Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos Tiedonvaihtoselvitysprojekti / Pasi Aho Datahub-ratkaisun kuvaus / Joni Tefke Kahvitauko Datahub-operaattorin toiminta / Juha Leinonen Toteutussuunnitelma / Juha Leinonen Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen / Minna Arffman TEM:n puheenvuoro / Arto Rajala Sana vapaa ja tilaisuuden päätös Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitysprojekti Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitysprojekti Datahub-ratkaisun kuvaus Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien osallistuminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti = toteutusesitys päätöksentekoa varten Julkaisutilaisuus

8 8 Selvityksen aikataulu

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingridin ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingridin projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Toimialan osallistuminen Sidosryhmähaastattelut (36) www-kysely (45) Fingridin sähkömarkkinailtapäivä 7.4. Keskustelutilaisuus Adaton Edi-päivät 5.6. Kustannus-hyötyanalyysi (18) Adaton Energia IT -seminaari 4.9. Keskustelutilaisuus Kysyntäjoustoseminaari Tiedon asiakastilaisuus Loppuraportointi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.5. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 9.4. Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.8. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 2.9. Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä 1.12.

11 11 Nykytila-analyysin keskeisiä havaintoja Markkinaprosesseihin liittyvä tiedonvaihto toimii teknisesti. Tiedonvaihdon merkittävimpiä ongelmia ovat: tiedon laatu ohjeiden ja suositusten noudattamattomuus ja valvonta yhteislaskutus vaatii paljon manuaalityötä markkinaosapuolet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä loppuasiakkaan palvelun laadun heikkenemistä. Nykymalli ei tue pohjoismaista vähittäismarkkinakehitystä eikä vastaa tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin. Muut Pohjoismaat ovat valinneet datahubin. Toimijoiden kanta datahubiin vaihtelee neutraalista vahvan myönteiseen. Päätöksen on perustuttava sekä taloudelliseen kannattavuuteen että laadullisiin näkökulmiin. Fingrid koetaan luontevaksi vaihtoehdoksi toteuttamaan ja ylläpitämään datahubia. Väliraportti löytyy

12 12 Energiaekosysteemi tiedonvaihdon näkökulmasta Energiapolitiikan tavoitteet Energiatehokkuus, toimitusvarmuus, päästöjen vähentäminen, kilpailukyky, aktiivinen osallistuva kuluttaja Tulevaisuuden vähittäismarkkinoiden älyverkkopalvelut Kysyntäjousto, sähköinen liikenne, mikro- ja pientuotanto, tehokkaat vähittäismarkkinaprosessit, uudet loppukäyttäjien palvelut ja sovellukset ( APSit ) Palvelualustat Tiedonvaihto, jousto-operointi, latausoperointi, älyverkon palvelualustat ja sovellukset Perusinfrastruktuuri (voimajärjestelmä) Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, mittaus, varastointi

13 13 Tiedonvaihdon tavoitetila Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Tavoitetilassa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihtoratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta, tietoturvallista ja tietosuojalainsäädännön mukaista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

14 14 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

15 15 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt ( ) P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, mikro- ja pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

16 16 Nykytila, nykytila+ ja datahub v.1.0 Nykytila Ei tehdä mitään = Nykytila + Kehitystoimet = Nykytila+ Vertailu Datahub v.1.0

17 17 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille (v2.2)

18 18 Tiedonvaihdon kehitysvaihtoehtoja Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Jatkokehitys Datahubin jatkokehitys Datahub Datahub v1 Vertailu Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

19 19 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

20 20 Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Keskeiset perustelut Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi => ei ole kustannustehokasta eikä johda datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista datahubin prosesseista. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn, tehokkaan ja hyvin johdetun muutostenhallinnan.

21 21 Kustannus-hyötyanalyysin toteutus ja laajuus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Toteutus Laajuus Kustannus-hyötyanalyysissä arvioidaan ja verrataan datahubin eri versioiden ja nykytila+:n välittömiä kustannuksia, hyötyjä ja investointeja sekä vuoden 2013 kustannustasoa. Mukana ne toiminnot, joihin datahub vaikuttaa tai jotka voidaan toteuttaa keskitetysti datahubissa. Kustannukset ja hyödyt seitsemään prosessiin ja kolmeen kustannuslajiin: Pääprosessit: Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot Kustannuslajit: Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Aineisto Kustannus-hyötyanalyysi perustuu 19 yhtiön, kolmen järjestelmätoimittajan ja Tanskan aineistoihin, jotka kerättiin maalis elokuussa Aineistoon sisältyy sähkönmyyjien käyttöpaikoista 1,02 milj. (31 %) ja verkonhaltijoiden 1,97 milj. (60 %).

22 22 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + = Jaksotetut vuosiinvestoinnit Datahubin ja nykytila+:n vuosikustannukset

23 23 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan noin 100 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

24 24 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon tavoitetilan saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) Nykytila+ Datahub v1 ~2020

25 25 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

26 26 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

27 27 Tänään esillä olevia teemoja = projektin loppuvuoden tehtävät Datahubin tarkennettu kuvaus Toiminnallisuuskuvaukset Markkinaprosessit toteutus Toimijoiden roolit Arkkitehtuuri Liiketoiminta-, tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys Tietosuoja ja tietoturva Datahubin organisointi ja ohjaus Hallinnointimalli Rahoitusmalli Vaikuttavuusanalyysi Toteutussuunnitelma Toteutuksen vaiheistus Toteutusaikataulu Riskianalyysi

28 Fingrid välittää. Varmasti.

29 Datahub-ratkaisun kuvaus Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

30 30 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Datahub-ratkaisun kuvaus Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

31 31 Datahub-ratkaisun kuvaus Sidosryhmät, niiden roolit ja tehtävät Prosessit datahubin aikana Prosessiesimerkki: myyjänvaihto Tietomallin kuvaus Tietosuoja ja tietoturva Käyttöoikeudet ja pääsytietoihin Liiketoimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmä Liityntärajapinnat Tulokset Muutokset nykytoimintatapaan

32 32 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin sidosryhmät esett Toimialajärjestöt TEM Kansainväliset yhteistyötahot Loppukäyttäjät Pohjoismaiden datahubit Datahuboperaattori Järjestelmätoimittajat Verkonhaltijat Datahub Sähkönmyyjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Energiavirasto Fingrid Oyj Tasevastaavat

33 33 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 1(3) Datahuboperaattori Verkonhaltijat Tietojen tekninen validointi ja tallennus datahubiin Markkinaprosessien toteutuksen hallinta Laskennat (profiilisummat, JVH:n taseselvitys, häviöt, jne.) Markkinaprosessien ja suorituskykymittareiden (KPI) valvonta Tuki käyttäjäorganisaatioille (markkinaprosessit, datahubin tekniset ratkaisut) Virheiden ja ongelmien selvittely (mm. tekninen tiedon laatu) Järjestelmäprosessit ja kehittäminen Mittaustiedon keruu Validoidun ja status-käsitellyn tuntimittaustiedon toimitus (tuotanto ja kulutus) Taseselvitystietojen toimitus ja tasevirheiden korjaus Sähköntoimituksen katkaisut ja takaisinkytkennät Perustietojen ylläpito Asiakaslaskutus sekä datahubin laskemien tasevirheiden laskutus

34 34 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 2(3) Sähkönmyyjät Loppukäyttäjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Tasevastaavat Tuntimittaustietojen haku/vastaanotto laskutukseen ja muihin liiketoimintaprosesseihin Sopimusprosessien toteutus (muutot, myyjänvaihdot, jne.) Perustietojen ylläpito Pääsy omiin mittaustietojen ja perustietoihin sekä meneillään oleviin sopimustapahtumiin Valtuutusten hallinta sähkönmyyjille ja kolmansille osapuolille Aggregoidun tiedon haku ja hyödyntäminen palveluissa (avoin data) Tuntimittaustietojen haku ja jalostaminen asiakkaan valtuutuksella ESCO-palvelut asiakkaille Taseselvityksessä tarvittavan jakeluverkonhaltijan toimittaman kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto (NBS:ssä ISR)

35 35 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 3(3) esett (ISR) Fingrid Pohjoismaiset datahubit Energiavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Verkonhaltijan toimittamien kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuu Mittaustiedon / palvelualustan hyödyntäminen voimajärjestelmän ylläpidossa Yhteistyö pohjoismaisella tasolla Harmonisoitu vähittäismarkkina Markkinavalvonta perustuen datahubin valvonta- ja raportointitoiminnallisuuksiin Verkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien lakisääteinen raportointi (esim. myyjänvaihdot) Energiapolitiikan tekeminen Lainsäädännön kehittäminen

36 36 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Markkinaprosessit Markkinaprosesseja kuvataan, jotta prosessimuutokset ja niiden edellyttämät kehitystoimet voidaan tunnistaa. Markkinaprosessien lähtökohtana nykyiset markkinaprosessit yhteensopivuus ebix-pohjaisen NEG HNR BRS:n kanssa kansallisten lähtökohtien huomioiminen. Markkinaprosessien sisältö tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Mahdolliset markkinaprosessit Prosessien kuvaustapa Prosessiesimerkit Pääprosessit Prosessit Taso 1 Taso 2 PROSESSIT KÄYTTÖTAPAUSESIMERKIT Perustietojen hallinta Päivitys Myyjän vaihto Käyttöpaikan tiedot Ilmoitus nykyiselle myyjälle Kytkentätila Vuosikäyttöarvio Sisäänmuutto Sulakekoko Ilmoitus nykyiselle myyjälle Mittaustapa Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Asiakastiedot Asiakastiedot Liittymäsopimus Perustietojen päivitys Verkkopalvelusopimus Ilmoitus uusista perustiedoista Sähkönmyyjä JVH:n siirtotuotteen Perustietojen muutos kysely Aikajaotus Perustietojen toimitus Myyntisopimus Mittaustietojen haku Mittalaitteen tiedot Mittaustietojen toimitus Mittalaitteen vaihto Mittalaitteen ID Liittymän tiedot Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Kysely Datahub Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen Tasevirheiden korjaukset Jakeluverkonhaltija Myyjänvaihto Mittaustietojen toimitus Mittaustietojen haku Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu

37 37 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjänvaihto Sisäänmuutto Ilmoitus nykyiselle myyjälle Ilmoitus nykyiselle myyjälle Sähkönmyyjä Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Sähkönmyyjä Perustietojen päivitys Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen haku Mittaustietojen toimitus Datahub Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Verkonhaltija Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen

38 38 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Tasevirheiden korjaukset Sähkönmyyjä Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ulosmuutto Ilmoitus uuden kp:n nykyiselle myyjälle Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ilmoitus JVH:lle Verkonhaltija Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Asiakas Sähköntoimituksen katkaisu Tunnistautumien Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Käyttöoikeuksien hallinta Datahub Pyyntö sähköntoimituksen katkaisusta Raporttien kyselyt Raporttien toimitus KPI-kyselyt KPI:den toimitus Markk.osap. 3:s osapuoli Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Taseselvitystietojen toimittaminen esett

39 39 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v2.x Sähkönmyyjä Kuormanohjauspyyntö Laskutustietojen toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyyntö Mittaustietojen toimitus Käyttöpaikan kytkentätilanteen selvittäminen Käyttöpaikan kytkentätilanne Datahub v2.x Kuormanohjauspyyntöjen välitys Laskutustietojen tai tariffien toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyynnön välittäminen Mittaustietojen toimitus Kysely käyttöpaikan kytkentätilanteesta Käyttöpaikan kytkentätilanne Jakeluverkonhaltija

40 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon sekvenssikaavio ESIMERKKI 40

41 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 1(2) ESIMERKKI 41 Myyjänvaihto Yleiskuvaus Toistuvuus Prosessin käynnistys Esitiedot tai ehdot Prosessin päättyminen Jälkiehdot Toiminnot, tehtävät ja käyttäjäroolit Prosessi, jossa uusi sähkönmyyjä merkitään datahubiin käyttöpaikan uudeksi sähkönmyyjäksi. Datahubiin tehdään kaikki perustietojen päivitykset. Datahub välittää tarvittavat perustiedot ja ilmoitukset markkinaosapuolille. Toistuvasti päivittäin Asiakas tekee uuden myyntisopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. Käyttöpaikan tiedot haettava ennen myyjänvaihdon käynnistämistä. Uudella myyjällä tulee olla asiakkaan mandaatti, kuten nykyisinkin. Prosessi päättyy, kun uusi myyjä saa datahubilta vahvistuksen tai negatiivisen vastauksen sekä tarvittavat ilmoitukset on tehty sähkömarkkinaosapuolille. Sähkönmyyjä on vaihtunut ja tiedot on päivitetty markkinaosapuolten järjestelmiin. Uusi myyjä käynnistää myyjänvaihdon datahubiin. Datahub tarkistaa uuden myyjän antamien ja datahubissa olevien tietojen pohjalta myyjän vaihdon mahdollisuuden. Datahub vahvistaa tai hylkää myyjänvaihdon uudelle myyjälle. Datahub toimittaa käyttöpaikkatiedot uudelle myyjälle. Datahub päivittää muuttuneet perustiedot datahubiin sopimuksen voimaantuloajan mukaan. Uusi myyjä päivittää asiakastiedot datahubiin Datahub ilmoittaa myyjänvaihdosta nykyiselle myyjälle. Datahub toimittaa nykyiselle myyjälle laskutuksessa tarvittavat loppulukemat (optio). Datahub ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio).

42 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 2(2) ESIMERKKI 42 Myyjänvaihto Poikkeukset tai erikoistapaukset Prosessin reaaliaikaisuus Ilmoitukset ja kuittaukset Peruutukset Muut käyttötapaukset Myyjänvaihto ei ole mahdollinen esimerkiksi, jos asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen sopimus, käyttöpaikalla ei ole voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta, kyseessä on muutto tai tiedot ovat virheelliset tai epäyhtenäiset. Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen päättäminen ja mahdollisten sopimussakkojen maksaminen. Toimialan tulee sopia, tuleeko negatiivisessa vastauksessa tieto siitä, koska myyntisopimus päättyy. Myyjänvaihto tehdään järjestelmään reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Irtisanomisaika ym. sopimusehdot määräytyvät sopimuksen perusteella. Tietojen päivittämisen yhteydessä tarkastetaan myyntisopimuksen edellytysten täyttyminen, jolloin myyjänvaihto voi keskeytyä ennen tietojen päivittämistä. Tiedot päivittyvät datahubiin reaaliaikaisesti ja tulevat voimaan voimassa olon mukaisesti. Ilmoitukset sähkömarkkinaosapuolille reaaliaikaisesti. Vahvistus myyntisopimuksesta uudelle myyjälle sekä ilmoitus uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio). Ilmoitus sopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle. Asiakas peruu uuden myyntisopimuksen ennen sen voimaantuloa. Toimialan päätettävä kuinka toimitaan tilanteessa, jossa asiakas tekee uuden myyntisopimuksen ennen edellisen myyntisopimuksen voimaantuloa. Sähkön ostajanvaihto pientuotannon käyttöpaikassa.

43 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon prosessikaavio ESIMERKKI 43 Myyjän vaihto Asiakas Sopii uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen sähkönmyyjältä Vastaanottaa vahvistuksen sähkönmyyjältä Uusi myyjä Ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen hylkäyksestä Vastaanottaa kuittauksen ja kp-tiedot Datahuboperaattori Vastaanottaa ilmoituksen EI Tarkistaa, onko myyjänvaihto mahdollinen KYLLÄ Päivittää datahubiin perustiedot Ilmoittaa uudelle myyjälle Ilmoittaa nykyiselle myyjälle Nykyinen myyjä Vastaanottaa ilmoituksen JVH Tietojen tallennus tai haku (Datahub)

44 44 Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri laaditaan datahubin päätietoryhmien ja keskeisten tietosisältöjen kuvaamiseksi sekä tietosuojan ja tietoturvan kysymysten tarkastelemiseksi. Lähtökohtana on nykyisten markkinaprosessien ja HNR BRS:n määritysten mukainen tietosisältö, joista poistettiin soveltumattomat tietosisällöt sekä lisättiin tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin liittyviä tietoja. Tietoarkkitehtuuri tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Päätietoryhmät Tietorakenteet ja -sisällöt Kuvausmatriisit Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejä tietokentistä/arvoista DATAHUBIN VERSIO DH v1 DH v2.1 DH v2.2 DH v2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedon lähde Omistaja Markkinaosapuolten ydintiedon lähde Tietosuojataso OSAPUOLTEN OIKEUDET TIETOON W = ylläpito-oikeus R = luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen TBD TIEDOT JA PROSESSIT (esimerkki) Myyjän vaihto Mittaustietojen toimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VH VH VH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä projektissa. JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

45 45 Tietoarkkitehtuuri Päätietoryhmät sekä niiden relaatiot

46 46 Tietoarkkitehtuuri Esimerkki: käyttöpaikkatiedot sekä niiden relaatiot

47 47 Tietoarkkitehtuuri Tietomallikuvaus Tiedot Datahub-versio Informaatiosalkku Osapuolten oikeudet tietoon Tiedot ja prosessit Kommentit Päätietoryhmät Tiedot ja relaatiot Esim. käyttöpaikan tiedot: osoite, sulakekoko, Tietokentän arvot Datahubin versio, jossa tieto tarvitaan Datahub v1, v2.1, v2.2, v2.x Tiedon omistaja Tiedon lähdejärjestelmä Ydintiedon sijainti Tietosuoja: tiedon tarveperusta ja tietosuojataso Rooliin perustuva ylläpito- tai lukuoikeus Verkonhaltija, sähkönmyyjä, datahuboperaattori, Mitä tietoa prosessit käyttävät tai tuottavat Muuta huomioitavaa Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejätietokentistä/arvoista DATAHUBINVERSIO DHv1 DHv2.1 DHv2.2 DHv2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedonlähde Omistaja Markkinaosapuoltenydintiedonlähde Tietosuojataso OSAPUOLTENOIKEUDETTIETOON W=ylläpito-oikeus R=luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VHVHVH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä proje JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. TBD TIEDOTJAPROSESSIT(esimerkki) Kuvausmatriiseissa sovellettu suositusta JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Myyjänvaihto Mittaustietojentoimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojenpäivitys Sähköntoimituksenkatkaisu Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

48 48 Tietoarkkitehtuuri Ydintietojenhallinta Markkinaosapuolten ydintieto on datahubissa. Verkonhaltijan ja sähkönmyyjän järjestelmät säilyvät keskeisinä tiedon lähdejärjestelminä. Datahubista tulee lähdejärjestelmä tietyille tiedoilla (mm. asiakkaan valtuutukset ja laskentojen tulokset). Mahdolliset muutokset ydintietoihin tehdään päivittämällä tiedot ensin lähdejärjestelmiin. Datahubiin voidaan määritellä ilmoituksia ydintietojen muutoksista. JVH Myyjä DH ydintieto

49 49 Tietoarkkitehtuuri Datahubin tietosuojasta ja tietoturvasta Datahub on henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri, joka tietosisällön keräämiselle ja käyttämiselle on oltava peruste ts. esim. säädetty laki tai asetus. Tietoja tulee käsitellä hyvällä tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavalla ja toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu. Tietoturva on kriittinen osa datahubin toimintaa koskien datahubjärjestelmää, liityntärajapintoja sekä kommunikaatioyhteyksiä datahubin ja yritysten järjestelmien välillä. Huomioitavia asioita ovat mm. käyttöoikeuksien hallinta ja valtuutukset sekä loppuasiakkaan pääsy omiin tietoihinsa. Huolehdittava oikeanpituisesta tietojen säilyttämisen kestosta. Muistettava tietosuoja ja tietoturva by design eli huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

50 50 Tietoarkkitehtuuri Käyttöoikeudet ja pääsy tietoihin Varmistettava pääsynvalvonta, käyttäjien, tunnistaminen, tiedon ja tietoliikenteen salaus. Datahubin käyttöoikeudet sähkömarkkinaroolin, datahubin palveluiden, tiedon, tiedon käsittelytapojen mukaan. Varmistettava tietojen eheys ja muutosten jäljitettävyys. Verkonhaltijan tuntimittaustietojen raportointivelvollisuus asiakkaalle poistuu; asiakas saa pääsyn datahubissa oleviin tietoihinsa. Asiakas määrittää, kuka saa pääsyn hänen tietoihinsa sekä mitä tietoja oikeus koskee. Valtuutuksia hallinnoidaan datahubissa. Sähkönmyyjä saa valtuutuksen asiakkaan tietoihin sopimuksen perusteella. Pääsy asiakkaan tietoihin ja valtuutusten hallinnointi toteutetaan tietoturvallisesti ja huomioiden tietosuoja.

51 51 Tietoarkkitehtuuri Asiakkaan pääsy tietoihin 1. Asiakkaan pääsy tietoihin sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten palvelun kautta 2. Asiakkaan pääsy tietoihin suoraan datahubista 3. Pääsy tietoihin suojatulla datahub-sovelluksella sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten kautta

52 52 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liityntärajapinnat DHoperaattori Markkinaosapuolet Viranomaiset WEB WEB WEB Loppukäyttäjä WEB B2B Verkonhaltija Myyjä B2B B2B Tasevastaava Kolmannet osapuolet B2B Datahub B2B NBS Tuotanto B2B WEB B2B Testaaminen ja sertifiointi Markkinaosapuolet

53 53 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmäkartta Verkonhaltijat 1..n Sähkönmyyjät 1..n EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Integraatioalusta Datahub Integraatioalusta EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Online EDM/MDM = Mittaustiedonhallintajärjestelmä / mittaustietokanta CIS/CRM = Asiakastietojärjestelmä Laskutus = laskutusjärjestelmä Online = Sähkönmyyjän sähköinen asiointijärjestelmä

54 54 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys, toipuminen ja varajärjestelmät Datahubilta vaaditaan korkeaa käytettävyyttä, sillä järjestelmän alhaalla olo haittaa merkittävästi vähittäismarkkinoiden toimivuutta. Korkea käytettävyys saavutetaan kahdennetulla järjestelmällä. Palveluaika lähtökohtaisesti 24/7, reagointi- ja ratkaisuajat vian kriittisyyden mukaan. Järjestelmän suorituskyky korkeimman kuormituksen mukaan Laadittava toipumissuunnitelmat sekä varajärjestelyt kriittisiin vikatilanteisiin. Tekniset vaatimukset määrittelyvaiheessa.

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot