassa 15.9.2014 alkaen Palvelubussi Palvelubussi palvelee pirkkalaisia ikäihmisiä ja liikuntaesteisiä. Kyytiin pääsee kättä nostamalla reitin varrelta. Kyytiin pääsee

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020

VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 Kh 9.10.2013 186 Tekn. ltk 20.6.2013 21 Tekninen toimi VALTIMON KUNNAN KIINTEISTÖSTRATEGIA 2013 2020 SISÄLTÖ 1 PÄÄPERIAATTEET 3 2 VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 3 2.1 Visio 2020 3 2.2 Strategiset päämäärät

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ

MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ MYYDÄÄN KOULUTUS- JA MAJOITUSKESKUSKIINTEISTÖ ESPOON SIIKAJÄRVELLÄ Catella Property Oy Aleksanterinkatu 15 B 00100 Helsinki Puh. 010 5220 100 Fax 010 5220 217 www.catella.fi Helsinki. Y-tunnus 1048559-0

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi

KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN. SSTY Hämeenlinna / Harri Isoniemi KIINTEISTÖJEN KORJAUSVELKA HALTUUN SSTY Hämeenlinna 8.2.2017 / Harri Isoniemi 1) Julkisen sektorin toimitilat 2) Korjausvelan laskennan lähtökohdat 3) Korjausvelan/teknisen arvon laskenta 4) Yhteenveto

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TIEDOTUSTILAISUUS KAUPUNGIN SUORASSA OMISTUKSESSA OLEVA ASUNTO-OMAISUUS Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013. Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Yhtymähallitus 83 07.05.2013 Yhtymähallitus 93 21.05.2013 Yhtymähallitus 112 30.05.2013 Hallinnon tilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 660/02.08.03.01/2012 Yhall 07.05.2013 83 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen

Tilapalvelut. Tilapalvelujen kiinteistöt SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelut 25.1.2017 SVEBI-seminaari Maija Lehtinen Valmistelijat: Antti Mäntynen, Juha Iivanainen Tilapalvelujen kiinteistöt Kiinteistöjä noin 4,0 milj.m 3 joissa 0,8 milj.hum 2 Kouluja n. 100 Päiväkoteja

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214

MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 MYYTÄVÄT KIINTEISTÖT Kunnanhallituksen päätös 17.11.0214 Palvelutuotannon lautakunta on 11.6.2014 3 käsitellyt eräiden kirkkonummen kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusten käyttöä toimenpide-ehdotuksineen.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut

SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Tekninen toimiala Toimitilapalvelut SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 9.8.2016 OKL kiinteistöistä ja Juvan virastotalosta Senaatin tekemä kauppa Royl House Oy:n kanssa ja Savonlinnan kaupungin mahdollinen etuostooikeuden käyttö ko. kaupassa

Lisätiedot

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2

MYYNTIESITE MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 MYYNTIESITE 7.4.2017 MAHDOLLISUUKSIEN KIINTEISTÖ HYVÄLLÄ SIJAINNILLA - PUINNINTIE 2 Yleistä Kiinteistö Oy Porin Ammattiopiston hallitus on päättänyt laittaa myyntiin Puinnintie 2 osoitteessa sijaitsevan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

II + täydet kellaritilat Menot 35 960 Tulot 14 183 Korjauskustannukset lähivuosina: 3 300 000 (suunniteltu projekti, hintataso 11/2009)

II + täydet kellaritilat Menot 35 960 Tulot 14 183 Korjauskustannukset lähivuosina: 3 300 000 (suunniteltu projekti, hintataso 11/2009) 1 Rakennusten käyttökartoitus 2.11.2015 / BL ALUSTAVA Kh:n käsittely 14.3.2011 ( 83) Kartoitus käsittää ne kaupungin omistuksessa olevat rakennukset, jotka eivät ole kaupungin omassa käytössä tai arvioidaan

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Paras vaihtoehto. Ensimmäinen yritys ei tuottanut tulosta. Oma käyttö Vuokraus Myynti Muu ratkaisu

Paras vaihtoehto. Ensimmäinen yritys ei tuottanut tulosta. Oma käyttö Vuokraus Myynti Muu ratkaisu 1. Käyttämättömät rakennukset, joista ei ole myyntipäätöstä 1.1 Kauppakatu 6 Oma käyttö, jos vuokraus ei onnistu. 1.2 Työläismuseon rakennukset / huom. Paras vaihtoehto. Mahdollista Ensimmäinen yritys

Lisätiedot

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii 1.1.2014 alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan

Lisätiedot

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET

KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET KOULUINVESTOINNIT /VAIHTOEHDOT /TOIMINNALLISET VAIKUTUKSET Marja-Leena Meriläinen 10.5.2016 Oppilasennuste kouluittain 2014-2021 Ketolanperän koululta siirtyy 4. lk oppilaat Ylikylän yhtenäiskouluun 5.

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa 07.04.2014 Sivu 1 / 1 1147/10.03.02/2014 32 Espoon kaupunginteatterin toimitilojen turvaaminen ja MTK:n kiinteistön kehittäminen Etelä- Tapiolassa Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäkinen, puh. 050 593

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN ARVOKIINTEISTÖ KUOPION KESKUSTASSA TARJOUSTEN PERUSTEELLA PERUSTIETOA KOHTEESTA Myynnin kohteena Kuopiossa sijaitsevat Maanmittauslaitoksen virastorakennus ja saunarakennus

Lisätiedot

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus

Joensuun hallintokuntien tilamuutokset Muutostyö. Hankesuunnitelma. Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu Joensuun Tilakeskus Joensuun hallintokuntien tilamuutokset 2015 Torikatu 17 Siltakatu 18 Jokikatu 8 Muutostyö Hankesuunnitelma 17.11.2015 LIITTEET: Pohjapiirrokset 1:200 Kustannusarvio Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Työryhmä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA

KOKONAISSUUNNITTELUPALVELUA Toimiston palveluksessa vuodesta 1996 Kokemusta arkkitehtisuunnittelusta 20 vuotta Vastuualueet: Toimii vastaavana ja avustavana suunnittelijana talonrakentamisen kohteissamme Erityisosaaminen: Oppilaitokset

Lisätiedot

INVESTOINTIOHJELMA 2016

INVESTOINTIOHJELMA 2016 INVESTOINTIOHJELMA 2016 Valtuuston 30.11.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimialueen alle hyväksytty seuraavat investointihankkeet. Investointimääräraha maankäyttö

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019

Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Toimitilainvestoinnit TS 2016-2019 Valtuustoinfo 17.9.2015 Hannu Penttilä Toimitilarakentamisen 10-vuoden rahoitustarve hankeryhmittäin 2016- ts -16 ts -17 ts -18 ts -19 ts-20 ts -21 ts-22 ts-23 ts-24

Lisätiedot

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 13.5.2015 ESKO KORHONEN JOHTAVA KONSULTTI (FT, RI, RTA) FCG KONSULTOINTI OY esko.korhonen@fcg.fi 050 361 1781 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate,

Lisätiedot

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä. Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus - esimerkkejä Annika Suorto Kehittämispäällikkö Kuntatalous Esimerkki 1: Kiinteistön luovutus tarkistusoikeus ja velvollisuus siirtyvät Kunta myy omistamansa kiinteistön

Lisätiedot

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA

SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA SERVIS-TALO HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TOIMITILAHANKKEEN HANKESUUNNITELMA 6.2.2013 0 YHTEENVETO HANKKEEN NIMI KUVAUS HANKKEESTA HANKEVASTUU VUOKRANANTAJA VUOKRALAISET OSOITE TOIMINNAT VUOKRA AIKATAULU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 12 Stadin ammattiopiston Roihupellon kampuksen 1. vaiheen hankesuunnitelma HEL 2015-013974 T 10 06 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut päättää

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Toimistokiinteistö omalla tontilla. Oulun keskustasta. Albertinkatu 8 90100 Oulu

MYYDÄÄN. Toimistokiinteistö omalla tontilla. Oulun keskustasta. Albertinkatu 8 90100 Oulu MYYDÄÄN Toimistokiinteistö omalla tontilla Oulun keskustasta Albertinkatu 8 90100 Oulu Catella Property Oy Kirkkokatu 6, 5. krs, 90100 Oulu Puh. 010 5220 601 www.catella.fi _ Helsinki. Y-tunnus 2214835-6

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 07.06.2012 Sivu 1 / 1 24/00.02.02/2011 4 Pelastustoimen rakennushankkeet vuosina 2013-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Lindholm Stefan, puh. (09) 816 83061 Pietikäinen Olli, puh. (09) 816 26820 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Kohteen nimi: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 98440 KALLAANVAARA 1996. Huoneala: Bruttoala: Tilavuus: Käytetty rak.oikeus:

Kohteen nimi: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 98440 KALLAANVAARA 1996. Huoneala: Bruttoala: Tilavuus: Käytetty rak.oikeus: Yritys/ Yhteisö: Kemijärven kaupunki / Tekninen osasto Perustiedot Luokka: Tunnistetiedot Rakennus Kohteen nimi: Pvm: Sallantie 530. (Kuivaamo) 11.09.2014 Katuosoite: Sallantie Tunnus: R7914_3 Postiosoite:

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

1.3 SEB Leasing Oy (ent. ABB Credit Oy, jäljempänä SEBL tai rahoittaja ) Espoon Kaupunki, Arandur ja SEBL jäljempänä yhdessä sopijapuolet.

1.3 SEB Leasing Oy (ent. ABB Credit Oy, jäljempänä SEBL tai rahoittaja ) Espoon Kaupunki, Arandur ja SEBL jäljempänä yhdessä sopijapuolet. ARANDUR OY 4.1.2012 Kaivomestari SOPIMUS RAKENNUSTEN OSTO-OIKEUDESTA 14.2.2002 LlITESOPIMUS NRO 1 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Espoon Kaupunki (jäljempänä Espoo ) 1.2 Arandur Oy (jäljempänä Arandur tai projektiyhtiö

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi liikelaitos

Vaasan Talotoimi liikelaitos Vaasan Talotoimi liikelaitos Vertailututkimukset KTI- kuntien kiinteistöjen tunnusluvut ja niiden vertailu & Trellum korjausvelkaindeksi & PTS 2015-2030 Vuonna 2015 valmistuneissa tunnuslukuvertailuissa

Lisätiedot

ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY

ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY 1/5 20.09.2011 TOIMISTOMME SUUNNITTELEMAT SEKÄ TYÖN ALLA OLEVAT TOIMISTOTALOTYYPPISET REFERENSSIKOHTEET Tässä luettelossa olevat kohteet ovat toimistomme koulu-/

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma

Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma 1 Kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma Johdanto Edellinen kiinteistösalkku ja kiinteistöjen toimenpideohjelma tehtiin 2011-2012. Sen lähtökohtana

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOS

KIINTEISTÖLIIKELAITOS KIINTEISTÖLIIKELAITOS Kiinteistöliikelaitos vastaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidosta Omistuksesta ja kiinteistökehityksestä Toimitilasuunnittelu Rakennuttaminen (suunnittelun ohjaus, rakentaminen)

Lisätiedot

Kiinteistöjen toimenpide esitys kiinteistöpoliittista ohjelmaa varten 2014.

Kiinteistöjen toimenpide esitys kiinteistöpoliittista ohjelmaa varten 2014. Kiinteistöjen toimenpide esitys kiinteistöpoliittista ohjelmaa varten 2014. Esityksessä on tiivistelmä kohteista jaoteltuna kunnon ja kiinteistötyyppien mukaisesti. 1) Purettavaksi esitettävät kohteet

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016

Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 Vimpelinlaakson keh.liikelaitoksen johtokunta 24 16.12.2016 Kajaanin kaupungin rakennusten arvo- ja korjausvelkaselvityksen päivitys 2016 VIMJK 24 (valm. Markku Haverinen) Trellum Consulting Oy on tehnyt

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pakkalan Sali 2. 9. 2010 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki yhtiökokoukselle on esitettävä hallituksen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella MYYDÄÄN Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella - Kolme oppilaitosrakennusta - Viisi oppilasasuntolarakennusta - Yksi kurssiasuntolarakennus - Yksi neljäasuntoinen

Lisätiedot