160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja. Tulosalueen toiminnan kuvaus"

Transkriptio

1 160 JOENSUUN TILAKESKUS Vastuuhenkilö: tilakeskuksen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus Joensuun Tilakeskus toimii alkaen taseyksikkönä. Taseyksikölle asetetaan tulostavoite ja sille laaditaan oma tulos- ja rahoituslaskelma. Joensuun Tilakeskus, vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. Tilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. Tilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. Tilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. Toiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta. Toimitilat ovat henkilöstökustannusten jälkeen suurin kiinteä kustannuserä. Peruskaupungin tilojen vuokra- ja käyttökustannukset ovat noin 32 milj. euroa vuositasolla, henkilöstökustannukset vastaavasti noin 189 milj. euroa. Toimitiloja on käytössä n h-m² eli 4,7 h-m² jokaista asukasta kohden. Tilakeskus vuokraa toimitilat sisäisellä vuokrasopimuksella hallintokunnille ja liikelaitoksille. Vuokrien korotukset on sidottu elinkustannusindeksiin, ei Tilakeskuksen kustannuksiin. Tavoitteena on optimoida tilamäärää mm. eri hallintokuntien toimintojen sijoittamisella samoihin tiloihin, millä voidaan parantaa tilatehokkuutta, henkilöstön yhteiskäyttöä ja asiakaspalvelua. Optimointia edistetään myös parantamalla tilojen käyttöastetta. Tilojen vähentäminen vähentää hallintokuntien tilakustannuksia (vuokrat, siivous, jne.). Tyhjien tilojen kustannuksia ei vyörytetä käytössä olevien tilojen vuokriin. Tilakeskus vastaa tyhjien tilojen kustannuksista ja pyrkii vuokraamaan tai myymään ne. Toimitilojen luokittelussa (2011) rakennukset (355 kpl) on jaettu viiteen luokkaan: A. Strategisesti tärkeät omistettavat rakennukset, 36 % rakennuksista B. Kehitettävät rakennukset (odottavat lopullista toimenpidettä eli pidettävä tai realisointi), 25 % C. Realisoitavat rakennukset (ei investoida enää vaan odottavat myyntiä/purkua), 33 % D. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset (omistaminen katsotaan yhteiskunnallisesti tärkeäksi), 4 % E. Käytön kannalta tärkeät, ei omistettavat rakennukset, 2 %.

2 Korjausvelan kokonaismäärä on noin 50 milj. euroa. Vuonna 2012 tehtiin selvitys toimitilainvestointeihin liittyvistä toimenpiteistä ottaen huomioon erityyppiset toimitilat (kysyntäperusteinen salkutus). Toimenpiteiksi esitettiin seuraavia: kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön investointi omaan taseeseen kiinteistöleasing elinkaarimalli investoinnin toteutus, myynti ja takaisinvuokraus kiinteistön myynti kohteen kehittäminen (esim. kaavoitustoimenpitein) kysyntätilanteen muutoksen odottaminen Salkutusehdotuksen mukaan seuraavan 15 vuoden investointitarvetta voidaan alentaa 125 milj. euroa. Lähivuosille tämä tarkoittaa noin 7 milj. euron investointipaineen purkamista vuosittain. Toimitilajärjestelyjen perustana on 5 20 vuoden päähän ulottuva jatkuva suunnittelu. Vuosittaisessa talousarviossa esitetään merkittävimmät tilajärjestelyt kunakin vuonna. Mikäli muita merkittäviä tilajärjestelyjä on vuoden mittaan tarpeen tehdä, tuodaan ne erikseen päätettäväksi. Tavoitteena on vähentää ja tiivistää toimitilojen määrää 10 %:lla (n m²) ja kustannuksia noin 4 milj. eurolla vuosina Tilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä 2. Tilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta 3. Tilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea 4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 Tarpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot selvitetään yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Kiinteistöomaisuuden salkutuksen avulla kehitetään rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnataan investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain.

3 Yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöille jatketaan selvittämällä mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Kuntalain voimaantulleen muutoksen vaikutukset Tilakeskuksen toimintaan selvitetään. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävän ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaus-hankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2014 Kaupunginhallituksen päättämän Joensuun Tilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 1,734 milj. euroa ja peruspääomasta maksetaan 6 % (5,56 milj. ) korvaus. Ylijäämällä rahoitetaan se osa peruskorjauksista, joihin kirjanpidolliset poistot eivät riitä, samoin kuin aikaisemmin syntyneen korjausvelan poistamiseen. Rakennusten myyntivoittotavoite vuonna 2014 on TP 2012 TA 2013 TA 2014 Liikevaihto, milj. 37,5 37,6 39,5 Investoinnit, milj. (brutto) 10,5 13,2 23,4 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m² Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra /h-m²/kk 8,93 9,16 9,31 Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra /h-m²/kk 5,42 6,48 6,66 Tilojen vuokrausaste (%) Henkilöstö Talonrakennuksen investointiohjelma vuosille Investointiohjelmaa tulee noudattaa hankkeiden järjestyksen ja aloittamisvuoden osalta. Suunnitelmassa yksilöidään kaikki yli 0,3 milj. euron hankkeet. Valtion viranomaisille annettavien investointisuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia tässä esitettävän ohjelman kanssa. Mikäli investointiohjelmaan merkityn kohteen kustannusarvio ylittyy tai uhkaa ylittyä vähintään 10 %:lla tai ulkopuolinen rahoitus uhkaa jäädä olennaisesti (vähintään 20 %) ohjelmaan merkittyä pienemmäksi, hanke on tuotava kaupunginhallituksen käsittelyyn.

4 Hanke Kust. arvio Tot TA2013 TA2014 TS2015 TS2016 Tikkarinne, peruskorjaus ja muutostyö Uimaharjun koulu, peruskorjaus valtionosuus Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi Nepenmäen koulu, pkor ja laajennus HS 500 Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus Niinivaaran uusi päiväkoti Pienet hankkeet Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit

5 TULOSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Korkomenot (sisäiset) Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut lisäpoistot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä RAHOITUSBUDJETTI 2014, suunnitelma , euroa TP2012 TA 2013 TA2014 TS2015 TS2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 Oman pääoman muutokset 0 Peruspääoma lisäys/palautus 0 Vaikutus maksuvalmiuteen

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola

TALOUSARVIO 2015. Aaro Honkola TALOUSARVIO 2015 Aaro Honkola Yleinen talouskehitys 2011 2012 2013 2014 2015 BKT 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,2 8,6 8,5 Euribor 3 kk 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 10

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

Äänekosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013. Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017. Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Äänekosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Taloussuunnitelma vuosille 2013 2017 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 Kaupunginhallitus 3.12.2012 Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi -

2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - 2012 - Jyväskylän Tilapalvelun vuosi - Tilapalvelun toimintaorganisaatio Vastaamme hallinnassamme olevan kiinteistö- ja tilaomaisuuden arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä. Tarjoamme palvelutuotannolle

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki

Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017. 10.12.2013 Lauri Lamminmäki Kouvolan kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 1 Yleinen taloudellinen tilanne Historiallisesti katsottuna talouskasvu on erittäin vaimeaa Alhainen talouden kasvupotentiaali Rakennemuutoksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi

Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Vt. kunnanjohtajan esitys vuoden 2015 talousarvioksi Talousarvion 2015 lähtökohdat Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 2020 valtuustokaudelle 2013-2016 kokouksessaan 27.1.2014 1. Kuntastrategian

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi

Jyväskylän Tilapalvelun vuosi 81 8961 80 8 6242 88 7 4212 51 50 1 52 57 10 9 4455 14 4 6 17 8013 724 2 135 k k k 20P k lava 20 7 3 20-3 8352 15 3 8 4 3 kt 2 4 24 3982 20P k 1 9042 3979 2 1 ar k 3980 8 20-46-5-8 20-46-5-6 34 134.1 133.8

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2014-2016

Taloussuunnitelma 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTIETOJA KUNNASTA... 3 1.1. Sijainti ja kulkuyhteydet... 3 1.2. Kontiolahden kuntastrategia... 4 1.2.1 Kuntastrategian näkökulmat... 4 1.2.2. Kunnan

Lisätiedot