Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki"

Transkriptio

1 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

2 Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki

3 3 Sisältö Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos Tiedonvaihtoselvitysprojekti / Pasi Aho Datahub-ratkaisun kuvaus / Joni Tefke Kahvitauko Datahub-operaattorin toiminta / Juha Leinonen Toteutussuunnitelma / Juha Leinonen Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen / Minna Arffman TEM:n puheenvuoro / Arto Rajala Sana vapaa ja tilaisuuden päätös Buffet

4 Tiedonvaihtoselvitysprojekti Pasi Aho Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

5 5 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitysprojekti Datahub-ratkaisun kuvaus Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

6 6 Selvitys pähkinänkuoressa Selvitys perustuu Fingridin vastuuseen tiedonvaihdon kehittämisestä (sml 49 ). Tavoitteena määritellä sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu, vähintään kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Selvityksen painopiste on markkinaosapuolten välisissä tiedonvaihtoa sisältävissä markkinaprosesseissa. Lisäksi tarkastellaan myös niitä liiketoimintaprosesseja ja toimintoja, jotka voitaisiin toteuttaa keskitetysti datahubissa. TEM pyysi huomioimaan selvityksessä seuraavat seikat: erilaiset laskutusmallit mukana selvityksessä riittävän kattava vaikutusten arviointi sidosryhmien osallistuminen selvitysvaiheessa

7 7 Selvityksen päävaiheet ja aikataulu Vaihe 1. Nykytilan analysointi Nykytilan kartoitus à Tavoitteena tunnistaa nykytiedonvaihdon vahvuudet ja haasteet sekä kehitystarpeet Tulevaisuuden tarpeet à Tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Väliraportti Datahub-tilanne muualla à Tavoitteena oppia muista hankkeista sekä varmistaa yhteensopivuus Vaihe 2. Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisun määrittely Keskustelutilaisuus Loppuraportti = toteutusesitys päätöksentekoa varten Julkaisutilaisuus

8 8 Selvityksen aikataulu

9 9 Projektiorganisaatio Konsultit Pöyry Management Consulting Juha P. Leinonen Joni Tefke Empower IM Jan Segerstam Core-työryhmä: Jari Arve, Satapirkan Sähkö Oy Niko Jauhiainen, Elenia Oy Markus Piispanen, Energiateollisuus ry Jari Rusanen, Loiste Sähköverkot Oy Riitta Vaissalo, Fortum Markets Oy Fingridin ohjausryhmä: Juha Kekkonen (pj.) Kari Suominen Jussi Jyrinsalo Pasi Aho (siht.) Fingridin projektiryhmä: Pasi Aho (pp) Minna Arffman Risto Lindroos Referenssiryhmä: Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry Katriina Kalavainen, Caruna Oy Pasi Kuokkanen, Suomen ElFi Oy Mika Laatu, Leppäkosken Energia Oy Jouni Lehtinen, Helen Sähköverkko Oy Suvi Lehtinen, Energiavirasto Tytti Läntinen, Vaasan Sähkö Oy Jari Nykänen, Etelä-Savon Energia Oy Tatu Pahkala, TEM Mikko Rintamäki, Paikallisvoima ry Raimo Toivanen, PKS Sähkönsiirto Oy

10 10 Toimialan osallistuminen Sidosryhmähaastattelut (36) www-kysely (45) Fingridin sähkömarkkinailtapäivä 7.4. Keskustelutilaisuus Adaton Edi-päivät 5.6. Kustannus-hyötyanalyysi (18) Adaton Energia IT -seminaari 4.9. Keskustelutilaisuus Kysyntäjoustoseminaari Tiedon asiakastilaisuus Loppuraportointi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.5. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 9.4. Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä 7.8. Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä 2.9. Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core-ryhmä Core- ja referenssiryhmä Core-ryhmä 1.12.

11 11 Nykytila-analyysin keskeisiä havaintoja Markkinaprosesseihin liittyvä tiedonvaihto toimii teknisesti. Tiedonvaihdon merkittävimpiä ongelmia ovat: tiedon laatu ohjeiden ja suositusten noudattamattomuus ja valvonta yhteislaskutus vaatii paljon manuaalityötä markkinaosapuolet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa Ongelmista seuraa prosessitehottomuutta sekä loppuasiakkaan palvelun laadun heikkenemistä. Nykymalli ei tue pohjoismaista vähittäismarkkinakehitystä eikä vastaa tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin. Muut Pohjoismaat ovat valinneet datahubin. Toimijoiden kanta datahubiin vaihtelee neutraalista vahvan myönteiseen. Päätöksen on perustuttava sekä taloudelliseen kannattavuuteen että laadullisiin näkökulmiin. Fingrid koetaan luontevaksi vaihtoehdoksi toteuttamaan ja ylläpitämään datahubia. Väliraportti löytyy

12 12 Energiaekosysteemi tiedonvaihdon näkökulmasta Energiapolitiikan tavoitteet Energiatehokkuus, toimitusvarmuus, päästöjen vähentäminen, kilpailukyky, aktiivinen osallistuva kuluttaja Tulevaisuuden vähittäismarkkinoiden älyverkkopalvelut Kysyntäjousto, sähköinen liikenne, mikro- ja pientuotanto, tehokkaat vähittäismarkkinaprosessit, uudet loppukäyttäjien palvelut ja sovellukset ( APSit ) Palvelualustat Tiedonvaihto, jousto-operointi, latausoperointi, älyverkon palvelualustat ja sovellukset Perusinfrastruktuuri (voimajärjestelmä) Sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, mittaus, varastointi

13 13 Tiedonvaihdon tavoitetila Tiedonvaihdon tehtävänä on mahdollistaa, tukea ja tehostaa sähkömarkkinaosapuolten liiketoimintaprosesseja Tavoitetilassa loppuasiakkaan kokema palvelun laatu on korkea ja valinnan mahdollisuudet monipuoliset; tiedonvaihtoratkaisu edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja kannustaa osapuolia kehittämään uusia tuotteita ja palveluja; vähittäismarkkinoiden prosessit toimivat yhdenmukaisesti, virheettömästi ja kustannustehokkaasti; toiminnan laadun valvonta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja antaa keinot puuttua ongelmiin; tiedon käsittely on tehokasta, tietoturvallista ja tietosuojalainsäädännön mukaista; teknologia-, markkina- ja prosessimuutosten läpivienti on suunnitelmallista ja joustavaa.

14 14 Tiedonvaihtoratkaisun päätöskriteerit Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Strategiset tavoitteet Tiedonvaihtoratkaisun valinta Kehittämispotentiaali Kustannushyötyanalyysi

15 15 Päätöskriteerien arvottaminen Yhteiskunnalliset vaikutukset Laadulliset vaikutukset asiakkaan palvelun laatu vähittäismarkkinoiden toimivuus markkinaprosessien toimivuus toiminnan laadun valvonta tekninen toimivuus ja suorituskyky kehittämispotentiaali Taloudelliset vaikutukset kustannus-hyötyanalyysi Välilliset hyödyt Välittömät hyödyt ( ) P Ä Ä T Ö S Strategiset tavoitteet kysyntäjousto, mikro- ja pientuotanto, energiatehokkuus, älykkäät sähköverkot, vähittäismarkkinoiden harmonisointi,...

16 16 Nykytila, nykytila+ ja datahub v.1.0 Nykytila Ei tehdä mitään = Nykytila + Kehitystoimet = Nykytila+ Vertailu Datahub v.1.0

17 17 Ratkaisuvaihtoehtojen päätoiminnallisuudet Nykymalli+ Sisäisen sanomaliikenteen purkaminen ulkoiseksi Käyttöpaikkarekisterin jatkokehitys Sanomaliikenteen laadun parantaminen ja hajautettu valvonta Sanomamäärittelyjen lisäkehitys Ulkoisten rajapintojen kehittäminen Ei reaaliaikaisuutta Datahub Mittaustiedon tallennus ja välitys sekä ilmoitukset puutteista Taseselvitys ja energioiden korjauslaskennat JVH:n lakisääteinen kulutustietojen raportointi Markkinaprosessien toteutus Katkaisu- ja takaisinkytkentäpyyntöjen välitys Laajennettu käyttö-, asiakas- ja sopimustietorekisteri Viranomaisraportoinnin palvelurajapinta Avoimet rajapinnat 3. osapuolia varten Toiminnan laadun valvonta (KPI) ja seuraamukset Harmonisoidut markkinaprosessit Testipalvelu + Tuki pakolliselle yhden laskun mallille (v2.1) + Tuki myyjäkeskeiselle markkinamallille (v2.2)

18 18 Tiedonvaihdon kehitysvaihtoehtoja Tiedonvaihtomalli Datahubin jatkokehitys Jatkokehitys Datahubin jatkokehitys Datahub Datahub v1 Vertailu Hajautettu tiedonvaihto Nykytila Nykytila+

19 19 Laatuanalyysin yhteenveto Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Laatutekijä Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Vision laatutavoitteet

20 20 Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Keskeiset perustelut Nykytila+:ssa palvelun laadun parantaminen sopimustilanteissa edellyttäisi tietojen reaaliaikaista käsittelyä sekä käyttöpaikkarekisterin laajentamista mini-datahubiksi => ei ole kustannustehokasta eikä johda datahubin laajuisiin hyötyihin. Datahubissa markkinaosapuolten välinen tiedonvaihto ja keskeiset markkinaprosessit toteutetaan keskitetysti. Osapuolet kommunikoivat vain datahubin kanssa. Ydintieto on tasapuolisesti, syrjimättömästi ja samanaikaisesti kaikkien markkinaosapuolten käytössä yhtäläisin periaattein. Datahubissa markkinaosapuolten toiminnan ja prosessien valvonta voidaan toteuttaa yhteismitallisesti ja luotettavasti kaikista datahubin prosesseista. Nykytila+:ssa ohjelmistorajapintojen toteutukset ovat toimittaja- tai yhtiökohtaisia, jolloin niiden kehittämiseen liittyy monia haasteita ja rajoitteita. Datahubissa toimitettavalle tiedolle ja sieltä haettavalle tiedolle on yhtenäiset, kaikille markkinaosapuolille avoimet ja standardoidut rajapinnat, jotka ovat myös kolmansien osapuolten hyödynnettävissä. Datahub on joustava tulevan kehityksen ja muutosten suhteen sekä mahdollistaa keskitetyn, tehokkaan ja hyvin johdetun muutostenhallinnan.

21 21 Kustannus-hyötyanalyysin toteutus ja laajuus Tulokset perustuvat toimialan yhtiöiden omiin kustannus-hyötyarvioihin Toteutus Laajuus Kustannus-hyötyanalyysissä arvioidaan ja verrataan datahubin eri versioiden ja nykytila+:n välittömiä kustannuksia, hyötyjä ja investointeja sekä vuoden 2013 kustannustasoa. Mukana ne toiminnot, joihin datahub vaikuttaa tai jotka voidaan toteuttaa keskitetysti datahubissa. Kustannukset ja hyödyt seitsemään prosessiin ja kolmeen kustannuslajiin: Pääprosessit: Sopimusprosessit Toimituksen aikaiset prosessit Mittaustietojen käsittely ja hallinta Taseselvitys Laskutus Asiakaspalvelu Perintä, kytkyt ja katkot Kustannuslajit: Henkilöstökustannukset IT-kustannukset Ostopalvelut Aineisto Kustannus-hyötyanalyysi perustuu 19 yhtiön, kolmen järjestelmätoimittajan ja Tanskan aineistoihin, jotka kerättiin maalis elokuussa Aineistoon sisältyy sähkönmyyjien käyttöpaikoista 1,02 milj. (31 %) ja verkonhaltijoiden 1,97 milj. (60 %).

22 22 Kustannus-hyötyanalyysin laskentatapa Nykyinen kustannustaso + Datahubin ja nykytila+:n nettohyödyt Datahubin ja nykytila+:n operointikustannukset Investoinnit + = Jaksotetut vuosiinvestoinnit Datahubin ja nykytila+:n vuosikustannukset

23 23 Nykytilan kustannukset vuonna 2013 Nykytilan vuosikustannukset ovat toimialan arvion mukaan noin 100 milj. euroa eli 30,4 euroa käyttöpaikkaa kohti Vuosikustannukset (M /v) ,4 M /v (44 %) 56,2 M /v (56 %) 10 0 Myynti Verkko 1 Kustannuksissa eivät ole mukana nykyisten järjestelmien poistot.

24 24 Datahub on kustannustehokas ratkaisu tiedonvaihdon tavoitetilan saavuttamiseksi ,5 M ( 6 %) Vuosikustannukset (milj. euroa) ,9 M /v (33,0 /kp) 101,3 M /v (30,7 /kp) Nykytila+ Datahub v1 ~2020

25 25 Ratkaisuvaihtoehtojen vertailu Yhteenveto Nykytila+ Datahub Asiakkaan palvelun laatu Vähittäismarkkinoiden toimivuus Markkinaprosessien toimivuus Toiminnan laadun valvonta Tekninen toimivuus ja suorituskyky Kehittämispotentiaali Kustannus-hyötyanalyysi Strategiset tavoitteet

26 26 Projekti esittää datahubia tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi Suomessa Strateginen valinta paljon mahdollisuuksia Datahubin valinnalle on vahvat laadulliset perusteet Datahub on kustannustehokas ratkaisu

27 27 Tänään esillä olevia teemoja = projektin loppuvuoden tehtävät Datahubin tarkennettu kuvaus Toiminnallisuuskuvaukset Markkinaprosessit toteutus Toimijoiden roolit Arkkitehtuuri Liiketoiminta-, tieto- ja järjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys Tietosuoja ja tietoturva Datahubin organisointi ja ohjaus Hallinnointimalli Rahoitusmalli Vaikuttavuusanalyysi Toteutussuunnitelma Toteutuksen vaiheistus Toteutusaikataulu Riskianalyysi

28 Fingrid välittää. Varmasti.

29 Datahub-ratkaisun kuvaus Joni Tefke Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki

30 30 Sisältö Tilaisuuden avaus Tiedonvaihtoselvitys Datahub-ratkaisun kuvaus Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Datahub-operaattorin toiminta Toteutussuunnitelma Tiedonvaihdon ja tietosisällön kehittäminen TEM:n puheenvuoro Sana vapaa ja tilaisuuden lopetus

31 31 Datahub-ratkaisun kuvaus Sidosryhmät, niiden roolit ja tehtävät Prosessit datahubin aikana Prosessiesimerkki: myyjänvaihto Tietomallin kuvaus Tietosuoja ja tietoturva Käyttöoikeudet ja pääsytietoihin Liiketoimintaarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmä Liityntärajapinnat Tulokset Muutokset nykytoimintatapaan

32 32 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin sidosryhmät esett Toimialajärjestöt TEM Kansainväliset yhteistyötahot Loppukäyttäjät Pohjoismaiden datahubit Datahuboperaattori Järjestelmätoimittajat Verkonhaltijat Datahub Sähkönmyyjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Energiavirasto Fingrid Oyj Tasevastaavat

33 33 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 1(3) Datahuboperaattori Verkonhaltijat Tietojen tekninen validointi ja tallennus datahubiin Markkinaprosessien toteutuksen hallinta Laskennat (profiilisummat, JVH:n taseselvitys, häviöt, jne.) Markkinaprosessien ja suorituskykymittareiden (KPI) valvonta Tuki käyttäjäorganisaatioille (markkinaprosessit, datahubin tekniset ratkaisut) Virheiden ja ongelmien selvittely (mm. tekninen tiedon laatu) Järjestelmäprosessit ja kehittäminen Mittaustiedon keruu Validoidun ja status-käsitellyn tuntimittaustiedon toimitus (tuotanto ja kulutus) Taseselvitystietojen toimitus ja tasevirheiden korjaus Sähköntoimituksen katkaisut ja takaisinkytkennät Perustietojen ylläpito Asiakaslaskutus sekä datahubin laskemien tasevirheiden laskutus

34 34 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 2(3) Sähkönmyyjät Loppukäyttäjät 3. osapuolet (palveluntarjoajat) Tasevastaavat Tuntimittaustietojen haku/vastaanotto laskutukseen ja muihin liiketoimintaprosesseihin Sopimusprosessien toteutus (muutot, myyjänvaihdot, jne.) Perustietojen ylläpito Pääsy omiin mittaustietojen ja perustietoihin sekä meneillään oleviin sopimustapahtumiin Valtuutusten hallinta sähkönmyyjille ja kolmansille osapuolille Aggregoidun tiedon haku ja hyödyntäminen palveluissa (avoin data) Tuntimittaustietojen haku ja jalostaminen asiakkaan valtuutuksella ESCO-palvelut asiakkaille Taseselvityksessä tarvittavan jakeluverkonhaltijan toimittaman kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto (NBS:ssä ISR)

35 35 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Roolien mukaiset päävastuut 3(3) esett (ISR) Fingrid Pohjoismaiset datahubit Energiavirasto Työ- ja elinkeinoministeriö Verkonhaltijan toimittamien kulutuksen ja tuotannon mittaustietojen haku/vastaanotto Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysvastuu Mittaustiedon / palvelualustan hyödyntäminen voimajärjestelmän ylläpidossa Yhteistyö pohjoismaisella tasolla Harmonisoitu vähittäismarkkina Markkinavalvonta perustuen datahubin valvonta- ja raportointitoiminnallisuuksiin Verkonhaltijoiden ja sähkönmyyjien lakisääteinen raportointi (esim. myyjänvaihdot) Energiapolitiikan tekeminen Lainsäädännön kehittäminen

36 36 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Markkinaprosessit Markkinaprosesseja kuvataan, jotta prosessimuutokset ja niiden edellyttämät kehitystoimet voidaan tunnistaa. Markkinaprosessien lähtökohtana nykyiset markkinaprosessit yhteensopivuus ebix-pohjaisen NEG HNR BRS:n kanssa kansallisten lähtökohtien huomioiminen. Markkinaprosessien sisältö tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Mahdolliset markkinaprosessit Prosessien kuvaustapa Prosessiesimerkit Pääprosessit Prosessit Taso 1 Taso 2 PROSESSIT KÄYTTÖTAPAUSESIMERKIT Perustietojen hallinta Päivitys Myyjän vaihto Käyttöpaikan tiedot Ilmoitus nykyiselle myyjälle Kytkentätila Vuosikäyttöarvio Sisäänmuutto Sulakekoko Ilmoitus nykyiselle myyjälle Mittaustapa Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Asiakastiedot Asiakastiedot Liittymäsopimus Perustietojen päivitys Verkkopalvelusopimus Ilmoitus uusista perustiedoista Sähkönmyyjä JVH:n siirtotuotteen Perustietojen muutos kysely Aikajaotus Perustietojen toimitus Myyntisopimus Mittaustietojen haku Mittalaitteen tiedot Mittaustietojen toimitus Mittalaitteen vaihto Mittalaitteen ID Liittymän tiedot Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Kysely Datahub Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen Tasevirheiden korjaukset Jakeluverkonhaltija Myyjänvaihto Mittaustietojen toimitus Mittaustietojen haku Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu

37 37 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjänvaihto Sisäänmuutto Ilmoitus nykyiselle myyjälle Ilmoitus nykyiselle myyjälle Sähkönmyyjä Sähköntoimituksen takaisinkytkentä Pyyntö takaisinkytkennästä Uuden käyttöpaikan perustaminen Sähkönmyyjä Perustietojen päivitys Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen haku Mittaustietojen toimitus Datahub Ilmoitus uusista perustiedoista Perustietojen päivitys Perustietojen kysely Perustietojen toimitus Mittaustietojen toimitus Verkonhaltija Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Pyyntö puuttuvista tuntiaikasarjoista Rajapistemittausten toimittaminen

38 38 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v1 Myyjäkohtaiset summatoimitukset (sähkötase) Tasevirheiden korjaukset Sähkönmyyjä Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ulosmuutto Ilmoitus uuden kp:n nykyiselle myyjälle Häviösähkön ja lois- ja pätötehon kysely Häviösähkön ja lois- ja pätötehon toimitus Ilmoitus JVH:lle Verkonhaltija Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Pyyntö sähköntoimituksen päättämisestä Asiakas Sähköntoimituksen katkaisu Tunnistautumien Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Käyttöoikeuksien hallinta Datahub Pyyntö sähköntoimituksen katkaisusta Raporttien kyselyt Raporttien toimitus KPI-kyselyt KPI:den toimitus Markk.osap. 3:s osapuoli Mittaustietojen kysely Mittaustietojen toimitus Taseselvitystietojen toimittaminen esett

39 39 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Datahubin prosessit datahub v2.x Sähkönmyyjä Kuormanohjauspyyntö Laskutustietojen toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyyntö Mittaustietojen toimitus Käyttöpaikan kytkentätilanteen selvittäminen Käyttöpaikan kytkentätilanne Datahub v2.x Kuormanohjauspyyntöjen välitys Laskutustietojen tai tariffien toimittaminen Mittalaitteen suoraluentapyynnön välittäminen Mittaustietojen toimitus Kysely käyttöpaikan kytkentätilanteesta Käyttöpaikan kytkentätilanne Jakeluverkonhaltija

40 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon sekvenssikaavio ESIMERKKI 40

41 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 1(2) ESIMERKKI 41 Myyjänvaihto Yleiskuvaus Toistuvuus Prosessin käynnistys Esitiedot tai ehdot Prosessin päättyminen Jälkiehdot Toiminnot, tehtävät ja käyttäjäroolit Prosessi, jossa uusi sähkönmyyjä merkitään datahubiin käyttöpaikan uudeksi sähkönmyyjäksi. Datahubiin tehdään kaikki perustietojen päivitykset. Datahub välittää tarvittavat perustiedot ja ilmoitukset markkinaosapuolille. Toistuvasti päivittäin Asiakas tekee uuden myyntisopimuksen uuden sähkönmyyjän kanssa. Käyttöpaikan tiedot haettava ennen myyjänvaihdon käynnistämistä. Uudella myyjällä tulee olla asiakkaan mandaatti, kuten nykyisinkin. Prosessi päättyy, kun uusi myyjä saa datahubilta vahvistuksen tai negatiivisen vastauksen sekä tarvittavat ilmoitukset on tehty sähkömarkkinaosapuolille. Sähkönmyyjä on vaihtunut ja tiedot on päivitetty markkinaosapuolten järjestelmiin. Uusi myyjä käynnistää myyjänvaihdon datahubiin. Datahub tarkistaa uuden myyjän antamien ja datahubissa olevien tietojen pohjalta myyjän vaihdon mahdollisuuden. Datahub vahvistaa tai hylkää myyjänvaihdon uudelle myyjälle. Datahub toimittaa käyttöpaikkatiedot uudelle myyjälle. Datahub päivittää muuttuneet perustiedot datahubiin sopimuksen voimaantuloajan mukaan. Uusi myyjä päivittää asiakastiedot datahubiin Datahub ilmoittaa myyjänvaihdosta nykyiselle myyjälle. Datahub toimittaa nykyiselle myyjälle laskutuksessa tarvittavat loppulukemat (optio). Datahub ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio).

42 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon käyttötapauksen kuvaus 2(2) ESIMERKKI 42 Myyjänvaihto Poikkeukset tai erikoistapaukset Prosessin reaaliaikaisuus Ilmoitukset ja kuittaukset Peruutukset Muut käyttötapaukset Myyjänvaihto ei ole mahdollinen esimerkiksi, jos asiakkaalla on voimassa oleva määräaikainen sopimus, käyttöpaikalla ei ole voimassa olevaa verkkopalvelusopimusta, kyseessä on muutto tai tiedot ovat virheelliset tai epäyhtenäiset. Määräaikaisen sopimuksen ennenaikainen päättäminen ja mahdollisten sopimussakkojen maksaminen. Toimialan tulee sopia, tuleeko negatiivisessa vastauksessa tieto siitä, koska myyntisopimus päättyy. Myyjänvaihto tehdään järjestelmään reaaliaikaisesti palvelutapahtuman aikana. Irtisanomisaika ym. sopimusehdot määräytyvät sopimuksen perusteella. Tietojen päivittämisen yhteydessä tarkastetaan myyntisopimuksen edellytysten täyttyminen, jolloin myyjänvaihto voi keskeytyä ennen tietojen päivittämistä. Tiedot päivittyvät datahubiin reaaliaikaisesti ja tulevat voimaan voimassa olon mukaisesti. Ilmoitukset sähkömarkkinaosapuolille reaaliaikaisesti. Vahvistus myyntisopimuksesta uudelle myyjälle sekä ilmoitus uudesta myyntisopimuksesta verkonhaltijalle (optio). Ilmoitus sopimuksen päättymisestä nykyiselle myyjälle. Asiakas peruu uuden myyntisopimuksen ennen sen voimaantuloa. Toimialan päätettävä kuinka toimitaan tilanteessa, jossa asiakas tekee uuden myyntisopimuksen ennen edellisen myyntisopimuksen voimaantuloa. Sähkön ostajanvaihto pientuotannon käyttöpaikassa.

43 Liiketoiminta-arkkitehtuuri Myyjänvaihdon prosessikaavio ESIMERKKI 43 Myyjän vaihto Asiakas Sopii uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen sähkönmyyjältä Vastaanottaa vahvistuksen sähkönmyyjältä Uusi myyjä Ilmoittaa uudesta myyntisopimuksesta Vastaanottaa ilmoituksen hylkäyksestä Vastaanottaa kuittauksen ja kp-tiedot Datahuboperaattori Vastaanottaa ilmoituksen EI Tarkistaa, onko myyjänvaihto mahdollinen KYLLÄ Päivittää datahubiin perustiedot Ilmoittaa uudelle myyjälle Ilmoittaa nykyiselle myyjälle Nykyinen myyjä Vastaanottaa ilmoituksen JVH Tietojen tallennus tai haku (Datahub)

44 44 Tietoarkkitehtuuri Tietoarkkitehtuuri laaditaan datahubin päätietoryhmien ja keskeisten tietosisältöjen kuvaamiseksi sekä tietosuojan ja tietoturvan kysymysten tarkastelemiseksi. Lähtökohtana on nykyisten markkinaprosessien ja HNR BRS:n määritysten mukainen tietosisältö, joista poistettiin soveltumattomat tietosisällöt sekä lisättiin tulevaisuuden tiedonvaihtotarpeisiin liittyviä tietoja. Tietoarkkitehtuuri tulee määrittää määrittelyvaiheessa yhdessä toimialan kanssa. Päätietoryhmät Tietorakenteet ja -sisällöt Kuvausmatriisit Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejä tietokentistä/arvoista DATAHUBIN VERSIO DH v1 DH v2.1 DH v2.2 DH v2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedon lähde Omistaja Markkinaosapuolten ydintiedon lähde Tietosuojataso OSAPUOLTEN OIKEUDET TIETOON W = ylläpito-oikeus R = luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen TBD TIEDOT JA PROSESSIT (esimerkki) Myyjän vaihto Mittaustietojen toimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojen päivitys Sähköntoimituksen katkaisu KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VH VH VH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä projektissa. JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

45 45 Tietoarkkitehtuuri Päätietoryhmät sekä niiden relaatiot

46 46 Tietoarkkitehtuuri Esimerkki: käyttöpaikkatiedot sekä niiden relaatiot

47 47 Tietoarkkitehtuuri Tietomallikuvaus Tiedot Datahub-versio Informaatiosalkku Osapuolten oikeudet tietoon Tiedot ja prosessit Kommentit Päätietoryhmät Tiedot ja relaatiot Esim. käyttöpaikan tiedot: osoite, sulakekoko, Tietokentän arvot Datahubin versio, jossa tieto tarvitaan Datahub v1, v2.1, v2.2, v2.x Tiedon omistaja Tiedon lähdejärjestelmä Ydintiedon sijainti Tietosuoja: tiedon tarveperusta ja tietosuojataso Rooliin perustuva ylläpito- tai lukuoikeus Verkonhaltija, sähkönmyyjä, datahuboperaattori, Mitä tietoa prosessit käyttävät tai tuottavat Muuta huomioitavaa Päätietoryhmä Tietoryhmä Esimerkkejätietokentistä/arvoista DATAHUBINVERSIO DHv1 DHv2.1 DHv2.2 DHv2.x INFORMAATIOSALKKU Tiedonlähde Omistaja Markkinaosapuoltenydintiedonlähde Tietosuojataso OSAPUOLTENOIKEUDETTIETOON W=ylläpito-oikeus R=luku-oikeus datahub-operaattori Verkonhaltija Sähkönmyyjä Asiakas 3OP Viranomainen KOMMENTIT TIEDOT Käyttöpaikan tiedot VHVHVH w r r r x x x x x käyttöpaikan ID x x x x Esim. NEG HNR BRS. Yhtenäistä käyttöpaikkanumerointia ei kuitenkaan ratkaista tässä proje JVH:n oma käyttöpaikan numero x x x käyttöpaikan tyyppi x x x x x Kulutus, tuotanto; käyttöpaikalla voi olla sekä kulutusta ja tuotantoa. osoite x x x x x koordinaatit x x x JVH x x x x x x toimitusvelvollinen myyjä x x tasevastaava x x x x x kytkentätila x x x x x kytketty, ei-kytketty, rakenteilla, purettu verkkoalue (MGA) x x x x x x sulakekoko x x x x vuosikäyttöarvio x x x x käyttöpaikan perustamispäivä x x ohjattava kuorma x x x x lisätiedot, esim. keskeytyskriittinen käyttöpaikka (happikehitin) x x x x x lämmitystapa x x käyttäjäryhmä x teollisuus, asuinkäyttöpaikka, kesäasunto, kerrostalo, etc. TBD TIEDOTJAPROSESSIT(esimerkki) Kuvausmatriiseissa sovellettu suositusta JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Myyjänvaihto Mittaustietojentoimitus Sisäänmuutto Ulosmuutto Perustietojenpäivitys Sähköntoimituksenkatkaisu Asiakastiedot w w r r Oletetaan, että verkkopalvelusopimus ja myyntisopimus ovat samoilla nimillä

48 48 Tietoarkkitehtuuri Ydintietojenhallinta Markkinaosapuolten ydintieto on datahubissa. Verkonhaltijan ja sähkönmyyjän järjestelmät säilyvät keskeisinä tiedon lähdejärjestelminä. Datahubista tulee lähdejärjestelmä tietyille tiedoilla (mm. asiakkaan valtuutukset ja laskentojen tulokset). Mahdolliset muutokset ydintietoihin tehdään päivittämällä tiedot ensin lähdejärjestelmiin. Datahubiin voidaan määritellä ilmoituksia ydintietojen muutoksista. JVH Myyjä DH ydintieto

49 49 Tietoarkkitehtuuri Datahubin tietosuojasta ja tietoturvasta Datahub on henkilötietolain tarkoittama henkilörekisteri, joka tietosisällön keräämiselle ja käyttämiselle on oltava peruste ts. esim. säädetty laki tai asetus. Tietoja tulee käsitellä hyvällä tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavalla ja toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu. Tietoturva on kriittinen osa datahubin toimintaa koskien datahubjärjestelmää, liityntärajapintoja sekä kommunikaatioyhteyksiä datahubin ja yritysten järjestelmien välillä. Huomioitavia asioita ovat mm. käyttöoikeuksien hallinta ja valtuutukset sekä loppuasiakkaan pääsy omiin tietoihinsa. Huolehdittava oikeanpituisesta tietojen säilyttämisen kestosta. Muistettava tietosuoja ja tietoturva by design eli huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

50 50 Tietoarkkitehtuuri Käyttöoikeudet ja pääsy tietoihin Varmistettava pääsynvalvonta, käyttäjien, tunnistaminen, tiedon ja tietoliikenteen salaus. Datahubin käyttöoikeudet sähkömarkkinaroolin, datahubin palveluiden, tiedon, tiedon käsittelytapojen mukaan. Varmistettava tietojen eheys ja muutosten jäljitettävyys. Verkonhaltijan tuntimittaustietojen raportointivelvollisuus asiakkaalle poistuu; asiakas saa pääsyn datahubissa oleviin tietoihinsa. Asiakas määrittää, kuka saa pääsyn hänen tietoihinsa sekä mitä tietoja oikeus koskee. Valtuutuksia hallinnoidaan datahubissa. Sähkönmyyjä saa valtuutuksen asiakkaan tietoihin sopimuksen perusteella. Pääsy asiakkaan tietoihin ja valtuutusten hallinnointi toteutetaan tietoturvallisesti ja huomioiden tietosuoja.

51 51 Tietoarkkitehtuuri Asiakkaan pääsy tietoihin 1. Asiakkaan pääsy tietoihin sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten palvelun kautta 2. Asiakkaan pääsy tietoihin suoraan datahubista 3. Pääsy tietoihin suojatulla datahub-sovelluksella sähkönmyyjän ja kolmansien osapuolten kautta

52 52 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Liityntärajapinnat DHoperaattori Markkinaosapuolet Viranomaiset WEB WEB WEB Loppukäyttäjä WEB B2B Verkonhaltija Myyjä B2B B2B Tasevastaava Kolmannet osapuolet B2B Datahub B2B NBS Tuotanto B2B WEB B2B Testaaminen ja sertifiointi Markkinaosapuolet

53 53 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Tietojärjestelmäkartta Verkonhaltijat 1..n Sähkönmyyjät 1..n EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Integraatioalusta Datahub Integraatioalusta EDM/MDM CIS/CRM Laskutus Online EDM/MDM = Mittaustiedonhallintajärjestelmä / mittaustietokanta CIS/CRM = Asiakastietojärjestelmä Laskutus = laskutusjärjestelmä Online = Sähkönmyyjän sähköinen asiointijärjestelmä

54 54 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Käytettävyys, toipuminen ja varajärjestelmät Datahubilta vaaditaan korkeaa käytettävyyttä, sillä järjestelmän alhaalla olo haittaa merkittävästi vähittäismarkkinoiden toimivuutta. Korkea käytettävyys saavutetaan kahdennetulla järjestelmällä. Palveluaika lähtökohtaisesti 24/7, reagointi- ja ratkaisuajat vian kriittisyyden mukaan. Järjestelmän suorituskyky korkeimman kuormituksen mukaan Laadittava toipumissuunnitelmat sekä varajärjestelyt kriittisiin vikatilanteisiin. Tekniset vaatimukset määrittelyvaiheessa.

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat:

LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ. saatiin yhteensä 24. Lausunnon antoivat: Lausuntoyhteenveto 24.02.2015 TEM/2557/00.06.02/2014 EOS/EMA/TPa LAUSUNTOYHTEENVETO SÄHKÖN VÄHITTÄISMARKKINOIDEN TULEVAISUUDEN TIEDONVAIHTORATKAISUA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1

Hankesuunnitelma. Novus-Hanke. Novus-Hanke. YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA. www.prh.fi LIITE 1 Hankesuunnitelma YYL:n tietojärjestelmien kokonaisuudistus HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitelma - Sisältö Tausta Hankkeen tavoitteet, hyödyt, riskit ja laadunvarmistus Arkkitehtuurit Kustannukset Organisaatio

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014

Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Liite x Katsaus vuoteen 2013 ajankohtaista 2014 Toimitusjohtaja 2 Toimintaympäristö 2013: Eurooppa Keskustelu tuuli- ja aurinkovoiman vaikutuksista käyttövarmuuteen ja markkinoiden toimintaan jatkui. Monet

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2013 27.5.2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia muita osapuolia tasapuolisesti

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala

Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös. Energiateollisuuden tutkimusseminaari Ylitarkastaja Tatu Pahkala Älyverkkotyöryhmän välitilinpäätös Energiateollisuuden tutkimusseminaari 30.1.2018 Ylitarkastaja Tatu Pahkala Yleistä työryhmästä Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014

Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015. Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 Lappeenrannan Energiaverkot Oy 29.5.2015 Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n syrjimättömyyden varmentamisen raportti vuodelta 2014 1. Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee kohdella kaikkia

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen

Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma. Ville Rahkonen Markkinasääntöjen valmistelun organisaatio, tavoitteet, prosessi ja projektisuunnitelma Ville Rahkonen 15/05/2017 2 VALMISTELUN YLEISET TAVOITTEET Markkinamalli ja ovat suomalaisen kansallisen markkinan

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN Turku Energia Sähköverkot Oy 9. LOKAKUUTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.Johdanto... 1 1.1 Yleistä... 1 2 Toiminnallinen eriyttäminen... 1 2.1 TESV:n johdon riippumattomuus sähkön

Lisätiedot

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma

Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma KSS VERKKO Toimenpideohjelma 1 (6) Sähköverkonhaltijan syrjimättömyyden varmentamista koskeva toimenpideohjelma 1 Johdanto 1.1 Yleistä Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkonhaltijan tulee toimia muita osapuolia

Lisätiedot

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto

Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä. Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötutkimuspooli tutkimuksen kehittäjänä Roadmap 2025, Työpaja 4, 22-23.10.2015 Tampereen teknillinen yliopisto Historiaa SVK-poolista ST-pooliin Tutkimuspoolitoiminta aloitti toimintansa 1988 osapuolinaan

Lisätiedot

Datahub. Fingrid Datahub Oy. Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus

Datahub. Fingrid Datahub Oy. Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus Datahub Esikarsinta Liite 1 Hankinnan yleiskuvaus 2 (13) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Datahubin tiedonvaihtomalli... 4 2.2 Järjestelmän käyttölaajuus... 5 2.3 Sähkön

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ

SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMINEN VAASAN SÄHKÖVERKKO OY:SSÄ 1.9.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Yleistä 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Johdon riippumattomuus sähkön myynti- ja tuotantotoiminnasta 3

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2

Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Perustietovarantojen rajapintaratkaisun sidosryhmät - yhteenveto PERA-määrittely Liite 2 Päiväys: 31.5.2011 versio 0.9 Sidosryhmä Kuvaus Sidosryhmän rooli Sidosryhmän tehtävät ja vastuut Tietojen luovuttaja

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy

Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä. Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Testauspalvelu laadunvarmistajana Arekin monitoimittajaympäristössä Satu Koskinen Teknologiajohtaja, Arek Oy Agenda Arek yrityksenä Testauspalvelun uudelleen järjestelyt 2014 Vastuut ja käytännön työnjako

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20160601 Nykyinen tiedonvaihto verkkoyhtiöitten ja urakoitsijoiden välillä on vaihtelevaa Tilausten välitys sähköpostilla Tilausten

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite L: Teknisten ympäristöjen kuvaus VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin käyttöönotto Factan testiympäristössä

Facta Osoiterekisterin käyttöönotto Factan testiympäristössä Facta Osoiterekisterin käyttöönotto Factan testiympäristössä Helsingin kaupunki TARJOUS 293725 27.1.2016 Facta Osoiterekisterin käyttöönotto Factan testiympäristössä SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä

Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä Syrjimättömyyden varmentaminen LE-Sähköverkko Oy:ssä LE-Sähköverkko Oy Käyntiosoite Puh. 029 000 8000 www.lahtienergia.fi Kotipaikka Lahti PL 93, 15141 Lahti Kauppakatu 31, 15140 Lahti Faksi 029 000 8402

Lisätiedot