Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos Tiedonvaihtoselvitysprojekti / Pasi Aho Datahub-ratkaisun kuvaus / Joni Tefke Kahvitauko Datahub-operaattorin toiminta / Juha Leinonen Toteutussuunnitelma / Juha Leinonen Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen / Minna Arffman TEM:n puheenvuoro / Arto Rajala Sana vapaa ja tilaisuuden päätös Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitysprojekti Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitysprojekti Datahub-ratkaisun kuvaus Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien osallistuminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti = toteutusesitys päätöksentekoa varten Julkaisutilaisuus

8 8 Selvityksen aikataulu

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingridin ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingridin projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Toimialan osallistuminen Sidosryhmähaastattelut (36) www-kysely (45) Fingridin sähkömarkkinailtapäivä 7.4. Keskustelutilaisuus Adaton Edi-päivät 5.6. Kustannus-hyötyanalyysi (18) Adaton Energia IT -seminaari 4.9. Keskustelutilaisuus Kysyntäjoustoseminaari Tiedon asiakastilaisuus Loppuraportointi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.5. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 9.4. Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.8. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 2.9. Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä 1.12.

11 11 Nykytila-analyysin keskeisiä havaintoja Markkinaprosesseihin liittyvä tiedonvaihto toimii teknisesti. Tiedonvaihdon merkittävimpiä ongelmia ovat: tiedon laatu ohjeiden ja suositusten noudattamattomuus ja valvonta yhteislaskutus vaatii paljon manuaalityötä markkinaosapuolet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä loppuasiakkaan palvelun laadun heikkenemistä. Nykymalli ei tue pohjoismaista vähittäismarkkinakehitystä eikä vastaa tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin. Muut Pohjoismaat ovat valinneet datahubin. Toimijoiden kanta datahubiin vaihtelee neutraalista vahvan myönteiseen. Päätöksen on perustuttava sekä taloudelliseen kannattavuuteen että laadullisiin näkökulmiin. Fingrid koetaan luontevaksi vaihtoehdoksi toteuttamaan ja ylläpitämään datahubia. Väliraportti löytyy

12 12 Energiaekosysteemi tiedonvaihdon näkökulmasta Energiapolitiikan tavoitteet Energiatehokkuus, toimitusvarmuus, päästöjen vähentäminen, kilpailukyky, aktiivinen osallistuva kuluttaja Tulevaisuuden vähittäismarkkinoiden älyverkkopalvelut Kysyntäjousto, sähköinen liikenne, mikro- ja pientuotanto, tehokkaat vähittäismarkkinaprosessit, uudet loppukäyttäjien palvelut ja sovellukset ( APSit ) Palvelualustat Tiedonvaihto, jousto-operointi, latausoperointi, älyverkon palvelualustat ja sovellukset Perusinfrastruktuuri (voimajärjestelmä) Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, mittaus, varastointi

13 13 Tiedonvaihdon tavoitetila Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Tavoitetilassa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihtoratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta, tietoturvallista ja tietosuojalainsäädännön mukaista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

14 14 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

15 15 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt ( ) P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, mikro- ja pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

16 16 Nykytila, nykytila+ ja datahub v.1.0 Nykytila Ei tehdä mitään = Nykytila + Kehitystoimet = Nykytila+ Vertailu Datahub v.1.0

17 17 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille (v2.2)

18 18 Tiedonvaihdon kehitysvaihtoehtoja Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Jatkokehitys Datahubin jatkokehitys Datahub Datahub v1 Vertailu Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

19 19 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

20 20 Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Keskeiset perustelut Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi => ei ole kustannustehokasta eikä johda datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista datahubin prosesseista. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn, tehokkaan ja hyvin johdetun muutostenhallinnan.

21 21 Kustannus-hyötyanalyysin toteutus ja laajuus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Toteutus Laajuus Kustannus-hyötyanalyysissä arvioidaan ja verrataan datahubin eri versioiden ja nykytila+:n välittömiä kustannuksia, hyötyjä ja investointeja sekä vuoden 2013 kustannustasoa. Mukana ne toiminnot, joihin datahub vaikuttaa tai jotka voidaan toteuttaa keskitetysti datahubissa. Kustannukset ja hyödyt seitsemään prosessiin ja kolmeen kustannuslajiin: Pääprosessit: Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot Kustannuslajit: Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Aineisto Kustannus-hyötyanalyysi perustuu 19 yhtiön, kolmen järjestelmätoimittajan ja Tanskan aineistoihin, jotka kerättiin maalis elokuussa Aineistoon sisältyy sähkönmyyjien käyttöpaikoista 1,02 milj. (31 %) ja verkonhaltijoiden 1,97 milj. (60 %).

22 22 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + = Jaksotetut vuosiinvestoinnit Datahubin ja nykytila+:n vuosikustannukset

23 23 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan noin 100 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

24 24 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon tavoitetilan saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) Nykytila+ Datahub v1 ~2020

25 25 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

26 26 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

27 27 Tänään esillä olevia teemoja = projektin loppuvuoden tehtävät Datahubin tarkennettu kuvaus Toiminnallisuuskuvaukset Markkinaprosessit toteutus Toimijoiden roolit Arkkitehtuuri Liiketoiminta-, tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys Tietosuoja ja tietoturva Datahubin organisointi ja ohjaus Hallinnointimalli Rahoitusmalli Vaikuttavuusanalyysi Toteutussuunnitelma Toteutuksen vaiheistus Toteutusaikataulu Riskianalyysi

28 Fingrid välittää. Varmasti.

29 Datahub-ratkaisun kuvaus Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

30 30 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Datahub-ratkaisun kuvaus Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

31 31 Datahub-ratkaisun kuvaus Sidosryhmät, niiden roolit ja tehtävät Prosessit datahubin aikana Prosessiesimerkki: myyjänvaihto Tietomallin kuvaus Tietosuoja ja tietoturva Käyttöoikeudet ja pääsytietoihin Liiketoimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmä Liityntärajapinnat Tulokset Muutokset nykytoimintatapaan

32 32 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin sidosryhmät esett Toimialajärjestöt TEM Kansainväliset yhteistyötahot Loppukäyttäjät Pohjoismaiden datahubit Datahuboperaattori Järjestelmätoimittajat Verkonhaltijat Datahub Sähkönmyyjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Energiavirasto Fingrid Oyj Tasevastaavat

33 33 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 1(3) Datahuboperaattori Verkonhaltijat Tietojen tekninen validointi ja tallennus datahubiin Markkinaprosessien toteutuksen hallinta Laskennat (profiilisummat, JVH:n taseselvitys, häviöt, jne.) Markkinaprosessien ja suorituskykymittareiden (KPI) valvonta Tuki käyttäjäorganisaatioille (markkinaprosessit, datahubin tekniset ratkaisut) Virheiden ja ongelmien selvittely (mm. tekninen tiedon laatu) Järjestelmäprosessit ja kehittäminen Mittaustiedon keruu Validoidun ja status-käsitellyn tuntimittaustiedon toimitus (tuotanto ja kulutus) Taseselvitystietojen toimitus ja tasevirheiden korjaus Sähköntoimituksen katkaisut ja takaisinkytkennät Perustietojen ylläpito Asiakaslaskutus sekä datahubin laskemien tasevirheiden laskutus

34 34 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 2(3) Sähkönmyyjät Loppukäyttäjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Tasevastaavat Tuntimittaustietojen haku/vastaanotto laskutukseen ja muihin liiketoimintaprosesseihin Sopimusprosessien toteutus (muutot, myyjänvaihdot, jne.) Perustietojen ylläpito Pääsy omiin mittaustietojen ja perustietoihin sekä meneillään oleviin sopimustapahtumiin Valtuutusten hallinta sähkönmyyjille ja kolmansille osapuolille Aggregoidun tiedon haku ja hyödyntäminen palveluissa (avoin data) Tuntimittaustietojen haku ja jalostaminen asiakkaan valtuutuksella ESCO-palvelut asiakkaille Taseselvityksessä tarvittavan jakeluverkonhaltijan toimittaman kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto (NBS:ssä ISR)

35 35 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 3(3) esett (ISR) Fingrid Pohjoismaiset datahubit Energiavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Verkonhaltijan toimittamien kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuu Mittaustiedon / palvelualustan hyödyntäminen voimajärjestelmän ylläpidossa Yhteistyö pohjoismaisella tasolla Harmonisoitu vähittäismarkkina Markkinavalvonta perustuen datahubin valvonta- ja raportointitoiminnallisuuksiin Verkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien lakisääteinen raportointi (esim. myyjänvaihdot) Energiapolitiikan tekeminen Lainsäädännön kehittäminen

36 36 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Markkinaprosessit Markkinaprosesseja kuvataan, jotta prosessimuutokset ja niiden edellyttämät kehitystoimet voidaan tunnistaa. Markkinaprosessien lähtökohtana nykyiset markkinaprosessit yhteensopivuus ebix-pohjaisen NEG HNR BRS:n kanssa kansallisten lähtökohtien huomioiminen. Markkinaprosessien sisältö tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Mahdolliset markkinaprosessit Prosessien kuvaustapa Prosessiesimerkit Pääprosessit Prosessit Taso 1 Taso 2 PROSESSIT KÄYTTÖTAPAUSESIMERKIT Perustietojen hallinta Päivitys Myyjän vaihto Käyttöpaikan tiedot Ilmoitus nykyiselle myyjälle Kytkentätila Vuosikäyttöarvio Sisäänmuutto Sulakekoko Ilmoitus nykyiselle myyjälle Mittaustapa Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Asiakastiedot Asiakastiedot Liittymäsopimus Perustietojen päivitys Verkkopalvelusopimus Ilmoitus uusista perustiedoista Sähkönmyyjä JVH:n siirtotuotteen Perustietojen muutos kysely Aikajaotus Perustietojen toimitus Myyntisopimus Mittaustietojen haku Mittalaitteen tiedot Mittaustietojen toimitus Mittalaitteen vaihto Mittalaitteen ID Liittymän tiedot Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Kysely Datahub Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen Tasevirheiden korjaukset Jakeluverkonhaltija Myyjänvaihto Mittaustietojen toimitus Mittaustietojen haku Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu

37 37 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjänvaihto Sisäänmuutto Ilmoitus nykyiselle myyjälle Ilmoitus nykyiselle myyjälle Sähkönmyyjä Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Sähkönmyyjä Perustietojen päivitys Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen haku Mittaustietojen toimitus Datahub Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Verkonhaltija Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen

38 38 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Tasevirheiden korjaukset Sähkönmyyjä Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ulosmuutto Ilmoitus uuden kp:n nykyiselle myyjälle Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ilmoitus JVH:lle Verkonhaltija Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Asiakas Sähköntoimituksen katkaisu Tunnistautumien Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Käyttöoikeuksien hallinta Datahub Pyyntö sähköntoimituksen katkaisusta Raporttien kyselyt Raporttien toimitus KPI-kyselyt KPI:den toimitus Markk.osap. 3:s osapuoli Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Taseselvitystietojen toimittaminen esett

39 39 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v2.x Sähkönmyyjä Kuormanohjauspyyntö Laskutustietojen toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyyntö Mittaustietojen toimitus Käyttöpaikan kytkentätilanteen selvittäminen Käyttöpaikan kytkentätilanne Datahub v2.x Kuormanohjauspyyntöjen välitys Laskutustietojen tai tariffien toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyynnön välittäminen Mittaustietojen toimitus Kysely käyttöpaikan kytkentätilanteesta Käyttöpaikan kytkentätilanne Jakeluverkonhaltija

40 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon sekvenssikaavio ESIMERKKI 40

41 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 1(2) ESIMERKKI 41 Myyjänvaihto Yleiskuvaus Toistuvuus Prosessin käynnistys Esitiedot tai ehdot Prosessin päättyminen Jälkiehdot Toiminnot, tehtävät ja käyttäjäroolit Prosessi, jossa uusi sähkönmyyjä merkitään datahubiin käyttöpaikan uudeksi sähkönmyyjäksi. Datahubiin tehdään kaikki perustietojen päivitykset. Datahub välittää tarvittavat perustiedot ja ilmoitukset markkinaosapuolille. Toistuvasti päivittäin Asiakas tekee uuden myyntisopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. Käyttöpaikan tiedot haettava ennen myyjänvaihdon käynnistämistä. Uudella myyjällä tulee olla asiakkaan mandaatti, kuten nykyisinkin. Prosessi päättyy, kun uusi myyjä saa datahubilta vahvistuksen tai negatiivisen vastauksen sekä tarvittavat ilmoitukset on tehty sähkömarkkinaosapuolille. Sähkönmyyjä on vaihtunut ja tiedot on päivitetty markkinaosapuolten järjestelmiin. Uusi myyjä käynnistää myyjänvaihdon datahubiin. Datahub tarkistaa uuden myyjän antamien ja datahubissa olevien tietojen pohjalta myyjän vaihdon mahdollisuuden. Datahub vahvistaa tai hylkää myyjänvaihdon uudelle myyjälle. Datahub toimittaa käyttöpaikkatiedot uudelle myyjälle. Datahub päivittää muuttuneet perustiedot datahubiin sopimuksen voimaantuloajan mukaan. Uusi myyjä päivittää asiakastiedot datahubiin Datahub ilmoittaa myyjänvaihdosta nykyiselle myyjälle. Datahub toimittaa nykyiselle myyjälle laskutuksessa tarvittavat loppulukemat (optio). Datahub ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio).

42 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 2(2) ESIMERKKI 42 Myyjänvaihto Poikkeukset tai erikoistapaukset Prosessin reaaliaikaisuus Ilmoitukset ja kuittaukset Peruutukset Muut käyttötapaukset Myyjänvaihto ei ole mahdollinen esimerkiksi, jos asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen sopimus, käyttöpaikalla ei ole voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta, kyseessä on muutto tai tiedot ovat virheelliset tai epäyhtenäiset. Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen päättäminen ja mahdollisten sopimussakkojen maksaminen. Toimialan tulee sopia, tuleeko negatiivisessa vastauksessa tieto siitä, koska myyntisopimus päättyy. Myyjänvaihto tehdään järjestelmään reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Irtisanomisaika ym. sopimusehdot määräytyvät sopimuksen perusteella. Tietojen päivittämisen yhteydessä tarkastetaan myyntisopimuksen edellytysten täyttyminen, jolloin myyjänvaihto voi keskeytyä ennen tietojen päivittämistä. Tiedot päivittyvät datahubiin reaaliaikaisesti ja tulevat voimaan voimassa olon mukaisesti. Ilmoitukset sähkömarkkinaosapuolille reaaliaikaisesti. Vahvistus myyntisopimuksesta uudelle myyjälle sekä ilmoitus uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio). Ilmoitus sopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle. Asiakas peruu uuden myyntisopimuksen ennen sen voimaantuloa. Toimialan päätettävä kuinka toimitaan tilanteessa, jossa asiakas tekee uuden myyntisopimuksen ennen edellisen myyntisopimuksen voimaantuloa. Sähkön ostajanvaihto pientuotannon käyttöpaikassa.

43 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon prosessikaavio ESIMERKKI 43 Myyjän vaihto Asiakas Sopii uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen sähkönmyyjältä Vastaanottaa vahvistuksen sähkönmyyjältä Uusi myyjä Ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen hylkäyksestä Vastaanottaa kuittauksen ja kp-tiedot Datahuboperaattori Vastaanottaa ilmoituksen EI Tarkistaa, onko myyjänvaihto mahdollinen KYLLÄ Päivittää datahubiin perustiedot Ilmoittaa uudelle myyjälle Ilmoittaa nykyiselle myyjälle Nykyinen myyjä Vastaanottaa ilmoituksen JVH Tietojen tallennus tai haku (Datahub)

44 44 Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri laaditaan datahubin päätietoryhmien ja keskeisten tietosisältöjen kuvaamiseksi sekä tietosuojan ja tietoturvan kysymysten tarkastelemiseksi. Lähtökohtana on nykyisten markkinaprosessien ja HNR BRS:n määritysten mukainen tietosisältö, joista poistettiin soveltumattomat tietosisällöt sekä lisättiin tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin liittyviä tietoja. Tietoarkkitehtuuri tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Päätietoryhmät Tietorakenteet ja -sisällöt Kuvausmatriisit Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejä tietokentistä/arvoista DATAHUBIN VERSIO DH v1 DH v2.1 DH v2.2 DH v2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedon lähde Omistaja Markkinaosapuolten ydintiedon lähde Tietosuojataso OSAPUOLTEN OIKEUDET TIETOON W = ylläpito-oikeus R = luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen TBD TIEDOT JA PROSESSIT (esimerkki) Myyjän vaihto Mittaustietojen toimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VH VH VH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä projektissa. JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

45 45 Tietoarkkitehtuuri Päätietoryhmät sekä niiden relaatiot

46 46 Tietoarkkitehtuuri Esimerkki: käyttöpaikkatiedot sekä niiden relaatiot

47 47 Tietoarkkitehtuuri Tietomallikuvaus Tiedot Datahub-versio Informaatiosalkku Osapuolten oikeudet tietoon Tiedot ja prosessit Kommentit Päätietoryhmät Tiedot ja relaatiot Esim. käyttöpaikan tiedot: osoite, sulakekoko, Tietokentän arvot Datahubin versio, jossa tieto tarvitaan Datahub v1, v2.1, v2.2, v2.x Tiedon omistaja Tiedon lähdejärjestelmä Ydintiedon sijainti Tietosuoja: tiedon tarveperusta ja tietosuojataso Rooliin perustuva ylläpito- tai lukuoikeus Verkonhaltija, sähkönmyyjä, datahuboperaattori, Mitä tietoa prosessit käyttävät tai tuottavat Muuta huomioitavaa Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejätietokentistä/arvoista DATAHUBINVERSIO DHv1 DHv2.1 DHv2.2 DHv2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedonlähde Omistaja Markkinaosapuoltenydintiedonlähde Tietosuojataso OSAPUOLTENOIKEUDETTIETOON W=ylläpito-oikeus R=luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VHVHVH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä proje JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. TBD TIEDOTJAPROSESSIT(esimerkki) Kuvausmatriiseissa sovellettu suositusta JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Myyjänvaihto Mittaustietojentoimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojenpäivitys Sähköntoimituksenkatkaisu Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

48 48 Tietoarkkitehtuuri Ydintietojenhallinta Markkinaosapuolten ydintieto on datahubissa. Verkonhaltijan ja sähkönmyyjän järjestelmät säilyvät keskeisinä tiedon lähdejärjestelminä. Datahubista tulee lähdejärjestelmä tietyille tiedoilla (mm. asiakkaan valtuutukset ja laskentojen tulokset). Mahdolliset muutokset ydintietoihin tehdään päivittämällä tiedot ensin lähdejärjestelmiin. Datahubiin voidaan määritellä ilmoituksia ydintietojen muutoksista. JVH Myyjä DH ydintieto

49 49 Tietoarkkitehtuuri Datahubin tietosuojasta ja tietoturvasta Datahub on henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri, joka tietosisällön keräämiselle ja käyttämiselle on oltava peruste ts. esim. säädetty laki tai asetus. Tietoja tulee käsitellä hyvällä tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavalla ja toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu. Tietoturva on kriittinen osa datahubin toimintaa koskien datahubjärjestelmää, liityntärajapintoja sekä kommunikaatioyhteyksiä datahubin ja yritysten järjestelmien välillä. Huomioitavia asioita ovat mm. käyttöoikeuksien hallinta ja valtuutukset sekä loppuasiakkaan pääsy omiin tietoihinsa. Huolehdittava oikeanpituisesta tietojen säilyttämisen kestosta. Muistettava tietosuoja ja tietoturva by design eli huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

50 50 Tietoarkkitehtuuri Käyttöoikeudet ja pääsy tietoihin Varmistettava pääsynvalvonta, käyttäjien, tunnistaminen, tiedon ja tietoliikenteen salaus. Datahubin käyttöoikeudet sähkömarkkinaroolin, datahubin palveluiden, tiedon, tiedon käsittelytapojen mukaan. Varmistettava tietojen eheys ja muutosten jäljitettävyys. Verkonhaltijan tuntimittaustietojen raportointivelvollisuus asiakkaalle poistuu; asiakas saa pääsyn datahubissa oleviin tietoihinsa. Asiakas määrittää, kuka saa pääsyn hänen tietoihinsa sekä mitä tietoja oikeus koskee. Valtuutuksia hallinnoidaan datahubissa. Sähkönmyyjä saa valtuutuksen asiakkaan tietoihin sopimuksen perusteella. Pääsy asiakkaan tietoihin ja valtuutusten hallinnointi toteutetaan tietoturvallisesti ja huomioiden tietosuoja.

51 51 Tietoarkkitehtuuri Asiakkaan pääsy tietoihin 1. Asiakkaan pääsy tietoihin sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten palvelun kautta 2. Asiakkaan pääsy tietoihin suoraan datahubista 3. Pääsy tietoihin suojatulla datahub-sovelluksella sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten kautta

52 52 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liityntärajapinnat DHoperaattori Markkinaosapuolet Viranomaiset WEB WEB WEB Loppukäyttäjä WEB B2B Verkonhaltija Myyjä B2B B2B Tasevastaava Kolmannet osapuolet B2B Datahub B2B NBS Tuotanto B2B WEB B2B Testaaminen ja sertifiointi Markkinaosapuolet

53 53 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmäkartta Verkonhaltijat 1..n Sähkönmyyjät 1..n EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Integraatioalusta Datahub Integraatioalusta EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Online EDM/MDM = Mittaustiedonhallintajärjestelmä / mittaustietokanta CIS/CRM = Asiakastietojärjestelmä Laskutus = laskutusjärjestelmä Online = Sähkönmyyjän sähköinen asiointijärjestelmä

54 54 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys, toipuminen ja varajärjestelmät Datahubilta vaaditaan korkeaa käytettävyyttä, sillä järjestelmän alhaalla olo haittaa merkittävästi vähittäismarkkinoiden toimivuutta. Korkea käytettävyys saavutetaan kahdennetulla järjestelmällä. Palveluaika lähtökohtaisesti 24/7, reagointi- ja ratkaisuajat vian kriittisyyden mukaan. Järjestelmän suorituskyky korkeimman kuormituksen mukaan Laadittava toipumissuunnitelmat sekä varajärjestelyt kriittisiin vikatilanteisiin. Tekniset vaatimukset määrittelyvaiheessa.

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat:

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat: Lausuntoyhteenveto 24.02.2015 TEM/2557/00.06.02/2014 EOS/EMA/TPa LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua

Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Sähkötehon riittävyys osana energiaja ilmastostrategian valmistelua Ylitarkastaja Tatu Pahkala Energiaviraston keskustelutilaisuus kesällä 2017 alkavasta tehoreservikaudesta 20.4.2016 Agenda Hallitusohjelma

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015

KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015 Muistio 1 (5) KÄYTTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015 Aika Keskiviikko 24.6.2015 klo 9.30-11.30 Paikka Kokoustila Havis, Eteläranta 16, Helsinki Läsnä Hannu Halminen Boliden Harjavalta Oy Mikael Heikkilä Fortum

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016

Suomi.fipalvelutietovaranto. Palvelulupaus 5.4.2016 Suomi.fipalvelutietovaranto Palvelulupaus 5.4.2016 Sisältö Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto tarjoaa? Mitä Suomi.fi-palvelutietovaranto ei tarjoa? Nykytilanne Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisen

Lisätiedot

Datahub. Fingrid Datahub Oy. Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus

Datahub. Fingrid Datahub Oy. Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus Datahub Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus 2 (13) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Datahubin tiedonvaihtomalli... 4 2.2 Järjestelmän käyttölaajuus... 5 2.3 Sähkön

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän terveiset. Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän terveiset Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari 1.2.2017 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Sisältö Taustaa älyverkkotyöryhmälle Älyverkkovisio Alustavia tuloksia työryhmästä Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 6: Katselmointi Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Katselmointi osana laadunvarmistusta... 2 2 Yleistä katselmoinneista...

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto

Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Kohti Kohaa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän käyttöönotto Virpi Launonen Kirjastotoimenjohtaja Mikkelin kaupunginkirjasto Etelä-Savon maakuntakirjasto Yleistä OKM rahoittanut lokalisoinnin, Joensuun

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK

Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015. Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylä tuotantoon! Marraskuun KaPA-päivä 26.11.2015 Kehittämispäällikkö Pauli Kartano / VM Hankepäällikkö Eero Konttaniemi / VRK Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 Sitä edelsivät: º Viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet

Neuvottelukunta Risto Lindroos. Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Neuvottelukunta 12.12.2016 Risto Lindroos Älyverkot eri toimijoiden roolit ja yhteistoimintatarpeet Älyverkkotyöryhmä selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille Älyverkkotyöryhmä

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen

Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen 1 Raportointi ja taseselvitys 1.1.2009 alkaen Pasi Lintunen Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Yleistä taseselvityksestä Taseselvityksessä selvitetään sähkömarkkinatoimijoiden

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä

Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä Ariba Hankinnan kokonaisjärjestelmä 2 OPn tavoite - Ei maksua ilman tilausta Hankintojen oikeellisuuden selvittäminen jälkikäteen, laskujen hyväksynnän kautta, muutetaan tilausten hyväksynnäksi etukäteen.

Lisätiedot

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja

RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-VIRTA-projekti rakentaa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa ja viranomaistietovirtoja Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot